Firma CAP - UNION, a.s. IČO 44017693


CAP - UNION, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

CAP - UNION, a.s. (44017693) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Opletalova 958/27, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 12. 1991 a je stále aktivní. CAP - UNION, a.s. má více provozoven a tři živnosti.

Jako zdroj dat o CAP - UNION, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o CAP - UNION, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o CAP - UNION a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro CAP - UNION, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje CAP - UNION, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 1964
IČO (identifikační číslo osoby) 44017693
Jméno CAP - UNION, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 12.12.1991
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 10.9.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 10.9.2014 - 6.3.2018
Počet členů dozorčí rady: 1 10.9.2014 - 6.3.2018
Usnesení mimořádné valné hromady konané dne 7.11.2008: Mimořádná valná hromada společnosti Z-group a.s. - určuje, na základě údajů listiny přítomných akcionářů na této mimořádné valné hromadě a na základě prohlášení o vlastnictví akcií ze dne 7.11.2008 (den konání VH), že JUDr. Ing. Zdeněk Zemek, r.č. 510713/122, bytem Vlčnov 1037, je hlavním akcionářem sp olečnosti Z-group a.s. se sídlem Praha 1, Opletalova 27, PSČ 110 00, IČ 44017693, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1964, s podílem na hlasovacích právech a základním kapitálu společnosti Z-group a.s. ve výši 9 0%, neboť je vlastníkem akcií vydaných touto společností o souhrnné jmenovité hodnotě 4,500.000,- Kč (slovy čtyři miliony pět set tisíc korun českých), což z celkového základního kapitálu ve výši 5,000.000,- Kč (slovy pět milionů korun českých) činí 90%, a tedy že JUDr. Ing. Zdeněk Zemek je osobou oprávněnou k přechodu vlastnického práva k akciím menšinových akcionářů dle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku, zejména podle ustanovení § 183i odst.3 obchodního zákoníku. - schvaluje předložený návrh usnesení a rozhoduje o přechodu všech ostatních akcií na hlavního akcionáře, tj. o přechodu akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů s výjimkou hlavního akcionáře, takto: všechny kmenové akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé jedné á 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů) přecházejí na hlavního akcionáře JUDr. Ing. Zdeňka Zemka, r.č. 510713/122, bytem Vlčnov 1037, za podmínek stanovených ustanoveními §§ 183i až 183n obchodního zákoníku, přičemž vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. - určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že ve lhůtě do třiceti dnů od předání akcií společnosti Z-group a.s. podle § 183l odst.5 a 6 obchodního zákoníku bude oprávněným osobám (akcionářům nebo zástavním věřitelům) vyplaceno protiplnění určené hlavn ím akcionářem v souhladu s ustanovením § 183j odst.6 obchodního zákoníku na částku 1,252.865,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě padesát dva tisíc osm set šedesát pět korun českých) za každou jednu kmenovou akcii na majitele v listinné podobě o jmenovité ho dnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), ohledně jehož přiměřenosti odkazuje hlavní akcionář na znalecký posudek č. 0911/08 vypracovaný dne 30.9.2008 společností PROSCON, s.r.o., ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost v oboru ekono mika, se sídlem Praha 4, Na Zlatnici 13, IČ 49356381, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19831. 3.4.2009 - 9.12.2009
Mezi společností Z - group a.s. a společností Fotbal Invest Group s.r.o., IČ: 256 18 628, se sídlem Praha 1, Opletalova 27, PSČ 110 00 došlo ke sloučení; zanikající společností v důsledku této fúze je společnost Fotbal Invest Group s.r.o. Na společnost Z - group a.s. jakožto společnost nástupnickou přešlo v důsledku fúze jmění zanikající společnosti, tj. společnosti Fotbal Invest Group s.r.o., IČ: 256 18 628, se sídlem Praha 1, Opletalova 27, PSČ 110 00. 1.11.2008
Náhradní valná hromada společnosti Z-group a.s. se sídlem Praha1, Opletalova 27, IČ: 44017693 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti Z-group a.s.. Společnost Z-group a.s. se sídlem praha 1, Opletalova 27, I%C 44017693 zvyšuje základní kapitál. Základní kapitál se zvyšuje o částku 4,000.000,-Kč ( slovy: čtyři miliony korun českých) s tím, že upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Druh, podoba, forma a počet a jmenovitá hodnota upisovaných akcií: Kmenové, listinné, na majitele, 40 ks akcií po 100.000,-Kč ( slovy: sto tisíc korun českých) jmenovité hodnoty. Místo a lhůta pro vykonání přednostního práva podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku: Sídlo společnosti, do 20 dnů od patnáctého kalendářního dne následujícího po zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro vykonání přednostn ího práva podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku bude oznámen akcionářům společnosti v deníku Hospodářské noviny. Podíl na jedné nové akcii připadající na jednu dosavadní akcii se jmenovitou hodnotou 100.000,-Kč (slovy: stotisíc korun českých) Na jednu dosavadní akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč ( slovy: sto tisíc korun českých) lze upsat 4 nové akc ie ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč ( slovy: sto tisíc korun českých). Jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva: 100.000,-Kč ( slovy sto tisíc korun českých), kmenové, na majitele, listinné, 100.000,-Kč ( slovy sto tisíc korun českých). Jedna polovina akcií, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, bude nabídnuta panu Zdeňku Zemkovi, r.č. 740311/4609, bytem Vlčnov 1037, PSČ 687 61 a druhá polovina akcií, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, bude nabídnuta panu Alexandu Zemkovi, r.č. 740311/4620, bytem Zlín, Vršava 4469, PSČ 760 01. Místa a lhůta pro upisování akcií bez přednostního práva s uvedením, jak bude upisovateli oznámen počátek běhu této lhůty, a emisní kurs takto upisovaných akcií: Sídlo společnosti, do 20ti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií určeném u zájemci, počátek běhu lhůty bude upisovateli oznámen doporučeným dopisem. Účet u banky a lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit část emisního kursu upsaných akcií: Účet vedený u GE Money Bank, a.s., se sídlem Praha 4, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 140 28, č.ú. 178094286, upisovatel je povinen splatit 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií do šesti měsíců ode dne úpisu akcií ( uzavření smlouvy o upsání akcií), zbytek jmenov ité hodnoty upsaných akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději do jednoho roku ode dne úpisu akcií ( uzavření smlouvy o upsání akcií). Představenstvo společnosti je povinno podle ust. § 203 odst. 4 obchodního zákoníku ve lhůtě do třiceti dnů od usnesení náhradní valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení náhradní valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí náhradní valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 9.3.2007 - 19.9.2007
Způsob zřízení: Zakladatelskou smlouvou o založení akciové společnosti ze dne 27.11.1991, jednorázově podle § 25 zák.č. 104/1990 Sb. 12.12.1991

Aktuální kontaktní údaje CAP - UNION, a.s.

Kapitál CAP - UNION, a.s.

zakladni jmění 5 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.7.2008
zakladni jmění 5 000 000 Kč
Splaceno 60%
Platnost od - do 19.9.2007 - 18.7.2008
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.5.1994 - 19.9.2007
zakladni jmění 100 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.12.1991 - 4.5.1994

Akcie CAP - UNION, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 50 10.9.2014
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 50 19.9.2007 - 10.9.2014
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 10 9.3.2007 - 19.9.2007
Akcie na majitele 100 000 Kč 10 22.8.2006 - 9.3.2007
Akcie na majitele 100 000 Kč 10 25.1.2000 - 22.8.2006
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 000 4.5.1994 - 25.1.2000
Akcie na majitele 1 000 Kč 100 12.12.1991 - 4.5.1994

Sídlo CAP - UNION, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Opletalova 958/27 , Praha 110 00 10.9.2014
Adresa Opletalova 958/27 , Praha 110 00 9.3.2007 - 10.9.2014
Adresa Opletalova 958/27 , Praha 110 00 2.9.1998 - 9.3.2007
Adresa Na kopanině 1880/6 , Praha 182 00 6.10.1992 - 2.9.1998
Adresa Na Kopci 649/19 , Rohatec 696 01 12.12.1991 - 6.10.1992

Předmět podnikání CAP - UNION, a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 10.3.2009
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 6.9.2007
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 6.9.2007
zastupování v celním řízení 6.9.2007 - 10.3.2009
grafické a kresličské práce 6.9.2007 - 10.3.2009
provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody 6.9.2007 - 10.3.2009
zprostředkování obchodu a služeb 6.9.2007 - 10.3.2009
velkoobchod 6.9.2007 - 10.3.2009
správa a údržba nemovitostí 6.9.2007 - 10.3.2009
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 6.9.2007 - 10.3.2009
kopírovací práce 6.9.2007 - 10.3.2009
zpracování dat, služby databank, správa sítí 6.9.2007 - 10.3.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 6.9.2007 - 10.3.2009
činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky 6.9.2007 - 10.3.2009
reklamní činnost a marketing 6.9.2007 - 10.3.2009
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 6.9.2007 - 10.3.2009
překladatelská a tlumočnická činnost 6.9.2007 - 10.3.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 6.9.2007 - 10.9.2014
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 14.3.1997 - 6.8.2004
činnost organizačních a ekonomických poradců 4.5.1994 - 6.9.2007
činnost účetních poradců 4.5.1994 - 6.9.2007
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 4.5.1994 - 6.9.2007
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu 4.5.1994 - 6.9.2007
realitní kancelář 4.5.1994 - 10.3.2009
metodické řízení, poradenství, konzultační činnost a vlastní zpracování v oblastech finančních, daňových, účetních, mzdových, personálních, statistických a jim příbuzných agend 6.10.1992 - 2.8.1996
nákup, nájem, pronájem, prodej, opravy, údržba a servis věcí movitých a nemovitých včetně jejich leasingu, franchisingu, factoringu, 12.12.1991 - 4.5.1994
konzultační, obstaravatelské, informační a zprostředkovatelské služby, 12.12.1991 - 4.5.1994

vedení firmy CAP - UNION, a.s.

Statutární orgán CAP - UNION, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná představenstvo. Společnost zastupuje samostatně člen představenstva. 10.9.2014
Společnost jedná statutárním orgánem, jímž je představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva. Společnost písemně zavazují společně všichni členové představenstva nebo společně dva členové představenstva anebo samostatně předseda představenstva. 9.3.2007 - 10.9.2014
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, v celém rozsahu představenstvo a to každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva společnosti nebo dva členové představenstva. 2.9.1998 - 9.3.2007
Podepisování: K názvu společnosti připojí svůj podpis a) všichni členové představenstva b) jeden nebo několik členů představenstva, kteří k tomu byli představenstvem písemně zmocněni c) předseda představenstva d) ředitel společnosti. 6.10.1992 - 2.9.1998
Podepisování: K názvu společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva nebo jeden nebo několik členů představenstva, kteří k tomu byli představenstvem písemně zmocněni. 12.12.1991 - 6.10.1992
člen představenstva Ing. Přemysl Kubát 6.3.2018
Vznik členství 1.3.2018
Adresa: Palackého 467 , Jirkov 431 11
předseda představenstva Arnold Santus 12.12.1991 - 4.5.1994
Adresa: Pujmanové 1556/20 , Praha 140 00
člen představenstva Josef Šálek 12.12.1991 - 4.5.1994
Adresa: Fűrnbergova 322 , Praha 10 Česká republika
člen představenstva ing. Vladimíra Sochorová 12.12.1991 - 4.5.1994
Adresa: Na Maninách 1425/27 , Praha 170 00
předseda představenstva ing. Petr Kubát 4.5.1994 - 2.9.1998
Adresa: náměstí Jiřího z Lobkovic 2246/8 , Praha 130 00
člen představenstva Mgr. Arnold Santus 4.5.1994 - 2.9.1998
Adresa: Pujmanové 1556/20 , Praha 140 00
člen představenstva ing. Rudolf Kopecký CSc. 4.5.1994 - 2.9.1998
Adresa: Kostelní 1291/38 , Praha 170 00
Jméno JUDr. Ing. Zdeněk Zemek 2.9.1998 - 20.4.1999
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
Jméno Ing. Hubert Čížek CSc 2.9.1998 - 9.3.2007
Adresa: Augustinova 2075/9 , Praha 148 00
Jméno Ladislav Bednařík 2.9.1998 - 9.3.2007
Adresa: Sídl. Olšava 2213 , Uherský Brod 688 01
předseda představenstva JUDr. Ing. Zdeněk Zemek 20.4.1999 - 9.3.2007
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
předseda představenstva JUDr. Ing. Zdeněk Zemek 9.3.2007 - 9.2.2012
Vznik členství 14.1.2007
Zánik členství 7.12.2011
Vznik funkce 19.1.2007
Zánik funkce 7.12.2011
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
člen představenstva Zdeněk Zemek 9.3.2007 - 9.2.2012
Vznik členství 14.1.2007
Zánik členství 7.12.2011
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
člen představenstva Alexandr Zemek 9.3.2007 - 9.2.2012
Vznik členství 14.1.2007
Zánik členství 7.12.2011
Adresa: Vršava 4469 , 760 01 Zlín Česká republika
předseda představenstva Ing. Kateřina Čapková 9.2.2012 - 10.9.2014
Vznik členství 7.12.2011
Zánik členství 27.6.2014
Vznik funkce 7.12.2011
Zánik funkce 27.6.2014
Adresa: Husitská 267 , Kunovice 686 04
člen představenstva Ing. Jana Javorská 9.2.2012 - 10.9.2014
Vznik členství 7.12.2011
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: Trnková 430 , Uherské Hradiště 686 05
člen představenstva Patrik Večerka 9.2.2012 - 10.9.2014
Vznik členství 7.12.2011
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: Velehradská 1438 , Staré Město 686 03
člen představenstva Ing. Yvetta Škubalová 10.9.2014 - 12.10.2016
Vznik členství 27.6.2014
Zánik členství 19.8.2016
Adresa: Slunečná 4559 , Zlín 760 05
člen představenstva Ing. Vlastimil Semela 12.10.2016 - 6.3.2018
Vznik členství 20.8.2016
Zánik členství 1.3.2018
Adresa: Školní 946 , Luhačovice 763 26

Dozorčí rada CAP - UNION, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Miloslav Sieber 6.3.2018
Vznik členství 1.3.2018
Adresa: Kyjická 4755 , Chomutov 430 04
člen dozorčí rady ing. Ivo Jauris 4.5.1994 - 2.9.1998
Adresa: Komenského 1517 , 251 01 Říčany Česká republika
člen dozorčí rady Drahomír Jedlička 4.5.1994 - 2.9.1998
Adresa: Kostelní 1291/38 , Praha 170 00
člen dozorčí rady Josef Šálek 4.5.1994 - 2.9.1998
Adresa: Ravennská 322 , Praha 109 00
Jméno Alexandr Zemek 2.9.1998 - 25.1.2000
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
Jméno Jaroslava Sadílková 2.9.1998 - 9.3.2007
Adresa: Nivnická 1697 , 687 62 Dolní Němčí Česká republika
Jméno Zdeněk Zemek 2.9.1998 - 9.3.2007
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
člen Ing. Petr Přidal 25.1.2000 - 9.3.2007
Adresa: Janského 2440/9 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Ing. Antonín Smetka 9.3.2007 - 3.4.2009
Vznik členství 14.1.2007
Zánik členství 20.6.2008
Adresa: 105 , Kozojídky 696 63
člen dozorčí rady Ladislav Bednařík 9.3.2007 - 9.2.2012
Vznik členství 14.1.2007
Zánik členství 7.12.2011
Adresa: Sídl. Olšava 2213 , Uherský Brod 688 01
člen dozorčí rady Ing. Hubert Čížek 9.3.2007 - 9.2.2012
Vznik členství 14.1.2007
Zánik členství 7.12.2011
Adresa: Augustinova 2075/9 , Praha 148 00
člen dozorčí rady Jiří Slabyhoud 15.2.2010 - 9.2.2012
Vznik členství 20.11.2009
Zánik členství 30.11.2011
Adresa: 17. listopadu 4567 , Chomutov 430 04
člen dozorčí rady Bc. Jiří Dvořák 9.2.2012 - 10.9.2014
Vznik členství 7.12.2011
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: Kovářská 1523 , Strážnice 696 62
člen dozorčí rady Lenka Balunová 9.2.2012 - 10.9.2014
Vznik členství 7.12.2011
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: 273 , Racková 760 01
člen dozorčí rady Věra Křivdová 9.2.2012 - 10.9.2014
Vznik členství 7.12.2011
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: 1030 , Vlčnov 687 61
člen dozorčí rady Zuzana Zemková 10.9.2014 - 6.3.2018
Vznik členství 27.6.2014
Zánik členství 1.3.2018
Adresa: 41 , Vlčnov 687 61

Sbírka Listin CAP - UNION, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1964/SL 40 účetní závěrka [2011], zpráva auditora za rok 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 19.12.2014 8.1.2015 18
B 1964/SL 39 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2012 Městský soud v Praze 31.12.2012 19.12.2014 8.1.2015 24
B 1964/SL 38 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2013 Městský soud v Praze 31.12.2013 19.12.2014 8.1.2015 30
B 1964/SL 36 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 7.12.2011 15.2.2012 1
B 1964/SL 35 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 7.12.2011 15.2.2012 2
B 1964/SL 34 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.8.2011 15.2.2012 27
B 1964/SL 33 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 25.1.2012 27.1.2012 32
B 1964/SL 32 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 25.1.2012 27.1.2012 37
B 1964/SL 31 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 25.1.2012 27.1.2012 36
B 1964/SL 30 notářský zápis NZ 170/2011 Městský soud v Praze 23.6.2011 25.8.2011 2
B 1964/SL 29 notářský zápis, posudek znalce č.0911/08//30.9.08/-NZ312/08 Městský soud v Praze 14.11.2008 8.4.2009 62
B 1964/SL 28 ostatní - záp. ze zased.představenstva Městský soud v Praze 10.10.2008 8.4.2009 2
B 1964/SL 27 ostatní - zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 7.11.2008 8.4.2009 4
B 1964/SL 26 zpráva auditora +zahaj.rozvaha 1.1.08 Městský soud v Praze 1.1.2008 6.11.2008 7
B 1964/SL 25 účetní závěrka r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 6.11.2008 17
B 1964/SL 24 notářský zápis -NZ212/08-sml.o fúzi Městský soud v Praze 25.7.2008 6.11.2008 5
B 1964/SL 23 ostatní -př.k NZ205/08-náv.sml.o fúzi Městský soud v Praze 6.11.2008 5
B 1964/SL 22 notářský zápis -NZ205/08 Městský soud v Praze 25.7.2008 6.11.2008 4
B 1964/SL 21 ostatní -př.k NZ204/08-náv.sml.o fúzi Městský soud v Praze 6.11.2008 5
B 1964/SL 20 notářský zápis -NZ204/08 Městský soud v Praze 25.7.2008 6.11.2008 5
B 1964/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 9.10.2008 15.10.2008 36
B 1964/SL 18 ostatní - návrh sml.o fúzi Městský soud v Praze 23.6.2008 24.6.2008 5
B 1964/SL 17 notářský zápis -NZ21/07 Městský soud v Praze 25.1.2007 8.3.2007 4
B 1964/SL 16 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ11/07 Městský soud v Praze 18.1.2007 8.3.2007 42
B 1964/SL 15 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 17.12.2006 8.3.2007 2
B 1964/SL 14 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 19.1.2007 8.3.2007 1
B 1964/SL 13 ostatní -zápis z jed.náhradní VH Městský soud v Praze 14.1.2007 8.3.2007 7
B 1964/SL 12 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.1.2007 8.3.2007 27
B 1964/SL 11 notářský zápis -NZ230/06 Městský soud v Praze 17.12.2006 8.3.2007 2
B 1964/SL 9 ostatní -zápis z náhradní VH Městský soud v Praze 2.5.2006 5.12.2006 0
B 1964/SL 8 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ63/06 Městský soud v Praze 2.5.2006 5.12.2006 0
B 1964/SL 7 notářský zápis -NZ49/06 Městský soud v Praze 31.3.2006 5.12.2006 0
B 1964/SL 10 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 2.5.2006 5.12.2006 0
B 1964/SL 6 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 22.8.2006 22.8.2006 0
B 1964/SL 5 účetní závěrka r.2003+audit+příloha Městský soud v Praze 31.12.2003 2.6.2005 6.5.2005 17
B 1964/SL 4 účetní závěrka r.96/97/98/99/00/01/02 Městský soud v Praze 1.9.2004 27.9.2004 0
B 1964/SL 3 podpisové vzory +prohlášení-3x Městský soud v Praze 19.7.2004 1.9.2004 27.9.2004 0
B 1964/SL 2 notářský zápis Městský soud v Praze 28.7.1999 29.3.2000 0
B 1964/SL 1 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.7.1999 29.3.2000 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje CAP - UNION a.s.

IČO (identifikační číslo) 44017693
Jméno CAP - UNION a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 22.7.1992
Celkový počet živností: 21
Aktivních živností: 3

Sídlo CAP - UNION a.s.

Živnosti a provozovny CAP - UNION a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Realitní kancelář

 • Grafické práce a kresličské práce

 • Kopírovací práce

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

 • Velkoobchod

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Správa a údržba nemovitostí

 • Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

 • Zpracování dat, služby databank, správa sítí

 • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

 • Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky

 • Reklamní činnost a marketing

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.7.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Kollárova 1229, Veselí nad Moravou 698 01
Identifikační číslo provozovny 1006936581
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Grafické práce a kresličské práce

 • Kopírovací práce

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

 • Správa a údržba nemovitostí

 • Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

 • Zpracování dat, služby databank, správa sítí

 • Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky

 • Reklamní činnost a marketing

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

Zahájení provozování 5.6.2007
Provozovna č. 2
Provozovna Opletalova 958/27, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1006938311
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Překladatelská a tlumočnická činnost

Zahájení provozování 5.6.2007
Provozovna č. 3
Provozovna Rokycanská 204, Hrádek 338 42
Identifikační číslo provozovny 1006936599
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Grafické práce a kresličské práce

 • Kopírovací práce

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

 • Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

 • Zpracování dat, služby databank, správa sítí

 • Reklamní činnost a marketing

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

Zahájení provozování 5.6.2007
Provozovna č. 4
Provozovna Na kopanině 1880/6, Praha 182 00
Identifikační číslo provozovny 1008121860
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Realitní kancelář

 • Velkoobchod

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Zahájení provozování 24.7.1992
Provozovna č. 5
Provozovna Beethovenova 1269, Chomutov 430 01
Identifikační číslo provozovny 1006936611
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Kopírovací práce

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

 • Zpracování dat, služby databank, správa sítí

 • Reklamní činnost a marketing

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

Zahájení provozování 5.6.2007

Živnost č. 2 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.6.2007
Provozovna č. 1
Provozovna Kollárova 1229, Veselí nad Moravou 698 01
Identifikační číslo provozovny 1006936581
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.6.2007
Provozovna č. 2
Provozovna Rokycanská 204, Hrádek 338 42
Identifikační číslo provozovny 1006936599
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.6.2007

Živnost č. 3 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.6.2007
Provozovna č. 1
Provozovna Rokycanská 204, Hrádek 338 42
Identifikační číslo provozovny 1006936599
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.6.2007
Provozovna č. 2
Provozovna Kollárova 1229, Veselí nad Moravou 698 01
Identifikační číslo provozovny 1006936581
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.6.2007

Živnost č. 4 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.7.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Realitní kancelář

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.7.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.7.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.7.1992
Zánik oprávnění 25.11.2014

Živnost č. 8 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.7.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.6.1995
Zánik oprávnění 29.6.2005

Živnost č. 10 Zastupování v celním řízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.6.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Grafické práce a kresličské práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.6.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Překladatelská a tlumočnická činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.6.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.6.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.6.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.6.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Kopírovací práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.6.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.6.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.6.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.6.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.6.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Testování, měření, analýzy a kontroly

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.2.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán CAP - UNION a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Přemysl Kubát

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje CAP - UNION, a.s.

IČO: 44017693
Firma: CAP - UNION, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.12.1991

Sídlo CAP - UNION, a.s.

Sídlo: Opletalova 958/27, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Příprava tisku a digitálních dat
Shromažďování, úprava a rozvod vody
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Reklamní činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Ostatní vzdělávání j. n.
tracking image