Firma CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s. IČO 46356533


CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s. (46356533) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Jana Palacha 1294, Mladá Boleslav 293 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 7. 1993 a je stále aktivní. CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 2061
IČO (identifikační číslo osoby) 46356533
Jméno CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 2.7.1993
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 30.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 7 30.7.2014 - 10.2.2015
Počet členů dozorčí rady: 6 30.7.2014 - 10.2.2015
Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 18.2.2010 o zvýšení základního kapitálu akciové společnosti o částku ve výši 11.200.000,--Kč a to nepeněžitým vkladem, jeho hodnota byla stanovena znaleckým posudkem číslo 3584/13 ze dne 11.2.2010 soudního znalce Pe tra Drahoty. 11.5.2010 - 10.2.2015
Jediný akcionář společnosti ve smyslu ust. § 190 odst. 1 zák.č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů při výkonu působnosti valné hromady učinil dne 18.2.2010 následující rozhodnutí: Jediný akcionář rozhodl: - o zvýšení základního kapitálu akciové společnosti CENTROTHERM Mladá Boleslav a.s. o částku ve výši 11.200.000,--Kč, slovy: jedenáct milionů dvěstě tisíc korun českých, t.j. z částky 165.053.388,-- Kč, slovy: jednosto šedesát pět milionů padesát tři tisí ce třista osmdesát osm korun českých, na částku 176.253.388,-- Kč, slovy: jednosto sedmdesát šest milionů dvěstě padesát tři tisíce třista osmdesát osm korun českých a to nepeněžitým vkladem, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu a to bez omezení, - o upsání deseti (10) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.120.000,-- Kč, slovy: jeden milion jednosto dvacet tisíc korun českých, které budou vydány v listinné podobě a převod akcií není omezen, - že emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich nominální hodnotě a bude splacen výhradně nepeněžitým vkladem - že dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená, zůstávají beze změny, - že akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu ustanovení § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že veškeré akcie budou upisovány nepeněžitým vkladem jediného akcionáře - statutárního města Mladá Boleslav. Jediný akcionář vzal na vědomí: - prohlášení jediného akcionáře o využitelnosti nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti vzhledem k předmětu podnikání, dále prohlášení o důležitém zájmu společnosti na zvýšení základního kapitálu a zprávu představenstva společnosti podle § 204 odst. 3 obchodního zákoníku. Jediný akcionář schválil: - předmět nepeněžitého vkladu, který tvoří následující nemovitosti: - budova bez čp/če postavená na pozemku - stavební parcela číslo 6306, pozemek stavební parcela číslo 6306 o výměře 404 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek stavební parcela číslo 6297 o výměře 703 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parcelní čís lo 862/49 o výměře 1945 m2 - ostatní plocha, vše v katastrálním území a obci Mladá Boleslav, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav, na listu vlastnictví číslo 10001 pro obec a katastrální území Mladá Bol eslav, když tento nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem číslo 3584/13 soudního znalce Petra Drahoty, který byl ustanoven usnesením Krajského soudu v Praze, č.j. 2 Nc 492/2009-8 ze dne 30. prosince 2009, celkovou částkou 11.230.345,-- Kč, slovy: j edenáct milionů dvěstě třicet tisíc třista čtyřicet pět korun českých, - výši ocenění nepeněžitého vkladu tak, jak je uvedena v uvedeném znaleckém posudku, - že na tento nepeněžitý vklad se vydá deset (10) kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.120.000,-- Kč, slovy: jeden milion jednosto dvacet tisíc korun českých, které budou vydány v listinné podobě, - že hodnota nepeněžitého vkladu bude podle rozhodnutí jediného akcionáře činit částku 11.200.000,-- Kč, slovy: jedenáct milionů dvěstě tisíc korun českých, s tím, že rozdíl mezi částkou, kterou znalec ocenil předmět nepeněžitého vkladu a částkou, která s e započítává na vklad do základního kapitálu, tedy částka 30.345,-- Kč, slovy: třicet tisíc třista čtyřicet pět korun českých, je emisní ážio (§ 163a odst. 2 obchodního zákoníku). Jediná akcionář rozhodl: - že akcie upíše jediný akcionář - Statutární město Mladá Boleslav se sídlem Mladá Boleslav, Komenského náměstí 61, PSČ 293 49, identifikační číslo 002 38 295, a to deset (10) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.120.000,-- Kč, slovy: jeden milion jednosto dvacet tisíc korun českých, které budou vydány v listinné podobě, - že akcie budou upisovány bez veřejné nabídky, a to postupem podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, - že lhůta pro úpis nových akcií, t.j. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí šedesát (60) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři, když návrh smlouvy vytvoří představenstvo společnosti, které je povinno odeslat návrh smlo uvy o upsání akcií jediným akcionářem do třicetí (30) dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře učiněného v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, - že místem pro úpis nových akcií je sídlo společnosti na adrese Mladá Boleslav, Jana Palacha 1294, - že místem pro splacení nepeněžitého vkladu na zvýšení základního kapitálu je sídlo společnosti CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s., na adrese Mladá Boleslav, Jana Palacha 1294 a lhůtou pro splacení nepeněžitého vkladu je třicet (30) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři, když jediný akcionář - statutární město Mladá Boleslav, je povinen v této lhůtě a v určeném místě předat správci vkladu písemné prohlášení podle § 60 odst. 2 obchodního zákoníku a dále uzavřít písemnou smlouvu o  upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. 12.4.2010 - 11.5.2010
Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 28.2.2008 o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 18.684.000,- Kč (z částky 146.369.388,- Kč na částku 165.053.388,- Kč) a to nepeněžitým vkladem, jehož hodnota byla zjištěna znaleckým posudkem č. 3310/1 76 ze dne 26.11.2007 soudního znalce Petra Drahoty. 20.5.2008 - 10.2.2015
Jediný akcionář společnosti ve smyslu ust. § 190 odst. 1 zák.č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů při výkonu působnosti valné hromady učinil dne 28.2. 2008 následující rozhodnutí: Jediný akcionář rozhodl: - o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 18,684.000,-- Kč slovy osmnáct milionů šest set osmdesát čtyři tisíce korun českých nepeněžitým vkladem, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu - o upsání 10 slovy deseti akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1,868.400,-- Kč slovy jeden milion osm set šedesát osm tisíc čtyři sta korun českých, kmenových, znějících na jméno, v listinné podobě, převod akcií není omezen, - že emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich nominální hodnotě a bude splacen výhradně nepeněžitým vkladem, - dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená, zůstávají beze změny, - akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a Obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že veškeré akcie budou upisovány nepeněžitým vladem jediného akcionáře Jediný akcionář schválil: - že předmět nepeněžitého vkladu je tvořen: budovou bez čp/če - občanská vybavenost, na pozemku, evidovaném jako stavební parcela, parcelní číslo 6297, v k.ú. Mladá Boleslav, zapsáno na LV 10001 pro obec Mladá Boleslav. Tato budova je označena ve znaleckém posudku číslo 3310/176 ze dne 27.11.2007 znalce Petra Drahoty jako hala pro výrobní energetiku. Dále v tomto posudku jsou oceněny venkovní úpravy, a to vodovodní přípojky, první kanalizační přípojka, druhá kanalizační přípojka, třetí kanalizační přípojka, betonové dlažby monolitické, elektropřípojka zemním kabelem, plot z pletiva do ocelových sloupků, vrátka z pletiva do rámu a vrata vjezdová. Dále v tomto posudku jsou oceněny inženýrské stavby, a to podzemní teplovod ní kanály (SEKUNDER) a horkovodní napáječ ze závodu ŠKODA (PRIMER). Toto ocenění je označeno jako stavební část posudku. Posudek obsahuje dále ocenění technologické části podle znaleckého posudku číslo 2728-50/07 ze dne 19.11.2007 znalce Ing. Jana Uhlíře, který oceňuje strojně technologické zařízení výměníkové stanice HN3, a to část I. a část II. Tento nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem číslo 3310/176 ze dne 26.11.2007 soudního znalce Petra Drahoty, který byl ustanoven usnesením Krajského soudu v Praze, č.j. 2 Nc 507/2007-10 ze dne 27.8.2007, které nabylo právní moci dne 15.9.2007, cel kovou částkou 18.684.550,- Kč slovy osmnáct milionů šest set osmdesát čtyři tisíce pět set padesát korun českých. - výši ocenění nepeněžitého vkladu tak, jak je uvedena shora uvedeném znaleckém posudku. Na tento nepeněžitý vklad se vydá 10 slovy deseti kusů nových akcií, o jmenovité hodnotě každé akcie 1,868.400,-- Kč slovy jeden milion osm set šedesát osm tisíc čtyři sta korun českých, kmenových, znějících na jméno, v listinné podobě. Hodnota nepeněžitého vkladu bude dle rozhodnutí jediného akcionáře činit 18.684.000,- Kč s tím, že rozdíl mezi částkou, kterou znalec ocenil předmět nepeněžitého vkladu a částkou, která se započítává na vklad do základního kapitálu, tedy částka 550,- Kč, bude emisní ážio. Jediný akcionář rozhodl, že: - akcie upíše jediný akcionář Statutární Město Mladá Boleslav, se sídlem Mladá Boleslav, Komenského náměstí 61, PSČ 293 49, IČ 00 23 82 95, a to 10 slovy deset akcií, o jmenovité hodnotě každé akcie 1,868.400,-- Kč slovy jeden milion osm set šedesát osm t isíc čtyři sta korun českých, kmenových, znějících na jmého, v listinné podobě, - akcie budou upisovány bez veřejné nabídky, a to postupem podle § 204, odst. 5) Obchodního zákoníku, - lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 30 slovy třicet dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jediným akcionářem představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií jediným akci onářem do 7 slovy sedmi dnů ode dne právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře učiněného v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, - místem pro úpis nových akcií je sídlo společnosti na adrese Mladá Boleslav, Jana Palacha 1294, - že místem pro splacení nepeněžitého vkladu na zvýšení základního kapitálu je sídlo společnosti CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s., na adrese Mladá Boleslav, Jana Palacha 1294 a lhůtou pro splacení nepeněžitého vkladu je 40 slovy čtyřicet dnů od doručení n ávrhu smlouvy o upsání akcií jediným akcionářem. Jediný akcionář statutární město Mladá Boleslav je povinen v této lhůtě a v určeném místě předat správci vkladu písemné prohlášení podle § 60 odst.1) Obchodního zákoníku a dále uzavřít písemnou smlouvu o vkladu, kterou jménem společnosti uzavírá správce vkladu podle § 60 odst. 2) Obchodního zákoníku. 7.4.2008 - 20.5.2008
a) Snížení základního kapitálu akciové společnosti CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s. o 87.074.612,- Kč (slovy: osmdesátsedmmilionůsedmdesátčtyřitisícešestsetdvanáct korun českých). b) Důvod snížení základního kapitálu. Důvodem snížení základního kapitálu je přebytek vlastních zdrojů. Částka odpovídající základnímu kapitálu bude vyplacena jedinému akcionáři. c) Rozsah snížení základního kapitálu. Rozsah snížení základního kapitálu je určen pevnou částkou, která činí 87.074.612,- Kč (slovy: osmdesátsedmmilionůsedmdesátčtyřitisícešestsetdvanáct korun českých), to znamená, že základní kapitál se snižuje z částky 233.444.000,- Kč (slovy: dvěstětřicett řimilionyčtyřistačtyřicetčtyřitisíce korun českých) na částku 146.369.388,- Kč (slovy: jednostočtyřicetšestmilionůtřistašedesátdevěttisíctřistaosmdesátosm korun českých). d) Způsob snížení základního kapitálu Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií, a to tak, že jmenovitá hodnota jedné akcie se z 1.000,- Kč (slovy: jednohotisíce korun českých) snižuje o 373,- Kč (slovy: třistasedmdesáttři koruny české) na jmenovitou hodnotu 627,- Kč (šestsetdvacetsedm korun českých) a jmenovitá hodnota jedné akcie o dosavadní jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) se snižuje o 373.000,- Kč (slovy: třistasedmdesáttřitisíce korun českých) na hodnotu 627.000,- Kč (s lovy: šestsetdvacetsedmtisíc korun českých). e) Lhůta pro předložení akcií k vyznačení nové jmenovité hodnoty činí třicet (30) dnů od nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu snížení základního kapitálu. Akcionáři bude sdělen počátek běhu třicetidenní lhůty dopisem. 30.5.2005 - 30.11.2005
Zvýšené základní jmění společnosti dalším vkladem zakladatele, spočívajícím v movitém majetku převedeném z Městského bytového podniku Mladá Boleslav s.p. je specifikováno a oceněno Odborným posudkem o ceně podniku Centrotherm a.s. Mladá Boleslav zpracovaném firmou KOPPREA spol. s r.o. č.zák. 484-3290/93 ze dne 29.10.1993. 22.6.1994 - 10.2.2015
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného nemovitého majetku. Specifikace a ocenění vkládaného majetku je obsaženo v souladu § 163, odst.1, písm. e), a § 171, odst.3, zák.č. 513/1991 Sb., ve znaleckém posudku č. 111/93 ze dne 13.4.1993 znalce pro obor ekonomika, ceny a odhady nemovitostí, ing. Mariana Vrama. 2.7.1993 - 2.7.1993
Údaje o zřízení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je město Mladá Boleslav. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 11.12.1992 bylo zároveň rozhodnuto o založení společnosti, schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 2.7.1993 - 10.2.2015
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného nemovitého majetku. Specifikace a ocenění vkládaného majetku je obsaženo v souladu § 163, odst.1, písm. e), a § 171, odst.3, zák.č. 513/1991 Sb., ve znaleckém posudku č. 111/93 ze dne 13.4.1993 znalce pro obor ekonomika, ceny a odhady nemovitostí, ing. Mariana Urama. 2.7.1993 - 10.2.2015

Aktuální kontaktní údaje CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s.

Kapitál CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s.

zakladni jmění 176 253 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.5.2010
zakladni jmění 165 053 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.5.2008 - 11.5.2010
zakladni jmění 146 369 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.11.2005 - 20.5.2008
zakladni jmění 233 444 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.1.2005 - 30.11.2005
zakladni jmění 196 444 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.5.1996 - 5.1.2005
zakladni jmění 144 668 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.6.1994 - 13.5.1996
zakladni jmění 72 985 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 2.7.1993 - 22.6.1994

Akcie CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 4 000 Kč 2 30.7.2014
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 35 249 30.7.2014
Kmenové akcie na jméno 388 Kč 1 12.6.2012
Akcie na jméno 4 000 Kč 2 12.6.2012 - 30.7.2014
Akcie na jméno 5 000 Kč 35 249 12.6.2012 - 30.7.2014
Kmenové akcie na jméno 1 120 000 Kč 10 11.5.2010 - 12.6.2012
Kmenové akcie na jméno 1 868 400 Kč 10 20.5.2008 - 12.6.2012
Akcie na jméno 627 Kč 196 444 30.11.2005 - 12.6.2012
Akcie na jméno 627 000 Kč 37 30.11.2005 - 12.6.2012
Akcie na jméno 1 000 Kč 196 444 5.1.2005 - 30.11.2005
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 37 5.1.2005 - 30.11.2005
Akcie na majitele 1 000 Kč 196 444 13.5.1996 - 5.1.2005
Akcie na majitele 1 000 Kč 144 668 22.6.1994 - 13.5.1996
Akcie na majitele 1 000 Kč 72 985 2.7.1993 - 22.6.1994

Sídlo CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Jana Palacha 1294 , Mladá Boleslav 293 01 30.7.2014
Adresa Jana Palacha 1294 , Mladá Boleslav 293 01 2.7.1993 - 30.7.2014

Předmět podnikání CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s.

Platnost údajů od - do
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 16.11.2015
Zámečnictví, nástrojářství 20.8.2009
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 20.8.2009
Obráběčství 20.8.2009
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 20.8.2009
Hostinská činnost 20.8.2009
Vodoinstalatérství, topenářství 20.8.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 20.8.2009
koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej podle § 33 písm. a) zák. č. 455/91 13.5.1996 - 20.8.2009
zprostředkování obchodu zboží a služeb 13.5.1996 - 20.8.2009
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, vč.poskytování dalších služeb 13.5.1996 - 20.8.2009
provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici 13.5.1996 - 20.8.2009
hostinská činnost ( bez ubytovacích zařízení) vyjma prodeje nealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích 13.5.1996 - 20.8.2009
obslužný servis teplofikace 2.7.1993 - 20.8.2009
komplexní poradenská a vyhodnocovací činnost při vytápění objektů 2.7.1993 - 20.8.2009
zámečnictví 2.7.1993 - 20.8.2009
kovoobrábění 2.7.1993 - 20.8.2009
vodoinstalatérství 2.7.1993 - 20.8.2009
elektroinstalatérství 2.7.1993 - 20.8.2009
výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání 2.7.1993 - 20.8.2009
montáž a opravy měřící a regulační techniky 2.7.1993 - 20.8.2009

vedení firmy CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s.

Statutární orgán CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje navenek samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, kromě následujících výjimek. Společnost zastupují společně předseda představenstva a místopředseda představenstva v záležitostech uzavření smlouvy o zápůjčc e nebo smlouvy o úvěru, zavazování společnosti k plnění vyššímu než 1 000 000 Kč bez DPH v rámci jednoho závazkového vztahu, při převodech nemovitých věcí. 30.7.2014
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva a místopředseda představenstva společně. V případě nepřítomnosti předsedy nebo místopředsedy zmocní předseda nebo místopředseda představenstva k jednání jiného člena představenstva jako svého zástupce. 2.8.2007 - 30.7.2014
Způsob jednání jménem společnosti: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, nebo ředitel pouze je-li k tomu písemně pověřen představenstvem. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď podepisují společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen nebo ředitel pouze je-li k tomu písemně pověřen představenstvem. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 2.7.1993 - 2.8.2007
Předseda představenstva Ing. Miroslav Olšák 15.3.2019
Vznik členství 1.1.2019
Vznik funkce 3.1.2019
Adresa: Boženy Němcové 578/29 , Mladá Boleslav 293 01
Místopředseda představenstva Václav Sedláček 15.3.2019
Vznik členství 1.1.2019
Vznik funkce 3.1.2019
Adresa: Na Radouči 1312 , Mladá Boleslav 293 01
Člen představenstva Michal Koliáš 15.3.2019
Vznik členství 1.1.2019
Adresa: 130 , Mladá Boleslav 293 01
Člen představenstva Bohumil Rosenkranz 15.3.2019
Vznik členství 1.1.2019
Adresa: U cukrovaru 21 , Mladá Boleslav 293 01
Člen představenstva Jakub Michal 15.3.2019
Vznik členství 1.1.2019
Adresa: Štúrova 1002 , Mladá Boleslav 293 01
člen představenstva ing. Miloš Pruckner 2.7.1993 - 31.1.1997
Adresa: Smetanova 451/20 , Mladá Boleslav 293 01
člen představenstva ing. Kateřina Kosíková 2.7.1993 - 31.1.1997
Adresa: Jana Palacha 1121 , Mladá Boleslav 293 01
člen představenstva ing. Petr Kadaník 2.7.1993 - 31.1.1997
Adresa: tř. Václava Klementa 846 , Mladá Boleslav 293 01
člen představenstva Miroslava Dvořáková 2.7.1993 - 31.1.1997
Adresa: Hradišťská 180/40 , Kosmonosy 293 06
člen představenstva Jaromír Kolda 2.7.1993 - 31.1.1997
Adresa: 101 , Řepov 293 01
člen představenstva ing. Petr Kadaník 31.1.1997 - 30.5.2000
Adresa: tř. Václava Klementa 846 , Mladá Boleslav 293 01
člen představenstva ing. Miloš Pruckner 31.1.1997 - 12.6.2002
Adresa: Smetanova 451/20 , Mladá Boleslav 293 01
člen představenstva ing. Kateřina Kosíková 31.1.1997 - 12.6.2002
Adresa: Jana Palacha 1121 , Mladá Boleslav 293 01
člen představenstva Miroslava Dvořáková 31.1.1997 - 12.6.2002
Adresa: Hradišťská 180/40 , Kosmonosy 293 06
člen představenstva Jaromír Kolda 31.1.1997 - 12.6.2002
Adresa: 101 , Řepov 293 01
člen představenstva ing. Petr Kadaník 30.5.2000 - 12.6.2002
Adresa: tř. Václava Klementa 846 , Mladá Boleslav 293 01
člen představenstva Ing. Pavel Francírek 12.6.2002 - 18.9.2003
Zánik členství 2.7.2003
Adresa: Žižkova 472/4 , Mladá Boleslav 293 01
člen představenstva Ludovít Zahrada 12.6.2002 - 18.9.2003
Zánik členství 2.7.2003
Adresa: Mládežnická 1273 , Mladá Boleslav 293 01
člen představenstva Ing. Miloš Prückner 12.6.2002 - 2.8.2007
Zánik členství 17.5.2007
Adresa: Smetanova 451/20 , Mladá Boleslav 293 01
člen představenstva Ing. Miroslav Olšák 12.6.2002 - 2.8.2007
Zánik členství 17.5.2007
Adresa: Boženy Němcové 578/29 , Mladá Boleslav 293 01
člen představenstva Ing. Petr Kadaník 12.6.2002 - 2.8.2007
Zánik členství 17.5.2007
Adresa: tř. Václava Klementa 846 , Mladá Boleslav 293 01
člen představenstva Ing. Josef Dovolil 18.9.2003 - 2.8.2007
Vznik členství 2.7.2003
Zánik členství 17.5.2007
Adresa: Hálkova 253 , Mladá Boleslav 293 01
člen představenstva Jaromír Kolda 18.9.2003 - 2.8.2007
Vznik členství 2.7.2003
Zánik členství 17.5.2007
Adresa: 101 , Řepov 293 01
člen představenstva Přemysl Tišer 2.8.2007 - 20.8.2009
Vznik členství 17.5.2007
Zánik členství 22.1.2009
Adresa: Chrástecká 97 , Mladá Boleslav 293 01
člen představenstva Daniel Marek 20.8.2009 - 22.3.2011
Vznik členství 22.1.2009
Zánik členství 28.2.2011
Adresa: Štúrova 1001 , Mladá Boleslav 293 01
člen představenstva Přemysl Tišer 22.3.2011 - 1.9.2013
Vznik členství 1.3.2011
Zánik členství 22.5.2014
Adresa: Chrástecká 97 , Mladá Boleslav 293 01
člen představenstva Václav Sedláček 2.8.2007 - 30.7.2014
Vznik členství 17.5.2007
Zánik členství 17.8.2011
Adresa: Na Radouči 1312 , Mladá Boleslav 293 01
předseda představenstva Ing. Vladimír Tregl 2.8.2007 - 4.9.2014
Vznik členství 17.5.2007
Zánik členství 17.8.2011
Vznik funkce 22.5.2007
Zánik funkce 17.8.2011
Adresa: Svatojánská 804 , Bakov nad Jizerou 294 01
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Olšák 2.8.2007 - 4.9.2014
Vznik členství 17.5.2007
Zánik členství 17.8.2011
Vznik funkce 22.5.2007
Zánik funkce 17.8.2011
Adresa: Boženy Němcové 578/29 , Mladá Boleslav 293 01
člen představenstva Miroslava Kašpárková 2.8.2007 - 4.9.2014
Vznik členství 17.5.2007
Zánik členství 17.8.2011
Adresa: Václavkova 760 , Mladá Boleslav 293 01
člen představenstva Ing. Emil Zeithaml 2.8.2007 - 4.9.2014
Vznik členství 17.5.2007
Zánik členství 17.8.2011
Adresa: náměstí Republiky 826/37 , Mladá Boleslav 293 01
člen představenstva Petr Misík 2.8.2007 - 4.9.2014
Vznik členství 17.5.2007
Zánik členství 17.8.2011
Adresa: Lukášova 100/7 , Mladá Boleslav 293 01
člen představenstva Přemysl Tišer 1.9.2013 - 4.9.2014
Vznik členství 1.3.2011
Zánik členství 22.5.2014
Adresa: Chrástecká 97 , Mladá Boleslav 293 01
člen představenstva Václav Sedláček 30.7.2014 - 4.9.2014
Vznik členství 17.5.2007
Zánik členství 17.8.2011
Adresa: Na Radouči 1312 , Mladá Boleslav 293 01
Předseda představenstva Ing. Vladimír Tregl 4.9.2014 - 10.2.2015
Vznik členství 22.5.2014
Zánik členství 31.12.2014
Vznik funkce 22.5.2014
Zánik funkce 31.12.2014
Adresa: Svatojánská 804 , Bakov nad Jizerou 294 01
Místopředseda představenstva Ing. Miroslav Olšák 4.9.2014 - 10.2.2015
Vznik členství 22.5.2014
Zánik členství 31.12.2014
Vznik funkce 22.5.2014
Zánik funkce 31.12.2014
Adresa: Boženy Němcové 578/29 , Mladá Boleslav 293 01
Člen představenstva Miroslava Kašpárková 4.9.2014 - 10.2.2015
Vznik členství 22.5.2014
Zánik členství 31.12.2014
Adresa: Václavkova 760 , Mladá Boleslav 293 01
Člen představenstva Václav Sedláček 4.9.2014 - 10.2.2015
Vznik členství 22.5.2014
Zánik členství 31.12.2014
Adresa: Na Radouči 1312 , Mladá Boleslav 293 01
Člen představenstva Emil Zeithaml 4.9.2014 - 10.2.2015
Vznik členství 22.5.2014
Zánik členství 31.12.2014
Adresa: náměstí Republiky 826/37 , Mladá Boleslav 293 01
Člen představenstva Petr Misík 4.9.2014 - 10.2.2015
Vznik členství 22.5.2014
Zánik členství 31.12.2014
Adresa: Lukášova 100/7 , Mladá Boleslav 293 01
Člen představenstva Přemysl Tišer 4.9.2014 - 10.2.2015
Vznik členství 22.5.2014
Zánik členství 31.12.2014
Adresa: Chrástecká 97 , Mladá Boleslav 293 01
Člen představenstva Michal Koliáš 10.2.2015 - 22.4.2016
Vznik členství 1.1.2015
Adresa: Alešova 577/6 , Mladá Boleslav 293 01
Předseda představenstva Ing. Miroslav Olšák 10.2.2015 - 15.3.2019
Vznik členství 1.1.2015
Zánik členství 31.12.2018
Vznik funkce 5.1.2015
Zánik funkce 31.12.2018
Adresa: Boženy Němcové 578/29 , Mladá Boleslav 293 01
Místopředseda představenstva Václav Sedláček 10.2.2015 - 15.3.2019
Vznik členství 1.1.2015
Zánik členství 31.12.2018
Vznik funkce 5.1.2015
Zánik funkce 31.12.2018
Adresa: Na Radouči 1312 , Mladá Boleslav 293 01
Člen představenstva Bohumil Rosenkranz 10.2.2015 - 15.3.2019
Vznik členství 1.1.2015
Zánik členství 31.12.2018
Adresa: U cukrovaru 21 , Mladá Boleslav 293 01
Člen představenstva Miroslava Kašpárková 10.2.2015 - 15.3.2019
Vznik členství 1.1.2015
Zánik členství 31.12.2018
Adresa: Václavkova 760 , Mladá Boleslav 293 01
Člen představenstva Michal Koliáš 22.4.2016 - 15.3.2019
Vznik členství 1.1.2015
Zánik členství 31.12.2018
Adresa: 130 , Mladá Boleslav 293 01

Dozorčí rada CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s.

Platnost údajů od - do
Předseda dozorčí rady Ing. Jakub Starý 15.3.2019
Vznik členství 1.1.2019
Vznik funkce 21.1.2019
Adresa: Jana Palacha 1021 , Mladá Boleslav 293 01
Místopředseda dozorčí rady Jaroslava Zemanová 15.3.2019
Vznik členství 21.1.2019
Vznik funkce 21.1.2019
Adresa: 63 , Mnichovo Hradiště 295 01
Člen dozorčí rady Zdeňka Veškrnová 15.3.2019
Vznik členství 1.1.2019
Adresa: tř. Václava Klementa 835 , Mladá Boleslav 293 01
Člen dozorčí rady Ing. Karel Horčička 15.3.2019
Vznik členství 1.1.2019
Adresa: Havlíčkova 880 , Mladá Boleslav 293 01
Člen dozorčí rady Ing. Miroslav Horák 15.3.2019
Vznik členství 1.1.2019
Adresa: Kupeckého 606/7 , Mladá Boleslav 293 01
Člen dozorčí rady Ing. Stanislav Starý 15.3.2019
Vznik členství 1.1.2019
Adresa: Zahradníkova 1483 , 293 01 Mladá Boleslav Česká republika
Jméno ing. Jaroslav Huk 2.7.1993 - 31.1.1997
Adresa: Jana Palacha 1032 , Mladá Boleslav 293 01
Jméno ing. Hana Paloušová 2.7.1993 - 31.1.1997
Adresa: Jiráskova 840 , Mladá Boleslav 293 01
Jméno ing. Emil Zeithamel 2.7.1993 - 31.1.1997
Adresa: náměstí Republiky 826/37 , Mladá Boleslav 293 01
Jméno ing. Jaroslav Huk 31.1.1997 - 15.10.1997
Adresa: Jana Palacha 1032 , Mladá Boleslav 293 01
Jméno ing. Hana Paloušová 31.1.1997 - 12.6.2002
Adresa: Jiráskova 840 , Mladá Boleslav 293 01
Jméno ing. Emil Zeithamel 31.1.1997 - 12.6.2002
Adresa: náměstí Republiky 826/37 , Mladá Boleslav 293 01
Jméno Zdeňka Rubošová 15.10.1997 - 12.6.2002
Adresa: Pionýrů 777 , Kosmonosy 293 06
člen Jaroslav Buřil 12.6.2002 - 18.9.2003
Zánik členství 2.7.2003
Adresa: Pražská 98/8 , Mladá Boleslav 293 01
člen Zdeňka Rubošová 12.6.2002 - 2.8.2007
Zánik funkce 17.5.2007
Adresa: Pionýrů 777 , Kosmonosy 293 06
člen Ing. Emil Zeithamel 12.6.2002 - 2.8.2007
Zánik členství 17.5.2007
Adresa: náměstí Republiky 826/37 , Mladá Boleslav 293 01
člen Robin Povšík 23.11.2004 - 2.8.2007
Vznik členství 12.3.2004
Zánik členství 17.5.2007
Adresa: Jičínská 1132 , Mladá Boleslav 293 01
předseda dozorčí rady PhDr. Pavel Filip 2.8.2007 - 22.3.2011
Vznik členství 17.5.2007
Zánik členství 28.2.2011
Vznik funkce 22.5.2007
Zánik funkce 28.2.2011
Adresa: Janáčkova 732/23 , Mladá Boleslav 293 01
člen dozorčí rady Luboš Dvořák 2.8.2007 - 22.3.2011
Vznik členství 17.5.2007
Zánik členství 28.2.2011
Adresa: tř. Václava Klementa 804 , Mladá Boleslav 293 01
člen dozorčí rady Václava Čížková 22.3.2011 - 26.5.2011
Vznik členství 1.3.2011
Adresa: Laurinova 486/37 , Mladá Boleslav 293 01
místopředseda dozorčí rady Zdeňka Rubošová 2.8.2007 - 17.10.2013
Zánik členství 3.10.2013
Vznik funkce 22.5.2007
Zánik funkce 3.10.2013
Adresa: Pionýrů 777 , Kosmonosy 293 06
člen dozorčí rady Ing. Pavel Francírek 22.3.2011 - 10.2.2015
Vznik členství 1.3.2011
Zánik členství 31.12.2014
Adresa: Žižkova 472/4 , Mladá Boleslav 293 01
člen dozorčí rady Jan Pekár 22.3.2011 - 10.2.2015
Vznik členství 1.3.2011
Zánik členství 31.12.2014
Adresa: 17. listopadu 1158 , Mladá Boleslav 293 01
člen dozorčí rady Bohumil Rosenkranz 22.3.2011 - 10.2.2015
Vznik členství 1.3.2011
Zánik členství 31.12.2014
Adresa: U cukrovaru 21 , Mladá Boleslav 293 01
člen dozorčí rady Jan Flusek 22.3.2011 - 10.2.2015
Vznik členství 1.3.2011
Zánik členství 31.12.2014
Adresa: U stadionu 970 , Mladá Boleslav 293 01
předseda dozorčí rady Václava Čížková 26.5.2011 - 10.2.2015
Vznik členství 1.3.2011
Zánik členství 31.12.2014
Vznik funkce 5.5.2011
Zánik funkce 31.12.2014
Adresa: Laurinova 486/37 , Mladá Boleslav 293 01
Člen dozorčí rady Michal Berný 10.2.2015 - 23.12.2015
Vznik členství 1.1.2015
Adresa: 2 , Mladá Boleslav 293 01
člen dozorčí rady Jaroslava Zemanová 17.10.2013 - 15.3.2019
Vznik členství 3.10.2013
Zánik členství 3.10.2018
Adresa: 63 , Mnichovo Hradiště 295 01
Místopředseda dozorčí rady Zdeňka Veškrnová 10.2.2015 - 15.3.2019
Vznik členství 1.1.2015
Zánik členství 31.12.2018
Vznik funkce 5.1.2015
Zánik funkce 31.12.2018
Adresa: tř. Václava Klementa 835 , Mladá Boleslav 293 01
Předseda dozorčí rady Jan Flusek 10.2.2015 - 15.3.2019
Vznik členství 1.1.2015
Zánik členství 31.12.2018
Vznik funkce 5.1.2015
Zánik funkce 31.12.2018
Adresa: U stadionu 970 , Mladá Boleslav 293 01
Člen dorozčí rady Kateřina Černá Eršilová 10.2.2015 - 15.3.2019
Vznik členství 1.1.2015
Zánik členství 31.12.2018
Adresa: Vodkova 134/4 , Mladá Boleslav 293 01
Člen dozorčí rady Jakub Starý 10.2.2015 - 15.3.2019
Vznik členství 1.1.2015
Zánik členství 31.12.2018
Adresa: Jana Palacha 1021 , Mladá Boleslav 293 01
Člen dozorčí rady Michal Berný 23.12.2015 - 15.3.2019
Vznik členství 1.1.2015
Zánik členství 31.12.2018
Adresa: 68 , Dalovice 293 01

Sbírka Listin CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2061/SL 52 notářský zápis [NZ 365/2015] NZ 365/2015 Městský soud v Praze 8.10.2015 5.11.2015 18.11.2015 11
B 2061/SL 51 stanovy společnosti Městský soud v Praze 8.10.2015 5.11.2015 18.11.2015 17
B 2061/SL 50 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 22.7.2015 22.7.2015 36
B 2061/SL 49 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.1.2015 6.2.2015 11.2.2015 16
B 2061/SL 48 notářský zápis [NZ 780/2014] Městský soud v Praze 18.12.2014 6.2.2015 11.2.2015 14
B 2061/SL 47 ostatní zápis ze schůze představenstva Městský soud v Praze 5.1.2015 6.2.2015 11.2.2015 1
B 2061/SL 46 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 18.7.2014 12.8.2014 8.9.2014 2
B 2061/SL 45 ostatní Zápis ze schůze představenstva Městský soud v Praze 18.7.2014 12.8.2014 8.9.2014 3
B 2061/SL 44 účetní závěrka [2013], ostatní, výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora + zápis z VH Městský soud v Praze 31.12.2013 30.6.2014 6.8.2014 36
B 2061/SL 43 notářský zápis Městský soud v Praze 22.5.2014 18.7.2014 31.7.2014 27
B 2061/SL 39 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora -za rok 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 18.4.2012 19.4.2012 38
B 2061/SL 32 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora - r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 11.6.2009 16.6.2009 19
B 2061/SL 31 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 26.6.2008 30.6.2008 19
B 2061/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2006 + zpr.DR+zpr.představ. Městský soud v Praze 31.12.2006 14.6.2007 15.6.2007 39
B 2061/SL 23 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 22.6.2006 23.6.2006 0
B 2061/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+o vztazích+oprava Městský soud v Praze 31.12.2004 2.6.2005 9.6.2005 40
B 2061/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 21.7.2004 11.8.2004 38
B 2061/SL 8 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 18.10.2002 0
B 2061/SL 11 notářský zápis Městský soud v Praze 12.10.2001 18.10.2002 0
B 2061/SL 10 notářský zápis Městský soud v Praze 13.9.2001 18.10.2002 0
B 2061/SL 1 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.5.1997 17.12.1997 0
B 2061/SL 2 notářský zápis Městský soud v Praze 9.6.1997 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s.

IČO (identifikační číslo) 46356533
Jméno CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Mladá Boleslav
Vznik první živnosti: 15.12.1992
Celkový počet živností: 19
Aktivních živností: 8

Sídlo CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s.

Živnosti a provozovny CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s.

Živnost č. 1 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Jana Palacha 1294, Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny 1006875689
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.9.1993
Provozovna č. 2
Provozovna Laurinova 401/8, Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny 1006875701
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.9.1993

Živnost č. 2 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Jana Palacha 1294, Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny 1006875689
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.9.1993
Provozovna č. 2
Provozovna Laurinova 401/8, Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny 1006875701
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.9.1993

Živnost č. 3 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Jana Palacha 1294, Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny 1006875689
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.9.1993
Provozovna č. 2
Provozovna Laurinova 401/8, Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny 1006875701
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.9.1993

Živnost č. 4 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Jana Palacha 1294, Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny 1006875689
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.9.1993
Provozovna č. 2
Provozovna Laurinova 401/8, Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny 1006875701
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.9.1993

Živnost č. 5 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.7.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Jana Palacha 1294, Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny 1006875689
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 19.9.1994

Živnost č. 6 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.9.1995

Živnost č. 7 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.1.1997

Živnost č. 8 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.10.2015

Živnost č. 9 Montáž,opravy,výroba a údržba klimatizace

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.1992
Zánik oprávnění 24.5.2005

Živnost č. 10 Vodoinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.12.1992
Zánik oprávnění 29.2.2000

Živnost č. 11 Topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.12.1992
Zánik oprávnění 29.2.2000

Živnost č. 12 Komplexní poradenská a vyhodnovací činnost při vytápění objektů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.7.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Obslužný sevis teplofikace

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.7.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Pronájem nemovitostí bytových a nebytových prostor včetně poskytování dslších služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.6.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Provozovnání tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.8.1994
Zánik oprávnění 27.11.2000

Živnost č. 16 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.8.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.8.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.8.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Výroba, opravy a montáž měřidel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.5.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s.

Člen statutárního orgánu Václav Sedláček
Člen statutárního orgánu Bohumil Rosenkranz
Člen statutárního orgánu Michal Koliáš
Člen statutárního orgánu Ing. Miroslav Olšák
Člen statutárního orgánu Jakub Michal

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s.

IČO: 46356533
Firma: CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Mladá Boleslav
Základní územní jednotka: Mladá Boleslav
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 2.7.1993

Sídlo CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s.

Sídlo: Jana Palacha 1294, Mladá Boleslav 293 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Výroba zámků a kování
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
Výstavba bytových a nebytových budov
Elektrické instalace
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
tracking image