Hlavní navigace

FIRMA Bytové družstvo v Orlové IČO: 00052001

Bytové družstvo v Orlové má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, .

Bytové družstvo v Orlové (00052001) je Družstvo. Sídlí na adrese Masarykova třída 1326, 73514 Orlová. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 2. 1960 Bytové družstvo v Orlové nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Bytové družstvo v Orlové nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro Bytové družstvo v Orlové na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Bytové družstvo v Orlové

Soud: Krajský soud v Ostravě 26. 2. 1960
Spisová značka: DrXXII 34
IČO (identifikační číslo osoby): 00052001
Jméno: Bytové družstvo v Orlové
Právní forma: Družstvo 26.2.1960
Zapsána dne: 26.2.1960
Údaj podle ust. § 48 odst. 1 písm. l) zák.č. 304/2013 Sb. - bytové družstvo. 30.10.2020
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 10.2.2014
R u č e n í : Člen družstva je povinen přispívat na úhradu celého schodku z hospodaření střediska bytového hospodářství, v němž užívá byt nebo místnost nesloužící k bydlení ve výši a ve lhůtě stanovené představenstvem. Za vykázanou ztrátu z ostatního hospodaření družstva ručí člen do výše 500,-Kčs v jednom roce. Za likvidační schodek ručí člen do výše 3.000,-Kčs. 11.1.1989 - 16.3.1993
R u č e n í : Členové družstva, kterým nebyl přidělen družstevní byt nebo místnost nesloužící k bydlení, ručí do výše základních členských vkladů; ostatní členové ručí do výše zůstatkových hodnot členských podílů. Člen družstva je v jednom roce povinen uhradit nejvýše částkou rovnající se desetině základního členského vkladu nebo desetině zůstatkové hodnoty členského podílu. 3.4.1976 - 11.1.1989
Družstvo přijalo za souhlasu ČSBD v Ostravě ze dne 28. 7. 1975, zn. 4235/105-Ko stanovy typu B. 3.4.1976 - 12.11.1996
Usnesením členské schůze družstva z 20.9.1973 a usnesením schůze Stavebního bytového družstva pracovníků n.p. Prefa, Škřečoň, konané dne 14. a 16. května 1974, sloučilo se toto družstvo jako přejímající se Stavebním bytovým družstvem pracovníků n.p. Prefa Škřečon, jako družstvem zanikajícím za souhlasu Sm KV CSBD v Ostravě z 12.6.1974 č. 3772-105/Mi. Majetek, práva a závazky zanikajícího družstva přecházejí na družstvo přejímající dnem zápisu sloučení do podnikového rejstříku. 19.5.1975 - 12.11.1996
Usnesením členské schůze družstva z 20.9.1973 jako družstva přejímajícího a usnesením členské schůze 1/ Stavebního bytového družstva pracovníků při dole Doubrava v Doubravě z 20.12.1973, 2/ Stavebního bytového družstva pracovníků sdružených podniků v Orlové IV.-Lutyni, jako družstev zanikajících, s l o u č i l a se tato družstva za souhlasu Sm KV ČSBD v Ostravě z 26.9.1974 č.5830-105/Mi a z 18.10.1974, č.j. 6321-105/Mi. Majetek, práva a závazky zanikajících družstev přecházejí na družstvo přejímající dnem zápisu sloučení do podnikového rejstříku. 13.12.1974 - 12.11.1996
Usnesením členské schůze družstva, konané dne 24.září 1964, přijalo družstvo v plném znění nové stanovy, vypracované Ústřední radou družstev podle "Vzorových stanov" stavebních bytových družstev schválených usnesením vlády ze dne 20. května 1964, č.277. 7.12.1964 - 3.4.1976
Družstvo přijalo změny vlastních stanov, vypracované podle "Změn Vzorových stanov stavebních bytových družstev zaměstnanců i občanů" a schválené usnesením vlády ze dne 22. května 1963, č. 426. 6.3.1964 - 7.12.1964
Zřízení: Stavební bytové družstvo jako družstvo lidové podle zák.č. 27/1959 Sb. vzniklo přijetím stanov ustavující členskou schůzí ze dne 7. ledna 1960 a udělením souhlasu k jeho vzniku usnesením rady Okresního národního výboru v Karviné ze dne 8. ledna 1960, zn. Výst. 180/1960-Ce. 26.2.1960
Ručení: Každý člen je povinen přispívat k úhradě případných ztrát /likvidačního schodku/ nejvýše však částkou rovnající se desetíně členského podílu. 26.2.1960 - 3.4.1976
Zápisné: Zápisné činí 100,-Kčs. 26.2.1960 - 12.11.1996

Sídlo Bytové družstvo v Orlové

Platnost údajů od - do
Adresa: Masarykova třída 1326, Orlová 73514, Česká republika 27.1.2014
Adresa: Masarykova 1326, Orlová-Lutyně , Česká republika 25.3.1999 - 27.1.2014
Adresa: Školní 863, Orlová-Lutyně , Česká republika 16.3.1993 - 25.3.1999
Adresa: , Orlová - Lutyně , Česká republika 22.7.1980 - 16.3.1993
Adresa: , Orlová 4 , Česká republika 3.4.1976 - 22.7.1980
Adresa: , Orlová III. , Česká republika 6.3.1964 - 3.4.1976
Adresa: , Petřvald , Česká republika 26.2.1960 - 6.3.1964

Předmět podnikání Bytové družstvo v Orlové

Platnost údajů od - do
Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Může spravovat domy s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví jiných osob a provozovat za podmínek stanovených platnou právní úpravou i jinou činnost, pokud tím neohrozí uspokojování bytových potřeb svých členů. 5.8.2019
a/ staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech, jakož i výstavby nebytových prostor, které pronajímá 12.11.1996 - 5.8.2019
b/ přiděluje družstevní byty a nebytové prostory a uzavírá smlouvy o nájmu 12.11.1996 - 5.8.2019
c/ zabezpečuje údržbu a správu bytových a nebytových objektů 12.11.1996 - 5.8.2019
d/ poskytuje, popř. zabezpečuje plnění spojená s bydlením 12.11.1996 - 5.8.2019
a/ družstvo staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech, jakož i výstavbu nebytových prostor, které pronajímá svým členům 16.3.1993 - 12.11.1996
b/ provádí popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových a nebytových objektů a to pro své členy 16.3.1993 - 12.11.1996
c/ přiděluje družstevní byty a nebytové prostory svým členům a uzavírá smlouvy o nájmu 16.3.1993 - 12.11.1996
d/ poskytuje popř. zabezpečuje plnění spojené s bydlením a to pro své členy 16.3.1993 - 12.11.1996
1/ Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením. 11.1.1989 - 16.3.1993
2/ V rámci předmětu činnosti družstvo připravuje a zabezpečuje: a/ výstavbu bytů v družstevních domech a místností nesloužících k bydlení b/ přidělování družstevních bytů včetně rodinných domků a místností nesloužících k bydlení do osobního užívání členům, popřípadě převody rodinných domků do osobního vlastnictví; c/ údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytového majetku a nebytových prostor; d/ poskytování služeb spojených s bydlením svým čelnům; e/ poskytování služeb spojených s bydlením za úplatu občanům a organizacím; f/ materiálně-výrobní základnu pro údržbu a opravy bytů a nebytových prostor a pro poskytování služeb spojených s bydlením; g/ další činnost a služby schválené nejvyšším orgánem družstva. 11.1.1989 - 16.3.1993
Podle rozhodnutí ONV, odboru dopravy v Karviné ze dne 30.5.1979, č.j.: 319/277, 1,2/79, byla povolena doprava věcí pro cizí potřeby do 31.5.1980. 13.12.1979 - 11.1.1989
Provozování autodopravy pro jiné socialistické organizace. 13.12.1979 - 11.1.1989
Družstvo pro své členy staví, popřípadě zabezpečuje výstavbu bytů a místností nesloužících k bydlení, zabezpečuje správu, údržbu, popřípadě rekonstrukci bytů a místností nesloužících k bydlení a poskytuje služby spojené s jejich užíváním. Organizuje politicko-výchovnou práci a pečuje o prohlubování společenské funkce družstva a socialistické demokracie. V souvislosti s výstavbou družstevních bytů a místností nesloužících k bydlení může družstvo provádět přípravu staveniště včetně technického vybavení, terenních úprav, výstavby inženýrských sítí a popřípadě provádět i jiné práce, bez nichž by se nemohlo započít s výstavbou, nebo by nebylo možné vystavěné objekty užívat. 3.4.1976 - 11.1.1989
Družstvo provádí bytovou výstavbu: a) dodavatelsky příslušným stavebním podnikem b) ve vlastní režii; při této formě výstavby musí družstvo zajistit odborné vedení stavby. I při dodavatelském způsobu výstavby se na ní družstvo podílí podle svých možností v co největším rozsahu svépomocí. 28.10.1970 - 3.4.1976
Kromě hlavního úkolu - výstavby bytů - vyvíjí družstvo i jinou činnost, zejména a) stará se o řádnou a včasnou údržbu družstevního bytového majetku a to i svépomocí svých členů, a dbá o zvyšování kultury bydlení b) staví zpravidla svépomocí garáže, pokud družstvu v souvislosti s výstavbou bytů byla povolena i výstavba garáží. Tyto garáže může stavět pouze pro členy, kteří družstevní byt již užívají, nebo kteří na jeho výstavbu složili členský podíl. c) vede členy družstva k účasti na svépomocných akcích při výstavbě a údržbě bytů, úpravě sídlišť apod. Zřizováním členských samospráv zvyšuje zainteresovanost členů na správě a provozu družstva a tak zlepšuje péči o družstevní majetek d) působí kulturně výchovnou prací k upevňování socialistického uvědomění členů družstva a příslušníků jejich rodin. Družstvo nemůže kromě výstavby bytů, garáží, jejich údržby a s tím spojených služeb pro členy družstva, provozovat jinou hospodářskou činnost. 28.10.1970 - 3.4.1976

Vedení firmy Bytové družstvo v Orlové

Statutární orgán Bytové družstvo v Orlové

člen představenstva Mgr. Miroslav Neuwert
Ve funkci od 25.9.2021
Adresa F. S. Tůmy 1239, 73514 Orlová
člen představenstva Ing. Petr Lata
Ve funkci od 25.9.2021
Adresa Vnitřní 731, 73514 Orlová
člen představenstva Bc. Michal Kobes
Ve funkci od 25.9.2021
Adresa Adamusova 1263, 73514 Orlová
člen představenstva Lukáš Kačáni
Ve funkci od 25.9.2021
Adresa V Zimném dole 747, 73511 Orlová
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Piprek
Ve funkci od 25.9.2021
Adresa F. S. Tůmy 1245, 73514 Orlová
člen představenstva Jiří Ručka
Ve funkci od 25.9.2021
Adresa F. S. Tůmy 1210, 73514 Orlová
člen představenstva Daniel Václavík
Ve funkci od 25.9.2021
Adresa Vnitřní 730, 73514 Orlová
člen představenstva Zdeněk Výtisk
Ve funkci od 25.9.2021
Adresa Na Stuchlíkovci 699, 73514 Orlová
předseda představenstva Ing. Bohumil Markus
Ve funkci od 25.9.2021
Adresa Na Výsluní 1276, 73514 Orlová
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Piprek
Ve funkci od 19.11.2020 do 25.9.2021
Adresa F. S. Tůmy 1245, 73514 Orlová
člen představenstva Lukáš Kačáni
Ve funkci od 19.11.2020 do 25.9.2021
Adresa V Zimném dole 747, 73511 Orlová
předseda představenstva Ing. Bohumil Markus
Ve funkci od 19.11.2020 do 25.9.2021
Adresa Na Výsluní 1276, 73514 Orlová
člen představenstva Petr Stach
Ve funkci od 9.7.2016 do 25.9.2021
Adresa F. S. Tůmy 1243, 73514 Orlová
člen představenstva Ing. Václav Szwed
Ve funkci od 9.7.2016 do 25.9.2021
Adresa F. S. Tůmy 1243, 73514 Orlová
člen představenstva Helena Maršálková
Ve funkci od 9.7.2016 do 25.9.2021
Adresa F. S. Tůmy 1233, 73514 Orlová
člen představenstva Mgr. Miroslav Neuwert
Ve funkci od 9.7.2016 do 25.9.2021
Adresa F. S. Tůmy 1239, 73514 Orlová
člen představenstva Ing. Petr Lata
Ve funkci od 9.7.2016 do 25.9.2021
Adresa Vnitřní 731, 73514 Orlová
člen představenstva Bc. Michal Kobes
Ve funkci od 9.7.2016 do 25.9.2021
Adresa Adamusova 1263, 73514 Orlová
předseda představenstva Lukáš Kačáni
Ve funkci od 9.7.2016 do 19.11.2020
Adresa V Zimném dole 747, 73511 Orlová
místopředseda představenstva Ing. Bohumil Markus
Ve funkci od 9.7.2016 do 19.11.2020
Adresa Na Výsluní 1276, 73514 Orlová
člen představenstva Ing. Tomáš Piprek
Ve funkci od 9.7.2016 do 19.11.2020
Adresa F. S. Tůmy 1245, 73514 Orlová
člen představenstva Helena Maršálková
Ve funkci od 11.3.2016 do 9.7.2016
Adresa F. S. Tůmy 1233, 73514 Orlová
místopředseda představenstva Josef Berný
Ve funkci od 29.7.2013 do 9.7.2016
Adresa F. S. Tůmy 1231, 73514 Orlová
člen představenstva Alena Kasanová
Ve funkci od 27.1.2014 do 9.7.2016
Adresa Karla Dvořáčka 1211, 73514 Orlová
člen představenstva František Bíba
Ve funkci od 27.1.2014 do 9.7.2016
Adresa Masarykova třída 1015, 73514 Orlová
místopředseda představenstva Josef Berný
Ve funkci od 29.7.2013 do 9.7.2016
Adresa F. S. Tůmy 1231, 73514 Orlová
člen představenstva Jindřich Moudrý
Ve funkci od 15.5.2015 do 9.7.2016
Adresa Okružní 921, 73514 Orlová
člen představenstva Ing. Jozef Troják
Ve funkci od 15.5.2015 do 9.7.2016
Adresa Osvobození 824, 73514 Orlová
člen představenstva Alena Kasanová
Ve funkci od 27.1.2014 do 9.7.2016
Adresa Karla Dvořáčka 1211, 73514 Orlová
člen představenstva Bc. Michal Kobes
Ve funkci od 5.11.2015 do 9.7.2016
Adresa Adamusova 1263, 73514 Orlová
člen představenstva František Bíba
Ve funkci od 27.1.2014 do 9.7.2016
Adresa Masarykova třída 1015, 73514 Orlová
člen představenstva Ing. Bohumil Markus
Ve funkci od 5.11.2015 do 9.7.2016
Adresa Na Výsluní 1276, 73514 Orlová
člen představenstva Helena Maršálková
Ve funkci od 11.3.2016 do 9.7.2016
Adresa F. S. Tůmy 1233, 73514 Orlová
člen představenstva Jindřich Moudrý
Ve funkci od 15.5.2015 do 9.7.2016
Adresa Okružní 921, 73514 Orlová
člen představenstva Ing. Jozef Troják
Ve funkci od 15.5.2015 do 9.7.2016
Adresa Osvobození 824, 73514 Orlová
člen představenstva Ing. Bohumil Markus
Ve funkci od 5.11.2015 do 9.7.2016
Adresa Na Výsluní 1276, 73514 Orlová
člen představenstva Bc. Michal Kobes
Ve funkci od 5.11.2015 do 9.7.2016
Adresa Adamusova 1263, 73514 Orlová
člen představenstva František Pospíšil
Ve funkci od 24.2.2015 do 11.3.2016
Adresa Kpt. Jaroše 787, 73514 Orlová
člen představenstva František Pospíšil
Ve funkci od 24.2.2015 do 11.3.2016
Adresa Kpt. Jaroše 787, 73514 Orlová
člen představenstva Lukáš Kačáni
Ve funkci od 29.7.2013 do 22.8.2015
Adresa V Zimném dole 747, 73511 Orlová
člen představenstva Renata Potyšová
Ve funkci od 27.1.2014 do 22.8.2015
Adresa Luční 199, 73514 Orlová
předseda představenstva Jaroslav Mohyla
Ve funkci od 15.5.2015 do 22.8.2015
Adresa Adamusova 1250, 73514 Orlová
člen představenstva Michal Kratochvíl
Ve funkci od 29.7.2013 do 15.5.2015
Adresa Masarykova třída 956, 73514 Orlová
člen představenstva Jaroslav Mohyla
Ve funkci od 25.3.2015 do 15.5.2015
Adresa Adamusova 1250, 73514 Orlová
předseda představenstva Ing. Jozef Troják
Ve funkci od 25.3.2015 do 15.5.2015
Adresa Osvobození 824, 73514 Orlová
předseda představenstva Jaroslav Mohyla
Ve funkci od 27.1.2014 do 25.3.2015
Adresa Adamusova 1250, 73514 Orlová
člen představenstva Jozef Troják
Ve funkci od 27.1.2014 do 25.3.2015
Adresa Osvobození 824, 73514 Orlová
člen představenstva František Pospíšil
Ve funkci od 27.1.2014 do 24.2.2015
Adresa Kpt. Jaroše 776, 73514 Orlová
předseda představenstva Jaroslav Mohyla
Ve funkci od 17.8.2011 do 27.1.2014
Adresa Adamusova 1250, 73514 Orlová
člen představenstva František Bíba
Ve funkci od 17.8.2011 do 27.1.2014
Adresa Masarykova třída 1015, 73514 Orlová
člen představenstva Ing. František Pospíšil
Ve funkci od 17.8.2011 do 27.1.2014
Adresa Kpt. Jaroše 776, 73514 Orlová
člen představenstva Ing. Jozef Troják
Ve funkci od 17.8.2011 do 27.1.2014
Adresa Osvobození 824, 73514 Orlová
člen představenstva Mgr., Bc. Renata Potyšová
Ve funkci od 17.8.2011 do 27.1.2014
Adresa Masarykova třída 1025, 73514 Orlová
člen představenstva Ing. Alena Kasanová
Ve funkci od 17.8.2011 do 27.1.2014
Adresa Karla Dvořáčka 1211, 73514 Orlová
člen představenstva Jiří Dlabaja
Ve funkci od 17.8.2011 do 29.7.2013
Adresa Adamusova 1251, 73514 Orlová
člen představenstva Josef Berný
Ve funkci od 17.8.2011 do 29.7.2013
Adresa F.S. Tůmy 1231, 73514 Orlová
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Buček
Ve funkci od 17.8.2011 do 29.7.2013
Adresa Kpt. Jaroše 791, 73514 Orlová
člen představenstva Ing. Jiří Čech
Ve funkci od 2.6.2006 do 17.8.2011
Adresa Karla Dvořáčka 1216, 73514 Orlová
předseda představenstva Ing. Jan Katauer
Ve funkci od 2.6.2006 do 17.8.2011
Adresa Masarykova třída 1012, 73514 Orlová
člen představenstva František Bíba
Ve funkci od 2.6.2006 do 17.8.2011
Adresa Masarykova třída 1015, 73514 Orlová
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Buček
Ve funkci od 2.6.2006 do 17.8.2011
Adresa Kpt. Jaroše 791, 73514 Orlová
člen představenstva Ing. Alena Kasanová
Ve funkci od 2.6.2006 do 17.8.2011
Adresa Karla Dvořáčka 1211, 73514 Orlová
člen představenstva Ing. Jozef Troják
Ve funkci od 2.6.2006 do 17.8.2011
Adresa Osvobození 824, 73514 Orlová
člen představenstva Ing. František Pospíšil
Ve funkci od 2.6.2006 do 17.8.2011
Adresa Kpt. Jaroše 779, 73514 Orlová
člen představenstva Jaroslav Mohyla
Ve funkci od 2.6.2006 do 17.8.2011
Adresa Adamusova 1250, 73514 Orlová
člen představenstva Ivo Koziel
Ve funkci od 2.6.2006 do 17.8.2011
Adresa Na Stuchlíkovci 738, 73514 Orlová
člen Karel Gavlovský
Ve funkci od 8.5.1990 do 2.6.2006
Adresa , Orlová-Lutyně, čp.744
předseda představenstva Ing. Jan Katauer
Ve funkci od 2.11.1995 do 2.6.2006
Adresa , Orlová-Lutyně čp. 1012
člen představenstva František Bíba
Ve funkci od 12.11.1996 do 2.6.2006
Adresa , Orlová - Lutyně čp. 1015
člen představenstva Ing. Jiří Čech
Ve funkci od 12.11.1996 do 2.6.2006
Adresa , Orlová-Lutyně čp. 787
1. místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Buček
Ve funkci od 15.8.2001 do 2.6.2006
Adresa čp. 791, Orlová-Lutyně
člen představenstva Ing. Jozef Troják
Ve funkci od 15.8.2001 do 2.6.2006
Adresa čp. 824 , Orlová-Lutyně
2.místopředseda představenstva Jaroslav Mohyla
Ve funkci od 15.8.2001 do 2.6.2006
Adresa čp. 1250, Orlová-Lutyně
člen představenstva Josef Berný
Ve funkci od 28.5.2003 do 2.6.2006
Adresa čp. 1231, Orlová Lutyně
člen představenstva Ivo Koziel
Ve funkci od 28.5.2003 do 2.6.2006
Adresa čp. 738, Orlová Lutyně
člen Jaroslav Salamon
Ve funkci od 11.5.1984 do 28.5.2003
Adresa , Orlová - Lutyně č. 927
člen představenstva Ing. Jaroslav Šarovský
Ve funkci od 15.8.2001 do 28.5.2003
Adresa čp. 815, Orlová-Lutyně
člen představenstva Ivo Koziel
Ve funkci od 2.2.1994 do 15.8.2001
Adresa , Orlová - Lutymě čp. 738
člen představenstva Josef Berný
Ve funkci od 22.8.1995 do 15.8.2001
Adresa , Orlová-Lutyně čp. 1231
místopředseda představenstva Karel Urbančík
Ve funkci od 12.11.1996 do 15.8.2001
Adresa , Orlová-Lutyně čp. 867
člen představenstva Jindřich Moudrý
Ve funkci od 2.6.1997 do 15.8.2001
Adresa , Orlová-Lutyně čp. 921
člen představenstva Ing. Oldřich Macura
Ve funkci od 2.2.1994 do 2.6.1997
Adresa , Orlová - Lutyně čp. 817
člen Karel Urbančík
Ve funkci od 25.8.1976 do 12.11.1996
Adresa , Orlová 4, č. 867
člen představenstva Petr Ružanič
Ve funkci od 12.9.1994 do 12.11.1996
Adresa , Orlová-Lutyně čp. 1014
místopředseda František Biba
Ve funkci od 12.9.1994 do 12.11.1996
Adresa , Orlová - Lutyně čp. 1015
předseda Lubomír Stach
Ve funkci od 6.4.1978 do 2.11.1995
Adresa , Orlová 4, č. 739
člen představenstva Ing. Jan Katauer
Ve funkci od 22.8.1995 do 2.11.1995
Adresa , Orlová-Lutyně čp. 1012
člen Šárka Vlachařová
Ve funkci od 15.8.1991 do 22.8.1995
Adresa , Orlová-Lutyně čp. 1253
člen Jiřina Vavříčková
Ve funkci od 22.7.1980 do 12.9.1994
Adresa , Orlová-Lutyně čp. 730
člen Alena Vnenková
Ve funkci od 8.5.1990 do 12.9.1994
Adresa , Orlová-Lutyně čp.805
člen Jaroslav Pavlištík
Ve funkci od 4.8.1988 do 2.2.1994
Adresa , Orlová - Lutyně čp. 1036
člen Ing. Anežka Chorzempová
Ve funkci od 15.8.1991 do 2.2.1994
Adresa , Orlová-Lutyně, čp. 1035
místopředseda Vlastimil Krajina
Ve funkci od 8.1.1982 do 15.8.1991
Adresa , Orlová-Lutyně čp. 748
místopředseda Václav Habanec
Ve funkci od 6.6.1986 do 15.8.1991
Adresa , Orlová - Lutyně č. 738
člen Ivo Koziel
Ve funkci od 4.8.1988 do 15.8.1991
Adresa , Orlová - Lutyně čp. 738
člen Mária Urbanovská
Ve funkci od 4.8.1988 do 15.8.1991
Adresa , Orlová- Lutyně čp. 1015
člen Eva Mikulková
Ve funkci od 4.8.1988 do 15.8.1991
Adresa , Orlová - Lutyně čp. 955
člen Miroslav Severin
Ve funkci od 8.5.1990 do 15.8.1991
Adresa , Orlová-Lutyně, čp.1240
člen Imrich Cilý
Ve funkci od 22.7.1980 do 8.5.1990
Adresa , Orlová-Lutyně čp. 908
člen Libuše Škorvánková
Ve funkci od 6.6.1986 do 8.5.1990
Adresa , Orlová - Lutyně čp. 1023
člen Pavel Pastrňák
Ve funkci od 4.8.1988 do 8.5.1990
Adresa , Orlová - Lutyně čp. 934
člen Karel Brůža
Ve funkci od 4.8.1988 do 8.5.1990
Adresa , Orlová - Lutyně čp. 744
člen Irena Vláčilová
Ve funkci od 4.8.1988 do 8.5.1990
Adresa , Orlová - Lutyně čp. 1216
člen Petr Dobda
Ve funkci od 22.7.1980 do 4.8.1988
Adresa , Orlová-Lutyně čp. 746
člen Ladislav Švenda
Ve funkci od 11.5.1984 do 4.8.1988
Adresa , Orlová - Lutyně č. 739
člen Jiří Kadlec
Ve funkci od 6.6.1986 do 4.8.1988
Adresa , Orlová - Lutyně čp. 1021
člen Marta Hudecová
Ve funkci od 1.6.1982 do 6.6.1986
Adresa , Orlová - Lutyně č. 698
místopředseda Karel Burša
Ve funkci od 11.5.1984 do 6.6.1986
Adresa , Orlová - Lutyně č. 927
člen Václav Habanec
Ve funkci od 11.5.1984 do 6.6.1986
Adresa , Orlová - Lutyně č. 738
místopředseda Alfréd Tomala
Ve funkci od 25.8.1976 do 11.5.1984
Adresa , Orlová 4, č. 706
člen Zdeněk Trávníček
Ve funkci od 25.8.1976 do 11.5.1984
Adresa , Orlová 4, č. 738
člen Šárka Adamcová
Ve funkci od 22.7.1980 do 11.5.1984
Adresa , Orlová-Lutyně čp. 867
člen Miluše Košutová
Ve funkci od 22.7.1980 do 11.5.1984
Adresa , Orlová-Lutyně čp. 815
člen Šárka Banasinská
Ve funkci od 11.6.1981 do 11.5.1984
Adresa , Orlová 4 - Lutyně čp. 738
člen Karel Burša
Ve funkci od 1.6.1982 do 11.5.1984
Adresa , Orlová - Lutyně č. 927
člen Ing. Petr Krejčí
Ve funkci od 22.7.1980 do 1.6.1982
Adresa , Orlová-Lutyně čp. 739
člen Vlastimil Krajina
Ve funkci od 22.7.1980 do 8.1.1982
Adresa , Orlová-Lutyně čp. 748
místopředseda Radomír Ondračka
Ve funkci od 22.7.1980 do 8.1.1982
Adresa , Orlová 4, čp. 739
člen Josef Bazala
Ve funkci od 6.4.1978 do 11.6.1981
Adresa , Orlová 4, č. 806
člen Miloslav Kania
Ve funkci od 13.7.1970 do 22.7.1980
Adresa , Orlová 4 čp.706
člen Alois Káňa
Ve funkci od 23.7.1973 do 22.7.1980
Adresa , Orlová 4, č.772
člen Radomír Ondračka
Ve funkci od 3.4.1976 do 22.7.1980
Adresa , Orlová 4, čp. 739
člen Ing. Miroslav Vejrosta
Ve funkci od 25.8.1976 do 22.7.1980
Adresa , Orlová 4, č. 791
člen Bruno Šimíček
Ve funkci od 6.4.1978 do 22.7.1980
Adresa , Orlová 4, čp.706
člen Jan Šupík
Ve funkci od 6.4.1978 do 22.7.1980
Adresa , Orlová 4, č. 746
člen Leopold Škvára
Ve funkci od 3.4.1976 do 6.4.1978
Adresa , Orlová 2, čp. 745
člen Lubomír Stach
Ve funkci od 25.8.1976 do 6.4.1978
Adresa , Orlová 4, č. 739
předseda Bruno Šimíček
Ve funkci od 25.8.1976 do 6.4.1978
Adresa , Orlová 4, čp.706
člen Ing. Zdeněk Buček
Ve funkci od 25.8.1976 do 6.4.1978
Adresa , Orlová 4, č. 791
člen Ladislav Cenke
Ve funkci od 6.4.1978 do 6.4.1978
Adresa , Orlová 4, čp. 746
člen Lubomír Bulga
Ve funkci od 2.5.1968 do 25.8.1976
Adresa , Orlová 4 čp.772
člen Jindřich Dudziak
Ve funkci od 13.7.1970 do 25.8.1976
Adresa , Orlová 4, č. 810
předseda Alois Vicherek
Ve funkci od 13.7.1970 do 25.8.1976
Adresa , Orlová 4 čp.705
člen Antonín Orálek
Ve funkci od 22.6.1972 do 25.8.1976
Adresa , Orlová 4, čís.810
místopředseda Bruno Šimíček
Ve funkci od 22.6.1972 do 25.8.1976
Adresa , Orlová 4, čp.706
člen Vladislav Przeczek
Ve funkci od 3.4.1976 do 25.8.1976
Adresa , Orlová 4, čp. 823
člen František Oborný
Ve funkci od 3.4.1976 do 25.8.1976
Adresa , Orlová 4, čp. 739
člen Evžen Škuta
Ve funkci od 22.6.1972 do 3.4.1976
Adresa , Orlová 4, čís.705
člen Ing. Vladimír Olšar
Ve funkci od 22.6.1972 do 3.4.1976
Adresa , Orlová 4, čís.787
člen Gustav Farník
Ve funkci od 30.8.1966 do 23.7.1973
Adresa , Orlová 4 čp.787
člen Bruno Šimíček
Ve funkci od 30.8.1966 do 22.6.1972
Adresa , Orlová 4 čp.706
místopředseda Rudolf Jurčík
Ve funkci od 13.7.1970 do 22.6.1972
Adresa , Orlová 4, čís. 704
člen Albín Matušek
Ve funkci od 13.7.1970 do 22.6.1972
Adresa , Orlová 4, čís. 705
člen Josef Sojka
Ve funkci od 13.7.1970 do 22.6.1972
Adresa , Orlová 4, čís. 701
člen Alfréd Tomala
Ve funkci od 30.8.1966 do 13.7.1970
Adresa , Orlová 4 čp.706
místopředseda Alois Vicherek
Ve funkci od 30.8.1966 do 13.7.1970
Adresa , Orlová 4 čp.705
člen Evald Hilla
Ve funkci od 2.5.1968 do 13.7.1970
Adresa , Orlová 4 čp.706
člen František Funiok
Ve funkci od 2.5.1968 do 13.7.1970
Adresa , Orlová 4 čp.706
člen Ing. Vladimír Olšar
Ve funkci od 2.5.1968 do 13.7.1970
Adresa , Orlová 4 čp.787
předseda Miloslav Kania
Ve funkci od 2.5.1968 do 13.7.1970
Adresa , Orlová 4 čp.706
člen Evald Hilla
Ve funkci od 6.3.1964 do 2.5.1968
Adresa , Orlová I č.1123
předseda Miloslav Kania
Ve funkci od 6.3.1964 do 2.5.1968
Adresa , Orlová III č.335
člen Emerich Kohut
Ve funkci od 30.8.1966 do 2.5.1968
Adresa , Karviná-Ráj čp.2284
člen Zbygniev Kubeczka
Ve funkci od 30.8.1966 do 2.5.1968
Adresa , Orlová 4 čp.787
člen Pavel Javorský
Ve funkci od 30.8.1966 do 2.5.1968
Adresa , Karviná-Ráj čp.2286
člen Antonín Čelechovský
Ve funkci od 6.3.1964 do 30.8.1966
Adresa , Petřvald č.1530
místopředseda Miroslav Kot
Ve funkci od 6.3.1964 do 30.8.1966
Adresa , Orlová III čp.24
člen Emil Klot
Ve funkci od 6.3.1964 do 30.8.1966
Adresa , Orlová III č.599
předseda René Černý
Ve funkci od 26.2.1960 do 6.3.1964
Adresa , Havířov I, bl. 4/B
místopředseda Karel Kijonka
Ve funkci od 26.2.1960 do 6.3.1964
Adresa , Orlová III, čp. 791
člen Bedřich Fišbach
Ve funkci od 26.2.1960 do 6.3.1964
Adresa , Loučka u Lipníku n.B čp.81
člen Jiří Hurač
Ve funkci od 26.2.1960 do 6.3.1964
Adresa , Orlová III, čp. 616
člen Bedřich Veselka
Ve funkci od 26.2.1960 do 6.3.1964
Adresa , Žermanice čp. 29

Výpis ze živnostenského rejstříku

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Bytové družstvo v Orlové

IČO: 00052001
Firma: Bytové družstvo v Orlové
Právní forma: Družstvo
Okres: Karviná
Základní územní jednotka: Orlová
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 3. 4. 1976

Sídlo Bytové družstvo v Orlové

Sídlo: Masarykova třída 1326, Orlová 73514

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí