Firma Český pivní festival, SE v likvidaci IČO 27916979


Český pivní festival, SE v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Český pivní festival, SE v likvidaci (27916979) je Evropská společnost. Sídlí na adrese Kaprova 42/14, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 6. 2007 a je stále aktivní. Český pivní festival, SE v likvidaci nemá žádnou provozovnu a tři živnosti.

Jako zdroj dat o Český pivní festival, SE v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Český pivní festival, SE v likvidaci na Justice.cz
Detailní informace o Český pivní festival, SE v likvidaci na rzp.cz

Výpis dat pro Český pivní festival, SE v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Český pivní festival, SE v likvidaci

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka H 5
IČO (identifikační číslo osoby) 27916979
Jméno Český pivní festival, SE v likvidaci
Právní forma podnikání Evropská společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Evropská
Zapsána dne 25.6.2007
Na základě usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13.04.2016, 71 Cm 380/2015-27, které nabylo právní moci dne 08.06.2016, byl odvolán likvidátor Petr Grmolenský a jmenována JUDr. Marcela Marešová. 11.7.2016
Společnost byla rozhodnutím řádné valné hromady zrušena s likvidací ke dni 15. března 2015. Po dobu likvidace bude společnost užívat svůj název s dodatkem "v likvidaci". 24.3.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 4.6.2014
Počet členů statutárního orgánu: minimálně 1 nejvíce 3 4.6.2014
Počet členů dozorčí rady: minimálně 1 nejvíce 3 4.6.2014
1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 2.549.250,-- Kč (slovy dvamilionypětsetčtyřicetdevěttisícdvěstěpadesát korun českých), tj. dle přepočítacího koeficientu stanoveného dle článku 67 Nařízení rady k poslednímu dni měsíce, který předcházel za ložení společnosti, tj. ke dni 31. května 2007 (třicátéhoprvního května roku dvatisícesedm), tj. koeficientu 28,325 Kč (dvacetosmcelýchtřistadvacetpěttisícin koruny české), (dále jen ?Přepočítací koeficient?), ve výši 90.000,-- EUR (devadesáttisíc euro). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 9 (devět) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 283.250,-- Kč (dvěstěosmdesáttřitisícedvěstěpadesát korun českých), resp. dle Přepočítacího koeficientu 10.000,-- EUR (desettisíc euro), znějícíc h na majitele. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované. 3. Všichni akcionáři společnosti se přednostního práva akcionářů na upisování akcií dle ustanovení § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě. 4. Upsání všech 9 (devíti) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 283.250,-- Kč (dvěstěosmdesáttřitisícedvěstěpadesát korun českých), resp. dle Přepočítacího koeficientu 10.000,-- EUR (desettisíc euro), znějících na majitele bude nabídnuto určitému zájemci ? panu Karlu P r o c h á z k o v i , datum narození 21. ledna 1960, bytem Praha, Hodkovičky, Klánova 537/64, PSČ 147 00. 5. Akcie je možno upsat v sídle společnosti Český pivní festival, SE v Praze 1, Václavské náměstí 823/33, PSČ 110 00, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání ak cií určitému zájemci. 6. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods tavci 3) obchodního zákoníku. 7. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Český pivní festival, SE určitému zájemci písemným oznámením zaslaným poštou nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akci í. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. 8. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 283.250,-- Kč (dvěstěosmdesáttřitisícedvěstěpadesát korun českých), resp. dle Přepočítacího koeficientu 10.000,-- EUR (desettisíc euro), bude upsána emisním kursem 283.250,-- Kč (dvěstěosmdesáttřitisícedvěstěpadesát korun českých), resp. dle Přepočítacího koeficientu 10.000,-- EUR (desettisíc euro). 9. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem. Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií. 10. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. 16.8.2011 - 7.12.2011
Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací ze dne 28. listopadu 2008 bylo odvoláno rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 6. ledna 2009. O této skutečnosti byl sepsán notářský zápis Nz 1/2009 v místě úkonu v Praha 10, Vinohradská 1511/230, notářkou JUDr. Vlastou Hoderovou se sídlem v Havířově, kancelář Havířov, Nám. Republiky 1521/1b. Ke dni 6.1.2009 zanikla funkce likvidátora. 22.12.2010
Společnost Český pivní festival SE byla zrušena s likvidací ke dni 28. listopadu 2008 na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady, konané dne 28. listopadu 2008 a tímto dnem vstoupila do likvidace. O této skutečnosti byl sepsán notářský zápis Nz 447/200 8, sepsaný v místě úkonu v Praze 1, Václavské náměstí 823/33, 110 00, notářkou JUDr. Vlastou Hoderovou se sídlem v Havířově, kancelář Havířov, Nám. Republiky 1521/1b. 22.12.2010 - 22.12.2010
1.Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 10.197.000,-- Kč (slovy desetmilionůjednostodevadesátsedmtisíc korun českých), tj. dle přepočítacího koeficientu stanoveného dle článku 67 Nařízení rady k poslednímu dni měsíce, který předcházel založení sp olečnosti, tj. ke dni 31. května 2007 (třicátéhoprvního května roku dvatisícesedm), tj. koeficientu 28,325 Kč (dvacetosmcelýchatřistadvacetpěttisícin koruny české), (dále jen "Přepočítací koeficient"), ve výši 360.000,-- EUR (třistašedesáttisíc euro). Upi sování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 36 (třicetšest) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 283.250,-- Kč (dvěstěosmdesáttřitisícedvěstěpadesát korun českých), resp. dle Přepočítacího koeficientu 10.000,-- EUR (desettisíc euro), zně jících na majitele. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované. 3.Všichni akcionáři společnosti se přednostního práva akcionářů na upisování akcií dle ustanovení § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě. 4.Upsání všech 36 (třicetišesti) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 283.250,-- Kč (dvěstěosmdesáttřitisícedvěstěpadesát korun českých), resp. dle Přepočítacího koeficientu 10.000,-- EUR (desettisíc euro), znějících na majitele bude nabídnuto určitému zájemci - společnosti PANGEA MINERALS DEVELOPMENT LIMITED, se sídlem Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Londýn, 15 Stoper House, Webber Street, SE1 ORE, registrační číslo 3820848, zapsané v Registru společností C rown Bay, Cardiff (dále též jen "PANGEA MINERALS DEVELOPMENT LIMITED"). 5.Akcie je možno upsat v sídle společnosti Český pivní festival, SE v Praze 1, Václavské náměstí 823/33, PSČ 110 00, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akc ií určitému zájemci. 6.Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods tavci 3) obchodního zákoníku. 7.Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Český pivní festival, SE určitému zájemci písemným oznámením zaslaným poštou nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií . Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. 8.Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 283.250,-- Kč (dvěstěosmdesáttřitisícedvěstěpadesát korun českých), resp. dle Přepočítacího koeficientu 10.000,-- EUR (desettisíc euro), bude upsána emisním kursem 283.250,-- Kč (dvěstěosmdesáttřitisícedvěstěpadesát korun českých), resp. dle Přepočítacího koeficientu 10.000,-- EUR (desettisíc euro). 9.Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem. Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií. Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti Český pivní festival, SE ve výši 10.197.000,-- Kč (slovy desetmilionůjednostodevadesátsedmtisíc korun českých), tj. dle Přepočítací ho koeficientu ve výši 360.000,-- EUR (třistašedesáttisíc euro), za určitým zájemcem společností PANGEA MINERALS DEVELOPMENT LIMITED z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií byla započtena část jistiny a úroků peněžité pohledávky společnosti PANGEA MINERALS DEVELOPMENT LIMITED za společností Český pivní festival, SE ve výši 10.197.000,-- Kč (slovy desetmilionůjednostodevadesátsedmtisíc korun českých), z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 16. června 2008 mezi společností PANGEA MINERALS DEVELOPME NT LIMITED, na straně jedné jako věřitelem, a společností Český pivní festival, SE, na straně druhé jako dlužníkem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. května 2009, ohledně poskytnutí půjčky ve výši 9.000.000,-- Kč (devětmilionů korun českých) s úrokem ve vý ši 12 % p.a. (dvanáct procent ročně). 10.Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti Český pivní festival, SE určitému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 7 tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. Podpisy účastníků smlouvy budou úředně ověřeny. 11.Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. 30.6.2010 - 13.8.2010
