Hlavní navigace

FIRMA Český porcelán, akciová společnost IČO: 00174238

Český porcelán, akciová společnost má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Český porcelán, akciová společnost (00174238) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Tovární 605/17, 41701 Dubí. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 3. 1991 a je stále aktivní. Český porcelán, akciová společnost má čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o Český porcelán, akciová společnost nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro Český porcelán, akciová společnost na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Český porcelán, akciová společnost

Soud: Krajský soud v Ústí nad Labem 15. 3. 1991
Spisová značka: B 101
IČO (identifikační číslo osoby): 00174238
Jméno: Český porcelán, akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost 15.3.1991
Zapsána dne: 15.3.1991
Řádná valná hromada společnosti rozhodla dne 13.6.2019 o zrušení 746 kusů prioritních akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč (nabytí akcií společností na základě vrácení akcií ze strany zaměstnanců či dědiců) a 969 kus ů kmenových akcií na jméno v listinné podobě - původně akcií na majitele v zaknihované podobě - o jmenovité hodnotě jedné akcie 50,- Kč (nepřevzaté akcie v souladu s výzvami představenstva společnosti zveřejněnými v Obchodním věstníku dne 2.2.2011 a 8.6.2 011 po schválení přeměny podoby 5169 kusů kmenových akcií na majitele emitovaných společností o jmenovité hodnotě jedné akcie 50,-Kč ze zaknihovaných akcií na listinné rozhodnutím mimořádné valné hromady společnosti ze dne 13.11.2010), a o snížení základn ího kapitálu společnosti o součet jejich jmenovité hodnoty ve výši 794 450,-Kč z původní výše základního kapitálu společnosti 102 108 450,- Kč na 101 314 000,-Kč. O částku odpovídající snížení základního kapitálu bude snížena hodnota vlastních akcií spole čnosti, která je evidována na příslušném účtu v pasivech společnosti, výše aktiv zůstane nezměněna. Ve vztahu k příslušnému snížení základního kapitálu společnosti dojde k příslušné změně Stanov společnosti. Příslušné zrušené akcie budou po nabytí účinnos ti snížení základního kapitálu zničeny v souladu s § 522 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 26.3.2020
Počet členů statutárního orgánu: 3 15.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 15.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 15.7.2014
Došlo k odštěpení a přechodu části jmění společnosti Porcelánová manufaktura Royal Dux Bohemia, a.s., IČO: 473 08 346, se sídlem Sadová 1414, PSČ: 419 42 Duchcov v rámci rozdělení této společnosti odštěpením sloučením s nástupnickou společností Český porc elán, akciová společnost, IČO: 001 74 238, se sídlem: Tovární ulice č.p. 605 č. or. 17, PSČ: 417 01 Dubí. 13.7.2009
Došlo k odštepení a přechodu části jmění společnosti Porcelánová manufaktura Royal Dux Bohenia, a.s., IČO: 473 08 346, se sídlem Sadová 1414, PSČ: 419 42 Duchcov v rámci rozdělení této společnosti odštěpením sloučením s nástupnickou společností Český porc elán, akciová společnost, IČO: 001 74 238, se sídlem: Tovární ulice č.p. 605 č. or. 17, PSČ: 417 01 Dubí. 13.7.2009 - 13.7.2009
Na společnost Český porcelán, akciová společnost přešlo jmění společnosti Dupor Trading s.r.o., IČO 631 48 871, se sídlem Dubí 2, okr. Teplice, Tovární 50, PSČ 417 02, a to z důvodu zrušení společnosti Dupor Trading s.r.o. s převodem jmění na jejího jedin ého společníka - společnost Český porcelán, akciová společnost. 23.10.2007
Valná hromada dne 26.6.2002 schválila následující usnesení: Základní kapitál akciové společnosti se snižuje o 49.074.000,--Kč (slovy: čtyřicet devět milionů sedmdesát čtyři tisíce korun českých). Důvodem snížení je držba 4.167 (slovy: čtyř tisíc jednoho sta šedesáti sedmi) kusů vlastních listinných akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a 7.404 (slovy: sedmi tisíc čtyř set čtyř) kusů vlastních listinných akcií znějících na majitele, v nominální hodnotě 1.000,--Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), v majetku společnosti. Rozsah snížení základního kapitálu je dán nominální hodnotou uvedených akcií a činí celkem 49.074.000,--Kč (slovy: čtyřicet devět milionů sedmdesát čtyři tisíce korun českých). Snížení základního kapitálu bude provedeno tím způsobem, že uvedené listinné akcie budou v souladu s ustanovením § 213 odst. 2 obch. zák. zničeny a o této skutečnosti bude sepsán protokol. Uvedeným opatřením se nezmenšuje majetek společnosti a nezhorší se dobytnost pohledávek věřitelů. 7.5.2003 - 7.4.2004
Na společnost Český porcelán, akciová společnost se sídlem Dubí u Teplic, Tovární 17 přešlo z důvodu sloučení jmění společnosti DUPOR s.r.o. se sídlem Teplice, U Císařských lázní 19/352, IČO 47307641. 6.5.2002
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: 27.5.1998 - 27.5.1998
Zaměstnanecké akcie mohou být převáděny jen mezi zaměstnanci společnosti a zaměstnanci, kteří odešli do důchodu. 27.5.1998 - 27.5.1998
Valná hromada schválila dne 4.5.1998 nové znění stanov, kterými se nahrazují dosavadní stanovy akciové společnosti. 27.5.1998 - 4.11.2017
Valná hromada dne 17.11.1994 schválila nové znění stanov společnosti. 28.12.1994 - 4.11.2017
Základní jmění společnosti : 116 423 000,-- Kč. 19.1.1994 - 28.12.1994
4 657 akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,-- Kč /akcie jsou veřejně obchodovatelné/ 19.1.1994 - 28.12.1994
všechny akcie uvedené pod písmeny a)b)c) jsou vydány v listinné podobě 19.1.1994 - 4.11.2017
Dále rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti z část- ky 70 600 000,-- Kč na částku 116 423 000,-- Kč. 1.8.1993 - 19.1.1994
Základní jmění společnosti : 116 423 000,-- Kč. Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií : 116 423 akcií na jméno po 1 000,-- Kč jmenovité hodnoty, z nichž je 11 642 akcií zaměstnaneckých. 1.8.1993 - 19.1.1994
Mimořádná valná hromada dne 17.6.1993 rozhodla o změně stanov akciové společnosti v čl.VII, čl.VIII, čl.IX, čl.XI, čl. XIII, čl.XX a za čl.XXV se zařazuje nové čl.XXVI a XXVII. 1.8.1993 - 4.11.2017
Základní jmění společnosti : 70 600 000,-- Kčs. Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií : 1 akcie na jméno s nominální hodnotou 100 000,-- Kčs 1 akcie na jméno s nominální hodnotou 70 500 000,-- Kčs. 19.3.1993 - 1.8.1993
Dozorčí rada společnosti : JUDr. Stanislav H l a v á č , bytem Střední 135/16, Dubí 3 JUDr. Zdeňka Š i r o k á , bytem Slovenská 2645, Teplice Danuše V l a c h o v á , bytem Tyršova 1207/33, Duchcov. 19.3.1993 - 28.12.1994
Valná hromada dne 10.3.1993 schválila změnu článků VII. a VIII. stanov akciové společnosti. 19.3.1993 - 4.11.2017
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo otištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představen- stva /člen pověřený zastupováním předsedy/ a vždy nejméně jeden člen představenstva. 18.12.1992 - 28.12.1994
Valná hromada schválila dne 26.11.1992 nové znění stanov, kterými se od 1.12.1992 nahrazují dosavadní stanovy akciové společnosti. 18.12.1992 - 4.11.2017
Ministerstvo průmyslu České republiky ve funkci valné hromady akciové společnosti Český porcelán rozhodlo usnesením č. 3/1991 ze dne 15.8.1991 o změně stanov této společnosti takto : v čl. VIII stanov se doplňuje odst. 2 o písm. h/ s textem : "vydávat listiny akciové společnosti podle § 11 zákona č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech v rozsahu povoleném valnou hromadou". 10.10.1991 - 19.3.1993
Ministerstvo průmyslu České republiky ve funkci valné hromady a.s. Český porcelán v souladu s ust. zákona č. 104/1990 Sb., a čl. VII sta- nov a.s. Český porcelán rozhodlo dne 22.7.1991 usnesením č. 1/1991 o změ- ně stanov této akciové společnosti takto : a) v článku II. odst. 4/ stanov Český porcelán, Dubí - r u š í se text : "Základní ochranné známky společnosti jsou : O a to samostatně nebo s názvem společnosti." 14.8.1991 - 19.3.1993
- n a h r a z u j e se textem : "Základní ochranná známka společnosti je : D s korunkou a to samostatně nebo s názvem společnosti." b) článek VII. písm. B, odst. 5 písm. c stanov a.s. Český porcelán, Dubí d o p l n i t textem : " a prokuristy společnosti " c) v článku VIII. stanov a.s. Český porcelán, Dubí : - r u š í se text odst. 2 písm. d/ : "jmenovat a odvolávat ředitele organizačních jednotek společnosti po projednání s jejím představenstvem." 14.8.1991 - 19.3.1993
- n a h r a z u j e se textem : "jmenovat a odvolávat jemu přímo podřízené vedoucí pracovníky a ve- doucí organizačních jednotek společnosti po projednání s jejím představenstvem." - d o p l ň u j e se odst. 2 o písm. g) s textem : "podepisovat za společnost v rozsahu představenstvem uděleného zmocnění." 14.8.1991 - 19.3.1993
Ministerstvo průmyslu České republiky ve funkci valné hromady a.s. Český porcelán rozhodlo usnesením č. 2/1991 doplnit stanovy této akciové společnosti tak, že za čl. X se vkládá nový článek X a, který včetně nadpisu zní : Spolupráce s odbornými orgány Odborové orgány v akciových společnostech provádějí svoji činnost podle zákoníku práce, generální dohody a dalších obecně závazných práv- ních předpisů a) představenstvo společnosti projednává a uzavírá se ZV odborových svazů kolektivní smlouvu podle podmínek stanovených zákoníkem práce, 14.8.1991 - 19.3.1993
generální dohody a dalších obecně závazných právních předpisů b) společnost vytváří ve smyslu generální dohody fond kulturních a so- ciálních potřeb (sociální fond), pokud zaměstnanci tvorbu tohoto fondu požadují. 14.8.1991 - 19.3.1993
Rozhodnutím ministra průmyslu ČR č. 127/1991 byl vydán dodatek č. 1 ke stanovám akciové společnosti Český porcelán se sídlem Dubí u Teplic, schválený valnou hromadou v Praze dne 21.3.1991. Stanovy akciové společnosti se tímto dodatkem mění takto : v čl. I Text v bodech 1, 2 a 3 se nahrazuje následovně : 1. Základní kapitál společnosti činí 67 605 278,-- Kčs. Je na něj vydána 1 akcie (zatímní list) o nominální hodnotě 100 000,-- Kčs a 1 akcie (zatímní list) o nominální hodnotě 67 505 278,-- Kčs. 27.3.1991 - 19.3.1993
V základním kapitálu není zahrnuta hodnota pozemků, které má společnost ve vlastnictví. 2. Akcie (zatímní listy) společnosti zní na jméno a jsou vyhotove- ny podle "Podmínek SBČS pro tisk akcií a obligací obchodovatel- ných v bankách, spořitelnách a na burze". Jsou opatřeny podpi- sem dvou členů představenstva oprávněných podepisovat za spo- lečnost. 3. Majitelem akcií (zatímních listů) uvedených v bodě 1 tohoto do- datku je ministerstvo průmyslu ČR jako jediný akcionář. 27.3.1991 - 19.3.1993
v čl. VII.A Závěrečný text za bodem 5 (o výkonu práv a povinností valné hroma- dy) se nahrazuje následovně : Veškerá práva a povinnosti valné hromady vykonává ministerstvo prů- myslu ČR (pokud výkonem některých práv nepověří jiné orgány společ- nosti), a to až do doby, kdy se právoplatným držitelem akcií (za- tímních listů) stane další akcionář společnosti. Souhrnná změna : Kdekoliv je v textu uvedeno v závorce slovo "zakladatel", vypouští se, ať stojí v kterémkoli mluvnickém pádě. 27.3.1991 - 19.3.1993
Údaje o založení: Český porcelán, akciová společnost, byla založena jednorázově zakladatelským plánem státního podniku Český porcelán se sídlem v Dubí u Teplic, v souladu se zákonem č. 104/190 Sb., o akciových společnostech a stanovami akciové společnosti. 15.3.1991
Základní kapitál společnosti činí 100 000,-- Kčs. Bude na něj vydána 1 akcie znějící na jméno o stejné nominální hodnotě. Bude označena číslem 1 a vyhotovena podle "Podmínek SBČS pro tisk akcií a obligací obchodovatel- ných v bankách, spořitelnách a na burze". 15.3.1991 - 27.3.1991
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsa- nému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popř. místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a jeden člen představenstva. Žádost o zápis společnosti do podnikového rejstříku podepisují vši- chni členové představenstva. Akcie podepisují dva členové představenstva. 15.3.1991 - 18.12.1992
Zastupování a podepisování : Statutárním orgánem společnosti je pětičlenné představenstvo. Volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. 15.3.1991 - 28.12.1994

Aktuální kontaktní údaje Český porcelán, akciová společnost

Kapitál Český porcelán, akciová společnost

Základní kapitál 101 314 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.2.2021
Základní kapitál 102 108 450 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.7.2009  - 6.2.2021
Základní kapitál 101 850 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.10.2007  - 13.7.2009
Základní kapitál 98 802 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.9.2007  - 30.10.2007
Základní kapitál 106 149 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 7.4.2004  - 20.9.2007
Základní kapitál 155 223 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.5.1998  - 7.4.2004
Základní kapitál 155 223 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.12.1994  - 27.5.1998

Akcie Český porcelán, akciová společnost

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Prioritní akcie na jméno 1 000 Kč 6 601 6.2.2021
Kmenové akcie na jméno 50 Kč 4 200 6.2.2021
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 5 845 15.7.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 36 053 15.7.2014
Kmenové akcie na jméno 50 Kč 5 169 15.7.2014  - 6.2.2021
Kmenové akcie na majitele 50 Kč 5 169 24.11.2010  - 15.7.2014
Prioritní akcie na jméno 1 000 Kč 7 347 24.11.2010  - 6.2.2021
Prioritní akcie na jméno 1 000 Kč 7 347 13.7.2009  - 24.11.2010
Kmenové akcie na majitele 50 Kč 5 169 13.7.2009  - 24.11.2010
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 5 845 13.7.2009  - 15.7.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 36 053 13.7.2009  - 15.7.2014
Prioritní akcie na jméno 1 000 Kč 7 347 20.9.2007  - 13.7.2009
Prioritní akcie na jméno 1 000 Kč 11 646 8.10.2004  - 20.9.2007
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 5 845 8.10.2004  - 13.7.2009
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 36 053 8.10.2004  - 13.7.2009
Akcie na majitele 10 000 Kč 5 845 7.4.2004  - 8.10.2004
Akcie na majitele 1 000 Kč 36 053 7.4.2004  - 8.10.2004
Prioritní akcie na jméno 1 000 Kč 11 646 6.5.2002  - 8.10.2004
Prioritní akcie na jméno 1 000 Kč 11 646 27.5.1998  - 6.5.2002
Akcie na majitele 1 000 Kč 43 457 28.12.1994  - 7.4.2004
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 11 646 19.1.1994  - 27.5.1998
Akcie na majitele 10 000 Kč 10 012 19.1.1994  - 7.4.2004

Sídlo Český porcelán, akciová společnost

Platnost údajů od - do
Adresa: Tovární 605/17, Dubí 41701, Česká republika 12.12.2016
Adresa: Tovární 605, Dubí 41701, Česká republika 16.2.2015 - 12.12.2016
Adresa: Tovární ulice čp. 605 č.or.17, Dubí 41701, Česká republika 6.5.2002 - 16.2.2015
Adresa: Tovární 17 , Dubí u Teplic , Česká republika 18.12.1992 - 6.5.2002
Adresa: , Dubí u Teplic 41701, Česká republika 15.3.1991 - 18.12.1992

