Firma ČETRANS a.s. IČO 48268089


ČETRANS a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ČETRANS a.s. (48268089) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Revoluční 3289/13, Ústí nad Labem 400 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 4. 1993 a je stále aktivní. ČETRANS a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o ČETRANS a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ČETRANS a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ČETRANS a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ČETRANS a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ČETRANS a.s.

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka B 417
IČO (identifikační číslo osoby) 48268089
Jméno ČETRANS a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.4.1993
Na nástupnickou společnost přešlo jmění zanikajících společností: ČETRANS Děčín s.r.o., se sídlem Děčín, Malšovice 94, PSČ 405 02, identifikační číslo 25012649, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11597, ČETRANS Most s.r.o., se sídlem Most-Rudolice, Ke skále 3561, PSČ 434 42, identifikační číslo 25012592, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11551, ČETRANS Servis s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 3289/13, PSČ 400 93, identifikační číslo 25426672, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 17740, ČETRANS Karlovy Vary s.r.o., se sídlem Ostrov, Jáchymovská 72, PSČ 363 01, identifikační číslo 25205048, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 8328, ČETRANS Plzeň s.r.o., se sídlem Plzeň, Domažlická 178, PSČ 314 57, identifikační číslo 25205030, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 8330, ČETRANS Jihlava s.r.o., se sídlem Jihlava, Brněnská 2661/65, PSČ 586 01, identifikační číslo 26292793, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 42067. 25.11.2004
Valná hromada konaná dne 18.12.2003 rozhodla o snížení základního kapitálu: -důvod snížení základního kapitálu: úhrada kumulované ztráty akciové společnosti vykázané k 31.12.2002 ve výši 486 485 259,- Kč s tím, že částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na částečnou úhradu této ztráty ve výši 315 168 931,- Kč, - rozsah snížení základního kapitálu: o 315 168 931,- Kč, -způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti o 161,- Kč na 1 ks akcie s tím, že po tomto snížení bude jmenovitá hodnota akcie činit 649,- Kč, -akcionáři společnosti jsou povinni předložit akcie k vyznačení nižší jmenovité hodnoty ve lhůtě 3 let od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro předložení akcií je sídlo společnosti. 4.2.2004 - 19.5.2004
Mimořádnou valnou hromadou konanou dne 31.1.2002 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti. Proto navrhujeme provést v obchodním rejstříku tento zápis: 28.6.2002 - 18.3.2003
Revokuje se rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 29.6.2001 ohledně zvýšení základního kapitálu společnosti vzhledem ke zřejmé početní chybě, spočívající v nesprávném údaji o jmenovité hodnotě jedné upisované akcie, a to takto : 28.6.2002 - 18.3.2003
Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 55 007 100,-- Kč (padesátpětmiliónůsedmtisícstokorunčeských) a upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 28.6.2002 - 18.3.2003
Základní kapitál se zvyšuje upisováním nových akcií v počtu 67 910 (šedesátsedmtisícdevětsetdeset) kusů, jmenovitá hodnota jedné upisováné akcie činí 810,-- Kč (osmsetdesetkorunčeských), jedná se o kmenové akcie, akcie na majitele a v listinné podobě. Emisní kurs upisovaných akcií je stejný jako jejich jmenovitá hodnota. 28.6.2002 - 18.3.2003
Proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu se připouští možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti. 28.6.2002 - 18.3.2003
Emisní kurs akcií pak bude výhradně splacen započtením pohledávky obchodní společnosti Apollón holding, a.s., se sídlem Praha 9, Jandova 3, identifikační číslo 10005005, a to ve výši 55 007 100,-- Kč (padesátpětmiliónůsedmtisícstokorunčeských), přičemž tato pohledávka vznikla na základě postoupení pohledávky Agrobanky v likvidaci vůči společnosti na obchodní společnost Apollón holding, a.s. Na splacení emisního kursu se započte částka ve výši 55 007 100,-- Kč (padesátpětmiliónůsedmtisícstokorunčeských). 28.6.2002 - 18.3.2003
Všechny akcie, které tedy nebudou upsány s využitím přednostního práva akcionářů, budou nabídnuty k upsání výše uvedené obchodní společnosti Apollón holding, a.s. 28.6.2002 - 18.3.2003
Dohoda o započtení bude uzavřena mezi obchodní společností Apollón holding, a.s. a společností do 30 (třiceti) dnů ode dne upsání akcií. 28.6.2002 - 18.3.2003
Obchodní společnost Apollón holding, a.s. bude nejpozději do 7 (sedmi) dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií a smlouva o upsání akcií musí být uzavřena do 10 (deseti) dnů po uplynutí lhůty 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií obchodní společnosti Apollón holding, a.s. 28.6.2002 - 18.3.2003
Valná hromada konaná dne 27.6.2000 rozhodla o snížení základního jmění: - důvod snížení základního jmění: doporučení auditora k vytvoření rezerv a opravných položek k pohledávkám, a to za účelem převodu do rezervního fondu společnosti na úhradu budoucích ztrát, - rozsah snížení základního jmění: o 170 069 490,-- Kč, což je 10% stávajícího základního jmění, - způsob jak má být snížení základního kapitálu provedeno: snížením jmenovité hodnoty všech akcií o 90,-- Kč na 1 ks akcie s tím, že po tomto snížení bude jmenovitá hodnota jedné akcie činit 810,-- Kč. 7.12.2001 - 13.5.2002
Valná hromada konaná dne 27.6.2000 rozhodla o snížení základního jmění: - důvod snížení základního jmění: doporučení auditora k vytvoření rezerv a opravných položek k pohledávkám, a to za účelem převodu do rezervního fondu společnosti na úhradu budoucích ztrát, - rozsah snížení základního jmění: o 170 069 490,-- Kč, což je 10% stávajícího základního jmění, - způsob jak má být snížení základního jmění provedeno: Snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti o 10,-- Kč na 1 ks akcie s tím, že po tomto snížení bude jmenovitá hodnota jedné akcie činit 890,-- Kč. 31.7.2001 - 7.12.2001
Rozsah snížení základního jmění: 0 188 966 100,- Kč, což je 10% stávajícího základního jmění. 27.1.2000 - 18.7.2000
Rozsah snížení základního jmění: O 186,966.100,-- Kč, což je 10 % stávajícího základního jmění. 22.12.1999 - 27.1.2000
Valná hromada dne 25.10.1999 rozhodla o snížení základního jmění. 22.12.1999 - 18.7.2000
Důvod snížení základního jmění: Doporučení auditora k vytvoření rezerv a opravných položek k pohledávkám, a to za účelem převodu do rezervního fondu společnosti na úhrady budoucích ztrát. 22.12.1999 - 18.7.2000
Způsob, jak má být snížení základního jmění provedeno: Snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti o 100,-- Kč s tím, že po tomto snížení bude činit jmenovitá hodnota jedné akcie 900,-- Kč. 22.12.1999 - 18.7.2000
Rozsah splacení základního jmění: 1 889 661 000,- Kč 29.1.1997 - 13.5.2002
Základní jmění společnosti činí l.209.661.000,-- Kč (slovy: jednamiliardadvěstědevětmiliónůšestsetšedesátjedentisíc ko- runčeských). 31.1.1994 - 2.6.1995
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního pod- niku ČSAD Ústí nad Labem s.p.. 31.1.1994 - 2.6.1995
1.197.564 akcií na majitele po l.000,-- Kč jmenovité hodnoty 31.1.1994 - 2.6.1995
s charakterem veřejně obchodovatelných cenných papírů a na 12.097 zaměstnaneckých akcií na jméno po 1 000,-- Kč jmeno- vité hodnoty. 31.1.1994 - 2.6.1995
Zakladatel se rozhodl emitovat akcie společnosti v zakniho- vané podobě. 31.1.1994 - 2.6.1995
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par. l72 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze l, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ČSAD Ústí nad Labem s.p. ve smyslu par. ll odst. 3 zák. č. 92/l99l Sb. o podmínkách převodu majetku státnu na jiné osoby, ve znění předpisů pozdějších. V zakladatelské listině učiněné ve formě+ notářského zápisu ze dne 8.3.l993 ve znění ze dne l7.3.l993 a ze dne 29.3.l993 bylo rozhodnuto 1.4.1993
o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.4.1993
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.4.1993 - 1.4.1993
Základní jmění společnosti činí l.2O9.66l.OOO,-- Kč (slovy: jednamiliardadvěstědevětmilionůšestsetšedesátjedntisíc korunčeských). Zakladatel splatil lOO% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projetku státního podniku ČSAD Ústí nad Labem s.p. Toto základní jmění je rozděleno na l.l97.564 akcií na majitele po l.OOO,-- Kč jmenovité hodnoty a na l2.O97 akcií na jméno po l.OOO,-Kč jmenovité hodnoty. 1.4.1993 - 31.1.1994

Kapitál ČETRANS a.s.

zakladni jmění 1 270 460 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.5.2004
zakladni jmění 1 585 630 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.3.2003 - 19.5.2004
zakladni jmění 1 530 630 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.5.2002 - 18.3.2003
zakladni jmění 1 700 690 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.7.2000 - 13.5.2002
zakladni jmění 1 889 660 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 7.10.1996 - 18.7.2000
zakladni jmění 1 209 660 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 2.6.1995 - 7.10.1996

Akcie ČETRANS a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 649 Kč 1 957 571 5.2.2016
Kmenové akcie na majitele 649 Kč 1 957 571 19.5.2004 - 5.2.2016
Kmenové akcie na majitele 810 Kč 1 957 571 18.3.2003 - 19.5.2004
Akcie na majitele 810 Kč 1 889 661 13.5.2002 - 18.3.2003
Akcie na majitele 900 Kč 1 889 661 18.7.2000 - 13.5.2002
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 889 661 7.10.1996 - 18.7.2000
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 209 661 2.6.1995 - 7.10.1996

Sídlo ČETRANS a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Revoluční 3289/13 , Ústí nad Labem 400 01 18.3.2003
Adresa Revoluční 3289/13 , Ústí nad Labem 400 01 1.4.1993 - 18.3.2003

Předmět podnikání ČETRANS a.s.

