Firma Česká exportní banka, a.s. IČO 63078333


Česká exportní banka, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

Česká exportní banka, a.s. (63078333) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Vodičkova 701/34, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 3. 1995 a je stále aktivní. Česká exportní banka, a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Česká exportní banka, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Česká exportní banka, a.s. na Justice.cz

Výpis dat pro Česká exportní banka, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Česká exportní banka, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 3042
IČO (identifikační číslo osoby) 63078333
Jméno Česká exportní banka, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.3.1995
Dne 10.2.2016 přijala Valná hromada České exportní banky, a.s. toto rozhodnutí: -základní kapitál České exportní banky, a.s. (ČEB) se zvyšuje z dosavadní výše 4.000,000.000,-- Kč upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 5.000,000.000,-- Kč, -zvýšení základního kapitálu bude realizováno tak, že ČEB vydá 1000 kusů nových kmenových akcií, v zaknihované podobě, znějících na jméno, s nominální hodnotou 1,000.000,-- Kč každé akcie, -nově vydané akcie nebudou kótované (registrované), -nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, -nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva dle § 484 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, když všichni stávající akcionáři se svého práva na přednostní právo upsat část nových akcií společnosti ke zvýšení základního kapitálu výsl ovně vzdají, a budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci, a to: státu - České republice, zastoupenému příslušnými ministerstvy (Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo zemědělství), -místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní korporace Česká exportní banka, a.s., na adrese Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ 111 21, v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 17.00 hodin, -předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře s ČEB, -lhůta k upsání akcií bez využití přednostního práva je jeden měsíc, přičemž počátek běhu lhůty je následující den po dni, kdy bude předem určenému zájemci doručena písemná výzva k upsání akcií; přílohou výzvy k upsání akcií zaslané bankou předem určenému zájemci bude návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií (dnem doručení se rozumí den, kdy bude výzva s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií doručena státu, tj. všem čtyřem uvedeným ministerstvům), -navrhovaná výše emisního kursu činí 1,000.000,-- Kč, -upisovatel je povinen splatit emisní kurz jím upsaných akcií na č. 0112360000/8090, -upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií; 13.4.2016 - 26.5.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 14.7.2014
Základní kapitál obchodní společnosti Česká exportní banka, a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, IČ: 63078333, se zvyšuje z dosavadní výše 2.950,000.000,-- Kč, (slovy: dvě miliardy devět set padesát milionů Kč) o částku 1.050,000.000,-- Kč, (sl ovy: jedna miliarda padesát miliónů Kč) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 4.000,000.000,-- Kč, (slovy: čtyři miliardy Kč), který bude splacen peněžitými vklady. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno tak, že společnost vydá jeden tisíc padesát (1050) kusů nových kmenových akcií, v zaknihované podobě, znějících na jméno, s nominální hodnotou 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milión Kč) každé akcie. Nově vydané akcie nebudou kótované (registrované). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva dle § 204a obchodního zákoníku, když všichni stávající akcionáři se svého práva na přednostní právo upsat část nových akcií společnosti ke zvýšení základního kapitálu společnosti dle § 204a obchodníh o zákoníku výslovně vzdali, ale budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci, a to 1050 kusů nových kmenových akcií, v zaknihované podobě, znějících na jméno, s nominální hodnotou 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milión Kč) každé akcie: státu - České repu blice zastoupenému dle zákona č. 58/1995 Sb. příslušnými ministerstvy (Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo zemědělství). Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti Česká exportní banka, a.s., na adrese Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ 111 21, v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 17.00 hodin. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Lhůta k upsání akcií bez využití přednostního práva je jeden (1) měsíc, přičemž počátek běhu lhůty je následující den po dni, kdy bude předem určenému zájemci doručena výzva k upsání akcií. Přílohou výzvy k upsání akcií zaslané společností předem určenému zájemci, a to státu - České republice (zastoupenému příslušnými ministerstvy vykonávajícími akcionářská práva státu, tj. Ministerstvem financí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem zemědělství), bude návrh na u zavření smlouvy o upsání akcií. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovateli (předem určenému zájemci) oznámen společností písemně. Dnem doručení se v případě upisovatele (předem určeného zájemce) ? státu - České republiky, rozumí den, kdy bude výzva s návrhem na uzavření sml ouvy o upsání akcií doručena státu, tj. všem čtyřem uvedeným ministerstvům. Navrhovaná výše emisního kursu činí 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milión Kč). Upisovatel je povinen splatit emisní kurz jím upsaných akcií na účet číslo 0112360000/8090, který společnost založila za účelem zvýšení základního kapitálu. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií nejpozději do tří měsíců ode dne upsání akcií. 19.5.2010 - 6.8.2010
Základní kapitál obchodní společnosti Česká exportní banka, a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, IČ: 63078333, se zvyšuje z dosavadní výše 2.000,000.000,-- Kč, (slovy: dvě miliardy Kč) o částku 950,000.000,-- Kč, (slovy: devět set padesát milió nů Kč) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 2.950,000.000,-- Kč, (slovy: dvě miliardy devět set padesát milionů Kč), který bude splacen peněžitými vklady.---- Zvýšení základního kapitálu bude realizováno tak, že společnost vydá devět set padesát (950) kusů nových kmenových akcií, v zaknihované podobě, znějících na jméno, s nominální hodnotou 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milión Kč) každé akcie.---- Nově vydané akcie nebudou kótované (registrované).---- Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.---- Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva dle § 204a obchodního zákoníku, když všichni stávající akcionáři se svého práva na přednostní právo upsat část nových akcií společnosti ke zvýšení základního kapitálu společnosti dle § 204a obchodn ího zákoníku výslovně vzdali, ale budou všechny nabídnuty předem určeným zájemcům, a to:---- - šest set padesát (650) kusů nových kmenových akcií, v zaknihované podobě, znějících na jméno, s nominální hodnotou 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milión Kč) každé akcie: státu - České republice zastoupenému dle zákona č. 58/1995 Sb. příslušnými ministers tvy (Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo zemědělství),---- - a tři sta (300) kusů nových kmenových akcií, v zaknihované podobě, znějících na jméno, s nominální hodnotou 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milión Kč) každé akcie: Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 34/701, PSČ 111 21, IČ: 45279314.---- Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti Česká exportní banka, a.s., na adrese Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ 111 21, v pracovní dny v době od 10,00 hodin do 17,00 hodin.---- Předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvách o upsání akcií, které uzavřou se společností.---- Lhůta k upsání akcií bez využití přednostního práva je jeden (1) měsíc, přičemž počátek běhu lhůty je následující den po dni, kdy bude druhému z předem určených zájemců doručena výzva k upsání akcií. Přílohou výzvy k upsání akcií zaslané společností každé mu z předem určených zájemců, a to státu - České republice (zastoupenému příslušnými ministerstvy vykonávajícími akcionářská práva státu, tj. Ministerstvem financí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem zemědělst ví) a Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., bude návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií.---- Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovatelům (předem určeným zájemcům) oznámen společností písemně. Dnem doručení se v případě upisovatele (předem určeného zájemce) - státu - České republiky, rozumí den, kdy bude výzva s návrhem na uzavření sm louvy o upsání akcií doručena státu, tj. všem čtyřem uvedeným ministerstvům, v případě upisovatele (předem určeného zájemce) - Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., den, kdy bude výzva s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií doručena tom uto upisovateli.---- Navrhovaná výše emisního kursu činí 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milión Kč).---- Každý upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií na účet číslo 0112360000/8090, který společnost založila za účelem zvýšení základního kapitálu.---- Každý upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií nejpozději do tří měsíců ode dne upsání akcií.---- 13.5.2009 - 9.9.2009
Zákonem č. 58/1995 Sb. byla společnost s účinností ode dne 24.4.1995 pověřena provozováním podpořeného financování. 10.10.2008
Akcie společnosti jsou nejméně ze dvou třetin ve vlastnictví státu-České republiky a ve zbývající části ve vlastnictví Exportní garanční a pojištovací společnosti, a.s. 10.10.2008
Stát- Česká republika ručí za závazky společnosti z jejich operací na finančních trzích. 10.10.2008
Základní kapitál obchodní společnosti Česká exportní banka, a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 701/34, IČ: 63078333, se zvyšuje z dosavadní výše 1.850,000.000,-- Kč, (slovy: jedna miliarda osm set padesát miliónů Kč) o částku 150,000.000,-- Kč, (slovy: je dno sto padesát miliónů Kč) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 2.000,000.000,-- Kč, (slovy: dvě miliardy Kč), který bude splacen peněžitými vklady.------------------------------------ Zvýšení základního kapitálu bude realizováno tak, že společnost vydá jedno sto padesát (150) kusů nových kmenových akcií, v zaknihované podobě, znějících na jméno, s nominální hodnotou 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milión Kč) každé akcie.----------------- ------------------- Nově vydané akcie nebudou kótované (registrované).------------------------------------------------- Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.---------- Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva dle § 204a obchodního zákoníku, když všichni stávající akcionáři se svého práva na přednostní právo upsat část nových akcií společnosti ke zvýšení základního kapitálu společnosti dle § 204a obchodníh o zákoníku výslovně vzdali, ale budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci, a to: státu - České republice zastoupené dle zákona č. 58/1995 Sb. příslušnými ministerstvy (Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo zemědělství), který je upíše v celém rozsahu.----------------------------------------------------------- Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti Česká exportní banka, a.s., na adrese Praha 1, Vodičkova 701/34, PSČ 111 21, v pracovní dny v době od 10,00 hodin do 17,00 hodin.-------------------------------------- ---------------------------- Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností.-- Lhůta k upsání akcií bez využití přednostního práva je jeden (1) měsíc, přičemž počátek běhu lhůty je následující den po dni, kdy bude doručena výzva k upsání akcií, jejíž přílohou bude návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci - s tátu - České republice (zastoupenému příslušnými ministerstvy vykonávajícími akcionářská práva státu, tj. Ministerstvem financí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem zemědělství).-------------------------------- ----------------------------------------------- Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovateli (určitému zájemci) oznámen písemně. Dnem doručení se rozumí den, kdy bude výzva s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií doručena státu, tj. všem čtyřem uvedeným ministerstvům.---------------- ------------ Navrhovaná výše emisního kursu činí 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milión Kč).----------------- Každý upisovatel je povinen splatit emisní kurz jím upsaných akcií na účet číslo 0112360000/8090, který společnost založila za účelem zvýšení základního kapitálu.------------ Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií nejpozději do tří měsíců ode dne upsání akcií.--------------------------------------------------------------------------------------------- 12.5.2008 - 6.8.2008
Valná hromada České exportní banky a.s. konaná dne 26.4.2006 schvaluje předložený návrh představenstva na zvýšení základního kapitálu společnosti z důvodu rozšíření obchodních aktivit společnosti v souladu s usnesením vlády ČR č. 188 ze dne 24. února 2003 ke Koncepci proexportní politiky do r. 2006 a navazující Koncapci rozvoje státní podpory vývozu formou úvěrového pojištění a financování vývozu se státní podporou do r. 2006 schválenou vládou ČR usnesením č. 1263 ze dne 17. prosince 2003, z důvodu rozšíř ení obchodní aktivit z důsledku změny zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozděších předpisů, z důvodu získá ní dalšího prostoru pro zvýšení limitu čisté angažovanosti vůči jednomu klientovi nebo ekonomicky spjaté skupině klientů podle vyhlášky č. 333/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 552/2004 Sb., kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě, z důvodu přehodnocení přístupu České národní banky k zohlednění pojistných produktů Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., při obezřetném podnikání bank a z důvodu elimiace dopadů zavedení nových pravidel bankovní re gulace Basel II (New Basel Capital Accord) při výpočtu kapitálové přiměřenosti a čisté angažovanosti, a s ohledem na skutečnost, že akcionáři se vzdali přednostního práva na upisování akcií daného jím § 204a odst. 7 obchodního zákoníku takto: a) základní kapitál České exportní banky, a.s., se zvyšuje peněžitým vkladem z dosavadní výše 1,850.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda osm set padesát miliónů korun českých) o 150,000.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát miliónů korun českých), tedy na cel kovou částku 2,000.000.000,- Kč (slovy: dvě miliardy korun českých) s tím že se nepřipouští upisování nových akcií nad částku zvýšení základního kapitálu. Stávající akcie, jejich forma, podoba a druh zůstávají nezměněny. b) ke zvýšení základního kapitálu dojde na základě dohody akcionářů, tj. státu, zastoupeného ministerstvy, vykonávájícími akcionářská práva státu - Ministerstvem financí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem zem ědělství, a Exportní garanční a pojišťovací společností, a.s., v souladu s ustanovením § 205 obchodního zákoníku peněžitým vkladem bez výzvy k upsání akcií, c) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním a vydáním nových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě, veřejně neobchodovatelných, v počtu 150 (slovy: jedno sto padesát) akcií o jmenocité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč (slovy: jeden mil ion korun českých) s tím, že emisní kurs nově vydávaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, d) všechnynové akcie bodou upsány akcionáři na základě dohody akcionářů podle ů 205 obchodního zákoníku bez využití přednostního práva na upisování akcií, kteréhose akcionáři podle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdali, přičemž jediným upisovatelem bu de stát, zatoupený ministerstvy vykonávájícími akcionářská práva státu, tj. Ministerstvem financí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem zemědělství, e) lhůta k uzavření dohody podle § 205 obchodního zákoníku započne běžet pvní den následující po zápisu usnesení valné hromady, která rozhodla o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a potrvá 15 (slovy: patnáct) dnů, f) místem pro upisování akcií bude kancelář předsedy představenstva České exportní banky, a.s., na adrese Vodičkova 34, Praha 1. Dohoda bude sepsána formou notářského zápisu a nahrazuje listinu upisovatelů. Představenstvo České exportní banky, a.s., oznám í všem akcionářům doručeným dopisem den zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a počátek běhu lhůty k uzavření dohody podle § 205 obchodního zákoníku, g) upisovatel nových akcií je povinen splatit jmenovitou hodnotu akcií, tj. emisní kurs upsaných nových akcií, ve lhůtě 90 (slovy: devadesát) dnů, a to na účet České exportní banky a.s. č. 0112360000/8090. Lhůta začíná běžet prvním dnem, lterý následuje p o uplynutí lhůty pro uzavření dohody podle § 205 obchodního zákoníku. 1.6.2006 - 11.1.2007
Valná hromada České exportní banky, a.s. konaná dne 29.4.2005 rozhodla takto: Schvaluje předložený návrh představenstva na zvýšení základního kapitálu společnosti Česká exportní banka a.s. z důvodu rozšíření obchodních aktivit společnosti v souladu s usnesením vlády ČR č. 188 ze dne 24. února 2003 ke Koncepci pro exportní politiky do roku 2006 a navazující koncepci rozvoje státní podpory vývozu formou úvěrového pojištění a financování vývozu se státní podporou do r. 2006 schválenou vládou ČR usnesením č. 1263 ze dne 17. prosince 2003, z důvodu rozšíření obchodních aktivit a získání dalšího prostoru pro zvýšení limitu angažovanosti vůči jednomu klientovi nebo ekonomicky spjaté skupině klientů podle vyhlášky ČNB č. 333/2002 Sb., kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě, eliminace m ožných dopadů zavedení nových pravidel bankovní regulace Basel II ( New Basel Capital Accord) při výpočtu kapitálové přiměřenosti kapitálu o zvýšení základního kapitálu České exportní banky, a.s. a s ohledem na skutečnost, že akcionáři se vzdali přednost ního práva na upisování akcií daného jím § 204a odst. 7 obch zák., takto: a) základní kapitál České exportní banky, a.s., se zvyšuje peněžitým vkladem z dosavadní výše 1,750.000.000,- Kč o 100.000.000,- Kč, teda na celkovou částku 1,850.000.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování nových akcií nad částku zvýšení základního k apitálu. Stávající akcie, jejich forma, podoba a druh zůstávají nezměněny. b) ke zvýšení základního kapitálu dojde na základě dohody akcionářů, tj. státu, zastoupeného ministerstvy, vykonávajícími akcionářská práva státu - Ministerstvem financí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem ze mědělství, a Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., v souladu s ustanovením § 205 obch. zák. peněžitým vkladem bez výzvy k upsání akcií, c) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním a vydáním nových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě, veřejně neobchodovatelných, v počtu 100 akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 1.000.000,- s tím, že emisní kurs nově vydávaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, d) všechny nové akcie budou upsány akcionáři na základě dohody akcionářů podle § 205 obch. zák. bez využití přednostního práva na upisování akcií, kterého se akcionáři podle § 204a odst. 7 obch. zák. vzdali, přičemž jediným upisovatelem bude stát, zastoup ený ministerstvy, vykonávajícími akcionářská práva státu, tj. Ministerstvem financí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem zemědělství, e) lhůta k uzavření dohody podle § 205¨obch. zák. započne běžet první den následující po nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu usnesení valné hromady, která rozhodla o zvýšení základního kapitálu, do obchodního rejstříku a potrvá 15 dnů, f) místem pro upisování akcií bude kancelář druhého místopředsedy představenstva České exportní banky, a.s., na adrese Vodičkova 34, Praha 1. Dohoda bude sepsána formou notářského zápisu a nahrazuje listinu upisovatelů. Představenstvo České exportní banky , a.s. oznámí všem akcionářům doporučeným dopisem den nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a počátek běhu lhůty k uzavření dohody podle § 205 obch. zák., g) upisovatel nových akcií je povinen splatiti jmenovitou hodnotu akcií, tj. emisní kurs upsaných nových akcií, ve lhůtě 90 dnů, a to na účet České exportní banky a.s. č. 0112360000/8090. Lhůta začíná běžet prvním dnem, který následuje po uplynutí lhůty p ro uzavření dohody podle § 205 obch. zák. 18.6.2005 - 23.9.2005
Valná hromada České exportní banky, a.s., rozhodla dne 9,12,2003 z důvodu rozšíření obchodních aktivit společnosti v souladu s usnesením vlády ČR č. 188 ze dne 24. února 2003 ke Koncepci proexportní politiky do r. 2006 a s usnesením vlády ČR č. 1210 ze dn e 1. prosince 2003 k návrhu na zvýšení základního kapitálu České exportní banky, a.s., a v souladu s navazující Koncepcí rozvoje EGAP a ČEB do r. 2006, schválenou představenstvem společnosti, a z důvodů získání prostoru pro zvýšení limitu úvěrové angažova nosti vůči jednomu klientovi nebo ekonomicky spjaté skupině klientů, a s ohledem na skutečnost, že akcionáři se vzdali přednostního práva na upisování akcií daného jim § 204a odst. 7 obchodního zákoníku, takto: a) základní kapitál České exportní banky, a.s., se zvyšuje peněžitým vkladem z dosavadní výše 1.650.000.000,- Kč o 100.000.000,- Kč, tedy na celkovou částku 1.750.000.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování nových akcií nad částku zvýšení základního k apitálu. Stávající akcie, jejich forma, podoba a druh zůstávají nezměněny, b) ke zvýšení základního kapitálu dojde na základě dohody akcionářů, tj. státu, zastoupeného ministerstvy, vykonávajícími akcionářská práva státu - Ministerstvem financí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem zem ědělství, a Exportní garanční a pojišťovací společností, a.s., v souladu s ustanovením § 205 obchodního zákoníku peněžitým vkladem bez výzvy k upsání akcií, c) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním a vydáním nových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě, veřejně neobchodovatelných, v počtu 100 akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč s tím, že emisní kurs nově vydávaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě d) všechny nové akcie budou upsány akcionáři na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku bez využití přednostního práva na upisování akcií, kterého se akcionáři podle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdali, přičemž jediným upisovatelem bude stát, zastoupený ministerstvy vykonávajícími akcionářská práva státu, tj. Ministerstvem financí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem zemědělství, e) lhůta k uzavření dohody podle § 205 obchodního zákoníku započne běžet první den následující po nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu usnesení vlané hromady, která rozhodla o zvýšení základního kapitálu, do obchodního rejstříku a potrvá 15 dnů, f) místem pro upisování akcií bude kancelář druhého místopředsedy představenstva České exportní banky, a.s., na adrese Vodičkova 34, Praha 1. Dohoda bude sepsána formou notářského zápisu a nahrazuje listinu upisovatelů. Představenstvo České exportní banky , a.s., oznámí všem akcionářům doporučeným dopisem den nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a počátek běhu lhůty k uzavření dohody podle § 205 obchodního zákoní ku, g) upisovatel nových akcií je povinen splatit jmenovitou hodnotu akcií, tj. emisní kurs upsaných nových akcií, ve lhůtě 90 dnů, a to na účet České exportní banky, a.s. č. 0112360000/8090. Lhůta začíná běžet prvním dnem, který následuje po uplynutí lhůty p ro uzavření dohody podle § 205 obchodního zákoníku. 6.2.2004 - 17.5.2004
Valná hromada České exportní banky,a.s. konaná dne 2.12.1999 rozhodla z důvodů: posílení kapitálové přiměřenosti společnosti, získání prostoru pro řešení limitu úvěrového angažovanosti vůči klientům, posílení proexportní politiky státu v souladu s usnesením vlády č. 747/1998, užití prostředků státního rozpočtu vyčleněných pro činnosti společnosti pro rok 1999 o zvýšení základního jmění České exportní banky,a.s. takto : 31.1.2000 - 12.9.2000
a) základní jmění České exportní banky,a.s. se zvyšuje peněžitým vkladem z dosavadní výše 1.500.000.000,-Kč(jedna miliarda pět set milionů) o Kč 150.000.000,-(slovy stopadesát milionů korun českých),tedy na celkovou částku 1.650.000.000,- Kč ( slovy šest set padesát milionů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování nových akcií nad částku zýšení základního jmění, 31.1.2000 - 12.9.2000
b) ke zvýšení základního jmění dojde na základě dohody akcionářů,tj.státu,zastoupeného ústředními ordány státní správy,vykonávajícími akcionářská práva státu-Ministerstvem financí,Minesterstvem průmyslu a obchodu,Ministerstvem zahraničních věcí,Ministerstvem zemědělství, a Exportní garanční a pojišťovací společností,a.s. v souladu s ustanovením § 205 obchodního zákoníku peněžitým vkladem bez výzvy k upsání akcií, 31.1.2000 - 12.9.2000
c)zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním a vydáním nových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě, veřejně neobchodovatelných, v počtu 150 (jedno sto padesát) akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 1.000.000,- (jeden milion korun českých) s tím, že emisní kurs nově vydávaných akcií bude roven jmenovité hodnotě, 31.1.2000 - 12.9.2000
d) valná hromada rozhodla o vyloučení přednostního práva akcionářů podle § 204a obchodního zákoníku z důvodu využití zdrojů státního rozpočtu vyčleněných společnosti pro rok 1999 a z dalších důvodů, na jejichž základě se základní jmění zvyšuje, 31.1.2000 - 12.9.2000
e)všechny nové akcie budou upsány akcionáři na základě dohody akcionářů popdle § 205 obchodního zákoníku,přičemž jediným upisovatelem bude stát,zastoupený ústředními orgány státní správy, vykonávajícími akcionářská práva státu- Ministerstvem financí,Ministerstvem průmyslu a obchodu,Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem zemědělství, 31.1.2000 - 12.9.2000
f)lhůta k upsání akcií započne běžet první den následující po nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu usnesení valné hromady,která rozhodla o zvýšení základního jmění, do obchodního rejstříku a potrvá 15 (patnáct) dnů, 31.1.2000 - 12.9.2000
g) upisovacím místem je kancelář druhého místopředsedy představenstva společnosti pana Ing. Tomáše Revésze na adrese Vodičkova 34, Praha l.Upisování se uskuteční zápisem akcionáře do upisovací listiny, která bude uložena u druhého místopředsedy společnosti,v pracovních dnech od 9,00 hod. do 15,00 hod., 31.1.2000 - 12.9.2000
h) upisovatel nových akcií je povinen splatit jmenovitou hodnotu akcií,tj.emisní kurs upsaných nových akcií, ve lhůtě 30 dnů, a to na účet společnosti, vedený u společnosti, č.30260006/8090.Lhůta začíná běžet prvním dnem, který následuje po upsání akcií v upisovacím místě. 31.1.2000 - 12.9.2000
Akcie společnosti musí být nejméně ze dvou třetin ve vlastnictví státu a ve zbývající části ve vlastnictví Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. 15.4.1998 - 10.10.2008
Společnost byla založena jednorázově zakladatelskou smlouvou ze dne 22.prosince 1994 a stanovy banky byly přijaty dne 3.2.95. Současně bylo předloženo rozhodnutí České národní banky v dohodě Ministerstvem financí ČR ze dne 6.2.1995, č.j.V 9/2-95. 1.3.1995 - 10.10.2008

Aktuální kontaktní údaje Česká exportní banka, a.s.

Kapitál Česká exportní banka, a.s.

zakladni jmění 5 000 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.4.2016
zakladni jmění 4 000 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.8.2010 - 13.4.2016
zakladni jmění 2 950 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 9.9.2009 - 6.8.2010
zakladni jmění 2 000 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.8.2008 - 9.9.2009
zakladni jmění 1 850 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.9.2005 - 6.8.2008
zakladni jmění 1 750 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 17.5.2004 - 23.9.2005
zakladni jmění 1 650 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.9.2000 - 17.5.2004
zakladni jmění 1 500 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.1.2000 - 12.9.2000
zakladni jmění 1 500 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.4.1998 - 31.1.2000
zakladni jmění 1 500 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.3.1995 - 15.4.1998

Akcie Česká exportní banka, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 3 500 13.4.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 2 500 6.8.2010 - 13.4.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 1 450 9.9.2009 - 6.8.2010
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 500 6.8.2008 - 9.9.2009
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 350 23.9.2005 - 6.8.2008
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 150 17.5.2004
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 250 17.5.2004 - 23.9.2005
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 150 12.9.2000 - 17.5.2004
Akcie na jméno 10 000 000 Kč 150 1.3.1995 - 17.5.2004

Sídlo Česká exportní banka, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Vodičkova 701/34 , Praha 110 00 20.8.2001
Adresa Vodičkova 701/34 , Praha 110 00 12.10.1998 - 20.8.2001
Adresa Havlíčkova 1029/3 , Praha 110 00 11.4.1997 - 12.10.1998
Adresa nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7 , Praha 170 00 1.3.1995 - 11.4.1997

Předmět podnikání Česká exportní banka, a.s.

Platnost údajů od - do
- podle ust. § 1 odst. 1 zák. č. 21/1992 Sb., písm. a) přijímání vkladů od veřejnosti písm. b) poskytování úvěrů 25.11.2013
- podle ust. § 1 odst. 3 zák. č. 21/1992 Sb., písm. a) investování do cenných papírů na vlastní účet v rozsahu převoditelných cenných papírů emitovaných Českou republikou, Českou národní bankou a zahraničními vládami, investování do zahraničních dluhopisů a do hypotečních zástavních listů, investován í do cenných papírů emitovaných právnickými osobami se sídlem na území České republiky písm. c) platební styk a zúčtování písm. e) poskytování záruk písm. f) otvírání akreditivů písm. g) obstarávání inkasa písm. l) poskytování bankovních informací písm. m) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami, které nejsou investičním nástrojem, a se zlatem v rozsahu: - obchodování na vlastní účet se zahraničními dluhopisy - obchodování na vlastní účet s peněžními prostředky v cizí měně - obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s převoditelnými cennými papíry emitovanými zahraničními vládami - obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s penězi ocenitelnými právy a závazky odvozenými od výše uvedených devizových hodnot - obchodování na účet klienta s peněžními prostředky v cizí měně písm. o) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci České exportní banky, a.s. 25.11.2013
- poskytování investičních služeb podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“) zahrnující: hlavní investiční služby - podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. d) téhož zákona; - podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. d) téhož zákona; - podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) téhož zákona, s výjimkou akcií nebo obdobných cenných papírů předst avujících podíl na společnosti nebo jiné právnické osobě, a ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. c) a d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu; - podle § 4 odst. 2 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. d) téhož zákona; doplňkové investiční služby - podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), c) a d) téhož zákona; - podle § 4 odst. 3 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů pod niků. 25.11.2013
- podle ust. § 1 odst. 1 zák. č. 21/1992 Sb., písm. a) přijímání vkladů od veřejnosti písm. b) poskytování úvěrů - podle ust. § 1 odst. 3 zák. č. 21/1992 Sb., písm. a) investování do cenných papírů na vlastní účet v rozsahu převoditelných cenných papírů emitovaných Českou republikou, Českou národní bankou a zahraničními vládami, investování do zahraničních dluhopisů a do hypotečních zástavních listů, investován í do cenných papírů emitovaných právnickými osobami se sídlem na území České republiky písm. c) platební styk a zúčtování písm. e) poskytování záruk písm. f) otvírání akreditivů písm. g) obstarávání inkasa písm. h) poskytování investičních služeb zahrnující: - doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. c) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a to poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jak ož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků písm. l) poskytování bankovních informací písm. m) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem v rozsahu: - obchodování na vlastní účet se zahraničními dluhopisy - obchodování na vlastní účet s peněžními prostředky v cizí měně - obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s převoditelnými cennými papíry emitovanými zahraničními vládami - obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s penězi ocenitelnými právy a závazky odvozenými od výše uvedených devizových hodnot - obchodování na účet klienta s peněžními prostředky v cizí měně písm. o) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci České exportní banky, a.s. 14.3.2011 - 25.11.2013
- podle ust. § 1 odst. 3 zák. č. 21/1992 Sb.: písm. a) investování do cenných papírů na vlastní účet - investování do cenných papírů emitovaných právnickými osobami se sídlem na území České republiky 1.6.2006 - 14.3.2011
- podle ust. § 1 odst. 1 zák. č. 21/1992 Sb.: písm. a) přijímání vkladů od veřejnosti písm. b) poskytování úvěrů - podle ust. § 1 odst. 3 zák. č. 21/1992 Sb.: písm. a) investování do cenných papírů na vlastní účet v rozsahu převoditelných cenných papírů emitovaných Českou republikou, Fondem národního majetku, Českou národní bankou a zahraničními vládami, investování do zahraničních dluhopisů a do hypotečních zá stavních listů písm. c) platební styk a zúčtování písm. e) poskytování záruk písm. f) otvírání akreditivů písm. g) obstarávání inkasa písm. h) poskytování investičních služeb zahrnující: - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. d) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování p orad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků písm. m) poskytování bankovních informací písm. n) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem v rozsahu: - obchodování na vlastní účet se zahraničními dluhopisy - obchodování na vlastní účet s peněžními prostředky v cizí měně - obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s převoditelnými cennými papíry emitovanými zahraničními vládami - obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s penězi ocenitelnými právy a závazky odvozenými od výše uvedených devizových hodnot písm. p) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci České exportní banky, a.s. 6.2.2004 - 14.3.2011
podle ust.§ 1 odst.3 zák.č.21/1992 Sb.: písm. e)poskytování záruk včetně záruk znějících na cizí měnu písm. h)obchodování na vlastní účet nbeo na účet klienta 1.devizovými hodnotami-poskytování přímých devizových úvěrů 2.v oblasti termínovaných obchodů ( futures) a opcí (options) včetně kurzových a úrokových obchodů 3.s převoditelnými zahraničními cennými papíry emitovanými zahraničními vládami 11.4.1997 - 11.4.1997
podle ust.§ 1 odst.3 zák.č.21/1992 Sb.: písm. e)poskytování záruk včetně záruk znějících na cizí měnu písm. h)obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta 1.devizovými hodnotami-poskytování přímých devizových úvěrů 2.v oblasti termínovaných obchodů ( futures) a opcí (options) včetně kurzových a úrokových obchodů 3.s převoditelnými zahraničními cennými papíry emitovanými zahraničními vládami podle ust.§ 1 odst.3 zák.č.21/1992 Sb. h) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta 1.s devizovými hodnotami v rozsahu: a)přijímání zdrojů v cizí měně v objemech a formách dohodnutých s Českou národní bankou b) poskytování úvěrů devizovým bankám v tuzemsku c) ukládání dočasně volných zdrojů u bank d) nákup a prodej cizí měny s dodáním ihned a na termín 3.s převoditelnými cennými papíry emitovanými vládou ČR, Českou národní bankou,Fondem národního majetku 11.4.1997 - 6.2.2004
obchodování na vlastní účet 1. s devizovými hodnotami v rozsahu : a) přijímání zdrojů v cizí měně v objemech a formách dohod- nutých s Českou národní bankou b) poskytování úvěrů devizovým bankám v tuzemsku c) ukládání dočasně volných zdrojů u bank d) nákup a prodej cizí měny s dodáním ihned a na termín 2. s převoditelnými cennými papíry emitovanými vládou ČR, Českou národní bankou, Fondem národního majetku 1.3.1995 - 11.4.1997
přijímání vkladů od veřejnosti s výjimkou vkladů od fyzických osob 1.3.1995 - 6.2.2004
poskytování úvěrů 1.3.1995 - 6.2.2004
platební styk a zúčtování 1.3.1995 - 6.2.2004
poskytování porad ve věcech podnikání 1.3.1995 - 6.2.2004
poskytování bankovních informací 1.3.1995 - 6.2.2004

vedení firmy Česká exportní banka, a.s.

Statutární orgán Česká exportní banka, a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem banky jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek a podepisují jménem banky společně nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva. 4.10.2012
Za představenstvo jednají navenek jménem banky spoleně nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva.Banku zavazují a za banku se podepisují jejím jménem tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě banky připojí svůj podpis společně nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou představenstva nebo místopřesedou představenstva. 16.2.2009 - 16.2.2009
Za představenstvo jednají navenek jménem banky společně nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva.Banku zavazují a za banku se podepisují jejím jménem tak, že k napsané nebo vytištěn é obchodní firmě banky připojí svůj podpis společně nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva. 16.2.2009 - 4.10.2012
Za představenstvo jednají navenek jménem banky spoleně nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva. 10.10.2008 - 16.2.2009
Způsob jednání a podepisování za společnost : Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti buď všichni členové představenstva společně nebo předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva, z nichž jeden je místopředsedou představenstva, nebo dva členové představenstva, kteří kteří k tomu byli představenstvem zmocněni. Společnost zavazují a za společnost se podepisují jejím jménem tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis: a) společně všichni členové představenstva b) nebo předseda představenstva c) nebo společně dva členové představenstva, z nichž jeden je místopředsedou představenstva d) nebo společně dva členové představenstva, kteří k tomu byli představenstvem zmocněni 26.6.2006 - 10.10.2008
Způsob jednání a podepisování za společnost : Za představenstvo jednají jednají navenek jménem společnosti buď všichni členové představenstva společně nebo předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva, z nichž jeden je místopředsedou představenstva, nebo dva členové představenstva, kteří kteří k tomu byli představenstvem zmocněni. Společnost zavazují a za společnost se podepisují jejím jménem tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis: a) společně všichni členové představenstva b) nebo předseda představenstva c) nebo společně dva členové představenstva, z nichž jeden je místopředsedou představenstva d) nebo dva členové představenstva, kteří k tomu byli představenstvem zmocněni 20.6.2006 - 26.6.2006
Způsob jednání a podepisování za společnost : Za společnost je oprávněno ve všech věcech jednat představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti buď všichni členové představenstva nebo předseda představenstva nebo dva členové představenstva, z nichž jeden je druhým místopředsedou představenstva nebo dva členové představenstva, kteří kteří k tomu byli představenstvem zmocněni, nebo druhý místopředseda představenstva. Jménem společnosti jsou oprávněni jednat prokuristé se samostatnou prokurou. Společnost zavazují a za společnost se podepisují jejím jménem za představenstvo tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis a) společně všichni členové představenstva b)nebo předseda představenstva c) nebo společně dva členové představenstva, z nichž jeden je druhým místopředsedou představenstva d) nebo dva členové představenstva, kteří k tomu byli představenstvem zmocněni e) nebo druhý místopředseda představenstva f) nebo prokuristé se samostatnou prokurou s dodatkem označujícím prokuru 15.4.1998 - 20.6.2006
Způsob jednání a podepisování za společnost : Za banku jedná ve všech věcech všichni členové představenstva jako kolektivní orgán nebo dva členové představenstva, nichž jeden je druhým místopředsedou představenstva nebo dva členové představenstva, kteří k tomu byli představenstvem písemně zmocněni. Podepisování se děje tak, že k obchodnímu jménu banky připojí svůj podpis a) všichni členové představenstva b) nebo společně dva členové představenstva, z nichž jeden je druhým místopředsedou představenstva c) nebo dva členové představenstva, kteří k tomu byli předsta- venstvem písemně zmocněni. 1.3.1995 - 15.4.1998
předseda představenstva Ing. Jaroslav Výborný MBA 25.5.2018
Vznik členství 1.7.2015
Vznik funkce 27.3.2018
Adresa: Za Rybníkem 560 , Jesenice 252 42
člen představenstva Ing. Emil Holan 21.8.2018
Vznik členství 1.8.2018
Adresa: Přeučilova 2695/2 , Praha 155 00
místopředseda představenstva JUDr. Martin Draslar Ph.D. 19.9.2018
Vznik členství 15.10.2015
Vznik funkce 16.8.2018
Adresa: Kamelova 3270/2 , Praha 106 00
člen Ing. Milan Rada 1.3.1995 - 9.1.1996
Adresa: Luhovská 1732/9 , Praha 182 00
člen Ing. Jiří Zimola CSc. 1.3.1995 - 11.4.1997
Adresa: Škroupova 1714/39 , Říčany 251 01
člen Ing. Jaroslav Ludva 9.1.1996 - 11.4.1997
Adresa: Křenová 252 , Praha 6 Česká republika
člen Ing. Václav Čihák 1.3.1995 - 15.4.1998
Adresa: Husova 29 , Úvaly 250 82
předseda Vladimír R U D L O V Č Á K, Csc. 1.3.1995 - 15.4.1998
Adresa: Davídkova 2103/95 , Praha 182 00
člen Ing. Pavol Parízek 1.3.1995 - 15.4.1998
Adresa: Matějkova 1089/3 , Praha 190 00
člen představenstva ing. Miroslav Křenek 11.4.1997 - 15.4.1998
Adresa: Miškovická 240/22 , Praha 190 00
člen: Ing. Vlastimil Gejdoš CSc 15.4.1998 - 15.4.1998
Adresa: V háji 1161/14 , Praha 170 00
člen Ing. Václav Slavíček 1.3.1995 - 31.1.2000
Adresa: Italská 2368 , Kladno 272 01
předseda Michal Frankl 15.4.1998 - 31.1.2000
Adresa: Řehořova 1124/36 , Brno 618 00
člen představenstva ing. Tomáš Husák 15.4.1998 - 31.1.2000
Adresa: Pod lomem 1369/18 , Praha 143 00
člen: Ing. Vlastimil Gejdoš CSc 15.4.1998 - 12.9.2000
Adresa: Pelušková 1345 , Praha 198 00
člen Ing. Marie Cihelnová 31.1.2000 - 12.9.2000
Adresa: Suchý vršek 2130/17 , Praha 158 00
člen představenstva Ing. Pavel Vacek 31.1.2000 - 12.9.2000
Adresa: Krohova 2354/50 , Praha 160 00
předseda Ing. Jan Mládek CSc 31.1.2000 - 12.9.2000
Adresa: Batličkova 254/3 , Praha 182 00
první místopředseda Ing. Václav Petříček CSc. 1.3.1995 - 14.9.2000
Adresa: Slancova 1256/14 , Praha 182 00
člen Ing. Karel Žabrakovský 12.9.2000 - 12.4.2001
Adresa: Terronská 560/2 , Praha 160 00
člen Ing. Milena Horčicová CSc. 1.3.1995 - 3.9.2002
Adresa: náměstí Svatopluka Čecha 1358/10 , Praha 101 00
člen Ing. Antonín Kalina 12.9.2000 - 3.9.2002
Adresa: Španielova 1284/20 , Praha 163 00
člen Marek Skolil 12.4.2001 - 18.4.2003
Zánik členství 9.9.2002
Adresa: Korunní 1369/69 , Praha 130 00
člen Ing. Antonín Kalina 3.9.2002 - 18.4.2003
Zánik členství 19.9.2002
Adresa: V Nových Chodech 230 , Petrov 252 81
druhý místopředseda Ing. Tomáš Révész 1.3.1995 - 5.8.2003
Zánik členství 5.6.2003
Zánik funkce 5.6.2003
Adresa: Zázvorkova 2009/2 , Praha 155 00
druhý místopředseda Ing. Josef Tauber 5.8.2003 - 6.2.2004
Vznik členství 6.6.2003
Vznik funkce 6.6.2003
Adresa: Zahradní 154 , Panenské Břežany 250 70
člen představenstva ing. Miroslava Hrnčířová CSc. 11.4.1997 - 30.7.2005
Zánik členství 29.4.2005
Adresa: Pilotů 599/68 , Praha 161 00
člen Ing. Pavol Parízek 15.4.1998 - 30.7.2005
Zánik členství 29.4.2005
Adresa: Matějkova 1089/3 , Praha 190 00
předseda Ing. Ladislav Zelinka 12.9.2000 - 30.7.2005
Zánik členství 29.4.2005
Adresa: 56 , Vavřinec 285 04
člen: Ing. Vlastimil Gejdoš CSc 12.9.2000 - 30.7.2005
Zánik členství 29.4.2005
Adresa: Pelušková 1345 , Praha 198 00
první místopředseda Ing. Václav Petříček CSc. 14.9.2000 - 30.7.2005
Zánik členství 29.4.2005
Zánik funkce 29.4.2005
Adresa: Na Boleslavce 128/8 , Praha 182 00
člen Ing. Milena Horčicová CSc. 3.9.2002 - 30.7.2005
Zánik členství 29.4.2005
Adresa: U hranic 3221/14 , Praha 100 00
předseda Ing. Ladislav Zelinka Ph.D. 30.7.2005 - 23.11.2005
Vznik členství 30.4.2005
Zánik členství 25.10.2005
Vznik funkce 17.5.2005
Zánik funkce 25.10.2005
Adresa: 56 , Vavřinec 285 04
člen Ing. Petr Trauške 30.7.2005 - 23.11.2005
Vznik členství 30.4.2005
Zánik členství 25.10.2005
Adresa: Věkova 1690/10 , Praha 147 00
člen Ing. Karel Goldemund 23.11.2005 - 22.12.2005
Vznik členství 25.10.2005
Adresa: Tyršova 681/38 , Vyškov 682 01
člen Ing. Karel Venera 18.4.2003 - 1.6.2006
Vznik členství 19.9.2002
Zánik členství 26.4.2006
Adresa: 222 , Křižanovice 685 01
člen Ing. Tomáš Husák 18.4.2003 - 1.6.2006
Vznik členství 19.9.2002
Zánik členství 28.3.2006
Adresa: Pod lomem 1369/18 , Praha 143 00
druhý místopředseda Ing. Josef Tauber 6.2.2004 - 1.6.2006
Vznik členství 6.6.2003
Vznik funkce 6.6.2003
Zánik funkce 26.4.2006
Adresa: Zahradní 154 , Panenské Břežany 250 70
1. místopředseda Doc. Ing. Václav Petříček CSc. 30.7.2005 - 1.6.2006
Vznik členství 30.4.2005
Zánik členství 26.4.2006
Vznik funkce 17.5.2005
Zánik funkce 26.4.2006
Adresa: Na Boleslavce 128/8 , Praha 182 00
člen Ing. Milena Horčicová CSc. 30.7.2005 - 1.6.2006
Vznik členství 30.4.2005
Zánik členství 26.4.2006
Adresa: U hranic 3221/14 , Praha 100 00
člen Ing. Pavol Parízek 30.7.2005 - 1.6.2006
Vznik členství 30.4.2005
Zánik členství 26.4.2006
Adresa: Matějkova 1089/3 , Praha 190 00
člen Ing. Marie Košťálová 23.11.2005 - 1.6.2006
Vznik členství 25.10.2005
Zánik členství 26.4.2006
Adresa: Mazurská 520/9 , Praha 181 00
předseda Ing. Karel Goldemund 22.12.2005 - 1.6.2006
Vznik členství 25.10.2005
Zánik členství 26.4.2006
Vznik funkce 23.11.2005
Zánik funkce 26.4.2006
Adresa: Tyršova 681/38 , Vyškov 682 01
místopředseda představenstva Ing. Miloslav Kubišta 1.6.2006 - 3.1.2007
Vznik členství 26.4.2006
Vznik funkce 26.4.2006
Adresa: Křivoklátská 455 , Praha 199 00
člen Ing. Miroslava Hrnčířová CSc. 30.7.2005 - 18.6.2008
Vznik členství 30.4.2005
Zánik členství 31.5.2008
Adresa: Pilotů 599/68 , Praha 161 00
člen představenstva Ing. Karel Tlustý MBA 1.6.2006 - 18.6.2008
Vznik členství 26.4.2006
Adresa: Sokolovská 371/1 , Praha 186 00
člen představenstva Ing. Ladislav Dvořák 1.6.2006 - 18.6.2008
Vznik členství 26.4.2006
Zánik členství 31.5.2008
Adresa: Pardubická 878 , Chrudim 537 01
místopředseda představenstva Ing. Miloslav Kubišta 3.1.2007 - 18.6.2008
Vznik členství 26.4.2006
Vznik funkce 26.4.2006
Adresa: Levandulová 633/13 , Praha 103 00
předseda představenstva Ing. Josef Tauber 1.6.2006 - 4.2.2009
Vznik členství 6.6.2003
Vznik funkce 26.4.2006
Zánik funkce 31.12.2008
Adresa: Zahradní 154 , Panenské Břežany 250 70
člen představenstva Ing. Miloslav Kubišta 18.6.2008 - 4.2.2009
Vznik členství 26.4.2006
Vznik funkce 26.4.2006
Zánik funkce 2.6.2008
Adresa: Levandulová 633/13 , Praha 103 00
místopředseda představenstva Ing. Lubomír Pokorný MBA 18.6.2008 - 4.2.2009
Vznik členství 1.6.2008
Vznik funkce 3.6.2008
Adresa: 450 , Dolany 783 16
člen představenstva Ing. Michal Bakajsa 16.2.2009 - 16.2.2009
Vznik funkce 1.2.2009
Adresa: Hněvkovského 1378/6 , Praha 149 00
předseda představenstva Ing. Lubomír Pokorný MBA 4.2.2009 - 10.11.2010
Vznik členství 1.6.2008
Zánik členství 8.9.2010
Vznik funkce 1.1.2009
Zánik funkce 8.9.2010
Adresa: 450 , Dolany 783 16
člen představenstva Ing. Michal Bakajsa 16.2.2009 - 10.11.2010
Vznik členství 1.2.2009
Adresa: Hněvkovského 1378/6 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. Petr Goldmann 18.6.2008 - 14.3.2011
Vznik členství 1.6.2008
Zánik členství 31.1.2011
Adresa: Mařákova 1106 , Litomyšl 570 01
místopředseda představenstva Ing. Miloslav Kubišta 4.2.2009 - 14.3.2011
Vznik členství 26.4.2006
Vznik funkce 1.1.2009
Zánik funkce 14.2.2011
Adresa: Levandulová 633/13 , Praha 103 00
místopředseda představenstva Ing. Michal Bakajsa 10.11.2010 - 21.9.2011
Vznik členství 1.2.2009
Vznik funkce 2.9.2010
Adresa: Hněvkovského 1378/6 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. Karel Tlustý MBA 18.6.2008 - 4.10.2012
Vznik členství 26.4.2006
Zánik členství 4.6.2012
Adresa: K Horce 538 , Velká Dobrá 273 61
člen představenstva Ing. Miloslav Kubišta 14.3.2011 - 5.11.2012
Vznik členství 26.4.2006
Zánik členství 26.4.2011
Adresa: Levandulová 633/13 , Praha 103 00
předseda představenstva Ing. Tomáš Uvíra 14.3.2011 - 5.11.2012
Vznik členství 14.2.2011
Zánik členství 4.10.2012
Vznik funkce 14.2.2011
Zánik funkce 4.10.2012
Adresa: Topolová 772 , Jesenice 252 42
předseda představenstva Ing. Miloslav Kubišta 5.11.2012 - 31.1.2013
Vznik členství 26.4.2011
Vznik funkce 5.10.2012
Zánik funkce 10.12.2012
Adresa: Levandulová 633/13 , Praha 103 00
člen představenstva Miloslav Kubišta 31.1.2013 - 24.1.2014
Vznik členství 26.4.2011
Zánik členství 31.12.2013
Adresa: Levandulová 633/13 , Praha 103 00
Jméno Ing. Karel Bureš 24.1.2014 - 24.1.2014
Vznik členství 1.1.2014
Zánik funkce 31.5.2014
Adresa: 23 , Břasy 338 24
předseda představenstva Jiří Klumpar 31.1.2013 - 25.2.2014
Vznik členství 10.12.2012
Zánik členství 31.5.2014
Vznik funkce 10.12.2012
Zánik funkce 31.5.2014
Adresa: U lesa 495 , Jesenice 252 42
člen představenstva Ivan Duda 27.11.2013 - 25.2.2014
Vznik členství 1.10.2013
Adresa: Kubánské náměstí 1316/23 , Praha 100 00
místopředseda představenstva Ing. Michal Bakajsa 21.9.2011 - 10.4.2014
Vznik členství 1.2.2009
Zánik členství 31.3.2014
Vznik funkce 2.9.2010
Zánik funkce 31.3.2014
Adresa: Karfíkova 926 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. Karel Bureš 24.1.2014 - 10.4.2014
Vznik členství 1.1.2014
Zánik funkce 31.5.2014
Adresa: 23 , Břasy 338 24
předseda představenstva Ing. Jiří Klumpar 25.2.2014 - 10.6.2014
Vznik členství 10.12.2012
Zánik členství 31.5.2014
Vznik funkce 10.12.2012
Zánik funkce 31.5.2014
Adresa: U lesa 495 , Jesenice 252 42
místopředseda představenstva Ing. Karel Bureš 10.4.2014 - 10.6.2014
Vznik členství 1.1.2014
Vznik funkce 1.4.2014
Zánik funkce 31.5.2014
Adresa: 23 , Břasy 338 24
člen představenstva Ing. Miroslav Tym 19.8.2014 - 28.8.2014
Vznik členství 24.7.2014
Adresa: Trojská 725/181 , Praha 171 00
člen představenstva Ing. Ivan Duda 25.2.2014 - 22.12.2014
Vznik členství 1.10.2013
Zánik členství 17.12.2014
Adresa: Kubánské náměstí 1316/23 , Praha 100 00
místopředseda představenstva Mgr. Luboš Vaněk 14.3.2011 - 9.7.2015
Vznik členství 14.2.2011
Zánik členství 30.6.2015
Vznik funkce 15.2.2011
Zánik funkce 18.6.2015
Adresa: U židovského hřbitova 1047/18 , Praha 104 00
člen představenstva Ing. David Marek 11.12.2014 - 9.7.2015
Vznik členství 1.12.2014
Adresa: Kropáčkova 562/12 , Praha 149 00
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Tym 28.8.2014 - 16.6.2016
Vznik členství 24.7.2014
Zánik členství 31.5.2016
Vznik funkce 1.8.2014
Zánik funkce 31.5.2016
Adresa: Trojská 725/181 , Praha 171 00
místopředseda představenstva Ing. David Marek 9.7.2015 - 10.8.2016
Vznik členství 1.12.2014
Vznik funkce 18.6.2015
Adresa: Kropáčkova 562/12 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. Jaroslav Výborný MBA 9.7.2015 - 7.10.2016
Vznik členství 1.7.2015
Vznik funkce 1.7.2015
Adresa: Za Rybníkem 560 , Jesenice 252 42
člen představenstva JUDr. Martin Draslar Ph.D. 27.10.2015 - 25.8.2017
Vznik členství 15.10.2015
Adresa: Jetelová 2857/3 , Praha 106 00
člen představenstva Ing. Miloš Večeřa 24.2.2018 - 5.4.2018
Vznik členství 1.1.2018
Zánik členství 28.2.2018
Adresa: Pláničkova 445/11 , Praha 162 00
předseda představenstva Ing. Karel Bureš 10.6.2014 - 25.5.2018
Vznik členství 1.1.2014
Zánik členství 26.3.2018
Vznik funkce 1.6.2014
Zánik funkce 26.3.2018
Adresa: 23 , Břasy 338 24
místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Výborný MBA 7.10.2016 - 25.5.2018
Vznik členství 1.7.2015
Vznik funkce 22.9.2016
Zánik funkce 27.3.2018
Adresa: Za Rybníkem 560 , Jesenice 252 42
místopředseda představenstva Ing. David Marek 10.8.2016 - 21.8.2018
Vznik členství 1.12.2014
Zánik členství 31.7.2018
Vznik funkce 18.6.2015
Zánik funkce 31.7.2018
Adresa: Kubelíkova 1123/33 , Praha 130 00
člen představenstva JUDr. Martin Draslar Ph.D. 25.8.2017 - 19.9.2018
Vznik členství 15.10.2015
Adresa: Kamelova 3270/2 , Praha 106 00

Dozorčí rada Česká exportní banka, a.s.

Platnost údajů od - do
místopředseda dozorčí rady Ing. Vladimír Bärtl 16.6.2016
Vznik členství 23.6.2014
Vznik funkce 26.5.2016
Adresa: Malá Štěpánská 2033/8 , Praha 120 00
člen dozorčí rady PhDr. Petr Teplý Ph.D. 20.7.2016
Vznik členství 23.6.2014
Adresa: Národní obrany 437/3 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Zámečník 1.6.2017
Vznik členství 24.4.2017
Adresa: Za Kovářským rybníkem 270 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Jan Drahota MBA 1.6.2017
Vznik členství 24.4.2017
Adresa: Na Hřebenkách 815/130 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Ing. Jakub Skavroň 24.2.2018
Vznik členství 21.12.2017
Adresa: Magistrů 1529/11 , Praha 140 00
člen Ing. Jaroslav Ludva 1.3.1995 - 9.1.1996
Adresa: Křenová 251 , Praha 6 Česká republika
člen Ing. Rudolf Olšovský 1.3.1995 - 11.4.1997
Adresa: Petržílkova 3303 , 158 00 Praha 4 Česká republika
člen JUDr. Miroslav Somol CSc. 1.3.1995 - 15.4.1998
Adresa: Opuková 173/36 , Praha 163 00
člen Ing. Petr Maršík 1.3.1995 - 15.4.1998
Adresa: Za sídlištěm 2145/11 , Praha 143 00
člen Ing. Aleš Fojtík 9.1.1996 - 12.10.1998
Adresa: Součkova 984/9 , Praha 163 00
člen Ing. Miroslav Havel 1.3.1995 - 31.1.2000
Adresa: Evropská 675/154 , Praha 160 00
Jméno JUDr. Pavel Dvořák 15.4.1998 - 31.1.2000
Adresa: Hekrova 851/6 , Praha 149 00
člen Ing. Hana Knížková 12.10.1998 - 31.1.2000
Adresa: Česká 1108/11 , Praha 158 00
člen JUDr. Marián Šimek 1.3.1995 - 12.9.2000
Adresa: Karla IV. 2591 , Pardubice 530 02
člen Ing. Jan Hajný 15.4.1998 - 12.9.2000
Adresa: Lyžařská 897/6 , Praha 102 00
člen Ing. Jiří Maceška 31.1.2000 - 14.9.2000
Adresa: Nad studánkou 874/7 , Praha 140 00
člen Ing. Helena Knížková 31.1.2000 - 3.9.2002
Zánik členství 4.2.2002
Adresa: Česká 1108/11 , Praha 158 00
člen Ing. Václav Bok 1.3.1995 - 18.4.2003
Zánik členství 28.6.2002
Adresa: Láskova 1815/14 , Praha 148 00
Předseda Ing. Jiří Maceška 14.9.2000 - 18.4.2003
Zánik členství 19.6.2002
Zánik funkce 19.6.2002
Adresa: Nad studánkou 874/7 , Praha 140 00
člen Ing. Aleš Šatánek 3.9.2002 - 18.4.2003
Vznik členství 29.5.2002
Zánik členství 19.9.2002
Adresa: Pod štěpem 1131/10 , Praha 102 00
člen Ing. František Mach 12.9.2000 - 28.5.2003
Zánik členství 9.12.2002
Adresa: Podolská 557/102 , Praha 147 00
předseda JUDr. Miroslav Somol CSc. 18.4.2003 - 28.1.2005
Vznik členství 19.9.2002
Zánik členství 10.8.2004
Vznik funkce 7.10.2002
Zánik funkce 10.8.2004
Adresa: Opuková 173/36 , Praha 163 00
Jméno Ing. Jiří Šiman 31.1.2000 - 30.7.2005
Zánik členství 29.4.2005
Adresa: Jičínská 226/17 , Praha 130 00
člen Ing. Ladislav Dvořák 12.9.2000 - 30.7.2005
Zánik členství 16.5.2005
Adresa: Pardubická 878 , Chrudim 537 01
člen Ing. Helena Knížková 18.4.2003 - 1.6.2006
Vznik členství 19.9.2002
Zánik členství 21.12.2005
Adresa: Česká 1108/11 , Praha 158 00
člen Bc. Petr Krejčí 28.5.2003 - 1.6.2006
Vznik členství 6.2.2003
Zánik členství 21.12.2005
Adresa: K. H. Máchy 1204/3 , Bruntál 792 01
předseda Ing. Martin Tlapa MBA 28.1.2005 - 1.6.2006
Vznik členství 19.10.2004
Vznik funkce 15.11.2004
Zánik funkce 26.4.2006
Adresa: Mikulova 1572/13 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Ing. Hana Heidlerová 1.6.2006 - 3.1.2007
Vznik členství 26.4.2006
Zánik členství 4.12.2006
Adresa: Milady Horákové 850/86 , Praha 170 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Karel Goldemund 1.6.2006 - 7.3.2007
Vznik členství 26.4.2006
Zánik členství 19.2.2007
Vznik funkce 26.4.2006
Zánik funkce 19.2.2007
Adresa: Tyršova 681/38 , Vyškov 682 01
člen dozorčí rady Doc. Ing. Tomáš Doucha CSc. 3.1.2007 - 7.3.2007
Vznik členství 5.12.2006
Zánik členství 19.2.2007
Adresa: Soborská 1318/18 , Praha 160 00
člen Ing. Jiří Brudňák 28.5.2003 - 3.1.2008
Vznik členství 29.11.2002
Zánik členství 11.12.2007
Adresa: U Homolky 125/7 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Ing. Martin Tlapa MBA 1.6.2006 - 3.4.2008
Vznik členství 19.10.2004
Adresa: Mikulova 1572/13 , Praha 149 00
předseda dozorčí rady Doc. Ing. Václav Petříček CSc. 1.6.2006 - 3.4.2008
Vznik členství 26.4.2006
Vznik funkce 26.4.2006
Zánik funkce 28.2.2008
Adresa: Na Boleslavce 128/8 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Martin Vaic 1.6.2006 - 3.4.2008
Vznik členství 26.4.2006
Zánik členství 31.12.2007
Adresa: Španielova 1288/12 , Praha 163 00
člen dozorčí rady Ing. Edita Hrdá 1.6.2006 - 3.4.2008
Vznik členství 26.4.2006
Zánik členství 28.2.2008
Adresa: Zikova 708/5 , Praha 160 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Ivan Fuksa 7.3.2007 - 3.4.2008
Vznik členství 20.2.2007
Vznik funkce 20.2.2007
Adresa: Hornická 115 , Příbram 261 01
člen Ing. Jiří Šiman 30.7.2005 - 4.2.2009
Vznik členství 30.4.2005
Zánik členství 31.12.2008
Adresa: Jičínská 226/17 , Praha 130 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Martin Tlapa MBA 3.4.2008 - 13.5.2009
Vznik členství 19.10.2004
Zánik členství 20.3.2009
Vznik funkce 29.2.2008
Zánik funkce 20.3.2009
Adresa: Mikulova 1572/13 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Doc. Ing. Václav Petříček CSc. 3.4.2008 - 13.5.2009
Vznik členství 26.4.2006
Zánik členství 20.3.2009
Adresa: Na Boleslavce 128/8 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Ing. Milan Šimáček 16.2.2009 - 15.6.2009
Vznik členství 7.1.2009
Zánik členství 28.4.2009
Adresa: Chýňská 415/6 , Praha 161 00
člen dozorčí rady Mgr. Luboš Vaněk 13.5.2009 - 15.6.2009
Vznik členství 28.4.2009
Adresa: U židovského hřbitova 1047/18 , Praha 104 00
člen dozorčí rady Mgr. Luboš Vaněk 15.6.2009 - 15.6.2009
Vznik členství 28.4.2009
Vznik funkce 28.4.2009
Adresa: U židovského hřbitova 1047/18 , Praha 104 00
člen dozorčí rady PhDr. Ivo Hlaváč 7.3.2007 - 20.10.2009
Vznik členství 20.2.2007
Zánik členství 3.9.2009
Adresa: Čajkovského 1423/13 , Praha 130 00
člen dozorčí rady PhDr. Milan Sedláček 3.4.2008 - 26.4.2010
Vznik členství 29.2.2008
Zánik členství 17.12.2009
Adresa: Chlupova 500/1 , Brno 602 00
člen Ing. Pavel Kašpar 30.7.2005 - 10.11.2010
Vznik členství 16.5.2005
Zánik členství 16.8.2010
Adresa: Poděbradská 550/117 , Praha 198 00
člen dozorčí rady Ing. Boris Kyselý 3.1.2008 - 10.11.2010
Vznik členství 11.12.2007
Zánik členství 2.9.2010
Adresa: Tobrucká 713/25 , Praha 160 00
předseda dozorčí rady Ing. Ivan Fuksa 3.4.2008 - 10.11.2010
Vznik členství 20.2.2007
Zánik členství 5.8.2010
Vznik funkce 29.2.2008
Zánik funkce 5.8.2010
Adresa: Hornická 115 , Příbram 261 01
člen dozorčí rady Ing. Helena Bambasová 26.4.2010 - 10.11.2010
Vznik členství 17.12.2009
Zánik členství 5.8.2010
Adresa: Hrusická 2527/36 , Praha 141 00
člen dozorčí rady Mgr. Jana Adamcová 13.5.2009 - 14.3.2011
Vznik členství 28.4.2009
Zánik členství 5.11.2010
Adresa: Sládkovičova 1237/13 , Praha 142 00
místopředseda dozorčí rady Mgr. Luboš Vaněk 15.6.2009 - 14.3.2011
Vznik členství 28.4.2009
Zánik členství 28.1.2011
Vznik funkce 28.4.2009
Zánik funkce 28.1.2011
Adresa: U židovského hřbitova 1047/18 , Praha 104 00
předseda dozorčí rady Mgr. Zdeněk Zajíček 10.11.2010 - 14.3.2011
Vznik členství 5.8.2010
Zánik členství 23.11.2010
Vznik funkce 6.9.2010
Zánik funkce 23.11.2010
Adresa: Stiessova 710/10 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Dub 10.11.2010 - 14.3.2011
Vznik členství 6.9.2010
Zánik členství 23.11.2010
Adresa: U akademie 389/9 , Praha 170 00
člen dozorčí rady Ing. Milan Hovorka 14.3.2011 - 14.3.2011
Vznik členství 6.11.2010
Zánik členství 23.11.2010
Adresa: Uruguayská 416/11 , Praha 120 00
člen dozorčí rady Ing. Milena Horčicová CSc. 20.10.2009 - 15.6.2011
Vznik členství 3.9.2009
Zánik členství 31.3.2011
Adresa: U hranic 3221/14 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Zídek 15.6.2011 - 21.9.2011
Vznik členství 28.4.2011
Adresa: K Netlukám 957 , Praha 104 00
člen dozorčí rady Petr Sklenář 3.4.2008 - 16.3.2012
Vznik členství 26.2.2008
Zánik členství 29.2.2012
Adresa: Kutnauerovo náměstí 679/4 , Praha 169 00
předseda dozorčí rady Mgr. Zdeněk Zajíček 14.3.2011 - 4.10.2012
Vznik členství 23.11.2010
Zánik členství 26.4.2012
Vznik funkce 27.1.2011
Zánik funkce 26.4.2012
Adresa: Stiessova 710/10 , Praha 155 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Milan Hovorka 14.3.2011 - 4.10.2012
Vznik členství 23.11.2010
Vznik funkce 29.1.2011
Zánik funkce 24.5.2012
Adresa: Uruguayská 416/11 , Praha 120 00
člen dozorčí rady Zdeněk Vališ M.A. 15.6.2011 - 4.10.2012
Vznik členství 28.4.2011
Zánik členství 26.4.2012
Adresa: 9. května 28 , Pletený Újezd 273 51
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Zídek 21.9.2011 - 27.11.2013
Vznik členství 28.4.2011
Zánik členství 31.10.2013
Adresa: Pod Markétou 158 , Praha 104 00
člen dozorčí rady Eva Anderová 27.11.2013 - 25.2.2014
Vznik členství 31.10.2013
Zánik členství 30.4.2014
Adresa: Volutová 2524/12 , Praha 158 00
člen dozorčí rady Ing. Oldřich Černoch CSc. 20.10.2009 - 9.6.2014
Vznik členství 3.9.2009
Zánik členství 30.4.2014
Adresa: Vězeňská 913/8 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Bártl MBA 4.10.2012 - 9.6.2014
Vznik členství 26.4.2012
Zánik členství 30.4.2014
Adresa: Průběžná 3140 , Most 434 01
člen dozorčí rady Ing. Eva Anderová 25.2.2014 - 9.6.2014
Vznik členství 31.10.2013
Zánik členství 30.4.2014
Adresa: Volutová 2524/12 , Praha 158 00
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Šon 10.11.2010 - 10.6.2014
Vznik členství 2.9.2010
Zánik členství 30.5.2014
Adresa: Ondříčkova 385/35 , Praha 130 00
předseda dozorčí rady Ing. Milan Hovorka 4.10.2012 - 27.6.2014
Vznik členství 23.11.2010
Zánik členství 12.6.2014
Vznik funkce 24.5.2012
Zánik funkce 12.6.2014
Adresa: Uruguayská 416/11 , Praha 120 00
člen dozorčí rady Ing. Jaroslava Křížová 14.3.2011 - 14.7.2014
Vznik členství 25.11.2010
Zánik členství 23.6.2014
Adresa: Na Baních 1054 , Praha 156 00
člen dozorčí rady Ing. Miloš Welser 16.3.2012 - 14.7.2014
Vznik členství 1.3.2012
Zánik členství 23.6.2014
Adresa: Pražská tř. 2081/35 , České Budějovice 370 04
místopředseda dozorčí rady Ing. Jan Gregor 4.10.2012 - 14.7.2014
Vznik členství 26.4.2012
Vznik funkce 24.5.2012
Adresa: Španielova 1327/33 , Praha 163 00
člen dozorčí rady JUDr. Martin Pros Ph.D. 9.6.2014 - 14.7.2014
Vznik členství 30.4.2014
Adresa: V rohu 434/3 , Praha 142 00
člen dozorčí rady PhDr. Petr Teplý Ph.D. 27.6.2014 - 6.8.2014
Vznik členství 26.5.2014
Zánik členství 23.6.2014
Adresa: Jankovcova 1193/31 , Praha 170 00
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Dub 14.3.2011 - 16.10.2014
Vznik členství 23.11.2010
Zánik členství 25.9.2014
Adresa: U akademie 389/9 , Praha 170 00
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Pikora 23.3.2015 - 25.5.2015
Vznik členství 19.2.2015
Zánik členství 30.4.2015
Zánik funkce 30.4.2015
Adresa: Mirovická 1116/29 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Ing. Martin Tlapa MBA 25.5.2015 - 25.8.2015
Vznik členství 30.4.2015
Zánik členství 8.8.2015
Vznik funkce 30.4.2015
Zánik funkce 8.8.2015
Adresa: Mikulova 1572/13 , Praha 149 00
člen dozorčí rady JUDr. Martin Draslar Ph.D. 14.7.2014 - 27.10.2015
Vznik členství 23.6.2014
Zánik členství 14.10.2015
Adresa: Jetelová 2857/3 , Praha 106 00
člen dozorčí rady Tomáš Pubrdle MA 16.12.2015 - 15.2.2016
Vznik členství 27.11.2015
Zánik členství 15.1.2016
Zánik funkce 15.1.2016
Adresa: U zámeckého parku 221/5 , Praha 148 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Jan Gregor 14.7.2014 - 26.5.2016
Vznik členství 26.4.2012
Zánik členství 26.4.2016
Vznik funkce 24.5.2012
Zánik funkce 26.4.2016
Adresa: U háječku 495 , Nučice 252 16
předseda dozorčí rady JUDr. Martin Pros Ph.D. 14.7.2014 - 26.5.2016
Vznik členství 30.4.2014
Zánik členství 20.4.2016
Vznik funkce 26.6.2014
Zánik funkce 20.4.2016
Adresa: V rohu 434/3 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Ing. Pavel Kysilka CSc. 13.4.2016 - 26.5.2016
Vznik členství 17.3.2016
Zánik členství 27.4.2016
Adresa: Ke Stromečkům 1360 , Hostivice 253 01
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Bärtl 6.8.2014 - 16.6.2016
Vznik členství 23.6.2014
Adresa: Malá Štěpánská 2033/8 , Praha 120 00
člen dozorčí rady Ing. Pavel Kysilka CSc. 26.5.2016 - 16.6.2016
Vznik členství 27.4.2016
Adresa: Ke Stromečkům 1360 , Hostivice 253 01
člen dozorčí rady PhDr. Petr Teplý Ph.D. 6.8.2014 - 20.7.2016
Vznik členství 23.6.2014
Adresa: Jankovcova 1193/31 , Praha 170 00
předseda dozorčí rady Ing. Pavel Kysilka 16.6.2016 - 1.12.2016
Vznik členství 27.4.2016
Zánik členství 25.11.2016
Vznik funkce 26.5.2016
Zánik funkce 25.11.2016
Adresa: Ke Stromečkům 1360 , Hostivice 253 01
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Zámečník 14.9.2016 - 1.6.2017
Vznik členství 15.8.2016
Zánik členství 24.4.2017
Adresa: Za Kovářským rybníkem 270 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Pikora Ph.D. 25.5.2015 - 28.6.2017
Vznik členství 30.4.2015
Vznik funkce 30.4.2015
Adresa: Mirovická 1116/29 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Ing. Jakub Skavroň 3.8.2017 - 24.2.2018
Vznik členství 25.7.2017
Zánik členství 21.12.2017
Adresa: Magistrů 1529/11 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Tomáš Pubrdle MA 15.2.2016 - 21.8.2018
Vznik členství 15.1.2016
Zánik členství 31.7.2018
Vznik funkce 15.1.2016
Zánik funkce 31.7.2018
Adresa: U zámeckého parku 221/5 , Praha 148 00
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Pikora Ph.D. 28.6.2017 - 21.8.2018
Vznik členství 30.4.2015
Zánik členství 31.7.2018
Vznik funkce 30.4.2015
Zánik funkce 31.7.2018
Adresa: Zlešická 1848/5 , Praha 148 00

Sbírka Listin Česká exportní banka, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 3042/SL 160 notářský zápis [201/2016] Městský soud v Praze 15.2.2016 15.2.2016 29.2.2016 8
B 3042/SL 159 notářský zápis [NZ 85/2016] Městský soud v Praze 20.1.2016 22.1.2016 19.2.2016 7
B 3042/SL 158 notářský zápis [85/2016] Městský soud v Praze 20.1.2016 20.1.2016 29.1.2016 6
B 3042/SL 157 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích za rok 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 22.1.2016 27.1.2016 104
B 3042/SL 156 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora + zpráva o vztazích za rok 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 5.11.2015 6.11.2015 104
B 3042/SL 155 ostatní rozhodnutí DR - volba čl. představenstva Městský soud v Praze 6.10.2015 15.10.2015 3.11.2015 1
B 3042/SL 152 ostatní výpis ze zápisu z 10. mim. zasedání předst. Městský soud v Praze 15.5.2015 3.7.2015 15.7.2015 2
B 3042/SL 149 notářský zápis [NZ 472/2015] Městský soud v Praze 5.5.2015 13.5.2015 15.5.2015 8
B 3042/SL 148 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 8.1.2015 15.1.2015 94
B 3042/SL 146 ostatní zápis z mim. zasedání představenstva Městský soud v Praze 17.12.2014 18.12.2014 30.12.2014 2
B 3042/SL 144 notářský zápis NZ 1836/2014 Městský soud v Praze 24.11.2014 24.11.2014 27.11.2014 5
B 3042/SL 143 ostatní výpis ze zápisu ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 5.8.2014 22.8.2014 16.9.2014 2
B 3042/SL 142 ostatní zápis z DR - volba čl. představenstva Městský soud v Praze 24.7.2014 4.8.2014 16.9.2014 1
B 3042/SL 141 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 1006/2014 Městský soud v Praze 1.7.2014 8.7.2014 14.7.2014 26
B 3042/SL 140 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.6.2014 9.7.2014 14.7.2014 17
B 3042/SL 139 ostatní zápis ze zasedání Městský soud v Praze 30.5.2014 3.6.2014 17.6.2014 4
B 3042/SL 138 notářský zápis NZ 464/2014 Městský soud v Praze 5.5.2014 28.5.2014 11.6.2014 5
B 3042/SL 137 ostatní zápis ze zasaedání Městský soud v Praze 14.3.2014 8.4.2014 9.5.2014 4
B 3042/SL 136 ostatní zápis ze zasedání Městský soud v Praze 25.3.2014 8.4.2014 9.5.2014 2
B 3042/SL 134 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 3.3.2014 5.3.2014 92
B 3042/SL 133 ostatní zápis ze 9.řádného zasedání DR/odvolání a jmenování předs. Městský soud v Praze 24.10.2013 9.1.2014 24.1.2014 3
B 3042/SL 132 notářský zápis NZ 1294/2013 Městský soud v Praze 17.12.2013 13.1.2014 20.1.2014 12
B 3042/SL 131 notářský zápis NZ 1162/2013 Městský soud v Praze 8.11.2013 13.11.2013 2.12.2013 9
B 3042/SL 130 ostatní zápis ze řádného zasedání DR/volbapředs. Městský soud v Praze 26.9.2013 13.11.2013 28.11.2013 4
B 3042/SL 129 notářský zápis NZ 1162/2013 Městský soud v Praze 8.11.2013 11.11.2013 13.11.2013 9
B 3042/SL 128 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.11.2013 7.11.2013 12.11.2013 16
B 3042/SL 127 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 10.12.2012 27.2.2013 1.3.2013 6
B 3042/SL 126 ostatní zápis z doz.rady(volba představ.) Městský soud v Praze 14.12.2012 27.2.2013 1.3.2013 5
B 3042/SL 125 ostatní zápis ze 13.mimořádného zasedání předs. Městský soud v Praze 10.12.2012 16.1.2013 5.2.2013 7
B 3042/SL 124 ostatní zápis ze 4.mimořáného zasedání DR/volba předs. Městský soud v Praze 14.12.2012 16.1.2013 5.2.2013 6
B 3042/SL 123 výroční zpráva r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 7.1.2013 14.1.2013 98
B 3042/SL 122 ostatní zápis z 29.zasedání předs. Městský soud v Praze 26.9.2012 26.11.2012 27.11.2012 1
B 3042/SL 121 ostatní zápis z 8.mimořádného zasedání předs. Městský soud v Praze 4.10.2012 26.11.2012 27.11.2012 1
B 3042/SL 120 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 21.4.2011 23.10.2012 26.11.2012 8
B 3042/SL 119 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.4.2012 8.10.2012 10.10.2012 15
B 3042/SL 118 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 340/2012 Městský soud v Praze 9.5.2012 8.10.2012 10.10.2012 25
B 3042/SL 117 notářský zápis NZ 340/2012 Městský soud v Praze 9.5.2012 9.5.2012 29.5.2012 25
B 3042/SL 116 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.4.2012 27.4.2012 4.5.2012 15
B 3042/SL 115 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 12.1.2012 24.1.2012 96
B 3042/SL 114 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.4.2011 10.5.2011 16.5.2011 34
B 3042/SL 113 notářský zápis NZ 336/2011 Městský soud v Praze 9.5.2011 10.5.2011 16.5.2011 11
B 3042/SL 112 ostatní -zápis z 2. zased. představ. Městský soud v Praze 25.1.2011 24.3.2011 1
B 3042/SL 111 ostatní -zápis ze zased. předst. Městský soud v Praze 14.2.2011 24.3.2011 1
B 3042/SL 110 ostatní -zápis z DR /volba představ. Městský soud v Praze 14.2.2011 24.3.2011 2
B 3042/SL 109 notářský zápis NZ 748/2010 Městský soud v Praze 26.11.2010 24.3.2011 4
B 3042/SL 108 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.11.2010 27.1.2011 27.1.2011 34
B 3042/SL 107 ostatní -zápis ze zased. představ. Městský soud v Praze 2.9.2010 18.11.2010 1
B 3042/SL 106 ostatní -zápis ze zased. představ. Městský soud v Praze 9.9.2010 18.11.2010 2
B 3042/SL 105 notářský zápis NZ 337/2010 Městský soud v Praze 12.5.2010 24.5.2010 9
B 3042/SL 104 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 3.5.2010 7.5.2010 144
B 3042/SL 103 notářský zápis NZ 11/2010 Městský soud v Praze 8.1.2010 20.1.2010 22.2.2010 14
B 3042/SL 102 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.12.2009 4.1.2010 5.1.2010 34
B 3042/SL 101 stanovy společnosti Městský soud v Praze 9.9.2009 3.11.2009 5.11.2009 33
B 3042/SL 100 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 3.11.2009 4.11.2009 103
B 3042/SL 98 notářský zápis -NZ189/09 Městský soud v Praze 29.4.2009 25.5.2009 7
B 3042/SL 97 notářský zápis NZ 378/2008 Městský soud v Praze 18.9.2008 20.3.2009 20.3.2009 6
B 3042/SL 96 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.9.2008 20.3.2009 20.3.2009 32
B 3042/SL 92 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 21.8.2008 25.8.2008 147
B 3042/SL 91 stanovy společnosti Městský soud v Praze 6.8.2008 8.8.2008 13.8.2008 33
B 3042/SL 94 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 2.6.2008 2.7.2008 6
B 3042/SL 93 ostatní -zápis č.4/08 zased.DR Městský soud v Praze 28.5.2008 2.7.2008 8
B 3042/SL 95 notářský zápis -NZ172/08 Městský soud v Praze 29.4.2008 28.5.2008 6
B 3042/SL 90 ostatní -zápis č.1/08 ze zasedání DR Městský soud v Praze 28.2.2008 18.4.2008 10
B 3042/SL 89 notářský zápis -NZ85/08 Městský soud v Praze 26.2.2008 18.4.2008 9
B 3042/SL 88 notářský zápis -NZ615/07 Městský soud v Praze 11.12.2007 16.1.2008 9
B 3042/SL 87 notářský zápis NZ 533/2007 Městský soud v Praze 31.10.2007 13.11.2007 15.11.2007 46
B 3042/SL 86 stanovy společnosti Městský soud v Praze 31.10.2007 13.11.2007 15.11.2007 33
B 3042/SL 85 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.1.2007 20.9.2007 21.9.2007 31
B 3042/SL 84 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 16.8.2007 31.8.2007 102
B 3042/SL 83 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 3.5.2007 20.7.2007 31.7.2007 4
B 3042/SL 82 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 24.4.2007 20.7.2007 31.7.2007 7
B 3042/SL 77 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 11.10.2006 16.10.2006 93
B 3042/SL 59 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 4.7.2006 0
B 3042/SL 76 ostatní oznámení Městský soud v Praze 3.3.2006 16.6.2006 0
B 3042/SL 58 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.9.2005 11.1.2006 0
B 3042/SL 53 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 26.9.2005 5.10.2005 0
B 3042/SL 41 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 6.8.2004 30.8.2004 0
B 3042/SL 35 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 9.9.2003 15.9.2003 0
B 3042/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 16.7.2003 27.8.2003 0
B 3042/SL 21 ostatní rezign. p. Vacka Městský soud v Praze 3.12.1999 28.4.2003 0
B 3042/SL 20 notářský zápis NZ 32/2000 Městský soud v Praze 3.2.2000 28.4.2003 0
B 3042/SL 19 ostatní rezignace p.Brauna Městský soud v Praze 25.5.1999 28.4.2003 0
B 3042/SL 18 notářský zápis NZ 181/99 Městský soud v Praze 28.5.1999 28.4.2003 0
B 3042/SL 16 ostatní, zpráva auditora ÚZ za r.2000 a 2001 Městský soud v Praze 28.4.2003 0
B 3042/SL 15 ostatní, zpráva auditora ÚZ za r.1998-1999 Městský soud v Praze 28.4.2003 0
B 3042/SL 14 ostatní r. 1997 Městský soud v Praze 31.12.1997 28.4.2003 0
B 3042/SL 13 notářský zápis NZ 225/2002 Městský soud v Praze 29.5.2002 8.11.2002 0
B 3042/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva 2001+audit+zpráva o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2001 8.8.2002 8.11.2002 0
B 3042/SL 11 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 27.11.2001 13.12.2001 0
B 3042/SL 10 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 187/2001 Městský soud v Praze 31.5.2001 2.7.2001 0
B 3042/SL 9 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 21.12.2000 28.5.2001 0
B 3042/SL 5 účetní závěrka, zpráva auditora r.1996 Městský soud v Praze 31.12.1996 0
B 3042/SL 2 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 30/95 Městský soud v Praze 3.2.1995 0
B 3042/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 357/94 Městský soud v Praze 22.12.1994 0

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Česká exportní banka, a.s.

IČO: 63078333
Firma: Česká exportní banka, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Ústřední vládní instituce
Datum vzniku: 1.3.1995

Sídlo Česká exportní banka, a.s.

Sídlo: Vodičkova 701/34, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní peněžní zprostředkování
Ostatní finanční zprostředkování
tracking image