Firma CEC Praha a.s. IČO 25673394


CEC Praha a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

CEC Praha a.s. (25673394) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Pobřežní 18/16, Praha 186 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 6. 1998 a je stále aktivní. CEC Praha a.s. má celkem tři provozovny a tři živnosti.

Jako zdroj dat o CEC Praha a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o CEC Praha a.s. na Justice.cz
Detailní informace o CEC Praha a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro CEC Praha a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje CEC Praha a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 5407
IČO (identifikační číslo osoby) 25673394
Jméno CEC Praha a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 11.6.1998
Dne 29.10.2018 byla uzavřena mezi společností CEC Praha a.s. se sídlem Pobřežní 18/16, Karlín, 186 00 Praha 8, identifikační číslo (IČ): 25673394, jako kupujícím a společností SLOT Group, a.s. se sídlem Jáchymovská 142, Sedlec, 360 10 Karlovy Vary, identi fikační číslo (IČ): 62741560 jako prodávajícím, smlouva o koupi části závodu, na základě které společnost CEC Praha a.s. nabyla vlastnické právo k části závodu označené jako Kasino 44 ke dni 1.2.2019. Smlouva byla uložena do sbírky listin dne 1.2.2019. 1.2.2019
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 11.9.2014
Počet členů statutárního orgánu: 4 11.9.2014 - 1.2.2019
Počet členů dozorčí rady: 1 11.9.2014 - 1.2.2019
Na společnost CEC Praha a.s. jako společnost nástupnickou přešlo v důsledku sloučení jmění zanikající společnosti GESTON s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 18/16, PSČ 186 00, identifikační číslo 256 95 231. 31.12.2012
Mimořádná valná hromada společnosti CEC Praha a.s., konaná dne 15.2.2012, rozhodla ve věci zvýšení základního kapitálu takto: Valná hromada společnosti CEC Praha a.s.: a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti CEC Praha a.s. o částku 47.550.000,- Kč na částku 100.200.000,- Kč upisováním nových akcií peněžitými vklady s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipoušt í, a to upsáním 317 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 150.000,- Kč; b) určuje, že všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty určitým zájemcům, kterými jsou - Stéphane Charles Pey, nar. 13.8.1976, bytem Praha 1, Havelská 21, kterému bude nabídnuto upsání 159 kusů kmenových akcií společnosti, - Jean-Jacques Antoine Negroni, nar. 13.6.1955, bytem Praha 8 ? Karlín, Rohanské nábřeží 657/7, PSČ 180 00, kterému bude nabídnuto upsání 158 kusů kmenových akcií společnosti, c) rozhoduje, že všechny akcie budou upisovány v sídle společnosti na adrese Praha 8, Pobřežní 18/16 ve lhůtě šedesáti dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu o částku 47.550.000,- Kč do obchodního rejstří ku s tím, že počátek běhu této lhůty bude Stéphane Charles Peyovi a Jean-Jacques Antoine Negronimu oznámen doručením návrhu smlouvy o upsání akcií určené vždy příslušnému zájemci; nebude-li v době upsání akcií rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu o částku 47.550.000,- Kč zapsáno do obchodního rejstříku, bude upisování akcií v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hr omady o zvýšení základního kapitálu o částku 47.550.000,- Kč do obchodního rejstříku; d) určuje, že emisní kurs každé z akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu společnosti CEC Praha a.s. je roven její jmenovité hodnotě, tj. emisní kurs jedné akcie činí 150.000,- Kč; e) určuje, že všichni upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných akcií ve lhůtě dvou měsíců od upsání akcií na zvláštní účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 107-93390297/0100, který byl za tímto účelem zřízen. 7.3.2012 - 11.7.2012
Mimořádná valná hromada společnosti dne 2.12.2003 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a/ základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 22.650.000,-- Kč ( dvacet dva milionů šest set padesát tisíc korun českých) s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; důvodem zvýšení je potřeba uhradit ztrá tu společnosti za uplynulá účetní období; b/ na navrhované zvýšení základního kapitálu bude upsáno 151 ( slovy: sto padesát jedna ) kusů kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 150.000,-- Kč ( slovy: sto padesát tisíc korun českých), neregistrovaných , bez omezení převoditelnosti; c/ určuje se, že akcie, které nebudou zapsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obch.zák.. Vzhledem k tomu, že všichni akcionáři se před jednáním dnešní valné hromady vzdali přednostního práv a, budou na základě dohody akcionářů upsány všechny akcie vydávané ke zvýšení základního kapitálu. Lhůta k uspání akcií činí jeden měsíc od právní moci rozhodnutí soudu o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a její počátek bude akcionářům píse mně oznámen společností. Místem úpisu je Advokátní kancelář Hornová - Hrudka ? Řípa a partneři, Praha 1, Vodičkova 30; d/ emisní kurs akcií je roven jejich jmenovité hodnotě; e/ připouští se možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře společnosti SUN FINANCES 2002 vůči společnosti CEC Praha a.s. v celkové výši 16.081.694,08 Kč ( slovy: šestnáct milionů osmdesát jedna tisíc šest set devadesát čtyři korun českých osm haléřů ) proti