Firma Bytové družstvo Polička IČO 00045705


Bytové družstvo Polička má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

Bytové družstvo Polička (00045705) je Družstvo. Sídlí na adrese Čsl. armády 882, Polička 572 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 12. 1961 a je stále aktivní. Bytové družstvo Polička má celkem dvě provozovny a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Bytové družstvo Polička nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Bytové družstvo Polička na Justice.cz
Detailní informace o Bytové družstvo Polička na rzp.cz
Detailní informace o Bytové družstvo Polička na portal.gov.cz

Výpis dat pro Bytové družstvo Polička na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Bytové družstvo Polička

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka DrXXVI 99
IČO (identifikační číslo osoby) 00045705
Jméno Bytové družstvo Polička
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 4.12.1961
Podle usnesení shromáždění delegátů přejímajícího družstva ze dne 18.12.1975, členské schůze ze dne 22.2.1976 družstva přejímaného se souhlasem předsednictva VčKV Českého svazu bytových družstev v Hradci Králové ze dne 15.3.1976, čj. 1299/105/76 usn. č. 4 61 zapisuje se ke dni 30.6.1976 sloučení schválené k tomuto dni družstva: "Stavební bytové družstvo občanů v Bystrém u Poličky" - Db 131 jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo k tomuto dni zaniká a tímto dnem přejímající družstvo také přejímá všechen majetek, práva a závazky družstva přejímaného. Výmaz přejímaného družstva byl zapsán ke dni 30.6.1976. 31.5.2017
Právní poměry se řídí stanovami družstva a zákonem č. 90/2012 Sb. 1.6.2015
základní členský vklad činí Kč 500,-- 25.5.1993 - 25.5.1994
Právní poměry se řídí stanovami schválenými dne 8.12.1992. 25.5.1993 - 1.6.2015
Právní poměry se řídí podle nových stanov přijatých usnesením shromáždění delegátů ze dne 24.11.1988. 1.2.1989 - 25.5.1993
Ručení: Člen družstva je povinen přispívat na úhradu celého schodku z hospodaření střediska bytového hospodářství, v němž užívá byt nebo místnost nesloužící k bydlení ve výši a lhůtě sta- novené představenstvem. Za vykázanou ztrátu z ostatního hospodaření družstva ručí člen do výše Kč 500,-- v jednom roce Za likvidační schodek ručí člen do výše Kč 3 000,-- 1.2.1989 - 25.5.1993
Údaje o zřízení: Družstvo bylo ustaveno na základě par. 3 zák.č. 27/59 Sb., podle usnesení ustavující schůze ze dne 7.9.1961 a usnesení rady ONV ve Svitavách ze dne 26.10.1961. 4.12.1961
Ručení: Členové družstva, kterým nebyl přidělen družstevní byt nebo míst- nost nesloužící k bydlení, ručí do výše základních členských vkla dů, ostatní členové ručí do výše zůstatkových hodnot členských podílů. Člen družstva je v jednom roce povinen uhradit nejvýše částku rovnající se desetině základního členského vkladu nebo desetině zůstatkové hodnoty členského podílu. 4.12.1961 - 1.2.1989
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 2.10.1975 byly přijaty nové stanovy družstva typu "B" ve znění, které odpovídá vzo- rovým stanovám schváleným usnesením vlády ČSR č. 47/75. Stanovy jsou pro družstvo platné do 14.10.1975, kdy s usnesením družstva vyslovil souhlas Krajský výbor Českého svazu bytových družstev č. 385/15 ze dne 14.10.1975. 4.12.1961 - 25.5.1993
Podle usnesení shromáždění delegátů přejímajícího družstva ze dne 18.12.1975, členské schůze ze dne 22.2.1976 družstva pře- jímaného se souhlasem předsednictva VčKV Českého svazu bytových družstev v Hradci Králové ze dne 15.3.1976, čj. 1299/105/76 us- nes. č. 461 zapisuje se ke dni 30.6.1976 sloučení schválené k tomuto dni družstva: "Stavební bytové družstvo občanů v Bystrém u Poličky" - Db 131 jako družstva přejímaného s tímto jako družs- tvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo k tomuto dni zaniká a tímto dnem přejímající družstvo také přejímá všechen majetek, práva a závazky družstva přejímaného. Výmaz přejímaného 4.12.1961 - 31.5.2017
družstva byl zapsán ke dni 30.6.1976. 4.12.1961 - 31.5.2017

Aktuální kontaktní údaje Bytové družstvo Polička

Sídlo Bytové družstvo Polička

Platnost údajů od - do
Adresa Čsl. armády 882 , Polička 572 01 31.5.2017
Adresa Čsl. armády 882 , Polička 572 01 4.12.1961 - 31.5.2017

Předmět podnikání Bytové družstvo Polička

Platnost údajů od - do
provádí činnosti za účelem podnikání spočívající především v nájmu bytů, nebytových prostor a staveb osobám, které nejsou členy družstva 31.5.2017
správa a provoz nemovitých věcí ve vlastnictví jiných osob než členů družstva 31.5.2017
Předmětem činnosti družstva je předvším organizování přípra- vy a provádění výstavby, zajišťování provozu bytových a ne- bytových objektů jak ve vlastnictví svém, tak i ve vlastnic- tví fizických osob a zabezpečování plnění souvisejících s u- žíváním bytů a nebytových prostor popř. i pro jiné osoby. 25.5.1993
V rámci předmětu činnosti družstvo zejména: 25.5.1993
připravuje a staví popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družs- tevních domech a nebytových objektů 25.5.1993
přiděluje družstební byty a nebytové prostory do nájmu svým členům 25.5.1993
provádí, popř. zabeypečuje údržbu, opravy, rekonstrukce a modernizace bztových a nebytových objektů pro své členy, popř. i pro jiné osoby 25.5.1993
podkytuje popř. zabezpečuje svým členům plnění spojené s bydlením 25.5.1993
za úplatu poskytuje, popř. zabezpečuje plnění spojené s byd- lením i ostatním osobám 25.5.1993
zajišťuje materiálně-výrobní základnu pro údržbu a opravy bytových a nebztových objektů, a pro poskytování plnění spo- jeného s bydlením 25.5.1993
zajišťuje projekční činnost související s bytovou výstavbou 25.5.1993
připravuje a staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů a neby- tových objektů do vlastnictví jiných osob 25.5.1993
hospodaří s družstevními byty a nebytovými prostorami, v souladu se zájmy svých členů 25.5.1993
Předmětem činnosti družstva je především organizování pří- pravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením. 1.2.1989 - 25.5.1993
V rámci předmětu činnosti družstvo připravuje a zabezpečuje a) výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domků a místností nesloužících k bydlení 1.2.1989 - 25.5.1993
b) přidělování družstebních bytů, včetně bytů v rodinných domcích a místností nesloužících k bydlení do osobního uží- vání svým členům, popř. převody rodinných domů do osobního vlastnictví 1.2.1989 - 25.5.1993
c) údržba, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytového ma- jetku a nebytových prostor 1.2.1989 - 25.5.1993
d) poskytování služeb spojených s bydlením svým členům 1.2.1989 - 25.5.1993
e) poskytování služeb spojených s bydlením za úplatu občanům a organizacím 1.2.1989 - 25.5.1993
f) materiálně-výrobní základna prů údržbu a opravy bytů a nebytových prostor a pro poskytování služeb spojených s byd- lením g) projekční činnost související s bytovou výstavbou 1.2.1989 - 25.5.1993
Družstvo pro své členy staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů a místností nesloužících k bydlení, zabezpečuje správu, údržbu, popř. rekonstrukci bytů a místností nesloužících k bydlení a po- skytuje služby spojené s jejich užíváním. Organizuje politicko- výchovnou práci a pečuje o prohlubování společenské funkce družs- tva a socialistické demokracie. V souvislosti s výstavbou družs- tevních bytů a místností nesloužících k bzdlení, může družstvo provádět přípravu staveniště vč. technického vybavení, terénních úprav, výstavby inženýrských sítí a popř. provádět i jiné práce, bez nichž by se nemohlo započít s výstavbou, nebo by nebylo možné 4.12.1961 - 1.2.1989
vystavěné objekty užívat. Ostatní změny se týkají vnitrodružstev- ních vztahů. 4.12.1961 - 1.2.1989

vedení firmy Bytové družstvo Polička

Statutární orgán Bytové družstvo Polička

Platnost údajů od - do
Představenstvo je oprávněno rozhodovat a jednat jménem družstva ve všech věcech, které si nevyhradilo shromáždění delegátů. Jménem představenstva jedná navenek předseda družstva a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný pověře ný člen představenstva. Právní jednání představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popř. místopředseda) a další člen představenstva. Podepisuje-li předseda družstva společně s místopředsedou, je podpis místopřed sedy považován za podpis dalšího člena představenstva. 31.5.2017
Zastupování a podepisování: Představenstvo je oprávněno rozhodnovat a jednat jménem družstva ve všech věcech, které si nevyhradilo shromáždění delegátů. Jménem představenstva jedná navenek předseda družstva a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda, nebo jiný pověřený člen představenstva. Zastupování a podepisování: Představenstvo je oprávněno rozhodovat a jednat jménem před- družstva ve všech věcech, které si nevyhradilo shromáždění delegátů. Jménem představenstva jedná navenek předseda druž- stva a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místo- předseda, nebo jiný pověřený člen představenstva. Právní ú- kony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popř. místopředseda) a dal- ší člen představenstva. 25.5.1993 - 31.5.2017
Oprávnění k jednání a podepisování: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma podepisuje za družstvo předseda (popř. místopředseda) a další člen představenstva, a to tím způsobem, že k názvu nebo razítku družstva připojí své podpisy. 4.12.1961 - 25.5.1993
místopředseda Josef Kotva 31.5.2017
Vznik členství 26.4.2017
Vznik funkce 26.4.2017
Adresa: B. Němcové 673 , Polička 572 01
2. místopředseda Jiří Pakosta 31.5.2017
Vznik členství 26.4.2017
Vznik funkce 26.4.2017
Adresa: Družstevní 888 , Polička 572 01
člen Pavel Klein 31.5.2017
Vznik členství 26.4.2017
Adresa: Družstevní 890 , Polička 572 01
člen Jiří Mach 31.5.2017
Vznik členství 26.4.2017
Adresa: B. Němcové 872 , Polička 572 01
místopředseda Ing. Jaromír Šurý 4.12.1961 - 25.5.1993
Adresa: Svépomoc 357 , Polička 572 01
člen Ing. Josef Šutera 4.12.1961 - 25.5.1993
Adresa: B. Němcové 872 , Polička 572 01
člen Štefan L A S T O M Í R S K Ý 4.12.1961 - 25.5.1993
Adresa: B. Němcové 677 , Polička 572 01
člen Josef Dotva 4.12.1961 - 25.5.1993
Adresa: B. Němcové 673 , Polička 572 01
člen Josef Kotva 4.12.1961 - 25.5.1993
Adresa: B. Němcové 673 , Polička 572 01
člen František Mlynář 4.12.1961 - 25.5.1993
Adresa: M. Bureše 807 , Polička 572 01
člen Stanislava Hejtmánková 4.12.1961 - 15.6.1993
Adresa: Školní 342 , Bystré 569 92
předseda Ladislav Hloušek 4.12.1961 - 25.5.1994
Adresa: Marxova 608 , Polička Česká republika
člen Oldřich Kopecký 4.12.1961 - 25.5.1994
Adresa: P. Jilemnického 360 , Polička 572 01
člen Jiří Pakosta 15.6.1993 - 25.5.1994
Adresa: Družstevní 888 , Polička 572 01
člen Hana Pásková 4.12.1961 - 9.6.1997
Adresa: B. Němcové 676 , Polička 572 01
předseda ing. Oldřich Kopecký 25.5.1994 - 9.6.1997
Adresa: P. Jilemnického 360 , Polička 572 01
místopředseda Josef Kotva 25.5.1993 - 18.5.2007
Zánik členství 25.4.2007
Zánik funkce 25.4.2007
Adresa: B. Němcové 673 , Polička 572 01
člen Ing. Jaromír Šurý 15.6.1993 - 18.5.2007
Zánik členství 25.4.2007
Adresa: Svépomoc 357 , Polička 572 01
člen Karel Michek 15.6.1993 - 18.5.2007
Zánik členství 25.4.2007
Adresa: Jiráskova 611 , Polička 572 01
2. místopředseda Jiří Pakosta 25.5.1994 - 18.5.2007
Zánik členství 25.4.2007
Zánik funkce 25.4.2007
Adresa: Družstevní 888 , Polička 572 01
člen Ladislav Hloušek 25.5.1994 - 18.5.2007
Zánik členství 25.4.2007
Adresa: Marxova 608 , Polička Česká republika
předseda František Mlynář 9.6.1997 - 18.5.2007
Zánik členství 25.4.2007
Zánik funkce 25.4.2007
Adresa: Dvořákova 870 , Polička 572 01
Člen Zdeněk Čapek 10.9.1998 - 18.5.2007
Zánik členství 25.4.2007
Adresa: Družstevní 887 , Polička 572 01
člen Ing. Jaromír Šurý 18.5.2007 - 7.12.2009
Vznik členství 25.4.2007
Zánik členství 17.10.2009
Adresa: Svépomoc 357 , Polička 572 01
člen Karel Michek 18.5.2007 - 29.5.2012
Vznik členství 25.4.2007
Zánik členství 25.4.2012
Adresa: Jiráskova 611 , Polička 572 01
člen Ladislav Hloušek 18.5.2007 - 29.5.2012
Vznik členství 25.4.2007
Zánik členství 18.5.2012
Adresa: Jiráskova 608 , Polička 572 01
člen Jiří Mach 18.5.2007 - 29.5.2012
Vznik členství 25.4.2007
Zánik členství 25.4.2012
Adresa: B. Němcové 872 , Polička 572 01
předseda družstva František Mlynář 18.5.2007 - 29.5.2012
Vznik členství 25.4.2007
Zánik členství 25.4.2012
Vznik funkce 25.4.2007
Zánik funkce 25.4.2012
Adresa: Dvořákova 870 , Polička 572 01
místopředseda Josef Kotva 18.5.2007 - 29.5.2012
Vznik členství 25.4.2007
Zánik členství 25.4.2012
Vznik funkce 25.4.2007
Zánik funkce 25.4.2012
Adresa: B. Němcové 673 , Polička 572 01
2. místopředseda Jiří Pakosta 18.5.2007 - 29.5.2012
Vznik členství 25.4.2007
Zánik členství 25.4.2012
Vznik funkce 25.4.2007
Zánik funkce 25.4.2012
Adresa: Družstevní 888 , Polička 572 01
člen představenstva Pavel Klein 7.12.2009 - 29.5.2012
Vznik členství 4.11.2009
Zánik členství 25.4.2012
Adresa: Družstevní 890 , Polička 572 01
místopředseda družstva Josef Kotva 29.5.2012 - 12.6.2012
Vznik členství 25.4.2012
Vznik funkce 25.4.2012
Adresa: B. Němcové 673 , Polička 572 01
2.místopředseda družstva Jiří Pakosta 29.5.2012 - 12.6.2012
Vznik členství 25.4.2012
Vznik funkce 25.4.2012
Adresa: Družstevní 888 , Polička 572 01
člem družstva Jiří Mach 29.5.2012 - 12.6.2012
Vznik členství 25.4.2012
Adresa: B. Němcové 872 , Polička 572 01
člen družstva Pavel Klein 29.5.2012 - 12.6.2012
Vznik členství 25.4.2012
Adresa: Družstevní 890 , Polička 572 01
2.místopředseda Jiří Pakosta 12.6.2012 - 17.6.2016
Vznik členství 25.4.2012
Vznik funkce 25.4.2012
Adresa: Družstevní 888 , Polička 572 01
předseda družstva František Mlynář 29.5.2012 - 31.5.2017
Vznik členství 25.4.2012
Zánik členství 25.4.2017
Vznik funkce 25.4.2012
Zánik funkce 25.4.2017
Adresa: Dvořákova 870 , Polička 572 01
místopředseda Josef Kotva 12.6.2012 - 31.5.2017
Vznik členství 25.4.2012
Zánik členství 25.4.2017
Vznik funkce 25.4.2012
Zánik funkce 25.4.2017
Adresa: B. Němcové 673 , Polička 572 01
člen Jiří Mach 12.6.2012 - 31.5.2017
Vznik členství 25.4.2012
Zánik členství 25.4.2017
Adresa: B. Němcové 872 , Polička 572 01
člen Pavel Klein 12.6.2012 - 31.5.2017
Vznik členství 25.4.2012
Zánik členství 25.4.2017
Adresa: Družstevní 890 , Polička 572 01
2.místopředseda Jiří Pakosta 17.6.2016 - 31.5.2017
Vznik členství 25.4.2012
Zánik členství 25.4.2017
Vznik funkce 25.4.2012
Zánik funkce 25.4.2017
Adresa: Družstevní 888 , Polička 572 01
místopředseda družstva Josef Kotva 31.5.2017 - 31.5.2017
Vznik členství 26.4.2017
Vznik funkce 26.4.2017
Adresa: B. Němcové 673 , Polička 572 01
2. místopředseda družstva Jiří Pakosta 31.5.2017 - 31.5.2017
Vznik členství 26.4.2017
Vznik funkce 26.4.2017
Adresa: Družstevní 888 , Polička 572 01
předseda družstva František Mlynář 31.5.2017 - 5.12.2017
Vznik členství 26.4.2017
Zánik členství 24.11.2017
Vznik funkce 26.4.2017
Zánik funkce 24.11.2017
Adresa: Dvořákova 870 , Polička 572 01

Sbírka Listin Bytové družstvo Polička

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXXVI 99/SL 56 účetní závěrka [2014] ds Krajský soud v Hradci Králové 20.3.2015 4.6.2015 8.6.2015 12
DrXXVI 99/SL 55 notářský zápis [NZ 106/2015, N 110/2015] Krajský soud v Hradci Králové 29.4.2015 1.6.2015 3
DrXXVI 99/SL 54 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 29.4.2015 1.6.2015 41
DrXXVI 99/SL 26 stanovy společnosti cd Krajský soud v Hradci Králové 29.4.2014 30.4.2014 40
DrXXVI 99/SL 25 účetní závěrka 2012,el. Krajský soud v Hradci Králové 25.3.2013 22.4.2013 23.4.2013 11
DrXXVI 99/SL 24 notářský zápis, ostatní NZ 105/2012,zápisy,ukončení členství Krajský soud v Hradci Králové 18.5.2012 25.5.2012 5.6.2012 8
DrXXVI 99/SL 23 účetní závěrka 2011,ds Krajský soud v Hradci Králové 22.3.2012 19.4.2012 20.4.2012 11
DrXXVI 99/SL 22 účetní závěrka 2010,el. Krajský soud v Hradci Králové 22.3.2011 7.4.2011 13.4.2011 12
DrXXVI 99/SL 21 účetní závěrka 2009,el. Krajský soud v Hradci Králové 12.4.2010 12.4.2010 12
DrXXVI 99/SL 20 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 4.11.2009 1.12.2009 7.12.2009 5
DrXXVI 99/SL 19 účetní závěrka 2008 Krajský soud v Hradci Králové 27.4.2009 27.4.2009 12
DrXXVI 99/SL 18 účetní závěrka - za rok 2007 Krajský soud v Hradci Králové 17.4.2008 17.4.2008 12
DrXXVI 99/SL 17 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 25.4.2007 17.5.2007 17.5.2007 6
DrXXVI 99/SL 16 účetní závěrka, ostatní - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Krajský soud v Hradci Králové 27.3.2007 19.4.2007 19.4.2007 12
DrXXVI 99/SL 15 účetní závěrka - za rok 2005 Krajský soud v Hradci Králové 20.3.2006 3.5.2006 3.5.2006 12
DrXXVI 99/SL 14 účetní závěrka - za rok 2004 Krajský soud v Hradci Králové 22.3.2005 29.4.2005 29.4.2005 0
DrXXVI 99/SL 13 účetní závěrka - za rok 2003 Krajský soud v Hradci Králové 25.3.2004 11.5.2004 11.5.2004 0
DrXXVI 99/SL 12 účetní závěrka - za rok 2002 Krajský soud v Hradci Králové 26.3.2003 8.4.2003 8.4.2003 0
DrXXVI 99/SL 11 účetní závěrka - za rok 2001 Krajský soud v Hradci Králové 28.3.2002 15.4.2002 15.4.2002 0
DrXXVI 99/SL 10 účetní závěrka - za rok 2000 Krajský soud v Hradci Králové 21.3.2001 11.6.2001 11.6.2001 0
DrXXVI 99/SL 9 účetní závěrka - za rok 1999 Krajský soud v Hradci Králové 22.3.2000 20.5.2000 20.5.2000 0
DrXXVI 99/SL 8 rozhod. o statut. orgánu - ftk. zprávy mandátové komise Krajský soud v Hradci Králové 13.7.1999 13.7.1999 0
DrXXVI 99/SL 7 účetní závěrka - za rok 1998 Krajský soud v Hradci Králové 25.3.1999 13.4.1999 13.4.1999 0
DrXXVI 99/SL 6 účetní závěrka - za rok 1997 Krajský soud v Hradci Králové 20.3.1998 14.4.1998 14.4.1998 0
DrXXVI 99/SL 5 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 1.7.1997 1.7.1997 0
DrXXVI 99/SL 4 ostatní - ftk. usn. shrom. delegátů Krajský soud v Hradci Králové 14.4.1997 10.4.1997 0
DrXXVI 99/SL 3 ostatní - směrnice ke změnám stanov Krajský soud v Hradci Králové 11.12.1996 10.4.1997 10.4.1997 0
DrXXVI 99/SL 2 účetní závěrka - za rok 1996 Krajský soud v Hradci Králové 20.3.1997 10.4.1997 10.4.1997 0
DrXXVI 99/SL 1 ostatní - zápis ze shromážd. delegátů Krajský soud v Hradci Králové 10.12.1996 6.2.1997 6.2.1997 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Bytové družstvo Polička

IČO (identifikační číslo) 00045705
Jméno Bytové družstvo Polička
Právní forma podnikání Družstvo
Přidělený úřad Městský úřad Polička
Vznik první živnosti: 17.9.1997
Celkový počet živností: 3
Aktivních živností: 2

Sídlo Bytové družstvo Polička

Živnosti a provozovny Bytové družstvo Polička

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Správa bytového fondu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.9.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Čsl. armády 882, Polička 572 01
Identifikační číslo provozovny 1000968219
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Správa bytového fondu

Zahájení provozování 17.9.1997

Živnost č. 2 Vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.11.2002
Provozovna č. 1
Provozovna Čsl. armády 882, Polička 572 01
Identifikační číslo provozovny 1000968219
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.11.2002

Živnost č. 3 Správa bytového fondu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Bytové družstvo Polička

Člen statutárního orgánu Pavel Klein
Člen statutárního orgánu Josef Kotva
Člen statutárního orgánu Jiří Pakosta
Člen statutárního orgánu Zdeněk Zerzán

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Bytové družstvo Polička

IČO: 00045705
Firma: Bytové družstvo Polička
Právní forma: Družstvo
Okres: Svitavy
Základní územní jednotka: Polička
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1972

Sídlo Bytové družstvo Polička

Sídlo: Čsl. armády 882 NEOAD, Polička 572 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Specializované stavební činnosti
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje Bytové družstvo Polička

IČO (identifikační číslo) 00045705
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00045705
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno Bytové družstvo Polička
Sídlo Čsl. armády 882 HORNÍ PŘEDMĚSTÍ 572 01 POLIČKA
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro Pardubický kraj
Územní pracoviště ve Svitavách, T.G. Masaryka 15, SVITAVY, tel.: 461 553 111
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
1211918/0300 1.4.2013
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.1.2012

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00045705
Jméno firmy Bytové družstvo Polička
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka f7pt7k9
tracking image