Firma CENTRAL GROUP 23. investiční a. s. IČO 63999102


CENTRAL GROUP 23. investiční a. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

CENTRAL GROUP 23. investiční a. s. (63999102) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Na strži 1702/65, Praha 140 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 12. 1995 a je stále aktivní. CENTRAL GROUP 23. investiční a. s. má celkem tři provozovny a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o CENTRAL GROUP 23. investiční a. s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o CENTRAL GROUP 23. investiční a. s. na Justice.cz
Detailní informace o CENTRAL GROUP 23. investiční a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro CENTRAL GROUP 23. investiční a. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje CENTRAL GROUP 23. investiční a. s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 3507
IČO (identifikační číslo osoby) 63999102
Jméno CENTRAL GROUP 23. investiční a. s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 14.12.1995
Jediný akcionář přijal dne 21.12.2016 v působnosti valné hromady tato rozhodnutí: Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 287.100.000,-- Kč. Základní kapitál se tedy sníží z částky 290.000.000,-- Kč na částku 2.900.000,-- Kč. Základní kapitál bude snížen snížením jmenovité hodnoty akcií z 10.000.000,-- Kč na 100.000,-- Kč. Důvodem pro snížení základního kapitálu společnosti je, že úlohu servisní společnosti v rámci koncernu CENTRAL GROUP převzala společnost CENTRAL GROUP a.s. IČ: 242 27 757, v důsledku čehož se tak stávající výše základního kapitálu společnosti 290.000.000, -- Kč jeví jako nadměrně vysoká a ekonomicky neefektivní, naopak jako ekonomicky vhodné jak pro společnost, tak i pro jejího jediného akcionáře, se jeví optimalizace kapitálové struktury společnosti snížení základního kapitálu s vyplacením snížené částky 287.100.000,-- Kč 22.12.2016
Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti ze dne 13.2.2014 se společnost podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, jako celku ve smyslu ustanovení jeho § 777 odst. 5. 25.2.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 25.2.2014
Ze společnosti CENTRAL GROUP 23. investiční a.s., IČ: 63999102, se sídlem: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 byla odštěpena část jmění, která je specifikovaná v Projektu rozdělení ze dne 27.6.2013 zveřejněném ve Sbírce listin dne 1.7.2013. Odštěpovaná část jmění přechází odštěpením sloučením do nástupnické společnosti CENTRAL GROUP a.s., IČ: 24227757, se sídlem Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, v souladu s projektem rozdělení. 7.10.2013
Základní kapitál společnosti CENTRAL GROUP a.s. se snižuje z dosavadní výše 2.700.000.000,- Kč o částku ve výši 2.410.000.000,- Kč na částku ve výši 290.000.000,- Kč. Důvodem snížení základního kapitálu je skutečnost, že společnost CENTRAL GROUP a.s. nebude z rozhodnutí svých akcionářů nadále sama rozvíjet vlastní developerské projekty, ale bude transformována na servisní zázemí pro své dceřiné společnosti a investiční fond (CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond a.s.), které budou nadále tyto projekty rozvíjet samostatně. S ohledem na tyto skutečnosti se tak stávající výše základního kapitálu společnosti (2.700.000.000,- Kč) jeví jako nadměrně vysoká a ekonomicky neef ektivní, naopak jako ekonomicky vhodné jak pro společnost CENTRAL GROUP a.s., tak pro její akcionáře, se jeví optimalizace kapitálové struktury společnosti snížením základního kapitálu, v jehož rámci bude základní kapitál společnosti snížen a rozdíl vypla cen akcionářům. Částka, o kterou se snižuje základní kapitál společnosti, bude použita k úplatnému vzetí akcií z oběhu. Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno tímto způsobem: a) o částku ve výši 270.000.000,- Kč vzetím z oběhu vlastních akcií, které společnost pro ty účely nabude dle rozhodnutí valné hromady, které bylo přijato na mimořádné valné hromadě ze dne 13.4.2012. Vlastními akciemi nabývanými pro účely tohoto snížení základního kapitálu jsou následující akcie společnosti: - Počet akcií: 27 kusů - Čísla akcií: č. 172-180, 235-250, 269 a 270 - Forma akcií: akcie na jméno - Podoba akcií: listinné akcie - Druh akcií: prioritní akcie - Jmenovitá hodnota jedné akcie: 10.000.000,- Kč - Vlastník: akcionář - obchodní společnost DTMR Management SICAV p.l.c. b) o částku ve výši 2.140.000.000,- Kč vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu akcionáři - obchodní společnosti GOMC LTD, jako jedinému akcionáři společnosti poté, kdy společnost nabude své vlastní akcie od akcionáře - obchodní společnosti DTMR M anagement SICAV p.l.c. (a jeho účast ve společnosti tak zanikne). Akciemi akcionáře - obchodní společnosti GOMC LTD, jejichž vzetí z oběhu pro účely tohoto snížení základního kapitálu bude předmětem veřejného návrhu smlouvy, budou následující akcie: - Počet akcií: 214 kusů - Čísla akcií: č. 30 až 171, 181 až 234 a 251-268 - Forma akcií: akcie na jméno - Podoba akcií: listinné akcie - Druh akcií: kmenové akcie - Jmenovitá hodnota jedné akcie: 10.000.000,- Kč. Společnost uveřejní veřejný návrh smlouvy způsobem, kterým se podle stanov společnosti a obchodního zákoníku svolává valná hromada, tj. zasláním veřejného návrhu smlouvy akcionáři - obchodní společnosti GOMC LTD na adresu jeho sídla. Lhůta pro předložení akcií vzatých z oběhu v souladu se shora uvedeným (tj. v důsledku snížení základního kapitálu) bude činit 30 dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Vzetí akcií akcionáře - obchodní společnosti GOMC LTD z oběhu bude provedeno jako úplatné, přičemž výše úplaty za všechny shora uvedené akcie činí celkem 2.140.000.000,- Kč. Tato částka bude v plné výši vyplacena společností akcionáři - obchodní společnos ti GOMC LTD ve lhůtě do 3 měsíců po zápisu snížené výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podmínkou pro úhradu úplaty akcionáři - obchodní společnosti GOMC LTD je předání akcií braných z oběhu v souladu se shora uvedeným společnosti. 27.4.2012 - 14.11.2012
Ze společnosti CENTRAL GROUP a.s., IČ: 63999102, se sídlem: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 byla odštěpena část jmění, která je specifikovaná v Projektu rozdělení ze dne 18.10.2011 zveřejněném ve Sbírce listin dne 18.10.2011. Odštěpovaná část jmění přech ází odštěpením sloučením do nástupnické společnosti CENTRAL GROUP 14. investiční a.s., IČ: 28480431, se sídlem Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, v souladu s projektem rozdělení. 1.2.2012
Ze společnosti CENTRAL GROUP a.s., IČ: 63999102, se sídlem: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 byla odštěpena část jmění, která je specifikovaná v Projektu rozdělení ze dne 25.10.2011 zveřejněném ve Sbírce listin dne 26.10.2011. Odštěpovaná část jmění přech ází odštěpením sloučením do nástupnické společnosti CENTRAL GROUP 3. investiční a.s., IČ: 28366301, se sídlem Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, v souladu s projektem rozdělení. 1.2.2012
Ze společnosti CENTRAL GROUP a.s., IČ: 63999102, se sídlem: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 byla odštěpena část jmění, která je specifikovaná v Projektu rozdělení ze dne 26.10.2011 zveřejněném ve Sbírce listin dne 26.10.2011. Odštěpovaná část jmění přech ází odštěpením sloučením do nástupnické společnosti CENTRAL GROUP 10. investiční a.s., IČ: 28445007, se sídlem Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, v souladu s projektem rozdělení. 1.2.2012
Ze společnosti CENTRAL GROUP a.s., IČ: 63999102, se sídlem: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 byla odštěpena část jmění, která je specifikovaná v Projektu rozdělení ze dne 25.10.2011 zveřejněném ve Sbírce listin dne 26.10.2011. Odštěpovaná část jmění přech ází odštěpením sloučením do nástupnické společnosti CENTRAL GROUP 6. investiční a.s., IČ: 28380291, se sídlem Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, v souladu s projektem rozdělení. 1.2.2012
Ze společnosti CENTRAL GROUP a.s., IČ: 63999102, se sídlem: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 byla odštěpena část jmění, která je specifikovaná v Projektu rozdělení ze dne 1.11.2011 zveřejněném ve Sbírce listin dne 2.11.2011. Odštěpovaná část jmění přecház í odštěpením sloučením do nástupnické společnosti CENTRAL GROUP Rezidence Nad údolím a.s., IČ: 27862224, se sídlem Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, v souladu s projektem rozdělení. 1.2.2012
Mgr. Dušan Kunovský, LL.M., r.č. 711122/0171, bytem Praha 1, Václavské nám. 841/3, který je jediným akcionářem společnosti CENTRAL GROUP a.s., se sídlem Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4, IČ: 63999102, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, odd. B,v ložka 3507, rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dle § 190 obchodního zákoníku o zvýšení základního kapitálu společnosti CENTRAL GROUP a.s. Zvyšuje se základní kapitál společnosti CENTRAL GROUP a.s. ze stávající výše 1.710.000.000,-Kč (slovy: jedna miliarda sedm set deset milionů korun českých) o částku 190.000.000,-Kč (slovy: jedno sto devadesát milionů korun českých) na novou výši 1.900.000 .000,-Kč (slovy: jedna miliarda devět set milionů korun českých). Zvýšení bude provedeno úpisem nových akcií bez veřejné nabídky, upisování nad částku navrženého zvýšení kapitálu se nepřipouští. Jmenovitá hodnota nových akcií bude 190.000.000,- Kč (slovy: jedno sto devadesát milionů korun českých), tedy bude upsáno 19 (slovy: devatenáct) akcií o jmenovité hodnotě 10.000.000,-Kč (slovy deset milionů korun českých) každé z nich. Emisní kurz nových akcií je 1.000.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda korun českých), t.j. emisní ážio činí 810.000.000,-Kč (slovy osm set deset milionů korun českých) Nevé akcie budou vydány jako listinné na jméno a nebudou veřejně obchodovatelné. Navé akcie budou vydány jako prioritní akcie. S vlastnictvím těchto nových prioritních akcií budou spojena přednostní práva týkající se dividendy. Pokud valná hromada rozhodne o rozdělení zisku mezi akcionáře, pak se prvních dvacet milionů korun českých z e zisku společnosti schválených valnou hromadou k rozdělení mezi akcionáře rozdělí pouze mezi vlastníky prioritních akcií, a to podle poměru jmenovitých hodnot akciíkaždého z vlastníků prioritních akcií k jmenovité hodnotě všech prioritních akcií. Pokud valná hromada rozhodne o tom, že se mezi akcionáře rozdělí ze zisku více než dvacet milionů korun českých, pak zbývající část zisku schválená valnou hromadou k rozdělení mezi akcionáře (tj. částka nad částku dvacet milionů korun českých) připadá na všechny akcionáře, bez ohledu na to, jakého druhu akcie vlastní, a bude mezi ně rozdělena v poměru jmenovitých hodnot akcií jednotlivého akcionáře vůči jmenovité hodnotě všech akcií všech akcionářů. S novými akciemi nebude spojeno právo hlasovat na valné hromadě, ledaže zákon vyžaduje hlasování podle druhu akcií. Ostatní práva spojená s akciemi však vlastníkům prioritních akcií náležet budou. Ode dne, který následuje po dni, v němž valná hromada rozh odne o tom, že prioritní dividenda (tj. výše uvedených prvních dvacet milionů korun českých ze zisku) nebude vyplacena, ačkoliv vydání takového rozhodnutí nebude bránit ustanovení zákona, nebo ode dne prodlení s výplatou prioritní dividendy, nabývá akcion ář vlastnící prioritní akcie hlasovacího práva do doby, kdy valná hromada rozhodne o vyplacení prioritní dividendy, a pokud byla společnost v prodlení s výplatou prioritní dividendy, do doby jejího vyplacení. Vlastníci prioritních akcií, kteří přechodně n abyli hlasovací právo, mají právo hlasovat ještě na valné hromadě, která rozhodne o vyplacení prioritní dividendy, a to v rozsahu celého jejího programu. Splacení emisního kurzu: Emisní ážio a 30% (slovy: třiceti procentní) část jmenovité hodnoty nových akcií ve výši 867.000.000,-Kč (slovy( osm set šedesát sedm milionů korun českých) budou splaceny ve lhůtě 6 (slovy: šesti) měsíců ode dne upsání akcií. Zbývající část emisního kurzu bude splacena do jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurz nových akcií bude splacen: - z části na zvláštní účet č. účtu: 117010923/0300, zřízený společností CENTRAL GROUP a.s. pro tyto účely u ČSOB a.s., -a zčásti zápočtem na závazky společnosti - smlouva o započtení vzájemných pohledávek společnosti a upisovatele bude vtělena do smlouvy o upsání akcií. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena mezi společností a upisovatelem v sídle společnosti CENRAL GROUP a .s. ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení návrhu společnosti CENTRAL GROUP a.s. na uzavření smlouvy o upsání akcií upisovateli, přičemž tento návrh smlouvy o upsání akcií zašle společnost upisovateli nejpozději do 31.1.2009. Nové akcie budou upisovány v sídle společnosti CENTRAL GROUP a.s. ve lhůtě tří měsíců dnů ode dne doručení návrhu společnosti CENTRAL GROUP a.s. na uzavření smlouvy o upsání akcií upisovateli, přičemž tento návrh smlouvy o upsání akcií zašle společnost u pisovateli nejpozději do 31.1.2009. 28.11.2008 - 12.1.2009
Mgr. Dušan Kunovský, LL.M., r.č. 711122/0171, bytem Praha 1, Václavské nám. 841/3, který je jediným akcionářem společnosti CENTRAL GROUP a.s., se sídlem Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4, IČ: 63999102, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, odd. B,v ložka 3507, rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dle § 190 obchodního zákoníku o zvýšení základního kapitálu společnosti CENTRAL GROUP a.s. Zvyšuje se základní kapitál společnosti CENTRAL GROUP a.s. ze stávající výše 1.710.000.000,-Kč (slovy: jedna miliarda sedm set deset milionů korun českých) o částku 190.000.000,-Kč (slovy: jedno sto devadesát milionů korun českých) na novou výši 1.900.000 .000,-Kč (slovy: jedna miliarda devět set milionů korun českých). Zvýšení bude provedeno úpisem nových akcií bez veřejné nabídky, upisování nad částku navrženého zvýšení kapitálu se nepřipouští. Jmenovitá hodnota nových akcií bude 190.000.000,- Kč (slovy: jedno sto devadesát milionů korun českých), tedy bude upsáno 19 (slovy: devatenáct) akcií o jmenovité hodnotě 10.000.000,-Kč (slovy deset milionů korun českých) každé z nich. Emisní kurz nových akcií je 1.000.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda korun českých), t.j. emisní ážio činí 810.000.000,-Kč (slovy osm set deset milionů korun českých) Nevé akcie budou vydány jako listinné na jméno a nebudou veřejně obchodovatelné. Navé akcie budou vydány jako prioritní akcie. S vlastnictvím těchto nových prioritních akcií budou spojena přednostní práva týkající se dividendy. Pokud valná hromada rozhodne o rozdělení zisku mezi akcionáře, pak se prvních dvacet milionů korun českých z e zisku společnosti schválených valnou hromadou k rozdělení mezi akcionáře rozdělí pouze mezi vlastníky prioritních akcií, a to podle poměru jmenovitých hodnot akciíkaždého z vlastníků prioritních akcií k jmenovité hodnotě všech prioritních akcií. Pokud valná hromada rozhodne o tom, že se mezi akcionáře rozdělí ze zisku více než dvacet milionů korun českých, pak zbývající část zisku schválená valnou hromadou k rozdělení mezi akcionáře (tj. částka nad částku dvacet milionů korun českých) připadá na všechny akcionáře, bez ohledu na to, jakého druhu akcie vlastní, a bude mezi ně rozdělena v poměru jmenovitých hodnot akcií jednotlivého akcionáře vůči jmenovité hodnotě všech akcií všech akcionářů. S novými akciemi nebude spojeno právo hlasovat na valné hromadě, ledaže zákon vyžaduje hlasování podle druhu akcií. Ostatní práva spojená s akciemi však vlastníkům prioritních akcií náležet budou. Ode dne, který následuje po dni, v němž valná hromada rozh odne o tom, že prioritní dividenda (tj. výše uvedených prvních dvacet milionů korun českých ze zisku) nebude vyplacena, ačkoliv vydání takového rozhodnutí nebude bránit ustanovení zákona, nebo ode dne prodlení s výplatou prioritní dividendy, nabývá akcion ář vlastnící prioritní akcie hlasovacího práva do doby, kdy valná hromada rozhodne o vyplacení prioritní dividendy, a pokud byla společnost v prodlení s výplatou prioritní dividendy, do doby jejího vyplacení. Vlastníci prioritních akcií, kteří přechodně n abyli hlasovací právo, mají právo hlasovat ještě na valné hromadě, která rozhodne o vyplacení prioritní dividendy, a to v rozsahu celého jejího programu. Splacení emisního kurzu: Emisní ážio a 30% (slovy: třiceti procentní) část jmenovité hodnoty nových akcií ve výši 867.000.000,-Kč (slovy( osm set šedesát sedm milionů korun českých) budou splaceny ve lhůtě 3 (slovy: tří) měsíců ode dne upsání akcií. Zbývající část emisního kurzu bude splacena do 31.12.2008 (slovy: třicátého prvního prosince roku dvoutisícího osmého). Emisní kurz nových akcií bude splacen: - z části na zvláštní účet č. účtu: 117010923/0300, zřízený společností CENTRAL GROUP a.s. pro tyto účely u ČSOB a.s., -a zčásti zápočtem na závazky společnosti - smlouva o započtení vzájemných pohledávek společnosti a upisovatele bude vtělena do smlouvy o upsání akcií. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena mezi společností a upisovatelem v sídle společnosti CENRAL GROUP a .s. ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení návrhu společnosti CENTRAL GROUP a.s. na uzavření smlouvy o upsání akcií upisovateli, přičemž tento návrh smlouvy o upsání akcií zašle společnost upisovateli nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy bude do obchodního rejstří ku zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře o zýšení základního kapitálu společnosti CENTRAL GROUP a.s. upsáním nových akcií. Jediný akcionář společnosti CENTRAL GROUP a.s. se vzdává přednostního práva na upsání nových akcií v souladu s § 205 obch. zák. Nové akcie tak nebudou upsány na základě přednostního práva a budou nabídnuty určitému zájemci určenému smlouvou mezi akcionáře m a zájemcem (upisovatelem). Nové akcie budou upisovány v sídle společnosti CENTRAL GROUP a.s. ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení návrhu společnosti CENTRAL GROUP a.s. na uzavření smlouvy o upsání akcií upisovateli, přičemž tento návrh smlouvy o upsání akcií zašle společnost upisovatel i nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy bude do obchodního rejstříku zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti CENTRAL GROUP a.s. upsáním nových akcií. 29.7.2008 - 28.11.2008

Aktuální kontaktní údaje CENTRAL GROUP 23. investiční a. s.

Kapitál CENTRAL GROUP 23. investiční a. s.

zakladni jmění 290 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 14.11.2012
zakladni jmění 2 700 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 2.8.2010 - 14.11.2012
zakladni jmění 2 500 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.1.2010 - 2.8.2010
zakladni jmění 2 500 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.8.2009 - 5.1.2010
zakladni jmění 1 900 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.1.2009 - 19.8.2009
zakladni jmění 1 710 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.7.2008 - 12.1.2009
zakladni jmění 770 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.9.2006 - 29.7.2008
zakladni jmění 470 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.8.2005 - 13.9.2006
zakladni jmění 170 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.10.2003 - 19.8.2005
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.12.1995 - 29.10.2003

Akcie CENTRAL GROUP 23. investiční a. s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 29 14.11.2012
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 243 2.8.2010 - 14.11.2012
Prioritní akcie na jméno 10 000 000 Kč 27 2.8.2010 - 14.11.2012
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 225 19.8.2009 - 2.8.2010
Prioritní akcie na jméno 10 000 000 Kč 25 19.8.2009 - 2.8.2010
Prioritní akcie na jméno 10 000 000 Kč 19 12.1.2009 - 19.8.2009
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 171 29.7.2008 - 19.8.2009
Akcie na jméno 7 700 000 Kč 100 13.9.2006 - 29.7.2008
Akcie na jméno 4 700 000 Kč 100 19.8.2005 - 13.9.2006
Akcie na jméno 1 700 000 Kč 100 29.10.2003 - 19.8.2005
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 26.2.1999 - 29.10.2003
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 000 14.12.1995 - 26.2.1999

Sídlo CENTRAL GROUP 23. investiční a. s.

Platnost údajů od - do
Adresa Na strži 1702/65 , Praha 140 00 12.4.2019
Adresa Na strži 1702/65 , Praha 140 00 14.10.2004 - 12.4.2019
Adresa Centrum bydlení, Budějovická 409 , 140 00 Praha 4 Česká republika
31.10.2002 - 14.10.2004
Adresa Centrum bydlení, Budějovická 406 , 140 00 Praha 4 Česká republika
26.2.1999 - 31.10.2002
Adresa Václavské náměstí 841/3 , Praha 110 00 14.12.1995 - 26.2.1999

Předmět podnikání CENTRAL GROUP 23. investiční a. s.

Platnost údajů od - do
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 21.7.2010
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 21.7.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 21.7.2010
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců -Zprostředkování služeb 19.11.2004 - 21.7.2010
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 31.10.2002 - 21.7.2010
projektová činnost ve výstavbě 26.2.1999
inženýrská činnost ve stavebnictví 26.2.1999 - 21.7.2010
Zprostředkování ve stavebnictví 14.12.1995 - 26.2.1999
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 14.12.1995 - 21.7.2010
Provádění bytových a občanských staveb 14.12.1995 - 21.7.2010
Provádění průmyslových staveb 14.12.1995 - 21.7.2010
Provádění inženýrských staveb 14.12.1995 - 21.7.2010
Realitní kancelář 14.12.1995 - 21.7.2010

vedení firmy CENTRAL GROUP 23. investiční a. s.

Statutární orgán CENTRAL GROUP 23. investiční a. s.

Platnost údajů od - do
Člen představenstva za společnost jedná samostatně. 25.2.2014
Jménem společnosti je oprávněn jednat samostatně jediný člen představenstva. 27.2.2013 - 25.2.2014
Zastupování a podepisovánízaspolečnost: Jménem společnost je oprávně jednat samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo nadepsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. 2.12.2010 - 27.2.2013
Zastupování a podepisování za společnost: Jménem společnosti je oprávněn jednat samostatně předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo nadepsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva. 31.10.2002 - 2.12.2010
Zastupování a podepisování za společnost: Jménem společnosti je oprávněn jednat samostatně předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k uvedení jména a sídla společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva. 14.12.1995 - 31.10.2002
Předseda představenstva Dušan Kunovský 14.12.1995 - 26.2.1999
Adresa: Václavské náměstí 841/3 , Praha 110 00
Člen představenstva Ing. Jitka Kunovská 14.12.1995 - 26.2.1999
Adresa: Malinová 1653/21 , Praha 106 00
Člen představenstva Ladislav Piskáček 14.12.1995 - 26.2.1999
Adresa: Malinová 1653/21 , Praha 106 00
Člen představenstva Ing. Josef Doleček 26.2.1999 - 7.1.2005
Zánik členství 15.9.2004
Adresa: Plzeňská 558/24 , Praha 150 00
Člen představenstva Ing. Ladislav Franta 26.2.1999 - 10.10.2008
Adresa: Ke škole 1397/3 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. Ladislav Váňa 7.1.2005 - 10.10.2008
Vznik členství 15.9.2004
Adresa: Za Vodou 455 , Hovorčovice 250 64
Předseda představenstva Mgr. Dušan Kunovský L.L.M. 26.2.1999 - 5.1.2010
Zánik členství 30.11.2009
Zánik funkce 30.11.2009
Adresa: Václavské náměstí 841/3 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Ladislav Váňa 10.10.2008 - 5.1.2010
Vznik členství 15.9.2004
Zánik členství 30.11.2009
Adresa: Křemenáčová 156 , Praha 104 00
Člen představenstva Ing. Ladislav Franta 10.10.2008 - 5.1.2010
Zánik členství 30.11.2009
Adresa: Smržová 105/2 , Praha 104 00
předseda představenstva Mgr. Dušan Kunovský L.L.M. 5.1.2010 - 2.12.2010
Vznik členství 30.11.2009
Zánik členství 23.11.2010
Vznik funkce 30.11.2009
Zánik funkce 23.11.2010
Adresa: Václavské náměstí 841/3 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Ladislav Váňa 5.1.2010 - 2.12.2010
Vznik členství 30.11.2009
Zánik členství 23.11.2010
Adresa: Křemenáčová 156 , Praha 104 00
člen představenstva Ing. Ladislav Franta 5.1.2010 - 2.12.2010
Vznik členství 30.11.2009
Zánik členství 23.11.2010
Adresa: Smržová 105/2 , Praha 104 00
předseda představenstva Mgr. Dušan Kunovský LL.M. 2.12.2010 - 27.2.2013
Vznik členství 23.11.2010
Zánik členství 31.1.2013
Vznik funkce 23.11.2010
Zánik funkce 31.1.2013
Adresa: Václavské náměstí 841/3 , Praha 110 00
místopředseda představenstva Ing. Ladislav Váňa 2.12.2010 - 27.2.2013
Vznik členství 23.11.2009
Zánik členství 31.1.2013
Vznik funkce 23.11.2010
Zánik funkce 31.1.2013
Adresa: Křemenáčová 156 , Praha 104 00
člen představenstva Ing. Ladislav Franta 2.12.2010 - 27.2.2013
Vznik členství 23.11.2009
Zánik členství 31.1.2013
Adresa: Smržová 105/2 , Praha 104 00
člen Jitka Kunovská 27.2.2013 - 3.11.2016
Vznik členství 31.1.2013
Zánik členství 6.10.2016
Adresa: Mramorová 696/13 , Praha 154 00

Dozorčí rada CENTRAL GROUP 23. investiční a. s.

Platnost údajů od - do
Předseda dozorčí rady Mgr. Michaela Tomášková 12.4.2019
Vznik členství 31.1.2019
Vznik funkce 31.1.2019
Adresa: Musílkova 1311/5 , Praha 150 00
Člen dozorčí rady Jana Martínková 12.4.2019
Vznik členství 31.1.2019
Adresa: V Hájích 324/3 , Praha 149 00
Člen dozorčí rady Ing. Václav Moravec 12.4.2019
Vznik členství 31.1.2019
Adresa: Na Skalkách 197 , Tachlovice 252 17
Jméno Hana Štamfestová 14.12.1995 - 26.2.1999
Adresa: Katusická 694/20 , Praha 197 00
Jméno Ing. Josef Doleček 14.12.1995 - 26.2.1999
Adresa: 9 , Mistrovice 561 64
Jméno Ing. arch. Aleš Voleman 14.12.1995 - 26.2.1999
Adresa: Stará cesta 13 , 147 00 Praha 4 Česká republika
Jméno Ing. akad. arch. Václav Pletka 26.2.1999 - 7.1.2005
Zánik členství 15.9.2004
Adresa: Do čtvrti 1448/6 , Praha 143 00
Jméno Ing. arch. Jan Mysliveček 26.2.1999 - 7.1.2005
Zánik členství 15.9.2004
Adresa: Tř. 5. května 1662 , 140 00 Praha 4- Nusle Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Josef Doleček 7.1.2005 - 20.9.2007
Vznik členství 15.9.2004
Zánik členství 29.6.2007
Adresa: Venušina 1157/19 , Praha 104 00
člen dozorčí rady Ing.arch. Eva Koláčková 7.1.2005 - 10.10.2008
Vznik členství 15.9.2004
Adresa: Ciolkovského 851/3 , Praha 161 00
Jméno Ing. David Valenta 26.2.1999 - 5.1.2010
Zánik členství 30.11.2009
Adresa: Zálesí 1124/92 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Ing. Václav Moravec 20.9.2007 - 5.1.2010
Vznik členství 29.6.2007
Zánik členství 30.11.2009
Adresa: Na Skalkách 197 , Tachlovice 252 17
člen dozorčí rady Ing.arch. Eva Koláčková 10.10.2008 - 5.1.2010
Vznik členství 15.9.2004
Zánik členství 30.11.2009
Adresa: Křemenáčová 159/26 , Praha 104 00
předseda dozorčí rady Ing. David Valenta 5.1.2010 - 11.11.2010
Vznik členství 30.11.2009
Vznik funkce 30.11.2009
Adresa: Zálesí 1124/92 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Ing. Petr Koblížek 5.1.2010 - 11.11.2010
Vznik členství 30.11.2009
Zánik členství 25.10.2010
Adresa: Divišovská 2311/10 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Mgr. Michaela Tomášková 11.11.2010 - 27.7.2013
Vznik členství 25.10.2010
Adresa: Klicperova 1450 , Kolín 280 02
člen dozorčí rady Ing. Václav Moravec 5.1.2010 - 18.8.2013
Vznik členství 30.11.2009
Adresa: Na Skalkách 197 , Tachlovice 252 17
člen dozorčí rady Mgr. Michaela Tomášková 27.7.2013 - 12.7.2015
Vznik členství 25.10.2010
Adresa: Strakošová 191/4 , Praha 104 00
předseda dozorčí rady Ing. David Valenta 11.11.2010 - 29.10.2015
Vznik členství 30.11.2009
Vznik funkce 30.11.2009
Adresa: Mattioliho 3248/15 , Praha 106 00
člen dozorčí rady Ing. Václav Moravec 18.8.2013 - 12.4.2019
Vznik členství 30.11.2009
Zánik členství 31.1.2019
Adresa: Na Skalkách 197 , Tachlovice 252 17
člen dozorčí rady Mgr. Michaela Tomášková 12.7.2015 - 12.4.2019
Vznik členství 25.10.2010
Zánik členství 31.1.2019
Adresa: Musílkova 1311/5 , Praha 150 00
předseda dozorčí rady Ing. David Valenta 29.10.2015 - 12.4.2019
Vznik členství 30.11.2009
Zánik členství 31.1.2019
Vznik funkce 30.11.2009
Zánik funkce 31.1.2019
Adresa: Mattioliho 3248/15 , Praha 106 00

Prokura CENTRAL GROUP 23. investiční a. s.

Platnost údajů od - do
Jméno Aleš Novotný 31.10.2002 - 7.1.2005
Adresa: Rápošovská 88 , Praha 190 16
Jméno Bc. Aleš Novotný 7.1.2005 - 29.3.2007
Adresa: Dobrovická 1894 , Praha 190 16
Jméno Bc. Aleš Novotný 29.3.2007 - 10.10.2008
Adresa: Mattioliho 3248/11 , Praha 106 00
Jméno Bc. Aleš Novotný 10.10.2008 - 5.1.2010
Adresa: Čirůvková 138/12 , Praha 104 00
Jméno Ing. Aleš Novotný 5.1.2010 - 22.11.2010
Adresa: Čirůvková 138/12 , Praha 104 00

Sbírka Listin CENTRAL GROUP 23. investiční a. s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 3507/SL 114 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora + zpráva o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2014 3.11.2015 12.11.2015 35
B 3507/SL 113 ostatní rozhod. jed. akci. Městský soud v Praze 29.6.2015 23.7.2015 30.7.2015 1
B 3507/SL 112 ostatní rozhod. jed. spol. Městský soud v Praze 29.6.2015 23.7.2015 30.7.2015 1
B 3507/SL 111 ostatní rozhod. jed. akci. Městský soud v Praze 29.6.2015 23.7.2015 30.7.2015 1
B 3507/SL 110 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 29.6.2015 21.7.2015 27.7.2015 1
B 3507/SL 109 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 2.7.2015 16.7.2015 21
B 3507/SL 108 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 1.7.2015 15.7.2015 21
B 3507/SL 107 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 4.8.2014 16.9.2014 38
B 3507/SL 106 ostatní rozhod. jedin. akcionáře Městský soud v Praze 13.2.2014 4.8.2014 16.9.2014 2
B 3507/SL 105 notářský zápis NZ 56/2014 Městský soud v Praze 13.2.2014 14.2.2014 3.3.2014 7
B 3507/SL 104 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora 2011, 2012 Městský soud v Praze 31.12.2012 22.10.2013 25.10.2013 110
B 3507/SL 103 notářský zápis  NZ 372/2013-projekt rozdělení Městský soud v Praze 7.8.2013 13.8.2013 8.10.2013 100
B 3507/SL 102 zpráva auditora  +zahaj.rozvaha k 1.1.2013 Městský soud v Praze 1.1.2013 13.8.2013 8.10.2013 16
B 3507/SL 100 ostatní fúze projekt rozdělení Městský soud v Praze 27.6.2013 28.6.2013 1.7.2013 92
B 3507/SL 99 notářský zápis NZ 42/2013 Městský soud v Praze 31.1.2013 15.2.2013 7.3.2013 14
B 3507/SL 98 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 27.6.2011 31.1.2013 5.2.2013 6
B 3507/SL 97 notářský zápis NZ 576/2012 Městský soud v Praze 4.12.2012 3.1.2013 23.1.2013 13
B 3507/SL 96 notářský zápis NZ 493/2011-projekt rozdělení Městský soud v Praze 2.12.2011 15.5.2012 15.5.2012 66
B 3507/SL 95 posudek znalce č.25-10-2011/205 Městský soud v Praze 25.10.2011 15.5.2012 15.5.2012 96
B 3507/SL 94 notářský zápis NZ 493/2011-projekt rozdělení Městský soud v Praze 2.12.2011 15.5.2012 15.5.2012 66
B 3507/SL 93 posudek znalce č.26-10-2011/210 Městský soud v Praze 26.10.2011 15.5.2012 15.5.2012 169
B 3507/SL 92 notářský zápis NZ 476/2011-projekt rozdělení Městský soud v Praze 28.11.2011 15.5.2012 15.5.2012 31
B 3507/SL 91 posudek znalce č.17-10-2011/199 Městský soud v Praze 17.10.2011 15.5.2012 15.5.2012 132
B 3507/SL 90 notářský zápis NZ 512/2011-projekt rozdělení Městský soud v Praze 9.12.2011 15.5.2012 15.5.2012 30
B 3507/SL 89 posudek znalce č.01-11-2011/2013 Městský soud v Praze 1.11.2011 15.5.2012 15.5.2012 100
B 3507/SL 88 notářský zápis NZ 493/2011-projekt rozdělení Městský soud v Praze 2.12.2011 15.5.2012 15.5.2012 66
B 3507/SL 87 účetní závěrka, zpráva auditora k 31.8.2011 Městský soud v Praze 31.8.2011 15.5.2012 15.5.2012 40
B 3507/SL 86 posudek znalce č.25-10-2011/204 Městský soud v Praze 25.10.2011 15.5.2012 15.5.2012 98
B 3507/SL 85 účetní závěrka, zpráva auditora zahaj.rozvaha k 1.1.2011 Městský soud v Praze 1.1.2011 15.5.2012 15.5.2012 13
B 3507/SL 84 účetní závěrka, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 15.5.2012 15.5.2012 42
B 3507/SL 83 notářský zápis NZ 158/2012 Městský soud v Praze 13.4.2012 7.5.2012 9.5.2012 19
B 3507/SL 82 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2010 - konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2010 3.4.2012 6.4.2012 50
B 3507/SL 81 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 3.4.2012 5.4.2012 50
B 3507/SL 80 účetní závěrka, zpráva auditora r.2010 -konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2010 28.3.2012 2.4.2012 29
B 3507/SL 79 ostatní - fúze projekt rozdělení Městský soud v Praze 1.11.2011 2.11.2011 10
B 3507/SL 78 ostatní projekt rozdělení Městský soud v Praze 26.10.2011 26.10.2011 23
B 3507/SL 77 ostatní - projekt rozdělení Městský soud v Praze 25.10.2011 25.10.2011 26.10.2011 14
B 3507/SL 76 ostatní - projekt rozdělení Městský soud v Praze 25.10.2011 25.10.2011 26.10.2011 11
B 3507/SL 75 ostatní - projekt rozdělení Městský soud v Praze 18.10.2011 18.10.2011 18.10.2011 12
B 3507/SL 74 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 25.10.2009 30.8.2011 31.8.2011 6
B 3507/SL 73 ostatní -zápis z valné hromady Městský soud v Praze 20.1.2011 13.7.2011 14.7.2011 2
B 3507/SL 72 stanovy společnosti - (bez data) Městský soud v Praze 15.3.2011 16.3.2011 14
B 3507/SL 71 ostatní - dohoda o ukonč.ovládací sml. Městský soud v Praze 22.12.2010 22.2.2011 2.3.2011 1
B 3507/SL 70 ostatní - dohoda o ukonč.ovládací sml. Městský soud v Praze 15.12.2010 22.2.2011 2.3.2011 1
B 3507/SL 69 ostatní - dohoda o ukonč.ovládací sml. Městský soud v Praze 15.12.2010 22.2.2011 2.3.2011 1
B 3507/SL 68 ostatní - dohoda o ukonč.ovládací sml. Městský soud v Praze 15.12.2010 22.2.2011 2.3.2011 1
B 3507/SL 67 ostatní - dohoda o ukonč.ovládací sml. Městský soud v Praze 15.12.2010 22.2.2011 2.3.2011 1
B 3507/SL 66 ostatní - dohoda o ukonč.ovládací sml. Městský soud v Praze 15.12.2010 22.2.2011 2.3.2011 1
B 3507/SL 65 ostatní - dohoda o ukonč.ovládací sml. Městský soud v Praze 15.12.2010 22.2.2011 2.3.2011 1
B 3507/SL 64 ostatní - dohoda o ukonč.ovládací sml. Městský soud v Praze 15.12.2010 22.2.2011 2.3.2011 1
B 3507/SL 63 ostatní - dohoda o ukonč.ovládací sml. Městský soud v Praze 15.12.2010 22.2.2011 2.3.2011 1
B 3507/SL 62 ostatní - dohoda o ukonč.ovládací sml. Městský soud v Praze 15.12.2010 22.2.2011 2.3.2011 1
B 3507/SL 61 ostatní - dohoda o ukonč.ovládací sml. Městský soud v Praze 15.12.2010 22.2.2011 2.3.2011 1
B 3507/SL 60 ostatní - dohoda o ukonč.ovládací sml. Městský soud v Praze 15.12.2010 22.2.2011 2.3.2011 1
B 3507/SL 59 ostatní - dohoda o ukonč.ovládací sml. Městský soud v Praze 15.12.2010 22.2.2011 2.3.2011 1
B 3507/SL 58 ostatní - dohoda o ukonč.ovládací sml. Městský soud v Praze 15.12.2010 22.2.2011 2.3.2011 1
B 3507/SL 57 ostatní - dohoda o ukonč.ovládací sml. Městský soud v Praze 15.12.2010 22.2.2011 2.3.2011 1
B 3507/SL 56 ostatní - dohoda o ukonč.ovládací sml. Městský soud v Praze 15.12.2010 22.2.2011 2.3.2011 1
B 3507/SL 55 ostatní - dohoda o ukonč.ovládací sml. Městský soud v Praze 15.12.2010 22.2.2011 2.3.2011 1
B 3507/SL 54 ostatní - dohoda o ukonč.ovládací sml. Městský soud v Praze 15.12.2010 22.2.2011 2.3.2011 1
B 3507/SL 53 ostatní - dohoda o ukonč.ovládací sml. Městský soud v Praze 15.12.2010 22.2.2011 2.3.2011 1
B 3507/SL 52 ostatní - dohoda o ukonč.ovládací sml. Městský soud v Praze 15.12.2010 22.2.2011 2.3.2011 1
B 3507/SL 51 ostatní - dohoda o ukonč.ovládací sml. Městský soud v Praze 15.12.2010 22.2.2011 2.3.2011 1
B 3507/SL 50 ostatní - dohoda o ukonč.ovládací sml. Městský soud v Praze 15.12.2010 22.2.2011 2.3.2011 1
B 3507/SL 49 ostatní - dohoda o ukonč.ovládací sml. Městský soud v Praze 15.12.2010 22.2.2011 2.3.2011 1
B 3507/SL 48 ostatní - dohoda o ukonč.ovládací sml. Městský soud v Praze 15.12.2010 22.2.2011 2.3.2011 1
B 3507/SL 47 ostatní - dohoda o ukonč.ovládací sml. Městský soud v Praze 15.12.2010 22.2.2011 2.3.2011 1
B 3507/SL 46 ostatní zápis z jednání VH Městský soud v Praze 15.12.2010 21.1.2011 21.1.2011 9
B 3507/SL 45 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 7.12.2010 10.1.2011 39
B 3507/SL 41 notářský zápis NZ 331/2010 Městský soud v Praze 28.6.2010 7.12.2010 9.12.2010 20
B 3507/SL 44 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 26.11.2010 2.12.2010 6
B 3507/SL 43 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 23.11.2010 2.12.2010 2
B 3507/SL 42 notářský zápis NZ 591/2010 Městský soud v Praze 23.11.2010 2.12.2010 12
B 3507/SL 101 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 13.8.2013 8.10.2010 35
B 3507/SL 40 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2008-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2008 17.12.2009 21.12.2009 52
B 3507/SL 39 notářský zápis NZ 317/2009 Městský soud v Praze 29.6.2009 20.8.2009 24
B 3507/SL 37 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2007-konsolid. Městský soud v Praze 31.12.2007 12.12.2008 12.12.2008 49
B 3507/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora -r. 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 9.12.2008 10.12.2008 0
B 3507/SL 35 notářský zápis NZ 332/2008 Městský soud v Praze 25.6.2008 31.7.2008 21
B 3507/SL 34 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 31.7.2008 34
B 3507/SL 33 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 18.10.2007 19.10.2007 44
B 3507/SL 32 notářský zápis NZ 384/2007 Městský soud v Praze 1.8.2007 2.10.2007 3.10.2007 15
B 3507/SL 31 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 4.12.2006 4.12.2006 0
B 3507/SL 29 notářský zápis -NZ341/06 Městský soud v Praze 30.6.2006 20.9.2006 14
B 3507/SL 28 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 4.9.2006 18.9.2006 42
B 3507/SL 27 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 2.1.2006 16.5.2006 19.5.2006 0
B 3507/SL 26 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.8.2005 14.2.2006 20.2.2006 0
B 3507/SL 25 notářský zápis -NZ153/05 Městský soud v Praze 29.6.2005 12.7.2005 5.10.2005 0
B 3507/SL 23 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ461/04+přílohy Městský soud v Praze 23.9.2004 24.1.2005 0
B 3507/SL 21 výroční zpráva -konsolidovaná r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 5.1.2005 10.1.2005 0
B 3507/SL 18 notářský zápis, ovládací smlouva -NZ602/04 Městský soud v Praze 15.12.2004 23.12.2004 3.1.2005 0
B 3507/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva za r.2003+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 25.10.2004 6.12.2004 0
B 3507/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva za r. 1999, 2000+audit Městský soud v Praze 25.10.2004 6.12.2004 0
B 3507/SL 20 notářský zápis -NZ244/03 Městský soud v Praze 25.9.2003 29.11.2004 0
B 3507/SL 16 notářský zápis, ovládací smlouva -NZ547/04 Městský soud v Praze 18.11.2004 25.11.2004 29.11.2004 0
B 3507/SL 10 podpisové vzory - / bez data/ Městský soud v Praze 29.10.2004 0
B 3507/SL 13 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2002+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2002 11.11.2003 0
B 3507/SL 12 notářský zápis NZ321/2003 Městský soud v Praze 24.6.2003 11.11.2003 0
B 3507/SL 11 notářský zápis NZ 67/2003 N 70/2003 2x Městský soud v Praze 27.3.2003 19.5.2003 20.5.2003 0
B 3507/SL 3 notářský zápis, stanovy společnosti NZ113/2002+ovládací smlouva Městský soud v Praze 5.4.2002 14.11.2002 25.11.2002 0
B 3507/SL 5 podpisové vzory 1x /bez data/ Městský soud v Praze 7.11.2002 0
B 3507/SL 9 notářský zápis, stanovy společnosti NZ113/2002 Městský soud v Praze 5.4.2002 29.10.2002 0
B 3507/SL 8 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 20.5.2002 29.10.2002 0
B 3507/SL 7 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2001+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2001 29.10.2002 0
B 3507/SL 6 podpisové vzory 3x / bez data/ Městský soud v Praze 29.10.2002 0
B 3507/SL 22 podpisové vzory -3x Městský soud v Praze 20.9.2004 0
B 3507/SL 2 účetní závěrka r.1996+ zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.1996 0
B 3507/SL 19 ovládací smlouva Městský soud v Praze 15.12.2004 23.12.2004 0
B 3507/SL 17 ovládací smlouva Městský soud v Praze 18.11.2004 25.11.2004 3
B 3507/SL 1 notářský zápis NZ 227/98 Městský soud v Praze 18.8.1998 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje CENTRAL GROUP 23. investiční a.s.

IČO (identifikační číslo) 63999102
Jméno CENTRAL GROUP 23. investiční a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 14.12.1995
Celkový počet živností: 15
Aktivních živností: 4

Sídlo CENTRAL GROUP 23. investiční a.s.

Živnosti a provozovny CENTRAL GROUP 23. investiční a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.12.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Na strži 1702/65, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1000805816
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 2.9.2010

Živnost č. 2 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.5.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Na strži 1702/65, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1000805816
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.9.2010

Živnost č. 3 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.5.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Na strži 1702/65, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1000805816
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.9.2010

Živnost č. 4 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.2.2002

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl. zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.5.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Zprostředkování ve stavebnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.5.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Realitní kancelář

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.5.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Inženýrská činnost ve stavebnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.11.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.2.2002
Zánik oprávnění 21.1.2005

Živnost č. 10 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.12.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Vydavatelské a nakladatelské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.12.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.4.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.9.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.10.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2011
Zánik oprávnění 1.3.2017
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje CENTRAL GROUP 23. investiční a. s.

IČO: 63999102
Firma: CENTRAL GROUP 23. investiční a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 14.12.1995

Sídlo CENTRAL GROUP 23. investiční a. s.

Sídlo: Na strži 1702/65, Praha 140 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výstavba bytových a nebytových budov
Výstavba nebytových budov
Nespecializovaný velkoobchod
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
tracking image