pohledávce na splacení emisního kursu s tím, že emisní kurs bude splacen výhradně započtením. Shora uvedená pohledávka společnosti SUN FINANCES 2002 vůči společnosti CEC Praha a.s. vznikla na základě smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností CEC Praha a.s. jako dlužníkem a společností Compagnie Européenne de Casinos, se sídlem 30/32, av. du Vieux Chemin de Saint-Danis, Villeneuve la Garenne, Francie, jako věřitelem, a na základě smlouvy o řízení uzavřené mezi společností CEC Praha a.s. a Compagn ie Européenne de Casinos. Společnost SUN FINANCES 2002 se stala majitelem této pohledávky na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 23.2.2002 s postupitel em Compagnie Européenne de Casinos. Pohledávka je předmětem uznání dluhu společnosti C EC Praha a.s. ze dne 23.2.2002; f/ připouští možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře Jeana-Jacquese Negroniho vůči společnosti CEC Praha a.s. v celkové výši 3.446.505,90,-- Kč ( slovy: tři miliony čtyři sta čtyřicet šest tisíc pět set pět korun českých devadesát haléřů ) proti p ohledávce na splacení emisního kursu s tím, že emisní kurs bude splacen výhradně započtením. Shora uvedená pohledávka Jeana-Jacquese Negroniho vůči společnosti CEC Praha a.s. vznikla na základě smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností CEC Praha a.s. jak o dlužníkem a společností Compagnie Européenne de Casinos, se sídlem 30/32, av. du Vieux Chemin de Saint-Denis, Villeneuve la Garenne, Francie, jako věřitelem, a na základě smlouvy o řízení uzavřené dne 22.11.2002 s postupitelem SUN FINANCES 2002, který s e stal majitelem této pohledávky na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 23.2.2002 s postupitelem Compagnie Européenne de Casinos. Pohledávka je předmět em uznání dluhu společnosti CEC Praha a.s. ze dne 23.2.2002; g/ připouští možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře Jeana-Claude Michela Peye vůči společnosti CEC Praha a.s. v celkové výši 3.446.505,90 Kč ( slovy: tři miliony čtyři sta šest tisíc pět set korun českých devadesát haléřů ) proti pohledávce na s placení emisního kursu s tím, že emisní kurs bude splacen výhradně započtením. Shora uvedená pohledávka Jeana-Claude Michela Peye vůči společnosti CEC Praha a.s. vznikla na základě smlouvy o půjčce uzavřené mezi společnosti CEC Praha a.s. jako dlužníkem a společností Compagnie Européenne de Casinos, se sídlem 30/32, av. du Vieux Chemin de Saint-Denis, Villeneuve la Garenne, Francie jako věřitelem, a na základě smlouvy o řízení uzavřené mezi společnostmi CEC Praha a.s. a Compagnie Européenne de Casinos. Je an-Claude Michel Pey se stal majitelem této pohledávky na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 22.11.2002 s postupitelem SUN FINANCES 2002, který se stal ma jitelem této pohledávky na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 23.2.2002 s postupitelem Compagnie Européenne de Casinos. Pohledávka je předmětem uznání dluhu společnosti CEC Praha a.s. ze dne 23.2.2003; g/ návrh smlouvy o započtení bude k dispozici akcionářům v místě a době zápisu akcií prováděného formou dohody akcionářů. Smlouva o započtení bude uzavřena ve lhůtě jednoho týdne po uzavření dohody akcionářů o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu . 10.12.2003 - 29.12.2003
Mimořádná valná hromada konaná dne 9. 10. 1998 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti. 1. Základní jmění společnosti se zvyšuje o 15.000.000,- Kč na 30.000.000,- Kč. 2. Zvýšení základního jmění nad shora uvedenou částku se nepřipouští. 3. Zvýšení záklandího jmění bude provedeno vydáním 100 ks nových kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 150.000,- Kč každá. Po provedení zvýšení základního jmění tak bude základní jmění společnosti rozděleno na 200 kusů kmenových akcií na jméno v nominální hodnotě 150.000,- Kč každá. Nově emitované akcie budou společností vydány v listinné podobě. 4. Emisní kurz nově vydávaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní ážio je rovno nule. 5. Přednostní právo stávajících akcionářů upsat část nových akcií: a) Každý ze stávajících akcionářů společnosti má přednostní právo upsat část nových skcií společnosti upisovaných ke zvýšení záklaního jmění v rozsahu jeho podílu na základním jmění společnosti. b) Přednostní právo může být vykonáno v sídle společnosti, a to ve lhůtě dvou týdnů od právní moci rozhodnutí soudu, jímž bude toto usnesení mimořádné valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. c) Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 150.000,- Kč lze upsat jednu nově emitovanou akcii. d) Charakteristika nově emitovaných akcií upisovaných s využitím přednostního práva: jmenovitá hodnota: 150.000,- Kč druh : kmenová forma : na jméno emisní kurs : 150.000,- Kč e) Oprávněná osoba je oprávněna akcie koupit za emisní kurz. 6. Emisní kurz upsaných akcií bude splácen peněžitými vklady. 7. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány akcionáři na základě hdohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku. 8. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz všech jím upsaných akcií do 60 dnů od upsání akcií, a to převodem na účet společnosti vedený u Živnostenské banky a.s., Praha 1. 9. Po splacení emisních kurzů upsaných akcií vydá společnost CEC Praha a.s. akcionářům akcie v listinné podobě. 19.11.1998 - 5.11.2001

Aktuální kontaktní údaje CEC Praha a.s.

Kapitál CEC Praha a.s.

zakladni jmění 100 200 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.7.2012
zakladni jmění 52 650 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.12.2003 - 11.7.2012
zakladni jmění 30 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.6.1999 - 29.12.2003
zakladni jmění 15 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.6.1998 - 21.6.1999

Akcie CEC Praha a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 150 000 Kč 668 11.7.2012
Kmenové akcie na jméno 150 000 Kč 351 7.1.2004 - 11.7.2012
Akcie na jméno 150 000 Kč 351 29.12.2003 - 7.1.2004
Akcie na jméno 150 000 Kč 200 21.6.1999 - 29.12.2003
Akcie na jméno 150 000 Kč 100 11.6.1998 - 21.6.1999

Sídlo CEC Praha a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Pobřežní 18/16 , Praha 186 00 23.7.2018
Adresa Pobřežní 18/16 , Praha 186 00 17.7.2000 - 23.7.2018
Adresa Na Rybníčku 1380/18 , Praha 120 00 11.6.1998 - 17.7.2000

Předmět podnikání CEC Praha a.s.

Platnost údajů od - do
Provozování hazardní hry podle § 3 odst. 2 písm. f) zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů živá hra 1.2.2019
Provozování hazardní hry podle § 3 odst. 2 písm. e) zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů technická hra 1.2.2019
provozování sázkových her provozovaných prostřednictvím výherních hracích přístrojů 14.8.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 14.8.2014
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 14.8.2014
Provozování sázkových her provozovaných prostřednictvím výherních hracích přístrojů 14.8.2014 - 26.7.2018
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 14.8.2014 - 26.7.2018
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 14.8.2014 - 26.7.2018
silniční motorová doprava osobní 17.7.2000 - 9.3.2002
provozování sázkových her v kasinu 11.6.1998
Hostinská činnost 11.6.1998
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 11.6.1998 - 14.8.2014
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 11.6.1998 - 14.8.2014
Provozování diskotéky 11.6.1998 - 14.8.2014
Provozování kabaretu 11.6.1998 - 14.8.2014
Provozování diskotéky 11.6.1998 - 14.8.2014
Směnárenská činnost 11.6.1998 - 14.8.2014
Provozování kabaretu 11.6.1998 - 14.8.2014
Směnárenská činnost 11.6.1998 - 14.8.2014
provozování sázkových her v kasinu 11.6.1998 - 26.7.2018
Hostinská činnost 11.6.1998 - 26.7.2018

vedení firmy CEC Praha a.s.

Statutární orgán CEC Praha a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje člen představenstva samostatně. 1.2.2019
Za společnost jedná předseda představenstva spolu s místopředsedou představenstva. 11.9.2014 - 1.2.2019
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti společně předseda představenstva a místopředseda představenstva. Podepisování se děje tak, že k vytištěné nebo jinak uvedené obchodní firmě společnosti připojí svů j podpis osoby oprávněné za společnost podepisovat. 18.5.2009 - 11.9.2014
Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo jinak uvedenému obchodnímu jménu společnosti připojí podpis osoba nebo osoby oprávněné za společnost podepisovat. 11.6.1998 - 18.5.2009
člen představenstva Josef Tlustý 1.2.2019
Vznik členství 1.2.2019
Vznik funkce 1.2.2019
Adresa: Brigádníků 1406/14 , Karlovy Vary 360 01
člen představenstva André Der Krikorian 11.6.1998 - 9.12.1999
Adresa: Korunní 1963/119 , Praha 130 00
předseda představenstva Ülkü Selman 11.6.1998 - 9.12.1999
Adresa: V Ondřejově 1064/11 , Praha 140 00
člen představenstva Ertugrul Dilek 11.6.1998 - 9.12.1999
Adresa: Urbánkova 3364/55 , Praha 143 00
člen představenstva Jean-Paul Gabrieli 11.6.1998 - 9.6.2000
Adresa: Krupská 3083/1 , Praha 100 00
člen představenstva Ing. Eduard Hindl 21.6.1999 - 17.7.2000
Adresa: Urbánkova 3364/55 , Praha 143 00
člen představestva Ing. Miloslav Holub 21.6.1999 - 17.7.2000
Adresa: V kolkovně 920/5 , Praha 110 00
člen přdstavenstva Ing. Ivana Coufalová 21.6.1999 - 17.7.2000
Adresa: Zdíkovská 3043/92 , Praha 150 00
člen představenstva Jean-Jacques Antoin Negroni 9.12.1999 - 17.7.2000
Adresa: Gorazdova 1971/8 , Praha 120 00
člen představenstva Jean-Claude Pey 9.12.1999 - 17.7.2000
Adresa: Gorazdova 1971/8 , Praha 120 00
člen představenstva Jean-Jacques Antoin Negroni, Dat. Nar. 13.6.1955 17.7.2000 - 17.7.2000
Adresa: Gorazdova 1971/8 , Praha 120 00
člen představenstva Jean-Claude Pey, Dat. Nar. 15.5.1948 17.7.2000 - 17.7.2000
Adresa: Gorazdova 1971/8 , Praha 120 00
předseda představenstva Jean Khatchadourian 9.12.1999 - 11.10.2004
Vznik funkce 12.2.1999
Zánik funkce 12.2.2004
Adresa: V Ondřejově 1064/11 , Praha 140 00
člen představenstva Jean-Jacques Antoine Negroni, Dat. Nar. 13.6.1955 17.7.2000 - 11.10.2004
Vznik funkce 12.2.1999
Zánik funkce 12.2.2004
Adresa: Gorazdova 1971/8 , Praha 120 00
člen představenstva Jean-Claude Michel Pey, Dat. Nar. 15.5.1948 17.7.2000 - 11.10.2004
Vznik funkce 12.2.1999
Zánik funkce 12.2.2004
Adresa: Gorazdova 1971/8 , Praha 120 00
Jméno Jeanjacquese Antoin Negroni 11.10.2004 - 10.11.2004
Vznik členství 13.2.2004
Adresa: Gorazdova 1971/8 , Praha 120 00
předseda představenstva Jean Khatchadourian 11.10.2004 - 18.5.2009
Vznik členství 13.2.2004
Zánik členství 14.3.2009
Vznik funkce 13.2.2004
Zánik funkce 14.3.2009
Adresa: V Ondřejově 1064/11 , Praha 140 00
Jméno Jeanclaude Michel Pey 11.10.2004 - 18.5.2009
Vznik členství 13.2.2004
Zánik členství 14.4.2009
Adresa: Gorazdova 1971/8 , Praha 120 00
Jméno Jeanjacques Antoine Negroni 10.11.2004 - 18.5.2009
Vznik členství 13.2.2004
Zánik členství 14.4.2009
Adresa: Gorazdova 1971/8 , Praha 120 00
člen představenstva Jeanclaude Michel Pey 18.5.2009 - 27.10.2009
Vznik členství 14.4.2009
Zánik členství 15.9.2009
Adresa: Gorazdova 1971/8 , Praha 120 00
předseda představenstva Stéphane Charles Pey 18.5.2009 - 14.8.2014
Vznik členství 14.4.2009
Zánik členství 5.6.2014
Vznik funkce 14.4.2009
Zánik funkce 5.6.2014
Adresa: Za Hotelem 225 , Nupaky 251 01
místopředseda představenstva Jeanpaul Negroni 18.5.2009 - 14.8.2014
Vznik členství 14.4.2009
Zánik členství 5.6.2014
Vznik funkce 14.4.2009
Zánik funkce 5.6.2014
Adresa: Věšínova 508/7 , Praha 100 00
člen představenstva Jeanjacques Antoine Negroni 18.5.2009 - 14.8.2014
Vznik členství 14.4.2009
Zánik členství 5.6.2014
Adresa: Rohanské nábřeží 657/7 , Praha 186 00
člen představenstva Tibére Cédric Jacques Pey 27.10.2009 - 14.8.2014
Vznik členství 15.9.2009
Zánik členství 5.6.2014
Adresa: Gorazdova 1971/8 , Praha 120 00
místopředseda představenstva Jeanpaul Negroni 14.8.2014 - 16.2.2015
Vznik členství 5.6.2014
Vznik funkce 17.6.2014
Zánik funkce 29.1.2015
Adresa: Věšínova 508/7 , Praha 100 00
člen představenstva Jean Jacques Antoine Negroni 14.8.2014 - 16.2.2015
Vznik členství 5.6.2014
Adresa: Rohanské nábřeží 657/7 , Praha 186 00
člen představenstva Jeanpaul Negroni 16.2.2015 - 6.8.2015
Vznik členství 5.6.2014
Zánik členství 29.6.2015
Zánik funkce 29.6.2015
Adresa: Věšínova 508/7 , Praha 100 00
předseda představenstva Stéphane Charles Pey 14.8.2014 - 2.9.2016
Vznik členství 5.6.2014
Vznik funkce 17.6.2014
Adresa: Havelská 502/21 , Praha 110 00
člen představenstva Tibére Cédric Jacques Pey 14.8.2014 - 1.2.2019
Vznik členství 5.6.2014
Zánik členství 1.2.2019
Adresa: Havelská 502/21 , Praha 110 00
místopředseda představenstva Jean Jacques Antoine Negroni 16.2.2015 - 1.2.2019
Vznik členství 5.6.2014
Zánik členství 1.2.2019
Vznik funkce 29.1.2015
Zánik funkce 1.2.2019
Adresa: Rohanské nábřeží 657/7 , Praha 186 00
předseda představenstva Stéphane Charles Pey 2.9.2016 - 1.2.2019
Vznik členství 5.6.2014
Zánik členství 1.2.2019
Vznik funkce 17.6.2014
Zánik funkce 1.2.2019
Adresa: K Potoku 967 , Sulice 251 68
člen představenstva Renáta Kšírová 8.11.2016 - 1.2.2019
Vznik členství 29.6.2016
Zánik členství 1.2.2019
Adresa: U Školky 1514/3 , Hořovice 268 01

Dozorčí rada CEC Praha a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Kristýna Báčová 1.2.2019
Vznik členství 1.2.2019
Vznik funkce 1.2.2019
Adresa: 82 , Zlončice 278 01
člen dozorčí rady Osman Soyaslan 11.6.1998 - 9.12.1999
Adresa: Nušlova 2282/29 , Praha 158 00
člen dozorčí rady Věra Hromádková 21.6.1999 - 17.7.2000
Adresa: Štůrova 1158 , Praha 4 Česká republika
člen dozorčí rady Isabelle Singeot 11.6.1998 - 5.11.2001
Zánik funkce 26.6.2001
Adresa: Francouzská republika
15 Boulevard Maurice Berthaux, 95160 Montmorency
člen dozorčí rady Mgr. Martin Janeček 11.6.1998 - 5.11.2001
Zánik funkce 26.6.2001
Adresa: Bajkalská 666/8 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Mgr. František Kosík 21.6.1999 - 5.11.2001
Zánik funkce 26.6.2001
Adresa: Chaloupeckého 3 , 700 30 Ostrava 3 Česká republika
člen dozorčí rady Marta Soyaslanová 21.6.1999 - 5.11.2001
Zánik funkce 26.6.2001
Adresa: Nušlova 2282/29 , Praha 158 00
člen Nebojsa Milutinovič 17.7.2000 - 15.1.2003
Vznik funkce 16.2.2000
Zánik funkce 2.12.2002
Adresa: Olbramovická 715/2 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Jacques Bertin 11.6.1998 - 7.1.2004
Zánik členství 10.6.2002
Vznik funkce 11.6.1998
Adresa: Košťálkova 1105/1 , Praha 182 00
předseda dozorčí rady André Der Krikorian 9.12.1999 - 7.1.2004
Zánik členství 11.2.2003
Vznik funkce 12.2.1999
Adresa: Francouzská republika
2 bis Boulevard du Lac, 95880 Enghien Les Bains
předseda André Der Krokorian 7.1.2004 - 7.1.2004
Vznik členství 17.2.2003
Vznik funkce 21.11.2003
Adresa: Francouzská republika
2bis Boulevard du Lac, 95880 Enghien Les Bains
člen Jacques Bertin 7.1.2004 - 15.10.2005
Vznik členství 5.2.2003
Zánik členství 30.6.2005
Adresa: Košťálkova 1105/1 , Praha 182 00
člen Renáta Kšírová 5.3.2003 - 14.10.2008
Vznik členství 28.1.2003
Zánik členství 28.4.2007
Adresa: Obránců míru 691/14 , Hořovice 268 01
předseda André Der Krikorian 7.1.2004 - 30.10.2008
Vznik členství 17.2.2003
Zánik členství 16.3.2007
Vznik funkce 21.11.2003
Adresa: Francouzská republika
2bis Boulevard du Lac, 95880 Enghien Les Bains
člen dozorčí rady Stéphane Charles Pey 15.10.2005 - 18.5.2009
Vznik členství 30.6.2005
Zánik členství 14.4.2009
Adresa: Jeseniova 1157/59 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Martina Rozínková 18.5.2009 - 18.5.2009
Vznik členství 14.4.2009
Adresa: Olbramovická 715/2 , Praha 142 00
předseda André Der Krikorian 30.10.2008 - 21.12.2012
Vznik členství 16.3.2007
Zánik členství 16.6.2012
Vznik funkce 16.3.2007
Zánik funkce 16.6.2012
Adresa: Francouzská republika
2bis Boulevard du Lac, 95880 Enghien Les Bains
člen Renáta Kšírová 14.10.2008 - 14.8.2014
Vznik členství 24.6.2008
Zánik členství 24.9.2013
Adresa: U Školky 1514/3 , Hořovice 268 01
člen dozorčí rady Martina Hilmarová 18.5.2009 - 14.8.2014
Vznik členství 14.4.2009
Zánik členství 5.6.2014
Adresa: Olbramovická 715/2 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Jeanclaude Michel Pey 21.12.2012 - 14.8.2014
Vznik členství 22.6.2012
Zánik členství 5.6.2014
Adresa: Havelská 502/21 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Jean Claude Michel Pey 14.8.2014 - 6.11.2015
Vznik členství 5.6.2014
Adresa: Havelská 502/21 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Jeanclaude Michel Pey 6.11.2015 - 1.2.2019
Vznik členství 5.6.2014
Zánik členství 1.2.2019
Adresa: Havelská 502/21 , Praha 110 00

Prokura CEC Praha a.s.

Platnost údajů od - do
Samostatná prokura bez práva zcizovat a zatěžovat nemovitosti. Prokurista podepisuje tím způsobem, že k obchodní firmě společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis. 4.9.2017
Samostatná prokura bez práva zcizovat a zatěžovat nemovitosti. Prokurista podepisuje tím způsobem, že k obchodní firmě společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis. 15.1.2003
Samostatná prokura bez práva zcizovat a zatěžovat nemovitosti společnosti. Prokurista podepisuje tím způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis. 17.7.2000
Samostatná prokura bez práva zcizovat a zatěžovat nemovitosti společnosti. Prokurista podepisuje tím způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis. 23.7.1998
Jméno Ing. Miloslav Holub 23.7.1998 - 17.7.2000
Adresa: V kolkovně 920/5 , Praha 110 00
Jméno Vasfi Candan Demirel, Dat. Nar. 15.12.1966 17.7.2000 - 29.10.2003
Adresa: Mikulčická 112/6 , Praha 155 21
Jméno Nebojsa Milutinovič 15.1.2003 - 4.9.2017
Adresa: V kapslovně 2770/9 , Praha 130 00
Jméno Nebojša Milutinović 4.9.2017 - 23.7.2018
Adresa: Pernerova 392/12 , Praha 186 00

Vedoucí organizační složky CEC Praha a.s.

Sbírka Listin CEC Praha a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 5407/SL 53 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 29.6.2015 31.7.2015 11.8.2015 6
B 5407/SL 52 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 5.8.2014 18.9.2014 36
B 5407/SL 51 ostatní Zápis z představenstva Městský soud v Praze 17.6.2014 8.8.2014 16.9.2014 3
B 5407/SL 50 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 466/2014 Městský soud v Praze 5.6.2014 8.8.2014 16.9.2014 23
B 5407/SL 49 notářský zápis NZ 466/2014 Městský soud v Praze 5.6.2014 1.7.2014 1.8.2014 23
B 5407/SL 48 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 13.12.2013 17.12.2013 30
B 5407/SL 47 ostatní záp.z VH Městský soud v Praze 22.6.2012 27.12.2012 20.3.2013 10
B 5407/SL 46 účetní závěrka, zpráva auditora k 31.8.2012 Městský soud v Praze 31.8.2012 27.12.2012 20.3.2013 18
B 5407/SL 45 účetní závěrka, zpráva auditora 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 27.12.2012 20.3.2013 11
B 5407/SL 44 notářský zápis NZ 757/2012 Městský soud v Praze 3.12.2012 27.12.2012 20.3.2013 16
B 5407/SL 43 účetní závěrka, zpráva auditora k 1.9.2012 zahajovací rozvaha Městský soud v Praze 1.9.2012 27.12.2012 20.3.2013 16
B 5407/SL 42 účetní závěrka k 1.9.2012- zahajovací rozvaha Městský soud v Praze 1.9.2012 10.1.2013 17.1.2013 16
B 5407/SL 41 účetní závěrka k 31.8.2012 Městský soud v Praze 31.8.2012 10.1.2013 17.1.2013 19
B 5407/SL 40 účetní závěrka NZ 757/2012-projekt fúze Městský soud v Praze 3.12.2012 10.1.2013 17.1.2013 16
B 5407/SL 39 ostatní -projekt fúze Městský soud v Praze 15.10.2012 15.10.2012 16.10.2012 3
B 5407/SL 38 notářský zápis NZ 89/2012 Městský soud v Praze 15.2.2012 19.3.2012 12
B 5407/SL 37 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 22.8.2011 23.8.2011 24
B 5407/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 21.7.2010 26.7.2010 28
B 5407/SL 35 účetní závěrka, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 16.2.2010 19.2.2010 27
B 5407/SL 34 podpisové vzory Městský soud v Praze 22.4.2009 1.6.2009 5.6.2009 10
B 5407/SL 33 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.4.2009 1.6.2009 5.6.2009 18
B 5407/SL 32 notářský zápis NZ 211/2009 Městský soud v Praze 14.4.2009 1.6.2009 5.6.2009 14
B 5407/SL 31 ostatní -zápis ze zased.předst. Městský soud v Praze 14.4.2009 1.6.2009 5.6.2009 2
B 5407/SL 30 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 16.9.2008 16.10.2008 16.10.2008 8
B 5407/SL 29 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 16.10.2008 16.10.2008 30
B 5407/SL 28 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 5.6.2007 4.7.2007 24.7.2007 9
B 5407/SL 27 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 4.7.2007 24.7.2007 37
B 5407/SL 26 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 6.11.2006 6.11.2006 36
B 5407/SL 25 podpisové vzory Městský soud v Praze 13.7.2005 7.10.2005 10.10.2005 0
B 5407/SL 24 účetní závěrka r.2004+audit+zpr. o vzt.+VH Městský soud v Praze 31.12.2004 7.10.2005 10.10.2005 0
B 5407/SL 23 podpisové vzory Městský soud v Praze 30.9.2004 11.11.2004 0
B 5407/SL 21 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 6.2.2004 11.10.2004 0
B 5407/SL 20 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.1.2004 21.1.2004 3.2.2004 0
B 5407/SL 19 ostatní -zápis z jed.mimořádné VH Městský soud v Praze 17.2.2003 12.1.2004 0
B 5407/SL 18 ostatní zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 21.11.2003 12.1.2004 0
B 5407/SL 17 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 12.1.2004 0
B 5407/SL 16 ostatní zápis o jed.a rozhod.představe Městský soud v Praze 31.1.2003 4.4.2003 0
B 5407/SL 15 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 11.2.2003 4.4.2003 0
B 5407/SL 14 ostatní -zpráva o vztazích za rok 2001 Městský soud v Praze 27.12.2002 31.12.2002 7.1.2003 0
B 5407/SL 13 účetní závěrka za rok 2001 + audit Městský soud v Praze 27.12.2002 31.12.2002 7.1.2003 0
B 5407/SL 12 účetní závěrka za rok 2001 + audit Městský soud v Praze 6.6.2002 31.12.2002 7.1.2003 0
B 5407/SL 11 výroční zpráva za rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2002 7.1.2003 0
B 5407/SL 10 ostatní - ozn. o nesch.úz r.2001 Městský soud v Praze 17.12.2002 27.12.2002 7.1.2003 0
B 5407/SL 9 účetní závěrka za rok 2001 Městský soud v Praze 16.12.2002 16.12.2002 18.12.2002 0
B 5407/SL 22 účetní závěrka r.2003+audit Městský soud v Praze 31.12.2003 11.10.2002 0
B 5407/SL 8 notářský zápis, stanovy společnosti rozhodnutí řádné VH Městský soud v Praze 26.6.2001 30.10.2001 22.7.2002 0
B 5407/SL 7 účetní závěrka zpráva auditora za rok 2000 Městský soud v Praze 31.10.2001 5.11.2001 0
B 5407/SL 6 účetní závěrka +audit za rok 1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 21.9.2001 0
B 5407/SL 5 notářský zápis - osvědčení VH Městský soud v Praze 14.2.2000 11.9.2000 0
B 5407/SL 4 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.2.2000 11.9.2000 0
B 5407/SL 3 notářský zápis - osvědčení VH Městský soud v Praze 19.5.2000 11.9.2000 0
B 5407/SL 1 notářský zápis Městský soud v Praze 25.2.1998 16.6.1998 0
B 5407/SL 2 notářský zápis Městský soud v Praze 9.10.1998 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje CEC Praha a.s.

IČO (identifikační číslo) 25673394
Jméno CEC Praha a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 8
Vznik první živnosti: 11.6.1998
Celkový počet živností: 8
Aktivních živností: 3

Sídlo CEC Praha a.s.

Živnosti a provozovny CEC Praha a.s.

Živnost č. 1 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.6.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Pobřežní 311/1, Praha 186 00
Identifikační číslo provozovny 1003668861
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 31.8.2000

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

  • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.6.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Pobřežní 311/1, Praha 186 00
Identifikační číslo provozovny 1003668861
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 11.6.1998

Živnost č. 3 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.2.2014
Provozovna č. 1
Provozovna Pobřežní 311/1, Praha 186 00
Identifikační číslo provozovny 1003668861
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.2.2014

Živnost č. 4 Provozování diskotéky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.6.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Provozování kabaretu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.6.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Směnárenská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.6.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.6.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.4.2000
Zánik oprávnění 1.7.2001
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán CEC Praha a.s.

Člen statutárního orgánu Josef Tlustý

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje CEC Praha a.s.

IČO: 25673394
Firma: CEC Praha a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 8
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 11.6.1998

Sídlo CEC Praha a.s.

Sídlo: Pobřežní 18/16, Praha 186 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod s nápoji
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
Reklamní činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní vzdělávání j. n.
Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.
tracking image