Firma CDZ, a.s. IČO 60728256


CDZ, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

CDZ, a.s. (60728256) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 28. října 438/219, Ostrava 709 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 12. 1994 a je stále aktivní. CDZ, a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o CDZ, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o CDZ, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o CDZ, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro CDZ, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje CDZ, a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 3333
IČO (identifikační číslo osoby) 60728256
Jméno CDZ, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 29.12.1994
Mimořádná valná hromada společnosti CDZ, a.s. se sídlem Zlín, Přílucká 360, IČ:60728256, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložka 122, konaná v budově Fores na adrese Zlín, Přílucká 360 dne 26.srpna 2005 schválila tot o usnesení: 1. Určení hlavního akcionáře: Hlavním akcionářem společnosti CDZ, a.s. je společnost Printstop UK Limited, identifikační číslo 04140014, se sídlem Office 2, 16 New Street, Stourport on Severn, Worcestershire C DY 13 8UW zapsána v obchodním rejstříku pro Anglii a Wales (dále jen "hlavn í akcionář"), jehož existence byla doložena předložením výpisu z rejstříku pro Anglii a Wales opatřeným apostilní doložkou a úředním překladem, který tvoří přílohu tohoto notářského zápisu, který vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodno ta ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% (devadesáti procentní) podíl na základním kapitálu společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno prostřednict vím výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost Střediskem cenných papírů a z čestného prohlášení hlavního akcionáře, ze kterých vyplývá, že hlavní akcionář byl ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastníke m celkem 19.526 (devatenáct tisíc pět set dvacet šest) kusů akcií na majitele emitovaných společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představovala podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 97,63% (devadesát sedm celých šedesát tři set iny procenta), a ke dni konání této valné hromady je vlastníkem celkem 19.526 (devatenáct tisíc pět set dvacet šest) akcií emitovaných společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 97 ,63% (devadesát sedm celých šedesát tři setiny procenta), a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku. 2. Přechod ostatních akcií vydaných společností na hlavního akcionáře: Valná hromada společnosti schvaluje dle § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným společností ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře představujících 474 ks (čty ři sta sedmdesát čtyři kusy) akcií, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. 3. Výše protiplnění: Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie společnosti peněžité protiplnění ve výši 264,- Kč (dvě stě šedesát čtyři korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých). Navržená výše protiplnění je v souladu s § 183m o dst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. UOM VŠB-TUO - 035/07/2005 vypracovaný Ústavem oceňování majetku při Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (dále jen "znalecký posudek"). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že: "Přiměřenou cenu jedné akcie obchodní společnosti CDZ, a.s., jako protiplnění za výkup v návaznosti na § 183 Obchodního zákoníku, která splňuje zákonné podmínky, stanovuji ve výši 264,00 Kč." Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné akcie stanovena podílem na celkové hodnotě podniku CDZ, a.s., kterou znalec stanovil oceněním podniku pomocí substanční metody s využitím likvidační hodnoty. 4. Poskytnutí protiplnění: Hlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odst. 2, 3 a 5 obchodního zákoníku) protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů (Středisko cenných papírů). Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění bude oprávněné osobě oznámen formou doporučeného dopisu na adresu oprávněné o soby uvedenou ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost Střediskem cenných papírů, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne účinnosti přechodu akcií. Mimořádná valná hromada rozhodla o přechodu všech ostatních akcií na hlavního akcionáře Printstop UK Limited 97,63% hlasů všech akcionářů společnosti CDZ, a.s. 8.9.2005 - 19.8.2009
Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou 19.8.1998. 11.11.1998 - 4.5.2017
Předloženy stanovy v novém znění včetně dodatku schváleného valnou hromadou 6.8.1997. 30.12.1997 - 4.5.2017
Zapisuje se nové znění stanov včetně dodatku přijatého valnou 2.4.1997. 17.11.1997 - 4.5.2017
Zapisuje se nové znění stanov schválené valnou hromadou 18.12.1996. 13.6.1997 - 4.5.2017
Změna stanov § 5 valnou hromadou 27.5.1996. 22.11.1996 - 4.5.2017

Kapitál CDZ, a.s.

zakladni jmění 100 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.11.1996
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.12.1994 - 22.11.1996

Akcie CDZ, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 20 000 000 Kč 4 4.5.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 19 4.5.2017
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 10 4.5.2017
Akcie na jméno 20 000 000 Kč 4 6.1.2006 - 4.5.2017
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 19 6.1.2006 - 4.5.2017
Akcie na jméno 100 000 Kč 10 6.1.2006 - 4.5.2017
Akcie na majitele 5 000 Kč 20 000 22.11.1996 - 6.1.2006
Akcie na majitele 5 000 Kč 200 29.12.1994 - 22.11.1996

Sídlo CDZ, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 28. října 438/219 , Ostrava 709 00 14.11.2016
Adresa 28. října 438/219 , Ostrava 709 00 17.9.2007 - 14.11.2016
Adresa Přílucká 360 , 760 01 Zlín Česká republika
23.8.2001 - 17.9.2007
Adresa Přílucká 360 , Česká republika, Zlín Česká republika
29.12.1994 - 23.8.2001

Předmět podnikání CDZ, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 19.8.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 23.8.2001 - 19.8.2009
specializovaný maloobchod 23.8.2001 - 19.8.2009
poskytování individuálních záruk podle úmluvy o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a Evropským hospodářským společenstvím 23.8.2001 - 4.5.2017
poskytování paušálních záruk podle zák.č. 13/1992, (celní zákon). 23.10.1995 - 4.5.2017
činnost organizačních a ekonomických poradců 29.12.1994 - 23.8.2001
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 29.12.1994 - 23.8.2001
zprostředkovatelská činnost k poskytování bankovní záruky k zajištění celního dluhu v celním režimu tranzitu 29.12.1994 - 23.8.2001

vedení firmy CDZ, a.s.

Statutární orgán CDZ, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná samostatně člen představenstva. 4.5.2017
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Jednat navenek za představenstvo jménem společnosti jsou oprávněni vždy dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tím způsobem, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis: a) dva členové představenstva společně. 11.11.1998 - 4.5.2017
Způsob jednání: Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to každý člen představenstva samostatně v rozsahu plné moci udělené představenstvem. Za společnost jedná a podepisuje i ředitel společnosti v rozsahu uděleném představenstvem. Za společnost podepisují osoby pověřené jednáním za společnost podle § 17 stanov společnosti. Činí tak způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 29.12.1994 - 11.11.1998
člen představenstva JUDr. Milan Staněk 8.11.2018
Vznik členství 12.10.2018
Adresa: Dlážděná 704/12 , Brno 641 00
předseda představenstva Ing. Ivan Domecký 29.12.1994 - 23.10.1995
Adresa: Soukenická 739/19 , Liberec 460 06
místopředseda představenstva Pavel Váňa 29.12.1994 - 23.10.1995
Adresa: 469 , Velký Šenov 407 78
člen představenstva Ing. Miroslav Bradna 29.12.1994 - 23.10.1995
Adresa: Alšova 522/13 , Ostrava 708 00
člen představenstva Mojmír Karas 29.12.1994 - 23.10.1995
Adresa: Radiová 1122/1 , Praha 102 00
člen představenstva JUDr. Jan Kunovský 29.12.1994 - 13.6.1997
Adresa: Kvítková 4123 , Zlín 760 01
místopředseda představenstva ing. Miroslav Bradna 23.10.1995 - 13.6.1997
Adresa: Alšova 522/13 , Ostrava 708 00
člen představenstva ing. Jiří Liška 23.10.1995 - 13.6.1997
Adresa: Poslední cesta 1310/9 , Ústí nad Labem 400 03
člen představenstva ing. Antonín Prachař 23.10.1995 - 13.6.1997
Adresa: Kozlovská 64/17 , Přerov 750 02
člen představenstva Martin Záboj 23.10.1995 - 13.6.1997
Adresa: Přemysla Otakara 2044/6 , Cheb 350 02
člen představenstva ing. Milan Štěpankevič 23.10.1995 - 13.6.1997
Adresa: Podroužkova 1657/37 , Ostrava 708 00
předseda představenstva ing. Miroslav Škrabal 23.10.1995 - 13.6.1997
Adresa: 43 , 756 05 Karolinka Česká republika
místopředseda představenstva JUDr. Jan Kunovský 13.6.1997 - 17.11.1997
Adresa: Bratří Jaroňků 4063 , Zlín 760 01
předseda představenstva ing. Miroslav Škrabal 13.6.1997 - 17.11.1997
Adresa: 43 , 756 05 Karolinka Česká republika
člen představenstva Ing. Ivan Domecký 13.6.1997 - 17.11.1997
Adresa: Soukenická 739/19 , Liberec 460 06
člen představenstva RNDr. Jan Brázdil 13.6.1997 - 17.11.1997
Adresa: Křiby 4721 , Zlín 760 05
člen představenstva Ing. Miroslav Solař 13.6.1997 - 17.11.1997
Adresa: U Děkanky 1650/16 , Praha 140 00
předseda představenstva Ing. Miroslav Kučera 17.11.1997 - 30.12.1997
Adresa: Chaplinovo náměstí 650/3 , Praha 152 00
člen představenstva Ing. Vladimír Sláma 17.11.1997 - 30.12.1997
Adresa: Krásnohorská 15 , Havířov-Bludov Česká republika
člen představenstva Ing. Miroslav Solař 17.11.1997 - 30.12.1997
Adresa: U Děkanky 1650/16 , Praha 140 00
předseda představenstva Ing. Jiří Babiš 30.12.1997 - 26.4.1999
Adresa: Dr. M. Tyrše 3106 , Frýdek-Místek 738 01
místopředsedkyně představenstva Ing. Eva Hrušková 30.12.1997 - 26.4.1999
Adresa: Slovenská republika
Horelica 467, PSČ 022 01 Čadca
člen představenstva Ing. Miroslav Solař 30.12.1997 - 26.4.1999
Adresa: U Děkanky 1650/16 , Praha 140 00
předseda představenstva JUDr. Jan Kunovský 26.4.1999 - 17.8.2002
Adresa: Lešenská 499 , Zlín,Kostelec Česká republika
členka představenstva Ing. Dobromila Perková 26.4.1999 - 17.8.2002
Adresa: Křiby 4715 , Zlín 760 05
člen představenstva JUDr. Jan Kunovský 17.8.2002 - 13.12.2002
Zánik funkce 4.9.2002
Adresa: Lešenská 499 , Zlín 763 14
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Bradna 26.4.1999 - 12.8.2003
Zánik funkce 29.1.2003
Adresa: Alšova 522/13 , Ostrava 708 00
člen představenstva Rostislav Krkoška 13.12.2002 - 18.9.2003
Vznik funkce 4.9.2002
Zánik funkce 28.2.2003
Adresa: Luční 4586 , Zlín 760 05
předsedkyně představenstva Ing. Dobromila Perková 17.8.2002 - 22.1.2004
Zánik funkce 8.4.2003
Adresa: Křiby 4715 , Zlín 760 05
člen představenstva Martin Záboj 18.9.2003 - 22.1.2004
Vznik funkce 28.2.2003
Adresa: Přemysla Otakara 2044/6 , Cheb 350 02
místopředseda představenstva Martin Záboj 22.1.2004 - 1.12.2004
Vznik funkce 12.3.2003
Zánik funkce 13.5.2003
Adresa: Přemysla Otakara 2044/6 , Cheb 350 02
člen představenstva Ing. Jan Hromada 18.9.2003 - 16.3.2005
Vznik funkce 20.2.2003
Zánik funkce 30.6.2003
Adresa: Gorkého 1431/8 , Opava 746 01
místopředseda představenstva Ivan Vašek 1.12.2004 - 19.8.2009
Zánik členství 10.12.2003
Vznik funkce 13.5.2003
Zánik funkce 10.12.2003
Adresa: Adamusova 1247 , Orlová 735 14
předsedkyně představenstva Ing. Lenka Mahovská 22.1.2004 - 5.6.2016
Vznik funkce 8.4.2003
Adresa: Přílucká 4120 , Zlín 760 01
člen představenstva Ing. Pavel Šindlář 16.3.2005 - 14.11.2016
Vznik členství 4.7.2003
Adresa: Bartošková 214 , Pustá Polom 747 69
člen představenstva Ing. Olga Kmínková 19.8.2009 - 14.11.2016
Vznik členství 10.12.2003
Adresa: 65 , Vizovice 763 12
předsedkyně představenstva Ing. Lenka Mahovská 5.6.2016 - 4.5.2017
Zánik členství 22.3.2017
Vznik funkce 8.4.2003
Zánik funkce 22.3.2017
Adresa: Přílucká 4120 , Zlín 760 01
člen představenstva Ing. Pavel Šindlář 14.11.2016 - 4.5.2017
Vznik členství 4.7.2003
Zánik členství 22.3.2017
Adresa: Bartošková 214 , Pustá Polom 747 69
člen představenstva Ing. Olga Kmínková 14.11.2016 - 4.5.2017
Vznik členství 10.12.2003
Zánik členství 13.3.2008
Adresa: 65 , Vizovice 763 12
člen představenstva Ing. Lenka Mahovská 4.5.2017 - 12.10.2018
Vznik členství 22.3.2017
Zánik členství 31.8.2018
Adresa: Přílucká 4120 , Zlín 760 01

Dozorčí rada CDZ, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Petr Ségl 4.5.2017
Vznik členství 22.3.2017
Adresa: Alšovo náměstí 529/10 , Ostrava 708 00
člen Ing. Miroslav Solař 29.12.1994 - 23.10.1995
Adresa: U Děkanky 1650/16 , Praha 140 00
člen Ing. Jaroslav Hanák 29.12.1994 - 23.10.1995
Adresa: Moravská 272/18 , Prostějov 796 01
předseda Ing. Zdeněk Rybka CSc. 29.12.1994 - 13.6.1997
Adresa: tř. 2. května 4098 , Zlín Česká republika
člen ing. Miloslav Březka 23.10.1995 - 13.6.1997
Adresa: K.H.Máchy 631 , 500 02 Hradec Králové Česká republika
člen ing. Miroslav Mikula 23.10.1995 - 13.6.1997
Adresa: 566 , Mosty u Jablunkova 739 98
předseda Ing. Zdeněk Rybka CSc. 13.6.1997 - 17.11.1997
Adresa: tř. 2. května 4098 , Zlín Česká republika
člen Martin Záboj 13.6.1997 - 17.11.1997
Adresa: Přemysla Otakara 2044/6 , Cheb 350 02
člen Ing. Václav Procházka 13.6.1997 - 17.11.1997
Adresa: Lazy II 1382 , Zlín 760 01
předseda Ing. Václav Procházka 17.11.1997 - 30.12.1997
Adresa: Lazy II 1382 , Zlín 760 01
člen Martin Záboj 17.11.1997 - 30.12.1997
Adresa: Přemysla Otakara 2044/6 , Cheb 350 02
člen RNDr. Jan Brázdil 17.11.1997 - 30.12.1997
Adresa: Křiby 4721 , Zlín 760 05
člen Ing. Miroslav Kučera 30.12.1997 - 11.11.1998
Adresa: Chaplinovo náměstí 650/3 , Praha 152 00
člen Pavel Váňa 30.12.1997 - 11.11.1998
Adresa: Nadhumení 329 , Zlín 760 01
členka Ing. Lenka Machovská 11.11.1998 - 26.4.1999
Adresa: Přílucká 4120 , Zlín 760 01
předseda Pavel Váňa 11.11.1998 - 26.4.1999
Adresa: Nadhumení 329 , Zlín 760 01
předsedkyně Ing. Lenka Mahovská 26.4.1999 - 21.7.2000
Adresa: Přílucká 4120 , Zlín 760 01
člen Ing. Radomír Satinský 26.4.1999 - 21.7.2000
Adresa: Poděbradova 2961/60 , Ostrava 702 00
člen Martin Záboj 30.12.1997 - 18.9.2003
Zánik funkce 27.2.2003
Adresa: Přemysla Otakara 2044/6 , Cheb 350 02
předseda Ing. Radomír Satinský 21.7.2000 - 19.8.2009
Zánik členství 18.7.2003
Zánik funkce 18.7.2003
Adresa: Poděbradova 2961/60 , Ostrava 702 00
člen Ing. Daniel Kadlec 21.7.2000 - 19.8.2009
Zánik členství 3.12.2003
Adresa: Rolnická 1545/34 , Opava 747 05
člen dozorčí rady Martin Záboj 16.3.2005 - 19.8.2009
Vznik členství 13.5.2003
Zánik členství 18.7.2003
Adresa: Přemysla Otakara 2044/6 , Cheb 350 02
předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Burkart 19.8.2009 - 8.11.2013
Vznik členství 18.7.2003
Vznik funkce 10.12.2003
Adresa: Polní 1220 , Vizovice 763 12
předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Burkart 8.11.2013 - 14.11.2016
Vznik členství 18.7.2003
Vznik funkce 10.12.2003
Adresa: Polní 1220 , Vizovice 763 12
místopředseda dozorčí rady Luděk Kučera 19.8.2009 - 4.5.2017
Vznik členství 3.12.2003
Zánik členství 13.3.2008
Vznik funkce 10.12.2003
Zánik funkce 13.3.2008
Adresa: 10 A Street NW 325 , Calgary Kanada
předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Burkart 14.11.2016 - 4.5.2017
Vznik členství 18.7.2003
Zánik členství 13.3.2008
Vznik funkce 10.12.2003
Zánik funkce 13.3.2008
Adresa: Polní 1220 , Vizovice 763 12

Sbírka Listin CDZ, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 3333/SL 34 účetní závěrka [2011], výroční zpráva [2011] Krajský soud v Ostravě 11.3.2014 13.3.2014 11
B 3333/SL 31 výroční zpráva r. 2010 vč. úč. záv. Krajský soud v Ostravě 26.1.2012 30.1.2012 13
B 3333/SL 30 výroční zpráva r. 2009 vč. úč. záv. Krajský soud v Ostravě 7.3.2011 9.3.2011 15
B 3333/SL 29 účetní závěrka r. 2008 vč. úč. záv. Krajský soud v Ostravě 23.12.2010 30.12.2010 15
B 3333/SL 28 výroční zpráva r. 2007 vč. úč. záv. Krajský soud v Ostravě 8.4.2009 14.4.2009 14
B 3333/SL 27 výroční zpráva r. 2006 vč. úč. záv. Krajský soud v Ostravě 8.4.2009 14.4.2009 14
B 3333/SL 24 výroční zpráva r. 2000 vč.úč.záv., zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 8.4.2009 14.4.2009 19
B 3333/SL 23 výroční zpráva r.1999 vč. úč.záv., zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 1.4.2009 1.4.2009 23
B 3333/SL 22 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 25.9.2007 15
B 3333/SL 21 notářský zápis NZ 255/2007 rozh.VH Krajský soud v Ostravě 4.6.2007 25.9.2007 15
B 3333/SL 20 ostatní -zápis ze zas. DR Krajský soud v Ostravě 10.12.2003 29.3.2006 3
B 3333/SL 19 notářský zápis NZ 590/2005 stanovy Krajský soud v Ostravě 12.12.2005 9.1.2006 15
B 3333/SL 18 notářský zápis NZ 399/2005 znal.pos.035/07/05 Krajský soud v Ostravě 26.8.2005 12.9.2005 246
B 3333/SL 16 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Ostravě 18.7.2003 22.9.2004 3
B 3333/SL 11 ostatní zápis zased. předst. Krajský soud v Ostravě 12.3.2003 22.9.2004 3
B 1446/SL 15 ostatní -návrh na zápis změn Krajský soud v Brně 10.7.2003 22.9.2004 2
B 1446/SL 14 ostatní -návrh na zápis Krajský soud v Brně 26.5.2003 22.9.2004 2
B 1446/SL 13 ostatní -návrh na zápis Krajský soud v Brně 14.4.2003 22.9.2004 2
B 3333/SL 10 výroční zpráva r. 2002,úč.záv. Krajský soud v Ostravě 3.7.2003 14.5.2004 19
B 3333/SL 9 výroční zpráva r. 2001,úč.záv. Krajský soud v Ostravě 12.6.2002 26.6.2002 36
B 3333/SL 8 notářský zápis NZ 179/2001 rozh.VH Krajský soud v Ostravě 30.5.2001 6.9.2001 25
B 3333/SL 7 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Ostravě 30.5.2001 6.9.2001 4
B 3333/SL 6 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Ostravě 31.5.2000 8.8.2000 9
B 3333/SL 5 účetní závěrka r. 1997 Krajský soud v Ostravě 2.4.1998 19.6.1998 11
B 3333/SL 4 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 9.2.1998 14
B 3333/SL 2 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 18.12.1996 9.2.1998 16
B 3333/SL 1 účetní závěrka r. 1996 bez příl. Krajský soud v Ostravě 31.12.1996 9.2.1998 6

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje CDZ, a.s.

IČO (identifikační číslo) 60728256
Jméno CDZ, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Ostravy
Vznik první živnosti: 29.12.1994
Celkový počet živností: 6
Aktivních živností: 1

Sídlo CDZ, a.s.

Živnosti a provozovny CDZ, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Specializovaný maloobchod

  • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.12.1994

Živnost č. 2 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.12.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Zprostředkovatelská činnost k poskytování bankovní záruky k zajištění celního dluhu v celním režimu tranzitu.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.12.1994
Zánik oprávnění 12.2.2001

Živnost č. 4 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.12.1994
Zánik oprávnění 18.7.2001

Živnost č. 5 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.12.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Zastupování v celním řízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.12.1994
Zánik oprávnění 16.8.2002
Konec oprávnění 1.3.2001
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán CDZ, a.s.

Člen statutárního orgánu JUDr. Milan Staněk

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje CDZ, a.s.

IČO: 60728256
Firma: CDZ, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Mariánské Hory a Hulváky
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Ostatní finanční zprostředkovatelé (kromě IC a PF) pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 29.12.1994

Sídlo CDZ, a.s.

Sídlo: 28. října 438/219, Ostrava 709 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Poradenství v oblasti řízení
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Podobné firmy

tracking image