Hlavní navigace

FIRMA CASUS DIRECT MAIL a.s. IČO: 49680871

CASUS DIRECT MAIL a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

CASUS DIRECT MAIL a.s. (49680871) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Žilinská 2773/5, 14100 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 7. 1993 a je stále aktivní. CASUS DIRECT MAIL a.s. má dvě živnosti.

Jako zdroj dat o CASUS DIRECT MAIL a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro CASUS DIRECT MAIL a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje CASUS DIRECT MAIL a.s.

Soud: Městský soud v Praze 12. 7. 1993
Spisová značka: B 8234
IČO (identifikační číslo osoby): 49680871
Jméno: CASUS DIRECT MAIL a.s.
Právní forma: Akciová společnost 28.5.2003
Zapsána dne: 12.7.1993
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 12.9.2014
Počet členů statutárního orgánu: 2 27.6.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 27.6.2014
Mimořádná valná hromada rozhodla dne 20.6.2007 o zvýšení základního kapitálu takto: 1) Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 10.000.000, Kč (desetmilionů korun českých), upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Na zvýšení základního kapitálu bude 50 (padesát) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 200.000, Kč (dvěstětisíc korun českých) znějících na majitele. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované. 3) 50 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 200.000, Kč (dvěstětisíc korun českých) znějících na majitele bude možno upsat s využitím přednostního práva takto: a) Nové akcie bude možno s využitím přednostního práva upsat ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy bude zveřejněna informace představenstva o možnosti využít přednostní právo (dle ustanovení § 204a odstavce 2) Obchodního zákoníku) způsobem určeným zákonem a s tanovami pro svolání valné hromady. Představenstvo zveřejní takovou informaci nejpozději do dvou týdnů po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. b) Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti CASUS DIRECT MAIL a.s., v Praze 10, Žilinská 5/2773, PSČ 141 00, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. c) Na jednu stávající akcii o jmenovité hodnotě 200.000, Kč (dvěstětisíc korun českých) je možno upsat jeden kus nové kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 200.000, Kč (dvěstětisíc korun českých) znějící na majitele. 4) Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku (dále též jen "Dohoda") za těchto podmínek: a) Dohodou je možno uzavřít v sídle společnost CASUS DIRECT MAIL a.s., v Praze 10, Žilinská 5/2773, PSČ 141 00, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro uzavření Dohody činí jeden měsíc ode dne, kdy bude zveřejněna informace představenstva o m ožnosti uzavřít Dohodu. b) Počátek běhu lhůty k upsání akcií na základě Dohody sdělí společnost CASUS DIRECT MAIL a.s. akcionářům způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Představenstvo zveřejní takovou informaci nejpozději do dvou týdnů po skončení lhůty pro využití přednostního práva, pokud nebude s využitím přednostního práva upsáno všech 50 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 200.000, Kč (dvěstětisíc korun českých) znějících na majitele. 5) Emisní kurs všech nově upisovaných akcií (tzn. bez ohledu na to, zda jde o upsání akcií s využitím přednostního práva nebo dle Dohody) se rovná jejich jmenovité hodnotě, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 200.000, Kč (dvěstětisíc korun če ských) bude upsána emisním kurzem 200.000, Kč (dvěstětisíc korun českých). 6) Emisní kurs upsaných akií bude splacen peněžitými vklady. Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit takto: - 30% (třicet procent) peněžitého vkladu je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií, a to složením na zvláštní účet společnosti číslo 35-9630330267/0100 vedený u Komerční banky, a.s., který za tím účelem společnos t otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odstavce 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - zbývající část peněžitého vkladu je upisovatel povinen splatit nejpozději do jednoho roku ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejtříku vedeného Městským soudem v Praze. 7) Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. 25.7.2007 - 24.8.2007
Mimořádná valná hromada rozhodla dne 9.7.2003 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1) Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 4.000.000,-- Kč (čtyřimiliony korun českých), zvýšení základního kapitálu nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští. 2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 20 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 200.000,-- Kč (dvěstětisíc korun českých) znějících na majitele. Všechny akcie buou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou registrované. 3) Všichni akcionáři společnosti se přednostního práva akcionářů na upisování akcií dle ustanovení § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě. 4) Upsání všech 20 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 200.000,-- Kč (dvěstětisíc korun českých) znějících na majitele bude nabídnuto určitým zájemcům takto: a) upsání 10 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 200.000,-- Kč (dvěstětisíc korun českých) znějících na majitele bude nabídnuto Ing. Vladimíru Dlouhému, r.č. 60 07 16/1963, bytem Jíloviště, K Trnové 225, b) upsání 10 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 200.000,-- Kč (dvěstětisíc korun českých) znějících na majitele bude nabídnuto Alici P a u k o v é r.č. 67 53 28/0886, bytem Jíloviště, K Trnové 225. 5) Akcie je možno upsat v sídle společnosti CASUS DIRECT MAIL a.s., v Praze 10, V Olšinách 44/859, PSČ: 100 00, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. 6) Předem určený zájemce (jediný akcionář) uspisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ostavci 3) obchodního zákoníku. 7) Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost CASUS DIRECT MAIL a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení v působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. 8) Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 200.000,-- Kč (dvěstětisíc korun českých) bude upsána emisním kurzem 200.000,-- Kč (dvěstětisíc korun českých). 9) Celý základní kapitál ve výši 4.000.000,-- Kč (čtyřimiliony korun českých) bude upsán peněžitým vkladem. Pěněžitý vklad je upisovatel povinen splatit takto: - 30% (třicet procent) peněžitého vkladu je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií, a to složením na zvláštní účet společnosti číslo 293848389/0800 vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s., který za tím účelem s polečnost otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odstavce 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - zbývající část peněžitého vkladu je upisovatel povinen splatit nejpozději do jednoho roku ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. 10) Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. 6.8.2003 - 27.8.2003
Způsob zřízení: Rozhodnutím mimořádné valné hromady ze dne 26.3.2003 společnosti CASUS DIRECT MAIL spol. s r.o., která byla zapsána v oddíle C, vložce 21828 došlo ke změně právní formy na akciovou společnost. Zápis vymazané společnosti byl převeden do oddílu B, vložky 8234. 28.5.2003
Obchodní společnost CASUS DIRECT MAIL spol. s r.o. zapsaná v oddíle C, vložce 21828 se uzavírá a údaje zde zapsané se z důvodu změny právní formy převádí do oddílu B, vložky 8234. 28.5.2003 - 28.5.2003
Datum sepsání společenské smlouvy :02.07.1993 12.7.1993 - 28.5.2003

Kapitál CASUS DIRECT MAIL a.s.

Základní kapitál 20 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.2.2008
Základní kapitál 20 000 000 Kč
Splaceno 65%
Platnost od - do 24.8.2007  - 20.2.2008
Základní kapitál 10 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 24.10.2003  - 24.8.2007
Základní kapitál 10 000 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 27.8.2003  - 24.10.2003
Základní kapitál 6 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.5.2003  - 27.8.2003
Základní kapitál 2 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.6.2001  - 28.5.2003
Základní kapitál 100 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.7.1993  - 20.6.2001

Akcie CASUS DIRECT MAIL a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 100 13.7.2021
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 100 12.9.2014  - 13.7.2021
Kmenové akcie na majitele 200 000 Kč 100 24.8.2007  - 12.9.2014
Kmenové akcie na majitele 200 000 Kč 50 27.8.2003  - 24.8.2007
Kmenové akcie na majitele 200 000 Kč 30 28.5.2003  - 27.8.2003

Sídlo CASUS DIRECT MAIL a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: Žilinská 5/2773, Praha 4 14100, Česká republika 20.12.2003
Adresa: V Olšinách 44/859, Praha 10 10000, Česká republika 8.1.1999 - 20.12.2003
Adresa: Bělocerkevská 24, Praha 10 100, Česká republika 4.4.1995 - 8.1.1999
Adresa: Baranova 31, Praha 3 13000, Česká republika 12.7.1993 - 4.4.1995

Předmět podnikání CASUS DIRECT MAIL a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s obory činnosti: Činnost organizačních a ekonomických poradců, Organizační činnost v oblasti kultury a společenských akcí, Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb, Zásilková činnost, Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, Činnost realitní kanceláře, Reklamní činnost, Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce 13.7.2021
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 25.9.2009 - 13.7.2021
polygrafická výroba 6.8.2003 - 25.9.2009
hostinská činnost 7.11.2000
organizační činnost v oblasti kultury a společenských akcí 7.11.2000 - 25.9.2009
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 8.1.1999 - 25.9.2009
reklamní činnost 8.1.1999 - 25.9.2009
činnost realitní kanceláře 8.1.1999 - 25.9.2009
ofsetový tisk 4.4.1995 - 6.8.2003
činnost organizačních a ekonomických poradců 12.7.1993 - 25.9.2009
zásilková činnost 12.7.1993 - 25.9.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s vyjímkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb. 12.7.1993 - 25.9.2009

Vedení firmy CASUS DIRECT MAIL a.s.

Statutární orgán CASUS DIRECT MAIL a.s.

člen představenstva Alice Pauková
Ve funkci od 27.6.2014
Adresa Slezská 899/40, 12000 Praha
předseda představenstva Ing. Vladimír Dlouhý
Ve funkci od 27.6.2014
Adresa K Trnové 225, 25202 Jíloviště
člen představenstva Ladislav Pauk
Ve funkci od 30.4.2013 do 27.6.2014
Adresa Budějovická 607/110, 14000 Praha 4
místopředseda představenstva Alice Pauková
Ve funkci od 30.4.2013 do 27.6.2014
Adresa Slezská 899/40, 12000 Praha 2
předseda představenstva Vladimír Dlouhý
Ve funkci od 30.4.2013 do 27.6.2014
Adresa K Trnové 225, 25202 Jíloviště
Člen představenstva Ladislav Pauk
Ve funkci od 28.5.2003 do 30.4.2013
Adresa Budějovická 607, 14000 Praha 4
předseda představenstva Ing. Vladimír Dlouhý
Ve funkci od 22.2.2011 do 30.4.2013
Adresa K Trnové 225, 25202 Jíloviště
místopředseda představenstva Alice Pauková
Ve funkci od 22.2.2011 do 30.4.2013
Adresa Slezská 40/899, 12000 Praha 2
Předseda představenstva Ing. Vladimír Dlouhý
Ve funkci od 28.5.2003 do 22.2.2011
Adresa K Trnové 225, 25202 Jíloviště
místopředseda představenstva Alice Pauková
Ve funkci od 25.9.2009 do 22.2.2011
Adresa Slezská 40/899, 12000 Praha 2
Místopředseda představenstva Alice Pauková
Ve funkci od 28.5.2003 do 25.9.2009
Adresa K Trnové 225, 25202 Jíloviště
Jednatel Alice Pauková
Ve funkci od 3.2.1997 do 28.5.2003
Adresa Čiklova 5, 12000 Praha 2
Jednatel Ing. Vladimír Dlouhý
Ve funkci od 7.11.2000 do 28.5.2003
Adresa 225, Jíloviště
Jednatel Ing. Vladimír Dlouhý
Ve funkci od 8.1.1999 do 7.11.2000
Adresa Pod lysinami 5, 14000 Praha 4
Ing. Vladimír Dlouhý
Ve funkci od 30.1.1997 do 8.1.1999
Adresa Pod lysinami 5, 15000 Praha 5
Jednatel Alice Pauková
Ve funkci od 30.1.1997 do 3.2.1997
Adresa Čiklova 646, 12000 Praha 2
Ing. Vladimír Dlouhý
Ve funkci od 12.7.1993 do 30.1.1997
Adresa Pod lysinami 5, 15000 Praha 5
Jednatel Alice Pauková
Ve funkci od 4.4.1995 do 30.1.1997
Adresa Čiklova 646, 12000 Praha 2
Ing. Radek Švec
Ve funkci od 12.7.1993 do 4.4.1995
Adresa Lidická 859, Lanškroun
Ing. Petr Šmída
Ve funkci od 12.7.1993 do 4.4.1995
Adresa Letohradská 1211, 17000 Praha 7

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje CASUS DIRECT MAIL a.s.

IČO (identifikační číslo): 49680871
Jméno: CASUS DIRECT MAIL a.s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 12. 7. 1993
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 2

Sídlo CASUS DIRECT MAIL a.s.

Sídlo: Žilinská 2773/5, Praha 4 14100

Živnosti CASUS DIRECT MAIL a.s.

Živnost č. 1 Hostinská činnost

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 18. 10. 2000

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
  • Činnost realitní kanceláře
  • Reklamní činnost
  • Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
  • Činnost organizačních a ekonomických poradců
  • Organizační činnost v oblasti kultury a společenských akcí
  • Zásilková činnost
  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 12. 7. 1993

Statutární orgán CASUS DIRECT MAIL a.s.

Člen statutárního orgánu: Ladislav Pauk
Člen statutárního orgánu: Ing. Vladimír Dlouhý

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje CASUS DIRECT MAIL a.s.

IČO: 49680871
Firma: CASUS DIRECT MAIL a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 12. 7. 1993

Sídlo CASUS DIRECT MAIL a.s.

Sídlo: Žilinská 2773/5, Praha 14100

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Tisk a činnosti související s tiskem
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti