Firma Central European Data Agency, a.s. IČO 26429632


Central European Data Agency, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Central European Data Agency, a.s. (26429632) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Prvního pluku 621/8, Praha 186 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 1. 2001 a je stále aktivní. Central European Data Agency, a.s. má celkem jednu provozovnu a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Central European Data Agency, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Central European Data Agency, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Central European Data Agency, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Central European Data Agency, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Central European Data Agency, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 7038
IČO (identifikační číslo osoby) 26429632
Jméno Central European Data Agency, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 24.1.2001
Počet členů statutárního orgánu: 4 2.2.2016 - 28.6.2018
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 13.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 13.8.2014 - 2.2.2016
Počet členů dozorčí rady: 3 13.8.2014 - 28.6.2018
Valná hromada konaná dne 26,6,2003 rozhodla o zvýšení základního kapitálu za následujících podmínek: - Oba akcionáři společnosti Central European Data Agency, a.s., pan Ing. Robert Tůma a obchodní společnost P.F. art, spol. s r.o., se vzdávají přednostního práva na upsání nových akcií peněžitými vklady ve smyslu ust. § 204a obchodního zákoníku. - Valná hromada uděluje souhlas se započtením peněžité pohledávky pana Ing. Roberta Tůmy, nar. 7.12.1963, r.č. 63.12.07/0182, bytem Výchozí 2, Praha 4, z titulu smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 17,10,2001, uzavřené mezi obchodní společností LIBERTAS , a.s., se sídlem Štefánikova 43, 150 00, Praha 5, IČ 47 11 53 43, jako postupitelem a panem Ing. Robertem Tůmou, nar. 7,12,1963, r.č. 63.12.07/0182, bytem Výchozí 2, Praha 4, jako postupníkem, týkající se fakturace práva k využití dat na základě licenční smlouvy ze dne 10,2,2001, ve výši 4,500.000,- Kč, kterou má pan Ing. Robert Tůma vůči společnosti Central European Data Agency, a.s., proti pohledávce společnosti na splacení emisníh kursu akcií. - Valná hromada schvaluje a připouští nepeněžitý vklad do společnosti, který poskytne akcionář, obchodní společnost P.F. art, spol. s r.o., se sídlem Brno, Cejl 67/69, PSČ 602 00, IČ 46 90 53 75, jako předem určený zájemce a který spočívá v technologickém know-how-digitální mapové podklady. Jedná se o kolekci 230 mapových podkladů - plánů měst ČR a o technologii přípravy a zpracování těchto dat, tj. pořízení podkladů pro tvorbu map, příprava pro digitalizaci, digitalizace - tvorba mapového díla, korektury a terénní odsouhlasení, výstupy dat. Tento nepeněžitý vklad je v důležitém zájmu společnosti, jeho hospodářská hodnota je zjistitelná a společnost ho může hospodářsky využít ve vztahu k předmětu podnikání. - Hodnota předmětného nepeněžitého vkladu se stanoví na základě společného znaleckého posudku zpracovaného dvěma znalci nezávislými na společnosti, a to pana Ing. Vojtěcha Masaříka, Uherské Hradiště, U dvora 1082, PSČ 686 05 a pana Ing. Miloslava Smělíka, Kunovice, Lidická 574, PSČ 686 04, jmenovanými pro účely tohoto ocenění rozhodnutím soudu ve smyslu ust. § 59 odst. 3 obchodního zákoníku, na částku 4,500.000,- Kč. Ve společném posudku znalců shora jmenovaných byl předmětný nepeněžitý vklad oceněn částkou 4,500.000,- Kč. - Valná hromada schvaluje návrh na zvýšení základního kapitálu o částku 4,500.000,- Kč upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem shora popsaným, předem určeným zájemcem, obchodní společností P.F. art, spol.s r.o., se sídlem Brno, Cejl 67/69, PSČ 602 00, IČ 46 90 53 75, za který bude vydáno 90 ks kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepeněžitým vkladem se nepřipouští. - Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti, Praha 5, Drtinova 10, PSČ 150 00. - Akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií, kterou předem určený zájemce uzavře se společností, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií musí být předem určenému zájemci doručen ve l hůtě 14 dnů ode dne účinnosti zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - Počátek běhu lhůty pro upsání bude upisovateli, obchodní společnosti P.F. art, spol.s r.o., se sídlem Brno, Cejl 67/69, PSČ 602 00, IČ 46 90 53 75, oznámen doporučeným dopisem a vyvěšením na oznamovací desce