Platnost údajů od - do
údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 31.8.2006
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 12.9.2005
opravy a montáž měřidel 12.9.2005
opravy silničních vozidel 4.2.2004
opravy pracovních strojů 4.2.2004
opravy karoserií 4.2.2004
zámečnictví 4.2.2004
kovoobráběčství 4.2.2004
nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách nad 1000 kg skladovací kapacity 4.2.2004
zasilatelství 18.3.2003
skladování zboží a manipulace s nákladem 18.3.2003
zprostředkování obchodu 18.3.2003
zprostředkování služeb 18.3.2003
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 18.3.2003
velkoobchod 18.3.2003
maloobchod se smíšeným zbožím 18.3.2003
specializovaný maloobchod 18.3.2003
maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím 18.3.2003
maloobchod tabákovými výrobky 18.3.2003
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 18.3.2003
maloobchod použitým zbožím 18.3.2003
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 18.3.2003
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 18.3.2003
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 18.3.2003
zpracování dat, služby databank, správa sítí 18.3.2003
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 18.3.2003
pronájem a půjčování věcí movitých 18.3.2003
technické činnosti v dopravě 18.3.2003
činnost technických poradců 18.3.2003
reklamní činnost a marketing 18.3.2003
realitní činnost 18.3.2003
ubytovací služby 18.3.2003
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 31.7.2001
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod 31.7.2001
zastupování v celním řízení 31.7.2001
provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování 31.7.2001
prodej chemických výrobků nepodléhajících živnostem vázaným a koncesovaným 31.7.2001 - 18.3.2003
směnárenská činnost 13.4.1999
poskytování ubytovacích služeb 13.4.1999 - 18.3.2003
silniční motorová doprava nákladní 24.11.1997
silniční motorová doprava osobní 24.11.1997
celní jednatelství a poskytování služeb souvisejících s celním řízením v režimu živností volných 24.11.1997 - 31.7.2001
provozování garáží a odstavných ploch pro motorová vozidla 24.11.1997 - 18.3.2003
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 24.11.1997 - 18.3.2003
provozování učňovské školy - autoopravárenství 24.11.1997 - 18.3.2003
pronájem motorových vozidel 24.11.1997 - 18.3.2003
činnost organizačních a ekonomických poradců 24.11.1997 - 18.3.2003
poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory, nebo vyhotovování programů na zakázku) 24.11.1997 - 18.3.2003
automatizované zpracování dat 24.11.1997 - 18.3.2003
zprostředkování úvěrů 24.11.1997 - 18.3.2003
reklamní a propagační činnost 24.11.1997 - 18.3.2003
vnitrostátní zasílatelství 24.11.1997 - 18.3.2003
činnost účetních poradců 24.11.1997 - 18.3.2003
pronájem nemovitostí a nebytových prostor- vázáno na poskytování vedlejších služeb 24.11.1997 - 18.3.2003
zprostředkování nákupu a prodeje zboží a zprostředkování služeb v oblasti dopravy 24.11.1997 - 18.3.2003
poradenství v oboru dopravy, spedice, obchodu a opravárenství 24.11.1997 - 18.3.2003
13. pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, vá- záno na poskytování jiných než základních služeb 2.6.1995 - 24.11.1997
14. provozování garáží a odstavných ploch pro motorová vozi- dla 2.6.1995 - 24.11.1997
15. koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 2.6.1995 - 24.11.1997
16. provozování učňovské školy - autoopravárenství 2.6.1995 - 24.11.1997
17. čalounické práce 2.6.1995 - 24.11.1997
18. celní jednatelství a poskytování služeb souvisejících s celním řízením 2.6.1995 - 24.11.1997
19. pronájem motorových vozidel 2.6.1995 - 24.11.1997
mytí vozidel 2.6.1995 - 24.11.1997
ll. činnost účetních poradců 2.6.1995 - 24.11.1997
l2. činnost organizačních poradců 2.6.1995 - 24.11.1997
mezinárodní zasilatelství 2.6.1995 - 18.3.2003
shodný s předmětem podnikání akciové společnosti 2.6.1993 - 20.6.1996
shodný s předmětem podnikání akciové společnosti 2.6.1993 - 20.6.1996
20. pronájem motorových vozidel 1.4.1993 - 2.6.1995
11. vyučování řízení motorových vozidel 12. činnost účetních poradců 13. činnost organizačních poradců 14. pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, vázáno na poskyto vání jiných než základních služeb 15. provozování garáží a odstavných ploch pro motorová vozidla 16. koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 17. provozování učňovské školy - autoopravárenství 18. čalounické práce 19. celní jednatelství a poskytování služeb souvisejících s celním řízením 1.4.1993 - 2.6.1995
1. silniční motorová doprava 2. vnitrostátní zasílatelství 3. kovářství 4. zámečnictví 5. kovoobrábění 6. stavba strojů s mechanických pohonem 7. opravy motorových vozidel 8. opravy karoserií 9. vulkanizace 10. výroba motorových a ostatních dopravních prostředků 1.4.1993 - 24.11.1997

vedení firmy ČETRANS a.s.

Statutární orgán ČETRANS a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva. Za společnost podepisují buď všichni členové představenstva společně, nebo dva členové představenstva společně, a to tak, že k vyznačenému názvu společnosti připojí svůj podpis. 24.11.1997
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.4.1993 - 24.11.1997
Předseda představenstva Daniel Homola 5.2.2016
Vznik členství 23.11.2015
Vznik funkce 14.12.2015
Adresa: Nádražní 1325/18 , Ostrava 702 00
Místopředseda představenstva Radmila Homolová 30.8.2019
Vznik členství 23.11.2015
Vznik funkce 14.12.2015
Adresa: Alšova 574/14 , Ostrava 708 00
Jméno Jindřich Stuchl 2.6.1995 - 8.9.1995
Adresa: Masarykova 916/87 , Plzeň 312 00
.. Ing. Zdeněk Havelda 1.4.1993 - 26.6.1997
Adresa: V Lukách 2502/8 , Ústí nad Labem 400 11
.. Ing. Jaroslav Průša 1.4.1993 - 26.6.1997
Adresa: Hornická 2475 , Ústí nad Labem Česká republika
.. Ing. Karel Vodička 1.4.1993 - 26.6.1997
Adresa: 328 , Chlumčany Česká republika
Představenstvo společnosti Ing. Ivan Domecký 1.4.1993 - 26.6.1997
Adresa: Soukenická 739/19 , Liberec 460 06
.. Miloslav Havlík 1.4.1993 - 26.6.1997
Adresa: náměstí Generála Píky 2095/30 , Plzeň 326 00
Člen představenstva Miloslav Havlík 26.6.1997 - 24.9.1997
Adresa: náměstí Generála Píky 2095/30 , Plzeň 326 00
Člen představenstva Ing. Jan Varhaník 26.6.1997 - 24.9.1997
Adresa: Za Prachárnou 4268/1 , Jihlava 586 01
Člen představenstva Zdeněk Kratochvíl 26.6.1997 - 24.11.1997
Adresa: Dr. Jiřího Procházky 2604/13 , Jihlava 586 01
Předseda představenstva Ing. Ivan Domecký 26.6.1997 - 2.4.1998
Adresa: Soukenická 739/19 , Liberec 460 06
Místopředseda předstvenstva Radek Leopold 26.6.1997 - 13.4.1999
Adresa: Kpt. Jaroše 3730/17 , Jihlava 586 01
Místopředseda představenstva Zdeněk Kratochvíl 24.11.1997 - 13.4.1999
Adresa: Dr. Jiřího Procházky 2604/13 , Jihlava 586 01
Místopředseda představenstva Ing. Karel Vodička 13.4.1999 - 31.7.2001
Zánik funkce 27.6.2000
Adresa: Chlumčany 0 , Plzeň - Jih Česká republika
Předseda představenstva Ing. Ivan Domecký 2.4.1998 - 18.3.2003
Zánik členství 29.6.2001
Zánik funkce 29.6.2001
Adresa: Na Vyhlídce 1049 , Liberec 460 14
Místopředseda představenstva Ivo Leopold 13.4.1999 - 18.3.2003
Zánik členství 29.6.2001
Zánik funkce 29.6.2001
Adresa: Kpt. Jaroše 3730/17 , Jihlava 586 01
Místopředseda představenstva Radek Leopold 31.7.2001 - 18.3.2003
Zánik členství 29.6.2001
Vznik funkce 27.6.2000
Zánik funkce 29.6.2001
Adresa: Kpt. Jaroše 3730/17 , Jihlava 586 01
Místopředseda představenstva Radek Leopold 18.3.2003 - 24.1.2005
Vznik členství 29.6.2001
Zánik členství 29.9.2004
Vznik funkce 29.6.2001
Zánik funkce 29.9.2004
Adresa: Kpt. Jaroše 3730/17 , Jihlava 586 01
Předseda představenstva Ing. Ivan Domecký 18.3.2003 - 31.8.2006
Vznik členství 29.6.2001
Zánik členství 30.6.2006
Vznik funkce 29.6.2001
Zánik funkce 30.6.2006
Adresa: Na Vyhlídce 1049 , Liberec 460 14
Místopředseda představenstva Ivo Leopold 18.3.2003 - 22.1.2007
Vznik členství 29.6.2001
Zánik členství 29.9.2006
Vznik funkce 29.6.2001
Zánik funkce 29.9.2006
Adresa: Stanislava Lolka 1160/1 , Zábřeh 789 01
Člen představenstva Mgr. Marie Leopoldová 12.9.2005 - 22.1.2007
Vznik členství 24.6.2005
Zánik členství 10.1.2007
Adresa: Kpt. Jaroše 3730/17 , Jihlava 586 01
Předseda představenstva Luboslav Ujčík 31.8.2006 - 22.1.2007
Vznik členství 28.7.2006
Zánik členství 10.1.2007
Vznik funkce 28.7.2006
Zánik funkce 10.1.2007
Adresa: 234 , Větrný Jeníkov 588 42
Místopředseda představenstva Ing. Radomír Trnavský 22.1.2007 - 22.3.2007
Vznik členství 10.1.2007
Zánik členství 22.2.2007
Vznik funkce 10.1.2007
Zánik funkce 22.2.2007
Adresa: Nábřežní 994/2 , Ostrava 725 25
Místopředseda představenstva Dalibor Frölich 22.1.2007 - 22.3.2007
Vznik členství 10.1.2007
Zánik členství 22.2.2007
Vznik funkce 10.1.2007
Zánik funkce 22.2.2007
Adresa: Dlouhá třída 1139/87 , Havířov 736 01
Předseda představenstva RSDr. Zdeněk Hrůza 22.1.2007 - 15.4.2008
Vznik členství 10.1.2007
Zánik členství 13.3.2008
Vznik funkce 10.1.2007
Zánik funkce 13.3.2008
Adresa: Želivského 1341/2 , Havířov 736 01
Předseda představenstva Ing. Tomáš Juříček 15.4.2008 - 7.8.2008
Vznik členství 14.3.2008
Vznik funkce 14.3.2008
Zánik funkce 3.7.2008
Adresa: 338 , Dobratice 739 51
Člen představenstva Ing. Tomáš Juříček 7.8.2008 - 20.10.2008
Vznik členství 14.3.2008
Zánik členství 10.9.2008
Adresa: 338 , Dobratice 739 51
Předseda představenstva Ing. Tomáš Král 20.10.2008 - 15.7.2009
Vznik členství 15.9.2008
Vznik funkce 15.9.2008
Zánik funkce 24.6.2009
Adresa: Bartoňova 832 , Pardubice 530 12
Člen představenstva Ing. Tomáš Král 15.7.2009 - 21.7.2009
Vznik členství 15.9.2008
Zánik členství 14.7.2009
Adresa: Bartoňova 832 , Pardubice 530 12
Místopředseda představenstva Ing. Josef Zemánek 22.3.2007 - 5.9.2011
Vznik členství 22.2.2007
Zánik členství 28.6.2011
Vznik funkce 22.2.2007
Zánik funkce 28.6.2011
Adresa: 38 , Boskovice 680 01
Místopředseda představenstva Ing. Karel Chromý 22.3.2007 - 5.9.2011
Vznik členství 22.2.2007
Zánik členství 28.6.2011
Vznik funkce 22.2.2007
Zánik funkce 28.6.2011
Adresa: W. A. Mozarta 2419/11 , Most 434 01
Místopředseda představenstva Ing. Josef Zemánek 5.9.2011 - 18.12.2013
Vznik členství 28.6.2011
Zánik členství 23.10.2013
Vznik funkce 28.6.2011
Zánik funkce 23.10.2013
Adresa: 38 , Boskovice 680 01
Místopředseda představenstva Ing. Karel Chromý 5.9.2011 - 18.12.2013
Vznik členství 28.6.2011
Zánik členství 23.10.2013
Vznik funkce 28.6.2011
Zánik funkce 23.10.2013
Adresa: W. A. Mozarta 2419/11 , Most 434 01
Člen představenstva Daniel Homola 6.1.2016 - 5.2.2016
Vznik členství 23.11.2015
Adresa: Nádražní 1325/18 , Ostrava 702 00
Člen představenstva Radmila Homolová 6.1.2016 - 5.2.2016
Vznik členství 23.11.2015
Adresa: Budovatelská 460/19 , Ostrava 708 00
Místopředseda představenstva Radmila Homolová 5.2.2016 - 30.8.2019
Vznik členství 23.11.2015
Vznik funkce 14.12.2015
Adresa: Budovatelská 460/19 , Ostrava 708 00

Dozorčí rada ČETRANS a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Zlata Cigániková 1.4.1993 - 26.6.1997
Adresa: Gagarinova 1435 , Teplice 415 01
Jméno Ing. Arkadij Černý 1.4.1993 - 26.6.1997
Adresa: Jižní předměstí 595 , 301 00 Plzeň Česká republika
Jméno Miroslav Hejman 1.4.1993 - 26.6.1997
Adresa: 182 , Chrást Česká republika
Jméno Jiří Volenec 1.4.1993 - 26.6.1997
Adresa: Na Valech 1681/7 , Děčín 405 02
Jméno JUDr. Vladimír Fiala 26.6.1997 - 24.9.1997
Adresa: Na Stráni 562/26 , Ústí nad Labem 400 01
Jméno Ing. Zdeněk Havelda 26.6.1997 - 24.9.1997
Adresa: V Lukách 2502/8 , Ústí nad Labem 400 11
Jméno Václava Přibylová 26.6.1997 - 24.9.1997
Adresa: 187 , Větrný Jeníkov 588 42
Jméno JUDr. Pavel Jaitner 26.6.1997 - 13.4.1999
Adresa: Vojanova 2510/20 , Jihlava 586 01
Člen dozorčí rady Ing. Jan Varhaník 24.9.1997 - 25.10.1999
Adresa: Za Prachárnou 4268/1 , Jihlava 586 01
Člen dozorčí rady JUDr. Jaroslav Cink 24.9.1997 - 31.7.2001
Zánik členství 27.6.2000
Adresa: Březinova 3990/105 , Jihlava 586 01
Člen dozorčí rady Miloslav Havlík 24.9.1997 - 18.3.2003
Zánik členství 29.6.2001
Adresa: náměstí Generála Píky 2095/30 , Plzeň 326 00
Člen dozorčí rady JUDr. Vladimír Fiala 13.4.1999 - 18.3.2003
Zánik členství 29.6.2001
Adresa: Na Stráni 26 , Ústí nad Labem, Klíše Česká republika
Člen dozorčí rady JUDr. Pavel Jaitner 25.10.1999 - 18.3.2003
Zánik členství 29.6.2001
Adresa: Vojanova 2510/20 , Jihlava 586 01
Člen dozorčí rady Ing. Karel Vodička 31.7.2001 - 18.3.2003
Vznik členství 27.6.2000
Zánik členství 29.6.2001
Adresa: Boženy Němcové 328 , Chlumčany 334 42
Člen dozorčí rady Ing. Karel Vodička 18.3.2003 - 12.9.2005
Vznik členství 29.6.2001
Zánik členství 24.6.2005
Adresa: Terezie Brzkové 1033/19 , Plzeň 318 00
Člen dozorčí rady Luboslav Ujčík 12.9.2005 - 31.8.2006
Vznik členství 24.6.2005
Zánik členství 28.7.2006
Adresa: 234 , Větrný Jeníkov 588 42
Člen dozorčí rady Miloslav Havlík 18.3.2003 - 22.1.2007
Vznik členství 13.7.2001
Zánik členství 13.10.2006
Adresa: Mlatecká 1899/20 , Plzeň 323 00
Člen dozorčí rady JUDr. Pavel Jaitner 18.3.2003 - 22.1.2007
Vznik členství 29.6.2001
Zánik členství 29.9.2006
Adresa: Vojanova 2510/20 , Jihlava 586 01
Člen dozorčí rady Ing. Ladislav Blecha 31.8.2006 - 22.1.2007
Vznik členství 28.7.2006
Zánik členství 10.1.2007
Adresa: Štefanikovo náměstí 9 , 586 01 Jihlava Česká republika
Člen dozorčí rady JUDr. Blanka Schöblová 22.1.2007 - 15.4.2008
Vznik členství 10.1.2007
Zánik členství 13.3.2008
Adresa: Strážnická 978/17 , Brno 627 00
Člen dozorčí rady Jaroslav Bušta 22.3.2007 - 20.10.2008
Vznik členství 3.1.2007
Zánik členství 30.6.2008
Adresa: U Cihelny 2698/1 , Jihlava 586 01
Předseda dozorčí rady Mgr. Piotr Adamczyk 15.4.2008 - 20.10.2008
Vznik členství 14.3.2008
Zánik členství 10.9.2008
Vznik funkce 25.3.2008
Zánik funkce 10.9.2008
Adresa: Božkova 143/7 , Český Těšín 737 01
Člen dozorčí rady Mgr. Petr Vodka 15.4.2008 - 5.9.2011
Vznik členství 14.3.2008
Zánik členství 28.6.2011
Adresa: Husova 736/2 , Kuřim 664 34
Člen dozorčí rady Ladislav Kodeda 20.10.2008 - 16.1.2012
Vznik členství 1.8.2008
Zánik členství 16.8.2011
Adresa: Žukovova 385/51 , Ústí nad Labem 400 03
Člen dozorčí rady Mgr. Petr Vodka 5.9.2011 - 24.9.2014
Vznik členství 28.6.2011
Zánik členství 30.4.2014
Zánik funkce 30.4.2014
Adresa: Husova 736/2 , Kuřim 664 34
Člen dozorčí rady Miroslav Kaufmann 16.1.2012 - 24.9.2014
Vznik členství 29.12.2011
Zánik členství 31.12.2012
Zánik funkce 31.12.2012
Adresa: Labské nábř. 251/63 , Děčín 405 02

Vedoucí organizační složky ČETRANS a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Karel Vodička 2.6.1993 - 20.6.1996
Adresa: 328 , Chlumčany Česká republika
Jméno Ing. Ivan Domecký 2.6.1993 - 20.6.1996
Adresa: Soukenická 739/19 , Liberec 460 06

Sbírka Listin ČETRANS a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 417/SL 137 ostatní zápis z jedn.představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 9.2.2016 11.2.2016 15.2.2016 2
B 417/SL 136 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 19.1.2016 9.2.2016 10
B 417/SL 135 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jed. předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 14.12.2015 19.1.2016 9.2.2016 3
B 417/SL 134 usn. o nařízení výk.rozh. 20 Cm 257/2014-58 Krajský soud v Ústí nad Labem 9.11.2015 4.1.2016 7.1.2016 2
B 417/SL 133 rozhod. o statut. orgánu odstoupení Krajský soud v Ústí nad Labem 21.3.2014 14.8.2014 22.10.2014 2
B 417/SL 102 účetní závěrka, zpráva auditora - 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.6.2011 18.8.2011 22.8.2011 49
B 417/SL 99 rozhodnutí o neplatnosti - usnesení 72 Cm 52/2007-37 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.8.2008 3.6.2010 16.6.2010 4
B 417/SL 98 rozhodnutí o neplatnosti - usnesení 72 Cm 199/2007-50 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.8.2008 3.6.2010 16.6.2010 4
B 417/SL 97 insolvenční rozhodnutí KSUL 45 INS 5652/2009-A-137 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.12.2009 29.4.2010 11.5.2010 14
B 417/SL 96 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.5.2009 30.9.2009 12.10.2009 39
B 417/SL 95 výroční zpráva - 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.5.2009 15.9.2009 15.9.2009 9
B 417/SL 94 insolvenční rozhodnutí - KSUL 45 INS 5652/2009-A-3 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.8.2009 31.8.2009 3.9.2009 1
B 417/SL 93 rozhod. o statut. orgánu zápis z mimoř. jednání předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 14.7.2009 23.7.2009 1
B 417/SL 92 rozhod. o statut. orgánu pověření člena představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 23.7.2009 1
B 417/SL 91 podpisové vzory - Ladislav Kodeda Krajský soud v Ústí nad Labem 2.10.2008 23.10.2008 2
B 417/SL 90 podpisové vzory - Ing. Tomáš Král Krajský soud v Ústí nad Labem 18.9.2008 23.10.2008 2
B 417/SL 89 ostatní - zápis mimoř. VH Krajský soud v Ústí nad Labem 15.9.2008 23.10.2008 13
B 417/SL 88 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zased. představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 15.9.2008 23.10.2008 1
B 417/SL 87 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zas. představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 10.9.2008 23.10.2008 1
B 417/SL 86 ostatní - zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 10.9.2008 23.10.2008 2
B 417/SL 85 ostatní - protokol o volbě čl. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 1.8.2008 23.10.2008 3
B 417/SL 84 ostatní - zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2008 23.10.2008 2
B 417/SL 83 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jedn.představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 3.7.2008 11.8.2008 1
B 417/SL 82 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.6.2008 4.8.2008 46
B 417/SL 81 podpisové vzory - Mgr. Piotr Adamczyk Krajský soud v Ústí nad Labem 1.4.2008 21.4.2008 1
B 417/SL 80 podpisové vzory - Mgr. Petr Vodka Krajský soud v Ústí nad Labem 21.3.2008 21.4.2008 1
B 417/SL 79 podpisové vzory - Ing. Tomáš Juříček Krajský soud v Ústí nad Labem 21.3.2008 21.4.2008 1
B 417/SL 78 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.2008 21.4.2008 1
B 417/SL 77 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 14.3.2008 21.4.2008 2
B 417/SL 76 rozhod. o statut. orgánu - zápis nimoř. VH Krajský soud v Ústí nad Labem 13.3.2008 21.4.2008 30
B 417/SL 75 účetní závěrka - 2006- zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.2007 26.7.2007 30
B 417/SL 74 podpisové vzory - Ing. Karel Chromý Krajský soud v Ústí nad Labem 22.2.2007 28.3.2007 1
B 417/SL 73 podpisové vzory - Ing. Josef Zemánek Krajský soud v Ústí nad Labem 22.2.2007 28.3.2007 1
B 417/SL 72 notářský zápis NZ 48/2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.2.2007 28.3.2007 14
B 417/SL 71 rozhod. o statut. orgánu - jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 22.2.2007 28.3.2007 1
B 417/SL 70 podpisové vzory - Jaroslav Bušta Krajský soud v Ústí nad Labem 24.1.2007 28.3.2007 1
B 417/SL 69 rozhod. o statut. orgánu - protokol o volbě čl. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 3.1.2007 28.3.2007 3
B 417/SL 68 podpisové vzory - RSDr. Zdeněk Hrůza Krajský soud v Ústí nad Labem 12.1.2007 30.1.2007 1
B 417/SL 67 podpisové vzory - Ing. Radomír Trnavský Krajský soud v Ústí nad Labem 12.1.2007 30.1.2007 1
B 417/SL 66 podpisové vzory - Dalibor Fröhlich Krajský soud v Ústí nad Labem 12.1.2007 30.1.2007 1
B 417/SL 65 podpisové vzory - JUDr. Blanka Schöblová Krajský soud v Ústí nad Labem 10.1.2007 30.1.2007 1
B 417/SL 64 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mimoř. VH Krajský soud v Ústí nad Labem 10.1.2007 30.1.2007 19
B 417/SL 63 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 10.1.2007 30.1.2007 2
B 417/SL 62 účetní závěrka, výroční zpráva rok 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2006 27.11.2006 47
B 417/SL 61 podpisové vzory - Ing. Ladislav Blecha Krajský soud v Ústí nad Labem 2.8.2006 13.11.2006 1
B 417/SL 60 podpisové vzory - Luboslav Ujčík Krajský soud v Ústí nad Labem 2.8.2006 13.11.2006 1
B 417/SL 59 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 28.7.2006 13.11.2006 16
B 417/SL 58 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 28.7.2006 13.11.2006 1
B 417/SL 57 notářský zápis NZ 181/2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.7.2006 13.11.2006 13
B 417/SL 56 výroční zpráva rok 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.5.2005 21.12.2005 46
B 417/SL 55 podpisové vzory - Marie Leopoldová Krajský soud v Ústí nad Labem 3.8.2005 10.11.2005 1
B 417/SL 54 podpisové vzory - Luboslav Ujčík Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2005 10.11.2005 1
B 417/SL 53 notářský zápis NZ 159/2005 - změna stanov Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2005 10.11.2005 18
B 417/SL 52 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 29.9.2004 25.1.2005 2
B 417/SL 51 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z funkce Krajský soud v Ústí nad Labem 29.9.2004 25.1.2005 1
B 417/SL 50 notářský zápis NZ 212/2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.7.2004 15.12.2004 8
B 417/SL 49 notářský zápis NZ 211/2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.7.2004 15.12.2004 13
B 417/SL 48 notářský zápis NZ 210/2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.7.2004 15.12.2004 13
B 417/SL 47 notářský zápis NZ 209/2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.7.2004 15.12.2004 13
B 417/SL 46 notářský zápis NZ 208/2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.7.2004 15.12.2004 13
B 417/SL 45 notářský zápis NZ 207/2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.7.2004 15.12.2004 13
B 417/SL 44 notářský zápis NZ 206/2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.7.2004 15.12.2004 13
B 417/SL 43 notářský zápis NZ 203/2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.7.2004 15.12.2004 47
B 417/SL 42 účetní závěrka k 31.12.2003, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 25.4.2004 12.7.2004 20
B 417/SL 41 výroční zpráva rok 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.5.2004 12.7.2004 45
B 417/SL 40 změna právní formy, fúze - smlouva o fúzi Krajský soud v Ústí nad Labem 6.5.2004 28.5.2004 8
B 417/SL 39 účetní závěrka k 1.1.2004, zahajovací Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2004 28.5.2004 18
B 417/SL 38 notářský zápis NZ 446/2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.12.2003 10.3.2004 18
B 417/SL 37 notářský zápis NZ 202/2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.6.2003 25.11.2003 10
B 417/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva rok 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.5.2003 13.10.2003 77
B 417/SL 35 ostatní -zpr.audit.ke stavu pohledávky Krajský soud v Ústí nad Labem 6.2.2003 12.8.2003 2
B 417/SL 34 podpisové vzory - Miloslav Havlík Krajský soud v Ústí nad Labem 20.8.2002 12.8.2003 1
B 417/SL 33 podpisové vzory - Ing. Karel Vodička Krajský soud v Ústí nad Labem 20.8.2002 12.8.2003 1
B 417/SL 32 podpisové vzory - JUDr. Pavel Jaitner Krajský soud v Ústí nad Labem 20.8.2002 12.8.2003 1
B 417/SL 31 podpisové vzory - Ing. Ivan Domecký Krajský soud v Ústí nad Labem 20.8.2002 12.8.2003 1
B 417/SL 30 podpisové vzory - Ivo Leopold Krajský soud v Ústí nad Labem 20.8.2002 12.8.2003 1
B 417/SL 29 podpisové vzory - Radek Leopold Krajský soud v Ústí nad Labem 20.8.2002 12.8.2003 1
B 417/SL 28 ovládací smlouva - smlouva o přistoupení Krajský soud v Ústí nad Labem 1.8.2002 12.8.2003 1
B 417/SL 27 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mimoř. zasedání před Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2001 12.8.2003 1
B 417/SL 26 rozhod. o statut. orgánu - protokol volby čl. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 17.7.2002 12.8.2003 2
B 417/SL 25 notářský zápis NZ 172/2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.5.2002 12.8.2003 23
B 417/SL 24 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2001 12.8.2003 4
B 417/SL 23 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 21.8.2002 26.5.2003 16
B 417/SL 22 podpisové vzory - Ing. Ivan Domecký Krajský soud v Ústí nad Labem 20.8.2002 26.5.2003 1
B 417/SL 21 podpisové vzory - Radek Leopold Krajský soud v Ústí nad Labem 20.8.2002 26.5.2003 1
B 417/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva rok 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.4.2002 26.5.2003 79
B 417/SL 12 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 15.6.2001 5.9.2001 17
B 417/SL 9 ostatní - ovlád.sml.+sml. o přev.zisku Krajský soud v Ústí nad Labem 29.12.2000 8.2.2001 3
B 417/SL 8 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 5.4.2000 11.9.2000 16
B 417/SL 7 ostatní -návrh na odvol.a volbu čl.DR Krajský soud v Ústí nad Labem 9.8.1999 8.12.1999 19
B 417/SL 6 účetní závěrka -výrok auditora za rok 1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.5.1999 29.9.1999 7
B 417/SL 5 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 2.4.1999 19.5.1999 16
B 417/SL 4 notářský zápis NZ 46/99 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.1.1999 19.5.1999 13
B 417/SL 3 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.1997 4.2.1999 16

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ČETRANS a.s.

IČO (identifikační číslo) 48268089
Jméno ČETRANS a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Ústí nad Labem
Vznik první živnosti: 9.9.1993
Celkový počet živností: 69

Sídlo ČETRANS a.s.

Živnosti a provozovny ČETRANS a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.9.1993
Zánik oprávnění 2.8.2018

Živnost č. 2 Zasilatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.9.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 mezinárodní zasilatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.9.1993
Zánik oprávnění 9.10.2001

Živnost č. 4 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 čalounické práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1993
Zánik oprávnění 19.5.1997

Živnost č. 7 provozování učňovské školy - autoopravárenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1993
Zánik oprávnění 31.12.1996

Živnost č. 8 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Činnost účetních poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1993
Zánik oprávnění 1.3.2000

Živnost č. 10 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1993
Zánik oprávnění 9.10.2001

Živnost č. 13 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1993
Zánik oprávnění 26.5.1997

Živnost č. 14 Kovoobrábění

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1993
Zánik oprávnění 26.5.1997

Živnost č. 15 Kovářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1993
Zánik oprávnění 26.5.1997

Živnost č. 16 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1993
Zánik oprávnění 21.5.1997

Živnost č. 17 Opravy motorových vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1993
Zánik oprávnění 26.5.1997

Živnost č. 18 Opravy karosérií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1993
Zánik oprávnění 26.5.1997

Živnost č. 19 Výroba a opravy ostatních motorových dopravních prostředků (pokud nejsou uvedeny v příloze č. 1)

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1993
Zánik oprávnění 26.5.1997

Živnost č. 20 Vulkanizace

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1993
Zánik oprávnění 26.5.1997

Živnost č. 21 Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Maloobchod použitým zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Maloobchod tabákovými výrobky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1993
Zánik oprávnění 8.11.2006

Živnost č. 28 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek)

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.11.1993
Zánik oprávnění 26.5.1997

Živnost č. 30 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 31 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 32 mytí vozidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.11.1993
Zánik oprávnění 15.5.1997

Živnost č. 33 Zastupování v celním řízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.12.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 34 celní jednatelství a poskytování služeb souvisejících s celním řízením v režimu živností volných

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.12.1993
Zánik oprávnění 1.3.2000

Živnost č. 35 Vnitrostátní zasilatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.1.1994
Zánik oprávnění 9.10.2001

Živnost č. 36 Vnitrostátní zasilatelství

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.1.1994
Zánik oprávnění 22.4.1996

Živnost č. 37 Prodej jedů a žíravin v maloobchodě

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.1.1995
Zánik oprávnění 26.5.1997

Živnost č. 38 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv vč. jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.1.1995
Zánik oprávnění 26.5.1997

Živnost č. 39 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.1.1995
Zánik oprávnění 26.5.1997

Živnost č. 40 Opravy a montáž měřidel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.5.1995
Zánik oprávnění 26.5.1997

Živnost č. 41 Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti - vnitrostátní provozovaná vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti - mezinárodní provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti - mezinárodní provozovaná vozidly

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.10.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 42 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.10.1995
Zánik oprávnění 2.8.2018

Živnost č. 43 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.10.1995
Zánik oprávnění 31.12.1995
Konec oprávnění 31.10.2005

Živnost č. 44 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.5.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 45 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.5.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 46 Činnost technických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.5.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 47 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.5.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 48 Zprostředkování úvěrů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.5.1997
Zánik oprávnění 9.10.2001

Živnost č. 49 Zprostředkování nákupu a prodeje zboží a zprostředkování služeb v oblasti dopravy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.5.1997
Zánik oprávnění 9.10.2001

Živnost č. 50 Silniční motorová doprava osobní - příležitostná vnitrostátní provozovaná autobusy - příležitostná mezinárodní provozovaná autobusy

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.10.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 51 Směnárenská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.11.1998
Zánik oprávnění 8.11.2006

Živnost č. 52 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.2.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 53 Provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.2.2000
Zánik oprávnění 22.8.2003

Živnost č. 54 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.3.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 55 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.3.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 56 Prodej chemických výrobků nepodléhajících živnostem vázaným a koncesovaným

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.3.2000
Zánik oprávnění 9.10.2001

Živnost č. 57 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.10.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 58 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.10.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 59 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.12.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 60 Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.7.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 61 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.7.2003
Zánik oprávnění 2.8.2018

Živnost č. 62 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.7.2003
Zánik oprávnění 2.8.2018

Živnost č. 63 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.7.2003
Zánik oprávnění 2.8.2018

Živnost č. 64 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.7.2003
Zánik oprávnění 3.6.2006

Živnost č. 65 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.1.2004
Zánik oprávnění 2.8.2018

Živnost č. 66 Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách nad 1000 kg skladovací kapacity

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.1.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 67 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.1.2004
Zánik oprávnění 2.8.2018

Živnost č. 68 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.1.2005
Zánik oprávnění 2.8.2018

Živnost č. 69 Opravy a montáž měřidel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.6.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ČETRANS a.s.

Člen statutárního orgánu Daniel Homola
Člen statutárního orgánu Radmila Homolová

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ČETRANS a.s.

IČO: 48268089
Firma: ČETRANS a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ústí nad Labem
Základní územní jednotka: Ústí nad Labem-město
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.4.1993

Sídlo ČETRANS a.s.

Sídlo: Revoluční 13 NEOAD, Ústí nad Labem-město 400 95

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Skladování
Manipulace s nákladem
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Ostatní poštovní a kurýrní činnosti
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení
Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru

Podobné firmy

tracking image