Firma Cerea, a.s. IČO 46504940


Cerea, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Cerea, a.s. (46504940) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Dělnická 384, Pardubice 530 03. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 5. 1992 a je stále aktivní. Cerea, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Cerea, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Cerea, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Cerea, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Cerea, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Cerea, a.s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 621
IČO (identifikační číslo osoby) 46504940
Jméno Cerea, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 4.5.1992
Na základě projektu fúze sloučením, vyhotoveného dne 15. 11. 2016, došlo ke sloučení, při kterém na společnost Cerea, a.s., se sídlem na adrese Dělnická 384, Pardubičky, 531 25 Pardubice, IČO 46504940, jako společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikající ch společností Agropodnik Svitavy, a.s., se sídlem na adrese Průmyslová 1902/3, Předměstí, 568 02 Svitavy, IČO 47452765, a Agrostav Svitavy, a.s., se sídlem na adrese Průmyslová 1902/3, Předměstí, 568 02 Svitavy, IČO 47452757. 1.1.2017
Na základě projektu fúze sloučením vyhotoveného dne 13. 11. 2015 došlo ke sloučení, při kterém na společnost Cerea, a.s., se sídlem na adrese Pardubice, Dělnická 384, PSČ 531 25, IČO 46504940, jako na společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikající spole čnosti AGROFIN Svitavy, a.s., se sídlem na adrese Mařákova 931, Litomyšl - Město, 569 67 Litomyšl, IČO 25272110. 1.1.2016
Počet členů statutárního orgánu: 6 1.12.2015
Dle projektu vnitrostátní fúze sloučením přešlo jmění zanikající společnosti ROKA, spol. s.r.o. se sídlem Bozkov čp. 68, PSČ 512 13, IČO 620 60 686 na společnost Cerea, a.s. se sídlem Pardubice, Dělnická 384, PSČ 531 25, IČO 465 04 940 jako na společnost nástupnickou. 1.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 17.3.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 17.3.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 17.3.2014 - 1.12.2015
Dne 7. 8. 2013 jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z důvodu posílení kapitálové stability a finanční situace Společnosti základní kapitál společnosti z dosavadní výše 252.279.606,- Kč (slovy: dvě stě padesát dva milionů dvě stě sedmdesát devět tisíc šest set šest korun českých) o částku 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých) na výslednou částku 352.279.606,- Kč (slovy: tři sta padesát dva milionů dvě stě sedmdesát devět tisíc šest set šest korun českých), a to peněžitým vkladem, bez možnosti upisování nad tut o částku a bez možnosti úpisu nepeněžitými vklady, vydáním jednoho kusu nové kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 100.000.000,- Kč. Emisní kurs upisované akcie bude roven její jmenovité hodnotě. Akcie nebude kótovaným účastnickým cenným pap írem. Akcie bude volně převoditelná. 12.8.2013 - 27.8.2013
Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. 12.8.2013 - 27.8.2013
Akcie nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se Jediný akcionář svého přednostního práva vzdal. 12.8.2013 - 27.8.2013
Akcie bude upisována bez veřejné nabídky a postupem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. 12.8.2013 - 27.8.2013
Akcie bude nabídnuta k úpisu předem určenému zájemci, jímž je sám Jediný akcionář, tj. společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČO 26185610, kterému bude nabídnut k úpisu jeden kus nové kmenové listinné akcie n a jméno o jmenovité hodnotě 100.000.000,- Kč. 12.8.2013 - 27.8.2013
Lhůta pro úpis nové akcie, tj. pro uzavření smlouvy o jejím upsání, činí 14 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci do čtrnácti (14) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 12.8.2013 - 27.8.2013
Úpis nové akcie bude proveden na adrese Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 14900. 12.8.2013 - 27.8.2013
Emisní kurs akcie se rovná jmenovité hodnotě upisované akcie. 12.8.2013 - 27.8.2013
Lhůta pro splacení 100% peněžitého vkladu činí 6 měsíců ode dne úpisu. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsané akcie na zvláštní účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 107-157110267/0100. 12.8.2013 - 27.8.2013
Na společnost Cerea, a.s. přešla část jmění rozdělované společnosti AGROP a.s., identifikační číslo 47452838, se sídlem Chrudim III, Píšťovy 825, PSČ 537 58, která byla uvedena v projektu rozštěpení schváleném dne 8. července 2013. Zbývající odštěpovaná č ást jmění rozdělované společnosti AGROP a.s., přešla na nástupnickou společnost AGROP PENTA s.r.o., identifikační číslo 01921312, se sídlem Píšťovy 825, PSČ 537 58 Chrudim III. 1.8.2013
Obchodní společnost Cerea, a.s., se sídlem Pardubice, Dělnická 384, PSČ 531 25, identifikační číslo 465 04 940 byla rozdělena tak, že část jejího jmění uvedená v projektu rozdělení odštěpením sloučením přešla na společnost AGF Logistics, s.r.o., se sídlem Havlíčkův Brod, Havířská 1059, PSČ 580 01, identifikační číslo 643 61 594. 1.7.2012
Podle projektu vnitrostátní fúze sloučením schváleného dne 1. června 2011 došlo ke sloučení, při němž na společnost Cerea, a.s., se sídlem Pardubice, Dělnická 384, PSČ 531 25, IČO 465 04 940, jako společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikající společnos ti ZZN Havlíčkův Brod a.s., se sídlem Havlíčkův Brod, Havířská 1059, PSČ 580 01, IČO 481 55 187. 1.7.2011
Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 10.12.2010 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: - základní kapitál se zvyšuje z důvodu získání hospodářské výhody zlepšení pozice u financujících bank s tím, že vkládaný majetek slouží ke stejnému předmětu podnikání jako u společnosti, zejména skladování zemědělských komodit - základní kapitál společnosti o částku 31,809.000,- Kč, slovy třicet jedna milionů osm set devět tisíc korun českých na celkovou výši základního kapitálu 252,279.606,- Kč, slovy dvě stě padesát dva milionů dvě stě sedmdesát devět tisíc šest set šest koru n českých a to bez veřejné nabídky na úpis akcií; akcionářům nepřísluší přednostní právo k úpisu akcií, neboť akcie mají být upsány nepeněžitým vkladem; upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; - zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem jedné nové kmenové akcie Společnosti, která bude vydána ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 31,809.000,- Kč, slovy třicet jedna milionů osm set devět tisíc korun českých znějící na jm éno (dále jen "Akcie"); emisní kurs Akcie je roven její jmenovité hodnotě; Akcie nebude kótována na oficiálním trhu; dosavadní akcie Společnosti, tedy jejich druh, forma, podoba a jejich jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny; - nově emitovaná akcie bude upsána nepeněžitým vkladem upisovatele, a to předem určeného a určitého zájemce, kterým je Akcionář - společnost AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 14900, identifikační číslo 26185610, zapsaná v obc hodním rejstříku, který je veden Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 6626, nepeněžitý vklad představuje níže uvedené nemovitosti a movité věci evidované pro středisko Slatiňany a středisko Hlinsko: a) Slatiňany a/ soubor věcí movitých, a to: 1. mostní váha, inventární číslo 9614/1220100057-0 2. předčistička obilí VTT-4, inventární číslo 9614/1220100063-0 3. transformátor, inventární číslo 9614/1220100056-0 4. příjmová linka, inventární číslo 9614/1220100058-0 b/ nemovitosti, zapsané na listu vlastnictví číslo 2551 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim, pro katastrální území a obec Slatiňany: 1) Pozemky parcela st. 123/10, výměra 160, zastavěná plocha a nádvoří parcela st. 123/11, výměra 174, zastavěná plocha a nádvoří parcela st. 929, výměra 130, zastavěná plocha a nádvoří parcela st. 965, výměra 1012, zastavěná plocha a nádvoří parcela st. 966, výměra 116, zastavěná plocha a nádvoří parcela 326/4, výměra 600, ostatní plocha, způsob využití dráha parcela 385/3, výměra 1297, ostatní plocha, způsob využití dráha parcela 405/2, výměra 429, ostatní plocha, způsob využití dráha parcela 409/6, výměra 918, ostatní plocha, způsob využití dráha parcela 444/30, výměra 24818, ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha parcela 444/40, výměra 6972, orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond parcela 444/70, výměra 2065, ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha parcela 444/71, výměra 346, ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha parcela 444/72, výměra 19, ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha parcela 444/73, výměra 1641, ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha parcela 444/105, výměra 172, ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha parcela 444/106, výměra 128, ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha parcela 706/3, výměra 10, ostatní plocha, způsob využití dráha parcela 834, výměra 214, ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha parcela 835, výměra 184, ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha parcela 836, výměra 1143, ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha 2) budovy budova bez čp/če, způsob využití tech.vyb na st. parcele 123/10, trafostanice budova bez čp/če, způsob využití adminis na st. parcele 123/11, administrativní budova budova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na st. parcele 929, nádrže na LTO budova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na st. parcele 965, obilní silo budova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na st. parcele 966, garáž pro lokotraktor c/ stavby nezapsané v katastru nemovitostí, vedené v účetnictví pro středisko Slatiňany, a to: - mostní váha - inventární číslo 9614/1210100042-0, na pozemku parcelní číslo stavební 123/11, - železniční vlečka - inventární číslo 9614/1210100035-0 (spodek), 9614/1210100036-0 (svršek), na pozemku parcelní číslo 326/4, 385/3, 405/2, 409/6, 836, 444/30, 444/40, 444/70 a na pozemku jiného vlastníka parcelní číslo 830, - osvětlení železniční vlečky - inventární číslo 9614/1210100040-0, na pozemku parcelní číslo 444/30, 444/70, 836 a na pozemku jiného vlastníka parcelní číslo 830, - přípojka VN - inventární číslo 9614/1210100038-0, na pozemku parcelní číslo 836 a na pozemcích jiného vlastníka parcelní číslo 223/1, 444/35, 444/107 a 712/11, - zpevněná plocha - inventární číslo 9614/1210100044-0, na pozemku parcelní číslo 444/30, - skládka uhlí - inventární číslo 9614/1210100045-0, na pozemku parcelní číslo 444/30, B) Hlinsko a/ soubor věcí movitých, a to: 1. hasící přístroj práškový 6 kg - inventární číslo 9614/1220200087-0 2. hasící přístroj práškový 6 kg - inventární číslo 9614/1220200088-0 3. hasící přístroj práškový 6 kg - inventární číslo 9614/1220200089-0 4. granulační lis M 12 - inventární číslo 9614/1220100066-0 5. hydraulický výtah - inventární číslo 9614/1220100068-0 6. parní vyvíječ CERTUS - inventární číslo 9614/1220100070-0 7. příjmová linka Hlinsko - inventární číslo 9614/1220100059-0 8. silnoproudá elektromagnetická váha SP 5016 - inventární číslo 9614/1220100067-0 9. sušárna obilí LSO 50 - inventární číslo  9614/1220100060-0 10. technolog. na dávkování minerálií - inventární číslo 9614/1220100062-0 11. technolog. pro výrobu krmných směsí - inventární číslo 9614/1220100069-0 12. technologic. soubor VKS Hlinsko - inventární číslo 9614/1220100061-0 13. tukovací zařízení - inventární číslo 9614/1220100064-0 14. zařízení pro vykládku vagonů - inventární číslo 9614/1220100065-0 b/ nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 6362 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim, pro katastrální území Hlinsko v Čechách a obec Hlinsko: 1) pozemky parcela st. 2284/1, výměra 206, zastavěná plocha a nádvoří parcela st. 2284/2, výměra 114, zastavěná plocha a nádvoří parcela st. 2285, výměra 71, zastavěná plocha a nádvoří parcela st. 2286/1, výměra 784, zastavěná plocha a nádvoří parcela st. 2286/2, výměra 170, zastavěná plocha a nádvoří parcela st. 2286/4, výměra 25, zastavěná plocha a nádvoří parcela st. 2286/5, výměra 12, zastavěná plocha a nádvoří parcela st. 2288/1, výměra 341, zastavěná plocha a nádvoří parcela st. 2288/2, výměra 80, zastavěná plocha a nádvoří parcela st. 2289/1, výměra 680, zastavěná plocha a nádvoří parcela st. 2290/2, výměra 98, zastavěná plocha a nádvoří parcela st. 2291/1, výměra 173, zastavěná plocha a nádvoří parcela st. 2291/2, výměra 4, zastavěná plocha a nádvoří parcela st. 2292/1, výměra 662, zastavěná plocha a nádvoří parcela st. 2293/2, výměra 49, zastavěná plocha a nádvoří parcela st. 2294/1, výměra 487, zastavěná plocha a nádvoří parcela st. 2294/2, výměra 72, zastavěná plocha a nádvoří parcela st. 2294/3, výměra 192, zastavěná plocha a nádvoří parcela st. 2295, výměra 108, zastavěná plocha a nádvoří parcela st. 2941, výměra 372, zastavěná plocha a nádvoří parcela st. 3133, výměra 22, zastavěná plocha a nádvoří parcela st. 3134/1, výměra 416, zastavěná plocha a nádvoří parcela st. 3135/1, výměra 503, zastavěná plocha a nádvoří parcela st. 3135/2, výměra 45, zastavěná plocha a nádvoří parcela st. 3135/3, výměra 11, zastavěná plocha a nádvoří parcela st. 3136, výměra 96, zastavěná plocha a nádvoří parcela 609/23, výměra 13939, ostatní plocha, manipulační plocha parcela 609/33, výměra 878, ostatní plocha, manipulační plocha parcela 609/34, výměra 1600, ostatní plocha, manipulační plocha parcela 609/40, výměra 1, ostatní plocha, manipulační plocha parcela 609/41, výměra 41, ostatní plocha, manipulační plocha parcela 609/42, výměra 2587, ostatní plocha, manipulační plocha parcela 609/43, výměra 177, ostatní plocha, manipulační plocha parcela 609/44, výměra 178, ostatní plocha, manipulační plocha parcela 609/50, výměra 3216, ostatní plocha, manipulační plocha parcela 609/51, výměra 185, ostatní plocha, manipulační plocha parcela 609/52, výměra 91, ostatní plocha, manipulační plocha parcela 609/53, výměra 3, ostatní plocha, manipulační plocha parcela 609/54, výměra 33, ostatní plocha, manipulační plocha parcela 613/22, výměra 1795, ostatní plocha, manipulační plocha parcela 624/5, výměra 43, ostatní plocha, manipulační plocha parcela 624/7, výměra 170, ostatní plocha, manipulační plocha parcela 624/8, výměra 53, ostatní plocha, manipulační plocha 2) budovy budova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na st. 2284/1, st. 2284/2, správní budova budova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na st. 2285, mostní váha budova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na st. 2286/1, st. 2286/4, st. 2286/5, Silo budova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na st. 2286/2, st. 2286/3 LV 756, bývalá suška budova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na st. 2288/1, st. 2288/2, Prodejna budova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na st. 2289/1, st. 2289/2, LV 10002, spadlý hangár budova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na st. 2290/1 LV 10002, st. 2290/2, sklad hnojiv budova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na st. 2291/1, st. 2291/2, Trafostanice budova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na st. 2292/1, st. 2292/2 LV 10002, VKS budova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na st. 2293/1 LV 10002, st. 2293/2, nádrže na LTO budova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na st. 2294/1, st. 2294/2, st. 2294/3, spadlý hangár II budova bez čp/če, způsob využití garáž na st. 2295, Autodílna - garáž pro lokotraktor budova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na st. 2941, Suška budova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na st. 3128 LV 10002, stáčiště LTO budova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na st. 3133, Vzorkovač budova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na st. 3134/1, st. 3134/2 LV 10002, ocelový přístřešek budova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na st. 3135/1, st. 3135/2, st. 3135/3, Autodílna budova bez čp/če, způsob využití jiná stavba na st. 3136, Ocelokolna c/ stavby nezapsané v katastru nemovitostí, vedené v účetnictví pro středisko Hlinsko, a to: - vodovod - inventární číslo 9614/1210100060-0, na pozemcích parcelní číslo 609/40, 609/43, 609/51, 609/52, st. 2294/2, 609/54 - kanalizace - inventární číslo 9614/1210100047-0, 9614/1210100059-0, na pozemku parcelní číslo 609/23, na pozemku jiného vlastníka parcelní číslo 609/55 (list vlastnictví číslo 10002) - plynovod - inventární číslo 9614/1210100048-0, na pozemku parcelní číslo stavební 2941, 609/23, na pozemku jiného vlastníka parcelní číslo 609/55 (list vlastnictví číslo 10002) - rozvody slaboproud - inventární číslo 9614/1210100056-0, na pozemku parcelní číslo stavební 2286/5, parcelní číslo stavební 2292/1 - kabelové rozvody - inventární číslo 9614/1210100055-0, na pozemku jiného vlastníka parcelní číslo 609/55 (list vlastnictví číslo 10002) - opěrné zdi - inventární číslo 9614/1210100057-0, na pozemku parcelní číslo 609/42 - oplocení - inventární číslo 9614/1210100065-0, na pozemku parcelní číslo 609/42, 613/22, 609/23, 609/34, na pozemku jiného vlastníka parcelní číslo 609/39 (list vlastnictví číslo 10002), 609/48 (list vlastnictví číslo 756), 609/49 (list vlastnictví čísl o 667) - železniční vlečka - inventární číslo 9614/1210100062-0 (spodek), 9614/1210100063-0 (svršek), na pozemcích parcelní číslo 624/7, 609/50, na pozemku jiného vlastníka parcelní číslo 609/55 (list vlastnictví číslo 10002) - most - inventární číslo 9614/1210100058-0, na pozemku parcelní číslo stavební 2286/5, parcelní číslo stavební 2292/1 - komunikace - inventární číslo 9614/1210100064-0, na pozemku parcelní číslo 609/34, 609/23. Akcie bude upsána Jediným akcionářem jako předem vybraným zájemcem (dále jen "Předem vybraný zájemce"); Předem vybraný zájemce je oprávněn Akcii upsat pouze nepěněžitým vkladem, jehož předmětem jsou nemovitosti a movitý majetek ve vlastnictví Předem vybra ného zájemce, který slouží podnikatelskému využití předmětných nemovitostí (to vše dále jen " Nepeněžitý vklad"); Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn znalcem - znaleckým ústavem společností s obchodní firmou ZNALEX, s.r.o., se sídlem Praha, Praha 1, V Jámě 5/699, PSČ 110 00, identifikační číslo 26099306, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praz e, oddíl C, vložka 116310, jmenovaným za tímto účelem Krajským soudem v Hradci Králové usnesením č.j. 2Nc 1315/2010-23 ze dne 22.11.2010, který o hodnotě nepeněžitého vkladu vyhotovil dne 3.12.2010 znalecký posudek č. 273/83/2010 ve výši 31,809.000,- Kč, slovy třicet jedna milionů osm set devět tisíc korun českých (dále též jen "Znalecký posudek"), - emisní kurs nově upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě a tedy činí 31,809.000,- Kč za tuto jednu kmenovou akcii společnosti v listinné podobě o jmenovité hodnotě akcie 31,809.000,- Kč a upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs ve výši 10 0% jím upsané akcie; místo pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti - možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splácení emisního kursu se nepřipouští, emisní kurs upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě, - upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti vlané hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. - navýšení základního kapitálu Společnosti Nepeněžitým vkladem je vedeno skutečností, že Jediný akcionář není schopen jako jeho vlastník předmětný majetek přímo plně ekonomicky využít ke svému podnikání a který Společnost naopak ke své hospodářské činnost i v rámci svého předmětu podnikání potřebuje. Zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, protože tímto zvýšením základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem movitého a nemovitého majetku získá Spol ečnost hospodářskou výhodu zlepšení pozice u financujících bank. Vkládaný majetek slouží ke stejnému předmětu podnikání jako u společnosti Cerea a.s., zejména skladování zemědělských komodit. - schvaluje předmět Nepeněžitého vkladu, jehož hodnota dle Znaleckého posudku činí 31,809.000,- Kč, slovy třicet jedna milionů osm set devět tisíc korun českých, za Nepeněžitý vklad bude vydána Akcie; - místem pro upisování Akcie je sídlo Společnosti; - Akcie bude upsána Předem vybraným zájemcem na základě smlouvy o upsání Akcie, kterou uzavře se Společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 ObchZ a která musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 205 odst. 3 ObchZ (dále jen "Smlouva"); - lhůta pro upsání Akcie bude činit 90 (devadesát) dní ode dne doručení návrhu na uzavření Smlouvy Předem vybranému zájemci; upisování Akcie je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného ak cionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, začátek běhu lhůty k upsání Akcie bude Předem vybranému zájemci oznámem doručením návrhu Smlouvy; Společnost je povinna tento návrh odeslat Předem vybranému zájemci nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti učiněné v působnosti valné hromady (dále jen "Rozhodnutí") (§ 203 odst. 4 ObchZ); v případě, že v této lhůtě k upsání Akcie nedojde, má se zato, že upsání je ne účinné; Předem vybraný zájemce je povinen splatit Nepeněžitý vklad, definovaný ve Znaleckém posudku, formou uzavření smlouvy o vkladu se Společností a současně jeho předáním Společnosti s tím, že o tomto předání bude mezi Společností a Předem vybraným zájemcem se psán zápis; Předem vybraný zájemce je současně povinen předat Společnosti písemné prohlášení podle ustanovení § 60 odst. 1 ObchZ o vkladu předmětných nemovitostí do základního kapitálu Společnosti; Nepeněžitý vklad musí být Předem vybraným zájemcem splace n nejpozději do 30 (třiceti) dnů od podpisu Smlouvy. 23.12.2010 - 30.12.2010
Na společnost Cerea, a.s. (dříve ZZN Pardubice, a.s.), se sídlem Pardubice, Dělnická 384, PSČ 531 25, identifikační číslo 465 04 940 přešla jako na nástupnickou společnost odštěpovaná část jmění rozdělované společnosti Výkrm Cerea, a.s. (dříve Cerea, a.s. ), se sídlem Hradec Králové, Nerudova 37, identifikační číslo 465 05 024 uvedená v projektu rozdělení odštěpením sloučením schváleném dne 10.5.2010. 1.6.2010
Na základě projektu převzetí jmění ze dne 30.6.2009 převzala společnost ZZN Pardubice, a.s., se sídlem Pardubice, Dělnická 384, PSČ 531 25, IČ 465 04 940, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 621, jako př ejímající společnost, jmění zanikající společnosti AGRO Dašice, a.s., se sídlem Dašice č.p. 475, Dašice v Čechách, PSČ 533 03, IČ 465 05 946, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 726. 1.8.2009
Na společnost ZZN Pardubice, a.s., se sídlem Pardubice, Dělnická 384, PSČ 531 25, IČ 465 04 940, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 621, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě projektu fúze slo učením ze dne 7. července 2009 jmění zanikající společnosti AGROCHEMA, akciová společnost, se sídlem Dašice č.p. 475, Dašice v Čechách, PSČ 533 03, IČ 135 84 677, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 104. Společnost ZZN Pardubice, a.s. je právním nástupcem bez likvidace zrušené zanikající společnosti AGROCHEMA, akciová společnost. 1.8.2009
Valná hromada společnosti ZZN Pardubice, a.s. konaná dne 23.5.2006 v sídle společnosti, přijala svými usneseními tato rozhodnutí: - valná hromada určuje, že na základě dokumentů a to výpisu z účtu majitele cenných papírů vydaným Střediskem cenných papírů dne 7.března 2006, dokládajících počet a majetek hlavního akcionáře k 177.615 kusům kmenových zaknihovaných akcií na majitele a Pr ohlášení osoby oprávněné provádět úschovu cenných papírů, společnosti CAPITAL PARTNERS CF, s.r.o., IČ 26152231 ze dne 12.4.2006, o počtech akcií emitovaných společností ZZN Pardubice, a.s., které jsou v majetku společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., které pr o ni deponuje, je společnost AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 3, Roháčova 83/1099, PSČ 130 00, IČ 26185610, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626, hlavním akcionářem společnosti ZZN Pardubice, a.s. s po dílem na hlasovacích právech společnosti ZZN Pardubice, a.s. ve výši 91,01 %, neboť je vlastníkem akcií této společnosti a to kmenových zaknihovaných a listinných akcií na majitele o souhrnné jmenovité hodnotě 200.652.451,- Kč, - valná hromada konstatuje, že akcionář AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 3, Roháčova 83/1099, PSČ 130 00, IČ 26185610, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626, je akcionářem oprávněným k přecho du akcií od ostatních akcionářů podle zákona 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku v platném znění, - valná hromada konstatuje, že akcionář AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 3, Roháčova 83/1099, PSČ 130 00, IČ 26185610, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626, doložil prohlášením společnosti A &CE Global Finance, a.s. se sídlem v Brně, Ptašínského 4, PSČ 602 00, IČ 26257530, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3628 (dále jen "Obchodník s CP"), že předal obchodníkovi s CP finanční prostředky potřebné k v ýplatě protiplnění za přecházející akcie před konáním valné hromady. Vlastní výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie provede obchodník s CP, - schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové, zaknihované akcie ve formě na majitele, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie v e vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře společnost AGROFERT HOLDING, a.s. se sídlem v Praze 3, Roháčova 83/1099, PSČ 130 00, IČ 26185610, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626, za podmínek stanovených §§ 183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchod ního rejstříku, - určuje, že výše protiplnění za každou jednu akcii v nominální hodnotě 545.000,- Kč činí 470.387,- Kč, za každou jednu akcii v nominální hodnotě 545,- Kč činí 470,- Kč, za každou jednu akcii v nominální hodnotě 327,- Kč činí 282,- Kč, za každou jednu akc ii v nominální hodnotě 3.270.000,- Kč činí 2.822.319,- Kč, za každou jednu akcii v nominální hodnotě 178,- Kč činí 154,- Kč a za každou jednu akcii v nominální hodnotě 600,- Kč činí 518,- Kč. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 490-50/06 ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost - A&CE Consulting, s.r.o. se sídlem Ptašinského 4, Brno, PSČ 602 00, IČ 44119097, ze dne 6.března 2006, dodatek ze dne 29.března 2006, a že k přijetí usnesení mimořádné valné hromady o přechodu všech akcií na hlavního akcionáře byl dán předchozí souhlas rozhodnutím České národní banky, Sekce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem pod číslem jednacím 45/N/33/2006/2 ze dne 4.dubna 2006, které nabylo právní moci dne 10.dubna 2006, - určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. 28.6.2006 - 29.8.2007
Společnost se sloučila se společnostmi Zemědělské zásobování a nákup, a.s., Česká Skalice, sídlem Říkov č.p. 264, PSČ 552 03 Česká Skalice, a PROAGRO Liberec, a.s., sídlem Liberec, Pivovarská 866, PSČ 463 11, IČ 49903497. Na společnost, jako na právního n ástupce, přešlo jmění zaniklých společností Zemědělské zásobování a nákup, a.s, Česká Skalice, sídlem Říkov č.p. 264, PSČ 552 03 Česká Skalice, a PROAGRO Liberec, a.s., sídlem Liberec, Pivovarská 866, PSČ 463 11, IČ 49903497. 31.10.2004 - 29.8.2007
Právní poměry se řídí stanovami schválenými dne 30.6.1993. 20.7.1993 - 29.8.1997
Právní poměry se řídí stanovami ze dne 18.3.1993. 14.5.1993 - 20.7.1993
Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. OCenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku ZZN Pardubice a.s. 4.5.1992 - 31.12.1992
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par. 172 obch. zák. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par. 11 odst. 3 zák. č. 92/91 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 30.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 4.5.1992 - 29.8.2007

Kapitál Cerea, a.s.

zakladni jmění 352 280 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.8.2013
zakladni jmění 252 280 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.12.2010 - 27.8.2013
zakladni jmění 220 471 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.10.2004 - 30.12.2010
zakladni jmění 185 999 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.12.1992 - 31.10.2004
zakladni jmění 178 884 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.5.1992 - 31.12.1992

Akcie Cerea, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 352 280 000 Kč 1 17.8.2016
Kmenové akcie na jméno 352 280 000 Kč 1 16.10.2015 - 17.8.2016
Kmenové akcie na jméno 108 871 000 Kč 1 17.3.2014 - 16.10.2015
Kmenové akcie na jméno 600 Kč 185 999 17.3.2014 - 16.10.2015
Kmenové akcie na jméno 31 809 000 Kč 1 17.3.2014 - 16.10.2015
Akcie na jméno 100 000 000 Kč 1 17.3.2014 - 16.10.2015
Akcie na jméno 100 000 000 Kč 1 27.8.2013 - 17.3.2014
Kmenové akcie na jméno 31 809 000 Kč 1 30.12.2010 - 17.3.2014
Kmenové akcie na jméno 108 871 000 Kč 1 26.11.2008 - 17.3.2014
Kmenové akcie na majitele 545 000 Kč 95 29.8.2007 - 26.11.2008
Kmenové akcie na majitele 545 Kč 30 703 29.8.2007 - 26.11.2008
Kmenové akcie na majitele 327 Kč 40 543 29.8.2007 - 26.11.2008
Kmenové akcie na majitele 3 270 000 Kč 4 29.8.2007 - 26.11.2008
Kmenové akcie na majitele 178 Kč 78 795 29.8.2007 - 26.11.2008
Kmenové akcie na majitele 545 000 Kč 95 11.8.2007 - 29.8.2007
Kmenové akcie na majitele 545 Kč 30 703 11.8.2007 - 29.8.2007
Kmenové akcie na majitele 327 Kč 40 543 11.8.2007 - 29.8.2007
Kmenové akcie na majitele 3 270 000 Kč 4 11.8.2007 - 29.8.2007
Kmenové akcie na majitele 178 Kč 78 795 11.8.2007 - 29.8.2007
Kmenové akcie na jméno 600 Kč 185 999 11.8.2007 - 17.3.2014
Kmenové akcie na majitele 545 000 Kč 95 31.10.2004 - 11.8.2007
Kmenové akcie na majitele 545 Kč 30 703 31.10.2004 - 11.8.2007
Kmenové akcie na majitele 327 Kč 40 543 31.10.2004 - 11.8.2007
Kmenové akcie na majitele 3 270 000 Kč 4 31.10.2004 - 11.8.2007
Kmenové akcie na majitele 178 Kč 78 795 31.10.2004 - 11.8.2007
Kmenové akcie na majitele 600 Kč 185 999 31.10.2004 - 11.8.2007
Akcie na majitele 1 000 Kč 185 999 31.12.1992 - 31.10.2004
Akcie na majitele 1 000 Kč 178 884 4.5.1992 - 31.12.1992

Sídlo Cerea, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Dělnická 384 , Pardubice 530 03 4.5.1992

Předmět podnikání Cerea, a.s.

Platnost údajů od - do
Distribuce pohonných hmot 17.3.2014
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 11.11.2011
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 11.11.2011
zemědělství - rostlinná výroba, živočišná výroba, výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin 11.11.2011
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 12.8.2009
diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky 12.8.2009
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 15.1.2009
opravy silničních vozidel 15.1.2009
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 15.1.2009
zámečnictví, nástrojářství 15.1.2009
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 15.1.2009
prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 15.1.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 15.1.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 15.1.2009
kovářství, podkovářství 15.1.2009 - 12.8.2009
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 10.8.2005 - 15.1.2009
zámečnictví 10.8.2005 - 15.1.2009
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 10.8.2005 - 15.1.2009
zprostředkování obchodu a služeb 10.8.2005 - 15.1.2009
skladování zboží a manipulace s nákladem 10.8.2005 - 15.1.2009
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 10.8.2005 - 15.1.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 10.8.2005 - 15.1.2009
technické činnosti v dopravě 10.8.2005 - 15.1.2009
testování, měření, analýzy a kontroly 10.8.2005 - 15.1.2009
ubytovací služby 10.8.2005 - 15.1.2009
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 10.8.2005 - 15.1.2009
provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami 10.8.2005 - 15.1.2009
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení 10.8.2005 - 15.1.2009
prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 10.8.2005 - 15.1.2009
silniční motorová doprava 11.2.1999 - 15.1.2009
živočišná výroba 30.9.1998 - 15.1.2009
odbyt zvláště nebezpečných jedů 14.5.1993 - 22.8.1996
silniční motorová doprava (platí do 30.9.1994) 14.5.1993 - 11.2.1999
opravy motorových vozidel 14.5.1993 - 15.1.2009
servisní a analytická laboratorní činnost 14.5.1993 - 15.1.2009
provoz veřejného vážení a vážních zařízení 14.5.1993 - 15.1.2009
výroba krmných směsí, krmných koncentrátů, minerálních přísad - doplňků biofaktorů a surovin pro jejich výrobu 14.5.1993 - 15.1.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 14.5.1993 - 15.1.2009
nákup, skladování, ošetřování, úprava a odbyt zemědělských výrobků, včetně feder. hmot. zásob 4.5.1992 - 14.5.1993
výroba, dodávky zemědělských potřeb a ostatních výrobků při poskytování služeb 4.5.1992 - 14.5.1993
obchodní a odbytová činnost 4.5.1992 - 14.5.1993
výrobaa krmných směsí, krmných koncentrátů, minerálních přísad - doplňků biofaktorů a surovin pro jejich výrobu 4.5.1992 - 14.5.1993
pěstování jedlých hub a výroba sadby, živého substrátu a krycí zeminy pro jejich výrobu 4.5.1992 - 14.5.1993
výroba keratinu, průmyslovýcho hnojiv a dalších výrobků, zpraco- vání rohoviny a jiných živočišných odpadů 4.5.1992 - 14.5.1993
aplikace a výroba desinfekčních, desinsekčních a deratizačních prostředků, včetně bílení a malování 4.5.1992 - 14.5.1993
oprávárenská činnost 4.5.1992 - 14.5.1993
servisní a analytická laboratorní činnost 4.5.1992 - 14.5.1993
neveřejná silniční přeprava nákladů a osob podle zvláštního povolení 4.5.1992 - 14.5.1993
montáž přístrojů a zařízení pro měření a regulaci 4.5.1992 - 14.5.1993
zprostředkování prodeje nevzužitých zásob z vedlejsí výroby zemědělských organizací 4.5.1992 - 14.5.1993
tiskařské a reprografické práce podle zvláštního povolení 4.5.1992 - 14.5.1993
propagační a publikační činnost 4.5.1992 - 14.5.1993
práce a služby v oblasti výpočetní techniky 4.5.1992 - 14.5.1993
zajišťování vzdělávání a přípravy pracovníků ve vybraných profesích 4.5.1992 - 14.5.1993
vydávání a prodej podnikových novin a časopisů podle zvláštního povolení 4.5.1992 - 14.5.1993
provoj veřejného vážení na vážných zařízeních 4.5.1992 - 14.5.1993
revize zařízení, elektrozařízení a elektroinstalací, hromosvodů, tlakových nádob, zdvihadel a ocelových konstrukcí podle zvláštní- ho povolení 4.5.1992 - 14.5.1993
zahraničně obchodní činnost v rozsahu předmětu podnikání 4.5.1992 - 14.5.1993
výroba strojů, přístrojů, konstrukcí a zařízení pro měření a regulaci, elektrotechnických výrobků, včetně mikroelektroniky a náhradních dílů 4.5.1992 - 14.5.1993
dřevovýroba 4.5.1992 - 14.5.1993
stavební, montážní a technologické práce 4.5.1992 - 14.5.1993

vedení firmy Cerea, a.s.

Statutární orgán Cerea, a.s.

Platnost údajů od - do
1.Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. 2.Při zastoupení společnosti se písemná jednání podepisují tak, že pověřená osoba připojí svůj podpis k názvu společnosti a ke svému jménu, příjmení a funkci; při jednání na základě pověření představenstva uvede též odkaz na toto pověření. Neuvedení těch to údajů u podpisu však nezpůsobuje neplatnost právního jednání. 2.9.2017
1.Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně 2 (dva) členové představenstva, z nichž 1 (jeden) je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně 3 (tři) členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. 2.Při zastoupení společnosti se písemná jednání podepisují tak, že pověřená osoba připojí svůj podpis k názvu společnosti a ke svému jménu, příjmení a funkci; při jednání na základě pověření představenstva uvede též odkaz na toto pověření. Neuvedení těch to údajů u podpisu však nezpůsobuje neplatnost právního jednání. 16.5.2017 - 16.5.2017
1.Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. 2.Při zastoupení společnosti se písemná jednání podepisují tak, že pověřená osoba připojí svůj podpis k názvu společnosti a ke svému jménu, příjmení a funkci; při jednání na základě pověření představenstva uvede též odkaz na toto pověření. Neuvedení těch to údajů u podpisu však nezpůsobuje neplatnost právního jednání. 16.5.2017 - 2.9.2017
1. Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. 2. Při zastoupení společnosti se písemná jednání podepisují tak, že pověřená osoba připojí svůj podpis k názvu společnosti a ke svému jménu, příjmení a funkci; při jednání na základě pověření představenstva uvede též odkaz na toto pověření. Neuvedení těch to údajů u podpisu však nezpůsobuje neplatnost právního jednání. 17.3.2014 - 16.5.2017
Způsob jednání jménem společnosti: 1. Jménem společnosti jedná představenstvo: a) společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva; b) samostatně předsedou nebo místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření; c) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí. 2. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou podle předchozího ustanovení oprávněni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k firmě společnosti a svému jménu a příjmení. 14.7.2009 - 17.3.2014
Jednání a podepisování: Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k firmě spo lečnosti. 31.10.2004 - 14.7.2009
Jednání a podepisování: Jménem společnosti jednají a podepisují společně vždy dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k názvu společnosti či otisku jejího razítka a vypsanému jménu připojí svůj podpis předseda představenstva a jeden člen představenstva. 11.2.1999 - 31.10.2004
Zastupování a podepisování: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva a jeden člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k názvu společnosti či otisku jejího razítka a vypsanému jménu připojí svůj podpis předseda a jeden člen představenstva. 30.9.1998 - 11.2.1999
Zastupování a podepisování: 1. Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva. 2. Podepisování za společnost se děje tak, že k názvu společnosti či otisku jejího razítka a vypsanému jménu připojí svůj podpis předseda a místopředseda představenstva. 29.8.1997 - 30.9.1998
Zastupování a podepisování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu předseda a místopředseda představenstva, a to každý samostatně. Za společnost podepisují samostatně buď předseda či místopřed- seda představenstva tak, že k napsanému či vytištěnému jménu společnosti připojí svůj podpis. 22.8.1996 - 29.8.1997
Zastupování a podepisování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Generální ředitel společnosti zastupuje společnost v rozsahu pravomocí udělených mu představenstvem. Za společnost podepisují společně buď všichni členové představenstva nebo společně předseda, popř. místopředseda a jeden člen představenstva nebo generální ředitel, který k tomu byl představenstvem pověřen udělením plné moci. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či k otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 20.7.1993 - 22.8.1996
Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen předsta- venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 4.5.1992 - 20.7.1993
místopředseda představenstva Ing. Josef Mráz 1.12.2015
Vznik členství 1.10.2015
Vznik funkce 1.10.2015
Adresa: Dejvická 555/36 , Praha 160 00
předseda představenstva Ing. František Turek 7.2.2017
Vznik členství 7.5.2016
Vznik funkce 7.5.2016
Adresa: 20 , Načešice 538 03
člen představenstva Ing. David Hromek 7.2.2017
Vznik členství 7.5.2016
Adresa: Dr. Václava Peška 659 , Chrudim 537 01
člen představenstva Mgr. Tomáš Kohoutek 7.2.2017
Vznik členství 2.7.2016
Adresa: Zlechovská 192/13 , Prostějov 796 04
člen představenstva Ing Petr Hájek 5.2.2019
Vznik členství 20.11.2018
Vznik funkce 20.11.2018
Adresa: Nezvalova 845 , Chrudim 537 01
Člen představenstva Ing. Marie Hrstková 4.5.1992 - 14.5.1993
Adresa: Kosmonautů 188 , Pardubice 530 09
Člen představenstva Ing. Václav Navrátil 4.5.1992 - 22.7.1994
Adresa: Prodloužená 252 , 530 09 Pardubice Česká republika
Člen představenstva Doc. Ing. 14.5.1993 - 22.7.1994
Adresa:
Člen představenstva Ing. Jaroslav V Í G N E R 14.5.1993 - 24.1.1996
Adresa: Korunní 1773/117 , Praha 130 00
Člen představenstva Doc.Ing. Eva Rozsochatecká CSc. 14.5.1993 - 24.1.1996
Adresa: Dědinova 1985 , 148 00 Praha 4 Česká republika
Člen představenstva Jaroslav Buchtele 14.5.1993 - 24.1.1996
Adresa: 50 , Tuněchody 537 01
Člen představenstva Jan Habík 14.5.1993 - 24.1.1996
Adresa: Neapolská 325 , Praha 109 00
Člen představenstva Ing. Pavel Šimek 14.5.1993 - 24.1.1996
Adresa: Josefa Šímy 769 , Jaroměř 551 01
Člen představenstva František Faltys 4.5.1992 - 22.8.1996
Adresa: Staroholická 79 , Holice 534 01
Místopředseda představenstva Ing. Pavel Šimek 24.1.1996 - 22.8.1996
Adresa: Josefa Šímy 769 , Jaroměř 551 01
Místopředseda představenstva Ing. Jiří Gros 24.1.1996 - 22.8.1996
Adresa: U Stadionu 720 , Chrudim 537 03
Člen představenstva Ing. Bohumil Dohnal 24.1.1996 - 22.8.1996
Adresa: 115 , Velenka 289 12
Člen představenstva Ing. František Mašek 24.1.1996 - 22.8.1996
Adresa: 169 , Zápy 250 01
Člen představenstva Ing. Petr Krňanský 24.1.1996 - 22.8.1996
Adresa: 146 , Mikulovice Česká republika
Místopředseda představenstva Ing. Miroslav Čejka 22.8.1996 - 29.8.1997
Adresa: Gorkého 1238 , Pardubice 530 02
Místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Kubát 29.8.1997 - 30.9.1998
Adresa: Dominova 2467/7 , Praha 158 00
Předseda představenstva Ing. Václav Navrátil 22.7.1994 - 29.10.1998
Adresa: Prodloužená 252 , 530 09 Pardubice Česká republika
Člen představenstva Ing. Josef Zuna 22.8.1996 - 29.10.1998
Adresa: Bartoňova 605 , Pardubice 530 12
Místopředseda představenstva Ing. František Pavelka 30.9.1998 - 29.10.1998
Adresa: Dlouhá 322/17 , Velké Pavlovice 691 06
Předseda představenstva Ing. František Pavelka 29.10.1998 - 11.2.1999
Adresa: Dlouhá 322/17 , Velké Pavlovice 691 06
Místopředseda představenstva Ing. Josef Zuna 29.10.1998 - 11.2.1999
Adresa: Bartoňova 605 , Pardubice 530 12
Člen představenstva Ing. František Ureš 29.10.1998 - 11.2.1999
Adresa: Zelenečská 504/47 , Praha 198 00
Místopředseda představenstva Ing. František Pavelka 11.2.1999 - 4.7.2000
Adresa: Dlouhá 322/17 , Velké Pavlovice 691 06
Místopředseda představenstva Ing. Alois Začal 4.7.2000 - 4.9.2002
Adresa: 798 04 Určice Česká republika
Člen představenstva Ing. Josef Zuna 11.2.1999 - 31.12.2002
Vznik členství 25.5.2001
Zánik členství 25.5.2001
Adresa: Bartoňova 605 , Pardubice 530 12
Předseda představenstva Ing. Jiří Gross 11.2.1999 - 31.3.2003
Zánik členství 31.3.2002
Adresa: Obce Ležáků 452 , Chrudim 537 01
Člen představenstva Milan Feranec 4.9.2002 - 31.3.2003
Vznik členství 26.9.2000
Zánik členství 28.6.2002
Adresa: 0 783 72 Velký Týnec Česká republika
Člen představenstva Ing. Josef Zuna 31.12.2002 - 31.3.2003
Vznik členství 25.5.2001
Zánik členství 28.6.2002
Adresa: Dubinská 725 , Pardubice 530 12
Člen představenstva Ing. Josef Zuna 31.3.2003 - 9.3.2004
Vznik členství 28.6.2002
Zánik členství 1.12.2003
Adresa: Dubinská 725 , Pardubice 530 12
Předseda představenstva Ing. Miroslav Řehounek 31.3.2003 - 31.10.2004
Vznik členství 28.6.2002
Zánik členství 29.6.2004
Vznik funkce 28.6.2002
Zánik funkce 29.6.2004
Adresa: Na Obci 69 , Choteč 533 04
Místopředseda představenstva Mgr. Milan Feranec 31.3.2003 - 31.10.2004
Vznik členství 28.6.2002
Zánik členství 29.6.2004
Vznik funkce 28.6.2002
Zánik funkce 29.6.2004
Adresa: Masarykova třída 939/56 , Olomouc 779 00
Člen představenstva Ing. František Tůma 9.3.2004 - 31.10.2004
Vznik členství 1.12.2003
Zánik členství 29.6.2004
Adresa: U Prefy 270 , 583 01 Chotěboř Česká republika
člen představenstva Ing. Petr Hájek 31.10.2004 - 18.7.2006
Vznik členství 29.6.2004
Zánik členství 21.6.2006
Adresa: Nezvalova 845 , Chrudim 537 01
předseda představenstva Ing. František Tůma 31.10.2004 - 15.11.2006
Vznik členství 29.6.2004
Vznik funkce 29.6.2004
Adresa: U Prefy 270 , 583 01 Chotěboř Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Faltýnek 31.10.2004 - 12.8.2008
Vznik členství 29.6.2004
Vznik funkce 29.6.2004
Zánik funkce 30.6.2008
Adresa: Winklerova 2259/23 , Prostějov 796 01
člen představenstva Ing. Milan Sýkora 18.7.2006 - 12.8.2008
Vznik členství 22.6.2006
Adresa: Čs. armády 610 , Chrudim 537 01
předseda představenstva Ing. František Tůma 15.11.2006 - 12.8.2008
Vznik členství 29.6.2004
Zánik členství 30.6.2008
Vznik funkce 29.6.2004
Zánik funkce 30.6.2008
Adresa: Lipová 1629 , Chotěboř 583 01
předseda představenstva Ing. Jaroslav Faltýnek 12.8.2008 - 16.12.2008
Vznik členství 29.6.2004
Zánik členství 17.11.2008
Vznik funkce 1.7.2008
Zánik funkce 17.11.2008
Adresa: Winklerova 2259/23 , Prostějov 796 01
člen představenstva Ing. Karel Sýkora 12.8.2008 - 18.12.2008
Vznik členství 1.7.2008
Adresa: Červenohrádecká 238/12 , Plzeň 312 00
předseda představenstva Ing. Karel Sýkora 16.12.2008 - 18.12.2008
Vznik členství 28.11.2008
Vznik funkce 28.11.2008
Adresa: Červenohrádecká 238/12 , Plzeň 312 00
předseda představenstva Ing. Karel Sýkora 18.12.2008 - 2.7.2010
Vznik členství 1.7.2008
Zánik členství 1.6.2010
Vznik funkce 28.11.2008
Zánik funkce 1.6.2010
Adresa: Červenohrádecká 238/12 , Plzeň 312 00
předseda představenstva Ing. Jaroslav Faltýnek 2.7.2010 - 24.11.2010
Vznik členství 2.6.2010
Zánik členství 4.11.2010
Vznik funkce 25.6.2010
Zánik funkce 4.11.2010
Adresa: Winklerova 2259/23 , Prostějov 796 01
předseda představenstva Ing. František Tůma 24.11.2010 - 27.5.2011
Vznik členství 5.11.2010
Zánik členství 5.5.2011
Vznik funkce 15.11.2010
Zánik funkce 5.5.2011
Adresa: Lipová 1629 , Chotěboř 583 01
místopředseda představenstva Ing. Milan Sýkora 12.8.2008 - 21.7.2011
Vznik členství 22.6.2006
Zánik členství 30.6.2011
Vznik funkce 1.7.2008
Zánik funkce 30.6.2011
Adresa: Čs. armády 610 , Chrudim 537 01
člen představenstva Ing. Josef Mráz 24.11.2010 - 21.7.2011
Vznik členství 5.11.2010
Adresa: Dejvická 555/36 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. David Hromek 21.7.2011 - 17.8.2013
Vznik členství 1.7.2011
Adresa: Dr. Václava Peška 659 , Chrudim 537 01
člen představenstva Mgr. Tomáš Kohoutek 21.7.2011 - 17.10.2013
Vznik členství 1.7.2011
Adresa: Zlechovská 192/13 , Prostějov 796 04
místopředseda představenstva Ing. Josef Mráz 21.7.2011 - 18.10.2013
Vznik členství 5.11.2010
Zánik členství 31.12.2013
Vznik funkce 1.7.2011
Zánik funkce 31.12.2013
Adresa: Dejvická 555/36 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Petr Hájek 16.12.2008 - 25.10.2013
Vznik členství 18.11.2008
Zánik členství 18.11.2013
Adresa: Nezvalova 845 , Chrudim 537 01
člen představenstva Jindřich Macháček 21.2.2013 - 17.3.2014
Vznik členství 1.2.2013
Adresa: Na Sibiři 559 , Ledeč nad Sázavou 584 01
místopředseda představenstva Ing. Josef Mráz 18.10.2013 - 17.3.2014
Vznik členství 5.11.2010
Zánik členství 31.12.2013
Vznik funkce 1.7.2011
Zánik funkce 31.12.2013
Adresa: Dejvická 555/36 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Petr Hájek 25.10.2013 - 17.3.2014
Vznik členství 18.11.2008
Zánik členství 18.11.2013
Adresa: Nezvalova 845 , Chrudim 537 01
místopředseda představenstva Jindřich Macháček 17.3.2014 - 27.5.2014
Vznik členství 1.2.2013
Zánik členství 30.4.2014
Vznik funkce 14.1.2014
Zánik funkce 30.4.2014
Adresa: Na Sibiři 559 , Ledeč nad Sázavou 584 01
předseda představenstva Ing. František Turek 27.5.2011 - 7.2.2017
Vznik členství 6.5.2011
Zánik členství 6.5.2016
Vznik funkce 6.5.2011
Zánik funkce 6.5.2016
Adresa: 20 , Načešice 538 03
člen představenstva Ing. David Hromek 17.8.2013 - 7.2.2017
Vznik členství 1.7.2011
Zánik členství 6.5.2016
Adresa: Dr. Václava Peška 659 , Chrudim 537 01
člen představenstva Mgr. Tomáš Kohoutek 17.10.2013 - 7.2.2017
Vznik členství 1.7.2011
Zánik členství 1.7.2016
Adresa: Zlechovská 192/13 , Prostějov 796 04
člen představenstva Ing. Petr Hájek 17.3.2014 - 5.2.2019
Vznik členství 19.11.2013
Zánik členství 19.11.2018
Zánik funkce 19.11.2018
Adresa: Nezvalova 845 , Chrudim 537 01

Dozorčí rada Cerea, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Jan Otčenášek 2.9.2017
Vznik členství 2.7.2016
Vznik funkce 1.2.2017
Adresa: Dalovická 1057/7 , Praha 197 00
člen dozorčí rady Jaromír Machatý 15.5.2019
Vznik členství 24.1.2019
Vznik funkce 24.1.2019
Adresa: Na Kopečku 1 , Dolní Ředice 533 75
člen dozorčí rdy Mgr. Antonín Vávra 15.5.2019
Vznik členství 2.5.2019
Vznik funkce 2.5.2019
Adresa: Čs. armády 237 , Chrudim 537 01
Jméno František Kolář 4.5.1992 - 14.5.1993
Adresa: Kyjevská 99 , Pardubice 530 03
Jméno Ing. Jiří Nechvíle 4.5.1992 - 14.5.1993
Adresa: 153 , Chvojenec 534 01
Jméno Ing. Adolf Dymák 4.5.1992 - 14.5.1993
Adresa: Šimonkova 257 , 538 03 Heřmanův Městec Česká republika
Jméno Ing. Michal Bernáth 14.5.1993 - 20.7.1993
Adresa: K Červenému vrchu 736/33 , Praha 160 00
Jméno Ing. Otakar Hrazdíra 14.5.1993 - 14.9.1995
Adresa: Severovýchodní 48 , Zábřeh na Moravě Česká republika
Jméno Ing. Pavel Růžička 20.7.1993 - 24.1.1996
Adresa: Čílova 274/17 , Praha 162 00
Jméno Ing. Petr Horák 14.9.1995 - 24.1.1996
Adresa: Dašická 1160 , Pardubice 530 03
Jméno Stanislav Blažek 14.5.1993 - 22.8.1996
Adresa: U starého dubu 1436 , Pardubice Česká republika
Jméno Ing. Milan Holý 24.1.1996 - 22.8.1996
Adresa: Sadová 2114 , Nymburk 288 02
Jméno Ing. Natalie Osičková 24.1.1996 - 22.8.1996
Adresa: U Záběhlického zámku 127 , 106 00 Praha 10 Česká republika
Člen Ing. Natalína Osičková 22.8.1996 - 29.8.1997
Adresa: U Záběhlického zámku 127 , 106 00 Praha 10 Česká republika
Předseda Ing. Jiří Gross 22.8.1996 - 29.8.1997
Adresa: U Stadionu 720 , Chrudim 537 03
Člen Ing. Bohumil Dohnal 22.8.1996 - 29.8.1997
Adresa: 115 , Velenka 289 12
Místopředseda Ing. Petr Krňanský 22.8.1996 - 30.9.1998
Adresa: 146 , Mikulovice Česká republika
Předseda JUDr. Milan Hubený 29.8.1997 - 30.9.1998
Adresa: Rejskova 3011/26 , Prostějov 796 01
Člen Mgr. Klára Slanařová 29.8.1997 - 30.9.1998
Adresa: Pod strojírnami 636/15 , Praha 190 00
Člen Ing. Petr Krňanský 30.9.1998 - 11.2.1999
Adresa: 146 , Mikulovice Česká republika
Místopředseda JUDr. Milan Hubený 30.9.1998 - 11.2.1999
Adresa: Rejskova 3011/26 , Prostějov 796 01
Předseda Mgr. Klára Slanařová 30.9.1998 - 11.2.1999
Adresa: Pod strojírnami 636/15 , Praha 190 00
Člen Ing. Michal Vodrážka 30.9.1998 - 11.2.1999
Adresa: Mokrá 1130/15 , Praha 149 00
Místopředseda Ing. František Ureš 11.2.1999 - 18.8.1999
Adresa: Zelenečská 504/47 , Praha 198 00
Předseda Ing. Vlastimil Budík 11.2.1999 - 4.7.2000
Adresa: U dráhy 12 , 664 41 Ostapovice Česká republika
Člen dozorčí rady JUDr. Hvězdoslav Stefan 18.8.1999 - 4.9.2002
Adresa: Na lysině 500/11 , Praha 147 00
Člen Ing. Petr Krňanský 11.2.1999 - 7.10.2002
Zánik členství 25.5.2001
Adresa: 441 , 671 25 Pasovice Česká republika
Předseda Mgr. Ivo Kohoutek 4.7.2000 - 31.3.2003
Zánik členství 24.6.2002
Adresa: Zborovská 4180/13 , Kroměříž 767 01
Člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Faltýnek 4.9.2002 - 31.3.2003
Vznik členství 19.10.2000
Zánik členství 28.6.2002
Adresa: Winklerova 2259/23 , Prostějov 796 01
Jméno Ing. Jaromír Machatý 7.10.2002 - 31.3.2003
Vznik členství 25.5.2001
Zánik členství 28.6.2002
Adresa: Na Kopečku 1 , Dolní Ředice 533 75
Předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Faltýnek 31.3.2003 - 31.10.2004
Vznik členství 28.6.2002
Zánik členství 29.6.2004
Vznik funkce 28.6.2002
Zánik funkce 29.6.2004
Adresa: Winklerova 2259/23 , Prostějov 796 01
Člen dozorčí rady Ing. Mojmír Pavlíček 31.3.2003 - 21.7.2005
Vznik členství 28.6.2002
Zánik členství 17.6.2005
Adresa: V ochozu 1831/2 , Praha 106 00
Člen dozorčí rady Ing. Pavel Skála 21.7.2005 - 18.7.2006
Vznik členství 17.6.2005
Zánik členství 21.6.2006
Adresa: Na Ohradě 191 , Mirošovice 251 66
Místopředseda dozorčí rady Ing. Jaromír Machatý 31.3.2003 - 17.8.2006
Vznik členství 28.6.2002
Zánik členství 28.6.2006
Vznik funkce 28.6.2002
Zánik funkce 28.6.2006
Adresa: Na Kopečku 1 , Dolní Ředice 533 75
člen dozorčí rady Ing. Karel Sýkora 18.7.2006 - 12.8.2008
Vznik členství 22.6.2006
Zánik členství 30.6.2008
Adresa: Červenohrádecká 238/12 , Plzeň 312 00
předseda dozorčí rady Mgr. Milan Feranec 31.10.2004 - 16.12.2008
Vznik členství 29.6.2004
Zánik členství 17.11.2008
Vznik funkce 29.6.2004
Zánik funkce 17.11.2008
Adresa: Masarykova třída 939/56 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Ing. Petr Hájek 17.8.2006 - 16.12.2008
Vznik členství 29.6.2006
Zánik členství 5.11.2008
Adresa: Nezvalova 845 , Chrudim 537 01
předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Faltýnek 16.12.2008 - 2.7.2010
Vznik členství 18.11.2008
Zánik členství 1.6.2010
Vznik funkce 3.12.2008
Zánik funkce 1.6.2010
Adresa: Winklerova 2259/23 , Prostějov 796 01
předseda dozorčí rady Ing. Karel Sýkora 2.7.2010 - 13.1.2011
Vznik členství 2.6.2010
Zánik členství 24.11.2010
Vznik funkce 25.6.2010
Zánik funkce 24.11.2010
Adresa: Červenohrádecká 238/12 , Plzeň 312 00
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Tesařík 12.8.2008 - 19.1.2011
Vznik členství 1.7.2008
Zánik členství 31.12.2010
Adresa: Na Zdolnici 327 , Odolena Voda 250 70
předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Faltýnek 13.1.2011 - 21.7.2011
Vznik členství 25.11.2010
Zánik členství 30.6.2011
Vznik funkce 25.11.2010
Zánik funkce 30.6.2011
Adresa: Winklerova 2259/23 , Prostějov 796 01
člen dozorčí rady Ing. Darek Kysela 19.1.2011 - 21.7.2011
Vznik členství 1.1.2011
Zánik členství 30.6.2011
Adresa: Hrubínova 173/8 , Litoměřice 412 01
předseda dozorčí rady Ing. Jan Otčenášek 21.7.2011 - 11.5.2012
Vznik členství 1.7.2011
Vznik funkce 1.7.2011
Adresa: Chotěšovská 677/6 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Ing. Jaromír Machatý 16.12.2008 - 2.8.2013
Vznik členství 3.12.2008
Zánik členství 31.12.2013
Adresa: Na Kopečku 1 , Dolní Ředice 533 75
člen dozorčí rady Ing. Jaromír Machatý 2.8.2013 - 17.3.2014
Vznik členství 3.12.2008
Zánik členství 31.12.2013
Adresa: Na Kopečku 1 , Dolní Ředice 533 75
člen dozorčí rady JUDr. Věra Pourová 21.7.2011 - 27.5.2014
Vznik členství 1.7.2011
Zánik členství 30.4.2014
Adresa: Myslbekova 381/12 , Hradec Králové 500 03
předseda dozorčí rady Ing. Jan Otčenášek 11.5.2012 - 16.10.2015
Vznik členství 1.7.2011
Vznik funkce 1.7.2011
Adresa: Dalovická 1057/7 , Praha 197 00
předseda dozorčí rady Ing. Jan Otčenášek 16.10.2015 - 7.2.2017
Vznik členství 1.7.2011
Zánik členství 1.7.2016
Vznik funkce 1.7.2011
Zánik funkce 1.7.2016
Adresa: Dalovická 1057/7 , Praha 197 00
člen dozorčí rady Ing. Jan Otčenášek 7.2.2017 - 2.9.2017
Vznik členství 2.7.2016
Adresa: Dalovická 1057/7 , Praha 197 00
člen dozorčí rady Ing. Jaromír Machatý 17.3.2014 - 15.5.2019
Vznik členství 23.1.2014
Zánik členství 23.1.2019
Zánik funkce 23.1.2019
Adresa: Na Kopečku 1 , Dolní Ředice 533 75
člen dozorčí rady Mgr. Antonín Vávra 27.5.2014 - 15.5.2019
Vznik členství 1.5.2014
Zánik členství 1.5.2019
Zánik funkce 1.5.2019
Adresa: Čs. armády 237 , Chrudim 537 01

