Firma ČEPS, a.s. IČO 25702556


ČEPS, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ČEPS, a.s. (25702556) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Elektrárenská 774/2, Praha 101 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 10. 1998 a je stále aktivní. ČEPS, a.s. má celkem čtyři provozovny a více živností.

Jako zdroj dat o ČEPS, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ČEPS, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ČEPS, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ČEPS, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ČEPS, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 5597
IČO (identifikační číslo osoby) 25702556
Jméno ČEPS, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 16.10.1998
Na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ČEPS, a.s., se zřizuje s účinností od 1. července 2016 dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, v platném znění, výbor pro audit, jako samostatný orgán společnosti ČEPS, a.s. Členové výboru pro audit: JAN DRAHOTA, MBA, dat. nar. 31. října 1974, Na Hřebenkách 815/130, 150 00 Praha 5, Funkce: člen výboru pro audit Den vzniku členství: 1. července 2016 Den vzniku funkce: 1. července 2016; Ing. JIŘÍ NEKOVÁŘ, dat. nar. 10. května 1953, Václavské náměstí 777/12, 110 00 Praha 1, Funkce: člen výboru pro audit Den vzniku členství: 1. července 2016 Den vzniku funkce: 1. července 2016 27.7.2019
Na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ČEPS, a.s., se zřizuje s účinností od 1. července 2016 dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, v platném znění, výbor pro audit, jako samostatný orgán společnosti ČEPS, a.s. Členové výboru pro audit: Ing. LADISLAV ZELINKA, Ph.D., dat. nar. 10. října 1955, Vavřinec-Žíšov 56, 285 04 Uhlířské Janovice, Funkce: předseda výboru pro audit Den vzniku členství: 1. července 2016 Den vzniku funkce: 27. července 2016; JAN DRAHOTA, MBA, dat. nar. 31. října 1974, Na Hřebenkách 815/130, 150 00 Praha 5, Funkce: člen výboru pro audit Den vzniku členství: 1. července 2016 Den vzniku funkce: 1. července 2016; Ing. JIŘÍ NEKOVÁŘ, dat. nar. 10. května 1953, Václavské náměstí 777/12, 110 00 Praha 1, Funkce: člen výboru pro audit Den vzniku členství: 1. července 2016 Den vzniku funkce: 1. července 2016 2.8.2016 - 27.7.2019
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 21.3.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 21.3.2014 - 24.2.2015
Počet členů dozorčí rady: 9 21.3.2014 - 24.2.2015
Společnost byla sloučena se zanikající společností ENIT, a.s. se sídlem Praha 10, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52, IČ: 254 26 796. Na společnost přešlo jmění zanikající společnosti ENIT, a.s. 31.8.2007
Mimořádná valná hromada, konaná dne 12. ledna 2006, přijala toto usnesení: Mimořádná valná hromada společnosti ČEPS, a.s. snižuje základní kapitál z důvodu optimalizace kapitálové vybavenosti společnosti ČEPS, a.s. o částku 2.499.802.662,- Kč (slovy: dvě miliardy čtyři sta devadesát devět milionů osm set dva tisíce šest set šede sát dvě koruny české) z částky 13.034.685.309,- Kč (slovy: třináct miliart třicet čtyř miliony šest set osmdesát pět tisíc tři sta devět korun českých) na částku 10.534.882.647,- Kč (slovy: deset miliard pět set třicet čtyři miliony osm set osmdesát dva t isíce šest set čtyřicet sedm korun českých). Jmenovitá hodnota všech akcií se sníží ze stávajících 73,- Kč (slovy: sedmdesát tři korun českých) na novou jmenovitou hodnotu ve výši 59,- Kč (padesát devět korun českých) za akcie. V důsledku snížení základní ho kapitálu se poskytně jednotlivým akcionářům společnosti ČEPS, a.s. plnění odpovídající tomuto snížení a výši jejich podílu na základním kapitálu k rozhodnému dni k účasti na této valné hromadě. Snížení jmenovité hodnoty všech zaknihovaných akcií bude zajištěno provedením zápisu o změně výše jmenovité hodnoty v evidenci zaknihovaných cenných papírů ve Středisku cenných papírů České republiky na základě příkazu společnosti. 6.2.2006 - 30.6.2006
Mimořádná valná hromada společnosti ČEPS, a.s. snižuje základní kapitál společnosti z důvodu úhrady ztráty společnosti z minulých let z částky 17 855 733 300, - Kč (slovy: sedmnáct miliard osm set padesát pět milionů sedm set třicet tři tisíce tři sta kor un českých) o částku 4 821 047 999,- Kč (slovy: čtyři miliardy osm set dvacet jedna milionů čtyřicet sedm tisíc devět set devadesát jedna korun českých) na částku 13 034 685 309,- Kč (slovy: třináct miliard třicet čtyři milionů šest set osmdesát pět tisíc tři sta devět korun českých). Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií ze 100,- Kč (slovy: jedno sto) na 73,- Kč (slovy: sedmdesát tři). Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií bude zajištěno pro vedením zápisu o změně výše jmenovité hodnoty v evidenci zaknihovaných cenných papírů ve Středisku cenných papírů České republiky na základě příkazu společnosti). 3.11.2003 - 10.11.2004
Jediný akcionář společnosti ČEPS, a.s. se sídlem Praha 7, Argentinská 38, IČ 25702556, a to společnost ČEZ, a.s. se sídlem Praha 1, Jungmannova 29, IČ 45274649, vykonávající dle ustanovení § 190 obchod. zák. působnost valné hromady, rozhodl dne 28,6,2000 o zvýšení základního jmění společnosti ČEPS, a.s. o celkovou částku 5228,989.300 Kč ( slovy :Pětmiliarddvěstědvacetosmmilionůdevětsetosmdesátdevěttisíctřista korunčs.), která je tvořena: a, Peněžitým vkladem ve výši 24,100.000 Kč( slovy:Dvacetčtyřimilionyjednostotisíckorunčs.). b,Nepeněžitým vkladem ve výši 836,140.900Kč ( slovy :Osmsettřicetšestmilionůjednostočtyřicettisícdevětsetkorunčs.), kterým je se souhlasem jediného akcionáře vkládána pohledávka ve výši uvedené nominální hodnotě dle znaleckých posudků č. 14/2000 ze dne 31,5,2000 znaleckého ústavu A+Analýza, s.r.o. a č.12/2000 ze dne 31,5,2000 znalce Ing. Zdeňka Franty, CSc. c, Nepeněžitým vkladem ve výši 37,817.400 Kč ( slovy : Třicetsedmmilionůosmsetsedmnácttisícčtyřistakorunčs.), kterým je :nehmotný majetek, nemovitý majetek dle znaleckého posudku č. 13/2000 ze dne 31,5,2000 znaleckého ústavu A+ Analýza, s.r.o. d,nepeněžitým vkladem ve výši 4 330,931.000 Kč ( slovy :Čtyřimiliardytřistatřicetmilionůdevětsettřicetjedentisíckorunčs. ), kterým je vkladatelem stanovený podíl na nemovitém majetku - stavbách liniového zařízení velmi vysokého napětí ve vlastnictví společnosti ČEZ, a.s. dle znaleckého posudku č. 346/2000 ze dne 9,6,2000 znalce jaroslava Šantrůčka. Základní jmění společnosti ČEPS, a.s. bude zvýšeno peněžitým i nepeněžitým vkladem, a to upsáním nových akcií.Upisování akcií nad částu navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. Bude vydáno 52,289.893 (slovy : Padesátdvamilionydvěstěosmdesátdevěttisícosmsetdevadesáttři) kusů zaknihovaných kmenových akcií na jméno, veřejně neobchodovatelných, každá o jmenovité hodnotě 100 Kč( slovy : Jednostokorunčs.).Akcie budou upsány jediným akcionářem společnosti, obchodní společností ČEZ, a.s. Akcie budou upsány v sídle společností ČEPS, a.s. ,Praha 7, Argentinská 38, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne , v němž usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění nabude právní moci.Emisní kurs každé akcie se rovná její kmenové hodnotě. Upsané akcie, odpovídající peněžitému vkladu, budou splaceny společností ČEZ, a.s. se sídlem Praha 1, Jungmannova 29, IČ 45274649 ve lhůtě 10 dnů po upsání akcií, a to ve prospěch účtu společnosti ČEPS, a. s.se sídlem Praha 7, Argentinská 38, IČ 25702556 vedeného u Komerční banky, a.s. pob. Praha 1, č. účtu 19-3312670277/0100. Upsané akcie odpovídající nepeněžitému vkladu budou splaceny společnosti ČEZ, a.s. se sídlem Praha 1, Jungmannova 29, IČ 45274649 ve lhůtě do 10 dnů od upsání akcií tak, že v sídle společnosti ČEPS, a.s. Praha 7, Argentinská 38: - učiní společnost ČEZ, a.s.písemné prohlášení dle § 60 obchod, zák. o předání nemovitých věcí, které jsou součástí nepeněžitého vkladu a jsou konkretizovány ve znaleckém posudku č. 13/2000 ze dne 31,5,2000 znaleckého ústavu A+ Analýza, s.r.o. a znaleckém posudku č. 345/2000 ze dne 9,6,2000 zpracovaném znalcem Jaroslavem Šantrůčkem, - společnost ČEZ, a.s. předá movité věci a nehmotný majetek, které jsou součástí nepeněžitého vkladu do společnosti ČEPS, a.s.,která převzetí těchto movitých věcí a nehmotného majetku konkretizovaných ve znaleckém posudku č. 13/2000 ze dne 31,5,2000 zpracovaném znaleckým ústavem A+Analýza, s.r.o. potvrdí, - společnost ČEZ, a.s. postoupí pohledávku, která je předmětem nepeněžitého vkladu do společnosti ČEPS, a.s. nabytím účinnosti smlouvy o postoupení této pohledávky konkretizované ve znaleckém posudku č. 14/2000 ze dne 31,5,2000 zpracovaném znaleckým ústavem A+Analýza, s.r.o. a znaleckém posudku č. 12/2000 ze dne 31,5,2000 zpracovaném znalcem Ing. Zdeňkem Frantou, CSc. 5.10.2000 - 8.2.2001
Jediný akcionář společnosti, a to společnost ČEZ, a.s. se sídlem Praha 1, Jungmannova 29, IČ 452 74 649 , rozhodl dne 21. června 1999 rozhodnutím při výkonu působnosti valné hromady, že základní jmění společnosti se zvyšuje celkem z částky Kč 1.000.000,- o částku Kč 12.625.744 000,- (slovy dvanáctmiliard- šestsetdvacetpětmilionůsedmsetčtyřicetčtyřitisíc korun českých.) Základní jmění společnosti bude zvýšeno peněžitým i nepeněžitým vkladem, a to upsáním nových akcií. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. Bude vydáno 126 257 440 (slovy jednostodvacetšestmilionůdvěstěpade- sátsedmtisícčtyřistačtyřicet) kusů zaknihovaných kmenových akcií na jméno, veřejně neobchodovatelných, každá o jmenovité hodnotě Kč 100,- (slovy jednosto korun českých). Akcie budou upsány jediným akcionářem společnosti, společností ČEZ, a.s. Nepeněžitý vklad tvoří část podniku jediného akcionáře, organizační jednotka "Divize přenosová soustava", která je oceněna dvěma znaleckými posudky, a to znaleckého ústavu A+ANALÝZA s.r.o. a společností DARA - znalecká kancelář, spol. s r.o. Znalecký ústav A+ANALÝZA, s.r.o. ocenil tuto část podniku částkou Kč 12.430.602 000,- a společnost DARA - znalecká kancelář, spol. s r.o. částkou Kč 12.325.744 000,-. Jediný akcionář rozhodl, že ocenění nepeněžitého vkladu bude provedeno nižší částkou z obou znaleckých posudků, t.j. částkou v hodnotě 12.325.744.000,-. Peněžitý vklad je ve výši Kč 300.000.000,- (slovy třistamilionů korun českých.) Akcie budou upsány v sídle společnosti ČEPS, a.s., a to ve lhůtě třiceti dnů ode dne, ve kterém usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění nabude právní moci. Emisní kurs každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě. Peněžitý vklad bude splacen na účet společnosti u Komerční banky, a.s., pobočka Praha 7, číslo účtu 3632210237/0100 ve lhůtě do deseti dnů po upsání akcií. Nepeněžitý vklad bude splacen ve lhůtě do deseti dnů po upsání akcií tak, že v sídle obchodní společnosti ČEPS, a.s. Praha 7, Argentinská 38 učiní společnost ČEZ, a.s. písemné prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku o předání nemovitých věcí, které jsou součástí vkládané části podniku, obchodní společnosti ČEPS, a.s., a dále společnost ČEZ, a.s. učiní zápis o předání movitých věcí, práv a závazků, které jsou součástí vkládané části podniku, obchodní společnosti ČEPS, a.s., která převzetí těchto movitých věcí, práv a závazků potvrdí. 21.7.1999 - 24.11.1999

Kapitál ČEPS, a.s.

zakladni jmění 10 534 900 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.6.2006
zakladni jmění 13 034 700 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.12.2003 - 30.6.2006
zakladni jmění 17 855 700 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.2.2001 - 1.12.2003
zakladni jmění 12 626 700 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.9.1999 - 8.2.2001
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 16.10.1998 - 20.9.1999

Akcie ČEPS, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 59 Kč 178 557 333 25.7.2014
Kmenové akcie na jméno 59 Kč 178 557 333 2.7.2007 - 25.7.2014
Kmenové akcie na jméno 59 Kč 178 557 333 30.6.2006 - 2.7.2007
Akcie na jméno 73 Kč 178 557 333 1.12.2003 - 30.6.2006
Akcie na jméno 100 Kč 178 557 333 8.2.2001 - 1.12.2003
Akcie na jméno 100 Kč 126 267 440 20.9.1999 - 8.2.2001
Akcie na jméno 100 Kč 10 000 16.10.1998 - 20.9.1999

Sídlo ČEPS, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Elektrárenská 774/2 , Praha 101 00 11.2.2002
Adresa Argentinská 286/38 , Praha 170 00 16.10.1998 - 11.2.2002

Předmět podnikání ČEPS, a.s.

Platnost údajů od - do
vedení spisovny 25.7.2014
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 25.7.2014
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 3.5.2012
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 3.5.2012
zprostředkování zaměstnání 3.5.2012
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 5.11.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 5.11.2009
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 5.11.2009
přenos elektřiny 5.11.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 8.8.2009 - 5.11.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 8.8.2009 - 5.11.2009
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 8.8.2009 - 5.11.2009
montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení 16.8.2006 - 8.8.2009
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd 16.8.2006 - 8.8.2009
přenos elektřiny 24.8.2005 - 5.11.2009
revize vybraných elektrických zařízení 10.11.2004 - 16.8.2006
montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 10.11.2004 - 8.8.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 10.11.2004 - 8.8.2009
revize vyhrazených elektrických zařízení 24.11.1999 - 8.3.2002
rozvod elektřiny 24.11.1999 - 24.8.2005
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 24.11.1999 - 8.8.2009
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 24.11.1999 - 8.8.2009
provádění rozborů olejů (kromě činností uvedených v příl. 1-3 živnost.zákona a činností tímto zákonem vyloučených) 24.11.1999 - 8.8.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák.č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného 24.11.1999 - 8.8.2009
obstaravatelská činnost ve správě bytového a nebytového fondu 24.11.1999 - 8.8.2009
poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory a vyhotovování programů na zakázku) 24.11.1999 - 8.8.2009
inženýrská činnost v oblasti investiční výstavby 24.11.1999 - 8.8.2009
poradenská činnost v elektro-energetice 24.11.1999 - 8.8.2009
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 24.11.1999 - 8.8.2009
poradenská činnost v oblasti investiční výstavby 24.11.1999 - 8.8.2009
projektování elektrických zařízení 16.10.1998 - 8.8.2009
automatizované zpracování dat 16.10.1998 - 8.8.2009

vedení firmy ČEPS, a.s.

Statutární orgán ČEPS, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují členové představenstva. Společnost zastupuje navenek každý člen představenstva samostatně. To neplatí pro právní jednání činěné v písemné formě, které zavazuje společnost vůči třetím osobám; v tomto případě zastupují společnost navene k bud' společně předseda představenstva a jeden další člen představenstva nebo společně místopředseda představenstva a jeden další člen představenstva. Společnost může být zastoupena i zmocněncem na základě písemné plné moci udělené společností. 21.3.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek každý člen představenstva samostatně. To neplatí pro právní úkony činěné v písemné formě, které zavazují společnost vůči třetím osobám; v tomto případě za představenstvo jednají nave nek buď společně předseda představenstva a jeden další člen představenstva nebo společně místopředseda představenstva a jeden další člen představenstva. Společnost může být zastoupena i zmocněncem na základě písemné plné moci udělené společností. 5.11.2009 - 21.3.2014
Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis jménem společnosti: a) společně všichni členové představenstva, nebo b) společně nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva. 16.10.1998 - 5.11.2009
člen představenstva Ing. Zbyněk Boldiš 18.5.2016
Vznik členství 29.8.2012
Adresa: V rovinách 589/119 , Praha 140 00
člen představenstva Ing. Stanislav Votruba 20.5.2017
Vznik členství 1.4.2017
Adresa: Vl. Rady 964/5 , České Budějovice 370 08
místopředseda představenstva Ing. Svatopluk Vnouček Ph.D. 27.2.2018
Vznik členství 1.10.2017
Vznik funkce 19.1.2018
Adresa: 23 , Mrač 257 21
předseda představenstva Ing. Martin Durčák 1.3.2019
Vznik členství 1.11.2018
Vznik funkce 11.1.2019
Adresa: V Lukách 1166 , Jesenice 252 42
člen představenstva Ing. Radek Hartman 1.3.2019
Vznik členství 10.1.2019
Adresa: Tomkova 3167/4 , Praha 150 00
Místopředseda představenstva Ing. Ludmila Petráňová 16.10.1998 - 15.7.1999
Adresa: K děrám 684/5 , Praha 142 00
Člen představensta JUDr. Petr Fišer 16.10.1998 - 15.7.1999
Adresa: Na strži 1193/61 , Praha 140 00
místopředseda představenstva Ing. Theodor Dvořák 15.7.1999 - 2.7.2001
Zánik členství 18.7.2000
Zánik funkce 18.7.2000
Adresa: Coufalova 1245/21 , Znojmo 669 02
Předseda představenstva Ing. Aleš Tomec 16.10.1998 - 18.4.2002
Vznik členství 20.11.2001
Vznik funkce 20.11.2001
Adresa: Palmetová 2105/18 , Praha 143 00
člen představensta Ing. Vladimír Řezníček 15.7.1999 - 18.4.2002
Adresa: Pražská 1014/2 , Praha 102 00
místopředseda představenstva Ludmila Petráňová 2.7.2001 - 28.5.2002
Vznik členství 19.7.2000
Vznik funkce 16.8.2000
Zánik funkce 12.2.2002
Adresa: K děrám 684/5 , Praha 142 00
místopředseda představensta Ing. Vladimír Řezníček 18.4.2002 - 24.11.2005
Zánik členství 30.8.2005
Vznik funkce 13.2.2002
Zánik funkce 30.8.2005
Adresa: Pražská 1014/2 , Praha 102 00
Člen představenstva Ing. Arnošt Poul 28.5.2002 - 24.11.2005
Vznik členství 21.11.2001
Zánik členství 30.8.2005
Adresa: 39 , Opatovice nad Labem 533 45
Člen představenstva ing. Petr Zeman 22.12.2003 - 24.11.2005
Vznik členství 21.10.2003
Adresa: Stříbrského 685/10 , Praha 149 00
Předseda představenstva Ing. Ludmila Petráňová 28.5.2002 - 30.6.2006
Vznik členství 19.7.2000
Zánik členství 31.5.2006
Vznik funkce 13.2.2002
Zánik funkce 31.5.2006
Adresa: K děrám 684/5 , Praha 142 00
člen představenstva Ing. Vladimír Tošovský 24.11.2005 - 30.6.2006
Vznik členství 11.10.2005
Adresa: Výletní 399/29 , Praha 142 00
místopředseda představenstva ing. Petr Zeman 24.11.2005 - 31.10.2007
Vznik členství 21.10.2003
Vznik funkce 31.8.2005
Adresa: Stříbrského 685/10 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. Miroslav Vrba CSc. 24.11.2005 - 31.10.2007
Vznik členství 30.8.2005
Adresa: Amforová 1934/25 , Praha 155 00
člen představenstva Ing. Milan Kovařík 24.11.2005 - 12.6.2009
Vznik členství 30.8.2005
Adresa: 96 , Krašovice 330 13
předseda představenstva Ing. Vladimír Tošovský 30.6.2006 - 12.6.2009
Vznik členství 11.10.2005
Vznik funkce 31.5.2006
Adresa: Výletní 399/29 , Praha 142 00
místopředseda představenstva ing. Petr Zeman 31.10.2007 - 12.6.2009
Vznik členství 21.10.2003
Vznik funkce 31.8.2005
Zánik funkce 13.5.2009
Adresa: Na nové silnici 2567/7 , Praha 193 00
člen představenstva Ing. Petr Vaněk 12.6.2009 - 5.8.2010
Vznik členství 20.5.2009
Zánik členství 21.7.2010
Adresa: Paťanka 2687/1 , Praha 160 00
předseda představenstva ing. Petr Zeman 12.6.2009 - 5.8.2010
Vznik členství 21.10.2003
Vznik funkce 13.5.2009
Zánik funkce 21.7.2010
Adresa: Na nové silnici 2567/7 , Praha 193 00
místopředseda představenstva Ing. Milan Kovařík 12.6.2009 - 5.8.2010
Vznik členství 30.8.2005
Vznik funkce 13.5.2009
Zánik funkce 21.7.2010
Adresa: 96 , Krašovice 330 13
místopředseda představenstva Ing. Petr Zeman 5.8.2010 - 21.10.2011
Vznik členství 21.10.2003
Zánik členství 14.9.2011
Vznik funkce 22.7.2010
Zánik funkce 14.9.2011
Adresa: Na nové silnici 2567/7 , Praha 193 00
člen představenstva Ing. Milan Kovařík 5.8.2010 - 21.10.2011
Vznik členství 30.8.2005
Adresa: 96 , Krašovice 330 13
člen představenstva Ing. Zbyněk Boldiš 30.6.2006 - 11.7.2012
Vznik členství 7.6.2006
Zánik členství 7.6.2009
Adresa: V rovinách 589/119 , Praha 140 00
člen představenstva Ing. Miroslav Vrba CSc. 31.10.2007 - 11.7.2012
Vznik členství 30.8.2005
Zánik členství 30.8.2008
Adresa: Jilmová 2028 , Hostivice 253 01
předseda představenstva Ing. Vladimír Tošovský 5.8.2010 - 11.7.2012
Vznik členství 22.7.2010
Vznik funkce 22.7.2010
Adresa: Výletní 399/29 , Praha 142 00
místopředseda představenstva Ing. Milan Kovařík 21.10.2011 - 11.7.2012
Vznik členství 30.8.2005
Zánik členství 30.8.2008
Vznik funkce 14.9.2011
Adresa: 96 , Krašovice 330 13
předseda představenstva Ing. Vladimír Tošovský 11.7.2012 - 11.7.2012
Vznik členství 11.10.2008
Vznik funkce 11.10.2008
Adresa: Výletní 399/29 , Praha 142 00
člen představenstva Ing. Milan Kovařík 11.7.2012 - 12.7.2012
Vznik členství 30.8.2008
Zánik členství 30.8.2011
Adresa: 96 , Krašovice 330 13
člen představenstva Ing. Miroslav Vrba CSc. 11.7.2012 - 12.7.2012
Vznik členství 30.8.2008
Zánik členství 30.8.2011
Adresa: Jilmová 2028 , Hostivice 253 01
člen představenstva Ing. Zbyněk Boldiš 11.7.2012 - 10.9.2012
Vznik členství 7.6.2009
Zánik členství 29.8.2012
Adresa: V rovinách 589/119 , Praha 140 00
člen představenstva Ing. Eva Havlíčková Ph.D. 21.10.2011 - 18.11.2013
Vznik členství 14.9.2011
Adresa: Balbínova 206/16 , Praha 120 00
předseda představenstva Ing. Vladimír Tošovský 11.7.2012 - 25.7.2014
Vznik členství 22.7.2010
Zánik členství 22.7.2014
Vznik funkce 22.7.2010
Zánik funkce 22.7.2014
Adresa: Výletní 399/29 , Praha 142 00
člen představenstva Ing. Eva Havlíčková Ph.D. 18.11.2013 - 24.2.2015
Vznik členství 14.9.2011
Zánik členství 19.11.2014
Adresa: Žitná 610/23 , Praha 110 00
místopředseda představenstva Ing. Milan Kovařík 11.7.2012 - 23.10.2015
Vznik členství 30.8.2011
Zánik členství 30.8.2015
Vznik funkce 14.9.2011
Zánik funkce 30.8.2015
Adresa: 96 , Krašovice 330 13
člen představenstva Ing. Miroslav Vrba CSc. 12.7.2012 - 23.10.2015
Vznik členství 30.8.2011
Zánik členství 30.8.2015
Adresa: Jilmová 2028 , Hostivice 253 01
člen představenstva Ing. Zbyněk Boldiš 10.9.2012 - 18.5.2016
Vznik členství 29.8.2012
Adresa: V rovinách 589/119 , Praha 140 00
předseda představenstva Ing. Vladimír Tošovský 25.7.2014 - 18.5.2016
Vznik členství 22.7.2014
Zánik členství 31.3.2016
Vznik funkce 22.7.2014
Zánik funkce 31.3.2016
Adresa: Výletní 399/29 , Praha 142 00
člen představenstva Ing. Jan Kalina 23.10.2015 - 18.5.2016
Vznik členství 16.9.2015
Adresa: Hladíkova 931/16 , Třebíč 674 01
člen představenstva Mgr. Vítězslav Kulich 24.2.2015 - 20.5.2017
Vznik členství 19.11.2014
Adresa: Rybalkova 1433/14 , Praha 120 00
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Vrba CSc. 23.10.2015 - 20.5.2017
Vznik členství 16.9.2015
Zánik členství 31.3.2017
Vznik funkce 16.9.2015
Zánik funkce 31.3.2017
Adresa: Jilmová 2028 , Hostivice 253 01
člen představenstva Ing. Karel Pícl 18.5.2016 - 4.11.2017
Vznik členství 1.4.2016
Zánik členství 30.9.2017
Adresa: Pionýrů 1100 , Kadaň 432 01
předseda představenstva Ing. Jan Kalina 18.5.2016 - 12.11.2017
Vznik členství 16.9.2015
Vznik funkce 1.4.2016
Adresa: Hladíkova 931/16 , Třebíč 674 01
místopředseda představenstva Mgr. Vítězslav Kulich 20.5.2017 - 27.2.2018
Vznik členství 19.11.2014
Zánik členství 18.1.2018
Vznik funkce 3.4.2017
Zánik funkce 18.1.2018
Adresa: Rybalkova 1433/14 , Praha 120 00
člen představenstva Ing. Svatopluk Vnouček Ph.D. 4.11.2017 - 27.2.2018
Vznik členství 1.10.2017
Adresa: 23 , Mrač 257 21
předseda představenstva Ing. Jan Kalina 12.11.2017 - 27.11.2018
Vznik členství 16.9.2015
Zánik členství 17.10.2018
Vznik funkce 1.4.2016
Zánik funkce 17.10.2018
Adresa: Kosmákova 930/19 , Třebíč 674 01
člen představenstva Ing. Jakub Skavroň 17.7.2018 - 27.11.2018
Vznik členství 1.6.2018
Zánik členství 17.10.2018
Adresa: Magistrů 1529/11 , Praha 140 00
člen představenstva Ing. Martin Durčák 27.11.2018 - 1.3.2019
Vznik členství 1.11.2018
Adresa: V Lukách 1166 , Jesenice 252 42

Dozorčí rada ČEPS, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady MUDr. František Kostka 23.2.2016
Vznik členství 10.1.2016
Adresa: Slavíkova 2729/28 , Praha 130 00
předseda dozorčí rady Ing. et Ing. René Neděla 27.11.2018
Vznik členství 15.10.2018
Vznik funkce 17.10.2018
Adresa: Březiněveská 1852/3 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Bc. Jan Drahota MBA 4.1.2019
Vznik členství 19.11.2018
Adresa: Na Hřebenkách 815/130 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Ing. Radek Lucký 4.1.2019
Vznik členství 19.11.2018
Adresa: Zvánovická 2508/3 , Praha 141 00
člen dozorčí rady Ing. Pavel Čech 1.3.2019
Vznik členství 14.1.2019
Adresa: Čechova 168 , Kadaň 432 01
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Hruška 1.3.2019
Vznik členství 14.1.2019
Adresa: U Blatenky 751 , 262 72 Březnice Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Petr Hanák Ph.D. 17.4.2019
Vznik členství 14.1.2019
Adresa: Polovnická 276 10, 143 00 Praha Česká republika
místopředsedkyně dozorčí rady JUDr. Michaela Pobořilová 27.7.2019
Vznik členství 19.11.2018
Vznik funkce 4.4.2019
Adresa: Barvířka 163 , Krhová 756 63
člen dozorčí rady Ing. Martin Frélich 13.9.2019
Vznik členství 23.8.2018
Adresa: U Nesypky 3142/6 , Praha 150 00
Předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Suk 16.10.1998 - 15.7.1999
Adresa: Kpt. Nálepky 2241 , Louny 440 01
Člen dozorčí rady Ing. Vladimír Krejčí 16.10.1998 - 15.7.1999
Adresa: Navrátilova 1421/11 , Praha 110 00
Místopředseda dozorčí rady Václav Zvěřina 16.10.1998 - 5.10.2001
Adresa: Výletní 399/29 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Ing. Jan Krenk 15.7.1999 - 5.10.2001
Adresa: U Botiče 1390/3 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Ing. Jana Novotná 15.7.1999 - 5.10.2001
Adresa: Bělohorská 2065/213 , Praha 169 00
předseda dozorčí rady Ing. Jan Pouček 5.10.2001 - 29.5.2002
Vznik členství 27.2.2001
Zánik členství 19.12.2001
Vznik funkce 23.5.2001
Zánik funkce 19.12.2001
Adresa: Ostravská 626 , Praha 199 00
člen dozorčí rady Ing. Eva Šabatková 18.4.2002 - 29.5.2002
Vznik členství 25.10.2001
Zánik členství 21.3.2002
Adresa: Stroupežnického 706/12 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Ing. Jan Fiřt 18.4.2002 - 31.12.2002
Vznik členství 25.10.2001
Adresa: U Botiče 1390/3 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Ing. Josef Jarabica 31.12.2002 - 22.12.2003
Vznik členství 5.8.2002
Zánik členství 3.10.2003
Adresa: Košťálkova 1103/2 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Janda 5.10.2001 - 10.11.2004
Vznik členství 27.2.2001
Zánik členství 30.9.2004
Adresa: Na květnici 1096/13 , Praha 140 00
Předseda dozorčí rady Ing. Josef Fiřt 31.12.2002 - 10.11.2004
Vznik členství 25.10.2001
Zánik členství 30.9.2004
Vznik funkce 19.9.2002
Zánik funkce 30.9.2004
Adresa: U Botiče 1390/3 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Ing. Václav Srba 31.12.2002 - 10.11.2004
Vznik členství 5.8.2002
Adresa: Randova 3167/5 , Praha 150 00
člen dozorčí rady ing. Jan Kasnar CSc. 22.12.2003 - 10.11.2004
Vznik členství 3.10.2003
Zánik členství 20.1.2004
Adresa: Holubova 884 , 534 01 Holice Česká republika
Místopředseda dozorčí rady Ing. Petr Koběrský 5.10.2001 - 4.5.2005
Vznik členství 9.3.2001
Zánik členství 8.3.2005
Vznik funkce 23.5.2001
Adresa: Jižní 2248/10 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Ing. Karel Pícl 18.4.2002 - 4.5.2005
Vznik členství 19.7.2001
Adresa: Pionýrů 1100 , Kadaň 432 01
předseda dozorčí rady Ing. Václav Srba 10.11.2004 - 24.8.2005
Vznik členství 5.8.2002
Zánik členství 15.6.2005
Vznik funkce 30.9.2004
Adresa: Randova 3167/5 , Praha 150 00
člen dozorčí rady ing. Jan Škurek 22.12.2003 - 6.10.2005
Vznik členství 3.10.2003
Zánik členství 22.7.2005
Adresa: Křišťanova 1789/17 , Praha 130 00
člen dozorčí rady ing. Jaroslav Kubovic 22.12.2003 - 6.10.2005
Vznik členství 3.10.2003
Zánik členství 22.7.2005
Adresa: Přecechtělova 2430/33 , Praha 155 00
člen dozorčí rady JUDr. Vladimír Johanes 10.11.2004 - 6.10.2005
Vznik členství 30.9.2004
Adresa: Požárnická 441 , Praha 164 00
člen dozorčí rady ing. Martin Pecina MBA 10.11.2004 - 6.10.2005
Vznik členství 30.9.2004
Zánik členství 3.8.2005
Adresa: 339 , Frýdek-Místek 738 01
člen dozorčí rady ing. Miroslav Václavek 10.11.2004 - 9.3.2007
Vznik členství 17.6.2004
Zánik členství 19.12.2006
Adresa: Zvoncovitá 1968/13 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Ing. Ladislav Pazdera 24.8.2005 - 9.3.2007
Vznik členství 15.6.2005
Zánik členství 19.12.2006
Adresa: Nad Střelnicí 879/40 , Bílovec 743 01
předseda dozorčí rady JUDr. Vladimír Johanes 6.10.2005 - 9.3.2007
Vznik členství 30.9.2004
Vznik funkce 22.7.2005
Zánik funkce 20.12.2006
Adresa: Požárnická 441 , Praha 164 00
člen dozorčí rady Ing. Karel Goldemund 6.10.2005 - 9.3.2007
Vznik členství 22.7.2005
Zánik členství 19.12.2006
Adresa: Tyršova 681/38 , Vyškov 682 01
člen dozorčí rady PaedDr. Vilém Buriánek 6.10.2005 - 9.3.2007
Vznik členství 22.7.2005
Zánik členství 19.12.2006
Adresa: Kachlíkova 889/11 , Brno 635 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Staněk 6.10.2005 - 9.3.2007
Vznik členství 3.8.2005
Zánik členství 19.12.2006
Adresa: Klasná 192/8 , Ostrava 720 00
člen dozorčí rady Ing. Karel Zeman Csc. 9.3.2007 - 29.1.2008
Vznik členství 19.12.2006
Zánik členství 17.12.2007
Adresa: U Kamýku 870/2 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Ing. Miloslav Matys 4.5.2005 - 7.5.2008
Vznik členství 15.3.2005
Zánik členství 30.3.2008
Adresa: Krásná 181 , 739 04 Pražmo Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Jeník 9.3.2007 - 5.3.2009
Vznik členství 19.12.2006
Zánik členství 18.2.2009
Adresa: Na Splavech 2353 , Nymburk 288 02
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Jurečka 29.1.2008 - 5.3.2009
Vznik členství 17.12.2007
Zánik členství 18.2.2009
Adresa: Šimerova 418/8 , Plzeň 301 00
člen dozorčí rady MUDr. Tomáš Julínek 5.3.2009 - 9.3.2010
Vznik členství 18.2.2009
Zánik členství 17.2.2010
Adresa: Fleischnerova 933/13 , Brno 635 00
člen dozorčí rady Ing.arch. Robin Schinko 5.3.2009 - 18.10.2010
Vznik členství 18.2.2009
Zánik členství 5.10.2010
Adresa: Latrán 79 , Český Krumlov 381 01
člen dozorčí rady Ing. Pavel Prouza 9.3.2007 - 16.2.2012
Vznik členství 19.12.2006
Zánik členství 31.10.2011
Adresa: Voskovcova 1075/39 , Praha 152 00
člen dozorčí rady ing. Milan Peisert 22.12.2003 - 11.7.2012
Vznik členství 13.11.2003
Zánik členství 14.11.2006
Adresa: Borošova 634/2 , Praha 149 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Karel Pícl 4.5.2005 - 11.7.2012
Vznik členství 19.7.2001
Zánik členství 21.7.2004
Vznik funkce 29.3.2005
Adresa: Pionýrů 1100 , Kadaň 432 01
předseda dozorčí rady Ing. Tomáš Hüner 9.3.2007 - 11.7.2012
Vznik členství 19.12.2006
Zánik členství 23.3.2010
Vznik funkce 20.12.2006
Zánik funkce 23.3.2010
Adresa: Přátelství 269/15 , Havířov 736 01
člen dozorčí rady JUDr. Vladimír Johanes 9.3.2007 - 11.7.2012
Vznik členství 30.9.2004
Zánik členství 12.9.2007
Adresa: Požárnická 441 , Praha 164 00
člen dozorčí rady MUDr. František Kostka 2.7.2007 - 11.7.2012
Vznik členství 13.6.2007
Zánik členství 18.8.2010
Adresa: Slavíkova 2729/28 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Ing. Václav Václavek 7.5.2008 - 11.7.2012
Vznik členství 1.4.2008
Zánik členství 31.5.2011
Adresa: Ke kurtům 376/17 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Bc. Vladimír Šiška MBA 18.10.2010 - 12.7.2012
Vznik členství 6.10.2010
Zánik členství 29.5.2012
Adresa: 255 , Pstruží 739 11
místopředseda dozorčí rady Ing. Karel Pícl 11.7.2012 - 12.7.2012
Vznik členství 21.7.2004
Zánik členství 9.10.2007
Vznik funkce 21.7.2004
Zánik funkce 9.10.2007
Adresa: Pionýrů 1100 , Kadaň 432 01
člen dozorčí rady JUDr. Vladimír Johanes 11.7.2012 - 12.7.2012
Vznik členství 12.9.2007
Zánik členství 17.12.2007
Adresa: Požárnická 441 , Praha 164 00
člen dozorčí rady MUDr. František Kostka 11.7.2012 - 12.7.2012
Vznik členství 18.8.2010
Zánik členství 5.10.2010
Adresa: Slavíkova 2729/28 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Ing. Milan Peisert 12.7.2012 - 12.7.2012
Vznik členství 14.11.2006
Zánik členství 9.2.2010
Adresa: Borošova 634/2 , Praha 149 00
člen dozorčí rady JUDr. Vladimír Johanes 12.7.2012 - 12.7.2012
Vznik členství 17.12.2007
Zánik členství 15.6.2011
Adresa: Požárnická 441 , Praha 164 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Karel Pícl 12.7.2012 - 12.7.2012
Vznik členství 9.10.2007
Zánik členství 26.10.2010
Vznik funkce 9.10.2007
Zánik funkce 26.10.2010
Adresa: Pionýrů 1100 , Kadaň 432 01
člen dozorčí rady Pavel Šolc 18.11.2013 - 18.11.2013
Adresa: Nad Šárkou 1262/118 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Ing. Milan Peisert 12.7.2012 - 21.3.2014
Vznik členství 9.2.2010
Zánik členství 18.2.2014
Adresa: Borošova 634/2 , Praha 149 00
člen dozorčí rady JUDr. Vladimír Johanes 12.7.2012 - 21.3.2014
Vznik členství 15.6.2011
Zánik členství 19.2.2014
Adresa: Požárnická 441 , Praha 164 00
předseda dozorčí rady Ing. Tomáš Hüner 11.7.2012 - 5.7.2014
Vznik členství 23.3.2010
Zánik členství 23.3.2014
Vznik funkce 24.3.2010
Zánik funkce 23.3.2014
Adresa: Přátelství 269/15 , Havířov 736 01
člen dozorčí rady MUDr. František Kostka 12.7.2012 - 5.7.2014
Vznik členství 5.10.2010
Adresa: Slavíkova 2729/28 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Pavel Šolc 18.11.2013 - 5.7.2014
Vznik členství 15.10.2013
Adresa: Nad Šárkou 1262/118 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Mgr. Karel Machotka 12.7.2012 - 25.9.2014
Vznik členství 29.5.2012
Zánik členství 11.9.2014
Adresa: Mánesova 877 , Vlašim 258 01
člen dozorčí rady MUDr. František Kostka 5.7.2014 - 6.10.2014
Vznik členství 6.10.2010
Zánik členství 6.10.2014
Adresa: Slavíkova 2729/28 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Ing. Ladislav Libý 18.10.2010 - 24.2.2015
Zánik členství 6.10.2014
Vznik funkce 6.10.2010
Adresa: Novoměstská 71 , Chrudim 537 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Karel Pícl 12.7.2012 - 24.2.2015
Vznik členství 26.10.2010
Zánik členství 26.10.2014
Vznik funkce 26.10.2010
Zánik funkce 26.10.2014
Adresa: Pionýrů 1100 , Kadaň 432 01
člen dozorčí rady Ing. Václav Václavek 11.7.2012 - 24.6.2015
Vznik členství 31.5.2011
Zánik členství 31.5.2015
Adresa: Ke kurtům 376/17 , Praha 142 00
člen dozorčí rady MUDr. František Kostka 6.10.2014 - 15.12.2015
Vznik členství 6.10.2014
Zánik členství 18.11.2015
Adresa: Slavíkova 2729/28 , Praha 130 00
předseda dozorčí rady Ing. Pavel Šolc 5.7.2014 - 2.3.2016
Vznik členství 15.10.2013
Vznik funkce 16.4.2014
Adresa: Nad Šárkou 1262/118 , Praha 160 00
předseda dozorčí rady Ing. Pavel Šolc 2.3.2016 - 15.3.2016
Vznik členství 15.10.2013
Zánik členství 17.2.2016
Vznik funkce 16.4.2014
Zánik funkce 17.2.2016
Adresa: Slovenská 1145/11 , Praha 120 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Maceška 25.9.2014 - 18.5.2016
Vznik členství 15.9.2014
Adresa: Roškotova 1737/6 , Praha 140 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Karel Pícl 24.2.2015 - 18.5.2016
Vznik členství 26.10.2014
Zánik členství 31.3.2016
Vznik funkce 19.11.2014
Zánik funkce 31.3.2016
Adresa: Pionýrů 1100 , Kadaň 432 01
člen dozorčí rady Ing. Petr Vaněk 21.6.2016 - 26.8.2016
Vznik členství 17.5.2016
Adresa: Paťanka 2687/1 , Praha 160 00
člen dozorčí rady JUDr. Václav Novák 24.2.2015 - 27.10.2016
Vznik členství 10.11.2014
Adresa: Polní 1630 , Dubňany 696 03
předseda dozorčí rady Ing. Jiří Maceška 18.5.2016 - 9.2.2017
Vznik členství 15.9.2014
Zánik členství 31.12.2016
Vznik funkce 30.3.2016
Zánik funkce 31.12.2016
Adresa: Roškotova 1737/6 , Praha 140 00
předseda dozorčí rady Jiří Havlíček 9.2.2017 - 20.5.2017
Vznik členství 1.1.2017
Zánik členství 4.4.2017
Vznik funkce 18.1.2017
Zánik funkce 4.4.2017
Adresa: U Cihelny 1976 , Čáslav 286 01
místopředsedkyně dozorčí rady Ing. Lenka Kovačovská Ph.D. 9.7.2016 - 29.8.2017
Vznik členství 3.6.2016
Vznik funkce 15.6.2016
Zánik funkce 19.7.2017
Adresa: U vršovického nádraží 872/4 , Praha 101 00
místopředsedkyně dozorčí rady Ing. Pavla Sluková 29.8.2017 - 14.2.2018
Vznik členství 4.7.2017
Vznik funkce 19.7.2017
Adresa: Baškirská 1408/9 , Praha 101 00
člen dozorčí rady Karel Koubek 21.3.2014 - 5.4.2018
Vznik členství 18.2.2014
Zánik členství 18.2.2018
Adresa: Hlinecká 682 , Týn nad Vltavou 375 01
předsedkyně dozorčí rady Ing. Lenka Kovačovská Ph.D. 29.8.2017 - 6.9.2018
Vznik členství 3.6.2016
Zánik členství 25.7.2018
Vznik funkce 19.7.2017
Zánik funkce 25.7.2018
Adresa: U vršovického nádraží 872/4 , Praha 101 00
místopředsedkyně dozorčí rady Ing. Pavla Sluková 14.2.2018 - 6.9.2018
Vznik členství 4.7.2017
Zánik členství 31.7.2018
Vznik funkce 19.7.2017
Zánik funkce 31.7.2018
Adresa: Slovenská 1145/11 , Praha 120 00
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Sklenář 25.9.2014 - 9.11.2018
Vznik členství 15.9.2014
Zánik členství 15.9.2018
Adresa: Výletní 359/16 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Jan Drahota 24.2.2015 - 4.1.2019
Vznik členství 14.11.2014
Zánik členství 14.11.2018
Adresa: Na Hřebenkách 815/130 , Praha 150 00
místopředseda dozorčí rady JUDr. Václav Novák 27.10.2016 - 4.1.2019
Vznik členství 10.11.2014
Zánik členství 10.11.2018
Vznik funkce 22.9.2016
Zánik funkce 10.11.2018
Adresa: Polní 1630 , Dubňany 696 03
člen dozorčí rady Ing. Martin Kaňok 24.6.2015 - 1.3.2019
Vznik členství 1.6.2015
Zánik členství 13.1.2019
Adresa: 64 , Jílové u Prahy 254 01
člen dozorčí rady Ing. Petr Vaněk 26.8.2016 - 1.3.2019
Vznik členství 17.5.2016
Zánik členství 13.1.2019
Adresa: Eliášova 499/17 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Ing. Pavel Čech 5.4.2018 - 1.3.2019
Vznik členství 19.2.2018
Zánik členství 13.1.2019
Adresa: Čechova 168 , Kadaň 432 01
člen dozorčí rady Ing. Petr Hanák Ph.D. 1.3.2019 - 17.4.2019
Vznik členství 14.1.2019
Adresa: Olbramovická 713/6 , Praha 142 00
člen dozorčí rady JUDr. Michaela Pobořilová 4.1.2019 - 27.7.2019
Vznik členství 19.11.2018
Adresa: Barvířka 163 , Krhová 756 63
člen dozorčí rady Ing. Martin Frélich 27.9.2018 - 13.9.2019
Vznik členství 23.8.2018
Adresa: Brzorádových 853/4 , Praha 158 00

Sbírka Listin ČEPS, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 5597/SL 125 ostatní zápis z DR /dle §66 písm.z)/ Městský soud v Praze 18.11.2015 23.11.2015 7.1.2016 2
B 5597/SL 124 ostatní zápis z mimořádného zasedání představenstva Městský soud v Praze 16.9.2015 30.9.2015 27.10.2015 2
B 5597/SL 123 ostatní zápis z DR - volba čl. představenstva Městský soud v Praze 16.9.2015 30.9.2015 27.10.2015 3
B 5597/SL 121 ostatní zápis z mimořádného zasedání představenstva Městský soud v Praze 28.8.2015 30.9.2015 27.10.2015 2
B 5597/SL 120 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 18.6.2015 8.7.2015 9.7.2015 3
B 5597/SL 119 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 8.7.2015 9.7.2015 212
B 5597/SL 118 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 20.5.2015 4.6.2015 25.6.2015 1
B 5597/SL 117 ostatní zápis z dozorčí řady / volba představenstva / Městský soud v Praze 19.11.2014 25.11.2014 4.3.2015 2
B 5597/SL 116 ostatní zápis DR č. 7/2014 (představenstvo) Městský soud v Praze 16.7.2014 17.7.2014 3.10.2014 1
B 5597/SL 115 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 561/2014 Městský soud v Praze 26.6.2014 27.6.2014 25.7.2014 36
B 5597/SL 114 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 27.6.2014 23.7.2014 192
B 5597/SL 113 ostatní zápisy z VH Městský soud v Praze 16.5.2014 2.6.2014 26
B 5597/SL 112 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 13.9.2009 24.3.2014 28.3.2014 10
B 5597/SL 111 ostatní zápis DR - odvolání a jmenování představenstva Městský soud v Praze 14.9.2011 11.2.2014 13.2.2014 4
B 5597/SL 110 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 39/2013 Městský soud v Praze 3.12.2013 9.12.2013 19.12.2013 32
B 5597/SL 109 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2012 27.6.2013 4.7.2013 172
B 5597/SL 108 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.6.2013 27.6.2013 4.7.2013 31
B 5597/SL 107 notářský zápis NZ 24/2013 Městský soud v Praze 20.6.2013 27.6.2013 4.7.2013 11
B 5597/SL 106 ostatní -zápis č.7/2012 ze zasedání DR /představenstvo/ Městský soud v Praze 29.8.2012 4.9.2012 16.1.2013 1
B 5597/SL 105 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.5.2012 12.6.2012 13.7.2012 31
B 5597/SL 104 ostatní -Zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 10.5.2011 12.6.2012 13.7.2012 5
B 5597/SL 103 ostatní - Zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 15.4.2009 12.6.2012 13.7.2012 3
B 5597/SL 102 ostatní - Zápis ze zasedání Městský soud v Praze 15.4.2009 12.6.2012 13.7.2012 3
B 5597/SL 101 ostatní - Zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 18.6.2008 12.6.2012 13.7.2012 5
B 5597/SL 100 notářský zápis - NZ 65/2012 Městský soud v Praze 29.5.2012 12.6.2012 13.7.2012 16
B 5597/SL 99 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 5.6.2012 6.6.2012 140
B 5597/SL 98 stanovy společnosti Městský soud v Praze 31.10.2011 3.5.2012 30
B 5597/SL 97 notářský zápis NZ298/2011+sml.o prodeji č.pod Městský soud v Praze 31.10.2011 14.3.2012 34
B 5597/SL 96 notářský zápis /stanovy spol. Městský soud v Praze 31.10.2011 13.3.2012 30
B 5597/SL 95 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 1.8.2011 4.8.2011 134
B 5597/SL 94 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.6.2011 20.6.2011 28.6.2011 30
B 5597/SL 91 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 4.2.2011 128
B 5597/SL 86 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.5.2010 8.6.2010 30
B 5597/SL 84 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 12.2.2010 12.2.2010 124
B 5597/SL 83 stanovy společnosti Městský soud v Praze 8.10.2009 21.10.2009 2.12.2009 29
B 5597/SL 81 stanovy společnosti Městský soud v Praze 8.10.2009 19.10.2009 19.10.2009 29
B 5597/SL 78 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.6.2009 2.7.2009 17.7.2009 31
B 5597/SL 77 podpisové vzory Městský soud v Praze 21.5.2009 27.5.2009 1.6.2009 1
B 5597/SL 76 podpisové vzory Městský soud v Praze 21.5.2009 27.5.2009 1.6.2009 1
B 5597/SL 75 podpisové vzory Městský soud v Praze 21.5.2009 27.5.2009 1.6.2009 1
B 5597/SL 71 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 13.6.2008 17.6.2008 116
B 5597/SL 68 účetní závěrka, zpráva auditora r.2006/B9149/ Městský soud v Praze 31.12.2006 10.10.2007 15.10.2007 18
B 5597/SL 67 účetní závěrka, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 10.10.2007 15.10.2007 27
B 5597/SL 61 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2006+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2006 2.7.2007 3.7.2007 108
B 5597/SL 60 stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.6.2007 2.7.2007 3.7.2007 30
B 5597/SL 53 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 14.7.2006 14.7.2006 0
B 5597/SL 45 notářský zápis -NZ7/06 Městský soud v Praze 12.1.2006 7.2.2006 10.2.2006 0
B 5597/SL 44 ostatní -zápis z jed.mimořádné VH Městský soud v Praze 12.1.2006 7.2.2006 10.2.2006 0
B 5597/SL 43 notářský zápis -NZ7/06 Městský soud v Praze 12.1.2006 7.2.2006 0
B 5597/SL 42 podpisové vzory Městský soud v Praze 31.10.2005 6.12.2005 0
B 5597/SL 41 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.9.2005 6.12.2005 0
B 5597/SL 40 podpisové vzory Městský soud v Praze 22.9.2005 6.12.2005 0
B 5597/SL 39 notářský zápis -NZ133/05 Městský soud v Praze 3.8.2005 6.12.2005 0
B 5597/SL 38 ostatní -zápis z 9.zased. DR /předst./ Městský soud v Praze 11.10.2005 6.12.2005 0
B 5597/SL 37 ostatní -zápis z 8.zased. DR /předst./ Městský soud v Praze 30.8.2005 6.12.2005 0
B 5597/SL 36 ostatní zápis z 11.mimoř.jed.představe Městský soud v Praze 31.8.2005 6.12.2005 0
B 5597/SL 34 ostatní -zápis z jed.mimořádné VH Městský soud v Praze 3.8.2005 12.10.2005 0
B 5597/SL 33 stanovy společnosti Městský soud v Praze 3.8.2005 24.8.2005 1.9.2005 0
B 5597/SL 32 notářský zápis NZ 133/2005 Městský soud v Praze 3.8.2005 24.8.2005 1.9.2005 0
B 5597/SL 31 ostatní záp. z mimoř. VH Městský soud v Praze 3.8.2005 24.8.2005 1.9.2005 0
B 5597/SL 30 ostatní záp. z VH Městský soud v Praze 15.6.2005 24.8.2005 1.9.2005 0
B 5597/SL 29 notářský zápis NZ 97/2005 Městský soud v Praze 15.6.2005 1.8.2005 0
B 5597/SL 28 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2004+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 7.7.2005 19.7.2005 0
B 5597/SL 27 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 20.5.2005 26.5.2005 0
B 5597/SL 26 posudek znalce č. B 26/2004-dodatek č. 3 Městský soud v Praze 1.9.2004 7.2.2005 23.2.2005 0
B 5597/SL 25 posudek znalce č. B 26/2004-dodatek č. 2 Městský soud v Praze 31.8.2004 7.2.2005 23.2.2005 0
B 5597/SL 24 posudek znalce č. B 26/2004-dodatek č.1 Městský soud v Praze 30.8.2004 7.2.2005 23.2.2005 0
B 5597/SL 23 posudek znalce č. B 26/2004 Městský soud v Praze 18.8.2004 7.2.2005 23.2.2005 0
B 5597/SL 22 ostatní - zápis z mim.valné hromady Městský soud v Praze 8.12.2004 10.1.2005 8.2.2005 0
B 5597/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 13.7.2004 9.8.2004 0
B 5597/SL 20 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 17.6.2004 13.7.2004 9.8.2004 0
B 5597/SL 19 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 - r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 25.3.2004 2.4.2004 0
B 5597/SL 18 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.11.2003 25.3.2004 2.4.2004 0
B 5597/SL 17 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 23.10.2003 22.12.2003 0
B 5597/SL 15 notářský zápis, stanovy společnosti - Nz 179/2003 Městský soud v Praze 3.10.2003 4.11.2003 0
B 5597/SL 16 účetní závěrka, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 4.10.2003 0
B 5597/SL 14 notářský zápis NZ 122/2003 Městský soud v Praze 23.6.2003 22.7.2003 23.7.2003 0
B 5597/SL 13 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 22.7.2003 23.7.2003 0
B 5597/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora zan rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 5.3.2003 6.3.2003 0
B 5597/SL 11 stanovy společnosti - úplné znění Městský soud v Praze 18.3.2002 5.3.2003 6.3.2003 0
B 5597/SL 10 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 5.3.2003 6.3.2003 0
B 5597/SL 7 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.5.2001 25.10.2001 0
B 5597/SL 3 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 1.6.2001 17.7.2001 0
B 5597/SL 5 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.3.2001 16.7.2001 0
B 5597/SL 4 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 23.4.2001 16.7.2001 0
B 5597/SL 2 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 259/98 Městský soud v Praze 15.9.1998 19.10.1998 0
B 5597/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 246/98 Městský soud v Praze 20.8.1998 19.10.1998 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ČEPS, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25702556
Jméno ČEPS, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 10
Vznik první živnosti: 16.10.1998
Celkový počet živností: 22
Aktivních živností: 7

Sídlo ČEPS, a.s.

Živnosti a provozovny ČEPS, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.10.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Elektrárenská 774/2, Praha 101 00
Identifikační číslo provozovny 1004260806
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 22.4.2009

Živnost č. 2 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.9.1999
Provozovna č. 1
Provozovna Elektrárenská 774/2, Praha 101 00
Identifikační číslo provozovny 1004260806
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.4.2009

Živnost č. 3 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.8.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Elektrárenská 774/2, Praha 101 00
Identifikační číslo provozovny 1004260806
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.4.2009

Živnost č. 4 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.12.2011

Živnost č. 5 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.12.2011

Živnost č. 6 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.5.2014

Živnost č. 7 Vedení spisovny

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.6.2014
Provozovna č. 1
Provozovna 60, Dříteň 373 51
Identifikační číslo provozovny 1009720571
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.6.2014

Živnost č. 8 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.10.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.10.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.9.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Poradenská činnost v oblasti investiční výstavby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.9.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák.č.455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.9.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Obstaravatelská činnost ve správě bytového a nebytového fondu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.9.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.9.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.9.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Inženýrská činnost v oblasti investiční výstavby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.9.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Provádění rozborů olejů (kromě činností uvedených v příl. 1-3 živnostenského zákona a činností tímto zákonem vyloučených)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.9.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory a vyhotovování programů na zakázku)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.9.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Poradenská činnost v elektro-energetice

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.9.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.8.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.8.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.7.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ČEPS, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Stanislav Votruba
Člen statutárního orgánu Ing. Svatopluk Vnouček Ph.D
Člen statutárního orgánu Ing. Zbyněk Boldiš
Člen statutárního orgánu Ing. Martin Durčák
Člen statutárního orgánu Ing. Radek Hartman MBA

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ČEPS, a.s.

IČO: 25702556
Firma: ČEPS, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 10
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 16.10.1998

Sídlo ČEPS, a.s.

Sídlo: Elektrárenská 774/2, Praha 101 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba komunikačních zařízení
Přenos elektřiny
Elektrické instalace
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Poradenství v oblasti požární ochrany
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Činnosti agentur zprostředkujících zaměstnání
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image