Firma CARE BRNO,a.s. v likvidaci IČO 63485524


CARE BRNO,a.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

CARE BRNO,a.s. v likvidaci (63485524) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Nádražní 681/2, Brno 602 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1996 a je stále aktivní. CARE BRNO,a.s. v likvidaci nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o CARE BRNO,a.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o CARE BRNO,a.s. v likvidaci na Justice.cz
Detailní informace o CARE BRNO, a.s. v likvidaci na rzp.cz

Výpis dat pro CARE BRNO,a.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje CARE BRNO,a.s. v likvidaci

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 1772
IČO (identifikační číslo osoby) 63485524
Jméno CARE BRNO,a.s. v likvidaci
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.1.1996
Společnost vznikla přeměnou obchodní společnosti CARE BRNO, s.r.o. se sídlem v Brně, Rašínova 2, IČO 44 01 65 49, Rg C 4544 Okresního soudu Brno-venkov v Brně. 16.3.2016
Právní důvod zrušení společnosti: Krajský soud v Brně rozhodl dne 27.6.2007 č.j. 50 Cm 166/2006-24 o zrušení společnosti s likvidací a jmenování likvidátora. 31.7.2007
Valná hromada společnosti CARE BRNO a.s. přijala dne 31.5.2001 toto usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti: 25.10.2001 - 11.11.2003
Základní kapitál společnosti CARE BRNO, a.s. se z původní výše 32.000.000,- Kč (slovy: třicetdva milionů korun českých) zvyšuje o částku ve výši 14.000.000,- Kč (slovy: čtrnáct milionů korun českých) na nový základní kapitál ve výši 46.000.000,- Kč (slovy: čtyřicetšest milionů korun českých). 25.10.2001 - 11.11.2003
Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 25.10.2001 - 11.11.2003
Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat: - 139 ks (slovy: jednostotřicetdevět kusů) kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 100.000,- Kč (slovy: jednosto tisíc korun českých) - 90 ks (slovy: devadesát kusů) kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých). 25.10.2001 - 11.11.2003
Dosavadní akcionáři mají přednostní právo upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu spolenčosti. Místem pro výkon tohoto přednostního práva je sídlo společnosti v Brně na ulici Rašínova 2. Lhůta k výkonu tohoto přednostního práva činí 16 (slovy: šestnáct) dnů a počne běžet dnem následujícím po dni nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Brně o zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen doporučeným dopisem na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů. 25.10.2001 - 11.11.2003
Dosovadní akcionáři jsou uprávnění upsat 139 ks (slovy: jednostotřicetdevět kusů) kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 100.000,- Kč (slovy: jednosto tisíc korun českých) a 91 ks (slovy: devadesát kusů) kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých), a to peněžitým vkladem, kde emisní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě. Na jednu novou akcii o jmenovité hodnotě ve výši 100.000,- Kč (slovy: jednosto tisíc korun českých) připadá podíl 0,44 % (slovy: čtyřicetčtyři setiny procenta) na jednu dosavadní akcii o téže jmenovité hodnotě, a podíl 0,45 % (slovy: čtyřicetpět setin procenta) u nové akcie o jmenovité hodnotě ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) na jednu dosavadní akcii o téže jmenovité hodnotě s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. 25.10.2001 - 11.11.2003
Všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitým zájemcům, jimiž jsou: - paní Ing. Marie Černá, bytem Sokolnice, Podešvova 266, a to 37 ks (slovy: třicetsedm kusů) kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) a 50 ks (slovy: padesát kusů) kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých). 25.10.2001 - 11.11.2003
pan Jan Černý, bytem Sokolnice, Podešvova 266, a to 6 ks (slovy: šest kusů) kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) 25.10.2001 - 11.11.2003
paní Milada Šigutová, bytem Sokolnice, Podešvova 266, a to 4 ks (slovy: čtyři kusy) kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 100.000,- Kč (slovy: jednosto tisíc korun českých) 25.10.2001 - 11.11.2003
pan Mgr. Zdeněk Šigut, bytem Újezd u Brna, Sušilova 835, a to 37 ks (slovy: třicetsedm kusů) kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 100.000,- Kč (slovy: jednosto tisíc korun českých) a 30 ks (slovy: třicet kusů) kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) 25.10.2001 - 11.11.2003
paní Bc. Dagmar Bílková, bytem Brno, Dědická 28, a to 34 ks (slovy: třicetčtyři kusy) kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) a 20 ks (slovy: dvacet kusů) kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné 1.000,- Kč 25.10.2001 - 11.11.2003
paní Marta Peroutková, bytem Němčičky 88, a to 9 ks (slovy: devět kusů) kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 100.000,- Kč (slovy: jednosto tisíc korun českých) 25.10.2001 - 11.11.2003
pan Roman Bílek, bytem Němčičky 88, a to 12 ks (slovy: dvanáct kusů) kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 100.000,- Kč (slovy: jednosto tisíc korun českých). 25.10.2001 - 11.11.2003
Místem pro úpis akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti Brno, Rašínova 2. Lhůta pro jejich úpis činí 21 (slovy: dvacetjedna) dnů a počne běžet dnem následujícím po dni marného uplynutí přednostního práva, jinak dnem následujícím po dni nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Brně o zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, pokud se všichni akcionáři před tímto hlasováním vzdají svého přednostního práva na upisování akcií. Počátek běhu této lhůty bude těmto upisovatelům oznámen doporučeným dopisem na jejich adresy s tím, že emisní kurs takto upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Současně s tím jim bude předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. 25.10.2001 - 11.11.2003
Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek těchto upisovatelů proti pohledávkám na splacením emisního kursu tak, že emisní kurs všech upisovaných akcií bude splacen výhradně započtením. Dohoda o započtení u každého z nich musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že na její uzavření předloží společnost součastně s návrhem smlouvy o upsání akcií. 25.10.2001 - 11.11.2003
u paní Ing. Marie Černé se jedná o pohledávku vůči společnosti v celkové výši 3.750.948,56 (slovy: třimiliony sedmsetpadesáttisíc devětsetčtyřicetosm korun českých padesátšest haléřů) z titulu prodeje akcií na společnosti SIGI, a.s. a půjček společnosti, kde se započte na emisní kurs její část ve ýši 3.750.000,- Kč (slovy: tři miliony sedmsetpadesáttisíc korun českých). 25.10.2001 - 11.11.2003
u pana Jana Černého se jedná o pohledávku vůči společnosti v celkové výši 608.919,- Kč (slovy: šestsetosmtisíc devětsetdevatenáct korun českých) z titulu půjčky společnosti, kde se započte na emisní kurs její část ve výši 600.000,- Kč (slovy: šestsettisíc korun českých). 25.10.2001 - 11.11.2003
u paní Milady Šigutové se jedná o pohledávku vůči společnosti v celkové výši 528.327,40 Kč (slovy: pětsetdvacetosmtisíctřistadvacetsedm korun českých, čtyřicet haléřů) z titulu půjčky společnosti, kde se započte na emisní kurs její část ve výši 400.000,- Kč (slovy: čtyřistatisíc korun českých). 25.10.2001 - 11.11.2003
u pana Mgr. Zdeňka Šiguta se jedná o pohledávku vůči společnosti v celkové výši 3.730.767,55 Kč (slovy: třimiliony sedmsettřicettisíc sedmsetšedesát sedm korun českých, padesátpět haléřů) z titulu prodeje akcií na společnosti SIGL, a.s., nevyplacených cestovních výloh a mzdy, a půjček společnosti, kde se započte na emisní kurs její část ve výši 3.730.000,- Kč (slovy: třimiliony sedmsettřicettisíc korun českých). 25.10.2001 - 11.11.2003
u paní Bc. Dagmar Bílkové se jedná o pohledávku vůči společnosti v celkové výši 3.453.581,50 (slovy: třimilionyčtyřistapadesátřitisíce pětsetosmdesátjedna koruna česká, padesát haléřů) z titulu prodeje akcií na společnost SIGI, a.s., nevyplacených cestovních výloh a půjček společnosti, kde se započte na emisní kurs její část ve výši 3.420.000,- Kč (slovy: třimiliony čtyřistadvacettisíc korun českých). 25.10.2001 - 11.11.2003
u paní Marty Peroutkové se jedná o pohledávku vůči společnosti v celkové výši 930.599,67 Kč (slovy: devětsettřicettisícpětsetdevadesátdevět korun českých, šedesátsedm haléřů) z titulu půjček společnosti, kde se započte na emisní kurs její část ve výši 900.000,- Kč (slovy: devětsettisíc korun českých). 25.10.2001 - 11.11.2003
u pana Romana Bílka se jedná o pohledávku vůči společnosti v celkové výši 1.200.374,- Kč (slovy: jdedenmilion dvěstětisíc třistasedmdesátčtyři koruny české) z titulu půjček společnosti, kde se započte na emisní kurs její část ve výši 1.200.000,- Kč (slovy: jedenmilion dvěstětisíc korun českých). 25.10.2001 - 11.11.2003
Valná hromada společnosti CARE BRNO, a.s. se dne 09.01.1998 usnesla o zvýšení základního jmění společnosti ze 22.000.000,- Kč na 25.000.000,- Kč, a to upsáním nových akcií. Celkem bude na zvýšení základního jmění společnosti upsáno 30 ks kmenových akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, v listinné podobě. Emisní kurs nových akcií je roven 100 % jejich jmenovité hodnoty, bude splacen peněžitým vkladem. 9.2.1998 - 28.12.1998
Společnost vznikla přeměnou obchodní společnosti CARE BRNO, s.r.o. se sídlem v Brně, Rašínova 2, IČO 44 01 65 49, Rg C 4544 Okresního soudu Brno-venkov v Brně. 1.1.1996 - 16.3.2016

Aktuální kontaktní údaje CARE BRNO,a.s. v likvidaci

Kapitál CARE BRNO,a.s. v likvidaci

zakladni jmění 46 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.11.2003
zakladni jmění 32 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.1.1999 - 11.11.2003
zakladni jmění 25 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.12.1998 - 26.1.1999
zakladni jmění 22 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 26.11.1996 - 28.12.1998
zakladni jmění 17 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.1996 - 26.11.1996

Akcie CARE BRNO,a.s. v likvidaci

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 100 000 Kč 457 11.11.2003
Akcie na jméno 1 000 Kč 300 11.11.2003
Akcie na jméno 100 000 Kč 318 26.1.1999 - 11.11.2003
Akcie na jméno 1 000 Kč 200 26.1.1999 - 11.11.2003
Akcie na jméno 100 000 Kč 249 28.12.1998 - 26.1.1999
Akcie na jméno 100 000 Kč 219 26.11.1996 - 28.12.1998
Akcie na jméno 1 000 Kč 100 26.11.1996 - 26.1.1999
Akcie na jméno 100 000 Kč 170 1.1.1996 - 26.11.1996

Sídlo CARE BRNO,a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Adresa Nádražní 681/2 , Brno 602 00 16.3.2016
Adresa Nádražní 681/2 , Brno 602 00 4.11.2011 - 16.3.2016
Adresa Nádražní 681/2 , Brno 602 00 25.10.2001 - 4.11.2011
Adresa Rašínova 103/2 , Brno 602 00 1.1.1996 - 25.10.2001

Předmět podnikání CARE BRNO,a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 6.12.2010 - 26.1.2018
provozování sázkových her v kasinu Lísková, Cheb-Svatý kříž, Olomouc, Brno, Ústí nad Labem, Jáchymov 25.8.1999 - 26.1.2018
pronájem movitých věcí 25.8.1997 - 6.12.2010
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, včetně poskytování jiných než základních služeb 25.8.1997 - 6.12.2010
provozování sázkových her v kasinu Třebíč, Pardubice, Olomouc, Ostrava, Brno, Ústí nad Labem, Domažlice, Jáchymov 1.1.1996 - 25.8.1999
obchodní živnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.1.1996 - 6.12.2010
směnárny 1.1.1996 - 6.12.2010
provozování výherních hracích automatů 1.1.1996 - 26.1.2018

vedení firmy CARE BRNO,a.s. v likvidaci

Statutární orgán CARE BRNO,a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: Společnost jedná svými orgány anebo za ni jednají zástupci. Za společnost se podepisuje tak, že k znění obchodního jména společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv člen představenstva. 1.1.1996
předseda představenstva Mgr. Zdeněk Šigut 1.1.1996 - 25.8.1997
Adresa: Sušilova 835 , Újezd u Brna 664 53
místopředsedkyně představenstva Dagmar Bílková 1.1.1996 - 25.8.1997
Adresa: Dědická 1021/28 , Brno 627 00
člen představenstva JUDr. Jindřich Číž 1.1.1996 - 25.8.1997
Adresa: Jírovcova 540/3 , Brno 623 00
místopředsedkyně představenstva Bc. Dagmar Bílková 25.8.1997 - 22.2.2006
Zánik členství 18.10.2004
Zánik funkce 18.10.2004
Adresa: Dědická 1021/28 , Brno 627 00
předseda představenstva Mgr. Zdeněk Šigut 25.8.1997 - 9.2.2011
Zánik členství 18.1.2007
Zánik funkce 18.1.2007
Adresa: Sušilova 835 , Újezd u Brna 664 53
člen představenstva Jan Černý 25.8.1997 - 9.2.2011
Zánik členství 9.9.1999
Adresa: Podešvova 266 , Sokolnice 664 52

Dozorčí rada CARE BRNO,a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
člen JUDr. Ladislav Brož 1.1.1996 - 26.11.1996
Adresa: V olšinách 889/40 , Praha 100 00
předseda Ing. Pavel Dvořák 1.1.1996 - 25.8.1997
Adresa: Korunní 1075/105 , Praha 130 00
člen Pavel Ščevlík 1.1.1996 - 25.8.1997
Adresa: Phářkova 22 , Liberec Česká republika
člen Ing. Pavel Škobis 1.1.1996 - 25.8.1997
Adresa: 134 , Třebušín 412 01
člen Pavel Ščevlík 25.8.1997 - 26.1.1999
Adresa: Phářkova 22 , Liberec Česká republika
člen Ing. Miroslav Purkyně 25.8.1997 - 26.1.1999
Adresa: U Sluncové 602/11 , Praha 186 00
člen Mgr. Luboš Vaněk 26.1.1999 - 25.8.1999
Adresa: Golfová 939/15 , Praha 102 00
člen Ing. Jaromír Gajda 25.8.1999 - 16.7.2005
Vznik funkce 6.8.1999
Zánik funkce 6.11.2002
Adresa: Lamblova 47/38 , Olomouc 779 00
předseda Ing. Pavel Škobis 25.8.1997 - 3.5.2008
Zánik členství 1.4.2001
Zánik funkce 1.4.2001
Adresa: 134 , Třebušín 412 01
člen JUDr. František Fojtík 26.11.1996 - 9.2.2011
Zánik členství 18.1.2008
Adresa: Mezivrší 1446/29 , Praha 147 00

Likvidace CARE BRNO,a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: Za společnost v likvidaci jedná a podepisuje likvidátor. 31.7.2007
Jméno Mgr. Zdeněk Divácký 16.3.2016
Adresa: Nová Čtvrť 284 , Bořitov 679 21
Jméno Mgr. Zdeněk Divácký 31.7.2007 - 19.11.2015
Adresa: Markéty Kuncové 3698/3 , Brno 615 00
Jméno Mgr. Zdeněk Divácký 19.11.2015 - 16.3.2016
Adresa: Nová Čtvrť 284 , Bořitov 679 21

Sbírka Listin CARE BRNO,a.s. v likvidaci

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1772/SL 16 insolvenční rozhodnutí -odmítá se Krajský soud v Brně 24.3.2009 2.10.2009 4
B 1772/SL 15 insolvenční rozhodnutí -zahájení Krajský soud v Brně 18.3.2009 24.3.2009 1
B 1772/SL 14 ostatní -usn. ust. likvidátora Krajský soud v Brně 27.6.2007 13.8.2007 3
B 1772/SL 13 ostatní -zápis z jed. mim. VH Krajský soud v Brně 18.10.2004 27.2.2006 4
B 1772/SL 12 účetní závěrka 2003 Krajský soud v Brně 15.6.2004 16.7.2004 38
B 1772/SL 11 účetní závěrka 2002 Krajský soud v Brně 27.6.2004 16.7.2004 17
B 1772/SL 9 ostatní -dohoda o započtení Krajský soud v Brně 15.6.2001 7.1.2004 7
B 1772/SL 8 ostatní -sml. o upsání akcií Krajský soud v Brně 15.6.2001 7.1.2004 14
B 1772/SL 7 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Brně 27.6.2002 22.8.2002 54
B 1772/SL 6 notářský zápis VH Krajský soud v Brně 31.5.2001 2.11.2001 26
B 1772/SL 5 notářský zápis - VH, pozvánka, stanovy Krajský soud v Brně 22.12.1998 4.3.1999 15
B 1772/SL 4 notářský zápis - dohoda akcionářů Krajský soud v Brně 1.12.1998 7.1.1999 2
B 1772/SL 3 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 9.1.1998 10.3.1998 13
B 1772/SL 2 ostatní - ČP +podpisový vzor Krajský soud v Brně 27.8.1997 10.3.1998 1
B 1772/SL 1 notářský zápis - VH, stanovy Krajský soud v Brně 9.6.1997 10.3.1998 14

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje CARE BRNO, a.s. v likvidaci

IČO (identifikační číslo) 63485524
Jméno CARE BRNO, a.s. v likvidaci
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 18.3.1996
Celkový počet živností: 5

Sídlo CARE BRNO, a.s. v likvidaci

Živnosti a provozovny CARE BRNO, a.s. v likvidaci

Živnost č. 1 Směnárenská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.3.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.3.1996
Zánik oprávnění 15.1.2018

Živnost č. 3 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.1.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, včetně poskytování jiných než základních služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.6.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Pronájem movitých věcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.6.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje CARE BRNO,a.s. v likvidaci

IČO: 63485524
Firma: CARE BRNO,a.s. v likvidaci
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-střed
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1996

Sídlo CARE BRNO,a.s. v likvidaci

Sídlo: Nádražní 681/2, Brno 602 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří
tracking image