Sbírka Listin Cerea, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 621/SL 130 notářský zápis [NZ 367/2015] Krajský soud v Hradci Králové 13.11.2015 17.12.2015 6
B 621/SL 128 notářský zápis [NZ 302/2015] Krajský soud v Hradci Králové 29.9.2015 6.11.2015 8.12.2015 4
B 621/SL 127 rozhod. o statut. orgánu RJA Krajský soud v Hradci Králové 25.9.2015 6.11.2015 8.12.2015 1
B 621/SL 125 výroční zpráva [2013] ds Krajský soud v Hradci Králové 1.5.2014 6.11.2015 10.11.2015 109
B 621/SL 124 výroční zpráva [2014] ds Krajský soud v Hradci Králové 30.4.2015 6.11.2015 10.11.2015 111
B 621/SL 123 ostatní úplné znění stanov Krajský soud v Hradci Králové 15.10.2015 16.10.2015 16
B 621/SL 122 notářský zápis [NZ 324/2015] Krajský soud v Hradci Králové 15.10.2015 16.10.2015 3
B 621/SL 121 výroční zpráva [2014] ds Krajský soud v Hradci Králové 19.5.2015 8.7.2015 10.7.2015 50
B 621/SL 120 notářský zápis, ostatní, zpráva auditora NZ 135/2014,prohl.jednatelů+předst. Krajský soud v Hradci Králové 4.6.2014 4.7.2014 93
B 621/SL 119 výroční zpráva [2013]  ds Krajský soud v Hradci Králové 23.4.2014 27.6.2014 1.7.2014 40
B 621/SL 118 rozhod. o statut. orgánu, ostatní RJA,zápis předst. Krajský soud v Hradci Králové 5.5.2014 30.5.2014 2
B 621/SL 117 změna právní formy, fúze NZ 121/2014,projekt přeměny Krajský soud v Hradci Králové 23.4.2014 25.4.2014 25.4.2014 6
B 621/SL 116 ostatní zápis,RJA Krajský soud v Hradci Králové 3.3.2014 20.3.2014 4
B 621/SL 115 notářský zápis NZ 536/2013 Krajský soud v Hradci Králové 20.12.2013 3.3.2014 20.3.2014 20
B 621/SL 114 notářský zápis NZ 360/2013 Krajský soud v Hradci Králové 8.10.2013 3.3.2014 20.3.2014 3
B 621/SL 113 stanovy společnosti ds Krajský soud v Hradci Králové 27.8.2013 3.9.2013 4.9.2013 22
B 621/SL 112 notářský zápis NZ 284/2013,cd Krajský soud v Hradci Králové 7.8.2013 9.8.2013 21.8.2013 4
B 621/SL 111 výroční zpráva [2012] , zpráva auditora ds Krajský soud v Hradci Králové 21.5.2013 14.8.2013 16.8.2013 110
B 621/SL 110 posudek znalce cd Krajský soud v Hradci Králové 9.7.2013 14.8.2013 122
B 621/SL 109 notářský zápis, změna právní formy, fúze, ostatní NZ 248,249/2013,cd Krajský soud v Hradci Králové 8.7.2013 9.7.2013 14.8.2013 130
B 621/SL 108 výroční zpráva [2012]  ds Krajský soud v Hradci Králové 29.4.2013 26.7.2013 29.7.2013 41
B 621/SL 107 účetní závěrka [2012], zpráva auditora ds Krajský soud v Hradci Králové 21.2.2013 9.7.2013 16.7.2013 18
B 621/SL 106 ostatní projekt rozštěpení,cd Krajský soud v Hradci Králové 6.6.2013 6.6.2013 6.6.2013 17
B 621/SL 105 zpráva o vztazích 2012,el. Krajský soud v Hradci Králové 15.3.2013 6.5.2013 7.5.2013 8
B 621/SL 104 rozhod. o statut. orgánu rozh.jed.akc. Krajský soud v Hradci Králové 31.1.2013 14.2.2013 25.2.2013 1
B 621/SL 103 výroční zpráva 2011,el. Krajský soud v Hradci Králové 18.6.2012 4.9.2012 4.9.2012 42
B 621/SL 102 účetní závěrka zahaj.rozvaha k 1.1.2012 Krajský soud v Hradci Králové 11.6.2012 13.7.2012 13
B 621/SL 101 účetní závěrka 2011 Krajský soud v Hradci Králové 11.6.2012 13.7.2012 17
B 621/SL 99 ostatní projekt rozdělení, cd Krajský soud v Hradci Králové 4.5.2012 9.5.2012 9.5.2012 9
B 621/SL 98 zpráva o vztazích 2011,ds Krajský soud v Hradci Králové 5.3.2012 30.3.2012 2.4.2012 8
B 621/SL 97 notářský zápis NZ 446/2011 Krajský soud v Hradci Králové 1.11.2011 10.11.2011 11.11.2011 2
B 621/SL 96 výroční zpráva 2010, email - ARGROFERT Krajský soud v Hradci Králové 28.7.2011 29.7.2011 140
B 621/SL 95 zakladatelské dokumenty, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory zápisy,NZ 263/2011 Krajský soud v Hradci Králové 30.6.2011 19.7.2011 21.7.2011 32
B 621/SL 89 účetní závěrka, zpráva auditora 2010,el. Krajský soud v Hradci Králové 11.2.2011 14.6.2011 17.6.2011 18
B 621/SL 94 zpráva auditora k 1.1.2011 Krajský soud v Hradci Králové 8.6.2011 16.6.2011 15
B 621/SL 93 notářský zápis NZ 200/2011, cd Krajský soud v Hradci Králové 1.6.2011 8.6.2011 16.6.2011 11
B 621/SL 92 notářský zápis NZ 199/2011, cd Krajský soud v Hradci Králové 1.6.2011 8.6.2011 16.6.2011 11
B 621/SL 91 zpráva auditora + závěrka k 31.12.2010, cd Krajský soud v Hradci Králové 8.6.2011 16.6.2011 19
B 621/SL 90 zpráva auditora + rozvaha k 31.12.2010, cd Krajský soud v Hradci Králové 8.6.2011 16.6.2011 16
B 621/SL 88 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory , (zápis č.3 z představenstva) Krajský soud v Hradci Králové 25.5.2011 27.5.2011 3
B 621/SL 87 změna právní formy, fúze , cd Krajský soud v Hradci Králové 19.4.2011 26.4.2011 28.4.2011 4
B 621/SL 86 zpráva o vztazích 2010,el. Krajský soud v Hradci Králové 22.3.2011 1.4.2011 5.4.2011 32
B 621/SL 84 rozhod. o statut. orgánu , (zápis z DR,..) Krajský soud v Hradci Králové 24.11.2010 10.1.2011 10.1.2011 2
B 621/SL 83 posudek znalce , cd Krajský soud v Hradci Králové 3.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 47
B 621/SL 82 notářský zápis NZ 609/2010, cd Krajský soud v Hradci Králové 10.12.2010 15.12.2010 15.12.2010 13
B 621/SL 81 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory , (NZ 538/2010,výpis,zápis) Krajský soud v Hradci Králové 15.11.2010 19.11.2010 19.11.2010 28
B 621/SL 80 výroční zpráva 2009, email Krajský soud v Hradci Králové 11.10.2010 11.10.2010 64
B 621/SL 78 výroční zpráva 2009, el. Krajský soud v Hradci Králové 18.6.2010 2.8.2010 14.9.2010 140
B 621/SL 79 zpráva auditora 2009, email Krajský soud v Hradci Králové 23.2.2010 4.8.2010 4.8.2010 18
B 621/SL 77 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory ,(zápisy,rozhodnutí akcionáře) Krajský soud v Hradci Králové 25.6.2010 30.6.2010 30.6.2010 5
B 621/SL 75 zpráva auditora K 1.1.2010 Krajský soud v Hradci Králové 2.4.2010 10.5.2010 10.5.2010 7
B 621/SL 74 zpráva auditora ke 31.12.2009 Krajský soud v Hradci Králové 2.4.2010 10.5.2010 10.5.2010 18
B 621/SL 73 notářský zápis NZ 185/2010, projekt rozdělení Krajský soud v Hradci Králové 10.5.2010 10.5.2010 10.5.2010 26
B 621/SL 71 ostatní - projekt rozdělení, cd Krajský soud v Hradci Králové 2.4.2010 6.4.2010 6.4.2010 22
B 621/SL 72 zpráva o vztazích Krajský soud v Hradci Králové 1.4.2010 1.4.2010 35
B 621/SL 70 notářský zápis NZ 276/2009 Krajský soud v Hradci Králové 24.6.2009 12.8.2009 12.8.2009 3
B 621/SL 68 výroční zpráva 2008,el. Krajský soud v Hradci Králové 11.8.2009 11.8.2009 107
B 621/SL 63 účetní závěrka, zpráva auditora - ověření ÚZ k 31.12.2008,el Krajský soud v Hradci Králové 24.3.2009 31.7.2009 31.7.2009 18
B 621/SL 67 notářský zápis NZ 305/2009 Krajský soud v Hradci Králové 7.7.2009 14.7.2009 14.7.2009 9
B 621/SL 66 notářský zápis NZ 304/2009 Krajský soud v Hradci Králové 7.7.2009 14.7.2009 14.7.2009 9
B 621/SL 65 účetní závěrka, zpráva auditora k zahaj. rozvaze 1.12009, cd Krajský soud v Hradci Králové 13.5.2009 14.7.2009 14.7.2009 13
B 621/SL 64 ostatní zpráva představenstva Krajský soud v Hradci Králové 21.5.2009 14.7.2009 14.7.2009 4
B 621/SL 62 posudek znalce č. 147/30/2009 Krajský soud v Hradci Králové 22.5.2009 14.7.2009 14.7.2009 15
B 621/SL 61 ostatní zápis ze zasedání Krajský soud v Hradci Králové 30.6.2009 14.7.2009 14.7.2009 3
B 621/SL 60 notářský zápis NZ 292,296/2009 Krajský soud v Hradci Králové 30.6.2009 14.7.2009 14.7.2009 34
B 621/SL 59 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 173/2009 Krajský soud v Hradci Králové 29.4.2009 14.7.2009 14.7.2009 23
B 621/SL 58 výroční zpráva 2008, el. Krajský soud v Hradci Králové 22.6.2009 22.6.2009 6
B 621/SL 57 ostatní zpráva představendstva Krajský soud v Hradci Králové 27.5.2009 27.5.2009 4
B 621/SL 56 ostatní projekt jmění Krajský soud v Hradci Králové 27.5.2009 27.5.2009 6
B 621/SL 69 posudek znalce 124/25/2009, CD Krajský soud v Hradci Králové 6.5.2009 22.5.2009 22.5.2009 122
B 621/SL 55 ostatní vnitrostátní fúze Krajský soud v Hradci Králové 22.5.2009 22.5.2009 4
B 621/SL 54 ostatní zpráva o vztazích Krajský soud v Hradci Králové 25.3.2009 25.3.2009 19
B 621/SL 53 notářský zápis 479/2008 Krajský soud v Hradci Králové 19.12.2008 12.1.2009 12.1.2009 3
B 621/SL 50 notářský zápis, ostatní - NZ 310,418/2008 Krajský soud v Hradci Králové 28.8.2008 22.10.2008 22.10.2008 12
B 621/SL 49 výroční zpráva - rok 2007 Krajský soud v Hradci Králové 9.6.2008 27.8.2008 8.9.2008 120
B 621/SL 47 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Hradci Králové 10.7.2008 10.7.2008 42
B 621/SL 46 zpráva o vztazích Krajský soud v Hradci Králové 21.4.2008 21.4.2008 14
B 621/SL 45 výroční zpráva - za rok 2006 Krajský soud v Hradci Králové 5.9.2007 5.9.2007 118
B 621/SL 44 výroční zpráva - rok 2005 Krajský soud v Hradci Králové 5.9.2007 5.9.2007 96
B 621/SL 43 notářský zápis, stanovy společnosti - NZ 226/2007 Krajský soud v Hradci Králové 27.6.2007 20.7.2007 20.7.2007 22
B 621/SL 42 výroční zpráva - za rok 2006 Krajský soud v Hradci Králové 29.3.2007 20.7.2007 20.7.2007 36
B 621/SL 41 zpráva o vztazích Krajský soud v Hradci Králové 28.2.2007 12.3.2007 12.3.2007 10
B 621/SL 39 výroční zpráva - za rok 2005 Krajský soud v Hradci Králové 23.3.2006 27.7.2006 27.7.2006 38
B 621/SL 37 notářský zápis - NZ 165/2006 Krajský soud v Hradci Králové 23.5.2006 23.6.2006 23.6.2006 5
B 621/SL 36 ostatní - zpráva o vztazích Krajský soud v Hradci Králové 7.3.2006 31.3.2006 31.3.2006 6
B 621/SL 35 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu - NZ 237/2005 Krajský soud v Hradci Králové 17.6.2005 19.7.2005 19.7.2005 29
B 621/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva - za rok 2004 Krajský soud v Hradci Králové 25.3.2005 19.7.2005 19.7.2005 49
B 621/SL 32 výroční zpráva - za rok 2003 Krajský soud v Hradci Králové 7.5.2004 9.7.2004 9.7.2004 40
B 621/SL 31 ostatní - smlouva o sloučení Krajský soud v Hradci Králové 24.5.2004 24.5.2004 26.5.2004 16
B 621/SL 28 účetní závěrka - za rok 2002 Krajský soud v Hradci Králové 17.3.2003 19.6.2003 19.6.2003 38
B 621/SL 27 ostatní -zpráva o vzt. mezi prop. osob Krajský soud v Hradci Králové 25.3.2003 30.4.2003 30.4.2003 20
B 621/SL 26 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, výroční zpráva, podpisové vzory - NZ 51/2002, zápis z VH, .... Krajský soud v Hradci Králové 27.6.2002 15.10.2002 15.10.2002 92
B 621/SL 25 notářský zápis, stanovy společnosti, ostatní, podpisové vzory - NZ 97/2002 Krajský soud v Hradci Králové 28.6.2002 12.9.2002 12.9.2002 90
B 621/SL 23 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory NZ 302/2001 Krajský soud v Hradci Králové 28.11.2001 5.12.2001 5.12.2001 28
B 621/SL 21 výroční zpráva - za r. 2000 Krajský soud v Hradci Králové 30.3.2001 18.9.2001 18.9.2001 10
B 621/SL 20 účetní závěrka - za r. 2000 Krajský soud v Hradci Králové 3.4.2001 18.9.2001 18.9.2001 3
B 621/SL 19 výroční zpráva - za r. 2000 Krajský soud v Hradci Králové 24.4.2001 18.9.2001 18.9.2001 22
B 621/SL 22 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory - NZ 84/2000 Krajský soud v Hradci Králové 19.10.2000 29.1.2001 29.1.2001 9
B 621/SL 18 notářský zápis - NZ 122/2000 Krajský soud v Hradci Králové 29.5.2000 22.6.2000 22.6.2000 8
B 621/SL 17 rozhod. o statut. orgánu - mimoř. zased. představ. a DR Krajský soud v Hradci Králové 12.6.2000 22.6.2000 22.6.2000 5
B 621/SL 16 výroční zpráva - za r. 1999 Krajský soud v Hradci Králové 21.3.2000 31.3.2000 31.3.2000 11
B 621/SL 15 notářský zápis - NZ 128/99 Krajský soud v Hradci Králové 26.5.1999 15.6.1999 15.6.1999 6
B 621/SL 14 ostatní - výroční zpráva za rok 1998 Krajský soud v Hradci Králové 12.3.1999 1.4.1999 1.4.1999 10
B 621/SL 13 notářský zápis - NZ 225/98 + stanovy Krajský soud v Hradci Králové 15.12.1998 21.12.1998 21.12.1998 22
B 621/SL 12 notářský zápis - NZ 226/98 Krajský soud v Hradci Králové 15.12.1998 21.12.1998 21.12.1998 3
B 621/SL 11 notářský zápis - NZ 146/98 + stanovy Krajský soud v Hradci Králové 30.9.1998 21.10.1998 21.10.1998 14
B 621/SL 10 rozhod. o statut. orgánu - zápisy ze zased.předst.a DR Krajský soud v Hradci Králové 12.8.1998 16.9.1998 16.9.1998 4
B 621/SL 9 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Hradci Králové 17.6.1998 1.7.1998 1.7.1998 1
B 621/SL 8 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zased. dozorčí rady Krajský soud v Hradci Králové 16.6.1998 1.7.1998 1.7.1998 4
B 621/SL 7 rozhod. o statut. orgánu - výpis ze zápisu zased. DR Krajský soud v Hradci Králové 26.5.1998 1.7.1998 1.7.1998 2
B 621/SL 5 notářský zápis - NZ 91/98 Krajský soud v Hradci Králové 26.5.1998 1.7.1998 1.7.1998 6
B 621/SL 4 ostatní - zápis z jednání představ. Krajský soud v Hradci Králové 6.5.1997 3.6.1997 3.6.1997 4
B 621/SL 3 ostatní - zápis ze zased. dozorčí rady Krajský soud v Hradci Králové 6.5.1997 3.6.1997 3.6.1997 3
B 621/SL 2 notářský zápis - NZ 104/97 Krajský soud v Hradci Králové 6.5.1997 3.6.1997 3.6.1997 23
B 621/SL 1 ostatní - roční zpráva za rok 1996 Krajský soud v Hradci Králové 17.3.1997 7.5.1997 7.5.1997 43
B 621/SL 33 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, účetní závěrka, změna právní formy, fúze, ostatní, výroční zpráva, podpisové vzory -NZ 97/2002,296-299/04,r.03 Krajský soud v Hradci Králové 29.6.2004 269

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Cerea, a.s.

IČO (identifikační číslo) 46504940
Jméno Cerea, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Pardubic
Vznik první živnosti: 1.10.1992
Celkový počet živností: 30
Aktivních živností: 12

Sídlo Cerea, a.s.

Živnosti a provozovny Cerea, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.10.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Střítežská 399, Polička 572 01
Identifikační číslo provozovny 1011546388
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Poskytování technických služeb

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Zahájení provozování 30.3.2017
Provozovna č. 2
Provozovna 569 53 Cerekvice nad Loučnou
Identifikační číslo provozovny 1011546370
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Poskytování technických služeb

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Zahájení provozování 30.3.2017
Provozovna č. 3
Provozovna 569 41 Městečko Trnávka
Identifikační číslo provozovny 1011546361
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Poskytování technických služeb

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Zahájení provozování 30.3.2017
Provozovna č. 4
Provozovna Průmyslová 1902/3, Svitavy 568 02
Identifikační číslo provozovny 1011546396
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Poskytování technických služeb

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Zahájení provozování 30.3.2017
Provozovna č. 5
Provozovna U nádraží 174, Řečany nad Labem 533 13
Identifikační číslo provozovny 1011546469
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 30.3.2017
Provozovna č. 6
Provozovna 196, Kutná Hora 284 01
Identifikační číslo provozovny 1011546451
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

Zahájení provozování 30.3.2017
Provozovna č. 7
Provozovna Píšťovy 849 537 01 Chrudim
Identifikační číslo provozovny 1011924587
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 24.11.2017
Provozovna č. 8
Provozovna 503 13 Dohalice
Identifikační číslo provozovny 1000532496
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 13.8.2010
Provozovna č. 9
Provozovna Jos. Jungmanna 1730, Nový Bydžov 504 01
Identifikační číslo provozovny 1000532445
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 13.8.2010
Provozovna č. 10
Provozovna Dělnická 363, Jičín 506 01
Identifikační číslo provozovny 1000532437
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 13.8.2010
Provozovna č. 11
Provozovna Na Rybníce 404, Ostroměř 507 52
Identifikační číslo provozovny 1000532453
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 13.8.2010
Provozovna č. 12
Provozovna Emlerova 614, Libáň 507 23
Identifikační číslo provozovny 1003739172
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 30.5.2011
Provozovna č. 13
Provozovna Na Pláckách 668, Ledeč nad Sázavou 584 01
Identifikační číslo provozovny 1004055218
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 14.7.2011
Provozovna č. 14
Provozovna Sokolohradská 9, Chotěboř 583 01
Identifikační číslo provozovny 1004055170
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 14.7.2011
Provozovna č. 15
Provozovna Havířská 1059, Havlíčkův Brod 580 01
Identifikační číslo provozovny 1004055161
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 14.7.2011
Provozovna č. 16
Provozovna Srnská 46, Hlinsko 539 01
Identifikační číslo provozovny 1004055188
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 14.7.2011
Provozovna č. 17
Provozovna Pivovarská 703, Ledeč nad Sázavou 584 01
Identifikační číslo provozovny 1004055226
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 14.7.2011
Provozovna č. 18
Provozovna Sokolohradská 360, Chotěboř 583 01
Identifikační číslo provozovny 1004055200
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 14.7.2011
Provozovna č. 19
Provozovna 475, Dašice 533 03
Identifikační číslo provozovny 1005463409
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 4.5.2012
Provozovna č. 20
Provozovna Husova 2137, Hořice 508 01
Identifikační číslo provozovny 1008841951
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 12.4.2013
Provozovna č. 21
Provozovna Hradecká 9, Smiřice 503 03
Identifikační číslo provozovny 1009453980
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 19.2.2014
Provozovna č. 22
Provozovna 39, Karlovice 511 01
Identifikační číslo provozovny 1009786806
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 17.7.2014
Provozovna č. 23
Provozovna Rychnovská 422, Hodkovice nad Mohelkou 463 42
Identifikační číslo provozovny 1009786792
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 17.7.2014
Provozovna č. 24
Provozovna 68, Bozkov 512 13
Identifikační číslo provozovny 1009786784
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 17.7.2014
Provozovna č. 25
Provozovna 512 51 Lomnice nad Popelkou
Identifikační číslo provozovny 1009786776
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 17.7.2014
Provozovna č. 26
Provozovna Ječná 479, Trutnov 541 03
Identifikační číslo provozovny 1000514641
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 12.11.2004
Provozovna č. 27
Provozovna Dělnická 384, Pardubice 530 03
Identifikační číslo provozovny 1000514579
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 1.10.1992
Provozovna č. 28
Provozovna Slovany 140, Dvůr Králové nad Labem 544 01
Identifikační číslo provozovny 1000514650
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 14.10.2008
Provozovna č. 29
Provozovna Růžičkova 722, Holice 534 01
Identifikační číslo provozovny 1000514595
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 14.10.2008
Provozovna č. 30
Provozovna Palackého 298, Česká Skalice 552 03
Identifikační číslo provozovny 1000514625
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 14.10.2008
Provozovna č. 31
Provozovna 264, Říkov 552 03
Identifikační číslo provozovny 1000514617
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 14.10.2008
Provozovna č. 32
Provozovna 270, Kostelec nad Orlicí 517 41
Identifikační číslo provozovny 1000514609
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 14.10.2008
Provozovna č. 33
Provozovna Hradecká 324, Přelouč 535 01
Identifikační číslo provozovny 1000514587
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 14.10.2008
Provozovna č. 34
Provozovna Riegrova 330, Dvůr Králové nad Labem 544 01
Identifikační číslo provozovny 1000514684
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 12.1.2009
Provozovna č. 35
Provozovna 544 64 Kocbeře
Identifikační číslo provozovny 1000514692
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 3.6.2009
Provozovna č. 36
Provozovna 162, Dobřenice 503 25
Identifikační číslo provozovny 1012997154
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 15.11.2019

Živnost č. 2 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Havířská 1059, Havlíčkův Brod 580 01
Identifikační číslo provozovny 1004055161
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.7.2011
Provozovna č. 2
Provozovna 475, Dašice 533 03
Identifikační číslo provozovny 1005463409
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.5.2012
Provozovna č. 3
Provozovna Dělnická 384, Pardubice 530 03
Identifikační číslo provozovny 1000514579
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.11.1992
Provozovna č. 4
Provozovna 264, Říkov 552 03
Identifikační číslo provozovny 1000514617
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.11.2019

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Střítežská 399, Polička 572 01
Identifikační číslo provozovny 1011546388
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.3.2017
Provozovna č. 2
Provozovna 569 41 Městečko Trnávka
Identifikační číslo provozovny 1011546361
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.3.2017
Provozovna č. 3
Provozovna Průmyslová 1902/3, Svitavy 568 02
Identifikační číslo provozovny 1011546396
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.3.2017
Provozovna č. 4
Provozovna Sokolohradská 9, Chotěboř 583 01
Identifikační číslo provozovny 1004055170
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.7.2011
Provozovna č. 5
Provozovna Havířská 1059, Havlíčkův Brod 580 01
Identifikační číslo provozovny 1004055161
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.7.2011
Provozovna č. 6
Provozovna Srnská 46, Hlinsko 539 01
Identifikační číslo provozovny 1004055188
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.7.2011
Provozovna č. 7
Provozovna Dělnická 384, Pardubice 530 03
Identifikační číslo provozovny 1000514579
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.12.1992

Živnost č. 4 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.11.2004
Provozovna č. 1
Provozovna 264, Říkov 552 03
Identifikační číslo provozovny 1000514617
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.11.2004

Živnost č. 5 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.11.2004
Provozovna č. 1
Provozovna 264, Říkov 552 03
Identifikační číslo provozovny 1000514617
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.11.2004
Provozovna č. 2
Provozovna 475, Dašice 533 03
Identifikační číslo provozovny 1005463409
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.11.2019
Provozovna č. 3
Provozovna Havířská 1059, Havlíčkův Brod 580 01
Identifikační číslo provozovny 1004055161
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.11.2019

Živnost č. 6 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.11.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Hradecká 9, Smiřice 503 03
Identifikační číslo provozovny 1009453980
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.3.2017
Provozovna č. 2
Provozovna Sokolohradská 360, Chotěboř 583 01
Identifikační číslo provozovny 1004055200
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.4.2017
Provozovna č. 3
Provozovna Jos. Jungmanna 1730, Nový Bydžov 504 01
Identifikační číslo provozovny 1000532445
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.8.2010
Provozovna č. 4
Provozovna 270, Kostelec nad Orlicí 517 41
Identifikační číslo provozovny 1000514609
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.6.2009
Provozovna č. 5
Provozovna Hradecká 324, Přelouč 535 01
Identifikační číslo provozovny 1000514587
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.6.2009
Provozovna č. 6
Provozovna Ječná 479, Trutnov 541 03
Identifikační číslo provozovny 1000514641
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.6.2009

Živnost č. 7 Prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.11.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Píšťovy 849 537 01 Chrudim
Identifikační číslo provozovny 1011924587
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.11.2017
Provozovna č. 2
Provozovna Sokolohradská 360, Chotěboř 583 01
Identifikační číslo provozovny 1004055200
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.7.2011
Provozovna č. 3
Provozovna Baštínov 117, Havlíčkův Brod 580 01
Identifikační číslo provozovny 1005354693
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.4.2012
Provozovna č. 4
Provozovna 475, Dašice 533 03
Identifikační číslo provozovny 1005463409
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.5.2012
Provozovna č. 5
Provozovna Hradecká 9, Smiřice 503 03
Identifikační číslo provozovny 1009453980
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.2.2014
Provozovna č. 6
Provozovna Sokolohradská 9, Chotěboř 583 01
Identifikační číslo provozovny 1004055170
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.3.2015
Provozovna č. 7
Provozovna Hradecká 324, Přelouč 535 01
Identifikační číslo provozovny 1000514587
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.11.2004
Provozovna č. 8
Provozovna 270, Kostelec nad Orlicí 517 41
Identifikační číslo provozovny 1000514609
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.11.2004
Provozovna č. 9
Provozovna Ječná 479, Trutnov 541 03
Identifikační číslo provozovny 1000514641
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.11.2004

Živnost č. 8 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.10.2008

Živnost č. 9 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.6.2009
Provozovna č. 1
Provozovna Havířská 1059, Havlíčkův Brod 580 01
Identifikační číslo provozovny 1004055161
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.7.2011
Provozovna č. 2
Provozovna 475, Dašice 533 03
Identifikační číslo provozovny 1005463409
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.5.2012
Provozovna č. 3
Provozovna 264, Říkov 552 03
Identifikační číslo provozovny 1000514617
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.11.2019

Živnost č. 10 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.2.2010

Živnost č. 11 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.2.2010

Živnost č. 12 Distribuce pohonných hmot

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 31.10.2013
Provozovna č. 1
Provozovna Píšťovy 849 537 01 Chrudim
Identifikační číslo provozovny 1011924587
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.11.2017

Živnost č. 13 Provoz veřejného vážení a vážních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Výroba krmných směsí, krmných koncentrátů, minerálních přísad - doplňků biofaktorů a surovin pro jejich výrobu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Servisní a analytická laboratorní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Odbyt zvláště nebezpečných jedů

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.11.1992
Zánik oprávnění 15.8.1996

Živnost č. 18 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.11.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Testování, měření, analýzy a kontroly

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.11.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.11.2004
Zánik oprávnění 26.6.2009

Živnost č. 21 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.11.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.11.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.11.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.11.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.11.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.11.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.11.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.11.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.3.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.7.2009
Zánik oprávnění 30.6.2012
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Cerea, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. František Turek
Člen statutárního orgánu Mgr. Tomáš Kohoutek
Člen statutárního orgánu Ing. David Hromek
Člen statutárního orgánu Ing. Josef Mráz
Člen statutárního orgánu Ing. Petr Hájek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Cerea, a.s.

IČO: 46504940
Firma: Cerea, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Pardubice
Základní územní jednotka: Pardubice IV
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 4.5.1992

Sídlo Cerea, a.s.

Sídlo: Dělnická 384, Pardubice 530 03

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Chov prasat
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Podpůrné činnosti pro rostlinnou výrobu
Výroba průmyslových krmiv
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba strojů a zařízení j. n.
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Velkoobchod s chemickými výrobky
Silniční nákladní doprava
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
Ubytování
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Poradenství v oblasti požární ochrany
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní úklidové činnosti
Administrativní a kancelářské činnosti
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Podobné firmy

tracking image