Firma ČESKÁ CHEMICKÁ a.s. IČO 26689642


ČESKÁ CHEMICKÁ a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ČESKÁ CHEMICKÁ a.s. (26689642) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 732, Velvary 273 24. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 4. 2002 a je stále aktivní. ČESKÁ CHEMICKÁ a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o ČESKÁ CHEMICKÁ a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ČESKÁ CHEMICKÁ a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ČESKÁ CHEMICKÁ a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ČESKÁ CHEMICKÁ a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ČESKÁ CHEMICKÁ a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 7611
IČO (identifikační číslo osoby) 26689642
Jméno ČESKÁ CHEMICKÁ a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 3.4.2002
Společnost ČESKÁ CHEMICKÁ a.s. se sídlem Praha 8, Střelničná 1347/47, PSČ 182 00, IČ: 26689642, byla rozdělena formou rozdělením odštěpením, a to sloučením odštěpované části jejího jmění s nástupnickou společností Velvana, a.s., IČ: 45147779, se sídlem Ve lvary, PSČ 273 24, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1463. Na nástupnickou společnost Velvana, a.s. přešla část jmění rozdělované společnosti ČESKÁ CHEMICKÁ a.s. určená ve smlouvě o rozdělení odštěpením a přev zetí obchodního jmění ze dne 4.8.2008. 11.9.2008
Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti ze dne 26.3.2007 bylo rozhodnuto o snížení základního kapitálu společnosti. Toto rozhodnutí nabylo účinnosti dne 25.8.2007. Z důvodu potřeby narovnání účetních vztahů mezi jediným akcionářem a jeho dceřinou společností, a dále zejména s ohledem na fakt, že jediný akcionář bude ručit za úvěrový závazek společnosti ČESKÁ CHEMICKÁ, rozhodl jediný společník společnosti ČESKÁ CHEMI CKÁ, a.s., o snížení zákaldního kapitálu této společnosti, a to o částku 30.000.000,-- Kč (slovy třicet miliónů korun českých). Základní kapitál se snižuje úplatným vzetím akcií z oběhu na základě návrhu. Cena za jednu akcii, ohledně níž bude návrh přijat, odpovídá její nominální hodnotě, tedy 10.000,-- Kč. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena jedinému akcionáři. Jediný akcionář pověřuje představenstvo společnosti, aby vypracovalo návrh smlouvy o koupi akcií, který bude obsahovat kromě zákonem požadovaných i následující údaje: - Předmětem tohoto Návrhu je koupě přesně 3000 kusů akcií společnosti ČESKÁ CHEMICKÁ, a.s. - Kupní cena za jednu akcii byla stanovena rozhodnutím jediného akcionáře a činí 10.000,-- Kč za jednu akcii - Doba závaznosti návrhu činí 4 týdny od jeho doručení jedinému akcionáři. - Jediný akcionář oznámí Navrhovateli přijetí návrhu formou zaslání oznámení o přijetí Návrhu, a to doporučeným dopisem na adresu sídla Navrhovatele, případně osobním doručením v sídle navrhovatele. Doporučený dopis s Oznámením musí být dán k poštovní pře pravě nejpozději poslední den závaznosti návrhu. - Pokud bude stanovený počet předmětných akcií uvedených v Oznámení zájemců o přijetí Návrhu překračovat počet akcií, které jsou předmětem tohoto Návrhu, je představenstvo povinno potvrdit uzavření smlouvy tak, že každý akcionář, který Návrh přijal, bude uspokojen poměrně. Výsledek krácení u jednotlivých akcionářů bude zaokrouhlován na celé akcie dolů a potvrzení ohledně počtu akcií, u nichž byl Návrh přijat, bude zaslán všem zájemcům nejpozději do 30 dnů (slovy třiceti dnů) ode dne uplynutí lhůty závazno sti Návrhu. Dnem doručení potvrzení o uzavření smlouvy je smlouvy mezi Navrhovatelem a zájemcem uzavřena. Kupní cena za akcie bude Zájemcům uhrazena nejpozději do 21 dnů (dvacetijedna dnů) od právní moci usnesení o zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. V téže lhůtě je akcionář povinen předložit společnosti listinné akcie společnosti, j ež mají být vzaty z oběhu. 17.10.2007 - 1.4.2008
Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti ČESKÁ CHEMICKÁ a.s. upsáním akcií, přičemž celý emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem. Základní kapitál se zvyšuje o částku 58.000.000,-- Kč (slovy padesát osm miliónů korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Celková výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude 60.000.000,-- Kč. Bude upisováno 5800 ks kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč každá. Emisní kurs jedné upisované akcie je stanoven na 10.636,48 Kč. Jediný akcionář rozhodl, že veškeré akcie budou vydány za nepeněžitý vklad dosavadního jediného akcionáře společnosti spočívajícího v nemovitostech zapsaných v katastru nemovitostí vedeném katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště S laný, na LV 253 pro obec a katastrální území Velvary. Jde o níže uvedené nemovitosti: číslo parcely: o výměře (m2) druh pozemku způsob využití St. 319 5609 zastavěná plocha a nádvoří, St. 521/1 118 zastavěná plocha a nádvoří, St. 578 249 zastavěná plocha a nádvoří, St. 584/2 89 zastavěná plocha a nádvoří zbořeniště, St. 804 177 zast avěná plocha a nádvoří, St. 805 234 zastavěná plocha a nádvoří, St. 1012 3987 zastavěná plocha a nádvoří, St. 1018 1892 zastavěná plocha a nádvoří, St. 1019 1561 zastavěná plocha a nádvoří, St. 1020 591 zastavěná plocha a nádvoří, St. 1021 182 zasta věná plocha a nádvoří, St. 1022 598 zastavěná plocha a nádvoří, St. 1023 617 zastavěná plocha a nádvoří, St. 1024/1 1137 zastavěná plocha a nádvoří, St. 1024/2 70 zastavěná plocha a nádvoří, St. 1026 653 zastavěná plocha a nádvoří, St. 1031 117 zasta věná plocha a nádvoří zbořeniště, St. 1037 51 zastavěná plocha a nádvoří, St. 1039 115 zastavěná plocha a nádvoří, St. 1047 82 zastavěná plocha a nádvoří, St. 1050 44 zastavěná plocha a nádvoří, St. 1053 44 zastavěná plocha a nádvoří, St. 1054 108 zastavěná plocha a nádvoří, St. 1059 1054 zastavěná plocha a nádvoří, St. 1060 801 zastavěná plocha a nádvoří, St. 1061 63 zastavěná plocha a nádvoří, St. 1062 753 zastavěná plocha a nádvoří, St. 1064 311 zastavěná plocha a nádvoří, St. 1085 342 zast avěná plocha a nádvoří, St. 1109 196 zastavěná plocha a nádvoří, St. 1110 278 zastavěná plocha a nádvoří, St. 1111 481 zastavěná plocha a nádvoří, 420/2 97 ostatní plocha dráha, 421/4 643 ostatní plocha dráha, 422/2 1032 ostatní plocha dráha, 434 /2 2031ostatní plocha dráha, 434/3 172 ostatní plocha dráha, 434/4 69 ostatní plocha dráha, 437/3 65 ostatní plocha neplodná půda, 443/2 1580 ostatní plocha neplodná půda, 443/3 97 ostatní plocha dráha, 512/1 4453 ostatní plocha manipulační plocha, 512/2 485 ostatní plocha neplodná půda, 515/11 385 ostatní plocha manipulační plocha, 543/2 5683 ostatní plocha manipulační plocha, 558/1 21113 ostatní plocha manipulační plocha, 558/2 8296 ostatní plocha manipulační plocha, 558/4 5967 ostatní plocha manipulační plocha, 558/5 1215 ostatní plocha manipulační plocha, 558/6 142 ostatní plocha manipulační plocha, 559 11970 ostatní plocha manipulační plocha, 568/3 5847 ostatní plocha jiná plocha, 568/4 4744 ostatní plocha jiná plo cha, 568/9 1057 ostatní plocha jiná plocha, 568/10 2967 ostatní plocha jiná plocha, 571 9825 trvalý travní porost zemědělský půdní fond, 574/3 24 orná půda zemědělský půdní fond, 574/6 1431 orná půda zemědělský půdní fond, 805/12 2776 zahrada zemědělský půdní fond, 1984/2 7551 ostatní plocha manipulační plocha Část obce, č. budovy způsob využití budovy na parcele Velvary, čp. 237 bydlení St. 319; Velvary, čp. 448 bydlení St. 521/1; bez čp/če zem stav St. 578, bez čp./če prům. obj St. 804, bez čp/če prům. obj St. 1012, bez čp/če prům. obj St. 1018, bez čp/če pr ům. obj St. 1019, bez čp/če prům. obj St. 1020, bez čp/če prům. obj St. 1021, bez čp/če prům. obj St. 1022, bez čp/če prům. obj St. 1023, bez čp/če prům. obj St. 1024/1, St. 1024/2, bez čp/če prům. obj St. 1026, bez čp/če prům. obj St. 1037, bez čp/če prů m. obj St. 1039, bez čp/če prům. obj St. 1047, bez čp/če prům. obj St. 1050, bez čp/če prům. obj St. 1053, bez čp/če prům. obj St. 1054, bez čp/če prům. obj St. 1059, bez čp/če prům. obj St. 1060, bez čp/če prům. obj St. 1061, bez čp/če prům. obj St. 1062 , bez čp/če prům. obj St. 1063, LV: 1069, bez čp/če prům. obj St. 1064, bez čp/če bydlení St. 1080, LV:6, bez čp/če jiná st. St. 1085, bez čp/če prům. obj St. 1109, bez čp/če prům. obj St. 1110, bez čp/če prům. obj St. 1111 Shora uvedený nepeněžitý vklad byl oceněn znalcem jmenovaným za tím účelem soudem Ing. Rostislavem Hrabcem, nar. 8.8.1959, bytem 130 00 Praha 3, Korunní 89, ve znaleckém posudku č. 818/5/2007 ze dne 16.2.2007, přičemž hodnota nepeněžitého vkladu byla tímt o posudkem stanovena na 61.691.610,-- Kč (slovy šedesátjeden milión šestsetdevadesátjeden tisíc šestsetdeset korun českých). Rozdíl mezi jmenovitou hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou bude emisním ážiem a promítl se do emisního kursu jednotlivých upisovaných akcií. Akcie za nepeněžitý vklad budou jedinám akcionářem upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií se společností ČESKÁ CHEMICKÁ a.s. ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy jediný akcionář obdrží návrh této smlouvy. Pro případ, že smlouva bude uzavřena přede dnem právní mo ci usnesení příslušného rejstříkového soudu o zapsání tohoto rozhodnutí akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude smlouva obsahovat rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrh u na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu. Ve lhůtě pěti dnů ode dne účinnosti smlouvy o upisování akcií bude nepeněžitý vklad jediným akcionářem splacen, a to způsobem uvedeným v příslušných ustanoveních obchodního zákoníku. Důvodem zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem je sloučení areálu jako logického uceleného souboru nemovitostí do rukou jediného vlastníka, posílení vlastního kapitálu dceřinné společnosti a zvýšení dobytnosti pohledávek pro její věřitele. V nepo slední řadě je důvodem i to, že mateřská společnost nadále nehodlá spravovat nemovitosti, ať už jí využívané nebo nevyužívané, a chce k tomu využít právě činnost své dceřinné společnosti. 17.4.2007 - 17.10.2007

Aktuální kontaktní údaje ČESKÁ CHEMICKÁ a.s.

Kapitál ČESKÁ CHEMICKÁ a.s.

zakladni jmění 10 800 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.9.2008
zakladni jmění 60 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 24.8.2007 - 11.9.2008
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 3.4.2002 - 24.8.2007

Akcie ČESKÁ CHEMICKÁ a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie kusové na jméno 0 Kč 20 12.4.2016
Kmenové akcie na majitele 1 800 Kč 6 000 11.9.2008 - 12.4.2016
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 6 000 24.8.2007 - 11.9.2008
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 200 3.4.2002 - 24.8.2007

Sídlo ČESKÁ CHEMICKÁ a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 732 , Velvary 273 24 10.7.2019
Adresa 732 , Velvary 273 24 24.8.2010 - 10.7.2019
Adresa Střelničná 1347/47 , Praha 182 00 26.6.2004 - 24.8.2010
Adresa Světova 473/12 , Praha 180 00 3.4.2002 - 26.6.2004

Předmět podnikání ČESKÁ CHEMICKÁ a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 19.5.2010
realitní činnost 4.12.2002 - 19.5.2010
velkoobchod 4.12.2002 - 19.5.2010
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 4.12.2002 - 19.5.2010
zprostředkování obchodu 3.4.2002 - 19.5.2010

vedení firmy ČESKÁ CHEMICKÁ a.s.

Statutární orgán ČESKÁ CHEMICKÁ a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná představenstva. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis, kterýkoliv člen představenstva. 3.4.2002
člen představenstva Libor Čihák 12.4.2016
Vznik členství 13.4.2016
Vznik funkce 13.4.2016
Adresa: Karla Zicha 1372/3 , Praha 104 00
místopředseda Lucie Bezručová 3.4.2002 - 4.12.2002
Vznik členství 3.4.2002
Zánik členství 15.7.2002
Vznik funkce 3.4.2002
Zánik funkce 15.7.2002
Adresa: Díly IV 950 , Zlín 760 01
předseda JUDr. Ján Dirbák 3.4.2002 - 26.3.2004
Vznik členství 3.4.2002
Zánik členství 17.2.2004
Vznik funkce 3.4.2002
Zánik funkce 17.2.2004
Adresa: Matúškova 785/8 , Praha 149 00
člen Andrea Schalková 3.4.2002 - 26.3.2004
Vznik členství 3.4.2002
Zánik členství 17.2.2004
Adresa: Jeseniova 31/1 , Bystrovany 779 00
místopředseda Ing. Miroslav Fiala 4.12.2002 - 26.3.2004
Vznik členství 15.7.2002
Zánik členství 17.2.2004
Vznik funkce 15.7.2002
Zánik funkce 17.2.2004
Adresa: Všeňská 443 , Praha 190 16
člen MUDr. Vít Urbanec 26.3.2004 - 26.1.2005
Vznik členství 17.2.2004
Zánik členství 10.12.2004
Adresa: Benešovo nábřeží 3740 , Zlín 760 01
člen představenstva Ing. Pavel Semrád 26.1.2005 - 4.9.2006
Vznik členství 10.12.2004
Zánik členství 22.2.2006
Adresa: Kladská 774 , Úvaly 250 82
člen představenstva Ing. Petr Řihák 4.9.2006 - 22.1.2008
Vznik členství 8.8.2006
Adresa: Kurta Konráda 2174/19 , Praha 190 00
člen představenstva Ing. Petr Řihák 22.1.2008 - 19.5.2010
Vznik členství 8.8.2006
Zánik členství 10.5.2010
Adresa: Českomoravská 1181/23 , Praha 190 00
člen představenstva Jiří Marek 19.5.2010 - 5.2.2013
Vznik členství 10.5.2010
Zánik členství 3.8.2012
Adresa: Žežická 669/27 , Ústí nad Labem 400 07
člen představenstva Milan Demel 19.5.2010 - 25.3.2014
Vznik členství 10.5.2010
Zánik členství 20.2.2014
Adresa: Plickova 552/23 , Praha 149 00
člen představenstva Miloš Lenger 31.3.2015 - 17.12.2015
Vznik funkce 4.3.2015
Adresa: Azalková 187 , Všestary 251 63
člen představenstva Ing. Milan Švec 25.3.2014 - 12.4.2016
Vznik členství 7.2.2014
Zánik členství 12.4.2016
Zánik funkce 12.4.2016
Adresa: Topolská 1590 , Černošice 252 28
člen představenstva Miloš Lenger 17.12.2015 - 12.4.2016
Zánik členství 12.4.2016
Vznik funkce 4.3.2015
Zánik funkce 12.4.2016
Adresa: Gollova 536/1 , Praha 108 00
člen představenstva Ing. Milan Švec 13.4.2016 - 26.5.2017
Vznik členství 13.4.2016
Zánik členství 18.4.2016
Vznik funkce 13.4.2016
Zánik funkce 18.4.2016
Adresa: Topolská 1590 , Černošice 252 28

Dozorčí rada ČESKÁ CHEMICKÁ a.s.

Platnost údajů od - do
člen Radim Beniček 5.2.2013
Vznik členství 1.10.2012
Adresa: Sklářská 306 , Sázava 285 06
předseda Rainer Miksche 3.4.2002 - 26.6.2004
Vznik členství 3.4.2002
Zánik členství 11.5.2004
Vznik funkce 3.4.2002
Zánik funkce 11.5.2004
Adresa: Rakouská republika
A-3822 Karstein, Göpfritzschlag 47
člen Alena Svobodová 3.4.2002 - 26.6.2004
Vznik členství 3.4.2002
Zánik členství 11.5.2004
Adresa: Podvinný mlýn 2133/15 , Praha 190 00
člen Mgr. Jaroslav Klícha 3.4.2002 - 26.6.2004
Vznik členství 3.4.2002
Zánik členství 11.5.2004
Adresa: Tavolníková 1848/19 , Praha 142 00
člen Ing. Pavel Semrád 26.6.2004 - 26.1.2005
Vznik členství 11.5.2004
Zánik členství 10.12.2004
Adresa: Kladská 774 , Úvaly 250 82
člen Ing. Petr Řihák 26.6.2004 - 4.9.2006
Vznik členství 11.5.2004
Zánik členství 8.8.2006
Adresa: Nabdínská 601 , Velvary 273 24
člen dozorčí rady Ing. Martin Báča 4.9.2006 - 20.11.2007
Vznik členství 8.8.2006
Zánik členství 1.10.2007
Adresa: Hradební 422 , Prachatice 383 01
člen Irena Hodinková 26.6.2004 - 19.5.2010
Vznik členství 11.5.2004
Zánik členství 10.5.2010
Adresa: Pod Saharou 536 , Libčice nad Vltavou 252 66
člen dozorčí rady Ing. František Čermák 26.1.2005 - 19.5.2010
Vznik členství 10.12.2004
Zánik členství 10.5.2010
Adresa: Švermova 1036/7 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Ing. Viktor Šebík 20.11.2007 - 19.5.2010
Vznik členství 1.10.2007
Zánik členství 10.5.2010
Adresa: 134 , Nebužely 277 34
člen dozorčí rady Ing. Irena Žáčková 19.5.2010 - 6.3.2012
Vznik členství 10.5.2010
Zánik členství 28.7.2011
Adresa: Volutová 2523/14 , Praha 158 00
člen dozorčí rady Martina Žabková 6.3.2012 - 6.11.2012
Vznik členství 1.8.2011
Zánik členství 26.6.2012
Adresa: Mokrá 1130/15 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Miloslava Stibůrková 6.3.2012 - 6.11.2012
Vznik členství 1.8.2011
Zánik členství 24.5.2012
Adresa: 245 , Krhanice 257 42
člen dozorčí rady Ing. Zuzana Sittová 19.5.2010 - 5.2.2013
Vznik členství 10.5.2010
Zánik členství 3.8.2012
Adresa: 175 , Černilov 503 43
člen dozorčí rady Zbyněk Hlavín 6.11.2012 - 5.2.2013
Vznik členství 3.7.2012
Zánik členství 3.7.2012
Adresa: 160 , Kovářov 398 55
člen dozorčí rady Ing. Pavel Bydžovský 6.11.2012 - 5.2.2013
Vznik členství 3.7.2012
Zánik členství 3.7.2012
Adresa: U Hostavického potoka 722/7 , Praha 198 00
člen Marta Kočárková 5.2.2013 - 23.8.2013
Vznik členství 1.10.2012
Zánik členství 21.3.2013
Adresa: Textilanská 625 , Chrastava 463 31
předseda Milan Švec 5.2.2013 - 25.3.2014
Vznik členství 1.10.2012
Zánik členství 7.2.2014
Vznik funkce 19.10.2012
Zánik funkce 7.2.2014
Adresa: Topolská 1590 , Černošice 252 28

