Firma CELIO a.s. IČO 48289922


CELIO a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

CELIO a.s. (48289922) je Akciová společnost. Sídlí na adrese V Růžodolu 2, Litvínov 436 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 6. 1993 a je stále aktivní. CELIO a.s. má celkem jednu provozovnu a pět živností.

Jako zdroj dat o CELIO a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o CELIO a.s. na Justice.cz
Detailní informace o CELIO a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro CELIO a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje CELIO a.s.

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka B 434
IČO (identifikační číslo osoby) 48289922
Jméno CELIO a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.6.1993
Počet členů statutárního orgánu: 3 2.7.2014 - 22.2.2017
Počet členů dozorčí rady: 3 2.7.2014 - 22.2.2017
Valná hromada společnosti schválila dne 17.6.2014 změnu stanov akciové společnosti. 2.7.2014 - 22.2.2017
Na společnost CELIO, a.s., se sídlem Litvínov 7, V Růžodolu 2, PSČ 435 14, IČ 482 89 922 přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti TICATANOR s.r.o., se sídlem Praha 3, Roháčova 188/37, PSČ 130 00, IČ 290 21 081. 22.10.2012 - 22.2.2017
Mimořádná valná hromada dne 9.2.2000 schálila změnu stanov akciové společnosti. 20.7.2000 - 22.2.2017
Mimořádná valná hromada dne 16.3.2000 schválila změnu stanov. 31.5.2000 - 6.12.2000
Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 16.3.2000 o zvýšení základního jmění: 31.5.2000 - 6.12.2000
1. Základní jmění společnosti se zvyšuje z částky 151,000.000,- Kč o částku 39,000.000,- Kč na částku 190,000.000,- Kč za účelem zlepšení struktury aktiv a pasiv společnosti. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. 31.5.2000 - 6.12.2000
2. Základní jmění bude zvýšeno upsáním 39 nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč každé z nich, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitým a nepeněžitým vkladem. 31.5.2000 - 6.12.2000
Emisní kurs všech akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. Kč 1,000.000,-. 31.5.2000 - 6.12.2000
Peněžitým vkladem bude upsáno a splacen emisní kurs 19 akcií. Přednostní právo na úpis těchto akcií se vylučuje. Důležitým zájmem pro vyloučení přednostního práva je zájem společnosti získat bez zbytečného odkladu finanční prostředky od akcionáře - cizozemce, aniž by bylo nutno vyčkat marného uplynutí lhůty přednostního úpisu, respektivě případné realizace převodu přednostního práva, a též důvod zvoleného následného postupu, spočívajícího v dohodě všech akcionářů na rozsahu své účasti na zvýšení základního jmění podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku. 31.5.2000 - 6.12.2000
Nepeněžitým vkladem bude upsáno a splacen emisní kurs celkem 20 akcií. Akcie upíše předem určený zájemce - společnost UNIPETROL a.s. se sídlem Kralupy nad Vltavou, O. Wichterleho 810. 31.5.2000 - 6.12.2000
3. Akcie, jejichž emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem, budou upisovány v sídle společnosti, tj. Most, Budovatelů 2830 v sekretariátu společnosti, a to v pracovních dnech v pracovní době od 9.00 do 15.00 hodin. Lhůta pro upisování činí 30 dní a počne dnem následujícím po právní moci rozhodnutí rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a končí třicátým dnem od započetí běhu lhůty k úpisu; připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pro upisování nejbližší následující pracovní den. 31.5.2000 - 6.12.2000
V uvedené lhůtě úpisu uzavřou akcionáři o rozsahu své účasti na zvýšení základního jmění v části Kč 19, 000.000,-, (části, připadající na úpis 19 akcií, jejichž emisní kurs bude splacen vkladem peněžitým) dohodu dle ustanovení § 205 obchodního zákoníku ve formě notářského zápisu, dle níž se na zvýšení základního jmění v uvedené části bude zcela podílet akcionář TECHWASTE S.A., se sídlem 4000 Liege, Av. Maurice Destenay 13, Belgie. 31.5.2000 - 6.12.2000
4.Emisní kurs akcií upsaných společností UNIPETROL a.s. bude splacen nepeněžitým vkladem ve výši 20,080.970,- Kč. Předmět nepeněžitého vkladu tvoří tyto nemovitosti: stav. parc. č. parc.112 zast. pl., stav. parc. č. parc. 113 zast. pl., stav. parc. č. parc. 114 zast. pl., stav. parc. č. parc. 115 zast. pl., stav. parc. č. parc. 116 zast. pl. a poz. parc. č. parc. č. 475/3 ost. pl. - manipul. pl., poz. parc. č. parc. 475/13 ost. pl. těžba surovin, poz. parc. č. parc. 475/15 ost. pl. - manipul. pl., poz. parc. č. parc. č. 475/113 ost. pl. - manip. pl., poz. parc. č. parc. 475/115 ost. pl. - manip. pl., poz. parc. č. parc. 509/3 ost. pl. - dráhy - provoz. pl., poz. parc.č. parc. 512/5 ost. pl. dráhy - provoz. pl., poz. parc. č. parc. 519/1 ost. pl. - manip. pl., poz. parc. č. parc. 523/2 ost. pl. - manipul. pl., poz. parc. č. parc. č. 523/3 ost. pl. - manip. pl., poz. parc. č. parc. 525 ost. pl. - manip. pl. a poz. parc. č. parc. 531/2 ost. pl. - mani - pul. pl. vše v katastrálním území Růžodol, zapsané na listu vlastnictví č. 2599 pro obec Litvínov a k.ú. Růžodol u Katastrálního úřadu v Mostě a dle zaměření GP ze dne 23.2.2000 č. plánu 170-15/2000 a dle zaměření GP ze dne 2.3.2000 č. plánu 169-13/2000, Ing. Mareškou, a pozemková parcela č. parc. 148/13 ost. pl. - těžba surovin, v katastrálním území Konobrže, zapsaná na listu vlastnictví č. 312 pro obec Most a k.ú. Konobrže, u Katastrálního úřadu v Mostě. 31.5.2000 - 6.12.2000
Nepeněžitý vklad bude splacen do 15 dnů od upsání akcií předáním písemného prohlášení vkladatele podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku a to v pracovní době společnosti od 9.00 do 15.00 hodin v jejím sídle. Peněžitý rozdíl mezi jmenovitou hodnotou akcií upisovaných společností UNIPETROL a.s. a hodnotou jejího nepeněžitého vkladu tak, jak je schválena valnou hromadou, bude společnosti UNIPETROL a.s. vrácen ve lhůtě 3 měsíců od předání prohlášení vkladatele. 31.5.2000 - 6.12.2000
5.Valná hromada vzala na vědomí předložené posudky znalců pana ing. Pavla Turka, č. 3056-76/00 ze dne 9. března 2000 a č. 3057-77/00 ze dne 8. března 2000 a dodatek ke znaleckým posudkům č. 3056-76/00 a č. 3057-77/00 ze dne 13. března 2000, který ocenil nepeněžitý vklad na částku Kč 20,080.970,- a pana ing. Zbyňka Saifrta č. 1734-25/2000 a č. 1735-26/2000 ze dne 7. března 2000 a dodatek ke znaleckým posudkům č. 1734-25/2000 a č. 1735-26/2000 ze dne 13. března 2000, který ocenil nepeněžitý vklad na částku Kč 20,194.520,-. 31.5.2000 - 6.12.2000
Valná hromada schvaluje ocenění nepeněžitého vkladu částkou 20,080.970,- Kč. 31.5.2000 - 6.12.2000
6.Všechny nové akcie, jejichž emisní kurs má být splacen peněžitým vkladem, budou upsány na základě dohody akcionářů dle ustanovení § 205 obchodního zákoníku tak, že akcionář TECHWASTE S.A., se sídlem v 4000 Liege, Av. Maurice Destenay 13, Belgie, upíše 19 nových akcií. 31.5.2000 - 6.12.2000
Emisní kurs upsaných akcií bude splacen do 15 dnů ode dne upsání akcií na účet společnosti CELIO a.s. u Československé obchodní banky, pobočka Most, číslo účtu 215205003/0300. 31.5.2000 - 6.12.2000
7.Valná hromada schvaluje předem určeného zájemce pro úpis 20 nových akcií, kterým je společnost UNIPETROL a.s. se sídlem Kralupy nad Vltavou, O. Wichterleho 810. Emisní kurs tento zájemce splatí nepeněžitým vkladem spočívajícím ve vkladu pozemků. 31.5.2000 - 6.12.2000
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: 25.9.1997 - 22.2.2017
Akcie na jméno jsou převoditelné pouze po předchozím schválení valnou hromadou. 25.9.1997 - 22.2.2017
Řádná valná hromada dne 27.6.1997 schválila změnu stanov akciové společnosti. 25.9.1997 - 22.2.2017
Mimořádná valná hromada, konaná dne 5.6.1996 schválila změny stanov akciové společnosti v čl.9 odst. 4, čl. 12 odst. 2 písm. n) a o), čl. 15 odst. 3, a 7), čl. 16 odst. 3 písm. k,l a m), čl. 17 odst. 1, čl. 18 odst. 6, čl. 21 odst. 1, čl. 22 odst. 6 a 9. 14.1.1997 - 22.2.2017
Se společností CELIO a.s. byla ke dni 1.1.1996 sloučena společnost Centroodpady a.s., se sídlem v Mostě, Budovatelů 2830, IČ 48289914 (Rg. B 433) na základě rozhodnutí mimořádných valných hromad, konaných dne 7.12.1995. Mimořádná valná hromada, konaná dne 7.12.1995 schválila změny stanov společnosti v čl. 4 a čl. 14. 5.12.1996 - 22.2.2017
Valná hromada dne 9.9.1995 schválila nové stanovy a.s.. 5.2.1996 - 22.2.2017
Prokurista společnosti je oprávněn samostatně jednat jménem společnosti navenek ve všech záležitostech týka- jících se činnosti společnosti s výjimkou práva zatěžovat, nabývat a zcizovat nemovitosti. Prokurista podepisuje za společnosti tak, že k napsanému, otištěnému nebo jinak vyznačenému názvu společnosti připojí svůj podpis s dovětkem "per procura" nebo "p.p.". 12.8.1993 - 15.5.1996

Kapitál CELIO a.s.

zakladni jmění 190 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.12.2000
zakladni jmění 151 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.5.1998 - 6.12.2000
zakladni jmění 151 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 26.6.1995 - 22.5.1998
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.6.1993 - 26.6.1995

Akcie CELIO a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 190 2.7.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 190 22.10.2012 - 2.7.2014
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 189 6.12.2000 - 22.10.2012
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 150 20.7.2000 - 6.12.2000
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 20.7.2000 - 22.10.2012
Akcie na jméno 10 000 Kč 15 100 5.2.1996 - 20.7.2000
Akcie na jméno 10 000 Kč 15 000 26.6.1995 - 5.2.1996
Akcie na majitele 10 000 Kč 100 26.6.1995 - 5.2.1996
Akcie na majitele 10 000 Kč 100 1.6.1993 - 26.6.1995

Sídlo CELIO a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa V Růžodolu 2 , Litvínov 436 01 5.3.2001
Adresa tř. Budovatelů 2830/3 , Most 434 01 1.6.1993 - 5.3.2001

Předmět podnikání CELIO a.s.

Platnost údajů od - do
projektová činnost ve výstavbě 14.9.2010
vedení účetnictví, vedení daňové evidence 14.9.2010
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 14.9.2010
podnikání v oblasti nakládaní s nebezpečnými odpady 14.9.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 14.9.2010
výroba elektřiny na základě licence Energetického regulačního úřadu 9.3.2004 - 14.9.2010
silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní provozovaná vozidly bez omezení hmotnosti 9.3.2004 - 14.9.2010
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady včetně těchto nebezpečných odpadů: 31.5.2000 - 14.9.2010
odpady s obsahem arzenu 31.5.2000 - 14.9.2010
odpady s obsahem rtuti 31.5.2000 - 14.9.2010
kyanidové (alkalické) odpady s obsahem těžkých kovů kromě chrómu 31.5.2000 - 14.9.2010
kyanidové (alkalické) odpady bez obsahu těžkých kovů 31.5.2000 - 14.9.2010
odpady s obsahem kyanidů 31.5.2000 - 14.9.2010
vedení účetnictví 4.12.1999 - 14.9.2010
geologická činnost v oboru inženýrské geologie 3.12.1999 - 30.5.2002
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 25.9.1997 - 31.5.2000
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení 25.9.1997 - 14.9.2010
správa majetku právnických a fyzických osob 5.12.1996 - 25.9.1997
investiční činnost v oblasti odpadového hospodářství 5.12.1996 - 25.9.1997
věcný a operativní leasing 5.12.1996 - 30.5.2002
zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb 5.12.1996 - 14.9.2010
projektová činnost ve výstavbě 5.2.1996 - 30.5.2002
investorské a inženýrské činnosti 5.1.1995 - 30.5.2002
podnikání v oblasti nakládání s odpady 1.6.1993 - 14.9.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.6.1993 - 14.9.2010

vedení firmy CELIO a.s.