jediný akcionář společnosti Český pivní festival SE učinil notářským zápisem sepsaným v místě úkonu v Praze 1, Václavské náměstí 823/33, PSČ 110 00 dne šestého ledna roku dvatisícedevět (6.1.2009) notářkou JUDr. Vlastou Hoderovou, se sídlem v Havířově, ka ncelář Havířov, Město, Nám. Republiky 1521/1b, úřední dny v Praze Rozhodnutí jediného akcionářepři výkonu působnosti valné hromady. Jediný akcionář této obchodní společnosti při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o: -zvýšení základního kapitálu společnosti Český pivní festival, SE upsáním nových akcií předem určeným zájemcem ze stávajících 3 339 000,- Kč (slovy:třimiliony třistatřicetdevěttisíc korunčeských) na 13 372 900,- Kč (slovy: třináctmilionů třistasedmdesátdv atisícdevětsetkorunčeských) o 10,033.900,- Kč (slovy: desetmilionů třicettřitisícdevětset korunčeských). Nepřipouští se možnost upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, bez omezení. Důvodem zvýšení základního kapitálu této spol ečnosti je řešení závazků společnosti a získání peněžních prostředků k financování podnikatelské činnosti společnosti - na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 38 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 264.050,- Kč (slovy: dvěstěšedesátčtyřitisícepadesát korunčeských) za jednu akcii, jmenovitá hodnota akcie: deset tisíc Euro, akcie nebu dou registrované - akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost Pangea Minerals Development Ltd., se sídlem v Londýně SE1 ORE, Stoper House, Webber Street, registrační číslo 3280 848, zapsaná v Registru společností se sídlem Srown Bay, Cardiff, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, CF 14 3UZ (dále jen předem určený zájemce). Předem určený zájemce upíše akcie ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Če ský pivní festival, SE, tato musí mít písemnou formu s ověřenými podpisy smluvních stran a musí obsahovat minimálně náležitosti § 205 odst. 3 obch. zák. Předem určený zájemce upíše nové akcie takto: 38 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 264.050,- Kč (slovy: dvěstěšedesátčtyřitisícepadesát korunčeských) za jednu akcii, jmenovitá hodnota akcie: deset tisíc Euro, akcie nebudou registrované -lhůta pro upsání akcií bez využití přednostního práva činí 20 (dvacet )dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do příslušného obchodního rejstříku. Předem určenému zájemci bude oznámen počátek běhu lhůty představenstvem společn osti, doporučeným dopisem zaslaným na adresu upisovatele nebo osobně mu předaným, a to nejpozději pátý (5.) pracovní den běhu této lhůty, přičemž součástí tohoto dopisu bude i návrh Smlouvy o upsání akcií - místem pro upsání akcií je sídlo společnosti na adrese Praha 1, Václavské náměstí 823/33, PSČ 110 00 - emisní kurs nových akcií bude splácen peněžitým vkladem započtením níže uvedené pohledávky - ke dni učinění tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu existuje pohledávka věřitele obchodní společnosti Pangea Minerals Development Ltd., se sídlem v Londýně SE1 ORE, Stoper House, Webber S treet, registrační číslo 3280848, zapsaná v Registru společností se sídlem Srown Bay, Cardiff, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, CF 14 3UZ vůči společnosti Český pivní festival, SE, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 823/33, PSČ 110 0 0, IČ: 279 16 979, na vrácení jistiny úvěru ve výši 10,057.873,30 Kč ke dni 31.12.2008 (slovy: desetmilionůpadesátsedmtisícosmsetsedmdesáttři korunčeskýchtřicet haléřů), vyplývající ze Smlouvy o úvěru ze dne 3.3.2008, uzavřené mezi věřitelem Pangea Minera ls Development Ltd. a společností Český pivní festival, SE - jediný akcionář vyslovuje tímto souhlas se započtením pohledávky společnosti Pangea Minerals Development Ltd ve výši 10,033.900,- Kč (desetmilionů třicettřitisícdevětset korunčeských) proti pohledávce společnosti Český pivní festival, SE upisovatelem - předem určeným zájemcem na splacení emisního kurzu shora uvedených akcií, resp. jmenovité hodnoty upisovaných akcií - pravidla postupu pro uzavření Dohody o započtení a) Dohoda o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zá kona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů b) v Dohodě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno rozhodnutím valné hroma dy c) peněžitá pohledávka upisovatele Český pivní festival, SE bude započtena ve výši 10,033.900,- Kč (slovy: desetmilionůtřicettřitisícdevětsetkorunčeských) proti pohledávce společnosti Pangea Minerals Development, SE na splacení emisního kursu akcií ups aných tímto upisovatelem na zvýšení základního kapitálu d) dnem účinnosti Dohody o započtení dochází k započtení předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí. Účinností Dohody o započtení tato pohledávka zaniká a je tímto splněna povinnost upisov atele splatit odpovídající část emisního kursu akcií na zvýšení základního kapitálu e) Dohoda o započtení musí být mezi společností Pangea Minerals Development Ltd. a konkrétním upisovatelem akcií uzavřena ve lhůtě 30 dnů od upsání akcií tímto upisovatele m, před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 13.2.2009 - 25.3.2009

