Firma Catherine Life a.s. IČO 26208997


Catherine Life a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Catherine Life a.s. (26208997) je Akciová společnost. Sídlí na adrese U Prioru 1076/5, Praha 161 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 11. 2000 a je stále aktivní. Catherine Life a.s. má celkem tři provozovny a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Catherine Life a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Catherine Life a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Catherine Life a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Catherine Life a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Catherine Life a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 6817
IČO (identifikační číslo osoby) 26208997
Jméno Catherine Life a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 2.11.2000
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 13.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 2 13.8.2014 - 14.12.2015
Počet členů dozorčí rady: 1 13.8.2014 - 14.12.2015
Jediný akcionář společnosti LG Trade, a.s., obchodní společnost CRB VISION LTD., se sídlem Lawford House, Albert Place, London N3, NW7 3TB London, United Kingdom, identifikační číslo společnosti 4140613, řádně založená podle zákona o společnostech z roku 1985 jako soukromá společnost s ručením omezeným, zapsaná v rejstříku společností pro Anglii a Wales, rozhodla dne 21.12.2006 při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti LG Trade, a.s. o částku 8,385.000, -Kč z dosavadní výše základního kapitálu 46,900.000,- Kč na novou sumární výši základního kapitálu 55,285.000,-Kč, a to upsáním nových akcií peněžitými vklady, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Důvodem zvýšení zá kladního kapitálu je finanční stabilizace společnosti posílením vlastních zdrojů. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 80 kusů kmenových akcií na majitele, které budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovány, o jmenovité hodnotě jedné ak cie 100.000,-Kč a 385 kusů kmenových akcií na majitele, které budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovány, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstanou nezměněny. S nově emitovanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, tzn. 100.000,-Kč za každou akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč a 1.000,-Kč za každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Jediný akcionář společnosti může využít svého přednostního práva na upsání akcií v souladu s ustanovením §204a Obchodního zákoníku, s tím, že toto přednostní právo může vykonat v kanceláři společnosti na adrese Praha 6-Ruzyně, U Prioru 1076/5, PSČ 161 00, a to ve lhůtě do 30ti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, přičemž na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč připadá podíl na jedné nové akcii o velikosti 385/1200, s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. Upisovatel (jediný akcionář) je povinen splatit 100% emisního kursu jím upsaných akcií společnosti ve lhůtě 14ti dnů ode dne podpisu Smlouvy o upsání akcií, přičemž se připouští z důvodu oddlužení společnosti možnost započtení peněžité pohledávky upisovatele (jediného akcionáře) vůči společnosti LG Trade, a.s. z titulu Smlouvy o dlouhodobém úvěru ze dne 16. června 2005 ve výši 1,937.000 USD uzavřené mezi obchodní společností CRB VI SION LTD., se sídlem Lawford House, Albert Place, London N3, NW7 3TB London, United Kingdom, identifikační číslo společnosti 4140613 (jediným akcionářem), jako věřitelem a obchodní společností LG Trade, a.s., se sídlem Dobrovíz, Na Hořici 65, PSČ 252 61, identifikační číslo 262 08 997, jako dlužníkem, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu, a to do částky 8,385.000,-Kč navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Vklad na zvýšení základního kapitálu bude upisovatelem (jediným akcionářem) spl acen dnem uzavření Dohody o započtení mezi Společností a upisovatelem (jediným akcionářem) a tímto dnem zaniknou i vzájemné pohledávky, které jsou předmětem tohoto započtení, do výše, do které se vzájemně kryjí. Pro účely započtení je výše pohledávky jedi ného společníka vůči Společnosti v cizí měně přepočtena na české koruny středním devizovým kursem ČNB platným dne 12.12.2007. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky. Upisování akcií b ez využití přednostního práva bude provedeno v sídle společnosti, s tím, že akcie bez využití přednostního práva lze upsat ve lhůtě 60ti (tj. slovy: šedesáti) dnů ode dne, kdy uplyne lhůta k úpisu akcií s využitím přednostního práva. Upisovatelům bude poč átek běhu této lhůty oznámen v Hospodářských novinách. Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva bude roven jejich jmenovité hodnotě, tzn. 100.000,-Kč (tj. slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každou akcii o jmenovité hodnotě 100.00 0,-Kč a 1.000,-Kč (tj. slovy: jeden tisíc korun českých) za každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Celý emisní kurs upsaných akcií, tj. 8,385.000,-Kč (tj. slovy: osm milionů tři sta osmdesát pět tisíc korun českých) je upisovatel povinen splatit ve l hůtě 3 (tj. slovy: tří) dnů ode dne upsání, na zvláštní účet Společnosti číslo 2183895001/2400, vedený u e-Banka, a.s. 6.5.2008 - 23.8.2008
Jediný akcionář společnosti LG Trade, a.s., obchodní společnost CRB VISION LTD., se sídlem Lawford House, Albert Place, London N3, NW7 3TB London, United Kingdom, identifikační číslo společnosti 4140613, řádně založená podle zákona o společnostech z roku 1985 jako soukromá společnost s ručením omezeným, zapsaná v rejstříku společností pro Anglii a Wales, rozhodla dne 21.12.2006 při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti LG Trade , a.s. o částku 45.700.000,-Kč z dosavadní výše základního kapitálu 1,200.000,-Kč na novou sumární výši základního kapitálu 46,900.000,-Kč, a to upsáním nových akcií peněžitými vklady, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Důvodem zvýšení zákl adního kapitálu je finanční stabilizace společnosti posílením vlastních zdrojů. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 457 kusů kmenových akcií na majitele, které budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovány, o jmenovité hodnotě jedné akc ie 100.000,-Kč. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstanou nezměněny. S nově emitovanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, tzn. 100.000 ,-Kč za jednu akcii. Jediný akcionář společnosti může využít svého přednostního práva na upsání akcií v souladu s ustanovením §204a Obchodního zákoníku s tím, že toto přednostní právo může vykonat v kanceláři společnosti na adrese Praha 6-Ruzyně, U Prioru 107 6/5, PSČ 161 00, a to ve lhůtě do 30-ti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, přičemž na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč připadá podíl na jedné nové akcii o velikosti 457/1200, s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. Upisovatel (jediný akcionář) je povinen splatit 100% emisního kursu jím upsaných akcií společnosti ve lhůtě 14-ti dnů ode dne podpisu Smlouvy o upsání akcií, přičemž se připouští z důvodu oddlužení společnosti možnost započtení peněžité pohledávky upisovatele (jediného akcionáře) vůči společnosti LG Trade, a.s. z titulu Smlouvy o dlouhodobém úvěru ze dne 16. června 2005 ve výši 1,937.000 USD, uzavřené mezi ob chodní společností CRB VISION LTD., se sídlem Lawford House, Albert Place, London N3, NW7 3TB London, United Kingdom, identifikační číslo společnosti 4140613 (jediným akcionářem), jako věřitelem a obchodní společností LG Trade, a.s., se sídlem Dobrovíz, N a Hořici 65, PSČ 252 61, identifikační číslo 262 08 997, jako dlužníkem, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu, a to do částky 45.700.000,-Kč navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Vklad na zvýšení základního kapitálu bude upisovatele m (jediným akcionářem) splacen dnem uzavření Dohody o započtení mezi společností a upisovatelem (jediným akcionářem) a tímto dnem zaniknou i vzájemné pohledávky, které jsou předmětem tohoto započtení, do výše, do které se vzájemně kryjí. Pro účely započte ní je výše pohledávky jediného společníka vůči společnosti v cizí měně přepočtena na české koruny středním devizovým kursem platným v České republice ke dni rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu sp olečnosti. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky. Upisování akcií bez využití přednostního práva bude provedeno v sídle společnosti, s tím, že akcie bez využití přednostního práva lz e upsat ve lhůtě 60-ti dnů ode dne, kdy uplyne lhůta k úpisu akcií s využitím přednostního práva. Upisovatelům bude počátek běhu této lhůty oznámen v Hospodářských novinách. Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva bude roven jejich jm enovité hodnotě, tzn. 100.000,-Kč za jednu akcii. Celý emisní kurs upsaných akcií, tj. 45.700.000,-Kč je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 3 dnů ode dne upsání, na účet společnosti číslo 2183895001/2400, vedený u e-Banka, a.s. 3.5.2007 - 18.6.2007

Aktuální kontaktní údaje Catherine Life a.s.

Kapitál Catherine Life a.s.

zakladni jmění 55 285 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.8.2008
zakladni jmění 46 900 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 7.6.2007 - 23.8.2008
zakladni jmění 1 200 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 2.11.2000 - 7.6.2007

Akcie Catherine Life a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 537 14.12.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 585 14.12.2015
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 537 23.8.2008 - 14.12.2015
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 1 585 23.8.2008 - 14.12.2015
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 457 7.6.2007 - 23.8.2008
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 200 7.6.2007 - 23.8.2008
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 200 25.6.2003 - 7.6.2007

Sídlo Catherine Life a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa U Prioru 1076/5 , Praha 161 00 14.2.2019
Adresa U Prioru 1076/5 , Praha 161 00 29.2.2008 - 14.2.2019
Adresa Na Hořici 65 , Dobrovíz 252 61 2.11.2000 - 29.2.2008

Předmět podnikání Catherine Life a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 29.9.2010
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 29.2.2008 - 29.9.2010
nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků 24.10.2003 - 29.9.2010
velkoobchod 17.9.2003 - 29.9.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 2.11.2000 - 17.9.2003

vedení firmy Catherine Life a.s.

Statutární orgán Catherine Life a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje předseda představenstva nebo člen představenstva samostatně. 14.12.2015
Za společnost jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Listiny o právních úkonech za společnost podepisuje předseda nebo místopředseda představenstva spolu s jedním členem představenstva společně. Činí tak tím způsobem, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce v představenstvu. 2.11.2000 - 14.12.2015
člen představenstva Daniel Valenta 13.8.2014
Vznik členství 30.5.2014
Adresa: Na záhonech 682/7 , Praha 141 00
předseda představenstva Ing. Vladimír Štreit 12.11.2016
Vznik členství 8.3.2011
Vznik funkce 8.3.2011
Adresa: Nová 224 , Horní Bezděkov 273 51
předseda představenstva Petr Seidl 2.11.2000 - 25.6.2003
Adresa: U Křížku 2235 , Rakovník 269 01
člen představenstva Daniel Valenta 2.11.2000 - 18.8.2004
Adresa: Stehlíkova 1504 , Slaný 274 01
místopředseda představenstva Bc. Roman Tvrdý 2.11.2000 - 27.3.2006
Zánik funkce 10.3.2006
Adresa: Slovanská 1004 , Vrchlabí 543 01
předseda představenstva Petr Seidl 25.6.2003 - 29.2.2008
Zánik funkce 19.12.2007
Adresa: Přibilova 1294/6 , Slaný 274 01
člen představenstva Daniel Valenta 18.8.2004 - 29.2.2008
Adresa: Na záhonech 682/7 , Praha 141 00
předseda představenstva Daniel Valenta 29.2.2008 - 9.5.2011
Vznik členství 18.8.2004
Zánik členství 8.3.2011
Vznik funkce 19.12.2007
Zánik funkce 8.3.2011
Adresa: Na záhonech 682/7 , Praha 141 00
člen představenstva Ing. Petra Volhejnová 29.2.2008 - 9.5.2011
Vznik členství 19.12.2007
Zánik členství 8.3.2011
Adresa: Varnsdorfská 333/13 , Praha 190 00
člen představenstva Lukáš Jánošík 9.5.2011 - 9.5.2011
Vznik členství 8.3.2011
Adresa: Stehlíkova 1372 , Slaný 274 01
místopředseda Tomáš Liška 27.3.2006 - 13.8.2014
Zánik členství 30.5.2014
Vznik funkce 10.3.2006
Zánik funkce 30.5.2014
Adresa: B. Václavka 1057/4 , Slaný 274 01
člen představenstva Lukáš Janošík 9.5.2011 - 13.8.2014
Vznik členství 8.3.2011
Zánik členství 30.5.2014
Adresa: Stehlíkova 1372 , Slaný 274 01
předseda představenstva Ing. Vladimír Štreit 9.5.2011 - 12.11.2016
Vznik členství 8.3.2011
Vznik funkce 8.3.2011
Adresa: Zalužanská 1176 , Mladá Boleslav 293 01

Dozorčí rada Catherine Life a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Libor Hůlka 8.1.2016
Vznik členství 8.3.2011
Adresa: Švehlova 1728 , Slaný 274 01
předseda dozorčí rady Kateřina Hrochová 2.11.2000 - 26.2.2005
Zánik členství 23.11.2004
Adresa: Mejstříkova 611/6 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Lumír Kábrt 2.11.2000 - 26.2.2005
Zánik členství 23.11.2004
Adresa: Lovčenská 287/5 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Tomáš Liška 26.2.2005 - 27.3.2006
Zánik funkce 10.3.2006
Adresa: B. Václavka 1057/4 , Slaný 274 01
člen dozorčí rady Martin Orlovič 2.11.2000 - 22.2.2007
Zánik funkce 22.2.2007
Adresa: Hausmannova 3008/10 , Praha 143 00
člen Martin Hrubý 27.3.2006 - 22.2.2007
Vznik funkce 10.3.2006
Zánik funkce 22.2.2007
Adresa: Bellušova 1847/10 , Praha 155 00
předseda dozorčí rady Petra Volhejnová 26.2.2005 - 29.2.2008
Vznik členství 23.11.2004
Zánik členství 19.12.2007
Vznik funkce 23.11.2004
Zánik funkce 19.12.2007
Adresa: Varnsdorfská 333/13 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Štreit 22.2.2007 - 29.2.2008
Vznik funkce 22.2.2007
Adresa: Zalužanská 1176 , Mladá Boleslav 293 01
člen dozorčí rady Andrea Tintěrová 22.2.2007 - 9.5.2011
Zánik členství 8.3.2011
Vznik funkce 22.2.2007
Adresa: O. Scheinpflugové 1597 , Slaný 274 01
předseda dozorčí rady Ing. Vladimír Štreit 29.2.2008 - 9.5.2011
Vznik členství 22.2.2007
Zánik členství 8.3.2011
Vznik funkce 19.12.2007
Zánik funkce 8.3.2011
Adresa: Zalužanská 1176 , Mladá Boleslav 293 01
člen dozorčí rady Martin Orlovič 29.2.2008 - 9.5.2011
Vznik členství 19.12.2007
Zánik členství 8.3.2011
Adresa: Hausmannova 3008/10 , Praha 143 00
člen dozorčí rady Jan Jirka 9.5.2011 - 8.7.2013
Vznik členství 8.3.2011
Zánik členství 30.5.2013
Adresa: Lovčenská 269/7 , Praha 150 00
předseda dozorčí rady Daniel Valenta 9.5.2011 - 8.8.2014
Vznik členství 8.3.2011
Zánik členství 30.5.2014
Vznik funkce 8.3.2011
Zánik funkce 30.5.2014
Adresa: Na záhonech 682/7 , Praha 141 00
člen dozorčí rady Radek Haštaba 8.7.2013 - 13.8.2014
Vznik členství 30.5.2013
Zánik členství 30.5.2014
Adresa: 200 , Panenský Týnec 439 05
předseda dozorčí rady Daniel Valenta 8.8.2014 - 13.8.2014
Vznik členství 8.3.2011
Zánik členství 30.5.2014
Vznik funkce 8.3.2011
Zánik funkce 30.5.2014
Adresa: Na záhonech 682/7 , Praha 141 00
člen dozorčí rady Libor Hůlka 9.5.2011 - 8.1.2016
Vznik členství 8.3.2011
Adresa: O. Scheinpflugové 1597 , Slaný 274 01

Sbírka Listin Catherine Life a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 6817/SL 31 notářský zápis [NZ 233/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.11.2015 10.12.2015 17.12.2015 13
B 6817/SL 30 účetní závěrka [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 4.8.2015 11.8.2015 50
B 6817/SL 29 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 21.10.2014 12.11.2014 19
B 6817/SL 27 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 171/2014 Městský soud v Praze 30.5.2014 24.7.2014 13.8.2014 14
B 6817/SL 26 notářský zápis NZ 190/2013 Městský soud v Praze 14.8.2013 22.8.2013 30.9.2013 5
B 6817/SL 25 účetní závěrka r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 27.12.2012 4.1.2013 22
B 6817/SL 24 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 11.8.2011 17.8.2011 21
B 6817/SL 23 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 8.3.2011 4.5.2011 9.5.2011 2
B 6817/SL 22 ostatní zápis z jednání předs. Městský soud v Praze 8.3.2011 4.5.2011 9.5.2011 3
B 6817/SL 21 notářský zápis NZ 76/2011 Městský soud v Praze 8.3.2011 4.5.2011 9.5.2011 6
B 6817/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 28.12.2010 3.1.2011 54
B 6817/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora za r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 21.9.2009 21.9.2009 47
B 6817/SL 18 stanovy společnosti (bez data) Městský soud v Praze 6.8.2007 10.8.2007 18
B 6817/SL 17 notářský zápis -NZ414/06 Městský soud v Praze 21.12.2006 11.5.2007 15
B 6817/SL 16 účetní závěrka r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 6.6.2006 7.6.2006 21
B 6817/SL 15 účetní závěrka r.2003+audit Městský soud v Praze 31.12.2003 6.6.2006 7.6.2006 20
B 6817/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva r.2002+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2002 6.6.2006 7.6.2006 0
B 6817/SL 13 účetní závěrka r.2001+audit Městský soud v Praze 31.12.2001 6.6.2006 7.6.2006 0
B 6817/SL 12 účetní závěrka r.2000+audit Městský soud v Praze 31.12.2000 6.6.2006 7.6.2006 0
B 6817/SL 9 podpisové vzory +čest.prohlášení-RT Městský soud v Praze 11.3.2006 15.5.2006 0
B 6817/SL 8 podpisové vzory +čest.prohlášení+RT+jmenování Městský soud v Praze 10.3.2006 15.5.2006 0
B 6817/SL 11 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 10.3.2006 15.5.2006 0
B 6817/SL 10 ostatní -odvolání z funkce-2x Městský soud v Praze 10.3.2006 15.5.2006 0
B 6817/SL 7 ostatní -rozhodnutí DR Městský soud v Praze 23.11.2004 14.3.2005 0
B 6817/SL 6 notářský zápis -NZ322/04 Městský soud v Praze 23.11.2004 14.3.2005 0
B 6817/SL 3 stanovy společnosti Městský soud v Praze 5.9.2000 22.11.2000 0
B 6817/SL 2 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 8.9.2000 22.11.2000 0
B 6817/SL 1 notářský zápis Městský soud v Praze 8.9.2000 22.11.2000 0
B 6817/SL 5 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 174/2003 Městský soud v Praze 30.6.2003 0
B 6817/SL 4 notářský zápis Nz 179/2004 Městský soud v Praze 30.6.2004 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Catherine Life a.s.

IČO (identifikační číslo) 26208997
Jméno Catherine Life a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 6
Vznik první živnosti: 2.11.2000
Celkový počet živností: 6
Aktivních živností: 2

Sídlo Catherine Life a.s.

Živnosti a provozovny Catherine Life a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.11.2000
Provozovna č. 1
Provozovna U Prioru 1076/5, Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny 1002052661
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 11.8.2004
Provozovna č. 2
Provozovna Bří Lužů 122, Uherský Brod 688 01
Identifikační číslo provozovny 1012133583
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 3.4.2018

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.11.2010
Provozovna č. 1
Provozovna U Prioru 1076/5, Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny 1002052661
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2010

Živnost č. 3 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.11.2000
Zánik oprávnění 28.7.2003

Živnost č. 4 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.11.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.9.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.4.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Catherine Life a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Vladimír Štreit
Člen statutárního orgánu Daniel Valenta

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Catherine Life a.s.

IČO: 26208997
Firma: Catherine Life a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 6
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 2.11.2000

Sídlo Catherine Life a.s.

Sídlo: U Prioru 1076/5, Praha 161 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Velkoobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost
Maloobchod se zdravotnickými a ortopedickými výrobky
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
tracking image