Firma Bytové družstvo v Orlové IČO 00052001


Bytové družstvo v Orlové má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

Bytové družstvo v Orlové (00052001) je Družstvo. Sídlí na adrese Masarykova třída 1326, Orlová 735 14. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 2. 1960 a je stále aktivní. Bytové družstvo v Orlové nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Bytové družstvo v Orlové nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Bytové družstvo v Orlové na Justice.cz
Detailní informace o Bytové družstvo v Orlové na rzp.cz
Detailní informace o Bytové družstvo v Orlové na portal.gov.cz

Výpis dat pro Bytové družstvo v Orlové na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Bytové družstvo v Orlové

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka DrXXII 34
IČO (identifikační číslo osoby) 00052001
Jméno Bytové družstvo v Orlové
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 26.2.1960
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 10.2.2014
R u č e n í : Člen družstva je povinen přispívat na úhradu celého schodku z hospodaření střediska bytového hospodářství, v němž užívá byt nebo místnost nesloužící k bydlení ve výši a ve lhůtě stanovené představenstvem. Za vykázanou ztrátu z ostatního hospodaření družstva ručí člen do výše 500,-Kčs v jednom roce. Za likvidační schodek ručí člen do výše 3.000,-Kčs. 11.1.1989 - 16.3.1993
R u č e n í : Členové družstva, kterým nebyl přidělen družstevní byt nebo místnost nesloužící k bydlení, ručí do výše základních členských vkladů; ostatní členové ručí do výše zůstatkových hodnot členských podílů. Člen družstva je v jednom roce povinen uhradit nejvýše částkou rovnající se desetině základního členského vkladu nebo desetině zůstatkové hodnoty členského podílu. 3.4.1976 - 11.1.1989
Družstvo přijalo za souhlasu ČSBD v Ostravě ze dne 28. 7. 1975, zn. 4235/105-Ko stanovy typu B. 3.4.1976 - 12.11.1996
Usnesením členské schůze družstva z 20.9.1973 a usnesením schůze Stavebního bytového družstva pracovníků n.p. Prefa, Škřečoň, konané dne 14. a 16. května 1974, sloučilo se toto družstvo jako přejímající se Stavebním bytovým družstvem pracovníků n.p. Prefa Škřečon, jako družstvem zanikajícím za souhlasu Sm KV CSBD v Ostravě z 12.6.1974 č. 3772-105/Mi. Majetek, práva a závazky zanikajícího družstva přecházejí na družstvo přejímající dnem zápisu sloučení do podnikového rejstříku. 19.5.1975 - 12.11.1996
Usnesením členské schůze družstva z 20.9.1973 jako družstva přejímajícího a usnesením členské schůze 1/ Stavebního bytového družstva pracovníků při dole Doubrava v Doubravě z 20.12.1973, 2/ Stavebního bytového družstva pracovníků sdružených podniků v Orlové IV.-Lutyni, jako družstev zanikajících, s l o u č i l a se tato družstva za souhlasu Sm KV ČSBD v Ostravě z 26.9.1974 č.5830-105/Mi a z 18.10.1974, č.j. 6321-105/Mi. Majetek, práva a závazky zanikajících družstev přecházejí na družstvo přejímající dnem zápisu sloučení do podnikového rejstříku. 13.12.1974 - 12.11.1996
Usnesením členské schůze družstva, konané dne 24.září 1964, přijalo družstvo v plném znění nové stanovy, vypracované Ústřední radou družstev podle "Vzorových stanov" stavebních bytových družstev schválených usnesením vlády ze dne 20. května 1964, č.277. 7.12.1964 - 3.4.1976
Družstvo přijalo změny vlastních stanov, vypracované podle "Změn Vzorových stanov stavebních bytových družstev zaměstnanců i občanů" a schválené usnesením vlády ze dne 22. května 1963, č. 426. 6.3.1964 - 7.12.1964
Zřízení: Stavební bytové družstvo jako družstvo lidové podle zák.č. 27/1959 Sb. vzniklo přijetím stanov ustavující členskou schůzí ze dne 7. ledna 1960 a udělením souhlasu k jeho vzniku usnesením rady Okresního národního výboru v Karviné ze dne 8. ledna 1960, zn. Výst. 180/1960-Ce. 26.2.1960
Ručení: Každý člen je povinen přispívat k úhradě případných ztrát /likvidačního schodku/ nejvýše však částkou rovnající se desetíně členského podílu. 26.2.1960 - 3.4.1976
Zápisné: Zápisné činí 100,-Kčs. 26.2.1960 - 12.11.1996

Aktuální kontaktní údaje Bytové družstvo v Orlové

Sídlo Bytové družstvo v Orlové

Platnost údajů od - do
Adresa Masarykova třída 1326 , Orlová 735 14 27.1.2014
Adresa Masarykova třída 1326 , Orlová 735 14 25.3.1999 - 27.1.2014
Adresa Školní 863 , Orlová 735 14 16.3.1993 - 25.3.1999
Adresa Orlová - Lutyně Česká republika
22.7.1980 - 16.3.1993
Adresa Orlová 4 Česká republika
3.4.1976 - 22.7.1980
Adresa Orlová III. Česká republika
6.3.1964 - 3.4.1976
Adresa Petřvald Česká republika
26.2.1960 - 6.3.1964

Předmět podnikání Bytové družstvo v Orlové

Platnost údajů od - do
a/ staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech, jakož i výstavby nebytových prostor, které pronajímá 12.11.1996
b/ přiděluje družstevní byty a nebytové prostory a uzavírá smlouvy o nájmu 12.11.1996
c/ zabezpečuje údržbu a správu bytových a nebytových objektů 12.11.1996
d/ poskytuje, popř. zabezpečuje plnění spojená s bydlením 12.11.1996
a/ družstvo staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech, jakož i výstavbu nebytových prostor, které pronajímá svým členům 16.3.1993 - 12.11.1996
b/ provádí popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových a nebytových objektů a to pro své členy 16.3.1993 - 12.11.1996
c/ přiděluje družstevní byty a nebytové prostory svým členům a uzavírá smlouvy o nájmu 16.3.1993 - 12.11.1996
d/ poskytuje popř. zabezpečuje plnění spojené s bydlením a to pro své členy 16.3.1993 - 12.11.1996
1/ Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením. 11.1.1989 - 16.3.1993
2/ V rámci předmětu činnosti družstvo připravuje a zabezpečuje: a/ výstavbu bytů v družstevních domech a místností nesloužících k bydlení b/ přidělování družstevních bytů včetně rodinných domků a místností nesloužících k bydlení do osobního užívání členům, popřípadě převody rodinných domků do osobního vlastnictví; c/ údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytového majetku a nebytových prostor; d/ poskytování služeb spojených s bydlením svým čelnům; e/ poskytování služeb spojených s bydlením za úplatu občanům a organizacím; f/ materiálně-výrobní základnu pro údržbu a opravy bytů a nebytových prostor a pro poskytování služeb spojených s bydlením; g/ další činnost a služby schválené nejvyšším orgánem družstva. 11.1.1989 - 16.3.1993
Podle rozhodnutí ONV, odboru dopravy v Karviné ze dne 30.5.1979, č.j.: 319/277, 1,2/79, byla povolena doprava věcí pro cizí potřeby do 31.5.1980. 13.12.1979 - 11.1.1989
Provozování autodopravy pro jiné socialistické organizace. 13.12.1979 - 11.1.1989
Družstvo pro své členy staví, popřípadě zabezpečuje výstavbu bytů a místností nesloužících k bydlení, zabezpečuje správu, údržbu, popřípadě rekonstrukci bytů a místností nesloužících k bydlení a poskytuje služby spojené s jejich užíváním. Organizuje politicko-výchovnou práci a pečuje o prohlubování společenské funkce družstva a socialistické demokracie. V souvislosti s výstavbou družstevních bytů a místností nesloužících k bydlení může družstvo provádět přípravu staveniště včetně technického vybavení, terenních úprav, výstavby inženýrských sítí a popřípadě provádět i jiné práce, bez nichž by se nemohlo započít s výstavbou, nebo by nebylo možné vystavěné objekty užívat. 3.4.1976 - 11.1.1989
Družstvo provádí bytovou výstavbu: a) dodavatelsky příslušným stavebním podnikem b) ve vlastní režii; při této formě výstavby musí družstvo zajistit odborné vedení stavby. I při dodavatelském způsobu výstavby se na ní družstvo podílí podle svých možností v co největším rozsahu svépomocí. 28.10.1970 - 3.4.1976
Kromě hlavního úkolu - výstavby bytů - vyvíjí družstvo i jinou činnost, zejména a) stará se o řádnou a včasnou údržbu družstevního bytového majetku a to i svépomocí svých členů, a dbá o zvyšování kultury bydlení b) staví zpravidla svépomocí garáže, pokud družstvu v souvislosti s výstavbou bytů byla povolena i výstavba garáží. Tyto garáže může stavět pouze pro členy, kteří družstevní byt již užívají, nebo kteří na jeho výstavbu složili členský podíl. c) vede členy družstva k účasti na svépomocných akcích při výstavbě a údržbě bytů, úpravě sídlišť apod. Zřizováním členských samospráv zvyšuje zainteresovanost členů na správě a provozu družstva a tak zlepšuje péči o družstevní majetek d) působí kulturně výchovnou prací k upevňování socialistického uvědomění členů družstva a příslušníků jejich rodin. Družstvo nemůže kromě výstavby bytů, garáží, jejich údržby a s tím spojených služeb pro členy družstva, provozovat jinou hospodářskou činnost. 28.10.1970 - 3.4.1976

vedení firmy Bytové družstvo v Orlové

Statutární orgán Bytové družstvo v Orlové

Platnost údajů od - do
Oprávnění k jednání a podpisování: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popřípadě místopředseda) a další člen představenstva, a to tím způsobem, že k názvu nebo razítku družstva připojí své podpisy. 3.4.1976
Zastupování a podpisování: Jménem družstva jednají a za ně podpisují předseda /místopředseda/ a další člen představenstva. 26.2.1960 - 3.4.1976
předseda představenstva Lukáš Kačáni 9.7.2016
Vznik členství 30.5.2016
Vznik funkce 30.5.2016
Adresa: V Zimném dole 747 , Orlová 735 11
místopředseda představenstva Ing. Bohumil Markus 9.7.2016
Vznik členství 30.5.2016
Vznik funkce 30.5.2016
Adresa: Na Výsluní 1276 , Orlová 735 14
člen představenstva Bc. Michal Kobes 9.7.2016
Vznik členství 30.5.2016
Adresa: Adamusova 1263 , Orlová 735 14
člen představenstva Ing. Petr Lata 9.7.2016
Vznik členství 30.5.2016
Adresa: Vnitřní 731 , Orlová 735 14
člen představenstva Helena Maršálková 9.7.2016
Vznik členství 30.5.2016
Adresa: F. S. Tůmy 1233 , Orlová 735 14
člen představenstva Mgr. Miroslav Neuwert 9.7.2016
Vznik členství 30.5.2016
Adresa: F. S. Tůmy 1239 , Orlová 735 14
člen představenstva Ing. Tomáš Piprek 9.7.2016
Vznik členství 30.5.2016
Adresa: F. S. Tůmy 1245 , Orlová 735 14
člen představenstva Petr Stach 9.7.2016
Vznik členství 30.5.2016
Adresa: F. S. Tůmy 1243 , Orlová 735 14
člen představenstva Ing. Václav Szwed 9.7.2016
Vznik členství 30.5.2016
Adresa: F. S. Tůmy 1243 , Orlová 735 14
předseda René Černý 26.2.1960 - 6.3.1964
Adresa: Havířov I, bl. 4/B Česká republika
místopředseda Karel Kijonka 26.2.1960 - 6.3.1964
Adresa: Orlová III, čp. 791 Česká republika
člen Bedřich Fišbach 26.2.1960 - 6.3.1964
Adresa: Loučka u Lipníku n.B čp.81 Česká republika
člen Jiří Hurač 26.2.1960 - 6.3.1964
Adresa: Orlová III, čp. 616 Česká republika
člen Bedřich Veselka 26.2.1960 - 6.3.1964
Adresa: 29 , Žermanice 739 37
místopředseda Miroslav Kot 6.3.1964 - 30.8.1966
Adresa: Orlová III čp.24 Česká republika
člen Antonín Čelechovský 6.3.1964 - 30.8.1966
Adresa: Nová 1530 , Petřvald 735 41
člen Emil Klot 6.3.1964 - 30.8.1966
Adresa: Orlová III č.599 Česká republika
předseda Miloslav Kania 6.3.1964 - 2.5.1968
Adresa: Údolní 335 , Orlová 735 14
člen Evald Hilla 6.3.1964 - 2.5.1968
Adresa: Orlová I č.1123 Česká republika
člen Pavel Javorský 30.8.1966 - 2.5.1968
Adresa: Tyršova 2286/40 , Karviná 734 01
člen Emerich Kohut 30.8.1966 - 2.5.1968
Adresa: Tyršova 2284/44 , Karviná 734 01
člen Zbygniev Kubeczka 30.8.1966 - 2.5.1968
Adresa: Orlová 4 čp.787 Česká republika
člen Alfréd Tomala 30.8.1966 - 13.7.1970
Adresa: Orlová 4 čp.706 Česká republika
místopředseda Alois Vicherek 30.8.1966 - 13.7.1970
Adresa: Orlová 4 čp.705 Česká republika
člen Evald Hilla 2.5.1968 - 13.7.1970
Adresa: Orlová 4 čp.706 Česká republika
člen Ing. Vladimír Olšar 2.5.1968 - 13.7.1970
Adresa: Orlová 4 čp.787 Česká republika
člen František Funiok 2.5.1968 - 13.7.1970
Adresa: Orlová 4 čp.706 Česká republika
předseda Miloslav Kania 2.5.1968 - 13.7.1970
Adresa: Orlová 4 čp.706 Česká republika
člen Bruno Šimíček 30.8.1966 - 22.6.1972
Adresa: Orlová 4 čp.706 Česká republika
místopředseda Rudolf Jurčík 13.7.1970 - 22.6.1972
Adresa: Orlová 4, čís. 704 Česká republika
člen Albín Matušek 13.7.1970 - 22.6.1972
Adresa: Orlová 4, čís. 705 Česká republika
člen Josef Sojka 13.7.1970 - 22.6.1972
Adresa: Orlová 4, čís. 701 Česká republika
člen Gustav Farník 30.8.1966 - 23.7.1973
Adresa: Orlová 4 čp.787 Česká republika
člen Evžen Škuta 22.6.1972 - 3.4.1976
Adresa: Orlová 4, čís.705 Česká republika
člen Ing. Vladimír Olšar 22.6.1972 - 3.4.1976
Adresa: Orlová 4, čís.787 Česká republika
člen Lubomír Bulga 2.5.1968 - 25.8.1976
Adresa: Orlová 4 čp.772 Česká republika
předseda Alois Vicherek 13.7.1970 - 25.8.1976
Adresa: Orlová 4 čp.705 Česká republika
člen Jindřich Dudziak 13.7.1970 - 25.8.1976
Adresa: Orlová 4, č. 810 Česká republika
člen Antonín Orálek 22.6.1972 - 25.8.1976
Adresa: Orlová 4, čís.810 Česká republika
místopředseda Bruno Šimíček 22.6.1972 - 25.8.1976
Adresa: Orlová 4, čp.706 Česká republika
člen Vladislav Przeczek 3.4.1976 - 25.8.1976
Adresa: Orlová 4, čp. 823 Česká republika
člen František Oborný 3.4.1976 - 25.8.1976
Adresa: Orlová 4, čp. 739 Česká republika
člen Leopold Škvára 3.4.1976 - 6.4.1978
Adresa: Orlová 2, čp. 745 Česká republika
člen Ing. Zdeněk Buček 25.8.1976 - 6.4.1978
Adresa: Orlová 4, č. 791 Česká republika
předseda Bruno Šimíček 25.8.1976 - 6.4.1978
Adresa: Orlová 4, čp.706 Česká republika
člen Lubomír Stach 25.8.1976 - 6.4.1978
Adresa: Orlová 4, č. 739 Česká republika
člen Ladislav Cenke 6.4.1978 - 6.4.1978
Adresa: Orlová 4, čp. 746 Česká republika
člen Miloslav Kania 13.7.1970 - 22.7.1980
Adresa: Orlová 4 čp.706 Česká republika
člen Alois Káňa 23.7.1973 - 22.7.1980
Adresa: Orlová 4, č.772 Česká republika
člen Radomír Ondračka 3.4.1976 - 22.7.1980
Adresa: Orlová 4, čp. 739 Česká republika
člen Ing. Miroslav Vejrosta 25.8.1976 - 22.7.1980
Adresa: Orlová 4, č. 791 Česká republika
člen Bruno Šimíček 6.4.1978 - 22.7.1980
Adresa: Orlová 4, čp.706 Česká republika
člen Jan Šupík 6.4.1978 - 22.7.1980
Adresa: Orlová 4, č. 746 Česká republika
člen Josef Bazala 6.4.1978 - 11.6.1981
Adresa: Orlová 4, č. 806 Česká republika
místopředseda Radomír Ondračka 22.7.1980 - 8.1.1982
Adresa: Orlová 4, čp. 739 Česká republika
člen Vlastimil Krajina 22.7.1980 - 8.1.1982
Adresa: Orlová-Lutyně čp. 748 Česká republika
člen Ing. Petr Krejčí 22.7.1980 - 1.6.1982
Adresa: Orlová-Lutyně čp. 739 Česká republika
místopředseda Alfréd Tomala 25.8.1976 - 11.5.1984
Adresa: Orlová 4, č. 706 Česká republika
člen Zdeněk Trávníček 25.8.1976 - 11.5.1984
Adresa: Orlová 4, č. 738 Česká republika
člen Šárka Adamcová 22.7.1980 - 11.5.1984
Adresa: Orlová-Lutyně čp. 867 Česká republika
člen Miluše Košutová 22.7.1980 - 11.5.1984
Adresa: Orlová-Lutyně čp. 815 Česká republika
člen Šárka Banasinská 11.6.1981 - 11.5.1984
Adresa: Orlová 4 - Lutyně čp. 738 Česká republika
člen Karel Burša 1.6.1982 - 11.5.1984
Adresa: Orlová - Lutyně č. 927 Česká republika
člen Marta Hudecová 1.6.1982 - 6.6.1986
Adresa: Orlová - Lutyně č. 698 Česká republika
místopředseda Karel Burša 11.5.1984 - 6.6.1986
Adresa: Orlová - Lutyně č. 927 Česká republika
člen Václav Habanec 11.5.1984 - 6.6.1986
Adresa: Orlová - Lutyně č. 738 Česká republika
člen Petr Dobda 22.7.1980 - 4.8.1988
Adresa: Orlová-Lutyně čp. 746 Česká republika
člen Ladislav Švenda 11.5.1984 - 4.8.1988
Adresa: Orlová - Lutyně č. 739 Česká republika
člen Jiří Kadlec 6.6.1986 - 4.8.1988
Adresa: Orlová - Lutyně čp. 1021 Česká republika
člen Imrich Cilý 22.7.1980 - 8.5.1990
Adresa: Orlová-Lutyně čp. 908 Česká republika
člen Libuše Škorvánková 6.6.1986 - 8.5.1990
Adresa: Orlová - Lutyně čp. 1023 Česká republika
člen Karel Brůža 4.8.1988 - 8.5.1990
Adresa: Orlová - Lutyně čp. 744 Česká republika
člen Pavel Pastrňák 4.8.1988 - 8.5.1990
Adresa: Orlová - Lutyně čp. 934 Česká republika
člen Irena Vláčilová 4.8.1988 - 8.5.1990
Adresa: Orlová - Lutyně čp. 1216 Česká republika
místopředseda Vlastimil Krajina 8.1.1982 - 15.8.1991
Adresa: Orlová-Lutyně čp. 748 Česká republika
místopředseda Václav Habanec 6.6.1986 - 15.8.1991
Adresa: Orlová - Lutyně č. 738 Česká republika
člen Ivo Koziel 4.8.1988 - 15.8.1991
Adresa: Orlová - Lutyně čp. 738 Česká republika
člen Eva Mikulková 4.8.1988 - 15.8.1991
Adresa: Orlová - Lutyně čp. 955 Česká republika
člen Mária Urbanovská 4.8.1988 - 15.8.1991
Adresa: Orlová- Lutyně čp. 1015 Česká republika
člen Miroslav Severin 8.5.1990 - 15.8.1991
Adresa: Orlová-Lutyně, čp.1240 Česká republika
člen Jaroslav Pavlištík 4.8.1988 - 2.2.1994
Adresa: Orlová - Lutyně čp. 1036 Česká republika
člen Ing. Anežka Chorzempová 15.8.1991 - 2.2.1994
Adresa: Orlová-Lutyně, čp. 1035 Česká republika
člen Jiřina Vavříčková 22.7.1980 - 12.9.1994
Adresa: Orlová-Lutyně čp. 730 Česká republika
člen Alena Vnenková 8.5.1990 - 12.9.1994
Adresa: Orlová-Lutyně čp.805 Česká republika
člen Šárka Vlachařová 15.8.1991 - 22.8.1995
Adresa: Orlová-Lutyně čp. 1253 Česká republika
předseda Lubomír Stach 6.4.1978 - 2.11.1995
Adresa: Orlová 4, č. 739 Česká republika
člen představenstva Ing. Jan Katauer 22.8.1995 - 2.11.1995
Adresa: Orlová-Lutyně čp. 1012 Česká republika
člen Karel Urbančík 25.8.1976 - 12.11.1996
Adresa: Orlová 4, č. 867 Česká republika
člen představenstva Petr Ružanič 12.9.1994 - 12.11.1996
Adresa: Orlová-Lutyně čp. 1014 Česká republika
místopředseda František Biba 12.9.1994 - 12.11.1996
Adresa: Orlová - Lutyně čp. 1015 Česká republika
člen představenstva Ing. Oldřich Macura 2.2.1994 - 2.6.1997
Adresa: Orlová - Lutyně čp. 817 Česká republika
člen představenstva Ivo Koziel 2.2.1994 - 15.8.2001
Zánik členství 17.4.2001
Adresa: Nad Vlečkou 738 , Orlová 735 14
člen představenstva Josef Berný 22.8.1995 - 15.8.2001
Zánik členství 17.4.2001
Adresa: Orlová-Lutyně čp. 1231 Česká republika
místopředseda představenstva Karel Urbančík 12.11.1996 - 15.8.2001
Zánik funkce 17.4.2001
Adresa: Orlová-Lutyně čp. 867 Česká republika
člen představenstva Jindřich Moudrý 2.6.1997 - 15.8.2001
Zánik členství 17.4.2001
Adresa: Orlová-Lutyně čp. 921 Česká republika
člen Jaroslav Salamon 11.5.1984 - 28.5.2003
Zánik členství 20.1.2003
Adresa: Orlová - Lutyně č. 927 Česká republika
člen představenstva Ing. Jaroslav Šarovský 15.8.2001 - 28.5.2003
Vznik členství 17.4.2001
Zánik členství 25.2.2003
Vznik funkce 17.4.2001
Adresa: 0 Orlová-Lutyně Česká republika
člen Karel Gavlovský 8.5.1990 - 2.6.2006
Zánik členství 15.5.2006
Adresa: Orlová-Lutyně, čp.744 Česká republika
předseda představenstva Ing. Jan Katauer 2.11.1995 - 2.6.2006
Zánik členství 15.5.2006
Zánik funkce 15.5.2006
Adresa: Orlová-Lutyně čp. 1012 Česká republika
člen představenstva František Bíba 12.11.1996 - 2.6.2006
Zánik členství 15.5.2006
Adresa: Orlová - Lutyně čp. 1015 Česká republika
člen představenstva Ing. Jiří Čech 12.11.1996 - 2.6.2006
Zánik členství 15.5.2006
Adresa: Orlová-Lutyně čp. 787 Česká republika
1. místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Buček 15.8.2001 - 2.6.2006
Vznik členství 17.4.2001
Zánik členství 15.5.2006
Vznik funkce 17.4.2001
Zánik funkce 15.5.2006
Adresa: 0 Orlová-Lutyně Česká republika
2.místopředseda představenstva Jaroslav Mohyla 15.8.2001 - 2.6.2006
Vznik členství 17.4.2001
Zánik členství 15.5.2006
Vznik funkce 17.4.2001
Zánik funkce 15.5.2006
Adresa: 0 Orlová-Lutyně Česká republika
člen představenstva Ing. Jozef Troják 15.8.2001 - 2.6.2006
Vznik členství 17.4.2001
Zánik členství 15.5.2006
Vznik funkce 17.4.2001
Adresa: čp. 824 , Orlová-Lutyně Česká republika
člen představenstva Ivo Koziel 28.5.2003 - 2.6.2006
Vznik členství 21.1.2003
Zánik členství 15.5.2006
Adresa: 0 Orlová Lutyně Česká republika
člen představenstva Josef Berný 28.5.2003 - 2.6.2006
Vznik členství 26.2.2003
Zánik členství 15.5.2006
Adresa: 0 Orlová Lutyně Česká republika
předseda představenstva Ing. Jan Katauer 2.6.2006 - 17.8.2011
Vznik členství 15.5.2006
Zánik členství 31.5.2011
Vznik funkce 15.5.2006
Zánik funkce 31.5.2011
Adresa: Masarykova třída 1012 , Orlová 735 14
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Buček 2.6.2006 - 17.8.2011
Vznik členství 15.5.2006
Zánik členství 31.5.2011
Vznik funkce 15.5.2006
Zánik funkce 31.5.2011
Adresa: Kpt. Jaroše 791 , Orlová 735 14
člen představenstva František Bíba 2.6.2006 - 17.8.2011
Vznik členství 15.5.2006
Zánik členství 31.5.2011
Adresa: Masarykova třída 1015 , Orlová 735 14
člen představenstva Ing. Jiří Čech 2.6.2006 - 17.8.2011
Vznik členství 15.5.2006
Zánik členství 31.5.2011
Adresa: Karla Dvořáčka 1216 , Orlová 735 14
člen představenstva Ing. Alena Kasanová 2.6.2006 - 17.8.2011
Vznik členství 15.5.2006
Zánik členství 31.5.2011
Adresa: Karla Dvořáčka 1211 , Orlová 735 14
člen představenstva Jaroslav Mohyla 2.6.2006 - 17.8.2011
Vznik členství 15.5.2006
Zánik členství 31.5.2011
Adresa: Adamusova 1250 , Orlová 735 14
člen představenstva Ing. Jozef Troják 2.6.2006 - 17.8.2011
Vznik členství 15.5.2006
Zánik členství 31.5.2011
Adresa: Osvobození 824 , Orlová 735 14
člen představenstva Ivo Koziel 2.6.2006 - 17.8.2011
Vznik členství 15.5.2006
Zánik členství 31.5.2011
Adresa: Na Stuchlíkovci 738 , Orlová 735 14
člen představenstva Ing. František Pospíšil 2.6.2006 - 17.8.2011
Vznik členství 15.5.2006
Zánik členství 31.5.2011
Adresa: Kpt. Jaroše 779 , Orlová 735 14
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Buček 17.8.2011 - 29.7.2013
Vznik členství 31.5.2011
Zánik členství 27.5.2013
Vznik funkce 31.5.2011
Zánik funkce 27.5.2013
Adresa: Kpt. Jaroše 791 , Orlová 735 14
člen představenstva Josef Berný 17.8.2011 - 29.7.2013
Vznik členství 31.5.2011
Adresa: F. S. Tůmy 1231 , Orlová 735 14
člen představenstva Jiří Dlabaja 17.8.2011 - 29.7.2013
Vznik členství 31.5.2011
Zánik členství 27.5.2013
Adresa: Adamusova 1251 , Orlová 735 14
předseda představenstva Jaroslav Mohyla 17.8.2011 - 27.1.2014
Vznik členství 31.5.2011
Vznik funkce 31.5.2011
Adresa: Adamusova 1250 , Orlová 735 14
člen představenstva František Bíba 17.8.2011 - 27.1.2014
Vznik členství 31.5.2011
Adresa: Masarykova třída 1015 , Orlová 735 14
člen představenstva Ing. Alena Kasanová 17.8.2011 - 27.1.2014
Vznik členství 31.5.2011
Adresa: Karla Dvořáčka 1211 , Orlová 735 14
člen představenstva Ing. Jozef Troják 17.8.2011 - 27.1.2014
Vznik členství 31.5.2011
Adresa: Osvobození 824 , Orlová 735 14
člen představenstva Ing. František Pospíšil 17.8.2011 - 27.1.2014
Vznik členství 31.5.2011
Adresa: Kpt. Jaroše 776 , Orlová 735 14
člen představenstva Mgr., Bc. Renata Potyšová 17.8.2011 - 27.1.2014
Vznik členství 31.5.2011
Adresa: Masarykova třída 1025 , Orlová 735 14
člen představenstva František Pospíšil 27.1.2014 - 24.2.2015
Vznik členství 31.5.2011
Adresa: Kpt. Jaroše 776 , Orlová 735 14
předseda představenstva Jaroslav Mohyla 27.1.2014 - 25.3.2015
Vznik členství 31.5.2011
Vznik funkce 31.5.2011
Zánik funkce 11.12.2014
Adresa: Adamusova 1250 , Orlová 735 14
člen představenstva Jozef Troják 27.1.2014 - 25.3.2015
Vznik členství 31.5.2011
Adresa: Osvobození 824 , Orlová 735 14
člen představenstva Michal Kratochvíl 29.7.2013 - 15.5.2015
Vznik členství 27.5.2013
Zánik členství 28.2.2015
Adresa: Masarykova třída 956 , Orlová 735 14
předseda představenstva Ing. Jozef Troják 25.3.2015 - 15.5.2015
Vznik členství 31.5.2011
Vznik funkce 11.12.2014
Zánik funkce 29.1.2015
Adresa: Osvobození 824 , Orlová 735 14
člen představenstva Jaroslav Mohyla 25.3.2015 - 15.5.2015
Vznik členství 31.5.2011
Adresa: Adamusova 1250 , Orlová 735 14
člen představenstva Lukáš Kačáni 29.7.2013 - 22.8.2015
Vznik členství 27.5.2013
Zánik členství 13.6.2015
Adresa: V Zimném dole 747 , Orlová 735 11
člen představenstva Renata Potyšová 27.1.2014 - 22.8.2015
Vznik členství 31.5.2011
Zánik členství 26.2.2015
Adresa: Luční 199 , Orlová 735 14
předseda představenstva Jaroslav Mohyla 15.5.2015 - 22.8.2015
Vznik členství 31.5.2011
Zánik členství 15.6.2015
Vznik funkce 12.2.2015
Zánik funkce 15.6.2015
Adresa: Adamusova 1250 , Orlová 735 14
člen představenstva František Pospíšil 24.2.2015 - 11.3.2016
Vznik členství 31.5.2011
Zánik členství 25.1.2016
Adresa: Kpt. Jaroše 787 , Orlová 735 14
místopředseda představenstva Josef Berný 29.7.2013 - 9.7.2016
Vznik členství 31.5.2011
Zánik členství 30.5.2016
Vznik funkce 6.6.2013
Zánik funkce 30.5.2016
Adresa: F. S. Tůmy 1231 , Orlová 735 14
člen představenstva František Bíba 27.1.2014 - 9.7.2016
Vznik členství 31.5.2011
Zánik členství 30.5.2016
Adresa: Masarykova třída 1015 , Orlová 735 14
člen představenstva Alena Kasanová 27.1.2014 - 9.7.2016
Vznik členství 31.5.2011
Zánik členství 30.5.2016
Adresa: Karla Dvořáčka 1211 , Orlová 735 14
člen představenstva Ing. Jozef Troják 15.5.2015 - 9.7.2016
Vznik členství 31.5.2011
Zánik členství 30.5.2016
Adresa: Osvobození 824 , Orlová 735 14
člen představenstva Jindřich Moudrý 15.5.2015 - 9.7.2016
Vznik členství 28.2.2015
Zánik členství 30.5.2016
Adresa: Okružní 921 , Orlová 735 14
člen představenstva Ing. Bohumil Markus 5.11.2015 - 9.7.2016
Vznik členství 15.9.2015
Zánik členství 30.5.2016
Adresa: Na Výsluní 1276 , Orlová 735 14
člen představenstva Bc. Michal Kobes 5.11.2015 - 9.7.2016
Vznik členství 15.9.2015
Zánik členství 30.5.2016
Adresa: Adamusova 1263 , Orlová 735 14
člen představenstva Helena Maršálková 11.3.2016 - 9.7.2016
Vznik členství 25.1.2016
Zánik členství 30.5.2016
Adresa: F. S. Tůmy 1233 , Orlová 735 14

Sbírka Listin Bytové družstvo v Orlové

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXXII 34/SL 55 ostatní odstoupení z funkce člena Krajský soud v Ostravě 14.1.2016 16.2.2016 14.3.2016 1
DrXXII 34/SL 54 rozhod. o statut. orgánu zápis ze shromáždění delegátů bytového družstva Krajský soud v Ostravě 25.1.2016 16.2.2016 14.3.2016 14
DrXXII 34/SL 53 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze shrom. Krajský soud v Ostravě 15.9.2015 7.10.2015 5.11.2015 15
DrXXII 34/SL 52 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze shrom. Krajský soud v Ostravě 15.6.2015 28.7.2015 24.8.2015 21
DrXXII 34/SL 51 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze shrom. Krajský soud v Ostravě 26.2.2015 28.7.2015 24.8.2015 21
DrXXII 34/SL 50 účetní závěrka [2014], zpráva auditora vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 8.7.2015 13.7.2015 20
DrXXII 34/SL 49 rozhod. o statut. orgánu Záp. ze sch. Krajský soud v Ostravě 29.1.2015 14.4.2015 19.5.2015 6
DrXXII 34/SL 48 rozhod. o statut. orgánu Záp. ze sch. Krajský soud v Ostravě 12.3.2015 14.4.2015 19.5.2015 9
DrXXII 34/SL 47 rozhod. o statut. orgánu Záp. ze sch. Krajský soud v Ostravě 12.2.2015 14.4.2015 19.5.2015 7
DrXXII 34/SL 46 rozhod. o statut. orgánu Zápis z člen. sch. Krajský soud v Ostravě 11.12.2014 20.1.2015 30.3.2015 12
DrXXII 34/SL 45 rozhod. o statut. orgánu Zápis volební komise Krajský soud v Ostravě 31.5.2011 24.6.2014 7.10.2014 5
DrXXII 34/SL 44 rozhod. o statut. orgánu Zápis č. 9/2013 Krajský soud v Ostravě 20.8.2013 24.6.2014 7.10.2014 6
DrXXII 34/SL 43 rozhod. o statut. orgánu zápis z ustavující schůze Kontrolní komise Krajský soud v Ostravě 31.5.2011 24.6.2014 7.10.2014 2
DrXXII 34/SL 42 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 1.7.2014 3.7.2014 22
DrXXII 34/SL 41 stanovy společnosti k 1.1.2014 Krajský soud v Ostravě 24.1.2014 28.1.2014 50
DrXXII 34/SL 40 ostatní Zápis ze schůze představenstva Krajský soud v Ostravě 6.6.2013 29.7.2013 1.8.2013 41
DrXXII 34/SL 39 ostatní Zápis ze shrom. delegátů Krajský soud v Ostravě 27.5.2013 29.7.2013 1.8.2013 9
DrXXII 34/SL 38 účetní závěrka [2012] + zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 28.6.2013 1.7.2013 22
DrXXII 34/SL 37 účetní závěrka r. 2011 s příl., zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 12.7.2012 16.7.2012 23
DrXXII 34/SL 36 rozhod. o statut. orgánu zápis ze shrom. delegátů Krajský soud v Ostravě 31.5.2011 17.8.2011 23.8.2011 9
DrXXII 34/SL 35 rozhod. o statut. orgánu volby představenstva Krajský soud v Ostravě 31.5.2011 17.8.2011 23.8.2011 6
DrXXII 34/SL 34 rozhod. o statut. orgánu zápis ze schůze BD Krajský soud v Ostravě 31.5.2011 17.8.2011 23.8.2011 2
DrXXII 34/SL 33 notářský zápis Nz 177/2011 vč. osvědčení Krajský soud v Ostravě 11.8.2011 17.8.2011 23.8.2011 20
DrXXII 34/SL 32 účetní závěrka r. 2010 vč.příl.,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 7.7.2011 12.7.2011 26
DrXXII 34/SL 31 účetní závěrka r. 2009 vč. příl., zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 30.6.2010 30.6.2010 26
DrXXII 34/SL 30 účetní závěrka r. 2008 vč. příl., zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 5.6.2009 5.6.2009 24
DrXXII 34/SL 29 účetní závěrka r. 2007 vč. příl., zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 18.6.2008 20.6.2008 24
DrXXII 34/SL 28 stanovy společnosti BD účinn.k 1.1.2008 Krajský soud v Ostravě 18.7.2007 5.9.2007 43
DrXXII 34/SL 27 účetní závěrka r.2006,zpráv. audit. Krajský soud v Ostravě 26.6.2007 12.7.2007 22
DrXXII 34/SL 26 notářský zápis NZ 165/2007,vč. stanov Krajský soud v Ostravě 14.5.2007 26.6.2007 12.7.2007 45
DrXXII 34/SL 25 rozhod. o statut. orgánu - Záp. z vol. komise Krajský soud v Ostravě 15.5.2006 31.5.2006 7.6.2006 7
DrXXII 34/SL 24 rozhod. o statut. orgánu - Záp. z ustav. sch. předst. Krajský soud v Ostravě 15.5.2006 31.5.2006 7.6.2006 2
DrXXII 34/SL 23 rozhod. o statut. orgánu - Záp. shrom. del. Krajský soud v Ostravě 15.5.2006 31.5.2006 7.6.2006 11
DrXXII 34/SL 22 podpisové vzory 9x Krajský soud v Ostravě 31.5.2006 7.6.2006 18
DrXXII 34/SL 21 účetní závěrka r.2005 vč.zpr.audit.+příl. Krajský soud v Ostravě 23.5.2006 24.5.2006 25
DrXXII 34/SL 20 účetní závěrka r. 2004,zpr.aud.+příl. Krajský soud v Ostravě 26.5.2005 30.5.2005 31
DrXXII 34/SL 19 účetní závěrka r. 2003 Krajský soud v Ostravě 3.6.2004 4.6.2004 30
DrXXII 34/SL 18 ostatní -zápis č.12/02 ze schůze předs Krajský soud v Ostravě 12.12.2002 19.6.2003 8
DrXXII 34/SL 17 účetní závěrka r. 2002 Krajský soud v Ostravě 16.5.2003 20.5.2003 29
DrXXII 34/SL 16 účetní závěrka r. 2001 Krajský soud v Ostravě 16.5.2002 21.5.2002 41
DrXXII 34/SL 15 ostatní zápis ze shrom. delegátů Krajský soud v Ostravě 26.4.1995 5.4.2002 17.4.2002 12
DrXXII 34/SL 14 ostatní zápis ze shrom. delegátů Krajský soud v Ostravě 26.5.1994 5.4.2002 17.4.2002 12
DrXXII 34/SL 13 rozhod. o statut. orgánu zápis č. 12/95 z představenstv Krajský soud v Ostravě 7.9.1995 5.4.2002 17.4.2002 5
DrXXII 34/SL 12 rozhod. o statut. orgánu zápis č. 5/96 z představenstva Krajský soud v Ostravě 2.5.1996 5.4.2002 17.4.2002 6
DrXXII 34/SL 9 stanovy společnosti , úplné znění Krajský soud v Ostravě 17.4.2001 16.5.2001 24.8.2001 51
DrXXII 34/SL 8 notářský zápis NZ 91/2001 Krajský soud v Ostravě 17.4.2001 16.5.2001 24.8.2001 9
DrXXII 34/SL 11 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 25.4.2001 16.5.2001 24.8.2001 4
DrXXII 34/SL 10 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Ostravě 17.4.2001 16.5.2001 24.8.2001 15
DrXXII 34/SL 5 účetní závěrka r. 2000 Krajský soud v Ostravě 25.4.2001 27.4.2001 42
DrXXII 34/SL 4 účetní závěrka r. 1999 Krajský soud v Ostravě 1.6.2000 5.6.2000 30
DrXXII 34/SL 3 účetní závěrka r. 1998 Krajský soud v Ostravě 17.5.1999 17.5.1999 28
DrXXII 34/SL 2 účetní závěrka r. 1997 Krajský soud v Ostravě 1.6.1998 1.6.1998 30
DrXXII 34/SL 1 účetní závěrka r. 1996 Krajský soud v Ostravě 20.6.1997 20.6.1997 21
DrXXII 34/SL 7 ostatní , zápis ze shromáždění deleg. Krajský soud v Ostravě 28.4.1997 28.4.1997 8
DrXXII 34/SL 6 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Ostravě 28.4.1997 28.4.1997 2

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Bytové družstvo v Orlové

IČO (identifikační číslo) 00052001
Jméno Bytové družstvo v Orlové
Právní forma podnikání Družstvo
Přidělený úřad Městský úřad Orlová
Vznik první živnosti: 23.9.1996
Celkový počet živností: 2
Aktivních živností: 1

Sídlo Bytové družstvo v Orlové

Živnosti a provozovny Bytové družstvo v Orlové

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Správa bytového fondu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.9.1996

Živnost č. 2 Správa bytového fondu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.9.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Bytové družstvo v Orlové

Člen statutárního orgánu Bc. Michal Kobes
Člen statutárního orgánu Ing. Bohumil Markus
Člen statutárního orgánu Helena Maršálková
Člen statutárního orgánu Mgr. Miroslav Neuwert
Člen statutárního orgánu Ing. Tomáš Piprek
Člen statutárního orgánu Petr Stach
Člen statutárního orgánu Ing. Václav Szwed
Člen statutárního orgánu Lukáš Kačáni
Člen statutárního orgánu Ing. Petr Lata

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Bytové družstvo v Orlové

IČO: 00052001
Firma: Bytové družstvo v Orlové
Právní forma: Družstvo
Okres: Karviná
Základní územní jednotka: Orlová
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 3.4.1976

Sídlo Bytové družstvo v Orlové

Sídlo: Masarykova třída 1326, Orlová 735 14

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje Bytové družstvo v Orlové

IČO (identifikační číslo) 00052001
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00052001
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno Bytové družstvo v Orlové
Sídlo Masarykova třída 1326 LUTYNĚ 735 14 ORLOVÁ 4
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Územní pracoviště v Karviné, Zakladatelská 974/20, KARVINÁ, tel.: 596 304 111
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
187156477/0300 1.4.2013
1731149399/0800 1.4.2013
1478946/0300 1.4.2013
19-3552880257/0100 1.4.2013
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.8.2004

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00052001
Jméno firmy Bytové družstvo v Orlové
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka a4pt4nj
tracking image