Menu Zavřít

FIRMA CENTROPOL ENERGY, a.s. IČO: 25458302

CENTROPOL ENERGY, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.

CENTROPOL ENERGY, a.s. (25458302) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Vaníčkova 1594/1, 40001 Ústí nad Labem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 12. 2002 a je stále aktivní. CENTROPOL ENERGY, a.s. má více oborů činností.

Jako zdroj dat o CENTROPOL ENERGY, a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro CENTROPOL ENERGY, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje CENTROPOL ENERGY, a.s.

Soud: Krajský soud v Ústí nad Labem 4. 12. 2002
Spisová značka: B 1457
IČO (identifikační číslo osoby): 25458302
Jméno: CENTROPOL ENERGY, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 4.12.2002
Zapsána dne: 4.12.2002
Dne 20. června 2016 společnost CENTROPOL HOLDING, a.s., jako jediný akcionář, přijala následující usnesení o zvýšení základního kapitálu: 1) Základní kapitál společnosti CENTROPOL ENERGY, a.s. ve výši 2.000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na částku 3.000.000,-- Kč (slovy: tři miliony korun českých) s tím, že upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, respektive nové akcie, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydán 1 ks (slovy: jeden kus) nové kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) (dále také jen akcie). 3) Akcie nebude upsána na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích. 4) Přednostní právo jediného akcionáře na upsání nových akcií, respektive nové akcie, se neuplatní, a to s ohledem na ust. § 484 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. 5) Akcie bude upsána jediným akcionářem, tj. společností CENTROPOL HOLDING, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Vaníčkova 1594/1, PSČ 400 01, IČO: 250 05 880, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B a vložce 889 (dál e také jen upisovatel), jako předem určeným zájemcem. 6) Akcie bude upsána na základě smlouvy, kterou uzavře upisovatel se společností CENTROPOL ENERGY, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Vaníčkova 1594/1, PSČ 400 01, IČO: 254 58 302, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v odd ílu B a vložce 1457, a to podle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích (dále také jen smlouva o upsání akcií) v sídle advokátní kanceláře Glatzová & Co., s.r.o., na adrese Betlémský palác, Husova 5, 110 00 Praha 1 v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 18.00 hodin, a to ve lhůtě do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. 7) Jelikož má být akcie upsána jediným akcionářem, nevyžaduje se zaslání informací o přednostním právu v souladu s ust. § 485 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. 8) Emisní kurs akcie bude ve výši 238.728.000,-- Kč (slovy: dvě stě třicet osm milionů sedm set dvacet osm tisíc korun českých), přičemž tento nebude odpovídat jmenovité hodnotě akcie, neboť jmenovitá hodnota akcie bude 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milio n korun českých) a zbývající částka ve výši 237.728.000,-- Kč (slovy: dvě stě třicet sedm milionů sedm set dvacet osm tisíc korun českých) bude tvořit emisní ážio. 9) Emisní kurs akcie bude splacen nepeněžitým vkladem jediného akcionáře, který valná hromada tímto schvaluje, když nepeněžitým vkladem je část obchodního závodu společnosti CENTROPOL HOLDING, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Vaníčkova 1594/1, PSČ 400 01, IČO: 250 05 880 označovaná jako Divize servisních služeb, kterou představuje soubor hmotných osobních, jakož i nehmotných složek podnikání, tvořící samostatnou organizační složku se samostatným účtováním v rámci účetnictví společnosti, jak je tato vymezen a v rozhodnutí člena představenstva společnosti o vyčlenění části závodu ze dne 25. 4. 2016 (dále jen nepeněžitý vklad). Nepeněžitý vklad byl oceněn na částku 238.728.000,-- Kč (slovy: dvě stě třicet osm milionů sedm set dvacet osm tisíc korun českých), a to znaleckým posudkem č. 2016/1034/19, vypracovaným v souladu s ust. § 251 ve spojení s ust. § 478 zákona o obchodních korporacích dne 17. 5. 2016 znaleckým ústavem B.S.O. spol. s r.o., se sídlem Praha 3 - Žižkov, Strážní 1420/13, PSČ 130 00, IČ: 251 09 197, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 50358 (dále jen znalecký posudek), přičemž jedinému akcionáři společnosti CENTROPOL HOLDING, a.s. bude za uvedený nepeněžitý vklad vydána jedna nová listinná kmenová ak cie na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých). 10) Jediný akcionář společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (také jen vkladatel) svůj nepeněžitý vklad do společnosti CENTROPOL ENERGY, a.s. vnese na základě smlouvy, kterou uzavře se společností CENTROPOL ENERGY, a.s. podle ust. § 21 odst. 1 zákona o obchodn ích korporacích (dále jaké jen smlouva o vkladu) v sídle advokátní kanceláře Glatzová & Co., s.r.o., na adrese Betlémský palác, Husova 5, 110 00 Praha 1 v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 18.00 hodin, a to ve lhůtě do 1 (slovy: jednoho) měsíce od dor učení návrhu na uzavření smlouvy o vkladu. Smlouva o upsání akcií a smlouva o vkladu, na základě kterých dojde k upsání akcie a ke splacení emisního kursu upsané akcie, budu obsaženy v jedné listině. 1.7.2016
Ke dni 1. července 2016 byla část závodu společnosti CENTROPOL HOLDING, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Vaníčkova 1594/1, PSČ 400 01, IČ: 250 05 880, která je v rámci účetnictví společnosti CENTROPOL HOLDING, a.s. vymezena jako Divize servisních služeb a představuje samostatnou organizační složku ve smyslu § 2183 občanského zákoníku, převedena na společnost CENTROPOL ENERGY, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Vaníčkova 1594/1, PSČ 400 01, IČO: 254 58 302. 1.7.2016
Na společnost CENTROPOL ENERGY, a.s., IČ: 254 58 302, se sídlem Ústí nad Labem, Vaníčkova 1594/1, PSČ 40001, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1457, přešlo jako na společnost nástupnickou v důsledku r ealizace projektu fúze sloučením ze dne 14. října 2014 veškeré jmění zanikající společnosti CENTROPOL TELECOM, s.r.o., IČ: 228 01 472, se sídlem Ústí nad Labem, Vaníčkova 1594/1, PSČ 40001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32442. 1.1.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 26.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 26.8.2014 - 25.10.2016
Počet členů dozorčí rady: 1 26.8.2014 - 25.10.2016

Kapitál CENTROPOL ENERGY, a.s.

Základní kapitál 3 000 000 Kč
Splaceno 100 %
Platnost od - do 1.7.2016
Základní kapitál 2 000 000 Kč
Splaceno 100 %
Platnost od - do 4.12.2002  - 1.7.2016

Akcie CENTROPOL ENERGY, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 3 000 000 Kč 1 5.10.2016
Kmenové akcie na jméno 3 000 000 Kč 1 5.8.2016  - 5.10.2016
Kmenové akcie na jméno 2 000 000 Kč 1 1.7.2016  - 5.8.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 1 1.7.2016  - 5.8.2016
Kmenové akcie na jméno 2 000 000 Kč 1 26.8.2014  - 1.7.2016
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 20 4.8.2005  - 26.8.2014
Kmenové akcie na jméno 2 000 000 Kč 1 4.12.2002  - 4.8.2005

Sídlo CENTROPOL ENERGY, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: Vaníčkova 1594/1, Ústí nad Labem 40001, Česká republika 25.10.2016

Předmět podnikání CENTROPOL ENERGY, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti: - Zprostředkování obchodu a služeb - Velkoobchod a maloobchod - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 21.7.2022
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 21.7.2022
poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací: Interpersonální komunikační služba založená na číslech mobilní, Služby přístupu k internetu mobilní, Služby přenosu dat 21.7.2022
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 1.7.2016 - 21.7.2022
veřejně dostupná telefonní služba 16.1.2015 - 21.7.2022
služby přístupu k síti Internet (služba je poskytována jako veřejně dostupná) 16.1.2015 - 21.7.2022
služby přenosu dat (služba je poskytována jako veřejně dostupná) 16.1.2015 - 21.7.2022
poskytování platebních služeb malého rozsahu 16.1.2015 - 21.7.2022
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 27.9.2011 - 21.7.2022
obchod s plynem 20.1.2009
zprostředkování obchodu 23.9.2004 - 27.9.2011
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 23.9.2004 - 27.9.2011
obchod s elektřinou 12.3.2003
činnost technických poradců v oblasti energetiky 4.12.2002 - 27.9.2011

Vedení firmy CENTROPOL ENERGY, a.s.

Statutární orgán CENTROPOL ENERGY, a.s.

předseda představenstva Ing. Aleš Graf MBA
Ve funkci od 30.11.2022
Adresa Nová Ves 1369, 40003 Ústí nad Labem
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Martinec
Ve funkci od 27.5.2023
Adresa Pražská 1470/18b, 10200 Praha
člen představenstva Ing. Jiří Matoušek
Ve funkci od 9.8.2019
Adresa Zderazská 422/41, 15300 Praha
člen představenstva Pavel Mencl
Ve funkci od 31.10.2019
Adresa Svobody 668, 27201 Kladno
Místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Martinec
Ve funkci od 11.1.2023 do 27.5.2023
Adresa Pražská 1470/18b, 10200 Praha
Člen představenstva Ing. Zdeněk Martinec
Ve funkci od 4.5.2018 do 11.1.2023
Adresa Pražská 1470/18b, 10200 Praha
Předseda představenstva Ing. Aleš Graf MBA
Ve funkci od 14.11.2017 do 30.11.2022
Adresa Nová Ves 1369, 40003 Ústí nad Labem
Člen představenstva Mgr. Tibor Flašík
Ve funkci od 12.9.2016 do 9.8.2019
Adresa Maková 939, 25092 Šestajovice
člen představenstva Tomáš Hrdlička
Ve funkci od 5.1.2019 do 4.5.2019
Adresa Polská 1211/26, 12000 Praha
člen představenstva Tomáš Hrdlička
Ve funkci od 5.9.2018 do 5.1.2019
Adresa Plzeňská 487/140, 15000 Praha
Člen představenstva Ing. Tomáš Hlaváček MBA
Ve funkci od 12.9.2016 do 4.5.2018
Adresa 31, 53304 Sezemice
Člen představenstva Ing. Tomáš Hlaváček MBA
Ve funkci od 12.9.2016 do 4.5.2018
Adresa 31, 53304 Sezemice
Předseda představenstva Ing. Jaromír Chabr
Ve funkci od 12.9.2016 do 14.11.2017
Adresa Na Vypichu 163, 41725 Lahošť
Předseda představenstva Ing. Jaromír Chabr
Ve funkci od 12.9.2016 do 14.11.2017
Adresa Na Vypichu 163, 41725 Lahošť
Předseda představenstva Ing. Aleš Graf MBA
Ve funkci od 26.8.2014 do 12.9.2016
Adresa Nová Ves 1369, 40003 Ústí nad Labem
Člen představenstva Ing. Petr Landovský
Ve funkci od 26.8.2014 do 12.9.2016
Adresa Palachova 249/4, 40001 Ústí nad Labem
Člen představenstva Ing. Jaromír Chabr
Ve funkci od 30.9.2015 do 12.9.2016
Adresa Na Vypichu 163, 41725 Lahošť
Předseda představenstva Ing. Aleš Graf MBA
Ve funkci od 26.8.2014 do 12.9.2016
Adresa Nová Ves 1369, 40003 Ústí nad Labem
Člen představenstva Ing. Petr Landovský
Ve funkci od 26.8.2014 do 12.9.2016
Adresa Palachova 249/4, 40001 Ústí nad Labem
Člen představenstva Ing. Jaromír Chabr
Ve funkci od 30.9.2015 do 12.9.2016
Adresa Na Vypichu 163, 41725 Lahošť
Člen představenstva Lukáš Pokrupa MBA
Ve funkci od 26.8.2014 do 30.9.2015
Adresa Lužická 2586/10, 40011 Ústí nad Labem
Člen představenstva Ing. Petr Landovský
Ve funkci od 18.9.2009 do 26.8.2014
Adresa Palachova 249/4, 40001 Ústí nad Labem
Předseda představenstva Ing. Aleš Graf MBA
Ve funkci od 27.9.2011 do 26.8.2014
Adresa 1369, 40003 Ústí nad Labem
Člen představenstva Lukáš Pokrupa MBA
Ve funkci od 27.9.2011 do 26.8.2014
Adresa Lužická 2586/10, 40011 Ústí nad Labem
Předseda dozorčí rady Ing. Martin Kollár MBA
Ve funkci od 26.8.2014 do 26.8.2014
Adresa 31, 41501 Bořislav
Člen představenstva Lukáš Pokrupa
Ve funkci od 18.9.2009 do 27.9.2011
Adresa Lužická 2586/10, 40011 Ústí nad Labem
Předseda představenstva Ing. Aleš Graf
Ve funkci od 18.9.2009 do 27.9.2011
Adresa 1369, 40003 Ústí nad Labem
Předseda představenstva Ing. Aleš Graf
Ve funkci od 4.8.2005 do 18.9.2009
Adresa Nová Ves 1369, 40003 Ústí nad Labem
Člen představenstva Ing. Martin Kollár
Ve funkci od 4.8.2005 do 18.9.2009
Adresa Bílka 31, 41501 Teplice
Místopředseda představenstva Ing. Jan Žák
Ve funkci od 8.8.2006 do 18.9.2009
Adresa 19, 40323 Homole u Panny
Místopředseda představenstva Luděk Hora
Ve funkci od 4.8.2005 do 8.8.2006
Adresa Tylova 1035/8, 41201 Litoměřice
Člen představenstva PhDr. René Hladík CSc.
Ve funkci od 4.12.2002 do 4.8.2005
Adresa Palachova 53, 40001 Ústí nad Labem
Předseda představenstva Ing. Aleš Graf
Ve funkci od 4.12.2002 do 4.8.2005
Adresa Nová Ves 1369, 40003 Ústí nad Labem
Místopředseda představenstva Ing. Jan Žák
Ve funkci od 23.9.2004 do 4.8.2005
Adresa Nová Ves u Pláně 19, 40323 Homole u Panny
Místopředseda představenstva Ing. Jan Žák
Ve funkci od 4.12.2002 do 23.9.2004
Adresa U pivovarské zahrady 421/18, 40007 Ústí nad Labem

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje CENTROPOL ENERGY, a.s.

IČO (identifikační číslo): 25458302
Jméno: CENTROPOL ENERGY, a.s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 4. 12. 2002
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 2

Živnosti CENTROPOL ENERGY, a.s.

Živnost č. 1 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 16. 6. 2016

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 4. 12. 2002

Statutární orgán CENTROPOL ENERGY, a.s.

Člen statutárního orgánu: Ing. Jiří Matoušek
Člen statutárního orgánu: Pavel Mencl
Člen statutárního orgánu: Ing. Zdeněk Martinec

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje CENTROPOL ENERGY, a.s.

IČO: 25458302
Firma: CENTROPOL ENERGY, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ústí nad Labem
Základní územní jednotka: Ústí nad Labem-město
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 4. 12. 2002

Sídlo CENTROPOL ENERGY, a.s.

Sídlo: Vaníčkova 1594/1, Ústí nad Labem 40001

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obchod s elektřinou
Obchod s plynem prostřednictvím sítí
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Informační činnosti
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství