Hlavní navigace

FIRMA Bytové družstvo Polička IČO: 00045705

Bytové družstvo Polička má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Bytové družstvo Polička (00045705) je Družstvo. Sídlí na adrese Čsl. armády 882, 57201 Polička. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 12. 1961 a je stále aktivní. Bytové družstvo Polička má dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Bytové družstvo Polička nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro Bytové družstvo Polička na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Bytové družstvo Polička

Soud: Krajský soud v Hradci Králové 4. 12. 1961
Spisová značka: DrXXVI 99
IČO (identifikační číslo osoby): 00045705
Jméno: Bytové družstvo Polička
Právní forma: Družstvo 4.12.1961
Zapsána dne: 4.12.1961
Podle usnesení shromáždění delegátů přejímajícího družstva ze dne 18.12.1975, členské schůze ze dne 22.2.1976 družstva přejímaného se souhlasem předsednictva VčKV Českého svazu bytových družstev v Hradci Králové ze dne 15.3.1976, čj. 1299/105/76 usn. č. 4 61 zapisuje se ke dni 30.6.1976 sloučení schválené k tomuto dni družstva: "Stavební bytové družstvo občanů v Bystrém u Poličky" - Db 131 jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo k tomuto dni zaniká a tímto dnem přejímající družstvo také přejímá všechen majetek, práva a závazky družstva přejímaného. Výmaz přejímaného družstva byl zapsán ke dni 30.6.1976. 31.5.2017
Právní poměry se řídí stanovami družstva a zákonem č. 90/2012 Sb. 1.6.2015
základní členský vklad činí Kč 500,-- 25.5.1993 - 25.5.1994
Právní poměry se řídí stanovami schválenými dne 8.12.1992. 25.5.1993 - 1.6.2015
Právní poměry se řídí podle nových stanov přijatých usnesením shromáždění delegátů ze dne 24.11.1988. 1.2.1989 - 25.5.1993
Ručení: Člen družstva je povinen přispívat na úhradu celého schodku z hospodaření střediska bytového hospodářství, v němž užívá byt nebo místnost nesloužící k bydlení ve výši a lhůtě sta- novené představenstvem. Za vykázanou ztrátu z ostatního hospodaření družstva ručí člen do výše Kč 500,-- v jednom roce Za likvidační schodek ručí člen do výše Kč 3 000,-- 1.2.1989 - 25.5.1993
Údaje o zřízení: Družstvo bylo ustaveno na základě par. 3 zák.č. 27/59 Sb., podle usnesení ustavující schůze ze dne 7.9.1961 a usnesení rady ONV ve Svitavách ze dne 26.10.1961. 4.12.1961
Ručení: Členové družstva, kterým nebyl přidělen družstevní byt nebo míst- nost nesloužící k bydlení, ručí do výše základních členských vkla dů, ostatní členové ručí do výše zůstatkových hodnot členských podílů. Člen družstva je v jednom roce povinen uhradit nejvýše částku rovnající se desetině základního členského vkladu nebo desetině zůstatkové hodnoty členského podílu. 4.12.1961 - 1.2.1989
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 2.10.1975 byly přijaty nové stanovy družstva typu "B" ve znění, které odpovídá vzo- rovým stanovám schváleným usnesením vlády ČSR č. 47/75. Stanovy jsou pro družstvo platné do 14.10.1975, kdy s usnesením družstva vyslovil souhlas Krajský výbor Českého svazu bytových družstev č. 385/15 ze dne 14.10.1975. 4.12.1961 - 25.5.1993
Podle usnesení shromáždění delegátů přejímajícího družstva ze dne 18.12.1975, členské schůze ze dne 22.2.1976 družstva pře- jímaného se souhlasem předsednictva VčKV Českého svazu bytových družstev v Hradci Králové ze dne 15.3.1976, čj. 1299/105/76 us- nes. č. 461 zapisuje se ke dni 30.6.1976 sloučení schválené k tomuto dni družstva: "Stavební bytové družstvo občanů v Bystrém u Poličky" - Db 131 jako družstva přejímaného s tímto jako družs- tvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo k tomuto dni zaniká a tímto dnem přejímající družstvo také přejímá všechen majetek, práva a závazky družstva přejímaného. Výmaz přejímaného 4.12.1961 - 31.5.2017
družstva byl zapsán ke dni 30.6.1976. 4.12.1961 - 31.5.2017

Sídlo Bytové družstvo Polička

Platnost údajů od - do
Adresa: Čsl. armády 882, Polička 57201, Česká republika 31.5.2017
Adresa: Čs armády 882, Polička 57201, Česká republika 4.12.1961 - 31.5.2017

Předmět podnikání Bytové družstvo Polička

Platnost údajů od - do
provádí činnosti za účelem podnikání spočívající především v nájmu bytů, nebytových prostor a staveb osobám, které nejsou členy družstva 31.5.2017
správa a provoz nemovitých věcí ve vlastnictví jiných osob než členů družstva 31.5.2017
Předmětem činnosti družstva je předvším organizování přípra- vy a provádění výstavby, zajišťování provozu bytových a ne- bytových objektů jak ve vlastnictví svém, tak i ve vlastnic- tví fizických osob a zabezpečování plnění souvisejících s u- žíváním bytů a nebytových prostor popř. i pro jiné osoby. 25.5.1993
V rámci předmětu činnosti družstvo zejména: 25.5.1993
připravuje a staví popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družs- tevních domech a nebytových objektů 25.5.1993
přiděluje družstební byty a nebytové prostory do nájmu svým členům 25.5.1993
provádí, popř. zabeypečuje údržbu, opravy, rekonstrukce a modernizace bztových a nebytových objektů pro své členy, popř. i pro jiné osoby 25.5.1993
podkytuje popř. zabezpečuje svým členům plnění spojené s bydlením 25.5.1993
za úplatu poskytuje, popř. zabezpečuje plnění spojené s byd- lením i ostatním osobám 25.5.1993
zajišťuje materiálně-výrobní základnu pro údržbu a opravy bytových a nebztových objektů, a pro poskytování plnění spo- jeného s bydlením 25.5.1993
zajišťuje projekční činnost související s bytovou výstavbou 25.5.1993
připravuje a staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů a neby- tových objektů do vlastnictví jiných osob 25.5.1993
hospodaří s družstevními byty a nebytovými prostorami, v souladu se zájmy svých členů 25.5.1993
Předmětem činnosti družstva je především organizování pří- pravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením. 1.2.1989 - 25.5.1993
V rámci předmětu činnosti družstvo připravuje a zabezpečuje a) výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domků a místností nesloužících k bydlení 1.2.1989 - 25.5.1993
b) přidělování družstebních bytů, včetně bytů v rodinných domcích a místností nesloužících k bydlení do osobního uží- vání svým členům, popř. převody rodinných domů do osobního vlastnictví 1.2.1989 - 25.5.1993
c) údržba, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytového ma- jetku a nebytových prostor 1.2.1989 - 25.5.1993
d) poskytování služeb spojených s bydlením svým členům 1.2.1989 - 25.5.1993
e) poskytování služeb spojených s bydlením za úplatu občanům a organizacím 1.2.1989 - 25.5.1993
f) materiálně-výrobní základna prů údržbu a opravy bytů a nebytových prostor a pro poskytování služeb spojených s byd- lením g) projekční činnost související s bytovou výstavbou 1.2.1989 - 25.5.1993
Družstvo pro své členy staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů a místností nesloužících k bydlení, zabezpečuje správu, údržbu, popř. rekonstrukci bytů a místností nesloužících k bydlení a po- skytuje služby spojené s jejich užíváním. Organizuje politicko- výchovnou práci a pečuje o prohlubování společenské funkce družs- tva a socialistické demokracie. V souvislosti s výstavbou družs- tevních bytů a místností nesloužících k bzdlení, může družstvo provádět přípravu staveniště vč. technického vybavení, terénních úprav, výstavby inženýrských sítí a popř. provádět i jiné práce, bez nichž by se nemohlo započít s výstavbou, nebo by nebylo možné 4.12.1961 - 1.2.1989
vystavěné objekty užívat. Ostatní změny se týkají vnitrodružstev- ních vztahů. 4.12.1961 - 1.2.1989

Vedení firmy Bytové družstvo Polička

Statutární orgán Bytové družstvo Polička

místopředseda Josef Kotva
Ve funkci od 6.6.2022
Adresa B. Němcové 673, 57201 Polička
člen Pavel Falt
Ve funkci od 6.6.2022
Adresa B. Němcové 673, 57201 Polička
člen Pavel Klein
Ve funkci od 6.6.2022
Adresa Družstevní 890, 57201 Polička
předseda Jiří Pakosta
Ve funkci od 6.6.2022
Adresa Družstevní 888, 57201 Polička
předseda družstva Jiří Pakosta
Ve funkci od 14.8.2018 do 6.6.2022
Adresa Družstevní 888, 57201 Polička
člen Zdeněk Zerzán
Ve funkci od 14.8.2018 do 6.6.2022
Adresa Jiráskova 629, 57201 Polička
místopředseda Josef Kotva
Ve funkci od 31.5.2017 do 6.6.2022
Adresa B. Němcové 673, 57201 Polička
člen Pavel Klein
Ve funkci od 31.5.2017 do 6.6.2022
Adresa Družstevní 890, 57201 Polička
člen Jiří Mach
Ve funkci od 31.5.2017 do 14.8.2018
Adresa B. Němcové 872, 57201 Polička
2. místopředseda Jiří Pakosta
Ve funkci od 31.5.2017 do 14.8.2018
Adresa Družstevní 888, 57201 Polička
2. místopředseda Jiří Pakosta
Ve funkci od 31.5.2017 do 14.8.2018
Adresa Družstevní 888, 57201 Polička
člen Jiří Mach
Ve funkci od 31.5.2017 do 14.8.2018
Adresa B. Němcové 872, 57201 Polička
předseda družstva František Mlynář
Ve funkci od 31.5.2017 do 5.12.2017
Adresa Dvořákova 870, 57201 Polička
předseda družstva František Mlynář
Ve funkci od 31.5.2017 do 5.12.2017
Adresa Dvořákova 870, 57201 Polička
předseda družstva František Mlynář
Ve funkci od 29.5.2012 do 31.5.2017
Adresa Dvořákova 870, 57201 Polička
člen Jiří Mach
Ve funkci od 12.6.2012 do 31.5.2017
Adresa Boženy Němcové 872, 57201 Polička
člen Pavel Klein
Ve funkci od 12.6.2012 do 31.5.2017
Adresa Družstevní 890, 57201 Polička
místopředseda Josef Kotva
Ve funkci od 12.6.2012 do 31.5.2017
Adresa Boženy Němcové 673, 57201 Polička
2.místopředseda Jiří Pakosta
Ve funkci od 17.6.2016 do 31.5.2017
Adresa Družstevní 888, 57201 Polička
předseda družstva František Mlynář
Ve funkci od 29.5.2012 do 31.5.2017
Adresa Dvořákova 870, 57201 Polička
místopředseda Josef Kotva
Ve funkci od 12.6.2012 do 31.5.2017
Adresa Boženy Němcové 673, 57201 Polička
člen Jiří Mach
Ve funkci od 12.6.2012 do 31.5.2017
Adresa Boženy Němcové 872, 57201 Polička
člen Pavel Klein
Ve funkci od 12.6.2012 do 31.5.2017
Adresa Družstevní 890, 57201 Polička
2.místopředseda Jiří Pakosta
Ve funkci od 17.6.2016 do 31.5.2017
Adresa Družstevní 888, 57201 Polička
2. místopředseda družstva Jiří Pakosta
Ve funkci od 31.5.2017 do 31.5.2017
Adresa Družstevní 888, 57201 Polička
místopředseda družstva Josef Kotva
Ve funkci od 31.5.2017 do 31.5.2017
Adresa B. Němcové 673, 57201 Polička
2.místopředseda Jiří Pakosta
Ve funkci od 12.6.2012 do 17.6.2016
Adresa Družstevní 888, 57201 Polička
2.místopředseda Jiří Pakosta
Ve funkci od 12.6.2012 do 17.6.2016
Adresa Družstevní 888, 57201 Polička
2.místopředseda družstva Jiří Pakosta
Ve funkci od 29.5.2012 do 12.6.2012
Adresa Družstevní 888, 57201 Polička
místopředseda družstva Josef Kotva
Ve funkci od 29.5.2012 do 12.6.2012
Adresa Boženy Němcové 673, 57201 Polička
člem družstva Jiří Mach
Ve funkci od 29.5.2012 do 12.6.2012
Adresa Boženy Němcové 872, 57201 Polička
člen družstva Pavel Klein
Ve funkci od 29.5.2012 do 12.6.2012
Adresa Družstevní 890, 57201 Polička
místopředseda Josef Kotva
Ve funkci od 18.5.2007 do 29.5.2012
Adresa Boženy Němcové 673, 57201 Polička
předseda družstva František Mlynář
Ve funkci od 18.5.2007 do 29.5.2012
Adresa Dvořákova 870, 57201 Polička
2. místopředseda Jiří Pakosta
Ve funkci od 18.5.2007 do 29.5.2012
Adresa Družstevní 888, 57201 Polička
člen Karel Michek
Ve funkci od 18.5.2007 do 29.5.2012
Adresa Jiráskova 611, 57201 Polička
člen Jiří Mach
Ve funkci od 18.5.2007 do 29.5.2012
Adresa Boženy Němcové 872, 57201 Polička
člen Ladislav Hloušek
Ve funkci od 18.5.2007 do 29.5.2012
Adresa Jiráskova 608, 57201 Polička
člen představenstva Pavel Klein
Ve funkci od 7.12.2009 do 29.5.2012
Adresa Družstevní 890, 57201 Polička
člen Ing. Jaromír Šurý
Ve funkci od 18.5.2007 do 7.12.2009
Adresa Svépomoc 357, 57201 Polička
místopředseda Josef Kotva
Ve funkci od 25.5.1993 do 18.5.2007
Adresa B. Němcové 673, Polička
člen Ing. Jaromír Šurý
Ve funkci od 15.6.1993 do 18.5.2007
Adresa Svépomoc 357, Polička
člen Karel Michek
Ve funkci od 15.6.1993 do 18.5.2007
Adresa Jiráskova 611, Polička
2. místopředseda Jiří Pakosta
Ve funkci od 25.5.1994 do 18.5.2007
Adresa Družstevní 888, Polička
člen Ladislav Hloušek
Ve funkci od 25.5.1994 do 18.5.2007
Adresa Marxova 608, Polička
předseda František Mlynář
Ve funkci od 9.6.1997 do 18.5.2007
Adresa Dvořákova 870, Polička
Člen Zdeněk Čapek
Ve funkci od 10.9.1998 do 18.5.2007
Adresa Družstevní 887, Polička
člen Hana Pásková
Ve funkci od 4.12.1961 do 9.6.1997
Adresa B. Němcové 676, Polička
předseda ing. Oldřich Kopecký
Ve funkci od 25.5.1994 do 9.6.1997
Adresa Jilemnického 360, Polička
člen Oldřich Kopecký
Ve funkci od 4.12.1961 do 25.5.1994
Adresa Jilemnického 360, Polička
předseda Ladislav Hloušek
Ve funkci od 4.12.1961 do 25.5.1994
Adresa Marxova 608, Polička
člen Jiří Pakosta
Ve funkci od 15.6.1993 do 25.5.1994
Adresa Družstevní 888, Polička
člen Stanislava Hejtmánková
Ve funkci od 4.12.1961 do 15.6.1993
Adresa 342, Bystré
člen Josef Kotva
Ve funkci od 4.12.1961 do 25.5.1993
Adresa B. Němcové 673, Polička
člen Josef Dotva
Ve funkci od 4.12.1961 do 25.5.1993
Adresa B. Němcové 673, Polička
člen Ing. Josef Šutera
Ve funkci od 4.12.1961 do 25.5.1993
Adresa B. Němcové 872, Polička
místopředseda Ing. Jaromír Šurý
Ve funkci od 4.12.1961 do 25.5.1993
Adresa Svépomoc 357, Polička
člen František Mlynář
Ve funkci od 4.12.1961 do 25.5.1993
Adresa Bureše 807, Polička
člen Štefan L A S T O M Í R S K Ý
Ve funkci od 4.12.1961 do 25.5.1993
Adresa B. Němcové 677, Polička

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Bytové družstvo Polička

IČO (identifikační číslo): 00045705
Jméno: Bytové družstvo Polička
Právní forma podnikání: Družstvo
Vznik první živnosti: 1. 1. 1972
Celkový počet živností: 3
Aktivních živností: 2

Sídlo Bytové družstvo Polička

Sídlo: Čsl. armády 882, Polička 57201

Živnosti Bytové družstvo Polička

Živnost č. 1 Vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 13. 11. 2002

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Správa bytového fondu
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 17. 9. 1997

Statutární orgán Bytové družstvo Polička

Člen statutárního orgánu: Jiří Pakosta
Člen statutárního orgánu: Pavel Klein
Člen statutárního orgánu: Josef Kotva
Člen statutárního orgánu: Zdeněk Zerzán

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Bytové družstvo Polička

IČO: 00045705
Firma: Bytové družstvo Polička
Právní forma: Družstvo
Okres: Svitavy
Základní územní jednotka: Polička
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 1. 1. 1972

Sídlo Bytové družstvo Polička

Sídlo: Čsl. armády 882, Polička 57201

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Specializované stavební činnosti
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství