Firma Český porcelán, akciová společnost IČO 00174238


Český porcelán, akciová společnost má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

Český porcelán, akciová společnost (00174238) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Tovární 605, Dubí 417 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 3. 1991 a je stále aktivní. Český porcelán, akciová společnost má více provozoven a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o Český porcelán, akciová společnost nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Český porcelán, akciová společnost na Justice.cz
Detailní informace o Český porcelán, akciová společnost na rzp.cz
Detailní informace o Český porcelán, akciová společnost na portal.gov.cz

Výpis dat pro Český porcelán, akciová společnost na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Český porcelán, akciová společnost

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka B 101
IČO (identifikační číslo osoby) 00174238
Jméno Český porcelán, akciová společnost
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 15.3.1991
Počet členů statutárního orgánu: 3 15.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 15.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 15.7.2014
Došlo k odštěpení a přechodu části jmění společnosti Porcelánová manufaktura Royal Dux Bohemia, a.s., IČO: 473 08 346, se sídlem Sadová 1414, PSČ: 419 42 Duchcov v rámci rozdělení této společnosti odštěpením sloučením s nástupnickou společností Český porc elán, akciová společnost, IČO: 001 74 238, se sídlem: Tovární ulice č.p. 605 č. or. 17, PSČ: 417 01 Dubí. 13.7.2009
Došlo k odštepení a přechodu části jmění společnosti Porcelánová manufaktura Royal Dux Bohenia, a.s., IČO: 473 08 346, se sídlem Sadová 1414, PSČ: 419 42 Duchcov v rámci rozdělení této společnosti odštěpením sloučením s nástupnickou společností Český porc elán, akciová společnost, IČO: 001 74 238, se sídlem: Tovární ulice č.p. 605 č. or. 17, PSČ: 417 01 Dubí. 13.7.2009 - 13.7.2009
Na společnost Český porcelán, akciová společnost přešlo jmění společnosti Dupor Trading s.r.o., IČO 631 48 871, se sídlem Dubí 2, okr. Teplice, Tovární 50, PSČ 417 02, a to z důvodu zrušení společnosti Dupor Trading s.r.o. s převodem jmění na jejího jedin ého společníka - společnost Český porcelán, akciová společnost. 23.10.2007
Valná hromada dne 26.6.2002 schválila následující usnesení: Základní kapitál akciové společnosti se snižuje o 49.074.000,--Kč (slovy: čtyřicet devět milionů sedmdesát čtyři tisíce korun českých). Důvodem snížení je držba 4.167 (slovy: čtyř tisíc jednoho sta šedesáti sedmi) kusů vlastních listinných akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a 7.404 (slovy: sedmi tisíc čtyř set čtyř) kusů vlastních listinných akcií znějících na majitele, v nominální hodnotě 1.000,--Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), v majetku společnosti. Rozsah snížení základního kapitálu je dán nominální hodnotou uvedených akcií a činí celkem 49.074.000,--Kč (slovy: čtyřicet devět milionů sedmdesát čtyři tisíce korun českých). Snížení základního kapitálu bude provedeno tím způsobem, že uvedené listinné akcie budou v souladu s ustanovením § 213 odst. 2 obch. zák. zničeny a o této skutečnosti bude sepsán protokol. Uvedeným opatřením se nezmenšuje majetek společnosti a nezhorší se dobytnost pohledávek věřitelů. 7.5.2003 - 7.4.2004
Na společnost Český porcelán, akciová společnost se sídlem Dubí u Teplic, Tovární 17 přešlo z důvodu sloučení jmění společnosti DUPOR s.r.o. se sídlem Teplice, U Císařských lázní 19/352, IČO 47307641. 6.5.2002
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: 27.5.1998 - 27.5.1998
Zaměstnanecké akcie mohou být převáděny jen mezi zaměstnanci společnosti a zaměstnanci, kteří odešli do důchodu. 27.5.1998 - 27.5.1998
Valná hromada schválila dne 4.5.1998 nové znění stanov, kterými se nahrazují dosavadní stanovy akciové společnosti. 27.5.1998 - 4.11.2017
Valná hromada dne 17.11.1994 schválila nové znění stanov společnosti. 28.12.1994 - 4.11.2017
Základní jmění společnosti : 116 423 000,-- Kč. 19.1.1994 - 28.12.1994
4 657 akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,-- Kč /akcie jsou veřejně obchodovatelné/ 19.1.1994 - 28.12.1994
všechny akcie uvedené pod písmeny a)b)c) jsou vydány v listinné podobě 19.1.1994 - 4.11.2017
Dále rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti z část- ky 70 600 000,-- Kč na částku 116 423 000,-- Kč. 1.8.1993 - 19.1.1994
Základní jmění společnosti : 116 423 000,-- Kč. Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií : 116 423 akcií na jméno po 1 000,-- Kč jmenovité hodnoty, z nichž je 11 642 akcií zaměstnaneckých. 1.8.1993 - 19.1.1994
Mimořádná valná hromada dne 17.6.1993 rozhodla o změně stanov akciové společnosti v čl.VII, čl.VIII, čl.IX, čl.XI, čl. XIII, čl.XX a za čl.XXV se zařazuje nové čl.XXVI a XXVII. 1.8.1993 - 4.11.2017
Základní jmění společnosti : 70 600 000,-- Kčs. Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií : 1 akcie na jméno s nominální hodnotou 100 000,-- Kčs 1 akcie na jméno s nominální hodnotou 70 500 000,-- Kčs. 19.3.1993 - 1.8.1993
Dozorčí rada společnosti : JUDr. Stanislav H l a v á č , bytem Střední 135/16, Dubí 3 JUDr. Zdeňka Š i r o k á , bytem Slovenská 2645, Teplice Danuše V l a c h o v á , bytem Tyršova 1207/33, Duchcov. 19.3.1993 - 28.12.1994
Valná hromada dne 10.3.1993 schválila změnu článků VII. a VIII. stanov akciové společnosti. 19.3.1993 - 4.11.2017
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo otištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představen- stva /člen pověřený zastupováním předsedy/ a vždy nejméně jeden člen představenstva. 18.12.1992 - 28.12.1994
Valná hromada schválila dne 26.11.1992 nové znění stanov, kterými se od 1.12.1992 nahrazují dosavadní stanovy akciové společnosti. 18.12.1992 - 4.11.2017
Ministerstvo průmyslu České republiky ve funkci valné hromady akciové společnosti Český porcelán rozhodlo usnesením č. 3/1991 ze dne 15.8.1991 o změně stanov této společnosti takto : v čl. VIII stanov se doplňuje odst. 2 o písm. h/ s textem : "vydávat listiny akciové společnosti podle § 11 zákona č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech v rozsahu povoleném valnou hromadou". 10.10.1991 - 19.3.1993
Ministerstvo průmyslu České republiky ve funkci valné hromady a.s. Český porcelán v souladu s ust. zákona č. 104/1990 Sb., a čl. VII sta- nov a.s. Český porcelán rozhodlo dne 22.7.1991 usnesením č. 1/1991 o změ- ně stanov této akciové společnosti takto : a) v článku II. odst. 4/ stanov Český porcelán, Dubí - r u š í se text : "Základní ochranné známky společnosti jsou : O a to samostatně nebo s názvem společnosti." 14.8.1991 - 19.3.1993
- n a h r a z u j e se textem : "Základní ochranná známka společnosti je : D s korunkou a to samostatně nebo s názvem společnosti." b) článek VII. písm. B, odst. 5 písm. c stanov a.s. Český porcelán, Dubí d o p l n i t textem : " a prokuristy společnosti " c) v článku VIII. stanov a.s. Český porcelán, Dubí : - r u š í se text odst. 2 písm. d/ : "jmenovat a odvolávat ředitele organizačních jednotek společnosti po projednání s jejím představenstvem." 14.8.1991 - 19.3.1993
- n a h r a z u j e se textem : "jmenovat a odvolávat jemu přímo podřízené vedoucí pracovníky a ve- doucí organizačních jednotek společnosti po projednání s jejím představenstvem." - d o p l ň u j e se odst. 2 o písm. g) s textem : "podepisovat za společnost v rozsahu představenstvem uděleného zmocnění." 14.8.1991 - 19.3.1993
Ministerstvo průmyslu České republiky ve funkci valné hromady a.s. Český porcelán rozhodlo usnesením č. 2/1991 doplnit stanovy této akciové společnosti tak, že za čl. X se vkládá nový článek X a, který včetně nadpisu zní : Spolupráce s odbornými orgány Odborové orgány v akciových společnostech provádějí svoji činnost podle zákoníku práce, generální dohody a dalších obecně závazných práv- ních předpisů a) představenstvo společnosti projednává a uzavírá se ZV odborových svazů kolektivní smlouvu podle podmínek stanovených zákoníkem práce, 14.8.1991 - 19.3.1993
generální dohody a dalších obecně závazných právních předpisů b) společnost vytváří ve smyslu generální dohody fond kulturních a so- ciálních potřeb (sociální fond), pokud zaměstnanci tvorbu tohoto fondu požadují. 14.8.1991 - 19.3.1993
Rozhodnutím ministra průmyslu ČR č. 127/1991 byl vydán dodatek č. 1 ke stanovám akciové společnosti Český porcelán se sídlem Dubí u Teplic, schválený valnou hromadou v Praze dne 21.3.1991. Stanovy akciové společnosti se tímto dodatkem mění takto : v čl. I Text v bodech 1, 2 a 3 se nahrazuje následovně : 1. Základní kapitál společnosti činí 67 605 278,-- Kčs. Je na něj vydána 1 akcie (zatímní list) o nominální hodnotě 100 000,-- Kčs a 1 akcie (zatímní list) o nominální hodnotě 67 505 278,-- Kčs. 27.3.1991 - 19.3.1993
V základním kapitálu není zahrnuta hodnota pozemků, které má společnost ve vlastnictví. 2. Akcie (zatímní listy) společnosti zní na jméno a jsou vyhotove- ny podle "Podmínek SBČS pro tisk akcií a obligací obchodovatel- ných v bankách, spořitelnách a na burze". Jsou opatřeny podpi- sem dvou členů představenstva oprávněných podepisovat za spo- lečnost. 3. Majitelem akcií (zatímních listů) uvedených v bodě 1 tohoto do- datku je ministerstvo průmyslu ČR jako jediný akcionář. 27.3.1991 - 19.3.1993
v čl. VII.A Závěrečný text za bodem 5 (o výkonu práv a povinností valné hroma- dy) se nahrazuje následovně : Veškerá práva a povinnosti valné hromady vykonává ministerstvo prů- myslu ČR (pokud výkonem některých práv nepověří jiné orgány společ- nosti), a to až do doby, kdy se právoplatným držitelem akcií (za- tímních listů) stane další akcionář společnosti. Souhrnná změna : Kdekoliv je v textu uvedeno v závorce slovo "zakladatel", vypouští se, ať stojí v kterémkoli mluvnickém pádě. 27.3.1991 - 19.3.1993
Údaje o založení: Český porcelán, akciová společnost, byla založena jednorázově zakladatelským plánem státního podniku Český porcelán se sídlem v Dubí u Teplic, v souladu se zákonem č. 104/190 Sb., o akciových společnostech a stanovami akciové společnosti. 15.3.1991
Základní kapitál společnosti činí 100 000,-- Kčs. Bude na něj vydána 1 akcie znějící na jméno o stejné nominální hodnotě. Bude označena číslem 1 a vyhotovena podle "Podmínek SBČS pro tisk akcií a obligací obchodovatel- ných v bankách, spořitelnách a na burze". 15.3.1991 - 27.3.1991
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsa- nému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popř. místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a jeden člen představenstva. Žádost o zápis společnosti do podnikového rejstříku podepisují vši- chni členové představenstva. Akcie podepisují dva členové představenstva. 15.3.1991 - 18.12.1992
Zastupování a podepisování : Statutárním orgánem společnosti je pětičlenné představenstvo. Volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. 15.3.1991 - 28.12.1994

Aktuální kontaktní údaje Český porcelán, akciová společnost

Kapitál Český porcelán, akciová společnost

zakladni jmění 102 108 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.7.2009
zakladni jmění 101 850 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.10.2007 - 13.7.2009
zakladni jmění 98 802 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.9.2007 - 30.10.2007
zakladni jmění 106 149 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 7.4.2004 - 20.9.2007
zakladni jmění 155 223 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.5.1998 - 7.4.2004
zakladni jmění 155 223 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.12.1994 - 27.5.1998

Akcie Český porcelán, akciová společnost

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 5 845 15.7.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 36 053 15.7.2014
Kmenové akcie na jméno 50 Kč 5 169 15.7.2014
Prioritní akcie na jméno 1 000 Kč 7 347 24.11.2010
Kmenové akcie na majitele 50 Kč 5 169 24.11.2010 - 15.7.2014
Prioritní akcie na jméno 1 000 Kč 7 347 13.7.2009 - 24.11.2010
Kmenové akcie na majitele 50 Kč 5 169 13.7.2009 - 24.11.2010
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 5 845 13.7.2009 - 15.7.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 36 053 13.7.2009 - 15.7.2014
Prioritní akcie na jméno 1 000 Kč 7 347 20.9.2007 - 13.7.2009
Prioritní akcie na jméno 1 000 Kč 11 646 8.10.2004 - 20.9.2007
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 5 845 8.10.2004 - 13.7.2009
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 36 053 8.10.2004 - 13.7.2009
Akcie na majitele 10 000 Kč 5 845 7.4.2004 - 8.10.2004
Akcie na majitele 1 000 Kč 36 053 7.4.2004 - 8.10.2004
Prioritní akcie na jméno 1 000 Kč 11 646 6.5.2002 - 8.10.2004
Prioritní akcie na jméno 1 000 Kč 11 646 27.5.1998 - 6.5.2002
Akcie na majitele 1 000 Kč 43 457 28.12.1994 - 7.4.2004
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 11 646 19.1.1994 - 27.5.1998
Akcie na majitele 10 000 Kč 10 012 19.1.1994 - 7.4.2004

Sídlo Český porcelán, akciová společnost

Platnost údajů od - do
Adresa Tovární 605 , Dubí 417 01 12.12.2016
Adresa Tovární 605 , Dubí 417 01 16.2.2015 - 12.12.2016
Adresa Tovární 605 , Dubí 417 01 6.5.2002 - 16.2.2015
Adresa Tovární 605 , Dubí 417 01 18.12.1992 - 6.5.2002
Adresa 417 01 Dubí u Teplic Česká republika
15.3.1991 - 18.12.1992

Předmět podnikání Český porcelán, akciová společnost

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidi če 15.7.2014
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 15.7.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 3.8.2011
hostinská činnost 3.8.2011
vedení účetnictví, vedení daňové evidence 3.8.2011
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní pří ležitostná osobní 3.8.2011 - 15.7.2014
zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb 6.5.2002 - 3.8.2011
činnost organizačních a ekonomických poradců 6.5.2002 - 3.8.2011
reklamní a propagační činnost 6.5.2002 - 3.8.2011
provádění personální agendy 6.5.2002 - 3.8.2011
vedení účetnictví 6.5.2002 - 3.8.2011
provádění a zajišťování vzdělávacích akcí 6.5.2002 - 3.8.2011
poskytování software 6.5.2002 - 3.8.2011
výroba a údržba strojního a technologického zařízení 6.5.2002 - 3.8.2011
silniční motorová doprava nákladní 5.6.2000 - 3.8.2011
silniční motorová doprava osobní 5.6.2000 - 3.8.2011
1. Výroba užitkového a ozdobného porcelánu. 2. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 18.12.1992 - 3.8.2011
- výroba užitkového a ozdobného porcelánu - výroba strojů, zařízení a náhradních dílů - stavební práce pro investiční výstavbu - investiční činnost, údržba a modernizace základních prostředků - maloobchodní prodej zboží spotřebního charakteru - obchodní činnost - maloobchodní prodej 15.3.1991 - 18.12.1992

vedení firmy Český porcelán, akciová společnost

Statutární orgán Český porcelán, akciová společnost

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva společně s dalším členem představenstva. Společnost zastupuje dále prokurista v rozsahu a způsobem dle rozhodnutí o udělení prokury. 15.7.2014
1) Jménem, resp. za společnost jednají: a) předseda představenstva samostatně b) dva členové představenstva společně c) generální ředitel na základě zmocnění představenstvem v rozsahu představenstvem uděleného zmocnění a Čl. 34 Stanov d) prokurista s výjimkou převádění a zatěžování nemovitostí. 2) Za společnost vůči třetím osobám jednají a podepisují také zaměstnanci společnosti v rozsahu zástupcích oprávnění spojených s jejich pracovními funkcemi. Přitom jsou vázáni platnými vnitřními normativními a organizačními akty společnosti (organizačním řádem, podpisovým řádem apod.) nebo rozsahem uděleného pověření. 24.11.2010 - 15.7.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo a to tak, že k názvu společnosti připojí své podpisy: a) dva členové představenstva současně nebo b) ředitel na základě zmocnění představenstvem a v rozsahu ve zmocnění uvedeném nebo c) prokurista s výjimkou převádění a ztěžování nemovitostí 28.12.1994 - 28.12.1994
Jménem společnosti jedná představenstvo a to tak, že k názvu společnosti připojí své podpisy: a) dva členové představenstva současně nebo b) ředitel na základě zmocnění představenstvem a v rozsahu ve zmocnění uvedeném nebo c) prokurista s výjimkou převádění a zatěžování nemovitostí 28.12.1994 - 24.11.2010
Předseda představenstva Ing. Vladimír Feix dr.h.c. 15.7.2014
Vznik členství 14.6.2014
Vznik funkce 14.6.2014
Adresa: Lesní 209/1 , Dubí 417 02
Místopředseda představenstva Ing. Radislav Feix Ph.D. 15.7.2014
Vznik členství 14.6.2014
Vznik funkce 14.6.2014
Adresa: Kubátova 327 , Háj u Duchcova 417 22
Člen představentstva Ing. Petr Bednář CSc. 15.7.2014
Vznik členství 14.6.2014
Adresa: Ke studni 364 , Jesenice 252 42
Člen představenstva Ing. Vladimír Feix 15.3.1991 - 29.3.1991
Adresa: Lesní 209/1 , Dubí 417 02
Člen představenstva Ing. Milan Vacek 15.3.1991 - 29.3.1991
Adresa: Melichova 20 , Podebrady II Česká republika
Místopředseda představenstva Ing. Milan Vacek 29.3.1991 - 18.12.1992
Adresa: Melichova 20 , Poděbrady II Česká republika
Člen představenstva Ing. Josef Tůma 15.3.1991 - 28.12.1994
Adresa: U družstva Práce 1479/82 , Praha 140 00
Člen představenstva Ing. Karel Voldřich 15.3.1991 - 28.12.1994
Adresa: Augustinova 2081/21 , Praha 148 00
Člen představenstva Ing. Jan Bohuslav 15.3.1991 - 28.12.1994
Adresa: Vosmíkových 1682/13 , Praha 180 00
Ředitel akciové společnosti Ing. Vladimír Feix 29.3.1991 - 28.12.1994
Adresa: Lesní 209/1 , Dubí 417 02
Předseda představenstva Ing. Vladimír Feix 29.3.1991 - 28.12.1994
Adresa:
Člen představenstva Ing. Milan Vacek 18.12.1992 - 28.12.1994
Adresa: Mechova 20 , Poděbrady II Česká republika
Předseda představenstva Ing. Vladimír Feix 28.12.1994 - 27.5.1998
Adresa: Lesní 201 , 417 02 Dubí 2 Česká republika
Člen představenstva Ing. Karel Voldřich 28.12.1994 - 5.6.2000
Adresa: Augustinova 2081/21 , Praha 148 00
Člen představenstva Ing. Jiří Kloubouček 28.12.1994 - 19.7.2003
Vznik funkce 2.6.1999
Adresa: Zelená 263/4 , Dubí 417 02
Člen představenstva Ing. Radislav Feix 5.6.2000 - 19.7.2003
Vznik funkce 2.6.1999
Adresa: Vančurova 329/7 , Dubí 417 01
Člen představenstva Ing. Eliška Rohlová CSc. 28.12.1994 - 31.3.2004
Zánik členství 26.6.2003
Vznik funkce 2.6.1999
Adresa: Bergerova 1115/2 , Praha 182 00
Člen představenstva Ing. Jiří Klobouček 19.7.2003 - 31.3.2004
Zánik členství 26.6.2003
Vznik funkce 2.6.1999
Adresa: Zelená 263/4 , Dubí 417 02
Člen představenstva Ing. Petr Bednář CSc. 28.12.1994 - 8.10.2004
Zánik členství 21.5.2004
Vznik funkce 2.6.1999
Adresa: Rakovského 3144/13 , Praha 143 00
Předseda představenstva Ing. Vladimír Feix 27.5.1998 - 8.10.2004
Zánik členství 21.5.2004
Vznik funkce 2.6.1999
Zánik funkce 21.5.2004
Adresa: Lesní 209/1 , Dubí 417 02
Místopředseda představenstva Ing. Radislav Feix 19.7.2003 - 8.10.2004
Vznik členství 2.6.1999
Zánik členství 21.5.2004
Vznik funkce 25.7.2002
Zánik funkce 21.5.2004
Adresa: Vančurova 329/7 , Dubí 417 01
předseda představenstva Ing. Vladimír Feix 8.10.2004 - 13.7.2009
Vznik členství 21.5.2004
Zánik členství 30.6.2009
Vznik funkce 21.5.2004
Zánik funkce 30.6.2009
Adresa: Lesní 209/1 , Dubí 417 02
člen představenstva Ing. Petr Bednář CSc. 8.10.2004 - 13.7.2009
Vznik členství 21.5.2004
Zánik členství 30.6.2009
Adresa: Ke studni 364 , Jesenice 252 42
místopředseda představenstva Ing. Radislav Feix 8.10.2004 - 13.7.2009
Vznik členství 21.5.2004
Zánik členství 30.6.2009
Vznik funkce 21.5.2004
Zánik funkce 30.6.2009
Adresa: Vančurova 329/7 , Dubí 417 01
Předseda představenstva Ing. Vladimír Feix 13.7.2009 - 15.7.2014
Vznik členství 30.6.2009
Zánik členství 14.6.2014
Vznik funkce 30.6.2009
Zánik funkce 14.6.2014
Adresa: Lesní 209/1 , Dubí 417 02
Místopředseda představenstva Ing. Radislav Feix 13.7.2009 - 15.7.2014
Vznik členství 30.6.2009
Zánik členství 14.6.2014
Vznik funkce 30.6.2009
Zánik funkce 14.6.2014
Adresa: Vančurova 329/7 , Dubí 417 01
Člen představenstva Ing. Petr Bednář CSc. 13.7.2009 - 15.7.2014
Vznik členství 30.6.2009
Zánik členství 14.6.2014
Adresa: Ke studni 364 , Jesenice 252 42

Dozorčí rada Český porcelán, akciová společnost

Platnost údajů od - do
Člen dozorčí rady Danuše Vlachová 15.7.2014
Vznik členství 14.6.2014
Adresa: Tyršova 1207/33 , Duchcov 419 01
Předseda dozorčí rady Helena Müllerová 4.11.2017
Vznik členství 28.6.2017
Vznik funkce 28.6.2017
Adresa: Bystřická 209/26 , Dubí 417 02
Člen dozorčí rady Bc. František Bednář 4.11.2017
Vznik členství 28.6.2017
Adresa: Chrpová 1175 , Jesenice 252 42
Člen Prof.ing. Stanislav Adamec DrSc. 28.12.1994 - 27.5.1998
Adresa: Pod lysinami 469/15 , Praha 147 00
Člen Jana Benešová 28.12.1994 - 5.6.2000
Adresa: K. Světlé 556/2 , Dubí 417 01
Člen Prof.ing. Stanislav Adamec DrSc. 27.5.1998 - 5.6.2000
Adresa: 252 42 Česká republika
Horní Jirčany 336, pošta Jesenice, Praha - západ
Člen RNDr. Vladimír Burda 5.6.2000 - 19.7.2003
Zánik členství 26.6.2002
Vznik funkce 2.6.1999
Adresa: Zahrádecká 371/2 , Praha 142 00
Předseda JUDr. Stanislav Hlaváč 28.12.1994 - 8.10.2004
Zánik členství 21.5.2001
Vznik funkce 2.6.1999
Zánik funkce 21.5.2001
Adresa: Střední 135/16 , Dubí 417 03
Člen Milan Sadílek 5.6.2000 - 1.11.2004
Zánik členství 2.6.2004
Vznik funkce 2.6.1999
Adresa: Na Vyhlídce 480/6 , Krupka 417 42
Člen dozorčí rady Ing. Pavel Tomšů 19.7.2003 - 20.9.2007
Vznik členství 26.6.2002
Zánik členství 30.6.2007
Adresa: Evaldova 1314/15 , Šumperk 787 01
předseda dozorčí rady JUDr. Stanislav Hlaváč 8.10.2004 - 13.7.2009
Vznik členství 21.5.2004
Zánik členství 30.6.2009
Vznik funkce 28.6.2004
Zánik funkce 30.6.2009
Adresa: Střední 135/16 , Dubí 417 03
člen dozorčí rady Danuše Vlachová 1.11.2004 - 13.7.2009
Vznik členství 29.7.2004
Zánik členství 18.6.2009
Adresa: Tyršova 1207/33 , Duchcov 419 01
člen dozorčí rady Ing. Radek Musil 20.9.2007 - 5.9.2012
Vznik členství 30.6.2007
Zánik členství 30.6.2012
Zánik funkce 30.6.2012
Adresa: V dolích 306 , Černošice 252 28
Předseda dozorčí rady JUDr. Stanislav Hlaváč 13.7.2009 - 5.9.2012
Vznik členství 30.6.2009
Zánik členství 29.2.2012
Vznik funkce 30.6.2009
Zánik funkce 29.2.2012
Adresa: Střední 135/16 , Dubí 417 03
Člen dozorčí rady Danuše Vlachová 13.7.2009 - 15.7.2014
Vznik členství 18.6.2009
Zánik členství 14.6.2014
Adresa: Tyršova 1207/33 , Duchcov 419 01
Člen dozorčí rady Bc. František Bednář 5.9.2012 - 9.2.2015
Vznik členství 30.6.2012
Vznik funkce 30.6.2012
Adresa: Chrpová 1175 , 252 42 Jesenice, Horní Jirčany Česká republika
Předseda dozorčí rady Helena Müllerová 5.9.2012 - 4.11.2017
Vznik členství 30.6.2012
Zánik členství 28.6.2017
Vznik funkce 30.6.2012
Zánik funkce 28.6.2017
Adresa: Bystřická 209 26, 417 02 Dubí, Bystřice Česká republika
Člen dozorčí rady Bc. František Bednář 9.2.2015 - 4.11.2017
Vznik členství 30.6.2012
Zánik členství 28.6.2017
Vznik funkce 30.6.2012
Adresa: Chrpová 1175 , Jesenice 252 42

Prokura Český porcelán, akciová společnost

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Vladimír Feix 17.6.2017
Adresa: Lesní 209/1 , Dubí 417 02
Jméno Ing. Vladimír Feix 1.11.2004 - 17.6.2017
Adresa: Lesní 209/1 , Dubí 417 02

Sbírka Listin Český porcelán, akciová společnost

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 101/SL 105 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 21.4.2015 28.7.2015 29.7.2015 31
B 101/SL 104 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2015 13.7.2015 29.7.2015 21
B 101/SL 103 rozhod. o statut. orgánu zápis z předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 18.7.2014 21.7.2014 1
B 101/SL 102 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 18.7.2014 21.7.2014 28
B 101/SL 101 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 18.7.2014 21.7.2014 45
B 101/SL 100 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu NZ 192/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.6.2014 3.7.2014 18.7.2014 43
B 101/SL 99 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2014 3.7.2014 34
B 101/SL 98 výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 28.3.2014 26.6.2014 3.7.2014 45
B 101/SL 97 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 31.5.2013 9.7.2013 10.7.2013 42
B 101/SL 96 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 14.5.2013 9.7.2013 10.7.2013 34
B 101/SL 95 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 15.6.2013 18.6.2013 20.6.2013 2
B 101/SL 94 výroční zpráva  - 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.8.2012 28.8.2012 17
B 101/SL 93 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.5.2012 14.8.2012 16.8.2012 36
B 101/SL 92 notářský zápis - NZ 377/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2011 28.7.2011 15.8.2011 17
B 101/SL 91 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2011 28.7.2012 15.8.2011 10
B 101/SL 90 účetní závěrka, výroční zpráva - 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.3.2011 20.7.2011 20.7.2011 42
B 101/SL 89 notářský zápis - NZ 66/2010- VH Krajský soud v Ústí nad Labem 13.11.2010 24.11.2010 29.11.2010 19
B 101/SL 88 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2010 1.9.2010 30.9.2010 9
B 101/SL 87 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2010 1.9.2010 30.9.2010 27
B 101/SL 86 notářský zápis - NZ 405/2010- VH Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2010 1.9.2010 30.9.2010 22
B 101/SL 85 ostatní - inzerce Krajský soud v Ústí nad Labem 26.5.2010 1.9.2010 30.9.2010 1
B 101/SL 84 výroční zpráva rok 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.5.2010 28.6.2010 28.6.2010 44
B 101/SL 83 notářský zápis - NZ 381/2009- VH Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2009 27.7.2009 49
B 101/SL 82 ostatní - zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2009 27.7.2009 2
B 101/SL 81 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jedn.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2009 27.7.2009 1
B 101/SL 80 ostatní - zápis volební komise Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.2009 27.7.2009 1
B 101/SL 79 ostatní - volba čl.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 22.5.2009 27.7.2009 1
B 101/SL 78 účetní závěrka - k 1.1.2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.5.2009 27.7.2009 26
B 101/SL 77 účetní závěrka, zpráva auditora rok 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2009 14.7.2009 39
B 101/SL 76 výroční zpráva rok 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2009 14.7.2009 40
B 101/SL 75 ostatní - plná moc Krajský soud v Ústí nad Labem 23.3.2009 21.5.2009 2
B 101/SL 74 změna právní formy, fúze - projekt přeměny rozdělení Krajský soud v Ústí nad Labem 19.5.2009 21.5.2009 11
B 101/SL 73 notářský zápis - NZ 85/2008- rozh.pr.osoby Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2008 8.8.2008 4
B 101/SL 72 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2008 8.8.2008 9
B 101/SL 71 výroční zpráva rok 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.5.2008 18.7.2008 40
B 101/SL 70 notářský zápis - NZ 575/2007-sml.o.převzetí Krajský soud v Ústí nad Labem 28.8.2007 1.11.2007 39
B 101/SL 69 notářský zápis - NZ 573/2007- VH Krajský soud v Ústí nad Labem 28.8.2007 1.11.2007 9
B 101/SL 68 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 1.7.2007 1.11.2007 10
B 101/SL 67 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2007 8.10.2007 3
B 101/SL 66 notářský zápis - NZ 74/2007- rozhod.orgánu Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2007 8.10.2007 4
B 101/SL 65 ostatní - pozvánka na VH Krajský soud v Ústí nad Labem 21.5.2007 8.10.2007 2
B 101/SL 64 ostatní - smlouva o převzetí jmění Krajský soud v Ústí nad Labem 30.7.2007 6
B 101/SL 63 výroční zpráva - 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.5.2007 25.7.2007 40
B 101/SL 62 notářský zápis NZ 94/2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.7.2006 29.3.2007 4
B 101/SL 61 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 1.7.2006 29.3.2007 9
B 101/SL 60 výroční zpráva rok 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 12.5.2006 4.10.2006 44
B 101/SL 59 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2005 22.5.2006 10
B 101/SL 58 notářský zápis NZ 110/2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 11.7.2005 22.5.2006 4
B 101/SL 57 ostatní - zpráva o vztazích rok 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.4.2005 27.9.2005 3
B 101/SL 56 účetní závěrka, výroční zpráva rok 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.4.2005 27.9.2005 27
B 101/SL 55 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 8.10.2004 2.2.2005 10
B 101/SL 54 notářský zápis NZ 507/2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 5.11.2004 2.2.2005 10
B 101/SL 53 ostatní - zápis z mim. VH Krajský soud v Ústí nad Labem 8.10.2004 2.2.2005 13
B 101/SL 52 podpisové vzory - Ing. Vladimír Feix Krajský soud v Ústí nad Labem 3.9.2004 6.12.2004 1
B 101/SL 51 podpisové vzory - Danuše Vlachová Krajský soud v Ústí nad Labem 13.8.2004 6.12.2004 1
B 101/SL 50 rozhod. o statut. orgánu - protokol ze zasedání předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 2.8.2004 6.12.2004 2
B 101/SL 49 ostatní - zápis z volební komise Krajský soud v Ústí nad Labem 29.7.2004 6.12.2004 3
B 101/SL 48 ostatní - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2004 13.10.2004 2
B 101/SL 47 notářský zápis NZ 93/2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.6.2004 13.10.2004 4
B 101/SL 46 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH, úč. závěrky 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.5.2004 13.10.2004 13
B 101/SL 45 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze schůze představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 21.5.2004 13.10.2004 2
B 101/SL 44 výroční zpráva rok 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.5.2004 15.6.2004 10
B 101/SL 43 notářský zápis NZ 95/2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.8.2003 7.4.2004 4
B 101/SL 42 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Ústí nad Labem 4.7.2003 7.4.2004 10
B 101/SL 41 rozhod. o statut. orgánu - zápis z řádné VH Krajský soud v Ústí nad Labem 4.7.2003 7.4.2004 4
B 101/SL 40 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2003 7.4.2004 4
B 101/SL 39 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2002 17.10.2003 3
B 101/SL 38 podpisové vzory - Pavel Tomšů Krajský soud v Ústí nad Labem 18.7.2002 17.10.2003 1
B 101/SL 37 ostatní - zápis z řádné VH Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2002 17.10.2003 6
B 101/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva leden-září 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.3.2002 30.9.2003 26
B 101/SL 35 účetní závěrka, výroční zpráva rok 1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.9.2003 25
B 101/SL 34 notářský zápis NZ 6/2003 - změna stanov Krajský soud v Ústí nad Labem 27.1.2003 30.9.2003 4
B 101/SL 33 podpisové vzory Ing. Eliška Roklová Krajský soud v Ústí nad Labem 22.1.2003 30.9.2003 1
B 101/SL 32 podpisové vzory Ing. Jiří Klobouček Krajský soud v Ústí nad Labem 21.1.2003 30.9.2003 1
B 101/SL 31 podpisové vzory Ing. Radislav Feix Krajský soud v Ústí nad Labem 17.1.2003 30.9.2003 2
B 101/SL 30 podpisové vzory JUDr. Stanislav Hlaváč Krajský soud v Ústí nad Labem 20.1.2003 30.9.2003 2
B 101/SL 29 podpisové vzory Milan Sadílek Krajský soud v Ústí nad Labem 20.1.2003 30.9.2003 1
B 101/SL 28 podpisové vzory Ing. Petr Bednář,CSc Krajský soud v Ústí nad Labem 17.1.2003 30.9.2003 2
B 101/SL 27 podpisové vzory Ing. Vladimír Feix Krajský soud v Ústí nad Labem 17.1.2003 30.9.2003 2
B 101/SL 26 notářský zápis NZ 111/2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.7.2002 30.9.2003 5
B 101/SL 25 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2002 30.9.2003 9
B 101/SL 24 notářský zápis NZ 107/2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.2.2002 18.7.2002 27
B 101/SL 23 notářský zápis NZ 105/2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.2.2002 18.7.2002 25
B 101/SL 22 notářský zápis NZ 99/2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.2.2002 18.7.2002 23
B 101/SL 21 ostatní -uložení návrhu sml. o fúzi Krajský soud v Ústí nad Labem 2.1.2002 18.7.2002 1
B 101/SL 20 ostatní -zpráva o přezkoumání sml.slou Krajský soud v Ústí nad Labem 11.12.2001 18.7.2002 25
B 101/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva k 30.09.2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.10.2001 18.7.2002 22
B 101/SL 18 ostatní -zpráva o fúzi Krajský soud v Ústí nad Labem 19.12.2001 18.7.2002 3
B 101/SL 17 ostatní -zpráva DR Krajský soud v Ústí nad Labem 13.12.2001 18.7.2002 2
B 101/SL 16 ostatní -zpráva o fúzi Krajský soud v Ústí nad Labem 12.12.2001 18.7.2002 4
B 101/SL 15 notářský zápis NZ 106/2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.2.2002 12.7.2002 33
B 101/SL 14 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 27.2.2002 12.7.2002 9
B 101/SL 13 změna právní formy, fúze Krajský soud v Ústí nad Labem 12.12.2001 30.1.2002 13
B 101/SL 12 posudek znalce č. 30-2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.11.2001 30.1.2002 70
B 101/SL 11 posudek znalce č. 29-2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.11.2001 30.1.2002 135
B 101/SL 10 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 19.12.2001 21.1.2002 8
B 101/SL 9 výroční zpráva rok 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 4.4.2001 15.1.2002 19
B 101/SL 8 účetní závěrka - výrok auditora rok 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.4.2001 15.1.2002 7
B 101/SL 7 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 28.7.1999 4.9.2000 8
B 101/SL 6 notářský zápis NZ 89/99 - jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 28.7.2000 4.9.2000 13
B 101/SL 5 notářský zápis NZ 72/99 - jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 3.6.1999 17.7.2000 3
B 101/SL 4 účetní závěrka - výroční zpráva rok 1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.1999 17.7.2000 22
B 101/SL 3 účetní závěrka - výroční zpráva rok 1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.1998 17.7.2000 25
B 101/SL 2 účetní závěrka - výroční zpráva rok 1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 9.5.1997 17.7.2000 15
B 101/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 4.5.1998 12.11.1998 9

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Český porcelán, akciová společnost

IČO (identifikační číslo) 00174238
Jméno Český porcelán, akciová společnost
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Teplice
Vznik první živnosti: 24.8.1992
Celkový počet živností: 19
Aktivních živností: 4

Sídlo Český porcelán, akciová společnost

Živnosti a provozovny Český porcelán, akciová společnost

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba strojů a zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.8.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Tovární 50/68, Dubí 417 02
Identifikační číslo provozovny 1000396932
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 6.8.2010
Provozovna č. 2
Provozovna Sadová 1414 13 419 01 Duchcov
Identifikační číslo provozovny 1000396924
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

Zahájení provozování 6.8.2010
Provozovna č. 3
Provozovna Zelenkova 496/18, Duchcov 419 01
Identifikační číslo provozovny 1001635345
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 6.8.2010
Provozovna č. 4
Provozovna 472 01 Doksy
Identifikační číslo provozovny 1003573576
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 9.5.2011
Provozovna č. 5
Provozovna U Císařských lázní 352/19, Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny 1000284077
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 14.9.1995
Provozovna č. 6
Provozovna Tovární 605, Dubí 417 01
Identifikační číslo provozovny 1000284085
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 5.11.1993
Provozovna č. 7
Provozovna Rooseveltova 77/2, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1000284093
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 11.1.1999
Provozovna č. 8
Provozovna 5. května 39/30, Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny 1000284115
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 15.8.1995
Provozovna č. 9
Provozovna Perlová 412/1, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1000284131
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 3.8.1995

Živnost č. 2 Vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.6.1997

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řid

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.8.1999

Živnost č. 4 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.5.2011
Provozovna č. 1
Provozovna Tovární 605, Dubí 417 01
Identifikační číslo provozovny 1000284085
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.5.2011

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.8.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Výroba užitkového a ozdobného porcelánu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.8.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Výroba a údržba strojního a technologického zařízení vyjma činností uvedených v příl.č.1-3 zák.č.455/91Sb. ve znění pozdějších předpisů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.6.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb (neopravňuje k činnostem podle § 3 zák.č.455/91Sb. ve znění pozdějších přepisů)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.6.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Automatizace zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.6.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.6.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Ekonomické služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.6.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Reklamní a propagační činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.6.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Provádění personální agendy (neopravňuje k činnostem podle § 3 zák.č.455/91Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.6.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Vedení účetnictví a ekonomické služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.6.1997
Zánik oprávnění 18.10.2000

Živnost č. 15 Provádění a zajišťování vzdělávacích akcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.6.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory a vyhotovování programů na zakázku)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.6.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Silniční motorová doprava osobní - příležitostná vnitrostátní provozovaná osobními automobily - příležitostná mezinárodní provozovaná osobními automobily

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.8.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní provozovaná vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti - mezinárodní provozovaná vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.8.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.8.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Český porcelán, akciová společnost

Člen statutárního orgánu Ing. Vladimír Feix
Člen statutárního orgánu Ing. Petr Bednář CSc.
Člen statutárního orgánu Ing. Radislav FEIX

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Český porcelán, akciová společnost

IČO: 00174238
Firma: Český porcelán, akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Teplice
Základní územní jednotka: Dubí
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.7.1990

Sídlo Český porcelán, akciová společnost

Sídlo: Tovární 605/17, Dubí 417 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba keramických a porcelánových výrobků převážně pro domácnost a ozdobných předmětů
Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní pozemní osobní doprava j. n.
Silniční nákladní doprava
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Činnosti v oblasti informačních technologií
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Reklamní činnosti
Podpůrné činnosti pro podnikání j. n.
Ostatní vzdělávání

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje Český porcelán, akciová společnost

IČO (identifikační číslo) 00174238
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00174238
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno Český porcelán, akciová společnost
Sídlo Tovární 605 DUBÍ 417 01 DUBÍ U TEPLIC 1
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro Ústecký kraj
Územní pracoviště v Teplicích, Dlouhá 42, TEPLICE, tel.: 417 551 111
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
6896442/0800 8.7.2016
2524400100/2600 21.5.2014
107-7170510267/0100 21.5.2014
201651299/0600 11.6.2013
12200501/0100 16.5.2013
CZ1708000000000006896522 8.7.2016
CZ8808000000000006896602 8.7.2016
201651897/0600 15.8.2014
0201652187/0600 15.8.2014
107-7149220257/0100 6.6.2014
2524400303/2600 6.6.2014
2524400418/2600 6.6.2014
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.1.1993

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00174238
Jméno firmy Český porcelán, akciová společnost
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka pxbcds9
tracking image