Firma ČD - Telematika a.s. IČO 61459445


ČD - Telematika a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ČD - Telematika a.s. (61459445) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Pernerova 2819/2, Praha 130 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 4. 1994 a je stále aktivní. ČD - Telematika a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o ČD - Telematika a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ČD - Telematika a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ČD - Telematika a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ČD - Telematika a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ČD - Telematika a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 8938
IČO (identifikační číslo osoby) 61459445
Jméno ČD - Telematika a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 18.4.1994
Počet členů statutárního orgánu: 3 15.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 15.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 6 15.7.2014 - 12.4.2017
Valná hromada obchodní společnosti ČD - Telematika a.s., se sídlem Praha 3, Pernerova 2819/2a, PSČ 130 00, identifikační číslo 61459445, rozhodla o snížení základního kapitálu obchodní společnosti ČD - Telematika a.s. takto: 1) Důvod snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu je přebytek peněžitých prostředků, které společnost ČD - Telematika a.s. nevyužívá k financování svých provozních činností a investičních záměrů. Vzhledem ke své činnosti a rozsahu závazků nepotřebuje společnost ČD - Telematika a.s. tolik vázaných vlastních zdrojů financování. Snížením základního kapitálu se nesníží dobytnost pohledávek věřitelů a zároveň představenstvo předpokládá, že snížení základního kapitálu nebude mít vliv na budoucí hospodaření společnosti. 2) Rozsah a způsob snížení základního kapitálu: Základní kapitál se snižuje poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti. Základní kapitál se snižuje o celkovou částku 408.421.000,- Kč (slovy čtyřistaosm miliónů čtyřistadvacetjedna tisíc ko run českých), tedy z dosavadní výše 2.042.105.000,- Kč (slovy dvě miliardy čtyřicetdva miliónů jednostopět tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu 1.633.684.000,- Kč (slovy jedna miliarda šestsettřicettři miliónů šestsetosmdesátčtyři tisíc korun českých). Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií. Při tomto snížení základního kapitálu společnosti se jmenovitá hodnota každé z 2042105 (slovy dvou miliónů čtyřicetdva tisíc jednostopěti) kusů akcií o dos avadní jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) snižuje o částku 200,- Kč (slovy dvěstě korun českých), tedy na částku 800,- Kč (slovy osmset korun českých). Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno výměnou stávajících akcií za akcie s novou nižší jmenovitou hodnotou. S každou jednou touto akcií o jmenovité hodnotě 800,- Kč (slovy osmset korun českých) bude spojen jeden hlas při hlasování na valné hromadě. 3) Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: S částkou odpovídající snížení základního kapitálu, tedy s částkou 408.421.000,- Kč (slovy čtyřistaosm miliónů čtyřistadvacetjedna tisíc korun českých), bude naloženo tak, že celá tato částka bude vyplacena akcionářům společnosti. Na každou jednu akcii bude vyplacena částka odpovídající snížení její jmenovité hodnoty, tj. na každou z 2042105 (slovy dvou miliónů čtyřicetdva tisíc jednostopěti) kusů akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) bude vyplacena částka 200,- Kč (slovy dvěstě korun českých). 4) Lhůta k předložení listinných akcií, resp. hromadných listin společnosti: Lhůta pro předložení akcií, resp. hromadných listin společnosti za účelem jejich výměny za akcie, resp. hromadné listiny s nižší jmenovitou hodnotou, činí šest měsíců ode dne uve řejnění výzvy představenstva dle § 213a odst. 2 obchodního zákoníku. 12.6.2012 - 13.11.2012
Na základě smlouvy o vkladu části podniku uzavřené dne 17.3.2011 mezi společnostmi ČD - Telematika a.s., IČ: 614 59 445, se sídlem Praha 3, Pernerova 2819/2a, PSČ 130 00 a ČDT - Informační Systémy, a.s., IČ: 248 29 871, se sídlem Praha 3, Pernerova 2819/2 a, PSČ 130 00, došlo s účinností ke dni 1.4.2011 ke vkladu části podniku společnosti ČD - Telematika a.s. (organizační jednotky sestávající se především z úseku SYSTECH a o odboru SAP) do základního kapitálu společnosti ČDT - Informační Systémy, a.s. 5.4.2011
Valná hromada společnosti na svém jednání dne 28. 6. 2006 rozhodla, že v souladu s § 211 a násl. obchodního zákoníku, zejména za použití § 213c obchodního zákoníku, snižuje základní kapitál společnosti takto: a) Důvodem snížení základního kapitálu je optimalizace akcionářské struktury společnosti. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na zaplacení úplaty za akcie, které budou úplatně vzaty z oběhu v souvislosti se snížením základního kap itálu a v případě, že vyplacená úplata za akcie bude nižší, než nominální hodnota akcií, na úhradu ztráty z minulých let. b) Základní kapitál společnosti se snižuje ze stávajících 2 374 749 000,- Kč (slovy: dvě miliardy tři sta sedmdesát čtyři milionů sedm set čtyřicet devět tisíc korun českých) o 332 644 000,- Kč (slovy: tři sta třicet dva milionů šest set čtyřicet čtyři ti síc korun českých) na 2 042 105 000,- Kč (slovy: dvě miliardy čtyřicet dva milionů sto pět tisíc korun českých). c) Základní kapitál bude snížen způsobem podle § 213c odst. 1 písm. b), tj. na základě návrhu na úplatné vzetí akcií z oběhu o pevnou částku 332 644 000,- Kč. Vzato z oběhu bude 332 644 ks (slovy: tři sta třicet dva tisíc šest set čtyřicet čtyři kusů) kme nových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá. d) Výše úplaty za jednu akci vzatou z oběhu o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) bude určena posudkem znalce, určujícím přiměřenou výši úplaty metodikou zvolenou znalcem, nebude však vyšší, než nominální hodnota akcie. Plnění za akcie vzaté z oběhu bude akcionářům vyplaceno nejpozději do tří měsíců ode dne zápisu výše základního kapitálu po jeho snížení do obchodního rejstříku. e) Lhůta pro předložení akcií společnosti za účelem jejich zničení činí tři měsíce ode dne zápisu výše základního kapitálu po jeho snížení do obchodního rejstříku. f) O obsahu veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií za účelem jejich vzetí z oběhu rozhodne představenstvo za přiměřeného použití § 183a obchodního zákoníku a uveřejní způsoby, určenými zákonem a stanovami společnosti pro svolávání valné hromady,f) O obsah u veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií za účelem jejich vzetí z oběhu rozhodne představenstvo za přiměřeného použití § 183a obchodního zákoníku a uveřejní způsoby, určenými zákonem a stanovami společnosti pro svolávání valné hromady, g) V případě, že by součet jmenovitých hodnot všech akcií braných z oběhu nedosáhl pevné částky, o kterou má být základní kapitál snížen, stanovené v písm. c) tohoto rozhodnutí, rozhoduje valná hromada, že základní kapitál bude snížen podle § 213c odst. 1 písm. a), tedy v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu a pověřuje představenstvo podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návr h smlouvy. 11.7.2006 - 13.2.2007
Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 23.11.2004 přijala toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti ČD-Telekomunikace a.s.: a) Společnost zvyšuje svůj základní kapitál. Důvodem zvýšení základního kapitálu je získání hmotného a nehmotného majetku pro další rozvoj společnosti a snížení závazků společnosti jejich započtením a tím posílení finanční stability společnosti. b) Valná hromada schvaluje zprávu dle § 204 odst. 3 věty druhé obch. zák., ze dne 24.8.2004, a zprávu dle § 204a odst. 5 věty čtvrté obch. zák., ze dne 23.11.2004, které byly předloženy představenstvem společnosti. c) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 865.128.000,- Kč (osm set šedesát pět milionů sto dvacet osm tisíc korun českých), tedy z výše 1.509.621.000,- Kč,- Kč (jedna miliarda pět set devět milionů šest set dvacet jedna tisíc korun českých) na novou výši 2.374.749.000,- Kč (dvě miliardy tři sta sedmdesát čtyři milionů sedm set čtyřicet devět tisíc korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. d) Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 865.128 (osm set šedesát pět tisíc sto dvacet osm) kusů nových kmenových, listinných akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). e) Emisní kurs každé jedné nově vydávané akcie činí 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), tj. je roven její jmenovité hodnotě. Nově upisované akcie budou nabídnuty dvěma předem určeným zájemcům a jimi splaceny zčásti peněžitým a zčásti nepeněžitým vkladem takto: f) Část akcií v rozsahu 607.570 (šesti set sedmi tisíc pěti set sedmdesáti) kusů nových kmenových, listinných akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) bude nabídnuto předem určenému zájemci - společ nosti České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ: 11015, IČ: 70994226. g) Valná hromada souhlasí, aby emisní kurs těchto akcií upsaných společností České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ: 11015, IČ: 70994226, v souhrnné výši 607.570.000,- Kč (šest set sedm milionů pět set sedmdesát tisíc korun čes kých) byl splacen nepeněžitým vkladem tohoto upisovatele, jehož předmětem je část podniku společnosti České dráhy, a.s. označená jako ?České dráhy, a.s., TELEMATIKA, odštěpný závod.? Nepeněžitý vklad byl v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zák oníku oceněn znaleckým posudkem č. 04-04/04 znalce A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, PSČ: 60200, IČ 44119097, jmenovaného rozhodnutím Městského soudu v Praze č.j. Nc 4479/2004-5 ze dne 17.8.2004, na částku 607.570.000,- Kč. Na t ento nepeněžitý vklad bude vydáno 607.570 (šest set sedm tisíc pět set sedmdesát) kusů nových kmenových, listinných akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Valná hromada souhlasí, aby případný roz díl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a souhrnnou hodnotou spláceného emisního kursu akcií upsaných společností České dráhy, a.s. byl vyplacen tomuto upisovateli. h) Zbývající část akcií v rozsahu 257.558 (dvě stě padesáti sedmi tisíc pěti set padesáti osmi) kusů nových kmenových, listinných akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), bude nabídnuto předem urče nému zájemci - společnosti Nyland Holding B.V., registrační číslo 34199086, se sídlem Polarisavenue 45, 2132JH Hoofddorp, Nizozemsko. i) Dle ust. § 204a odst. 5 obchodního zákoníku se vylučuje přednostní právo všech akcionářů na úpis 257.558 (dvě stě padesáti sedmi tisíc pěti set padesáti osmi) kusů nových kmenových, listinných akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), tedy těch nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu, které se upisují peněžitými vklady. Důvodem vyloučení přednostního práva je, že akcie budou nabídnuty jako předem určenému zájemci společnosti Nylan d Holding B.V., registrační číslo 34199086, se sídlem Polarisavenue 45, 2132JH Hoofddorp, Nizozemsko, která může splatit emisní kurs takto upsaných akcií svou pohledávkou za společností. j) Z důvodů snížení závazků společnosti a tím zlepšení její obchodní bilance a hospodaření připouští mimořádná valná hromada dle ust. § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku možnost splatit emisní kurs 257.558 (dvě stě padesáti sedmi tisíc pěti set pad esáti osmi) kusů nových kmenových, listinných akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) započtením a to tak, že proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu jím upsaných akcií se připouští možnost započítat pohledávku akcionáře Nyland Holding B.V., registrační číslo 34199086, se sídlem Polarisavenue 45, 2132JH Hoofddorp, Nizozemsko, vzniklou na základě Dohody o narovnání uzavřené dne 19.12.2003, jejíž aktuální výše činí 352.708.761,25 Kč ( tři sta padesát dva milionů sedm set osm tisíc sedm set šedesát jedna korun českých dvacet pět haléřů), přičemž tuto pohledávku bude možno započítat nejvýše do částky 257.558.000,- Kč (dvě stě padesát sedm milionů pět set padesát osm tisíc korun českých). Splacení emisního kursu započtením bude provedeno na základě dohody o započtení. Návrh dohody o započtení bude předem určenému zájemci, společnosti Nyland Holding B.V., doručen společně s návrhem smlouvy o úpisu akcií ve lhůtě dle odstavce k) tohoto usne sení. Tato dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a současně ve lhůtě určené valnou hromadou pro splacení emisního kursu upsaných akcií. k) Předem určení zájemci budou upisovat akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií bude činit čtr náct dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti tomu kterému předem určenému zájemci. Počátek běhu lhůty k upisování akcií bude předem určenému zájemci oznámen doručením návrhu na uzavření sml ouvy o upsání akcií, který je představenstvo společnosti povinno odeslat upisovateli do tří dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rej stříku. l) Místo pro úpis akcií, tedy místo, kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií, je sídlo společnosti ČD - Telekomunikace a.s. na adrese Praha 10, Záběhlice, Žirovnická 2/3146. m) Emisní kurs akcií splácených nepeněžitým vkladem je upisovatel povinen splatit v celé výši nejpozději do 1 (jednoho) měsíce od úpisu akcií, přičemž místem splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti ČD - Telekomunikace a.s. na adrese Praha 10, Zá běhlice, Žirovnická 2/3146. Nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs akcií splácených peněžitým vkladem je upisovatel povinen splatit v celé výši nejpozději do 1 (jed noho) měsíce od úpisu akcií. 28.2.2005 - 4.5.2005
Mimořádná valná hromada společnosti přijala dne 15,9,2004 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti ČD-Telekomunikace a.s. v následujícím znění: Mimořádná valná hromada společnosti rozhoduje, že zvyšuje základní kapitál společnosti ve výši 901.621.000,- Kč s tím, že a) částka, o kterou zvyšuje základní kapitál společnosti činí 608.000.000,- Kč, b) základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií a to upisováním 608000 akcií kmenových, znějících na majitele, v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, c) emisní kurs každé takto upsané akcie je 1.000,- Kč, což je celkem 608.000.000,- Kč, emisní kurs musí být splacen peněžitými vklady d) se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, e) všechny akcie budou upsány akcionáři České dráhy, a.s., IČ 70994226, se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15, a Nyland Holding B.V., se sídlem Luchthaven Schiphol s adresou Westelijke Randweg 37, 1118CR v Holandském království dohodou vš ech akcionářů podle § 205 obch. zák., tedy určuje, že těchto 608000 akcií kmenových, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, znějící na majitele, v listinné podobě budou upsány akcionáři dohodou o rozsahu účasti akcionářů na zvýšení základního kapitálu ( dá le jen "dohoda"), f) místem pro upisování akcií dohodou je Praha 10, Žirovnická 2/3146, g) lhůta pro upsání akcií dohodou je do 30 dnů od přijetí tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu, přičemž dohoda podle § 205 obch. zák. může být uzavřena až po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a to i př ed zápisem tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, pokud bude upsání akcií v dohodě podle § 205 obch.zák. vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchod ního rejstříku, h) souhlasí se započtením peněžité pohledávky shora uvedeného akcionáře Nyland Holding B.V. vůči společnosti, a to pohledávky ve výši 665.254.295,64Kč vzniklé na základě "Dohody o narovnání" uzavřené mezi tímto akcionářem a společností dne 19,12,2003, a t o do výše 311.000.000,- Kč, proti pohledávce společnosti vůči tomuto akcionáři na splacení emisního kursu upisovaných akcií, která vznikne, pokud tento akcionář na základě tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upíše 311000 akcií shora uvedenou d ohodou, a tím započtení této pohledávky mimořádná valná hromada ve smyslu § 203 odst. 2 písm. j) obch. zák. připouští, i) souhlasí s tím, aby proti pohledávce společnosti vůči akcionáři České dráhy, a.s. na splacení emisního kursu upisovaných akcií, která vznikne ve výši 297.000.000,- Kč, pokud tento akcionář na základě tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upíš e 297000 akcií shora uvedenou dohodou, byly započteny - v plné výši peněžité pohledávky shora uvedeného akcionáře České dráhy, a.s. vůči společnosti v celkové výši 75.131.729,18Kč k 15,9,2004, sestávající se z pohledávek plynoucích z "Dohody o narovnání některých práv a povinností ze Smlouvy o vybudování a  ze Smlouvy o provozování" uzavřené mezi tímto akcionářem, společností a Správou železniční dopravní cesty, státní organizace dne 30,4,2004 ve výši 53.819.820,-Kč k 15,9,2004, jejichž specifikace je uvedena v příloze č. 2 " Zprávy auditora určené pro zvlá štní účely o ověřování vytýčených závazků společnosti ČD-Telekomunikace a.s." ze dne 15,9,2004 ( dále jen " Zpráva") s tím, že tato zpráva auditora Ing. Stanislava Chaloupky včetně jejích příloh č. 1, č. 2 a č. 3 tvoří přílohu tohoto usnesení a je jeho n edílnou součástí a dále sestávající se z pohledávek vyplývajících z běžných obchodních vztahů ve výši 21.311.909,18Kč k 15,9,2004, jejichž specifikace je uvedena v příloze č. 3 shora uvedené Zprávy - peněžitá pohledávka shora uvedeného akcionáře České dráhy, a.s. vůči společnosti ve výši 227.467.530,- Kč k 15,9,2004, kterou tento akcionář nabyl smlouvou o postoupení pohledávky uzavřenou dne 14,9,2004 se Správou železniční dopravní cesty, státní orga nizace, kterou Správa železniční dopravní cesty, státní organizace postoupila tomuto akcionáři tuto pohledávku vůči společnosti a která vznikla na základě shora uvedené "Dohody o narovnání některých práv a povinností ze Smlouvy o vybudování a ze Smlouvy o  provozování" s tím, že mimořádná valná hromada souhlasí se započtením této pohledávky tohoto akcionáře České dráhy, a.s. vůči společnosti do výše 221.868.270,82Kč a tím toto započtení těchto shora uvedených pohledávek tohoto akcionáře mimořádná valné hromada ve smyslu § 203 odst. 2 písm. j) obch. zák. připouští, j) stanoví, že emisní kurs může být splacen výhradně započtením s tím, že dále stanoví tato pravidla pro uzavření smluv o započtení: každá smlouva o započtení musí mít písemnou formu a musí být uzavřena společností a tím, kdo upsal akcie, do 20 dnů od upsání akcií, avšak před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí n astat i její účinnost, tedy ke střetu pohledávek na základě této smlouvy a tím ke splacení celého emisního kursu musí dojít před podáním tohoto návrhu ve shora uvedené lhůtě. Nebude-li návrh smlouvy a akceptace návrhu obsažena v jedné listině, ten, kdo up sal akcie musí společnosti doručit písemný návrh smlouvy o započtení do 15 dnů ode dne, ve kterém jím byly akcie upsány a společnost je povinna takový návrh písemně akceptovat do dalších 5 dnů. 3.11.2004 - 10.11.2004
Společnost změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným dosud vedené v oddílu C, vložce 28165 u obchodního rejstříku Městského soudu v Praze na společnost akciovou. 6.10.2003
Společnost ČD - Telekomunikace, s.r.o. vedená v oddílu C, vložce 28165 u obchodního rejstříku Městského soudu v Praze, změnila právní formu na akciovou společnost a nyní je vedena u obchodního rejstříku Městského soudu v praze v oddílu B, vložce číslo 893 8. 6.10.2003 - 6.10.2003

Aktuální kontaktní údaje ČD - Telematika a.s.

Kapitál ČD - Telematika a.s.

zakladni jmění 1 633 680 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.11.2012
zakladni jmění 2 042 100 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.2.2007 - 13.11.2012
zakladni jmění 2 374 750 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 4.5.2005 - 13.2.2007
zakladni jmění 1 509 620 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 10.11.2004 - 4.5.2005
zakladni jmění 901 621 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.10.2003 - 10.11.2004
zakladni jmění 951 281 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.7.2003 - 6.10.2003
zakladni jmění 600 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.4.1994 - 9.7.2003

Akcie ČD - Telematika a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 800 Kč 2 042 105 17.8.2016
Kmenové akcie na jméno 800 Kč 2 042 105 13.11.2012 - 17.8.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 2 042 105 15.9.2010 - 13.11.2012
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 2 042 105 13.2.2007 - 15.9.2010
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 2 374 749 4.5.2005 - 13.2.2007
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 1 509 621 10.11.2004 - 4.5.2005
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 901 621 6.10.2003 - 10.11.2004

Sídlo ČD - Telematika a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Pernerova 2819/2 , Praha 130 00 19.12.2005
Adresa Žirovnická 3146/2 , Praha 106 00 21.7.2003 - 19.12.2005
Adresa Dělnická 213/12 , Praha 170 00 2.7.2003 - 21.7.2003
Adresa Chodovská 228/3 , Praha 141 00 20.4.1998 - 2.7.2003
Adresa Jeremenkova 411/9 , Praha 147 00 18.4.1994 - 20.4.1998

Předmět podnikání ČD - Telematika a.s.

Platnost údajů od - do
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 13.2.2017
výkon komunikačních činností na území České republiky 15.7.2014
revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu 7.5.2010
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 9.3.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 9.3.2009
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 9.3.2009
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 11.7.2006 - 9.3.2009
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 27.4.2006
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 4.5.2005 - 9.3.2009
vydavatelské a nakladatelské činnosti 4.5.2005 - 9.3.2009
revize určených technických zařízení v provozu 4.5.2005 - 5.4.2011
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 25.3.2005
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 25.3.2005 - 9.3.2009
poskytování telekomunikačních služeb 19.11.2004
projektová činnost ve výstavbě 19.11.2004
montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 19.11.2004 - 9.3.2009
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 19.11.2004 - 9.3.2009
zpracování dat, služby databank, správa sítí 19.11.2004 - 9.3.2009
testování, meření a analýzy 19.11.2004 - 9.3.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 19.11.2004 - 9.3.2009
činnost technických poradců v oblasti - ochrany úložných a jiných kovových zařízení před jejich negativními účinky a elektrochemickou korozí - sdělovací a signalizační techniky - telekomunikačních a automatizačních zařízení - zabezpečovací techniky 19.11.2004 - 9.3.2009
inženýrská činnost v investiční výstavbě 19.11.2004 - 9.3.2009
přípravné práce pro stavby 19.11.2004 - 9.3.2009
dokončovací stavební práce 19.11.2004 - 9.3.2009
projektování elektrických zařízení 19.11.2004 - 9.3.2009
grafické práce a kresličské práce 19.11.2004 - 9.3.2009
kopírovací práce 19.11.2004 - 9.3.2009
výchova a mimoškolní vzdělávání 19.11.2004 - 9.3.2009
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 19.11.2004 - 9.3.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej ( vyjma zboží uvedeného v příloze 1,2 a 3 cit. zákona) 19.11.2004 - 9.3.2009
zprostředkování obchodu 19.11.2004 - 9.3.2009
zprostředkování služeb 19.11.2004 - 9.3.2009
realitní činnost 19.11.2004 - 9.3.2009
poskytování technických služeb 19.11.2004 - 9.3.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 19.11.2004 - 9.3.2009
reklamní činnost a marketing 19.11.2004 - 9.3.2009
poskytování telekomunickačních služeb: poskytování datových telekomunikačních služeb účastníkům v České republice, též prostřednictvím železničnítelekomunikační sítě, a to výlučně poskytování: a) služeb zprostředkování zpráv MHS (Message Handling Service) a elektronické výměny dat EDI (Electronic Data Interchange), b) služby konverze přenosového protokolu, formátu a kódu, c) interaktivní vyhledávací služby, zprostředkující přístup k rezervačním a informačním databázím společnosti ČD-Telekomunikace, s.r.o. nebo jiným databázím na základě smluv, uzavřených mezi společností ČD-Telekomunikace, s.r.o. a provozovateli těchto dat abází (povolení Českého telekomunikačního úřadu č.j. 7 818/94-611 ve znění dodatku č.j. 7 012/96-611), pronájem okruhů prostřednictvím telekomunikačních zařízení a sítí zřizovaných a provozovaných mimo jednotnou telekomunikační síť (povolení Českého telekomunikačního úřadu č.j. 106 895/1997-611), zřízení a provozování neveřejné telekomunikační sítě ČD-T (povolení Českého telekomunikačního úřadu č.j. 107 151/1997-611), 6.10.2003 - 19.11.2004
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1, 2 a 3 zákona č. 455/1991Sb.) 6.10.2003 - 19.11.2004
poskytování telekomunikačních služeb: poskytování datových telekomunikačních služeb účastníkům v České republice, též prostřednictvím železniční telekomunikační sítě, a to výlučně poskytování: a) služeb zprostředkování zpráv MHS (Message Handling Service) a elektronické výměny dat EDI (Electronic Data Interchange), b) služby konverze přenosového protokolu, formátu a kódu, c) interaktivní vyhledávací služby, zprostředkující přístup k rezervačním a informačním databázím společnosti ČD-Teleko- munikace, s.r.o. nebo jiným databázím na základě smluv, uzavřených mezi společností ČD-Telekomunikace, s.r.o. a provozovateli těchto databází (povolení Českého telekomuni- kačního úřadu č.j. 7 818/94-611 ve znění dodatku č.j. 7 012/96- -611), pronájem okruhů, prostřednictvím telekomunikačních zařízení a sítí zřizovaných a provozovaných mimo jednotnou telekomuni- kační síť (povolení Českého telekomunikačního úřadu č.j. 106 895/1997-611), zřízení a provozování neveřejné telekomunikační sítě ČD-T (povolení Českého telekomunikačního úřadu č.j. 107 151/1997- -611). 20.4.1998 - 6.10.2003
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1, 2 a 3 zákona č. 455/1991 Sb.) 20.4.1998 - 6.10.2003
poskytování telekomunickačních služeb: poskytování datových telekomunikačních služeb účastníkům v České republice, též prostřednictvím železničnítelekomunikační sítě, a to výlučně poskytování: a) služeb zprostředkování zpráv MHS (Message Handling Service) a elektronické výměny dat EDI (Electronic Data Interchange), b) služby konverze přenosového protokolu, formátu a kódu, c) interaktivní vyhledávací služby, zprostředkující přístup k rezervačním a informačním databázím společnosti ČD-Telekomunikace, s.r.o. nebo jiným databázím na základě smluv, uzavřených mezi společností ČD-Telekomunikace, s.r.o. a provozovateli těchto dat abází (povolení Českého telekomunikačního úřadu č.j. 7 818/94-611 ve znění dodatku č.j. 7 012/96-611), pronájem okruhů prostřednictvím telekomunikačních zařízení a sítí zřizovaných a provozovaných mimo jednotnou telekomunikační síť (povolení Českého telekomunikačního úřadu č.j. 106 895/1997-611), zřízení a provozování neveřejné telekomunikační sítě ČD-T (povolení Českého telekomunikačního úřadu č.j. 107 151/1997-611), 20.4.1998 - 6.10.2003
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1, 2 a 3 zákona č. 455/1991Sb.) 20.4.1998 - 6.10.2003
obchodní a ekonomické poradenství 20.4.1998 - 6.10.2003
propagace a reklamní činnost 20.4.1998 - 6.10.2003
obchodní a ekonomické poradenství 20.4.1998 - 19.11.2004
propagace a reklamní činnost 20.4.1998 - 19.11.2004
poskytování datových telekomunikačních služeb účastníkům v České republice za úplatu, zejména prostřednictvím železnič- ní telekomunikační sítě, a to výlučně: 10.7.1995 - 20.4.1998
a) služeb zprostředkování zpráv MHS (Message Handling Servi- ce) a elektronické výměny dat EDI (Electronic Data Interchange) 10.7.1995 - 20.4.1998
b) služby konverze přenosového protokolu, formátu a kódů 10.7.1995 - 20.4.1998
c) interaktivní vyhledávací služby, zprostředkující přístup k rezervačním a informačním databázím ČD-Telekomunikací, s.r.o. nebo jiným databázím na základě smluv, uzavřených mezi ČD-Telekomunikacemi, s.r.o. a provozovateli těchto databází. 10.7.1995 - 20.4.1998
propagace a reklamní činnost 18.4.1994 - 20.4.1998

vedení firmy ČD - Telematika a.s.

Statutární orgán ČD - Telematika a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná představenstvo. Písemné právní úkony činí za představenstvo navenek jménem společnosti dva členové představenstva, z nichž jeden je vždy předseda představenstva. 22.4.2009
Jménem společnosti jedná představenstvo. Písemné právní úkony činí za představenstvo navenek jménem společnosti dva členové představenstva, z nichž jeden je vždy předseda předseda představenstva. 22.4.2009 - 22.4.2009
Jménem společnosti jedná představenstvo. Písemné právní úkony činí za představenstvo navenek jménem společnosti dva členové představenstva. Jinak jedná za představenstvo navenek jménem společnosti samostatně každý člen představenstva. 11.5.2005 - 22.4.2009
Jménem společnosti jedná představenstvo. Písemné právní úkony činí za představenstvo navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva. Jinak jedná za představenstvo navenek jménem společnosti samostatně každý člen představenstva. 3.11.2004 - 11.5.2005
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná společně předseda a jeden člen představenstva. Při podepisování za společnost připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis předseda a jeden člen představenstva. 6.10.2003 - 3.11.2004
Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů. Jménem společnosti jedná každý jednatel samostatně. Podepisování se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis. 2.7.2003 - 6.10.2003
Statutárním orgánem společnosti je jednatel. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí jednatel svůj podpis. 20.4.1998 - 2.7.2003
Způsob jednání jménem společnosti : - jménem společnosti jednají vždy dva jednatelé společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí společně svůj podpis dva jednatelé. 3.6.1997 - 20.4.1998
Způsob jednání jménem společnosti : - za společnost jedná každý z jednatelů samostatně. Podepisuje se tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. Obchodní jméno společnosti může být uvedeno razítkem. 18.4.1994 - 3.6.1997
člen představenstva Bruno Wertlen PhD. 22.12.2015
Vznik členství 16.11.2015
Adresa: Ondříčkova 1270/25 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Michal Frano 13.2.2017
Vznik členství 1.1.2017
Adresa: Štramberská 154/17 , Praha 107 00
předseda představenstva Ing. David Wolski 13.11.2018
Vznik členství 18.10.2018
Vznik funkce 18.10.2018
Adresa: Na vršku 1543/10 , Praha 150 00
jednatel Ing. Václav Vydra 18.4.1994 - 3.6.1997
Adresa: V jezírkách 1544/14 , Praha 149 00
jednatel Ing. Ladislav Šedivý 18.4.1994 - 20.4.1998
Adresa: Revoluční 764/17 , Praha 110 00
jednatel Prof.Ing. Petr Záruba DrSc. 18.4.1994 - 20.4.1998
Adresa: Fetrovská 858/21 , Praha 160 00
jednatel Ing. Pavel Rosendorf 3.6.1997 - 20.4.1998
Adresa: Běchorská 1544 , 193 00 Praha 9 Česká republika
jednatel Dr. Alena Pelantová 20.4.1998 - 17.8.2002
Zánik funkce 4.4.2001
Adresa: Jeřická 1241/35 , Praha 193 00
Jednatel Fernando Galatioto 17.8.2002 - 2.7.2003
Vznik funkce 4.4.2001
Zánik funkce 14.12.2001
Adresa: Mánesova 1641/68 , Praha 120 00
Jednatel Emanuele Soru 12.11.2002 - 2.7.2003
Vznik funkce 4.4.2001
Zánik funkce 9.5.2002
Adresa: Malé náměstí 143/2 , Praha 110 00
Jednatel Naveed Ahmed Mohammad Gill 2.7.2003 - 10.9.2003
Vznik funkce 9.5.2002
Adresa: Dubová 17 , Mukařov 251 62
Jednatel Ing. Stanislav Beneš 2.7.2003 - 6.10.2003
Vznik funkce 14.12.2001
Adresa: Modřínová 1801 , Hradec Králové 500 08
člen představenstva Ing. Jiří Čížek 6.10.2003 - 17.7.2004
Vznik členství 6.10.2003
Zánik členství 14.4.2004
Adresa: V podluží 1632/5 , Praha 140 00
předseda představenstva Ing. Stanislav Beneš 6.10.2003 - 23.9.2004
Vznik členství 6.10.2003
Vznik funkce 6.10.2003
Adresa: Modřínová 1801 , Hradec Králové 500 08
člen představenstva Ing. Jiří Pavlík 6.10.2003 - 23.9.2004
Vznik členství 6.10.2003
Zánik členství 29.6.2004
Adresa: Přecechtělova 2394/18 , Praha 155 00
člen Ing. Josef Chomyn 23.9.2004 - 23.9.2004
Vznik členství 29.6.2004
Adresa: Jana Ámose Komenského 461 , Klášterec nad Ohří 431 51
člen Mgr. Josef Chomyn 23.9.2004 - 11.5.2005
Vznik členství 29.6.2004
Zánik členství 1.4.2005
Adresa: Jana Ámose Komenského 461 , Klášterec nad Ohří 431 51
místopředseda představenstva Ing. Jiří Růžička 11.5.2005 - 26.7.2007
Vznik členství 1.4.2005
Vznik funkce 1.4.2005
Adresa: Javorová 310/10 , Olomouc 783 35
člen Ing. Miroslav Šídlo 17.7.2004 - 23.1.2008
Vznik členství 14.4.2004
Adresa: Ke Studánce 1076/68 , České Budějovice 370 08
předseda představenstva Ing. Stanislav Beneš 23.9.2004 - 23.1.2008
Vznik členství 6.10.2003
Vznik funkce 6.10.2003
Adresa: Názovská 3255/20 , Praha 100 00
místopředseda představenstva Ing. Jiří Růžička 26.7.2007 - 23.1.2008
Vznik členství 1.4.2005
Zánik členství 31.12.2007
Vznik funkce 1.4.2005
Zánik funkce 31.12.2007
Adresa: Švecova 386/6 , Praha 149 00
předseda představenstva Ing. Stanislav Beneš 23.1.2008 - 5.1.2009
Vznik členství 6.10.2003
Vznik funkce 6.10.2003
Zánik funkce 18.12.2008
Adresa: Muškova 1429/2 , Praha 148 00
člen Ing. Stanislav Beneš 5.1.2009 - 5.1.2009
Vznik členství 18.12.2008
Adresa: Muškova 1429/2 , Praha 148 00
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Šídlo 23.1.2008 - 22.4.2009
Vznik členství 14.4.2004
Zánik členství 7.4.2009
Vznik funkce 15.1.2008
Zánik funkce 7.4.2009
Adresa: Ke Studánce 1076/68 , České Budějovice 370 08
člen představenstva Ing. Václav Studený 23.1.2008 - 22.4.2009
Vznik členství 1.1.2008
Adresa: Skuteckého 1381/12 , Praha 163 00
předseda představenstva Ing. Stanislav Beneš 5.1.2009 - 22.4.2009
Vznik členství 18.12.2008
Zánik členství 7.4.2009
Vznik funkce 29.12.2008
Zánik funkce 7.4.2009
Adresa: Muškova 1429/2 , Praha 148 00
předseda představenstva Ing. Juraj Rakovský 22.4.2009 - 14.10.2010
Vznik členství 7.4.2009
Vznik funkce 7.4.2009
Adresa: Mirošovská 60/23 , Praha 149 00
Jméno Pavel Chleborád 22.4.2009 - 9.4.2013
Vznik členství 7.4.2009
Zánik členství 4.4.2013
Adresa: Paláskova 1107/2 , Praha 182 00
místopředseda představenstva Ing. Václav Studený 22.4.2009 - 27.6.2013
Vznik členství 1.1.2008
Zánik členství 16.5.2013
Vznik funkce 7.4.2009
Zánik funkce 16.5.2013
Adresa: Skuteckého 1381/12 , Praha 163 00
člen představenstva Václav Studený 27.6.2013 - 6.9.2013
Vznik členství 16.5.2013
Zánik členství 7.5.2014
Zánik funkce 7.5.2014
Adresa: Skuteckého 1381/12 , Praha 163 00
předseda představenstva Ing. Juraj Rakovský 14.10.2010 - 5.11.2013
Vznik členství 7.4.2009
Zánik členství 17.10.2013
Vznik funkce 7.4.2009
Zánik funkce 17.10.2013
Adresa: Brusinková 330/26 , Praha 104 00
místopředseda představenstva Václav Studený 6.9.2013 - 5.11.2013
Vznik členství 16.5.2013
Zánik členství 7.5.2014
Vznik funkce 4.9.2013
Zánik funkce 7.5.2014
Adresa: Skuteckého 1381/12 , Praha 163 00
člen představenstva Miroslav Brabec 6.9.2013 - 5.11.2013
Vznik členství 28.8.2013
Zánik členství 17.10.2013
Adresa: Zadní cesta 1065/22 , Plzeň 326 00
místopředseda představenstva Václav Studený 5.11.2013 - 15.7.2014
Vznik členství 16.5.2013
Zánik členství 7.5.2014
Vznik funkce 18.10.2013
Zánik funkce 7.5.2014
Adresa: Skuteckého 1381/12 , Praha 163 00
člen představenstva Martin Gillar 5.11.2013 - 15.7.2014
Vznik členství 17.10.2013
Adresa: Fantova louka 582 , Příbram 261 01
místopředseda představenstva Mgr. Martin Gillar 15.7.2014 - 7.9.2015
Vznik členství 17.10.2013
Zánik členství 31.3.2015
Vznik funkce 9.5.2014
Zánik funkce 31.3.2015
Adresa: Fantova louka 582 , Příbram 261 01
člen představenstva Ing. Ondřej Škorpil 15.7.2014 - 13.2.2017
Vznik členství 7.5.2014
Zánik členství 31.12.2016
Adresa: Vlastina 700/32 , Praha 161 00
předseda představenstva Miroslav Řezníček 5.11.2013 - 13.11.2018
Vznik členství 17.10.2013
Zánik členství 17.10.2018
Vznik funkce 18.10.2013
Zánik funkce 17.10.2018
Adresa: Valečovská 837/1 , Praha 190 00

Dozorčí rada ČD - Telematika a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Robert Ševela 21.9.2018
Vznik členství 14.6.2018
Adresa: Jasanová 104 , Dolní Břežany 252 41
předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Kupec 13.11.2018
Vznik členství 8.10.2018
Vznik funkce 9.10.2018
Adresa: K Hájku 204 , Horní Bezděkov 273 51
člen dozorčí rady Milan Gajdoš 14.3.2019
Vznik členství 14.1.2019
Adresa: Hradní 277/8 , Loket 357 33
člen dozorčí rady Dana Putnová 14.3.2019
Vznik členství 14.1.2019
Adresa: Mokrohorská 214/15 , Brno 644 00
člen dozorčí rady Ing. Emanuel Šíp 14.3.2019
Vznik členství 20.11.2018
Adresa: Hrdličkova 2205/7 , Praha 148 00
předseda dozorčí rady Dr. David Žák 6.10.2003 - 17.7.2004
Vznik členství 6.10.2003
Zánik členství 14.4.2004
Vznik funkce 6.10.2003
Zánik funkce 14.4.2004
Adresa: Sadová 355 , Pardubice 530 03
člen Ing. Jozef Bazala 17.7.2004 - 17.7.2004
Vznik členství 14.4.2004
Adresa: Bří Lumierů 19 , 783 51 Samotíšky Česká republika
člen dozorčí rady Pavel Morávek 6.10.2003 - 28.2.2005
Vznik členství 6.10.2003
Zánik členství 23.11.2004
Adresa: tř. Masarykova 534 , Veselí nad Moravou 698 01
člen dozorčí rady Kateřina Philippová 6.10.2003 - 28.2.2005
Vznik členství 6.10.2003
Zánik členství 23.11.2004
Adresa: Krále Jiřího 212 , Český Brod 282 01
člen Ing. Josef Bazala 17.7.2004 - 25.3.2005
Vznik členství 14.4.2004
Zánik členství 10.2.2005
Adresa: Bří Lumierů 19 , 783 51 Samotíšky Česká republika
člen Ing. Eva Stradějová 17.7.2004 - 25.3.2005
Vznik členství 14.4.2004
Zánik členství 22.12.2004
Adresa: Generála Janouška 896/22 , Praha 198 00
člen Pavel Morávek 28.2.2005 - 27.4.2006
Vznik členství 23.11.2004
Zánik členství 31.12.2005
Adresa: tř. Masarykova 534 , Veselí nad Moravou 698 01
člen Kateřina Philippová 28.2.2005 - 27.4.2006
Vznik členství 23.11.2004
Zánik členství 31.12.2005
Adresa: Krále Jiřího 212 , Český Brod 282 01
člen Jiří Kratochvíl 17.7.2004 - 5.1.2009
Vznik členství 14.4.2004
Zánik členství 18.12.2008
Adresa: Krokova 3826/16 , Prostějov 796 01
člen Ing. Miloslav Jakeš 25.3.2005 - 5.1.2009
Vznik členství 10.2.2005
Zánik členství 18.12.2008
Adresa: Vránova 685 , 621 00 Brno Řečkovice a Mokrá Hora Česká republika
předseda JUDr. Štefan Malatín 17.7.2004 - 4.3.2009
Vznik členství 14.4.2004
Vznik funkce 14.4.2004
Zánik funkce 3.2.2009
Adresa: Grohova 148/56 , Brno 602 00
člen Ing. Juraj Rakovský 5.1.2009 - 4.3.2009
Vznik členství 18.12.2008
Adresa: Mirošovská 60/23 , Praha 149 00
předseda dozorčí rady Ing. Juraj Rakovský 4.3.2009 - 11.3.2009
Vznik členství 18.12.2008
Vznik funkce 3.2.2009
Adresa: Mirošovská 60/23 , Praha 149 00
předseda dozorčí rady Ing. Juraj Rakovský 11.3.2009 - 22.4.2009
Vznik členství 18.12.2008
Vznik funkce 3.2.2009
Adresa: Mirošovská 60/23 , Praha 149 00
člen Ing. Zdeněk Chrdle 25.3.2005 - 17.7.2009
Vznik členství 22.12.2004
Zánik členství 18.6.2009
Adresa: Zahradní 1362 , Roztoky 252 63
člen dozorčí rady JUDr. Štefan Malatín 4.3.2009 - 17.7.2009
Vznik členství 14.4.2004
Zánik členství 14.4.2009
Adresa: Grohova 148/56 , Brno 602 00
člen Miroslav Škota 27.4.2006 - 3.9.2009
Vznik členství 31.12.2005
Adresa: Polepská 639 , Kolín 280 02
Jméno Ing. Michal Nebeský 22.4.2009 - 3.9.2009
Vznik členství 7.4.2009
Adresa: Evropská 263/159 , Praha 162 00
člen Josef Habarta 27.4.2006 - 17.1.2011
Vznik členství 31.12.2005
Zánik členství 31.12.2010
Adresa: Na Krajině 107 , Uherské Hradiště 686 01
místopředseda dozorčí rady Miroslav Škota 3.9.2009 - 17.1.2011
Vznik členství 31.12.2005
Zánik členství 31.12.2010
Vznik funkce 22.4.2009
Zánik funkce 31.12.2010
Adresa: Polepská 639 , Kolín 280 02
člen Milan Gajdoš 17.1.2011 - 30.11.2011
Vznik členství 1.1.2011
Adresa: Sluneční 386/23 , Karlovy Vary 360 04
předseda dozorčí rady Ing. Michal Nebeský 3.9.2009 - 1.11.2012
Vznik členství 7.4.2009
Zánik členství 31.10.2012
Vznik funkce 22.4.2009
Zánik funkce 31.10.2012
Adresa: Evropská 263/159 , Praha 162 00
předseda dozorčí rady Petr Vohralík 8.3.2013 - 27.6.2013
Vznik členství 12.12.2012
Zánik členství 16.5.2013
Vznik funkce 12.12.2012
Zánik funkce 16.5.2013
Adresa: Podbělohorská 3284/69 , Praha 150 00
člen dozorčí rady JUDr. Štefan Malatín 17.7.2009 - 31.10.2013
Vznik členství 18.6.2009
Zánik členství 7.5.2014
Adresa: Grohova 148/56 , Brno 602 00
člen Ing. Michaela Oharková 5.1.2009 - 13.11.2013
Vznik členství 18.12.2008
Zánik členství 17.10.2013
Adresa: Podhorská 145/5 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Bařinka 17.1.2011 - 13.11.2013
Vznik členství 1.1.2011
Adresa: Jungmannova 1076/10 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Petr Vohralík 27.6.2013 - 13.11.2013
Vznik členství 16.5.2013
Zánik členství 17.10.2013
Adresa: Podbělohorská 3284/69 , Praha 150 00
člen Ing. Zdeněk Chrdle 17.7.2009 - 15.7.2014
Vznik členství 18.6.2009
Zánik členství 7.5.2014
Adresa: Zahradní 1362 , Roztoky 252 63
člen dozorčí rady JUDr. Štefan Malatín 31.10.2013 - 15.7.2014
Vznik členství 18.6.2009
Zánik členství 7.5.2014
Adresa: Grohova 148/56 , Brno 602 00
člen dozorčí rady Dagmar Holadová 13.11.2013 - 15.7.2014
Vznik členství 17.10.2013
Zánik členství 16.4.2014
Adresa: Junácká 1474/5 , Praha 169 00
předseda dozorčí rady Daniel Kurucz 13.11.2013 - 5.3.2015
Vznik členství 17.10.2013
Zánik členství 2.1.2015
Vznik funkce 31.10.2013
Zánik funkce 2.1.2015
Adresa: Královická 1931 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
člen dozorčí rady JUDr. Štefan Malatín 15.7.2014 - 5.3.2015
Vznik členství 7.5.2014
Zánik členství 31.1.2015
Adresa: Grohova 148/56 , Brno 602 00
člen dozorčí rady Ing. Richard Pinc 15.7.2014 - 5.3.2015
Vznik členství 7.5.2014
Zánik členství 2.1.2015
Adresa: Královická 2302 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
předseda dozorčí rady Mgr. Milan Feranec 5.3.2015 - 5.6.2015
Vznik členství 16.1.2015
Zánik členství 12.3.2015
Vznik funkce 20.1.2015
Zánik funkce 12.3.2015
Adresa: Masarykova třída 939/56 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Pavel Krtek 5.3.2015 - 5.6.2015
Vznik členství 16.1.2015
Zánik členství 12.3.2015
Adresa: Lochenická 228 , Praha 190 14
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Chrdle 6.11.2014 - 7.9.2015
Vznik členství 7.5.2014
Zánik členství 30.6.2015
Adresa: Zahradní 1362 , Roztoky 252 63
člen Milan Gajdoš 30.11.2011 - 17.3.2016
Vznik členství 1.1.2011
Zánik členství 1.1.2016
Adresa: Hradní 277/8 , Loket 357 33
místopředseda dozorčí rady Vladimír Bařinka 13.11.2013 - 17.3.2016
Vznik členství 1.1.2011
Zánik členství 1.1.2016
Vznik funkce 31.10.2013
Zánik funkce 1.1.2016
Adresa: Jungmannova 1076/10 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Pavel Krtek M.Sc. 5.6.2015 - 17.3.2016
Vznik členství 12.3.2015
Adresa: Lochenická 228 , Praha 190 14
člen dozorčí rady Tomáš Drmola MBA 22.12.2015 - 17.8.2016
Vznik členství 3.9.2015
Zánik členství 28.6.2016
Adresa: Rumunská 3278/41 , Prostějov 796 01
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Bařinka 17.3.2016 - 17.8.2016
Vznik členství 2.1.2016
Zánik členství 28.6.2016
Adresa: Jungmannova 1076/10 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Milan Gajdoš 17.3.2016 - 17.8.2016
Vznik členství 2.1.2016
Zánik členství 28.6.2016
Adresa: Hradní 277/8 , Loket 357 33
člen dozorčí rady Doc. Dr. Ing. Roman Štěrba 7.9.2015 - 25.7.2017
Vznik členství 2.6.2015
Zánik členství 22.6.2017
Adresa: Dukelská 996/6 , Čelákovice 250 88
člen dozorčí rady JUDr. Alena Sikorová 12.4.2017 - 21.9.2018
Vznik členství 29.3.2017
Zánik členství 14.6.2018
Adresa: Topolová 421/4 , Olomouc 783 01
předseda dozorčí rady Mgr. Milan Feranec 5.6.2015 - 13.11.2018
Vznik členství 12.3.2015
Vznik funkce 9.4.2015
Zánik funkce 9.10.2018
Adresa: Masarykova třída 939/56 , Olomouc 779 00
Místopředseda dozorčí rady Pavel Krtek M.Sc. 17.3.2016 - 13.11.2018
Vznik členství 12.3.2015
Zánik členství 8.10.2018
Vznik funkce 28.1.2016
Zánik funkce 8.10.2018
Adresa: Lochenická 228 , Praha 190 14
člen dozorčí rady Tomáš Drmola MBA 17.8.2016 - 13.11.2018
Vznik členství 28.6.2016
Zánik členství 8.10.2018
Adresa: Rumunská 3278/41 , Prostějov 796 01
člen dozorčí rady Mgr. Roman Vaigel 25.7.2017 - 13.11.2018
Vznik členství 22.6.2017
Zánik členství 8.10.2018
Adresa: Zálešná VI 2977 , Zlín 760 01
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Bařinka 17.8.2016 - 14.3.2019
Vznik členství 28.6.2016
Zánik členství 13.1.2019
Adresa: Jungmannova 1076/10 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Milan Gajdoš 17.8.2016 - 14.3.2019
Vznik členství 28.6.2016
Zánik členství 13.1.2019
Adresa: Hradní 277/8 , Loket 357 33
místopředseda dozorčí rady Bc. Jiří Svoboda MBA 13.11.2018 - 14.3.2019
Vznik členství 8.10.2018
Zánik členství 14.11.2018
Vznik funkce 9.10.2018
Zánik funkce 14.11.2018
Adresa: Zborovská 1039 , Ústí nad Orlicí 562 01
člen dozorčí rady Mgr. Milan Feranec 13.11.2018 - 14.3.2019
Vznik členství 12.3.2015
Zánik členství 9.10.2018
Adresa: Masarykova třída 939/56 , Olomouc 779 00

Sbírka Listin ČD - Telematika a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 8938/SL 133 ostatní usnesení DR - volba představenstva Městský soud v Praze 22.10.2015 3.12.2015 8.1.2016 2
B 8938/SL 132 notářský zápis [NZ 1411/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.6.2015 24.8.2015 11.9.2015 30
B 8938/SL 131 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 18.6.2015 19.6.2015 43
B 8938/SL 130 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 18.6.2015 19.6.2015 132
B 8938/SL 129 ostatní výňatek zápisu z řádné valné hromady Městský soud v Praze 12.3.2015 18.5.2015 10.6.2015 10
B 8938/SL 124 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 27.6.2014 22.7.2014 43
B 8938/SL 123 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 27.6.2014 22.7.2014 139
B 8938/SL 128 ostatní zápis z řádné VH Městský soud v Praze 7.5.2014 7.7.2014 17.7.2014 22
B 8938/SL 125 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 7.7.2014 17.7.2014 139
B 8938/SL 122 ostatní usnesení předs. Městský soud v Praze 18.10.2013 23.10.2013 5.11.2013 1
B 8938/SL 121 notářský zápis NZ 147/2013 Městský soud v Praze 22.10.2013 23.10.2013 5.11.2013 4
B 8938/SL 120 ostatní usnesení předs. Městský soud v Praze 4.9.2013 5.9.2013 6.9.2013 1
B 8938/SL 119 ostatní usnesení předs. Městský soud v Praze 28.8.2013 5.9.2013 6.9.2013 1
B 8938/SL 118 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 29.7.2013 20.8.2013 43
B 8938/SL 117 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 29.7.2013 20.8.2013 138
B 8938/SL 115 ostatní zápis z řádné VH Městský soud v Praze 16.5.2013 26.6.2013 27.6.2013 118
B 8938/SL 114 ostatní zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 4.4.2013 8.4.2013 15.4.2013 2
B 8938/SL 113 ostatní usnesení představenstva Městský soud v Praze 4.4.2013 8.4.2013 15.4.2013 2
B 8938/SL 112 účetní závěrka usnesení představenstva Městský soud v Praze 4.4.2013 8.4.2013 15.4.2013 1
B 8938/SL 111 ostatní odstoupení z funkce Městský soud v Praze 3.4.2013 8.4.2013 15.4.2013 1
B 8938/SL 110 ostatní zápis z mimořádného zasedání Městský soud v Praze 4.4.2013 5.4.2013 12.4.2013 4
B 8938/SL 109 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 26.6.2012 17.7.2012 120
B 8938/SL 108 účetní závěrka, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 26.6.2012 17.7.2012 40
B 8938/SL 107 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.5.2012 26.6.2012 20
B 8938/SL 106 notářský zápis NZ 106/2012 Městský soud v Praze 30.5.2012 26.6.2012 6
B 8938/SL 105 účetní závěrka, zpráva auditora -za rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 22.7.2011 26.7.2011 36
B 8938/SL 104 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 1.7.2011 4.7.2011 148
B 8938/SL 103 ostatní smlouva o vkladu části podniku Městský soud v Praze 17.3.2011 13.4.2011 194
B 8938/SL 102 notářský zápis NZ 67/2011 Městský soud v Praze 17.3.2011 4.4.2011 6.4.2011 65
B 8938/SL 101 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.3.2011 4.4.2011 6.4.2011 21
B 8938/SL 99 notářský zápis NZ 128/2010 Městský soud v Praze 31.5.2010 2.9.2010 22.9.2010 3
B 8938/SL 98 notářský zápis NZ 302/2010 Městský soud v Praze 26.8.2010 2.9.2010 22.9.2010 5
B 8938/SL 100 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.8.2010 2.9.2010 22.9.2010 21
B 8938/SL 97 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 28.6.2010 29.6.2010 47
B 8938/SL 96 ostatní -zápis o rozhod. VH Městský soud v Praze 18.6.2009 23.7.2009 36
B 8938/SL 93 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r. 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 23.7.2009 128
B 8938/SL 92 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.6.2009 23.7.2009 21
B 8938/SL 91 podpisové vzory Městský soud v Praze 7.4.2009 22.4.2009 3
B 8938/SL 90 podpisové vzory Městský soud v Praze 7.4.2009 22.4.2009 3
B 8938/SL 88 ostatní - zápis z představenstva Městský soud v Praze 7.4.2009 22.4.2009 2
B 8938/SL 87 stanovy společnosti Městský soud v Praze 7.4.2009 22.4.2009 21
B 8938/SL 86 notářský zápis NZ 82/2009 Městský soud v Praze 15.4.2009 22.4.2009 15
B 8938/SL 85 ostatní -zápis z dozor.rady Městský soud v Praze 3.2.2009 27.3.2009 2
B 8938/SL 84 podpisové vzory Městský soud v Praze 18.12.2008 24.2.2009 3
B 8938/SL 82 podpisové vzory Městský soud v Praze 18.12.2008 24.2.2009 3
B 8938/SL 81 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 18.12.2008 24.2.2009 19
B 8938/SL 80 ostatní -zápis představenstva Městský soud v Praze 29.12.2008 24.2.2009 24.2.2009 1
B 8938/SL 79 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 21.7.2008 23.7.2008 124
B 8938/SL 78 ostatní -zápis o rozhodnutí VH Městský soud v Praze 13.6.2007 8.4.2008 17.4.2008 46
B 8938/SL 77 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.6.2007 1.4.2008 1.4.2008 18
B 8938/SL 76 ostatní -záp.z mim.VH Městský soud v Praze 14.12.2007 5.2.2008 15
B 8938/SL 75 účetní závěrka 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 9.10.2007 11.10.2007 5
B 8938/SL 74 zpráva auditora r. 2006 Městský soud v Praze 21.3.2007 9.10.2007 11.10.2007 4
B 8938/SL 73 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r. 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 9.10.2007 11.10.2007 112
B 8938/SL 72 ostatní -čest.prohlášení Městský soud v Praze 22.1.2007 14.2.2007 4
B 8938/SL 71 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.2.2007 14.2.2007 0
B 8938/SL 70 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 11.10.2006 12.10.2006 52
B 8938/SL 69 notářský zápis NZ 231/2006 Městský soud v Praze 28.6.2006 13.7.2006 0
B 8938/SL 68 notářský zápis NZ 472/05 Městský soud v Praze 21.12.2005 2.5.2006 0
B 8938/SL 61 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 26.7.2005 1.8.2005 0
B 8938/SL 60 podpisové vzory 1x Městský soud v Praze 15.4.2005 12.5.2005 0
B 8938/SL 58 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 1.4.2005 12.5.2005 0
B 8938/SL 57 notářský zápis -NZ 143/05 Městský soud v Praze 15.4.2005 12.5.2005 0
B 8938/SL 53 ostatní protokol o předání a převzetí Městský soud v Praze 1.4.2005 12.5.2005 0
B 8938/SL 52 ostatní -sml.o vkladu části podniku Městský soud v Praze 29.3.2005 12.5.2005 0
B 8938/SL 50 ostatní - zápis z mimoř. VH Městský soud v Praze 23.11.2004 29.4.2005 0
B 8938/SL 49 notářský zápis - NZ 1060/04 Městský soud v Praze 23.11.2004 29.4.2005 0
B 8938/SL 48 notářský zápis -NZ 836/04- sml. o vkladu podn Městský soud v Praze 15.12.2004 29.4.2005 0
B 8938/SL 47 ostatní - zápis o rozh. VH Městský soud v Praze 16.2.2005 29.3.2005 0
B 8938/SL 42 zakladatelské dokumenty -České drahy a.s. Městský soud v Praze 10.7.2002 22.10.2004 0
B 8938/SL 41 posudek znalce č.09-09/04 a 606/93/04 Městský soud v Praze 27.8.2004 22.10.2004 0
B 8938/SL 40 posudek znalce č.04-04/04 Městský soud v Praze 23.8.2004 22.10.2004 0
B 8938/SL 39 smlouvy o převodu obchod. podílu Městský soud v Praze 6.6.2003 22.10.2004 0
B 8938/SL 38 ostatní -zpr.představenstva Městský soud v Praze 24.8.2004 22.10.2004 0
B 8938/SL 37 ostatní -zpr.představenstva Městský soud v Praze 30.8.2004 22.10.2004 0
B 8938/SL 36 ostatní -přílohy ke smlouvě Městský soud v Praze 22.10.2004 0
B 8938/SL 35 ostatní návrh sml.o vkladu část.podnik Městský soud v Praze 22.10.2004 0
B 8938/SL 34 notářský zápis NZ 151/2004 Městský soud v Praze 14.4.2004 22.10.2004 0
B 8938/SL 31 podpisové vzory -rozhod.mimořádné VH Městský soud v Praze 14.4.2004 22.10.2004 0
B 8938/SL 29 podpisové vzory 1x Městský soud v Praze 29.6.2004 20.10.2004 0
B 8938/SL 27 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.8.2004 20.10.2004 0
B 8938/SL 16 ostatní -rozh.jedn.společníka Městský soud v Praze 18.8.2003 25.2.2004 0
B 8938/SL 8 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 66/2002 Městský soud v Praze 9.5.2002 12.2.2004 0
B 8938/SL 7 smlouvy o převodu obchod. podílu Městský soud v Praze 18.12.2002 12.2.2004 0
B 8938/SL 6 smlouvy o převodu obchod. podílu - příloha Městský soud v Praze 13.5.2003 12.2.2004 0
B 8938/SL 15 podpisové vzory Městský soud v Praze 16.3.2003 12.2.2004 0
B 8938/SL 14 podpisové vzory Městský soud v Praze 10.9.2001 12.2.2004 0
B 8938/SL 13 účetní závěrka, zpráva o vztazích dle §66a ods.9 rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 18.9.2002 12.2.2004 0
B 8938/SL 12 notářský zápis NZ 327/2001 Městský soud v Praze 4.4.2001 12.2.2004 0
B 8938/SL 11 podpisové vzory Městský soud v Praze 17.5.2001 12.2.2004 0
B 8938/SL 24 podpisové vzory -3x Městský soud v Praze 11.11.2003 0
B 8938/SL 23 ostatní zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 12.9.2003 11.11.2003 0
B 8938/SL 22 ostatní rozhodnutí jed.společníka Městský soud v Praze 12.9.2003 11.11.2003 0
B 8938/SL 21 účetní závěrka, zpráva auditora k 30.6.2003 Městský soud v Praze 30.6.2003 11.11.2003 0
B 8938/SL 20 posudek znalce č.2/2/2003 Městský soud v Praze 26.8.2003 11.11.2003 0
B 8938/SL 19 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 11.11.2003 0
B 8938/SL 18 notářský zápis, stanovy společnosti, podpisové vzory NZ 464/2003-návrh na změnu Městský soud v Praze 12.9.2003 11.11.2003 0
B 8938/SL 17 ostatní rozhodnutí jed.společníka Městský soud v Praze 8.9.2003 11.11.2003 0
B 8938/SL 5 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 14.8.2003 15.8.2003 9.9.2003 0
B 8938/SL 4 notářský zápis NZ 375/98 Městský soud v Praze 20.5.1998 2.3.1999 0
B 8938/SL 3 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 12.6.1998 2.3.1999 0
B 8938/SL 2 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 19/97 Městský soud v Praze 13.1.1997 19.11.1997 0
B 8938/SL 9 ostatní zpráva auditora za r. 2002 Městský soud v Praze 0
B 8938/SL 67 podpisové vzory +čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 10.2.2006 0
B 8938/SL 66 podpisové vzory +čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 8.2.2006 0
B 8938/SL 65 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 21.12.2005 0
B 8938/SL 64 ostatní -protokol z voleb.komise Městský soud v Praze 3.12.2005 0
B 8938/SL 63 ostatní odstoupení z fun./K.Philippová Městský soud v Praze 1.12.2005 0
B 8938/SL 62 ostatní -odstoupení z fun./P.Morávek/ Městský soud v Praze 1.12.2005 0
B 8938/SL 59 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 1.4.2005 0
B 8938/SL 56 ostatní -sml.o upsání akcií Městský soud v Praze 3.3.2005 0
B 8938/SL 55 ostatní -sml.o upsání akcií Městský soud v Praze 3.3.2005 0
B 8938/SL 54 ostatní -sml.o započ.pohledávky Městský soud v Praze 30.3.2005 0
B 8938/SL 46 ostatní - zápis ze zas. DR Městský soud v Praze 10.2.2005 0
B 8938/SL 45 podpisové vzory - 2x Městský soud v Praze 3.3.2005 0
B 8938/SL 44 notářský zápis -část/2str./bez data/ Městský soud v Praze 0
B 8938/SL 43 ostatní -informace o budovách Městský soud v Praze 0
B 8938/SL 33 podpisové vzory +čest.prohlášení-4x Městský soud v Praze 14.4.2004 0
B 8938/SL 32 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 14.4.2004 2
B 8938/SL 30 podpisové vzory +čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 14.4.2004 0
B 8938/SL 28 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 29.6.2004 2
B 8938/SL 10 ostatní dohoda o uznaní závazku Městský soud v Praze 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ČD - Telematika a.s.

IČO (identifikační číslo) 61459445
Jméno ČD - Telematika a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 3
Vznik první živnosti: 18.4.1994
Celkový počet živností: 33
Aktivních živností: 8

Sídlo ČD - Telematika a.s.

Živnosti a provozovny ČD - Telematika a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.4.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Hlaváčova 205, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1002021251
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 1.5.2010
Provozovna č. 2
Provozovna Pod Táborem 369/8, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1004036116
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 3
Provozovna Nezamyslova 4374/20, Brno 615 00
Identifikační číslo provozovny 1004035705
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 4
Provozovna Novohradská 393, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1004036078
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 5
Provozovna U Javorky 1728, Česká Třebová 560 02
Identifikační číslo provozovny 1004035918
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 6
Provozovna Palackého třída 1768/53, Nymburk 288 02
Identifikační číslo provozovny 1004035951
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 7
Provozovna Wolkerova 150/12, Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny 1004036019
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 8
Provozovna Polepská 639, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1004035934
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 9
Provozovna Nemanická 438, České Budějovice 370 10
Identifikační číslo provozovny 1004035861
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 10
Provozovna Na Horkách 741, Kralupy nad Vltavou 278 01
Identifikační číslo provozovny 1004035942
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 11
Provozovna Bílinská 3449/30, Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny 1004036043
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 12
Provozovna Trocnovská 1266/4, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1004035721
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 13
Provozovna Husitská 792/2, Liberec 460 07
Identifikační číslo provozovny 1004036051
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Projektování elektrických zařízení

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 14
Provozovna Vodňanského 390 02 Tábor
Identifikační číslo provozovny 1004035870
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 15
Provozovna 8. března 2810/11, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1004035667
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 16
Provozovna Riegrovo náměstí 914/2, Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny 1008603996
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 17
Provozovna Lazaretní 610/11, Brno 615 00
Identifikační číslo provozovny 1004035691
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 18
Provozovna Hrabinská 1376/44, Český Těšín 737 01
Identifikační číslo provozovny 1004035799
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 19
Provozovna 686 03 Staré Město
Identifikační číslo provozovny 1004035756
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 20
Provozovna U Tiskárny 546/5, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1008603970
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 1.12.2012
Provozovna č. 21
Provozovna Koterovská 252/1, Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny 1010107411
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 28.1.2015
Provozovna č. 22
Provozovna Klánovická 1804, Úvaly 250 82
Identifikační číslo provozovny 1010107429
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 28.1.2015
Provozovna č. 23
Provozovna Nádražní 774/1, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1010107437
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 28.1.2015
Provozovna č. 24
Provozovna Pernerova 2819/2, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1002021243
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 12.1.2006

Živnost č. 2 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.8.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Hlaváčova 205, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1002021251
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.5.2010
Provozovna č. 2
Provozovna Nezamyslova 4374/20, Brno 615 00
Identifikační číslo provozovny 1004035705
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 3
Provozovna Nemanická 438, České Budějovice 370 10
Identifikační číslo provozovny 1004035861
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 4
Provozovna Bílinská 3449/30, Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny 1004036043
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 5
Provozovna Trocnovská 1266/4, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1004035721
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 6
Provozovna Koterovská 252/1, Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny 1010107411
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.1.2015
Provozovna č. 7
Provozovna U Tiskárny 546/5, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1008603970
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.1.2015
Provozovna č. 8
Provozovna Pernerova 2819/2, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1002021243
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.1.2006

Živnost č. 3 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.8.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Hlaváčova 205, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1002021251
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.5.2010
Provozovna č. 2
Provozovna 8. března 2810/11, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1004035667
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 3
Provozovna Nezamyslova 4374/20, Brno 615 00
Identifikační číslo provozovny 1004035705
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 4
Provozovna Novohradská 393, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1004036078
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 5
Provozovna U Javorky 1728, Česká Třebová 560 02
Identifikační číslo provozovny 1004035918
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 6
Provozovna Palackého třída 1768/53, Nymburk 288 02
Identifikační číslo provozovny 1004035951
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 7
Provozovna 686 03 Staré Město
Identifikační číslo provozovny 1004035756
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 8
Provozovna Wolkerova 150/12, Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny 1004036019
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 9
Provozovna Lazaretní 610/11, Brno 615 00
Identifikační číslo provozovny 1004035691
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 10
Provozovna Polepská 639, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1004035934
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 11
Provozovna Hrabinská 1376/44, Český Těšín 737 01
Identifikační číslo provozovny 1004035799
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 12
Provozovna Nemanická 438, České Budějovice 370 10
Identifikační číslo provozovny 1004035861
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 13
Provozovna Bílinská 3449/30, Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny 1004036043
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 14
Provozovna Na Horkách 741, Kralupy nad Vltavou 278 01
Identifikační číslo provozovny 1004035942
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 15
Provozovna Trocnovská 1266/4, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1004035721
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 16
Provozovna Husitská 792/2, Liberec 460 07
Identifikační číslo provozovny 1004036051
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 17
Provozovna Vodňanského 390 02 Tábor
Identifikační číslo provozovny 1004035870
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 18
Provozovna Riegrovo náměstí 914/2, Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny 1008603996
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 19
Provozovna U Tiskárny 546/5, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1008603970
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2012
Provozovna č. 20
Provozovna Koterovská 252/1, Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny 1010107411
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.1.2015
Provozovna č. 21
Provozovna Klánovická 1804, Úvaly 250 82
Identifikační číslo provozovny 1010107429
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.1.2015
Provozovna č. 22
Provozovna Nádražní 774/1, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1010107437
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.1.2015
Provozovna č. 23
Provozovna Pernerova 2819/2, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1002021243
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.1.2006

Živnost č. 4 Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.12.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Hlaváčova 205, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1002021251
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.5.2010
Provozovna č. 2
Provozovna Pod Táborem 369/8, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1004036116
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 3
Provozovna Nezamyslova 4374/20, Brno 615 00
Identifikační číslo provozovny 1004035705
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 4
Provozovna Palackého třída 1768/53, Nymburk 288 02
Identifikační číslo provozovny 1004035951
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 5
Provozovna Trocnovská 1266/4, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1004035721
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 6
Provozovna Husitská 792/2, Liberec 460 07
Identifikační číslo provozovny 1004036051
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 7
Provozovna Polepská 639, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1004035934
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 8
Provozovna U Javorky 1728, Česká Třebová 560 02
Identifikační číslo provozovny 1004035918
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 9
Provozovna 8. března 2810/11, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1004035667
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 10
Provozovna Riegrovo náměstí 914/2, Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny 1008603996
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 11
Provozovna Bílinská 3449/30, Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny 1004036043
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 12
Provozovna Nemanická 438, České Budějovice 370 10
Identifikační číslo provozovny 1004035861
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 13
Provozovna Na Horkách 741, Kralupy nad Vltavou 278 01
Identifikační číslo provozovny 1004035942
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 14
Provozovna Wolkerova 150/12, Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny 1004036019
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 15
Provozovna Novohradská 393, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1004036078
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 16
Provozovna Lazaretní 610/11, Brno 615 00
Identifikační číslo provozovny 1004035691
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 17
Provozovna Hrabinská 1376/44, Český Těšín 737 01
Identifikační číslo provozovny 1004035799
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 18
Provozovna 686 03 Staré Město
Identifikační číslo provozovny 1004035756
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 19
Provozovna Vodňanského 390 02 Tábor
Identifikační číslo provozovny 1004035870
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 20
Provozovna U Tiskárny 546/5, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1008603970
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2012
Provozovna č. 21
Provozovna Pernerova 2819/2, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1002021243
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.1.2006

Živnost č. 5 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.1.2005
Provozovna č. 1
Provozovna Hlaváčova 205, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1002021251
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.5.2010
Provozovna č. 2
Provozovna 8. března 2810/11, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1004035667
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 3
Provozovna Pod Táborem 369/8, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1004036116
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 4
Provozovna Nezamyslova 4374/20, Brno 615 00
Identifikační číslo provozovny 1004035705
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 5
Provozovna Novohradská 393, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1004036078
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 6
Provozovna U Javorky 1728, Česká Třebová 560 02
Identifikační číslo provozovny 1004035918
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 7
Provozovna 686 03 Staré Město
Identifikační číslo provozovny 1004035756
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 8
Provozovna Palackého třída 1768/53, Nymburk 288 02
Identifikační číslo provozovny 1004035951
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 9
Provozovna Wolkerova 150/12, Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny 1004036019
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 10
Provozovna Lazaretní 610/11, Brno 615 00
Identifikační číslo provozovny 1004035691
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 11
Provozovna Polepská 639, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1004035934
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 12
Provozovna Hrabinská 1376/44, Český Těšín 737 01
Identifikační číslo provozovny 1004035799
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 13
Provozovna Nemanická 438, České Budějovice 370 10
Identifikační číslo provozovny 1004035861
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 14
Provozovna Na Horkách 741, Kralupy nad Vltavou 278 01
Identifikační číslo provozovny 1004035942
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 15
Provozovna Bílinská 3449/30, Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny 1004036043
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 16
Provozovna Trocnovská 1266/4, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1004035721
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 17
Provozovna Vodňanského 390 02 Tábor
Identifikační číslo provozovny 1004035870
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 18
Provozovna Husitská 792/2, Liberec 460 07
Identifikační číslo provozovny 1004036051
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 19
Provozovna Riegrovo náměstí 914/2, Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny 1008603996
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 20
Provozovna U Tiskárny 546/5, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1008603970
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2012
Provozovna č. 21
Provozovna Koterovská 252/1, Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny 1010107411
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.1.2015
Provozovna č. 22
Provozovna Klánovická 1804, Úvaly 250 82
Identifikační číslo provozovny 1010107429
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.1.2015
Provozovna č. 23
Provozovna Nádražní 774/1, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1010107437
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.1.2015
Provozovna č. 24
Provozovna Pernerova 2819/2, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1002021243
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.1.2006

Živnost č. 6 Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.3.2005
Provozovna č. 1
Provozovna Hlaváčova 205, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1002021251
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.5.2010
Provozovna č. 2
Provozovna Nemanická 438, České Budějovice 370 10
Identifikační číslo provozovny 1004035861
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 3
Provozovna Bílinská 3449/30, Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny 1004036043
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 4
Provozovna Polepská 639, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1004035934
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 5
Provozovna U Javorky 1728, Česká Třebová 560 02
Identifikační číslo provozovny 1004035918
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 6
Provozovna 8. března 2810/11, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1004035667
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 7
Provozovna Moravská 924, Česká Třebová 560 02
Identifikační číslo provozovny 1008603988
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 8
Provozovna Nezamyslova 4374/20, Brno 615 00
Identifikační číslo provozovny 1004035705
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 9
Provozovna Riegrovo náměstí 914/2, Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny 1008603996
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 10
Provozovna Trocnovská 1266/4, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1004035721
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 11
Provozovna Na Horkách 741, Kralupy nad Vltavou 278 01
Identifikační číslo provozovny 1004035942
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 12
Provozovna Palackého třída 1768/53, Nymburk 288 02
Identifikační číslo provozovny 1004035951
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 13
Provozovna Wolkerova 150/12, Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny 1004036019
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 14
Provozovna Husitská 792/2, Liberec 460 07
Identifikační číslo provozovny 1004036051
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 15
Provozovna Novohradská 393, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1004036078
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 16
Provozovna Lazaretní 610/11, Brno 615 00
Identifikační číslo provozovny 1004035691
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 17
Provozovna Hrabinská 1376/44, Český Těšín 737 01
Identifikační číslo provozovny 1004035799
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 18
Provozovna 686 03 Staré Město
Identifikační číslo provozovny 1004035756
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 19
Provozovna Vodňanského 390 02 Tábor
Identifikační číslo provozovny 1004035870
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 20
Provozovna U Tiskárny 546/5, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1008603970
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2012
Provozovna č. 21
Provozovna Koterovská 252/1, Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny 1010107411
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.1.2015
Provozovna č. 22
Provozovna Pernerova 2819/2, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1002021243
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.1.2006

Živnost č. 7 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.1.2006
Provozovna č. 1
Provozovna Hlaváčova 205, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1002021251
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.5.2010
Provozovna č. 2
Provozovna Pod Táborem 369/8, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1004036116
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 3
Provozovna Pernerova 2819/2, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1002021243
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.1.2006

Živnost č. 8 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.7.2011
Provozovna č. 1
Provozovna Nezamyslova 4374/20, Brno 615 00
Identifikační číslo provozovny 1004035705
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 2
Provozovna Nemanická 438, České Budějovice 370 10
Identifikační číslo provozovny 1004035861
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 3
Provozovna Trocnovská 1266/4, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1004035721
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 4
Provozovna Hlaváčova 205, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1002021251
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 5
Provozovna U Tiskárny 546/5, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1008603970
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2012

Živnost č. 9 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.4.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1,2 a 3 cit.zákona)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.12.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.12.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.1.1998
Zánik oprávnění 14.10.2005

Živnost č. 13 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Dokončovací stavební práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Kopírovací práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Činnost technických poradců v oblasti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Grafické práce a kresličské práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Výchova a mimoškolní vzdělávání

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.8.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 31 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 32 Vydavatelské a nakladatelské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 33 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.7.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ČD - Telematika a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Michal Frano
Člen statutárního orgánu Ing. Bruno Wertlen PhD.
Člen statutárního orgánu Ing. David Wolski

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ČD - Telematika a.s.

IČO: 61459445
Firma: ČD - Telematika a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 3
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 18.4.1994

Sídlo ČD - Telematika a.s.

Sídlo: Pernerova 2819/2, Praha 130 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba elektronických součástek a desek
Výroba komunikačních zařízení
Výstavba bytových a nebytových budov
Příprava staveniště
Elektrické instalace
Ostatní kompletační a dokončovací práce
Nespecializovaný velkoobchod
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
Telekomunikační činnosti
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
Průzkum trhu a veřejného mínění
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Úklidové činnosti
Ostatní vzdělávání j. n.
tracking image