Statutární orgán CELIO a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jednají a podepisují vždy dva členové představenstva společně s tím, že jeden člen představenstva musí být vždy předseda nebo místopředseda představenstva. V případě, že má společnost pouze jednoho člena představenstva, za společnost jedná a podepisuje tento člen představenstva samostatně. 18.9.2017
Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně a lespoň tři členové představenstva. Při nepřítomnosti předsedy a místopředsedy představenstva jednají společně všichni členové představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou oprávněni jednat jménem spol ečnosti, připojí svůj podpis k firmě společnosti. 2.7.2014 - 18.9.2017
Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně a lespoň tři členové představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k firmě společnosti. 9.3.2004 - 2.7.2014
Jménem společnosti navenek jednají buďto společně všichni členové představenstva nebo společně předseda představenstva a jeden člen představenstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis buďto společně všichni členové představenstva nebo společně předseda představenstva a jeden člen představenstva. 25.9.1997 - 9.3.2004
Jménem společnosti navenek jednají buďto společně všichni členo- vé představenstva nebo samostatně předseda představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl předsta- venstvem písemně zmocněn. Plná moc musí obsahovat rozsah opráv- nění a musí být podepsána dvěma dalšími členy představenstva z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou, jinak je neplatná. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou podle předchozího textu oprávněni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti. 15.5.1996 - 25.9.1997
Jednání jménem společnosti: Jménem společnosti navenek jednat jsou oprávněni všichni členové představenstva společně, nebo v rámci představenstvem delegovaných pravomocí samostatně předseda nebo místopředseda představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn. Při prodeji či koupi nemovitostí, jejich zatížení (např. zřízením zástavního práva) či přenechání základních prostředků do pronájmu, převzetí nemo- vitostí nebo základních prostředků do nájmu či podnájmu, uzavření smluv o leasingu a při zakládání dceřiných či jiných společností s kapitálovou účastí společnosti, musí jménem společnosti jednat společně alespoň tři členové představenstva, kteří jsou k tomu představenstvem písemně zmocněni nebo zástupce společnosti na základě zmocnění. Zmocnění musí být písemné, musí v něm být uveden jeho rozsah a musí být podepsané všemi členy představenstva, jinak je neplatné. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou dle předchozích ustanovení oprávněni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k napsanému, otištěnému či jinak vyznačenému názvu společnosti. Je-li ve společnosti zřízena funkce prokury je jménem společnosti oprávněn jednat navenek v rámci udělené prokury i prokurista společnosti. Prokurista se podepisuje tak, že k napsanému, otištěnému nebo jinak vyznačenému názvu společnosti připojí svůj podpis a dovětek "per procura" nebo "p.p." 1.6.1993 - 15.5.1996
člen představenstva Daniel Kraft 25.7.2019
Vznik členství 19.6.2019
Adresa: Klánova 537/64 , Praha 147 00
Představenstvo MUDr. Stanislav Zeman 1.6.1993 - 5.2.1996
Adresa: Alešova 773 , Litvínov 436 01
Jméno Miloslav Moc 1.6.1993 - 5.2.1996
Adresa: Wolkerova 1692 , Litvínov 436 01
Jméno Oliver Forgács 1.6.1993 - 5.2.1996
Adresa: Česká 96/1 , Most 434 01
Jméno Ing. Vanda Hadrabová 1.6.1993 - 5.2.1996
Adresa: Máchova 1347 , Teplice 415 01
Jméno Andreas Stefan 1.6.1993 - 5.2.1996
Adresa: Nad parkem 380 , Meziboří 435 13
Člen představenstva Ing. Dušan Nepejchal 5.2.1996 - 15.5.1996
Adresa: Komořanská 3111/5 , Most 434 01
Člen představenstva Ing. Oldřich Klimecký CSc. 5.2.1996 - 15.5.1996
Adresa: Josefa Skupy 2303/21 , Most 434 01
Člen představenstva Michel Marcel Marie Joseph Ghislain Delacollette, Nar. 10.4.1951 11.8.1997 - 10.12.1997
Adresa: K Loučkám 1317 , Litvínov 436 01
Člen představenstva Ing. Josef Jansa 5.2.1996 - 26.1.1998
Adresa: Ctěnická 692/7 , Praha 190 00
Místopředseda představenstva Ing. Dušan Nepejchal 15.5.1996 - 26.1.1998
Adresa: Komořanská 3111/5 , Most 434 01
Předseda představenstva Ing. Oldřich Klimecký CSc. 15.5.1996 - 10.11.1998
Adresa: Josefa Skupy 2303/21 , Most 434 01
Člen představenstva Ing. Petr Nosál 22.5.1998 - 10.11.1998
Adresa: Na Stráni 626 , Jirkov 431 11
Člen představenstva Ing. Miloslav Soldát 5.2.1996 - 3.12.1999
Adresa: Koldům 1581 , Litvínov 436 01
Člen představenstva Michel Marcel Marie Joseph Ghislain Delacollette, Nar. 10.4.1951 10.12.1997 - 3.12.1999
Adresa: Evropská 370/15 , Praha 160 00
Člen představenstva Ing. Aleš Kořený 22.5.1998 - 3.12.1999
Adresa: Jordana Jovkova 3263/25 , Praha 143 00
Předseda představenstva Ing. Petr Nosál 10.11.1998 - 3.12.1999
Adresa: Na Stráni 626 , Jirkov 431 11
Člen představenstva Zbyněk Netolický 25.9.1997 - 20.7.2000
Adresa: Komořanská 3111/5 , Most 434 01
Předseda představenstva Ing. Miloslav Soldát 3.12.1999 - 20.7.2000
Adresa: Koldům 1581 , Litvínov 436 01
Člen představenstva Ing. Jaroslav Kopecký 3.12.1999 - 20.7.2000
Adresa: Pod Lesem 4939 , Chomutov 430 03
Člen představenstva Ing. Jan Šiller 3.12.1999 - 20.7.2000
Adresa: Valdštejnská 2103 , Litvínov 436 01
Místopředseda představenstva Ing. Jiří Kašpar 3.12.1999 - 20.7.2000
Adresa: Albrechtická 612 , 434 01 Most Česká republika
Předseda představenstva Ing. Miroslav Kuliha 20.7.2000 - 30.5.2002
Zánik funkce 19.1.2001
Adresa: Durychova 1392/4 , Hradec Králové 500 12
Člen představenstva Ing. Miloslav Soldát 20.7.2000 - 30.5.2002
Zánik funkce 19.1.2001
Adresa: Koldům 1581 , Litvínov 436 01
Předseda představenstva Ing. Miroslav Hájíček 30.5.2002 - 9.3.2004
Vznik členství 19.1.2001
Vznik funkce 15.2.2001
Adresa: Dukelská 1084 , Milevsko 399 01
Člen představenstva Ing. Jindřich Kauca 30.5.2002 - 9.3.2004
Vznik funkce 19.1.2001
Adresa: Havlíčkova 713/2 , Duchcov 419 01
Předseda představenstva Ing. Miroslav Hájíček 9.3.2004 - 7.9.2004
Vznik členství 19.1.2001
Zánik členství 19.1.2004
Vznik funkce 15.2.2001
Zánik funkce 19.1.2004
Adresa: U Václava 904/21 , Praha 184 00
Člen představenstva Ing. Jindřich Kauca 9.3.2004 - 7.9.2004
Zánik členství 19.1.2004
Vznik funkce 19.1.2001
Adresa: Valdštejnská 2114 , Litvínov 436 01
Místopředseda představenstva Michel Marcel Marie Joseph Ghislain Delacollette Nar. 10.4.1951 20.7.2000 - 13.5.2005
Zánik členství 9.5.2003
Vznik funkce 9.2.2000
Zánik funkce 9.5.2003
Adresa: Evropská 370/15 , Praha 160 00
Místopředseda představenstva Michel Marcel Joseph Ghislain Delacollette 13.5.2005 - 1.11.2006
Vznik členství 16.5.2003
Zánik členství 15.6.2006
Vznik funkce 27.6.2003
Zánik funkce 15.6.2006
Adresa: Belgické království
Bois de la Croix - Claire 34, 4550 Nandrin
Člen představenstva Carine Therése Francois Jeanne Fabry 13.5.2005 - 1.11.2006
Vznik členství 16.5.2003
Zánik členství 15.6.2006
Adresa: Belgické království
Rue Chateu Des Balances, 51.Salzinnes, PSČ 5000
Předseda představenstva Ing. Miroslav Hájíček 7.9.2004 - 11.7.2007
Vznik členství 20.1.2004
Zánik členství 6.4.2007
Vznik funkce 6.2.2004
Zánik funkce 6.4.2007
Adresa: U Václava 904/21 , Praha 184 00
Člen představenstva Ing. Jindřich Kauca 7.9.2004 - 11.7.2007
Vznik členství 20.1.2004
Zánik členství 6.4.2007
Adresa: Valdštejnská 2114 , Litvínov 436 01
Člen představenstva Carine Therése Francois Jeanne Fabry 1.11.2006 - 9.1.2009
Vznik členství 16.6.2006
Zánik členství 4.9.2008
Adresa: Belgické království
Salzinnes, Rue Chateu Des Balances 51, 5000
Místopředseda představenstva Michel Marcel Joseph Ghislain Delacollette 1.11.2006 - 15.12.2009
Vznik členství 16.6.2006
Zánik členství 4.9.2009
Vznik funkce 30.6.2006
Zánik funkce 4.9.2009
Adresa: Belgické království
Nandrin, Bois de la Croix - Claire 34, 4550
Předseda představenstva Ing. Miroslav Hájíček 11.7.2007 - 28.4.2010
Vznik členství 6.4.2007
Zánik členství 14.4.2010
Vznik funkce 18.4.2007
Zánik funkce 14.4.2010
Adresa: U Václava 904/21 , Praha 184 00
Člen představenstva Ing. Jindřich Kauca 11.7.2007 - 28.4.2010
Vznik členství 6.4.2007
Adresa: Na Výsluní 84 , Proboštov 417 12
Předseda představenstva Ing. Jindřich Kauca 28.4.2010 - 14.9.2010
Vznik členství 6.4.2007
Zánik členství 23.6.2010
Vznik funkce 15.4.2010
Zánik funkce 23.6.2010
Adresa: Na Výsluní 84 , Proboštov 417 12
Člen představenstva Antonín Beneš 28.4.2010 - 12.1.2011
Vznik členství 14.4.2010
Adresa: Ervěnická 1067 , Jirkov 431 11
Člen představenstva Antonín Beneš 12.1.2011 - 27.7.2011
Vznik členství 14.4.2010
Zánik členství 22.6.2011
Adresa: Nová 195 , Otvice 431 11
Člen představenstva Gerard Omer Jules Ghislain Lambert 9.1.2009 - 26.10.2011
Vznik členství 13.10.2008
Zánik členství 30.8.2011
Adresa: Belgické království
5100 Namur, Avenue Baron de Lhoneux 16
Místopředseda představenstva Michel Marcel Marie Joseph Ghislain Delacollette 15.12.2009 - 26.10.2011
Vznik členství 4.9.2009
Zánik členství 30.8.2011
Vznik funkce 11.9.2009
Zánik funkce 30.8.2011
Adresa: Belgické království
4550 Nandrin, Bois de la Croix Claire 34
Člen představenstva Ing. Miroslav Hájíček 27.7.2011 - 29.2.2012
Vznik členství 22.6.2011
Adresa: U Václava 904/21 , Praha 184 00
Místopředseda představenstva Gerard Omer Jules Ghislain Lambert 26.10.2011 - 29.2.2012
Vznik členství 30.8.2011
Zánik členství 1.2.2012
Vznik funkce 30.8.2011
Zánik funkce 1.2.2012
Adresa: Belgické království
Namur, Avenue Baron de Lhoneux 16
Člen představenstva Régis Vankerkove 26.10.2011 - 29.2.2012
Vznik členství 30.8.2011
Zánik členství 1.2.2012
Adresa: Belgické království
Bassenge, Rue de la Rose 15
Předseda představenstva Ing. Jindřich Kauca 14.9.2010 - 15.10.2013
Vznik členství 23.6.2010
Zánik členství 22.7.2013
Vznik funkce 23.6.2010
Zánik funkce 22.7.2013
Adresa: Na Výsluní 84 , Proboštov 417 12
Místopředseda představenstva Ing. Miroslav Hájíček 29.2.2012 - 10.2.2015
Vznik členství 22.6.2011
Vznik funkce 2.2.2012
Adresa: U Václava 904/21 , Praha 184 00
Člen představenstva Zdeněk Hubáček 29.2.2012 - 10.2.2015
Vznik členství 1.2.2012
Adresa: Okružní 141 , Meziboří 435 13
Místopředseda představenstva Ing. Miroslav Hájíček 10.2.2015 - 12.8.2015
Vznik členství 22.6.2011
Zánik členství 22.6.2014
Vznik funkce 2.2.2012
Zánik funkce 22.6.2014
Adresa: U Václava 904/21 , Praha 184 00
Člen představenstva Zdeněk Hubáček 10.2.2015 - 12.8.2015
Vznik členství 1.2.2012
Zánik členství 1.2.2015
Adresa: Okružní 141 , Meziboří 435 13
Člen představenstva Zdeněk Hubáček 12.8.2015 - 15.4.2016
Vznik členství 4.6.2015
Zánik členství 4.3.2016
Adresa: Okružní 141 , Meziboří 435 13
Předseda představenstva Jindřich Kauca 15.10.2013 - 22.2.2017
Vznik členství 22.7.2013
Zánik členství 22.7.2016
Vznik funkce 26.9.2013
Zánik funkce 22.7.2016
Adresa: Na Výsluní 84 , Proboštov 417 12
Místopředseda představenstva Miroslav Hájíček 12.8.2015 - 22.2.2017
Vznik členství 4.6.2015
Zánik členství 30.11.2016
Vznik funkce 8.6.2015
Zánik funkce 30.11.2016
Adresa: U Václava 904/21 , Praha 184 00
Člen představenstva Vladislav Větrovec 15.4.2016 - 22.2.2017
Vznik členství 4.3.2016
Zánik členství 30.11.2016
Adresa: Pod Vinicí 1150/17 , Lovosice 410 02
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Hájíček 22.2.2017 - 18.9.2017
Vznik členství 30.11.2016
Zánik členství 26.6.2017
Vznik funkce 8.12.2016
Zánik funkce 26.6.2017
Adresa: U Václava 904/21 , Praha 184 00
předseda představenstva Ing. Miloš Hrubý 22.2.2017 - 18.9.2017
Vznik členství 30.11.2016
Zánik členství 26.6.2017
Vznik funkce 8.12.2016
Zánik funkce 26.6.2017
Adresa: Václavské náměstí 821/39 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Jindřich Kauca 22.2.2017 - 18.9.2017
Vznik členství 30.11.2016
Zánik členství 31.7.2017
Adresa: Na Výsluní 84 , Proboštov 417 12
člen představenstva Michal Mundl 18.9.2017 - 25.7.2019
Vznik členství 22.8.2017
Zánik členství 13.6.2019
Adresa: Újezd 415/15 , Praha 150 00

Dozorčí rada CELIO a.s.

Platnost údajů od - do
Člen dozorčí rady Ing. Miloš Hrubý 26.10.2018
Vznik členství 3.8.2018
Adresa: Václavské náměstí 821/39 , Praha 110 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Viktor Fous 25.7.2019
Vznik členství 9.7.2019
Vznik funkce 10.7.2019
Adresa: Seydlerova 2151/3 , Praha 158 00
předseda dozorčí rady Ing. Ladislav Fňouka 25.7.2019
Vznik členství 3.8.2018
Vznik funkce 10.7.2019
Adresa: Sokolská 571 , Ledenice 373 11
Jméno MUDr. Karel Novosad 1.6.1993 - 5.2.1996
Adresa: Svatopluka Čecha 1122 , Žatec 438 01
Jméno Ing. Helena Veverková 1.6.1993 - 5.2.1996
Adresa: tř. Budovatelů 2927/148 , Most 434 01
Jméno Oldřich Wolf 1.6.1993 - 5.2.1996
Adresa: K Loučkám 1678 , Litvínov 436 01
Člen dozorčí rady Ing. Michael Smola 5.2.1996 - 12.5.1997
Adresa: Průběžná 296/13 , Praha 100 00
Člen dozorčí rady Ing. Ladislav Čížek 5.2.1996 - 25.9.1997
Adresa: ul. ČSA bl. 19 , Most Česká republika
Člen dozorčí rady Ing. Milan Nečas 5.2.1996 - 3.12.1999
Adresa: Eduarda Basse 1156/3 , Most 434 01
Člen dozorčí rady Michel Savonet, Nar. 19.12.1946 14.1.1997 - 3.12.1999
Adresa: Belgické království
Rue Des Saules 36, Huy 4500,
Člen dozorčí rady Ing. Zeno Veselík 12.5.1997 - 3.12.1999
Adresa: Mádrova 3034/7 , Praha 143 00
Člen dozorčí rady Ing. Josef Hojdar 25.9.1997 - 20.7.2000
Adresa: Jana Žižky 1460/5 , Most 434 01
Člen dozorčí rady Ing. Václav Trávníček 3.12.1999 - 20.7.2000
Adresa: Trachtova 1129/1 , Praha 158 00
Člen dozorčí rady Ing. Petr Nosál 3.12.1999 - 20.7.2000
Adresa: Na Stráni 626 , Jirkov 431 11
Člen dozorčí rady Ing. Pavel Švarc 20.7.2000 - 20.7.2000
Adresa: Místecká 451 , Praha 199 00
Člen dozorčí rady Ing. Josef Hojdar 20.7.2000 - 30.5.2002
Zánik funkce 19.1.2001
Adresa: Jana Žižky 1460/5 , Most 434 01
Člen dozorčí rady Ing. Pavel Švarc 20.7.2000 - 30.5.2002
Zánik funkce 19.1.2001
Adresa: Místecká 451 , Praha 199 00
Člen dozorčí rady Michel Jean Marie Josef Savonet, Nar. 19.12.1946 2.8.2000 - 22.11.2002
Vznik funkce 9.2.2000
Zánik funkce 20.6.2002
Adresa: Belgické království
Huy 4500, Rue des Saules 36
Člen dozorčí rady Ing. Jiří Chot 30.5.2002 - 22.11.2002
Vznik funkce 19.1.2001
Zánik funkce 21.6.2002
Adresa: Rooseveltova 434 , Litvínov 436 01
Člen dozorčí rady Ing. Vladimír Novotný 30.5.2002 - 7.9.2004
Vznik funkce 19.1.2001
Adresa: Zvonková 3048/2 , Praha 106 00
Člen dozorčí rady Jarmila Dostalova Demadre Nar. 24.2.1959 20.7.2000 - 8.7.2005
Zánik členství 9.2.2004
Vznik funkce 9.2.2000
Adresa: Francouzská republika
59274 Marquillies, Avenue des Peupliers 46
Člen dozorčí rady Vladimír Pátek 22.11.2002 - 1.11.2006
Zánik členství 15.6.2006
Vznik funkce 21.6.2002
Adresa: Albrechtická 631 , 434 01 Most Česká republika
Místopředseda dozorčí rady Ing. Vladimír Novotný 7.9.2004 - 30.1.2007
Vznik členství 19.1.2001
Zánik členství 19.4.2005
Vznik funkce 29.8.2002
Zánik funkce 19.4.2005
Adresa: Zvonková 3048/2 , Praha 106 00
Předseda dozorčí rady Jarmila Dostálová Demadre 8.7.2005 - 9.1.2009
Vznik členství 10.2.2004
Zánik členství 10.5.2008
Vznik funkce 10.2.2004
Zánik funkce 10.5.2008
Adresa: Francouzská republika
42 Rue du Rabat, La Couture, PSČ 621 36
Člen dozorčí rady Vladimír Pátek 1.11.2006 - 21.9.2009
Vznik členství 16.6.2006
Zánik členství 25.5.2009
Adresa: Albrechtická 631 , 434 01 Most Česká republika
místopředseda dozorčí rady Ing. Vladimír Novotný 30.1.2007 - 21.9.2009
Vznik členství 29.4.2005
Zánik členství 25.5.2009
Vznik funkce 24.6.2005
Zánik funkce 25.5.2009
Adresa: Zvonková 3048/2 , Praha 106 00
Místopředseda dozorčí rady Michal Kusák 21.9.2009 - 28.4.2010
Vznik členství 25.5.2009
Zánik členství 14.4.2010
Vznik funkce 24.6.2009
Zánik funkce 14.4.2010
Adresa: Marty Krásové 922/1 , Praha 196 00
Člen dozorčí rady Libuše Šestková 28.4.2010 - 24.6.2010
Vznik členství 14.4.2010
Adresa: Albrechtická 258 , Litvínov 435 42
Člen dozorčí rady Ing. Jiří Novák 21.9.2009 - 12.1.2011
Vznik členství 25.5.2009
Zánik členství 26.10.2010
Adresa: Jarmily Glazarové 913/43 , Most 434 01
Místopředseda dozorčí rady Libuše Šestková 24.6.2010 - 27.7.2011
Vznik členství 14.4.2010
Zánik členství 22.6.2011
Vznik funkce 29.4.2010
Zánik funkce 22.6.2011
Adresa: Albrechtická 258 , Litvínov 435 42
Člen dozorčí rady Antonín Beneš 27.7.2011 - 26.10.2011
Vznik členství 22.6.2011
Adresa: Nová 195 , Otvice 431 11
Předseda dozorčí rady Jarmila Dostálová Demadre 9.1.2009 - 29.2.2012
Vznik členství 13.10.2008
Zánik členství 1.2.2012
Vznik funkce 5.11.2008
Zánik funkce 1.2.2012
Adresa: Francouzská republika
621 36 La Couture, Rue de Rabat 42
Člen dozorčí rady Petr Zima 12.1.2011 - 29.2.2012
Vznik členství 26.10.2010
Zánik členství 1.2.2012
Adresa: Boleslavská 1989/20 , Praha 130 00
Předseda dozorčí rady Ing. Alena Hájíčková 29.2.2012 - 10.2.2015
Vznik členství 1.2.2012
Vznik funkce 3.2.2012
Adresa: U Václava 904/21 , Praha 184 00
Člen dozorčí rady Imrich Kauca 29.2.2012 - 10.2.2015
Vznik členství 1.2.2012
Adresa: tř. Budovatelů 2377/32 , Most 434 01
Místopředseda dozorčí rady Antonín Beneš 26.10.2011 - 12.8.2015
Vznik členství 22.6.2011
Zánik členství 4.6.2015
Vznik funkce 30.8.2011
Zánik funkce 4.6.2015
Adresa: Nová 195 , Otvice 431 11
Předseda dozorčí rady Ing. Alena Hájíčková 10.2.2015 - 6.9.2016
Vznik členství 1.2.2012
Zánik členství 1.2.2016
Vznik funkce 3.2.2012
Zánik funkce 1.2.2016
Adresa: U Václava 904/21 , Praha 184 00
Člen dozorčí rady Imrich Kauca 10.2.2015 - 6.9.2016
Vznik členství 1.2.2012
Zánik členství 1.2.2016
Adresa: tř. Budovatelů 2377/32 , Most 434 01
Místopředseda dozorčí rady Antonín Beneš 12.8.2015 - 22.2.2017
Vznik členství 4.6.2015
Zánik členství 16.12.2016
Vznik funkce 8.6.2015
Zánik funkce 16.12.2016
Adresa: Nová 195 , Otvice 431 11
Předseda dozorčí rady Ing. Alena Hájíčková 6.9.2016 - 22.2.2017
Vznik členství 21.6.2016
Zánik členství 14.11.2016
Vznik funkce 24.6.2016
Zánik funkce 14.11.2016
Adresa: U Václava 904/21 , Praha 184 00
Člen představenstva Imrich Kauca 6.9.2016 - 22.2.2017
Vznik členství 21.6.2016
Zánik členství 14.11.2016
Adresa: tř. Budovatelů 2377/32 , Most 434 01
místopředseda dozorčí rady JUDr. Kateřina Radostová 22.2.2017 - 18.9.2017
Vznik členství 14.11.2016
Zánik členství 22.8.2017
Vznik funkce 19.12.2016
Zánik funkce 28.8.2017
Adresa: V Záhorském 533 , Praha 190 12
předseda dozorčí rady PhDr. Mgr. Vladislav Větrovec 22.2.2017 - 18.9.2017
Vznik členství 16.12.2016
Zánik členství 31.7.2017
Vznik funkce 19.12.2016
Zánik funkce 31.7.2017
Adresa: Pod Vinicí 1150/17 , Lovosice 410 02
člen dozorčí rady Bc. Luděk Žákovec 22.2.2017 - 18.9.2017
Vznik členství 14.11.2016
Zánik členství 31.7.2017
Adresa: 29 , Potvorov 331 41
člen dozorčí rady Michal Mundl 10.4.2017 - 18.9.2017
Vznik členství 31.3.2017
Zánik členství 26.6.2017
Adresa: Újezd 415/15 , Praha 150 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Miroslav Hájíček 18.9.2017 - 9.6.2018
Vznik členství 22.8.2017
Vznik funkce 22.8.2017
Adresa: U Václava 904/21 , Praha 184 00
předseda dozorčí rady JUDr. Kateřina Radostová 18.9.2017 - 26.10.2018
Vznik členství 22.8.2017
Zánik členství 3.8.2018
Vznik funkce 22.8.2017
Zánik funkce 3.8.2018
Adresa: V Záhorském 533 , Praha 190 12
člen dozorčí rady Zuzana Šafránková 18.9.2017 - 26.10.2018
Vznik členství 22.8.2017
Zánik členství 3.8.2018
Adresa: Nad Údolím 124 , Husinec 250 68
místopředseda dozorčí rady Ing. Miroslav Hájíček 9.6.2018 - 25.7.2019
Vznik členství 22.8.2017
Zánik členství 13.6.2019
Vznik funkce 22.8.2017
Zánik funkce 13.6.2019
Adresa: Kobyliská 1208 54, 184 00 Praha Česká republika
Předseda dozorčí rady Ing. Ladislav Fňouka 26.10.2018 - 25.7.2019
Vznik členství 3.8.2018
Vznik funkce 7.8.2018
Zánik funkce 10.7.2019
Adresa: Sokolská 571 , Ledenice 373 11

Prokura CELIO a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Miloslav Soldát 12.8.1993 - 5.3.2001
Adresa: Koldům 1581 , Litvínov 436 01

Sbírka Listin CELIO a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 434/SL 146 notářský zápis [NZ 283/2015], stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 24.11.2015 4.12.2015 8.12.2015 4
B 434/SL 145 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 1.6.2015 8.10.2015 9.10.2015 58
B 434/SL 144 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 4.6.2015 29.6.2015 18.8.2015 11
B 434/SL 143 rozhod. o statut. orgánu zápis z jedn.představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 8.6.2015 29.6.2015 18.8.2015 4
B 434/SL 142 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 4.6.2015 29.6.2015 18.8.2015 7
B 434/SL 141 změna právní formy, fúze, ostatní Krajský soud v Ústí nad Labem 16.6.2015 18.6.2015 26.6.2015 1
B 434/SL 140 změna právní formy, fúze Krajský soud v Ústí nad Labem 21.5.2015 22.5.2015 25.5.2015 6
B 434/SL 139 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 13.6.2014 17.3.2015 18.3.2015 51
B 434/SL 138 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 17.6.2014 23.6.2014 7.7.2014 30
B 434/SL 137 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 208/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.6.2014 23.6.2014 7.7.2014 5
B 434/SL 135 rozhod. o statut. orgánu zápis z jedn.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 26.9.2013 14.10.2013 18.10.2013 8
B 434/SL 134 rozhod. o statut. orgánu zápis z VZ Krajský soud v Ústí nad Labem 22.7.2013 14.10.2013 18.10.2013 11
B 434/SL 133 účetní závěrka [2012] Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.2013 3.9.2013 3.9.2013 20
B 434/SL 132 účetní závěrka, zpráva auditora ke dni 1.7.2012- Celio Krajský soud v Ústí nad Labem 17.8.2012 10.10.2012 29.10.2012 11
B 434/SL 131 účetní závěrka, zpráva auditora ke dni 30.6.2012 - Celio Krajský soud v Ústí nad Labem 15.8.2012 10.10.2012 29.10.2012 21
B 434/SL 130 účetní závěrka, zpráva auditora ke dni 30.6.2012-Ticatanor Krajský soud v Ústí nad Labem 15.8.2012 10.10.2012 29.10.2012 20
B 434/SL 129 notářský zápis  NZ 266/2012 Krajský soud v Ústí nad Labem 9.10.2012 10.10.2012 29.10.2012 17
B 434/SL 128 notářský zápis  NZ 265/2012 Krajský soud v Ústí nad Labem 9.10.2012 10.10.2012 29.10.2012 15
B 434/SL 127 účetní závěrka - 2011 - Př Krajský soud v Ústí nad Labem 15.3.2012 22.8.2012 27.8.2012 13
B 434/SL 126 účetní závěrka - 2011 - R + VZ Krajský soud v Ústí nad Labem 15.3.2012 22.8.2012 27.8.2012 6
B 434/SL 125 změna právní formy, fúze Krajský soud v Ústí nad Labem 27.7.2012 31.7.2012 2.8.2012 5
B 434/SL 124 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 30.1.2012 27.2.2012 7.3.2012 6
B 434/SL 123 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jedn.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 2.2.2012 27.2.2012 7.3.2012 3
B 434/SL 122 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcion. Krajský soud v Ústí nad Labem 1.2.2012 27.2.2012 7.3.2012 3
B 434/SL 121 účetní závěrka - 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.2.2011 18.11.2011 22.11.2011 20
B 434/SL 120 výroční zpráva, zpráva auditora - 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.5.2011 18.11.2011 22.11.2011 58
B 434/SL 119 podpisové vzory - členů představ.2x Krajský soud v Ústí nad Labem 30.8.2011 6.10.2011 31.10.2011 2
B 434/SL 118 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jedn.představ.DR Krajský soud v Ústí nad Labem 30.8.2011 6.10.2011 31.10.2011 11
B 434/SL 117 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 30.8.2011 6.10.2011 31.10.2011 9
B 434/SL 116 podpisové vzory - člen DR Krajský soud v Ústí nad Labem 23.6.2011 26.7.2011 18.8.2011 1
B 434/SL 115 podpisové vzory - člen představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 23.6.2011 26.7.2011 18.8.2011 1
B 434/SL 114 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.2011 26.7.2011 2.8.2011 11
B 434/SL 113 notářský zápis NZ 325/2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.10.2010 30.12.2010 24.1.2011 11
B 434/SL 112 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mimoř. VH Krajský soud v Ústí nad Labem 26.10.2010 30.12.2010 24.1.2011 10
B 434/SL 111 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 26.10.2010 30.12.2010 24.1.2011 30
B 434/SL 110 výroční zpráva - 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.2.2010 20.10.2010 20.10.2010 53
B 434/SL 109 účetní závěrka, zpráva auditora - 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.1.2010 20.10.2010 20.10.2010 23
B 434/SL 108 podpisové vzory člena představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 23.6.2010 16.8.2010 6.10.2010 1
B 434/SL 107 rozhod. o statut. orgánu zápis č. 5/10 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.6.2010 16.8.2010 6.10.2010 8
B 434/SL 106 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 23.6.2010 16.8.2010 6.10.2010 12
B 434/SL 105 zakladatelské dokumenty NZ 187/2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.6.2010 16.8.2010 6.10.2010 8
B 434/SL 104 rozhod. o statut. orgánu zápis o mimoř. VH Krajský soud v Ústí nad Labem 5.5.2010 43
B 434/SL 103 podpisové vzory Antonín Beneš Krajský soud v Ústí nad Labem 15.4.2010 5.5.2010 1
B 434/SL 102 rozhod. o statut. orgánu rozhod. o zvolení před.předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 15.4.2010 5.5.2010 1
B 434/SL 99 rozhod. o statut. orgánu zápis v mimořádné VH Krajský soud v Ústí nad Labem 4.9.2009 15.10.2009 6.1.2010 8
B 434/SL 101 podpisové vzory Michel Delacollette Krajský soud v Ústí nad Labem 11.7.2009 15.10.2009 6.1.2010 1
B 434/SL 100 rozhod. o statut. orgánu výtvah usn.ze zápisu č. 05/09 Krajský soud v Ústí nad Labem 11.9.2009 15.10.2009 6.1.2010 2
B 434/SL 98 výroční zpráva, zpráva auditora - 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2009 23.11.2009 23.11.2009 52
B 434/SL 97 podpisové vzory Gérard Omer Jules Ghislain Lam Krajský soud v Ústí nad Labem 7.11.2008 19.1.2009 1
B 434/SL 96 rozhod. o statut. orgánu zápis z mimořádné VH Krajský soud v Ústí nad Labem 13.10.2008 19.1.2009 8
B 434/SL 95 účetní závěrka rok 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.2.2008 3.7.2008 14
B 434/SL 94 výroční zpráva rok 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.2.2008 3.7.2008 57
B 434/SL 93 rozhod. o statut. orgánu - zápis z představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 18.4.2007 6.9.2007 1
B 434/SL 92 podpisové vzory - členů představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 6.4.2007 6.9.2007 2
B 434/SL 91 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 6.4.2007 6.9.2007 8
B 434/SL 90 účetní závěrka - 2006- cash flow Krajský soud v Ústí nad Labem 17.8.2007 2
B 434/SL 89 účetní závěrka - 2006- příloha Krajský soud v Ústí nad Labem 26.3.2007 17.8.2007 11
B 434/SL 88 účetní závěrka - 2006- výkaz zisku Krajský soud v Ústí nad Labem 17.8.2007 2
B 434/SL 87 účetní závěrka - 2006- rozvaha Krajský soud v Ústí nad Labem 17.8.2007 4
B 434/SL 86 výroční zpráva - 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 12.3.2007 17.8.2007 58
B 434/SL 85 ostatní - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2005 31.1.2007 6
B 434/SL 84 ostatní - zápis z mim. VH Krajský soud v Ústí nad Labem 29.4.2005 31.1.2007 9
B 434/SL 83 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání představen. Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2006 11.12.2006 12
B 434/SL 82 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 16.6.2006 11.12.2006 15
B 434/SL 81 výroční zpráva rok 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.2.2006 26.9.2006 67
B 434/SL 80 účetní závěrka k 31.12.2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.2.2006 26.9.2006 13
B 434/SL 79 výroční zpráva rok 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.2.2005 13.7.2005 56
B 434/SL 78 účetní závěrka k 31.12.2004, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 23.2.2005 13.7.2005 17
B 434/SL 77 podpisové vzory - Carine Fabry Krajský soud v Ústí nad Labem 18.2.2004 19.5.2005 3
B 434/SL 76 podpisové vzory - Michel Delacollette Krajský soud v Ústí nad Labem 18.2.2004 19.5.2005 3
B 434/SL 75 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2003 19.5.2005 5
B 434/SL 73 ostatní - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 10.2.2004 27.9.2004 5
B 434/SL 72 podpisové vzory - Jarmila Dostálová, Demadre Krajský soud v Ústí nad Labem 10.2.2004 27.9.2004 1
B 434/SL 71 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 6.2.2004 27.9.2004 8
B 434/SL 70 podpisové vzory - Ing. Miroslav Hajíček Krajský soud v Ústí nad Labem 5.2.2004 27.9.2004 2
B 434/SL 69 podpisové vzory - Jindřich Kauca Krajský soud v Ústí nad Labem 20.1.2004 27.9.2004 1
B 434/SL 68 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mim. VH Krajský soud v Ústí nad Labem 16.1.2004 27.9.2004 8
B 434/SL 67 ostatní - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 29.8.2002 27.9.2004 4
B 434/SL 66 účetní závěrka k 31.12.2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.2.2001 1.6.2004 7
B 434/SL 65 účetní závěrka k 31.12.1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.4.2000 1.6.2004 5
B 434/SL 64 účetní závěrka k 31.12.1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.3.1998 1.6.2004 13
B 434/SL 63 účetní závěrka k 31.12.1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.4.1997 1.6.2004 5
B 434/SL 62 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 16.5.2003 1.6.2004 30
B 434/SL 61 notářský zápis NZ 143/2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.5.2003 22.3.2004 10
B 434/SL 60 notářský zápis NZ 140/2003 - změna stanov Krajský soud v Ústí nad Labem 17.5.2003 22.3.2004 3
B 434/SL 59 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 16.5.2003 22.3.2004 10
B 434/SL 58 výroční zpráva rok 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.4.2003 3.10.2003 66
B 434/SL 57 účetní závěrka k 31.12.2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.2.2003 3.10.2003 20
B 434/SL 56 podpisové vzory - Vladimír Pátek Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2002 28.5.2003 1
B 434/SL 55 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 21.6.2002 28.5.2003 30
B 434/SL 54 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 21.6.2002 28.5.2003 8
B 434/SL 53 notářský zápis NZ 234/2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.6.2002 28.5.2003 13
B 434/SL 52 ostatní - odstoupení z DR - M. Savonet Krajský soud v Ústí nad Labem 19.6.2002 28.5.2003 3
B 434/SL 51 ostatní - abdikace - Ing. J. Chot Krajský soud v Ústí nad Labem 19.6.2002 28.5.2003 1
B 434/SL 50 výroční zpráva rok 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.5.2002 20.2.2003 36
B 434/SL 49 účetní závěrka k 31.12.2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.4.2002 20.2.2003 19
B 434/SL 48 notářský zápis NZ 11/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 5.4.2001 23.1.2003 27
B 434/SL 47 ostatní - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 15.2.2001 23.1.2003 10
B 434/SL 46 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Ústí nad Labem 19.1.2001 23.1.2003 38
B 434/SL 45 podpisové vzory - Ing. Vladimír Novotný Krajský soud v Ústí nad Labem 22.1.2001 23.1.2003 1
B 434/SL 44 podpisové vzory - Ing. Jiří Chot Krajský soud v Ústí nad Labem 18.1.2001 23.1.2003 1
B 434/SL 43 podpisové vzory - Ing. Jindřich Kauca Krajský soud v Ústí nad Labem 18.1.2001 23.1.2003 1
B 434/SL 42 podpisové vzory - Ing. Miroslav Hájíček Krajský soud v Ústí nad Labem 28.2.2001 23.1.2003 1
B 434/SL 41 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mimoř. VH Krajský soud v Ústí nad Labem 19.1.2001 23.1.2003 10
B 434/SL 40 ostatní - odstoupení - Ing. P. Švarc Krajský soud v Ústí nad Labem 16.1.2001 23.1.2003 1
B 434/SL 39 ostatní - odstoupení - Ing. M. Kuliha Krajský soud v Ústí nad Labem 16.1.2001 23.1.2003 1
B 434/SL 38 ostatní - odstoupení - Ing. J. Hojdar Krajský soud v Ústí nad Labem 17.11.2000 23.1.2003 1
B 434/SL 37 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Ústí nad Labem 22.8.2000 16.3.2001 37
B 434/SL 36 notářský zápis NZ 92/2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.8.2000 9.3.2001 13
B 434/SL 35 ostatní - zápis z řádné VH Krajský soud v Ústí nad Labem 22.8.2000 9.3.2001 7
B 434/SL 34 ostatní - zápis č.8/00 zased.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 22.8.2000 9.3.2001 4
B 434/SL 33 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Ústí nad Labem 16.3.2000 6.2.2001 36
B 434/SL 32 notářský zápis NZ 63/2000 - jedn. mimoř. VH Krajský soud v Ústí nad Labem 9.2.2000 4.9.2000 17
B 434/SL 31 posudek znalce - dodatek k č. 1734 - 25/2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.3.2000 29.6.2000 2
B 434/SL 30 posudek znalce č. 1735-26/2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.3.2000 29.6.2000 7
B 434/SL 29 posudek znalce č. 1734-25/2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.3.2000 29.6.2000 8
B 434/SL 28 posudek znalce - dodatek k č.3056-7/76-7/00 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.3.2000 29.6.2000 2
B 434/SL 27 posudek znalce č. 3057-77/00 Krajský soud v Ústí nad Labem 8.3.2000 29.6.2000 9
B 434/SL 26 posudek znalce č. 3056-76/00 Krajský soud v Ústí nad Labem 9.3.2000 29.6.2000 13
B 434/SL 25 notářský zápis NZ 132/2000 - jedn. mimoř. VH Krajský soud v Ústí nad Labem 16.3.2000 29.6.2000 20
B 434/SL 24 stanovy společnosti -ve znění změn přijat.na VH Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.1999 28.12.1999 51
B 434/SL 23 ostatní -zápis z řádné VH 2x Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.1999 28.12.1999 10
B 434/SL 22 notářský zápis NZ 233/99 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.1999 28.12.1999 13
B 434/SL 21 ostatní -zápis č.1/99 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.1.1999 28.12.1999 7
B 434/SL 20 stanovy společnosti -úplné znění Krajský soud v Ústí nad Labem 9.12.1998 28.12.1999 51
B 434/SL 19 notářský zápis NZ 472/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 9.12.1998 28.12.1999 13
B 434/SL 18 ostatní -zápis z mimoř. VH Krajský soud v Ústí nad Labem 9.12.1998 28.12.1999 11
B 434/SL 17 ostatní -odstoupení z funkce čl.předs. Krajský soud v Ústí nad Labem 9.12.1998 28.12.1999 1
B 434/SL 16 ostatní -zápis č.6/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 9.12.1998 28.12.1999 3
B 434/SL 15 účetní závěrka - zpráva auditora k 31.12.1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.3.1999 2.9.1999 24
B 434/SL 14 ostatní - odstoupení z funkce čl.před. Krajský soud v Ústí nad Labem 30.9.1998 1.4.1999 5
B 434/SL 13 stanovy společnosti úplné znění Krajský soud v Ústí nad Labem 14.5.1998 8.12.1998 51
B 434/SL 9 ostatní zápis č.8/97 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.12.1997 8.9.1998 6
B 434/SL 8 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.1997 8.9.1998 51
B 434/SL 7 stanovy společnosti úplné znění Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.1997 8.9.1998 51
B 434/SL 6 ostatní zápis z mimořádné VH Krajský soud v Ústí nad Labem 11.3.1997 8.9.1998 7
B 434/SL 5 notářský zápis NZ 266/97 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.1997 8.9.1998 61
B 434/SL 4 ostatní zápis z mimořádné VH Krajský soud v Ústí nad Labem 26.5.1995 8.9.1998 16
B 434/SL 3 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 9.9.1995 8.9.1998 25
B 434/SL 2 ostatní zápis z mimořádné VH Krajský soud v Ústí nad Labem 5.6.1996 8.9.1998 10
B 434/SL 12 notářský zápis NZ 44/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 12.2.1998 8.9.1998 22
B 434/SL 11 ostatní zápis č. 1/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.1.1998 8.9.1998 5
B 434/SL 10 ostatní zápis z řádné VH Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.1997 8.9.1998 10
B 434/SL 1 notářský zápis NZ 135/96 Krajský soud v Ústí nad Labem 5.6.1996 8.9.1998 7

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje CELIO a.s.

IČO (identifikační číslo) 48289922
Jméno CELIO a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Litvínov
Vznik první živnosti: 1.6.1993
Celkový počet živností: 20
Aktivních živností: 5

Sídlo CELIO a.s.

Živnosti a provozovny CELIO a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

  • Výroba a zpracování skla

  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.6.1993
Provozovna č. 1
Provozovna V Růžodolu 2, Litvínov 436 01
Identifikační číslo provozovny 1001395271
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Zahájení provozování 15.9.2003

Živnost č. 2 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.8.1997

Živnost č. 3 Vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.8.1999

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.8.2013

Živnost č. 5 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 22.1.1996
Přerušení oprávnění 4.3.2019

Živnost č. 6 Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.6.1993
Zánik oprávnění 27.1.1997

Živnost č. 7 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (v režimu živností volných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.6.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.6.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Investorské a inženýrské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.7.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Věcný a operativní leasing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.7.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.8.1997
Zánik oprávnění 8.11.2000

Živnost č. 13 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.8.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.8.1997
Zánik oprávnění 20.1.2005

Živnost č. 15 Geologická činnost v oboru inženýrské geologie

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.3.1999
Zánik oprávnění 26.3.2001

Živnost č. 16 Geologická činnost v oboru inženýrské geologie

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.3.1999
Zánik oprávnění 9.3.2000

Živnost č. 17 Vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.8.1999
Zánik oprávnění 25.10.2000

Živnost č. 18 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.9.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.10.2003
Zánik oprávnění 12.9.2012

Živnost č. 20 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.9.2012
Zánik oprávnění 5.8.2013
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán CELIO a.s.

Člen statutárního orgánu Daniel Kraft

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje CELIO a.s.

IČO: 48289922
Firma: CELIO a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Most
Základní územní jednotka: Litvínov
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.6.1993

Sídlo CELIO a.s.

Sídlo: V Růžodolu 2 NEOAD, Litvínov 435 14

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Výroba koksárenských produktů
Výroba skla a skleněných výrobků
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách
Silniční nákladní doprava
Skladování
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

Podobné firmy

tracking image