Firma CENTRUM BABYLON, a.s. IČO 25022962


CENTRUM BABYLON, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

CENTRUM BABYLON, a.s. (25022962) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Nitranská 415/1, Liberec 460 07. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 7. 1997 a je stále aktivní. CENTRUM BABYLON, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o CENTRUM BABYLON, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o CENTRUM BABYLON, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o CENTRUM BABYLON, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro CENTRUM BABYLON, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje CENTRUM BABYLON, a.s.

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka B 1005
IČO (identifikační číslo osoby) 25022962
Jméno CENTRUM BABYLON, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 14.7.1997
Valná hromada přijímá rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti následujícím způsobem. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 75.000.000,- Kč (slovy sedmdesát pět milionů korun českých), přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti, to jest nad částku 75.000.000,- Kč (slovy sedmdesát pět milionů korun českých) se nepřipouští. Základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií v počtu 7 500 ks (sedm tisíc pět set kusů) kmenových akc ií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých); jmenovitá hodnota nové emise akcií tak činí celkem 75.000.000,- Kč (slovy sedmdesát pět milionů korun českých). Emisní kurs každé upisované akcie o jm enovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) bude činit 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých); emisní kurs všech nově upisovaných akcií bude činit 75.000.000,- Kč (sedmdesát pět milionů korun českých). Jelikož se všichni akcionáři před přijet ím rozhodnutí valné hromady vzdali svého přednostního práva na upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu, bude úpis všech nových akcií nabídnut předem určenému zájemci, kterým je společnost FILEA Aktiengesellschaft, se sídlem FL-9490 Vaduz, Aeule strasse 5, Liechtenstein. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti, lhůta pro upisování nových akcií předem určeným zájemcem se stanoví na dva měsíce ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, tj. do 28.4.2017 (dvacátého osmého dubna dva tisíce sedmnáct) včetně. Emisní kurz nově upsaných akcií bude splacen na účet č. 2500022483/5800 u J&T Banky; lhůta pro splacení emisního kurzu nově upsaných akcií se stanoví nejpozději do 28.7.2017 (dvacátého osmého července dva tisíce sedmnác t). 23.3.2017 - 1.12.2017
Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti následujícím způsobem: - základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 364.080.000,- Kč (slovy tři sta šedesát čtyři miliony osmdesát tisíc korun českých), přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti, to jest nad částku 364.080.000 ,- Kč (slovy tři sta šedesát čtyři miliony osmdesát tisíc korun českých) se nepřipouští, - základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií v počtu 36408 ks (třicet šest tisíc čtyři sta osm kusů) kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých); jmenovitá hodnota nové emise akcií tak činí celkem 364.080.000,- Kč (slovy tři sta šedesát čtyři miliony osmdesát tisíc korun českých), - emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) bude činit 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých); emisní kurs všech nově upisovaných akcií bude činit 364.080.000,- Kč (tři sta šedesát čtyři miliony osmdesá t tisíc korun českých), - vylučuje se pro všechny akcionáře přednostní právo na upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu o částku 364.080.000,- Kč (slovy tři sta šedesát čtyři miliony osmdesát tisíc korun českých), neboť je dán důležitý důvod spočívající ve skutečnosti , že úpis všech nových akcií bude nabídnut předem určenému zájemci, kterým je společnost FILEA Aktiengesellschaft, se sídlem FL-9490 Vaduz, Aeulestrasse 5, Liechtenstein, která má vůči společnosti pohledávku, - místem pro upisování akcií je sídlo společnosti, lhůta pro upisování nových akcií předem určeným zájemcem se stanoví na dva měsíce ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, tj. do 30.9.2015 (třicátého září dva tisíce patnáct) včetn ě, - připouští se možnost započtení části peněžité pohledávky předem určeného zájemce společnosti FILEA Aktiengesellschaft, se sídlem FL-9490 Vaduz, Aeulestrasse 5, Liechtenstein vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu jím up saných nových akcií; započítávaná pohledávka předem určeného zájemce vůči společnosti činí ke dni rozhodnutí valné hromady 600.000.000,- (šest set milionů korun českých) a vznikla na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 26.3.2006 mezi společností AMAFIL, spol. s r.o. se síd lem Pearl Building, P.O.Box 10992 Dubaj, Spojené arabské emiráty jako věřitelem a společností CENTRUM BABYLON, a.s. jako dlužníkem, když tato pohledávka byla na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 25.6.2015 mezi společností AMAFIL Limited , se sídlem Pearl Building, P.O.Box 40992 Dubaj, Spojené arabské emiráty jako postupitelem a společností FILEA Aktiengesellschaft, se sídlem FL-9490, Vaduz, Aeulestrasse 5, Liechtenstein jako postupníkem postoupena na společnost FILEA Aktiengesellschaft; - valná hromada uděluje souhlas, aby z pohledávky předem určeného zájemce FILEA Aktiengesellschaft v celkové výši 600.000.000,- Kč (šest set milionů korun českých) byla započtena část ve výši 364.080.000,- Kč (tři sta šedesát milionů osmdesát tisíc korun českých) proti pohledávce společnosti CENTRUM BABYLON, a.s. na splacení emisního kursu nových akcií, které budou upsány tímto předem určeným zájemcem za účelem zvýšení základního kapitálu; - možnost započtení peněžité pohledávky se připouští z důvodu kapitálového posílení a zlepšení ekonomické situace společnosti CENTRUM BABYLON, a.s. - valná hromada schvaluje návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek ve znění, které je přílohou notářského zápisu o osvědčení tohoto rozhodnutí valné hromady a schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení bude doručen předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu po té, co bude společnosti doručena uzavřená smlouva o upsání akcií. Smlouva o započtení bude uzavřena nejpozději do 31.10.2015 (třicátého prvního října dva tisíce patná ct) včetně v sídle společnosti na adrese Nitranská 415/1, Liberec III-Jeřáb. - emisní kurs akcií upsaných předem určeným zájemcem bude splacen výhradně tímto započtením. 21.1.2016 - 23.3.2017
Valná hromada přijala dne 16.2.2012 následující rozhodnutí: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 210.000.000,- Kč (slovy dvě stě deset milionů korun českých), přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společno sti, to jest nad částku 210.000.000,- Kč (slovy dvě stě deset milionů korun českých) se nepřipouští. Základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií v počtu 21.000 ks (dvacet jeden tisíc kusů) kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o j menovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), jmenovitá hodnota nové emise akcií tak činí celkem 210.000.000,- Kč (slovy dvě stě deset milionů korun českých). Emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) bude činit 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých). Vzhledem k tomu, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upsání nových akcií, budou všechny nové akcie upsány stejným podílem, tj. každým ve výši 10.500 ks (deset tisíc pět set kusů) předem určenými zájemci, kterými jsou: Ing. Miloš Vajner, nar. 2.1.1952, bytem Rozstání 5, Světlá pod Ještědem, PSČ 463 43, Ing. Lidie Vajnerová, nar. 1.7.1955, bytem Dlouhý Most 301, PSČ 463 12. Místem pro upisování akcií je sídlo sp olečnosti, lhůta pro upisování nových akcií předem určenými zájemci se stanoví na 30 (třicet) dnů a počne běžet dnem bezprostředně následujícím po dni, kdy předem určení zájemci obdrží od společnosti písemnou výzvu doručenou osobně proti podpisu nebo dopo ručeným dopisem s pravomocným usnesením rejstříkového soudu o zápisu záměru zvýšit základní kapitál společnosti do obchodního rejstříku společně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií; doručením těchto podkladů bude předem určeným zájemcům oznámen p očátek běhu lhůty k upisování akcí. Emisní kurs takto upisovaných akcií se pak stanoví na 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých). Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných akcií na účet u J&T BANKY, a.s. č. 0002108920/5800, IBAN CZ97 580 00000 0000 02108920 ve lhůtě 30 (třicet) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. 8.3.2012 - 16.3.2012
Mimořádná valná hromada společnosti CENTRUM BABYLON, a.s., ze dne 19.6.2009 přijata toto rozhodnutí: Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti následujícím způsobem: 1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 90,000.000,- Kč (slovy devedesát milionů korun českých), přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti, to jest nad částku 90,000.000,- Kč (slovy devadesát milionů korun českých) se nepřipouští. 2) Základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií v počtu 9000 ks (devět tisíc kusů) kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), jmenovitá hodnota nové emise akcií tak činí celkem 90,000.00,- Kč(slovy devadesát milionů korun českých). 3) Emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) bude činit 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých). 4) Vzhledem k tomu, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upsání nových akcií, budou všechny nové akcie upsány stejným podílem, tj. každým ve výši 4500 ks (čtyři tisíce pět set kusů) předem určenými zájemci, kterými jsou: -- Ing. Miloš Vajner, r.č. 520102/300, bytem Dlouhý Most 301, PSČ 463 12, -- Ing. Lidie Vajnerová, r.č. 555701/1812, bytem Dlouhý Most 301, PSČ 463 12. 5) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti, lhůta pro upisování nových akcií předem určenými zájemci se stanoví na 30 (třicet) dnů a počne běžet dnem bezprostředně následujícím po dni, kdy předem určení zájemci obdrží od společnosti písemnou výzvu doručenou osobně proti podpisu nebo doporučeným dopisem s pravomocným usnesením rejstříkového soudu o zápisu záměru zvýšit základní kapitál společnosti do obchodního rejstříku společně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií; doručením těchto podkladů bude předem určeným zájemcům oznámen počátek běhu lhůty k upisování akcií; emisní kurs takto upisovaných akcií se pak stanoví na 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých). 6) Připouští se započtení peněžitých pohledávek předem určených zájemců Ing. Miloše Vajnera a Ing. Lidie Vajnerové proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu jimi upsaných nových akcií; ---- započítávaná pohledávka předem určeného zájemce Ing. Miloše Vajnera činí ke dni rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, tedy ke dni 19.6.2009 1,650.000,- EUR (jeden milion šest set padesát euro) a je tvořena pohledávkou ze smlouvy o půjčce ze dne 17.2.2009 ve výši jistiny 1,650.000,- EUR.Tato pohledávka bude započtena ve výši jistiny a příslušenství, tj. úroku ve výši 3,0 % p.a., který bude vyčíslen ke dni uzavření smlouvy o započtení. ---- započítávaná pohledávka předem určeného zájemce Ing. Lidie Vajnerové činí ke dni rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, tedy ke dni 19.6.2009 1,650.000,- EUR (jedenmilion šest set padesát tisíc euro) a je tvořena pohledávkou ze smlouvy o půjčce ze dne 17.2.2009 ve výši jistiny 1,650.000,- EUR. Tato pohledávka bude započtena ve výši jistiny a příslušenství, tj. úroku ve výši 3,0 % p.a., který bude vyčíslen ke dni uzavření smlouvy o započtení. 7) Valná hromada uděluje souhlas, aby v odst. 6 uvedené pohledávky předem určených zájemců Ing. Miloše Vajnera a Ing. Lidie Vajnerové za společností CENTRUM BABYLON, a.s., byly celé započteny proti pohledávce, která vznikne společnosti CENTRUM BABYLON, a.s. za Ing. Milošem Vajnerem a Ing. Lidií Vajnerovou na splacení emisního kursu nových akcií, které budou upsány Ing. Milošem Vajnerem a Ing. Lidií Vajneroou na základě rozhodnutí valné hromady za účelem zvýšení základního kapitálu 8) Možnost započtení peněžitých pohledávek se připouští z důvodu kapitálového posílení a zlepšení ekonomické situace společnosti CENTRUM BABYLON, a.s. 9) Valná hromada schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: --- lhůta 30 dnů počne běžet dnem bezprostředně následujícím po dni, kdy předem určení zájemci obdrží od společnosti návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určeným zájemcům Ing. Milošovi Vajnerovi a Ing. Lidii Vajnerové spolu s oznámením, že nabylo právní moci usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti CENTRUM BABYLON, a.s. o částku 90,000.000,- Kč do obchodního rejstříku. --- lhůta 30 dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení. Návrh smlouvy o započtení bude doručen předem určeným zájemcům bez zbytečného odkladu po té, co bude společnosti doručena uzavřená smlouva o upsání akcií --- dohoda o započtení mezi společností CENTRUM BABYLON, a.s. a Ing. Milošem Vajnerem a Ing. Lidií Vajnerovou musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy a musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku --- emisní kurs akcií upsaných předem určenými zájemci bude splacen výhradně tímto započtením v případě, že podle kurzového přepočtu měny EUR na měnu Kč platného v den uzavření smlouvy o započtení pokryje výše pohledávky předem určených zájemců pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií. V opačném případě bude předem určeným zájemcům při podpisu smlouvy o započtení sděleno číslo účtu a lhůta, do které jsou povinni emisní kurz jimi upsaných akcií doplatit. 12.8.2009 - 25.11.2009
Mimořádná valná hromada společnosti CENTRUM BABYLON, a.s., ze dne 19.6.2009 přijata toto rozhodnutí: Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti následujícím způsobem: 1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 90,000.000,- Kč (slovy devedesát milionů korun českých), přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti, to jest nad částku 90,000.000,- Kč (slovy devadesát milionů korun českých) se nepřipouští. 2) Základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií v počtu 9000 ks (devět tisíc kusů) kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), jmenovitá hodnota nové emise akcií tak činí celkem 90,000.00,- Kč(slovy devadesát milionů korun českých). 3) Emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) bude činit 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých). 4) Vzhledem k tomu, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upsání nových akcií, budou všechny nové akcie upsány stejným podílem, tj. každým ve výši 4500 ks (čtyři tisíce pět set kusů) předem určenými zájemci, kterými jsou: -- Ing. Miloš Vajner, r.č. 520102/300, bytem Dlouhý Most 301, PSČ 463 12, -- Ing. Lidie Vajnerová, r.č. 555701/1812, bytem Dlouhý Most 301, PSČ 463 12. 5) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti, lhůta pro upisování nových akcií předem určenými zájemci se stanoví na 30 (třicet) dnů a počne běžet dnem bezprostředně následujícím po dni, kdy předem určení zájemci obdrží od společnosti písemnou výzvu doručenou osobně proti podpisu nebo doporučeným dopisem s pravomocným usnesením rejstříkového soudu o zápisu záměru zvýšit základní kapitál společnosti do obchodního rejstříku společně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií; doručením těchto podkladů bude předem určeným zájemcům oznámen počátek běhu lhůty k upisování akcií; emisní kurs takto upisovaných akcií se pak stanoví na 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých). 6) Připouští se započtení peněžitých pohledávek předem určených zájemců Ing. Miloše Vajnera a Ing. Lidie Vajnerové proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu jimi upsaných nových akcií; ---- započítávaná pohledávka předem určeného zájemce Ing. Miloše Vajnera činí ke dni rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, tedy ke dni 19.6.2009 1,650.000,- EUR (jeden milion šest set padesát euro) a je tvořena pohledávkou ze smlouvy o půjčce ze dne 17.2.2009 ve výši jistiny 1,650.000,- EUR.Tato pohledávka bude započtena ve výši jistiny a příslušenství, tj. úroku ve výši 3,0 % p.a., který bude vyčíslen ke dni uzavření smlouvy o započtení. ---- započítávaná pohledávka předem určeného zájemce Ing. Lidie Vajnerové činí ke dni rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, tedy ke dni 19.6.2009 1,650.000,- EUR (jedenmilion šest set padesát tisíc euro) a je tvořena pohledávkou ze smlouvy o půjčce ze dne 17.2.2009 ve výši jistiny 1,650.000,- EUR. Tato pohledávka bude započtena ve výši jistiny a příslušenství, tj. úroku ve výši 3,0 % p.a., který bude vyčíslen ke dni uzavření smlouvy o započtení. 7) Valná hromada uděluje souhlas, aby v odst. 6 uvedené pohledávky předem určených zájemců Ing. Miloše Vajnera a Ing. Lidie Vajnerové za společností CENTRUM BABYLON, a.s., byly celé započteny proti pohledávce, která vznikne společnosti CENTRUM BABYLON, a.s. za Ing. Milošem Vajnerem a Ing. Lidií Vajnerovou na splacení emisního kursu nových akcií, které budou upsány Ing. Milošem Vajnerem a Ing. Lidií Vajneroou na základě rozhodnutí valné hromady za účelem zvýšení základního kapitálu 8) Možnost započtení peněžitých pohledávek se připouští z důvodu kapitálového posílení a zlepšení ekonomické situace společnosti CENTRUM BABYLON, a.s. 9) Valná hromada schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: --- lhůta 30 dnů počne běžet dnem bezprostředně následujícím po dni, kdy předem určení zájemci obdrží od společnosti návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určeným zájemcům Ing. Milošovi Vajnerovi a Ing. Lidii Vajnerové spolu s oznámením, že nabylo právní moci usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti CENTRUM BABYLON, a.s. o částku 90,000.000,- Kč do obchodního rejstříku. --- lhůta 30 dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení. Návrh smlouvy o započtení bude doručen předem určeným zájemcům bez zbytečného odkladu po té, co bude společnosti doručena uzavřená smlouva o upsání akcií --- dohoda o započtení mezi společností CENTRUM BABYLON, a.s. a Ing. Milošem Vajnerem a Ing. Lidií Vajnerovou musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy a musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku --- emisní kurs akcií upsaných předem určenými zájemci bude splacen výhradně tímto započtením v případě, že podle kurzového přepočtu měny EUR na měnu Kč platného v den uzavření smlouvy o započtení pokryje výše pohledávky předem určených zájemců pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií. V opačném případě bude předem určeným zájemcům při podpisu smlouvy o započtení sděleno číslo účtu a lhůta, do které jsou povinni emisní kurz jimi upsaných akcií doplatit. 17.7.2009 - 12.8.2009
Mimořádná valná hromada společnosti CENTRUM BABYLON, a.s.,ze dne 10.1.2003,rozhodla z důvodu nutnosti dodržení 18 měsíční lhůty ke zcizení akcií, stanovené v § 161b obchodního zákoníku, o snížení základního kapitálu společnosti a to takto: a) vzetí z oběhu akcií společnosti CENTRUM BABYLON,a.s.,v nominální hodnotě 60.000.000,-Kč,které byly upsány a splaceny společností VIKTORIAPLAY,a.s., a to za jejich nominální hodnotu 60.000.000,-Kč,společnosti VIKTORIAPLAY,a.s.,se stanovuje na 3 měsíce ode dne zápisu výše sníženého základního kapitálu do obchodního rejstříku. b) snížení základního kapitálu společnosti CENTRUM BABYLON,a.s.,o 60.000.000.,-Kč, tj. o akcie vzaté z oběhu za jejich nominální hodnotu 60.000.000.,-Kč. 25.3.2004 - 23.3.2005
Mimořádná valná hromada společnosti CENTRUM BABYLON, a.s. ze dne 9.10.2001 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) Celková částka zvýšení základního kapitálu bude činit dle mimořádné valné hromady společnosti ze dne 9.10.2001 částku 10.000.000,- Kč. Další úpisy nad tuto částku budou odmítnuty. b) Navýšení bude provedeno úpisem 1.000 ks akcií o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč. Akcie budou vydány v listinné podobě. Akcie budou vydávány na jméno jako kmenové akcie. c) Akcie, nebudou upsány s využitím přednostního práva zbývajících akcionářů společnosti, ale budou všechny upsány akcionářem společnosti, společností VIKTORIAPLAY, a.s., IČO: 25402391, se sídlem Nitranská 1, Liberec, PSČ 460 01. Upisovatel je povinen upsat nový vklad nejpozději do 5 dnů od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. d) Emisní kurs je pro nový úpis stejný a činí 10.000,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. e) Splatnost upsaných akcií bude stanovena do jednoho měsíce od zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku formou peněžitého vkladu ze strany společnosti VIKTORIAPLAY, a.s. ve výši 10.000.000,- Kč a to na bankovní účet vedený u ČSOB Liberec. 1.1.2003 - 23.10.2004
Mimořádná valná hromada společnosti CENTRUM BABYLON, a.s. ze dne 29.3.2001 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) Celková částka základního kapitálu bude činit dle mimořádné valné hromady společnosi ze dne 29.3.2001 částku 65.000.000,- Kč. Další úpisy nad tuto částku budou odmítnuty. b) Navýšení bude provedeno úpisem 6.500 ks akcií o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč. Akcie budou vydávány v listinné podobě. Akcie budou vydávány na jméno jako kmenové akcie. c) Akcie, nebudou upsány s využitím přednostního práva, ale budou všechny upsány společností VIKTORIAPLAY, a.s., IČO 25402391, se sídlem Nitranská 1, Liberec, PSČ 46001. Upisovatel je povinen upsat nový vklad nejpozději do 5 dnů od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. d) Emisní kurs je pro nový úpis stejný a činí 10.000,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. e) Splatnost upsaných akcií bude stanovena do jednoho měsíce od zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku formou peněžitého vkladu ze strany společnosti VIKTORIAPLAY, a.s. ve výši 65.000.000,- Kč a to na bankovní účet vedený u ČSOB Liberec. 18.7.2001 - 1.1.2003
Mimořádná valná hromada rozhodla dne 12.10.1999 o zvýšení základního jmění takto: a) Celková částka zvýšení základního jmění činí částku 50.920.000,- Kč. Další úpisy nad tuto částku budou odmítnuty. b) Navýšení bude provedeno úpisem 5092 ks akcií o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč. Akcie budou vydány v listinné podobě. Akcie budou vydávány na jméno jako kmenové akcie. c) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány na základě dohody akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku. Upisovatelé jsou povinni upsat nepeněžitý vklad nejpozději do 5 dnů od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. d) Emisní kurs je pro všechny akcionáře stejný a činí 10.000,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. e) Splatnost upsaných akcií se stanovuje do jednoho měsíce od zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku formou nepeněžitého vkladu vložením nemovitostí - 1) technické vybavenosti č.p. 410 Liberec III-Jeřáb se stavební parcelou č. 3958/1 o výměře 3306 m2, technické vybavenosti č.p. 411 Liberec III-Jeřáb se stavební parcelou č. 3959 o výměře 989 m2, stavební parcelu č. 3960/2 o výměře 1053 m2 zastavěná plocha, občanská vybavenost, stavební parcelu č. 3960/5 o výměře 188 m2 zastavěná plocha, občanská vybavenost, pozemkovou parcelu č. 3960/I o výměře 2969 m2 ostatní plocha - manipulační plocha, pozemkovou parcelu č. 3960/3 o výměře 56 m2 zastavěná plocha bez stavby, pozemkovou parcelu č. 3962/2 o výměře 45 m2 ostatní plocha - manipulační plocha, pozemkovou parcelu č. 3962/3 o výměře 21 m2 ostatní plocha - manipulační plocha, pozemkovou parcelu č. 6168/3 o výměře 34 m2 vodní plocha - tok přírodní a pozemkovou parcelu č. 6168/4 o výměře 126 m2 vodní plocha - tok přírodní, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 4096 pro kat. území Liberec, obec Liberec, okres Liberec. Cena nemovitostí byla určena dvěma znaleckými posudky, a to znaleckým posudkem znalce Vladimíra Mareše ze dne 26.5.1999 pod č.j. 1763-77/1999 na částku 38.053.620,- Kč a znaleckým posudkem znalce Ing. Petra Horáka ze dne 25.5.1999 pod č.j. 2265-97/1999 na částku 37.629.250,- Kč, 2) průmyslového objektu č.p. 244 Liberec IV-Perštýn se stavební parc. č. 3945/2 o výměře 1620 m2 zapsaného na listu vlastnictví č. 4096 pro kat. území Liberec, obec Liberec, okres Liberec. Cena nemovitostí byla určena dvěma znaleckými posudky, a to znaleckým posudkem znalce Vladimíra Mareše ze dne 31.5.1999 pod č.j. 1767-81/1999 na částku 13.746.740,- Kč a znaleckým posudkem znalce Ing. Petra Horáka ze dne 24.5.1999 pod č.j. 2264-96/1999 na částku 13.293.230,- Kč. 1.2.2000 - 18.7.2001
1) Na základě usnesení řádné valné hromady ze dne 19.8.1997, doplněné usnesením mimořádné valné hromady ze dne 3.7.1998, bude zvýšeno základní jmění společnosti takto: a) Celková částka zvýšení základního jmění činí 98.140.000,- Kč. Další úpisy nad tuto částku budou odmítnuty. b) Navýšení bude provedeno úpisem 9.814 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Akcie budou vydány v listinné podobě. Akcie budou vydávány na majitele jako kmenové akcie. c) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány na základě dohody akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku. Upisovatelé jsou povinni upsat nepeněžitý vklad nejpozději do 5 dnů od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. d) Emisní kurs je pro všechny akcionáře stejný a činí 10.000,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. e) Splatnost upsaných akcií se stanovuje do jednoho měsíce od zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku formou nepeněžitého vkladu vložením nemovitostí - průmyslového objektu č.p. 398 se stavební parc. č. 3947/1, technické vybavenosti se stavební parcelou č. 3947/3, průmyslového objektu č.p. 415 se stavební parcelou č. 3952, ostatní plochy č. parc. 3947/2, ostatní plochy č. parc. 3949/3 a ostatní plochy č. parc. 3951/2 v kat. území Liberec. Cena nemovitostí byla určena dvěma znaleckými posudky, a to znaleckým posudkem znalce Vladimíra Mareše ze dne 17.6.1998 pod. č.j. 1625-74/1998 na částku 98.159.090,- Kč a znaleckým posudkem znalce Ing. Petra Horáka ze dne 18.6.1998 pod č.j. 2043-167/1998 na částku 99.402.560,- Kč. 2.2.1999 - 8.11.1999
2) a) Celková částka zvýšení základního jmění činí 860.000,- Kč. Další úpisy nad tuto částku budou odmítnuty. b) Navýšení bude provedeno úpisem 86 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Akcie budou vydány v listinné podobě. Akcie budou vydávány na majitele jako kmenové akcie. c) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány na základě dohody akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku. Upisovatelé jsou povinni upsat peněžitý vklad nejpozději do 5 dnů od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. d) Emisní kurs je pro všechny akcionáře stejný a činí 10.000,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. e) Splatnost upsaných akcií se stanovuje do jednoho měsíce od zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku formou peněžitého vkladu složeného na bankovní účet společnosti pro bezhotovostní platby č. 0000-0605097183/0300 a hotovostní platby č. 09718000/0300 vedeného ČSOB, a.s. pobočka Liberec. 2.2.1999 - 8.11.1999
Splaceno: 100 % 14.7.1997 - 8.11.1999

Aktuální kontaktní údaje CENTRUM BABYLON, a.s.

Kapitál CENTRUM BABYLON, a.s.

zakladni jmění 905 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.12.2017
zakladni jmění 830 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.1.2016 - 1.12.2017
zakladni jmění 465 920 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 16.3.2012 - 21.1.2016
zakladni jmění 255 920 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 25.11.2009 - 16.3.2012
zakladni jmění 165 920 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.3.2005 - 25.11.2009
zakladni jmění 225 920 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.10.2004 - 23.3.2005
zakladni jmění 215 920 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.1.2003 - 23.10.2004
zakladni jmění 150 920 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.4.2002 - 1.1.2003
zakladni jmění 100 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.11.1999 - 12.4.2002
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.7.1997 - 8.11.1999

Akcie CENTRUM BABYLON, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 90 500 1.12.2017
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 83 000 21.1.2016 - 1.12.2017
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 46 592 2.6.2015 - 21.1.2016
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 46 592 16.3.2012 - 2.6.2015
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 25 592 25.11.2009 - 16.3.2012
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 16 592 23.3.2005 - 25.11.2009
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 22 592 23.10.2004 - 23.3.2005
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 21 592 1.1.2003 - 23.10.2004
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 15 092 12.4.2002 - 1.1.2003
Akcie na jméno 10 000 Kč 10 000 8.11.1999 - 12.4.2002
Akcie na majitele 10 000 Kč 100 14.7.1997 - 8.11.1999

Sídlo CENTRUM BABYLON, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Nitranská 415/1 , Liberec 460 07 2.6.2015
Adresa Nitranská 415/1 , Liberec 460 07 30.10.2003 - 2.6.2015
Adresa Nitranská 415/1 , Liberec 460 07 2.8.1999 - 30.10.2003
Adresa Nitranská 415/1 , Liberec 460 07 14.7.1997 - 2.8.1999

Předmět podnikání CENTRUM BABYLON, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 2.6.2015
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 2.6.2015
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 2.6.2015
masérské, rekondiční a regenerační služby 2.6.2015
pedikúra, manikúra 2.6.2015
provozování solárií 2.6.2015
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 2.6.2015
silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče 2.6.2015
činnost účetních poradců,vedení účetnictví 30.10.2003 - 2.6.2015
pronájem a půjčování věcí movitých 30.10.2003 - 2.6.2015
provozování cestovní agentury 30.10.2003 - 2.6.2015
kosmetické služby 2.8.1999
směnárenská činnost 2.8.1999
provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici 2.8.1999 - 2.6.2015
holičství, kadeřnictví 2.8.1999 - 2.6.2015
provozování garáží a odstavných ploch pro osobní motorová vozidla 2.8.1999 - 2.6.2015
výroba, organizování a pořádání audiovizuálních produkcí 2.8.1999 - 2.6.2015
vydávání a distribuce periodických tiskovin 2.8.1999 - 2.6.2015
silniční motorová doprava osobní 2.8.1999 - 2.6.2015
činnost ekonomických a organizačních poradců 2.8.1999 - 2.6.2015
prodej nenahraných nosičů zvukových nebo obrazových záznamů a prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů 2.8.1999 - 2.6.2015
ubytovací služby 2.8.1999 - 2.6.2015
masérské služby 2.8.1999 - 2.6.2015
agentážní činnost 2.8.1999 - 2.6.2015
provozování a organizování spotřebitelských soutěží a jiných podobných her 2.2.1999 - 2.6.2015
hostinská činnost 14.7.1997
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /kromě zboží vyhr. v příl. 1-3 zák. č. 455/91 Sb. o živn. podnikání/ 14.7.1997 - 2.6.2015
pronájem bytových a nebytových prostor 14.7.1997 - 2.6.2015
provozování zábavných zařízení a zábavných center /mimo her podléhajících režimu zák. č. 202/1990 Sb./ 14.7.1997 - 2.6.2015

vedení firmy CENTRUM BABYLON, a.s.

Statutární orgán CENTRUM BABYLON, a.s.

Platnost údajů od - do
Při právních jednáních ve věcech nepřesahujících v jednotlivých případech hodnotu 1.000.000,- Kč zastupují společnost samostatně předseda nebo místopředseda představenstva. Při ostatních právních jednáních zastupují společnosti dva členové představenstva společně, přičemž jedním z těchto členů musí být vždy předseda nebo místopředseda představenstva. Zastupující členové představenstva podepisují za společnost tak, že připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis. 23.3.2017
Společnost zastupují samostatně předseda nebo místopředseda představenstva. 2.6.2015 - 23.3.2017
Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda, či místopředseda představenstva. Za společnost se podepisují společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda, či místopředseda představenstva a to tak, že k názvu společnosti, či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis a funkci v přestavenstvu společnosti. 8.11.1999 - 2.6.2015
Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně pověřený člen představenstva. 14.7.1997 - 8.11.1999
člen představenstva Mgr. Jakub Vajner 2.6.2015
Vznik členství 26.2.2015
Adresa: Jeřmanická 476/5 , Liberec 463 12
člen představenstva Miloš Vajner 2.6.2015
Vznik členství 26.2.2015
Adresa: Lučanská 79/2 , Jablonec nad Nisou 466 02
předseda představenstva Bc. Petr Pucholt 12.6.2018
Vznik členství 29.4.2016
Vznik funkce 29.4.2016
Adresa: Polní 636 , Liberec 460 01
místopředseda představenstva Ing. Daniel Vajner 12.6.2018
Vznik členství 29.4.2016
Vznik funkce 29.4.2016
Adresa: Na svěcence 1839/31 , Praha 193 00
člen představenstva Matěj Vajner 12.6.2018
Vznik členství 29.4.2016
Adresa: Dlážděná 1417 , Liberec 463 11
Člen představenstva Ing. Jan Majzner 14.7.1997 - 2.8.1999
Adresa: Felberova 123/3 , Liberec 460 05
Člen představenstva Ing. Jaroslav Bařinka 14.7.1997 - 8.11.1999
Adresa: Červeného 611/7 , Liberec 460 06
Místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Bařinka 8.11.1999 - 19.1.2001
Adresa: Červeného 611/7 , Liberec 460 06
Předseda představenstva Ing. Miloš Vajner 14.7.1997 - 30.10.2003
Zánik členství 27.6.2002
Zánik funkce 27.6.2002
Adresa: V Cihelně 419 , Liberec 463 12
Člen představenstva Jiří Valášek 2.8.1999 - 30.10.2003
Zánik členství 27.6.2002
Adresa: Na Kopci 4190/30 , Jablonec nad Nisou 466 01
Místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Bařinka 19.1.2001 - 30.10.2003
Zánik členství 27.6.2002
Zánik funkce 27.6.2002
Adresa: Nová cesta 457 , Liberec 463 12
Člen představenstva Ing. Jiří Drda 30.10.2003 - 23.10.2006
Vznik členství 27.6.2002
Zánik členství 12.9.2006
Adresa: Slovanské údolí 237/4 , Liberec 460 14
Místopředseda představenstva Jiří Valášek 30.10.2003 - 23.10.2006
Vznik členství 27.6.2002
Zánik členství 12.9.2006
Vznik funkce 27.6.2002
Zánik funkce 12.9.2006
Adresa: Na Kopci 4190/30 , Jablonec nad Nisou 466 01
Předseda představenstva Ing. Miloš Vajner 30.10.2003 - 7.8.2007
Vznik členství 27.6.2002
Zánik členství 28.6.2007
Vznik funkce 27.6.2002
Zánik funkce 28.6.2007
Adresa: V Cihelně 419 , Liberec 463 12
předseda představenstva Ing. Miloš Vajner 7.8.2007 - 25.6.2010
Vznik členství 28.6.2007
Vznik funkce 28.6.2007
Adresa: 301 , Dlouhý Most 463 12
místopředseda představenstva Ing. Vlastimil Čadílek 23.10.2006 - 26.4.2011
Vznik členství 12.9.2006
Zánik členství 11.4.2011
Vznik funkce 12.9.2006
Zánik funkce 7.3.2011
Adresa: Vajsova 376/5 , Liberec 460 07
člen představenstva Ing. Pavel Žák 23.10.2006 - 26.4.2011
Vznik členství 12.9.2006
Adresa: Letná 421/24 , Liberec 460 01
předseda představenstva Ing. Miloš Vajner 25.6.2010 - 26.4.2011
Vznik členství 28.6.2007
Vznik funkce 28.6.2007
Adresa: 5 , Světlá pod Ještědem 463 43
místopředseda představenstva Ing. Pavel Žák 26.4.2011 - 26.1.2012
Vznik členství 12.9.2006
Zánik členství 12.12.2011
Vznik funkce 11.4.2011
Zánik funkce 12.12.2011
Adresa: Letná 421/24 , Liberec 460 01
předseda představenstva Ing. Miloš Vajner 26.4.2011 - 8.3.2012
Vznik členství 28.6.2007
Zánik členství 14.12.2011
Vznik funkce 28.6.2007
Zánik funkce 14.12.2011
Adresa: 5 , Světlá pod Ještědem 463 43
člen představenstva Bc. Petr Pucholt 26.4.2011 - 8.3.2012
Vznik členství 11.4.2011
Adresa: Polní 636 , Liberec 460 01
místopředseda představenstva Ing. Daniel Vajner 8.3.2012 - 30.10.2014
Vznik členství 9.1.2012
Vznik funkce 15.1.2012
Adresa: Kukelská 924/12 , Praha 198 00
místopředseda představenstva Ing. Daniel Vajner 30.10.2014 - 24.2.2015
Vznik členství 9.1.2012
Vznik funkce 15.1.2012
Adresa: Na svěcence 1839/31 , Praha 193 00
předseda představenstva Bc. Petr Pucholt 8.3.2012 - 2.6.2015
Vznik členství 11.4.2011
Vznik funkce 15.1.2012
Adresa: Polní 636 , Liberec 460 01
člen představenstva Matěj Vajner 8.3.2012 - 2.6.2015
Vznik členství 9.1.2012
Adresa: 301 , Dlouhý Most 463 12
člen představenstva Matěj Vajner 2.6.2015 - 25.2.2016
Vznik členství 9.1.2012
Adresa: 301 , Dlouhý Most 463 12
místopředseda představenstva Ing. Daniel Vajner 24.2.2015 - 12.6.2018
Vznik členství 9.1.2012
Zánik členství 29.4.2016
Vznik funkce 15.1.2012
Zánik funkce 29.4.2016
Adresa: Na svěcence 1839/31 , Praha 193 00
předseda představenstva Bc. Petr Pucholt 2.6.2015 - 12.6.2018
Vznik členství 11.4.2011
Zánik členství 11.4.2016
Vznik funkce 15.1.2012
Zánik funkce 11.4.2016
Adresa: Polní 636 , Liberec 460 01
člen představenstva Matěj Vajner 25.2.2016 - 12.6.2018
Vznik členství 9.1.2012
Zánik členství 29.4.2016
Adresa: Dlážděná 1417 , Liberec 463 11

Dozorčí rada CENTRUM BABYLON, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Miloš Vajner 14.6.2016
Vznik členství 29.4.2016
Adresa: 5 , Světlá pod Ještědem 463 43
Člen dozorčí rady Miroslava Radová 14.7.1997 - 2.8.1999
Adresa: Kráčiny 285 , Holešov 769 01
Člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Rada 14.7.1997 - 19.1.2001
Adresa: Kráčiny 285 , Holešov 769 01
Člen dozorčí rady Ing. Jiří Velechovský 2.8.1999 - 19.1.2001
Adresa: Černého 61 , Liberec 463 12
Předseda dozorčí rady Ing. Lidie Vajnerová 14.7.1997 - 30.10.2003
Zánik členství 27.6.2002
Zánik funkce 27.6.2002
Adresa: V Cihelně 419 , Liberec 463 12
Člen dozorčí rady Miloš Vajner 19.1.2001 - 30.10.2003
Vznik členství 18.5.2000
Zánik členství 27.6.2002
Adresa: Liberecká 3716/47 , Jablonec nad Nisou 466 01
Člen dozorčí rady Ing. Daniel Vajner 19.1.2001 - 30.10.2003
Vznik členství 18.5.2000
Zánik členství 27.6.2002
Adresa: Dlážděná 1417 , Liberec 463 11
Předseda dozorčí rady Ing. Lidie Vajnerová 30.10.2003 - 7.8.2007
Vznik členství 27.6.2002
Zánik členství 28.6.2007
Vznik funkce 29.8.2002
Zánik funkce 28.6.2007
Adresa: V Cihelně 419 , Liberec 463 12
Člen dozorčí rady Ing. Emanuel Krátký 30.10.2003 - 7.8.2007
Vznik členství 26.8.2002
Zánik členství 27.6.2007
Adresa: Borový vrch 293/25 , Liberec 460 01
Člen dozorčí rady Ing. Daniel Vajner 30.10.2003 - 7.8.2007
Vznik členství 27.6.2002
Zánik členství 28.6.2007
Adresa: Dlážděná 1417 , Liberec 463 11
předseda dozorčí rady Ing. Lidie Vajnerová 7.8.2007 - 25.6.2010
Vznik členství 28.6.2007
Zánik členství 3.3.2010
Vznik funkce 29.6.2007
Zánik funkce 3.3.2010
Adresa: 301 , Dlouhý Most 463 12
člen dozorčí rady Eva Čejková 7.8.2007 - 25.6.2010
Vznik členství 28.6.2007
Adresa: nám. Příbramské 154/3 , Liberec 460 05
člen dozorčí rady Ing. Emanuel Krátký 7.8.2007 - 3.10.2012
Vznik členství 28.6.2007
Zánik členství 29.6.2012
Adresa: Borový vrch 293/25 , Liberec 460 01
člen dozorčí rady Eva Kuřátková 25.6.2010 - 3.10.2012
Vznik členství 28.6.2007
Zánik členství 28.6.2012
Adresa: 45 , Pěnčín 468 21
předseda dozorčí rady Ing. Marcel Kratochvíl 25.6.2010 - 3.10.2012
Vznik členství 3.3.2010
Zánik členství 29.6.2012
Vznik funkce 3.3.2010
Zánik funkce 29.6.2012
Adresa: Mařanova 349 , Liberec 463 12
předseda dozorčí rady Ing. Marcel Kratochvíl 3.10.2012 - 2.6.2015
Vznik členství 29.6.2012
Zánik členství 26.6.2014
Vznik funkce 29.6.2012
Zánik funkce 26.6.2014
Adresa: Mařanova 349 , Liberec 463 12
člen Ing. Lidie Vajnerová 3.10.2012 - 2.6.2015
Vznik členství 29.6.2012
Adresa: 301 , Dlouhý Most 463 12
člen Irena Hastrdlová 3.10.2012 - 2.6.2015
Vznik členství 29.6.2012
Zánik členství 26.6.2014
Adresa: Holubova 593/4 , Liberec 463 12
člen dozorčí rady Ing. Lidie Vajnerová 2.6.2015 - 14.6.2016
Vznik členství 29.6.2012
Zánik členství 29.4.2016
Adresa: Ječná 930/8 , Liberec 460 15

Sbírka Listin CENTRUM BABYLON, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1005/SL 131 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 30.7.2015 24.11.2015 26.1.2016 2
B 1005/SL 130 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 24.11.2015 26.1.2016 7
B 1005/SL 129 notářský zápis [NZ 267/2015] Krajský soud v Ústí nad Labem 30.7.2015 24.11.2015 26.1.2016 10
B 1005/SL 127 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2014 5.9.2014 4.6.2015 3
B 1005/SL 126 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání mimořádné VH Krajský soud v Ústí nad Labem 26.2.2015 5.9.2014 4.6.2015 2
B 1005/SL 125 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 26.2.2015 5.9.2014 4.6.2015 6
B 1005/SL 124 notářský zápis [NZ 224/2015] Krajský soud v Ústí nad Labem 26.2.2015 5.9.2014 4.6.2015 6
B 1005/SL 123 notářský zápis [NZ 607/2014], stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 1.8.2014 5.9.2014 4.6.2015 10
B 1005/SL 122 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Ústí nad Labem 25.5.2014 25.9.2014 3.10.2014 28
B 1005/SL 121 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Ústí nad Labem 25.5.2013 20.8.2013 21.8.2013 35
B 1005/SL 120 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2013 20.8.2013 21.8.2013 2
B 1005/SL 119 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.5.2012 12.10.2012 15.10.2012 38
B 1005/SL 118 ostatní Zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2012 27.7.2012 31.7.2012 3
B 1005/SL 116 stanovy společnosti úplné znění Krajský soud v Ústí nad Labem 19.3.2012 28.3.2012 30.3.2012 18
B 1005/SL 115 ostatní Smlouva o upsání akcií Krajský soud v Ústí nad Labem 12.3.2012 16.3.2012 16.3.2012 3
B 1005/SL 114 ostatní Smlouva o upsání akcií Krajský soud v Ústí nad Labem 12.3.2012 16.3.2012 16.3.2012 3
B 1005/SL 113 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jedn.představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 15.1.2012 8.3.2012 12.3.2012 2
B 1005/SL 112 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 16.2.2012 8.3.2012 12.3.2012 3
B 1005/SL 111 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 9.1.2012 8.3.2012 12.3.2012 4
B 1005/SL 110 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 14.10.2011 8.3.2012 12.3.2012 6
B 1005/SL 109 notářský zápis NZ 44/2012 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.2.2012 8.3.2012 12.3.2012 4
B 1005/SL 108 notářský zápis NZ 17/2012 Krajský soud v Ústí nad Labem 9.1.2012 8.3.2012 12.3.2012 9
B 1005/SL 107 ostatní Zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2011 11.7.2011 14.7.2011 7
B 1005/SL 106 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.5.2011 11.7.2011 14.7.2011 36
B 1005/SL 105 podpisové vzory čestné prohl.Ing.P.Žák Krajský soud v Ústí nad Labem 12.4.2011 26.4.2011 2.5.2011 1
B 1005/SL 104 podpisové vzory čestné prohl.Bc.P.Pucholt Krajský soud v Ústí nad Labem 15.4.2011 26.4.2011 2.5.2011 1
B 1005/SL 103 ostatní Odtoupení z funkce Krajský soud v Ústí nad Labem 7.3.2011 26.4.2011 2.5.2011 1
B 1005/SL 102 ostatní Zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 11.4.2011 26.4.2011 2.5.2011 7
B 1005/SL 101 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 11.4.2011 26.4.2011 2.5.2011 2
B 1005/SL 100 ostatní Zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 7.3.2011 26.4.2011 2.5.2011 2
B 1005/SL 99 podpisové vzory ČP E.Kuřátková Krajský soud v Ústí nad Labem 9.8.2010 19.8.2010 23.8.2010 1
B 1005/SL 98 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2010 2.7.2010 8.7.2010 7
B 1005/SL 97 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.5.2010 2.7.2010 8.7.2010 39
B 1005/SL 96 podpisové vzory ČP Ing.M.Kratochvíl Krajský soud v Ústí nad Labem 29.3.2010 30.6.2010 8.7.2010 2
B 1005/SL 95 ostatní zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 3.3.2010 30.6.2010 8.7.2010 1
B 1005/SL 94 ostatní pozvánka n mimoř.VH Krajský soud v Ústí nad Labem 3.3.2010 30.6.2010 8.7.2010 2
B 1005/SL 93 ostatní seznam akcionářů Krajský soud v Ústí nad Labem 3.3.2010 30.6.2010 8.7.2010 1
B 1005/SL 92 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 3.3.2010 30.6.2010 8.7.2010 4
B 1005/SL 91 ostatní odstoupení z funkce Krajský soud v Ústí nad Labem 2.3.2010 30.6.2010 8.7.2010 1
B 1005/SL 89 notářský zápis NZ 283/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 4.8.2009 17.8.2009 2
B 1005/SL 88 notářský zápis NZ 215/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.6.2009 15.7.2009 17.7.2009 6
B 1005/SL 87 ostatní Zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 26.11.2008 15.7.2009 17.7.2009 6
B 1005/SL 86 ostatní Pozvánka na VH Krajský soud v Ústí nad Labem 15.10.2008 15.7.2009 17.7.2009 2
B 1005/SL 85 ostatní Zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2009 15.7.2009 17.7.2009 5
B 1005/SL 84 výroční zpráva za rok 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.6.2009 15.7.2009 17.7.2009 35
B 1005/SL 83 účetní závěrka zpráva auditora k VZ 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2008 31.7.2008 1.8.2008 3
B 1005/SL 82 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2008 31.7.2008 1.8.2008 28
B 1005/SL 81 účetní závěrka zpráva auditora k ZoVZ 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2008 31.7.2008 1.8.2008 3
B 1005/SL 80 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2008 31.7.2008 1.8.2008 6
B 1005/SL 79 podpisové vzory čestné prohlá.E.Čejková Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2007 8.8.2007 14.8.2007 1
B 1005/SL 78 podpisové vzory čestné prohlá.Ing.E.Krátký Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2007 8.8.2007 14.8.2007 1
B 1005/SL 77 podpisové vzory čestné prohlá.Ing.L.Vajnerová Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2007 8.8.2007 14.8.2007 1
B 1005/SL 76 podpisové vzory čestné prohlá.Ing.M.Vajner Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2007 8.8.2007 14.8.2007 1
B 1005/SL 75 ostatní zápis o konání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2007 8.8.2007 14.8.2007 5
B 1005/SL 74 ostatní zápis volební komise+voleb.řád Krajský soud v Ústí nad Labem 31.5.2007 13.8.2007 13.8.2007 3
B 1005/SL 73 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.5.2007 13.8.2007 13.8.2007 34
B 1005/SL 72 notářský zápis NZ 230/2007 stanovy Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2007 13.8.2007 13.8.2007 27
B 1005/SL 71 podpisové vzory čestné prohlá.Ing.P.Žák Krajský soud v Ústí nad Labem 18.10.2006 23.10.2006 24.11.2006 1
B 1005/SL 70 podpisové vzory čestné prohlá.Ing.V.Čadílek Krajský soud v Ústí nad Labem 12.10.2006 23.10.2006 24.11.2006 2
B 1005/SL 69 ostatní zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 12.9.2006 23.10.2006 24.11.2006 2
B 1005/SL 68 ostatní zápis o konání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 11.9.2006 23.10.2006 24.11.2006 3
B 1005/SL 67 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2006 19.7.2006 4.9.2006 4
B 1005/SL 66 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.5.2006 19.7.2006 4.9.2006 28
B 1005/SL 65 výroční zpráva 2004 konsolidovaná Krajský soud v Ústí nad Labem 9.6.2005 1.12.2005 16.12.2005 20
B 1005/SL 64 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.5.2005 1.12.2005 16.12.2005 29
B 1005/SL 63 ostatní zápis o konání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 13.6.2005 1.12.2005 16.12.2005 9
B 1005/SL 62 ostatní seznam věřitelů, oznámení Krajský soud v Ústí nad Labem 10.12.2004 24.3.2005 11.4.2005 5
B 1005/SL 60 ostatní smlouva o splacení zák. kapi. Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2003 25.10.2004 29.11.2004 2
B 1005/SL 59 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2003 25.10.2004 29.11.2004 1
B 1005/SL 58 ostatní listina upisovatelů Krajský soud v Ústí nad Labem 10.10.2001 25.10.2004 29.11.2004 1
B 1005/SL 57 ostatní prohlášení o úpisu akcií Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2003 25.10.2004 29.11.2004 1
B 1005/SL 56 ostatní potvrzení Krajský soud v Ústí nad Labem 11.4.2003 25.10.2004 29.11.2004 1
B 1005/SL 55 výroční zpráva 2003+zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2004 6.10.2004 27.10.2004 32
B 1005/SL 54 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 10.1.2003 31.3.2004 6.4.2004 4
B 1005/SL 53 notářský zápis NZ 274/2003, zak. dokumenty Krajský soud v Ústí nad Labem 3.9.2003 31.3.2004 6.4.2004 12
B 1005/SL 51 notářský zápis NZ 328/2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.10.2003 26.11.2003 4.12.2003 13
B 1005/SL 50 notářský zápis NZ 335/2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.10.2003 26.11.2003 4.12.2003 14
B 1005/SL 49 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2002 19.11.2003 3.12.2003 1
B 1005/SL 48 podpisové vzory čestné prohlá. Ing.E.Krátký Krajský soud v Ústí nad Labem 30.8.2002 19.11.2003 3.12.2003 2
B 1005/SL 47 podpisové vzory čestné prohlá. Ing.D.Vajner Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2002 19.11.2003 3.12.2003 2
B 1005/SL 46 podpisové vzory čestné prohlá. Ing.L.Vajnerová Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2002 19.11.2003 3.12.2003 2
B 1005/SL 45 podpisové vzory čestné prohlá. Ing.M.Vajner Krajský soud v Ústí nad Labem 12.8.2002 19.11.2003 3.12.2003 2
B 1005/SL 44 podpisové vzory čestné prohlá. J.Valášek Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2002 19.11.2003 3.12.2003 2
B 1005/SL 42 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 29.8.2002 19.11.2003 3.12.2003 3
B 1005/SL 41 rozhod. o statut. orgánu zápis z Vh Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2002 19.11.2003 3.12.2003 8
B 1005/SL 40 notářský zápis NZ 273/2002, zak. dokumenty Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2002 19.11.2003 3.12.2003 9
B 1005/SL 39 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2003 2.10.2003 16.10.2003 25
B 1005/SL 38 účetní závěrka výrok auditora 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.6.2003 2.10.2003 16.10.2003 2
B 1005/SL 37 ostatní zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2003 2.10.2003 16.10.2003 8
B 1005/SL 36 notářský zápis NZ 406/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 9.10.2001 18.3.2003 19
B 1005/SL 35 podpisové vzory Ing. Daniel Vajner Krajský soud v Ústí nad Labem 9.11.2001 18.3.2003 1
B 1005/SL 34 podpisové vzory Miloš Vajner Krajský soud v Ústí nad Labem 31.10.2001 18.3.2003 1
B 1005/SL 33 podpisové vzory Ing. Lidie Vajnerová Krajský soud v Ústí nad Labem 9.10.2001 18.3.2003 1
B 1005/SL 32 podpisové vzory Ing. Jaroslav Bařinka Krajský soud v Ústí nad Labem 9.10.2001 18.3.2003 1
B 1005/SL 31 podpisové vzory Jiří Valášek Krajský soud v Ústí nad Labem 9.10.2001 18.3.2003 1
B 1005/SL 30 podpisové vzory Ing. Miloš Vajner Krajský soud v Ústí nad Labem 9.10.2001 18.3.2003 1
B 1005/SL 29 účetní závěrka - výroční zpráva za rok 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2001 17.9.2001 28
B 1005/SL 28 notářský zápis NZ 113/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.3.2001 30.8.2001 4
B 1005/SL 27 notářský zápis NZ 112/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.3.2001 30.8.2001 3
B 1005/SL 26 účetní závěrka - výroční zpráva za r. 1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.6.2000 28.2.2001 26
B 1005/SL 25 ostatní - zápis mimořádné VH Krajský soud v Ústí nad Labem 18.5.2000 28.2.2001 2
B 1005/SL 24 notářský zápis NZ 302/99 Krajský soud v Ústí nad Labem 12.10.1999 15.2.2000 4
B 1005/SL 23 notářský zápis NZ 301/99 - jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 12.10.1999 15.2.2000 4
B 1005/SL 22 posudek znalce č. 2264-96/1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.5.1999 15.2.2000 44
B 1005/SL 21 posudek znalce č. 1767-81/1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.5.1999 15.2.2000 31
B 1005/SL 20 posudek znalce č. 2265-97/1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.5.1999 15.2.2000 105
B 1005/SL 19 posudek znalce č. 1763-77/1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.5.1999 15.2.2000 80
B 1005/SL 18 notářský zápis NZ 97/99 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.1999 13.12.1999 5
B 1005/SL 16 ostatní -zápis z jednání představenst. Krajský soud v Ústí nad Labem 11.10.1999 13.12.1999 1
B 1005/SL 15 notářský zápis NZ 64/99 Krajský soud v Ústí nad Labem 8.3.1999 1.10.1999 3
B 1005/SL 14 účetní závěrka -výroční zpráva za r.1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.5.1999 1.10.1999 20
B 1005/SL 9 notářský zápis NZ 214/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.7.1998 15.3.1999 4
B 1005/SL 8 notářský zápis NZ 212/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.7.1998 15.3.1999 20
B 1005/SL 7 notářský zápis NZ 213/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.7.1998 15.3.1999 3
B 1005/SL 6 notářský zápis NZ 271/97 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.8.1997 15.3.1999 3
B 1005/SL 5 notářský zápis NZ 270/97 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.8.1997 15.3.1999 4
B 1005/SL 4 notářský zápis NZ 269/97 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.8.1997 15.3.1999 20
B 1005/SL 12 posudek znalce - prohlášení k č.2043-167/1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.1998 15.3.1999 1
B 1005/SL 11 posudek znalce č. 2043-167/1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.1998 15.3.1999 140
B 1005/SL 10 posudek znalce č. 1625-74/1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.6.1998 15.3.1999 94
B 1005/SL 3 účetní závěrka - výrok nezáv. auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 3.6.1998 27.10.1998 13
B 1005/SL 2 notářský zápis NZ 181/97 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.1997 27.10.1998 23
B 1005/SL 1 notářský zápis NZ 82/97 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.4.1997 27.10.1998 21

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje CENTRUM BABYLON, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25022962
Jméno CENTRUM BABYLON, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Liberce
Vznik první živnosti: 14.7.1997
Celkový počet živností: 28
Aktivních živností: 8

Sídlo CENTRUM BABYLON, a.s.

Živnosti a provozovny CENTRUM BABYLON, a.s.

Živnost č. 1 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.7.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Nitranská 415/1, Liberec 460 07
Identifikační číslo provozovny 1003259251
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.11.1998
Provozovna č. 2
Provozovna Košická 415/6, Liberec 460 07
Identifikační číslo provozovny 1009533711
Zahájení provozování 28.3.2014

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.7.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Košická 460 01 Liberec
Identifikační číslo provozovny 1011310431
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 23.12.2016
Provozovna č. 2
Provozovna Nitranská 415/1, Liberec 460 07
Identifikační číslo provozovny 1003259227
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 13.5.1999
Provozovna č. 3
Provozovna Košická 415/6, Liberec 460 07
Identifikační číslo provozovny 1003259235
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 15.10.2000
Provozovna č. 4
Provozovna Nitranská 415/1, Liberec 460 07
Identifikační číslo provozovny 1003259243
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování 20.12.2007
Provozovna č. 5
Provozovna Nitranská 415/1, Liberec 460 07
Identifikační číslo provozovny 1003259251
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování 1.12.2009

Živnost č. 3 Kosmetické služby

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.4.1999
Provozovna č. 1
Provozovna Nitranská 415/1, Liberec 460 07
Identifikační číslo provozovny 1003259251
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.5.2015

Živnost č. 4 Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.4.1999
Provozovna č. 1
Provozovna Nitranská 415/1, Liberec 460 07
Identifikační číslo provozovny 1003259251
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.5.2015

Živnost č. 5 Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.4.1999

Živnost č. 6 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.10.2002

Živnost č. 7 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.3.2014
Provozovna č. 1
Provozovna Nitranská 415/1, Liberec 460 07
Identifikační číslo provozovny 1003259251
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.3.2014
Provozovna č. 2
Provozovna Košická 415/6, Liberec 460 07
Identifikační číslo provozovny 1009533711
Zahájení provozování 27.3.2014

Živnost č. 8 Pedikúra, manikúra

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.5.2015
Provozovna č. 1
Provozovna Nitranská 415/1, Liberec 460 07
Identifikační číslo provozovny 1003259251
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.5.2015

Živnost č. 9 Pronájem bytových a nebytových prostor

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.7.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /kromě zboží vyhr. v příl. 1-3 zák.č.455/91 Sb.o živn.podnikání/

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.7.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Provozování zábavných zařízení a zábavných center /mimo her podléhajících režimu zák.č.202/1990 Sb./

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.7.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Organizování spotřebitelských soutěží a jiných podobných her (vyjma ustanovení zákona č. 202/1990 Sb.)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Holičství, kadeřnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.4.1999
Zánik oprávnění 12.8.2013

Živnost č. 14 Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.4.1999
Zánik oprávnění 13.7.2001

Živnost č. 15 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.4.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Masérské služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.4.1999
Zánik oprávnění 16.10.2000

Živnost č. 17 Provozování garáží a odstavných ploch pro osobní motorová vozidla

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.4.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Vydávání a distribuce periodických tiskovin

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.4.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Agentážní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.4.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Výroba, organizování a pořádání audiovizuálních produkcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.4.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových záznamů a prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.4.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Činnost ekonomických a organizačních poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.4.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.4.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.4.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Směnárenská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.5.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.10.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Provozování cestovní agentury

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.10.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Provozování solárií

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.5.2003
Zánik oprávnění 18.10.2016
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán CENTRUM BABYLON, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Daniel Vajner
Člen statutárního orgánu Mgr. Jakub Vajner
Člen statutárního orgánu Miloš Vajner
Člen statutárního orgánu Bc. Matěj Vajner
Člen statutárního orgánu Bc. Petr Pucholt

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje CENTRUM BABYLON, a.s.

IČO: 25022962
Firma: CENTRUM BABYLON, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Liberec
Základní územní jednotka: Liberec (nečleněné město)
Počet zaměstnanců: 200 - 249 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 14.7.1997

Sídlo CENTRUM BABYLON, a.s.

Sídlo: Nitranská 415/1, Liberec 460 07

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Hotely
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Činnosti cestovních agentur
Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří
Provozování sportovních zařízení
Činnosti lunaparků a zábavních parků
Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu
tracking image