Firma CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s. IČO 04113721


CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s. (04113721) je Akciová společnost. Sídlí na adrese náměstí 14. října 642/17, Praha 150 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 5. 2015 a je stále aktivní. CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s. na Justice.cz

Výpis dat pro CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 20649
IČO (identifikační číslo osoby) 04113721
Jméno CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 26.5.2015
Jediný akcionář rozhodl v působnosti valné hromady dne 12.6.2019 o zvýšení základního kapitálu takto: Základní kapitál Společnosti se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) ze stávající částky 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) na částku 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun česk ých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií Společnosti; emisní kurs všech dříve upsaných akcií Společnosti je zcela splacen. Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno úpisem nových 100 (slovy: jedno sto) kusů listinných kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), vydaných jako cenné papíry na jméno. Jediný akcionář Společnosti se vzdal přednostního práva na upisování akcií před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu. Všech nových 100 (slovy: jedno sto) kusů kmenových akcií bude upsáno uzavřením smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 479 ZOK (dále také jako Smlouva), a to předem určenými zájemci takto: 1) Olga Rühle, nar. 28.5.1972, bydlištěm Havelská 517/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, upíše 5 (slovy: pět) kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), vydaných jako cenné papíry na jméno. Celková výše emisního kursu všech tímto zájemcem upisovaných akcií činí 1.500.000,- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých); 2) Roman Hvězda, nar. 27.8.1971, bydlištěm Za Humny 209, 664 83 Domašov, okr. Brno-venkov, upíše 11 (slovy: jedenáct) kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), vydaných jako cen né papíry na jméno. Celková výše emisního kursu všech tímto zájemcem upisovaných akcií činí 3.300.000,- Kč (slovy: tři miliony tři sta tisíc korun českých); 3) František Pokorný, nar. 17.5.1975, bydlištěm Sušilova 2058/5, 680 01 Boskovice, okr. Blansko, upíše 8 (slovy: osm) kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), vydaných jako cen né papíry na jméno. Celková výše emisního kursu všech tímto zájemcem upisovaných akcií činí 2.400.000,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta tisíc korun českých); 4) Kateřina Jursíková, nar. 25.1.1985, bydlištěm Do Zátiší 335/8, Lysolaje, 165 00 Praha 6, upíše 38 (slovy: třicet osm) kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), vydaných jako cenné papíry na jméno. Celková výše emisního kursu všech tímto zájemcem upisovaných akcií činí 11.400.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů čtyři sta tisíc korun českých); 5) Emil Šťáva, nar. 9.12.1966, bydlištěm Dubnická 477/22, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5, upíše 38 (slovy: třicet osm) kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), vydaných jako cen né papíry na jméno. Celková výše emisního kursu všech tímto zájemcem upisovaných akcií činí 11.400.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů čtyři sta tisíc korun českých). Žádné akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 ZOK. Žádné akcie neupíše obchodník s cennými papíry. Přednostní právo na upisování akcií nebylo vyloučeno ani omezeno. Konec upisovací lhůty, tj. lhůty pro uzavření smlouvy o upsání akcií ze strany předem určených zájemců se stanoví na 30.9.2019 (třicátého září roku dvoutisícíhodevatenáctého). Emisní kurs nových upisovaných akcií bude tvořen součtem jmenovité hodnoty nově vydávaných akcií, tj. částkou 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) na jednu akcii, a emisního ážia ve výši 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) na jednu akcii. C elková výše emisního kursu všech upisovaných akcií činí 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých). Účtem pro splacení emisního kursu upisovaných akcií Společnosti je bankovní účet Společnosti zřízený u České spořitelny, a.s., č. ú.: 6082852/0800. Konec lhůty pro splacení celého emisního kursu upisovaných akcií Společnosti se stanoví na 30.10.2020 (třicátého října roku dvoutisícíhodvacátého). Nepřipouští se upisování akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu Společnosti. Nepřipouští se možnost započtení pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. 19.6.2019
Jediný akcionář rozhodl v působnosti valné hromady dne 26.9.2016 o zvýšení základního kapitálu takto: 1) Základní kapitál společnosti CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s. se zvyšuje o částku 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) na celkovou novou výši základního kapitálu 30.000.000,- Kč (třicet milionů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2) Zvýšení základního kapitálu společnosti CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s. bude provedeno úpisem 100 ks (slovy jednosto kusů) nových kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českýc h). Akcie budou vydány jako listinné cenné papíry. Akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky. 3) Vzhledem k tomu, že se jediný akcionář Mgr. Pavel Bodlák vzdal svého přednostního práva na upisování akcií ve smyslu § 490 zákona o obchodních korporacích, bude všech 100 ks (slovy jednosto kusů) nových kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jed né akcie 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) upsáno předem určeným zájemcem - jediným akcionářem společnosti - Mgr. Pavlem Bodlákem, dat. nar. 15.9.1967, bydlištěm Peroutkova 23, Praha 5, PSČ 150 00. 4) Úpis bude proveden uzavřením smlouvy o upsání akcií ve smyslu § 479 zákona o obchodních korporacích mezi společností CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s. a předem určeným zájemcem Mgr. Pavlem Bodlákem. 5) Konec upisovací lhůty, tj. lhůty pro uzavření smlouvy o upsání akcií ze strany předem určeného zájemce se stanoví na 26.11.2016 (dvacátéhošestého listopadu roku dvoutisícíhošestnáctého). 6) Emisní kurs nových upisovaných akcií je stejný jako jmenovitá hodnota upisovaných akcií, a je stanoven ve výši 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) na jednu akcii. Celková výše emisního kursu všech upisovaných akcií činí 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) a musí být splacena peněžitým vkladem upisovatele. 7) Celý emisní kurs upsaných akcí musí být upisovatelem splacen peněžitým vkladem do 26.11.2016 (dvacátéhošestého listopadu roku dvoutisícíhošestnáctého), a to na účet č.ú. 6082852/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s. 27.9.2016
Jediný akcionář rozhodl v působnosti valné hromady dne 15. 10. 2015 o zvýšení základního kapitálu takto: a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 8.000.000,- Kč (slovy: osm milionů korun českých) na celkovou novou výši základního kapitálu 20.000.000,- Kč (dvacet milionů korun českých), s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad nebo pod částku n avrhovaného zvýšení základního kapitálu b) zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno úpisem 80 ks (slovy: osmdesáti kusů) nových kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), akcie ani jejich část nebudou upsány na zá kladě veřejné nabídky, c) vzhledem k tomu, že se jediný akcionář Společnosti vzdal přednostního práva na upisování akcií ve smyslu § 490 zákona o obchodních korporacích, bude všech 80 ks (slovy: osmdesát kusů) nových kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100 .000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) upsáno předem určeným zájemcem - jediným akcionářem Společnosti - Mgr. Pavlem Bodlákem, dat. nar. 15. 9. 1967, bydlištěm Peroutkova 23, Praha 5, PSČ 150 00, d) úpis akcií bude proveden uzavřením smlouvy o upsání akcií ve smyslu § 479 zákona o obchodních korporacích mezi Společností a předem určeným zájemcem - jediným akcionářem Společnosti, e) konec upisovací lhůty, tj. lhůty pro uzavření smlouvy o upsání akcií ze strany předem určeného zájemce se stanoví na 15.12.2015 (patnáctého prosince roku dvoutisícíhopatnáctého), f) emisní kurs nových upisovaných akcií je stejný jako jmenovitá hodnota upisovaných akcií, a je stanoven ve výši 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) na jednu akcii, celková výše emisního kursu všech upisovaných akcií činí 8.000.000,- Kč (osm mil ionů korun českých) a musí být splacena peněžitým vkladem upisovatele, g) celý emisní kurs upsaných akcií musí být upisovatelem splacen peněžitým vkladem do 15.12.2015 (patnáctého prosince roku dvoutisícíhopatnáctého), a to na účet č.ú. 6082852/0800, vedený u České spořitelny, a.s. 15.12.2015

Aktuální kontaktní údaje CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s.

Kapitál CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s.

zakladni jmění 30 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.9.2016
zakladni jmění 20 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.12.2015 - 27.9.2016
zakladni jmění 12 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 26.5.2015 - 15.12.2015

Akcie CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 300 27.9.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 200 15.12.2015 - 27.9.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 120 26.5.2015 - 15.12.2015

Sídlo CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa náměstí 14. října 642/17 , Praha 150 00 26.5.2015

Předmět podnikání CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s.

Platnost údajů od - do
Činnost investiční společnosti v rozsahu dle povolení České národní banky. 26.5.2015

vedení firmy CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s.

Statutární orgán CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, ostatní členové představenstva zastupují společnost pouze společně s předsedou nebo místopředsedou představenstva. V souladu s § 164 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku je osobou pověřenou právním jednáním vůči zaměstnancům společnosti předseda představenstva - Mgr. Pavel Bodlák, pro případ nemožnosti pověřeného člena představenstva takto právně jednat je jeho náhradníkem místopředseda představenstva - Ing. Emil Šťáva. 16.5.2016
Za společnost jedná a podepisuje buď samostatně předseda představenstva, nebo společně dva členové představenstva. V souladu s § 164 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku je osobou pověřenou právním jednáním vůči zaměstnancům společnosti předseda představenstva - Mgr. Pavel Bodlák, pro případ nemožnosti pověřeného člena představenstva takto právně jednat je jeho náhradníkem místopředseda představenstva - Ing. Emil Šťáva. 15.12.2015 - 16.5.2016
Za společnost jedná a podepisuje buď samostatně předseda představenstva, nebo společně dva členové představenstva. 12.6.2015 - 15.12.2015
Za společnost jednají a podepisují společně buď předseda představenstva a jakýkoli další člen představenstva, nebo místopředseda a jakýkoli další člen představenstva. 26.5.2015 - 12.6.2015
předseda představenstva Mgr. Pavel Bodlák 26.5.2015
Vznik členství 26.5.2015
Vznik funkce 26.5.2015
Adresa: Peroutkova 1762/23 , Praha 150 00
místopředseda představenstva Ing. Emil Šťáva 12.6.2015
Vznik členství 26.5.2015
Vznik funkce 26.5.2015
Adresa: Dubnická 477/22 , Praha 159 00
místopředseda představenstva Ing. Emil Šťáva 26.5.2015 - 12.6.2015
Vznik členství 26.5.2015
Vznik funkce 26.5.2015
Adresa: Dubnická 477/22 , Praha 159 00
člen představenstva Ing. Miroslav Najman 26.5.2015 - 12.6.2015
Vznik členství 26.5.2015
Adresa: Na Šmukýřce 934/1 , Praha 150 00
místopředseda představenstva Ing. Vít Vařeka 26.5.2015 - 16.5.2016
Vznik členství 26.5.2015
Zánik členství 13.5.2016
Vznik funkce 26.5.2015
Zánik funkce 13.5.2016
Adresa: Nad Ryšánkou 2039/13 , Praha 147 00
člen představenstva Ing. Miroslav Najman 12.6.2015 - 16.5.2016
Vznik členství 26.5.2015
Zánik členství 13.5.2016
Adresa: Na Šmukýřce 934/1 , Praha 150 00
člen představenstva Pierre Bose 16.5.2016 - 3.9.2018
Vznik členství 13.5.2016
Zánik členství 31.8.2018
Adresa: Hofstrasse 128 , 8044 Curych Švýcarská konfederace

Dozorčí rada CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Marketa Valentová 17.2.2019
Vznik členství 30.11.2015
Vznik funkce 30.11.2015
Adresa: Na dlouhém lánu 507/44 , Praha 160 00
předseda dozorčí rady Kateřina Dymáková 19.3.2019
Vznik členství 26.5.2015
Vznik funkce 12.3.2019
Adresa: Újezd 400/37 , Praha 118 00
člen dozorčí rady Ivana Váňová 26.5.2015 - 15.12.2015
Vznik členství 26.5.2015
Zánik členství 30.11.2015
Zánik funkce 30.11.2015
Adresa: Nad Akcízem 1033/3 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Kateřina Dymáková 26.5.2015 - 23.11.2018
Vznik členství 26.5.2015
Adresa: Újezd 400/37 , Praha 118 00
člen dozorčí rady Marketa Valentová 15.12.2015 - 17.2.2019
Vznik členství 30.11.2015
Vznik funkce 30.11.2015
Adresa: K Červenému vrchu 225/13 , Praha 160 00
předseda dozorčí rady Manuela Bodláková 26.5.2015 - 19.3.2019
Vznik členství 26.5.2015
Zánik členství 12.3.2019
Vznik funkce 26.5.2015
Zánik funkce 12.3.2019
Adresa: Peroutkova 1762/23 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Kateřina Dymáková 23.11.2018 - 19.3.2019
Vznik členství 26.5.2015
Adresa: Újezd 409/19 , Praha 118 00

Sbírka Listin CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 20649/SL 6 notářský zápis [NZ 546/2015] Městský soud v Praze 15.10.2015 9.12.2015 13.1.2016 5
B 20649/SL 5 ostatní rozhod. jed. akci. Městský soud v Praze 30.11.2015 9.12.2015 13.1.2016 1
B 20649/SL 4 notářský zápis [NZ 279/2015] Městský soud v Praze 12.6.2015 10
B 20649/SL 3 notářský zápis [NZ 184/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.4.2015 20.5.2015 29.5.2015 30
B 20649/SL 2 notářský zápis [NZ 115/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.3.2015 20.5.2015 29.5.2015 4
B 20649/SL 1 notářský zápis [NZ 421/2014], stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.6.2014 20.5.2015 29.5.2015 29

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s.

IČO: 04113721
Firma: CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 5
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Pomocné finanční instituce soukromé národní
Datum vzniku: 26.5.2015

Sídlo CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s.

Sídlo: náměstí 14. října 642/17, Praha 150 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Správa fondů
tracking image