Předmět podnikání Český porcelán, akciová společnost

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidi če 15.7.2014
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 15.7.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 3.8.2011
hostinská činnost 3.8.2011
vedení účetnictví, vedení daňové evidence 3.8.2011
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní pří ležitostná osobní 3.8.2011 - 15.7.2014
zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb 6.5.2002 - 3.8.2011
činnost organizačních a ekonomických poradců 6.5.2002 - 3.8.2011
reklamní a propagační činnost 6.5.2002 - 3.8.2011
provádění personální agendy 6.5.2002 - 3.8.2011
vedení účetnictví 6.5.2002 - 3.8.2011
provádění a zajišťování vzdělávacích akcí 6.5.2002 - 3.8.2011
poskytování software 6.5.2002 - 3.8.2011
výroba a údržba strojního a technologického zařízení 6.5.2002 - 3.8.2011
silniční motorová doprava nákladní 5.6.2000 - 3.8.2011
silniční motorová doprava osobní 5.6.2000 - 3.8.2011
1. Výroba užitkového a ozdobného porcelánu. 2. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 18.12.1992 - 3.8.2011
- výroba užitkového a ozdobného porcelánu - výroba strojů, zařízení a náhradních dílů - stavební práce pro investiční výstavbu - investiční činnost, údržba a modernizace základních prostředků - maloobchodní prodej zboží spotřebního charakteru - obchodní činnost - maloobchodní prodej 15.3.1991 - 18.12.1992

Vedení firmy Český porcelán, akciová společnost

Statutární orgán Český porcelán, akciová společnost

člen představenstva Ing. Petr Bednář CSc.
Ve funkci od 26.3.2020
Adresa Ke studni 364, 25242 Jesenice
Místopředseda představenstva Bc. Vladimír Feix
Ve funkci od 12.5.2021
Adresa 89, 47102 Stvolínky
Předseda představenstva Ing. Radislav Feix Ph.D.
Ve funkci od 12.5.2021
Adresa Kubátova 327, 41722 Háj u Duchcova
místopředseda představenstva Ing. Radislav Feix Ph.D.
Ve funkci od 26.3.2020 do 12.5.2021
Adresa Kubátova 327, 41722 Háj u Duchcova
Předseda představenstva Ing. Vladimír Feix dr.h.c.
Ve funkci od 26.3.2020 do 23.4.2021
Adresa Lesní 209/1, 41702 Dubí
Člen představentstva Ing. Petr Bednář CSc.
Ve funkci od 15.7.2014 do 26.3.2020
Adresa Ke studni 364, 25242 Jesenice
Místopředseda představenstva Ing. Radislav Feix Ph.D.
Ve funkci od 15.7.2014 do 26.3.2020
Adresa Kubátova 327, 41722 Háj u Duchcova
Předseda představenstva Ing. Vladimír Feix dr.h.c.
Ve funkci od 15.7.2014 do 26.3.2020
Adresa Lesní 209/1, 41702 Dubí
Místopředseda představenstva Ing. Radislav Feix
Ve funkci od 13.7.2009 do 15.7.2014
Adresa Vančurova 329/7, 41701 Dubí I.
Člen představenstva Ing. Petr Bednář CSc.
Ve funkci od 13.7.2009 do 15.7.2014
Adresa 364, 25242 Jesenice
Předseda představenstva Ing. Vladimír Feix
Ve funkci od 13.7.2009 do 15.7.2014
Adresa Lesní 209/01, 41701 Dubí 2
předseda představenstva Ing. Vladimír Feix
Ve funkci od 8.10.2004 do 13.7.2009
Adresa Lesní 209/01, 41701 Dubí 2
člen představenstva Ing. Petr Bednář CSc.
Ve funkci od 8.10.2004 do 13.7.2009
Adresa Horní Jirčany 364, 25242 Jesenice
místopředseda představenstva Ing. Radislav Feix
Ve funkci od 8.10.2004 do 13.7.2009
Adresa Vančurova 329/7, 41701 Dubí I.
Člen představenstva Ing. Petr Bednář CSc.
Ve funkci od 28.12.1994 do 8.10.2004
Adresa Rakovského 3144, Praha 4
Předseda představenstva Ing. Vladimír Feix
Ve funkci od 27.5.1998 do 8.10.2004
Adresa Lesní 209/1, Dubí 2
Místopředseda představenstva Ing. Radislav Feix
Ve funkci od 19.7.2003 do 8.10.2004
Adresa Vančurova 329/7, Dubí I
Člen představenstva Ing. Eliška Rohlová CSc.
Ve funkci od 28.12.1994 do 31.3.2004
Adresa Bergerova 1115/2, Praha 8
Člen představenstva Ing. Jiří Klobouček
Ve funkci od 19.7.2003 do 31.3.2004
Adresa Zelená 263 , Dubí 2
Člen představenstva Ing. Jiří Kloubouček
Ve funkci od 28.12.1994 do 19.7.2003
Adresa Zelená 263 , Dubí 2
Člen představenstva Ing. Radislav Feix
Ve funkci od 5.6.2000 do 19.7.2003
Adresa Vančurova 329/7, Dubí I.
Člen představenstva Ing. Karel Voldřich
Ve funkci od 28.12.1994 do 5.6.2000
Adresa Augustinova 2081, Praha 4
Předseda představenstva Ing. Vladimír Feix
Ve funkci od 28.12.1994 do 27.5.1998
Adresa Lesní 201 , Dubí 2
Člen představenstva Ing. Josef Tůma
Ve funkci od 15.3.1991 do 28.12.1994
Adresa U družstva Práce 82/1479 , Praha 4 - Bráník
Člen představenstva Ing. Jan Bohuslav
Ve funkci od 15.3.1991 do 28.12.1994
Adresa Vosmíkových 13, Praha 8
Člen představenstva Ing. Karel Voldřich
Ve funkci od 15.3.1991 do 28.12.1994
Adresa Augustinova 2081, Praha 4
Ředitel akciové společnosti Ing. Vladimír Feix
Ve funkci od 29.3.1991 do 28.12.1994
Adresa Lesní 1 , Dubí 2
Předseda představenstva Ing. Vladimír Feix
Ve funkci od 29.3.1991 do 28.12.1994
Adresa ,
Člen představenstva Ing. Milan Vacek
Ve funkci od 18.12.1992 do 28.12.1994
Adresa Mechova 20, Poděbrady II
Místopředseda představenstva Ing. Milan Vacek
Ve funkci od 29.3.1991 do 18.12.1992
Adresa Melichova 20, Poděbrady II
Člen představenstva Ing. Vladimír Feix
Ve funkci od 15.3.1991 do 29.3.1991
Adresa Lesní 1 , Dubí 2
Člen představenstva Ing. Milan Vacek
Ve funkci od 15.3.1991 do 29.3.1991
Adresa Melichova 20 , Podebrady II

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Český porcelán, akciová společnost

IČO (identifikační číslo): 00174238
Jméno: Český porcelán, akciová společnost
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 1. 7. 1990
Celkový počet živností: 19
Aktivních živností: 4

Sídlo Český porcelán, akciová společnost

Sídlo: Tovární 605/17, Dubí 41701

Živnosti Český porcelán, akciová společnost

Živnost č. 1 Hostinská činnost

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 9. 5. 2011

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 2. 8. 1999

Živnost č. 3 Vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 23. 6. 1997

Živnost č. 4 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
  • Výroba strojů a zařízení
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Ubytovací služby
  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 24. 8. 1992

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Český porcelán, akciová společnost

IČO: 00174238
Firma: Český porcelán, akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Teplice
Základní územní jednotka: Dubí
Počet zaměstnanců: 200 - 249 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 1. 7. 1990

Sídlo Český porcelán, akciová společnost

Sídlo: Tovární 605, Dubí 41701

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba keramických a porcelánových výrobků převážně pro domácnost a ozdobných předmětů
Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní pozemní osobní doprava j. n.
Silniční nákladní doprava
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Činnosti v oblasti informačních technologií
Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Reklamní činnosti
Podpůrné činnosti pro podnikání j. n.
Ostatní vzdělávání