Firma Český Aeroholding, a.s. IČO 24821993


Český Aeroholding, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Český Aeroholding, a.s. (24821993) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Jana Kašpara 1069/1, Praha 161 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 3. 2011 a není již aktivní. Český Aeroholding, a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Český Aeroholding, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Český Aeroholding, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Český Aeroholding, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Český Aeroholding, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Český Aeroholding, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 17005
IČO (identifikační číslo osoby) 24821993
Jméno Český Aeroholding, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní NE
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 11.3.2011
Zaniklá dne 1.10.2018
Počet členů dozorčí rady: 5 30.3.2016 - 1.10.2018
Počet členů statutárního orgánu: 5 27.8.2014 - 14.8.2015
Počet členů dozorčí rady: 7 27.8.2014 - 30.3.2016
Počet členů statutárního orgánu: 5 30.4.2014 - 27.8.2014
Počet členů dozorčí rady: 9 30.4.2014 - 27.8.2014
Dne 25.04.2014 došlo uzavřením smlouvy o prodeji části závodu společnosti CSA Services, s.r.o. mezi společností CSA Services, s.r.o., IČO: 250 85 531, se sídlem Praha 6, Za Teplárnou 111/3, PSČ 160 08, jakožto prodávající a společností Český Aeroholding, a.s., IČO: 248 21 993, se sídlem Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08, jakožto kupující, k převodu části závodu, samostatné organizační složky s označením "Agentura práce", na společnost Český Aeroholding,a.s. 30.4.2014 - 1.10.2018
Počet členů statutárního orgánu: 5 28.2.2014 - 27.8.2014
Počet členů dozorčí rady: 9 28.2.2014 - 27.8.2014
Právní poměry společnosti se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a to ode dne zveřejnění zápisu o podřízení se společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku dle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích. 28.2.2014 - 1.10.2018
Český republika - Ministerstvo financí, vykonávajíc působnost valné hromady společnosti Český Aeroholding, a.s. v souladu s ustanovením § 190 odst. 1 obchodního zákoníku: a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti Český Aeroholding, a.s., o částku 100.198.000,- Kč (slovy: sto milionů sto devadesát osm tisíc korun českých) tak, aby jeho zvýšený základní kapitál činil 27.044.198.000,- Kč (slovy: dvacet sedm milia rd čtyřicet čtyři milionů sto devadesát osm tisíc korun českých), a to upsáním 238 (slovy: dvě stě třicet osm) kusů kmenových akcií společnosti Český Aeroholding, a.s. v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 421.000,- Kč (sl ovy: čtyři sta dvacet jedna tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) rozhoduje, že nově upisované akcie společnosti Český Aeroholding, a.s., budou upsány vlastníkem nepeněžitého vkladu uvedeného pod písmenem e) tohoto rozhodnutí, c) určuje, že akcie budou upsány v sídle společnosti Český Aeroholding, a.s., ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne doručení písemného oznámení o počátku běhu této lhůty upisovateli uvedenému pod písmenem b), s tím, že toto oznámení bude doručeno upiso vateli uvedenému pod písmenem b) ve lhůtě 7 (slovy: sedmi) dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti Český Aeroholding, a.s., do obchodního rejstříku a jeho přílohu bude tvořit kopie výpisu z obchodního rej stříku společnosti Český Aeroholding, a.s., obsahujícího zapsané rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti Český Aeroholding, a.s, do obchodního rejstříku, d) určuje, že akcie budou splaceny v sídle společnosti Český Aeroholding, a.s. ve lhůtě 7 dnů (slovy: sedmi) dnů ode dne upsání akcií společnosti, e) schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem oceněným znaleckým ústavem - společností E & Y Valuations s.r.o. se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 10, PSČ 120 00, IČ: 161 90 581, kterým je 95,69 % (slovy: devadesát pět celých šedesát devět setin procent a) akcií společnosti České aerolinie, a.s., se sídlem Praha 6, Letiště Ruzyně, PSČ 160 08, IČ: 457 95 908, tak, jak byl popsán a oceněn ve znaleckém posudku vypracovaném společností E & Y Valuations s.r.o., ze dne 5.3.2012, číslo posudku 7/26119342/12, čá stkou 148.474.000,- Kč (slovy: sto čtyřicet osm milionů čtyři sta sedmdesát čtyři tisíc korun českých) s tím, že výše nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti bude činit 100.198.000,- Kč (slovy: sto milionů sto devadesát osm tisíc korun česk ých) a za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - České republice - Ministerstvu financí - vydáno 238 (slovy: dvě stě třicet osm) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 421.000,-Kč (slovy: čtyři sta dvacet jedna tisíc korun českých), s emisním kursem za jednu akcii ve výši 421.000,-Kč (slovy: čtyři sta dvacet jedna tisíc korun českých). 18.7.2012 - 12.9.2012
Česká republika - Ministerstvo financí, vykonávajíc působnost valné hromady společnosti Český Aeroholding, a.s., v souladu s ustanovením § 190 odst. 1 obchodního zákoníku: a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti Český Aeroholding, a.s., o částku 5.894.000.000,- Kč (slovy: pět miliard osm set devadesát čtyři milionů korun českých) tak, aby jeho zvýšený základní kapitál činil 26.944.000.000,- Kč (slovy: dvacet šest miliard devět set čtyřicet čtyři milionů korun českých), a to upsáním 14.000 (slovy: čtrnácti tisíc) kusů kmenových akcií společnosti Český Aeroholding, a.s., v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 421.000,- Kč (slovy: čtyři sta dvacet jedna tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) rozhoduje, že nově upisované akcie společnosti Český Aeroholding, a.s., budou upsány vlastníkem nepeněžitého vkladu uvedeného pod písmenem e) tohoto rozhodnutí, c) určuje, že akcie budou upsány v sídle společnosti Český Aeroholding, a.s., ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne doručení písemného oznámení o počátku běhu této lhůty upisovateli uvedenému pod písmenem b), s tím, že toto oznámení bude doručeno upiso vateli uvedenému pod písmenem b) ve lhůtě 7 (slovy: sedmi) dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti Český Aeroholding, a.s., do obchodního rejstříku a jeho přílohu bude tvořit kopie výpisu z obchodního rej stříku společnosti Český Aeroholding, a.s., obsahujícího zapsané rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti Český Aeroholding, a.s., do obchodního rejstříku, d) určuje, že akcie budou splaceny v sídle společnosti Český Aeroholding, a.s., ve lhůtě 7 dnů (slovy: sedmi) dnů ode dne upsání akcií společnosti, e) schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem oceněným znaleckým ústavem - společností PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., se sídlem Praha 2, Kateřinská 40/466, PSČ 120 00, IČ 610 63 029, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městs kým soudem v Praze v oddílu C, vložka 43246, kterým je 100 % (slovy: sto procent) akcií společnosti Letiště Praha, a. s., se sídlem Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08, IČ 282 44 532, tak, jak byl popsán a oceněn ve znaleckém posudku vypracovaném společ ností PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., ze dne 12.10.2011, číslo posudku 54-10/2011, částkou 6.308.000.000,- Kč (slovy: šest miliard tři sta osm milionů korun českých) s tím, že výše nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti bud e činit 5.894.000.000,- Kč (slovy: pět miliard osm set devadesát čtyři milionů korun českých) a za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - České republice - Ministerstvu financí - vydáno 14.000 (slovy: čtrnáct tisíc) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 421.000,- Kč (slovy: čtyři sta dvacet jedna tisíc korun českých), s emisním kursem za jednu akcii ve výši 421.000,- Kč (slovy: čtyři sta dvacet jedna tisíc korun českých). 9.2.2012 - 5.4.2012
Na základě rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Český Aeroholding, a.s., v důsledku rozdělení odštěpením sloučením přešla na společnost Český Aeroholding, a.s., část obchodního jmění rozdělované společnosti Letiště Praha, a.s., se sídlem Praha 6, K L etišti 1019/6, PSČ 160 08, IČ: 282 44 532, specifikovaná v Projektu rozdělení odštěpením sloučením, jenž byl uložen do sbírky listin obchodního rejstříku dne 3.8.2011. 1.10.2011 - 1.10.2018

Aktuální kontaktní údaje Český Aeroholding, a.s.

Kapitál Český Aeroholding, a.s.

zakladni jmění 27 044 200 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.9.2012 - 1.10.2018
zakladni jmění 26 944 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.4.2012 - 12.9.2012
zakladni jmění 21 050 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.10.2011 - 5.4.2012
zakladni jmění 50 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.3.2011 - 1.10.2011

Akcie Český Aeroholding, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 421 000 Kč 64 238 12.9.2012 - 1.10.2018
Kmenové akcie na jméno 421 000 Kč 64 000 5.4.2012 - 12.9.2012
Kmenové akcie na jméno 421 000 Kč 50 000 1.10.2011 - 5.4.2012
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 50 000 11.3.2011 - 1.10.2011

Sídlo Český Aeroholding, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Jana Kašpara 1069/1 , Praha 161 00 9.7.2012 - 1.10.2018
Adresa K letišti 1040/10 , Praha 161 00 11.3.2011 - 9.7.2012

Předmět podnikání Český Aeroholding, a.s.

Platnost údajů od - do
technicko - organizační činnost v oblasti požární ochrany 10.2.2015 - 1.10.2018
výkon zeměměřických činností 28.7.2014 - 1.10.2018
zprostředkování zaměstnání 12.9.2012 - 10.7.2017
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 15.11.2011 - 1.10.2018
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 15.11.2011 - 1.10.2018
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 15.11.2011 - 1.10.2018
podnikání v elektronických komunikacích 15.11.2011 - 1.10.2018
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 11.3.2011 - 1.10.2018

vedení firmy Český Aeroholding, a.s.

Statutární orgán Český Aeroholding, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. 11.9.2014 - 1.10.2018
Za společnost jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti vždy společně předsedou a místopředsedou představenstva. 28.7.2014 - 11.9.2014
Za společnost jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. 28.2.2014 - 28.7.2014
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo : Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představ enstva. 11.3.2011 - 28.2.2014
2.místopředseda představenstva Philippe Marc Moreels 11.3.2011 - 15.11.2011
Vznik členství 11.3.2011
Vznik funkce 11.3.2011
Adresa: Pařížská 1068/10 , Praha 110 00
2.místopředseda představenstva Philippe Marc Moreels 15.11.2011 - 14.2.2013
Vznik členství 11.3.2011
Vznik funkce 11.3.2011
Adresa: Hriňovská 7541 11, 811 02 Bratislava Slovenská republika
člen představenstva Mgr. Josef Adam LL.M. 11.3.2011 - 1.3.2013
Vznik členství 11.3.2011
Vznik funkce 11.3.2011
Adresa: U Radnice 456 , Odolena Voda 250 70
1.místopředseda představenstva Mgr. Petr Vlasák 11.3.2011 - 26.6.2013
Vznik členství 11.3.2011
Vznik funkce 11.3.2011
Adresa: Na Hřebenkách 815/126 , Praha 150 00
předseda představenstva Ing. Miroslav Dvořák 11.3.2011 - 1.11.2013
Vznik členství 11.3.2011
Vznik funkce 11.3.2011
Adresa: Na lysině 1181/6 , Praha 147 00
člen představenstva Marta Guthová 11.3.2011 - 7.11.2013
Vznik členství 11.3.2011
Zánik členství 11.10.2013
Vznik funkce 11.3.2011
Zánik funkce 11.10.2013
Adresa: U obecního dvora 794/4 , Praha 110 00
místopředseda Ivan Fuksa 14.2.2013 - 8.1.2014
Vznik členství 11.1.2013
Zánik členství 30.11.2013
Vznik funkce 11.1.2013
Zánik funkce 30.11.2013
Adresa: Hornická 115 , Příbram 261 01
místopředseda představenstva Philippe Marc Moreels 14.2.2013 - 28.2.2014
Vznik členství 11.3.2011
Vznik funkce 11.1.2013
Adresa: Hriňovská 7541 11, 811 02 Bratislava Slovenská republika
člen představenstva Josef Adam 1.3.2013 - 28.2.2014
Vznik členství 11.3.2011
Vznik funkce 11.3.2011
Adresa: Buková 493 , Tuchoměřice 252 67
1.místopředseda představenstva Mgr. Petr Vlasák 26.6.2013 - 28.2.2014
Vznik členství 11.3.2011
Vznik funkce 11.3.2011
Adresa: Na Hřebenkách 815/126 , Praha 150 00
předseda představenstva Ing. Miroslav Dvořák 1.11.2013 - 28.2.2014
Vznik členství 11.3.2011
Vznik funkce 11.3.2011
Adresa: Na lysině 1181/6 , Praha 147 00
člen Jozef Sinčák 7.11.2013 - 28.2.2014
Vznik členství 11.10.2013
Vznik funkce 10.10.2013
Adresa: Nepilova 903/1 , Praha 190 00
člen představenstva Mgr. Josef Adam 28.2.2014 - 28.7.2014
Vznik členství 23.1.2014
Zánik členství 27.6.2014
Zánik funkce 27.6.2014
Adresa: Buková 493 , Tuchoměřice 252 67
člen představenstva Mgr. Jozef Sinčák 28.2.2014 - 28.7.2014
Vznik členství 23.1.2014
Zánik členství 27.6.2014
Zánik funkce 27.6.2014
Adresa: Nepilova 903/1 , Praha 190 00
místopředseda představenstva Mgr. Petr Vlasák 28.2.2014 - 28.7.2014
Vznik členství 23.1.2014
Vznik funkce 23.1.2014
Zánik funkce 27.6.2014
Adresa: Na Hřebenkách 815/126 , Praha 150 00
člen představenstva Philippe Marc Moreels 28.2.2014 - 28.7.2014
Vznik členství 23.1.2014
Zánik členství 27.6.2014
Zánik funkce 27.6.2014
Adresa: Hriňovská 7541/11 , 811 02 Bratislava Slovenská republika
předseda představenstva Ing. Miroslav Dvořák 28.2.2014 - 27.8.2014
Vznik členství 23.1.2014
Zánik členství 24.7.2014
Vznik funkce 23.1.2014
Zánik funkce 24.7.2014
Adresa: Na lysině 1181/6 , Praha 147 00
místopředseda představenstva Ing. Václav Řehoř 28.7.2014 - 27.8.2014
Vznik členství 27.6.2014
Vznik funkce 27.6.2014
Zánik funkce 24.7.2014
Adresa: 121 , Chuderov 400 02
člen představenstva Ing. Zuzana Tairova 28.7.2014 - 27.8.2014
Vznik členství 27.6.2014
Vznik funkce 27.6.2014
Zánik funkce 24.7.2014
Adresa: Podskalská 1252/24 , Praha 128 00
Člen představenstva Petr Pavelec 28.7.2014 - 27.8.2014
Vznik členství 27.6.2014
Vznik funkce 27.6.2014
Adresa: Na Vyhlídce 294 , Vyšší Brod 382 73
člen představenstva Mgr. Petr Vlasák 28.7.2014 - 27.8.2014
Vznik členství 23.1.2014
Zánik členství 24.7.2014
Zánik funkce 24.7.2014
Adresa: Na Hřebenkách 815/126 , Praha 150 00
Člen představenstva Mgr. Pavel Haleš 27.8.2014 - 11.9.2014
Vznik členství 24.7.2014
Zánik členství 15.8.2014
Adresa: Růžová 631 , Chýně 253 01
člen představenstva Mgr. Pavel Haleš 11.9.2014 - 14.8.2015
Vznik členství 15.8.2014
Zánik členství 31.7.2015
Zánik funkce 31.7.2015
Adresa: Růžová 631 , Chýně 253 01
Člen představenstva Ing. Jiří Pos 31.10.2014 - 14.8.2015
Vznik členství 1.10.2014
Zánik členství 30.6.2015
Zánik funkce 30.6.2015
Adresa: Naardenská 673/4 , Praha 162 00
Člen představenstva JUDr. Petr Pavelec LL.M. 27.8.2014 - 21.11.2015
Vznik členství 27.6.2014
Vznik funkce 27.6.2014
Adresa: Na Vyhlídce 294 , Vyšší Brod 382 73
Místopředseda představenstva Ing. Zuzana Tairova FCCA 27.8.2014 - 24.2.2016
Vznik členství 27.6.2014
Vznik funkce 24.7.2014
Adresa: Podskalská 1252/24 , Praha 128 00
Místopředseda představenstva Ing. Zuzana Prokopcová FCCA 24.2.2016 - 28.4.2016
Vznik členství 27.6.2014
Zánik členství 31.3.2016
Vznik funkce 24.7.2014
Zánik funkce 31.3.2016
Adresa: Podskalská 1252/24 , Praha 128 00
člen představenstva Radek Hovorka 28.4.2016 - 27.5.2016
Vznik členství 1.4.2016
Vznik funkce 1.4.2016
Adresa: Boloňská 603/21 , Praha 109 00
místopředseda představenstva Radek Hovorka 27.5.2016 - 27.5.2016
Vznik členství 1.4.2016
Vznik funkce 1.4.2016
Adresa: Boloňská 603/21 , Praha 109 00
Předseda představenstva Ing. Václav Řehoř 27.8.2014 - 10.7.2018
Vznik členství 27.6.2014
Zánik členství 27.6.2018
Vznik funkce 24.7.2014
Zánik funkce 27.6.2018
Adresa: 121 , Chuderov 400 02
Člen představenstva JUDr. Petr Pavelec LL.M. 21.11.2015 - 10.7.2018
Vznik členství 27.6.2014
Zánik členství 27.6.2018
Vznik funkce 27.6.2014
Adresa: Na Vyhlídce 294 , Vyšší Brod 382 73
místopředseda představenstva Ing. Radek Hovorka 27.5.2016 - 10.7.2018
Vznik členství 1.4.2016
Zánik členství 26.6.2018
Vznik funkce 1.4.2016
Zánik funkce 26.6.2018
Adresa: Boloňská 603/21 , Praha 109 00
předseda představenstva Ing. Václav Řehoř 10.7.2018 - 1.10.2018
Vznik členství 27.6.2018
Vznik funkce 27.6.2018
Adresa: 121 , Chuderov 400 02
místopředseda představenstva Ing. Radek Hovorka 10.7.2018 - 1.10.2018
Vznik členství 27.6.2018
Vznik funkce 27.6.2018
Adresa: Boloňská 603/21 , Praha 109 00
člen představenstva JUDr. Petr Pavelec 10.7.2018 - 1.10.2018
Vznik členství 27.6.2018
Adresa: Na Vyhlídce 294 , Vyšší Brod 382 73

Dozorčí rada Český Aeroholding, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Mgr. Pavel Dobeš 11.3.2011 - 15.11.2011
Vznik členství 11.3.2011
Zánik členství 2.9.2011
Vznik funkce 11.3.2011
Zánik funkce 2.9.2011
Adresa: Buková 396/2 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Firla 11.3.2011 - 10.2.2012
Vznik členství 11.3.2011
Vznik funkce 11.3.2011
Adresa: 21. dubna 60/21 , Vřesina 747 20
člen dozorčí rady Tomáš Haas 11.3.2011 - 10.2.2012
Vznik členství 11.3.2011
Zánik členství 10.1.2012
Vznik funkce 11.3.2011
Zánik funkce 10.1.2012
Adresa: Ukrajinská 1060/19 , Praha 101 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Kraus 11.3.2011 - 10.2.2012
Vznik členství 11.3.2011
Zánik členství 10.1.2012
Vznik funkce 11.3.2011
Zánik funkce 10.1.2012
Adresa: Severní 507 , Kladno 272 04
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Rohlena 11.3.2011 - 10.2.2012
Vznik členství 11.3.2011
Zánik členství 10.1.2012
Vznik funkce 11.3.2011
Zánik funkce 10.1.2012
Adresa: 171 , Ptice 252 18
předseda dozorčí rady prof.Ing. Michal Mejstřík CSc. 11.3.2011 - 5.4.2012
Vznik členství 11.3.2011
Zánik členství 11.3.2012
Vznik funkce 11.3.2011
Zánik funkce 11.3.2012
Adresa: Krajníkova 107 , Dobřichovice 252 29
1.místopředseda dozorčí rady Mgr. Zdeněk Zajíček 11.3.2011 - 5.4.2012
Vznik členství 11.3.2011
Zánik členství 11.3.2012
Vznik funkce 11.3.2011
Zánik funkce 11.3.2012
Adresa: Stiessova 710/10 , Praha 155 00
2.místopředseda dozorčí rady Ing. Pavel Kohout 11.3.2011 - 5.4.2012
Vznik členství 11.3.2011
Zánik členství 11.3.2012
Vznik funkce 11.3.2011
Zánik funkce 11.3.2012
Adresa: Libická 1990/11 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Mgr. Jakub Hodinář 11.3.2011 - 5.4.2012
Vznik členství 11.3.2011
Zánik členství 11.3.2012
Vznik funkce 11.3.2011
Zánik funkce 11.3.2012
Adresa: Dukelská 1455 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
člen dozorčí rady RNDr. Tomáš Hudeček Ph.D. 11.3.2011 - 5.4.2012
Vznik členství 11.3.2011
Zánik členství 11.3.2012
Vznik funkce 11.3.2011
Zánik funkce 11.3.2012
Adresa: Na kopečku 1284/2 , Praha 180 00
člen dozorčí rady Tomáš Brabec 11.3.2011 - 5.4.2012
Vznik členství 11.3.2011
Zánik členství 11.3.2012
Vznik funkce 11.3.2011
Zánik funkce 11.3.2012
Adresa: Högerova 811/12 , Praha 152 00
člen dozorčí rady Ing. Radomil Kratochvíl 11.3.2011 - 5.4.2012
Vznik členství 11.3.2011
Zánik členství 11.3.2012
Vznik funkce 11.3.2011
Zánik funkce 11.3.2012
Adresa: Pod cihelnou 654/2 , Praha 161 00
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Firla 10.2.2012 - 5.4.2012
Vznik členství 11.3.2011
Zánik členství 11.3.2012
Vznik funkce 11.3.2011
Zánik funkce 11.3.2012
Adresa: Zdeňka Štěpánka 1880/6 , Ostrava 708 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Blažek 10.2.2012 - 5.4.2012
Vznik členství 11.1.2012
Zánik členství 11.3.2012
Adresa: Řemenovská 2003 , Pelhřimov 393 01
člen dozorčí rady INg. Jan Klak 10.2.2012 - 5.4.2012
Vznik členství 11.1.2012
Zánik členství 11.3.2012
Adresa: Břežanská 96 , Ohrobec 252 45
člen dozorčí rady prof.Ing. Michal Mejstřík CSc. 5.4.2012 - 15.6.2012
Vznik členství 12.3.2012
Adresa: Krajníkova 107 , Dobřichovice 252 29
člen dozorčí rady Mgr. Zdeněk Zajíček 5.4.2012 - 15.6.2012
Vznik členství 12.3.2012
Adresa: Stiessova 710/10 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Blažek 5.4.2012 - 15.6.2012
Vznik členství 12.3.2012
Adresa: Řemenovská 2003 , Pelhřimov 393 01
člen dozorčí rady Ing. Pavel Kohout 5.4.2012 - 1.3.2013
Vznik členství 12.3.2012
Zánik členství 10.2.2013
Zánik funkce 10.2.2013
Adresa: Libická 1990/11 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Mgr. Jakub Hodinář 5.4.2012 - 1.3.2013
Vznik členství 12.3.2012
Zánik členství 10.2.2013
Zánik funkce 10.2.2013
Adresa: Dukelská 1455 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
1. místopředseda dozorčí rady Mgr. Zdeněk Zajíček 15.6.2012 - 5.9.2013
Vznik členství 12.3.2012
Zánik členství 23.8.2013
Vznik funkce 11.5.2012
Zánik funkce 23.8.2013
Adresa: Stiessova 710/10 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Lubomír Toman 5.9.2013 - 11.10.2013
Vznik členství 23.8.2013
Zánik členství 26.9.2013
Adresa: Partlicova 981/67 , Třešť 589 01
člen Radoslav Bulíř 11.10.2013 - 7.11.2013
Vznik členství 26.9.2013
Adresa: U Kapličky 244 , Český Brod 282 01
člen dozorčí rady Ing. Petr Minařík 5.4.2012 - 8.1.2014
Vznik členství 12.3.2012
Zánik členství 30.11.2013
Zánik funkce 30.11.2013
Adresa: Baranova 897/19 , Praha 130 00
2. místopředseda dozorčí rady Ing. Jiří Blažek 15.6.2012 - 8.1.2014
Vznik členství 12.3.2012
Zánik členství 30.11.2013
Vznik funkce 11.5.2012
Zánik funkce 30.11.2013
Adresa: Řemenovská 2003 , Pelhřimov 393 01
člen dozorčí rady Alexandr Vondra 1.3.2013 - 8.1.2014
Vznik členství 11.2.2013
Zánik členství 30.11.2013
Zánik funkce 30.11.2013
Adresa: Sobotecká 2359/3 , Praha 101 00
člen dozorčí rady Jiří Mikl 1.3.2013 - 8.1.2014
Vznik členství 11.2.2013
Zánik členství 31.10.2013
Zánik funkce 31.10.2013
Adresa: Nevanova 1068/56 , Praha 163 00
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Firla 5.4.2012 - 28.2.2014
Vznik členství 12.3.2012
Adresa: Zdeňka Štěpánka 1880/6 , Ostrava 708 00
člen dozorčí rady RNDr. Tomáš Hudeček Ph.D. 5.4.2012 - 28.2.2014
Vznik členství 12.3.2012
Adresa: Na kopečku 1284/2 , Praha 180 00
člen dozorčí rady Vladimír Charouz 5.4.2012 - 28.2.2014
Vznik členství 12.3.2012
Adresa: K. H. Borovského 192 , Slaný 274 01
člen dozorčí rady INg. Jan Klak 5.4.2012 - 28.2.2014
Vznik členství 12.3.2012
Adresa: Břežanská 96 , Ohrobec 252 45
člen dozorčí rady Jan Douša 5.4.2012 - 28.2.2014
Vznik členství 12.3.2012
Adresa: Janovská 376 , Praha 109 00
člen dozorčí rady Milan Suchý 5.4.2012 - 28.2.2014
Vznik členství 12.3.2012
Adresa: Dědinská 896/19 , Praha 161 00
předseda dozorčí rady prof.Ing. Michal Mejstřík CSc. 15.6.2012 - 28.2.2014
Vznik členství 12.3.2012
Vznik funkce 11.5.2012
Adresa: Krajníkova 107 , Dobřichovice 252 29
první místopředseda Radoslav Bulíř 7.11.2013 - 28.2.2014
Vznik členství 26.9.2013
Vznik funkce 11.10.2013
Adresa: U Kapličky 244 , Český Brod 282 01
člen dozorčí rady Gustav Slamečka 8.1.2014 - 28.2.2014
Vznik členství 31.10.2013
Adresa: Na baště sv. Jiří 257/5 , Praha 160 00
Předseda dozorčí rady prof. Ing. Michal Mejstřík 28.2.2014 - 28.7.2014
Vznik členství 23.1.2014
Zánik členství 27.6.2014
Vznik funkce 23.1.2014
Zánik funkce 27.6.2014
Adresa: Krajníkova 107 , Dobřichovice 252 29
Místopředseda dozorčí rady Radoslav Bulíř 28.2.2014 - 28.7.2014
Vznik členství 23.1.2014
Zánik členství 27.6.2014
Vznik funkce 23.1.2014
Zánik funkce 27.6.2014
Adresa: U Kapličky 244 , Český Brod 282 01
Člen dozorčí rady Ing. Tomáš Firla 28.2.2014 - 28.7.2014
Vznik členství 23.1.2014
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: Zdeňka Štěpánka 1880/6 , Ostrava 708 00
Člen dozorčí rady RNDr. Tomáš Hudeček 28.2.2014 - 28.7.2014
Vznik členství 23.1.2014
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: Na kopečku 1284/2 , Praha 180 00
Člen dozorčí rady Ing. Jan Klak 28.2.2014 - 28.7.2014
Vznik členství 23.1.2014
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: Břežanská 96 , Ohrobec 252 45
Člen dozorčí rady Milan Suchý 28.2.2014 - 28.7.2014
Vznik členství 23.1.2014
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: Dědinská 896/19 , Praha 161 00
Člen dozorčí rady Ing. Gustav Slamečka 28.2.2014 - 28.7.2014
Vznik členství 23.1.2014
Adresa: Na baště sv. Jiří 257/5 , Praha 160 00
Předseda představenstva Prof. Jan Švejnar M.A., PhD. 27.8.2014 - 28.7.2014
Vznik členství 27.6.2014
Vznik funkce 24.7.2014
Adresa: Budečská 851/28 , Praha 120 00
Člen dozorčí rady Vladimír Charouz 28.2.2014 - 30.3.2016
Vznik členství 23.1.2014
Zánik členství 9.11.2015
Zánik funkce 9.11.2015
Adresa: Švehlova 1841 , Slaný 274 01
Člen dozorčí rady Mgr. Jan Douša 28.2.2014 - 30.3.2016
Vznik členství 23.1.2014
Zánik členství 9.11.2015
Zánik funkce 9.11.2015
Adresa: Javorová 629 , Hřebeč 273 45
Místopředseda dozorčí rady Ing. Tomáš Šabatka 27.8.2014 - 19.10.2016
Vznik členství 27.6.2014
Zánik členství 29.6.2016
Vznik funkce 24.7.2014
Zánik funkce 29.6.2016
Adresa: Bílkova 865/11 , Praha 110 00
Člen dozorčí rady Ing. Petr Blažek 27.8.2014 - 19.10.2016
Vznik členství 27.6.2014
Zánik členství 29.6.2016
Adresa: Přemyslovská 1657/29 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Mgr. Ondřej Landa 19.10.2016 - 2.11.2016
Vznik členství 29.6.2016
Adresa: 28. října 836/27 , Lovosice 410 02
Člen dozorčí rady Ing. Michal Požár 27.8.2014 - 18.10.2017
Vznik členství 27.6.2014
Adresa: Podolské nábřeží 17/24 , Praha 147 00
Předseda dozorčí rady Prof. Jan Švejnar M.A., PhD. 28.7.2014 - 1.10.2018
Vznik členství 27.6.2014
Vznik funkce 24.7.2014
Adresa: Budečská 851/28 , Praha 120 00
Člen dozorčí rady Ing. Jiří Opletal 27.8.2014 - 1.10.2018
Vznik členství 27.6.2014
Adresa: K Úvozu 492 , Šestajovice 250 92
člen dozorčí rady Robert Benson Bullock 19.10.2016 - 1.10.2018
Vznik členství 29.6.2016
Adresa: Ravenhill Gardens , 16 Belfast Spojené království Velké Británie a Severního Irska
místopředseda dozorčí rady Mgr. Ondřej Landa 2.11.2016 - 1.10.2018
Vznik členství 29.6.2016
Vznik funkce 5.9.2016
Adresa: 28. října 836/27 , Lovosice 410 02
Člen dozorčí rady Ing. Michal Požár 18.10.2017 - 1.10.2018
Vznik členství 27.6.2014
Adresa: Hutařova 1779/24 , Brno 612 00

Sbírka Listin Český Aeroholding, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 17005/SL 65 stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.12.2015 25.1.2016 26
B 17005/SL 64 notářský zápis [NZ 1455/2015] Městský soud v Praze 21.12.2015 25.1.2016 4
B 17005/SL 63 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 29.10.2015 4.11.2015 16.11.2015 1
B 17005/SL 62 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2014 4.11.2015 16.11.2015 84
B 17005/SL 61 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 27.7.2015 4.8.2015 17.8.2015 4
B 17005/SL 60 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 23.6.2015 4.8.2015 17.8.2015 4
B 17005/SL 59 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.8.2015 4.8.2015 17.8.2015 25
B 17005/SL 58 notářský zápis [NZ 607/2015] Městský soud v Praze 28.7.2015 4.8.2015 17.8.2015 3
B 17005/SL 57 účetní závěrka [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 10.7.2015 23.7.2015 49
B 17005/SL 53 ostatní výpis mimoř. zased. představen. č. PŘ/19-14 Městský soud v Praze 1.12.2014 18.12.2014 20.1.2015 3
B 17005/SL 50 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2013 Městský soud v Praze 31.12.2013 19.12.2014 8.1.2015 66
B 17005/SL 48 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 25.9.2014 15.10.2014 4.11.2014 3
B 17005/SL 44 ostatní rozhod. jed. akci. Městský soud v Praze 27.6.2014 11.7.2014 6.8.2014 3
B 17005/SL 43 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.6.2014 11.7.2014 6.8.2014 25
B 17005/SL 42 ostatní zápis z mimořádného zasedání představenstva Městský soud v Praze 27.6.2014 11.7.2014 6.8.2014 3
B 17005/SL 41 notářský zápis NZ 1033/2014 Městský soud v Praze 27.6.2014 11.7.2014 6.8.2014 5
B 17005/SL 40 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.4.2014 28.4.2014 6.5.2014 26
B 17005/SL 39 ostatní smlouva o prodeji části závodu Městský soud v Praze 25.4.2014 28.4.2014 6.5.2014 23
B 17005/SL 38 notářský zápis NZ 218/2014 Městský soud v Praze 3.4.2014 28.4.2014 6.5.2014 31
B 17005/SL 37 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 43/2014 Městský soud v Praze 23.1.2014 5.2.2014 4.3.2014 32
B 17005/SL 36 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 31.10.2013 13.12.2013 23.1.2014 1
B 17005/SL 35 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 21.11.2013 13.12.2013 23.1.2014 1
B 17005/SL 34 stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.11.2013 13.12.2013 23.1.2014 25
B 17005/SL 33 notářský zápis NZ 619/2013 Městský soud v Praze 21.11.2013 13.12.2013 23.1.2014 7
B 17005/SL 32 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 25.6.2013 20.12.2013 7.1.2014 1
B 17005/SL 31 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 20.12.2013 7.1.2014 71
B 17005/SL 30 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 30.9.2013 20.12.2013 7.1.2014 1
B 17005/SL 29 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 20.12.2013 7.1.2014 86
B 17005/SL 28 ostatní výpis ze zápisu DR Městský soud v Praze 11.10.2013 4.11.2013 3.12.2013 5
B 17005/SL 27 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 25.2.2013 11.3.2013 1
B 17005/SL 25 ostatní zápis ze zasedání dozorčí rady Městský soud v Praze 14.1.2013 29.1.2013 21.2.2013 1
B 17005/SL 24 notářský zápis NZ 698/2012 Městský soud v Praze 7.11.2012 29.1.2013 21.2.2013 2
B 17005/SL 23 ostatní -rozh.jed.akcionáře Městský soud v Praze 7.11.2012 28.12.2012 8.1.2013 1
B 17005/SL 22 ostatní -rozh.jed.akcionáře Městský soud v Praze 19.6.2012 28.12.2012 8.1.2013 1
B 17005/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 28.12.2012 8.1.2013 70
B 17005/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2011 /konsolid./ Městský soud v Praze 31.12.2011 28.12.2012 8.1.2013 60
B 17005/SL 19 posudek znalce Městský soud v Praze 24.4.2012 14.9.2012 100
B 17005/SL 18 notářský zápis NZ 420/2012 Městský soud v Praze 28.6.2012 6.8.2012 9
B 17005/SL 16 ostatní rozh.jed.akcionáře Městský soud v Praze 10.2.2012 15.2.2012 2
B 17005/SL 15 notářský zápis NZ 818/2011 Městský soud v Praze 29.11.2012 15.2.2012 9
B 17005/SL 17 notářský zápis NZ 92/2011 Městský soud v Praze 10.2.2011 14.2.2012 29
B 17005/SL 14 ostatní zápis ze zasadání dozorčí rady Městský soud v Praze 2.9.2011 14.2.2012 1
B 17005/SL 13 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.10.2011 11.1.2012 12.1.2012 25
B 17005/SL 9 notářský zápis NZ 494/2011-projekt rozdělení Městský soud v Praze 6.9.2011 10.10.2011 0
B 17005/SL 12 účetní závěrka, zpráva auditora k 1.4.2011 Městský soud v Praze 1.4.2011 10.10.2011 18
B 17005/SL 11 účetní závěrka, zpráva auditora k 31.3.2011 Městský soud v Praze 31.3.2011 10.10.2011 15
B 17005/SL 10 posudek znalce č.49-07/2011 Městský soud v Praze 31.3.2011 10.10.2011 47
B 17005/SL 8 ostatní -fúze projekt rozdělení Městský soud v Praze 2.8.2011 3.8.2011 3.8.2011 620
B 17005/SL 7 podpisové vzory Městský soud v Praze 14.2.2011 9.3.2011 16.3.2011 1
B 17005/SL 6 podpisové vzory Městský soud v Praze 14.2.2011 9.3.2011 16.3.2011 1
B 17005/SL 5 podpisové vzory Městský soud v Praze 14.2.2011 9.3.2011 16.3.2011 1
B 17005/SL 4 podpisové vzory Městský soud v Praze 14.2.2011 9.3.2011 16.3.2011 1
B 17005/SL 3 podpisové vzory Městský soud v Praze 14.2.2011 9.3.2011 16.3.2011 1
B 17005/SL 2 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.2.2011 9.3.2011 16.3.2011 24
B 17005/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 92/2011 Městský soud v Praze 10.2.2011 9.3.2011 16.3.2011 29

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Český Aeroholding, a.s.

IČO (identifikační číslo) 24821993
Jméno Český Aeroholding, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 6
Vznik první živnosti: 10.10.2011
Celkový počet živností: 5

Sídlo Český Aeroholding, a.s.

Živnosti a provozovny Český Aeroholding, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.10.2011
Zánik oprávnění 1.10.2018

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.10.2011
Zánik oprávnění 1.10.2018

Živnost č. 3 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.10.2011
Zánik oprávnění 1.10.2018

Živnost č. 4 Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.6.2014
Zánik oprávnění 1.10.2018

Živnost č. 5 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.12.2014
Zánik oprávnění 1.10.2018

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Český Aeroholding, a.s.

IČO: 24821993
Firma: Český Aeroholding, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 6
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 11.3.2011

Sídlo Český Aeroholding, a.s.

Sídlo: Jana Kašpara 1069/1 NEOAD, Praha 6 160 08

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní telekomunikační činnosti
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Zeměměřické a kartografické činnosti
Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Činnosti v oblasti protipožární ochrany
tracking image