Hlavní navigace

FIRMA Bytové družstvo Žižkov IČO: 00033529

Bytové družstvo Žižkov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Bytové družstvo Žižkov (00033529) je Družstvo. Sídlí na adrese Pod lipami 2511/64, 13000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 7. 1959 a je stále aktivní. Bytové družstvo Žižkov má dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Bytové družstvo Žižkov nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro Bytové družstvo Žižkov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Bytové družstvo Žižkov

Soud: Městský soud v Praze 9. 7. 1959
Spisová značka: DrXCVIII 36
IČO (identifikační číslo osoby): 00033529
Jméno: Stavební bytové družstvo občanů v Praze - Žižkově.
Právní forma: Družstvo 9.7.1959
Zapsána dne: 9.7.1959
Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 5. 11. 2012 byly přijaty nové stanovy družstva v souladu se zákonem číslo 90/2012 Sb. 16.12.2019
právnické osoby: 2.000,- Kčs 21.12.1992 - 21.12.1992
Výše základních členských vkladů: 21.12.1992 - 21.12.1992
fyzické osoby: 200,- Kčs 21.12.1992 - 21.12.1992
Základní členský vklad členů družstva činí 3.000,- Kčs. 9.3.1989 - 21.12.1992
Ručení: Člen družstva je povinen uhradit ztrátu / nebo příslušnou část ztráty / z hospodaření střediska bytového hospodářství v němž užívá byt nebo místnost nesloužící k bydlení, ve výši a lhůtě stanovené představenstvem. Ručební povinnost není omezena. Vykázaná ztráta z hospodaření střediska /středisek/ bytového hospodářství bude uhrazena: a/ z fondu bytového hospodářství b/ v rámci ručební povinnosti členů - poměrným zvýšením úhrad za úžívání bytů / místností neslou 9.3.1989 - 20.7.1993
žících k bydlení / - jednorázovou úhradou podle vyúčtování úhrad za užívání bytů členy, kteří se na vzniku ztráty podíleli. 9.3.1989 - 20.7.1993
Člen družstva je povinen uhradit ztrátu / nebo příslušnou část ztráty / družstva ve výši a lhůtě stanovené shromáždě- ním delegátů. Za vykázanou ztrátu družstva / mimo středisek bytového hospodářství / ručí člen pouze do výše 500,- Kčs v jednom roce. 9.3.1989 - 20.7.1993
Za likvidační schodek ručí člen do výše 3.000,- Kčs. Ztrátu družstva a likvidační schodek hradí poměrně všichni členové družstva podle zůstatkové hodnoty členských podílů a základ- ního členského vkladu. 9.3.1989 - 20.7.1993
Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 14. 12. 1988 byly přijaty nové stanovy družstva. 9.3.1989 - 16.12.2019
Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 21. 11. 1983 byl přijat doplněk čl. 6 stanov schválený opatřením předsedy Českého svazu bytových družstev v Praze pod č. 3/83. 13.9.1984 - 9.3.1989
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 28. 10. 1975 byly přijaty nové stanovy typu "B" schválené Městským výborem Českého svazu bytových družstev v Praze dne 3. 11. 1975, čj. MV ČSBD/1975 Dr Ko. 8.11.1978 - 9.3.1989
Stanovy jsou pro družstvo platné od 3. 11. 1975. 8.11.1978 - 9.3.1989
Ručení: Členové družstva, kterým nebyl přidělen družstevní byt nebo místnost nesloužící k bydlení, ručí do výše základních člen- ských vkladů, ostatní členové ručí do výše zůstatkových hod- not členských podílů. Člen družstva jest v jednom roce povi- nen uhradit nejvýše částku rovnající se desetině základního členského vkladu nebo desetině zůstatkové hodnoty členského podílu. 8.11.1978 - 9.3.1989
Představenstvo má 5 - 15 členů. 8.11.1978 - 9.3.1989
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 1. 11. 1977 byl přijat doplněk stanov čl. 6 schválený Českým svazem bytových druž- stev dne 5. 9. 1977, čj. 3747/8/77-Něm/Hj. 22.6.1978 - 8.11.1978
Usnesením shromáždění delegátů konaném dne 17. 12. 1973 ve smyslu dohody a se souhlasem Městského výboru Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne 19. 12. 1977 čj. MV ČSBD/ 201/C sloučilo se bez likvidace podle § 91 odst. 1/ hosp. zák. č. 109/64 Sb. Ke dni 1. 1. 1978 družstvo: Stavební by- tové družstvo občanů v Praze 3 - Kněžská Luka jako družstvo přejímané s družstvem: Stavební bytové družstvo VÝCHOD, Pra- ha 3 - Žižkov, Pod lipami 2511/64 jako družstvem přejímají- cím. 31.12.1977 - 31.12.1977
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 28. 10. 1975 byla přijata změna čl. 1 stanov schválená městským výborem Českého svazu bytových družstev dne 10. 9. 1976, čj. MV ČSBD/76-Dr Ko-3739. 1.10.1976 - 8.11.1978
Usnesením shromáždění delegátů konaném dne 17. 12. 1973 ve smyslu dohody a se souhlasem Městského výboru Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne 19. 6. 1975 č.j. 8291/75/R sloučilo se bez likvidace podle § 91 odst. 1/ hosp. zák. č. 109/64 Sb. ke dni 1. 7. 1975 družstvo: Družstvo pro výstavbu a správu garáží v Praze 3, Praha 3, Malešická ul. jako družstvo přejímané s družstvem: Stavební bytové družstvo občanů Prahy 3, Pod lipami 2511/64, Praha 3 jako družstvem přejímajícím. 3.7.1975 - 3.7.1975
Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 12. 12. 1973 ve smyslu dohody a se souhlasem Městského výboru Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne 10. 7. 1974 čj. 201/74, ze dne 14. 11. 1974 čj. 201/74, 4472-4474/74 a ze dne 30. 11. 1974 čj. 4250-1/74 sloučilo se bez likvidace podle § 91 odst.1/ hosp. zák. č. 109/64 Sb. ke dni 1. 1. 1975 družstva: 2.1.1975 - 2.1.1975
1/ Stavební bytové družstvo pracovníků Ústředního ústavu geologického Praha 1, Malostranské nám. 19 se sídlem tamtéž, 2/ Stavební bytové družstvo zaměstnanců národního podniku Tesla, závod J. Hakena se sídlem Praha 3, U nákladového nádraží 6, 3/ Stavební bytové družstvo pracovníků n.p. Průmstav 06-In- stalace se sídlem Praha 1, Truhlářská ul. 9, 4/ Stavební bytové družstvo zaměstnanců Pražských papíren n.p. a sektoru ministerstva chemického průmyslu se sídlem Praha 3 - Vinohrady, Vinohradská 190, 2.1.1975 - 2.1.1975
5/ Stavební bytové družstvo, sídliště Chmelnice Praha 3 se sídlem Praha 1, Celetná 29, 2.1.1975 - 2.1.1975
jako družstva přejímaná s tímto družstvem jako družstvem přejímajícím. 2.1.1975 - 2.1.1975
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 17. 12. 1973 ve smyslu dohody o sloučení a se souhlasem Městského výboru Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne 24. 6. 1974 sloučilo se Stavební bytové družstvo zaměstnanců resortu spojů v Praze, se sídlem Praha 3, Fibichova 21 bez likvidace podle § 91 odst. 1 hosp. zák. č. 109/64 Sb. ke dni 30. 6. 1974, jako družstvo přejímané s tímto družstvem, jako družstvem přejímajícím. 24.7.1974 - 24.7.1974
Usnesením shromáždění delegátů konané dne 17. 12. 1973 ve smyslu dohody a se souhlasem Čes. svazu bytových družstev v Praze ze dne 9. 10. 1973 čj. 201/2316/73 sloučilo se bez likvidace podle § 91 odst. 1/ hosp. zák. č. 109/64 Sb. ke dni 30. 11. 1973 družstvo: Stavební bytové družstvo zaměst- nanců při n.p. TESLA Holešovice se sídlem Praha 7, Jankov- cova 15 jako družstvo přejímané s družstvem: Stavební bytové družstvo občanů v Praze 3 se sídlem Praha 3 - Žižkov, Pod lipami 2511/64 jako družstvem přejímajícím. 21.2.1974 - 21.2.1974
Usnesením shromáždění delegátů konané dne 17. 12. 1973 ve smyslu dohody a se souhlasem Čes. svazu bytových družstev v Praze ze dne 9. 10. 1973 čj. 201/2282/73 sloučilo se bez likvidace podle § 91 odst. 1/ hosp. zák. č. 109/64 Sb. ke dni 1. 9. 1973 družstvo: Stavební bytové družstvo zaměst- nanců SUPRO se sídlem Praha 3 - Vinohrady, Hradecká 6 jako družstvo přejímané s tímto družstvem, jako přejímajícím. 21.2.1974 - 21.2.1974
Usnesením členské schůze ze dne 24. 11. 1969 byl změněn článek 1 stanov družstva. 2.12.1969 - 8.11.1978
Usnesením členské schůze ze dne 30. 11. 1966 byly přijaty nové stanovy družstva dle vlád. usn. 277/64, typ " B ". 21.12.1966 - 8.11.1978
Usnesením členské schůze ze dne 8. září 1964 byly přijaty nové stanovy družstva podle vlád. usn. č. 277/64, které byly schváleny ÚRD v Praze dne 16. 2. 1965 pod č.j. 51718/111/65. 13.4.1965 - 21.12.1966
Členové ručí částkou rovnající se nejvýše desetině zůstat- kové hodnoty členského podílu. 13.4.1965 - 8.11.1978
Usnesením členské schůze ze dne 15. 10. 1963 byly změněny resp. doplněny články 2, 4, 12, 13, 15, 18, 29, 34 a 43 stanov družstva. 21.2.1964 - 13.4.1965
Představenstvo má 3 - 15 členů. 21.2.1964 - 8.11.1978
Údaje o zřízení družstva: Ustavení družstva bylo schváleno rozhodnutím rady ONV v Praze 11 ze dne 7. 7. 1959 č.j. OPK 3913/59. 9.7.1959
Představenstvo má 5 - 15 členů. 9.7.1959 - 21.2.1964
Usnesením ustavující členské schůze byly dne 23. 6. 1959 přijaty stanovy družstva. 9.7.1959 - 13.4.1965
Členové ručí částkou rovnající se nejvýše jedné desetině členské- ho podílu. 9.7.1959 - 13.4.1965

Aktuální kontaktní údaje Stavební bytové družstvo občanů v Praze - Žižkově.

Sídlo Bytové družstvo Žižkov

Platnost údajů od - do
Adresa: Pod lipami 2511/64, Praha 3 13000, Česká republika 15.11.1999
Adresa: Lukášova 184/1, Praha 3 , Česká republika 24.6.1988 - 15.11.1999
Adresa: Pod lipami 2511/64 , Praha 3 - Žižkov , Česká republika 2.12.1969 - 24.6.1988
Adresa: Husinecká ul. 15, Praha 3 , Česká republika 21.12.1966 - 2.12.1969
Adresa: Kalininova ul. 47, Praha 3 , Česká republika 21.2.1964 - 21.12.1966
Adresa: Havlíčkovo nám. čp. 700 , Praha 11 - Žižkov , Česká republika 9.7.1959 - 21.2.1964

Předmět podnikání Bytové družstvo Žižkov

Platnost údajů od - do
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 18.6.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 18.6.2009
správa a zajišťování provozu a oprav bytových a nebytových objektů jak ve vlastnictví družstva, tak ve vlastnictví fyzických, popř. právnických osob a zabezpečení služeb a plnění souvisejících s užíváním bytů a nebytových prostor 10.6.2002
přiděluje družstevní bytové a nebytové prostory svým členům 10.6.2002
hospodaří s družstevními byty a nebytovými prostorami 10.6.2002
zabezpečuje správu bytových domů a nebytových objektů jak ve vlastnictví družstva, tak i ve vlastnictví třetích fyzických, popř. právnických osob 10.6.2002
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 10.6.2002 - 18.6.2009
správa a údržba nemovitostí 10.6.2002 - 18.6.2009
organizování přípravy a zajišťování výstavby, zajišťování provozu bytových a nebytových objektů, jak ve vlastnictví družstva, tak i ve vlastnictví fyzických popř. právnických osob a zabezpečování služeb souvisejících s užíváním bytů a nebytových prostor 21.12.1992 - 10.6.2002
přiděluje družstevní byty a nebytové prostory svým členům 21.12.1992 - 10.6.2002
zabezpečuje údržbu, opravy a rekonstrukce a modernizaci bytových a nebytových objektů jak ve vlastnictví družstva, tak i fyzických popř. právnických osob 21.12.1992 - 10.6.2002
hospodaří s družstevními byty a nebytovými prostorami 21.12.1992 - 10.6.2002
Shora uvedený předmět činnosti bude vykonáván bez dosahování zisku. 21.12.1992 - 10.6.2002
1/ Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, provoz a údržba bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb zejména spojených s bydlením. 9.3.1989 - 21.12.1992
2/ V rámci předmětu činnosti družstvo připravuje a zabezpe- čuje zejména: 9.3.1989 - 21.12.1992
a/ investiční výstavbu, výstavbu bytů, rodinných domků a místností nesloužících k bydlení, 9.3.1989 - 21.12.1992
b/ přidělování družstevních bytů, včetně bytů v rodinných domcích a místností nesloužících k bydlení do osobního užívá ní svým členům, popřípadě převody rodinných domků do osobní- ho vlastnictví, 9.3.1989 - 21.12.1992
e/ poskytování služeb včetně dopravy za úplatu občanům a organizacím, 9.3.1989 - 21.12.1992
f/ materiálně-výrobní základnu pro výstavbu, údržbu a opravy a pro poskytování služeb, 9.3.1989 - 21.12.1992
g/ přípravnou a projektovou činnost, investorskou a inženýr- skou činnost včetně technické pomoci, 9.3.1989 - 21.12.1992
h/ výrobu a prodej výrobků souvisejících převážně s provozem a údržbou bytového a nebytového majetku a s poskytovanými službami, 9.3.1989 - 21.12.1992
ch/ právně-poradenskou službu. 9.3.1989 - 21.12.1992
c/ provádění stavebních prací, údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytového a nebytového majetku, 9.3.1989 - 21.12.1992
d/ poskytování služeb spojených s bydlením svým členům, 9.3.1989 - 21.12.1992
práce spojené s přípravou výstavby bytového fondu, technické a občanské vybavenosti a ve prospěch zlepšení životního pro- středí členů družstva a občanů a to: a/ přípravná a projetková činnost b/ investorsko-inženýrská činnost včetně technické pomoci 13.9.1984 - 9.3.1989
výstavba včetně modernizace bytového fondu, technické a občanské vybavenosti, zlepšování životního prostředí, pokud dodávky na jednotlivé investiční akce nepřesáhnou částku 2 mil. Kčs 13.9.1984 - 9.3.1989
údržba, opravy a obnova bytového fondu, technické a občanské vybavenosti, zeleně a životního prostředí, v zimních měsí- cích u prací sezónního charakteru i údržbu a opravy nebytové ho fondu 13.9.1984 - 9.3.1989
prodej stavebních hmot a výrobků vyrobených v souvislosti s vlastní potřebou 13.9.1984 - 9.3.1989
činnosti a služby, které zajišťují výstavbu a údržbu / např. výkony strojů a mechanizace včetně případného jejich zapůj- čování, provádění předepsaných revizních zkoušek, materiálně -technické zásobování a výkony skladového hospodářství / 13.9.1984 - 9.3.1989
činnosti a služby, které zajišťují provoz a správu družstva / jako dodávka tepla a teplé užitkové vody, pronájem neby- tových prostorů, provoz prádelen, sauny, mycích boxů, admi- nistrativní práce a pod. / 13.9.1984 - 9.3.1989
Družstvo pro své členy staví, popřípadě zabezpečuje výstavbu bytů a místností nesloužících k bydlení, zabezpečuje správu, údržbu, popřípadě rekonstrukci bytů a místností nesloužících k bydlení a poskytuje služby spojené s jejich užíváním. Orga nizuje politicko-výchovnou práci a pečuje o prohlubování společenské funkce družstva a socialistické demokracie. V souvislosti s výstavbou družstevních bytů a místností neslou žících k bydlení může družstvo provádět přípravu staveniště včetně technického vybavení, terenních úprav, výstavby inže- nýrských sítí a popřípadě provádět i jiné práce, bez nichž 8.11.1978 - 9.3.1989
by se nemohlo začít s výstavbou, nebo by nebylo možné vysta- věné objekty užívat. 8.11.1978 - 9.3.1989
provádění údržby a oprav bytového fondu pro jiné soc. organizace 22.6.1978 - 9.3.1989
Družstvo provádí výstavbu bytů pro členy, výstavbu vestavě- ných nebytových zařízení, výstavbu garáží pro členy, zajiš- ťuje jejich správu a údržbu a poskytování služeb s užíváním bytu a nebytových zařízení spojených. 31.12.1970 - 8.11.1978
. 9.7.1959 - 31.12.1970

Vedení firmy Bytové družstvo Žižkov

Statutární orgán Bytové družstvo Žižkov

předseda představenstva Ing. Jan Železný
Ve funkci od 16.12.2019
Adresa U průhonu 1514/17, 17000 Praha
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Ullrich
Ve funkci od 16.12.2019
Adresa Křivá 2621/4, 13000 Praha
člen představenstva Zdeněk Strejcovský
Ve funkci od 16.12.2019
Adresa Pod lipami 2565/25, 13000 Praha
člen představenstva Jan Kuděj
Ve funkci od 16.12.2019
Adresa Křivá 2621/4, 13000 Praha
členka představenstva Ing. Ivona Teislerová
Ve funkci od 16.12.2019
Adresa Koněvova 2452/233, 13000 Praha
člen představenstva Ing. Ivona Teislerová
Ve funkci od 25.3.2015 do 16.12.2019
Adresa Koněvova 2452/233, 13000 Praha
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Ullrich
Ve funkci od 25.3.2015 do 16.12.2019
Adresa Křivá 2621/4, 13000 Praha
člen představenstva Zdeněk Strejcovský
Ve funkci od 25.3.2015 do 16.12.2019
Adresa Pod lipami 2565/25, 13000 Praha
předseda představenstva Ing. Jan Železný
Ve funkci od 25.3.2015 do 16.12.2019
Adresa U průhonu 1514/17, 17000 Praha
člen představenstva Jan Kuděj
Ve funkci od 25.3.2015 do 16.12.2019
Adresa Křivá 2621/4, 13000 Praha
místopředseda Ing. Tomáš Ullrich
Ve funkci od 7.3.2012 do 25.3.2015
Adresa Křivá 4, 13000 Praha 3
předseda Ing. Jan Železný
Ve funkci od 7.3.2012 do 25.3.2015
Adresa U průhonu 17, 17000 Praha 7
člen Ing. Rudolf Foglar
Ve funkci od 7.3.2012 do 25.3.2015
Adresa U Kněžské louky 1, 13000 Praha 3
člen Zdeněk Strejcovský
Ve funkci od 7.3.2012 do 25.3.2015
Adresa Pod lipami 25, 13000 Praha 3
člen Ing. Ivona Teislerová
Ve funkci od 7.3.2012 do 25.3.2015
Adresa Koněvova 233, 13000 Praha 3
člen Ing. Rudolf Foglar
Ve funkci od 18.6.2009 do 7.3.2012
Adresa U Kněžské louky 1, 13000 Praha 3
předseda Ing. Jan Železný
Ve funkci od 18.6.2009 do 7.3.2012
Adresa U průhonu 17, 17000 Praha 7
místopředseda Ing. Tomáš Ullrich
Ve funkci od 18.6.2009 do 7.3.2012
Adresa Křivá 4, 13000 Praha 3
člen Zdeněk Strejcovský
Ve funkci od 18.6.2009 do 7.3.2012
Adresa Pod lipami 25, 13000 Praha 3
člen Ing. Ivona Teislerová
Ve funkci od 18.6.2009 do 7.3.2012
Adresa Koněvova 233, 13000 Praha 3
člen Ing. Jaroslav Ulma
Ve funkci od 18.6.2009 do 7.3.2012
Adresa Přeštická 14, 10200 Praha 10
člen Miroslav Ruda
Ve funkci od 18.6.2009 do 7.3.2012
Adresa Spojovací 46, 13000 Praha 3
člen Ing. Rudolf Foglar
Ve funkci od 28.6.2006 do 18.6.2009
Adresa U Kněžské louky 1, 13000 Praha 3
člen Ing. Tomáš Ullrich
Ve funkci od 28.6.2006 do 18.6.2009
Adresa Křivá 4, 13000 Praha 3
předseda Ing. Jan Železný
Ve funkci od 28.6.2006 do 18.6.2009
Adresa U průhonu 17, 17000 Praha 7
člen Zdeněk Strejcovský
Ve funkci od 28.6.2006 do 18.6.2009
Adresa Pod lipami 25, 13000 Praha 3
člen Ing. Ivona Teislerová
Ve funkci od 28.6.2006 do 18.6.2009
Adresa Koněvova 233, 13000 Praha 3
člen Ing. Jaroslav Ulma
Ve funkci od 28.6.2006 do 18.6.2009
Adresa Přeštická 14, 10000 Praha 10
člen Miroslav Ruda
Ve funkci od 28.6.2006 do 18.6.2009
Adresa Spojovací 46, 13000 Praha 3
místopředseda Ing. Tomáš Ullrich
Ve funkci od 30.5.2001 do 28.6.2006
Adresa Křivá 4, 13000 Praha 3
člen představenstva Ing. Rudolf Foglar
Ve funkci od 30.5.2001 do 28.6.2006
Adresa U Kněžské louky 1, 13000 Praha 3
předseda Ing. Jan Železný
Ve funkci od 30.5.2001 do 28.6.2006
Adresa U průhonu 17, 17000 Praha 7
člen představenstva Zdeněk Strejcovský
Ve funkci od 30.5.2001 do 28.6.2006
Adresa Pod lipami 25, 13000 Praha 3
člen představenstva JUDr. Jiří Kašpar
Ve funkci od 30.5.2001 do 28.6.2006
Adresa Na vrcholu 34, 13000 Praha 3
člen Ing. Vladimíra Horecká
Ve funkci od 15.7.2003 do 28.6.2006
Adresa Křivá 8, 13000 Praha 3
člen Miroslav Ruda
Ve funkci od 21.1.2004 do 28.6.2006
Adresa Spojovací 46, 13000 Praha 3
člen Miroslav Ruda
Ve funkci od 15.7.2003 do 21.1.2004
Adresa Spojovací 46, 13000 Praha 3
člen představenstva Ing. Václav Kubík
Ve funkci od 18.11.1996 do 15.7.2003
Adresa Janovského 1512/53, Praha 7
člen představenstva Jiří Reindl
Ve funkci od 30.5.2001 do 15.7.2003
Adresa Luční 17, 13000 Praha 3
člen představenstva Ing. Milan Protze
Ve funkci od 18.11.1996 do 30.5.2001
Adresa Na vrcholu 2484/6, Praha 3
člen představenstva Ing. Miloš Karnovský
Ve funkci od 18.11.1996 do 30.5.2001
Adresa Na vrcholu 3, Praha 3
člen představenstva Ing. Jan Železný
Ve funkci od 18.11.1996 do 30.5.2001
Adresa U průhonu 17, Praha 7
místopředseda JUDr. Jaroslav Oehm
Ve funkci od 18.11.1996 do 30.5.2001
Adresa Bohrová 10, Praha 4
člen představenstva Dr. Rudolf Stolejda
Ve funkci od 18.11.1996 do 30.5.2001
Adresa Ke Krči 1043/17, Praha 4
předseda Zdeněk Kurka
Ve funkci od 18.11.1996 do 30.5.2001
Adresa Lukášova 184/1, Praha 3
místopředseda Ing. Josef Votruba
Ve funkci od 18.11.1996 do 30.5.2001
Adresa Nad ohradou 2630, Praha 3
člen představenstva ing. Tomáš Ullrich
Ve funkci od 18.11.1996 do 30.5.2001
Adresa Křivá 2620-4, Praha 3
člen představenstva Jiří Saska
Ve funkci od 18.11.1996 do 30.5.2001
Adresa Jeseniova 103, Praha 3
člen představenstva Vladimír Duben
Ve funkci od 18.11.1996 do 30.5.2001
Adresa Na Vrcholu 2588/5, Praha 3
člen představenstva ing. Roman Zoufal
Ve funkci od 18.11.1996 do 30.5.2001
Adresa Pod Hybšmankou 2818/3, Praha 5
člen představenstva Ing. Hana Horálková
Ve funkci od 18.11.1996 do 30.5.2001
Adresa Vinohradská 33, Praha 3
člen představenstva ing. Petr Protze
Ve funkci od 23.12.1991 do 18.11.1996
Adresa Na vrcholu 2484/6, Praha 3
člen představenstva ing. Hana Horálková
Ve funkci od 23.12.1991 do 18.11.1996
Adresa Vinohradská 33, Praha 3
člen představenstva Vladimír Duben
Ve funkci od 23.12.1991 do 18.11.1996
Adresa Na Vrcholu 2588/5, Praha 3
člen představenstva Dr. Rudolf Stolejda
Ve funkci od 23.12.1991 do 18.11.1996
Adresa Ke Krči 1043/17, Praha 4
místopředseda JUDr. Jaroslav Oehm
Ve funkci od 20.7.1993 do 18.11.1996
Adresa Bohrová 10, Praha 4
předseda Zdeněk Kurka
Ve funkci od 20.7.1993 do 18.11.1996
Adresa Lukášova 184/1, Praha 3
člen představenstva ing. Roman Zoufal
Ve funkci od 20.7.1993 do 18.11.1996
Adresa Pod Hybšmankou 2818/3, Praha 5
člen představenstva ing. Tomáš Ullrich
Ve funkci od 2.4.1996 do 18.11.1996
Adresa Křivá 2620-4, Praha 3
člen představenstva ing. Jan Železný
Ve funkci od 24.6.1988 do 18.11.1996
Adresa U průhonu 17, Praha 7
člen představenstva ing. Miloš Karnovský
Ve funkci od 23.12.1991 do 18.11.1996
Adresa Na vrcholu 3, Praha 3
místopředseda ing. Josef Votruba
Ve funkci od 23.12.1991 do 18.11.1996
Adresa Nad ohradou 2630, Praha 3
člen představenstva ing. Václav Kubík
Ve funkci od 23.12.1991 do 18.11.1996
Adresa Janovského 1512/53, Praha 7
člen představenstva Alena Suchánková
Ve funkci od 23.12.1991 do 18.11.1996
Adresa Květinková 23, Praha 3
člen představenstva Jiří Staněk
Ve funkci od 23.12.1991 do 2.4.1996
Adresa U Kněžské louky 2676, Praha 3
člen představenstva ing. Roman Zoufal CSc.
Ve funkci od 18.6.1973 do 20.7.1993
Adresa Pod lipami 62 , Praha 3 - Jarov
místopředseda Dr. Jaroslav Oehm
Ve funkci od 6.4.1976 do 20.7.1993
Adresa V rovinách 869 , Praha 4, Pankrác I
předseda Zdeněk Kurka
Ve funkci od 27.8.1980 do 20.7.1993
Adresa Pujmanové 1583, Praha 4
člen představenstva JUDr. Jiří Pipek
Ve funkci od 6.4.1976 do 23.12.1991
Adresa Horní Stromky 6, Praha 3
člen představenstva ing. Milan Průša
Ve funkci od 8.11.1978 do 23.12.1991
Adresa Křivá 2676, Praha 3
člen představenstva Miloslava Hájková
Ve funkci od 22.4.1981 do 23.12.1991
Adresa Chlumova č. 9, Praha 3
člen představenstva ing. Josef Rýdl
Ve funkci od 24.6.1988 do 23.12.1991
Adresa Pujmanové 1583 , Praha 4 - Nusle
místopředseda ing. Miloš Karnovský
Ve funkci od 24.6.1988 do 23.12.1991
Adresa Na vrcholu 3, Praha 3
člen představenstva Ivana Petříková
Ve funkci od 24.6.1988 do 23.12.1991
Adresa Jičínská 8/2349, Praha 3
člen představenstva ing. Petr Zagalak CSc.
Ve funkci od 24.6.1988 do 23.12.1991
Adresa Pod lipami 49/2555, Praha 3
člen představenstva ing. Petr Kotýnek
Ve funkci od 6.4.1976 do 24.6.1988
Adresa Pod strání 2168, Praha 10
člen představenstva ing. Miloš Karnovský
Ve funkci od 1.10.1976 do 24.6.1988
Adresa Na vrcholu 3, Praha 3
místopředseda ing. Josef Rýdl
Ve funkci od 27.8.1980 do 24.6.1988
Adresa Pujmanové 1583 , Praha 4 - Nusle
člen představenstva Věra Svobodová
Ve funkci od 22.4.1981 do 24.6.1988
Adresa Zelená 3 , Praha 6 - Dejvice
člen představenstva Jiřina Fuksová
Ve funkci od 14.9.1984 do 24.6.1988
Adresa Nad Ohradou 2632/5, Praha 3
člen představenstva Miroslava Doležalová
Ve funkci od 14.9.1984 do 24.6.1988
Adresa Studnická 2125, Praha 9
člen představenstva Elena Řádová
Ve funkci od 14.9.1984 do 24.6.1988
Adresa Svidnická 507, Praha 8
člen představenstva Jiří Vobr
Ve funkci od 14.9.1984 do 24.6.1988
Adresa V mokřinách 157, Praha 4
člen představenstva ing. Václava Navrátilová
Ve funkci od 14.9.1984 do 24.6.1988
Adresa Vratislavova 32, Praha 2
člen představenstva JUDr. Jiří Bedrna
Ve funkci od 3.6.1971 do 14.9.1984
Adresa Pujmanové 1583, Praha 4
člen představenstva Jiřina Moravcová
Ve funkci od 22.4.1981 do 14.9.1984
Adresa Nad Ohradou 2632/5, Praha 3
člen představenstva Věra Bezoušková
Ve funkci od 16.5.1968 do 22.4.1981
Adresa Husova 557, Uhříněves
člen představenstva Milan Tůma
Ve funkci od 5.6.1970 do 22.4.1981
Adresa Pension čp. 2916 , Praha 10 - Zahradní město
člen představenstva Miloslava Bláhová
Ve funkci od 3.6.1971 do 22.4.1981
Adresa Chlumova č. 9, Praha 3
člen představenstva Marie Nechvátalová
Ve funkci od 1.10.1976 do 22.4.1981
Adresa Husova 557, Uhřiněves , okr. Praha - východ
člen představenstva Alena Kotrbová
Ve funkci od 1.10.1976 do 22.4.1981
Adresa K. Zetkinové 881, Praha 2
člen představenstva Dr. Marie Hajná
Ve funkci od 8.11.1978 do 22.4.1981
Adresa Jaromírova 22, Praha 2
předseda ing. Josef Rýdl
Ve funkci od 6.4.1976 do 27.8.1980
Adresa Pujmanové 1583 , Praha 4 - Nusle
člen představenstva JUDr. Eduard Burget
Ve funkci od 6.4.1976 do 27.8.1980
Adresa V zápolí 1262, Praha 4
člen představenstva Dr. Marie Plívová
Ve funkci od 1.10.1976 do 8.11.1978
Adresa Jaromírova 22, Praha 2
člen představenstva ing. Josef Vacl
Ve funkci od 1.10.1976 do 8.11.1978
Adresa Jinočanská 108, Praha 6
člen představenstva Marie Čápová
Ve funkci od 3.6.1971 do 1.10.1976
Adresa Husova 557 , Uhřiněves, okr. Praha - východ
člen představenstva Ladislav Cetl
Ve funkci od 18.6.1973 do 1.10.1976
Adresa Koněvova 246 , Praha 3 - Žižkov
člen představenstva JUDr. Ladislav Chromec
Ve funkci od 6.4.1976 do 1.10.1976
Adresa Vyžlovská 2245, Praha 10
předseda JUDr. Jaroslav Oehm
Ve funkci od 26.4.1967 do 6.4.1976
Adresa V rovinách 869 , Praha 4, Pankrác I
člen představenstva Zdeněk Kurka
Ve funkci od 26.4.1967 do 6.4.1976
Adresa , čp. 1583, Praha 4
člen představenstva JUDr. Milan Oppelt
Ve funkci od 22.5.1969 do 6.4.1976
Adresa Lešanská 2928 , Praha 4 - Spořilov II
místopředseda ing. Josef Rýdl
Ve funkci od 18.6.1973 do 6.4.1976
Adresa Pujmanové 1583 , Praha 4 - Nusle
člen představenstva JUDr. Ludmila Bernášková
Ve funkci od 18.6.1973 do 6.4.1976
Adresa Na bitevní pláni 46, Praha 4
člen představenstva JUDr. Alena Čepková
Ve funkci od 18.6.1973 do 6.4.1976
Adresa Pod strání 2168 , Praha 10 - Skalka
místopředseda JUDr. Miloš Housa
Ve funkci od 22.5.1969 do 18.6.1973
Adresa Na Pahounce 10, Praha 6
člen představenstva ing. Jiří Kraus
Ve funkci od 5.6.1970 do 18.6.1973
Adresa Hlavní č. 2730 , Praha 4 - Spořilov II
člen představenstva ing. Jiří Hudek
Ve funkci od 3.6.1971 do 18.6.1973
Adresa Italská 1, Praha 2
člen představenstva JUDr. František Houška
Ve funkci od 3.6.1971 do 18.6.1973
Adresa Třístoličná 123, Praha 5
člen představenstva Zdenko Mužík
Ve funkci od 3.6.1971 do 18.6.1973
Adresa Na Plzeňce 3, Praha 5
člen představenstva Karel Görlich
Ve funkci od 16.5.1968 do 3.6.1971
Adresa Na Podkovce č. 126/14 , Praha 4 - Podolí
člen představenstva JUDr. Alena Čepková
Ve funkci od 22.5.1969 do 3.6.1971
Adresa Na Hřebenkách 72, Praha 5
člen představenstva ing. Karel Doležal
Ve funkci od 22.5.1969 do 3.6.1971
Adresa Řehořova 5, Praha 3
člen představenstva ing. Antonín Baláš
Ve funkci od 22.5.1969 do 3.6.1971
Adresa Na Strži 1225 , Praha 4 - Pankrác
člen představenstva JUDr. Jan Fořt
Ve funkci od 22.5.1969 do 3.6.1971
Adresa Počernická 15, Praha 10
člen představenstva Jana Marková
Ve funkci od 5.6.1970 do 3.6.1971
Adresa Vlastislavova 4, Praha 4
člen představenstva Marcela Dřevová
Ve funkci od 5.6.1970 do 3.6.1971
Adresa Blanická 17, Praha 2
člen představenstva ing. Petr Kotýnek
Ve funkci od 16.5.1968 do 5.6.1970
Adresa Průhonice 126 , okr. Praha - západ
člen představenstva ing. Zdeněk Sauer
Ve funkci od 16.5.1968 do 5.6.1970
Adresa Laubova 6 , Praha 3 - Žižkov
člen představenstva ing. Karel Vrána
Ve funkci od 16.5.1968 do 5.6.1970
Adresa Přemyslovská ul. č. 37 , Praha 3 - Žižkov
člen představenstva Marcela Kliková
Ve funkci od 22.5.1969 do 5.6.1970
Adresa Blanická 17, Praha 2
člen představenstva JUDr. Milan Oppelt
Ve funkci od 26.4.1967 do 22.5.1969
Adresa Vyšehradská 27, Praha 2
člen představenstva JUDr. Eduard Burget
Ve funkci od 26.4.1967 do 22.5.1969
Adresa Pod Zvonařkou 4, Praha 2
člen představenstva ing. Jiří Palivec
Ve funkci od 26.4.1967 do 22.5.1969
Adresa Tř. SNB 47, Praha 10
člen představenstva Květoslava Záběhlická
Ve funkci od 26.4.1967 do 22.5.1969
Adresa Malešická 14, Praha 3
člen představenstva Marie Vlachová
Ve funkci od 26.4.1967 do 22.5.1969
Adresa Jeseniova 21, Praha 3
člen představenstva JUDr. Jiří Bedrna
Ve funkci od 26.4.1967 do 22.5.1969
Adresa , čp. 1583, Praha 4
místopředseda ing. Antonín Baláš
Ve funkci od 16.5.1968 do 22.5.1969
Adresa Jeseniova 33, Praha 3
člen představenstva ing. Igor Ohnisko
Ve funkci od 16.5.1968 do 22.5.1969
Adresa Ve Střešovičkách 39, Praha 6
člen představenstva Dr. Stanislav Reif
Ve funkci od 23.7.1966 do 16.5.1968
Adresa Obránců míru 18 , Modřany u Prahy
člen představenstva Jiří Svoboda
Ve funkci od 23.7.1966 do 16.5.1968
Adresa Čapajevovo n. 4, Praha 3
člen představenstva Jindřiška Housková
Ve funkci od 23.7.1966 do 16.5.1968
Adresa , Praha 4, Spořilov II, čp. 2712
místopředseda ing. Antonín Schauer
Ve funkci od 23.7.1966 do 16.5.1968
Adresa Starostrašnická 41, Praha 10
člen představenstva ing. Antonín Baláš
Ve funkci od 26.4.1967 do 16.5.1968
Adresa Jeseniova 33, Praha 3
člen představenstva Emilie Bulánková
Ve funkci od 26.4.1967 do 16.5.1968
Adresa Kremličkova 988, Praha 4
člen představenstva Jiří Formánek
Ve funkci od 26.4.1967 do 16.5.1968
Adresa Újezd n. Lesy, Klánovická 185 , okres Praha - východ
člen představenstva Josef Polák
Ve funkci od 13.4.1965 do 26.4.1967
Adresa Víta Nejedlého 4, Praha 3
člen představenstva Vlasta Havlová
Ve funkci od 13.4.1965 do 26.4.1967
Adresa Řehořova 6, Praha 3
člen představenstva Jiří Bedrna
Ve funkci od 13.4.1965 do 26.4.1967
Adresa Jagelonská 18, Praha 3
člen představenstva Václav Kapalín
Ve funkci od 23.7.1966 do 26.4.1967
Adresa Prokopova 11, Praha 3
člen představenstva ing. Miloslav Josefovič
Ve funkci od 23.7.1966 do 26.4.1967
Adresa U Vinohradské nem. 8, Praha 3
člen představenstva Bohumila Procházková
Ve funkci od 23.7.1966 do 26.4.1967
Adresa Viklefova 14, Praha 3
předseda Dr. Jaroslav Oehm
Ve funkci od 23.7.1966 do 26.4.1967
Adresa Na Hřebenkách 23, Praha 5
člen představenstva Hana Vítková
Ve funkci od 23.7.1966 do 26.4.1967
Adresa Bubenská 13, Praha 7
člen představenstva Zdeněk Kurka
Ve funkci od 23.7.1966 do 26.4.1967
Adresa Jeseniova 153, Praha 3
člen představenstva ing. Boris Tjulenev
Ve funkci od 23.7.1966 do 26.4.1967
Adresa Tovární 287 , Satalice u Prahy
člen představenstva Josef Kočička
Ve funkci od 23.7.1966 do 26.4.1967
Adresa , Praha 4, Spořilov II, čp. 2714
člen představenstva Miloslav Prágr
Ve funkci od 13.4.1965 do 23.7.1966
Adresa W. Piecka 123, Praha 3
člen představenstva Josef Kočička
Ve funkci od 13.4.1965 do 23.7.1966
Adresa Čajkovského 30, Praha 3
člen představenstva Antonín Schirl
Ve funkci od 13.4.1965 do 23.7.1966
Adresa Jiřího z Poděbrad 715, Uhříněves
člen představenstva Jindřiška Housková
Ve funkci od 13.4.1965 do 23.7.1966
Adresa Příběnická 12, Praha 3
člen představenstva Vladimír Frýpes
Ve funkci od 13.4.1965 do 23.7.1966
Adresa Koněvova 183, Praha 3
předseda Jan Konvalinka
Ve funkci od 13.4.1965 do 23.7.1966
Adresa 301, Stříbrná Skalice
místopředseda Zdeněk Kurka
Ve funkci od 13.4.1965 do 23.7.1966
Adresa Jeseniova 153, Praha 3
člen představenstva Boris Tjulenev
Ve funkci od 13.4.1965 do 23.7.1966
Adresa Dukelská 916, Přeštice
člen představenstva Helena Kuncová
Ve funkci od 13.4.1965 do 23.7.1966
Adresa Na hlídce 13, Praha 3
člen představenstva Marcela Křížová
Ve funkci od 13.4.1965 do 23.7.1966
Adresa Anglická 319, Dobřichovice
člen představenstva Jaroslav Šuchman
Ve funkci od 13.4.1965 do 23.7.1966
Adresa Levá 5, Praha 4
člen představenstva Hana Vítková
Ve funkci od 13.4.1965 do 23.7.1966
Adresa Roháčova 13, Praha 3
místopředseda Jiří Jančík
Ve funkci od 23.4.1963 do 13.4.1965
Adresa Ježkova 14, Praha 3
člen představenstva Alena Suchánková
Ve funkci od 23.4.1963 do 13.4.1965
Adresa Jeseniova 79, Praha 3
předseda Zdeněk Benda
Ve funkci od 23.4.1963 do 13.4.1965
Adresa Vicliffova ul. 5, Praha 3
člen představenstva ing. Jan Pavlíček
Ve funkci od 23.4.1963 do 13.4.1965
Adresa Koněvova 161, Praha 3
člen představenstva Oldřich Tulach
Ve funkci od 23.4.1963 do 13.4.1965
Adresa Pod lipami 2511, Jarov
člen představenstva ing. Josef Vaško
Ve funkci od 23.4.1963 do 13.4.1965
Adresa Riegrova 103 , Roztoky u Prahy
člen představenstva Robert Bubník
Ve funkci od 23.4.1963 do 13.4.1965
Adresa Želivského 29, Praha 3
člen představenstva ing. Miroslav Jelínek
Ve funkci od 23.4.1963 do 13.4.1965
Adresa Kodaňská 42, Praha 10
člen představenstva Vladimír Fojt
Ve funkci od 23.4.1963 do 13.4.1965
Adresa Táboritská 14, Praha 3
člen představenstva ing. Miroslav Vosecký
Ve funkci od 23.4.1963 do 13.4.1965
Adresa Malešická 11, Praha 3
člen představenstva ing. Jiří Chomát
Ve funkci od 23.4.1963 do 13.4.1965
Adresa Černokostelecká 103, Praha 10
člen představenstva Josef Valeš
Ve funkci od 23.4.1963 do 13.4.1965
Adresa K vrcholu 12, Praha 3
člen představenstva Jaroslav Štraus
Ve funkci od 28.2.1964 do 13.4.1965
Adresa Květinková 2579, Praha 3
člen představenstva Vladimír Hrubý
Ve funkci od 28.2.1964 do 13.4.1965
Adresa Pod lipami 2556, Praha 3
člen představenstva Libuše Lamková
Ve funkci od 28.2.1964 do 13.4.1965
Adresa Mečislavova 22, Praha 4
člen představenstva Milena Vaňková
Ve funkci od 23.4.1963 do 28.2.1964
Adresa Šumavská 31, Praha 2
člen představenstva JUDr. Lev Vokáč
Ve funkci od 23.4.1963 do 28.2.1964
Adresa Mánesova 5, Praha 2
člen představenstva Miloslava Dvořáková
Ve funkci od 23.4.1963 do 28.2.1964
Adresa Schnirchova 3, Praha 7
člen představenstva Marie Kuťáková
Ve funkci od 7.5.1961 do 23.4.1963
Adresa Ostrovského 3/253, Praha 5
člen představenstva Dalibor Preininger
Ve funkci od 7.5.1961 do 23.4.1963
Adresa Na Moráni 5, Praha 2
člen představenstva ing. Eduard Proněk
Ve funkci od 7.5.1961 do 23.4.1963
Adresa Levá 5, Praha 4
člen představenstva Alois Dobroslávek
Ve funkci od 7.5.1961 do 23.4.1963
Adresa Na Švihance 2 , Praha 12
předseda Jaroslav Havlíček
Ve funkci od 7.5.1961 do 23.4.1963
Adresa Kalininova 39, Praha 3
člen představenstva František Šícha
Ve funkci od 7.5.1961 do 23.4.1963
Adresa Komunardů 12/431, Praha 7
člen představenstva Miroslav Anselm
Ve funkci od 7.5.1961 do 23.4.1963
Adresa Koněvova 80, Praha 3
místopředseda ing. Emil Drahoš
Ve funkci od 7.5.1961 do 23.4.1963
Adresa Na Balkáně 116, Praha 3
člen představenstva Eva Wagnerová
Ve funkci od 7.5.1961 do 23.4.1963
Adresa Na Rybníčku 16, Praha 2
člen představenstva Danuše Helbichová
Ve funkci od 7.5.1961 do 23.4.1963
Adresa Šafaříkova 14, Praha 2
člen představenstva Pavel Veleminský
Ve funkci od 7.5.1961 do 23.4.1963
Adresa Dukelská 160, Třeboň
člen představenstva Rudolf Bláha
Ve funkci od 7.5.1961 do 23.4.1963
Adresa Koněvova 100, Praha 3
člen představenstva ing. Josef Žák
Ve funkci od 7.5.1961 do 23.4.1963
Adresa Slezské předm. 375, Hradec Králové
člen představenstva Karel Brantl
Ve funkci od 7.5.1961 do 23.4.1963
Adresa Jeseniova 31, Praha 3
člen představenstva Bohuslav Macků
Ve funkci od 7.5.1961 do 23.4.1963
Adresa Strašínská 248, Říčany
člen představenstva Rudolf Martínek
Ve funkci od 9.7.1959 do 7.5.1961
Adresa Havlíčkovo nám. 2 , Praha 11
člen představenstva Marie Hromádková
Ve funkci od 9.7.1959 do 7.5.1961
Adresa Křišťanova 17 , Praha 11
místopředseda Antonín Křepela
Ve funkci od 9.7.1959 do 7.5.1961
Adresa Pod Vítkovem 4 , Praha 11
předseda Alois Dobroslávek
Ve funkci od 9.7.1959 do 7.5.1961
Adresa Na Švihance 2 , Praha 12
člen představenstva František Rampa
Ve funkci od 9.7.1959 do 7.5.1961
Adresa Strážní ul. 10 , Praha 11
člen představenstva ing. Otto Charvát
Ve funkci od 9.7.1959 do 7.5.1961
Adresa Škroupovo nám. 4 , Praha 11
člen představenstva ing. Karel Wachtl
Ve funkci od 9.7.1959 do 7.5.1961
Adresa Jilmová 9 , Praha 11
člen představenstva Zdeňka Rozehnalová
Ve funkci od 9.7.1959 do 7.5.1961
Adresa Žerotínova 11 , Praha 11
člen představenstva Dr. Jiří Špét
Ve funkci od 9.7.1959 do 7.5.1961
Adresa Kubelíkova 17 , Praha 11
člen představenstva Bohuslav Chvátal
Ve funkci od 9.7.1959 do 7.5.1961
Adresa Bořivojova 44 , Praha 11
člen představenstva Jiří Šmíd
Ve funkci od 9.7.1959 do 7.5.1961
Adresa Hájkova 12 , Praha 11

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Bytové družstvo Žižkov

IČO (identifikační číslo): 00033529
Jméno: Bytové družstvo Žižkov
Právní forma podnikání: Družstvo
Vznik první živnosti: 1. 10. 1976
Celkový počet živností: 3
Aktivních živností: 2

Živnosti Bytové družstvo Žižkov

Živnost č. 1 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 4. 3. 2002

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Správa a údržba nemovitostí
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 4. 3. 2002

Statutární orgán Bytové družstvo Žižkov

Člen statutárního orgánu: Ing. Ivona Teislerová
Člen statutárního orgánu: Ing. Jan Železný
Člen statutárního orgánu: Ing. Tomáš Ullrich
Člen statutárního orgánu: Zdeněk Strejcovský
Člen statutárního orgánu: Jan Kuděj

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Bytové družstvo Žižkov

IČO: 00033529
Firma: Bytové družstvo Žižkov
Právní forma: Družstvo
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 3
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 1. 10. 1976

Sídlo Bytové družstvo Žižkov

Sídlo: Pod lipami 2511/64, Praha 13000

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství