Firma BYCHL Group International, a.s. IČO 25051105


BYCHL Group International, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

BYCHL Group International, a.s. (25051105) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Vídeňská 19, Vestec 252 42. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 5. 1996 a je stále aktivní. BYCHL Group International, a.s. má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o BYCHL Group International, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o BYCHL Group International, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o BYCHL Group International, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro BYCHL Group International, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje BYCHL Group International, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 4002
IČO (identifikační číslo osoby) 25051105
Jméno BYCHL Group International, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 17.5.1996
Počet členů statutárního orgánu: 3 16.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 16.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 16.7.2014
Jediný akcionář v působnosti mimořádné valné hromady společnosti rozhodl dne 24.10.2006 takto: a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitým vkladem o částku 23.700.000,--Kč, tj. slovy: dvacet tři milionů sedm set tisíc korun českých, a to ze stávajících 76,300.000,--Kč, tj. slovy: sedmdesát šest milionů tři sta tisíc korun český ch, takže základní kapitál společnosti po tomto zvýšení bude činit 100.000.000,--Kč, tj. slovy: jedno sto milionů korun českých. Základní kapitál společnosti bude zvýšen upisováním nových akcií peněžitým vkladem, přičemž upisování nad navrhovanou částku s e nepřipouští. b) určuje se, že na toto zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno celkem 30, tj. slovy třicet kusů nových akcií, z toho 23, tj. slovy dvacet tři kusů nových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,--Kč, tj. slovy jeden milión korun česk ých a 7, tj. slovy sedm kusů nových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,--Kč,tj. slovy jedno sto tisíc korun českých. Všechny upisované akcie budou kmenové, znějící na jméno, vydané v listinné podobě. Akcie nebudou registrovanými cennými papíry, jmenovitá hodnota jedné a každé upisované akcie bude shodná s emisním kursem, tzn. navrhovaná výše emisního kursu akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,--Kč činí 1.000.000,--Kč, tj. slovy jeden milión korun českých a navrhovaná výše emisního kursu akcií o  jmenovité hodnotě 100.000,--Kč, tj. slovy jedno sto tisíc korun českých. Emisní kurs se splácí pouze peněžitými vklady, práva spojená s akciemi jsou stejná jako práva spojená se stávajícími akciemi společnosti, která nebudou emisí nových akcií nikterak do tčena. c) určuje se, že všechny nové akcie v počtu 30 kusů, specifikované shora v písm. b) budou nabídnuty předem určenému zájemci a jedinému současnému akcionáři panu Miloši Bychlovi, r.č. 520226/213, bytem Kruhová 568, 251 68 Kamenice. d) určuje se, že místem pro upisování akcií je sídlo společnosti v době od 9.00 do 16.00 hod během lhůty k upisování. Lhůta pro upsání akcií činí 3 měsíce a počne běžet prvním dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o up sání akcií obsahující náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určenému zájemci na jeho adresu spolu s oznámením, že byl podán návrh na zápis usnesení rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti mimořádné valné hromady sp olečnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, a že upisování je vázáno na rozvazovaní podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti mimořádné valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve smyslu ust. § 203 odst. 4 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. Představenstvo zašle tomuto předem určenému zájemci doporučený dopis - oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvede ných akcií do pěti dnů ode dne,kdy bude návrh na zápis usnesení rozhodnutí jediného akcináře v působnosti mimořádné valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu podán do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Emisní kurs se splá cí pouze peněžitým vkladem e) určuje se, že místem pro splacení části emisního kursu upsaných akcií ve výši 30 % je Citibank, a.s., pobočka Evropská 178, 166 40 Praha 6,číslo účtu: 2014059918/2600. Lhůta pro splacení části emisního kursu upsaných akcií ve výši 30 % činí 2 měsíce od úpisu akcií f) určuje se, že místem pro splacení zbylé části emisního kursu upsaných akcií je Citibank, a.s.,pobočka Evropská 178, 166 40 Praha 6, číslo účtu: 2014059918/2600. Lhůta pro splacení zbylé části emisního kursu upsaných akcií činí 1 rok od úpisu akcií. 27.10.2006 - 24.11.2006
Jediný akcionář v působnosti valné hromady dne 28.8.2002 rozhodl: a)rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem o částku 75,300.000,-Kč, tj slovy sedmdesátšestmilionůtřistatisíc korun českých. Počet upisovaných akcií je 123 ks (slovy: stodvacettři kusy).Akcie znějí na jméno. Nominální hodnota jedné a každé akcie s pořadovým č.2 až č.71 je shodná s emisním kursem ve výši 1,000.000,-Kč. Nominální hodnota jedné a každé akcie s pořadovým č.72 až č.123 je shodná s emisním kursem ve výši 100.000,-Kč. Akcie budou vydány v listinné podobě a nejsou registrované b)schvaluje nepeněžitý vklad ve výši 75,300.000,-Kč, jehož jsou nemovitosti ve vlastnictví Miloše Bychla, r.č. 520226/213,Kamenice 568 : areál nemovitostí tvořících komplex Autosalonu a servisu BMW ve Vestci u Prahy sestávající se z : - budovy č.p. 19, objekt bydlení,ležící na st.parcele 35/2 - budovy č.p. 169,jiná stavba,ležící na st.parcele 35/1 - pozemku st.parc.č. 35/1,zastavěná plocha a nádvoří - pozemku st.parc.č. 35/2,zastavěná plocha a nádvoří - pozemku parc.č. 168/1,zahrada vše zapsané na LV č.236 pro k.ú. Vestec u Prahy,obec Vestec,podle výpisu z katastru nemovitostí Katastrálního úřadu Praha-západ Okresní soud pro Prahu - západ usnesením ze dne 27.8.2002 pod sp.zn. Nc 1360/2002 rozhodl v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku tak, že jmenoval Dagmar Lojkovou,trvale bytem Moravská 52, 120 00 Praha 2-Vinohrady a Marcela Kurhajce,trvale bytem Písková 264/4, 143 00 Praha 4 - Modřany,aby jako znalci ocenili nepeněžitý vklad,jenž bude použit na zvýšení základního kapitálu navrhovatele, tedy akciové společnosti BYCHL Group International, a.s., IČ:25051105 upsáním nových akcií. Tito soudem jmenovaní znalci zpracovali znalecké posudky, a to Dagmar Lojková znalecký posudek vedený pod č. 1649/118/02 ze dne 28.8.2002,který ocenil nemovitosti,které jsou předmětem vkladu do základního kapitálu na částku 81,814.480,-Kč, tj.slovy osmdesátjedenmilionosmsetčtrnácttisícčtyřistaosmdesát korun českých. Druhý jmenovaný znalec Marcel Kurhajec zpracoval znalecký posudek vedený pod č. 2384/236/02 ze dne 30.8.2002, který ocenil nemovitosti, které jsou předmětem vkladu do základního kapitálu na částku 81,774.480,- Kč, tj slovy osmdesátjedenmilionsedmsetsedmdesátčtyřitisícečtyřistaosmdesát korun českých). Pro účely vkladu do základního kapitálu bude jediný akcionář považovat za rozhodující výsledky znalce, který dospěl k nižší ceně, tedy k ceně 81,774.480,-Kč. Část hodnoty nemovitosti ve výši 6,474.480,- Kč, tj slovy šestmilionůčtyřistasedmdesátčtyřitisícečtyřistaosmdesát korun českých,převyšujíící částku 75,300.000,-Kč, o níž se zvyšuje základní kapitál, bude převedena do rezervního fondu společnosti. c) určuje se,že upisované akcie v počtu 123 kusů budou nabídnuty předem určenému zájemci a jedinému současnému akcionáři panu Miloši Bychlovi, r.č. 520226/213,trvale bytem Kamnice 568,okr. Praha-východ. Místem pro upisování akcií jsou kanceláře v sídle společnosti BYCHL Group International, a.s. Vestec č.p. 19 okr.Praha-západ. Lhůta pro upisování akcií bude činit 30 (třicet dnů) ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující náležitosti uvedené v § 205 odst.3 obchodního zákoníku bude doručen předem určenému zájemci na jeho adresu spolu s oznámením, že bylo zapsáno usnesení rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti mimořádné valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Představenstvo zašle tomuto předem určenému zájemci doporučený dopis oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií do tří dnů ode dne, kdy bude toto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti mimořádné valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku vedeného městským soudem v Praze. Jiné upisování akcií je nepřípustné. Vkladatel Miloš Bychl je povinen do 3 (tří dnů) ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií předat představenstvu společnosti písemné prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku,kterým splatí nepeněžitý vklad výše uvedenými nemovitostmi. 18.12.2002 - 15.1.2003
Valná hromada konaná dne 31.10.2000 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti z 1.000.000,- Kč na 2.000.000,- Kč upsáním 50 ks nových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 20.000,- za každou akcii. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva dosavadních akcionářů, a budou nabídnuty určitému zájemci, a to Miloš Bychl, r.č. 520226/213, bytem Kamenice 568. Peněžitý vklad Kč 1.000.000,- je upisovatel povinen složit na účet 2014050104/2600 /zkrácená verze účtu shora uvedeného je 201405-017/2600/ u CITIBANK, pobočka Praha. Splácen bude emisní kurs, t.j. 1.000.000,-; nebude spláceno emisní ažio. Lhůta k úpisu akcií se stanoví na 2 týdny ode dne zápisu usnesení této valné hromady do obchodního rejstříku. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti a lhůta ke splacení částky 1.000.000,- se stanoví na 2 týdny od upsání akcií. 29.12.2000 - 18.12.2002
Zapisuje se rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 9.12.1997 o zvýšení základního jmění společnosti. Upsáno bude 50 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 20 000,- Kč za jednu akcii, přičemž stávající akcionáři upíší peněžitými vklady bez býzvy k upisování akcií každý tolik akcií, kolik již vlastní: - Bychl Eurotechnik I.D. s.r.o. 15 ks akcií - Bychl, s.r.o. 13 ks akcií - Protech leasing s.r.o. 6 ks akcií - Bychl Eurotechnik s.r.o. 5 ks akcií - Protech s.r.o. 4 ks akcií - Bychl Euroracing s.r.o. 3 ks akcií - Logotech s.r.o. 1 ks akcie - I.I.C. Intermnational s.r.o. 1 ks akcie - B.E.Rent s.r.o. 1 ks akcie - BHC s.r.o. 1 ks akcie 31.12.1997 - 15.11.2000

Aktuální kontaktní údaje BYCHL Group International, a.s.

Kapitál BYCHL Group International, a.s.

zakladni jmění 100 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 24.11.2006
zakladni jmění 76 300 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 15.1.2003 - 24.11.2006
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.5.1996 - 15.1.2003

Akcie BYCHL Group International, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 94 16.7.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 60 16.7.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 94 24.11.2006 - 16.7.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 60 24.11.2006 - 16.7.2014
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 71 15.1.2003 - 24.11.2006
Akcie na jméno 100 000 Kč 53 15.1.2003 - 24.11.2006
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 1 18.12.2002 - 15.1.2003
Akcie na jméno 20 000 Kč 50 17.5.1996 - 18.12.2002

Sídlo BYCHL Group International, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Vídeňská 19 , Vestec 252 42 11.4.2016
Adresa Vídeňská 19 , Vestec 252 42 30.11.2015 - 11.4.2016
Adresa Vídeňská 19 , Vestec 252 42 17.5.1996 - 30.11.2015

Předmět podnikání BYCHL Group International, a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 16.7.2014
Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1 - 3 zák. č. 455/91 Sb. v platném znění). 17.5.1996 - 16.7.2014
Poradenská činnost v oblasti obchodu a služeb. 17.5.1996 - 16.7.2014
Zprostředkování v oblasti obchodu a služeb. 17.5.1996 - 16.7.2014
Poskytování kancelářských a administrativních služeb. 17.5.1996 - 16.7.2014
Činnost realitní kanceláře. 17.5.1996 - 16.7.2014
Průzkum trhu - marketink. 17.5.1996 - 16.7.2014

vedení firmy BYCHL Group International, a.s.

Statutární orgán BYCHL Group International, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně. V případě jeho úmrtí nebo prohlášení za mrtvého zastupuje až do zvolení nového předsedy představenstva místopředseda představenstva. 16.7.2014
Společnost zastupuje a za společnost podepisuje předseda představenstva pan Miloš Bychl samostatně. 2.1.2006 - 16.7.2014
Za společnost jedná a podepisuje samostatně předseda představenstva a generální ředitel společnosti, pokud je současně členem představenstva. 17.5.1996 - 2.1.2006
předseda představenstva Miloš Bychl 25.7.2017
Vznik členství 28.6.2017
Vznik funkce 28.6.2017
Adresa: Kruhová 568 , Kamenice 251 68
místopředseda představenstva Miloš Bychl 25.7.2017
Vznik členství 28.6.2017
Vznik funkce 28.6.2017
Adresa: Okružní 484 , Kamenice 251 68
člen představenstva Andrea Bychlová 25.7.2017
Vznik členství 28.6.2017
Adresa: Kruhová 568 , Kamenice 251 68
Člen představenstva JUDr. Jiří Vogeltanz 17.5.1996 - 11.9.2000
Adresa: Petrov 154 Česká republika
Předseda představenstva Miloš Bychl 17.5.1996 - 2.1.2006
Zánik funkce 22.12.2005
Adresa: 568 Kamenice Česká republika
Člen představenstva Eva Bychlová 17.5.1996 - 2.1.2006
Zánik funkce 22.12.2005
Adresa: Kamenice 568 Česká republika
Člen představenstva Gabriela Vavříková 11.9.2000 - 2.1.2006
Zánik členství 22.12.2005
Adresa: Pejevové 3132/26 , Praha 143 00
Předseda představenstva Miloš Bychl 2.1.2006 - 11.6.2012
Vznik členství 22.12.2005
Zánik členství 20.12.2010
Vznik funkce 22.12.2005
Zánik funkce 20.12.2010
Adresa: Kruhová 568 , Kamenice 251 68
místopředseda představenstva Martina Tomšů 2.1.2006 - 11.6.2012
Vznik členství 22.12.2005
Zánik členství 20.12.2010
Vznik funkce 22.12.2005
Zánik funkce 20.12.2010
Adresa: Návršní 359 , Kamenice 251 68
Jméno Andrea Bychlová 2.1.2006 - 11.6.2012
Vznik členství 22.12.2005
Zánik členství 20.12.2010
Adresa: Kruhová 568 , Kamenice 251 68
předseda Miloš Bychl 11.6.2012 - 30.11.2015
Vznik členství 20.12.2010
Vznik funkce 20.12.2010
Adresa: Kruhová 568 , Kamenice 251 68
místopředseda Martina Tomšů 11.6.2012 - 30.11.2015
Vznik členství 20.12.2010
Vznik funkce 20.12.2010
Adresa: Návršní 359 , Kamenice 251 68
člen Andrea Bychlová 11.6.2012 - 30.11.2015
Vznik členství 20.12.2010
Adresa: Kruhová 568 , Kamenice 251 68
předseda Miloš Bychl 30.11.2015 - 25.7.2017
Vznik členství 20.12.2010
Zánik členství 28.6.2017
Vznik funkce 20.12.2010
Zánik funkce 28.6.2017
Adresa: Kruhová 568 , Kamenice 251 68
místopředseda Martina Tomšů 30.11.2015 - 25.7.2017
Vznik členství 20.12.2010
Zánik členství 28.6.2017
Vznik funkce 20.12.2010
Zánik funkce 28.6.2017
Adresa: Návršní 359 , Kamenice 251 68
člen Andrea Bychlová 30.11.2015 - 25.7.2017
Vznik členství 20.12.2010
Zánik členství 28.6.2017
Adresa: Kruhová 568 , Kamenice 251 68

Dozorčí rada BYCHL Group International, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Eva Bychlová 25.7.2017
Vznik členství 28.6.2017
Vznik funkce 28.6.2017
Adresa: Kruhová 568 , Kamenice 251 68
člen dozorčí rady Milena Bychlová 25.7.2017
Vznik členství 28.6.2017
Adresa: Okružní 484 , Kamenice 251 68
člen dozorčí rady Gabriela Vavříková 25.7.2017
Vznik členství 28.6.2017
Adresa: Příčná I. 884 , Jesenice 252 42
Jméno Martina Bychlová 17.5.1996 - 31.12.1997
Adresa: Krátká 1468/22 , Praha 100 00
Jméno Jiří Hájek 17.5.1996 - 23.2.1998
Adresa: Krupská 1753/16 , Praha 100 00
Předseda Jan Adam 17.5.1996 - 2.1.2006
Zánik členství 22.12.2005
Zánik funkce 22.12.2005
Adresa: Fr. Štíbra 169 , Kosoř 252 26
Jméno Martina Tomšů 31.12.1997 - 2.1.2006
Zánik členství 22.12.2005
Adresa: Krátká 1468/22 , Praha 100 00
Jméno Petr Tomšů 23.2.1998 - 2.1.2006
Zánik členství 22.12.2005
Zánik funkce 22.12.2005
Adresa: Krátká 1468/22 , Praha 100 00
předseda dozorčí rady Eva Bychlová 2.1.2006 - 11.6.2012
Vznik členství 22.12.2005
Zánik členství 20.12.2010
Vznik funkce 22.12.2005
Zánik funkce 20.12.2010
Adresa: Kruhová 568 , Kamenice 251 68
Jméno Miloš Bychl 2.1.2006 - 11.6.2012
Vznik členství 22.12.2005
Zánik členství 20.12.2010
Adresa: Kruhová 568 , Kamenice 251 68
Jméno Milena Bychlová 2.1.2006 - 11.6.2012
Vznik členství 22.12.2005
Zánik členství 20.12.2010
Adresa: Okružní 484 , Kamenice 251 68
člen Milena Bychlová 11.6.2012 - 28.8.2015
Vznik členství 20.12.2010
Adresa: Okružní 484 , Kamenice 251 68
předseda Eva Bychlová 11.6.2012 - 30.11.2015
Vznik členství 20.12.2010
Vznik funkce 20.12.2010
Adresa: Kruhová , 251 68 Kamenice Česká republika
člen Miloš Bychl 11.6.2012 - 30.11.2015
Vznik členství 20.12.2010
Adresa: Kruhová 568 , Kamenice 251 68
člen Milena Bychlová 28.8.2015 - 30.11.2015
Vznik členství 20.12.2010
Adresa: Okružní 484 , Kamenice 251 68
předseda Eva Bychlová 30.11.2015 - 25.7.2017
Vznik členství 20.12.2010
Zánik členství 28.6.2017
Vznik funkce 20.12.2010
Zánik funkce 28.6.2017
Adresa: Kruhová 568 , Kamenice 251 68
člen Miloš Bychl 30.11.2015 - 25.7.2017
Vznik členství 20.12.2010
Zánik členství 28.6.2017
Adresa: Okružní 484 , Kamenice 251 68
člen Milena Bychlová 30.11.2015 - 25.7.2017
Vznik členství 20.12.2010
Zánik členství 28.6.2017
Adresa: Okružní 484 , Kamenice 251 68

Sbírka Listin BYCHL Group International, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 4002/SL 70 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 19.3.2015 25.3.2015 16
B 4002/SL 69 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 329/2014 Městský soud v Praze 20.6.2014 1.7.2014 4.9.2014 12
B 4002/SL 68 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 4.2.2014 5.2.2014 22
B 4002/SL 67 účetní závěrka [2011], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2011 28.1.2014 31.1.2014 21
B 4002/SL 66 účetní závěrka [2010]  VZZ Městský soud v Praze 31.12.2010 25.6.2013 9.7.2013 1
B 4002/SL 65 ostatní rozhod.jed.akci. Městský soud v Praze 1.6.2011 25.6.2013 9.7.2013 2
B 4002/SL 64 účetní závěrka [2010]  rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2010 25.6.2013 9.7.2013 2
B 4002/SL 63 výroční zpráva [2010] , zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2010 25.6.2013 9.7.2013 5
B 4002/SL 62 účetní závěrka [2010]  příloha Městský soud v Praze 31.12.2010 25.6.2013 9.7.2013 9
B 4002/SL 61 zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2010 25.6.2013 9.7.2013 3
B 4002/SL 60 účetní závěrka [2009]  příloha Městský soud v Praze 31.12.2009 25.6.2013 9.7.2013 10
B 4002/SL 59 účetní závěrka [2009]  rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2009 25.6.2013 9.7.2013 2
B 4002/SL 58 výroční zpráva [2009] , zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2009 25.6.2013 9.7.2013 5
B 4002/SL 57 účetní závěrka [2010], zpráva auditora konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2010 25.6.2013 9.7.2013 7
B 4002/SL 56 účetní závěrka [2009]  příloha kansolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2009 25.6.2013 9.7.2013 12
B 4002/SL 55 výroční zpráva [2011] Městský soud v Praze 31.12.2011 25.6.2013 8.7.2013 3
B 4002/SL 54 účetní závěrka [2011]  příloha Městský soud v Praze 31.12.2011 25.6.2013 8.7.2013 9
B 4002/SL 53 účetní závěrka [2011]  VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2011 25.6.2013 8.7.2013 2
B 4002/SL 52 zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2011 25.6.2013 8.7.2013 3
B 4002/SL 51 zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2011 25.6.2013 8.7.2013 2
B 4002/SL 50 účetní závěrka [2011]  rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2011 25.6.2013 8.7.2013 4
B 4002/SL 49 ostatní rozhod. jed. akcionáře Městský soud v Praze 5.6.2012 25.6.2013 8.7.2013 2
B 4002/SL 48 účetní závěrka [2010]  příloha konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2010 25.6.2013 8.7.2013 1
B 4002/SL 47 účetní závěrka [2012]  konsolidovaná příloha Městský soud v Praze 31.12.2010 25.6.2013 4.7.2013 12
B 4002/SL 46 účetní závěrka [2009]  rozvaha - konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2009 25.6.2013 4.7.2013 4
B 4002/SL 45 účetní závěrka [2009]  VZZ -konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2009 25.6.2013 4.7.2013 2
B 4002/SL 44 zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 25.6.2013 4.7.2013 3
B 4002/SL 43 účetní závěrka [2009]  VZZ Městský soud v Praze 31.12.2009 25.6.2013 4.7.2013 1
B 4002/SL 42 účetní závěrka r.2008-rozvaha /konsolid./ Městský soud v Praze 31.12.2008 11.4.2013 17.4.2013 4
B 4002/SL 41 zpráva auditora r.2008 /konsolid./ Městský soud v Praze 31.12.2008 11.4.2013 17.4.2013 3
B 4002/SL 40 účetní závěrka r.2008-příloha /konsolid./ Městský soud v Praze 31.12.2008 11.4.2013 17.4.2013 12
B 4002/SL 39 účetní závěrka r.2008-VZaZ /konsolid./ Městský soud v Praze 31.12.2008 11.4.2013 17.4.2013 2
B 4002/SL 38 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 20.12.2010 27.11.2012 29.11.2012 1
B 4002/SL 37 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 20.12.2010 27.11.2012 29.11.2012 1
B 4002/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2008 + rozh. jedin. akcion. Městský soud v Praze 31.12.2008 13.1.2010 18.1.2010 26
B 4002/SL 35 účetní závěrka, zpráva auditora -r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 12.3.2009 19.3.2009 22
B 4002/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007+rozh.jed.akcionáře Městský soud v Praze 31.12.2007 19.11.2008 22.11.2008 35
B 4002/SL 33 účetní závěrka 2006+audit Městský soud v Praze 31.12.2006 6.12.2007 7.12.2007 22
B 4002/SL 32 ostatní - rozh.jed.akcionáře Městský soud v Praze 8.6.2007 2.8.2007 3.8.2007 2
B 4002/SL 31 zpráva o vztazích - r.2006 Městský soud v Praze 25.5.2007 2.8.2007 3.8.2007 2
B 4002/SL 30 zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 14.6.2007 2.8.2007 3.8.2007 3
B 4002/SL 29 výroční zpráva - r.2006 Městský soud v Praze 8.6.2007 2.8.2007 3.8.2007 4
B 4002/SL 28 účetní závěrka - cash flow r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 2.8.2007 3.8.2007 1
B 4002/SL 27 účetní závěrka - příloha r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 2.8.2007 3.8.2007 12
B 4002/SL 26 účetní závěrka - výkaz zisků r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 2.8.2007 3.8.2007 2
B 4002/SL 25 účetní závěrka - rozvaha r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 2.8.2007 3.8.2007 2
B 4002/SL 24 notářský zápis, stanovy společnosti /24.10.06/-NZ684/06 Městský soud v Praze 14.11.2006 24.11.2006 0
B 4002/SL 21 účetní závěrka r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 6.11.2006 7.11.2006 20
B 4002/SL 23 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.10.2006 6.11.2006 0
B 4002/SL 22 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ638/06 Městský soud v Praze 24.10.2006 6.11.2006 0
B 4002/SL 20 ostatní -zápis z jednání jed.akcionáře Městský soud v Praze 23.6.2006 25.8.2006 31.8.2006 3
B 4002/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 25.8.2006 31.8.2006 26
B 4002/SL 18 podpisové vzory +čest.prohlášení-6x Městský soud v Praze 22.12.2005 9.1.2006 0
B 4002/SL 17 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.12.2005 9.1.2006 0
B 4002/SL 16 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ778/05 Městský soud v Praze 22.12.2005 9.1.2006 0
B 4002/SL 15 výroční zpráva r.2004+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2004 30.8.2005 31.8.2005 0
B 4002/SL 14 účetní závěrka r.2003+příloha Městský soud v Praze 31.12.2003 7.4.2005 13.4.2005 0
B 4002/SL 13 výroční zpráva za rok 2003 + audit Městský soud v Praze 26.11.2004 23.12.2004 19.1.2005 0
B 4002/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2002+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2002 24.5.2004 2.6.2004 0
B 4002/SL 9 ostatní prohlášení vkladatele Městský soud v Praze 20.12.2002 15.1.2003 0
B 4002/SL 8 ostatní sml.o upsání akcií Městský soud v Praze 19.12.2002 15.1.2003 0
B 4002/SL 11 ostatní potvrz.o doručení sml./akcie/ Městský soud v Praze 19.12.2002 15.1.2003 0
B 4002/SL 10 ostatní protokol/předání nemovitostí/ Městský soud v Praze 20.12.2002 15.1.2003 0
B 4002/SL 7 notářský zápis - oprava Městský soud v Praze 29.10.2002 18.12.2002 0
B 4002/SL 6 zakladatelské dokumenty, notářský zápis Městský soud v Praze 28.8.2002 18.12.2002 0
B 4002/SL 5 posudek znalce Městský soud v Praze 18.12.2002 0
B 4002/SL 4 výroční zpráva za rok 2001 Městský soud v Praze 3.7.2002 18.12.2002 0
B 4002/SL 3 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 3.7.2002 18.12.2002 0
B 4002/SL 2 výroční zpráva +audit za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 19.9.2001 0
B 4002/SL 1 notářský zápis Městský soud v Praze 31.10.2000 3.1.2001 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje BYCHL Group International, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25051105
Jméno BYCHL Group International, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Černošice
Vznik první živnosti: 17.5.1996
Celkový počet živností: 7
Aktivních živností: 1

Sídlo BYCHL Group International, a.s.

Živnosti a provozovny BYCHL Group International, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkování v oblasti obchodu a služeb

 • Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1 - 3 zák. č. 455/91 Sb.v platném znění)

 • Činnost realitní kanceláře

 • Průzkum trhu - marketink

 • Poskytování kancelářských a administrativních služeb

 • Poradenská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.5.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Vídeňská 19, Vestec 252 42
Identifikační číslo provozovny 1002908272
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Zprostředkování v oblasti obchodu a služeb

 • Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1 - 3 zák. č. 455/91 Sb.v platném znění)

 • Činnost realitní kanceláře

 • Průzkum trhu - marketink

 • Poskytování kancelářských a administrativních služeb

 • Poradenská činnost v oblasti obchodu a služeb

Zahájení provozování 17.5.1996

Živnost č. 2 Průzkum trhu - marketink

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.5.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Činnost realitní kanceláře

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.5.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1 - 3 zák. č. 455/91 Sb.v platném znění)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.5.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Poskytování kancelářských a administrativních služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.5.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Poradenská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.5.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Zprostředkování v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.5.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán BYCHL Group International, a.s.

Člen statutárního orgánu Andrea Bychlová
Člen statutárního orgánu Miloš Bychl
Člen statutárního orgánu Miloš Bychl

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje BYCHL Group International, a.s.

IČO: 25051105
Firma: BYCHL Group International, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha-západ
Základní územní jednotka: Vestec
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 17.5.1996

Sídlo BYCHL Group International, a.s.

Sídlo: Vídeňská 19, Vestec 252 50

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Nespecializovaný velkoobchod
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
tracking image