Menu Zavřít

FIRMA ČD - Telematika a.s. IČO: 61459445

ČD - Telematika a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.

ČD - Telematika a.s. (61459445) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Pernerova 2819/2a, 13000 Praha 3. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 4. 1994 a je stále aktivní. ČD - Telematika a.s. má více oborů činností.

Jako zdroj dat o ČD - Telematika a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro ČD - Telematika a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ČD - Telematika a.s.

Soud: Městský soud v Praze 18. 4. 1994
Spisová značka: C 28165
IČO (identifikační číslo osoby): 61459445
Jméno: ČD - Telematika a.s.
Právní forma: Akciová společnost 6.10.2003
Zapsána dne: 18.4.1994
Počet členů statutárního orgánu: 3 15.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 6 15.7.2014 - 12.4.2017
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 15.7.2014
Valná hromada obchodní společnosti ČD - Telematika a.s., se sídlem Praha 3, Pernerova 2819/2a, PSČ 130 00, identifikační číslo 61459445, rozhodla o snížení základního kapitálu obchodní společnosti ČD - Telematika a.s. takto: 1) Důvod snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu je přebytek peněžitých prostředků, které společnost ČD - Telematika a.s. nevyužívá k financování svých provozních činností a investičních záměrů. Vzhledem ke své činnosti a rozsahu závazků nepotřebuje společnost ČD - Telematika a.s. tolik vázaných vlastních zdrojů financování. Snížením základního kapitálu se nesníží dobytnost pohledávek věřitelů a zároveň představenstvo předpokládá, že snížení základního kapitálu nebude mít vliv na budoucí hospodaření společnosti. 2) Rozsah a způsob snížení základního kapitálu: Základní kapitál se snižuje poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti. Základní kapitál se snižuje o celkovou částku 408.421.000,- Kč (slovy čtyřistaosm miliónů čtyřistadvacetjedna tisíc korun českých), tedy z dosavadní výše 2.042.105.000,- Kč (slovy dvě miliardy čtyřicetdva miliónů jednostopět tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu 1.633.684.000,- Kč (slovy jedna miliarda šestsettřicettři miliónů šestsetosmdesátčtyři tisíc korun českých). Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií. Při tomto snížení základního kapitálu společnosti se jmenovitá hodnota každé z 2042105 (slovy dvou miliónů čtyřicetdva tisíc jednostopěti) kusů akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) snižuje o částku 200,- Kč (slovy dvěstě korun českých), tedy na částku 800,- Kč (slovy osmset korun českých). Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno výměnou stávajících akcií za akcie s novou nižší jmenovitou hodnotou. S každou jednou touto akcií o jmenovité hodnotě 800,- Kč (slovy osmset korun českých) bude spojen jeden hlas při hlasování na valné hromadě. 3) Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: S částkou odpovídající snížení základního kapitálu, tedy s částkou 408.421.000,- Kč (slovy čtyřistaosm miliónů čtyřistadvacetjedna tisíc korun českých), bude naloženo tak, že celá tato částka bude vyplacena akcionářům společnosti. Na každou jednu akcii bude vyplacena částka odpovídající snížení její jmenovité hodnoty, tj. na každou z 2042105 (slovy dvou miliónů čtyřicetdva tisíc jednostopěti) kusů akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) bude vyplacena částka 200,- Kč (slovy dvěstě korun českých). 4) Lhůta k předložení listinných akcií, resp. hromadných listin společnosti: Lhůta pro předložení akcií, resp. hromadných listin společnosti za účelem jejich výměny za akcie, resp. hromadné listiny s nižší jmenovitou hodnotou, činí šest měsíců ode dne uveřejnění výzvy představenstva dle § 213a odst. 2 obchodního zákoníku. 12.6.2012 - 13.11.2012
Na základě smlouvy o vkladu části podniku uzavřené dne 17.3.2011 mezi společnostmi ČD - Telematika a.s., IČ: 614 59 445, se sídlem Praha 3, Pernerova 2819/2a, PSČ 130 00 a ČDT - Informační Systémy, a.s., IČ: 248 29 871, se sídlem Praha 3, Pernerova 2819/2a, PSČ 130 00, došlo s účinností ke dni 1.4.2011 ke vkladu části podniku společnosti ČD - Telematika a.s. (organizační jednotky sestávající se především z úseku SYSTECH a o odboru SAP) do základního kapitálu společnosti ČDT - Informační Systémy, a.s. 5.4.2011
Valná hromada společnosti na svém jednání dne 28. 6. 2006 rozhodla, že v souladu s § 211 a násl. obchodního zákoníku, zejména za použití § 213c obchodního zákoníku, snižuje základní kapitál společnosti takto: a) Důvodem snížení základního kapitálu je optimalizace akcionářské struktury společnosti. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na zaplacení úplaty za akcie, které budou úplatně vzaty z oběhu v souvislosti se snížením základního kapitálu a v případě, že vyplacená úplata za akcie bude nižší, než nominální hodnota akcií, na úhradu ztráty z minulých let. b) Základní kapitál společnosti se snižuje ze stávajících 2 374 749 000,- Kč (slovy: dvě miliardy tři sta sedmdesát čtyři milionů sedm set čtyřicet devět tisíc korun českých) o 332 644 000,- Kč (slovy: tři sta třicet dva milionů šest set čtyřicet čtyři tisíc korun českých) na 2 042 105 000,- Kč (slovy: dvě miliardy čtyřicet dva milionů sto pět tisíc korun českých). c) Základní kapitál bude snížen způsobem podle § 213c odst. 1 písm. b), tj. na základě návrhu na úplatné vzetí akcií z oběhu o pevnou částku 332 644 000,- Kč. Vzato z oběhu bude 332 644 ks (slovy: tři sta třicet dva tisíc šest set čtyřicet čtyři kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá. d) Výše úplaty za jednu akci vzatou z oběhu o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) bude určena posudkem znalce, určujícím přiměřenou výši úplaty metodikou zvolenou znalcem, nebude však vyšší, než nominální hodnota akcie. Plnění za akcie vzaté z oběhu bude akcionářům vyplaceno nejpozději do tří měsíců ode dne zápisu výše základního kapitálu po jeho snížení do obchodního rejstříku. e) Lhůta pro předložení akcií společnosti za účelem jejich zničení činí tři měsíce ode dne zápisu výše základního kapitálu po jeho snížení do obchodního rejstříku. f) O obsahu veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií za účelem jejich vzetí z oběhu rozhodne představenstvo za přiměřeného použití § 183a obchodního zákoníku a uveřejní způsoby, určenými zákonem a stanovami společnosti pro svolávání valné hromady,f) O obsahu veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií za účelem jejich vzetí z oběhu rozhodne představenstvo za přiměřeného použití § 183a obchodního zákoníku a uveřejní způsoby, určenými zákonem a stanovami společnosti pro svolávání valné hromady, g) V případě, že by součet jmenovitých hodnot všech akcií braných z oběhu nedosáhl pevné částky, o kterou má být základní kapitál snížen, stanovené v písm. c) tohoto rozhodnutí, rozhoduje valná hromada, že základní kapitál bude snížen podle § 213c odst. 1 písm. a), tedy v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu a pověřuje představenstvo podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy. 11.7.2006 - 13.2.2007
Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 23.11.2004 přijala toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti ČD-Telekomunikace a.s.: a) Společnost zvyšuje svůj základní kapitál. Důvodem zvýšení základního kapitálu je získání hmotného a nehmotného majetku pro další rozvoj společnosti a snížení závazků společnosti jejich započtením a tím posílení finanční stability společnosti. b) Valná hromada schvaluje zprávu dle § 204 odst. 3 věty druhé obch. zák., ze dne 24.8.2004, a zprávu dle § 204a odst. 5 věty čtvrté obch. zák., ze dne 23.11.2004, které byly předloženy představenstvem společnosti. c) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 865.128.000,- Kč (osm set šedesát pět milionů sto dvacet osm tisíc korun českých), tedy z výše 1.509.621.000,- Kč,- Kč (jedna miliarda pět set devět milionů šest set dvacet jedna tisíc korun českých) na novou výši 2.374.749.000,- Kč (dvě miliardy tři sta sedmdesát čtyři milionů sedm set čtyřicet devět tisíc korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. d) Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 865.128 (osm set šedesát pět tisíc sto dvacet osm) kusů nových kmenových, listinných akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). e) Emisní kurs každé jedné nově vydávané akcie činí 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), tj. je roven její jmenovité hodnotě. Nově upisované akcie budou nabídnuty dvěma předem určeným zájemcům a jimi splaceny zčásti peněžitým a zčásti nepeněžitým vkladem takto: f) Část akcií v rozsahu 607.570 (šesti set sedmi tisíc pěti set sedmdesáti) kusů nových kmenových, listinných akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) bude nabídnuto předem určenému zájemci - společnosti České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ: 11015, IČ: 70994226. g) Valná hromada souhlasí, aby emisní kurs těchto akcií upsaných společností České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ: 11015, IČ: 70994226, v souhrnné výši 607.570.000,- Kč (šest set sedm milionů pět set sedmdesát tisíc korun českých) byl splacen nepeněžitým vkladem tohoto upisovatele, jehož předmětem je část podniku společnosti České dráhy, a.s. označená jako ?České dráhy, a.s., TELEMATIKA, odštěpný závod.? Nepeněžitý vklad byl v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku oceněn znaleckým posudkem č. 04-04/04 znalce A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, PSČ: 60200, IČ 44119097, jmenovaného rozhodnutím Městského soudu v Praze č.j. Nc 4479/2004-5 ze dne 17.8.2004, na částku 607.570.000,- Kč. Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 607.570 (šest set sedm tisíc pět set sedmdesát) kusů nových kmenových, listinných akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Valná hromada souhlasí, aby případný rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a souhrnnou hodnotou spláceného emisního kursu akcií upsaných společností České dráhy, a.s. byl vyplacen tomuto upisovateli. h) Zbývající část akcií v rozsahu 257.558 (dvě stě padesáti sedmi tisíc pěti set padesáti osmi) kusů nových kmenových, listinných akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), bude nabídnuto předem určenému zájemci - společnosti Nyland Holding B.V., registrační číslo 34199086, se sídlem Polarisavenue 45, 2132JH Hoofddorp, Nizozemsko. i) Dle ust. § 204a odst. 5 obchodního zákoníku se vylučuje přednostní právo všech akcionářů na úpis 257.558 (dvě stě padesáti sedmi tisíc pěti set padesáti osmi) kusů nových kmenových, listinných akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), tedy těch nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu, které se upisují peněžitými vklady. Důvodem vyloučení přednostního práva je, že akcie budou nabídnuty jako předem určenému zájemci společnosti Nyland Holding B.V., registrační číslo 34199086, se sídlem Polarisavenue 45, 2132JH Hoofddorp, Nizozemsko, která může splatit emisní kurs takto upsaných akcií svou pohledávkou za společností. j) Z důvodů snížení závazků společnosti a tím zlepšení její obchodní bilance a hospodaření připouští mimořádná valná hromada dle ust. § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku možnost splatit emisní kurs 257.558 (dvě stě padesáti sedmi tisíc pěti set padesáti osmi) kusů nových kmenových, listinných akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) započtením a to tak, že proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu jím upsaných akcií se připouští možnost započítat pohledávku akcionáře Nyland Holding B.V., registrační číslo 34199086, se sídlem Polarisavenue 45, 2132JH Hoofddorp, Nizozemsko, vzniklou na základě Dohody o narovnání uzavřené dne 19.12.2003, jejíž aktuální výše činí 352.708.761,25 Kč (tři sta padesát dva milionů sedm set osm tisíc sedm set šedesát jedna korun českých dvacet pět haléřů), přičemž tuto pohledávku bude možno započítat nejvýše do částky 257.558.000,- Kč (dvě stě padesát sedm milionů pět set padesát osm tisíc korun českých). Splacení emisního kursu započtením bude provedeno na základě dohody o započtení. Návrh dohody o započtení bude předem určenému zájemci, společnosti Nyland Holding B.V., doručen společně s návrhem smlouvy o úpisu akcií ve lhůtě dle odstavce k) tohoto usnesení. Tato dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a současně ve lhůtě určené valnou hromadou pro splacení emisního kursu upsaných akcií. k) Předem určení zájemci budou upisovat akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií bude činit čtrnáct dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti tomu kterému předem určenému zájemci. Počátek běhu lhůty k upisování akcií bude předem určenému zájemci oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který je představenstvo společnosti povinno odeslat upisovateli do tří dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. l) Místo pro úpis akcií, tedy místo, kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií, je sídlo společnosti ČD - Telekomunikace a.s. na adrese Praha 10, Záběhlice, Žirovnická 2/3146. m) Emisní kurs akcií splácených nepeněžitým vkladem je upisovatel povinen splatit v celé výši nejpozději do 1 (jednoho) měsíce od úpisu akcií, přičemž místem splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti ČD - Telekomunikace a.s. na adrese Praha 10, Záběhlice, Žirovnická 2/3146. Nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs akcií splácených peněžitým vkladem je upisovatel povinen splatit v celé výši nejpozději do 1 (jednoho) měsíce od úpisu akcií. 28.2.2005 - 4.5.2005
Mimořádná valná hromada společnosti přijala dne 15,9,2004 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti ČD-Telekomunikace a.s. v následujícím znění: Mimořádná valná hromada společnosti rozhoduje, že zvyšuje základní kapitál společnosti ve výši 901.621.000,- Kč s tím, že a) částka, o kterou zvyšuje základní kapitál společnosti činí 608.000.000,- Kč, b) základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií a to upisováním 608000 akcií kmenových, znějících na majitele, v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, c) emisní kurs každé takto upsané akcie je 1.000,- Kč, což je celkem 608.000.000,- Kč, emisní kurs musí být splacen peněžitými vklady d) se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, e) všechny akcie budou upsány akcionáři České dráhy, a.s., IČ 70994226, se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15, a Nyland Holding B.V., se sídlem Luchthaven Schiphol s adresou Westelijke Randweg 37, 1118CR v Holandském království dohodou všech akcionářů podle § 205 obch. zák., tedy určuje, že těchto 608000 akcií kmenových, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, znějící na majitele, v listinné podobě budou upsány akcionáři dohodou o rozsahu účasti akcionářů na zvýšení základního kapitálu ( dále jen "dohoda"), f) místem pro upisování akcií dohodou je Praha 10, Žirovnická 2/3146, g) lhůta pro upsání akcií dohodou je do 30 dnů od přijetí tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu, přičemž dohoda podle § 205 obch. zák. může být uzavřena až po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a to i před zápisem tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, pokud bude upsání akcií v dohodě podle § 205 obch.zák. vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, h) souhlasí se započtením peněžité pohledávky shora uvedeného akcionáře Nyland Holding B.V. vůči společnosti, a to pohledávky ve výši 665.254.295,64Kč vzniklé na základě "Dohody o narovnání" uzavřené mezi tímto akcionářem a společností dne 19,12,2003, a to do výše 311.000.000,- Kč, proti pohledávce společnosti vůči tomuto akcionáři na splacení emisního kursu upisovaných akcií, která vznikne, pokud tento akcionář na základě tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upíše 311000 akcií shora uvedenou dohodou, a tím započtení této pohledávky mimořádná valná hromada ve smyslu § 203 odst. 2 písm. j) obch. zák. připouští, i) souhlasí s tím, aby proti pohledávce společnosti vůči akcionáři České dráhy, a.s. na splacení emisního kursu upisovaných akcií, která vznikne ve výši 297.000.000,- Kč, pokud tento akcionář na základě tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upíše 297000 akcií shora uvedenou dohodou, byly započteny - v plné výši peněžité pohledávky shora uvedeného akcionáře České dráhy, a.s. vůči společnosti v celkové výši 75.131.729,18Kč k 15,9,2004, sestávající se z pohledávek plynoucích z "Dohody o narovnání některých práv a povinností ze Smlouvy o vybudování a ze Smlouvy o provozování" uzavřené mezi tímto akcionářem, společností a Správou železniční dopravní cesty, státní organizace dne 30,4,2004 ve výši 53.819.820,-Kč k 15,9,2004, jejichž specifikace je uvedena v příloze č. 2 " Zprávy auditora určené pro zvláštní účely o ověřování vytýčených závazků společnosti ČD-Telekomunikace a.s." ze dne 15,9,2004 ( dále jen " Zpráva") s tím, že tato zpráva auditora Ing. Stanislava Chaloupky včetně jejích příloh č. 1, č. 2 a č. 3 tvoří přílohu tohoto usnesení a je jeho nedílnou součástí a dále sestávající se z pohledávek vyplývajících z běžných obchodních vztahů ve výši 21.311.909,18Kč k 15,9,2004, jejichž specifikace je uvedena v příloze č. 3 shora uvedené Zprávy - peněžitá pohledávka shora uvedeného akcionáře České dráhy, a.s. vůči společnosti ve výši 227.467.530,- Kč k 15,9,2004, kterou tento akcionář nabyl smlouvou o postoupení pohledávky uzavřenou dne 14,9,2004 se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, kterou Správa železniční dopravní cesty, státní organizace postoupila tomuto akcionáři tuto pohledávku vůči společnosti a která vznikla na základě shora uvedené "Dohody o narovnání některých práv a povinností ze Smlouvy o vybudování a ze Smlouvy o provozování" s tím, že mimořádná valná hromada souhlasí se započtením této pohledávky tohoto akcionáře České dráhy, a.s. vůči společnosti do výše 221.868.270,82Kč a tím toto započtení těchto shora uvedených pohledávek tohoto akcionáře mimořádná valné hromada ve smyslu § 203 odst. 2 písm. j) obch. zák. připouští, j) stanoví, že emisní kurs může být splacen výhradně započtením s tím, že dále stanoví tato pravidla pro uzavření smluv o započtení: každá smlouva o započtení musí mít písemnou formu a musí být uzavřena společností a tím, kdo upsal akcie, do 20 dnů od upsání akcií, avšak před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i její účinnost, tedy ke střetu pohledávek na základě této smlouvy a tím ke splacení celého emisního kursu musí dojít před podáním tohoto návrhu ve shora uvedené lhůtě. Nebude-li návrh smlouvy a akceptace návrhu obsažena v jedné listině, ten, kdo upsal akcie musí společnosti doručit písemný návrh smlouvy o započtení do 15 dnů ode dne, ve kterém jím byly akcie upsány a společnost je povinna takový návrh písemně akceptovat do dalších 5 dnů. 3.11.2004 - 10.11.2004
Společnost ČD - Telekomunikace, s.r.o. vedená v oddílu C, vložce 28165 u obchodního rejstříku Městského soudu v Praze, změnila právní formu na akciovou společnost a nyní je vedena u obchodního rejstříku Městského soudu v praze v oddílu B, vložce číslo 8938. 6.10.2003 - 6.10.2003
Společnost změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným dosud vedené v oddílu C, vložce 28165 u obchodního rejstříku Městského soudu v Praze na společnost akciovou. 6.10.2003

Kapitál ČD - Telematika a.s.

Základní kapitál 1 633 684 000 Kč
Splaceno 100 %
Platnost od - do 13.11.2012
Základní kapitál 2 042 105 000 Kč
Splaceno 100 %
Platnost od - do 13.2.2007  - 13.11.2012
Základní kapitál 2 374 749 000 Kč
Splaceno 100 %
Platnost od - do 4.5.2005  - 13.2.2007
Základní kapitál 1 509 621 000 Kč
Splaceno 100 %
Platnost od - do 10.11.2004  - 4.5.2005
Základní kapitál 901 621 000 Kč
Splaceno 100 %
Platnost od - do 6.10.2003  - 10.11.2004
Základní kapitál 951 281 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.7.2003  - 6.10.2003
Základní kapitál 600 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.4.1994  - 9.7.2003

Akcie ČD - Telematika a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
kmenové akcie na jméno 800 Kč 2 042 105 17.8.2016
kmenové akcie na jméno 800 Kč 2 042 105 13.11.2012  - 17.8.2016
kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 2 042 105 15.9.2010  - 13.11.2012
kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 2 042 105 13.2.2007  - 15.9.2010
kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 2 374 749 4.5.2005  - 13.2.2007
kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 1 509 621 10.11.2004  - 4.5.2005
kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 901 621 6.10.2003  - 10.11.2004

Sídlo ČD - Telematika a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: Pernerova 2819/2a, Praha 13000, Česká republika 19.12.2005
Adresa: Žirovnická 3146/2, Praha 10600, Česká republika 21.7.2003 - 19.12.2005
Adresa: Dělnická 213/12, Praha 17000, Česká republika 2.7.2003 - 21.7.2003
Adresa: Chodovská 228/3, Praha 14100, Česká republika 20.4.1998 - 2.7.2003
Adresa: Jeremenkova 411/9, Praha 14700, Česká republika 18.4.1994 - 20.4.1998

Předmět podnikání ČD - Telematika a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba elektřiny 28.11.2023
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v oborech: - Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce - Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku - Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti - Zprostředkování obchodu a služeb - Velkoobchod a maloobchod - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí - Pronájem a půjčování věcí movitých - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - Projektování pozemkových úprav - Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce - Projektování elektrických zařízení - Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd - Testování, měření, analýzy a kontroly - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy - Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti - Poskytování technických služeb 13.10.2021
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 13.10.2021
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 13.2.2017
výkon komunikačních činností na území České republiky 15.7.2014
revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu 7.5.2010
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 9.3.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 9.3.2009 - 13.10.2021
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 9.3.2009
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 11.7.2006 - 9.3.2009
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 27.4.2006
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 4.5.2005 - 9.3.2009
revize určených technických zařízení v provozu 4.5.2005 - 5.4.2011
vydavatelské a nakladatelské činnosti 4.5.2005 - 9.3.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 25.3.2005 - 9.3.2009
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 25.3.2005
poskytování telekomunikačních služeb 19.11.2004
montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 19.11.2004 - 9.3.2009
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 19.11.2004 - 9.3.2009
zpracování dat, služby databank, správa sítí 19.11.2004 - 9.3.2009
testování, meření a analýzy 19.11.2004 - 9.3.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 19.11.2004 - 9.3.2009
činnost technických poradců v oblasti - ochrany úložných a jiných kovových zařízení před jejich negativními účinky a elektrochemickou korozí - sdělovací a signalizační techniky - telekomunikačních a automatizačních zařízení - zabezpečovací techniky 19.11.2004 - 9.3.2009
projektová činnost ve výstavbě 19.11.2004
inženýrská činnost v investiční výstavbě 19.11.2004 - 9.3.2009
přípravné práce pro stavby 19.11.2004 - 9.3.2009
dokončovací stavební práce 19.11.2004 - 9.3.2009
projektování elektrických zařízení 19.11.2004 - 9.3.2009
grafické práce a kresličské práce 19.11.2004 - 9.3.2009
kopírovací práce 19.11.2004 - 9.3.2009
výchova a mimoškolní vzdělávání 19.11.2004 - 9.3.2009
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 19.11.2004 - 9.3.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej ( vyjma zboží uvedeného v příloze 1,2 a 3 cit. zákona) 19.11.2004 - 9.3.2009
zprostředkování obchodu 19.11.2004 - 9.3.2009
zprostředkování služeb 19.11.2004 - 9.3.2009
realitní činnost 19.11.2004 - 9.3.2009
poskytování technických služeb 19.11.2004 - 9.3.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 19.11.2004 - 9.3.2009
reklamní činnost a marketing 19.11.2004 - 9.3.2009
poskytování telekomunickačních služeb: poskytování datových telekomunikačních služeb účastníkům v České republice, též prostřednictvím železničnítelekomunikační sítě, a to výlučně poskytování: a) služeb zprostředkování zpráv MHS (Message Handling Service) a elektronické výměny dat EDI (Electronic Data Interchange), b) služby konverze přenosového protokolu, formátu a kódu, c) interaktivní vyhledávací služby, zprostředkující přístup k rezervačním a informačním databázím společnosti ČD-Telekomunikace, s.r.o. nebo jiným databázím na základě smluv, uzavřených mezi společností ČD-Telekomunikace, s.r.o. a provozovateli těchto databází (povolení Českého telekomunikačního úřadu č.j. 7 818/94-611 ve znění dodatku č.j. 7 012/96-611), pronájem okruhů prostřednictvím telekomunikačních zařízení a sítí zřizovaných a provozovaných mimo jednotnou telekomunikační síť (povolení Českého telekomunikačního úřadu č.j. 106 895/1997-611), zřízení a provozování neveřejné telekomunikační sítě ČD-T (povolení Českého telekomunikačního úřadu č.j. 107 151/1997-611), 6.10.2003 - 19.11.2004
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1, 2 a 3 zákona č. 455/1991Sb.) 6.10.2003 - 19.11.2004
poskytování telekomunikačních služeb: poskytování datových telekomunikačních služeb účastníkům v České republice, též prostřednictvím železniční telekomunikační sítě, a to výlučně poskytování: a) služeb zprostředkování zpráv MHS (Message Handling Service) a elektronické výměny dat EDI (Electronic Data Interchange), b) služby konverze přenosového protokolu, formátu a kódu, c) interaktivní vyhledávací služby, zprostředkující přístup k rezervačním a informačním databázím společnosti ČD-Teleko- munikace, s.r.o. nebo jiným databázím na základě smluv, uzavřených mezi společností ČD-Telekomunikace, s.r.o. a provozovateli těchto databází (povolení Českého telekomuni- kačního úřadu č.j. 7 818/94-611 ve znění dodatku č.j. 7 012/96- -611), pronájem okruhů, prostřednictvím telekomunikačních zařízení a sítí zřizovaných a provozovaných mimo jednotnou telekomuni- kační síť (povolení Českého telekomunikačního úřadu č.j. 106 895/1997-611), zřízení a provozování neveřejné telekomunikační sítě ČD-T (povolení Českého telekomunikačního úřadu č.j. 107 151/1997- -611). 20.4.1998 - 6.10.2003
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1, 2 a 3 zákona č. 455/1991 Sb.) 20.4.1998 - 6.10.2003
obchodní a ekonomické poradenství 20.4.1998 - 19.11.2004
propagace a reklamní činnost 20.4.1998 - 19.11.2004
poskytování telekomunickačních služeb: poskytování datových telekomunikačních služeb účastníkům v České republice, též prostřednictvím železničnítelekomunikační sítě, a to výlučně poskytování: a) služeb zprostředkování zpráv MHS (Message Handling Service) a elektronické výměny dat EDI (Electronic Data Interchange), b) služby konverze přenosového protokolu, formátu a kódu, c) interaktivní vyhledávací služby, zprostředkující přístup k rezervačním a informačním databázím společnosti ČD-Telekomunikace, s.r.o. nebo jiným databázím na základě smluv, uzavřených mezi společností ČD-Telekomunikace, s.r.o. a provozovateli těchto databází (povolení Českého telekomunikačního úřadu č.j. 7 818/94-611 ve znění dodatku č.j. 7 012/96-611), pronájem okruhů prostřednictvím telekomunikačních zařízení a sítí zřizovaných a provozovaných mimo jednotnou telekomunikační síť (povolení Českého telekomunikačního úřadu č.j. 106 895/1997-611), zřízení a provozování neveřejné telekomunikační sítě ČD-T (povolení Českého telekomunikačního úřadu č.j. 107 151/1997-611), 20.4.1998 - 6.10.2003
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1, 2 a 3 zákona č. 455/1991Sb.) 20.4.1998 - 6.10.2003
obchodní a ekonomické poradenství 20.4.1998 - 6.10.2003
propagace a reklamní činnost 20.4.1998 - 6.10.2003
poskytování datových telekomunikačních služeb účastníkům v České republice za úplatu, zejména prostřednictvím železnič- ní telekomunikační sítě, a to výlučně: 10.7.1995 - 20.4.1998
a) služeb zprostředkování zpráv MHS (Message Handling Servi- ce) a elektronické výměny dat EDI (Electronic Data Interchange) 10.7.1995 - 20.4.1998
b) služby konverze přenosového protokolu, formátu a kódů 10.7.1995 - 20.4.1998
c) interaktivní vyhledávací služby, zprostředkující přístup k rezervačním a informačním databázím ČD-Telekomunikací, s.r.o. nebo jiným databázím na základě smluv, uzavřených mezi ČD-Telekomunikacemi, s.r.o. a provozovateli těchto databází. 10.7.1995 - 20.4.1998
propagace a reklamní činnost 18.4.1994 - 20.4.1998

Vedení firmy ČD - Telematika a.s.

Statutární orgán ČD - Telematika a.s.

předseda představenstva Jan Hobza
Ve funkci od 29.8.2022
Adresa Terronská 580/19, 16000 Praha
člen představenstva Tomáš Businský
Ve funkci od 13.10.2021
Adresa Řepínská 676/9, 18100 Praha
člen představenstva David Wolski
Ve funkci od 13.10.2021
Adresa Na vršku 1543/10, 15000 Praha
člen představenstva Jan Hobza
Ve funkci od 1.8.2022 do 29.8.2022
Adresa Terronská 580/19, 16000 Praha
předseda představenstva Michal Krapinec
Ve funkci od 13.10.2021 do 13.6.2022
Adresa 66, 50344 Libřice
předseda představenstva Ing. David Wolski
Ve funkci od 13.11.2018 do 13.10.2021
Adresa Na vršku 1543/10, 15000 Praha
člen představenstva Michal Krapinec
Ve funkci od 28.7.2020 do 13.10.2021
Adresa 66, 50344 Libřice
člen představenstva Ing. Michal Frano
Ve funkci od 13.2.2017 do 29.12.2020
Adresa Štramberská 154/17, 10700 Praha
člen představenstva Bruno Wertlen PhD.
Ve funkci od 22.12.2015 do 29.2.2020
Adresa Ondříčkova 1270/25, 13000 Praha
předseda představenstva Miroslav Řezníček
Ve funkci od 5.11.2013 do 13.11.2018
Adresa Valečovská 837/1, 19000 Praha
člen představenstva Ing. Ondřej Škorpil
Ve funkci od 15.7.2014 do 13.2.2017
Adresa Vlastina 700/32, 16100 Praha
místopředseda představenstva Mgr. Martin Gillar
Ve funkci od 15.7.2014 do 7.9.2015
Adresa Fantova louka 582, 26101 Příbram
místopředseda představenstva Václav Studený
Ve funkci od 5.11.2013 do 15.7.2014
Adresa Skuteckého 1381/12, 16300 Praha
člen představenstva Martin Gillar
Ve funkci od 5.11.2013 do 15.7.2014
Adresa Fantova louka 582, 26101 Příbram
místopředseda představenstva Václav Studený
Ve funkci od 6.9.2013 do 5.11.2013
Adresa Skuteckého 1381/12, 16300 Praha
předseda představenstva Ing. Juraj Rakovský
Ve funkci od 14.10.2010 do 5.11.2013
Adresa Brusinková 330/26, 10400 Praha
člen představenstva Miroslav Brabec
Ve funkci od 6.9.2013 do 5.11.2013
Adresa Zadní cesta 1065/22, 32600 Plzeň
člen představenstva Václav Studený
Ve funkci od 27.6.2013 do 6.9.2013
Adresa Skuteckého 1381/12, 16300 Praha
místopředseda představenstva Ing. Václav Studený
Ve funkci od 22.4.2009 do 27.6.2013
Adresa Skuteckého 1381/12, 16300 Praha
Člen statutárního orgánu Pavel Chleborád
Ve funkci od 22.4.2009 do 9.4.2013
Adresa Paláskova 1107/2, 18200 Praha
předseda představenstva Ing. Juraj Rakovský
Ve funkci od 22.4.2009 do 14.10.2010
Adresa Mirošovská 60/23, 14900 Praha
předseda představenstva Ing. Stanislav Beneš
Ve funkci od 5.1.2009 do 22.4.2009
Adresa Muškova 1429/2, 14800 Praha
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Šídlo
Ve funkci od 23.1.2008 do 22.4.2009
Adresa Ke Studánce 1076/68, 37008 České Budějovice
člen představenstva Ing. Václav Studený
Ve funkci od 23.1.2008 do 22.4.2009
Adresa Skuteckého 1381/12, 16300 Praha
člen Ing. Stanislav Beneš
Ve funkci od 5.1.2009 do 5.1.2009
Adresa Muškova 1429/2, 14800 Praha
předseda představenstva Ing. Stanislav Beneš
Ve funkci od 23.1.2008 do 5.1.2009
Adresa Muškova 1429/2, 14800 Praha
předseda představenstva Ing. Stanislav Beneš
Ve funkci od 23.9.2004 do 23.1.2008
Adresa Názovská 3255/20, 10000 Praha
člen Ing. Miroslav Šídlo
Ve funkci od 17.7.2004 do 23.1.2008
Adresa Ke Studánce 1076/68, 37008 České Budějovice
místopředseda představenstva Ing. Jiří Růžička
Ve funkci od 26.7.2007 do 23.1.2008
Adresa Švecova 386/6, 14900 Praha 4
místopředseda představenstva Ing. Jiří Růžička
Ve funkci od 11.5.2005 do 26.7.2007
Adresa Javorová 310/10, 78335 Olomouc
člen Mgr. Josef Chomyn
Ve funkci od 23.9.2004 do 11.5.2005
Adresa Jana Ámose Komenského 461, 43151 Klášterec nad Ohří
člen Ing. Josef Chomyn
Ve funkci od 23.9.2004 do 23.9.2004
Adresa Jana Ámose Komenského 461, 43151 Klášterec nad Ohří
předseda představenstva Ing. Stanislav Beneš
Ve funkci od 6.10.2003 do 23.9.2004
Adresa Modřínová 1801, 50008 Hradec Králové
člen představenstva Ing. Jiří Pavlík
Ve funkci od 6.10.2003 do 23.9.2004
Adresa Přecechtělova 2394/18, 15500 Praha
člen představenstva Ing. Jiří Čížek
Ve funkci od 6.10.2003 do 17.7.2004
Adresa V Podluží 1632/5, 14000 Praha
Jednatel Ing. Stanislav Beneš
Ve funkci od 2.7.2003 do 6.10.2003
Adresa Modřínová 1801, 50008 Hradec Králové
Jednatel Naveed Ahmed Mohammad Gill
Ve funkci od 2.7.2003 do 10.9.2003
Adresa Dubová 17, 25162 Mukařov
Jednatel Emanuele Soru
Ve funkci od 12.11.2002 do 2.7.2003
Adresa Malé náměstí 143/2, 11000 Praha
Jednatel Fernando Galatioto
Ve funkci od 17.8.2002 do 2.7.2003
Adresa Mánesova 1641/68, 12000 Praha
jednatel Dr. Alena Pelantová
Ve funkci od 20.4.1998 do 17.8.2002
Adresa Jeřická 1241/35, 19300 Praha 9
jednatel Ing. Pavel Rosendorf
Ve funkci od 3.6.1997 do 20.4.1998
Adresa Běchorská , Praha 9
jednatel Ing. Ladislav Šedivý
Ve funkci od 18.4.1994 do 20.4.1998
Adresa Revoluční 764/17, 11000 Praha
jednatel Prof.Ing. Petr Záruba DrSc.
Ve funkci od 18.4.1994 do 20.4.1998
Adresa Fetrovská 858/21, 16000 Praha
jednatel Ing. Václav Vydra
Ve funkci od 18.4.1994 do 3.6.1997
Adresa V jezírkách 1544/14, 14900 Praha

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ČD - Telematika a.s.

IČO (identifikační číslo): 61459445
Jméno: ČD - Telematika a.s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 18. 4. 1994
Celkový počet živností: 33
Aktivních živností: 8

Sídlo ČD - Telematika a.s.

Sídlo: Pernerova 2819/2, Praha 13000

Živnosti ČD - Telematika a.s.

Živnost č. 1 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 13. 7. 2011

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 12. 1. 2006

Živnost č. 3 Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 7. 3. 2005

Živnost č. 4 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 27. 1. 2005

Živnost č. 5 Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 16. 12. 2004

Živnost č. 6 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 12. 8. 2004

Živnost č. 7 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 12. 8. 2004

Živnost č. 8 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Projektování pozemkových úprav
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Poskytování technických služeb
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 18. 4. 1994

Statutární orgán ČD - Telematika a.s.

Člen statutárního orgánu: Ing. Michal Frano
Člen statutárního orgánu: Ing. David Wolski
Člen statutárního orgánu: Michal Krapinec

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ČD - Telematika a.s.

IČO: 61459445
Firma: ČD - Telematika a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Extra-Regio
Základní územní jednotka: Praha 3
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Veřejné podniky nefinanční
Datum vzniku: 18. 4. 1994

Sídlo ČD - Telematika a.s.

Sídlo: Pernerova 2819/2, Praha 13000

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba elektronických součástek a desek
Výroba komunikačních zařízení
Výroba elektřiny
Výstavba bytových a nebytových budov
Příprava staveniště
Elektrické instalace
Ostatní kompletační a dokončovací práce
Nespecializovaný velkoobchod
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
Telekomunikační činnosti
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
Průzkum trhu a veřejného mínění
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Úklidové činnosti
Ostatní vzdělávání j. n.