Sbírka Listin ČESKÁ CHEMICKÁ a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 7611/SL 36 účetní závěrka [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 23.9.2015 8.10.2015 6
B 7611/SL 35 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 23.9.2015 8.10.2015 6
B 7611/SL 34 ostatní rozhod. insolvenčního správce Městský soud v Praze 4.3.2015 5.3.2015 8.4.2015 1
B 7611/SL 33 ostatní záznam z VH Městský soud v Praze 17.3.2014 3.3.2014 27.3.2014 4
B 7611/SL 32 ostatní rozhodnutí insolvenčního správce - VH Městský soud v Praze 7.2.2014 3.3.2014 27.3.2014 3
B 7611/SL 31 zpráva auditora Městský soud v Praze 31.3.2010 3.12.2013 5.12.2013 3
B 7611/SL 30 účetní závěrka [2009] k 31.3.2010 - rozvaha Městský soud v Praze 31.3.2010 3.12.2013 5.12.2013 4
B 7611/SL 29 účetní závěrka [2009] k 31.3.2010 - příloha Městský soud v Praze 31.3.2010 3.12.2013 5.12.2013 9
B 7611/SL 28 účetní závěrka [2009] k 31.3.2010 - VZaZ Městský soud v Praze 31.3.2010 3.12.2013 5.12.2013 2
B 7611/SL 27 účetní závěrka r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 24.8.2012 19.9.2012 12
B 7611/SL 26 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 28.7.2011 6.3.2012 6
B 7611/SL 25 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.5.2010 22.10.2010 14
B 7611/SL 24 notářský zápis NZ 742/2010 Městský soud v Praze 19.5.2010 22.10.2010 3
B 7611/SL 23 notářský zápis NZ 664/2010 Městský soud v Praze 10.5.2010 26.5.2010 3
B 7611/SL 17 notářský zápis NZ 55/2008 Městský soud v Praze 20.3.2008 1.7.2008 25.9.2008 2
B 7611/SL 16 ostatní - rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 1.10.2007 13.11.2007 25.9.2008 1
B 7611/SL 22 posudek znalce č.44-3/2008-č.170-16/2008 Městský soud v Praze 27.6.2008 23.9.2008 178
B 7611/SL 21 zpráva auditora +zahaj.rozvaha k 1.4.08 Městský soud v Praze 1.4.2008 23.9.2008 7
B 7611/SL 20 účetní závěrka, zpráva auditora k 31.3.08 Městský soud v Praze 31.3.2008 23.9.2008 22
B 7611/SL 19 notářský zápis -NZ157/08-sml.o rozděl. Městský soud v Praze 4.8.2008 23.9.2008 17
B 7611/SL 18 notářský zápis -NZ156/08-náv.sml.o rozděl. Městský soud v Praze 4.8.2008 23.9.2008 26
B 7611/SL 14 posudek znalce č.818/5/07 Městský soud v Praze 16.2.2007 25.9.2007 18
B 7611/SL 13 notářský zápis NZ 31/2007 Městský soud v Praze 26.2.2007 25.9.2007 5
B 7611/SL 12 notářský zápis NZ 31/2007 Městský soud v Praze 26.2.2007 26.4.2007 5
B 7611/SL 11 účetní závěrka, zpráva auditora k 31.3.06 Městský soud v Praze 31.3.2006 25.10.2006 25.10.2006 26
B 7611/SL 10 podpisové vzory Městský soud v Praze 11.8.2006 12.9.2006 0
B 7611/SL 9 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2004+ účetní závěrka, audit za rok 2003 Městský soud v Praze 31.12.2004 15.11.2005 16.11.2005 0
B 7611/SL 8 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 6.1.2005 10.1.2005 4.3.2005 0
B 7611/SL 7 ostatní -rozhodnutí akcionáře Městský soud v Praze 10.12.2004 10.1.2005 4.3.2005 0
B 7611/SL 6 notářský zápis Nz 278/2004 Městský soud v Praze 11.5.2004 9.7.2004 0
B 7611/SL 5 podpisové vzory Městský soud v Praze 20.2.2004 29.3.2004 0
B 7611/SL 4 notářský zápis NZ 90/2004 Městský soud v Praze 17.2.2004 29.3.2004 0
B 7611/SL 3 účetní závěrka, zpráva auditora za rok 2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 9.7.2003 9.7.2003 0
B 7611/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 91/2002+ 3x podp.vzor /různá data/ Městský soud v Praze 4.3.2002 22.7.2002 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ČESKÁ CHEMICKÁ a.s.

IČO (identifikační číslo) 26689642
Jméno ČESKÁ CHEMICKÁ a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Slaný
Vznik první živnosti: 4.3.2002
Celkový počet živností: 6
Aktivních živností: 1

Sídlo ČESKÁ CHEMICKÁ a.s.

Živnosti a provozovny ČESKÁ CHEMICKÁ a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.4.2002

Živnost č. 2 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.3.2002
Zánik oprávnění 25.3.2002

Živnost č. 3 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.4.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.8.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.8.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.8.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ČESKÁ CHEMICKÁ a.s.

Člen statutárního orgánu Libor Čihák

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ČESKÁ CHEMICKÁ a.s.

IČO: 26689642
Firma: ČESKÁ CHEMICKÁ a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Kladno
Základní územní jednotka: Velvary
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 3.4.2002

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení
tracking image