Firma Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s. IČO 61672033


Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s. (61672033) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Poláčkova 1976/2, Praha 140 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 12. 1994 a je stále aktivní. Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s. na Justice.cz

Výpis dat pro Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 2927
IČO (identifikační číslo osoby) 61672033
Jméno Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 23.12.1994
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech 29.1.2014
Společnosti Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s. bylo Českou národní bankou pod č.j. 2012/7679/570 uděleno povolení k činnosti penzijní společnosti a k 1.1.2013 prošla v souladu se zákonem č. 427/2011 Sb. procesem transformace. 1.1.2013
Jediný akcionář společnosti, společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 452 44 782, přijal v působnosti valné hromady následující usnesení, kterým rozhoduje o zvýšení základního kapitálu takto: 1) zvyšuje základní kapitál o částku 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 350.000.000,-Kč (slovy: tři sta padesát milionů korun českých), 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno: - 25 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) v listinné podobě, 3) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem, 4) konstatuje, že jediný akcionář společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v plném rozsahu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, jak je uvedeno v b odu ?Za prvé? tohoto notářského zápisu, 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obcho dního zákoníku, 6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. všech 25 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých), znějících na jméno a majících listinnou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty předem určenému zájemci t akto: - 25 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) v listinné podobě společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 45244782, zapsané v obch odním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 1171, 7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, 8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že akcie upisované bez přednostního práva lze upsat v sídle České spořitelny, a.s., na adrese Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů, počín aje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli (předem určenému zájemci); tento návrh smlouvy o upsání akcií společnost upisovateli (předem určenému zájemci) předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho s ídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení zák ladního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovateli (předem určenému zájemci) oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující ná vrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení společnosti, že lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního prá va činí částku 40.000.000,-Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých) na jednu akcii, 9) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že 100% emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne upsání akcií, 10) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že emisní kurs akcií upisovatel splatí na účet společnosti č. 43-1678500257/0100, vedený Komerční banky,a.s., který byl ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoní ku založen jako zvláštní účet za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu. 17.12.2008 - 23.12.2008
Jediný akcionář společnosti, společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 452 44 782, přijal v působnosti valné hromady následující usnesení, kterým rozhoduje o zvýšení základního kapitálu takto: 1) zvyšuje základní kapitál o částku 200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 300.000.000,-Kč (slovy: tři sta milionů korun českých) 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno: - 100 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) v listinné podobě 3) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem 4) konstatuje, že jediný akcionář společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v plném rozsahu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, jak je uvedeno v b odu ?Za druhé? tohoto notářského zápisu 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchod ního zákoníku, 6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. všech 100 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých), znějících na jméno a majících listinnou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty předem určenému zájemci takto: - 100 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) v listinné podobě společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 45244782, zapsané v obc hodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 1171, 7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, 8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že akcie upisované bez přednostního práva lze upsat v sídle České spořitelny, a.s., na adrese Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů, počín aje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli (předem určenému zájemci); tento návrh smlouvy o upsání akcií společnost upisovateli (předem určenému zájemci) předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho s ídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení zák ladního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovateli (předem určenému zájemci) oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující ná vrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení společnosti, že lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního prá va činí částku 6.000.000,-Kč (slovy: šest milionů korun českých) na jednu akcii, 9) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že 100% emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne upsání akcií 10) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že emisní kurs akcií upisovatel splatí na účet společnosti 43-1678070277/0100, vedený u Komerční banky, a.s., který byl ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoník u založen jako zvláštní účet za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu. 17.10.2008 - 29.10.2008
Základní jmění: Valná hromada přijala následující usnesení: a) Mimořádná valná hromada SPF, a.s. schvaluje krytí ztráty minulých období ve výši 118 293 000,- Kč použitím fondu tvořeného ze zisku a snížením základního jmění. b) Mimořádná valná hromada SPF, a.s. schvaluje snížení základního jmění SPF, a.s. na 100 000 000,- Kč (jednostomilionůkorunčeských) se současnou tvorbou garančního fondu. c) Mimořádná valná hromada SPF, a.s. schvaluje způsob snížení základního jmění snížením jmenovité hodnoty akcií. d) Mimořádná valná hromada ukládá akcionářům předložit listinné akcie k provedení změny jmenovité hodnoty do 10 dnů od doručení výzvy představenstva SPF, a.s. k jejich předložení. 21.1.2000 - 29.10.2008
Spořitelní penzijní fond, a.s. je právním nástupcem společnosti Penzijní fond Garant, a.s, která byla zrušena bez likvidace a vymazána z obchodního rejstříku ke dni 1.1.1997. 1.1.1997

Aktuální kontaktní údaje Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s.

Kapitál Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s.

zakladni jmění 350 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.12.2008
zakladni jmění 300 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.10.2008 - 23.12.2008
zakladni jmění 100 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.10.2000 - 29.10.2008
zakladni jmění 250 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.9.1996 - 10.10.2000
zakladni jmění 50 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.12.1994 - 30.9.1996

Akcie Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 2 000 000 Kč 175 23.12.2008
Akcie na jméno 2 000 000 Kč 150 29.10.2008 - 23.12.2008
Akcie na jméno 2 000 000 Kč 50 17.10.2008 - 29.10.2008
Akcie na jméno 400 000 Kč 250 10.10.2000 - 17.10.2008
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 250 30.9.1996 - 10.10.2000
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 50 23.12.1994 - 30.9.1996

Sídlo Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Poláčkova 1976/2 , Praha 140 00 14.9.2000
Adresa Rytířská 534/13 , Praha 110 00 23.12.1994 - 14.9.2000

Předmět podnikání Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s.

Platnost údajů od - do
provozování penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu, tj. shromažďování peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění a státu poskytnutých ve prospěch účastníků, nakládání s těmito prostředky a vyplácení dávek penzijního připojištění za podmínek stanovených zákonem č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, penzijním plánem a smlouvou o penzijním připojištění 1.1.2013
provozování doplňkového penzijního spoření, tj. shromažďování příspěvků účastníka, příspěvků zaměstnavatele a státních příspěvků podle zákona o doplňkovém penzijním spoření za účelem jejich umisťování do účastnických fondů, obhospodařování majetku v účast nických fondech a vyplácení dávek doplňkového penzijního spoření 1.1.2013
provozování důchodového spoření, tj. shromažďování a obhospodařování prostředků účastníků spoření v důchodových fondech a vyplácení dávek podle zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření 1.1.2013 - 17.2.2017
provádění penzijního připojištění se státním příspěvkem podle zákona č.42/1994 Sb.(dále jen " penzijní připojištění") tj. --sjednávání penzijního připojištění --shromažďování peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění a státu poskytnutých ve prospěch účastníků --nakládání s těmito prostředky způsobem stanoveným zákonem a statutem penzijního fondu --vyplácení dávek penzijního připojištění za podmínek stanovených zákonem,penzijním plánem a smlouvou o penzijním připojištění 23.12.1994 - 1.1.2013

vedení firmy Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s.

Statutární orgán Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s.

Platnost údajů od - do
Jednání členů představenstva, které zavazuje společnost, musí mít písemnou formu a musí být podepsáno jednajícím členem představenstva a dalším členem představenstva, a to tak, že připojí své podpisy k obchodní firmě. 26.11.2001
Způsob jednání jménem společnosti : Jménem společnosti jedná a podepisuje vždy předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva nebo tři členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí tyto osoby podpis a uvedou postavení (funkci) v představenstvu. 20.1.2000 - 26.11.2001
Jménem společnosti jedná a podepisuje vždy předseda předsta- venstva a jeden člen představenstva nebo místopředseda předsta- venstva a jeden člen představenstva. Za společnost mohou jednat a podepisovat též jiné osoby, a to na základě písemné plné moci udělené představenstvem. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí tyto osoby svůj podpis a uvedou postavení (funkci) v představenstvu nebo uvedou,že se jedná o zmocněnce. 23.12.1994 - 20.1.2000
člen představenstva Martin Kopejtko 17.2.2017
Vznik členství 1.1.2017
Adresa: K Vltavě 30 , Vodochody 250 69
místopředseda představenstva Jakub Krkoška 17.2.2017
Vznik členství 1.1.2017
Vznik funkce 2.1.2017
Adresa: Babákova 2160/22 , Praha 148 00
předseda představenstva Aleš Poklop 9.9.2017
Vznik členství 1.1.2017
Vznik funkce 2.1.2017
Adresa: Josefa Spitze 268 , Kralupy nad Vltavou 278 01
předseda představenstva ing. Jaroslav Krolupper CSc. 23.12.1994 - 20.9.1995
Adresa: Ke škole 1397/3 , Praha 149 00
člen představenstva ing. Pavel Vyskočil 23.12.1994 - 20.9.1995
Adresa: Orebitská 940/2 , Praha 130 00
člen představenstva ing. Pavel Pršala CSc. 23.12.1994 - 20.9.1995
Adresa: Bořivojova 2431/5 , Praha 130 00
místopředseda předstvenstva ing. Pavel Žák 23.12.1994 - 18.5.1999
Adresa: Fantova 1757/9 , Praha 155 00
člen představenstva ing. Jiří Valečko 23.12.1994 - 18.5.1999
Adresa: Vavřenova 1440/2 , Praha 142 00
člen představenstva Ing. Jaroslav Krolupper CSc. 20.9.1995 - 18.5.1999
Adresa: Ke škole 1397/3 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. Markéta Jelínková 20.9.1995 - 18.5.1999
Adresa: U družstva Ideál 1115/17 , Praha 140 00
předseda představenstva Ing. Miloslav Dejl 20.9.1995 - 18.5.1999
Adresa: Notečská 561/16 , Praha 181 00
předseda představenstva Ing. Miloslav Dejl 18.5.1999 - 20.1.2000
Adresa: Vazovova 3211/8 , Praha 143 00
místopředseda představenstva RNDr. Pavel Čtrnáct 18.5.1999 - 20.1.2000
Adresa: Zachova 239/14 , Praha 140 00
člen představenstva Ing. Miroslav Trégl 18.5.1999 - 20.1.2000
Adresa: Chlebovická 494 , Praha 199 00
člen představenstva Karel Daňhel 18.5.1999 - 21.1.2000
Adresa: Hošťálkova 669/22 , Praha 169 00
člen představenstva Antonín Hampejs 18.5.1999 - 21.1.2000
Adresa: Charvátova 39/10 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Jan Vlk 21.1.2000 - 10.10.2000
Adresa: Podle náhonu 2402/8 , Praha 141 00
předseda Ing. Tomáš Nidetzký 20.1.2000 - 4.1.2001
Adresa: U kombinátu 412/13 , Praha 100 00
místopředseda Ing. Vojtěch Brant 20.1.2000 - 4.1.2001
Adresa: Lipová 482 , Klatovy 339 01
člen Ing. Jiří Plíšek 20.1.2000 - 4.1.2001
Adresa: Klíčanská 1631/10 , Praha 182 00
člen představenstva Ing. Petr Beneš 21.1.2000 - 4.1.2001
Adresa: Pražská 11 , Příbram 261 01
člen představenstva Ing. Jaroslav Kulhánek 10.10.2000 - 4.1.2001
Adresa: Zalomená 175/22 , Hradec Králové 500 02
člen Ing. Daria Burešová 29.8.2001 - 13.12.2002
Zánik členství 11.10.2002
Vznik funkce 24.1.2001
Adresa: Jindřišská 746 , Pardubice 530 02
člen představenstva Ing. Otakar Hrazdíra 4.1.2001 - 23.5.2003
Zánik členství 26.3.2003
Adresa: Písečná 454/7 , Praha 182 00
předseda představenstva Ing. Jiří Plíšek 4.1.2001 - 8.1.2004
Vznik členství 1.6.2003
Zánik členství 17.9.2003
Vznik funkce 19.6.2003
Zánik funkce 17.9.2003
Adresa: Klíčanská 1631/10 , Praha 182 00
člen Ing. Jan Diviš 13.12.2002 - 8.1.2004
Vznik členství 18.10.2002
Adresa: Formánkova 520/31 , Hradec Králové 500 11
člen: Ing. František Mareš 29.8.2001 - 25.2.2004
Vznik funkce 16.1.2001
Zánik funkce 17.12.2003
Adresa: Palackého třída 1932 , Pardubice 530 02
člen Ing. Veronika Matušková 25.2.2004 - 29.7.2004
Vznik funkce 16.12.2003
Adresa: Vrbenského 455 , Osek 417 05
místopředseda představenstva Ing. Zbyněk Eiselt 4.1.2001 - 9.2.2005
Adresa: Budovatelů 1691/6 , Karlovy Vary 360 01
člen Mgr. Jana Svobodová 4.5.2004 - 7.12.2005
Vznik funkce 24.3.2004
Zánik funkce 23.11.2005
Adresa: Kovářská 749/19 , Praha 190 00
člen Ing. Andrea Proroková 22.6.2006 - 22.6.2006
Vznik funkce 15.6.2006
Adresa: Za Rybníkem 618 , Jesenice 252 42
předseda Ing. Jan Diviš 8.1.2004 - 23.11.2006
Vznik členství 18.10.2002
Zánik členství 17.10.2006
Vznik funkce 18.9.2003
Zánik funkce 17.10.2006
Adresa: Formánkova 520/31 , Hradec Králové 500 11
člen Ing. Aleš Poklop 25.7.2003 - 11.7.2007
Zánik členství 31.5.2007
Vznik funkce 1.6.2003
Adresa: Pražská 204 , Kralupy nad Vltavou 278 01
člen Ing. Veronika Matušková 29.7.2004 - 28.12.2007
Vznik funkce 16.12.2003
Zánik funkce 16.12.2007
Adresa: Nad Mlýnem 493 , Dolní Břežany 252 41
člen Ing. Alexandra Horváthová 28.12.2007 - 1.1.2008
Vznik členství 1.1.2008
Adresa: Repašského 5 , Bratislava Slovenská republika
místopředseda představenstva Ing. Zbyněk Eiselt 9.2.2005 - 8.1.2008
Vznik členství 11.11.2004
Zánik členství 31.12.2007
Vznik funkce 24.11.2004
Zánik funkce 31.12.2007
Adresa: Budovatelů 1691/6 , Karlovy Vary 360 01
člen Ing. Aleš Poklop 11.7.2007 - 12.2.2008
Vznik členství 13.6.2007
Adresa: Pražská 204 , Kralupy nad Vltavou 278 01
místopředseda představenstva Ing. Aleš Poklop 12.2.2008 - 1.8.2008
Vznik členství 13.6.2007
Zánik členství 23.7.2008
Vznik funkce 23.1.2008
Zánik funkce 23.7.2008
Adresa: Pražská 204 , Kralupy nad Vltavou 278 01
předseda Ing. Jan Diviš 23.11.2006 - 4.12.2008
Vznik členství 18.10.2006
Vznik funkce 25.10.2006
Adresa: Formánkova 520/31 , Hradec Králové 500 11
člen Ing. Veronika Matušková 28.12.2007 - 4.12.2008
Vznik členství 16.12.2007
Adresa: Nad Mlýnem 493 , Dolní Břežany 252 41
člen Ing. Mgr. Ondřej Martinek 22.6.2006 - 16.7.2010
Vznik členství 15.6.2006
Zánik členství 15.6.2010
Vznik funkce 15.6.2006
Zánik funkce 15.6.2010
Adresa: Na Labišti 527 , Pardubice 530 09
předseda Ing. Jan Diviš 4.12.2008 - 16.7.2010
Vznik členství 18.10.2006
Zánik členství 31.3.2010
Vznik funkce 25.10.2006
Zánik funkce 31.3.2010
Adresa: Zavadilova 1869/19 , Praha 160 00
místopředseda představenstva Ing. Veronika Matušková 4.12.2008 - 16.7.2010
Vznik členství 16.12.2007
Vznik funkce 26.11.2008
Adresa: Nad Mlýnem 493 , Dolní Břežany 252 41
člen představenstva Ing. Alfred Kraus 8.1.2008 - 31.1.2012
Vznik členství 1.1.2008
Zánik členství 1.1.2012
Adresa: Markupova 2594/11 , Praha 193 00
místopředseda představenstva Ing. Veronika Matušková 16.7.2010 - 31.1.2012
Vznik členství 16.12.2007
Zánik členství 16.12.2011
Vznik funkce 26.11.2008
Adresa: Máchova 751 , Osek 417 05
člen představenstva Ing. Martin Kopejtko 4.12.2008 - 7.1.2013
Vznik členství 1.12.2008
Zánik členství 31.12.2012
Adresa: K Vltavě 30 , Vodochody 250 69
předseda představenstva Ing. Aleš Poklop 16.7.2010 - 7.1.2013
Vznik členství 29.6.2010
Zánik členství 31.12.2012
Vznik funkce 30.6.2010
Zánik funkce 31.12.2012
Adresa: Pražská 204 , Kralupy nad Vltavou 278 01
člen Ing. Mgr. Ondřej Martinek 16.7.2010 - 7.1.2013
Vznik členství 29.6.2010
Zánik členství 31.12.2012
Adresa: Pod Vinicí 356 , Vysoká nad Labem 503 31
člen představenstva Ing. Alfred Kraus 31.1.2012 - 7.1.2013
Vznik členství 9.1.2012
Zánik členství 31.12.2012
Adresa: Markupova 2594/11 , Praha 193 00
místopředseda představenstva Ing. Veronika Matušková 31.1.2012 - 7.1.2013
Vznik členství 9.1.2012
Zánik členství 31.12.2012
Vznik funkce 24.1.2012
Zánik funkce 31.12.2012
Adresa: Máchova 751 , Osek 417 05
člen představenstva Aleš Poklop 7.1.2013 - 18.9.2013
Vznik členství 1.1.2013
Adresa: Pražská 204 , Kralupy nad Vltavou 278 01
člen představenstva Veronika Matušková 7.1.2013 - 18.9.2013
Vznik členství 1.1.2013
Zánik členství 31.10.2013
Zánik funkce 31.10.2013
Adresa: Máchova 751 , Osek 417 05
místopředseda představenstva Veronika Matušková 18.9.2013 - 23.12.2013
Vznik členství 1.1.2013
Zánik členství 31.10.2013
Vznik funkce 2.1.2013
Zánik funkce 31.10.2013
Adresa: Máchova 751 , Osek 417 05
člen představenstva Martin Kopejtko 7.1.2013 - 29.1.2014
Vznik členství 1.1.2013
Adresa: K Vltavě 30 , Vodochody 250 69
předseda představenstva Aleš Poklop 18.9.2013 - 17.2.2017
Vznik členství 1.1.2013
Zánik členství 31.12.2016
Vznik funkce 2.1.2013
Zánik funkce 31.12.2016
Adresa: Pražská 204 , Kralupy nad Vltavou 278 01
místopředseda představenstva Martin Kopejtko 29.1.2014 - 17.2.2017
Vznik členství 1.1.2013
Zánik členství 31.12.2016
Vznik funkce 3.1.2014
Zánik funkce 31.12.2016
Adresa: K Vltavě 30 , Vodochody 250 69
člen představenstva Jakub Krkoška 29.1.2014 - 17.2.2017
Vznik členství 1.1.2014
Zánik členství 31.12.2016
Adresa: Babákova 2160/22 , Praha 148 00
předseda představenstva Aleš Poklop 17.2.2017 - 9.9.2017
Vznik členství 1.1.2017
Vznik funkce 2.1.2017
Adresa: Pražská 204 , Kralupy nad Vltavou 278 01

Dozorčí rada Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda Ing. Dušan Sýkora 28.3.2018
Vznik členství 16.6.2015
Vznik funkce 31.1.2018
Adresa: K lomu 984/11 , Praha 182 00
místopředseda Ing. Daniela Pešková 28.3.2018
Vznik členství 16.6.2015
Vznik funkce 31.1.2018
Adresa: Pod novým lesem 137/52 , Praha 162 00
člen Ing. Martin Machač 28.3.2018
Vznik členství 1.1.2018
Adresa: Naardenská 669/21 , Praha 162 00
Jméno ing. Miloslav Kohoutek 23.12.1994 - 30.9.1996
Adresa: Lečkova 1522/13 , Praha 149 00
Jméno Mgr. Monika Pokorná 23.12.1994 - 18.5.1999
Adresa: Hradešínská 2389/49 , Praha 101 00
Jméno ing. Věra Sitná 23.12.1994 - 18.5.1999
Adresa: Pomořanská 483/16 , Praha 181 00
Jméno ing. Alexej Škaloud 23.12.1994 - 18.5.1999
Adresa: Kusého 535/4 , Praha 181 00
Jméno ing. Helena Riedelová 23.12.1994 - 18.5.1999
Adresa: Raisova 2061/20 , Litoměřice 412 01
předseda dozorčí rady Ing. Helena Riedelová 18.5.1999 - 20.1.2000
Adresa: Raisova 2061/20 , Litoměřice 412 01
Jméno Miroslav Němec 30.9.1996 - 21.1.2000
Adresa: K lukám 642/24 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Volech 18.5.1999 - 21.1.2000
Adresa: Ouzká 246 , 397 01 Písek Česká republika
místopředseda dozorčí rady Prof. Ing. Jaroslav Sůva CSc. 18.5.1999 - 21.1.2000
Adresa: Na Pankráci 998/38 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Ing. Petr Trousil 18.5.1999 - 21.1.2000
Adresa: Hennerova 227/7 , Praha 150 00
předseda dozorčí rady Ing. Helena Machů 20.1.2000 - 14.9.2000
Adresa: Raisova 2061/20 , Litoměřice 412 01
Jméno Ing. Miroslav Domalíp 21.1.2000 - 14.9.2000
Adresa: Husova 208/21 , Mladá Boleslav 293 01
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Zatloukal 18.5.1999 - 29.8.2001
Zánik funkce 15.2.2001
Adresa: Leštínská 2337 , 193 00 Praha 9 Česká republika
Jméno Ing. Jaroslav Jiskra 21.1.2000 - 29.8.2001
Zánik funkce 15.2.2001
Adresa: Svídnická 511/12 , Praha 181 00
předseda dozorčí rady Ing. Helena Machů 14.9.2000 - 26.11.2001
Zánik funkce 26.7.2001
Adresa: Voskovcova 1075/57 , Praha 152 00
člen Ing. Pavel Cetkovský 26.11.2001 - 23.3.2002
Vznik funkce 13.6.2001
Adresa: Revoluční 75 , Strančice 251 63
Jméno Ing. Jan Coufal 14.9.2000 - 13.12.2002
Zánik členství 24.7.2002
Adresa: Kpt. O. Jaroše 3741/17 , Prostějov 796 04
člen RNDr. Petr Bobysud 29.8.2001 - 29.1.2003
Vznik funkce 16.2.2001
Adresa: Hrádecká 347/57 , Plzeň 312 00
předseda Ing. Pavel Cetkovský 26.11.2001 - 29.1.2003
Vznik členství 26.7.2001
Vznik funkce 13.6.2001
Adresa: Revoluční 75 , Strančice 251 63
člen RNDr. Zuzana Skálová 26.11.2001 - 29.1.2003
Vznik funkce 2.8.2001
Adresa: Opletalova 933/13 , Praha 110 00
Jméno Ing. Milan Hašek 21.1.2000 - 24.6.2004
Adresa: Holandská 1382/23 , Praha 101 00
člen dozorčí rady Rupert Dollinger Dr.Iur. 26.11.2001 - 21.6.2005
Vznik funkce 16.2.2001
Adresa: Rakouská republika
A-1090 Wien, Widerhofergasse 7
místopředseda RNDr. Petr Bobysud 29.1.2003 - 21.6.2005
Vznik členství 16.2.2001
Vznik funkce 26.7.2001
Adresa: Hrádecká 347/57 , Plzeň 312 00
předseda Ing. Pavel Cetkovský 29.1.2003 - 11.10.2005
Vznik členství 13.6.2001
Vznik funkce 26.7.2001
Adresa: Revoluční 75 , Strančice 251 63
člen RNDr. Monika Laušmanová CSc. 29.1.2003 - 11.10.2005
Zánik členství 29.7.2005
Vznik funkce 3.12.2002
Adresa: Španielova 1261/17 , Praha 163 00
člen Ing. Jan Škarka 21.6.2005 - 11.10.2005
Vznik funkce 15.2.2005
Adresa: Klapálkova 2243/11 , Praha 149 00
člen Ing. Jan Škarka 11.10.2005 - 11.10.2005
Vznik členství 15.2.2005
Vznik funkce 21.4.2005
Adresa: Klapálkova 2243/11 , Praha 149 00
místopředseda Ing. Jan Škarka 11.10.2005 - 2.6.2006
Vznik členství 15.2.2005
Zánik členství 27.4.2006
Vznik funkce 21.4.2005
Zánik funkce 27.4.2006
Adresa: Klapálkova 2243/11 , Praha 149 00
člen Ing. Petr Kudrna 13.12.2002 - 10.10.2006
Vznik členství 18.10.2002
Adresa: Belgická 1270 , Jindřichův Hradec 377 01
člen Ing. Milan Hašek 24.6.2004 - 10.10.2006
Vznik funkce 7.4.2004
Adresa: Holandská 1382/23 , Praha 101 00
předseda Ing. Pavel Cetkovský 8.11.2005 - 10.10.2006
Vznik členství 12.6.2005
Zánik členství 25.8.2006
Vznik funkce 28.7.2005
Zánik funkce 25.8.2006
Adresa: Revoluční 75 , Strančice 251 63
místopředseda dozorčí rady Ing. Petr Kudrna 10.10.2006 - 11.10.2006
Vznik členství 18.10.2002
Vznik funkce 26.8.2006
Adresa: Belgická 1270 , Jindřichův Hradec 377 01
člen dozorčí rady Ing. Milan Hašek 10.10.2006 - 11.10.2006
Vznik členství 7.4.2004
Vznik funkce 26.8.2006
Adresa: Holandská 1382/23 , Praha 101 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Petr Kudrna 11.10.2006 - 23.11.2006
Vznik členství 18.10.2002
Zánik členství 17.10.2006
Vznik funkce 25.8.2006
Zánik funkce 17.10.2006
Adresa: Belgická 1270 , Jindřichův Hradec 377 01
člen Ing. Andrea Proroková 22.6.2006 - 16.3.2007
Vznik funkce 15.6.2006
Zánik funkce 1.3.2007
Adresa: Za Rybníkem 618 , Jesenice 252 42
člen dozorčí rady Ing. Petr Kudrna 23.11.2006 - 16.3.2007
Vznik členství 6.11.2006
Adresa: Belgická 1270 , Jindřichův Hradec 377 01
předseda dozorčí rady Ing. Milan Hašek 11.10.2006 - 28.4.2008
Vznik členství 7.4.2004
Vznik funkce 26.8.2006
Adresa: Holandská 1382/23 , Praha 101 00
člen dozorčí rady Ing. Milan Hašek 28.4.2008 - 30.6.2008
Vznik členství 21.4.2008
Adresa: Holandská 1382/23 , Praha 101 00
člen Rupert Dollinger Dr. lur. 21.6.2005 - 17.2.2009
Vznik funkce 1.2.2005
Zánik funkce 31.1.2009
Adresa: Rakouská republika
A - 1090 Wien, Widerhofergasse 7
člen Ing. Alexandra Horváthová 1.1.2008 - 17.2.2009
Vznik členství 1.1.2008
Adresa: Repašského 5 , Bratislava Slovenská republika
člen Ing. Petr Procházka 1.11.2005 - 30.12.2009
Vznik členství 20.10.2005
Zánik členství 20.10.2009
Adresa: Věry Junkové 92 , Pardubice 530 03
člen dozorčí rady Ing. Pavel Kráčmar 19.1.2007 - 16.7.2010
Vznik členství 18.1.2007
Adresa: Sokolská 688/12 , Buštěhrad 273 43
místopředseda dozorčí rady Ing. Petr Kudrna 16.3.2007 - 13.1.2011
Vznik členství 6.11.2006
Zánik členství 6.11.2010
Vznik funkce 1.3.2007
Zánik funkce 6.11.2010
Adresa: Belgická 1270 , Jindřichův Hradec 377 01
člen Ing. Alexandra Iglesias 17.2.2009 - 13.1.2011
Vznik členství 1.1.2008
Zánik členství 10.11.2010
Adresa: Repašského 5 , Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Ing. Pavel Kráčmar 16.7.2010 - 4.4.2011
Vznik členství 18.1.2007
Zánik členství 18.1.2011
Adresa: Čínská 880/18 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Ing. Petr Kudrna 13.1.2011 - 31.1.2012
Vznik členství 1.1.2011
Adresa: Belgická 1270 , Jindřichův Hradec 377 01
předseda dozorčí rady Ing. Milan Hašek 30.6.2008 - 25.7.2012
Vznik členství 21.4.2008
Zánik členství 24.4.2012
Vznik funkce 30.4.2008
Zánik funkce 24.4.2012
Adresa: Holandská 1382/23 , Praha 101 00
člen dozorčí rady RNDr. Monika Laušmanová CSc. 14.5.2009 - 7.1.2013
Vznik členství 27.4.2009
Zánik členství 31.12.2012
Adresa: Severní IV 615/15 , Praha 141 00
člen dozorčí rady Mgr. Tomáš Bulena 30.12.2009 - 7.1.2013
Vznik členství 6.11.2009
Zánik členství 31.12.2012
Adresa: Olivová 1808 , Hostivice 253 01
člen dozorčí rady Marian Paraska 13.1.2011 - 7.1.2013
Vznik členství 1.1.2011
Zánik členství 31.12.2012
Adresa: Palackého 1788/2 , Přerov 750 02
člen dozorčí rady Ing. Pavel Kráčmar 4.4.2011 - 7.1.2013
Vznik členství 1.3.2011
Zánik členství 31.12.2012
Adresa: Čínská 880/18 , Praha 160 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Petr Kudrna 31.1.2012 - 7.1.2013
Vznik členství 1.1.2011
Zánik členství 31.12.2012
Vznik funkce 28.4.2011
Zánik funkce 31.12.2012
Adresa: Belgická 1270 , Jindřichův Hradec 377 01
předseda dozorčí rady Ing. Milan Hašek 25.7.2012 - 7.1.2013
Vznik členství 24.4.2012
Zánik členství 31.12.2012
Vznik funkce 10.5.2012
Zánik funkce 31.12.2012
Adresa: Holandská 1382/23 , Praha 101 00
člen dozorčí rady Monika Laušmanová 7.1.2013 - 18.9.2013
Vznik členství 1.1.2013
Adresa: Severní IV 615/15 , Praha 141 00
člen dozorčí rady Marian Paraska 7.1.2013 - 18.9.2013
Vznik členství 1.1.2013
Zánik členství 30.4.2013
Adresa: Palackého 1788/2 , Přerov 750 02
člen dozorčí rady Aleš Sedlák 29.1.2013 - 18.9.2013
Vznik členství 1.1.2013
Adresa: Muškova 1404/1 , Praha 148 00
člen dozorčí rady Jan Adamec 29.1.2013 - 18.9.2013
Vznik členství 1.1.2013
Zánik členství 30.4.2013
Adresa: Blažíčkova 983/4 , Praha 140 00
místopředseda dozorčí rady Aleš Sedlák 18.9.2013 - 20.9.2013
Vznik členství 1.1.2013
Vznik funkce 23.1.2013
Adresa: Muškova 1404/1 , Praha 148 00
člen dozorčí rady Pavel Kráčmar 7.1.2013 - 22.9.2014
Vznik členství 1.1.2013
Zánik členství 23.7.2014
Zánik funkce 23.7.2014
Adresa: Čínská 880/18 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Jiří Škorvaga CSc. 18.9.2013 - 2.4.2015
Vznik členství 30.6.2013
Zánik členství 31.12.2014
Adresa: Eliášova 549/42 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Renáta Kováczová 29.1.2013 - 3.9.2015
Vznik členství 1.1.2013
Zánik členství 15.6.2015
Adresa: V jezírkách 1547/20 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Pavel Matějíček 18.9.2013 - 3.9.2015
Vznik členství 11.6.2013
Zánik členství 15.6.2015
Adresa: Přecechtělova 2500/36 , Praha 155 00
místopředseda dozorčí rady Aleš Sedlák 20.9.2013 - 3.9.2015
Vznik členství 1.1.2013
Zánik členství 15.6.2015
Vznik funkce 23.1.2013
Zánik funkce 15.6.2015
Adresa: Muškova 1404/1 , Praha 148 00
člen dozorčí rady Petr Valenta 22.9.2014 - 3.9.2015
Vznik členství 1.9.2014
Zánik členství 15.6.2015
Vznik funkce 1.9.2014
Adresa: K Červenému vrchu 225/13 , Praha 160 00
předseda dozorčí rady Monika Laušmanová 18.9.2013 - 28.3.2018
Vznik členství 1.1.2013
Zánik členství 31.12.2017
Vznik funkce 23.1.2013
Zánik funkce 31.12.2017
Adresa: Severní IV 615/15 , Praha 141 00
místopředseda Ing. Dušan Sýkora 3.9.2015 - 28.3.2018
Vznik členství 16.6.2015
Vznik funkce 7.8.2015
Adresa: K lomu 984/11 , Praha 182 00
člen Ing. Daniela Pešková 3.9.2015 - 28.3.2018
Vznik členství 16.6.2015
Adresa: Pod novým lesem 137/52 , Praha 162 00

Sbírka Listin Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2927/SL 62 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.1.2016 4.1.2016 25.1.2016 8
B 2927/SL 61 notářský zápis [nz 236/2015] Městský soud v Praze 15.12.2015 4.1.2016 25.1.2016 14
B 2927/SL 60 notářský zápis [NZ 103/2015] Městský soud v Praze 16.6.2015 26.8.2015 7.9.2015 11
B 2927/SL 59 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.1.2014 26.8.2015 7.9.2015 8
B 2927/SL 57 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 28.5.2015 5.6.2015 160
B 2927/SL 56 ostatní rozhodnutí jed. spol. Městský soud v Praze 30.4.2015 28.5.2015 5.6.2015 2
B 2927/SL 55 ostatní rozhod. jedin. akcionáře Městský soud v Praze 30.4.2014 6.5.2014 21.5.2014 2
B 2927/SL 54 ostatní návh na vypořádání ztráty r. 2013 Městský soud v Praze 31.12.2013 6.5.2014 21.5.2014 2
B 2927/SL 53 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 6.5.2014 21.5.2014 59
B 2927/SL 52 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 6.5.2014 21.5.2014 132
B 2927/SL 51 ostatní výpis ze zápisu z jednání představenstva Městský soud v Praze 3.1.2014 24.1.2014 3.2.2014 2
B 2927/SL 50 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 4.12.2013 24.1.2014 3.2.2014 1
B 2927/SL 49 notářský zápis NZ 362/2013 Městský soud v Praze 17.12.2013 24.1.2014 3.2.2014 21
B 2927/SL 48 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 16.10.2013 22.10.2013 73
B 2927/SL 47 ostatní výpis ze zápisu ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 2.1.2013 16.9.2013 26.9.2013 1
B 2927/SL 46 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 1.8.2013 22.8.2013 73
B 2927/SL 45 ostatní výpis ze zápisu schůze představenstva Městský soud v Praze 20.12.2012 28.12.2012 30.1.2013 1
B 2927/SL 44 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 4.12.2012 28.12.2012 30.1.2013 2
B 2927/SL 43 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 4.12.2012 7.12.2012 28.12.2012 2
B 2927/SL 42 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 974/2012 Městský soud v Praze 27.11.2012 7.12.2012 28.12.2012 21
B 2927/SL 41 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 24.9.2012 1.10.2012 74
B 2927/SL 40 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 9.8.2012 4.9.2012 74
B 2927/SL 39 ostatní -rozh. jedin. spol. Městský soud v Praze 9.1.2012 26.1.2012 24.2.2012 1
B 2927/SL 38 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 28.6.2011 8.8.2011 7
B 2927/SL 37 notářský zápis NZ 160/2011 Městský soud v Praze 28.6.2011 8.8.2011 13
B 2927/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 1.7.2011 17.7.2011 74
B 2927/SL 35 podpisové vzory Městský soud v Praze 28.5.2010 26.7.2010 1
B 2927/SL 34 ostatní rozhod.jediného akcionáře 2x Městský soud v Praze 29.6.2010 26.7.2010 2
B 2927/SL 33 ostatní záp.z mimořádného zased.předs. Městský soud v Praze 29.3.2010 26.7.2010 2
B 2927/SL 32 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 2.7.2010 2.7.2010 74
B 2927/SL 31 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 21.9.2009 22.9.2009 90
B 2927/SL 30 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 13.7.2009 21.7.2009 90
B 2927/SL 29 stanovy společnosti /bez data/ Městský soud v Praze 27.2.2009 3.3.2009 7
B 2927/SL 28 notářský zápis -NZ915/08 Městský soud v Praze 10.12.2008 30.12.2008 15
B 2927/SL 27 notářský zápis -NZ751/08 Městský soud v Praze 15.10.2008 20.10.2008 17
B 2927/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 11.7.2008 15.7.2008 90
B 2927/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 17.7.2007 17.7.2007 90
B 2927/SL 23 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 6.11.2006 4.12.2006 0
B 2927/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 19.7.2006 1.8.2006 88
B 2927/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 14.11.2005 0
B 2927/SL 20 notářský zápis Nz 295/2004 Městský soud v Praze 15.6.2004 17.9.2004 0
B 2927/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 7.7.2004 0
B 2927/SL 18 podpisové vzory Městský soud v Praze 22.10.2002 18.12.2002 0
B 2927/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 18.6.2002 1.7.2002 0
B 2927/SL 16 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 10.1.2002 0
B 2927/SL 15 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 15.2.2001 12.9.2001 0
B 2927/SL 14 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 29.6.2000 10.10.2000 0
B 2927/SL 13 účetní závěrka  za rok 1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 10.10.2000 0
B 2927/SL 12 notářský zápis -NZ116/2000 Městský soud v Praze 1.6.2000 10.10.2000 0
B 2927/SL 11 notářský zápis -NZ308/99 Městský soud v Praze 28.12.1999 21.2.2000 0
B 2927/SL 9 notářský zápis -NZ339/99 Městský soud v Praze 29.9.1999 20.1.2000 0
B 2927/SL 8 notářský zápis -NZ220/99 Městský soud v Praze 25.6.1999 20.1.2000 0
B 2927/SL 7 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.6.1999 20.1.2000 0
B 2927/SL 10 ostatní - zápisy z DR a představenstva Městský soud v Praze 1.10.1999 20.1.2000 0
B 2927/SL 6 účetní závěrka, zpráva auditora r.1996 Městský soud v Praze 31.12.1996 11.8.1999 0
B 2927/SL 5 ostatní -zápis z jed.DR/představ./ Městský soud v Praze 25.3.1999 11.8.1999 0
B 2927/SL 4 notářský zápis -NZ65/99+záp.z představenstva Městský soud v Praze 17.2.1999 11.8.1999 0
B 2927/SL 3 notářský zápis -NZ163/98 Městský soud v Praze 1.6.1998 11.8.1999 0
B 2927/SL 2 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 24.3.1997 11.8.1999 0
B 2927/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ106/97 Městský soud v Praze 9.6.1997 11.8.1999 0

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s.

IČO: 61672033
Firma: Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Pomocné finanční instituce pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 23.12.1994

Sídlo Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s.

Sídlo: Poláčkova 1976/2, Praha 140 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Penzijní financování
Správa fondů
tracking image