Firma Český Investiční Trust, a.s. IČO 61860930


Český Investiční Trust, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Český Investiční Trust, a.s. (61860930) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Sulická 219/60, Praha 140 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 2. 1995 a je stále aktivní. Český Investiční Trust, a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Český Investiční Trust, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Český Investiční Trust, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Český Investiční Trust,a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Český Investiční Trust, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Český Investiční Trust, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 3004
IČO (identifikační číslo osoby) 61860930
Jméno Český Investiční Trust, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 2.2.1995
Dne 3.11.2010 jediný akcionář společnosti Český Investiční Trust, a.s., IČ: 618 60 930 schválil fúzi sloučením se společností Český Investiční Trust - Správa kapitálu , s.r.o., IČ: 625 81 708, se sídlem Praha 4, Sulická 60/219, PSČ 140 00, ve které má spo lečnost Český Investiční Trust, a.s. postavení nástupnické právnické osoby a společnost Český Investiční trust - Správa kapitálu , s.r.o. postavení právnické osoby zanikající. Na společnost Český Investiční Trust, a.s. přešlo v důsledku fúze sloučením jmě ní společnosti Český Investiční Trust - Správa kapitálu , s.r.o. 27.1.2011
1. Základní kapitál společnosti Český Investiční Trust, a.s. se sídlem Praha 4, Sulická 60/219, identifikační číslo 61860930 se zvyšuje o částku 40.000.000,-Kč (slovy čtyřicet miliónů korun českých) na výslednou částku 50.000.000,-Kč (slovy padesát milión ů korun českých), a to upsáním kmenových akcií v počtu 40.000 (slovy čtyřiceti tisíc) kusů, druhé emise, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Akcie budou vydány v listinné podobě, budou akciemi na jméno a nebudou kotovaný mi cennými papíry. Důvodem zvýšení základního kapitálu je rozšíření podnikatelských aktivit společnosti se zaměřením na využití předmětu nepeněžitého vkladu v souvislosti s předměty podnikání. 2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3. Vzhledem k tomu, že emisní kurs všech nově upisovaných akcií se bude splácet nepeněžitým vkladem, neuplatní se přednostní právo ve smyslu §204a obchodního zákoníku. 4. Všechny nově emitované akcie budou upsány v souladu se zněním §204 odst. 5. obchodního zákoníku jediným akcionářem ve Smlouvě o upsání akcií, která bude uzavřena se společností Český Investiční Trust, a.s. 5. Jediný akcionář předloží společnosti Český Investiční Trust, a.s. návrh smlouvy o upsání akcií ve lhůtě nejpozději do pěti pracovních dnů od dnešního dne, tj. od 30.11.2007. 6. Lhůta pro upsání všech nově emitovaných akcií činí čtrnáct dnů ode dne, kdy byl společnosti Český Investiční Trust, a.s. jediným akcionářem doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Upisování všech těchto 40.000 (slovy čtyřicet tisíc) kusů nových akcií je současně vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem upisování akcií, tedy místem uzavření smlouvy o upsání akcií podle §204 odst. 5. obchodního zákoníku, bude sídlo společnosti Praha 4, Sulická 60/219. 7. Emisní kurs každé nově upisované akcie činí 1.000,-Kč (jeden tisíc korun českých) za jednu akcii. 8. Všechny nově emitované akcie budou upsány nepeněžitým vkladem, kterým je užitný vzor Komponentní zařízení pro tlakový rozklad vzorků, eko- a biokomplexů, číslo užitného vzoru 16889, PUV 2006-18001, jehož majitelem je Ing. Gabriel Kovács, rodné číslo 73 0421/0309, bydliště Praha 5, Žilovská 760, a který je zapsán u Úřadu průmyslového vlastnictví se sídlem Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6-Bubeneč na majitele Ing. Gabriela Kovácse, rodné číslo 730421/0309, bydliště Praha 5, Žilovská 760. 9. Hodnota citovaného nepeněžitého vkladu - užitného vzoru - byla na základě znaleckého posudku vyhotoveného dne 29.11.2007 Mgr. Václavem Karlíčkem, znalcem z oboru průmyslových práv, jmenovaným v souladu s §59 odst. 3 obchodního zákoníku usnesením Městsk ého soudu v Praze, čj. 2Nc 6252/2007-16, které nabylo právní moci dne 26.11.2007, stanovena na částku 72.688.000,-Kč. Jediný akcionář schvaluje pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti Český Investiční Trust, a.s. výši ocenění tohoto nepeněžitého vkladu jediného akcionáře na částku 40.000.000,-- Kč (slovy čtyřicet miliónů korun českých). 10. Za účelem zvýšení základného kapitálu nepeněžitým vkladem bude vydáno 40.000 (slovy čtyřicet tisíc) kusů kmenových akcií znějících na jméno, druhé emise, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých) Akcie budou vydány v listin né podobě a nebudou kotovanými cennými papíry. 11. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu bude sídlo společnosti na adrese Praha 4, Sulická 60/219. Nepeněžitý vklad, popsaný v bodu 8, musí být splacen ve lhůtě nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 12. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu, popsaného v bodu 8, a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány jedinému akcionáři jako protiplnění, který činí 32.688.000,-Kč (slovy třicet dva miliónů šest set osmdesát osm tisíc korun českých), bude převeden do rezervního fondu. 5.12.2007 - 12.12.2007

Aktuální kontaktní údaje Český Investiční Trust, a.s.

Kapitál Český Investiční Trust, a.s.

zakladni jmění 50 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.12.2007
zakladni jmění 10 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.12.1995 - 12.12.2007
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 2.2.1995 - 12.12.1995

Akcie Český Investiční Trust, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 40 000 12.12.2007
Akcie na jméno 100 000 Kč 100 12.12.1995
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 000 2.2.1995 - 12.12.1995

Sídlo Český Investiční Trust, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Sulická 219/60 , Praha 140 00 5.12.2016
Adresa Sulická 219/60 , Praha 140 00 6.2.2001 - 5.12.2016
Adresa Rybná 682/14 , Praha 110 00 28.12.1995 - 6.2.2001
Adresa U obecního dvora 794/4 , Praha 110 00 2.2.1995 - 28.12.1995

Předmět podnikání Český Investiční Trust, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely 31.10.2007
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 31.10.2007
výroba a opravy elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení 31.10.2007
projektování elektrických zařízení 31.10.2007
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 31.10.2007
testování, měření, analýzy a kontroly 31.10.2007
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 31.10.2007
zprostředkování obchodu a služeb 31.10.2007
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 31.10.2007
pronájem a půjčování věcí movitých 31.10.2007
poradenská činnost pro průmysl, obchod a investice 2.2.1995
zprostředkování v oblasti investic, obchodu a průmyslu 2.2.1995

vedení firmy Český Investiční Trust, a.s.

Statutární orgán Český Investiční Trust, a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti a ke svému jménu a funkci připojí svůj podpis předseda představenstva. 6.2.2001
Způsob jednání jménem společnosti : Za společnost jedná a společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo a to tak, že jednají vždy předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, společně s dalším členem představenstva nebo 2 prokuristé na základě společné prokury. 22.7.1998 - 6.2.2001
Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu připojí svůj podpis předseda představenstva s uvedením funkce. 12.12.1995 - 22.7.1998
Zastupování a podepisováníza společnost : Pokud nevyplývá z obecně závazných předpisů a stanov něco jiného společnost zastupuje vúči třetím osobám před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představensvo a to tak, že předseda představenstva je oprávněn jednat jménem spolenčosti samostatně, ostatní členové představenstva jsou oprávněni jednat jménem spo- lečnosti vždy společně s dalším členem představenstva nebo proku- ristou. Zvláštním případem zastoupení je prokura, která opravňuje prokuristu k jednání za společnost společně s jedním členem před- stavenstva nebo dalším prokuristou v rozsahu uvedeném v obchodním zákoníku. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí předseda předs- tavenstva nebo dva členové představenstva nebo člen předsta- venstva a prokurista, nebo dva prokuristé svůj vlastnoručení podpis s uvedením funkce. 2.2.1995 - 12.12.1995
Předseda představenstva Petr Krogman 2.2.1995 - 12.12.1995
Adresa: 133 , Nový Šaldorf-Sedlešovice 671 81
člen Ing. Jiří Bačina 2.2.1995 - 12.12.1995
Adresa: Bubenská 1160/13 , Praha 170 00
člen PhD. Roman Čakon 2.2.1995 - 12.12.1995
Adresa: Liberecká 2268/37 , Jablonec nad Nisou 466 01
předseda představenstva PhD. Roman Čakon 12.12.1995 - 25.9.1997
Adresa: Liberecká 2268/37 , Jablonec nad Nisou 466 01
člen představenstva Peter Mullen 12.12.1995 - 25.9.1997
Adresa: Pont Street, SW ll LH , London Česká republika
místopředseda představenstva Doc. ing. Karel Kopp CSc 12.12.1995 - 22.7.1998
Adresa: V břízkách 1025/2 , Praha 150 00
Předseda představenstva Roman Čakon 25.9.1997 - 22.7.1998
Adresa: Liberecká 2268/37 , Jablonec nad Nisou 466 01
Člen představenstva ing. Petr Krogman 25.9.1997 - 22.7.1998
Adresa: 133 , Nový Šaldorf-Sedlešovice 671 81
předseda představenstva Doc. ing. Karel Kopp CSc 22.7.1998 - 6.2.2001
Adresa: V břízkách 1025/2 , Praha 150 00
místopředseda představenstva Ing. Gabriel Kovács 22.7.1998 - 6.2.2001
Adresa: Žilovská 760 , Praha 155 00
člen představenstva Ing. Pavel Šebera 22.7.1998 - 11.2.2004
Zánik členství 30.10.2003
Zánik funkce 30.10.2003
Adresa: Pavla Švandy ze Semčic 1066/11 , Praha 150 00
předseda představenstva Ing. Gabriel Kovács 6.2.2001 - 1.9.2008
Zánik funkce 25.3.2008
Adresa: Žilovská 760 , Praha 155 00
člen představenstva Ing. Jaroslav Struhala 11.2.2004 - 1.9.2008
Vznik členství 30.10.2003
Zánik členství 25.3.2008
Vznik funkce 30.10.2003
Zánik funkce 25.3.2008
Adresa: Novomlýnská 1237/2 , Praha 110 00
místopředseda představenstva Ing. Pavel Pekař 6.2.2001 - 4.3.2010
Zánik členství 2.2.2010
Zánik funkce 2.2.2010
Adresa: Hausmannova 3007/12 , Praha 143 00
člen představenstva Mgr. Jan Maršál 4.3.2010 - 6.6.2013
Vznik členství 2.2.2010
Zánik členství 1.2.2013
Adresa: Lužná 794/17 , Praha 160 00

Dozorčí rada Český Investiční Trust, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda Milan Dostálík 2.2.1995 - 12.12.1995
Adresa: Seifertova 398/8 , Přerov 750 02
člen Jan Votruba 2.2.1995 - 12.12.1995
Adresa: Heydukova 626 , Starý Plzenec 332 02
člen Jiří Theimer 2.2.1995 - 12.12.1995
Adresa: Jachymovská 338 , Zlín Česká republika
člen Petr Krogman 12.12.1995 - 25.9.1997
Adresa: 133 , Nový Šaldorf-Sedlešovice 671 81
člen Gabriel Kovacs 12.12.1995 - 25.9.1997
Adresa: Žilovská 760 , Praha 155 00
člen Lenka Kozárová 12.12.1995 - 25.9.1997
Adresa: Na Farkáně II 177/9 , Praha 150 00
Předseda ing. Gabriel Kovács 25.9.1997 - 22.7.1998
Adresa: Žilovská 760 , Praha 155 00
Jméno MUDr. Miloš Kravciv 25.9.1997 - 22.7.1998
Adresa: Galandova 1233 , 163 00 Praha 6 Česká republika
Jméno ing. Lucie Štětinová 25.9.1997 - 11.2.2004
Zánik členství 30.10.2003
Zánik funkce 30.10.2003
Adresa: Slunečná 167 , Perštejn 431 63
předseda dozorčí rady Ing. Pavel Tesař 22.7.1998 - 11.2.2004
Zánik členství 30.10.2003
Zánik funkce 30.10.2003
Adresa: Pacovská 872/25 , Praha 140 00
člen Vilma Beková 22.7.1998 - 6.6.2013
Zánik funkce 22.7.2003
Adresa: Janského 2198/85 , Praha 155 00
předseda dozorčí rady Doc.Ing. Karel Kopp CSc. 11.2.2004 - 6.6.2013
Vznik členství 30.10.2003
Zánik členství 30.10.2008
Vznik funkce 30.10.2003
Zánik funkce 30.10.2008
Adresa: Berounská 212 , Unhošť 273 51
člen dozorčí rady Ing. Jindřich Vašák 11.2.2004 - 6.6.2013
Vznik členství 30.10.2003
Zánik členství 30.10.2008
Vznik funkce 30.10.2003
Zánik funkce 30.10.2008
Adresa: Žilovská 760 , Praha 155 00

Sbírka Listin Český Investiční Trust, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 3004/SL 39 ostatní prohlášení Městský soud v Praze 6.11.2012 25.4.2013 17.6.2013 1
B 3004/SL 38 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 16.11.2012 25.4.2013 17.6.2013 1
B 3004/SL 37 účetní závěrka -za rok 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 25.7.2012 24.8.2012 15
B 3004/SL 36 účetní závěrka -r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 7.7.2011 21.7.2011 15
B 3004/SL 35 zpráva auditora +zahaj. rozvaha k 1.1.2010 Městský soud v Praze 1.1.2010 3.3.2011 8
B 3004/SL 34 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 3.3.2011 20
B 3004/SL 33 notářský zápis NZ 792/2010-projekt fúze Městský soud v Praze 3.11.2010 3.3.2011 18
B 3004/SL 32 ostatní - projekt fúze sloučením Městský soud v Praze 29.6.2009 17.8.2010 18.8.2010 8
B 3004/SL 31 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 1.7.2010 1.7.2010 27
B 3004/SL 30 podpisové vzory Městský soud v Praze 20.1.2010 9.3.2010 1
B 3004/SL 29 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 104/2010 Městský soud v Praze 2.2.2010 9.3.2010 28
B 3004/SL 28 účetní závěrka -příloha 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 20.8.2009 24.8.2009 9
B 3004/SL 27 účetní závěrka -VZZ 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 20.8.2009 24.8.2009 2
B 3004/SL 26 účetní závěrka -rozvaha 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 20.8.2009 24.8.2009 4
B 3004/SL 25 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 25.3.2008 27.8.2008 1.9.2008 4
B 3004/SL 24 účetní závěrka za rok 2007 - VZAZ Městský soud v Praze 31.12.2007 1.7.2008 2.7.2008 2
B 3004/SL 23 účetní závěrka za rok 2007 - rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2007 1.7.2008 2.7.2008 4
B 3004/SL 22 účetní závěrka příloha za rok 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 1.7.2008 2.7.2008 9
B 3004/SL 21 notářský zápis NZ 253/2007 Městský soud v Praze 30.11.2007 2.1.2008 6
B 3004/SL 20 účetní závěrka r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 19.11.2007 22.11.2007 11
B 3004/SL 19 notářský zápis NZ 215/2007 Městský soud v Praze 25.10.2007 2.11.2007 9.11.2007 5
B 3004/SL 18 účetní závěrka r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 9.8.2006 9.8.2006 0
B 3004/SL 17 účetní závěrka r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 2.8.2005 4.8.2005 0
B 3004/SL 16 účetní závěrka, výroční zpráva za r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 10.3.2005 21.3.2005 0
B 3004/SL 15 ostatní -zápis ze zasedání VH Městský soud v Praze 30.10.2003 31.3.2004 0
B 3004/SL 14 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 18.12.2003 31.3.2004 0
B 3004/SL 13 výroční zpráva za rok 2002 Městský soud v Praze 12.8.2003 28.8.2003 0
B 3004/SL 9 účetní závěrka za rok 1997 - 1998 + audit Městský soud v Praze 24.7.2002 29.7.2002 0
B 3004/SL 8 notářský zápis  NZ 613/2000 N 675/2000 Městský soud v Praze 21.12.2000 24.7.2002 29.7.2002 0
B 3004/SL 7 ostatní  - zápis z VH Městský soud v Praze 11.7.1997 24.7.2002 29.7.2002 0
B 3004/SL 6 notářský zápis  NZ 268/95 N 321/95 Městský soud v Praze 22.9.1995 24.7.2002 29.7.2002 0
B 3004/SL 5 notářský zápis  NZ 359/94 N 435/94 Městský soud v Praze 7.12.1994 24.7.2002 29.7.2002 0
B 3004/SL 12 výroční zpráva za rok 2001 Městský soud v Praze 24.7.2002 29.7.2002 0
B 3004/SL 11 ostatní  - živnostenský list 2x Městský soud v Praze 2.5.1995 24.7.2002 29.7.2002 0
B 3004/SL 10 podpisové vzory Městský soud v Praze 10.7.2002 24.7.2002 29.7.2002 0
B 3004/SL 4 účetní závěrka - zpráva auditora r. 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 15.1.2002 21.3.2002 0
B 3004/SL 3 účetní závěrka - zpráva auditora r.1999 Městský soud v Praze 12.6.2000 15.1.2002 21.3.2002 0
B 3004/SL 2 účetní závěrka r.1996,1997 Městský soud v Praze 11.8.1999 0
B 3004/SL 1 notářský zápis Městský soud v Praze 26.11.1997 2.8.1998 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Český Investiční Trust,a.s.

IČO (identifikační číslo) 61860930
Jméno Český Investiční Trust,a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 2.2.1995
Celkový počet živností: 13
Aktivních živností: 1

Sídlo Český Investiční Trust,a.s.

Živnosti a provozovny Český Investiční Trust,a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

  • Výroba strojů a zařízení

  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Projektování elektrických zařízení

  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

  • Testování, měření, analýzy a kontroly

  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.2.1995

Živnost č. 2 Poradenská činnost pro průmysl, obchod a investice

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.2.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Zprostředkování v oblasti investic, obchodu a průmyslu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.2.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.10.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Výroba a opravy elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.10.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.10.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.10.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.10.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.10.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Testování, měření, analýzy a kontroly

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.10.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.10.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.10.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.10.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Český Investiční Trust, a.s.

IČO: 61860930
Firma: Český Investiční Trust, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 2.2.1995

Sídlo Český Investiční Trust, a.s.

Sídlo: Sulická 219/60, Praha 140 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba počítačů a periferních zařízení
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely
Výroba ostatních strojů pro speciální účely
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní vzdělávání j. n.
tracking image