Aktuální kontaktní údaje Český pivní festival, SE v likvidaci

Kapitál Český pivní festival, SE v likvidaci

zakladni jmění 26 179 200 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 7.12.2011
zakladni jmění 23 629 900 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.8.2010 - 7.12.2011
zakladni jmění 13 432 900 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.4.2009 - 13.8.2010
zakladni jmění 13 372 900 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 25.3.2009 - 30.4.2009
zakladni jmění 3 399 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.6.2007 - 25.3.2009

Akcie Český pivní festival, SE v likvidaci

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 283 250 Kč 57 4.6.2014
Akcie na jméno 264 050 Kč 38 4.6.2014
Kmenové akcie na majitele 283 250 Kč 57 7.12.2011 - 4.6.2014
Kmenové akcie na majitele 283 250 Kč 48 13.8.2010 - 7.12.2011
Akcie na majitele 264 050 Kč 38 25.3.2009 - 4.6.2014
Kmenové akcie na majitele 283 250 Kč 12 25.6.2007 - 13.8.2010

Sídlo Český pivní festival, SE v likvidaci

Platnost údajů od - do
Adresa Kaprova 42/14 , Praha 110 00 24.3.2015
Adresa Václavské náměstí 823/33 , Praha 110 00 1.10.2007 - 24.3.2015
Adresa Koněvova 2660/141 , Praha 130 00 25.6.2007 - 1.10.2007

Předmět podnikání Český pivní festival, SE v likvidaci

Platnost údajů od - do
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 4.6.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 13.2.2009
hostinská činnost 18.4.2008
zprostředkování obchodu a služeb 18.4.2008 - 13.2.2009
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 18.4.2008 - 13.2.2009
reklamní činnost a marketing 18.4.2008 - 13.2.2009
velkoobchod 18.4.2008 - 13.2.2009
realitní činnost 18.4.2008 - 13.2.2009
pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí 18.4.2008 - 13.2.2009
organizování sportovních soutěží 18.4.2008 - 13.2.2009
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě 18.4.2008 - 13.2.2009

Předmět činnosti Český pivní festival, SE v likvidaci

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 4.6.2014
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor 25.6.2007 - 4.6.2014

vedení firmy Český pivní festival, SE v likvidaci

Statutární orgán Český pivní festival, SE v likvidaci

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje člen představenstva samostatně. 4.6.2014
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti člen představenstva samostatně. 25.6.2007 - 4.6.2014
člen představenstva Petr Grmolenský 24.3.2015
Vznik členství 12.3.2015
Adresa: Blodkova 1372/6 , Praha 130 00
člen představenstva Josef Jaroš MBA 25.6.2007 - 1.10.2007
Vznik členství 25.6.2007
Zánik členství 22.8.2007
Adresa: Oradourská 139 , Lidice 273 54
člen představenstva Ing. Jan Hübner 1.10.2007 - 30.6.2010
Vznik členství 22.8.2007
Adresa: Podkrušnohorská 907 , Litvínov 436 01
člen představenstva Ing. Jan Hübner 30.6.2010 - 14.9.2012
Vznik členství 22.8.2007
Zánik členství 6.9.2012
Adresa: Ruská 425/14 , Praha 101 00
člen představenstva Tomáš Král 14.9.2012 - 24.3.2015
Vznik členství 6.9.2012
Zánik členství 1.11.2014
Adresa: U Silvie 534/2 , Benátky nad Jizerou 294 71

Dozorčí rada Český pivní festival, SE v likvidaci

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Miroslav Šebela 4.6.2014
Vznik členství 20.5.2014
Adresa: Mládeže 1640/20 , Praha 169 00
člen dozorčí rady Aneta Ponertová 25.6.2007 - 1.10.2007
Vznik členství 25.6.2007
Zánik členství 22.8.2007
Adresa: 312 , Straškov-Vodochody 411 84
člen dozorčí rady Kamil Kožíšek 1.10.2007 - 7.1.2009
Vznik členství 22.8.2007
Zánik členství 12.5.2008
Adresa: Euklidova 380 , Praha 109 00
člen dozorčí rady JUDr. Miroslav Šebela 22.12.2008 - 4.6.2014
Zánik členství 15.3.2012
Vznik funkce 15.12.2008
Zánik funkce 15.3.2012
Adresa: Mládeže 434/6 , Praha 169 00

Likvidace Český pivní festival, SE v likvidaci

Platnost údajů od - do
Jméno JUDr. Marcela Marešová 4.1.2017
Adresa: Žandovská 309/3 , Praha 190 00
Jméno JUDr. Miroslav Šebela 22.12.2010 - 22.12.2010
Adresa: Mládeže 434/6 , Praha 169 00
Jméno Petr Grmolenský 24.3.2015 - 11.7.2016
Adresa: Blodkova 1372/6 , Praha 130 00
Jméno JUDr. Marcela Marešová 11.7.2016 - 4.1.2017
Adresa: Vodičkova 700/32 , Praha 110 00

Sbírka Listin Český pivní festival, SE v likvidaci

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
H 5/SL 22 insolvenční rozhodnutí usnesení Městský soud v Praze 20.1.2016 15.2.2016 16.2.2016 4
H 5/SL 21 insolvenční rozhodnutí vyhláška Městský soud v Praze 19.10.2015 22.10.2015 27.10.2015 2
H 5/SL 20 insolvenční rozhodnutí usnesení Městský soud v Praze 2.10.2015 19.10.2015 21.10.2015 5
H 5/SL 19 insolvenční rozhodnutí vyhláška Městský soud v Praze 1.10.2015 1.10.2015 5.10.2015 2
H 5/SL 18 notářský zápis [NZ 1064/2015] Městský soud v Praze 12.3.2015 16.3.2015 1.4.2015 6
H 5/SL 17 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 3042/2014 Městský soud v Praze 20.5.2014 23.5.2014 6.6.2014 18
H 5/SL 13 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.7.2010 14.3.2012 35
H 5/SL 12 notářský zápis NZ 1614/2011 Městský soud v Praze 10.8.2011 22.8.2011 31.8.2011 7
H 5/SL 11 notářský zápis NZ 447/2008 Městský soud v Praze 28.11.2008 19.1.2011 9
H 5/SL 10 notářský zápis NZ 1/2009 Městský soud v Praze 6.1.2009 19.1.2011 6
H 5/SL 8 notářský zápis NZ 983/2010 Městský soud v Praze 22.6.2010 13.7.2010 8
H 5/SL 7 notářský zápis -NZ2/09 + opr.doložka Městský soud v Praze 6.1.2009 23.2.2009 14
H 5/SL 6 podpisové vzory Městský soud v Praze 15.12.2008 14.1.2009 2
H 5/SL 5 ostatní -zápis z jed.mimořádné VH Městský soud v Praze 15.12.2008 14.1.2009 3
H 5/SL 4 notářský zápis NZ 202/2008 Městský soud v Praze 4.3.2008 30.4.2008 6
H 5/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti -NZ349/07 Městský soud v Praze 11.6.2007 28.6.2007 45

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Český pivní festival, SE v likvidaci

IČO (identifikační číslo) 27916979
Jméno Český pivní festival, SE v likvidaci
Právní forma podnikání Evropská společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 10.10.2007
Celkový počet živností: 11
Aktivních živností: 3

Sídlo Český pivní festival, SE v likvidaci

Živnosti a provozovny Český pivní festival, SE v likvidaci

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.10.2007

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.4.2008

Živnost č. 3 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.1.2014

Živnost č. 4 Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.10.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.11.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Organizování sportovních soutěží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.11.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.11.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.11.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.11.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.3.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.3.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Český pivní festival, SE v likvidaci

Člen statutárního orgánu Petr Grmolenský

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Český pivní festival, SE v likvidaci

IČO: 27916979
Firma: Český pivní festival, SE v likvidaci
Právní forma: Evropská společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 25.6.2007

Sídlo Český pivní festival, SE v likvidaci

Sídlo: Kaprova 42/14, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod, kromě motorových vozidel
Maloobchod s nápoji
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Sportovní činnosti
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.
tracking image