Firma Česká Unigrafie, a.s. IČO 61858200


Česká Unigrafie, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Česká Unigrafie, a.s. (61858200) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Poděbradská 540/26, Praha 190 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 8. 1994 a je stále aktivní. Česká Unigrafie, a.s. má celkem tři provozovny a tři živnosti.

Jako zdroj dat o Česká Unigrafie, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Česká Unigrafie, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Česká Unigrafie, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Česká Unigrafie, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Česká Unigrafie, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 2682
IČO (identifikační číslo osoby) 61858200
Jméno Česká Unigrafie, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 11.8.1994
Valná hromada společnosti přijala následující usnesení, kterým rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku ve výši 100.000.000,- Kč (slovy: sto milionů korun českých) z částky ve výši 100.000.000,- Kč (slovy: sto milionů korun českých) na částku ve výši 200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě m ilionů korun českých) peněžitými vklady, upsáním nových akcií. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 100 (slovy: sto) kusů kmenových akcií na jméno, vydaných v listi nné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: milion korun českých) každá. Všechny nové akcie budou upsány předem určenými zájemci v souladu s ust. § 204 odst. 5) obchodního zákoníku ve Smlouvě o upsání akcií, která nahradí listinu upisovatelů. Předem určenými zájemci jsou: 1. pan Ing. Juraj Kamarás, nar. 15.10.1962, bytem Praha 5, Holečkova 3149/25A, PSČ 150 00 (dále jen ?Zájemce 1?), jenž upíše 50 kusů akcií. 2. pan Ing. Ladislav Krajňák, nar. 13.3.1963, bytem Praha 6, Kopeckého 2372/2e, PSČ 160 00 (dále jen ?Zájemce 2?), jenž upíše 50 kusů akcií. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena v sídle Společnosti, a to ve lhůtě dvou týdnů. Vzhledem ke skutečnosti, že oba Zájemci jsou v zastoupení přítomni na valné hromadě, oznamuje představenstvo Společnosti prostřednictvím přítomného zplnomocněného zástupce akcionářů oběma Zájemcům, že prvním dnem lhůty je den 31.8.2011, přičemž valná hromada pověřuje představenstvo tím, aby návrh na zápis rozhodnutí této valné hromady o zvýšení základního kapitálu podalo u příslušného soudu nejpozději dne 30.8.2011. Návrh Smlouvy o upsání akcií bude oběma Zájemcům doručen osobně, a to nejpozději dne 8.8.2011. V případě, že by došlo z jakéhokoliv důvodu ke změně počátku běhu této lhůty, bude oběma Zájemcům oznámena změna počátku běhu této lhůty představenstvem, a to osobně nebo elektronickou poštou na adresy uvedené v seznamu akcionářů. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií činí 1.000.000,- Kč (slovy: milion korun českých) za jednu kmenovou akcii v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě akcie 1.000.000,- Kč (slovy: milion korun českých). Valná hromada vyslovila svůj souhlas s možností, aby proti pohledávce na splacení emisního kurzu, kterou bude mít Společnost za Zájemcem 1 a Zájemcem 2 byly započteny pohledávky, které mají Zájemce 1 a Zájemce 2 za Společností a to takto: 1. pohledávka Zájemce 1 celkem ve výši 50.000.000,- Kč, vzniklá: a) na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 30.6.2011, uzavřené mezi Zájemcem 1 jako Postupníkem a společností CTY GROUP, a.s., se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1079/3a, PSČ 110 00, IČ 17046581, jako Postupitelem; na základě této Smlouvy dosahuje dle vyjádření auditora ke dni 29.7.2011 pohledávka Zájemce 1 za Společností výše 25.433.719,46Kč (slovy: dvacet pět milionů čtyři sta třicet tři tisíce sedm set devatenáct korun českých čtyřicet šest haléřů). Postoupená pohledávka společnosti CTY GROUP, a.s. za Společností vznikla z titulu smlouvy o půjčce (jistina a úroky k předmětné půjčce ke dni podpisu výše uvedené smlouvy o postoupení pohledávek) mezi Postupitelem a Společností ze dne 22.9.2009, ve znění dodatku ze dne 22.9.2010; pohledávka je splatná k e dni 25.9.2011. Valná hromada souhlasí se započtením této pohledávky v částce 25.433.719,46 Kč, a to i před její splatností. b) na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 30.6.2011, uzavřené mezi Zájemcem 1 jako Postupníkem a společností CTY GROUP, a.s., se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1079/3a, PSČ 110 00, IČ 17046581, jako Postupitelem; na základě této Smlouvy dosahuje dle vyjádření auditora ke dni 29.7.2011 pohledávka Zájemce 1 za Společností výše 6.058.339,29 Kč (slovy: šest milionů padesát osm tisíc tři sta třicet devět korun českých dvacet devět haléřů). Postoupená pohledávka společnosti CTY GROUP, a.s. za Společností vznikla z titulu smlouvy o půjčce (část jistiny a úroky k předmětné půjčce ke dni podpisu výše uvedené smlouvy o postoupení pohledávek) mezi Postupitelem a Společností ze dne 29.1.2010, ve znění dodatku ze dne 14.2.2011; pohledávka je splatná ke dni 4.2.2 012. Valná hromada souhlasí se započtením této pohledávky v částce 6.058.339,29 Kč, a to i před její splatností. c) na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 30.6.2011, uzavřené mezi Zájemcem 1 jako Postupníkem a společností CTY GROUP, a.s., se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1079/3a, IČ 17046581, PSČ 110 00, jako Postupitelem; na základě této Smlouvy dosahuje dle vyjádření auditora ke dni 29.7.2011 pohledávka Zájemce 1 za Společností výše 1.207.661,25 Kč (slovy: jeden milion dvě stě sedm tisíc šest set šedesát jedna korun českých dvacet pět haléřů). Postoupená část pohledávky společnosti CTY GROUP, a.s. za Společ ností vznikla z titulu smlouvy o půjčce (část úroků k předmětné půjčce ke dni podpisu výše uvedené smlouvy o postoupení pohledávek) mezi Postupitelem a Společností ze dne 14.9.2009, ve znění dodatků ze dne 16.12.2009, 29.3.2010 a 29.12.2010; pohledávka je splatná ke dni 31.12.2011. Valná hromada souhlasí se započtením této pohledávky v částce 1.207.661,25 Kč, a to i před její splatností. d) na základě smlouvy o půjčce ze dne 1.7.2009, ve znění dodatku ze dne 30.6.2010, uzavřené mezi Zájemcem 1 jako věřitelem a Společností jako dlužníkem, znějící na částku ve výši 630.000,- EUR plus 6,5 % úrok p.a. z dlužné částky. Dle vyjádření auditora k e dni 29.7.2011 dosahuje pohledávka Zájemce 1 za Společností v přepočtu v aktuálním kurzu výše 17.306.576,- Kč (slovy: sedmnáct milionů tři sta šest tisíc pět set sedmdesát šest korun českých), a je k dnešnímu dni splatná. Valná hromada souhlasí se započt ením této pohledávky v částce 17.306.576,- Kč. 2. pohledávka Zájemce 2 ve výši 50.000.000,- Kč vzniklá na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 30.6.2011, uzavřené mezi Zájemcem 2 jako Postupníkem a společností CTY GROUP, a.s., se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1079/3a, PSČ 110 00, IČ 17046581, ja ko Postupitelem; na základě této Smlouvy dosahuje dle vyjádření auditora ke dni 29.7.2011 pohledávka Zájemce 2 za společností výše 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých). Postoupená část pohledávky společnosti CTY GROUP, a.s. za Společnost í vznikla z titulu smlouvy o půjčce (jistina a část úroků k předmětné půjčce ke dni podpisu výše uvedené smlouvy o postoupení pohledávek) mezi Postupitelem a Společností ze dne 14.9.2009, ve znění dodatků ze dne 16.12.2009, 29.3.2010 a 29.12.2010; Pohledá vka je splatná ke dni 31.12.2011. Valná hromada souhlasí se započtením této pohledávky v částce 50.000.000,- Kč, a to i před její splatností. Dle vyjádření auditora Ing. Miloše Turka, dekret KA ČR číslo 1493, Praha 10, 100 00, Dukelská 1151/5, jsou závazky Společnosti vůči Zájemci 1 i Zájemci 2 ke dni 29.7.2011 v účetnictví Společnosti řádně vedeny a údaje výše uvedené odpovídají skutečnému sta vu. Zpráva auditora tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu. Smlouva o započtení bude uzavřena mezi Společností a Zájemcem 1 a Zájemcem 2 ve lhůtě jednoho týdne ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií, kdy prvním dnem lhůty je den uzavření Smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení bude uzavřena s rozvazovací podm ínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Uzavřením smlouvy o započtení bude pohledávka na splacení emisního kursu, kterou bude mít Společnost za Zájemcem 1 a Zájemcem 2 z titulu uzavření Smlouvy o upsání akcií zcela splacena. Pohledávka, kterou má Zájemce 1 za Společností, bude splacena částečně , a to v rozsahu uvedeném shora tohoto notářského zápisu, a pohledávka, kterou má Zájemce 2 za Společností, bude splacena zcela. 29.8.2011 - 22.9.2011
V důsledku fúze sloučením společnosti TISKÁRNA REPROPRINT s.r.o. IČ: 423 39 626 se sídlem Praha 9, Vysočany, Poděbradská 540, PSČ 190 00, jakožto zanikající společnosti, přešlo jmění této společnosti, včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů na společnost Česká Unigrafie, a.s. IČ: 618 58 200 se sídlem Praha 10, U Stavoservisu 1, jakožto nástupnickou společnost. 30.9.2009
Na obchodní společnost Česká Unigrafie, a.s. se sídlem Praha 10, U Stavoservisu 1, identifikační číslo 61858200 se převádí jmění obchodní společnosti MERKURTISK a.s. se sídlem Náchod, Myslbekova 261, PSČ 547 01, identifikační číslo 25938720, jež z důvodu převodu jmění zaniká. 1.8.2008
Valná hromada společnosti schválila zvýšení základního jmění společnosti o 9.500.000,- Kč, tj. z dosavadní výše 61.200.000,- Kč na 70.700.000,- Kč formou nepeněžitého vkladu - vkladu pohledávky jednoho z akcionářů společnosti, kterou má za společností UNI GRAFIA, a.s. v nominální hodnotě 9.436.551,90 Kč a peněžitým vkladem téhož akcionáře ve výši 63.448,10 Kč. Schválila vydat na zvýšené základní jmění ve výši 9.500.000,- Kč 95 kusů akcií na majitele, každé o nominální hodnotě 100.000,- Kč, v listinné podobě. Rozhodla, že upisování akcií nad rozsah schváleného zvýšení základního jmění se nepřipouští. Schválila uzavření dohody mezi akcionáři o rozsahu účasti na zvýšení základního jmění společnosti podle § 205 obchodního zákoníku a to ve lhůtě 30 dní ode dne zápisu usnesení valné hromady o rozhodnutí o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku. 2.10.2000 - 26.5.2001
základní jmění ve výši 61.200.000,-Kč zcela splaceno 5.12.1997 - 26.5.2001

Aktuální kontaktní údaje Česká Unigrafie, a.s.

Kapitál Česká Unigrafie, a.s.

zakladni jmění 200 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.9.2011
zakladni jmění 100 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 4.8.2006 - 22.9.2011
zakladni jmění 70 700 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.5.2001 - 4.8.2006
zakladni jmění 61 200 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.6.1996 - 26.5.2001
zakladni jmění 20 200 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.6.1996 - 19.6.1996
zakladni jmění 20 120 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.8.1995 - 5.6.1996
zakladni jmění 6 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.12.1994 - 21.8.1995
zakladni jmění 5 200 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.8.1994 - 16.12.1994

Akcie Česká Unigrafie, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 128 22.9.2011
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 707 4.8.2006
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 65 4.8.2006
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 28 4.8.2006 - 22.9.2011
Akcie na majitele 100 000 Kč 707 26.5.2001 - 4.8.2006
Akcie na majitele 100 000 Kč 612 19.6.1996 - 26.5.2001
Akcie na majitele 10 000 Kč 2 020 6.6.1996 - 6.6.1996
Akcie na majitele 100 000 Kč 202 6.6.1996 - 19.6.1996
Akcie na jméno 10 000 Kč 2 020 5.6.1996 - 6.6.1996
Akcie na jméno 10 000 Kč 2 012 21.8.1995 - 5.6.1996

Sídlo Česká Unigrafie, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Poděbradská 540/26 , Praha 190 00 22.2.2012
Adresa Poděbradská 540/26 , Praha 190 00 5.10.2010 - 22.2.2012
Adresa U Stavoservisu 527/1 , Praha 108 00 11.8.1994 - 5.10.2010

Předmět podnikání Česká Unigrafie, a.s.

Platnost údajů od - do
zprostředkování obchodu 19.1.2005
zprostředkování služeb 19.1.2005
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 19.1.2005
kovoobráběčství 1.4.1998
polygrafická výroba 1.4.1998
poskytování software 1.4.1998
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.4.1998
vydavatelská činnost 11.8.1994
nakladatelská činnost(nakladatelství) 11.8.1994
grafická úprava tiskovin 11.8.1994
knihařské práce 11.8.1994 - 1.4.1998
knihtisk 11.8.1994 - 1.4.1998
zhotovování fotosazby a fotoreprodukce 11.8.1994 - 1.4.1998
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rozsahu živnosti volné 11.8.1994 - 1.4.1998
kovoobrábění 11.8.1994 - 1.4.1998
poskytování software(prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku) 11.8.1994 - 1.4.1998
sítotisk,ofsetový tisk 11.8.1994 - 1.4.1998

vedení firmy Česká Unigrafie, a.s.

Statutární orgán Česká Unigrafie, a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně. 28.1.2010
Vůči třetím osobám a před soudy a jinými orgány jednají jménem společnosti a pod její firmou ve všech věcech předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Jménem společnosti podepisují vždy předseda představenstva samostatně nebodva členové představenstva společně. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému názvu obchodní firmy společnosti či otisku razítka obchodní firmy společnosti připojí své podpisy. 19.1.2005 - 28.1.2010
Společnost zastupuje vůči třetím osobám předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva. 5.12.1997 - 19.1.2005
Za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo samostatně kterýkoliv z obou místopředsedů představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo vypsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, nebo kterýkoliv z místopředsedů před- stavenstva. 11.8.1994 - 5.12.1997
předseda představenstva Ing. Ondrej Oravec 31.7.2015
Vznik členství 14.2.2011
Vznik funkce 15.2.2011
Adresa: Na Cihlářce 1877/1 , Praha 150 00
místopředseda představenstva Václav Navrátil 11.8.1994 - 5.12.1997
Adresa: Husova 479 , Řevnice 252 30
předseda představenstva ing. Vladimír Kůs 11.8.1994 - 5.12.1997
Adresa: U mlýna 1631/9 , Praha 141 00
místopředseda představenstva ing. Zdeněk Urbánek 11.8.1994 - 5.12.1997
Adresa: Schnirchova 1085/27 , Praha 170 00
předseda představenstva Václav Navrátil 5.12.1997 - 21.2.2002
Adresa: Husova 479 , Řevnice 252 30
člen představenstva Josef Ziegelheim 5.12.1997 - 24.4.2002
Zánik funkce 31.3.2001
Adresa: Levského 3221/1 , Praha 143 00
člen představenstva Jaroslav Hrabě 11.8.1994 - 1.10.2003
Zánik členství 26.6.2003
Adresa: Dvouletky 2881/465 , Praha 100 00
předseda představenstva Václav Navrátil 21.2.2002 - 1.10.2003
Zánik členství 26.6.2003
Zánik funkce 17.7.2003
Adresa: V lipkách 995 , Mníšek pod Brdy 252 10
člen představenstva Vladimír Čermák 24.4.2002 - 1.10.2003
Zánik členství 26.6.2003
Vznik funkce 1.4.2001
Adresa: Filipova 2014/2 , Praha 148 00
Člen představenstva Václav Navrátil 1.10.2003 - 8.11.2004
Vznik členství 26.6.2003
Zánik členství 30.6.2004
Adresa: V lipkách 995 , Mníšek pod Brdy 252 10
Člen představenstva Ing. Petr Hartig 1.10.2003 - 2.11.2006
Vznik členství 26.6.2003
Zánik členství 30.9.2006
Adresa: Loděnice 278 , Loděnice u Berouna Česká republika
Předseda představenstva Ing. Miloš Richter CSc. 1.10.2003 - 25.11.2008
Vznik funkce 17.7.2003
Zánik funkce 17.7.2008
Adresa: U Památné lípy 9 , 251 01 Říčany u Prahy Česká republika
člen představenstva Milena Schneiderová 8.11.2004 - 8.10.2009
Vznik členství 30.6.2004
Zánik členství 25.9.2009
Adresa: Kozmíkova 1101/4 , Praha 102 00
člen představenstva Ing. Vladimír Poříz 19.1.2005 - 4.4.2011
Vznik funkce 1.11.2004
Zánik funkce 14.2.2011
Adresa: Dobrovského 1439 , Úvaly 250 82
člen představenstva Ing. Martin Frelich 2.11.2006 - 4.4.2011
Vznik členství 1.10.2006
Zánik členství 14.2.2011
Adresa: J. Boreckého 1009/10 , České Budějovice 370 05
Předseda představenstva Ing. Miloš Richter CSc. 25.11.2008 - 4.4.2011
Vznik členství 18.7.2008
Zánik členství 14.2.2011
Vznik funkce 18.7.2008
Zánik funkce 14.2.2011
Adresa: U Památné lípy 9 , 251 01 Říčany u Prahy Česká republika
člen představenstva Ing. Juraj Baričák 27.9.2011 - 22.2.2012
Vznik členství 1.8.2011
Zánik členství 1.2.2012
Adresa: Strmý vŕšok 8029 29, 814 06 Bratislava Slovenská republika
člen představenstva RNDr. Juraj Vronka 28.1.2010 - 18.4.2012
Zánik členství 3.4.2012
Vznik funkce 26.11.2009
Zánik funkce 3.4.2012
Adresa: Mrkvičkova 1364/11 , Praha 163 00
člen představenstva Ing. Jiří Klíma 4.4.2011 - 18.4.2012
Vznik členství 14.2.2011
Zánik členství 3.4.2012
Zánik funkce 3.4.2012
Adresa: Kašparova 478/4 , Liberec 460 06
člen představenstva Dušan Ďurej 18.4.2012 - 2.6.2015
Vznik členství 4.4.2012
Zánik členství 2.3.2015
Adresa: Dittrichova 1773/25 , Praha 120 00
předseda představenstva Ing. Ondrej Oravec 4.4.2011 - 31.7.2015
Vznik členství 14.2.2011
Vznik funkce 15.2.2011
Adresa: Na Cihlářce 1877/1 , Praha 150 00

Dozorčí rada Česká Unigrafie, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Jiří Heteš 4.4.2011
Vznik členství 14.2.2011
Adresa: 495 , Janov nad Nisou 468 11
člen dozorčí rady Miloš Vojkovský 6.8.2018
Vznik členství 25.9.2009
Adresa: Krynická 499/17 , Praha 181 00
předseda ing. Jiří Kalina 11.8.1994 - 5.12.1997
Adresa: Hradištko 167 , Praha-západ Česká republika
člen Jiří Kříž 11.8.1994 - 5.12.1997
Adresa: Hrubého 1202/8 , Praha 182 00
člen Zdeněk Kučaba 11.8.1994 - 1.4.1998
Adresa: Štichova 600/2 , Praha 149 00
předseda ing. Petr Hartig 5.12.1997 - 19.8.1999
Adresa: 302 , Vráž u Berouna Česká republika
člen Zdeněk Haken 1.4.1998 - 1.10.2003
Zánik členství 26.6.2003
Adresa: Hrusická 2510/2 , Praha 141 00
předseda ing. Petr Hartig 19.8.1999 - 1.10.2003
Zánik členství 26.6.2003
Zánik funkce 26.6.2003
Adresa: Tovární 278 , Loděnice 267 12
člen ing. František Jelen 5.12.1997 - 8.11.2004
Zánik členství 4.3.2003
Adresa: Třeboňská 250/1 , Praha 140 00
Předseda Ing. Juraj Kamarás 1.10.2003 - 2.11.2006
Vznik členství 26.6.2003
Vznik funkce 26.6.2003
Adresa: Obrancov mieru 10 , 4001 Košice Slovenská republika
člen Ing. Miroslav Chvojka 1.10.2003 - 25.11.2008
Vznik členství 26.6.2003
Zánik členství 26.6.2008
Adresa: Dubovická 203/19 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Miloš Vojkovský 8.11.2004 - 8.10.2009
Vznik členství 2.7.2004
Zánik členství 25.9.2009
Adresa: Krynická 499/17 , Praha 181 00
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Chvojka 25.11.2008 - 8.10.2009
Vznik členství 27.6.2008
Zánik členství 25.9.2009
Adresa: Dubovická 203/19 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Milena Schneiderová 8.10.2009 - 4.4.2011
Vznik funkce 25.9.2009
Zánik funkce 14.2.2011
Adresa: Kozmíkova 1101/4 , Praha 102 00
Předseda Ing. Juraj Kamarás 2.11.2006 - 5.11.2014
Vznik členství 26.6.2003
Zánik členství 27.9.2013
Vznik funkce 26.6.2003
Zánik funkce 27.9.2013
Adresa: Holečkova 3149/25 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Miloš Vojkovský 8.10.2009 - 6.8.2018
Vznik členství 25.9.2009
Adresa: Krynická 499/17 , Praha 181 00

Sbírka Listin Česká Unigrafie, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2682/SL 85 ostatní odstoupení z funkce Městský soud v Praze 28.1.2015 2.4.2015 4.6.2015 1
B 2682/SL 83 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 3.9.2012 29.10.2012 31.10.2012 5
B 2682/SL 82 účetní závěrka, zpráva auditora 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 24.9.2012 1.10.2012 32
B 2682/SL 81 insolvenční rozhodnutí usnesení Městský soud v Praze 8.8.2012 8.8.2012 8.8.2012 2
B 2682/SL 80 insolvenční rozhodnutí vyhláška Městský soud v Praze 18.5.2012 29.5.2012 2.7.2012 2
B 2682/SL 79 insolvenční rozhodnutí usnesení Městský soud v Praze 24.4.2012 30.5.2012 2.7.2012 2
B 2682/SL 78 insolvenční rozhodnutí - usnesení Městský soud v Praze 11.6.2012 29.6.2012 2
B 2682/SL 77 ostatní zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 4.4.2012 30.4.2012 5
B 2682/SL 76 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 26.1.2012 15.3.2012 2
B 2682/SL 75 ostatní zápis z valné hromady Městský soud v Praze 1.2.2012 15.3.2012 4
B 2682/SL 74 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.9.2011 15.11.2011 16.11.2011 17
B 2682/SL 73 ostatní -zápis z valné hromady Městský soud v Praze 1.8.2011 14.10.2011 2
B 2682/SL 72 ostatní zápis z jednání předst. Městský soud v Praze 9.8.2011 11.10.2011 2
B 2682/SL 71 podpisové vzory Městský soud v Praze 15.9.2011 11.10.2011 1
B 2682/SL 70 ostatní zápis z mimoř. VH Městský soud v Praze 30.6.2011 23.9.2011 5
B 2682/SL 69 účetní závěrka, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 23.9.2011 30
B 2682/SL 68 notářský zápis NZ 986/2011 Městský soud v Praze 1.8.2011 23.9.2011 16
B 2682/SL 67 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 1.10.2010 14.4.2011 17
B 2682/SL 66 ostatní zápis z jed.předst. Městský soud v Praze 15.2.2011 14.4.2011 2
B 2682/SL 65 ostatní prohlášení Městský soud v Praze 14.2.2011 14.4.2011 4
B 2682/SL 64 ostatní zápis z val.hromady Městský soud v Praze 14.2.2011 14.4.2011 4
B 2682/SL 63 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.10.2010 17.3.2011 17
B 2682/SL 62 notářský zápis NZ 1248/2010 Městský soud v Praze 1.10.2010 4.10.2010 5.10.2010 6
B 2682/SL 61 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 1.10.2010 4.10.2010 5.10.2010 2
B 2682/SL 60 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 29.6.2010 23.9.2010 23.9.2010 7
B 2682/SL 59 výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 23.9.2010 23.9.2010 15
B 2682/SL 58 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 23.9.2010 23.9.2010 29
B 2682/SL 56 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 1.12.2009 5.1.2010 6.1.2010 3
B 2682/SL 55 notářský zápis NZ 1344/2009 Městský soud v Praze 26.11.2009 5.1.2010 6.1.2010 7
B 2682/SL 46 účetní závěrka, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 7.9.2009 7.10.2009 26
B 2682/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 9.7.2007 10.7.2007 39
B 2682/SL 31 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+zpr.o vztazích+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 26.10.2006 0
B 2682/SL 27 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 17.7.2006 19.7.2006 32
B 2682/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva za r. 2003+přílohy Městský soud v Praze 31.12.2003 9.11.2004 1.12.2004 41
B 2682/SL 19 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.9.2003 2.10.2003 0
B 2682/SL 6 ostatní rozhodnutí VH Městský soud v Praze 25.6.2001 26.6.2001 5.8.2002 0
B 2682/SL 7 účetní závěrka za rok 2001 + audit Městský soud v Praze 23.7.2002 1.8.2002 0
B 2682/SL 9 ostatní -zápis jednání VH Městský soud v Praze 6.6.2002 3.5.2002 0
B 2682/SL 8 notářský zápis, stanovy společnosti Městský soud v Praze 6.6.2001 3.5.2002 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Česká Unigrafie, a.s.

IČO (identifikační číslo) 61858200
Jméno Česká Unigrafie, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 9
Vznik první živnosti: 11.8.1994
Celkový počet živností: 13
Aktivních živností: 3

Sídlo Česká Unigrafie, a.s.

Živnosti a provozovny Česká Unigrafie, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.8.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Poděbradská 540/26, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1001422244
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.10.2010

Živnost č. 2 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.8.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Poděbradská 540/26, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1001422244
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.2010

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.6.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Poděbradská 540/26, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1001422244
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.2010

Živnost č. 4 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.8.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Poskytování software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.8.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Nakladatelská činnost (Nakladatelství)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.8.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Knihařské práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.8.1994
Zánik oprávnění 14.4.1997

Živnost č. 8 Vydavatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.8.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Zhotovování fotovazby a fotoreprodukce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.8.1994
Zánik oprávnění 14.4.1997

Živnost č. 10 Knihtisk

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.8.1994
Zánik oprávnění 9.4.1997

Živnost č. 11 Polygrafická výroba

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.8.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Grafická úprava tiskovin

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.8.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.12.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Česká Unigrafie, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Ondrej Oravec

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Česká Unigrafie, a.s.

IČO: 61858200
Firma: Česká Unigrafie, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 9
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 11.8.1994

Sídlo Česká Unigrafie, a.s.

Sídlo: Poděbradská 540/26, Praha 190 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Tisk a činnosti související s tiskem
Rozmnožování nahraných nosičů
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Činnosti v oblasti informačních technologií
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
tracking image