Firma ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. IČO 28511298


ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. (28511298) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Nové sady 996/25, Brno 602 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 1. 2009 a je stále aktivní. ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. má více provozoven a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 6919
IČO (identifikační číslo osoby) 28511298
Jméno ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 12.1.2009
Ke dni 1.4.2019 byla část závodu společnosti Lékárna Na zdraví s.r.o., IČO: 046 58 086, se sídlem Holandská 878/2, Štýřice, Brno, PSČ 639 00, označená jako Část závodu Dodatečná Lékárna (specifikovaná ve smlouvě o koupi části závodu a dokladu o koupi čás ti závodu), převedena na společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., IČO: 285 11 298, se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, Brno, PSČ 602 00, a doklad o koupi části závodu byl uložen ve sbírce listin. 1.4.2019
Obchodní závod společnosti IČO: 285 11 298, již se v současné době nachází zejména na adrese Nové sady 996/25, 602 00 Brno, je zastaven ve prospěch společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 649 48 242, na základě smlouvy o zřízen í zástavního práva k obchodnímu závodu uzavřené dne 28. února 2019 mezi společností ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., jako zástavcem a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. jako zástavním věřitelem. 27.3.2019
Ke dni 1.3.2019 byla část závodu společnosti Lékárna Na zdraví s.r.o., IČO: 046 58 086, se sídlem Holandská 878/2, Štýřice, Brno, PSČ 639 00, označená jako Část závodu - Dotčené Lékárny (specifikovaná ve smlouvě o koupi části závodu a dokladu o koupi část i závodu), převedena na společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., IČO: 285 11 298, se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, Brno, PSČ 602 00, a doklad o koupi části závodu byl uložen ve sbírce listin. 1.3.2019
Jediný akcionář učinil dne 21.12.2018 toto rozhodnutí: I. ROZHODNUTÍ O ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI UPSANÍM NOVÝCH AKCIÍ 1.1 Hodnota zvýšení základního kapitálu Základní kapitál společnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. se zvyšuje o částku ve výši 400 000 000,00 Kč (čtyři sta milionů korun českých), tj. z částky 680 680 000,00 Kč (šest set osmdesát milionů šest set osmdesát tisíc korun českých) nově na částku 1 080 680 000,00 Kč (jedna miliarda osmdesát milionů šest set osmdesát tisíc korun českých). Upisování akcií nad ani pod tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, se nepřipouští. 1.2 Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií Základní kapitál se zvyšuje upsáním těchto nových akcií: a)Počet upisovaných akcií:1 ks (celkem) b)Jmenovitá hodnota 1 kusu akcie:400 000 000,00 Kč (čtyři sta milionů korun českých) c)Jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií:400 000 000,00 Kč (čtyři sta milionů korun českých) d)Emisní kurs upisovaných akcií:1 750 000 000,00 Kč (jedna miliarda sedm set padesát milionů) e)Emisní kurs všech upisovaných akcií:1 750 000 000,00 Kč (jedna miliarda sedm set padesát milionů) f)Druh upisovaných akcií:kmenové g)Forma upisovaných akcií:na jméno h)Podoba všech upisovaných akcií:zaknihované (dále jen Akcie). S Akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva. 1.3Nabídka k upsání akcií Jelikož se jediný akcionář společnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. před přijetím rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti vzdal svého zákonného přednostního práva na upisování Akcií, jediný akcionář rozhoduje, že všechny nové Akcie budou nabíd nuty k upsání jednomu určenému zájemci jedinému akcionáři společnosti, a to PHARMAX HOLDINGS LIMITED, se sídlem Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C&I CENTER, 2nd floor, P.C. 3082, Limassol, Kyperská republika, zapsané v rejstříku společností vedeném kyp erským ministerstvem obchodu, průmyslu a cestovního ruchu pod registračním číslem HE 295375. Jediný akcionář je oprávněn upsat nové Akcie smlouvou o upsání akcií uzavřenou se Společností. 1.4 Místo a lhůta pro upisování akcií Tyto Akcie bude možno upsat ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře tento určený zájemce se společností ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. v sídle společnosti Jan Evan, advokátní kancelář s.r.o. na adrese Na Florenci 2116/15, 110 00 Nové město, Praha 1 ve lhůt ě deseti (10) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo společnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. ur čenému zájemci do deseti (10) pracovních dnů ode dne vyhotovení tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu. Určený zájemce bude povinen oznámit společnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. svůj úmysl upsat akcie nejméně dva (2) pracovní dny předem nedohodnou-li se jediný určený zájemce a Společnost jinak. Podpisy osob jednajících za Společnost i upisovatele musí na smlouvě o upsání akcií být úředně ověřeny. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky dle ustanovení § 480 až § 483 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. 1.5 Splacení emisního kursu a lhůta pro jeho splacení - Celý emisní kurz Akcií bude splacen nejpozději ve lhůtě 7 (sedmi) dní ode dne upsání Akcií peněžitým vkladem na účet společnosti IBAN: SK26 8120 5003 2086 2461 2060. 28.12.2018
Na základě smlouvy o koupi části závodu uzavřené dne 14. 9. 2018 s Liborem Řezníčkem, IČO: 45108536, se sídlem Dobrovského 890, Úvaly, PSČ 250 82, se společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. stala dne 3. 12. 2018 vlastníkem následující části závodu: lékárna provozovaná pod názvem Lékárna U Věže na adrese náměstí Arnošta z Pardubic 21, Český Brod, PSČ 282 01. 6.12.2018
Na základě smlouvy o koupi části závodu uzavřené dne 10. 8. 2018 s Mgr. Evou Šotákovou, IČO: 499 27 621, se sídlem Mendlovo náměstí 24, 602 00 Brno, se společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. stala dne 2. 10. 2018 vlastníkem následující části závodu: lékár na provozovaná pod názvem Lékárna na Mendlově náměstí na adrese Mendlovo náměstí 24/14, Brno, PSČ 602 00. 11.10.2018
V důsledku fúze sloučením společnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 28511298, jakožto společnosti nástupnické, se společnostmi: (i) CETA ENERGO s.r.o., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 28601602, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 91620, (ii) LÉKÁRNA NA PROUDU s.r.o., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 26000741, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 100151, (iii) Lékárna U Grandu s.r.o., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 28729986, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 101699, (iv) Lékárna u vozovny, s.r.o., se sídlem Nové s ady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, Česká republika, IČO: 05419018, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 99731, (v) Lékárna Raková s.r.o., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, Česká republika, IČO: 056 39531, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 101059, (vi) Marjánka Medical s.r.o., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 61856681, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 101682 a (vii) CHERLAN a.s., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 27061965, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka č. 7580, jakožto společnostmi zanikajícími, přešlo jmění shora uvedených zanikajícíc h společností na společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., která tak vstoupila do jejich právního postavení. 30.11.2017
Počet členů statutárního orgánu: 4 2.11.2016
Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl dne 5.9.2016 o zvýšení základního kapitálu společnosti. Základní kapitál společnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. se zvyšuje o částku ve výši 480.480.000,- Kč upsáním nových akcií, a to z dosavadní výše zá kladního kapitálu, která činí 200.200.000,- Kč na novou výši základního kapitálu, která představuje 680.680.000,- Kč. Upisování akcií nad ani pod tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním těc hto nových akcií: Počet upisovaných akcií: 48 ks; Jmenovitá hodnota 1 kusu akcie: 10.010.000,- Kč; Jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií: 480.480.000,- Kč; Emisní kurs upisovaných akcií: 10.010.000,- Kč/1ks; Emisní kurs všech upisovaných akcií: 480.48 0.000,- Kč; Druh upisovaných akcií: kmenové; Forma upisovaných akcií: na jméno; Podoba všech upisovaných akcií: listinné, (dále jen "Akcie"). S Akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva. Jelikož se jediný akcionář společnosti ČESKÁ LÉKARNA HOLDING, a.s . před přijetím rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti vzdal svého zákonného přednostního práva na upisování Akcií, jediný akcionář rozhoduje, že všechny nové Akcie budou nabídnuty k upsání jednomu určenému zájemci jedinému akcionáři společ nosti, a to PHARMAX HOLDINGS LIMITED, se sídlem Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C&I CENTER, 2nd floor, P.C. 3082, Limassol, Kyperská republika, zapsané v rejstříku společností vedeném kyperským ministerstvem obchodu, průmyslu a cestovního ruchu pod reg istračním číslem HE 295375. Jediný akcionář je oprávněn upsat nové Akcie smlouvou o upsání akcií uzavřenou se Společností. Tyto Akcie bude možno upsat ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře tento určený zájemce se společností ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. v sídle společnosti Jan Evan, advokátní kancelář s.r.o. na adrese Na Florenci 2116/15, 110 00 Nové město, Praha 1 ve lhůtě deseti pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spo lu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo společnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. určenému zájemci do deseti pracovních dnů ode dne vyhotovení tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu. Určený záj emce bude povinen oznámit společnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. svůj úmysl upsat akcie nejméně dva pracovní dny předem nedohodnou-li se jediný určený zájemce a Společnost jinak. Podpisy osob jednajících za Společnost i upisovatele musí na smlouvě o upsá ní akcií být úředně ověřeny. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky dle ustanovení § 480 až § 483 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. Emisní kurz Akcií bude splacen nejpozději ve lhůtě 1měsíce ode dne upsání Akcií formou započ tení. Jediný akcionář, PHARMAX HOLDINGS LIMITED, je povinen vůči pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu ve výši celkem 480.480.000,- Kč, která vznikne Společnosti za jediným určeným zájemcem jediným akcionářem Společnosti uzavřením smlouvy o u psání akcií mezi jediným určeným zájemcem a Společností za podmínek vymezených výše započíst část pohledávky jediného akcionáře PHARMAX HOLDINGS LIMITED za Společností v celkové výši 5.623.358.098,77,- Kč, a to ve výši 480.480.000,- Kč, (dále jen "Část po hledávky"), vzniklou z titulu vnitroskupinového úvěru poskytnutého Společnosti ze strany jediného akcionáře na základě úvěrové smlouvy ze dne 20.05.2014 (dále jen "Smlouva o úvěru"). Část pohledávky bude zahrnovat výlučne jistinu úvěru poskytnutého na zák ladě Smlouvy o úvěru v plné výši Části pohledávky bez ohledu na narostlé úroky, tudíž bude pohledávka Společnosti na splacení emisního kurzu započtena výlučne proti jistině úvěru. Smlouvu o započtení bude moci jediný akcionář, PHARMAX HOLDINGS LIMITED, uz avřít se Společností v sídle společnosti Jan Evan, advokátní kancelář s.r.o. na adrese Na Florenci 2116/15, 110 00 Nové město, Praha 1 ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení. Návrh na uzavření smlouvy o započtení sp olu s oznámením počátku běhu lhůty pro uzavření doručí představenstvo Společnosti jedinému akcionáři do 10 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Jediný akcionář bude povinen oznámit svůj úmysl uzavřít dohodu o započtení nejméně 2 pracovn í dny předem. Návrh smlouvy o započtení musí být před podpisem smlouvy ze strany Společnosti schválen valnou hromadou Společnosti. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emis ni kurz Akcií bude na základě této smlouvy splacen ve výši 100%. 12.10.2016
V důsledku fúze sloučením společnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., se sídlem Palackého třída 924/105, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ: 285 11 298, jakožto společnosti nástupnické, se společnostmi (i) Lékárna Kaplice s.r.o., se sídlem Palackého třída 924/105 , Královo Pole, 612 00 Brno, IČ: 260 90 473, (ii) Lékárna Media, s.r.o., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 260 06 669, (iii) NL2014, s.r.o., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 257 74 310, (iv) NL2014 beta, s.r. o., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 242 19 223, a (v) SP - DIAMED PLUS s.r.o., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 286 10 784, jakožto společnostmi zanikajícími, přešlo jmění shora uvedených zanikajících spole čností na společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., která tak vstoupila do jejich právního postavení. 31.10.2015
Na základě smlouvy o koupi části závodu uzavřené dne 16. 3. 2015 (ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 4. 2015) se společností AVICENUM - PHARMA s.r.o., se sídlem Praha 4, Horčičkova 548/4, PSČ 149 00, IČ: 001 98 145, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Mě stským soudem v Praze, oddíl C, vložka 560, se společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. stala dne 1. 6. 2015 vlastníkem následující části závodu: lékárna provozovaná pod názvem Berytos na adrese Vítězné náměstí 997/13, Praha 6. 16.6.2015
Na základě smlouvy o koupi části závodu uzavřené dne 18.2.2015 se společností Pharma 2, a.s., se sídlem, Revoluční 1546/24, 110 00 Praha 1, IČ: 278 90 686, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11818, se společnos t ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. stala dne 1.4.2015 vlastníkem následujících částí závodu: (i) lékárny Hlavní nádraží provozované na adrese Wilsonova 300/8, Praha 2, (ii) lékárny Na Suchdole provozované na adrese Suchdolské náměstí 445/7, Praha 6. 5.5.2015
Na základě smlouvy o koupi části závodu uzavřené dne 22.8.2014 se společností PEARS HEALTH CYBER, s.r.o. se sídlem Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 257 84 684, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 69 981, se společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. stala dne 1.11.2014 vlastníkem následujících částí závodu: (i) lékárny Harmonia provozované na adrese Plzeňská 396, 267 01 Králův Dvůr, Beroun, (ii) lékárny Harmonia provozované na adrese Revoluční 2312/27, 7 94 01 Krnov, Bruntál, (iii) lékárny Harmonia provozované na adrese Denisova 2907/11, 750 02 Přerov, Přerov, (iv) lékárny Harmonia provozované na adrese Zborovská 2008, 753 01 Hranice, Přerov, (v) lékárny Harmonia provozované na adrese U Tří mostů 844/2, 5 68 02 Svitavy, Svitavy, (vi) lékárny Harmonia provozované na adrese Žižkova 515, 541 01 Trutnov, Trutnov, (vii) lékárny Harmonia provozované na adrese U Jandovky 2, 682 01 Vyškov, Vyškov, (viii) lékárny Harmonia provozované na adrese Janáčkova 4266/13, 79 6 01 Prostějov, Prostějov. 15.12.2014
V důsledku fúze sloučením společností ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., se sídlem Palackého třída 924/105, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 285 11 298, jakožto společnosti nástupnické a společností (i) Česká lékárna, a.s., sídlem Brno, Palackého třída 105, PSČ 61 2 00, IČ 262 30 071, (ii) Lloyds Holding CZ s.r.o., se sídlem Praha 8 - Smíchov, Nádražní 344/23, PSČ 150 00, IČ 452 76 650, (iii) Lékárny Lloyds s.r.o., sídlem Praha 5 - Smíchov, Nádražní 344/23, PSČ 150 00, IČ 496 88 596, (iv) Lékárna F+G s.r.o. sídlem Brno - Královo Pole, Palackého třída 924/105, PSČ 612 00, IČ 291 59 644, (v) In.Invid. s.r.o., sídlem Palackého třída 924/105, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 267 79 544, (vi) LINEPHARM s.r.o., sídlem Palackého třída 924/105, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 4 63 50 471 a (vii) SimonPharma, a.s. se sídlem Praha 4, Krčská 1079, PSČ 140 00, IČ 264 38 062, jakožto společností zanikajících, přešlo obchodní jmění (t.j. soubor veškerého obchodního majetku a závazků, včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů ) zanikajících společností na společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. Na základě smlouvy o koupi části závodu uzavřené dne 13.3.2014 se společností Rent-Pharm, a.s. se sídlem Brno, Žabovřeská 68/4, PSČ: 603 00, IČ: 255 31 603, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2664, se společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. stala dne 1.5.2014 vlastníkem části závodu Lékárny Šantovka, nacházející se na adrese Olomouc, Polská 1201/1, PSČ: 779 00, včetně odloučeného oddělení pro výdej léčivých přípravků a zdravotnických materiálů na adrese Tršice 28 , PSČ: 783 57. Na základě smlouvy o koupi části závodu uzavřené dne 13.3.2014 se společností Rent-Pharm, a.s. se sídlem Brno, Žabovřeská 68/4, PSČ: 603 00, IČ: 255 31 603, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2664, se společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. stala dne 1.5.2014 vlastníkem části závodu Lékárny Centrum, nacházející se v OC EuroCenter na adrese Hradec Králové, Víta Nejedlého 1063, PSČ: 500 03. Na základě smlouvy o koupi části závodu uzavřené dne 13.3.2014 se společností Rent-Pharm, a.s. se sídlem Brno, Žabovřeská 68/4, PSČ: 603 00, IČ: 255 31 603, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2664, se společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. stala dne 1.7.2014 vlastníkem části závodu Lékárny U Viktorie nacházející se v Galerii Vaňkovka, na adrese Brno- Město, Ve Vaňkovce 1, PSČ: 602 00. 13.8.2014
V důsledku fúze sloučením společností ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., se sídlem Palackého třída 924/105, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 285 11 298, jakožto společnosti nástupnické a společností (i) Česká lékárna, a.s., sídlem Brno, Palackého třída 105, PSČ 61 2 00, IČ 262 30 071, (ii) Lloyds Holding CZ s.r.o., se sídlem Praha 8 - Smíchov, Nádražní 344/23, PSČ 150 00, IČ 452 76 650, (iii) Lékárny Lloyds s.r.o., sídlem Praha 5 - Smíchov, Nádražní 344/23, PSČ 150 00, IČ 496 88 596, (iv) Lékárna F+G s.r.o. sídlem Brno - Královo Pole, Palackého třída 924/105, PSČ 612 00, IČ 291 59 644, (v) In.Invid. s.r.o., sídlem Palackého třída 924/105, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 267 79 544, (vi) LINEPHARM s.r.o., sídlem Palackého třída 924/105, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 4 63 50 471 a (vii) SimonPharma, a.s. se sídlem Praha 4, Krčská 1079, PSČ 140 00, IČ 264 38 062, jakožto společností zanikajících, přešlo obchodní jmění (t.j. soubor veškerého obchodního majetku a závazků, včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů ) zanikajících společností na společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. Na základě smlouvy o koupi části závodu uzavřené dne 13.3.2014 se společností Rent-Pharm, a.s. se sídlem Brno, Žabovřeská 68/4, PSČ: 603 00, IČ: 255 31 603, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2664, se společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. stala dne 1.5.2014 vlastníkem části závodu Lékárny Šantovka, nacházející se na adrese Olomouc, Polská 1201/1, PSČ: 779 00, včetně odloučeného oddělení pro výdej léčivých přípravků a zdravotnických materiálů na adrese Tršice 28 , PSČ: 783 57. Na základě smlouvy o koupi části závodu uzavřené dne 13.3.2014 se společností Rent-Pharm, a.s. se sídlem Brno, Žabovřeská 68/4, PSČ: 603 00, IČ: 255 31 603, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2664, se společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. stala dne 1.5.2014 vlastníkem části závodu Lékárny Centrum, nacházející se v OC EuroCenter na adrese Hradec Králové, Víta Nejedlého 1063, PSČ: 500 03. Na základě smlouvy o koupi části závodu uzavřené dne 13.3.2014 se společností Rent-Pharm, a.s. se sídlem Brno, Žabovřeská 68/4, PSČ: 603 00, IČ: 255 31 603, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2664, se společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. stala dne 1.7.2014 vlastníkem části závodu Lékárny U Viktorie nacházející se v Galerii Šantovka na adrese Brno- Město, Ve Vaňkovce 1, PSČ: 602 00. 31.7.2014 - 13.8.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 8.7.2014
V důsledku fúze sloučením společností ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., se sídlem Palackého třída 924/105, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 285 11 298, jakožto společnosti nástupnické a společností (i) Česká lékárna, a.s., sídlem Brno, Palackého třída 105, PSČ 61 2 00, IČ 262 30 071, (ii) Lloyds Holding CZ s.r.o., se sídlem Praha 8 - Smíchov, Nádražní 344/23, PSČ 150 00, IČ 452 76 650, (iii) Lékárny Lloyds s.r.o., sídlem Praha 5 - Smíchov, Nádražní 344/23, PSČ 150 00, IČ 496 88 596, (iv) Lékárna F+G s.r.o. sídlem Brno - Královo Pole, Palackého třída 924/105, PSČ 612 00, IČ 291 59 644, (v) In.Invid. s.r.o., sídlem Palackého třída 924/105, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 267 79 544, (vi) LINEPHARM s.r.o., sídlem Palackého třída 924/105, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 4 63 50 471 a (vii) SimonPharma, a.s. se sídlem Praha 4, Krčská 1079, PSČ 140 00, IČ 264 38 062, jakožto společností zanikajících, přešlo obchodní jmění (t.j. soubor veškerého obchodního majetku a závazků, včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů ) zanikajících společností na společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. Na základě smlouvy o koupi části závodu uzavřené dne 13.3.2014 se společností Rent-Pharm, a.s. se sídlem Brno, Žabovřeská 68/4, PSČ: 603 00, IČ: 255 31 603, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2664, se společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. stala dne 1.5.2014 vlastníkem části závodu Lékárny Šantovka, nacházející se na adrese Olomouc, Polská 1201/1, PSČ: 779 00, včetně odloučeného oddělení pro výdej léčivých přípravků a zdravotnických materiálů na adrese Tršice 28 , PSČ: 783 57. Na základě smlouvy o koupi části závodu uzavřené dne 13.3.2014 se společností Rent-Pharm, a.s. se sídlem Brno, Žabovřeská 68/4, PSČ: 603 00, IČ: 255 31 603, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2664, se společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. stala dne 1.5.2014 vlastníkem části závodu Lékárny Centrum, nacházející se v OC EuroCenter na adrese Hradec Králové, Víta Nejedlého 1063, PSČ: 500 03. 13.5.2014 - 31.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 22.1.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 22.1.2014 - 2.11.2016
V důsledku fúze sloučením společností ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., se sídlem Palackého třída 924/105, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 285 11 298, jakožto společnosti nástupnické a společností (i) Česká lékárna, a.s., sídlem Brno, Palackého třída 105, PSČ 61 2 00, IČ 262 30 071, (ii) Lloyds Holding CZ s.r.o., se sídlem Praha 8 - Smíchov, Nádražní 344/23, PSČ 150 00, IČ 452 76 650, (iii) Lékárny Lloyds s.r.o., sídlem Praha 5 - Smíchov, Nádražní 344/23, PSČ 150 00, IČ 496 88 596, (iv) Lékárna F+G s.r.o. sídlem Brno - Královo Pole, Palackého třída 924/105, PSČ 612 00, IČ 291 59 644, (v) In.Invid. s.r.o., sídlem Palackého třída 924/105, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 267 79 544, (vi) LINEPHARM s.r.o., sídlem Palackého třída 924/105, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 4 63 50 471 a (vii) SimonPharma, a.s. se sídlem Praha 4, Krčská 1079, PSČ 140 00, IČ 264 38 062, jakožto společností zanikajících, přešlo obchodní jmění (t.j. soubor veškerého obchodního majetku a závazků, včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů ) zanikajících společností na společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. 1.11.2013 - 13.5.2014
Dne 3.7.2009 rozhodl jediný akcionář společnosti LARKFIELD a.s., společnost PENTA INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C&I CENTER, 2nd floor, P.C. 3803, Limassol, Kyperská republika, zapsaná v rejstříku společností vedeném kyp erským ministerstvem obchodu, průmyslu a cestovního ruchu pod registračním číslem HE 158996, při výkonu působnosti valné hromady společnosti LARKFIELD a.s., o zvýšení základního kapitálu společnosti LARKFIELD a.s.. z částky 2.000.000,-Kč o částku 198.000. 000,-Kč na částku 200.000.000,-Kč. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Uvedené rozhodnutí je obsaženo v notářském zápisu NZ 118/2009 N 134/2009 ze dne 3.7.2009, sepsaném JUDr. Petrem Hochmanem, notářem se sídlem v Praze. Zvýšení základního ka pitálu společnosti LARKFIELD a.s. bude provedeno upisováním 4 kusů nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akci 2.000.000,- Kč a 19 kusů nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každ é akcie 10.000.000,- Kč. Emisní kurz každé takové akcie bude roven její jmenovité hodnotě. Jediný akcionář společnosti LARKFIELD a.s. se vzdal přednostního práva na upisování akcií a rozhodl, že všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jednomu určitému zájemci - jedinému akcionáři společnosti LARKFIELD a.s., společnosti PENTA INVESTMENTS LIM ITED, se sídlem Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C&I CENTER, 2nd floor, P.C. 3803, Limassol, Kyperská republika, zapsané v rejstříku společností vedeném kyperským ministerstvem obchodu, průmyslu a cestovního ruchu pod registračním číslem HE 158996. Tyto akcie bude možno upsat ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře tento určitý zájemce se společností LARKFIELD a.s. v jejím sídle v Praze 1, Na Příkopě 15/583, PSČ 110 00, ve lhůtě dvaceti pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo společnosti LARKFIELD a.s. v sídle společnosti LARKFIELD a.s. určitému zájemci do dvaceti pracovních dnů ode dne prove dení zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Určený zájemce bude povinen oznámit společnosti LARKFIELD a.s. svůj úmysl upsat akcie nejméně dva pracovní dny předem. Podpisy osob jednajících za společnost LARKFIELD a.s. i upisovatelé musí být úředně ověřeny. Akcie budou splaceny peněžitým vkladem převodem na pro tento účel zřízený zvláštní účet společnosti LARKFIELD a.s. č. 3850772/0800, IBAN: CZ25 0800 0000 0000 0385 0772, vedený u České spořitelny, a.s. a to tak, že emisní kurs upsaných akcií bude nejméně z 30% splacen ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií a zbytek emisního kursu bude splacen ve lhůtě jednoho roku ode dne upsání akcií. 21.7.2009 - 31.8.2009

Aktuální kontaktní údaje ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.

Kapitál ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.

zakladni jmění 1 080 680 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.12.2018
zakladni jmění 680 680 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.10.2016 - 28.12.2018
zakladni jmění 200 200 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.11.2013 - 12.10.2016
zakladni jmění 200 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.8.2009 - 1.11.2013
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.1.2009 - 31.8.2009

Akcie ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 400 000 000 Kč 1 28.12.2018
Kmenové akcie na jméno 200 200 Kč 10 10.1.2018
Kmenové akcie na jméno 2 002 000 Kč 4 10.1.2018
Kmenové akcie na jméno 10 010 000 Kč 67 10.1.2018
Kmenové akcie na jméno 10 010 000 Kč 48 12.10.2016 - 10.1.2018
Kmenové akcie na jméno 200 200 Kč 10 1.11.2013 - 10.1.2018
Kmenové akcie na jméno 2 002 000 Kč 4 1.11.2013 - 10.1.2018
Kmenové akcie na jméno 10 010 000 Kč 19 1.11.2013 - 10.1.2018
Kmenové akcie na majitele 2 000 000 Kč 4 31.8.2009 - 1.11.2013
Kmenové akcie na majitele 10 000 000 Kč 19 31.8.2009 - 1.11.2013
Kmenové akcie na majitele 200 000 Kč 10 12.1.2009 - 1.11.2013

Sídlo ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Nové sady 996/25 , Brno 602 00 1.2.2016
Adresa Palackého třída 924/105 , Brno 612 00 15.6.2015 - 1.2.2016
Adresa Palackého třída 924/105 , Brno 612 00 7.6.2013 - 15.6.2015
Adresa Na příkopě 848/6 , Praha 110 00 1.2.2013 - 7.6.2013
Adresa Na příkopě 583/15 , Praha 110 00 27.2.2009 - 1.2.2013
Adresa Plaská 622/3 , Praha 150 00 12.1.2009 - 27.2.2009

Předmět podnikání ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.

Platnost údajů od - do
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 28.2.2014
Poskytování zdravorních služeb, druh-lékárenská péče 22.10.2013
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 31.3.2010

Předmět činnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.

Platnost údajů od - do
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 12.1.2009

vedení firmy ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.

Statutární orgán ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná každý člen představenstva samostatně. 7.6.2013
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva. 12.1.2009 - 7.6.2013
člen představenstva Pavel Hoffmann 26.10.2017
Vznik členství 20.10.2016
Adresa: Butovická 658/40 , Praha 158 00
předseda představenstva Daniel Horák 4.6.2018
Vznik členství 11.5.2018
Vznik funkce 11.5.2018
Adresa: Řepečská 682 , Praha 190 14
místopředseda představenstva David Mendl 4.6.2018
Vznik členství 11.5.2018
Vznik funkce 11.5.2018
Adresa: Příční 589/2 , Buštěhrad 273 43
člen představenstva Mgr. Hana Bambulová MBA 1.4.2019
Vznik členství 1.4.2019
Vznik funkce 1.4.2019
Adresa: 80 , Rantířov 588 41
člen představenstva Jana Mertlová 12.1.2009 - 27.2.2009
Vznik členství 12.1.2009
Zánik členství 12.2.2009
Adresa: 214 , Lodhéřov 378 26
člen představenstva Ing. Petr Palička 27.2.2009 - 21.7.2009
Vznik členství 12.2.2009
Zánik členství 8.7.2009
Vznik funkce 12.2.2009
Zánik funkce 8.7.2009
Adresa: Nerudova 218/30 , Praha 118 00
člen představenstva Ing. Peter Andits 21.7.2009 - 7.6.2013
Vznik členství 8.7.2009
Zánik členství 15.5.2013
Vznik funkce 8.7.2009
Zánik funkce 15.5.2013
Adresa: Kazanská 11961 , Bratislava Slovenská republika
předseda představenstva Václav Jirků 7.6.2013 - 10.6.2013
Vznik členství 15.5.2013
Zánik členství 19.12.2013
Vznik funkce 16.5.2013
Zánik funkce 19.12.2013
Adresa: Nobelova 811/1 , Praha 160 00
člen představenstva Luboš Korbelář 7.6.2013 - 10.6.2013
Vznik členství 15.5.2013
Adresa: Mezi školami 2473/14 , Praha 158 00
předseda představenstva Václav Jirků 10.6.2013 - 30.12.2013
Vznik členství 15.5.2013
Zánik členství 19.12.2013
Vznik funkce 16.5.2013
Zánik funkce 19.12.2013
Adresa: Nobelova 811/1 , Praha 160 00
člen představenstva Luboš Korbelář 10.6.2013 - 15.6.2015
Vznik členství 15.5.2013
Adresa: Mezi školami 2473/14 , Praha 158 00
předseda představenstva Daniel Horák 30.12.2013 - 10.8.2016
Vznik členství 19.12.2013
Vznik funkce 19.12.2013
Adresa: V soudním 421 , Praha 190 14
člen představenstva Luboš Korbelář 15.6.2015 - 13.8.2016
Vznik členství 15.5.2013
Adresa: Mezi školami 2473/14 , Praha 158 00
místopředseda představenstva David Mendl 7.6.2013 - 17.8.2016
Vznik členství 15.5.2013
Vznik funkce 16.5.2013
Adresa: Na Rybníkách 754 , Hradec nad Moravicí 747 41
člen představenstva Pavel Hoffmann 2.11.2016 - 26.10.2017
Vznik členství 20.10.2016
Adresa: Jílovišťská 696 , Praha 155 31
předseda představenstva Daniel Horák 10.8.2016 - 4.6.2018
Vznik členství 19.12.2013
Zánik členství 11.5.2018
Vznik funkce 19.12.2013
Zánik funkce 11.5.2018
Adresa: Řepečská 682 , Praha 190 14
člen představenstva Luboš Korbelář 13.8.2016 - 4.6.2018
Vznik členství 15.5.2013
Zánik členství 11.5.2018
Zánik funkce 11.5.2018
Adresa: Dismanova 2625/6 , Praha 158 00
místopředseda představenstva David Mendl 17.8.2016 - 4.6.2018
Vznik členství 15.5.2013
Zánik členství 11.5.2018
Vznik funkce 16.5.2013
Zánik funkce 11.5.2018
Adresa: Příční 589/2 , Buštěhrad 273 43
člen představenstva Luboš Korbelář 4.6.2018 - 1.4.2019
Vznik členství 11.5.2018
Zánik členství 1.4.2019
Vznik funkce 11.5.2018
Zánik funkce 1.4.2019
Adresa: Dismanova 2625/6 , Praha 158 00

Dozorčí rada ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Jan Evan 4.6.2018
Vznik členství 11.5.2018
Vznik funkce 11.5.2018
Adresa: Eliášova 602/34 , Praha 160 00
místopředseda Leonardo Ferrandino 17.1.2019
Vznik členství 12.1.2017
Vznik funkce 17.12.2018
Adresa: Via della Gabella 1 , Bologna Italská republika
člen Lukáš Kazik 17.1.2019
Vznik členství 17.12.2018
Vznik funkce 17.12.2018
Adresa: Stojanova 374/12 , Brno 602 00
předseda dozorčí rady Ingrid Stirberová 12.1.2009 - 27.2.2009
Vznik členství 12.1.2009
Zánik členství 12.2.2009
Vznik funkce 12.1.2009
Zánik funkce 12.2.2009
Adresa: Pod lázní 745/5 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Žaneta Biĺová 12.1.2009 - 27.2.2009
Vznik členství 12.1.2009
Zánik členství 12.2.2009
Adresa: Varnsdorfská 334/11 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Peter Herich 12.1.2009 - 27.2.2009
Vznik členství 12.1.2009
Zánik členství 12.2.2009
Adresa: Netlucká 635 , Praha 107 00
předseda dozorčí rady Ing. Jakub Kořínek MBA 27.2.2009 - 7.6.2013
Vznik členství 12.2.2009
Zánik členství 15.5.2013
Vznik funkce 12.2.2009
Zánik funkce 15.5.2013
Adresa: Brdlíkova 285/1 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Ing. David Musil 27.2.2009 - 7.6.2013
Vznik členství 12.2.2009
Zánik členství 15.5.2013
Adresa: Jevanská 1453/8 , Praha 100 00
člen dozorčí rady MUDr. Václav Jirků 27.2.2009 - 7.6.2013
Vznik členství 12.2.2009
Zánik členství 15.5.2013
Adresa: Nobelova 811/1 , Praha 160 00
předseda dozorčí rady Jan Evan 7.6.2013 - 10.6.2013
Vznik členství 15.5.2013
Vznik funkce 16.5.2013
Adresa: Eliášova 602/34 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Václav Jirků 22.1.2014 - 11.9.2014
Vznik členství 15.1.2014
Adresa: Nobelova 811/1 , Praha 160 00
místopředseda dozorčí rady Peter Andits 7.6.2013 - 5.5.2015
Vznik členství 15.5.2013
Zánik členství 1.4.2015
Vznik funkce 16.5.2013
Zánik funkce 1.4.2015
Adresa: Kazanská , 821 06 Bratislava Slovenská republika
předseda dozorčí rady Jan Evan 10.6.2013 - 15.6.2015
Vznik členství 15.5.2013
Vznik funkce 16.5.2013
Adresa: Eliášova 602/34 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Václav Jirků 11.9.2014 - 15.6.2015
Vznik členství 15.1.2014
Adresa: Kolejní 429/3 , Praha 160 00
předseda dozorčí rady Jan Evan 15.6.2015 - 1.4.2016
Vznik členství 15.5.2013
Vznik funkce 16.5.2013
Adresa: Na poříčí 1053/44 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Václav Jirků 15.6.2015 - 21.2.2017
Vznik členství 15.1.2014
Zánik členství 12.1.2017
Zánik funkce 12.2.2017
Adresa: Kolejní 429/3 , Praha 160 00
předseda dozorčí rady Jan Evan 1.4.2016 - 4.6.2018
Vznik členství 15.5.2013
Zánik členství 11.5.2018
Vznik funkce 16.5.2013
Zánik funkce 11.5.2018
Adresa: Eliášova 602/34 , Praha 160 00
místopředsedkyně dozorčí rady Agáta Meštellérová 5.5.2015 - 17.1.2019
Vznik členství 1.4.2015
Vznik funkce 28.4.2015
Zánik funkce 17.12.2018
Adresa: Pod Wilec hôrkou 1911/34 , 8010 Prešov, Prešovský kraj Slovenská republika
člen dozorčí rady Leonardo Ferrandino 21.2.2017 - 17.1.2019
Vznik členství 12.1.2017
Vznik funkce 12.1.2017
Zánik funkce 17.12.2018
Adresa: Via Della Gabella , Bologna (BO) Italská republika

Sbírka Listin ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 6919/SL 65 účetní závěrka [2015], zpráva auditora ověření zahajovací rozvahy k 1.1.2015 Krajský soud v Brně 12.8.2015 16.9.2015 9.11.2015 16
B 6919/SL 64 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Krajský soud v Brně 23.6.2015 16.9.2015 9.11.2015 32
B 6919/SL 63 notářský zápis [NZ 493/2015] projekt fúze sloučením Krajský soud v Brně 12.8.2015 13.8.2015 14.8.2015 15
B 6919/SL 61 ostatní smlouva o koupi části závodu - dodatek č.1 Krajský soud v Brně 14.4.2015 2.6.2015 9.6.2015 2
B 6919/SL 59 ostatní smlouva o koupi části závodu Krajský soud v Brně 18.2.2015 31.3.2015 8.4.2015 24
B 6919/SL 55 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 25.6.2014 3.7.2014 29.7.2014 14
B 6919/SL 54 notářský zápis stanovy, NZ 494/2014 Krajský soud v Brně 25.6.2014 3.7.2014 29.7.2014 43
B 6919/SL 53 ostatní sml. o koupi části podniku Krajský soud v Brně 13.3.2014 23.6.2014 25.6.2014 19
B 6919/SL 52 ostatní smlouva o koupi části závodu Krajský soud v Brně 13.3.2014 24.4.2014 29.4.2014 19
B 6919/SL 51 ostatní smlouva o koupi části závodu Krajský soud v Brně 13.3.2014 24.4.2014 29.4.2014 19
B 6919/SL 50 notářský zápis rozhodnutí jediného akcionáře, NZ 39/2014 Krajský soud v Brně 30.1.2014 28.2.2014 28.2.2014 35
B 6919/SL 49 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 30.1.2014 19.2.2014 28.2.2014 12
B 6919/SL 48 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 4.2.2014 24.2.2014 25.2.2014 25
B 6919/SL 47 výroční zpráva [2012]  SimonPharma, a.s. Krajský soud v Brně 20.3.2013 21.2.2014 25.2.2014 31
B 6919/SL 46 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Lloyds Holding CZ s.r.o. Krajský soud v Brně 29.3.2013 21.2.2014 25.2.2014 16
B 6919/SL 45 účetní závěrka [2012], zpráva auditora LINEPHARM s.r.o. Krajský soud v Brně 28.2.2013 21.2.2014 25.2.2014 15
B 6919/SL 44 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Lékárny Lloyds s.r.o. Krajský soud v Brně 12.2.2013 21.2.2014 25.2.2014 23
B 6919/SL 43 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Lékárna F+G s.r.o. Krajský soud v Brně 17.4.2013 21.2.2014 25.2.2014 13
B 6919/SL 42 účetní závěrka [2012], zpráva auditora In.Invid. s.r.o. Krajský soud v Brně 17.4.2013 21.2.2014 25.2.2014 13
B 6919/SL 41 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Česká lékárna, a.s. Krajský soud v Brně 25.6.2013 21.2.2014 25.2.2014 33
B 6919/SL 40 účetní závěrka [2013], zpráva auditora zahajovací rozvaha k 1.1.2013 Krajský soud v Brně 31.7.2013 21.2.2014 25.2.2014 26
B 6919/SL 38 stanovy společnosti úplné znění k 1.11.2013 Krajský soud v Brně 6.9.2013 21.2.2014 25.2.2014 11
B 6919/SL 37 posudek znalce č. 71-10/2013 Krajský soud v Brně 24.7.2013 21.2.2014 25.2.2014 264
B 6919/SL 36 notářský zápis projekt vnitrostátní fúze sloučením, NZ 425/2013 Krajský soud v Brně 3.9.2013 21.2.2014 25.2.2014 42
B 6919/SL 35 notářský zápis projekt vnitrostátní fúze sloučením, NZ 424/2013 Krajský soud v Brně 3.9.2013 21.2.2014 25.2.2014 36
B 6919/SL 34 notářský zápis projekt vnitrostátní fúze sloučením, NZ 423/2013 Krajský soud v Brně 3.9.2013 21.2.2014 25.2.2014 37
B 6919/SL 33 notářský zápis projekt vnitrostátní fúze sloučením, NZ 422/2013 Krajský soud v Brně 3.9.2013 21.2.2014 25.2.2014 37
B 6919/SL 32 notářský zápis projekt vnitrostátní fúze sloučením, NZ 421/2013 Krajský soud v Brně 3.9.2013 21.2.2014 25.2.2014 37
B 6919/SL 31 notářský zápis projekt vnitrostátní fúze sloučením, NZ 420/2013 Krajský soud v Brně 3.9.2013 21.2.2014 25.2.2014 52
B 6919/SL 30 notářský zápis projekt vnitrostátní fúze sloučením, NZ 419/2013 Krajský soud v Brně 3.9.2013 21.2.2014 25.2.2014 37
B 6919/SL 29 notářský zápis projekt vnitrostátní fúze sloučením, NZ 418/2013 Krajský soud v Brně 3.9.2013 21.2.2014 25.2.2014 39
B 6919/SL 28 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 15.1.2014 20.1.2014 27.1.2014 6
B 6919/SL 27 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 1.1.2014 20.1.2014 27.1.2014 11
B 6919/SL 26 ostatní zápis o průběhu zasedání a o rozhodnutí představenstva Krajský soud v Brně 19.12.2013 20.1.2014 27.1.2014 2
B 6919/SL 25 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 19.12.2013 20.1.2014 27.1.2014 5
B 6919/SL 24 notářský zápis rozhodnutí jediného akcionáře, NZ 670/2013 Krajský soud v Brně 18.12.2013 20.1.2014 27.1.2014 23
B 6919/SL 20 notářský zápis rozhod. VH, NZ 170/2013 Krajský soud v Brně 15.5.2013 15.10.2013 30.10.2013 10
B 6919/SL 19 změna právní formy, fúze projekt vnitrostátní fúze sloučením Krajský soud v Brně 31.7.2013 1.8.2013 2.8.2013 12
B 14954/SL 18 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 16.5.2013 31.5.2013 10.6.2013 11
B 14954/SL 17 ostatní  zápis z představenstva Krajský soud v Brně 16.5.2013 31.5.2013 10.6.2013 2
B 14954/SL 16 notářský zápis  NZ 170/2013 Krajský soud v Brně 15.5.2013 31.5.2013 10.6.2013 11
B 14954/SL 15 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Krajský soud v Brně 31.12.2012 27.5.2013 5.6.2013 16
B 14954/SL 13 účetní závěrka r.2011 Krajský soud v Brně 31.12.2011 22.6.2012 4.7.2012 16
B 14954/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2010 Krajský soud v Brně 31.12.2010 21.12.2011 28.12.2011 25
B 14954/SL 11 účetní závěrka, zpráva auditora r.2010 Krajský soud v Brně 31.12.2010 24.8.2011 25.8.2011 16
B 14954/SL 10 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Krajský soud v Brně 31.12.2009 8.7.2010 14.7.2010 15
B 14954/SL 9 notářský zápis -NZ112/2010 Krajský soud v Brně 15.2.2010 4.3.2010 22.3.2010 41
B 14954/SL 8 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 13.7.2009 28.8.2009 2
B 14954/SL 7 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 7.7.2009 28.8.2009 1
B 14954/SL 6 notářský zápis NZ 118/2009 Krajský soud v Brně 3.7.2009 18.8.2009 35
B 14954/SL 5 podpisové vzory Krajský soud v Brně 2.2.2009 4.3.2009 5.3.2009 1
B 14954/SL 4 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Krajský soud v Brně 12.2.2009 4.3.2009 5.3.2009 2
B 14954/SL 3 ostatní - záp.z DR Krajský soud v Brně 22.10.2008 15.1.2009 5.2.2009 1
B 14954/SL 2 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 753/2008 Krajský soud v Brně 22.10.2008 29.1.2009 21
B 14954/SL 1 podpisové vzory Krajský soud v Brně 22.10.2008 29.1.2009 1

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.

IČO (identifikační číslo) 28511298
Jméno ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 22.2.2010
Celkový počet živností: 2
Aktivních živností: 2

Sídlo ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.

Živnosti a provozovny ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.2.2010
Provozovna č. 1
Provozovna K Vypichu 497, Nučice 252 16
Identifikační číslo provozovny 1010445405
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 10.8.2015
Provozovna č. 2
Provozovna Pražská 1764, Náchod 547 01
Identifikační číslo provozovny 1010487345
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 7.9.2015
Provozovna č. 3
Provozovna Vídeňská třída 684/69, Znojmo 669 02
Identifikační číslo provozovny 1010528319
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.10.2015
Provozovna č. 4
Provozovna Švehlova 1391/32, Praha 102 00
Identifikační číslo provozovny 1010528301
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.10.2015
Provozovna č. 5
Provozovna Tyršova 869, Trmice 400 04
Identifikační číslo provozovny 1010582402
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2015
Provozovna č. 6
Provozovna Msgre. B. Staška 2, Domažlice 344 01
Identifikační číslo provozovny 1010582313
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2015
Provozovna č. 7
Provozovna Náměstí 44, Kaplice 382 41
Identifikační číslo provozovny 1010582348
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2015
Provozovna č. 8
Provozovna Masarykova 444/1, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1010582267
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 3.11.2015
Provozovna č. 9
Provozovna Poděbradská 293, Pardubice 530 09
Identifikační číslo provozovny 1010582399
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2015
Provozovna č. 10
Provozovna Poděbradská 1037, Nymburk 288 02
Identifikační číslo provozovny 1010582411
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 9.11.2015
Provozovna č. 11
Provozovna Nádražní 418/1, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1010582305
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2015
Provozovna č. 12
Provozovna Masarykova třída 1333, Orlová 735 14
Identifikační číslo provozovny 1010582372
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2015
Provozovna č. 13
Provozovna Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou 584 01
Identifikační číslo provozovny 1010582356
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2015
Provozovna č. 14
Provozovna Rovná 2460/4, Boskovice 680 01
Identifikační číslo provozovny 1010582275
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2015
Provozovna č. 15
Provozovna Bednaříkova 2893/1, Brno 628 00
Identifikační číslo provozovny 1010582291
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2015
Provozovna č. 16
Provozovna Jateční 5156/4, Jablonec nad Nisou 466 01
Identifikační číslo provozovny 1010582321
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2015
Provozovna č. 17
Provozovna Okružní 1430, Orlová 735 14
Identifikační číslo provozovny 1010582381
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2015
Provozovna č. 18
Provozovna Netroufalky 770/14, Brno 625 00
Identifikační číslo provozovny 1010582283
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2015
Provozovna č. 19
Provozovna Gen. Fanty 36, Kaplice 382 41
Identifikační číslo provozovny 1010582330
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2015
Provozovna č. 20
Provozovna Budyšínská 1400, Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny 1010582364
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2015
Provozovna č. 21
Provozovna Pavlovická 272/18, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1010613537
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 26.11.2015
Provozovna č. 22
Provozovna Vinohradská 2577/178, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1010613545
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.12.2015
Provozovna č. 23
Provozovna Sokolovská 351/213, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1010613553
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.12.2015
Provozovna č. 24
Provozovna Horymírova 2910/1, Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny 1010632043
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 14.12.2015
Provozovna č. 25
Provozovna Košuličova 632/10, Brno 619 00
Identifikační číslo provozovny 1010632051
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 8.12.2015
Provozovna č. 26
Provozovna Okružní 4701, Zlín 760 05
Identifikační číslo provozovny 1010681478
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 11.1.2016
Provozovna č. 27
Provozovna Masarykova 652/36, Lysá nad Labem 289 22
Identifikační číslo provozovny 1010731611
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.2.2016
Provozovna č. 28
Provozovna Horní 2233/6, Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny 1010731629
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 2.2.2016
Provozovna č. 29
Provozovna Nové sady 996/25, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1010780948
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 1.3.2016
Provozovna č. 30
Provozovna Olomoucká 90, Velký Týnec 783 72
Identifikační číslo provozovny 1010780930
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.3.2016
Provozovna č. 31
Provozovna Na Florenci 2116/15, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1010780964
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 1.3.2016
Provozovna č. 32
Provozovna Šumperská 527, Uničov 783 91
Identifikační číslo provozovny 1010856383
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 8.4.2016
Provozovna č. 33
Provozovna Jakuba Obrovského 1389 1 635 00 Brno
Identifikační číslo provozovny 1010859161
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 18.4.2016
Provozovna č. 34
Provozovna Dukelská 110, Jablunkov 739 91
Identifikační číslo provozovny 1010898167
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 2.5.2016
Provozovna č. 35
Provozovna U Hřebčince 2510, Písek 397 01
Identifikační číslo provozovny 1010898175
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 2.5.2016
Provozovna č. 36
Provozovna 148 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1010924443
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 16.5.2016
Provozovna č. 37
Provozovna nám. Míru 5, Moravské Budějovice 676 02
Identifikační číslo provozovny 1010924435
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 12.5.2016
Provozovna č. 38
Provozovna náměstí Václava Vacka 6043/23, Ostrava 708 00
Identifikační číslo provozovny 1010964011
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 27.5.2016
Provozovna č. 39
Provozovna Francouzská třída 2015/1, Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny 1010968491
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 27.5.2016
Provozovna č. 40
Provozovna Hradecká 1141, Jičín 506 01
Identifikační číslo provozovny 1010987232
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 20.6.2016
Provozovna č. 41
Provozovna Jablunkovská 1935/10, Český Těšín 737 01
Identifikační číslo provozovny 1010987224
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.7.2016
Provozovna č. 42
Provozovna Alej 17. listopadu 1762, Roudnice nad Labem 413 01
Identifikační číslo provozovny 1010987208
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 27.6.2016
Provozovna č. 43
Provozovna Zápská 2600 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Identifikační číslo provozovny 1011029596
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 18.7.2016
Provozovna č. 44
Provozovna Horní 298 65 700 30 Ostrava
Identifikační číslo provozovny 1011029600
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 18.7.2016
Provozovna č. 45
Provozovna Obchodní zóna 263, Otvice 431 11
Identifikační číslo provozovny 1011046342
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 46
Provozovna Lodžská 399/26, Praha 181 00
Identifikační číslo provozovny 1011046326
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 29.7.2016
Provozovna č. 47
Provozovna Opavská 954/61, Kravaře 747 21
Identifikační číslo provozovny 1011046334
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 2.8.2016
Provozovna č. 48
Provozovna Přemyslovců 2252/1, Nový Jičín 741 01
Identifikační číslo provozovny 1011046318
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.8.2016
Provozovna č. 49
Provozovna Mostecká 5894 430 01 Chomutov
Identifikační číslo provozovny 1011087782
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2015
Provozovna č. 50
Provozovna Čechova 750 02 Přerov
Identifikační číslo provozovny 1011147459
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 29.9.2016
Provozovna č. 51
Provozovna Jáchymova 838, Jindřichův Hradec 377 01
Identifikační číslo provozovny 1011147424
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 29.9.2016
Provozovna č. 52
Provozovna Seifertova 612/89, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1011147467
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 3.10.2016
Provozovna č. 53
Provozovna Spojovací 1345, Střítež 674 01
Identifikační číslo provozovny 1011147475
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 6.10.2016
Provozovna č. 54
Provozovna T. G. Masaryka 407, Choceň 565 01
Identifikační číslo provozovny 1011147483
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 7.10.2016
Provozovna č. 55
Provozovna Dolecká 974 551 01 Jaroměř
Identifikační číslo provozovny 1011181894
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 20.10.2016
Provozovna č. 56
Provozovna Jičínská 1350, Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny 1011181886
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 17.10.2016
Provozovna č. 57
Provozovna Masarykovo nám. 151/22, Jeseník 790 01
Identifikační číslo provozovny 1011222108
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 3.11.2016
Provozovna č. 58
Provozovna Třída 9. května 1386/50, Rumburk 408 01
Identifikační číslo provozovny 1011222116
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 7.11.2016
Provozovna č. 59
Provozovna Krkonošská 668, Tanvald 468 41
Identifikační číslo provozovny 1011293439
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 9.12.2016
Provozovna č. 60
Provozovna U Stadionu 1655 8 736 01 Havířov
Identifikační číslo provozovny 1011293447
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 20.12.2016
Provozovna č. 61
Provozovna Leštinská 2429 1 789 01 Zábřeh
Identifikační číslo provozovny 1011332256
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 28.11.2016
Provozovna č. 62
Provozovna Husova 69, Jaroměř 551 01
Identifikační číslo provozovny 1011374153
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 20.1.2017
Provozovna č. 63
Provozovna Benešova 147, Stříbro 349 01
Identifikační číslo provozovny 1011374145
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 30.1.2017
Provozovna č. 64
Provozovna Fügnerova 51, Vrchlabí 543 01
Identifikační číslo provozovny 1011589273
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 20.4.2017
Provozovna č. 65
Provozovna Srbická 464, Teplice 415 10
Identifikační číslo provozovny 1011596075
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.5.2017
Provozovna č. 66
Provozovna Komenského 5320 18 466 01 Jablonec nad Nisou
Identifikační číslo provozovny 1011596083
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.5.2017
Provozovna č. 67
Provozovna Tyršova 579, Chotěboř 583 01
Identifikační číslo provozovny 1011664089
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 9.6.2017
Provozovna č. 68
Provozovna Čechovská 55, Příbram 261 01
Identifikační číslo provozovny 1011664071
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 5.6.2017
Provozovna č. 69
Provozovna Jana Žižky 1930 765 02 Otrokovice
Identifikační číslo provozovny 1011685582
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 19.6.2017
Provozovna č. 70
Provozovna Úzká 174/1, Hlučín 748 01
Identifikační číslo provozovny 1011701278
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 26.6.2017
Provozovna č. 71
Provozovna Londýnské náměstí 881/6, Brno 639 00
Identifikační číslo provozovny 1011719274
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 3.7.2017
Provozovna č. 72
Provozovna Londýnské náměstí 881/6, Brno 639 00
Identifikační číslo provozovny 1011719266
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 3.7.2017
Provozovna č. 73
Provozovna Mostecká 1063 517 21 Týniště nad Orlicí
Identifikační číslo provozovny 1011719240
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 10.7.2017
Provozovna č. 74
Provozovna nám. Svobody 1321, Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny 1011747430
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.8.2017
Provozovna č. 75
Provozovna Smetanova 1244, Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny 1011747413
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.8.2017
Provozovna č. 76
Provozovna Revoluční 1412 250 92 Šestajovice
Identifikační číslo provozovny 1011747448
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.8.2017
Provozovna č. 77
Provozovna Smetanova 902, Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny 1011747421
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.8.2017
Provozovna č. 78
Provozovna Masarykovo nám. 1325, Vizovice 763 12
Identifikační číslo provozovny 1011747405
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.8.2017
Provozovna č. 79
Provozovna Dvořákova 1163 563 01 Lanškroun
Identifikační číslo provozovny 1011794209
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 31.8.2017
Provozovna č. 80
Provozovna Plzeňská 162, Beroun 266 01
Identifikační číslo provozovny 1011794217
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 6.9.2017
Provozovna č. 81
Provozovna Československé mládeže 407 47 Varnsdorf
Identifikační číslo provozovny 1011835002
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 18.9.2017
Provozovna č. 82
Provozovna Italská 700 289 24 Milovice
Identifikační číslo provozovny 1011834995
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 22.9.2017
Provozovna č. 83
Provozovna Hostinského 1533/4, Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny 1011834987
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 18.9.2017
Provozovna č. 84
Provozovna Plzeňská 233/8, Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny 1011835011
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 18.9.2017
Provozovna č. 85
Provozovna Krnovská 739 165 747 07 Opava
Identifikační číslo provozovny 1011858959
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 18.10.2017
Provozovna č. 86
Provozovna U Kostela 4051/5, Jablonec nad Nisou 466 04
Identifikační číslo provozovny 1011888866
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 6.11.2017
Provozovna č. 87
Provozovna Slezské náměstí 13/38, Bílovec 743 01
Identifikační číslo provozovny 1011888858
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2017
Provozovna č. 88
Provozovna Opavská 6117/51, Ostrava 708 00
Identifikační číslo provozovny 1011945037
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.12.2017
Provozovna č. 89
Provozovna Revoluční 456/28, Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny 1011945029
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.12.2017
Provozovna č. 90
Provozovna Pod Marjánkou 1906/12, Praha 169 00
Identifikační číslo provozovny 1011944995
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.12.2017
Provozovna č. 91
Provozovna třída SNP 593/23, Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny 1011945002
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.12.2017
Provozovna č. 92
Provozovna 17. listopadu 641/22, Ostrava 708 00
Identifikační číslo provozovny 1011945011
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.12.2017
Provozovna č. 93
Provozovna Kuchařovická 3611/11, Znojmo 669 02
Identifikační číslo provozovny 1011948168
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 7.12.2017
Provozovna č. 94
Provozovna třída 3. května 1170, Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny 1009254944
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 95
Provozovna 8. května 515/19, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1009253913
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 96
Provozovna Václava Majera 2898, Louny 440 01
Identifikační číslo provozovny 1009252593
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 97
Provozovna Ostravská 2030/77, Český Těšín 737 01
Identifikační číslo provozovny 1009252615
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 98
Provozovna Oblouková 1395/4, Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny 1009252607
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 99
Provozovna nám. Přemysla Otakara II. 88/26, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1009254952
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 100
Provozovna tř. Práce 1960/1, Bruntál 792 01
Identifikační číslo provozovny 1009252623
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 101
Provozovna Karlovo náměstí 313/8, Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny 1009254481
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 102
Provozovna Štefánikova 1410/18, Kopřivnice 742 21
Identifikační číslo provozovny 1009252160
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 103
Provozovna S. K. Neumanna 329/23, Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny 1009253492
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 104
Provozovna Jeremenkova 103/23, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1009253921
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 105
Provozovna Bubeníčkova 4405/1, Brno 615 00
Identifikační číslo provozovny 1009252631
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 106
Provozovna Mistra Jaroslava Kociana 25, Ústí nad Orlicí 562 01
Identifikační číslo provozovny 1009253671
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 107
Provozovna Kpt. Jaroše 199/1, Karlovy Vary 360 06
Identifikační číslo provozovny 1009252640
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 108
Provozovna Na Průtahu 1960, Kadaň 432 01
Identifikační číslo provozovny 1009252658
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 109
Provozovna Dr. E. Beneše 2871/5, Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny 1009253930
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 110
Provozovna Kostelecká 822/75, Praha 196 00
Identifikační číslo provozovny 1009254961
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 111
Provozovna Riegrova 1148, Jičín 506 01
Identifikační číslo provozovny 1009252666
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 112
Provozovna Pražská tř. 1014/71, České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny 1009253948
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 113
Provozovna Turenská 565, Kostelec nad Labem 277 13
Identifikační číslo provozovny 1009254979
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 114
Provozovna Všebořická 389/53, Ústí nad Labem 400 10
Identifikační číslo provozovny 1009254499
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 115
Provozovna Makovského 1349/2, Praha 163 00
Identifikační číslo provozovny 1009253956
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 116
Provozovna Dolní 100, Havlíčkův Brod 580 01
Identifikační číslo provozovny 1009253964
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 117
Provozovna T. G. Masaryka 212, Český Krumlov 381 01
Identifikační číslo provozovny 1009254987
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 118
Provozovna Jugoslávská 770/13, Brno 613 00
Identifikační číslo provozovny 1009254502
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 119
Provozovna Husova 105/12, Slaný 274 01
Identifikační číslo provozovny 1009253972
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 120
Provozovna Masarykovo náměstí 55, Chrudim 537 01
Identifikační číslo provozovny 1009253506
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 121
Provozovna Hlučínská 1605/49, Opava 747 05
Identifikační číslo provozovny 1009252178
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 122
Provozovna Mimoňská 3091, Česká Lípa 470 01
Identifikační číslo provozovny 1009254511
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 123
Provozovna Chebská 370/81, Karlovy Vary 360 06
Identifikační číslo provozovny 1009253522
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 124
Provozovna Lidická 1269, Třinec 739 61
Identifikační číslo provozovny 1009254529
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 125
Provozovna Brněnská 4971/74, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1009253514
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 126
Provozovna Pasovská 175/5, Vimperk 385 01
Identifikační číslo provozovny 1009253981
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 127
Provozovna Nádražní 1939/4, Karviná 733 01
Identifikační číslo provozovny 1009253531
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 128
Provozovna 1. máje 1425, Rožnov pod Radhoštěm 756 61
Identifikační číslo provozovny 1009255002
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 129
Provozovna tř. 17. listopadu 883/2, Karviná 734 01
Identifikační číslo provozovny 1009254537
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 130
Provozovna Nádražní 320, Bučovice 685 01
Identifikační číslo provozovny 1009254545
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 131
Provozovna B. Martinů 2097/30, Nový Jičín 741 01
Identifikační číslo provozovny 1009252208
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 132
Provozovna Na poříčí 1048/30, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1009254006
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 133
Provozovna Vídeňská 995/63, Brno 639 00
Identifikační číslo provozovny 1009254553
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 134
Provozovna Tyršova 144, Sedlčany 264 01
Identifikační číslo provozovny 1009253565
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 135
Provozovna Na Sadech 1864/23, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1009254022
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 136
Provozovna 1548, Ivančice 664 91
Identifikační číslo provozovny 1009254111
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 137
Provozovna Luženská 2725, Rakovník 269 01
Identifikační číslo provozovny 1009254031
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 138
Provozovna Polská 6191/21, Ostrava 708 00
Identifikační číslo provozovny 1009252216
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 139
Provozovna Před Tratí 891/2, Havířov 735 64
Identifikační číslo provozovny 1009252224
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 140
Provozovna Grmelova 2032/2, Ostrava 709 00
Identifikační číslo provozovny 1009252232
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 141
Provozovna Brněnská 360, Třebíč 674 01
Identifikační číslo provozovny 1009254049
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 142
Provozovna Dukelská 672, Šenov u Nového Jičína 742 42
Identifikační číslo provozovny 1009254120
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 143
Provozovna třída Karla IV. 468/18, Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny 1009255011
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 144
Provozovna Hradecká 408/40, Brno 621 00
Identifikační číslo provozovny 1009255240
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 145
Provozovna Karla Čapka 1656/13, Šlapanice 664 51
Identifikační číslo provozovny 1009255029
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 146
Provozovna Hálkova 1568, Humpolec 396 01
Identifikační číslo provozovny 1009254138
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 147
Provozovna Masarykova 330, Telč 588 56
Identifikační číslo provozovny 1009255045
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 148
Provozovna Mostní 102/16, Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny 1009253573
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 149
Provozovna U Skleníků 1490/24, Havířov 735 64
Identifikační číslo provozovny 1009255258
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 150
Provozovna 357, Mokrá-Horákov 664 04
Identifikační číslo provozovny 1009255053
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 151
Provozovna nám. Republiky 151/21, Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny 1009253689
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 152
Provozovna Nádražní 548, Hlinsko 539 01
Identifikační číslo provozovny 1009255266
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 153
Provozovna Nádražní 591 01 Žďár nad Sázavou
Identifikační číslo provozovny 1009253581
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 154
Provozovna Dr. E. Beneše 560 02 Česká Třebová
Identifikační číslo provozovny 1009254057
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 155
Provozovna Sjízdná 5554/2, Ostrava 722 00
Identifikační číslo provozovny 1009255274
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 156
Provozovna Radčická 2861/2, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1009255282
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 157
Provozovna Leonovova 2015/2, Karviná 733 01
Identifikační číslo provozovny 1009253697
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 158
Provozovna Chebská 2934, Aš 352 01
Identifikační číslo provozovny 1009253590
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 159
Provozovna Mlýnská 1927, Tišnov 666 01
Identifikační číslo provozovny 1009254065
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 160
Provozovna Jasenická 755 01 Vsetín
Identifikační číslo provozovny 1009252976
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 161
Provozovna Palachova 779/9, Litoměřice 412 01
Identifikační číslo provozovny 1009253701
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 162
Provozovna Plzeňská 233/8, Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny 1009255291
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 163
Provozovna Klášterní 3630, Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny 1009252984
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 164
Provozovna Jeronýmova 750/1, Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny 1009255088
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 165
Provozovna 28. října 3348/65, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1009254634
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 166
Provozovna Volgogradská 2972, Tábor 390 05
Identifikační číslo provozovny 1009252259
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 167
Provozovna 9. května 2886, Tábor 390 02
Identifikační číslo provozovny 1009253719
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 168
Provozovna Radlická 520/117, Praha 158 00
Identifikační číslo provozovny 1009254073
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 169
Provozovna Sportovní 594/21, Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny 1009252992
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 170
Provozovna Bratří Čapků 773, Úpice 542 32
Identifikační číslo provozovny 1009255096
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 171
Provozovna Leštinská 789 01 Zábřeh
Identifikační číslo provozovny 1009253603
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 172
Provozovna Vřesová 2908/11, Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny 1009254642
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 173
Provozovna Havlíčkova 146, Hořice 508 01
Identifikační číslo provozovny 1009253727
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 174
Provozovna Duchcovská 962/53, Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny 1009255304
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 175
Provozovna Vítězná 2886/6, Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny 1009252267
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 176
Provozovna náměstí T. G. Masaryka 3, Holice 534 01
Identifikační číslo provozovny 1009255100
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 177
Provozovna Na Sádkách 1444, České Budějovice 370 05
Identifikační číslo provozovny 1009254081
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 178
Provozovna Chýnovská 3049, Tábor 390 02
Identifikační číslo provozovny 1009253620
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 179
Provozovna Farského 4732, Chomutov 430 01
Identifikační číslo provozovny 1009253735
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 180
Provozovna Revoluční 765/19, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1009254090
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 181
Provozovna Na Kocandě 2201/35, Litoměřice 412 01
Identifikační číslo provozovny 1009253000
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 182
Provozovna Karlovo náměstí 89, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1009254561
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 183
Provozovna Romana Havelky 4845/2, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1009252275
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 184
Provozovna Stolářská 1758, Veselí nad Moravou 698 01
Identifikační číslo provozovny 1009255312
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 185
Provozovna Pražská 248/39, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1009255118
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 186
Provozovna Přetlucká 3295/50, Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny 1009254570
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 187
Provozovna U Nádraží 2565, Písek 397 01
Identifikační číslo provozovny 1009253018
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 188
Provozovna Sousedská 600, Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny 1009255126
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 189
Provozovna Štursova 1124/3, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1009252283
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 190
Provozovna Zenklova 1545/39, Praha 180 00
Identifikační číslo provozovny 1009254103
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 191
Provozovna Štefánikova 247/2, Říčany 251 01
Identifikační číslo provozovny 1009253034
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 192
Provozovna Okružní 4262/10, Prostějov 796 01
Identifikační číslo provozovny 1009252291
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 193
Provozovna Polská 379, Náchod 547 01
Identifikační číslo provozovny 1009252305
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 194
Provozovna Jiřího z Poděbrad 2593, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1009253042
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 195
Provozovna Svobody 1143, Třeboň 379 01
Identifikační číslo provozovny 1009254651
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 196
Provozovna Polní 622/27, Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny 1009252313
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 197
Provozovna U Slavie 1527/3, Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny 1009254600
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 198
Provozovna Vrchlického 2497/57, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1009255134
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 199
Provozovna Konečná 4010/4, Hodonín 695 01
Identifikační číslo provozovny 1009252330
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 200
Provozovna Náměstí 22/24, Velké Meziříčí 594 01
Identifikační číslo provozovny 1009253069
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 201
Provozovna Obchodní 30, Jenišov 360 01
Identifikační číslo provozovny 1009255142
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 202
Provozovna J. A. Bati 7031, Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny 1009254669
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 203
Provozovna Slovenského národního povstání 1081, Chrudim 537 05
Identifikační číslo provozovny 1009252674
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 204
Provozovna Pernštejnské náměstí 110, Hranice 753 01
Identifikační číslo provozovny 1009252682
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 205
Provozovna Dukelských bojovníků 3632/156, Znojmo 671 81
Identifikační číslo provozovny 1009252348
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 206
Provozovna Příborská 2270, Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny 1009252691
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 207
Provozovna U nádraží 529/7, Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny 1009255151
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 208
Provozovna Veronské nám. 403, Praha 109 00
Identifikační číslo provozovny 1009253093
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 209
Provozovna U Nákladního nádraží 848, Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny 1009252356
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 210
Provozovna Preslova 2658, Dvůr Králové nad Labem 544 01
Identifikační číslo provozovny 1009252704
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 211
Provozovna B. Němcové 572/19, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1009252712
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 212
Provozovna České Vrbné 2327, České Budějovice 370 11
Identifikační číslo provozovny 1009252721
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 213
Provozovna nám. Soukenné 669/2, Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny 1009255177
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 214
Provozovna Obvodová 3313/13, Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny 1009252364
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 215
Provozovna Bašty 413/2, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1009254171
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 216
Provozovna Václavská 49, Jindřichův Hradec 377 01
Identifikační číslo provozovny 1009253743
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 217
Provozovna Obchodní 250, Beroun 266 01
Identifikační číslo provozovny 1009252739
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 218
Provozovna Seifertova 1683/6, Blansko 678 01
Identifikační číslo provozovny 1009253107
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 219
Provozovna Červené Vršky 2217, Benešov 256 01
Identifikační číslo provozovny 1009252747
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 220
Provozovna U Porcelánky 1017, Chodov 357 35
Identifikační číslo provozovny 1009254154
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 221
Provozovna Sokolská 5300, Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny 1009252402
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 222
Provozovna Pilnáčkova 436/11, Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny 1009252755
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 223
Provozovna Tř. Maršála Malinovského 1304, Uherské Hradiště 686 01
Identifikační číslo provozovny 1009254162
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 224
Provozovna Bělehradská 660, Pardubice 533 51
Identifikační číslo provozovny 1009252372
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 225
Provozovna Bezděkovská 186, Strakonice 386 01
Identifikační číslo provozovny 1009253239
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 226
Provozovna Dvořákova 4115/6, Hodonín 695 01
Identifikační číslo provozovny 1009252763
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 227
Provozovna Pod Paťankou 160 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1009254189
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 228
Provozovna Hlavní třída 3274, Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny 1009253263
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 229
Provozovna Palackého třída 1104/55, Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny 1009254197
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 230
Provozovna Arménská 272 01 Kladno
Identifikační číslo provozovny 1009253271
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 231
Provozovna Kadaňská 3034, Žatec 438 01
Identifikační číslo provozovny 1009252771
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 232
Provozovna Horská 64, Trutnov 541 01
Identifikační číslo provozovny 1009255321
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 233
Provozovna Benešova 1000, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1009252429
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 234
Provozovna náměstí Svobody 1976, Kladno 272 01
Identifikační číslo provozovny 1009254201
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 235
Provozovna Hviezdoslavova 1600/6, Praha 149 00
Identifikační číslo provozovny 1009254456
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 236
Provozovna Italská 50, Kladno 272 01
Identifikační číslo provozovny 1009252437
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 237
Provozovna Ortenova 188, Kutná Hora 284 01
Identifikační číslo provozovny 1009252445
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 238
Provozovna Husova 622, Příbram 261 01
Identifikační číslo provozovny 1009252453
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 239
Provozovna Vratislavovo náměstí 12, Nové Město na Moravě 592 31
Identifikační číslo provozovny 1009254219
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 240
Provozovna Jarošova 1234/2, Znojmo 669 02
Identifikační číslo provozovny 1009252780
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 241
Provozovna Opavská 1132/14, Krnov 794 01
Identifikační číslo provozovny 1009253280
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 242
Provozovna Cukrovarská 492/4, Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny 1009252798
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 243
Provozovna Bohosudovská 1882, Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny 1009252461
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 244
Provozovna Horská 647, Trutnov 541 02
Identifikační číslo provozovny 1009252801
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 245
Provozovna Dělnická 120, Dolní Břežany 252 41
Identifikační číslo provozovny 1009254227
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 246
Provozovna Sakařova 756, Týn nad Vltavou 375 01
Identifikační číslo provozovny 1009252810
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 247
Provozovna náměstí Republiky 11, Tachov 347 01
Identifikační číslo provozovny 1009252828
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 248
Provozovna Přimdská 501, Bor 348 02
Identifikační číslo provozovny 1009253301
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 249
Provozovna Fučíkova 1342/3, Jeseník 790 01
Identifikační číslo provozovny 1009253123
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 250
Provozovna Kostelní 1407, Strážnice 696 62
Identifikační číslo provozovny 1009252836
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 251
Provozovna Tyršova 1732/41, Kuřim 664 34
Identifikační číslo provozovny 1009254804
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 252
Provozovna Dragounská 2529/6, Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny 1009253131
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 253
Provozovna Dvořákova 385, Nový Bor 473 01
Identifikační číslo provozovny 1009253751
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 254
Provozovna Riegrovo náměstí 178/3, Poděbrady 290 01
Identifikační číslo provozovny 1009254235
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 255
Provozovna Budějovická 1126/9, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1009254812
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 256
Provozovna Dr. Milady Horákové 586/90, Liberec 460 07
Identifikační číslo provozovny 1009253140
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 257
Provozovna Dukelská třída 479/18, Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny 1009253328
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 258
Provozovna S. K. Neumanna 2819, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1009253760
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 259
Provozovna Masarykova 188, Polička 572 01
Identifikační číslo provozovny 1009254243
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 260
Provozovna Vodárenská 3653, Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny 1009253158
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 261
Provozovna Masarykova třída 356/19, Opava 746 01
Identifikační číslo provozovny 1009253166
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 262
Provozovna U pošty 402/14, Brno 625 00
Identifikační číslo provozovny 1009253336
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 263
Provozovna tř. Václava Klementa 1459, Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny 1009253344
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 264
Provozovna Bedřicha Smetany 139/1, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1009254677
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 265
Provozovna Vajgarská 1141, Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny 1009254251
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 266
Provozovna Jugoslávských partyzánů 636/20, Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny 1009255339
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 267
Provozovna Soukalova 3355/3, Praha 143 00
Identifikační číslo provozovny 1009254821
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 268
Provozovna Horní 1457/59, Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny 1009253174
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 269
Provozovna 28. října 177, Sedlčany 264 01
Identifikační číslo provozovny 1009255347
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 270
Provozovna Tylova 2090/1, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1009254685
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 271
Provozovna tř. J. P. Koubka 110, Blatná 388 01
Identifikační číslo provozovny 1009254278
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 272
Provozovna Voctářova 2401/8, Praha 180 00
Identifikační číslo provozovny 1009253182
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 273
Provozovna Plumlovská 4210/104, Prostějov 796 04
Identifikační číslo provozovny 1009253352
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 274
Provozovna Ouvalova 1844, Slaný 274 01
Identifikační číslo provozovny 1009252844
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 275
Provozovna náměstí Míru 350/2, Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny 1009252861
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 276
Provozovna Dukelská 513, Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny 1009254286
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 277
Provozovna Kpt. Jaroše 110, Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny 1009254308
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 278
Provozovna Tyršovo nábřeží 5496, Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny 1009252879
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 279
Provozovna Krčská 1079/59, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1009255363
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 280
Provozovna Řevnická 121/1, Praha 155 21
Identifikační číslo provozovny 1009252488
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 281
Provozovna Revoluční 3470, Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny 1009252852
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 282
Provozovna Národní 417/35, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1009253361
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 283
Provozovna U stadionu 1276, Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny 1009253379
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 284
Provozovna Jabloňová 2137/13, Praha 106 00
Identifikační číslo provozovny 1009254693
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 285
Provozovna Nádražní 286/20, Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny 1009255371
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 286
Provozovna Konečná 441/25, Držovice 796 07
Identifikační číslo provozovny 1009253204
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 287
Provozovna 1236, Kosmonosy 293 06
Identifikační číslo provozovny 1009253387
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 288
Provozovna tř. Budovatelů 1877/17, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1009252119
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 289
Provozovna Střelničná 2270/46, Praha 180 00
Identifikační číslo provozovny 1009252496
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 290
Provozovna Kubíčkova 1080/6, Brno 635 00
Identifikační číslo provozovny 1009254707
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 291
Provozovna Malé náměstí 105, Rokycany 337 01
Identifikační číslo provozovny 1009253212
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 292
Provozovna Bělohradská 3855, Havlíčkův Brod 580 01
Identifikační číslo provozovny 1009252887
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 293
Provozovna Komenského 1894, Vlašim 258 01
Identifikační číslo provozovny 1009254723
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 294
Provozovna Nádražní 843, Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny 1009254316
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 295
Provozovna Lhotecká 2109/2, Praha 143 00
Identifikační číslo provozovny 1009254332
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 296
Provozovna Jáchymovská 1460, Ostrov 363 01
Identifikační číslo provozovny 1009253409
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 297
Provozovna Tanvaldská 325, Liberec 463 11
Identifikační číslo provozovny 1009254847
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 298
Provozovna Šumavská 782, Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny 1009254324
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 299
Provozovna Vlčnovská 688 01 Uherský Brod
Identifikační číslo provozovny 1009252895
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 300
Provozovna Katovická 1303, Strakonice 386 01
Identifikační číslo provozovny 1009253221
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 301
Provozovna Burešova 1660/1, Praha 182 00
Identifikační číslo provozovny 1009254341
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 302
Provozovna Poděbradská 297, Pardubice 530 09
Identifikační číslo provozovny 1009253417
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 303
Provozovna Antonína Slavíčka 892/1, Svitavy 568 02
Identifikační číslo provozovny 1009252909
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 304
Provozovna Hrádecká 1310, Sušice 342 01
Identifikační číslo provozovny 1009253778
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 305
Provozovna Gerská 2237/25, Plzeň 323 00
Identifikační číslo provozovny 1009254740
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 306
Provozovna Lovosická 190 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1009254359
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 307
Provozovna Sokolovská 686 01 Uherské Hradiště
Identifikační číslo provozovny 1009252917
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 308
Provozovna Jáchymova 903, Jindřichův Hradec 377 01
Identifikační číslo provozovny 1009252925
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 309
Provozovna Jiráskova 436 01 Litvínov
Identifikační číslo provozovny 1009254367
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 310
Provozovna Sukova 2895/23, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1009253441
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 311
Provozovna Kolínská 2507, Nymburk 288 02
Identifikační číslo provozovny 1009253786
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 312
Provozovna Palackého třída 2748, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1009253433
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 313
Provozovna Pod hranicí 1344/15, Praha 158 00
Identifikační číslo provozovny 1009252127
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 314
Provozovna U plynárny 1432/64, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1009252933
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 315
Provozovna 17. listopadu 1432, Orlová 735 14
Identifikační číslo provozovny 1009254758
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 316
Provozovna Krátká 1008, Valašské Klobouky 766 01
Identifikační číslo provozovny 1009254375
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 317
Provozovna 326, Ostrava 725 27
Identifikační číslo provozovny 1009255185
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 318
Provozovna Sokolovská 1019/148, Karlovy Vary 360 05
Identifikační číslo provozovny 1009254766
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 319
Provozovna Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou 516 01
Identifikační číslo provozovny 1009254383
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 320
Provozovna Masarykovo náměstí 95, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Identifikační číslo provozovny 1009254855
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 321
Provozovna Staré náměstí 26, Rychnov nad Kněžnou 516 01
Identifikační číslo provozovny 1009254391
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 322
Provozovna Kubánské náměstí 1271/5, Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny 1009255380
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 323
Provozovna Mírová 1545, Rychnov nad Kněžnou 516 01
Identifikační číslo provozovny 1009254413
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 324
Provozovna Kamenice 745/1, Brno 625 00
Identifikační číslo provozovny 1009252941
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 325
Provozovna Kabátnická 1705, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1009252135
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 326
Provozovna Pražská 1659, Dobříš 263 01
Identifikační číslo provozovny 1009255398
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 327
Provozovna Palackého 545/3, Holešov 769 01
Identifikační číslo provozovny 1009254430
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 328
Provozovna Vodičkova 792/40, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1009253450
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 329
Provozovna Gerská 1845/11, Plzeň 323 00
Identifikační číslo provozovny 1009255215
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 330
Provozovna Jeníkovská 1983, Čáslav 286 01
Identifikační číslo provozovny 1009254774
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 331
Provozovna Veselská 663, Praha 199 00
Identifikační číslo provozovny 1009254880
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 332
Provozovna Okružní 3368/7, Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny 1009252143
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 333
Provozovna Husovo náměstí 165, Rakovník 269 01
Identifikační číslo provozovny 1009254448
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 334
Provozovna Anny Drabíkové 878/1, Praha 149 00
Identifikační číslo provozovny 1009252500
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 335
Provozovna Dráby 936, Vysoké Mýto 566 01
Identifikační číslo provozovny 1009253794
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 336
Provozovna Alšovo nám. 74/11, Písek 397 01
Identifikační číslo provozovny 1009253638
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 337
Provozovna T. G. Masaryka 46, Nové Město nad Metují 549 01
Identifikační číslo provozovny 1009253808
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 338
Provozovna Horní lán 1310/10, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1009253816
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 339
Provozovna Rokycanská 1424/128, Plzeň 312 00
Identifikační číslo provozovny 1009252518
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 340
Provozovna Staroměstská 534, Třinec 739 61
Identifikační číslo provozovny 1009254464
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 341
Provozovna Mochovská 535/38, Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny 1009255223
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 342
Provozovna Rožnovská 240, Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Identifikační číslo provozovny 1009253654
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 343
Provozovna Hlavní 1713, Frýdlant nad Ostravicí 739 11
Identifikační číslo provozovny 1009253832
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 344
Provozovna Krušnohorská 3371/2, Ústí nad Labem 400 11
Identifikační číslo provozovny 1009254928
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 345
Provozovna J. Palacha 2921/3, Břeclav 690 02
Identifikační číslo provozovny 1009254472
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 346
Provozovna Dukelských hrdinů 406/23, Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny 1009253662
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 347
Provozovna Pražská 2276, Pelhřimov 393 01
Identifikační číslo provozovny 1009252526
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 348
Provozovna V třešňovce 232/2, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1009253468
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 349
Provozovna Vejvarovo nábřeží 164, Semily 513 01
Identifikační číslo provozovny 1009253859
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 350
Provozovna Jiráskova 1331/1, Kyjov 697 01
Identifikační číslo provozovny 1009253867
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 351
Provozovna Družstevní 2034, Hranice 753 01
Identifikační číslo provozovny 1009252950
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 352
Provozovna Ústecká 1905/8, Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny 1009253476
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 353
Provozovna Vítkovická 3278/3, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1009252551
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 354
Provozovna Zámecká 2111, Tachov 347 01
Identifikační číslo provozovny 1009253883
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 355
Provozovna Lipová 807/14, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1009252569
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 356
Provozovna Pivovarská 2396/21, Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny 1009252151
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 357
Provozovna Za Krejcárkem 150, Milevsko 399 01
Identifikační číslo provozovny 1009252577
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 358
Provozovna Čestmírova 363/1, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1009253891
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 359
Provozovna Sadová 528, Klášterec nad Ohří 431 51
Identifikační číslo provozovny 1009255436
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 360
Provozovna Májová 582/19, Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny 1009255428
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 361
Provozovna Chebská 713/16, Mariánské Lázně 353 01
Identifikační číslo provozovny 1009252585
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 362
Provozovna Rašínova třída 1669, Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny 1009253484
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 363
Provozovna nám. Republiky 653, Studénka 742 13
Identifikační číslo provozovny 1009253905
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 364
Provozovna náměstí Svornosti 2573/6, Brno 616 00
Identifikační číslo provozovny 1009291459
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 27.11.2013
Provozovna č. 365
Provozovna Krkonošská 20, Vrchlabí 543 01
Identifikační číslo provozovny 1009291467
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 2.12.2013
Provozovna č. 366
Provozovna Meziříčská 2900, Rožnov pod Radhoštěm 756 61
Identifikační číslo provozovny 1009319892
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 16.12.2013
Provozovna č. 367
Provozovna Svobodova 2248, Turnov 511 01
Identifikační číslo provozovny 1009319914
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 16.12.2013
Provozovna č. 368
Provozovna U Letiště 1074/2, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1009330594
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 18.12.2013
Provozovna č. 369
Provozovna Dukelská brána 25/7, Prostějov 796 01
Identifikační číslo provozovny 1009367731
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 13.1.2014
Provozovna č. 370
Provozovna U dálnice 744, Modřice 664 42
Identifikační číslo provozovny 1009433547
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 7.2.2014
Provozovna č. 371
Provozovna Halasovo náměstí 918/6, Brno 638 00
Identifikační číslo provozovny 1009464795
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 24.2.2014
Provozovna č. 372
Provozovna Brodská 496, Příbram 261 01
Identifikační číslo provozovny 1009466313
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 18.12.2013
Provozovna č. 373
Provozovna Vodňanská 51, Prachatice 383 01
Identifikační číslo provozovny 1009502557
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 10.3.2014
Provozovna č. 374
Provozovna Zdislavická 963/1, Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny 1009502565
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2013
Provozovna č. 375
Provozovna Masarykovo náměstí 3090/15, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1009623737
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 16.4.2014
Provozovna č. 376
Provozovna Víta Nejedlého 1063/10, Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny 1009655833
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.5.2014
Provozovna č. 377
Provozovna 1, Litultovice 747 55
Identifikační číslo provozovny 1009655850
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.5.2014
Provozovna č. 378
Provozovna Polská 1201/1, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1009655825
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.5.2014
Provozovna č. 379
Provozovna Národní 3314, Varnsdorf 407 47
Identifikační číslo provozovny 1009673653
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 12.5.2014
Provozovna č. 380
Provozovna Marie Majerové 2193, Sokolov 356 01
Identifikační číslo provozovny 1009732722
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 16.6.2014
Provozovna č. 381
Provozovna Mostní 934, Kralupy nad Vltavou 278 01
Identifikační číslo provozovny 1009749650
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 23.6.2014
Provozovna č. 382
Provozovna Ve Vaňkovce 462/1, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1009770144
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.7.2014
Provozovna č. 383
Provozovna Masarykovo náměstí 63, Bystřice nad Pernštejnem 593 01
Identifikační číslo provozovny 1009802518
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 28.7.2014
Provozovna č. 384
Provozovna Bří Lužů 2251, Uherský Brod 688 01
Identifikační číslo provozovny 1009832425
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 14.8.2014
Provozovna č. 385
Provozovna Svitavská 1501/29, Moravská Třebová 571 01
Identifikační číslo provozovny 1009856421
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.9.2014
Provozovna č. 386
Provozovna Želetická 2277, Litoměřice 412 01
Identifikační číslo provozovny 1009922939
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 9.10.2014
Provozovna č. 387
Provozovna Budovatelů 3398/14, Jablonec nad Nisou 466 01
Identifikační číslo provozovny 1009922904
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.10.2014
Provozovna č. 388
Provozovna Michnova 1622/4, Praha 149 00
Identifikační číslo provozovny 1009922921
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 6.10.2014
Provozovna č. 389
Provozovna Horova 1223/1, Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny 1009922912
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 7.10.2014
Provozovna č. 390
Provozovna Revoluční 2312/27, Krnov 794 01
Identifikační číslo provozovny 1009973479
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 3.11.2014
Provozovna č. 391
Provozovna Žižkova 515, Trutnov 541 01
Identifikační číslo provozovny 1009973541
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 3.11.2014
Provozovna č. 392
Provozovna Zborovská 2008, Hranice 753 01
Identifikační číslo provozovny 1009973452
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 3.11.2014
Provozovna č. 393
Provozovna Janáčkova 4266/13, Prostějov 796 01
Identifikační číslo provozovny 1009973487
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 3.11.2014
Provozovna č. 394
Provozovna Plzeňská 396, Králův Dvůr 267 01
Identifikační číslo provozovny 1009973461
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 2.11.2014
Provozovna č. 395
Provozovna Denisova 2907/11, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1009973509
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 3.11.2014
Provozovna č. 396
Provozovna U Jandovky 127/2, Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny 1009973550
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 3.11.2014
Provozovna č. 397
Provozovna U Tří mostů 844/2, Svitavy 568 02
Identifikační číslo provozovny 1009973517
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 3.11.2014
Provozovna č. 398
Provozovna náměstí Svobody 3312, Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny 1009988018
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 18.11.2014
Provozovna č. 399
Provozovna Antonínovo náměstí 92, Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny 1009995685
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 24.11.2014
Provozovna č. 400
Provozovna 6. května 47, Bystřice pod Hostýnem 768 61
Identifikační číslo provozovny 1009995677
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 12.11.2014
Provozovna č. 401
Provozovna Libušina třída 578/19, Brno 623 00
Identifikační číslo provozovny 1010025431
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 4.12.2014
Provozovna č. 402
Provozovna Bílinská 3490/6, Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny 1010114131
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 27.1.2015
Provozovna č. 403
Provozovna Wilsonova 300/8, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1010233343
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.4.2015
Provozovna č. 404
Provozovna Suchdolské náměstí 445/7, Praha 165 00
Identifikační číslo provozovny 1010233351
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.4.2015
Provozovna č. 405
Provozovna Erbenova 2906, Česká Lípa 470 01
Identifikační číslo provozovny 1010255665
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 16.4.2015
Provozovna č. 406
Provozovna Vítězné náměstí 997/13, Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny 1010336959
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.6.2015
Provozovna č. 407
Provozovna Prostřední 791, Hostivice 253 01
Identifikační číslo provozovny 1010372556
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.7.2015
Provozovna č. 408
Provozovna Komenského 300, Nová Paka 509 01
Identifikační číslo provozovny 1010372572
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.7.2015
Provozovna č. 409
Provozovna Lánovská 1656, Vrchlabí 543 01
Identifikační číslo provozovny 1010412931
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 12.2.2015
Provozovna č. 410
Provozovna Adámkova třída 188, Hlinsko 539 01
Identifikační číslo provozovny 1011976145
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 2.1.2018
Provozovna č. 411
Provozovna Walterovo náměstí 329 1 158 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1012003621
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 15.1.2018
Provozovna č. 412
Provozovna Výškovická 3206 48 700 30 Ostrava
Identifikační číslo provozovny 1012076342
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 26.2.2018
Provozovna č. 413
Provozovna Husova 3078, Žatec 438 01
Identifikační číslo provozovny 1012096211
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.3.2018
Provozovna č. 414
Provozovna Vídeňská 252 50 Vestec
Identifikační číslo provozovny 1012096203
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.3.2018
Provozovna č. 415
Provozovna Želatovská 750 02 Přerov
Identifikační číslo provozovny 1012096220
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 12.3.2018
Provozovna č. 416
Provozovna nám. Budovatelů 1405, Sokolov 356 01
Identifikační číslo provozovny 1012096190
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.3.2018
Provozovna č. 417
Provozovna Družstevní 1417 37 789 85 Mohelnice
Identifikační číslo provozovny 1012119564
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 28.3.2018
Provozovna č. 418
Provozovna Nerudova 403, Kralupy nad Vltavou 278 01
Identifikační číslo provozovny 1012119556
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 26.3.2018
Provozovna č. 419
Provozovna Štefánikova 1157/9, Kopřivnice 742 21
Identifikační číslo provozovny 1012149242
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 16.4.2018
Provozovna č. 420
Provozovna Jičínská 1524, Příbor 742 58
Identifikační číslo provozovny 1012208435
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 21.5.2018
Provozovna č. 421
Provozovna 26. dubna 2323/9, Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny 1012232425
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 4.6.2018
Provozovna č. 422
Provozovna Klatovská třída 1702/77, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1012337928
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 3.9.2018
Provozovna č. 423
Provozovna Cihlářská 1516, Ústí nad Orlicí 562 01
Identifikační číslo provozovny 1012337910
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 3.9.2018
Provozovna č. 424
Provozovna Růžová 118, Sedlčany 264 01
Identifikační číslo provozovny 1012337936
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 3.9.2018
Provozovna č. 425
Provozovna Mendlovo náměstí 24/14, Brno 603 00
Identifikační číslo provozovny 1012397777
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.10.2018
Provozovna č. 426
Provozovna Masarykova 671/33, Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny 1012397785
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 11.10.2018
Provozovna č. 427
Provozovna U Fortny 49/10, Opava 746 01
Identifikační číslo provozovny 1012423875
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 18.10.2018
Provozovna č. 428
Provozovna Krátká 904, Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny 1012463427
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 14.11.2018
Provozovna č. 429
Provozovna Průmyslová 2699 1 785 01 Šternberk
Identifikační číslo provozovny 1012463435
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 22.11.2018
Provozovna č. 430
Provozovna Vrážská 1643/2, Praha 153 00
Identifikační číslo provozovny 1012478891
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 26.11.2018
Provozovna č. 431
Provozovna nám. Arnošta z Pardubic 21, Český Brod 282 01
Identifikační číslo provozovny 1012483797
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.12.2018
Provozovna č. 432
Provozovna Masarykova 506/37, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1012483789
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.12.2018
Provozovna č. 433
Provozovna Lidická 3583 139 690 03 Břeclav
Identifikační číslo provozovny 1012494853
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 6.12.2018
Provozovna č. 434
Provozovna Masarykovo náměstí 7, Benešov 256 01
Identifikační číslo provozovny 1012530833
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 8.1.2019
Provozovna č. 435
Provozovna Soukalova 3355/3, Praha 143 00
Identifikační číslo provozovny 1012604675
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 19.2.2019
Provozovna č. 436
Provozovna nám. Čsl. armády 15, Kamenice nad Lipou 394 70
Identifikační číslo provozovny 1012624137
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 4.3.2019
Provozovna č. 437
Provozovna Puškinova 409/63, Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny 1012624129
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 4.3.2019
Provozovna č. 438
Provozovna náměstí Antonie Bejdové 1810/10, Ostrava 708 00
Identifikační číslo provozovny 1012640809
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 14.3.2019
Provozovna č. 439
Provozovna nám. T. G. Masaryka 77/3, Moravská Třebová 571 01
Identifikační číslo provozovny 1012653838
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 21.3.2019
Provozovna č. 440
Provozovna Dukelských hrdinů 691/33, Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny 1012691543
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 10.4.2019
Provozovna č. 441
Provozovna Koněvova 2427/205, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1012691527
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 8.4.2019
Provozovna č. 442
Provozovna Kutnohorská 531 109 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1012691535
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 10.4.2019
Provozovna č. 443
Provozovna Brněnská 3883/48, Hodonín 695 01
Identifikační číslo provozovny 1012713661
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

Zahájení provozování 1.5.2019
Provozovna č. 444
Provozovna Masarykova 200, Luhačovice 763 26
Identifikační číslo provozovny 1012780805
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 10.6.2019
Provozovna č. 445
Provozovna Čs. dobrovolců 3356 415 01 Teplice
Identifikační číslo provozovny 1012790932
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 17.6.2019
Provozovna č. 446
Provozovna Jáchymovská 1497 363 01 Ostrov
Identifikační číslo provozovny 1012849252
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.8.2019
Provozovna č. 447
Provozovna Pod Nemocnicí 2377, Louny 440 01
Identifikační číslo provozovny 1012849244
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.8.2019
Provozovna č. 448
Provozovna Tilleho náměstí 792/2, Praha 152 00
Identifikační číslo provozovny 1012882004
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 26.8.2019
Provozovna č. 449
Provozovna Železniční 887/1, Karlovy Vary 360 05
Identifikační číslo provozovny 1012887201
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 2.9.2019
Provozovna č. 450
Provozovna Čujkovova 222/44, Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny 1012887219
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 3.9.2019
Provozovna č. 451
Provozovna Lipnická 2936/4, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1012887162
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 2.9.2019
Provozovna č. 452
Provozovna Karla Havlíčka Borovského 2284 356 01 Sokolov
Identifikační číslo provozovny 1012887227
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 5.9.2019
Provozovna č. 453
Provozovna Masarykova 647/66, Plzeň 312 00
Identifikační číslo provozovny 1012887171
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 2.9.2019
Provozovna č. 454
Provozovna Palackého 216, Turnov 511 01
Identifikační číslo provozovny 1012887235
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 16.9.2019
Provozovna č. 455
Provozovna Těšínská 2914/44, Opava 746 01
Identifikační číslo provozovny 1012887189
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 2.9.2019
Provozovna č. 456
Provozovna 9. května 1227, Bohumín 735 81
Identifikační číslo provozovny 1012887197
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 2.9.2019
Provozovna č. 457
Provozovna Vrchlického 1977, Kladno 272 01
Identifikační číslo provozovny 1012932893
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.10.2019
Provozovna č. 458
Provozovna 109, Štěchovice 252 07
Identifikační číslo provozovny 1012932851
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.10.2019
Provozovna č. 459
Provozovna Evropská 369 261 01 Příbram
Identifikační číslo provozovny 1012932907
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 8.10.2019
Provozovna č. 460
Provozovna Pálavské náměstí 4387/14, Brno 628 00
Identifikační číslo provozovny 1012932869
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.10.2019
Provozovna č. 461
Provozovna Na Řadech 2360/3, Blansko 678 01
Identifikační číslo provozovny 1012932877
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.10.2019
Provozovna č. 462
Provozovna Masarykovo nám. 39, Uničov 783 91
Identifikační číslo provozovny 1012932885
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.10.2019
Provozovna č. 463
Provozovna Brněnská 390/9, Hustopeče 693 01
Identifikační číslo provozovny 1012932842
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.10.2019
Provozovna č. 464
Provozovna Pražská 110, Kostelec nad Černými lesy 281 63
Identifikační číslo provozovny 1012945596
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 8.10.2019
Provozovna č. 465
Provozovna Havlíčkova 1118, Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny 1012987299
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 8.11.2019
Provozovna č. 466
Provozovna Osvoboditelů 39/17, Lovosice 410 02
Identifikační číslo provozovny 1013011171
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 25.11.2019
Provozovna č. 467
Provozovna Dobšická 3929 4 669 02 Znojmo
Identifikační číslo provozovny 1013021347
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 2.12.2019
Provozovna č. 468
Provozovna Pod sídlištěm 182 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1013030273
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 9.12.2019
Provozovna č. 469
Provozovna Masarykovo náměstí 508, Nový Bydžov 504 01
Identifikační číslo provozovny 1013047001
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 4.1.2020
Provozovna č. 470
Provozovna Zábrdovická 827/10, Brno 615 00
Identifikační číslo provozovny 1013047010
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 18.12.2019

Živnost č. 2 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.1.2014
Provozovna č. 1
Provozovna K Vypichu 497, Nučice 252 16
Identifikační číslo provozovny 1010445405
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.8.2015
Provozovna č. 2
Provozovna Pražská 1764, Náchod 547 01
Identifikační číslo provozovny 1010487345
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.9.2015
Provozovna č. 3
Provozovna Švehlova 1391/32, Praha 102 00
Identifikační číslo provozovny 1010528301
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.2015
Provozovna č. 4
Provozovna Vídeňská třída 684/69, Znojmo 669 02
Identifikační číslo provozovny 1010528319
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.2015
Provozovna č. 5
Provozovna Náměstí 44, Kaplice 382 41
Identifikační číslo provozovny 1010582348
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2015
Provozovna č. 6
Provozovna Masarykova 444/1, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1010582267
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.11.2015
Provozovna č. 7
Provozovna Poděbradská 293, Pardubice 530 09
Identifikační číslo provozovny 1010582399
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2015
Provozovna č. 8
Provozovna Poděbradská 1037, Nymburk 288 02
Identifikační číslo provozovny 1010582411
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.11.2015
Provozovna č. 9
Provozovna Masarykova třída 1333, Orlová 735 14
Identifikační číslo provozovny 1010582372
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2015
Provozovna č. 10
Provozovna Nádražní 418/1, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1010582305
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2015
Provozovna č. 11
Provozovna Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou 584 01
Identifikační číslo provozovny 1010582356
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2015
Provozovna č. 12
Provozovna Rovná 2460/4, Boskovice 680 01
Identifikační číslo provozovny 1010582275
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2015
Provozovna č. 13
Provozovna Jateční 5156/4, Jablonec nad Nisou 466 01
Identifikační číslo provozovny 1010582321
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2015
Provozovna č. 14
Provozovna Bednaříkova 2893/1, Brno 628 00
Identifikační číslo provozovny 1010582291
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2015
Provozovna č. 15
Provozovna Okružní 1430, Orlová 735 14
Identifikační číslo provozovny 1010582381
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2015
Provozovna č. 16
Provozovna Netroufalky 770/14, Brno 625 00
Identifikační číslo provozovny 1010582283
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2015
Provozovna č. 17
Provozovna Budyšínská 1400, Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny 1010582364
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2015
Provozovna č. 18
Provozovna Tyršova 869, Trmice 400 04
Identifikační číslo provozovny 1010582402
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2015
Provozovna č. 19
Provozovna Gen. Fanty 36, Kaplice 382 41
Identifikační číslo provozovny 1010582330
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2015
Provozovna č. 20
Provozovna Msgre. B. Staška 2, Domažlice 344 01
Identifikační číslo provozovny 1010582313
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2015
Provozovna č. 21
Provozovna Vinohradská 2577/178, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1010613545
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2015
Provozovna č. 22
Provozovna Sokolovská 351/213, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1010613553
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2015
Provozovna č. 23
Provozovna Pavlovická 272/18, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1010613537
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.11.2015
Provozovna č. 24
Provozovna Košuličova 632/10, Brno 619 00
Identifikační číslo provozovny 1010632051
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.12.2015
Provozovna č. 25
Provozovna Horymírova 2910/1, Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny 1010632043
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2015
Provozovna č. 26
Provozovna Okružní 4701, Zlín 760 05
Identifikační číslo provozovny 1010681478
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.1.2016
Provozovna č. 27
Provozovna Masarykova 652/36, Lysá nad Labem 289 22
Identifikační číslo provozovny 1010731611
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.2.2016
Provozovna č. 28
Provozovna Horní 2233/6, Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny 1010731629
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.2.2016
Provozovna č. 29
Provozovna Olomoucká 90, Velký Týnec 783 72
Identifikační číslo provozovny 1010780930
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.3.2016
Provozovna č. 30
Provozovna Šumperská 527, Uničov 783 91
Identifikační číslo provozovny 1010856383
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.4.2016
Provozovna č. 31
Provozovna Jakuba Obrovského 1389 1 635 00 Brno
Identifikační číslo provozovny 1010859161
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.4.2016
Provozovna č. 32
Provozovna U Hřebčince 2510, Písek 397 01
Identifikační číslo provozovny 1010898175
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.5.2016
Provozovna č. 33
Provozovna Dukelská 110, Jablunkov 739 91
Identifikační číslo provozovny 1010898167
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.5.2016
Provozovna č. 34
Provozovna 148 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1010924443
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 16.5.2016
Provozovna č. 35
Provozovna nám. Míru 5, Moravské Budějovice 676 02
Identifikační číslo provozovny 1010924435
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.5.2016
Provozovna č. 36
Provozovna náměstí Václava Vacka 6043/23, Ostrava 708 00
Identifikační číslo provozovny 1010964011
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.5.2016
Provozovna č. 37
Provozovna Francouzská třída 2015/1, Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny 1010968491
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.5.2016
Provozovna č. 38
Provozovna Jablunkovská 1935/10, Český Těšín 737 01
Identifikační číslo provozovny 1010987224
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2016
Provozovna č. 39
Provozovna Alej 17. listopadu 1762, Roudnice nad Labem 413 01
Identifikační číslo provozovny 1010987208
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.6.2016
Provozovna č. 40
Provozovna Hradecká 1141, Jičín 506 01
Identifikační číslo provozovny 1010987232
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.6.2016
Provozovna č. 41
Provozovna Horní 298 65 700 30 Ostrava
Identifikační číslo provozovny 1011029600
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.7.2016
Provozovna č. 42
Provozovna Zápská 2600 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Identifikační číslo provozovny 1011029596
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.7.2016
Provozovna č. 43
Provozovna Přemyslovců 2252/1, Nový Jičín 741 01
Identifikační číslo provozovny 1011046318
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.8.2016
Provozovna č. 44
Provozovna Opavská 954/61, Kravaře 747 21
Identifikační číslo provozovny 1011046334
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.8.2016
Provozovna č. 45
Provozovna Obchodní zóna 263, Otvice 431 11
Identifikační číslo provozovny 1011046342
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 46
Provozovna Lodžská 399/26, Praha 181 00
Identifikační číslo provozovny 1011046326
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.7.2016
Provozovna č. 47
Provozovna Mostecká 5894 430 01 Chomutov
Identifikační číslo provozovny 1011087782
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2015
Provozovna č. 48
Provozovna Jáchymova 838, Jindřichův Hradec 377 01
Identifikační číslo provozovny 1011147424
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.9.2016
Provozovna č. 49
Provozovna Seifertova 612/89, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1011147467
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2016
Provozovna č. 50
Provozovna Spojovací 1345, Střítež 674 01
Identifikační číslo provozovny 1011147475
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.10.2016
Provozovna č. 51
Provozovna T. G. Masaryka 407, Choceň 565 01
Identifikační číslo provozovny 1011147483
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.10.2016
Provozovna č. 52
Provozovna Čechova 750 02 Přerov
Identifikační číslo provozovny 1011147459
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.9.2016
Provozovna č. 53
Provozovna Jičínská 1350, Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny 1011181886
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.10.2016
Provozovna č. 54
Provozovna Dolecká 974 551 01 Jaroměř
Identifikační číslo provozovny 1011181894
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.10.2016
Provozovna č. 55
Provozovna Masarykovo nám. 151/22, Jeseník 790 01
Identifikační číslo provozovny 1011222108
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.11.2016
Provozovna č. 56
Provozovna Třída 9. května 1386/50, Rumburk 408 01
Identifikační číslo provozovny 1011222116
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.11.2016
Provozovna č. 57
Provozovna U Stadionu 1655 8 736 01 Havířov
Identifikační číslo provozovny 1011293447
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.12.2016
Provozovna č. 58
Provozovna Krkonošská 668, Tanvald 468 41
Identifikační číslo provozovny 1011293439
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.12.2016
Provozovna č. 59
Provozovna Leštinská 2429 1 789 01 Zábřeh
Identifikační číslo provozovny 1011332256
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.11.2016
Provozovna č. 60
Provozovna Husova 69, Jaroměř 551 01
Identifikační číslo provozovny 1011374153
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2017
Provozovna č. 61
Provozovna Benešova 147, Stříbro 349 01
Identifikační číslo provozovny 1011374145
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.1.2017
Provozovna č. 62
Provozovna Fügnerova 51, Vrchlabí 543 01
Identifikační číslo provozovny 1011589273
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.4.2017
Provozovna č. 63
Provozovna Komenského 5320 18 466 01 Jablonec nad Nisou
Identifikační číslo provozovny 1011596083
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.5.2017
Provozovna č. 64
Provozovna Srbická 464, Teplice 415 10
Identifikační číslo provozovny 1011596075
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.5.2017
Provozovna č. 65
Provozovna Tyršova 579, Chotěboř 583 01
Identifikační číslo provozovny 1011664089
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.6.2017
Provozovna č. 66
Provozovna Čechovská 55, Příbram 261 01
Identifikační číslo provozovny 1011664071
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.6.2017
Provozovna č. 67
Provozovna Jana Žižky 1930 765 02 Otrokovice
Identifikační číslo provozovny 1011685582
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.6.2017
Provozovna č. 68
Provozovna Úzká 174/1, Hlučín 748 01
Identifikační číslo provozovny 1011701278
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.6.2017
Provozovna č. 69
Provozovna Londýnské náměstí 881/6, Brno 639 00
Identifikační číslo provozovny 1011719266
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.7.2017
Provozovna č. 70
Provozovna Mostecká 1063 517 21 Týniště nad Orlicí
Identifikační číslo provozovny 1011719240
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.7.2017
Provozovna č. 71
Provozovna Londýnské náměstí 881/6, Brno 639 00
Identifikační číslo provozovny 1011719274
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.7.2017
Provozovna č. 72
Provozovna Smetanova 1244, Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny 1011747413
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.8.2017
Provozovna č. 73
Provozovna Revoluční 1412 250 92 Šestajovice
Identifikační číslo provozovny 1011747448
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.8.2017
Provozovna č. 74
Provozovna Smetanova 902, Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny 1011747421
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.8.2017
Provozovna č. 75
Provozovna Masarykovo nám. 1325, Vizovice 763 12
Identifikační číslo provozovny 1011747405
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.8.2017
Provozovna č. 76
Provozovna nám. Svobody 1321, Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny 1011747430
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.8.2017
Provozovna č. 77
Provozovna Dvořákova 1163 563 01 Lanškroun
Identifikační číslo provozovny 1011794209
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 31.8.2017
Provozovna č. 78
Provozovna Plzeňská 162, Beroun 266 01
Identifikační číslo provozovny 1011794217
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.9.2017
Provozovna č. 79
Provozovna Československé mládeže 407 47 Varnsdorf
Identifikační číslo provozovny 1011835002
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 18.9.2017
Provozovna č. 80
Provozovna Plzeňská 233/8, Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny 1011835011
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2017
Provozovna č. 81
Provozovna Italská 700 289 24 Milovice
Identifikační číslo provozovny 1011834995
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.9.2017
Provozovna č. 82
Provozovna Hostinského 1533/4, Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny 1011834987
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2017
Provozovna č. 83
Provozovna Krnovská 739 165 747 07 Opava
Identifikační číslo provozovny 1011858959
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.10.2017
Provozovna č. 84
Provozovna Slezské náměstí 13/38, Bílovec 743 01
Identifikační číslo provozovny 1011888858
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2017
Provozovna č. 85
Provozovna U Kostela 4051/5, Jablonec nad Nisou 466 04
Identifikační číslo provozovny 1011888866
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.11.2017
Provozovna č. 86
Provozovna třída SNP 593/23, Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny 1011945002
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2017
Provozovna č. 87
Provozovna Pod Marjánkou 1906/12, Praha 169 00
Identifikační číslo provozovny 1011944995
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2017
Provozovna č. 88
Provozovna 17. listopadu 641/22, Ostrava 708 00
Identifikační číslo provozovny 1011945011
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2017
Provozovna č. 89
Provozovna Opavská 6117/51, Ostrava 708 00
Identifikační číslo provozovny 1011945037
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2017
Provozovna č. 90
Provozovna Revoluční 456/28, Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny 1011945029
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2017
Provozovna č. 91
Provozovna Kuchařovická 3611/11, Znojmo 669 02
Identifikační číslo provozovny 1011948168
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.12.2017
Provozovna č. 92
Provozovna Sousedská 600, Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny 1009255126
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 93
Provozovna Lhotecká 2109/2, Praha 143 00
Identifikační číslo provozovny 1009254332
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 94
Provozovna tř. Václava Klementa 1459, Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny 1009253344
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 95
Provozovna Pivovarská 2396/21, Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny 1009252151
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 96
Provozovna Vrchlického 2497/57, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1009255134
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 97
Provozovna Plumlovská 4210/104, Prostějov 796 04
Identifikační číslo provozovny 1009253352
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 98
Provozovna Obchodní 30, Jenišov 360 01
Identifikační číslo provozovny 1009255142
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 99
Provozovna Národní 417/35, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1009253361
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 100
Provozovna U nádraží 529/7, Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny 1009255151
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 101
Provozovna nám. Soukenné 669/2, Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny 1009255177
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 102
Provozovna U stadionu 1276, Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny 1009253379
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 103
Provozovna Na Průtahu 1960, Kadaň 432 01
Identifikační číslo provozovny 1009252658
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 104
Provozovna 1236, Kosmonosy 293 06
Identifikační číslo provozovny 1009253387
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 105
Provozovna Riegrova 1148, Jičín 506 01
Identifikační číslo provozovny 1009252666
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 106
Provozovna 326, Ostrava 725 27
Identifikační číslo provozovny 1009255185
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 107
Provozovna Jáchymovská 1460, Ostrov 363 01
Identifikační číslo provozovny 1009253409
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 108
Provozovna Slovenského národního povstání 1081, Chrudim 537 05
Identifikační číslo provozovny 1009252674
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 109
Provozovna Pernštejnské náměstí 110, Hranice 753 01
Identifikační číslo provozovny 1009252682
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 110
Provozovna Poděbradská 297, Pardubice 530 09
Identifikační číslo provozovny 1009253417
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 111
Provozovna Příborská 2270, Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny 1009252691
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 112
Provozovna Palackého třída 2748, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1009253433
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 113
Provozovna Sukova 2895/23, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1009253441
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 114
Provozovna Preslova 2658, Dvůr Králové nad Labem 544 01
Identifikační číslo provozovny 1009252704
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 115
Provozovna Gerská 1845/11, Plzeň 323 00
Identifikační číslo provozovny 1009255215
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 116
Provozovna B. Němcové 572/19, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1009252712
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 117
Provozovna Mochovská 535/38, Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny 1009255223
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 118
Provozovna České Vrbné 2327, České Budějovice 370 11
Identifikační číslo provozovny 1009252721
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 119
Provozovna Vodičkova 792/40, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1009253450
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 120
Provozovna Hradecká 408/40, Brno 621 00
Identifikační číslo provozovny 1009255240
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 121
Provozovna Obchodní 250, Beroun 266 01
Identifikační číslo provozovny 1009252739
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 122
Provozovna V třešňovce 232/2, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1009253468
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 123
Provozovna U Skleníků 1490/24, Havířov 735 64
Identifikační číslo provozovny 1009255258
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 124
Provozovna Červené Vršky 2217, Benešov 256 01
Identifikační číslo provozovny 1009252747
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 125
Provozovna Ústecká 1905/8, Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny 1009253476
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 126
Provozovna Rašínova třída 1669, Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny 1009253484
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 127
Provozovna Nádražní 548, Hlinsko 539 01
Identifikační číslo provozovny 1009255266
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 128
Provozovna Pilnáčkova 436/11, Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny 1009252755
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 129
Provozovna S. K. Neumanna 329/23, Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny 1009253492
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 130
Provozovna Masarykovo náměstí 55, Chrudim 537 01
Identifikační číslo provozovny 1009253506
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 131
Provozovna Sjízdná 5554/2, Ostrava 722 00
Identifikační číslo provozovny 1009255274
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 132
Provozovna Dvořákova 4115/6, Hodonín 695 01
Identifikační číslo provozovny 1009252763
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 133
Provozovna Radčická 2861/2, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1009255282
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 134
Provozovna Kadaňská 3034, Žatec 438 01
Identifikační číslo provozovny 1009252771
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 135
Provozovna Plzeňská 233/8, Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny 1009255291
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 136
Provozovna Jarošova 1234/2, Znojmo 669 02
Identifikační číslo provozovny 1009252780
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 137
Provozovna Brněnská 4971/74, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1009253514
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 138
Provozovna Duchcovská 962/53, Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny 1009255304
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 139
Provozovna Cukrovarská 492/4, Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny 1009252798
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 140
Provozovna Chebská 370/81, Karlovy Vary 360 06
Identifikační číslo provozovny 1009253522
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 141
Provozovna Horská 64, Trutnov 541 01
Identifikační číslo provozovny 1009255321
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 142
Provozovna Stolářská 1758, Veselí nad Moravou 698 01
Identifikační číslo provozovny 1009255312
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 143
Provozovna Horská 647, Trutnov 541 02
Identifikační číslo provozovny 1009252801
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 144
Provozovna Sakařova 756, Týn nad Vltavou 375 01
Identifikační číslo provozovny 1009252810
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 145
Provozovna 28. října 177, Sedlčany 264 01
Identifikační číslo provozovny 1009255347
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 146
Provozovna náměstí Republiky 11, Tachov 347 01
Identifikační číslo provozovny 1009252828
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 147
Provozovna Nádražní 1939/4, Karviná 733 01
Identifikační číslo provozovny 1009253531
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 148
Provozovna Kostelní 1407, Strážnice 696 62
Identifikační číslo provozovny 1009252836
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 149
Provozovna Pražská 1659, Dobříš 263 01
Identifikační číslo provozovny 1009255398
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 150
Provozovna Štefánikova 1410/18, Kopřivnice 742 21
Identifikační číslo provozovny 1009252160
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 151
Provozovna Krčská 1079/59, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1009255363
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 152
Provozovna Nádražní 286/20, Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny 1009255371
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 153
Provozovna Hlučínská 1605/49, Opava 747 05
Identifikační číslo provozovny 1009252178
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 154
Provozovna Tyršova 144, Sedlčany 264 01
Identifikační číslo provozovny 1009253565
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 155
Provozovna Májová 582/19, Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny 1009255428
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 156
Provozovna Mostní 102/16, Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny 1009253573
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 157
Provozovna Ouvalova 1844, Slaný 274 01
Identifikační číslo provozovny 1009252844
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 158
Provozovna Revoluční 3470, Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny 1009252852
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 159
Provozovna Nádražní 591 01 Žďár nad Sázavou
Identifikační číslo provozovny 1009253581
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 160
Provozovna Kubánské náměstí 1271/5, Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny 1009255380
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 161
Provozovna B. Martinů 2097/30, Nový Jičín 741 01
Identifikační číslo provozovny 1009252208
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 162
Provozovna Sadová 528, Klášterec nad Ohří 431 51
Identifikační číslo provozovny 1009255436
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 163
Provozovna Polská 6191/21, Ostrava 708 00
Identifikační číslo provozovny 1009252216
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 164
Provozovna Chebská 2934, Aš 352 01
Identifikační číslo provozovny 1009253590
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 165
Provozovna náměstí Svornosti 2573/6, Brno 616 00
Identifikační číslo provozovny 1009291459
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 166
Provozovna Leštinská 789 01 Zábřeh
Identifikační číslo provozovny 1009253603
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 167
Provozovna Krkonošská 20, Vrchlabí 543 01
Identifikační číslo provozovny 1009291467
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 168
Provozovna náměstí Míru 350/2, Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny 1009252861
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 169
Provozovna Meziříčská 2900, Rožnov pod Radhoštěm 756 61
Identifikační číslo provozovny 1009319892
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 170
Provozovna Chýnovská 3049, Tábor 390 02
Identifikační číslo provozovny 1009253620
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 171
Provozovna Před Tratí 891/2, Havířov 735 64
Identifikační číslo provozovny 1009252224
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 172
Provozovna Svobodova 2248, Turnov 511 01
Identifikační číslo provozovny 1009319914
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 173
Provozovna Grmelova 2032/2, Ostrava 709 00
Identifikační číslo provozovny 1009252232
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 174
Provozovna Tyršovo nábřeží 5496, Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny 1009252879
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 175
Provozovna U Letiště 1074/2, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1009330594
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 176
Provozovna Dukelská brána 25/7, Prostějov 796 01
Identifikační číslo provozovny 1009367731
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 177
Provozovna Bělohradská 3855, Havlíčkův Brod 580 01
Identifikační číslo provozovny 1009252887
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 178
Provozovna Volgogradská 2972, Tábor 390 05
Identifikační číslo provozovny 1009252259
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 179
Provozovna Alšovo nám. 74/11, Písek 397 01
Identifikační číslo provozovny 1009253638
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 180
Provozovna Vlčnovská 688 01 Uherský Brod
Identifikační číslo provozovny 1009252895
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 181
Provozovna Mistra Jaroslava Kociana 25, Ústí nad Orlicí 562 01
Identifikační číslo provozovny 1009253671
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 182
Provozovna Vítězná 2886/6, Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny 1009252267
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 183
Provozovna Antonína Slavíčka 892/1, Svitavy 568 02
Identifikační číslo provozovny 1009252909
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 184
Provozovna Malé náměstí 105, Rokycany 337 01
Identifikační číslo provozovny 1009253212
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 185
Provozovna Rožnovská 240, Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Identifikační číslo provozovny 1009253654
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 186
Provozovna Jugoslávských partyzánů 636/20, Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny 1009255339
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 187
Provozovna Dukelských hrdinů 406/23, Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny 1009253662
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 188
Provozovna Sokolovská 686 01 Uherské Hradiště
Identifikační číslo provozovny 1009252917
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 189
Provozovna Romana Havelky 4845/2, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1009252275
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 190
Provozovna nám. Republiky 151/21, Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny 1009253689
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 191
Provozovna Jáchymova 903, Jindřichův Hradec 377 01
Identifikační číslo provozovny 1009252925
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 192
Provozovna Štursova 1124/3, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1009252283
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 193
Provozovna U plynárny 1432/64, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1009252933
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 194
Provozovna Kamenice 745/1, Brno 625 00
Identifikační číslo provozovny 1009252941
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 195
Provozovna Okružní 4262/10, Prostějov 796 01
Identifikační číslo provozovny 1009252291
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 196
Provozovna Družstevní 2034, Hranice 753 01
Identifikační číslo provozovny 1009252950
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 197
Provozovna Polská 379, Náchod 547 01
Identifikační číslo provozovny 1009252305
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 198
Provozovna Jasenická 755 01 Vsetín
Identifikační číslo provozovny 1009252976
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 199
Provozovna Leonovova 2015/2, Karviná 733 01
Identifikační číslo provozovny 1009253697
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 200
Provozovna Polní 622/27, Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny 1009252313
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 201
Provozovna Klášterní 3630, Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny 1009252984
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 202
Provozovna Sportovní 594/21, Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny 1009252992
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 203
Provozovna Na Kocandě 2201/35, Litoměřice 412 01
Identifikační číslo provozovny 1009253000
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 204
Provozovna Konečná 4010/4, Hodonín 695 01
Identifikační číslo provozovny 1009252330
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 205
Provozovna Palachova 779/9, Litoměřice 412 01
Identifikační číslo provozovny 1009253701
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 206
Provozovna Dukelských bojovníků 3632/156, Znojmo 671 81
Identifikační číslo provozovny 1009252348
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 207
Provozovna Havlíčkova 146, Hořice 508 01
Identifikační číslo provozovny 1009253727
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 208
Provozovna Obvodová 3313/13, Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny 1009252364
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 209
Provozovna Burešova 1660/1, Praha 182 00
Identifikační číslo provozovny 1009254341
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 210
Provozovna Lovosická 190 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1009254359
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 211
Provozovna U Nádraží 2565, Písek 397 01
Identifikační číslo provozovny 1009253018
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 212
Provozovna U Nákladního nádraží 848, Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny 1009252356
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 213
Provozovna Štefánikova 247/2, Říčany 251 01
Identifikační číslo provozovny 1009253034
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 214
Provozovna 9. května 2886, Tábor 390 02
Identifikační číslo provozovny 1009253719
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 215
Provozovna Jiráskova 436 01 Litvínov
Identifikační číslo provozovny 1009254367
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 216
Provozovna Bělehradská 660, Pardubice 533 51
Identifikační číslo provozovny 1009252372
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 217
Provozovna Jiřího z Poděbrad 2593, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1009253042
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 218
Provozovna Farského 4732, Chomutov 430 01
Identifikační číslo provozovny 1009253735
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 219
Provozovna Václavská 49, Jindřichův Hradec 377 01
Identifikační číslo provozovny 1009253743
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 220
Provozovna Náměstí 22/24, Velké Meziříčí 594 01
Identifikační číslo provozovny 1009253069
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 221
Provozovna Krátká 1008, Valašské Klobouky 766 01
Identifikační číslo provozovny 1009254375
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 222
Provozovna Veronské nám. 403, Praha 109 00
Identifikační číslo provozovny 1009253093
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 223
Provozovna Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou 516 01
Identifikační číslo provozovny 1009254383
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 224
Provozovna Sokolská 5300, Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny 1009252402
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 225
Provozovna Staré náměstí 26, Rychnov nad Kněžnou 516 01
Identifikační číslo provozovny 1009254391
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 226
Provozovna Benešova 1000, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1009252429
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 227
Provozovna Dvořákova 385, Nový Bor 473 01
Identifikační číslo provozovny 1009253751
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 228
Provozovna Seifertova 1683/6, Blansko 678 01
Identifikační číslo provozovny 1009253107
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 229
Provozovna S. K. Neumanna 2819, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1009253760
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 230
Provozovna tř. Budovatelů 1877/17, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1009252119
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 231
Provozovna Pod hranicí 1344/15, Praha 158 00
Identifikační číslo provozovny 1009252127
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 232
Provozovna Hrádecká 1310, Sušice 342 01
Identifikační číslo provozovny 1009253778
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 233
Provozovna Fučíkova 1342/3, Jeseník 790 01
Identifikační číslo provozovny 1009253123
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 234
Provozovna Kolínská 2507, Nymburk 288 02
Identifikační číslo provozovny 1009253786
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 235
Provozovna Dráby 936, Vysoké Mýto 566 01
Identifikační číslo provozovny 1009253794
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 236
Provozovna Mírová 1545, Rychnov nad Kněžnou 516 01
Identifikační číslo provozovny 1009254413
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 237
Provozovna Italská 50, Kladno 272 01
Identifikační číslo provozovny 1009252437
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 238
Provozovna Kabátnická 1705, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1009252135
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 239
Provozovna Ortenova 188, Kutná Hora 284 01
Identifikační číslo provozovny 1009252445
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 240
Provozovna T. G. Masaryka 46, Nové Město nad Metují 549 01
Identifikační číslo provozovny 1009253808
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 241
Provozovna Husovo náměstí 165, Rakovník 269 01
Identifikační číslo provozovny 1009254448
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 242
Provozovna Palackého 545/3, Holešov 769 01
Identifikační číslo provozovny 1009254430
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 243
Provozovna Hviezdoslavova 1600/6, Praha 149 00
Identifikační číslo provozovny 1009254456
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 244
Provozovna Dragounská 2529/6, Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny 1009253131
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 245
Provozovna Horní lán 1310/10, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1009253816
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 246
Provozovna Staroměstská 534, Třinec 739 61
Identifikační číslo provozovny 1009254464
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 247
Provozovna Husova 622, Příbram 261 01
Identifikační číslo provozovny 1009252453
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 248
Provozovna Hlavní 1713, Frýdlant nad Ostravicí 739 11
Identifikační číslo provozovny 1009253832
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 249
Provozovna J. Palacha 2921/3, Břeclav 690 02
Identifikační číslo provozovny 1009254472
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 250
Provozovna Bohosudovská 1882, Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny 1009252461
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 251
Provozovna Dr. Milady Horákové 586/90, Liberec 460 07
Identifikační číslo provozovny 1009253140
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 252
Provozovna Vejvarovo nábřeží 164, Semily 513 01
Identifikační číslo provozovny 1009253859
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 253
Provozovna Jiráskova 1331/1, Kyjov 697 01
Identifikační číslo provozovny 1009253867
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 254
Provozovna Karlovo náměstí 313/8, Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny 1009254481
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 255
Provozovna Vodárenská 3653, Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny 1009253158
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 256
Provozovna Všebořická 389/53, Ústí nad Labem 400 10
Identifikační číslo provozovny 1009254499
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 257
Provozovna Zámecká 2111, Tachov 347 01
Identifikační číslo provozovny 1009253883
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 258
Provozovna Jugoslávská 770/13, Brno 613 00
Identifikační číslo provozovny 1009254502
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 259
Provozovna Přetlucká 3295/50, Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny 1009254570
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 260
Provozovna Mimoňská 3091, Česká Lípa 470 01
Identifikační číslo provozovny 1009254511
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 261
Provozovna Lidická 1269, Třinec 739 61
Identifikační číslo provozovny 1009254529
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 262
Provozovna Masarykova třída 356/19, Opava 746 01
Identifikační číslo provozovny 1009253166
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 263
Provozovna tř. 17. listopadu 883/2, Karviná 734 01
Identifikační číslo provozovny 1009254537
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 264
Provozovna Horní 1457/59, Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny 1009253174
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 265
Provozovna Čestmírova 363/1, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1009253891
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 266
Provozovna nám. Republiky 653, Studénka 742 13
Identifikační číslo provozovny 1009253905
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 267
Provozovna Nádražní 320, Bučovice 685 01
Identifikační číslo provozovny 1009254545
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 268
Provozovna Řevnická 121/1, Praha 155 21
Identifikační číslo provozovny 1009252488
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 269
Provozovna U Slavie 1527/3, Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny 1009254600
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 270
Provozovna Vídeňská 995/63, Brno 639 00
Identifikační číslo provozovny 1009254553
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 271
Provozovna Střelničná 2270/46, Praha 180 00
Identifikační číslo provozovny 1009252496
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 272
Provozovna Anny Drabíkové 878/1, Praha 149 00
Identifikační číslo provozovny 1009252500
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 273
Provozovna Karlovo náměstí 89, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1009254561
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 274
Provozovna Pražská 2276, Pelhřimov 393 01
Identifikační číslo provozovny 1009252526
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 275
Provozovna Voctářova 2401/8, Praha 180 00
Identifikační číslo provozovny 1009253182
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 276
Provozovna 8. května 515/19, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1009253913
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 277
Provozovna Makovského 1349/2, Praha 163 00
Identifikační číslo provozovny 1009253956
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 278
Provozovna 28. října 3348/65, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1009254634
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 279
Provozovna Jeremenkova 103/23, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1009253921
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 280
Provozovna Vřesová 2908/11, Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny 1009254642
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 281
Provozovna Konečná 441/25, Držovice 796 07
Identifikační číslo provozovny 1009253204
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 282
Provozovna Katovická 1303, Strakonice 386 01
Identifikační číslo provozovny 1009253221
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 283
Provozovna Svobody 1143, Třeboň 379 01
Identifikační číslo provozovny 1009254651
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 284
Provozovna Bezděkovská 186, Strakonice 386 01
Identifikační číslo provozovny 1009253239
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 285
Provozovna Dr. E. Beneše 2871/5, Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny 1009253930
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 286
Provozovna J. A. Bati 7031, Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny 1009254669
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 287
Provozovna Pražská tř. 1014/71, České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny 1009253948
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 288
Provozovna Dolní 100, Havlíčkův Brod 580 01
Identifikační číslo provozovny 1009253964
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 289
Provozovna Hlavní třída 3274, Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny 1009253263
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 290
Provozovna Bedřicha Smetany 139/1, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1009254677
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 291
Provozovna Arménská 272 01 Kladno
Identifikační číslo provozovny 1009253271
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 292
Provozovna Husova 105/12, Slaný 274 01
Identifikační číslo provozovny 1009253972
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 293
Provozovna Pasovská 175/5, Vimperk 385 01
Identifikační číslo provozovny 1009253981
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 294
Provozovna Tylova 2090/1, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1009254685
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 295
Provozovna Opavská 1132/14, Krnov 794 01
Identifikační číslo provozovny 1009253280
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 296
Provozovna Jabloňová 2137/13, Praha 106 00
Identifikační číslo provozovny 1009254693
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 297
Provozovna Dukelská třída 479/18, Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny 1009253328
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 298
Provozovna Komenského 1894, Vlašim 258 01
Identifikační číslo provozovny 1009254723
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 299
Provozovna Na poříčí 1048/30, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1009254006
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 300
Provozovna Kubíčkova 1080/6, Brno 635 00
Identifikační číslo provozovny 1009254707
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 301
Provozovna Přimdská 501, Bor 348 02
Identifikační číslo provozovny 1009253301
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 302
Provozovna Na Sadech 1864/23, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1009254022
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 303
Provozovna Luženská 2725, Rakovník 269 01
Identifikační číslo provozovny 1009254031
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 304
Provozovna Brněnská 360, Třebíč 674 01
Identifikační číslo provozovny 1009254049
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 305
Provozovna Gerská 2237/25, Plzeň 323 00
Identifikační číslo provozovny 1009254740
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 306
Provozovna Dr. E. Beneše 560 02 Česká Třebová
Identifikační číslo provozovny 1009254057
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 307
Provozovna 17. listopadu 1432, Orlová 735 14
Identifikační číslo provozovny 1009254758
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 308
Provozovna Mlýnská 1927, Tišnov 666 01
Identifikační číslo provozovny 1009254065
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 309
Provozovna Sokolovská 1019/148, Karlovy Vary 360 05
Identifikační číslo provozovny 1009254766
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 310
Provozovna Jeníkovská 1983, Čáslav 286 01
Identifikační číslo provozovny 1009254774
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 311
Provozovna Radlická 520/117, Praha 158 00
Identifikační číslo provozovny 1009254073
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 312
Provozovna Na Sádkách 1444, České Budějovice 370 05
Identifikační číslo provozovny 1009254081
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 313
Provozovna Revoluční 765/19, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1009254090
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 314
Provozovna Okružní 3368/7, Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny 1009252143
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 315
Provozovna Zenklova 1545/39, Praha 180 00
Identifikační číslo provozovny 1009254103
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 316
Provozovna Tyršova 1732/41, Kuřim 664 34
Identifikační číslo provozovny 1009254804
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 317
Provozovna 1548, Ivančice 664 91
Identifikační číslo provozovny 1009254111
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 318
Provozovna Budějovická 1126/9, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1009254812
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 319
Provozovna Soukalova 3355/3, Praha 143 00
Identifikační číslo provozovny 1009254821
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 320
Provozovna Dukelská 672, Šenov u Nového Jičína 742 42
Identifikační číslo provozovny 1009254120
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 321
Provozovna Hálkova 1568, Humpolec 396 01
Identifikační číslo provozovny 1009254138
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 322
Provozovna U Porcelánky 1017, Chodov 357 35
Identifikační číslo provozovny 1009254154
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 323
Provozovna Tanvaldská 325, Liberec 463 11
Identifikační číslo provozovny 1009254847
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 324
Provozovna Masarykovo náměstí 95, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Identifikační číslo provozovny 1009254855
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 325
Provozovna Tř. Maršála Malinovského 1304, Uherské Hradiště 686 01
Identifikační číslo provozovny 1009254162
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 326
Provozovna Bašty 413/2, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1009254171
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 327
Provozovna Pod Paťankou 160 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1009254189
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 328
Provozovna Palackého třída 1104/55, Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny 1009254197
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 329
Provozovna třída 3. května 1170, Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny 1009254944
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 330
Provozovna Veselská 663, Praha 199 00
Identifikační číslo provozovny 1009254880
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 331
Provozovna Rokycanská 1424/128, Plzeň 312 00
Identifikační číslo provozovny 1009252518
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 332
Provozovna náměstí Svobody 1976, Kladno 272 01
Identifikační číslo provozovny 1009254201
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 333
Provozovna Vítkovická 3278/3, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1009252551
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 334
Provozovna Vratislavovo náměstí 12, Nové Město na Moravě 592 31
Identifikační číslo provozovny 1009254219
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 335
Provozovna nám. Přemysla Otakara II. 88/26, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1009254952
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 336
Provozovna Krušnohorská 3371/2, Ústí nad Labem 400 11
Identifikační číslo provozovny 1009254928
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 337
Provozovna Dělnická 120, Dolní Břežany 252 41
Identifikační číslo provozovny 1009254227
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 338
Provozovna Kostelecká 822/75, Praha 196 00
Identifikační číslo provozovny 1009254961
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 339
Provozovna Lipová 807/14, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1009252569
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 340
Provozovna Turenská 565, Kostelec nad Labem 277 13
Identifikační číslo provozovny 1009254979
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 341
Provozovna Za Krejcárkem 150, Milevsko 399 01
Identifikační číslo provozovny 1009252577
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 342
Provozovna T. G. Masaryka 212, Český Krumlov 381 01
Identifikační číslo provozovny 1009254987
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 343
Provozovna Riegrovo náměstí 178/3, Poděbrady 290 01
Identifikační číslo provozovny 1009254235
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 344
Provozovna Masarykova 188, Polička 572 01
Identifikační číslo provozovny 1009254243
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 345
Provozovna Chebská 713/16, Mariánské Lázně 353 01
Identifikační číslo provozovny 1009252585
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 346
Provozovna Dukelská 513, Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny 1009254286
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 347
Provozovna 1. máje 1425, Rožnov pod Radhoštěm 756 61
Identifikační číslo provozovny 1009255002
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 348
Provozovna Vajgarská 1141, Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny 1009254251
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 349
Provozovna třída Karla IV. 468/18, Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny 1009255011
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 350
Provozovna tř. J. P. Koubka 110, Blatná 388 01
Identifikační číslo provozovny 1009254278
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 351
Provozovna Kpt. Jaroše 110, Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny 1009254308
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 352
Provozovna Karla Čapka 1656/13, Šlapanice 664 51
Identifikační číslo provozovny 1009255029
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 353
Provozovna Václava Majera 2898, Louny 440 01
Identifikační číslo provozovny 1009252593
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 354
Provozovna Oblouková 1395/4, Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny 1009252607
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 355
Provozovna 357, Mokrá-Horákov 664 04
Identifikační číslo provozovny 1009255053
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 356
Provozovna Masarykova 330, Telč 588 56
Identifikační číslo provozovny 1009255045
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 357
Provozovna Nádražní 843, Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny 1009254316
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 358
Provozovna Ostravská 2030/77, Český Těšín 737 01
Identifikační číslo provozovny 1009252615
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 359
Provozovna Jeronýmova 750/1, Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny 1009255088
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 360
Provozovna tř. Práce 1960/1, Bruntál 792 01
Identifikační číslo provozovny 1009252623
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 361
Provozovna Bratří Čapků 773, Úpice 542 32
Identifikační číslo provozovny 1009255096
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 362
Provozovna Bubeníčkova 4405/1, Brno 615 00
Identifikační číslo provozovny 1009252631
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 363
Provozovna U pošty 402/14, Brno 625 00
Identifikační číslo provozovny 1009253336
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 364
Provozovna náměstí T. G. Masaryka 3, Holice 534 01
Identifikační číslo provozovny 1009255100
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 365
Provozovna Šumavská 782, Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny 1009254324
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 366
Provozovna Pražská 248/39, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1009255118
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 367
Provozovna Kpt. Jaroše 199/1, Karlovy Vary 360 06
Identifikační číslo provozovny 1009252640
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 368
Provozovna U dálnice 744, Modřice 664 42
Identifikační číslo provozovny 1009433547
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.2.2014
Provozovna č. 369
Provozovna Halasovo náměstí 918/6, Brno 638 00
Identifikační číslo provozovny 1009464795
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.2.2014
Provozovna č. 370
Provozovna Brodská 496, Příbram 261 01
Identifikační číslo provozovny 1009466313
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 371
Provozovna Zdislavická 963/1, Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny 1009502565
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2014
Provozovna č. 372
Provozovna Vodňanská 51, Prachatice 383 01
Identifikační číslo provozovny 1009502557
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.3.2014
Provozovna č. 373
Provozovna Masarykovo náměstí 3090/15, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1009623737
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.4.2014
Provozovna č. 374
Provozovna 1, Litultovice 747 55
Identifikační číslo provozovny 1009655850
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.5.2014
Provozovna č. 375
Provozovna Polská 1201/1, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1009655825
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.5.2014
Provozovna č. 376
Provozovna Víta Nejedlého 1063/10, Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny 1009655833
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.5.2014
Provozovna č. 377
Provozovna Národní 3314, Varnsdorf 407 47
Identifikační číslo provozovny 1009673653
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.5.2014
Provozovna č. 378
Provozovna Marie Majerové 2193, Sokolov 356 01
Identifikační číslo provozovny 1009732722
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.6.2014
Provozovna č. 379
Provozovna Mostní 934, Kralupy nad Vltavou 278 01
Identifikační číslo provozovny 1009749650
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.6.2014
Provozovna č. 380
Provozovna Ve Vaňkovce 462/1, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1009770144
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2014
Provozovna č. 381
Provozovna Masarykovo náměstí 63, Bystřice nad Pernštejnem 593 01
Identifikační číslo provozovny 1009802518
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.7.2014
Provozovna č. 382
Provozovna Bří Lužů 2251, Uherský Brod 688 01
Identifikační číslo provozovny 1009832425
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.8.2014
Provozovna č. 383
Provozovna Svitavská 1501/29, Moravská Třebová 571 01
Identifikační číslo provozovny 1009856421
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2014
Provozovna č. 384
Provozovna Želetická 2277, Litoměřice 412 01
Identifikační číslo provozovny 1009922939
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.10.2014
Provozovna č. 385
Provozovna Budovatelů 3398/14, Jablonec nad Nisou 466 01
Identifikační číslo provozovny 1009922904
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.2014
Provozovna č. 386
Provozovna Michnova 1622/4, Praha 149 00
Identifikační číslo provozovny 1009922921
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.10.2014
Provozovna č. 387
Provozovna Horova 1223/1, Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny 1009922912
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.10.2014
Provozovna č. 388
Provozovna Žižkova 515, Trutnov 541 01
Identifikační číslo provozovny 1009973541
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.11.2014
Provozovna č. 389
Provozovna Revoluční 2312/27, Krnov 794 01
Identifikační číslo provozovny 1009973479
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.11.2014
Provozovna č. 390
Provozovna Zborovská 2008, Hranice 753 01
Identifikační číslo provozovny 1009973452
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.11.2014
Provozovna č. 391
Provozovna Janáčkova 4266/13, Prostějov 796 01
Identifikační číslo provozovny 1009973487
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.11.2014
Provozovna č. 392
Provozovna Plzeňská 396, Králův Dvůr 267 01
Identifikační číslo provozovny 1009973461
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.11.2014
Provozovna č. 393
Provozovna U Jandovky 127/2, Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny 1009973550
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.11.2014
Provozovna č. 394
Provozovna Denisova 2907/11, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1009973509
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.11.2014
Provozovna č. 395
Provozovna U Tří mostů 844/2, Svitavy 568 02
Identifikační číslo provozovny 1009973517
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.11.2014
Provozovna č. 396
Provozovna náměstí Svobody 3312, Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny 1009988018
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.11.2014
Provozovna č. 397
Provozovna Antonínovo náměstí 92, Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny 1009995685
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.11.2014
Provozovna č. 398
Provozovna 6. května 47, Bystřice pod Hostýnem 768 61
Identifikační číslo provozovny 1009995677
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.11.2014
Provozovna č. 399
Provozovna Libušina třída 578/19, Brno 623 00
Identifikační číslo provozovny 1010025431
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.12.2014
Provozovna č. 400
Provozovna Bílinská 3490/6, Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny 1010114131
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.1.2015
Provozovna č. 401
Provozovna Suchdolské náměstí 445/7, Praha 165 00
Identifikační číslo provozovny 1010233351
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2015
Provozovna č. 402
Provozovna Wilsonova 300/8, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1010233343
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2015
Provozovna č. 403
Provozovna Erbenova 2906, Česká Lípa 470 01
Identifikační číslo provozovny 1010255665
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.4.2015
Provozovna č. 404
Provozovna Vítězné náměstí 997/13, Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny 1010336959
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.6.2015
Provozovna č. 405
Provozovna Prostřední 791, Hostivice 253 01
Identifikační číslo provozovny 1010372556
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2015
Provozovna č. 406
Provozovna Komenského 300, Nová Paka 509 01
Identifikační číslo provozovny 1010372572
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2015
Provozovna č. 407
Provozovna Lánovská 1656, Vrchlabí 543 01
Identifikační číslo provozovny 1010412931
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.2.2015
Provozovna č. 408
Provozovna Adámkova třída 188, Hlinsko 539 01
Identifikační číslo provozovny 1011976145
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.1.2018
Provozovna č. 409
Provozovna Walterovo náměstí 329 1 158 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1012003621
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.1.2018
Provozovna č. 410
Provozovna Výškovická 3206 48 700 30 Ostrava
Identifikační číslo provozovny 1012076342
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.2.2018
Provozovna č. 411
Provozovna Želatovská 750 02 Přerov
Identifikační číslo provozovny 1012096220
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 12.3.2018
Provozovna č. 412
Provozovna Husova 3078, Žatec 438 01
Identifikační číslo provozovny 1012096211
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.3.2018
Provozovna č. 413
Provozovna nám. Budovatelů 1405, Sokolov 356 01
Identifikační číslo provozovny 1012096190
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.3.2018
Provozovna č. 414
Provozovna Vídeňská 252 50 Vestec
Identifikační číslo provozovny 1012096203
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.3.2018
Provozovna č. 415
Provozovna Družstevní 1417 37 789 85 Mohelnice
Identifikační číslo provozovny 1012119564
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.3.2018
Provozovna č. 416
Provozovna Nerudova 403, Kralupy nad Vltavou 278 01
Identifikační číslo provozovny 1012119556
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.3.2018
Provozovna č. 417
Provozovna Štefánikova 1157/9, Kopřivnice 742 21
Identifikační číslo provozovny 1012149242
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.4.2018
Provozovna č. 418
Provozovna Jičínská 1524, Příbor 742 58
Identifikační číslo provozovny 1012208435
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.5.2018
Provozovna č. 419
Provozovna 26. dubna 2323/9, Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny 1012232425
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.6.2018
Provozovna č. 420
Provozovna Cihlářská 1516, Ústí nad Orlicí 562 01
Identifikační číslo provozovny 1012337910
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.9.2018
Provozovna č. 421
Provozovna Růžová 118, Sedlčany 264 01
Identifikační číslo provozovny 1012337936
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.9.2018
Provozovna č. 422
Provozovna Klatovská třída 1702/77, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1012337928
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.9.2018
Provozovna č. 423
Provozovna Masarykova 671/33, Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny 1012397785
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.10.2018
Provozovna č. 424
Provozovna Mendlovo náměstí 24/14, Brno 603 00
Identifikační číslo provozovny 1012397777
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.2018
Provozovna č. 425
Provozovna U Fortny 49/10, Opava 746 01
Identifikační číslo provozovny 1012423875
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.10.2018
Provozovna č. 426
Provozovna Krátká 904, Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny 1012463427
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.11.2018
Provozovna č. 427
Provozovna Průmyslová 2699 1 785 01 Šternberk
Identifikační číslo provozovny 1012463435
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.11.2018
Provozovna č. 428
Provozovna Vrážská 1643/2, Praha 153 00
Identifikační číslo provozovny 1012478891
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.11.2018
Provozovna č. 429
Provozovna Masarykova 506/37, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1012483789
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2018
Provozovna č. 430
Provozovna nám. Arnošta z Pardubic 21, Český Brod 282 01
Identifikační číslo provozovny 1012483797
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2018
Provozovna č. 431
Provozovna Lidická 3583 139 690 03 Břeclav
Identifikační číslo provozovny 1012494853
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.12.2018
Provozovna č. 432
Provozovna Masarykovo náměstí 7, Benešov 256 01
Identifikační číslo provozovny 1012530833
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.1.2019
Provozovna č. 433
Provozovna Soukalova 3355/3, Praha 143 00
Identifikační číslo provozovny 1012604675
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.2.2019
Provozovna č. 434
Provozovna nám. Čsl. armády 15, Kamenice nad Lipou 394 70
Identifikační číslo provozovny 1012624137
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.3.2019
Provozovna č. 435
Provozovna Puškinova 409/63, Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny 1012624129
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.3.2019
Provozovna č. 436
Provozovna náměstí Antonie Bejdové 1810/10, Ostrava 708 00
Identifikační číslo provozovny 1012640809
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.3.2019
Provozovna č. 437
Provozovna nám. T. G. Masaryka 77/3, Moravská Třebová 571 01
Identifikační číslo provozovny 1012653838
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.3.2019
Provozovna č. 438
Provozovna Dukelských hrdinů 691/33, Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny 1012691543
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.4.2019
Provozovna č. 439
Provozovna Koněvova 2427/205, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1012691527
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.4.2019
Provozovna č. 440
Provozovna Kutnohorská 531 109 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1012691535
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.4.2019
Provozovna č. 441
Provozovna Masarykova 200, Luhačovice 763 26
Identifikační číslo provozovny 1012780805
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.6.2019
Provozovna č. 442
Provozovna Čs. dobrovolců 3356 415 01 Teplice
Identifikační číslo provozovny 1012790932
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.6.2019
Provozovna č. 443
Provozovna Jáchymovská 1497 363 01 Ostrov
Identifikační číslo provozovny 1012849252
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.8.2019
Provozovna č. 444
Provozovna Pod Nemocnicí 2377, Louny 440 01
Identifikační číslo provozovny 1012849244
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.8.2019
Provozovna č. 445
Provozovna Tilleho náměstí 792/2, Praha 152 00
Identifikační číslo provozovny 1012882004
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.8.2019
Provozovna č. 446
Provozovna Železniční 887/1, Karlovy Vary 360 05
Identifikační číslo provozovny 1012887201
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.9.2019
Provozovna č. 447
Provozovna Čujkovova 222/44, Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny 1012887219
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.9.2019
Provozovna č. 448
Provozovna Lipnická 2936/4, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1012887162
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.9.2019
Provozovna č. 449
Provozovna Karla Havlíčka Borovského 2284 356 01 Sokolov
Identifikační číslo provozovny 1012887227
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.9.2019
Provozovna č. 450
Provozovna Masarykova 647/66, Plzeň 312 00
Identifikační číslo provozovny 1012887171
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.9.2019
Provozovna č. 451
Provozovna Palackého 216, Turnov 511 01
Identifikační číslo provozovny 1012887235
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.9.2019
Provozovna č. 452
Provozovna Těšínská 2914/44, Opava 746 01
Identifikační číslo provozovny 1012887189
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.9.2019
Provozovna č. 453
Provozovna 9. května 1227, Bohumín 735 81
Identifikační číslo provozovny 1012887197
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.9.2019
Provozovna č. 454
Provozovna 109, Štěchovice 252 07
Identifikační číslo provozovny 1012932851
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.2019
Provozovna č. 455
Provozovna Evropská 369 261 01 Příbram
Identifikační číslo provozovny 1012932907
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.10.2019
Provozovna č. 456
Provozovna Pálavské náměstí 4387/14, Brno 628 00
Identifikační číslo provozovny 1012932869
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.2019
Provozovna č. 457
Provozovna Na Řadech 2360/3, Blansko 678 01
Identifikační číslo provozovny 1012932877
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.2019
Provozovna č. 458
Provozovna Masarykovo nám. 39, Uničov 783 91
Identifikační číslo provozovny 1012932885
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.2019
Provozovna č. 459
Provozovna Brněnská 390/9, Hustopeče 693 01
Identifikační číslo provozovny 1012932842
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.2019
Provozovna č. 460
Provozovna Vrchlického 1977, Kladno 272 01
Identifikační číslo provozovny 1012932893
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.2019
Provozovna č. 461
Provozovna Pražská 110, Kostelec nad Černými lesy 281 63
Identifikační číslo provozovny 1012945596
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.10.2019
Provozovna č. 462
Provozovna Havlíčkova 1118, Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny 1012987299
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.11.2019
Provozovna č. 463
Provozovna Osvoboditelů 39/17, Lovosice 410 02
Identifikační číslo provozovny 1013011171
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.11.2019
Provozovna č. 464
Provozovna Dobšická 3929 4 669 02 Znojmo
Identifikační číslo provozovny 1013021347
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.12.2019
Provozovna č. 465
Provozovna Pod sídlištěm 182 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1013030273
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 9.12.2019
Provozovna č. 466
Provozovna Zábrdovická 827/10, Brno 615 00
Identifikační číslo provozovny 1013047010
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.12.2019
Provozovna č. 467
Provozovna Masarykovo náměstí 508, Nový Bydžov 504 01
Identifikační číslo provozovny 1013047001
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.1.2020

Statutární orgán ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Pavel Hoffmann
Člen statutárního orgánu PharmDr. David Mendl
Člen statutárního orgánu Daniel Horák
Člen statutárního orgánu Mgr. Hana Bambulová MBA

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.

IČO: 28511298
Firma: ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-střed
Počet zaměstnanců: 3000 - 3999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 12.1.2009

Sídlo ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.

Sídlo: Nové sady 996/25, Brno 602 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Destilace, rektifikace a míchání lihovin
Maloobchod s farmaceutickými přípravky
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Administrativní a kancelářské činnosti
tracking image