Firma Bytové družstvo DRUŽBA IČO 00043907


Bytové družstvo DRUŽBA má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Bytové družstvo DRUŽBA (00043907) je Družstvo. Sídlí na adrese Dobrovského 869, 400 03 Ústí nad Labem Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 4. 1970 a je stále aktivní. Bytové družstvo DRUŽBA nemá žádnou provozovnu a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Bytové družstvo DRUŽBA nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Bytové družstvo DRUŽBA na Justice.cz
Detailní informace o Bytové družstvo DRUŽBA na rzp.cz

Výpis dat pro Bytové družstvo DRUŽBA na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Bytové družstvo DRUŽBA

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka DrXXVI 281
IČO (identifikační číslo osoby) 00043907
Jméno Bytové družstvo DRUŽBA
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Zapsána dne 30.4.1970
Shromáždění delegátů schválilo dne 20. 2. 1996 nové zněnístanov. 27.8.1996 - 10.9.2002
Údaje o družstvu :Stavebně bytové družstvo podle par. 77 hospodářského zá-kona č.109/64 Sb., vzniklo usnesením ustavující členskéschůze ze dne 1.dubna 1970. 15.3.1993
Ustavení družstva bylo schváleno Českým svazem bytovýchdružstev v Praze - Severočeský krajský výbor v Ústí nadLabem dne 8.dubna 1970 podle par. 89 hospodářského záko-na č.j. 04 10 046. 15.3.1993
Družstvo přijalo na ustavující schůzi vlastní stanovystavebního bytového družstva občanů schválené Českým sva-zem bytových družstev v Praze. 15.3.1993
Shromáždění delegátů dne 12.11.1992 schválila nové zněnístanov družstva, přizpůsobené úpravě v obchodním zákoní-ku č. 513/1991 Sb. 15.3.1993 - 27.8.1996
------------ 15.3.1993 - 15.3.1993
Zastupování a podepisování :Jménem družstva je oprávněn jednat navenek představenstvo vevšech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jehonepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný pověřenýčlen představenstva.Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisujeza družstvo předseda (případně místopředseda) a další členpředstavenstva.Členové nebo pracovníci družstva jsou oprávněni činit jménemdružstva právní úkony nutné ke splnění uložených pracovních úkolůpouze tehdy, kdy je to stanoveno v organizačních předpisech,nebo je to v hospodářském styku obvyklé.Představenstvo může nazákladě písemné plné moci pověřit 25.2.1983 - 15.3.1993
zastupováním i jiné občany a socialistické organizace. 25.2.1983 - 15.3.1993
Jménem družstva je oprávněno jednat navenek představenstvo vevšech věcech.Jménem představenstva jedná předseda a v době jehonepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jinýpověřený člen představenstva.Právní úkony, pro které je předepsaná písemná forma, podepisujeza družstvo předseda /případně místopředseda/ a další členpředstavenstva.Členové nebo pracovníci družstva jsou oprávněni činit jménemdružstva právní úkony nutné ke splnění uložených pracovníchúkolů pouze tehdy, kdy je to stanoveno v organizačníchpředpisech, nebo je to v hospodářském styku obvyklé.Představenstvo může na základě písemné plné moci pověřitzastupováním i jiné občany a socialistické organizace. 25.2.1983 - 15.3.1993
Družstvo bude zastupovat a za družstvo navenek jednat ve všechvěcech náhradní orgán a jménem náhradního orgánu jeho předsedanebo místopředseda.Právní úkony, pro které je třeba písemná forma podepisuje zadružstvo předseda /nebo místopředseda/ náhradního orgánu a dalšíčlen náhradního orgánu. 22.7.1982 - 25.2.1983
Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek vevšech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jehonepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jinýpověřený člen představenstva - Olga V o l e j n í k o v á ,ing. Milan N o v o t n ý .Právní úkony, pro které je předepsaná písemná forma, podepisujeza družstvo předseda /popřípadě místopředseda/ a další zoznačených členů představenstva. 30.7.1980 - 22.7.1982
Údaje o družstvu :Stavebně bytové družstvo podle § 77 hospodářského zákona č.lO9/64 SB. vzniklo usnesením ustavující členské schůze ze dnel.dubna l97O.Ustavení družstva bylo schváleno Českým svazem bytových družstevv Praze - Severočeský krajský výbor v Ústí nad Labem dne 8.dubnal97O podle § 89 hospodářského zákona č.j. O4lOO46.Družstvo přijalo na ustavující schůzi vlastní stanovy stavebníhobytového družstva občanů schválené Českým svazem bytovýchdružstev v Praze.Výkonným orgánem družstva je představenstvo skládající se z 3-l5členů, volených na dobu d v o u let. 30.4.1970 - 15.3.1993
Členové družstva ručí nejvýše částkou rovnající se jedné desetinězůstatkové hodnoty členského podílu. 30.4.1970 - 15.3.1993
Družstvo platně zastupuje předseda nebo místopředsedapředstavenstva a 1 další člen představenstva.K názvu družstva připojí své podpisy předseda nebo místopředsedapředstavenstva a 1 další člen představenstva. 30.4.1970 - 30.7.1980

Aktuální kontaktní údaje Bytové družstvo DRUŽBA

Kapitál Bytové družstvo DRUŽBA

zakladni jmění 250 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.3.1993

Sídlo Bytové družstvo DRUŽBA

Platnost údajů od - do
Adresa Dobrovského 869 , 400 03 Ústí nad Labem Česká republika
Dobrovského 869/15, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
13.1.2017
Adresa Dobrovského 869 , Ústí nad Labem - Střekov Česká republika
Ústí nad Labem - Střekov, Dobrovského 869/15
11.3.1996 - 13.1.2017
Adresa U pivovarské zahrady 7 , Ústí nad Labem - Krásné Březno Česká republika
Ústí nad Labem - Krásné Březno, U pivovarské zahrady č. 7
9.12.1992 - 11.3.1996
Adresa Ú s t í nad Labem Česká republika
Ú s t í nad Labem
30.4.1970 - 9.12.1992

Předmět podnikání Bytové družstvo DRUŽBA

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 30.7.2014
Činnost družstva je založena na družstevním a osobnímvlastnictví domů, bytů, objektů s nebytovými prostorami,na správě a provozu bytů, které jsou ve vlastnictví ji-ných osob než členů družstva a na ostatním majetku druž-stva. 15.3.1993
další činnost :l) Práce spojené s přípravou výstavby bytového fondu, technické aobčanské vybavenosti a ve prospěch zlepšení životního prostředíčlenů družstev a občanů, a to :a) přípravnou a projektovou činnostv) výmaz2) Výstavby včetně modernizace bytového fondu, technické aobčanské vybavenosti zlepšování životního prostředí, pokuddodávky na jednotlivé investiční akce nepřesáhnou částku 2mil.Kčs. 27.2.1986 - 15.3.1993
3) Údržba, opravy a obnova bytového fondu technické a občanskévybavenosti zeleně a životního prostředí, v zimních měsících uprací sezonního charakteru i údržby a opravy nebytového fondu.4) Činnosti a služby, které zajišťují výstavbu a údržbu(autodoprava, výkony strojů a mechanizace včetně případnéhojejich zapůjčeně, provádění předepsaných revizních zkoušek,materiálně technické zásobování a výkony skladového hospodářství)5) Činnosti a služby, které zajišťují provoz a správu družstva(pronájem nebytových prostor, provoz prádelen, sauny, mycíchboxů, administrativní práce apod.) 27.2.1986 - 15.3.1993
Družstvo pro své členy staví, popřípadě zabezpečuje výstavbu bytůa místností nesloužících k bydlení, zabezpečuje správu, údržbu,popřípadě rekonstrukci bytů a místností nesloužících k bydlení aposkytuje služby spojené s jejich užíváním.Organizuje politicko výchovnou práci a pečuje o prohlubováníspolečenské funkce družstva a socialistické demokracie.V souvislosti s výstavbou družstevních bytů a místnostínesloužících k bydlení, může družstvo provádět přípravustaveniště, včetně technického vybavení, terénních úprav,výstavby inženýrských sítí a popřípadě provádět i jiné práce, beznichž by se nemohlo započít s výstavbou nebo by nebylo 20.2.1976 - 15.3.1993
možné vystavěné objekty užívat. 20.2.1976 - 15.3.1993

vedení firmy Bytové družstvo DRUŽBA

Statutární orgán Bytové družstvo DRUŽBA

Platnost údajů od - do
Předseda představenstva Ing. Martin Kolář 13.1.2017
Vznik členství 1.12.2016
Vznik funkce 5.12.2016
Adresa: Žežická 666 , 400 07 Ústí nad Labem Česká republika
Žežická 666/53, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem
Místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Chobot 13.1.2017
Vznik členství 1.12.2016
Vznik funkce 5.12.2016
Adresa: Sokolovská 263 , 403 22 Ústí nad Labem Česká republika
Sokolovská 263, Svádov, 403 22 Ústí nad Labem
Člen představenstva Ing. Pavel Dušánek 13.1.2017
Vznik členství 1.12.2016
Adresa: Dr. Horákové 649 , 400 07 Ústí nad Labem Česká republika
Dr. Horákové 649/8, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem
Člen představenstva Ing. Jolana Dvořáková 13.1.2017
Vznik členství 1.12.2016
Adresa: Spartakiádní 272 , 400 10 Ústí nad Labem Česká republika
Spartakiádní 272/19, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem
Člen představenstva Ing. Jaroslav Jíra 13.1.2017
Vznik členství 1.12.2016
Adresa: Nová 1392 , 400 03 Ústí nad Labem Česká republika
Nová 1392/8, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
Člen představenstva Ing. Jiří Kreč 13.1.2017
Vznik členství 1.12.2016
Adresa: 17. listopadu 289 , 400 10 Ústí nad Labem Česká republika
17. listopadu 289/37, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem
Člen představenstva Monika Sobotková 13.1.2017
Vznik členství 1.12.2016
Adresa: Žežická 670 , 400 07 Ústí nad Labem Česká republika
Žežická 670/31, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem
Místopředseda Ing. Jiřina Růžková 30.4.1970 - 2.12.1970
Adresa: 271 , Libouchec Česká republika
Libouchec č. 271
Jméno Věra Trnková 30.4.1970 - 2.12.1970
Adresa: Emy Destinové 13 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Emy Destinové 13
Jméno Eva Lebrušková 30.4.1970 - 19.10.1972
Adresa: 162 , Skorotice Česká republika
Skorotice č. 162
Jméno Věra Stavinohová 30.4.1970 - 19.10.1972
Adresa: Alešova 3 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Alešova 3
Jméno Ing. Jiří Adamczyk 30.4.1970 - 19.10.1972
Adresa: Koněvova 22 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Koněvova 22
Jméno Ing. Miloš Berounský 30.4.1970 - 19.10.1972
Adresa: Hoření 2436 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Hoření 2436
Jméno Václav Klement 30.4.1970 - 19.10.1972
Adresa: I.Olbrachta 6 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, I.Olbrachta 6
Předseda Josef Duštíra 30.4.1970 - 19.10.1972
Adresa: Bezručova 4 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Bezručova 4
Jméno JUDr. Jaroslav Novotný 30.4.1970 - 19.10.1972
Adresa: 146 , Vyklice Česká republika
Vyklice č. 146
Jméno František Bartoš 30.4.1970 - 19.10.1972
Adresa: SNP 27 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, SNP 27
Jméno Rudolf Kolář 30.4.1970 - 19.10.1972
Adresa: Koněvova 6 , Litoměřice Česká republika
Litoměřice, Koněvova 6
Jméno Gustav Kučera 30.4.1970 - 19.10.1972
Adresa: Hilarova 4 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Hilarova 4
Jméno Ing. Jan Švarc 30.4.1970 - 19.10.1972
Adresa: U nádraží 4 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, U nádraží 4
Jméno Ludmila Vrdlovcová 1.11.1971 - 19.10.1972
Adresa: Česká republika
Hrbovice číslo 80, okr. Ústí nad Labem
Jméno Ing. Miloslav Nebeský 30.4.1970 - 22.2.1973
Adresa: K pivovaru 46 , Trmice Česká republika
Trmice, K pivovaru 46
Místopředsedkyně Věra Trnková 2.12.1970 - 22.2.1973
Adresa: Emy Destinové 13 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Emy Destinové 13
Předseda Ing. Oldřich Baron 19.10.1972 - 22.2.1973
Adresa: Alšova 54 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Alšova ul. 54
Jméno Milan Hála 1.11.1971 - 16.1.1974
Adresa: U cukrovaru 4 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, U cukrovaru 4
Jméno Ludmila Krýslová 19.10.1972 - 16.1.1974
Adresa: ČSP 2539 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, ČSP 2539
Jméno Ing. František Lacina 19.10.1972 - 16.1.1974
Adresa: Školní 344 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Školní 344
Jméno Stanislav Straka 19.10.1972 - 16.1.1974
Adresa: Na výrovce 12 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Na výrovce 12
Jméno Ing. Josef Tobiška 19.10.1972 - 16.1.1974
Adresa: Novátorů 2 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Novátorů 2
Místopředseda Ing. Miloslav Nebeský 22.2.1973 - 16.1.1974
Adresa: K pivovaru 46 , Trmice Česká republika
Trmice, K pivovaru 46, okres Ústí nad Labem
Jméno Rudolf Kolář 19.10.1972 - 20.9.1974
Adresa: ČSP 2537 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, ČSP 2537
Jméno Gustav Kučera 19.10.1972 - 20.9.1974
Adresa: ČSP 2540 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, ČSP 2540
Jméno Ing. Jan Švarc 19.10.1972 - 20.9.1974
Adresa: ČSP 2537 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, ČSP 2537
Jméno Eva Bernardová 19.10.1972 - 20.9.1974
Adresa: ČSP 2538 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, ČSP 2538
Jméno Ing. Oldřich Baron 22.2.1973 - 20.9.1974
Adresa: Alšova 54 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Alšova ul. 54
Jméno Stanislav Straka 16.1.1974 - 20.9.1974
Adresa: Komsomolská 2660 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Komsomolská 2660
Jméno Josef Duštíra 19.10.1972 - 5.10.1976
Adresa: Bezručova 4 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Bezručova 4
Jméno František Bartoš 19.10.1972 - 5.10.1976
Adresa: ČSP 2540 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, ČSP 2540
Jméno Ing. František Lacina CSc. 16.1.1974 - 5.10.1976
Adresa: Gagarinova 2668 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Gagarinova 2668
Jméno Ing. Josef Tobiška 16.1.1974 - 5.10.1976
Adresa: Komsomolská 2675 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Komsomolská 2675
Jméno Ing. Alenka Černá 20.9.1974 - 5.10.1976
Adresa: Školní 562 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Školní 562/4
Jméno Ing. Jaroslav Šíp 20.9.1974 - 5.10.1976
Adresa: Duchcovská 401 , Teplice Česká republika
Teplice, Duchcovská 401
Jméno Ing. Pavel Šubrt 20.9.1974 - 5.10.1976
Adresa: Malátova 8 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Malátova 8
Jméno JUDr. Jaroslav Novotný 19.10.1972 - 30.7.1980
Adresa: ČSP 2537 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, ČSP 2537
Předseda Věra Trnková 22.2.1973 - 30.7.1980
Adresa: Emy Destinové 13 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Emy Destinové 13
Místopředseda Ing. Miloslav Nebeský 16.1.1974 - 30.7.1980
Adresa: ČSP 2537 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, ČSP 2537
Jméno Antonín Kadlec 16.1.1974 - 30.7.1980
Adresa: ČSP 2538 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, ČSP 2538
Jméno Milan Hála 16.1.1974 - 30.7.1980
Adresa: Komsomolská 2675 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Komsomolská 2675
Jméno Anna Kůstová 20.9.1974 - 30.7.1980
Adresa: Komsomolská 2663 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Komsomolská 2663
Jméno Ladislav Stančík 20.9.1974 - 30.7.1980
Adresa: Gagarinova 2694 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Gagarinova 2694
Jméno Ing. Milan Novotný 20.9.1974 - 30.7.1980
Adresa: Velká Hradební 2322 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Velká Hradební 2322
Jméno Ing. Pavel Šubrt 5.10.1976 - 30.7.1980
Adresa: Dimitrovova 2743 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Dimitrovova 2743
Jméno Miloš Kračman 5.10.1976 - 30.7.1980
Adresa: Komsomolská 2675 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Komsomolská 2675
Jméno Antonín Mastík 5.10.1976 - 30.7.1980
Adresa: Dimitrovova 2730 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Dimitrovova 2730
Jméno Zdeněk Strohbauch 5.10.1976 - 30.7.1980
Adresa: ČSP 2540 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, ČSP 2540
Jméno Olga Volejníková 5.10.1976 - 22.7.1982
Adresa: Dimitrovova 2448 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Dimitrovova 2448
Jméno Věra Trnková 30.7.1980 - 22.7.1982
Adresa: Emy Destinové 13 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Emy Destinové 13
Místopředseda Milan Hála 30.7.1980 - 22.7.1982
Adresa: Komsomolská 2675 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Komsomolská 2675
Jméno Ing. Milan Novotný 30.7.1980 - 22.7.1982
Adresa: Stavbařů 2825 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Stavbařů 2825
Jméno Zdeněk Strohbauch 30.7.1980 - 22.7.1982
Adresa: Stavbařů 2835 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Stavbařů 2835
Jméno Ing. Václav Červenka 30.7.1980 - 22.7.1982
Adresa: Komsomolská 2664 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Komsomolská 2664
Místopředseda Ing. Václav Dušek 30.7.1980 - 22.7.1982
Adresa: Stavbařů 2830 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Stavbařů 2830
Předseda Josef Duštíra Dipl.technik 30.7.1980 - 22.7.1982
Adresa: Dimitrovova 2718 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Dimitrovova 2718
Jméno Ing. Zdeněk Halama 30.7.1980 - 22.7.1982
Adresa: ČSSP 2544 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, ČSSP 2544
Jméno Václav Hudeček 30.7.1980 - 22.7.1982
Adresa: Stavbařů 2819 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Stavbařů 2819
Jméno Doc. Ivan Janáček 30.7.1980 - 22.7.1982
Adresa: Dimitrovova 2747 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Dimitrovova 2747
Jméno Ing. František Jirota 30.7.1980 - 22.7.1982
Adresa: Komsomolská 2668 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Komsomolská 2668
Jméno Milan Pajer 30.7.1980 - 22.7.1982
Adresa: Stavbařů 2826 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Stavbařů 2826
Jméno Miroslav Filégr 29.3.1982 - 22.7.1982
Adresa: Vojanova 607 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Vojanova 607/37
Předseda náhr. orgánu Jiří Chmelík 22.7.1982 - 25.2.1983
Adresa: kpt. Nálepky 587 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, kpt. Nálepky 587/7
Člen náhr. orgánu Karel Bittner 22.7.1982 - 25.2.1983
Adresa: Dukelských hrdinů 533 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Dukelských hrdinů 533/7
Člen náhr. orgánu JUDr. Jana Doležalová 22.7.1982 - 25.2.1983
Adresa: Stará 2485 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Stará 2485/55
Člen náhr. orgánu Ing. František Jirota 22.7.1982 - 25.2.1983
Adresa: Komsomolská 2668 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Komsomolská 2668
Člen náhr. orgánu Ing. Miroslav Nebeský 22.7.1982 - 25.2.1983
Adresa: Stavbařů 2830 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Stavbařů 2830
Člen náhr. orgánu Ing. Dagmar Sedláková 22.7.1982 - 25.2.1983
Adresa: Vinařská 740 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Vinařská 740/16
Člen náhr. orgánu Růžena Szelesová 22.7.1982 - 25.2.1983
Adresa: Barrandova 1223 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Barrandova 1223
Člen náhr.orgánu Libor Vobrátil 22.7.1982 - 25.2.1983
Adresa: Stará 57 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Stará 57
Místopředseda náhr. orgánu Rudolf Kváč 22.7.1982 - 25.2.1983
Adresa: Stará 2520 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Stará 2520/45a
Člen náhr. orgánu Jiřina Cikhardtová 22.7.1982 - 25.2.1983
Adresa: Stará 2520 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Stará 2520/45a
Člen náhr. orgánu Ing. Václav Dušek 22.7.1982 - 25.2.1983
Adresa: Stavbařů 2830 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Stavbařů 2830/3
Člen náhr. orgánu Ing. Zdeněk Halama 22.7.1982 - 25.2.1983
Adresa: ČSSP 2543 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, ČSSP 2543
Člen náhr. orgánu Věra Trnková 22.7.1982 - 25.2.1983
Adresa: E.Destinové 13 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, E.Destinové 13
Předseda Rudolf Kváč 25.2.1983 - 27.1.1984
Adresa: Lizstová 2 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Lizstová 2
Jméno Jiřina Cikhardtová 25.2.1983 - 27.1.1984
Adresa: Stará 45 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Stará 45a
Jméno Ing. Zdeněk Halama 25.2.1983 - 27.1.1984
Adresa: ČSSP 2543 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, ČSSP 2543
Jméno Pavel Horák 25.2.1983 - 27.1.1984
Adresa: Hornická 202 , Chlumec Česká republika
Chlumec, Hornická 202
Jméno Ing. Václav Dušek 25.2.1983 - 22.6.1984
Adresa: Stavbařů 2830 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Stavbařů 2830/3
Místopředsedkyně Věra Trnková 25.2.1983 - 22.6.1984
Adresa: E.Destinové 13 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, E.Destinové 13
Jméno Milan Bengl 25.2.1983 - 22.6.1984
Adresa: Barrandova 1224 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Barrandova 1224
Jméno Václav Kugler 25.2.1983 - 22.6.1984
Adresa: Stará 40 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Stará 40
Jméno Vlastimil Jaroš 25.2.1983 - 22.6.1984
Adresa: Bratří Čapků 570 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Bratří Čapků 570/57
Jméno Miloslav Kužel 22.6.1984 - 3.8.1988
Adresa: Stavbařů 2830 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Stavbařů 2830/3
Jméno Ing. Jiří Kotous 22.6.1984 - 3.8.1988
Adresa: Dimitrovova 2729 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Dimitrovova 2729
Jméno Jaromíra Šulcová 22.6.1984 - 3.8.1988
Adresa: Kojetická 1388 , Ústí nad labem Česká republika
Ústí nad labem, Kojetická 1388
Místopředseda Josef Sedlmayer 25.2.1983 - 28.5.1990
Adresa: ČSLA 2897 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, ČSLA 2897/5
Jméno Milan Pajer 25.2.1983 - 28.5.1990
Adresa: Stavbařů 2826 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Stavbařů 2826/11
Jméno Jaroslav Gruber 22.6.1984 - 28.5.1990
Adresa: Tolstého 1234 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Tolstého 1234
Jméno Jaroslav Kalous 26.6.1987 - 28.5.1990
Adresa: Karla IV. 1211 , Ústí nad Labem - Střekov Česká republika
Ústí nad Labem - Střekov, ul. Karla IV. 1211/33
Jméno Ing. Kamila Ludvíková 3.8.1988 - 28.5.1990
Adresa: Vinařská 740 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Vinařská 740/16
Jméno Ing. Josef Zábranský 3.8.1988 - 28.5.1990
Adresa: ČSLA 2900 , Ústí nad Labem 4 Česká republika
Ústí nad Labem 4, ČSLA 2900/11
Člen představenstva Olga Volejníková 25.2.1983 - 9.12.1992
Adresa: Dimitrovova 2748 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Dimitrovova 2748
Předseda Karel Pavlíček 27.1.1984 - 9.12.1992
Adresa: ČSLA 2903 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, ČSLA 2903
Člen představenstva Růžena Jírovská 22.6.1984 - 9.12.1992
Adresa: Stavbařů 283 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Stavbařů 283O/3
Jméno Ing. Rudolf Borek 22.6.1984 - 9.12.1992
Adresa: Vinařská 736 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Vinařská 736
Člen představenstva Radim Michalec 3.8.1988 - 9.12.1992
Adresa: Nová l4O4 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Nová l4O4
Člen představenstva Petr Kaucký 3.8.1988 - 9.12.1992
Adresa: Komsomolská 2677 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Komsomolská 2677
Člen představenstva Ing. Václav Červenka 28.5.1990 - 9.12.1992
Adresa: Komsomolská 2664 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Komsomolská 2664/44
Člen představenstva Jaroslav Lukáš 28.5.1990 - 9.12.1992
Adresa: Vinařská 740 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Vinařská 740/16
Člen představenstva Jiřina Brůžová 28.5.1990 - 9.12.1992
Adresa: Obvodová 759 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Obvodová 759/13
Jméno Ing. Václav Chamaz 28.5.1990 - 9.12.1992
Adresa: Střekov , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Střekov, Tolstého 1186/18
Místopředseda představenstva Ing. Václav Chamas 9.12.1992 - 9.12.1992
Adresa: Tolstého ll86 0 , Ústí nad Labem-Střekov Česká republika
Ústí nad Labem-Střekov, Tolstého ll86/l8
Člen představenstva František Grund 22.6.1984 - 15.3.1993
Adresa: Česká republika
Ústí nad Labem, Hollarova l
Člen představenstva Ing. Milan Kolář 3.8.1988 - 15.3.1993
Adresa: 8.března 648 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, 8.března 648/6
Ředitel družstva Václav Kugler 9.12.1992 - 15.3.1993
Adresa: Stará 4 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Stará 4O
Člen představenstva Jaroslav Fopp 9.12.1992 - 15.3.1993
Adresa: Keplerova 2 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Keplerova 2
Člen představenstva Jan Vávrovec 26.6.1987 - 10.11.1993
Adresa: Vinařská 741 , Ústí n.L. - Bukov Česká republika
Ústí n.L. - Bukov, Vinařská 741/18
Člen představenstva Pavel Tichý 28.5.1990 - 10.11.1993
Adresa: M.Vobecké 656 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, M.Vobecké 656/31
Předseda družstva Ing. Rudolf Borek 9.12.1992 - 10.11.1993
Adresa: Vinařská 736 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Vinařská 736
Člen představenstva Ing. Jaroslav List 9.12.1992 - 10.11.1993
Adresa: Dukelských hrdinů 534 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Dukelských hrdinů 534/9
Člen představenstva Petr Fonderfon 9.12.1992 - 10.11.1993
Adresa: Keplerova 6 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Keplerova 6
Člen představenstva Miluše Petrová 9.12.1992 - 10.11.1993
Adresa: Plynárenská 297 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Plynárenská 297
Člen představenstva Hana Šašková 9.12.1992 - 10.11.1993
Adresa: Tolstého l234 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Tolstého l234
Místopředseda představenstva Jaroslav Fopp 15.3.1993 - 10.11.1993
Adresa: Keplerova 2 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Keplerova 2
Místopředseda Jan Vávrovec 10.11.1993 - 3.6.1997
Adresa: Vinařská 741 , Ústí nad Labem - Bukov Česká republika
Ústí nad Labem - Bukov, Vinařská 741/18
Člen představenstva Oldřich Týle 10.11.1993 - 3.6.1997
Adresa: Kojetická 4 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Kojetická 4
Člen představenstva Ing. Josef Zikmund 10.11.1993 - 3.6.1997
Adresa: Gagarinova 2694 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Gagarinova 2694
Člen představenstva Věra Nováková 10.11.1993 - 3.6.1997
Adresa: Svojsíkova 30 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Svojsíkova 30
Člen představenstva Josef Roudný 10.11.1993 - 3.6.1997
Adresa: Jizerská 2939 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Jizerská 2939
Předseda družstva Ing. Jaroslav List 10.11.1993 - 24.6.1999
Adresa: Dukelských hrdinů 534 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Dukelských hrdinů 534/9
Člen představenstva Ing. Václav Hluchý 3.6.1997 - 6.6.2000
Adresa: Dukelských hrdinů 5 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Dukelských hrdinů 5
Člen představenstva Zdeněk Koubek 3.6.1997 - 26.10.2001
Zánik členství 26.4.2001
Adresa: Voskovcova 6 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Voskovcova 6
Člen představenstva Josef Dyrynk 9.12.1992 - 8.4.2002
Zánik členství 6.12.2001
Adresa: Kosmova 646 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Kosmova 646
Člen představenstva Monika Sobotková 10.11.1993 - 8.4.2002
Zánik členství 6.12.2001
Adresa: Žežická 31 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Žežická 31
Člen představenstva Vlastimil Lícha 10.11.1993 - 8.4.2002
Zánik členství 6.12.2001
Adresa: Tolstého 1229 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Tolstého 1229
Místopředseda představenstva Ing. Jiří Fibigr 3.6.1997 - 8.4.2002
Zánik členství 6.12.2001
Zánik funkce 6.12.2001
Adresa: Obvodová 5 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Obvodová 5
Člen představenstva Ing. Zdeněk Vais 3.6.1997 - 8.4.2002
Zánik členství 6.12.2001
Adresa: Jizerská 11 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Jizerská 11
Člen představenstva Vladimír Forst 3.6.1997 - 8.4.2002
Zánik členství 6.12.2001
Adresa: Pincova 27 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Pincova 27
Předseda představenstva Ing. Jaroslav List 24.6.1999 - 8.4.2002
Zánik členství 10.12.2001
Zánik funkce 6.12.2001
Adresa: Dukelských hrdinů 534 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Dukelských hrdinů 534/9
Člen představenstva Josef Novotný 6.6.2000 - 8.4.2002
Zánik členství 6.12.2001
Adresa: Masarykova 385 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Masarykova 385
Člen představenstva Anna Koroušová 26.10.2001 - 8.4.2002
Vznik členství 26.4.2001
Zánik členství 6.12.2001
Adresa: Svojsíkova 2662 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Svojsíkova 2662/6
Místopředseda představenstva Vlastimil Lícha 8.4.2002 - 10.9.2002
Vznik členství 6.12.2001
Zánik členství 1.7.2002
Vznik funkce 10.12.2001
Zánik funkce 1.7.2002
Adresa: Tolstého 1229 , 400 03 Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Tolstého 1229, PSČ 40003
Člen představenstva JUDr. Miroslav Machala 8.4.2002 - 10.9.2002
Vznik členství 6.12.2001
Adresa: Varvažov 168 , 403 38 Telnice Česká republika
Telnice, Varvažov čp. 168, PSČ 40338
Člen představenstva Anna Koroušová 8.4.2002 - 9.3.2004
Vznik členství 6.12.2001
Zánik členství 11.12.2003
Adresa: Svojsíkova 2662 , 400 11 Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Svojsíkova 2662/6, PSČ 40011
Člen představenstva Ludmila Malinovská 9.3.2004 - 5.1.2005
Vznik členství 5.1.2004
Zánik členství 16.9.2004
Adresa: Spartakiádní 269 , 400 10 Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Spartakiádní 269/13, PSČ 40010
Člen představenstva Ing. Břetislav Lacina 8.4.2002 - 25.8.2005
Vznik členství 6.12.2001
Zánik členství 28.4.2005
Adresa: Nová 1407 , 400 03 Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Nová 1407/38, PSČ 40003
Člen představenstva Ing. Miroslav Jareš 8.4.2002 - 25.8.2005
Vznik členství 17.12.2001
Zánik členství 22.6.2005
Adresa: Kpt. Nálepky 582 , 400 01 Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Kpt. Nálepky 582/15, PSČ 40001
Předseda představenstva Monika Sobotková 8.4.2002 - 25.1.2007
Vznik členství 6.12.2001
Zánik členství 6.12.2006
Vznik funkce 6.12.2001
Zánik funkce 6.12.2006
Adresa: Žežická 31 , 400 07 Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Žežická 31, PSČ 40007
Člen představenstva Bedřich Freiport 8.4.2002 - 25.1.2007
Vznik členství 6.12.2001
Zánik členství 6.12.2006
Adresa: Žežická 665 , 400 07 Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Žežická 665/43, PSČ 40007
Místopředseda představenstva JUDr. Miroslav Machala 10.9.2002 - 25.1.2007
Vznik členství 6.12.2001
Zánik členství 6.12.2006
Vznik funkce 1.7.2002
Zánik funkce 6.12.2006
Adresa: Varvažov 168 , 403 38 Telnice Česká republika
Telnice, Varvažov čp. 168, PSČ 40338
Člen představenstva Ing. Zdeněk Vais 10.9.2002 - 25.1.2007
Vznik členství 1.7.2002
Zánik členství 6.12.2006
Adresa: Jizerská 2900 , 400 11 Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Jizerská 2900/11, PSČ 40011
Člen představenstva Mgr. František Šabata 5.1.2005 - 25.1.2007
Vznik členství 20.9.2004
Zánik členství 6.12.2006
Adresa: Barrandova 8 , 400 03 Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Barrandova 8, PSČ 40003
Člen představenstva Ing. Luděk Shýbal 25.8.2005 - 25.1.2007
Vznik členství 2.5.2005
Zánik členství 6.12.2006
Adresa: Vinařská 740 , 400 01 Ústí nad Labem - Bukov Česká republika
Ústí nad Labem - Bukov, Vinařská 740/16, PSČ 40001
Člen představenstva Ing. Stanislav Machovský 25.8.2005 - 25.1.2007
Vznik členství 27.6.2005
Zánik členství 6.12.2006
Adresa: Žežická 658 , 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno Česká republika
Ústí nad Labem - Krásné Březno, Žežická 658/45, PSČ 40007
Člen představenstva Ing. Stanislav Machovský 25.1.2007 - 6.5.2010
Vznik členství 6.12.2006
Zánik členství 28.2.2010
Adresa: Žežická 658 , 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno Česká republika
Ústí nad Labem - Krásné Březno, Žežická 658/45, PSČ 40007
Předseda představenstva Monika Sobotková 25.1.2007 - 5.1.2012
Vznik členství 6.12.2006
Zánik členství 6.12.2011
Vznik funkce 6.12.2006
Zánik funkce 6.12.2011
Adresa: Žežická 670 , 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno Česká republika
Ústí nad Labem - Krásné Březno, Žežická 670/31, PSČ 40007
Místopředseda představenstva Ing. Luděk Shýbal 25.1.2007 - 5.1.2012
Vznik členství 6.12.2006
Zánik členství 6.12.2011
Vznik funkce 12.12.2006
Zánik funkce 6.12.2011
Adresa: Vinařská 740 , 400 01 Ústí nad Labem - Bukov Česká republika
Ústí nad Labem - Bukov, Vinařská 740/16, PSČ 40001
Člen představenstva JUDr. Miroslav Machala 25.1.2007 - 5.1.2012
Vznik členství 6.12.2006
Zánik členství 6.12.2011
Adresa: 403 38 Telnice - Varvažov 168 Česká republika
Telnice - Varvažov 168, PSČ 40338
Člen představenstva Ing. Jaroslav Jíra 25.1.2007 - 5.1.2012
Vznik členství 6.12.2006
Zánik členství 6.12.2011
Adresa: Nová 1392 , 400 03 Ústí nad Labem - Střekov Česká republika
Ústí nad Labem - Střekov, Nová 1392/8, PSČ 40003
Člen představenstva Ing. Dagmar Papežová 25.1.2007 - 5.1.2012
Vznik členství 6.12.2006
Zánik členství 6.12.2011
Adresa: Jana Zajíce 2874 , 400 11 Ústí nad Labem - Severní Terasa Česká republika
Ústí nad Labem - Severní Terasa, Jana Zajíce 2874/13, PSČ 40011
Člen představenstva Bedřich Freiport 25.1.2007 - 5.1.2012
Vznik členství 6.12.2006
Zánik členství 6.12.2011
Adresa: Žežická 665 , 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno Česká republika
Ústí nad Labem - Krásné Březno, Žežická 665/43, PSČ 40007
Člen představenstva Ing. Jaroslav Macura 6.5.2010 - 5.1.2012
Vznik členství 28.2.2010
Zánik členství 6.12.2011
Adresa: Maková 2816 , 400 11 Ústí nad Labem - Severní Terasa Česká republika
Ústí nad Labem - Severní Terasa, Maková 2816/30, PSČ 40011
Člen představenstva Mgr. František Šabata 5.1.2012 - 20.7.2012
Vznik členství 6.12.2011
Zánik členství 28.6.2012
Adresa: Barrandova 1222 , 400 03 Ústí nad Labem - Střekov Česká republika
Ústí nad Labem - Střekov, Barrandova 1222/8, PSČ 40003
Předseda představenstva Monika Sobotková 5.1.2012 - 18.12.2013
Vznik členství 6.12.2011
Vznik funkce 6.12.2011
Adresa: Žežická 670 , 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno Česká republika
Ústí nad Labem - Krásné Březno, Žežická 670/31, PSČ 40007
Místopředseda představenstva Jaroslav Chobot 5.1.2012 - 18.12.2013
Vznik členství 6.12.2011
Vznik funkce 12.12.2011
Adresa: Poláčkova 3243 , 400 11 Ústí nad Labem - Dobětice Česká republika
Ústí nad Labem - Dobětice, Poláčkova 3243/16, PSČ 40011
Člen představenstva Ing. Luděk Shýbal 5.1.2012 - 18.12.2013
Vznik členství 6.12.2011
Adresa: Vinařská 740 , 400 01 Ústí nad Labem - Bukov Česká republika
Ústí nad Labem - Bukov, Vinařská 740/16, PSČ 40001
Člen představenstva Ing. Jiří Kreč 5.1.2012 - 18.12.2013
Vznik členství 6.12.2011
Adresa: 17.listopadu 287 , 400 01 Ústí nad Labem - Bukov Česká republika
Ústí nad Labem - Bukov, 17.listopadu 287/33, PSČ 40001
Člen představenstva Ing. Pavel Dušánek 5.1.2012 - 18.12.2013
Vznik členství 6.12.2011
Adresa: Dr.Horákové 649 , 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno Česká republika
Ústí nad Labem - Krásné Březno, Dr.Horákové 649/8, PSČ 40007
Člen představenstva Milan Simkovič 5.1.2012 - 18.12.2013
Vznik členství 6.12.2011
Zánik členství 30.11.2013
Adresa: Jizerská 2947 , 400 11 Ústí nad Labem - Dobětice Česká republika
Ústí nad Labem - Dobětice, Jizerská 2947/65, PSČ 40011
Člen představenstva Bedřich Freiport 20.7.2012 - 18.12.2013
Vznik členství 28.6.2012
Adresa: Žežická 665 , 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno Česká republika
Ústí nad Labem - Krásné Březno, Žežická 665/43, PSČ 40007
Předseda představenstva Monika Sobotková 18.12.2013 - 29.1.2015
Vznik členství 6.12.2011
Vznik funkce 6.12.2011
Zánik funkce 31.12.2014
Adresa: Žežická 670 , 400 07 Ústí nad Labem Česká republika
Žežická 670/31, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem
Místopředseda představenstva Jaroslav Chobot 18.12.2013 - 29.1.2015
Vznik členství 6.12.2011
Vznik funkce 12.12.2011
Zánik funkce 31.12.2014
Adresa: Sokolovská 263 , 403 22 Ústí nad Labem Česká republika
Sokolovská 263, Svádov, 403 22 Ústí nad Labem
Předseda představenstva Bc. Jaroslav Chobot 29.1.2015 - 5.12.2015
Vznik členství 6.12.2011
Vznik funkce 1.1.2015
Adresa: Sokolovská 263 , 403 22 Ústí nad Labem Česká republika
Sokolovská 263, Svádov, 403 22 Ústí nad Labem
Člen představenstva Ing. Luděk Shýbal 18.12.2013 - 27.1.2016
Vznik členství 6.12.2011
Zánik členství 30.11.2015
Adresa: Vinařská 740 , 400 01 Ústí nad Labem Česká republika
Vinařská 740/16, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem
Člen představenstva Ing. Jiří Kreč 18.12.2013 - 13.1.2017
Vznik členství 6.12.2011
Zánik členství 1.12.2016
Adresa: 17. listopadu 289 , 400 10 Ústí nad Labem Česká republika
17. listopadu 289/37, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem
Člen představenstva Ing. Pavel Dušánek 18.12.2013 - 13.1.2017
Vznik členství 6.12.2011
Zánik členství 1.12.2016
Adresa: Dr. Horákové 649 , 400 07 Ústí nad Labem Česká republika
Dr. Horákové 649/8, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem
Člen představenstva Bedřich Freiport 18.12.2013 - 13.1.2017
Vznik členství 28.6.2012
Zánik členství 1.12.2016
Adresa: Žežická 665 , 400 07 Ústí nad Labem Česká republika
Žežická 665/43, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem
Člen představenstva Jaroslav Jíra 18.12.2013 - 13.1.2017
Vznik členství 1.12.2013
Zánik členství 1.12.2016
Adresa: Nová 1392 , 400 03 Ústí nad Labem Česká republika
Nová 1392/8, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
Místopředseda představenstva Monika Sobotková 29.1.2015 - 13.1.2017
Vznik členství 6.12.2011
Zánik členství 1.12.2016
Vznik funkce 1.1.2015
Zánik funkce 1.12.2016
Adresa: Žežická 670 , 400 07 Ústí nad Labem Česká republika
Žežická 670/31, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem
Předseda představenstva Ing. Jaroslav Chobot 5.12.2015 - 13.1.2017
Vznik členství 6.12.2011
Zánik členství 1.12.2016
Vznik funkce 1.1.2015
Zánik funkce 1.12.2016
Adresa: Sokolovská 263 , 403 22 Ústí nad Labem Česká republika
Sokolovská 263, Svádov, 403 22 Ústí nad Labem
Člen představenstva Ing. Martin Kolář 27.1.2016 - 13.1.2017
Vznik členství 14.12.2015
Zánik členství 1.12.2016
Adresa: Žežická 666 , 400 07 Ústí nad Labem Česká republika
Žežická 666/53, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem

Sbírka Listin Bytové družstvo DRUŽBA

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXXVI 281/SL 69 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jed. předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 30.11.2015 8.1.2016 2.2.2016 16
DrXXVI 281/SL 68 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jed. předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 14.12.2015 8.1.2016 2.2.2016 11
DrXXVI 281/SL 67 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jed. delegátů Krajský soud v Ústí nad Labem 5.6.2014 8.1.2016 2.2.2016 24
DrXXVI 281/SL 66 ostatní odstoupení Krajský soud v Ústí nad Labem 30.11.2015 8.1.2016 2.2.2016 1
DrXXVI 281/SL 65 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 17.5.2015 17.8.2015 17.8.2015 49
DrXXVI 281/SL 64 rozhod. o statut. orgánu zápis z představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 15.12.2014 7.1.2015 30.1.2015 3
DrXXVI 281/SL 63 rozhod. o statut. orgánu Rezignace Krajský soud v Ústí nad Labem 30.1.2014 7.1.2015 30.1.2015 1
DrXXVI 281/SL 62 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 2.7.2014 28.7.2014 26.8.2014 50
DrXXVI 281/SL 61 ostatní zápis z jedn. KK Krajský soud v Ústí nad Labem 21.4.2013 27.6.2014 30.7.2014 3
DrXXVI 281/SL 60 ostatní zápis ze shromáždění Krajský soud v Ústí nad Labem 16.12.2011 27.6.2014 30.7.2014 3
DrXXVI 281/SL 59 notářský zápis, stanovy společnosti, ostatní NZ 150/2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.12.2013 14.1.2014 20.1.2014 77
DrXXVI 281/SL 58 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 28.11.2013 13.1.2014 17.1.2014 47
DrXXVI 281/SL 57 rozhod. o statut. orgánu záp. z představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 26.11.2013 12.12.2013 20.12.2013 10
DrXXVI 281/SL 56 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Ústí nad Labem 23.5.2013 12.12.2013 20.12.2013 28
DrXXVI 281/SL 55 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 6.8.2013 12.8.2013 14.8.2013 38
DrXXVI 281/SL 54 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jedn.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2012 25.7.2012 2.8.2012 8
DrXXVI 281/SL 53 rozhod. o statut. orgánu - rezignace Krajský soud v Ústí nad Labem 12.6.2012 25.7.2012 2.8.2012 1
DrXXVI 281/SL 52 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze shromáždění BD Krajský soud v Ústí nad Labem 6.12.2011 25.7.2012 2.8.2012 19
DrXXVI 281/SL 51 notářský zápis - NZ 64/2012 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2012 3.7.2012 10.7.2012 8
DrXXVI 281/SL 50 ostatní - zpráva BD Krajský soud v Ústí nad Labem 9.5.2012 27.6.2012 9.7.2012 5
DrXXVI 281/SL 49 zpráva auditora - 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.5.2012 27.6.2012 9.7.2012 1
DrXXVI 281/SL 48 účetní závěrka - 2011- Př Krajský soud v Ústí nad Labem 10.5.2012 27.6.2012 9.7.2012 4
DrXXVI 281/SL 47 účetní závěrka - 2011- VZ Krajský soud v Ústí nad Labem 10.5.2012 27.6.2012 9.7.2012 2
DrXXVI 281/SL 46 účetní závěrka - 2011- R Krajský soud v Ústí nad Labem 10.5.2012 27.6.2012 9.7.2012 4
DrXXVI 281/SL 45 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jedn.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 12.12.2011 3.1.2012 17.1.2012 6
DrXXVI 281/SL 44 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze shromáždění Krajský soud v Ústí nad Labem 6.12.2011 3.1.2012 17.1.2012 19
DrXXVI 281/SL 43 zpráva auditora - 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.4.2011 13.7.2011 13.7.2011 1
DrXXVI 281/SL 42 účetní závěrka - 2010- Př. Krajský soud v Ústí nad Labem 12.5.2011 13.7.2011 13.7.2011 4
DrXXVI 281/SL 41 účetní závěrka - 2010- VZ Krajský soud v Ústí nad Labem 28.4.2011 13.7.2011 13.7.2011 2
DrXXVI 281/SL 40 účetní závěrka - 2010- R Krajský soud v Ústí nad Labem 28.4.2011 13.7.2011 13.7.2011 4
DrXXVI 281/SL 39 účetní závěrka - 2009- Př. Krajský soud v Ústí nad Labem 10.5.2010 4.8.2010 4.8.2010 4
DrXXVI 281/SL 38 účetní závěrka - 2009-VZ Krajský soud v Ústí nad Labem 24.5.2010 4.8.2010 4.8.2010 2
DrXXVI 281/SL 37 účetní závěrka - 2009- R Krajský soud v Ústí nad Labem 24.5.2010 4.8.2010 4.8.2010 4
DrXXVI 281/SL 36 podpisové vzory - Jaroslav Macuna Krajský soud v Ústí nad Labem 5.5.2010 29.4.2010 10.5.2010 2
DrXXVI 281/SL 35 ostatní - prezenční listiny Krajský soud v Ústí nad Labem 25.2.2010 29.4.2010 10.5.2010 23
DrXXVI 281/SL 34 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze shromáždění Krajský soud v Ústí nad Labem 25.2.2010 29.4.2010 10.5.2010 20
DrXXVI 281/SL 33 rozhod. o statut. orgánu - rezignace Krajský soud v Ústí nad Labem 13.2.2010 29.4.2010 10.5.2010 1
DrXXVI 281/SL 32 výroční zpráva - 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.5.2007 18.7.2007 10
DrXXVI 281/SL 31 podpisové vzory , 7x Krajský soud v Ústí nad Labem 18.12.2006 7.2.2007 14
DrXXVI 281/SL 30 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 12.12.2006 7.2.2007 6
DrXXVI 281/SL 29 rozhod. o statut. orgánu - usn. ze shromáždění delegátů Krajský soud v Ústí nad Labem 6.12.2006 7.2.2007 5
DrXXVI 281/SL 28 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání delegátů Krajský soud v Ústí nad Labem 6.12.2006 7.2.2007 11
DrXXVI 281/SL 27 účetní závěrka k 31.12.2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.5.2006 9.11.2006 45
DrXXVI 281/SL 26 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 11.5.2006 1.11.2006 35
DrXXVI 281/SL 25 notářský zápis NZ 18/2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 11.5.2006 1.11.2006 24
DrXXVI 281/SL 24 podpisové vzory - ing. Luděk Shýbal Krajský soud v Ústí nad Labem 22.8.2005 6.10.2005 3
DrXXVI 281/SL 23 podpisové vzory - ing. Stanislav Machovský Krajský soud v Ústí nad Labem 18.8.2005 6.10.2005 3
DrXXVI 281/SL 22 rozhod. o statut. orgánu - úmrtní list Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2005 6.10.2005 0
DrXXVI 281/SL 21 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání představen. Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2005 6.10.2005 7
DrXXVI 281/SL 20 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání představen. Krajský soud v Ústí nad Labem 2.5.2005 6.10.2005 5
DrXXVI 281/SL 19 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání shromáždění Krajský soud v Ústí nad Labem 28.4.2005 6.10.2005 35
DrXXVI 281/SL 18 podpisové vzory - Mgr. František Šabata Krajský soud v Ústí nad Labem 6.10.2004 12.1.2005 1
DrXXVI 281/SL 17 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 20.9.2004 12.1.2005 8
DrXXVI 281/SL 16 podpisové vzory - Malinovská Ludmila Krajský soud v Ústí nad Labem 26.1.2004 24.3.2004 1
DrXXVI 281/SL 15 rozhod. o statut. orgánu - zápis jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 5.1.2004 24.3.2004 8
DrXXVI 281/SL 14 rozhod. o statut. orgánu - zápis jednání shromáždění Krajský soud v Ústí nad Labem 24.3.2003 24.3.2004 14
DrXXVI 281/SL 13 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 1.7.2002 18.3.2003 6
DrXXVI 281/SL 12 notářský zápis NZ 245/2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.5.2002 18.3.2003 3
DrXXVI 281/SL 11 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 25.4.2002 18.3.2003 41
DrXXVI 281/SL 10 podpisové vzory - Ing. Zdeněk Vais Krajský soud v Ústí nad Labem 5.12.2001 18.3.2003 2
DrXXVI 281/SL 9 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 7.1.2002 10.6.2002 42
DrXXVI 281/SL 8 rozhod. o statut. orgánu -zápis č.18/01 jednání předsta Krajský soud v Ústí nad Labem 3.1.2002 10.6.2002 5
DrXXVI 281/SL 7 rozhod. o statut. orgánu -zápis č.19/01jednání představ Krajský soud v Ústí nad Labem 2.1.2002 10.6.2002 5
DrXXVI 281/SL 6 rozhod. o statut. orgánu -zápis z ustav.schůze představ Krajský soud v Ústí nad Labem 27.12.2001 10.6.2002 2
DrXXVI 281/SL 5 rozhod. o statut. orgánu -zápis č.02/01 z jednání podzi Krajský soud v Ústí nad Labem 19.12.2001 10.6.2002 8
DrXXVI 281/SL 4 ostatní usn.ze shromáždění delegátů BD Krajský soud v Ústí nad Labem 19.12.2001 10.6.2002 5
DrXXVI 281/SL 3 rozhod. o statut. orgánu - zápis č. 01/01 shrom.deleg. Krajský soud v Ústí nad Labem 26.4.2001 28.11.2001 12
DrXXVI 281/SL 2 rozhod. o statut. orgánu - zápis č. 6/01 jednání předs. Krajský soud v Ústí nad Labem 23.4.2001 28.11.2001 6
DrXXVI 281/SL 1 ostatní - usnesení ze Shromáždění del. Krajský soud v Ústí nad Labem 25.4.2000 17.7.2000 1

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Bytové družstvo DRUŽBA

IČO (identifikační číslo) 00043907
Jméno Bytové družstvo DRUŽBA
Právní forma podnikání Družstvo
Přidělený úřad Magistrát města Ústí nad Labem
Vznik první živnosti: 14.9.1999
Celkový počet živností: 3
Aktivních živností: 2

Sídlo Bytové družstvo DRUŽBA

Živnosti a provozovny Bytové družstvo DRUŽBA

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.9.1999

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.4.2014

Živnost č. 3 Správa a údržba bytového fondu jiných vlastníků ( neopravňuje k vlastnímu provádění údržby a oprav )

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.9.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Bytové družstvo DRUŽBA

Člen statutárního orgánu Ing. Martin Kolář
Člen statutárního orgánu Ing. Jolana Dvořáková
Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Kreč
Člen statutárního orgánu Ing. Pavel Dušánek
Člen statutárního orgánu Jaroslav Chobot
Člen statutárního orgánu Ing. Jaroslav Jíra
Člen statutárního orgánu Bc. Petr Vaněček

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Bytové družstvo DRUŽBA

IČO: 00043907
Firma: Bytové družstvo DRUŽBA
Právní forma: Družstvo
Okres: Ústí nad Labem
Základní územní jednotka: Ústí nad Labem-Střekov
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.4.1982

Sídlo Bytové družstvo DRUŽBA

Sídlo: Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem 400 03

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
tracking image