Firma CENTROPOL ENERGY, a.s. IČO 25458302


CENTROPOL ENERGY, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

CENTROPOL ENERGY, a.s. (25458302) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Vaníčkova 1594/1, Ústí nad Labem 400 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 12. 2002 a je stále aktivní. CENTROPOL ENERGY, a.s. nemá žádnou provozovnu a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o CENTROPOL ENERGY, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o CENTROPOL ENERGY, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o CENTROPOL ENERGY, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro CENTROPOL ENERGY, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje CENTROPOL ENERGY, a.s.

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka B 1457
IČO (identifikační číslo osoby) 25458302
Jméno CENTROPOL ENERGY, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 4.12.2002
Dne 20. června 2016 společnost CENTROPOL HOLDING, a.s., jako jediný akcionář, přijala následující usnesení o zvýšení základního kapitálu: 1) Základní kapitál společnosti CENTROPOL ENERGY, a.s. ve výši 2.000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na částku 3.000.000,-- Kč (slovy: tři miliony korun českých) s tím, že upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, respektive nové akcie, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydán 1 ks (slovy: jeden kus) nové kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) (dále také jen akcie). 3) Akcie nebude upsána na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích. 4) Přednostní právo jediného akcionáře na upsání nových akcií, respektive nové akcie, se neuplatní, a to s ohledem na ust. § 484 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. 5) Akcie bude upsána jediným akcionářem, tj. společností CENTROPOL HOLDING, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Vaníčkova 1594/1, PSČ 400 01, IČO: 250 05 880, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B a vložce 889 (dál e také jen upisovatel), jako předem určeným zájemcem. 6) Akcie bude upsána na základě smlouvy, kterou uzavře upisovatel se společností CENTROPOL ENERGY, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Vaníčkova 1594/1, PSČ 400 01, IČO: 254 58 302, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v odd ílu B a vložce 1457, a to podle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích (dále také jen smlouva o upsání akcií) v sídle advokátní kanceláře Glatzová & Co., s.r.o., na adrese Betlémský palác, Husova 5, 110 00 Praha 1 v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 18.00 hodin, a to ve lhůtě do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. 7) Jelikož má být akcie upsána jediným akcionářem, nevyžaduje se zaslání informací o přednostním právu v souladu s ust. § 485 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. 8) Emisní kurs akcie bude ve výši 238.728.000,-- Kč (slovy: dvě stě třicet osm milionů sedm set dvacet osm tisíc korun českých), přičemž tento nebude odpovídat jmenovité hodnotě akcie, neboť jmenovitá hodnota akcie bude 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milio n korun českých) a zbývající částka ve výši 237.728.000,-- Kč (slovy: dvě stě třicet sedm milionů sedm set dvacet osm tisíc korun českých) bude tvořit emisní ážio. 9) Emisní kurs akcie bude splacen nepeněžitým vkladem jediného akcionáře, který valná hromada tímto schvaluje, když nepeněžitým vkladem je část obchodního závodu společnosti CENTROPOL HOLDING, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Vaníčkova 1594/1, PSČ 400 01, IČO: 250 05 880 označovaná jako Divize servisních služeb, kterou představuje soubor hmotných osobních, jakož i nehmotných složek podnikání, tvořící samostatnou organizační složku se samostatným účtováním v rámci účetnictví společnosti, jak je tato vymezen a v rozhodnutí člena představenstva společnosti o vyčlenění části závodu ze dne 25. 4. 2016 (dále jen nepeněžitý vklad). Nepeněžitý vklad byl oceněn na částku 238.728.000,-- Kč (slovy: dvě stě třicet osm milionů sedm set dvacet osm tisíc korun českých), a to znaleckým posudkem č. 2016/1034/19, vypracovaným v souladu s ust. § 251 ve spojení s ust. § 478 zákona o obchodních korporacích dne 17. 5. 2016 znaleckým ústavem B.S.O. spol. s r.o., se sídlem Praha 3 - Žižkov, Strážní 1420/13, PSČ 130 00, IČ: 251 09 197, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 50358 (dále jen znalecký posudek), přičemž jedinému akcionáři společnosti CENTROPOL HOLDING, a.s. bude za uvedený nepeněžitý vklad vydána jedna nová listinná kmenová ak cie na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých). 10) Jediný akcionář společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (také jen vkladatel) svůj nepeněžitý vklad do společnosti CENTROPOL ENERGY, a.s. vnese na základě smlouvy, kterou uzavře se společností CENTROPOL ENERGY, a.s. podle ust. § 21 odst. 1 zákona o obchodn ích korporacích (dále jaké jen smlouva o vkladu) v sídle advokátní kanceláře Glatzová & Co., s.r.o., na adrese Betlémský palác, Husova 5, 110 00 Praha 1 v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 18.00 hodin, a to ve lhůtě do 1 (slovy: jednoho) měsíce od dor učení návrhu na uzavření smlouvy o vkladu. Smlouva o upsání akcií a smlouva o vkladu, na základě kterých dojde k upsání akcie a ke splacení emisního kursu upsané akcie, budu obsaženy v jedné listině. 1.7.2016
Ke dni 1. července 2016 byla část závodu společnosti CENTROPOL HOLDING, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Vaníčkova 1594/1, PSČ 400 01, IČ: 250 05 880, která je v rámci účetnictví společnosti CENTROPOL HOLDING, a.s. vymezena jako Divize servisních služeb a představuje samostatnou organizační složku ve smyslu § 2183 občanského zákoníku, převedena na společnost CENTROPOL ENERGY, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Vaníčkova 1594/1, PSČ 400 01, IČO: 254 58 302. 1.7.2016
Na společnost CENTROPOL ENERGY, a.s., IČ: 254 58 302, se sídlem Ústí nad Labem, Vaníčkova 1594/1, PSČ 40001, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1457, přešlo jako na společnost nástupnickou v důsledku r ealizace projektu fúze sloučením ze dne 14. října 2014 veškeré jmění zanikající společnosti CENTROPOL TELECOM, s.r.o., IČ: 228 01 472, se sídlem Ústí nad Labem, Vaníčkova 1594/1, PSČ 40001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32442. 1.1.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 26.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 26.8.2014 - 25.10.2016
Počet členů dozorčí rady: 1 26.8.2014 - 25.10.2016

Aktuální kontaktní údaje CENTROPOL ENERGY, a.s.

Kapitál CENTROPOL ENERGY, a.s.

zakladni jmění 3 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.7.2016
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 4.12.2002 - 1.7.2016

Akcie CENTROPOL ENERGY, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 3 000 000 Kč 1 5.10.2016
Kmenové akcie na jméno 3 000 000 Kč 1 5.8.2016 - 5.10.2016
Kmenové akcie na jméno 2 000 000 Kč 1 1.7.2016 - 5.8.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 1 1.7.2016 - 5.8.2016
Kmenové akcie na jméno 2 000 000 Kč 1 26.8.2014 - 1.7.2016
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 20 4.8.2005 - 26.8.2014
Kmenové akcie na jméno 2 000 000 Kč 1 4.12.2002 - 4.8.2005

Sídlo CENTROPOL ENERGY, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Vaníčkova 1594/1 , Ústí nad Labem 400 01 25.10.2016
Adresa Vaníčkova 1594/1 , Ústí nad Labem 400 01 4.12.2002 - 25.10.2016

Předmět podnikání CENTROPOL ENERGY, a.s.

Platnost údajů od - do
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 1.7.2016
veřejně dostupná telefonní služba 16.1.2015
služby přístupu k síti Internet (služba je poskytována jako veřejně dostupná) 16.1.2015
služby přenosu dat (služba je poskytována jako veřejně dostupná) 16.1.2015
poskytování platebních služeb malého rozsahu 16.1.2015
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 27.9.2011
obchod s plynem 20.1.2009
zprostředkování obchodu 23.9.2004 - 27.9.2011
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 23.9.2004 - 27.9.2011
obchod s elektřinou 12.3.2003
činnost technických poradců v oblasti energetiky 4.12.2002 - 27.9.2011

vedení firmy CENTROPOL ENERGY, a.s.

Statutární orgán CENTROPOL ENERGY, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost je oprávněn jednat předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 26.8.2014
Jednat jménem společnosti jsou oprávněni předseda představenstva samostatně nebo společně dva členové představenstva. Podepisování jménem společnosti se uskutečňuje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí podpis předseda představenstva samostatně neb o společně dva členové představenstva. 23.9.2004 - 26.8.2014
Jednat za společnost jsou oprávněni předseda představenstva samostatně nebo společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí podpis předseda představenstva samostatně nebo společně dva členové představenstva. 4.12.2002 - 23.9.2004
Předseda představenstva Ing. Aleš Graf MBA 14.11.2017
Vznik členství 29.9.2017
Vznik funkce 29.9.2017
Adresa: Nová Ves 1369 , Ústí nad Labem 400 03
Člen představenstva Ing. Zdeněk Martinec 4.5.2018
Vznik členství 1.4.2018
Adresa: Pražská 1470/18 , Praha 102 00
člen představenstva Ing. Jiří Matoušek 9.8.2019
Vznik členství 13.6.2019
Adresa: Zderazská 422/41 , Praha 153 00
Místopředseda představenstva Ing. Jan Žák 4.12.2002 - 23.9.2004
Vznik členství 4.12.2002
Vznik funkce 4.12.2002
Adresa: U Pivovarské zahrady 421/18 , Ústí nad Labem 400 07
Předseda představenstva Ing. Aleš Graf 4.12.2002 - 4.8.2005
Vznik členství 4.12.2002
Zánik členství 22.6.2005
Vznik funkce 4.12.2002
Zánik funkce 22.6.2005
Adresa: Nová Ves 1369 , Ústí nad Labem 400 03
Člen představenstva PhDr. René Hladík CSc. 4.12.2002 - 4.8.2005
Vznik členství 4.12.2002
Zánik členství 22.6.2005
Adresa: Palachova 436/53 , Ústí nad Labem 400 01
Místopředseda představenstva Ing. Jan Žák 23.9.2004 - 4.8.2005
Vznik členství 4.12.2002
Zánik členství 22.6.2005
Vznik funkce 4.12.2002
Zánik funkce 22.6.2005
Adresa: 19 , Homole u Panny 400 02
Místopředseda představenstva Luděk Hora 4.8.2005 - 8.8.2006
Vznik členství 22.6.2005
Zánik členství 5.5.2006
Vznik funkce 22.6.2005
Zánik funkce 5.5.2006
Adresa: Tylova 1035/8 , Litoměřice 412 01
Předseda představenstva Ing. Aleš Graf 4.8.2005 - 18.9.2009
Vznik členství 22.6.2005
Zánik členství 8.9.2009
Vznik funkce 22.6.2005
Zánik funkce 8.9.2009
Adresa: Nová Ves 1369 , Ústí nad Labem 400 03
Člen představenstva Ing. Martin Kollár 4.8.2005 - 18.9.2009
Vznik členství 22.6.2005
Zánik členství 8.9.2009
Adresa: 31 , Bořislav 415 01
Místopředseda představenstva Ing. Jan Žák 8.8.2006 - 18.9.2009
Vznik členství 5.5.2006
Zánik členství 8.9.2009
Vznik funkce 5.5.2006
Zánik funkce 8.9.2009
Adresa: 19 , Homole u Panny 400 02
Předseda představenstva Ing. Aleš Graf 18.9.2009 - 27.9.2011
Vznik členství 8.9.2009
Vznik funkce 8.9.2009
Adresa: Nová Ves 1369 , Ústí nad Labem 400 03
Člen představenstva Lukáš Pokrupa 18.9.2009 - 27.9.2011
Vznik členství 8.9.2009
Adresa: Lužická 2586/10 , Ústí nad Labem 400 11
Člen představenstva Ing. Petr Landovský 18.9.2009 - 26.8.2014
Vznik členství 8.9.2009
Zánik členství 30.6.2014
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: Palachova 249/4 , Ústí nad Labem 400 01
Předseda představenstva Ing. Aleš Graf MBA 27.9.2011 - 26.8.2014
Vznik členství 8.9.2009
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 8.9.2009
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: Nová Ves 1369 , Ústí nad Labem 400 03
Člen představenstva Lukáš Pokrupa MBA 27.9.2011 - 26.8.2014
Vznik členství 8.9.2009
Zánik členství 30.6.2014
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: Lužická 2586/10 , Ústí nad Labem 400 11
Předseda dozorčí rady Ing. Martin Kollár MBA 26.8.2014 - 26.8.2014
Vznik členství 31.5.2014
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 2.6.2014
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: 31 , Bořislav 415 01
Člen představenstva Lukáš Pokrupa MBA 26.8.2014 - 30.9.2015
Vznik členství 1.7.2014
Zánik členství 30.9.2015
Adresa: Lužická 2586/10 , Ústí nad Labem 400 11
Předseda představenstva Ing. Aleš Graf MBA 26.8.2014 - 12.9.2016
Vznik členství 1.7.2014
Zánik členství 31.8.2016
Vznik funkce 1.7.2014
Zánik funkce 31.8.2016
Adresa: Nová Ves 1369 , Ústí nad Labem 400 03
Člen představenstva Ing. Petr Landovský 26.8.2014 - 12.9.2016
Vznik členství 1.7.2014
Zánik členství 31.8.2016
Adresa: Palachova 249/4 , Ústí nad Labem 400 01
Člen představenstva Ing. Jaromír Chabr 30.9.2015 - 12.9.2016
Vznik členství 30.9.2015
Adresa: Na Vypichu 163 , Lahošť 417 25
Předseda představenstva Ing. Jaromír Chabr 12.9.2016 - 14.11.2017
Vznik členství 30.9.2015
Zánik členství 28.9.2017
Vznik funkce 1.9.2016
Zánik funkce 28.9.2017
Adresa: Na Vypichu 163 , Lahošť 417 25
Člen představenstva Ing. Tomáš Hlaváček MBA 12.9.2016 - 4.5.2018
Vznik členství 1.9.2016
Zánik členství 31.12.2017
Adresa: 31 , Sezemice 533 04
člen představenstva Tomáš Hrdlička 5.9.2018 - 5.1.2019
Vznik členství 15.8.2018
Adresa: Plzeňská 487/140 , Praha 150 00
člen představenstva Tomáš Hrdlička 5.1.2019 - 4.5.2019
Vznik členství 15.8.2018
Zánik členství 31.3.2019
Adresa: Polská 1211/26 , Praha 120 00
Člen představenstva Mgr. Tibor Flašík 12.9.2016 - 9.8.2019
Vznik členství 1.9.2016
Zánik členství 30.6.2019
Adresa: Maková 939 , Šestajovice 250 92

Dozorčí rada CENTROPOL ENERGY, a.s.

Platnost údajů od - do
Člen dozorčí rady Ing. Martin Kollár MBA 14.11.2017
Vznik členství 29.9.2017
Adresa: 31 , Bořislav 415 01
Předseda dozorčí rady Ing. Martin Kollár 4.12.2002 - 4.8.2005
Vznik členství 4.12.2002
Zánik členství 22.6.2005
Vznik funkce 4.12.2002
Zánik funkce 22.6.2005
Adresa: Slovenská 2294 , Teplice 415 01
Místopředseda dozorčí rady Ing. Petr Tůma 4.12.2002 - 4.8.2005
Vznik členství 4.12.2002
Zánik členství 22.6.2005
Vznik funkce 4.12.2002
Zánik funkce 22.6.2005
Adresa: Větrná 2718/12 , Ústí nad Labem 400 11
Člen dozorčí rady JUDr. Lubomír Pánik 4.12.2002 - 4.8.2005
Vznik členství 4.12.2002
Zánik členství 22.6.2005
Adresa: Heydukova 1870/20 , Litoměřice 412 01
Místopředseda dozorčí rady Ing. Jan Žák 4.8.2005 - 8.8.2006
Vznik členství 22.6.2005
Zánik členství 5.5.2006
Vznik funkce 22.6.2005
Zánik funkce 5.5.2006
Adresa: 19 , Homole u Panny 400 02
Předseda dozorčí rady PhDr. René Hladík CSc. 4.8.2005 - 18.9.2009
Vznik členství 22.6.2005
Zánik členství 8.9.2009
Vznik funkce 22.6.2005
Zánik funkce 8.9.2009
Adresa: Palachova 436/53 , Ústí nad Labem 400 01
Člen dozorčí rady Ing. Petr Tůma 4.8.2005 - 18.9.2009
Vznik členství 22.6.2005
Zánik členství 8.9.2009
Adresa: 450 , Tisá 403 36
Místopředseda dozorčí rady Bc. Leona Kaplanová 8.8.2006 - 18.9.2009
Vznik členství 5.5.2006
Zánik členství 8.9.2009
Vznik funkce 5.5.2006
Zánik funkce 8.9.2009
Adresa: Klíšská 722/70 , Ústí nad Labem 400 01
Předseda dozorčí rady Ing. Martin Kollár 18.9.2009 - 27.9.2011
Vznik členství 8.9.2009
Zánik členství 30.6.2011
Vznik funkce 8.9.2009
Zánik funkce 30.6.2011
Adresa: 31 , Bořislav 415 01
Předseda dozorčí rady Ing. Michal Svoboda 27.9.2011 - 3.1.2013
Vznik členství 30.6.2011
Zánik členství 31.5.2014
Vznik funkce 1.7.2011
Zánik funkce 31.5.2014
Adresa: Podkrušnohorská 2055 , Litvínov 436 01
Člen dozorčí rady Ing. Jan Žák 18.9.2009 - 26.8.2014
Vznik členství 8.9.2009
Zánik členství 30.6.2014
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: 19 , Homole u Panny 400 02
Člen dozorčí rady Ing. Petr Tůma 18.9.2009 - 26.8.2014
Vznik členství 8.9.2009
Zánik členství 30.6.2014
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: 450 , Tisá 403 36
Předseda dozorčí rady Michal Svoboda 3.1.2013 - 26.8.2014
Vznik členství 30.6.2011
Zánik členství 31.5.2014
Vznik funkce 1.7.2011
Zánik funkce 31.5.2014
Adresa: K Loučkám 1432 , Litvínov 436 01
Člen dozorčí rady Ing. Martin Kollár MBA 26.8.2014 - 12.9.2016
Vznik členství 1.7.2014
Zánik členství 31.8.2016
Adresa: 31 , Bořislav 415 01
Člen dozorčí rady Ing. Aleš Graf MBA 12.9.2016 - 14.11.2017
Vznik členství 1.9.2016
Zánik členství 28.9.2017
Adresa: Nová Ves 1369 , Ústí nad Labem 400 03

Prokura CENTROPOL ENERGY, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Antonín Středa 9.8.2019
Adresa: Liberecká 1433/75 , Děčín 405 02
Jméno Eva Šubotníková 26.8.2014 - 9.8.2019
Adresa: Na Panském 122/42 , Povrly 403 32

Sbírka Listin CENTROPOL ENERGY, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1457/SL 91 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí DR Krajský soud v Ústí nad Labem 21.9.2015 23.9.2015 8.10.2015 1
B 1457/SL 90 účetní závěrka [2015], zpráva auditora R-zahajovací k 1.1.2015 Krajský soud v Ústí nad Labem 5.6.2015 29.7.2015 30.7.2015 15
B 1457/SL 88 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 1.6.2015 29.7.2015 30.7.2015 17
B 1457/SL 87 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.2015 29.7.2015 30.7.2015 28
B 1457/SL 86 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 1.6.2015 29.7.2015 30.7.2015 23
B 1457/SL 85 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2015 29.7.2015 30.7.2015 47
B 1457/SL 84 ostatní Rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2015 29.7.2015 30.7.2015 1
B 1457/SL 83 ostatní Rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2015 29.7.2015 30.7.2015 1
B 1457/SL 82 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 13.1.2015 16.1.2015 21.1.2015 8
B 1457/SL 81 notářský zápis [NZ 13/2015], ostatní NZ 13/2015 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.1.2015 16.1.2015 21.1.2015 9
B 1457/SL 80 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 13.1.2015 19.1.2015 20.1.2015 8
B 1457/SL 79 změna právní formy, fúze Krajský soud v Ústí nad Labem 14.10.2014 4.12.2014 10.12.2014 6
B 1457/SL 78 notářský zápis [NZ 592/2014] NZ 592/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.12.2014 4.12.2014 10.12.2014 23
B 1457/SL 76 změna právní formy, fúze Krajský soud v Ústí nad Labem 14.10.2014 15.10.2014 27.10.2014 6
B 1457/SL 75 výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 28.3.2014 1.9.2014 16.9.2014 20
B 1457/SL 74 rozhod. o statut. orgánu zápis z D.R. Krajský soud v Ústí nad Labem 1.9.2014 16.9.2014 1
B 1457/SL 73 rozhod. o statut. orgánu rozhod.jeed.akcio. Krajský soud v Ústí nad Labem 21.5.2014 1.9.2014 16.9.2014 1
B 1457/SL 71 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, ostatní NZ 290/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2014 19.8.2014 2.9.2014 12
B 1457/SL 70 ostatní zápis z jed. představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 1.7.2014 19.8.2014 2.9.2014 2
B 1457/SL 69 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zased. předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 1.7.2014 19.8.2014 2.9.2014 1
B 1457/SL 68 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zased. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 2.6.2014 19.8.2014 2.9.2014 1
B 1457/SL 67 rozhod. o statut. orgánu rozhod. jed.akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 21.5.2014 19.8.2014 2.9.2014 2
B 1457/SL 66 rozhod. o statut. orgánu rozhod. jed. akcionáře+udělení prokury Krajský soud v Ústí nad Labem 1.7.2014 19.8.2014 2.9.2014 2
B 1457/SL 65 ostatní rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2013 9.12.2013 9.12.2013 1
B 1457/SL 64 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 3.7.2013 9.12.2013 9.12.2013 21
B 1457/SL 63 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 29.3.2013 9.12.2013 9.12.2013 47
B 1457/SL 62 rozhod. o statut. orgánu rozhod.jed.akcio. Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2012 2.12.2013 3.12.2013 1
B 1457/SL 61 účetní závěrka [2011], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 2.12.2013 3.12.2013 20
B 1457/SL 60 výroční zpráva [2011] , zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.12.2013 3.12.2013 30
B 1457/SL 59 ostatní - rozhodnutí jed.spol. Krajský soud v Ústí nad Labem 23.12.2010 27.9.2011 26.10.2011 1
B 1457/SL 58 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 27.7.2011 27.9.2011 5.10.2011 8
B 1457/SL 57 podpisové vzory - člen DR Krajský soud v Ústí nad Labem 1.7.2011 23.9.2011 5.10.2011 1
B 1457/SL 56 rozhod. o statut. orgánu - zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 1.7.2011 23.9.2011 5.10.2011 1
B 1457/SL 55 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcion. Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2011 23.9.2011 5.10.2011 2
B 1457/SL 54 ostatní - rozhodnutí jed.akc. Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2009 12.4.2011 20.4.2011 1
B 1457/SL 53 ostatní - rozhodnutí jed.akc. Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2008 12.4.2011 20.4.2011 1
B 1457/SL 52 ostatní - rozhodnutí jed.akc. Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2007 12.4.2011 20.4.2011 1
B 1457/SL 51 ostatní - rozhodnutí jed.akc. Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2006 12.4.2011 20.4.2011 1
B 1457/SL 50 ostatní - rozhodnutí jed.akc. Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.2005 12.4.2011 20.4.2011 1
B 1457/SL 49 ostatní - rozhodnutí jed.akc. Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2004 12.4.2011 20.4.2011 1
B 1457/SL 48 ostatní - rozhodnutí jed.akcion. Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2003 12.4.2011 20.4.2011 1
B 1457/SL 47 účetní závěrka, zpráva auditora k 30.6.2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.12.2010 29.12.2010 29.12.2010 29
B 1457/SL 46 ostatní - rozhodnutí jed.akcion. Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2009 24.11.2009 24.11.2009 1
B 1457/SL 45 účetní závěrka - 2008- příloha Krajský soud v Ústí nad Labem 25.5.2009 24.11.2009 24.11.2009 2
B 1457/SL 44 účetní závěrka - 2008- výkaz zisku Krajský soud v Ústí nad Labem 25.5.2009 24.11.2009 24.11.2009 2
B 1457/SL 43 účetní závěrka - 2008- rozvaha Krajský soud v Ústí nad Labem 25.5.2009 24.11.2009 24.11.2009 4
B 1457/SL 42 ostatní - zpráva o vztazích r.2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2008 24.11.2009 24.11.2009 2
B 1457/SL 41 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 8.9.2009 16.9.2009 21.9.2009 8
B 1457/SL 40 podpisové vzory 3 x Krajský soud v Ústí nad Labem 8.9.2009 16.9.2009 21.9.2009 3
B 1457/SL 39 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 8.9.2009 16.9.2009 21.9.2009 1
B 1457/SL 38 ostatní - ČP představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 8.9.2009 16.9.2009 21.9.2009 1
B 1457/SL 37 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 8.9.2009 16.9.2009 21.9.2009 1
B 1457/SL 36 notářský zápis NZ 229/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 8.9.2009 16.9.2009 21.9.2009 2
B 1457/SL 35 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 8.9.2009 16.9.2009 21.9.2009 2
B 1457/SL 34 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 4.8.2009 16.9.2009 21.9.2009 1
B 1457/SL 33 účetní závěrka - 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.5.2008 20.4.2009 8
B 1457/SL 32 ostatní - zpráva o vztazích r.2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2008 20.4.2009 2
B 1457/SL 31 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Ústí nad Labem 8.11.2008 23.1.2009 8
B 1457/SL 30 notářský zápis NZ 311/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.11.2008 23.1.2009 2
B 1457/SL 29 účetní závěrka - 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.5.2007 31.7.2007 8
B 1457/SL 28 výroční zpráva - 2006- zpráva o vztazích Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2007 31.7.2007 4
B 1457/SL 27 podpisové vzory - Bc. Leona Kaplanová Krajský soud v Ústí nad Labem 19.7.2006 19.10.2006 1
B 1457/SL 26 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 5.5.2006 19.10.2006 1
B 1457/SL 25 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 5.5.2006 19.10.2006 1
B 1457/SL 24 rozhod. o statut. orgánu , jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 5.5.2006 19.10.2006 2
B 1457/SL 23 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z funkce Krajský soud v Ústí nad Labem 7.2.2006 19.10.2006 1
B 1457/SL 22 výroční zpráva rok 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2006 4.10.2006 13
B 1457/SL 21 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2005 27.9.2005 8
B 1457/SL 20 notářský zápis NZ 145/2005 - změna stanov Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2005 27.9.2005 3
B 1457/SL 19 podpisové vzory - Luděk Hora Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.2005 27.9.2005 1
B 1457/SL 18 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.2005 27.9.2005 2
B 1457/SL 17 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.2005 27.9.2005 2
B 1457/SL 16 rozhod. o statut. orgánu , jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.2005 27.9.2005 1
B 1457/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva rok 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2005 27.9.2005 12
B 1457/SL 14 notářský zápis NZ 161/2004 - změna stanov Krajský soud v Ústí nad Labem 22.7.2004 5.10.2004 2
B 1457/SL 13 výroční zpráva rok 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.5.2004 5.10.2004 25
B 1457/SL 12 účetní závěrka k 31.12.2003, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 7.5.2004 5.10.2004 14
B 1457/SL 11 výroční zpráva rok 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.5.2003 14.8.2003 15
B 1457/SL 10 účetní závěrka - zpráva auditora k 31.12.2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.5.2003 14.8.2003 14
B 1457/SL 9 podpisové vzory - Ing. Petr Tůma Krajský soud v Ústí nad Labem 12.12.2002 2
B 1457/SL 8 podpisové vzory - JUDr. Lubomír Pánik Krajský soud v Ústí nad Labem 12.12.2002 1
B 1457/SL 7 podpisové vzory - Ing. Martin Kollár Krajský soud v Ústí nad Labem 12.12.2002 2
B 1457/SL 6 podpisové vzory - Ing. Aleš Graf Krajský soud v Ústí nad Labem 21.10.2002 12.12.2002 2
B 1457/SL 5 podpisové vzory - Ing. Jan Žák Krajský soud v Ústí nad Labem 11.10.2002 12.12.2002 3
B 1457/SL 4 podpisové vzory - PhDr. René Hladík, CSc. Krajský soud v Ústí nad Labem 14.10.2002 12.12.2002 2
B 1457/SL 3 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 24.9.2002 12.12.2002 2
B 1457/SL 2 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 24.9.2002 12.12.2002 2
B 1457/SL 1 notářský zápis NZ 219/2002 - zakl. listina Krajský soud v Ústí nad Labem 24.9.2002 12.12.2002 13

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje CENTROPOL ENERGY, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25458302
Jméno CENTROPOL ENERGY, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Ústí nad Labem
Vznik první živnosti: 4.12.2002
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 2

Sídlo CENTROPOL ENERGY, a.s.

Živnosti a provozovny CENTROPOL ENERGY, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.12.2002

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.6.2016

Živnost č. 3 Činnost technických poradců v oblasti energetiky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.12.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.8.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.8.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán CENTROPOL ENERGY, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Aleš Graf MBA
Člen statutárního orgánu Ing. Zdeněk Martinec
Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Matoušek
Člen statutárního orgánu Pavel Mencl

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje CENTROPOL ENERGY, a.s.

IČO: 25458302
Firma: CENTROPOL ENERGY, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ústí nad Labem
Základní územní jednotka: Ústí nad Labem-město
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 4.12.2002

Sídlo CENTROPOL ENERGY, a.s.

Sídlo: Vaníčkova 1594/1, Ústí nad Labem 400 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Obchod s elektřinou
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Informační činnosti
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
tracking image