společnosti v jejím sídle, na místě veřejně p řístupném. - Emisní kurs nově upisovaných akcií je shodný s jejich nominální hodnotou a činí 50.000,- Kč. - Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti, Praha 5, Drtinova 10, PSČ 150 00, uzavřením smlouvy o vkladu včetně předání dokumentace ,v níž je know-how zachyceno, a to do 14 dnů ode dne upsání akcií ve smlouvě o upsání akcií. - Valná hromada schvaluje návrh na zvýšení základního kapitáu společnosti o částku 5,500.000,- Kč upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady se nepřipouští. Upisovány budou tyto akcie: 110 ks kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč. - Nově upisované akcie budou upsány do výše 4,500.000,- Kč jejich celkové jmenovité hodnoty předem určeným zájemcem, kterým je stávající akcionář společnosti, pan Ing. Robert Tůma, nar. 7.12.1963, r.č. 63.12.07/0182, bytem Výchozí 2, Praha 4, který upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Upsané akcie budou splaceny započtením pohledávky akcionáře pana Ing. Roberta Tůmy za společností proti pohledávce na splácení emisního kursu akcií. - Ing. Robert Tůma jako předem určený zájemce upíše: 90 ks kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti, Praha 5, Drtinova 10, PSČ 150 00. - Akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií, kterou předem určený zájemce uzavře se společností, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Lhůta k úpisu počne běžet dnem následujícím po doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií musí být předem určenému zájemci doručen ve lhůtě 14 dnů ode dne účinnosti zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - Počátek běhu lhůty pro upsání bude upisovateli, panu Ing. Robertu Tůmovi, nar. 7.12.1963, r.č. 63.12.07/0182, bytem Výchozí 2, Praha 4, oznámen doporučeným dopisem a vyvěšením na oznamovací desce společnosti v jejím sídle, na místě veřejně přístupném. Emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jejich nominální hodnotou a činí 50.000,- Kč. upisovatel splatí 100% hodnoty emisního kursu nově upisovaných akcií do 14 dnů od úpisu nových akcií ve smlouvě o upsání akcií. Emisní kurs bude splacen uzavřením dohody o započtení pohledávky akcionáře pana Ing. Roberta Tůmy za společností proti pohledávce na splácení emisního kursu akcií, a to ve výše uvedené lhůtě 14 dnů od úpisu nových akcií ve smlouvě o upsání akcií, která mu sí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh smlouvy o započtení vypracuje představenstvo společnosti Central European Data Agency, a.s., a bez zbytečného odkladu ho předloží panu Ing Robertu Tůmo vi k akceptaci. - Nově upisované akcie budou upsány do výše 1,000.000,- Kč jejich celkové jmenovité hodnoty předem určeným zájemcem, kterým je pan RNDr. Ivan Dvořák, nar. 8,3,1950, r.č. 50.03.08/382 bytem Prosluněná 562/15, Praha 5, který upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Upsané akcie budou splaceny peněžitým vkladem na zvláštní účet u banky. Pan RNDr. Ivan Dvářák jako předem určený zájemce upíše: 20 ks kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti, Praha 5, Rdtinova 10, PSČ 150 00. Akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií, kterou předem určený zájemce uzavře se společností, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Lhůta k úpisu počne běžet dnem následujícím po doručení návrhu na uzavření s mlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií musí být předem určenému zájemci doručen ve lhůtě 14 dnů ode dne účinnosti zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro upsání bude upisovateli, panu RNDr. Ivanu Dvořákovi, nar. 8,3,1950, r.č. 50.03.08/382, bytem Prosluněná 562/15, Praha 5, oznámen doporučeným dopisem a vyvěšením na oznamovací desce společnoti v jejím sídle, na místě veřejně přístupn ém. Emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jejich nominální hodnotou a činí 50.000,- Kč. Upisovatel splatí 100% hodnoty emisního kursu nově upisovaných akcií do 14 dnů od úpisu nových akcií ve smlouvě o upsání akcií. Emisní kurs bude splacen na zvláštní účet u banky, a to účet číslo 51-1713110247/0100 u Komerční banky, a.s., pobočka Praha - Smíchov, Štefánikova 22, Praha 5, PSČ 150 47, ve výše uvedené lhůtě do 14 dnů ode dne úpisu nových akcií ve smlouvě o upsání akci í. 15.10.2003 - 14.2.2004
Valná hromada konaná dne 28,2,2002 rozhodla o zvýšení základního kapitálu za následujících podmínek: Valná hromada uděluje souhlas se započtením peněžité pohledávky pana Ing. Roberta Tůmy, nar. 7,12,1963, r.č. 631207/0182, bytem Výchozí 2, Praha 4, z titulu smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 17,10,2001, uzavřené mezi obchodní společností LIBERTAS, a.s., se sídlem Štefánikova 43, 150 00, Praha 5, IČ 47 11 53 43, jako postupitelem a panem Ing. Robertem Tůmou, nar. 7,12,1963, r.č. 631207/0182, bytem výchozí 2, Praha 4, jako postupníkem, týkající se fakturace práva k využití dat, ve výši 4,500,000,- Kč, kterou má pan Ing. Robert Tůma vůči společnosti Central European Data Agency, a.s., proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií. Valná hromada schvaluje nepeněžitý vklad do společnosti,který poskytne akcionář, obchodní společnost P.F. art, spol.s r.o., se sídlem Brno, Cejl 67/69, PSČ 602 00, IČ 46 90 53 75, a který spočívá v technologickém know-how - digitální mapové podklady, s tím že hodnota předmětného nepeněžitého vkladu se stanoví na základě společného znaleckého posudku zpracovaného dvěma znalci nezávislými na společnosti, a to pana Ing. Vojtěcha Masaříka, Uherské Hradiště, U dvora 1082, PSČ 686 05 a pana Ing. Miloslava Smělíka, Kunovice, Lidická 574, PSČ 686 04, jmenovanými pro účely tohoto ocenění rozhodnutím soudu ve smyslu ust. § 59 odst. 3 obchodního zákoníku, na částku 4,500.000,- Kč. Ve společném posudku znalců shora jmenovaných byl předmětný nepeněžitý vklad oceněn částkou 4,500.000,- Kč. Valná hromada schvaluje návrh na zvýšení základního kapitálu o částku 4,500.000,- Kč upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem, shora popsaným, za který bude vydáno 90 ks kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti, Praha 5, Drtinova 10, PSČ 150 00, akcie budou upsány ve lhůtě 14 dnů ode dne účinnosti zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli, obchodní společnosti P.F. art, spol. s r.o., se sídlem Brno, Cejl 67/69, PSČ 602 00 , IČ 46 90 53 75, oznámen doporučeným dopisem a vyvěšením na oznamovací desce společnosti v jejím sídle, na místě veřejně přístupném. Emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jejich nominální hodnotou a činí 50.000,- Kč. Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti, Praha 5, Drtinova 10, PSČ 150 00, uzavřením smlouvy o vkladu včetně předání dokumentace v níž je know-how zachyceno, a to do 15 dnů ode dne účinnosti zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Valná hromada schvaluje návrh na zvýšení základního kapitálu spoelčnosti o částku 5,500.000,- Kč upsáním nových akcií peněžitým vkladem, část emisního kursu nově upsaných akcií bude s placena zapoštením pohledávky akcionáře pana Ing. Roberta Tůmy za společností proti pohledávce na splácení emisního kursu akcií, a to v částce 4,500.000,- Kč, zbytek emisního kursu nově upsaných akcií v celkové výši 1,000.000,- Kč bude splacen na zvlášní účet u banky. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Celkem bude na tento peněžitý vklad upsáno 110 ks kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč. Jelikož se všichni stávající akcionáři vzdali před hlasováním o zvýšení základního kapitálu svého přednostního práva k upisování akcií, budou všechyn neupsané akcie v celkové jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč nabídnuty předem určenému zájemci, panu RNDr. Ivanu Dvořákovi, nar. 8,3,1950, r.č. 500308/382, bytem Prosluněná 562/15, Praha 5. Akcie v celkové jmenovité hodnotě 4,500.000,- Kč budou upsány panem Ing. Robertem Tůmou, nar. 7,12,1963, r.č. 631207/0182, bytem Výchozí 2, Praha 4, a splaceny započetením pohledávky upisovatele za společností způsobem výše uvedeným. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Praha 5, Drtinova 10, PSČ 150 00, akcie budou upsány ve lhůtě 14 dnů ode dne účinnosti zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen doporučeným dopisem a vyvěšením na oznamovací desce společnosti v jejím sídle, na místě veřejně přístupném. Bude-li akcie upisovat předem určený zájemce, upíše je ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavířá se společností, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jejich nominální hodnotou a činí 50.000,- Kč. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií peněžitými vklady na zvlášní účet u banky, a to účet číslo 51-1713110247/0100 u Komerční banky, a.s., pobočka Praha - SMíchov, Štefánikova 22, Praha 5, PSČ 150 47, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne účinnosti zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jelikož se připouští započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splácení emisního kursu upsaných akcií, dohoda o započtení bude uzavřena ve lhůtě 15 dnů ode dne účinnosti zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 29.6.2002 - 18.12.2002

Aktuální kontaktní údaje Central European Data Agency, a.s.

Kapitál Central European Data Agency, a.s.

zakladni jmění 11 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 14.2.2004
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 25.2.2002 - 14.2.2004
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 24.1.2001 - 25.2.2002

Akcie Central European Data Agency, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 220 29.9.2016
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 220 14.2.2004 - 29.9.2016
Akcie na jméno 50 000 Kč 20 24.1.2001 - 14.2.2004

Sídlo Central European Data Agency, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Prvního pluku 621/8 , Praha 186 00 13.8.2014
Adresa Sokolovská 192/79 , Praha 180 00 11.8.2008 - 13.8.2014
Adresa Drtinova 557/10 , Praha 150 00 24.1.2001 - 11.8.2008

Předmět podnikání Central European Data Agency, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 6.6.2013
výkon zeměměřických činností 19.7.2007
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 31.5.2005 - 6.6.2013
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 31.5.2005 - 6.6.2013
činnost technických poradců v oblasti informačních systémů 31.5.2005 - 6.6.2013
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 24.1.2001 - 6.6.2013
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 24.1.2001 - 6.6.2013
automatizované zpracování dat 24.1.2001 - 6.6.2013
poskytování software 24.1.2001 - 6.6.2013
poskytování informací prostřednictvím internetu 24.1.2001 - 6.6.2013

vedení firmy Central European Data Agency, a.s.

Statutární orgán Central European Data Agency, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost podepisuje předseda představenstva spolu s jedním členem představenstva. 13.8.2014
Za společnost podepisuje předseda představenstva spolu s jedním členem představenstva. Činí tak způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 24.1.2001 - 13.8.2014
člen představenstva Romana Krásová 30.12.2015
Vznik členství 1.12.2015
Vznik funkce 1.12.2015
Adresa: Bernolákova 1166/5 , Praha 142 00
člen představenstva RNDr. Jan Vodňanský 30.12.2015
Vznik členství 1.12.2015
Vznik funkce 1.12.2015
Adresa: U Petřin 1858/3 , Praha 162 00
člen představenstva Ing. Vladimír Hrabal 30.12.2015
Vznik členství 1.12.2015
Vznik funkce 1.12.2015
Adresa: Slovácká 2509/11 , Břeclav 690 02
předseda představenstva Mgr. Radovan Prokeš 28.6.2018
Vznik členství 25.6.2018
Vznik funkce 25.6.2018
Adresa: 101 , Stříbrná Skalice 281 63
člen RNDr. Ivan Dvořák 24.1.2001 - 8.8.2001
Adresa: Prosluněná 562/15 , Praha 152 00
člen Ing. Pavel Procházka 24.1.2001 - 8.8.2001
Adresa: náměstí Josefa Machka 891/8 , Praha 158 00
Člen Ing. Ivo Frantik 8.8.2001 - 18.12.2002
Zánik členství 28.2.2002
Adresa: Mostecká 3221 , Kladno 272 01
člen ing. Petr Forman 18.12.2002 - 15.10.2003
Vznik členství 28.2.2002
Zánik členství 26.6.2003
Adresa: Ječná 547/15 , Praha 120 00
předseda Ing. Jiří Jindra 24.1.2001 - 24.8.2004
Adresa: Dolnopolní 648/35 , Brno 614 00
Člen Ing. Miroslav Svítek 8.8.2001 - 24.8.2004
Adresa: Čsl. armády 212 , Lužná 270 51
Člen Ing. Miroslav Svítek 24.8.2004 - 10.10.2005
Zánik členství 28.7.2005
Adresa: Akátová 503 , Klatovy 339 01
člen David Dosoudil 10.10.2005 - 19.7.2007
Vznik členství 28.7.2005
Zánik členství 25.4.2007
Adresa: Jírova 2192/3 , Brno 628 00
předseda Ing. Jiří Jindra 24.8.2004 - 1.11.2007
Adresa: Dolnopolní 648/35 , Brno 614 00
předseda Ing. Jiří Jindra 1.11.2007 - 7.1.2008
Adresa: Rumunská 1645 , 120 00 Praha 2 Česká republika
člen Vladimír Hrabal 19.7.2007 - 11.8.2008
Vznik členství 26.4.2007
Zánik členství 27.6.2008
Adresa: Slovácká 2509/11 , Břeclav 690 02
člen RNDr. Jan Vodňanský 15.10.2003 - 30.12.2015
Vznik členství 26.6.2003
Zánik členství 1.12.2015
Zánik funkce 1.12.2015
Adresa: U Petřin 1858/3 , Praha 162 00
předseda Ing. Jiří Jindra 7.1.2008 - 30.12.2015
Zánik členství 1.12.2015
Zánik funkce 1.12.2015
Adresa: Rumunská 1645/6 , Praha 120 00
člen představenstva Tomáš Řehuřek Dis 11.8.2008 - 30.12.2015
Vznik členství 27.6.2008
Zánik členství 16.11.2015
Zánik funkce 16.11.2015
Adresa: Pod Nemocnicí 2343 , Rakovník 269 01
člen představenstva Ing. Vladimír Hrabal 11.8.2015 - 30.12.2015
Vznik členství 28.4.2015
Zánik členství 1.12.2015
Vznik funkce 28.4.2015
Zánik funkce 1.12.2015
Adresa: Slovácká 2509/11 , Břeclav 690 02
předseda představenstva Ing. Jiří Jindra 30.12.2015 - 28.6.2018
Vznik členství 1.12.2015
Zánik členství 24.6.2018
Vznik funkce 2.12.2015
Zánik funkce 24.6.2018
Adresa: Rumunská 1645/6 , Praha 120 00

Dozorčí rada Central European Data Agency, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady RNDr. Ivan Dvořák CSc. 30.12.2015
Vznik členství 1.12.2015
Vznik funkce 2.12.2015
Adresa: Nad Kesnerkou 2753/26 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Pavel Kobza 30.12.2015
Vznik členství 1.12.2015
Vznik funkce 1.12.2015
Adresa: Kosmákova 784/15 , Brno 615 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Lužný 30.12.2015
Vznik členství 1.12.2015
Vznik funkce 1.12.2015
Adresa: Třebízského 796/7 , Brno 614 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Jindra 28.6.2018
Vznik členství 25.6.2018
Adresa: Rumunská 1645/6 , Praha 120 00
předseda Ing. Robert Tůma 24.1.2001 - 20.11.2003
Adresa: Výchozí 364/2 , Praha 147 00
předseda Ing. Robert Tůma 20.11.2003 - 19.7.2007
Zánik členství 25.4.2007
Zánik funkce 25.4.2007
Adresa: Zubatého 295/5 , Praha 150 00
člen Ing. Jiří Lužný 24.1.2001 - 28.6.2013
Adresa: Králova 612/14 , Brno 616 00
člen Pavel Kobza 24.1.2001 - 11.7.2014
Adresa: Kosmákova 784/15 , Brno 615 00
předseda RNDr. Ivan Dvořák 19.7.2007 - 13.8.2014
Vznik členství 26.4.2007
Vznik funkce 26.4.2007
Adresa: Prosluněná 562/15 , Praha 152 00
předseda RNDr. Ivan Dvořák 13.8.2014 - 12.6.2015
Vznik členství 26.4.2007
Vznik funkce 26.4.2007
Adresa: Nad Kesnerkou 2753/26 , Praha 150 00
člen Ing. Jiří Lužný 28.6.2013 - 30.12.2015
Zánik členství 1.12.2015
Zánik funkce 1.12.2015
Adresa: Třebízského 796/7 , Brno 614 00
člen Pavel Kobza 11.7.2014 - 30.12.2015
Zánik členství 1.12.2015
Zánik funkce 1.12.2015
Adresa: Kosmákova 784/15 , Brno 615 00
předseda RNDr. Ivan Dvořák 12.6.2015 - 30.12.2015
Vznik členství 26.4.2007
Zánik členství 1.12.2015
Vznik funkce 26.4.2007
Zánik funkce 1.12.2015
Adresa: Nad Kesnerkou 2753/26 , Praha 150 00

Sbírka Listin Central European Data Agency, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 7038/SL 100 ostatní zápis o mimořádné VH Městský soud v Praze 1.12.2015 21.12.2015 9.2.2016 5
B 7038/SL 99 notářský zápis [NZ 198/2015] Městský soud v Praze 28.4.2015 7.8.2015 14.8.2015 16
B 7038/SL 98 ostatní pozvánka na VH + prezenč. listina Městský soud v Praze 28.4.2015 2.6.2015 3.6.2015 5
B 7038/SL 97 ostatní hlasovací řád + 2x příloha Městský soud v Praze 28.4.2015 2.6.2015 3.6.2015 4
B 7038/SL 96 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r. 2014 Městský soud v Praze 4.3.2015 2.6.2015 3.6.2015 3
B 7038/SL 95 ostatní zápis VH Městský soud v Praze 28.4.2015 2.6.2015 3.6.2015 9
B 7038/SL 94 účetní závěrka [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 2.6.2015 3.6.2015 7
B 7038/SL 93 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 2.6.2015 3.6.2015 58
B 7038/SL 92 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 16.9.2014 14.10.2014 11.11.2014 11
B 7038/SL 91 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 401/2014 Městský soud v Praze 11.6.2014 9.7.2014 20.8.2014 20
B 7038/SL 90 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 401/2014 Městský soud v Praze 11.6.2014 18.6.2014 20.8.2014 21
B 7038/SL 89 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r. 2013 Městský soud v Praze 31.12.2013 18.6.2014 20.8.2014 3
B 7038/SL 88 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 18.6.2014 20.8.2014 58
B 7038/SL 87 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 18.6.2014 20.8.2014 7
B 7038/SL 86 účetní závěrka [2012]  příloha Městský soud v Praze 31.12.2012 18.6.2014 20.8.2014 4
B 7038/SL 84 účetní závěrka [2011], výroční zpráva [2011], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2011 13.8.2013 4.9.2013 32
B 7038/SL 83 ostatní -zápis z valné hromady Městský soud v Praze 4.12.2012 19.12.2012 27.12.2012 15
B 7038/SL 82 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 -za rok 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 19.12.2012 27.12.2012 3
B 7038/SL 81 zpráva auditora -za rok 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 19.12.2012 27.12.2012 5
B 7038/SL 80 účetní závěrka -za rok 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 19.12.2012 27.12.2012 11
B 7038/SL 79 ostatní -zápis z valné hromady Městský soud v Praze 5.6.2012 19.12.2012 27.12.2012 14
B 7038/SL 78 ostatní -zápis z představenstva Městský soud v Praze 31.8.2009 7.7.2011 21.7.2011 1
B 7038/SL 77 ostatní -listina přítomných Městský soud v Praze 3.11.2010 7.7.2011 21.7.2011 2
B 7038/SL 76 ostatní -pozvánka na VH Městský soud v Praze 3.11.2010 7.7.2011 21.7.2011 1
B 7038/SL 75 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 3.11.2010 7.7.2011 21.7.2011 5
B 7038/SL 74 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora -r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 7.7.2011 20.7.2011 68
B 7038/SL 73 účetní závěrka -r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 7.7.2011 20.7.2011 13
B 7038/SL 72 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Městský soud v Praze 4.4.2011 7.7.2011 20.7.2011 3
B 7038/SL 71 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 11.5.2011 7.7.2011 20.7.2011 18
B 7038/SL 70 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 23.7.2010 27.7.2010 68
B 7038/SL 69 zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 23.7.2010 27.7.2010 1
B 7038/SL 68 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 14.6.2010 23.7.2010 27.7.2010 7
B 7038/SL 67 ostatní - pozvánka na VH Městský soud v Praze 10.5.2010 23.7.2010 27.7.2010 2
B 7038/SL 66 ostatní -prezenč. listina VH Městský soud v Praze 14.6.2010 23.7.2010 27.7.2010 2
B 7038/SL 65 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 23.7.2010 27.7.2010 3
B 7038/SL 64 ostatní - zápis představenstva Městský soud v Praze 13.10.2009 25.3.2010 26.3.2010 2
B 7038/SL 63 ostatní - zápis mimoř. VH Městský soud v Praze 8.3.2010 25.3.2010 26.3.2010 4
B 7038/SL 62 ostatní - příloha pozvánky Městský soud v Praze 2.2.2010 25.3.2010 26.3.2010 1
B 7038/SL 61 ostatní - pozv. mimoř. VH 8.3.2010 Městský soud v Praze 2.2.2010 25.3.2010 26.3.2010 2
B 7038/SL 60 ostatní - hlasovací řád Městský soud v Praze 8.3.2010 25.3.2010 26.3.2010 3
B 7038/SL 59 ostatní - prezenč. listina mimoř. VH Městský soud v Praze 8.3.2010 25.3.2010 26.3.2010 2
B 7038/SL 58 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora - r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 20.7.2009 21.7.2009 70
B 7038/SL 57 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 8.6.2009 13.7.2009 20.7.2009 21
B 7038/SL 56 účetní závěrka - přehled o zm.vlas.kap. Městský soud v Praze 31.12.2008 2.7.2009 7.7.2009 1
B 7038/SL 55 účetní závěrka - cash flow r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 2.7.2009 7.7.2009 2
B 7038/SL 54 účetní závěrka - rozvaha r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 2.7.2009 7.7.2009 4
B 7038/SL 53 účetní závěrka - VZaZ r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 2.7.2009 7.7.2009 2
B 7038/SL 52 účetní závěrka - příloha r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 2.7.2009 7.7.2009 4
B 7038/SL 50 notářský zápis NZ 196/2008 Městský soud v Praze 27.6.2008 29.8.2008 17
B 7038/SL 49 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 27.6.2008 29.8.2008 8
B 7038/SL 47 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 za rok 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 22.7.2008 30.7.2008 3
B 7038/SL 46 výroční zpráva za rok 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 22.7.2008 30.7.2008 10
B 7038/SL 45 účetní závěrka r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 22.7.2008 30.7.2008 6
B 7038/SL 44 zpráva auditora za rok 2007 k UZ Městský soud v Praze 31.12.2007 23.7.2008 29.7.2008 3
B 7038/SL 43 účetní závěrka r.2007-přehl.o změn.vlast.kap. Městský soud v Praze 31.12.2007 25.6.2008 25.6.2008 1
B 7038/SL 42 účetní závěrka r.2007-přehled o peněž.tocích Městský soud v Praze 31.12.2007 25.6.2008 25.6.2008 2
B 7038/SL 41 účetní závěrka r.2007-příloha Městský soud v Praze 31.12.2007 25.6.2008 25.6.2008 5
B 7038/SL 40 účetní závěrka r.2007-VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2007 25.6.2008 25.6.2008 2
B 7038/SL 39 účetní závěrka r.2007-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2007 25.6.2008 25.6.2008 4
B 7038/SL 38 ostatní -záp.ze zased.DR Městský soud v Praze 26.4.2007 4.1.2008 9.1.2008 1
B 7038/SL 37 ostatní -odstoup.z fun./Dosoudil/ Městský soud v Praze 22.3.2007 4.1.2008 9.1.2008 1
B 7038/SL 36 ostatní -odstoup.z fun./Tůma/ Městský soud v Praze 22.3.2007 4.1.2008 9.1.2008 1
B 7038/SL 35 notářský zápis NZ 292/2007 Městský soud v Praze 25.4.2007 17.9.2007 6
B 7038/SL 34 ostatní -záp.z VH Městský soud v Praze 25.4.2007 17.9.2007 9
B 7038/SL 27 zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 24.8.2007 30.8.2007 3
B 7038/SL 26 účetní závěrka r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 24.8.2007 30.8.2007 13
B 7038/SL 30 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r.2006 Městský soud v Praze 16.3.2007 24.8.2007 3
B 7038/SL 29 výroční zpráva r.2006 /bez ÚZ/ Městský soud v Praze 31.12.2006 24.8.2007 10
B 7038/SL 25 účetní závěrka - cash flow r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 25.7.2007 30.7.2007 1
B 7038/SL 24 ostatní - zpr.aud.ke zpr.o vzt. Městský soud v Praze 12.4.2007 25.7.2007 30.7.2007 1
B 7038/SL 23 ostatní příloha k UZ r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 29.6.2007 19.7.2007 4
B 7038/SL 22 účetní závěrka r.2006-VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2006 29.6.2007 19.7.2007 2
B 7038/SL 21 účetní závěrka r.2006-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2006 29.6.2007 19.7.2007 4
B 7038/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+aud.+zpr.o vzt.+VH Městský soud v Praze 31.12.2005 30.6.2006 4.7.2006 41
B 7038/SL 19 ostatní -zápis o mimořádné VH Městský soud v Praze 28.7.2005 19.10.2005 0
B 7038/SL 18 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 9.8.2005 19.10.2005 0
B 7038/SL 17 ostatní zpr.představenstva+DR+ÚZ r.04 Městský soud v Praze 8.3.2005 1.6.2005 0
B 7038/SL 16 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ212/05 Městský soud v Praze 26.4.2005 1.6.2005 0
B 7038/SL 15 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 20.4.2005 1.6.2005 0
B 7038/SL 13 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 13.10.2004 0
B 7038/SL 12 posudek znalce č.2553-003/01 Městský soud v Praze 27.3.2001 4.3.2004 0
B 7038/SL 11 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 26.6.2003 4.3.2004 0
B 7038/SL 10 notářský zápis -NZ378-379/2003+přílohy Městský soud v Praze 26.6.2003 4.3.2004 0
B 7038/SL 9 stanovy společnosti, výroční zpráva +audit r.2002,zpr. o vztazích Městský soud v Praze 26.6.2003 23.7.2003 24.7.2003 0
B 7038/SL 8 notářský zápis -rozh.V.H. Městský soud v Praze 28.2.2002 25.9.2002 0
B 7038/SL 7 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.12.2000 22.7.2002 0
B 7038/SL 6 ostatní - zpráva o vztazích Městský soud v Praze 27.3.2002 11.4.2002 0
B 7038/SL 4 účetní závěrka + audit r. 2001 Městský soud v Praze 27.3.2002 11.4.2002 0
B 7038/SL 3 notářský zápis -osvědčení VH z 28.2.2002 Městský soud v Praze 28.2.2002 11.4.2002 0
B 7038/SL 2 notářský zápis - rozh. VH z 28.2.2002 Městský soud v Praze 27.3.2002 11.4.2002 0
B 7038/SL 1 notářský zápis +stanovy (6 str) Městský soud v Praze 28.3.2001 4.9.2001 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Central European Data Agency, a.s.

IČO (identifikační číslo) 26429632
Jméno Central European Data Agency, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 8
Vznik první živnosti: 24.1.2001
Celkový počet živností: 11
Aktivních živností: 2

Sídlo Central European Data Agency, a.s.

Živnosti a provozovny Central European Data Agency, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Fotografické služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.1.2001
Provozovna č. 1
Provozovna Gromešova 769/4, Brno 621 00
Identifikační číslo provozovny 1008886599
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Zahájení provozování 29.4.2013

Živnost č. 2 Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.6.2007

Živnost č. 3 zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.1.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 poskytování informací prostřednictvím internetu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.1.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.1.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Poskytování software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.1.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.1.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.11.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.4.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Činnost technických poradců v oblasti v oblasti informačních systémů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.4.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.6.2015
Zánik oprávnění 20.12.2017
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Central European Data Agency, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Vladimír Hrabal
Člen statutárního orgánu Romana Krásová
Člen statutárního orgánu RNDr. Jan Vodňanský
Člen statutárního orgánu Ing. Radovan Prokeš

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Central European Data Agency, a.s.

IČO: 26429632
Firma: Central European Data Agency, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 8
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 24.1.2001

Sídlo Central European Data Agency, a.s.

Sídlo: Prvního pluku 621/8, Praha 186 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Příprava tisku a digitálních dat
Rozmnožování nahraných nosičů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Vydávání softwaru
Činnosti v oblasti informačních technologií
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Zeměměřické a kartografické činnosti
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Fotografické činnosti
tracking image