Firma CARMAN, a.s. IČO 26138891


CARMAN, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

CARMAN, a.s. (26138891) je Akciová společnost. Sídlí na adrese U Pily 918, Uničov 783 91. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 12. 1999 a je stále aktivní. CARMAN, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o CARMAN, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o CARMAN, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o CARMAN, a. s. na rzp.cz

Výpis dat pro CARMAN, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje CARMAN, a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 2627
IČO (identifikační číslo osoby) 26138891
Jméno CARMAN, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 15.12.1999
V důsledku rozdělení došlo k odštěpení části jmění společnosti CARMAN, a.s., se sídlem Uničov, U Pily 918, PSČ 783 91, IČ 26138891 a sloučením takto odštěpené části jmění na společnost Carman Invest a.s., se sídlem Litovel, Poděbradova 751/2, PSČ 784 01, IČ 27820807. Rozhodný den rozdělení odštěpením sloučením 1.1.2014. 7.1.2014
Dne 31.3.2006 byla v souladu s ust. § 476 a násl. obch. zák. uzavřena smlouva o prodeji části podniku mezi CARMAN, a.s. jako prodávajícím a kupujícím CARMAN-WOOD, s.r.o., IČ 268 45 245 se sídlem Hradec nad Moravicí, Žimrovická 34, PSČ 747 41 ohledně samos tatné organizační složky podniku prodávajícího s označením CARMAN, a.s., provoz 222 - Hradec nad Moravicí. 7.8.2006
Dne 31.3.2006 byla v souladu s ust. § 476 a násl. obch. zák. uzavřena smlouva o prodeji části podniku mezi CARMAN, a.s. jako prodávajícím a kupujícím CARMAN-DOORS, s.r.o., IČ 277 64 460 se sídlem Ostrava, Poruba, Vřesinská 129/9, PSČ 708 00 ohledně samos tatné organizační složky podniku prodávajícího s označením CARMAN, a.s., provoz 221 - Ostrava-Poruba. 7.8.2006
Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti CARMAN, a.s. o zvýšení základního kapitálu: 1. Konstatuje, že základní kapitál obchodní společnosti CARMAN, a.s. ve výši 1,000.000,-Kč, slovy: jedenmilion korun českých byl v plné výši splacen. 2. Rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 5,000.000,-Kč, slovy: pětmilionů korun českých, tedy z částky ve výši 1,000.000,-Kč, slovy: jedenmilion korun českých na částku ve výši 6,000.000,-Kč, slovy: šestmilionů korun českýc h. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 3. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti, zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištění zvýšení ochrany věřitelů, posílení stability hospodářské a ekonomické si tuace společnosti. 4. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 5 ks ( slovy: pěti kusů ) nových kmenových akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě 1,000.000 -Kč, slovy: jedenmilion korun českých; všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou vydány v listinné podobě a nebudou registrovány. 5. Určuje, že všechny akcie budou upsány bez přednostního práva, a to takto: 5 ks ( pět kusů ) nových kmenových akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč v listinné podobě budou nabídnuty určitému zájemci, kterým je paní Janka Vojkůvková, rodné číslo 60-57-11/7253, Žižkov, Žerotínova 1641/47, Praha 3; 6. Určuje, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti CARMAN, a.s., tedy Uničov, U Pily 918, PSČ 783 91, a to místnost předsedy představenstva vždy v každý pracovní den lhůty od 8,00 hodin do 15,00 hodin; 7. Určuje lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva tak, že určitý zájemce, a to paní Janka Vojkůvková, je povinna upsat akcie ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě, kterým bude toto rozhodnutí valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku; upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty v souladu se způsobem pro svolání valné hromady, tedy oznámením představenstva o počátku běhu lhůty zaslaným zájemci na jeho adresu; akcie budou up sány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu 30 ( třicet ) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií; 8. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tak částku 1,000.000,- Kč slovy: jedenmilion korun českých; 9. Konstatuje, že ke dni rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady existují tyto peněžité pohledávky paní Janky Vojkůvkové, rodné číslo 60-57-11/7253, bytem Žižkov, Žerotínova 1641/47, Praha 3 za společností CARMAN, a.s. : - peněžitá pohledávka ve výši 1,150.000,-Kč, slovy: jedenmilionjednostopadesáttisíc korun českých, a to na základě smlouvy o půjčce peněz ze dne 2. června 2000, která byla uzavřena mezi paní Jankou Vojkůvkovou jako věřitelem a obchodní společností CARMAN, a.s. jako dlužníkem; - peněžitá pohledávka ve výši 1,150.000,-Kč, slovy: jedenmilionjednostopadesáttisíc korun českých, a to na základě smlouvy o půjčce peněz ze dne 27. září 2000, která byla uzavřena mezi paní Jankou Vojkůvkovou jako věřitelem a obchodní společností CARMAN, a.s. jako dlužníkem; - peněžitá pohledávka ve výši 1,000.000,-Kč, slovy: jedenmilion korun českých, a to na základě smlouvy o půjčce peněz ze dne 8. března 2002, která byla uzavřena mezi paní Jankou Vojkůvkovou jako věřitelem a obchodní společností CARMAN, a.s. jako dlužníkem ; - peněžitá pohledávka ve výši 3,879.600,-Kč, slovy: třimilionyosmsetsedmdesátdevěttisícšestset korun českých, a to na základě smlouvy o půjčce peněz ze dne 15. března 2002, která byla uzavřena mezi paní Jankou Vojkůvkovou jako věřitelem a obchodní společn ostí CARMAN, a.s. jako dlužníkem; tyto pohledávky jsou plně způsobilé k řádnému započtení a paní Janka Vojkůvková má tak za společností CARMAN, a.s. peněžitou pohledávku na základě těchto smluv ve výši 7,179.600,-Kč, slovy: sedmmilionůjednostosedmdesátdevěttisícšestset korun českých; 10. Připouští započtení peněžitých pohledávek upisovatele, tedy paní Janky Vojkůvkové, a to pro část pohledávky ve výši 5,000.000,-Kč, slovy: pětmilionů korun českých za obchodní společností CARMAN, a.s. se sídlem Uničov, U Pily 918, PSČ 783 91, identifi kační číslo: 26 13 88 91, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2627 takto: A) započtení peněžité pohledávky ve výši 1,150.000,- Kč (slovy: jedenmilionjednostopadesáttisíc korun českých) ze smlouvy o půjčce peněz uzavřené mezi obchodní společností CARMAN, a.s. se sídlem Uničov, U Pily 918, PSČ 783 91, identifikační číslo: 26 13 8 8 91, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2627, jako dlužníkem a paní Jankou Vojkůvkovou jako věřitelem ze dne 2. června 2000 ve smyslu ust. § 657 a násl. občanského zákoníku, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu; B) započtení peněžité pohledávky ve výši 1,150.000,- Kč (slovy: jedenmilionjednostopadesáttisíc korun českých) ze smlouvy o půjčce peněz uzavřené mezi obchodní společností CARMAN, a.s. se sídlem Uničov, U Pily 918, PSČ 783 91, identifikační číslo: 26 13 8 8 91, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2627, jako dlužníkem a paní Jankou Vojkůvkovou jako věřitelem ze dne 27. září 2000 ve smyslu ust. §657 a násl. občanského zákoníku, proti pohledávce společnosti na sp lacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu; C) započtení peněžité pohledávky ve výši 1,000.000,- Kč (slovy: jedenmilionjednostopadesáttisíc korun českých) ze smlouvy o půjčce peněz uzavřené mezi obchodní společností CARMAN, a.s. se sídlem Uničov, U Pily 918, PSČ 783 91, identifikační číslo: 26 13 8 8 91, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2627, jako dlužníkem a paní Jankou Vojkůvkovou jako věřitelem ze dne 8. března 2002 ve smyslu ust. § 657 a násl. občanského zákoníku, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu; D) započtení části peněžité pohledávky ve výši 1,700.000,- Kč (slovy: jedenmilionsedmsettisíc korun českých) ze smlouvy o půjčce peněz uzavřené mezi obchodní společností CARMAN, a.s. se sídlem Uničov, U Pily 918, PSČ 783 91, identifikační číslo: 26 13 88 91, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2627, jako dlužníkem a paní Jankou Vojkůvkovou jako věřitelem ze dne 15. března 2002 ve smyslu ust. § 657 a násl. občanského zákoníku, proti pohledávce společnosti na s placení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu s tím, že zbývající část pohledávky ve výši 2,179.600,-Kč, slovy: dvamilionyjednostosedmdesátdevěttisícšestset korun českých včetně sjednaného úroku zůstává dále jako pohledávka paní Jan ky Vojkůvkové za společností CARMAN, a.s. 11. Stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto : - smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozd ějších předpisů, - ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno touto valnou hromadou společnosti; - peněžitá pohledávka upisovatele paní Janky Vojkůvkové bude započtena ve výši 5,000.000,-Kč, slovy: pětmilionů korun českých na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu; zůstatek pohledávky ve výši 2,179.600,-Kč, slovy: dvam ilionyjednostosedmdesátdevěttisícšestset korun českých včetně sjednaného úroku bude i nadále tvořit pohledávku paní Janky Vojkůvkové za společností CARMAN, a.s. - dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení části předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí valné hromady, účinností smlouvy o započtení tato část pohledávky ve výši 5,000.000,-Kč zaniká a je tímto splněna povinnost upisovatele spla tit emisní kurs akcie na zvýšení základního kapitálu; - smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 12. Důvodem navrhovaného započtení výše specifikovaných pohledávek, resp. její částí, je zánik dluhu společnosti CARMAN, a.s. vůči paní Jance Vojkůvkové ve výši 5,000.000,-Kč a tím dojde k ekonomickému posílení hospodářské a ekonomické stability společnos ti CARMAN, a.s., což je v souladu se zájmy společnosti jako celku. 13. Emisní kurs bude splacen výhradně započtením peněžité pohledávky, resp. její částí, akcionáře paní Janky Vojkůvkové. 14. Určuje, že místem splacení je sídlo společnosti, tedy Uničov, U Pily 918, PSČ 783 91, a to kancelář předsedy představenstva; dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 2.10.2003 - 12.11.2003

Kapitál CARMAN, a.s.

zakladni jmění 6 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.11.2003
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 15.12.1999 - 12.11.2003

Akcie CARMAN, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 600 29.9.2016
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 100 30.5.2014 - 29.9.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 5 30.5.2014 - 29.9.2016
Akcie na majitele 10 000 Kč 100 12.11.2003 - 30.5.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 5 12.11.2003 - 30.5.2014
Akcie na majitele 10 000 Kč 100 15.12.1999 - 12.11.2003

Sídlo CARMAN, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa U Pily 918 , Uničov 783 91 25.11.2016
Adresa U Pily 918 , Uničov 783 91 15.1.2003 - 25.11.2016
Adresa U pily 20 , 783 91 Uničov Česká republika
11.7.2002 - 15.1.2003
Adresa Rybná 1066/15 , Praha 110 00 15.12.1999 - 11.7.2002

Předmět podnikání CARMAN, a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.12.2014
Truhlářství, podlahářství 1.12.2014
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 1.12.2014
Pokrývačství, tesařství 1.12.2014
Klempířství a oprava karosérií 1.12.2014
Zednictví 1.12.2014
Vodoinstalatérství, topenářství 1.12.2014
Obráběčství 1.12.2014
Zámečnictví, nástrojařství 1.12.2014
Opravy silničních vozidel 1.12.2014
Malířství, lakýrnictví a natěračství 1.12.2014
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 1.12.2014
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 1.12.2014
Projektová činnost ve výstavbě 1.12.2014
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 27.10.2004 - 1.12.2014
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 27.10.2004 - 1.12.2014
revize vyhrazených elektrických zařízení 27.10.2004 - 1.12.2014
lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti 24.11.2003 - 1.12.2014
výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček) 11.7.2002 - 1.12.2014
výroba pilařská a impregnace dřeva 11.7.2002 - 1.12.2014
přípravné práce pro stavby 11.7.2002 - 1.12.2014
dokončovací stavební práce 11.7.2002 - 1.12.2014
inženýrská činnost v investiční výstavbě 11.7.2002 - 1.12.2014
ubytovací služby 11.7.2002 - 1.12.2014
reklamní činnost a marketing 11.7.2002 - 1.12.2014
montáž suchých staveb 11.7.2002 - 1.12.2014
projektová činnost ve výstavbě 19.12.2000 - 11.6.2005
truhlářství 19.12.2000 - 1.12.2014
tesařství 19.12.2000 - 1.12.2014
montáž konstrukcí ze dřeva a lehkých hmot 19.12.2000 - 1.12.2014
provádění staveb včetně jejich změn a odstraňování 19.12.2000 - 1.12.2014
podlahářství 19.12.2000 - 1.12.2014
pokrývačství 19.12.2000 - 1.12.2014
klempířství 19.12.2000 - 1.12.2014
zednictví 19.12.2000 - 1.12.2014
vodoinstalatérství, topenářství 19.12.2000 - 1.12.2014
kovoobráběčství 19.12.2000 - 1.12.2014
zámečnictví 19.12.2000 - 1.12.2014
údržba vzduchotechnických zařízení 19.12.2000 - 1.12.2014
opravy silničních vozidel 19.12.2000 - 1.12.2014
silniční motorová doprava nákladní 19.12.2000 - 1.12.2014
silniční motorová doprava osobní 19.12.2000 - 1.12.2014
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 15.12.1999 - 1.12.2014
činnost organizačních a ekonomických poradců 15.12.1999 - 1.12.2014
průzkum trhu - marketing 15.12.1999 - 1.12.2014
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 15.12.1999 - 1.12.2014
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor 15.12.1999 - 1.12.2014
obstaravatelská činnost v oblasti správy movitého a nemovitého majetku 15.12.1999 - 1.12.2014
odkup pohledávek formou factoringu a forfaitingu 15.12.1999 - 1.12.2014

Předmět činnosti CARMAN, a.s.

Platnost údajů od - do
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 1.12.2014

vedení firmy CARMAN, a.s.

Statutární orgán CARMAN, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná člen představenstva samostatně. 1.12.2014
J e d n á n í : Za společnost jedná předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva samostatně, nebo člen představenstva k tomu písemně pověřený předsedou nebo místopředsedou představenstva. 27.10.2004 - 1.12.2014
Jednání: Za společnost jednají dva členové představenstva společně. 2.8.2004 - 27.10.2004
Za společnost jedná předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva samostatně, nebo člen představenstva k tomu písemně pověřený předsedou nebo místopředsedou představenstva. 11.7.2002 - 2.8.2004
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva a místopředseda představenstva, nebo člen představenstva k tomu zmocněný předsedou a místopředsedou představenstva. 15.12.1999 - 11.7.2002
člen představenstva Karel Stehlík 6.3.2019
Vznik členství 18.9.2018
Adresa: Poděbradova 751/2 , Litovel 784 01
místopředseda Martina Hausleitnerová 15.12.1999 - 16.5.2000
Adresa: Bellušova 1846/8 , Praha 155 00
předseda Janka Vojkůvková 15.12.1999 - 11.7.2002
Zánik funkce 2.5.2001
Adresa: Mezivrší 858/34 , Praha 147 00
člen Pavlína Trojanová 15.12.1999 - 11.7.2002
Zánik funkce 2.5.2001
Adresa: U průseku 1161/4 , Praha 102 00
místopředseda Roman Hausleitner 16.5.2000 - 11.7.2002
Zánik funkce 2.5.2001
Adresa: Bellušova 1846/8 , Praha 155 00
Místopředseda Pavel Hercik 11.7.2002 - 2.8.2004
Zánik členství 10.5.2004
Vznik funkce 2.5.2001
Zánik funkce 10.5.2004
Adresa: Žimrovická 34 , Hradec nad Moravicí 747 41
Člen Otakar Ďurďa 11.7.2002 - 2.8.2004
Zánik členství 10.5.2004
Vznik funkce 2.5.2001
Adresa: Záhumenní 2088/44 , Ostrava 708 00
člen představenstva Ing. Vladimír Novotný 2.8.2004 - 27.10.2004
Vznik členství 10.5.2004
Adresa: Hrnčířská 27/3 , Litovel 784 01
člen představenstva Mgr. Karel Stehlík 2.8.2004 - 27.10.2004
Vznik členství 10.5.2004
Adresa: Zahradní 1249 , Lipník nad Bečvou 751 31
Předseda Miroslav Troják 11.7.2002 - 29.6.2005
Zánik členství 31.5.2005
Vznik funkce 2.5.2001
Zánik funkce 31.5.2005
Adresa: 177 , Rovensko 789 01
místopředseda představenstva Pavel Hercik 27.10.2004 - 29.6.2005
Vznik členství 24.8.2004
Zánik členství 7.4.2005
Vznik funkce 24.8.2004
Zánik funkce 7.4.2005
Adresa: Žimrovická 34 , Hradec nad Moravicí 747 41
člen představenstva RNDr. Josef Konečný 27.10.2004 - 1.12.2005
Vznik členství 24.8.2004
Zánik členství 18.8.2005
Adresa: Štěpařská 809/24 , Praha 152 00
předseda představenstva Ing. Vladimír Novotný 29.6.2005 - 1.12.2005
Vznik členství 27.5.2005
Zánik členství 18.8.2005
Vznik funkce 27.5.2005
Zánik funkce 18.8.2005
Adresa: Hrnčířská 27/3 , Litovel 784 01
předseda představenstva Ing. Jaroslav Spíchal 1.12.2005 - 28.6.2006
Vznik členství 18.8.2005
Zánik členství 15.5.2006
Vznik funkce 18.8.2005
Zánik funkce 15.5.2006
Adresa: Petra Jilemnického 814/9 , Prostějov 798 11
místopředseda představenstva Otakar Ďurďa 29.6.2005 - 31.10.2006
Vznik členství 27.5.2005
Zánik členství 1.9.2006
Vznik funkce 27.5.2005
Zánik funkce 1.9.2006
Adresa: Záhumenní 2088/44 , Ostrava 708 00
člen představenstva Ing. Vladimír Novotný 1.12.2005 - 31.10.2006
Vznik členství 3.11.2005
Adresa: Hrnčířská 27/3 , Litovel 784 01
člen představenstva Ing. Jaroslav Spíchal 31.10.2006 - 22.6.2007
Vznik členství 1.9.2006
Zánik členství 30.3.2007
Adresa: Petra Jilemnického 814/9 , Prostějov 798 11
místopředseda představenstva Ing. Vladimír Novotný 31.10.2006 - 25.11.2010
Vznik členství 3.11.2005
Zánik členství 8.11.2010
Vznik funkce 1.9.2006
Zánik funkce 8.11.2010
Adresa: Hrnčířská 27/3 , Litovel 784 01
předseda představenstva Karel Stehlík 28.6.2006 - 6.6.2014
Vznik členství 15.5.2006
Vznik funkce 15.5.2006
Adresa: Poděbradova 751/2 , Litovel 784 01
člen představenstva Mgr. Karel Stehlík 22.6.2007 - 1.12.2014
Vznik členství 30.3.2007
Zánik členství 14.10.2014
Adresa: Zahradní 1249 , Lipník nad Bečvou 751 31
místopředseda představenstva Bc. Veronika Cichá 25.11.2010 - 1.12.2014
Vznik členství 8.11.2010
Zánik členství 14.10.2014
Vznik funkce 9.11.2010
Zánik funkce 14.10.2014
Adresa: Ostružnická 361/5 , Olomouc 779 00
předseda představenstva Karel Stehlík 6.6.2014 - 25.11.2016
Vznik členství 15.5.2006
Vznik funkce 15.5.2006
Adresa: Poděbradova 751/2 , Litovel 784 01
předseda představenstva Karel Stehlík 25.11.2016 - 6.3.2019
Vznik členství 15.5.2006
Zánik členství 17.9.2018
Vznik funkce 15.5.2006
Zánik funkce 17.9.2018
Adresa: Poděbradova 751/2 , Litovel 784 01

Dozorčí rada CARMAN, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Mgr. Luděk Výkruta 6.3.2019
Vznik členství 18.9.2018
Adresa: Tyršova 609 , Uničov 783 91
předseda Božena Vojkůvková 15.12.1999 - 11.7.2002
Zánik funkce 2.5.2001
Adresa: 356 , 756 57 Horní Bečva Česká republika
člen Eva Turečková 15.12.1999 - 11.7.2002
Zánik funkce 2.5.2001
Adresa: Marty Exnarové 1952 , Pardubice 530 02
člen Andrea Šimková 15.12.1999 - 11.7.2002
Zánik funkce 2.5.2001
Adresa: Zárubova 490/18 , Praha 142 00
Předseda Janka Vojkůvková 11.7.2002 - 15.1.2003
Vznik funkce 2.5.2001
Adresa: Mezivrší 858/34 , Praha 147 00
člen Ing. Radka Štěpánková 11.7.2002 - 15.1.2003
Zánik členství 25.6.2002
Vznik funkce 2.5.2001
Adresa: Tyršova 605 , Uničov 783 91
člen Mgr. Jan Novák 15.1.2003 - 14.6.2003
Vznik členství 1.7.2002
Zánik členství 21.2.2003
Adresa: Pionýrská 992/24 , Olomouc 779 00
Předseda Janka Vojkůvková 15.1.2003 - 2.8.2004
Zánik členství 10.5.2004
Vznik funkce 2.5.2001
Zánik funkce 10.5.2004
Adresa: Žerotínova 1641/47 , Praha 130 00
člen Libuše Dulavová 14.6.2003 - 27.10.2004
Vznik členství 24.3.2003
Adresa: Meleček 166 , Hradec nad Moravicí 747 41
člen Luděk Výkruta 11.7.2002 - 31.10.2006
Zánik členství 1.7.2006
Vznik funkce 2.5.2001
Adresa: Tyršova 609 , Uničov 783 91
předseda Ing. Oldřich Podivinský 27.10.2004 - 31.10.2006
Vznik členství 24.8.2004
Zánik členství 1.9.2006
Vznik funkce 24.8.2004
Zánik funkce 1.9.2006
Adresa: Smetanova 185/4 , Olomouc 779 00
předseda dozorčí rady Luděk Výkruta 31.10.2006 - 31.10.2006
Vznik členství 1.7.2006
Vznik funkce 1.9.2006
Adresa: Tyršova 609 , Uničov 783 91
předseda dozorčí rady Mgr. Luděk Výkruta 31.10.2006 - 6.6.2014
Vznik členství 1.7.2006
Vznik funkce 1.9.2006
Adresa: Tyršova 609 , Uničov 783 91
člen Mgr. Petr Dítě 2.8.2004 - 1.12.2014
Vznik členství 10.5.2004
Zánik členství 14.10.2014
Adresa: Fischerova 705/12 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Renata Krischková 31.10.2006 - 1.12.2014
Vznik členství 1.9.2006
Zánik členství 14.10.2014
Adresa: 1 , Libina 789 74
předseda dozorčí rady Mgr. Luděk Výkruta 6.6.2014 - 25.11.2016
Vznik členství 1.7.2006
Vznik funkce 1.9.2006
Adresa: Tyršova 609 , Uničov 783 91
předseda dozorčí rady Mgr. Luděk Výkruta 25.11.2016 - 6.3.2019
Vznik členství 1.7.2006
Zánik členství 17.9.2018
Vznik funkce 1.9.2006
Zánik funkce 17.9.2018
Adresa: Tyršova 609 , Uničov 783 91

Sbírka Listin CARMAN, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2627/SL 90 účetní závěrka [2014] rozvaha Krajský soud v Ostravě 13.8.2015 18.8.2015 4
B 2627/SL 89 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Ostravě 13.8.2015 18.8.2015 40
B 2627/SL 88 účetní závěrka [2014] příloha Krajský soud v Ostravě 13.8.2015 18.8.2015 17
B 2627/SL 87 zpráva auditora 2014 Krajský soud v Ostravě 13.8.2015 18.8.2015 4
B 2627/SL 86 účetní závěrka [2014] výkaz zisku a ztráty Krajský soud v Ostravě 13.8.2015 18.8.2015 2
B 2627/SL 85 notářský zápis [NZ 854/2014 RJA - změna ZL] Krajský soud v Ostravě 14.10.2014 30.10.2014 16.12.2014 16
B 2627/SL 84 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 30.3.2013 30.10.2014 9.12.2014 1
B 2627/SL 83 účetní závěrka [2013], ostatní, výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora vč. příl. Krajský soud v Ostravě 19.9.2014 1.12.2014 41
B 2627/SL 79 ostatní RJA - 5 x Krajský soud v Ostravě 28.5.2014 10.6.2014 5
B 2627/SL 78 ostatní Zápis ze zased.členů představ. Krajský soud v Ostravě 15.5.2009 28.5.2014 10.6.2014 3
B 2627/SL 77 ostatní Zápis ze zased.členů představ. Krajský soud v Ostravě 15.5.2012 28.5.2014 10.6.2014 3
B 2627/SL 76 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 28.5.2014 10.6.2014 42
B 2627/SL 73 notářský zápis NZ 616/2013 RJS - projekt rozdělení Krajský soud v Ostravě 19.12.2013 23.12.2013 16.1.2014 18
B 2627/SL 72 účetní závěrka [2012]  příloha Krajský soud v Ostravě 9.1.2014 15.1.2014 16
B 2627/SL 71 účetní závěrka [2012]  výkaz zisku a ztráty Krajský soud v Ostravě 9.1.2014 15.1.2014 2
B 2627/SL 70 účetní závěrka [2012]  rozvaha Krajský soud v Ostravě 9.1.2014 15.1.2014 4
B 2627/SL 69 účetní závěrka [2012], ostatní, výroční zpráva [2012], zpráva auditora vč. příl. Krajský soud v Ostravě 9.1.2014 15.1.2014 41
B 2627/SL 68 insolvenční rozhodnutí KSOS 14 INS 37605/2013 vyhláška + podnět Krajský soud v Ostravě 30.12.2013 30.12.2013 6.1.2014 2
B 2627/SL 67 změna právní formy, fúze projekt rozdělení Krajský soud v Ostravě 4.11.2013 4.11.2013 5.11.2013 6
B 2627/SL 66 účetní závěrka r. 2011 výkaz zisku a ztráty Krajský soud v Ostravě 5.10.2012 25.10.2012 2
B 2627/SL 65 účetní závěrka r. 2011 příloha Krajský soud v Ostravě 5.10.2012 25.10.2012 16
B 2627/SL 64 účetní závěrka r. 2011 rozvaha Krajský soud v Ostravě 5.10.2012 25.10.2012 4
B 2627/SL 63 výroční zpráva r. 2011 vč. úč.záv, § 66a/9, audit. Krajský soud v Ostravě 5.10.2012 25.10.2012 41
B 2627/SL 62 výroční zpráva r. 2009 vč. úč.záv. Krajský soud v Ostravě 22.11.2011 29.11.2011 13
B 2627/SL 61 ostatní - Zpráva DR Krajský soud v Ostravě 23.6.2010 22.11.2011 29.11.2011 4
B 2627/SL 60 ostatní RJA - schv. ÚZ 2009 Krajský soud v Ostravě 30.6.2010 22.11.2011 29.11.2011 1
B 2627/SL 59 účetní závěrka r. 2009 vč. příl, zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 22.11.2011 29.11.2011 29
B 2627/SL 58 zpráva o vztazích r. 2009 Krajský soud v Ostravě 22.11.2011 29.11.2011 2
B 2627/SL 57 účetní závěrka, ostatní, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2010 Krajský soud v Ostravě 22.11.2011 28.11.2011 51
B 2627/SL 56 podpisové vzory - Bc. Veronika Cichá Krajský soud v Ostravě 11.11.2010 12.11.2010 1.12.2010 2
B 2627/SL 55 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jedin. akcionáře Krajský soud v Ostravě 8.11.2010 12.11.2010 1.12.2010 2
B 2627/SL 54 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze schůze představ. Krajský soud v Ostravě 9.11.2010 12.11.2010 1.12.2010 2
B 2627/SL 53 výroční zpráva r. 2008 Krajský soud v Ostravě 27.11.2009 2.12.2009 12
B 2627/SL 52 ostatní - Zpráva DR Krajský soud v Ostravě 23.6.2009 27.11.2009 2.12.2009 4
B 2627/SL 51 ostatní -Rozh.jed.akcion.-schv.úz 2008 Krajský soud v Ostravě 30.6.2009 27.11.2009 2.12.2009 1
B 2627/SL 50 zpráva o vztazích r. 2008 Krajský soud v Ostravě 27.11.2009 2.12.2009 5
B 2627/SL 49 účetní závěrka r. 2008 vč. příl. Krajský soud v Ostravě 27.11.2009 2.12.2009 23
B 2627/SL 48 zpráva auditora ověření úč.závěrky r. 2007 Krajský soud v Ostravě 27.6.2008 12.9.2008 1
B 2627/SL 47 účetní závěrka r.2007 výkaz z+z,rozvaha,příl. Krajský soud v Ostravě 31.12.2007 12.9.2008 24
B 2627/SL 46 výroční zpráva r.2007 vč.úč.záv.,zprávy Krajský soud v Ostravě 12.9.2008 20
B 2627/SL 45 zpráva auditora ověření úč.závěrky r.2006 Krajský soud v Ostravě 28.5.2007 12.9.2008 1
B 2627/SL 44 účetní závěrka r.2006 rozvaha,výkaz z+z,příl. Krajský soud v Ostravě 31.12.2006 12.9.2008 23
B 2627/SL 43 výroční zpráva r.2006 vč.úč.záv.,zprávy Krajský soud v Ostravě 12.9.2008 22
B 2627/SL 42 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 30.3.2007 21.6.2007 26.6.2007 1
B 2627/SL 41 rozhod. o statut. orgánu -RJA Krajský soud v Ostravě 30.3.2007 21.6.2007 26.6.2007 1
B 2627/SL 40 výroční zpráva r. 2005,úč.z.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 11.10.2006 11.10.2006 38
B 2627/SL 39 výroční zpráva r.2004vč.účet.záv.a §66,zp.aud Krajský soud v Ostravě 18.9.2006 22.9.2006 40
B 2627/SL 38 smlouva o prodeji/převodu před.prot.ke sml.o pr.pod.2x Krajský soud v Ostravě 31.3.2006 31.7.2006 15.9.2006 16
B 2627/SL 37 smlouva o prodeji/převodu 2x Krajský soud v Ostravě 31.3.2006 31.7.2006 15.9.2006 12
B 2627/SL 36 ostatní -zápis z jednání VH Krajský soud v Ostravě 29.3.2006 31.7.2006 15.9.2006 4
B 2627/SL 35 podpisové vzory 1x Krajský soud v Ostravě 22.5.2006 28.6.2006 13.7.2006 1
B 2627/SL 34 rozhod. o statut. orgánu - Rozhod. jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 15.5.2006 28.6.2006 13.7.2006 2
B 2627/SL 33 podpisové vzory 2x Krajský soud v Ostravě 31.1.2006 3
B 2627/SL 32 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze zas. představenstva Krajský soud v Ostravě 18.8.2005 31.1.2006 3
B 2627/SL 31 notářský zápis NZ 341/2005 rozhod. jed. akcio Krajský soud v Ostravě 3.11.2005 31.1.2006 9
B 2627/SL 30 notářský zápis NZ 250/2005 rozhod. jed. akcio Krajský soud v Ostravě 18.8.2005 31.1.2006 8
B 2627/SL 29 podpisové vzory -2x Krajský soud v Ostravě 30.9.2005 2
B 2627/SL 28 notářský zápis NZ 208/2005 vč.RJAVH Krajský soud v Ostravě 27.5.2005 30.9.2005 3
B 2627/SL 27 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 1.11.2004 4
B 2627/SL 26 rozhod. o statut. orgánu zápis DR Krajský soud v Ostravě 24.8.2004 1.11.2004 1
B 2627/SL 25 rozhod. o statut. orgánu zápis představenst. Krajský soud v Ostravě 24.8.2004 1.11.2004 1
B 2627/SL 24 rozhod. o statut. orgánu zápis o výsled.voleb DR Krajský soud v Ostravě 12.8.2004 1.11.2004 3
B 2627/SL 23 notářský zápis NZ 312/2004 rozh. jed.akc. Krajský soud v Ostravě 24.8.2004 1.11.2004 47
B 2627/SL 22 výroční zpráva r. 2003 vč.úč.záv,§66a/9o.z Krajský soud v Ostravě 27.10.2004 1.11.2004 46
B 2627/SL 21 notářský zápis NZ 480/2004 Krajský soud v Ostravě 10.5.2004 25.8.2004 4
B 2627/SL 20 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 24.5.2004 25.8.2004 2
B 2627/SL 19 notářský zápis Nz 1075/2003 Krajský soud v Ostravě 27.10.2003 27.11.2003 3
B 2627/SL 18 notářský zápis Nz 600/2003 Krajský soud v Ostravě 20.6.2003 13.10.2003 7
B 2627/SL 17 výroční zpráva r.2002. vč.úč.z.,§66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 26.8.2003 27.8.2003 35
B 2627/SL 16 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Krajský soud v Ostravě 25.6.2002 29.1.2003 3
B 2627/SL 15 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 8.7.2002 29.1.2003 1
B 2627/SL 14 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Ostravě 1.7.2002 29.1.2003 3
B 2627/SL 13 notářský zápis NZ 1057/02 Krajský soud v Ostravě 15.11.2002 29.1.2003 4
B 2627/SL 12 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 30.12.2002 3
B 2627/SL 11 notářský zápis NZ 239/2001 Krajský soud v Ostravě 2.5.2001 30.12.2002 37
B 2627/SL 9 rozhod. o statut. orgánu - zápis DR Krajský soud v Ostravě 3.5.2001 21.6.2001 1.8.2002 1
B 2627/SL 10 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 2.5.2001 21.6.2001 1.8.2002 3
B 2627/SL 4 výroční zpráva r. 2001 vč.úč.z.,§ 66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 21.6.2002 15.7.2002 16.7.2002 30
B 2627/SL 3 výroční zpráva r. 2000 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 5.11.2001 20.11.2001 18
B 2627/SL 2 notářský zápis NZ 20/2000 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 28.3.2000 27.3.2001 14
B 2627/SL 1 notářský zápis NZ 54/99-zakl.sml.,stanovy Krajský soud v Ostravě 20.10.1999 16.12.1999 17

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje CARMAN, a. s.

IČO (identifikační číslo) 26138891
Jméno CARMAN, a. s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Uničov
Vznik první živnosti: 15.12.1999
Celkový počet živností: 41
Aktivních živností: 14

Sídlo CARMAN, a. s.

Živnosti a provozovny CARMAN, a. s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.12.1999
Provozovna č. 1
Provozovna U Pily 918, Uničov 783 91
Identifikační číslo provozovny 1007084952
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Ubytovací služby

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 3.4.2000

Živnost č. 2 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.4.2000
Provozovna č. 1
Provozovna U Pily 918, Uničov 783 91
Identifikační číslo provozovny 1007084952
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.4.2000

Živnost č. 3 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.4.2000
Provozovna č. 1
Provozovna U Pily 918, Uničov 783 91
Identifikační číslo provozovny 1007084952
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.4.2000

Živnost č. 4 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.4.2000
Provozovna č. 1
Provozovna U Pily 918, Uničov 783 91
Identifikační číslo provozovny 1007084952
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.4.2000

Živnost č. 5 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.4.2000
Provozovna č. 1
Provozovna U Pily 918, Uničov 783 91
Identifikační číslo provozovny 1007084952
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.4.2000

Živnost č. 6 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.4.2000
Provozovna č. 1
Provozovna U Pily 918, Uničov 783 91
Identifikační číslo provozovny 1007084952
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.4.2000

Živnost č. 7 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.4.2000
Provozovna č. 1
Provozovna U Pily 918, Uničov 783 91
Identifikační číslo provozovny 1007084952
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.4.2000

Živnost č. 8 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.4.2000
Provozovna č. 1
Provozovna U Pily 918, Uničov 783 91
Identifikační číslo provozovny 1007084952
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.4.2000

Živnost č. 9 Pokrývačství, tesařství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.4.2000
Provozovna č. 1
Provozovna U Pily 918, Uničov 783 91
Identifikační číslo provozovny 1007084952
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.4.2000

Živnost č. 10 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.4.2000
Provozovna č. 1
Provozovna U Pily 918, Uničov 783 91
Identifikační číslo provozovny 1007084952
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.4.2000

Živnost č. 11 Malířství, lakýrnictví a natěračství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.9.2001
Provozovna č. 1
Provozovna U Pily 918, Uničov 783 91
Identifikační číslo provozovny 1007084952
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.9.2001

Živnost č. 12 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.9.2001
Provozovna č. 1
Provozovna U Pily 918, Uničov 783 91
Identifikační číslo provozovny 1007084952
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.9.2001

Živnost č. 13 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.12.2001

Živnost č. 14 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.7.2009

Živnost č. 15 Průzkum trhu - marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Obstaravatelská činnost v oblasti správy movitého a nemovitého majetku

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Odkup pohledávek formou factoringu a forfaitingu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Truhlářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.4.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.4.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Montáž konstrukcí ze dřeva a lehkých hmot

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.4.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Údržba vzduchotechnických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.4.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.4.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Pokrývačství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.4.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Tesařství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.4.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.6.2000
Zánik oprávnění 21.1.2005

Živnost č. 29 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.7.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.7.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 31 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.7.2000
Zánik oprávnění 23.11.2012

Živnost č. 32 Výroba pilařská a impregnace dřeva

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.9.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 33 Dokončovací stavební práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.9.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 34 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.9.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 35 Montáž suchých staveb

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.9.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 36 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.9.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 37 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.9.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 38 Výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.9.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 39 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.9.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 40 Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.9.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 41 Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán CARMAN, a. s.

Člen statutárního orgánu Karel Stehlík

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje CARMAN, a.s.

IČO: 26138891
Firma: CARMAN, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Olomouc
Základní územní jednotka: Uničov
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 15.12.1999

Sídlo CARMAN, a.s.

Sídlo: U Pily 918, Uničov 783 91

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Podpůrné činnosti pro lesnictví
Výroba pilařská a impregnace dřeva
Výroba zámků a kování
Výroba elektronických součástek a desek
Výstavba bytových a nebytových budov
Elektrické instalace
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Ostatní stavební instalace
Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin
Ostatní kompletační a dokončovací práce
Pokrývačské práce
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Nepravidelná pozemní osobní doprava
Silniční nákladní doprava
Ostatní ubytování
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Poradenství v oblasti řízení
Reklamní činnosti
Průzkum trhu a veřejného mínění
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
tracking image