Firma České loděnice a.s. IČO 00152226


České loděnice a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

České loděnice a.s. (00152226) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Vítězství 56, Děčín 405 02. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 3. 1991 a je stále aktivní. České loděnice a.s. má celkem dvě provozovny a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o České loděnice a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o České loděnice a.s. na Justice.cz
Detailní informace o České loděnice a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro České loděnice a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje České loděnice a.s.

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka B 1950
IČO (identifikační číslo osoby) 00152226
Jméno České loděnice a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 18.3.1991
Na společnost České loděnice a. s. jako nástupnickou společnost přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením: 1. veškeré jmění společnosti NOVA CZECH HOLDING s. r. o., sídlem Mělník, Loděnická 3789, PSČ 276 01, IČ 274 36 675, zapsané v obchodním rejst říku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 113145 (včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů), 2. veškeré jmění společnosti LODĚNICE NOVA MĚLNÍK s. r. o., sídlem Mělník, Loděnická 3789, PSČ 276 01, IČ 276 27 055, zapsané v obchodním r ejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 119879 (včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů), a dále 3. veškeré jmění společnosti Czech Trading & Engineering s. r. o., sídlem Mělník, Loděnická 3789, PSČ 276 01, IČ 272 68 535, zap sané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 166224 (včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů), které jako zanikající společnosti byly zrušeny a zanikly bez likvidace s právním nástupcem. Rozhodným dnem fúze je 1. leden 2011. 31.8.2011
Na společnost České loděnice a.s. jako nástupnickou společnost přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučení: 1. veškeré jmění společnosti ČL invest s.r.o., sídlem Děčín, Křešice, Vítězství 56, PSČ 407 11, IČ 636 74 157, a dále 2. veškeré jmění společnosti České loděnice international, a.s., sídlem Děčín, Vítězství 56, PSČ 405 02, IČ 273 10 558, které jako zanikající společnosti byly zrušeny a zanikly bez likvidace s právním nástupcem. 31.8.2010
1. Jediný akcionář zvyšuje základní kapitál společnosti ze stávajících 80 136 800,- Kč (slovy: osmdesát miliónů jedno sto třicet šest tisíc osm set korun českých) o 40,000.000,- Kč (slovy: čtyřicet miliónů korun českých) na 120 136 800,- Kč (slovy: jedno sto dvacet miliónů jedno sto třicet šest tisíc osm set korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Základní kapitál bude zvýšen upisováním nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, a to 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě po 40,000.000,- Kč (slovy: čtyřicet miliónů korun českých). 3. Emisní kurs 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě po 40,000.000,- Kč (slovy: čtyřicet miliónů korun českých) bude splacen peněžitým vkladem. 4. Veškeré nové akcie je stávající jediný akcionář oprávněn upisovat v sídle notářského úřadu JUDr. Kateřiny Petrzik Hronovské v Ostravě, Moravské Ostravě, Sadová 79/39. Upisování akcií bude provedeno ve smlouvě o upsání akcií, kterou stávající jediný akc ionář uzavře se společností České loděnice, a.s. Upisování akcií začne ihned po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí nebo odmí tnutí návrhu na tento zápis o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost České loděnice, a.s. nejpozději do pěti pracovních dnů od podání tohoto návrhu sdělí písemně tuto skutečnost stávajícímu jedinému akcionáři. Lhůta pro upisování akcií končí devadesátým dnem poté, co bude proveden zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. 5. 100% emisního kursu akcií splácených peněžitým vkladem, tj. 40,000.000,- Kč (slovy: čtyřicet miliónů korun českých) je upisovatel povinen splatit na zvláštní účet společnosti vedený u Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem 132781, provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 6, Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 166 40, IČ 28198131, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A., vložka 59288, č.ú. 2049789902/2600, a to ve lhůtě do 30 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. 6. Nepřipouští se možnost započtení pohledávek nebo jejich částí společnosti ČL invest s. r. o. jako věřitele a jediného akcionáře vůči společnosti České loděnice, a.s. na splacení emisního kursu. 7. Akcie nebudou kótované a poukázky na nově upisované akcie nebudou vydávány. 23.10.2008 - 3.11.2008
Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 15. května 2008 přijala následující rozhodnutí: Valná hromada určuje, že na základě notářského zápisu - osvědčení ze dne 18.4.2008 a prohlášení společnosti ČL invest s.r.o., sídlem Praha 8, Voctářova čp. 3, č. or. 18, PSČ 180 35, IČ 636 74 157, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Pr aze, oddíle C., vložka 36832, ze dne 18.4.2008, dokládajících počet akcií emitovaných společností České loděnice a.s. ve vlastnictví společnosti ČL invest s.r.o., je společnost ČL invest s.r.o., sídlem Praha 8, Voctářova čp. 3, č. or. 18, PSČ 180 35, IČ 6 36 74 157, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C., vložka 36832, hlavním akcionářem společnosti České loděnice a.s., s podílem na hlasovacích právech společnosti České loděnice a.s. ve výši 98,36 %, neboť k dnešnímu dni předložila celkem 394 116 ks (slovy: tři sta devadesát čtyři jedno sto šestnáct kusů) kmenových akcií na majitele vydaných společností České loděnice a.s. v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých) každá, čísla akcií 00 0 001 -320 000, 321 001 - 347 000, 347 501 - 348 400, 349 201 - 353 700, 353 901 - 354 000, 354 151 - 354 200, 354 551 - 359 650, 360 026 - 360 100, 361 076 - 372 325, 372 406 - 372 425, 372 606 - 376 265, 376 686 - 380 525, 380 826 - 380 845, 381 406 - 3 92 225, 392 502 - 395 021, 395 257 - 398 286, 398 327 - 399 222, 399 247 - 399 255, 399 307 - 400 098, 400 103 - 400 104, 400 139 - 400 630 a 400 645 - 400 684, tedy akcií o souhrnné jmenovité hodnotě ve výši 78 823 200,- Kč (slovy: sedmdesát osm miliónů osm set dvacet tři tisíce dvě stě korun českých), které odpovídá 98,36 % podílu na základním kapitálu společnosti České loděnice a.s. Valná hromada konstatuje a osvědčuje, že společnost ČL invest s.r.o., sídlem Praha 8, Voctářova čp. 3, č. or. 18, PSČ 180 35, IČ 636 74 157, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C., vložka 36832, je ve smyslu ust. § 183i o dst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále též "ObchZ") hlavním akcionářem oprávněným k přechodu ostatních účastnických cenných papírů (akcií) od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na její oso bu podle obchodního zákoníku. Valná hromada dále osvědčuje, že hlavní akcionář, tj, společnost ČL invest s.r.o., sídlem Praha 8, Voctářova čp. 3, č. or. 18, PSČ 180 35, IČ 636 74 157, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C., vložka 36832, předal dne 13 . května 2008 obchodní společnosti CYRRUS, a.s., sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ 639 07 020, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíle B., vložka 3800, jako obchodníkovi s cennými papíry, dle ustanovení § 183i odst. 6 Ob chZ před konáním valné hromady částku ve výši 645 907,- Kč (slovy: šest set čtyřicet pět tisíc devět set sedm korun českých), která je potřebná k výplatě protiplnění, a tuto skutečnost valné hromadě doložila předložením potvrzení o složení prostředků urče ných na výplatu protiplnění na účet zřízený u Československé obchodní banky a.s., č. ú. 128826733/0300. Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) takto: všechny kmenové akcie na majiele vydané společností České loděnice a.s. v listinné podobě o jmenovité ho dnotě 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých), čísla akcií 320 001 - 321 000, 347 001 - 347 500, 348 401 - 349 200, 353 701 - 353 900, 354 001 - 354 150, 354 201 - 354 550, 359 651 - 360 025, 360 101 - 361 075, 372 326 - 372 405, 392 226 - 392 501, 395 02 2 - 395 256, 398 287 - 398 326, 399 223 - 399 246, 399 256 - 399 306, 400 099 - 400 102, 400 105 - 400 138 a 400 631 - 400 644, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře , tj. obchodní společnost ČL invest s.r.o., sídlem Praha 8, Voctářova čp. 3, č. or. 18, PSČ 180 35, IČ 636 74 157, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C., vložka 36832, a to za podmínek stanovených ust. § 183i až 183n Obc hZ; vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Valná hromada určuje, že výše protiplnění činí částku 96,- Kč (slovy: devadesát šest korun českých) za každou jednu kmenovou akcii na majitele vydanou společností České loděnice a.s. v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200,- Kč (slovy: dvě stě korun čes kých), a že přiměřenost výše protiplnění je v souladu s § 183i odst. 3 ObchZ v návaznosti na § 183j odst. 6 ObchZ doložena ze strany hlavního akcionáře dokumentem nazvaným "Zdůvodnění určení výše protiplnění" a znaleckým posudkem č. 11/2008 ze dne 10.4.20 08 vypracovaným znaleckým ústavem společnosti Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o., se sídlem Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C., vložka 6941. Valná hromada určuje, že protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám bez zbytečného odkladu po předání účastnických cenných papírů, jichž se právo výkupu týká, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne předání vykoupených akcií společnosti podle § 183l odst. 5 a 6 ObchZ. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií; v takovém případě bude protiplnění nebo jeho příslušná část poskytnuto zástavnímu věřiteli, to neplatí, prokáže-li v lastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Protiplnění bude poskytnuto spolu s úrokem ve výši obvyklých úroků podle § 502 ObchZ ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů společnosti na hlavního akcionáře prostřednictvím společnosti CYRRUS, a.s. jako obchodníka s cennými ppíry. Oprávněné osoby předloží akcie společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcie do měsíce, bude společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nesmí být kratší než 14 dnů. Pokud dosavadní vlastníci nepředloží akcie ani v dodatečné lhůtě budou prohlášeny za neplatné. 20.5.2008 - 23.10.2008
Valná hromada dne 28.6.2001 rozhodla o snížení základního kapitálu. Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztráty z minulých let. Základní kapitál se snižuje v rozsahu z 400 684 000,-- Kč (slovy: čtyřistamilionůšestsetosmdesátčtyřitisíce korun českých na 80 136 800,- Kč (slovy: osmdesátmilionůjednostotřicetšesttisícosmset korun českých). S částkou odpovídající snížení základního kapitálu, tj. 320 547 200,-- Kč (slovy: třistadvacetmilinůpětsetčtyřicetsedmtisícedvěstě korun českých), bude naloženo tak, že bude použita ke krytí ztráty společnosti z minulých let. Snížení základního kapitálu se provede snížením jmenovité hodnoty akcií, a to poměrně u všech akcií společnosti, ze současných 1 000,-- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) na jednu akcii na 200,-- Kč (slovy: dvěstě korun českých) na jednu akcii. Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti. Tento příkaz musí být doložen výpisem z obchodního rejstříku prokazujícím zápis snížení základního kapitálu. 18.3.2003 - 13.6.2007
Společnost byla založena rozhodnutím ministra strojírenství a elektrotechniky České republiky č.205/1990 ze dne 27.12.1990. V době svého vzniku má akciová společnost jediného zakladatele i akcionáře, proto došlo k jednorázovému založení společnosti. Bylo ustanoveno představenstvo, dozorčí rada a revizor účtů. - K založení došlo se souhlasem vlády České republiky obsaženým v jejím usnesení č.335 ze dne 19.12.1990 a ve smyslu par.32, odst.3 a 4 zák. o státním podniku. - Ze 100 % upsaného základního kapitálu je splaceno 100 % nepeněžitým vkladem v hodnotě 248.442 tis. Kčs. - Akciová společnost má IČO: 00152226. ­ 18.3.1991 - 15.1.2009

Aktuální kontaktní údaje České loděnice a.s.

Kapitál České loděnice a.s.

zakladni jmění 120 137 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 3.11.2008
zakladni jmění 80 136 800 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.6.2003 - 3.11.2008
zakladni jmění 400 684 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.11.1992 - 10.6.2003

Akcie České loděnice a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 201 370 Kč 100 27.5.2015
Kmenové akcie na jméno 60 068 400 Kč 2 12.12.2010 - 27.5.2015
Kmenové akcie na jméno 120 137 000 Kč 1 2.11.2009 - 12.12.2010
Kmenové akcie na jméno 200 Kč 400 684 16.10.2009 - 2.11.2009
Kmenové akcie na jméno 40 000 000 Kč 1 3.11.2008 - 2.11.2009
Kmenové akcie na majitele 200 Kč 400 684 6.4.2004 - 16.10.2009
Kmenové akcie na majitele 200 Kč 400 684 10.6.2003 - 6.4.2004
Akcie na majitele 1 000 Kč 400 684 21.12.1995 - 10.6.2003
Akcie na majitele 1 000 Kč 345 028 18.5.1995 - 21.12.1995
Akcie na jméno 1 000 Kč 55 656 18.5.1995 - 21.12.1995
Akcie na majitele 1 000 Kč 211 131 20.11.1992 - 18.5.1995
Akcie na jméno 1 000 Kč 56 553 20.11.1992 - 18.5.1995
Akcie na jméno 81 000 000 Kč 1 20.11.1992 - 18.5.1995
Akcie na majitele 52 000 000 Kč 1 20.11.1992 - 18.5.1995

Sídlo České loděnice a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Vítězství 56 , Děčín 405 02 20.10.2016
Adresa Vítězství 56 , Děčín 405 02 20.5.2008 - 20.5.2008
Adresa Vítězství 56 , Děčín 405 02 20.5.2008 - 20.10.2016
Adresa Voctářova 18 , 180 35 Praha 8 Česká republika
18.5.1998 - 20.5.2008
Adresa Voctářova 1477 , 180 35 Praha 8 Česká republika
18.3.1991 - 18.5.1998

Předmět podnikání České loděnice a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 31.12.2014
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 31.12.2014
vnitrozemská vodní doprava- nákladní vodní doprava 12.1.2005 - 31.12.2014
výroba a rozvod tepla-sk.3l 24.3.1999 - 31.12.2014
rozvod elektřiny -sk. 12 24.3.1999 - 31.12.2014
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - poskytování přechodného ubytování v turistické ubytovně - svářečská škola - organizace a provádění svářečských kurzů - výroba, rekonstrukce a opravy lodí, plovoucích zařízení a jiných strojírenských výrobků nebo jejich částí a uzlů - inženýrské činnosti v oboru projekce a konstrukce lodí a strojírenských výrobků, výpočty, technologie provozu - pronájem nebytových prostor včetně poskytování doplňkových služeb. 26.10.1994 - 31.12.2014
ekologických zařízení 18.3.1991 - 26.10.1994
modifikací lodních zařízení pro jiné užití než na plavidlech 18.3.1991 - 26.10.1994
konstrukce zařízení a dílů pro provozní a technologické stavby 18.3.1991 - 26.10.1994
dodavatelská a inženýrská činnost 18.3.1991 - 26.10.1994
pronájem lodí a dalších plovoucích zařízení 18.3.1991 - 26.10.1994
prodej a nákup licencí Knoww-howw (tuzemský trh) 18.3.1991 - 26.10.1994
poskytování sociálních zařízení společnosti především v oblasti cestovního ruchu, jakož i poskytování služeb s touto činností souvisejících 18.3.1991 - 26.10.1994
vývoj, výroba a prodej výrobků a služeb vzniklých jako součást procesu vědecko-vývojových prací ve společnosti: - elektropřístroje - programy výpočetní techniky - zastupování v komerční činnosti jiných i zahraničních firem - poradenské služby - výchova, vzdělávání, školení, semináře i pro cizí organizace. 18.3.1991 - 26.10.1994
Výzkum a vývoj, výroba, odbyt, servis, montáž a opravy lodí, plovoucích zařízení, technických plavidel, jejich dílů a komponentů, plaveckých bazénů, zařízení pro hrydrodopravu 18.3.1991 - 26.10.1994

vedení firmy České loděnice a.s.

Statutární orgán České loděnice a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná statutární ředitel. 25.9.2017
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva a člen představenstva společně. 16.5.2017 - 25.9.2017
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně. 27.5.2015 - 16.5.2017
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva a místopředseda představenstva vždy společně. 31.12.2014 - 27.5.2015
Za společnost jednají společně vždy předseda představenstva a místopředseda představenstva. 9.6.2011 - 31.12.2014
Za společnost jednají společně vždy alespoň dva členové představenstva. Má-li společnost jediného akcionáře a jediného člena představenstva, jedná za společnost vždy tento člen představenstva samostatně. 19.1.2010 - 9.6.2011
Za společnost jednají společně vždy alespoň dva členové představenstva. 16.10.2007 - 19.1.2010
Společnost jedná předsedou představenstva a místopředsedou představenstva, předsedou představenstva a členem představenstva, místopředsedou a členem představenstva. Jménem společnosti podepisuje předseda představenstva nebo předseda a místopředseda představenstva společně nebo předseda a člen představenstva společně. 12.1.2005 - 16.10.2007
Společnost jedná předsedou představenstva a místopředsedou představenstva, předsedou představenstva a členem představenstva, místopředsedou a členem představenstva. Za společnost podepisuje předseda představenstva a místopředseda představenstva společně nebo předseda představenstva a člen představenstva společně nebo místopředseda a člen představenstva společně, činí tak způsobem, že k vytištěnému nebojinak vyznačenému obchodnímu názvu - firmě společnosti připojí svoje podpisy s uvedením funkce. 18.3.2003 - 12.1.2005
Za společnost podepisují společně dva členové představenstva, činí tak způsobem, že k názvu společnosti, či otisku razítka připojí svůj podpis. 18.5.1998 - 18.3.2003
Jménem společnosti je oprávněn jednat předseda představenstva a jeho místopředseda, a to společně a nebo každý zvlášť. Za společnost podepisují společně předseda představenstva nebo místopředseda a jeden další člen před představenstva. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 26.10.1994 - 18.5.1998
Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, např. místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a nejméně jeden člen představenstva. 18.3.1991 - 26.10.1994
Statutární ředitel Ing. Martin Urbánek 31.1.2019
Vznik funkce 1.1.2019
Adresa: Renneská třída 44/38 , Brno 639 00
místopředseda představenstva: Ing. Antonín Hájek 18.3.1991 - 20.11.1992
Adresa: Přechodní 1007/5 , Praha 140 00
Člen představenstva Ing. Miroslav Černý 18.3.1991 - 20.11.1992
Adresa: Šiškova 1232/17 , Praha 182 00
Člen představenstva Julius Novotný-Kuzma 18.3.1991 - 26.10.1994
Adresa: Rosenbergových 1 , Praha 8 Česká republika
Jméno Ing. Miroslav Kuběnka 18.3.1991 - 26.10.1994
Adresa: Studentská 2551 , 276 01 Mělník Česká republika
předseda představenstva Vladimír Holeček 18.3.1991 - 26.10.1994
Adresa: Počernická 513/56 , Praha 108 00
člen představenstva: Ing. Pavel Munzar 20.11.1992 - 26.10.1994
Adresa: Mánesova 856 , Úvaly 250 82
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Černý CSc. 20.11.1992 - 26.10.1994
Adresa: Šiškova 1232/17 , Praha 182 00
předseda představenstva Ing. Václav Foglar 26.10.1994 - 18.5.1995
Adresa: Ovčí hájek 2154/4 , Praha 158 00
Člen představenstva Ing. Kamil Kotáb 26.10.1994 - 24.3.1999
Adresa: Višňová 72 , Davle 3 Česká republika
předseda představenstva Ing. Václav Foglar 18.5.1995 - 24.3.1999
Adresa: Ovčí hájek 2154/4 , Praha 158 00
Místopředseda představenstva Ing. Oldřich Čapek 26.10.1994 - 23.6.1999
Adresa: Uhřiněvská 5 , Praha 10 Česká republika
předseda představenstva Ing. Václav Foglar 24.3.1999 - 23.6.1999
Adresa: Kuchařská 773 , Praha 190 14
Člen představenstva Ing. Jindřich Brettl 24.3.1999 - 29.3.2001
Adresa: Podholí 96/10 , Praha 165 00
předseda představenstva Ing. Petr Zikmund 23.6.1999 - 29.3.2001
Adresa: Loretánská 179/13 , Praha 118 00
Místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Mačí 23.6.1999 - 24.4.2003
Adresa: Hovorčovická 1717/17 , Praha 182 00
Člen Ing. Jiří Štýbnar 18.3.2003 - 8.9.2004
Vznik funkce 18.7.2001
Adresa: Kly 0 , 277 41 Kly Česká republika
člen představenstva Ing. Jaroslav Škrhák 24.4.2003 - 8.9.2004
Zánik členství 29.3.2004
Adresa: Střekovská 1341/8 , Praha 182 00
místopředseda představenstva Ing. Jiří Štýbnar 8.9.2004 - 29.11.2005
Vznik členství 18.7.2001
Zánik členství 31.12.2004
Vznik funkce 1.4.2004
Zánik funkce 31.12.2004
Adresa: Kly 0 , 277 41 Kly Česká republika
předseda představenstva Ing. Jindřich Brettl 24.4.2003 - 27.9.2006
Zánik členství 30.6.2006
Zánik funkce 30.6.2006
Adresa: Podholí 96/10 , Praha 165 00
člen představenstva Alena Horanská 8.9.2004 - 27.9.2006
Vznik členství 29.3.2004
Zánik členství 30.6.2006
Adresa: 82 , Dobkovice 407 03
místopředseda představenstva Ing. Pavel Hvězda 16.8.2006 - 27.9.2006
Vznik členství 30.3.2005
Zánik členství 30.6.2006
Vznik funkce 13.4.2005
Zánik funkce 30.6.2006
Adresa: Čechova 767/24 , Ústí nad Labem 400 07
předseda představenstva Ing. Jindřich Brettl 27.9.2006 - 13.6.2007
Vznik členství 30.6.2006
Zánik členství 17.5.2007
Vznik funkce 12.7.2006
Zánik funkce 17.5.2007
Adresa: Podholí 96/10 , Praha 165 00
místopředseda představenstva Ing. Bohumír Kóňa 27.9.2006 - 13.6.2007
Vznik členství 30.6.2006
Vznik funkce 12.7.2006
Adresa: Račianska 81 , 831 02 Bratislava Slovenská republika
člen představenstva Alena Horanská 27.9.2006 - 13.6.2007
Vznik členství 30.6.2006
Zánik členství 17.5.2007
Adresa: 82 , Dobkovice 407 03
člen představenstva Ing. Bohumír Kóňa 13.6.2007 - 20.5.2008
Vznik členství 30.6.2006
Zánik členství 15.5.2008
Vznik funkce 12.7.2006
Zánik funkce 22.5.2007
Adresa: Račianska 81 , 831 02 Bratislava Slovenská republika
předseda představenstva Ing. Věslava Piegzová 13.6.2007 - 19.1.2010
Vznik členství 17.5.2007
Zánik členství 14.12.2009
Vznik funkce 22.5.2007
Zánik funkce 14.12.2009
Adresa: 28. října 1516/1 , Český Těšín 737 01
místopředseda představenstva Ing. Richard Paško 13.6.2007 - 19.1.2010
Vznik členství 17.5.2007
Zánik členství 14.12.2009
Vznik funkce 22.5.2007
Zánik funkce 14.12.2009
Adresa: Spojovací 341 , Nová Ves pod Pleší 262 04
Člen představenstva Martin Donátek 17.10.2008 - 19.1.2010
Vznik členství 15.10.2008
Zánik členství 14.12.2009
Adresa: Sokolská 305 , Děčín 405 05
Člen představenstva Ing. Petr Duda 19.1.2010 - 9.6.2011
Vznik členství 14.12.2009
Zánik členství 17.3.2011
Adresa: Větrná 206/41 , Praha 181 00
Místopředseda Ing. Petr Duda 9.6.2011 - 6.1.2014
Vznik členství 17.3.2011
Vznik funkce 17.3.2011
Adresa: Větrná 206/41 , Praha 181 00
Předseda Johannes Marinus Wilhelmus Schöningh 9.6.2011 - 31.12.2014
Vznik členství 17.3.2011
Zánik členství 12.11.2014
Vznik funkce 17.3.2011
Zánik funkce 12.11.2014
Adresa: Nizozemské království
Dodrecht, Oranjelaan 6, 3312
Člen Cornelis Nobel 9.6.2011 - 31.12.2014
Vznik členství 17.3.2011
Zánik členství 12.11.2014
Adresa: Nizozemské království
Oud-Beijerland, Parklaan 23, 3262
Místopředseda Ing. Petr Duda 6.1.2014 - 31.12.2014
Vznik členství 17.3.2011
Zánik členství 12.11.2014
Vznik funkce 17.3.2011
Zánik funkce 12.11.2014
Adresa: Větrná 206/41 , Praha 181 00
Místopředseda představenstva Denys Dubinin 31.12.2014 - 28.4.2015
Vznik členství 12.11.2014
Zánik členství 13.3.2015
Vznik funkce 12.11.2014
Zánik funkce 13.3.2015
Adresa: Nad Závěrkou 2396/9 , Praha 169 00
Člen představenstva Oleksandr Dubinin 31.12.2014 - 27.5.2015
Vznik členství 12.11.2014
Zánik členství 27.5.2015
Zánik funkce 27.5.2015
Adresa: Nad Závěrkou 2396/9 , Praha 169 00
Předseda představenstva Karel Khun 31.12.2014 - 30.6.2017
Vznik členství 12.11.2014
Zánik členství 12.6.2017
Vznik funkce 12.11.2014
Zánik funkce 12.6.2017
Adresa: Evropská 1483/39 , Praha 160 00
člen představenstva Karel Kőszegi 16.5.2017 - 30.6.2017
Vznik členství 20.4.2017
Adresa: Jana Šťastného 586 , Mníšek pod Brdy 252 10
Předseda představenstva Karel Kőszegi 30.6.2017 - 25.9.2017
Vznik členství 20.4.2017
Zánik členství 20.9.2017
Vznik funkce 12.6.2017
Zánik funkce 20.9.2017
Adresa: Jana Šťastného 586 , Mníšek pod Brdy 252 10
Člen představenstva Pavel Hvězda 30.6.2017 - 25.9.2017
Vznik členství 12.6.2017
Zánik členství 20.9.2017
Zánik funkce 20.9.2017
Adresa: Na Výšině 584 , Ústí nad Labem 403 31
Statutární ředitel Petr Honzajk 25.9.2017 - 31.1.2019
Vznik funkce 20.9.2017
Zánik funkce 31.12.2018
Adresa: Rokycanova 1929 , Sokolov 356 01

Dozorčí rada České loděnice a.s.

Platnost údajů od - do
Člen dozorčí rady: Ing. Jiří Orlický 20.11.1992 - 26.10.1994
Adresa: Stříbrského 682/16 , Praha 149 00
Člen dozorčí rady: Mgr. Petr Eliáš 26.10.1994 - 24.3.1999
Adresa: Hořátevská 2008/4 , Nymburk 288 02
Člen dozorčí rady: Antonín Dlouhý 26.10.1994 - 23.6.1999
Adresa: Kamenická 603/22 , Praha 170 00
Člen dozorčí rady: Ing. Ivan Smrček 24.3.1999 - 23.6.1999
Adresa: Hennerova 227/7 , Praha 150 00
Člen dozorčí rady: Ing. Vladimír Knespl 26.10.1994 - 29.3.2001
Adresa: Ostravská 631 , Praha 199 00
Člen dozorčí rady: Ing. Jana Janderová 23.6.1999 - 29.3.2001
Adresa: V Horkách 1654/16 , Praha 140 00
předseda dozorčí rady Ing. Václav Foglar 9.11.2001 - 8.9.2004
Vznik členství 22.8.2000
Zánik členství 28.11.2003
Zánik funkce 15.9.2000
Adresa: Kuchařská 773 , Praha 190 14
Člen Ing. Věra Lukschová 18.3.2003 - 8.9.2004
Vznik funkce 28.6.2001
Adresa: Vítězná 2958 , Kladno 272 04
Člen dozorčí rady: Jiří Hezina 23.6.1999 - 12.1.2005
Adresa: Vinohradská 1107/45 , Praha 120 00
člen dozorčí rady Ing. Alena Knížková 8.9.2004 - 29.11.2005
Vznik členství 28.11.2003
Zánik členství 31.3.2005
Zánik funkce 31.3.2005
Adresa: Lublinská 577/13 , Praha 181 00
předseda dozorčí rady Ing. Věra Lukschová 8.9.2004 - 27.9.2006
Vznik členství 28.6.2001
Vznik funkce 28.11.2003
Adresa: Vítězná 2958 , Kladno 272 04
předseda dozorčí rady Ing. Věra Lukschová 27.9.2006 - 13.6.2007
Vznik členství 30.6.2006
Zánik členství 17.5.2007
Vznik funkce 20.7.2006
Zánik funkce 17.5.2007
Adresa: Vítězná 2958 , Kladno 272 04
člen dozorčí rady JUDr. Karel Novotný 27.9.2006 - 13.6.2007
Vznik členství 30.6.2006
Zánik členství 17.5.2007
Adresa: Dvořákova 343 , Velké Přílepy 252 64
člen dozorčí rady Ing. Roman Tlustý 12.1.2005 - 27.6.2007
Vznik členství 15.6.2004
Zánik členství 28.2.2007
Adresa: Balbínova 808/11 , Ústí nad Labem 400 01
člen dozorčí rady Ing. Peter Planý 13.6.2007 - 16.10.2007
Vznik členství 17.5.2007
Zánik členství 17.5.2007
Adresa: Liščie Nivy 239 , 821 08 Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Svetlana Tóthová 13.6.2007 - 9.6.2011
Vznik členství 17.5.2007
Zánik členství 17.3.2011
Adresa: Výhonská 7533 , 831 06 Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Petr Topka 27.6.2007 - 9.6.2011
Vznik členství 28.2.2007
Zánik členství 17.3.2011
Adresa: 69 , Malečov 403 27
předseda dozorčí rady Ing. Peter Planý 16.10.2007 - 9.6.2011
Vznik členství 17.5.2007
Zánik členství 17.3.2011
Vznik funkce 30.7.2007
Zánik funkce 17.3.2011
Adresa: Liščie Nivy 239 , 821 08 Bratislava Slovenská republika
Předseda dozorčí rady Ing. Peter Planý 9.6.2011 - 31.12.2014
Vznik členství 17.3.2011
Zánik členství 12.11.2014
Vznik funkce 17.3.2011
Zánik funkce 12.11.2014
Adresa: Liščie Nivy 239 10, 821 08 Bratislava Slovenská republika
Místopředseda dozorčí rady Pieter Marinus Versluis 9.6.2011 - 31.12.2014
Vznik členství 17.3.2011
Zánik členství 12.11.2014
Vznik funkce 17.3.2011
Zánik funkce 12.11.2014
Adresa: Nizozemské království
Werkendam, Biesboschhaven Zuid 14, 4251
Člen dozorčí rady Svetlana Tóthová 9.6.2011 - 31.12.2014
Vznik členství 17.3.2011
Zánik členství 12.11.2014
Adresa: Výhonská 7533 , 831 06 Bratislava Slovenská republika
Místopředseda dozorčí rady Svitlana Dubinina 31.12.2014 - 27.5.2015
Vznik členství 12.11.2014
Zánik členství 27.5.2015
Vznik funkce 12.11.2014
Zánik funkce 27.5.2015
Adresa: Nad Závěrkou 2396/9 , Praha 169 00
člen dozorčí rady Viktor Novakovskyy 11.11.2015 - 16.5.2017
Vznik členství 6.11.2015
Zánik členství 20.4.2017
Adresa: Novodvorská 995/83 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Yurii Burda 11.11.2015 - 16.5.2017
Vznik členství 6.11.2015
Zánik členství 20.4.2017
Adresa: Vítězství 56 , Děčín 405 02
Předseda dozorčí rady Andriy Bezsalov 31.12.2014 - 30.6.2017
Vznik členství 12.11.2014
Zánik členství 12.6.2017
Vznik funkce 12.11.2014
Zánik funkce 12.6.2017
Adresa: Západní 448 , Chýně 253 01
Člen dozorčí rady Tetyana Buhaychuk 31.12.2014 - 30.6.2017
Vznik členství 12.11.2014
Zánik členství 12.6.2017
Adresa: Západní 448 , Chýně 253 01
člen dozorčí rady Radek Šenk 16.5.2017 - 30.6.2017
Vznik členství 20.4.2017
Adresa: 156 , Mladé Buky 542 23
člen dozorčí rady Dana Gottvaldová 16.5.2017 - 25.9.2017
Vznik členství 20.4.2017
Zánik členství 20.9.2017
Zánik funkce 20.9.2017
Adresa: Puškinova 418/3 , Vyškov 682 01
Předseda dozorčí rady Radek Šenk 30.6.2017 - 25.9.2017
Vznik členství 20.4.2017
Zánik členství 20.9.2017
Vznik funkce 12.6.2017
Zánik funkce 20.9.2017
Adresa: 156 , Mladé Buky 542 23
Člen dozorčí rady Hana Šenková 30.6.2017 - 25.9.2017
Vznik členství 12.6.2017
Zánik členství 20.9.2017
Zánik funkce 20.9.2017
Adresa: 187 , Horní Brusnice 544 75
Člen dozorčí rady Jiří Šenk 30.6.2017 - 25.9.2017
Vznik členství 12.6.2017
Zánik členství 20.9.2017
Zánik funkce 20.9.2017
Adresa: 156 , Mladé Buky 542 23

Prokura České loděnice a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Ivan Troutnar 17.4.2012 - 31.12.2014
Adresa: Spartakiádní 274/27 , Ústí nad Labem 400 10

Sbírka Listin České loděnice a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1950/SL 78 notářský zápis [Nz 494/2015] Krajský soud v Ústí nad Labem 6.11.2015 11.11.2015 5
B 1950/SL 77 notářský zápis [Nz 255/2015] Nz 255/2015 s opravnou doložkou Krajský soud v Ústí nad Labem 28.5.2015 9
B 1950/SL 75 rozhod. o statut. orgánu odstoupení Krajský soud v Ústí nad Labem 12.2.2015 3.4.2015 30.4.2015 1
B 1950/SL 74 notářský zápis [NZ 754/2014], stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, ostatní Krajský soud v Ústí nad Labem 12.11.2014 20.11.2014 6.1.2015 11
B 1950/SL 72 rozhod. o statut. orgánu zápis z jedn.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 12.11.2014 20.11.2014 6.1.2015 2
B 1950/SL 71 ostatní prohlášení Krajský soud v Ústí nad Labem 21.3.2014 28.4.2014 28.4.2014 4
B 1950/SL 70 účetní závěrka [2013]  VZ Krajský soud v Ústí nad Labem 21.3.2014 28.4.2014 28.4.2014 2
B 1950/SL 69 účetní závěrka [2013]  Př Krajský soud v Ústí nad Labem 21.3.2014 28.4.2014 28.4.2014 17
B 1950/SL 68 účetní závěrka [2013]  R Krajský soud v Ústí nad Labem 21.3.2014 28.4.2014 28.4.2014 4
B 1950/SL 65 účetní závěrka [2011], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 5.8.2013 6.8.2013 23
B 1950/SL 64 účetní závěrka [2009], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 18.5.2010 24.7.2013 25.7.2013 27
B 1950/SL 63 účetní závěrka, zpráva auditora 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2010 10.8.2011 5.9.2011 29
B 1950/SL 62 notářský zápis - NZ 91/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2011 10.8.2011 5.9.2011 32
B 1950/SL 61 notářský zápis - NZ 92/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2011 10.8.2011 5.9.2011 93
B 1950/SL 60 notářský zápis - NZ 90/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2011 10.8.2011 5.9.2011 92
B 1950/SL 59 notářský zápis - NZ 93/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2011 10.8.2011 5.9.2011 32
B 1950/SL 58 účetní závěrka - k 1.1.2011- zahaj. Krajský soud v Ústí nad Labem 3.5.2011 10.8.2011 5.9.2011 11
B 1950/SL 57 účetní závěrka - 2010- LOD.NOVA Krajský soud v Ústí nad Labem 11.2.2011 10.8.2011 5.9.2011 22
B 1950/SL 56 účetní závěrka - 2010- NOVA CZ. Krajský soud v Ústí nad Labem 11.2.2011 10.8.2011 5.9.2011 22
B 1950/SL 55 účetní závěrka - 2010- CZECH T. Krajský soud v Ústí nad Labem 11.2.2011 10.8.2011 5.9.2011 22
B 1950/SL 54 podpisové vzory - člen představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 17.3.2011 6.5.2011 10.6.2011 4
B 1950/SL 53 podpisové vzory - člen představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 17.3.2011 6.5.2011 10.6.2011 2
B 1950/SL 52 rozhod. o statut. orgánu - zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 17.3.2011 6.5.2011 10.6.2011 4
B 1950/SL 51 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jedn.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 17.3.2011 6.5.2011 10.6.2011 2
B 1950/SL 50 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 17.3.2011 6.5.2011 10.6.2011 31
B 1950/SL 49 notářský zápis - NZ 200/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.3.2011 6.5.2011 10.6.2011 111
B 1950/SL 48 změna právní formy, fúze Krajský soud v Ústí nad Labem 30.5.2011 1.6.2011 1.6.2011 14
B 1950/SL 47 notářský zápis - NZ 173/2010- VH Krajský soud v Ústí nad Labem 9.12.2010 13.12.2010 15.12.2010 9
B 1950/SL 46 změna právní formy, fúze - NZ 102/2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 12.7.2010 1.9.2010 1.9.2010 33
B 1950/SL 44 účetní závěrka, zpráva auditora - 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.5.2010 1.9.2010 1.9.2010 27
B 1950/SL 43 změna právní formy, fúze - projekt Krajský soud v Ústí nad Labem 8.6.2010 9.6.2010 9.6.2010 25
B 1950/SL 42 podpisové vzory - Ing. Petr Duda Krajský soud v Ústí nad Labem 14.1.2010 19.1.2010 22.1.2010 1
B 1950/SL 41 notářský zápis NZ 458/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 11.12.2009 19.1.2010 22.1.2010 11
B 1950/SL 40 výroční zpráva, zpráva auditora - 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.6.2009 9.11.2009 9.11.2009 42
B 1950/SL 39 notářský zápis - NZ 334/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.9.2009 16.10.2009 23.10.2009 11
B 1950/SL 38 podpisové vzory - Martin Donátek Krajský soud v Ústí nad Labem 14.10.2008 23.10.2008 2
B 1950/SL 37 ostatní - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 15.10.2008 23.10.2008 2
B 1950/SL 36 výroční zpráva - 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.6.2008 9.10.2008 45
B 1950/SL 35 výroční zpráva - 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.5.2007 9.10.2008 40
B 1950/SL 34 notářský zápis -NZ47/08 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.5.2008 23.5.2008 26.5.2008 14
B 1950/SL 33 ostatní -zápis ze 4.zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 15.5.2008 23.5.2008 26.5.2008 2
B 1950/SL 32 notářský zápis -NZ58/07-změna stanov Krajský soud v Ústí nad Labem 30.7.2007 23.10.2007 48
B 1950/SL 31 notářský zápis -NZ83/07-záp.z předst./22.5.07 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.5.2007 26.7.2007 12
B 1950/SL 30 ostatní -výp.ze záp.01/07/06zased.DR Krajský soud v Ústí nad Labem 20.7.2006 17.10.2006 18.10.2006 1
B 1950/SL 29 ostatní -výp.ze záp.0//07/06představen Krajský soud v Ústí nad Labem 12.7.2006 17.10.2006 18.10.2006 1
B 1950/SL 28 ostatní -zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2006 17.10.2006 18.10.2006 5
B 1950/SL 27 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr. o vzt. Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2005 14.8.2006 14.8.2006 35
B 1950/SL 25 ostatní -zápis z mimořádné VH Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2005 19.12.2005 27.12.2005 12
B 1950/SL 23 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+zpr.o vztazích Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2003 20.7.2004 11.8.2004 40
B 1950/SL 22 ostatní oznámení o rozhodnutí VH Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2003 9.12.2003 30.12.2003 2
B 1950/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2002+o vzt. Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2002 23.7.2003 24.7.2003 39
B 1950/SL 20 notářský zápis -NZ473/03 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2003 23.7.2003 24.7.2003 27
B 1950/SL 19 ostatní -zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2003 23.7.2003 24.7.2003 26
B 1950/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2002 +zpr.o vztazích Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2002 3.7.2003 8.7.2003 39
B 1950/SL 17 podpisové vzory +čest.prohlášení 4x Krajský soud v Ústí nad Labem 27.5.2003 6
B 1950/SL 16 ostatní zápis č.01/07/01/představenstv Krajský soud v Ústí nad Labem 18.7.2001 27.5.2003 4
B 1950/SL 15 notářský zápis, stanovy společnosti /28.6.01/NZ202-203/01+přílohy Krajský soud v Ústí nad Labem 16.7.2001 27.5.2003 75
B 1950/SL 14 zpráva o vztazích r.2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.3.2002 3.4.2002 20.3.2003 3
B 1950/SL 13 notářský zápis -NZ471/02 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2002 10.12.2002 5
B 1950/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva r.2001+zpr.o vztazích Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2001 10.7.2002 11.7.2002 31
B 1950/SL 11 zpráva o vztazích za rok 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.3.2002 4.4.2002 5.4.2002 3
B 1950/SL 9 notářský zápis -NZ163/99 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.12.1999 9.11.2000 4
B 1950/SL 8 notářský zápis -NZ489/99 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.8.1999 9.11.2000 9
B 1950/SL 7 notářský zápis -NZ85/99 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.7.1999 9.11.2000 4
B 1950/SL 6 notářský zápis -NZ97/99 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.2.1999 19.7.1999 48
B 1950/SL 5 notářský zápis -NZ482/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.8.1998 24.3.1999 40
B 1950/SL 3 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ146/97 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.8.1997 21.5.1998 38
B 1950/SL 2 účetní závěrka, zpráva auditora r.1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.1996 2.7.1997 14
B 1950/SL 1 stanovy společnosti + rozhodnutí č.205/90 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.8.1996 2.7.1997 28
B 1950/SL 4 účetní závěrka r.1997,1998,1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 90
B 1950/SL 24 podpisové vzory 1x Krajský soud v Ústí nad Labem 31.5.2004 2

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje České loděnice a.s.

IČO (identifikační číslo) 00152226
Jméno České loděnice a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Děčín
Vznik první živnosti: 23.9.1992
Celkový počet živností: 9
Aktivních živností: 2

Sídlo České loděnice a.s.

Živnosti a provozovny České loděnice a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Stavba a výroba plavidel

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Vítězství 56, Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny 1000078086
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Stavba a výroba plavidel

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 1.11.2002

Živnost č. 2 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.11.2012
Provozovna č. 1
Provozovna Vítězství 56, Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny 1000078086
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.11.2012

Živnost č. 3 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Výroba, rekonstrukce a opravy lodí, plovoucích zařízení a jiných strojírenských výrobků nebo jejich části a uzlů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Inženýrské činnosti v oboru projekce a konstrukce lodí a strojírenských výrobků, výpočty, technologie provozu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Svářečská škola - organizace a provádění svařečských kurzů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Poskytování přechodného ubytování v turistické ubytovně

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Pronájem nebytových prostor včetně poskytování doplňkových služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.10.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Vnitrozemská vodní doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.1.2004
Zánik oprávnění 5.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán České loděnice a.s.

Člen statutárního orgánu Petr Honzajk

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje České loděnice a.s.

IČO: 00152226
Firma: České loděnice a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Děčín
Základní územní jednotka: Děčín
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1991

Sídlo České loděnice a.s.

Sídlo: Vítězství 56, Děčín 405 02

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Stavba lodí a plavidel
Výroba, přenos a rozvod elektřiny
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
Vodní doprava
tracking image