Firma CAMINREAL a.s. IČO 28182642


CAMINREAL a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

CAMINREAL a.s. (28182642) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Krnská 923/9, Praha 197 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 11. 2007 a je stále aktivní. CAMINREAL a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o CAMINREAL a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o CAMINREAL a.s. na Justice.cz
Detailní informace o CAMINREAL a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro CAMINREAL a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje CAMINREAL a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 12595
IČO (identifikační číslo osoby) 28182642
Jméno CAMINREAL a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.11.2007
Počet členů statutárního orgánu: 1 28.5.2014
Počet členů správní rady: 1 28.5.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 28.5.2014
Jiří Šajna, nar. 23. 11. 1949, trvale bytem Pavlíkova 603/8, Praha 4, Kamýk, 142 00, jako jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti CAMINREAL a.s. se sídlem Praha 9, Krnská 923/9, IČ: 281 82 642, zapsané v obchodním rejstří ku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, č. vložky 12595, rozhodl dne 28. 2. 2012 o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti CAMINREAL a.s., se sídlem Praha 9, Krnská 923/9, IČ: 281 82 642, upsáním nových akcií takto: Částka, o kterou se zvyšuje základní kapitál, činí 46.800.000,- Kč (slovy čtyřicet šest milionů osm set tisíc Kč) upsáním 234 (slovy dvě stě třicet čtyři) kusů nových kmenových, nekótovaných akcií na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 2 00.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc Kč). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Jediný akcionář se zcela vzdal přednostního práva na upsání nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v roz sahu svého podílu na základním kapitálu společnosti ve smyslu § 204a odst. 7 obchodního zákoníku z důvodu posílení finanční situace a poskytnout Společnosti Nepeněžitý vklad představovaný níže specifikovanými nemovitostmi, který bude sloužit k řádnému výk onu podnikání Společnosti v rozsahu zapsaného předmětu činnost Společnosti v obchodním rejstříku, kterým je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Určuje se, že všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci jedinému akcionáři Jiří mu Šajnovi, nar. 23. 11. 1949, trvale bytem Pavlíkova 603/8, Praha 4, Kamýk, 142 00. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti.Lhůta pro upisování akcií je 30 dnů a začíná prvým dnem po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jí ž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve smyslu § 203 odstavec 4 obchodního zákoníku. Představenstvo společnosti se pověřuje, aby upisovateli zaslalo oznámení o stanovení počátku běhu lhůty pro upisování akcií a emisní kurs upisovaných akcií, a to nejpozději následující den po dni podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základní ho kapitálu do obchodního rejstříku. Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti: bytová jednotka č. 824/5 v bytovém domě č.p. 824, postaveném na pozemku parc.č. 1758, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 558 m2, vč. k bytové jednotce náležejícího spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 824 a pozemku parc.č. 1758 o ve likosti sedmtisícčtyřistaosmdesátdva dvěstepatnácttisíctřistadvacetitřetin, vše v katastrálním území Holešovice, jak zapsáno na LV č. 6679 u Katastrálního úřadu proo hlavní město Prahu, KP Praha; bytová jednotka č. 824/12 v bytovém domě č.p. 824/12 v bytovém domě č.p. 824, postaveném na pozemku parcč. 1758, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 558m2, vč. k bytové jednotce náležejícího spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 824 a pozemku parc.č. 1758 o velikosti sedmtisícšestsettřicettři dvěstěpatnácttisíctřistadvacetitřetin, vše v katastrálním území Holešovice, jak zapsáno na LV č. 6679 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, KP Praha; bytová jednotka č. 824/14 v bytovém domě č.p. 824, postaveném na pozemku parc.č. 1758, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 558m2, vč. k bytové jednotce náležejícího spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 824 a pozemku parc.č. 1758 o ve likosti sedmtisícdevětsetpadesátosm dvěstěpatnácttisíctřistadvacetitřetin, vše v katastrálním území Holešovice, jak zapsáno na LV č. 6679 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, KP Praha; bytová jednotka č. 824/18 v bytovém domě č.p. 824, postaveném na pozemku parcč. 558m2, vč. k bytové jednotce náležejícího spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 824 a pozemku parc.č. 1758 o velikosti sedmtisícčtyřistaosmdesátjedna dvěs těpatnácttisíctřistadvacetitřetin, vše zapsáno v katastrálním území Holešovice, jak zapsáno na LV č. 6679 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, KP Praha; bytová jednotka č. 824/19 v bytovém domě č.p. 824, postaveném na pozemku parc.č. 1758, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 558m2, vč. k bytové jednotce náležejícího spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 824 a pozemku parc.č. 1758 o ve likosti desettisíctřistašedesátosm dvěstěpatnácttisíctřistadvacetitřetin, vše v katastrálním území Holešovice, jak zapsáno na LV č. 6679 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, KP Praha; bytová jednotka č. 1100/1 v bytovém domě č.p. 1100, postaveném na pozemku parc.č. 341, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 323m2, vč. k bytové jednotce náležejícího spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 1100 a pozemku parc.č. 3541 o v elikosti třitisícepětsetosmdesátdevět sedmdesátosmtisícsedmsetšedesátin, vše v katastrálním území Smíchov, jak zapsáno na LV č. 11146 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, KP Praha; bytová jednotka č. 1100/3 v bytovém domě č.p. 1100, postaveném na pozemku parc.č. 3541, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 323 m2, vč. k bytové jednotce náležejícího spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 1100 a pozemku parc.č. 3541 o velikosti pěttisícsedmsetdvacetsedm sedmdesátosmtisícsedmsetšedesátin, vše v katastrálním území Smíchov, jak zapsáno na LV č. 11146 u Katastrálního úřadu pro hlavní nměsto Prahu, KP Praha; bytová jednotka č. 1100/6 v bytovém domě č.p. 1100, postaveném na pozemku parc.č. 3541, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 323 m2, vč. k bytové jednotce náležejícího spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 1100 a pozemku parc.č. 3541 o velikosti šesttisícjednostoosmdesát pět sedmdesátosmtisícsedmsetšedesátin, vše v katastrálním území Smíchov, jak zapsáno na LV 11146 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, KP Praha; bytová jednotka č. 1100/9 v bytovém domě č.p. 1100, postaveném na pozemku parc.č. 323m2, vč. k bytové jednotce náležejícího spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 1100 a pozemku parc.č. 3541 o velikosti šesttisícpadesátjedna sedmdesáto smtisícsedmsetšedesátin, vše v katastrálním území Smíchov, jak zapsáno na LV č. 11146 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, KP Praha; bytová jednotka č. 1100/10 v bytovém domě č.p. 1100, postaveném na pozemku parc.č. 3541, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 323 m2, vč. k bytové jednotce náležejícího psoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 1100 a pozemku parc.č. 3541 o velikosti osmtisícjednostosedmnáct sedmdesátosmtisícsedmsetšedesátin, vše v katastrálním území Smíchov, jak zapsáno na LV č. 11146 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, KP Praha; bytová jednotka č. 1100/11 v bytovém domě č.p. 1100, postaveném na pozemku parc.č. 3541, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 323 m2, vč. k bytové jednotce náležejícího spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 1100 a pozemku parc.č. 3541 o velikosti šesttisícčtyřistadvanáct sedmdesátosmtisícsedmsetšedesátin, vše v katastrálním území Smíchov, jak zapsáno na LV č. 11146 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, KP Praha; nebytová jednotka č. 110/2 v bytovém domě č.p. 1100, postaveném na pozemku parc.č. 3541, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 323 m2, vč. k nebytové jednotce náležejícího spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 1100 a pozemku parc.č. 354 1 o velikosti třitisícečtyřistadedmdesátpět sedmdesátosmtisícsedmsetšedesátin, vše v katastrálním území Smíchov, jak zapsáno na LV č. 11146 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, KP Praha; dům č.p. 923, postavený na pozemku parc.č. 1771/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 239 m2 a pozemek parc.č. 1771/3 a pozemek parc.č. 1771/2, zahrada o výměře 593 m2, vše zapsáno na LV č. 1225 pro k.ú. Kbely u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu , KP Praha; Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn znaleckými posudky č. 15/2018/2011, č.16/2019/2011 a č. 17/2020/2011, které byly vypracovány Erichem Chalupou, znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, se sídlem Pod Rybníčkem 847, 165 00 Praha 6 , ze dne 18. 11. 2011, jmenovaným usnesením Městského soudu v Praze, č.j. 2Nc 5633/2011-20, ze dne 10. 10. 2011, právní moc 9. 11. 2011, na celkovou částku 46.822.278,- Kč (slovy čtyřicet šest milionů osm set dvacet dva tisíc dvě stě sedmdesát osm Kč). Oc eněná částka a celkový popis stavu Nepeněžitého vkladu ve znaleckém posudku dokazuje vysokou hodnotu Nepeněžitého vkladu a jeho hospodářskou využitelnost pro Společnost. Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 234 (slovy dvě stě třicet čtyři) kusů nových kmenových, nekótovaných akcií na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc Kč). Zbylá částka ve výši 22.278,- Kč (slovy dvacet dva tisíc dvě stě sedmdesát osm Kč) bude představovat emisní ážio. Emisní kurz upisovaných akcií je stanoven částkou 46.822.278,- Kč (slovy čtyřicet šest milionů osm set dvacet dva tisíc dvě stě sedmdesát osm Kč). Místem splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti. Upisovatel je povinen splatit nepeněžitý vklad do 30 dnů od upsání akcií. Dle ust. § 203 odst. 4 obchodního zákoníku se představenstvu ukládá, aby podalo do 30 dnů ode dne tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. 14.5.2012

Aktuální kontaktní údaje CAMINREAL a.s.

Kapitál CAMINREAL a.s.

zakladni jmění 48 800 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.6.2012
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.11.2007 - 27.6.2012

Akcie CAMINREAL a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 244 28.5.2014
Kmenové akcie na majitele 200 000 Kč 244 27.6.2012 - 28.5.2014
Kmenové akcie na majitele 200 000 Kč 10 1.11.2007 - 27.6.2012

Sídlo CAMINREAL a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Krnská 923/9 , Praha 197 00 18.6.2009
Adresa Roháčova 188/37 , Praha 130 00 3.1.2008 - 18.6.2009
Adresa Ovocný trh 572/11 , Praha 110 00 1.11.2007 - 3.1.2008

Předmět podnikání CAMINREAL a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 28.5.2014

Předmět činnosti CAMINREAL a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor 1.11.2007

vedení firmy CAMINREAL a.s.

Statutární orgán CAMINREAL a.s.

Platnost údajů od - do
Statutární ředitel jedná za společnost. 28.5.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navek za něj jedná jménem společnosti předseda a místopředseda představenstva společně. 3.1.2008 - 28.5.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva. 1.11.2007 - 3.1.2008
Statutární ředitel RNDr. Irena Šajnová 28.5.2014
Vznik členství 11.4.2014
Vznik funkce 11.4.2014
Adresa: 112 , Roztoky u Jilemnice 512 31
člen představenstva Žaneta Biľová 1.11.2007 - 3.1.2008
Vznik členství 1.11.2007
Zánik členství 18.12.2007
Adresa: Varnsdorfská 334/11 , Praha 190 00
místopředseda představenstva Ing. Karel Siegl 3.1.2008 - 6.3.2009
Vznik členství 18.12.2007
Vznik funkce 18.12.2007
Adresa: Valentova 1744/4 , Praha 149 00
předseda představenstva Ferdinand Halbich 3.1.2008 - 1.10.2009
Vznik členství 18.12.2007
Zánik členství 16.9.2009
Vznik funkce 18.12.2007
Zánik funkce 16.9.2009
Adresa: Jirkovská 55/8 , Praha 184 00
člen představenstva Pavel Čelikovský 3.1.2008 - 1.10.2009
Vznik členství 18.12.2007
Zánik členství 16.9.2009
Adresa: náměstí Jiřího z Lobkovic 2163 , 130 00 Praha 3 Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Karel Siegl 6.3.2009 - 13.4.2011
Vznik členství 18.12.2007
Zánik členství 5.4.2011
Vznik funkce 18.12.2007
Zánik funkce 5.4.2011
Adresa: Veletržní 824/67 , Praha 170 00
místopředseda představenstva Jiří Šajna 13.4.2011 - 15.5.2012
Vznik členství 5.4.2011
Zánik členství 28.3.2012
Vznik funkce 5.4.2011
Zánik funkce 28.3.2012
Adresa: Pavlíkova 603/8 , Praha 142 00
předseda představenstva RNDr. Irena Šajnová 14.1.2010 - 14.5.2014
Vznik členství 27.10.2009
Vznik funkce 27.10.2009
Adresa: 112 , Roztoky u Jilemnice 512 31
člen představenstva Erika Šajnová 14.1.2010 - 28.5.2014
Vznik členství 27.10.2009
Zánik členství 11.4.2014
Adresa: Krnská 923/9 , Praha 197 00
místopředseda představenstva Dita Šajnová 15.5.2012 - 28.5.2014
Vznik členství 28.3.2012
Zánik členství 11.4.2014
Vznik funkce 28.3.2012
Zánik funkce 11.4.2014
Adresa: Krnská 923/9 , Praha 197 00
předseda představenstva RNDr. Irena Šajnová 14.5.2014 - 28.5.2014
Vznik členství 27.10.2009
Zánik členství 11.4.2014
Vznik funkce 27.10.2009
Zánik funkce 11.4.2014
Adresa: 112 , Roztoky u Jilemnice 512 31

Dozorčí rada CAMINREAL a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ingrid Stirberová 1.11.2007 - 3.1.2008
Vznik členství 1.11.2007
Zánik členství 18.12.2007
Vznik funkce 1.11.2007
Zánik funkce 18.12.2007
Adresa: Pod lázní 745/5 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Jana Mertlová 1.11.2007 - 3.1.2008
Vznik členství 1.11.2007
Zánik členství 18.12.2007
Adresa: 214 , Lodhéřov 378 26
člen dozorčí rady Peter Herich 1.11.2007 - 3.1.2008
Vznik členství 1.11.2007
Zánik členství 18.12.2007
Adresa: Netlucká 635 , Praha 107 00
člen dozorčí rady Ing. Ivan Cuker 3.1.2008 - 1.10.2009
Vznik členství 18.12.2007
Zánik členství 16.9.2009
Adresa: Sekaninova 1119/68 , Praha 128 00
předseda dozorčí rady Ing. Milan Janků 3.1.2008 - 15.5.2012
Vznik členství 18.12.2007
Zánik členství 28.3.2012
Vznik funkce 18.12.2007
Zánik funkce 28.3.2012
Adresa: Krásova 1834/2 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Dita Šajnová 14.1.2010 - 15.5.2012
Vznik členství 27.10.2009
Zánik členství 28.3.2012
Adresa: Krnská 923/9 , Praha 197 00
člen dozorčí rady Věra Moravská 3.1.2008 - 28.5.2014
Vznik členství 18.12.2007
Zánik členství 18.3.2013
Adresa: Jasmínová 163 , Přezletice 250 73
předseda dozorčí rady Jiří Šajna 15.5.2012 - 28.5.2014
Vznik členství 28.3.2012
Zánik členství 2.11.2012
Vznik funkce 28.3.2012
Zánik funkce 2.11.2012
Adresa: Pavlíkova 603/8 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Radek Hořejší 15.5.2012 - 28.5.2014
Vznik členství 28.3.2012
Zánik členství 11.4.2014
Adresa: Ronešova 1134/4 , Praha 198 00

Sbírka Listin CAMINREAL a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 12595/SL 28 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 26.8.2014 29.10.2014 9
B 12595/SL 27 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 121/2014 Městský soud v Praze 11.4.2014 12.5.2014 29.5.2014 13
B 12595/SL 26 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 11.9.2013 30.9.2013 9
B 12595/SL 25 posudek znalce č. 17/2020/2011 Městský soud v Praze 18.11.2011 12.6.2011 23.7.2012 19
B 12595/SL 24 posudek znalce č.16/2019/2011 Městský soud v Praze 18.11.2011 12.6.2012 23.7.2012 16
B 12595/SL 23 posudek znalce č. 15/2018/2011 Městský soud v Praze 18.11.2011 12.6.2012 23.7.2012 16
B 12595/SL 22 účetní závěrka r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 11.6.2012 19.6.2012 9
B 12595/SL 21 ostatní zápis z jednání představenstva společnosti Městský soud v Praze 28.3.2012 16.5.2012 17.5.2012 1
B 12595/SL 20 notářský zápis NZ 294/2012 Městský soud v Praze 28.3.2012 16.5.2012 17.5.2012 6
B 12595/SL 19 notářský zápis NZ 123/2012 Městský soud v Praze 28.2.2012 28.3.2012 16.5.2012 10
B 12595/SL 18 účetní závěrka r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 16.11.2011 18.11.2011 9
B 12595/SL 17 ostatní -zápis o volbě členů představ. Městský soud v Praze 5.4.2011 19.5.2011 1
B 12595/SL 16 podpisové vzory Městský soud v Praze 5.4.2011 19.5.2011 2
B 12595/SL 15 notářský zápis NZ 139/2011 Městský soud v Praze 5.4.2011 19.5.2011 6
B 12595/SL 13 podpisové vzory Městský soud v Praze 27.10.2009 28.1.2010 3
B 12595/SL 12 ostatní -zápis ze schůze představ. Městský soud v Praze 27.10.2009 28.1.2010 1
B 12595/SL 11 ostatní -zápis z mim. VH Městský soud v Praze 27.10.2009 28.1.2010 2
B 12595/SL 10 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 16.9.2009 5.10.2009 3
B 12595/SL 9 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.12.2007 16.4.2008 11
B 12595/SL 8 podpisové vzory Městský soud v Praze 18.12.2007 16.4.2008 1
B 12595/SL 6 notářský zápis -NZ988/07 Městský soud v Praze 18.12.2007 16.4.2008 7
B 12595/SL 5 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 18.12.2007 3.1.2008 2
B 12595/SL 4 podpisové vzory Městský soud v Praze 20.12.2007 3.1.2008 2
B 12595/SL 3 ostatní -zápis o rozh.dozor.rady Městský soud v Praze 17.10.2007 7.11.2007 1
B 12595/SL 2 podpisové vzory Městský soud v Praze 17.10.2007 7.11.2007 1
B 12595/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 739/2007 Městský soud v Praze 17.10.2007 7.11.2007 21

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje CAMINREAL a.s.

IČO (identifikační číslo) 28182642
Jméno CAMINREAL a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 19
Vznik první živnosti: 24.4.2014
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Sídlo CAMINREAL a.s.

Živnosti a provozovny CAMINREAL a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Ubytovací služby

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

  • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.4.2014

Statutární orgán CAMINREAL a.s.

Člen statutárního orgánu RNDr. Irena Šajnová

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje CAMINREAL a.s.

IČO: 28182642
Firma: CAMINREAL a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 19
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.11.2007

Sídlo CAMINREAL a.s.

Sídlo: Krnská 923/9, Praha 197 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Podobné firmy

tracking image