Firma Česká lékárnická, a.s. IČO 63080877


Česká lékárnická, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Česká lékárnická, a.s. (63080877) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Těšínská 1349/296, Ostrava 716 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 8. 1995 a je stále aktivní. Česká lékárnická, a.s. nemá žádnou provozovnu a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Česká lékárnická, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Česká lékárnická, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Česká lékárnická, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Česká lékárnická, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Česká lékárnická, a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 2487
IČO (identifikační číslo osoby) 63080877
Jméno Česká lékárnická, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 15.8.1995
Společnost založena jednorázově zakladací listinou ze dne 28.1.95 a téhož dne přijaty stanovy. 13.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 13.8.2014
Počet členů dozorčí rady: 6 13.8.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 13.8.2014
Valná hromada uděluje souhlas s tím, že přednostní právo všech akcionářů této společnosti k upsání nových akcií, se vylučuje. Důvod vyloučení přednostního práva stávajících akcionářů k úpisu je realizace projektu Moje lékárna, kdy určený zájemce bude dle pokynů představenstva převádět akcie na nové zákazníky společnosti Česká lékárnická, a.s.. a) Důvody zvýšení základního kapitálu: Získání volných akcií společnosti pro podporu projektu Moje lékárna, jehož cílem je směřování akcií novým zákazníkům společnosti. b) Způsob a rozsah zvýšení: Úpisem nových akcií ze stávajících 90.000.000,- Kč (slovy: devadesátmiliónů korun českých) na 94.500.000,- Kč (slovy: devadesátčtyřimiliónypětsettisíc korun českých), t.j. o 4.500.000,- Kč (slovy: čtyřimiliónypětsettisíc korun českých). Nepřipouští se mož nost upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. c) Všechny nové akcie budou upsány bez využií přednostního práva a budou nabídnuty určenému zájemci, kterým je Ing. Jan Šula, r.č. 470720/428, bytem Lipová 764/315A, Hať. d) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Bez využití přednostního práva budou upsány kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za jednu akcii, v listinné podobě, akcie nebudou registrovány. Lhůta a místo pro upisování akcií bez využití přednostního prá va: lhůta pro upisování akcií předem určených zájemcem počíná běžet od data zápisu příslušného usnesení do obchodního rejstříku dle ust. § 203 odst. 4 Obchodního zákoníku a činí 30 dnů. Místem pro upisování akcií je kancelář Česká lékárnická, a.s., Ostrav a, Radvanice, Těšínská 1349/296 v pracovní dny v době od 10:00 do 12:00 hodin, emisní kurs upisovaných akcií bez využití přednostního práva činí 7.500,- Kč (slovy: sedmtisícpětset korun českých) pro každou akcii o nominální hodnotě 5.000,- Kč (slovy: pětt isíc korun českých). Účet u banky a lhůta, v níž je předem určený zájemce povinen splatit celý emisní kurs, jím upsaných nových akcií: předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurs, jím upsaných akcií do 30-ti dnů od data úpisu na účet společn osti, číslo účtu 19-9224150237/0100, vedený u Komerční banky, a.s. 7.11.2007 - 25.1.2008
Valná hromada společnosti Česká lékárnická, a.s. 12.8.2004 - 7.3.2005
rozhodla o zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií ze stávajících 70.030.000,- Kč (slovy: sedmdesátmilionůtřicettisíckorun českých) na 90.000.000,-Kč (slovy: devadesátmilionů korun českých), o 19.970.000,-Kč (slovy: devatenáctmilionůdevětsetsedmde sát korun českých). Nepřipouští se možnost upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.Důvodem zvýšení základního kapitálu je získání peněžních prostředků pro další rozvoj společnosti v souvislosti s realizací výrobního programu v  rámci 100 % dceřinné společnosti GALMED a.s. 12.8.2004 - 7.3.2005
určila, že akcie, budou upsány v souladu se Stanovami společnosti s využitím přednostního práva stávajících akcionářů v poměru v jakém se podílejí na základním kapitálu společnosti 12.8.2004 - 7.3.2005
určila, že informace o přednostním právu bude představenstvem zaslána všem akcionářům společnosti po právní moci Usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu Usnesení této valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 12.8.2004 - 7.3.2005
počet, jmenovitá hodnota, druh a forma a podoba upisovaných akcií s využitím přednostního práva: Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno celkem 3.994 ( třitisícedevětsetdevadesátčtyři) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 5.000,-Kč (slovy : pěttisíc korun českých) za jednu akcii, v listinné podobě akcie nebudou registrovány 12.8.2004 - 7.3.2005
lhůta a místo pro vykonání přednostního práva: lhůta pro upisování akcií s využitím přednostního práva počíná běžet 15. dnem od právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě, o zápisu Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rej stříku a činí 30 dnů. Místem pro upisování akcií je kancelář společnosti Česká lékárnická, a.s. Ostrava, Radvanice, Těšínská 1349/296 v pracovní dny v době od 10,00 do 12,00 hodin 12.8.2004 - 7.3.2005
počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii : každý akcionář má právo upsat vždy 1 (jednu) akcii novou o nominální hodnotě 5.000,-Kč (slovy: pěttisíc korun českých) na 4 (čtyři) dosavadní akcie o nominální hodnotě 5.000,-Kč (slovy: pěttis íc korun českých) 12.8.2004 - 7.3.2005
emisní kurs upisovaných akcií s využitím přednostního práva činí 7.500,-Kč (slovy: sedmtisícpětset korun českých) pro každou akcii o nominální hodnotě 5.000,-Kč (slovy: pěttisíc korun českých), akcie na jméno, v listinné podobě, kmenové 12.8.2004 - 7.3.2005
účet u banky a lhůta, v níž jsou upisovatelé povinni splatit emisní kurs upisovaných akcií: každý upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných nových akcií do 30-ti dnů od data úpisu na účet společnosti, číslo účtu 19-922-4150237/0100, vede ný u Komerční banky, a.s. 12.8.2004 - 7.3.2005
nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu 12.8.2004 - 7.3.2005
nebudou vydány poukázky na akcie dle § 204b) obchodního zákoníku 12.8.2004 - 7.3.2005
určila, že všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci PharmDr. Petru Nalejvakovi, r.č. 651012/2069, bytem Havířov, Podlesí, Družstevnická 14/1133, okres Karviná, tento předem určený zájemce je povinen dále za stejnou cenu upsané a zcela splacené akcie prodat novým zájemcům o akciové podíly na společnosti Česká lékárnická, a.s. - lékárníkům, jejich jmenný seznam vede představenstvo společnosti. Akcie, které nebudou upsány s využitím předno stního práva: 12.8.2004 - 7.3.2005
Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií, bez využití přednostního práva budou upsány kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 5.000,-Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za jednu akcii, v listinné podobě, akcie nebudou registrován y. Lhůta a místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva: lhůta pro upisování akcií předem určeným zájemcem počíná běžet dnem následujícím po doručení písemné nabídky k úpisu nových akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva a čin í 30 dnů. Místem pro upisování akcií je kancelář Česká lékárnická, a.s., Ostrava, Radvanice, Těšínská 1349/296 v pracovní dny v době od 10,00 do 12,00 hodin, emisní kurs upisovaných akcií bez využití přednostního práva činí 7.500,-Kč (slovy: sedmtisícpět set korun českých) pro každou akcii o nominální hodnotě 5.000,-Kč (slovy: pěttisíc korun českých). Účet u banky a lhůta, v níž je předem určený zájemce povinen splatit celý emisní kurs, jím upsaných nových akcií do 30-ti dnů od data úpisu na úpisu na účet společnosti, číslo účtu 19-922-4150237/0100, vedený u Komerční banky, a.s. 12.8.2004 - 7.3.2005
Řádná valná hromada konaná dne 19,5,2000 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti o 35.015.000,- Kč, tedy ze zcela splacených 35.015.000,- Kč na 70.030.000,- Kč a to upisováním nových akcií a splacením emisního kurzu v penězích. Důvodem zvýšení základního jmění je získání peněžních prostředků pro další rozvoj společnosti v souvislosti s koupí části společnosti TAMDA a.s. . Upsání nových akcií bude provedeno v souladu se stanovami společnosti, to jest s využitím přednostního práva stávajících akcionářů na upsání nových akcií v poměru, v jakém se podílejí na dosavadním základním jmění společnosti. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba nových upisovaných akcií: Celkem bude upisováno 7.003 kusů nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč. Informace o přednostním právu upsat nové akcie bude představenstvem zaslána všem stávajícím akcionářům v souladu s § 204a odst. 2 obchodního zákoníku bez zbytečného prodlení po právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Emisní kurs upisovaných akcií s využitím přednostního práva činí 5.000,- Kč pro každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč. Stávající akcionáři mají právo upsat vždy 1 akcii novou o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč na 1 dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč. Lhůta pro vykonání přednostního práva upsat nové akcie počíná běžet 15. dnem ode dne právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a činí 30 dní. Místem pro vykonání přednostního práva upsat nové akcie je kancelář společnosti Česká lékárnická, a.s. na adrese Ostrava 1, Švabinského 9, a to v pracovní dny v době od 10.00 hod. do 12.00 hod.. Každý upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných nových akcií do 30 dní od data úpisu, na účet společnosti číslo 607680217/0100, vedený u Komerční banky a.s., pobočky Hradec Králové. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem vybranému zájemci, a to panu Mgr. Marcelu Cechovi, r.č. 630102/0495, bytem Severní 731, Hradec Králové, za emisní kurs 6.000,- Kč za jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč. Lhůta pro upsání nových akcií předem vybraným zájemcem panem Mgr. Marcelem Cechem počíná běžet dnem následujícím po doručení písemné nabídky upsat nové akcie, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, a činí 30 dní. Místem pro provedení úpisu předem vybraným zájemcem panem Mgr. Marcelem Cechem je kancelář společnosti Česká lékárnická, a.s. na adrese Ostrava 1, Švabinského 9, a to v pracovní dny v době od 10.00 hod. do 12.00 hod.. Předem vybraný zájemce pan Mgr. Marcel Cech je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných akcií ve lhůtě 30 dní ode dne jejich upsání, na účet společnosti číslo 607680217/0100,vedený u Komerční banky a.s., pobočky Hradec Králové. 4.8.2000 - 19.12.2000
Společnost založena jednorázově zakladací listinou ze dne 28.1.95 a téhož dne přijaty stanovy. 15.8.1995 - 13.8.2014

Aktuální kontaktní údaje Česká lékárnická, a.s.

Kapitál Česká lékárnická, a.s.

zakladni jmění 94 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 25.1.2008
zakladni jmění 90 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 7.3.2005 - 25.1.2008
zakladni jmění 70 030 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.12.2000 - 7.3.2005
zakladni jmění 35 015 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.11.1997 - 19.12.2000
zakladni jmění 25 015 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.8.1995 - 6.11.1997

Akcie Česká lékárnická, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 18 900 25.1.2008
Akcie na jméno 5 000 Kč 18 000 7.3.2005 - 25.1.2008
Akcie na jméno 5 000 Kč 14 006 19.12.2000 - 7.3.2005
Akcie na jméno 5 000 Kč 7 003 6.11.1997 - 19.12.2000
Akcie na jméno 5 000 Kč 5 003 15.8.1995 - 6.11.1997

Sídlo Česká lékárnická, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Těšínská 1349/296 , Ostrava 716 00 31.7.2013
Adresa Těšínská 1349/296 , Ostrava 716 00 3.12.2002 - 31.7.2013
Adresa Těšínská 13 , Ostrava 716 00 20.8.2002 - 3.12.2002
Adresa Švabinského 2223/9 , Ostrava 702 00 19.12.2000 - 20.8.2002
Adresa Procházkova 634/9 , Praha 147 00 15.8.1995 - 19.12.2000

Předmět podnikání Česká lékárnická, a.s.

Platnost údajů od - do
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 6.8.2015
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 10.8.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 6.11.1997 - 10.8.2009
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 15.8.1995 - 10.8.2009
Poradenství v oboru obchodu a služeb 15.8.1995 - 10.8.2009
Organizace a pořádání kulturních a společenských akcí 15.8.1995 - 10.8.2009

vedení firmy Česká lékárnická, a.s.

Statutární orgán Česká lékárnická, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to vždy nejméně 2 členy představenstva v plném rozsahu. Podepisování se děje tak, že k napsanému či natištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. 13.8.2014
Způsob jednání a podepisování: Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to vždy nejméně 2 členy představenstva v plném rozsahu. Podepisování se děje tak, že k napsanému či natištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. 15.8.1995 - 13.8.2014
předseda představenstva PharmDr. Jiří Korta 4.4.2018
Vznik členství 19.12.2017
Vznik funkce 19.12.2017
Adresa: Kamýcká 243/4 , Praha 160 00
člen představenstva Mgr. Radim Fiala 8.10.2018
Vznik členství 27.6.2018
Adresa: 596 , Ostravice 739 14
člen představenstva PharmDr. Petr Nalevajka 8.10.2018
Vznik členství 27.6.2018
Adresa: Hraniční 273/10 , Havířov 736 01
člen RNDr. Petr Fiala 15.8.1995 - 6.11.1997
Adresa: Novodvorská 1079/88 , Praha 142 00
člen PharmDr. Petr Nalevajka 15.8.1995 - 6.11.1997
Adresa: Družstevnická 1133/14 , Havířov 736 01
člen Mgr. Ada Holubová 15.8.1995 - 4.8.2000
Adresa: Vančurova 1254 , Litvínov 436 01
člen RNDr. Jan Pekárek 15.8.1995 - 4.8.2000
Adresa: Zelená 2774/55 , Ostrava 702 00
člen PharmDr. Vladimír Maliarik 15.8.1995 - 4.8.2000
Adresa: Pražská 3004/20 , Teplice 415 01
člen Jiří Novotný 6.11.1997 - 4.8.2000
Adresa: Fleischnerova 931/9 , Brno 635 00
člen PharmDr. Daniel Šilák 6.11.1997 - 27.9.2001
Adresa: Kašparova 1414/16 , Ostrava 700 30
člen Ing. Oldřich Fiala 6.11.1997 - 3.12.2002
Zánik členství 7.6.2002
Adresa: 739 14 Česká republika
Ostravice 596
předseda Mgr. Marcel Cech 6.11.1997 - 3.12.2002
Zánik členství 7.6.2002
Adresa: Severní 731/63 , Hradec Králové 500 03
člen MVDr. Roman Harviščák 4.8.2000 - 3.12.2002
Zánik členství 7.6.2002
Adresa: Pokorova 286/3 , Brno 621 00
člen Ing. Jan Šula 4.8.2000 - 3.12.2002
Zánik členství 7.6.2002
Adresa: Havanská 786/1 , Ostrava 708 00
člen PharmDr. Daniel Šilák 27.9.2001 - 3.12.2002
Zánik členství 7.6.2002
Adresa: Hřbitovní 1048 , Brušperk 739 44
člen představenstva PharmDr. Daniel Šilák 3.12.2002 - 15.12.2003
Vznik členství 7.6.2002
Zánik členství 5.9.2003
Adresa: Hřbitovní 1048 , Brušperk 739 44
předseda představentva PharmDr. Jiří Korta 3.12.2002 - 12.8.2004
Vznik členství 7.6.2002
Vznik funkce 7.6.2002
Zánik funkce 6.4.2004
Adresa: U kapličky 574/3 , Praha 165 00
člen představenstva Ing. Oldřich Fiala 15.12.2003 - 12.8.2004
Vznik členství 5.9.2003
Adresa: 596 , 739 14 Ostravice Česká republika
předseda představenstva Ing. Oldřich Fiala 12.8.2004 - 9.8.2006
Vznik členství 5.9.2003
Vznik funkce 6.4.2004
Zánik funkce 25.5.2006
Adresa: 596 , 739 14 Ostravice Česká republika
člen představenstva PharmDr. Jiří Korta 12.8.2004 - 9.8.2006
Vznik členství 7.6.2002
Zánik členství 25.5.2006
Adresa: U kapličky 574/3 , Praha 165 00
člen představenstva Ing. Roman Kejzlar 3.12.2002 - 16.8.2007
Vznik členství 7.6.2002
Zánik členství 19.6.2007
Adresa: Ostravská 885 , Orlová 735 11
předseda představenstva Pavel Vítek 9.8.2006 - 1.2.2008
Vznik členství 25.5.2006
Zánik členství 14.12.2007
Vznik funkce 25.5.2006
Zánik funkce 14.12.2007
Adresa: Na Okrouhlíku 1160/26 , Hradec Králové 500 02
člen představenstva PharmDr. Jiří Korta 16.8.2007 - 1.2.2008
Vznik členství 19.6.2007
Zánik členství 14.12.2007
Adresa: U kapličky 574/3 , Praha 165 00
člen představenstva Ing. Oldřich Fiala 9.8.2006 - 8.12.2008
Vznik členství 5.9.2003
Zánik členství 7.10.2008
Adresa: 596 , 739 14 Ostravice Česká republika
člen představenstva Ing. Ph.D. René Butkov 1.2.2008 - 8.12.2008
Vznik členství 14.12.2007
Zánik členství 7.10.2008
Adresa: Foerstrova 2319/18 , Ostrava 702 00
předseda představenstva PharmDr. Jiří Korta 1.2.2008 - 21.2.2013
Zánik členství 20.12.2012
Vznik funkce 14.12.2007
Zánik funkce 20.12.2012
Adresa: U kapličky 574/3 , Praha 165 00
člen představenstva Mgr. Radim Fiala 8.12.2008 - 31.7.2013
Vznik členství 7.10.2008
Zánik členství 3.6.2013
Adresa: 596 , 739 14 Ostravice Česká republika
člen představenstva Pharm.Dr. Petr Nalevajka 8.12.2008 - 31.7.2013
Vznik členství 7.10.2008
Zánik členství 3.6.2013
Adresa: Hraniční 273/10 , Havířov 736 01
předseda představenstva Jiří Korta 21.2.2013 - 13.9.2017
Vznik členství 20.12.2012
Vznik funkce 20.12.2012
Adresa: U kapličky 574/3 , Praha 165 00
předseda představenstva Jiří Korta 13.9.2017 - 4.4.2018
Vznik členství 20.12.2012
Zánik členství 19.12.2017
Vznik funkce 20.12.2012
Zánik funkce 19.12.2017
Adresa: Kamýcká 243/4 , Praha 160 00
člen představenstva Radim Fiala 31.7.2013 - 8.10.2018
Vznik členství 3.6.2013
Zánik členství 3.6.2018
Adresa: 596 , Ostravice 739 14
člen představenstva Petr Nalevajka 31.7.2013 - 8.10.2018
Vznik členství 3.6.2013
Zánik členství 3.6.2018
Adresa: Hraniční 273/10 , Havířov 736 01

Dozorčí rada Česká lékárnická, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady PharmDr. Peter Konečný 13.8.2014
Vznik členství 27.6.2014
Adresa: Srní 205 , Děčín 405 02
předseda dozorčí rady PharmDr. Petr Bárta 26.9.2016
Vznik členství 24.6.2016
Vznik funkce 24.6.2016
Adresa: Kojetická 975 , Neratovice 277 11
člen dozorčí rady PharmDr. Martin Kopecký 26.9.2016
Vznik členství 24.6.2016
Adresa: Bezručova 2144/1 , Zábřeh 789 01
člen dozorčí rady PharmDr. Petr Byrtus 26.9.2016
Vznik členství 24.6.2016
Adresa: Dr. E. Beneše 103/28 , Bruntál 792 01
člen dozorčí rady Mgr. Šárka Blahožová 8.10.2018
Vznik členství 27.6.2018
Adresa: Do Špice 769/12 , Ostrava 725 29
člen dozorčí rady Mgr. Libuše Hamuzková 8.10.2018
Vznik členství 27.6.2018
Adresa: Kašparova 1414/16 , Ostrava 700 30
člen PharmDr. Soňa Bukovanová 15.8.1995 - 4.8.2000
Adresa: Větrná 303 , Litvínov 435 42
člen RNDr. Petr Hobza 15.8.1995 - 4.8.2000
Adresa: Dluhonská 1414/55 , Přerov 750 02
člen Pharm. Radim Bakeš 15.8.1995 - 4.8.2000
Adresa: Hlavní 840 , 725 28 Ostrava - Poruba Česká republika
člen PharmDr. Petr Vávra 6.11.1997 - 4.8.2000
Adresa: K. Světlé 558 , Řevnice 252 30
člen JUDr. Štěpán Roman 6.11.1997 - 4.8.2000
Adresa: Václavské náměstí 823/33 , Praha 110 00
člen Pharm. Dušan Holečko 6.11.1997 - 4.8.2000
Adresa: Novosuchdolská 130 , 165 00 Praha 6 Česká republika
člen RNDr. Petr Fiala 6.11.1997 - 4.8.2000
Adresa: Novodvorská 1079/88 , Praha 142 00
člen Mgr. Pavel Konečný 6.11.1997 - 4.8.2000
Adresa: Janáčkova 206 , Česká Kamenice 407 21
člen RNDr. Jan Hájek 6.11.1997 - 4.8.2000
Adresa: ul. 28. října 15 , 466 01 Jablonec nad Nisou Česká republika
člen PharmDr. Lubomír Chudoba 4.8.2000 - 20.8.2002
Zánik členství 14.12.2001
Adresa: Husníkova 2083/14 , Praha 158 00
člen Ing. Ivan Berka 4.8.2000 - 20.8.2002
Zánik členství 14.12.2001
Adresa: Paseky 385/36 , Lelekovice 664 31
člen Ing. Roman Kejzar 4.8.2000 - 20.8.2002
Zánik členství 14.12.2001
Adresa: Ostravská 885 , Orlová 735 11
člen PharmDr. Petr Nalevajka 4.8.2000 - 3.12.2002
Adresa: Družstevnická 1133/14 , Havířov 736 01
člen Mgr. Eduard Bednařík 4.8.2000 - 3.12.2002
Adresa: Staré Buky 94 , 542 43 Podlesí Česká republika
člen Pharm. Radim Bakeš 4.8.2000 - 12.8.2004
Vznik členství 4.8.2000
Adresa: Hlavní 840 , 725 28 Ostrava - Poruba Česká republika
člen PharmDr. Petr Nalevajka 3.12.2002 - 12.8.2004
Vznik členství 4.8.2000
Adresa: Hraniční 273/10 , Havířov 736 01
člen PharmDr. Jiří Richter 4.8.2000 - 9.8.2006
Vznik členství 4.8.2000
Zánik členství 12.4.2006
Adresa: U Stadionu 378 , Velká Bíteš 595 01
člen PharmDr. Petr Byrtus 4.8.2000 - 9.8.2006
Vznik členství 4.8.2000
Zánik členství 12.4.2006
Adresa: Dr. Eduarda Beneše 28 , Bruntál Česká republika
člen Mgr. Marek Hampel 2.11.2001 - 9.8.2006
Vznik členství 1.12.2000
Zánik členství 12.4.2006
Adresa: Hájová 22 , Mokré Lazce 747 62
člen Mgr. Eduard Bednařík 3.12.2002 - 9.8.2006
Vznik členství 4.8.2000
Zánik členství 12.4.2006
Adresa: Prostřední Staré Buky 94 , 542 43 Podlesí Česká republika
předseda PharmDr. Petr Nalevajka 12.8.2004 - 9.8.2006
Vznik členství 4.8.2000
Zánik členství 12.4.2006
Vznik funkce 7.4.2004
Zánik funkce 12.4.2006
Adresa: Hraniční 273/10 , Havířov 736 01
člen PharmDr. Radim Bakeš 12.8.2004 - 9.8.2006
Vznik členství 4.8.2000
Zánik členství 12.4.2006
Adresa: Kyjevská 1227 , 708 00 Ostrava Česká republika
člen dozorčí rady PharmDr. Dušan Holečko 9.8.2006 - 4.9.2008
Vznik členství 12.4.2006
Zánik členství 27.6.2008
Adresa: Novosuchdolská 391/14 , Praha 165 00
člen dozorčí rady RNDr. Miroslav Linhart 9.8.2006 - 4.9.2008
Vznik členství 12.4.2006
Zánik členství 27.6.2008
Adresa: Nad Přehradou 848 , Sedlčany 264 01
člen dozorčí rady Mgr. Eduard Bednařík 4.9.2008 - 21.8.2009
Vznik členství 27.6.2008
Zánik členství 16.6.2009
Adresa: 94 , 542 43 Staré Buky Česká republika
předseda dozorčí rady PharmDr. Petr Bárta 9.8.2006 - 9.8.2011
Vznik členství 12.4.2006
Zánik členství 13.6.2011
Vznik funkce 27.4.2006
Zánik funkce 13.6.2011
Adresa: Kojetická 975 , Neratovice 277 11
člen dozorčí rady PharmDr. Petr Byrtus 9.8.2006 - 9.8.2011
Vznik členství 12.4.2006
Zánik členství 13.6.2011
Adresa: Dr. Eduarda Beneše 28 , Bruntál Česká republika
člen dozorčí rady Mgr. Marek Hampel 9.8.2006 - 9.8.2011
Vznik členství 12.4.2006
Zánik členství 13.6.2011
Adresa: Hájová 22 , Mokré Lazce 747 62
člen dozorčí rady Mgr. Jaroslav Veselka 21.8.2006 - 9.8.2011
Vznik členství 12.4.2006
Zánik členství 13.6.2011
Adresa: Petruškova 2733/1 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Mgr. Libuše Hamuzková 4.9.2008 - 31.7.2013
Vznik členství 27.6.2008
Zánik členství 21.6.2013
Adresa: Kašparova 1414/16 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Mgr. Marek Hampel 9.8.2011 - 15.8.2013
Vznik členství 13.6.2011
Adresa: Záhumenní 312 , Mokré Lazce 747 62
předseda dozorčí rady PharmDr. Petr Bárta 9.8.2011 - 1.11.2013
Vznik členství 13.6.2011
Vznik funkce 13.6.2011
Adresa: Kojetická 975 , Neratovice 277 11
člen dozorčí rady PharmDr. Peter Konečný 21.8.2009 - 6.11.2013
Vznik členství 16.6.2009
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: Srní 205 , Děčín 405 02
člen dozorčí rady PharmDr. Petr Byrtus 9.8.2011 - 6.11.2013
Vznik členství 13.6.2011
Adresa: Dr. E. Beneše 28 , 792 01 Brutnál Česká republika
člen dozorčí rady Mgr. Jaroslav Veselka 9.8.2011 - 6.11.2013
Vznik členství 13.6.2011
Adresa: Petruškova 2733/1 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Mgr. Marek Hampel 15.8.2013 - 6.11.2013
Vznik členství 13.6.2011
Adresa: Záhumenní 312 , Mokré Lazce 747 62
předseda dozorčí rady PharmDr. Petr Bárta 1.11.2013 - 6.11.2013
Vznik členství 13.6.2011
Vznik funkce 13.6.2011
Adresa: Kojetická 975 , Neratovice 277 11
člen dozorčí rady Peter Konečný 6.11.2013 - 13.8.2014
Vznik členství 16.6.2009
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: Srní 205 , Děčín 405 02
předseda dozorčí rady Petr Bárta 6.11.2013 - 26.9.2016
Vznik členství 13.6.2011
Zánik členství 24.6.2016
Vznik funkce 13.6.2011
Zánik funkce 24.6.2016
Adresa: Kojetická 975 , Neratovice 277 11
člen dozorčí rady Petr Byrtus 6.11.2013 - 26.9.2016
Vznik členství 13.6.2011
Zánik členství 24.6.2016
Adresa: Dr. E. Beneše 103/28 , Bruntál 792 01
člen dozorčí rady Marek Hampel 6.11.2013 - 26.9.2016
Vznik členství 13.6.2011
Zánik členství 24.6.2016
Adresa: Záhumenní 312 , Mokré Lazce 747 62
člen dozorčí rady Jaroslav Veselka 6.11.2013 - 26.9.2016
Vznik členství 13.6.2011
Zánik členství 24.6.2016
Adresa: Petruškova 2733/1 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Libuše Hamuzková 31.7.2013 - 8.10.2018
Vznik členství 21.6.2013
Zánik členství 21.6.2018
Adresa: Kašparova 1414/16 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Mgr. Marek Hampel 26.9.2016 - 8.10.2018
Vznik členství 24.6.2016
Zánik členství 27.6.2018
Adresa: Záhumenní 312 , Mokré Lazce 747 62

Sbírka Listin Česká lékárnická, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2487/SL 77 ostatní zápis VH Krajský soud v Ostravě 20.5.2015 17.12.2015 29.12.2015 6
B 2487/SL 76 výroční zpráva [2014] konsolidovaná, vč. účetní závěrky s příl., zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 22.9.2015 23.9.2015 47
B 2487/SL 74 notářský zápis [NZ 309/2015, N 345/2015] NZ 309/2015, N 345/2015 Krajský soud v Ostravě 25.6.2015 6.8.2015 12.8.2015 103
B 2487/SL 73 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 25.6.2015 6.8.2015 6.8.2015 13
B 2487/SL 71 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora s příl. Krajský soud v Ostravě 7.7.2015 16.7.2015 39
B 2487/SL 70 rozhod. o statut. orgánu Zápis z VH Krajský soud v Ostravě 14.5.2014 10.9.2014 29.9.2014 4
B 2487/SL 69 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora konsolidovaná Krajský soud v Ostravě 25.9.2014 26.9.2014 44
B 2487/SL 68 notářský zápis, stanovy společnosti Nz 433/2014, N 463/2014 Krajský soud v Ostravě 27.6.2014 13.8.2014 19.8.2014 19
B 2487/SL 67 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 9.7.2014 19.8.2014 38
B 2487/SL 66 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora s příl., konsolid. Krajský soud v Ostravě 23.10.2013 24.10.2013 43
B 2487/SL 65 ostatní Zápis z VH Krajský soud v Ostravě 4.9.2013 5.9.2013 3
B 2487/SL 64 ostatní Zápis z VH Krajský soud v Ostravě 15.5.2013 18.7.2013 18.7.2013 3
B 2487/SL 63 ostatní Zápis z jednání DR Krajský soud v Ostravě 3.6.2013 18.7.2013 18.7.2013 1
B 2487/SL 61 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z jednání předst. Krajský soud v Ostravě 20.12.2012 7.2.2013 25.2.2013 1
B 2487/SL 60 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z jednání DR Krajský soud v Ostravě 20.12.2012 7.2.2013 25.2.2013 1
B 2487/SL 58 výroční zpráva konsolid. r.2011 s úč.záv.,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 20.11.2012 21.11.2012 43
B 2487/SL 56 výroční zpráva r. 2011 s úč.záv., zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 12.6.2012 25.7.2012 35
B 2487/SL 55 výroční zpráva r.2010 konsolid.,úč.z.,př. Krajský soud v Ostravě 6.10.2011 6.10.2011 43
B 2487/SL 54 výroční zpráva r.2009 konsolid.,úč.z.,př. Krajský soud v Ostravě 6.10.2011 6.10.2011 35
B 2487/SL 53 ostatní zpr.aud.,kons.úč.z.2008,příl. Krajský soud v Ostravě 6.10.2011 6.10.2011 20
B 2487/SL 52 ostatní zpr.aud.,kons.úč.z.2007,příl. Krajský soud v Ostravě 6.10.2011 6.10.2011 19
B 2487/SL 51 rozhod. o statut. orgánu zápis z jedn. DR Krajský soud v Ostravě 13.6.2011 6.10.2011 6.10.2011 1
B 2487/SL 50 ostatní prohlášení Krajský soud v Ostravě 6.10.2011 6.10.2011 1
B 2487/SL 49 podpisové vzory 4x Krajský soud v Ostravě 6.10.2011 6.10.2011 8
B 2487/SL 48 notářský zápis NZ 260/2011 vč. osv. Krajský soud v Ostravě 13.6.2011 6.10.2011 6.10.2011 50
B 2487/SL 47 výroční zpráva r. 2010 vč.úč.záv.,příl.,audit Krajský soud v Ostravě 15.7.2011 15.7.2011 37
B 2487/SL 46 výroční zpráva r. 2009 vč.úč.záv.,příl.,audit Krajský soud v Ostravě 23.7.2010 26.7.2010 36
B 2487/SL 45 stanovy společnosti k 1.10.2009 Krajský soud v Ostravě 1.10.2009 14.10.2009 19.10.2009 18
B 2487/SL 44 výroční zpráva r.2006+úč.záv.vč.příl.,audit Krajský soud v Ostravě 25.9.2009 8.10.2009 40
B 2487/SL 43 notářský zápis NZ 231/2009-hosp.r.2008,volba Krajský soud v Ostravě 16.6.2009 7.8.2009 25.8.2009 10
B 2487/SL 42 podpisové vzory PharmDr.Petr Konečný Krajský soud v Ostravě 14.7.2009 7.8.2009 25.8.2009 1
B 2487/SL 41 výroční zpráva r.2008 s úč.z.,příl.,aud. Krajský soud v Ostravě 7.8.2009 25.8.2009 37
B 2487/SL 40 podpisové vzory - 2x P.Nalevajka,R.Fiala Krajský soud v Ostravě 4.12.2008 5.12.2008 12.12.2008 2
B 2487/SL 39 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání DR Krajský soud v Ostravě 25.2.2008 19.8.2008 11.9.2008 1
B 2487/SL 38 rozhod. o statut. orgánu odst. z fce - Dr. M. Linhart Krajský soud v Ostravě 20.2.2008 19.8.2008 11.9.2008 1
B 2487/SL 37 rozhod. o statut. orgánu odst. z fce-PharmDr.D.Holečko Krajský soud v Ostravě 20.2.2008 19.8.2008 11.9.2008 1
B 2487/SL 36 podpisové vzory Mgr. Libuše Hamuzková Krajský soud v Ostravě 19.8.2008 11.9.2008 1
B 2487/SL 35 výroční zpráva r. 2007vč.úč.záv, zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 19.8.2008 11.9.2008 36
B 2487/SL 34 podpisové vzory Mgr. Eduard Bednařík Krajský soud v Ostravě 8.7.2008 19.8.2008 4.9.2008 1
B 2487/SL 33 podpisové vzory PharmDr. Jiří Korta Krajský soud v Ostravě 31.1.2008 4.2.2008 2
B 2487/SL 32 podpisové vzory Ing. René Butkov Krajský soud v Ostravě 31.1.2008 4.2.2008 2
B 2487/SL 31 rozhod. o statut. orgánu odstoupení z funkce Krajský soud v Ostravě 10.12.2007 31.1.2008 4.2.2008 1
B 2487/SL 30 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání DR Krajský soud v Ostravě 14.12.2007 31.1.2008 4.2.2008 1
B 2487/SL 29 notářský zápis Nz 207/2007 rozh.VH Krajský soud v Ostravě 19.6.2007 10.10.2007 7.11.2007 81
B 2487/SL 28 podpisové vzory - PharmDr. Jiří Korta Krajský soud v Ostravě 19.6.2007 15.8.2007 21.8.2007 1
B 2487/SL 27 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z jednání doz. rady Krajský soud v Ostravě 19.6.2007 15.8.2007 21.8.2007 1
B 2487/SL 26 rozhod. o statut. orgánu zápis DR Krajský soud v Ostravě 25.5.2006 13.9.2006 20.9.2006 1
B 2487/SL 25 rozhod. o statut. orgánu zápis předst. Krajský soud v Ostravě 25.5.2006 13.9.2006 20.9.2006 1
B 2487/SL 24 rozhod. o statut. orgánu zápis DR Krajský soud v Ostravě 27.4.2006 13.9.2006 20.9.2006 3
B 2487/SL 23 rozhod. o statut. orgánu zápis VH Krajský soud v Ostravě 12.4.2006 13.9.2006 20.9.2006 3
B 2487/SL 22 výroční zpráva r. 1999,úč.záv.,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 13.9.2006 20.9.2006 19
B 2487/SL 21 účetní závěrka r. 1998,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 13.9.2006 20.9.2006 24
B 2487/SL 20 účetní závěrka r. 1997,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 13.9.2006 20.9.2006 18
B 2487/SL 19 podpisové vzory 5x Krajský soud v Ostravě 27.4.2006 24.7.2006 16.8.2006 5
B 2487/SL 18 výroční zpráva r.2005 vč.úč.z.,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 7.6.2006 12.6.2006 34
B 2487/SL 17 stanovy společnosti -úpl.zn.k 7.3.05 Krajský soud v Ostravě 11.4.2006 12.4.2006 18.4.2006 19
B 2487/SL 16 výroční zpráva r. 2004 Krajský soud v Ostravě 29.6.2005 7.7.2005 24
B 2487/SL 14 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 7.4.2004 24.8.2004 3
B 2487/SL 15 ostatní zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ostravě 23.12.2003 31.12.2003 2
B 2487/SL 13 účetní závěrka r. 2002 Krajský soud v Ostravě 23.12.2003 31.12.2003 20
B 2487/SL 12 výroční zpráva r. 2002 Krajský soud v Ostravě 23.12.2003 31.12.2003 12
B 2487/SL 11 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 20.12.2002 5
B 2487/SL 10 notářský zápis NZ 418a/2001 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 14.12.2001 23.8.2002 122
B 2487/SL 9 výroční zpráva r.2001 Krajský soud v Ostravě 15.8.2002 20.8.2002 7
B 2487/SL 8 účetní závěrka r. 2001 vč. z. z VH bez příloh Krajský soud v Ostravě 26.7.2002 31.7.2002 9
B 2487/SL 7 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 12.9.2001 19.7.2001 12.12.2001 1
B 2487/SL 5 ostatní zápis z mimořádné VH Krajský soud v Ostravě 1.12.2000 2.11.2001 7.11.2001 6
B 2487/SL 4 notářský zápis NZ 125/2000 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 19.5.2000 22.10.2001 24.10.2001 15
B 2487/SL 1 účetní závěrka r.2000 Krajský soud v Ostravě 21.8.2001 21.8.2001 19
B 2487/SL 3 výroční zpráva r. 2000+účetní uzávěrka Krajský soud v Ostravě 28.5.2001 30.5.2001 17

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Česká lékárnická, a.s.

IČO (identifikační číslo) 63080877
Jméno Česká lékárnická, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Ostravy
Vznik první živnosti: 15.8.1995
Celkový počet živností: 6
Aktivních živností: 2

Sídlo Česká lékárnická, a.s.

Živnosti a provozovny Česká lékárnická, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.8.1995

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.6.2015

Živnost č. 3 Poradenství v oboru obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.8.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.8.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Organizace a pořádání kulturních a společenských akcí /mimo par. 3, odst.9 živnost. zákona č.455/91 Sb./

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.8.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1, 2 a 3 cit.zákona)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.4.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Česká lékárnická, a.s.

Člen statutárního orgánu PharmDr. Jiří Korta
Člen statutárního orgánu PharmDr. Petr Nalevajka
Člen statutárního orgánu Mgr. Radim Fiala

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Česká lékárnická, a.s.

IČO: 63080877
Firma: Česká lékárnická, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Radvanice a Bartovice
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 15.8.1995

Sídlo Česká lékárnická, a.s.

Sídlo: Těšínská 1349/296, Ostrava 716 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.
tracking image