Firma Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. IČO 24261386


Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (24261386) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Antala Staška 1670/80, Praha 140 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 8. 2012 a je stále aktivní. Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. na Justice.cz

Výpis dat pro Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 18471
IČO (identifikační číslo osoby) 24261386
Jméno Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 20.8.2012
Počet členů statutárního orgánu: 1 5.8.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 21.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 21.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 21.7.2014 - 5.8.2014
Na společnost Budějovická, uzavřený investiční fond, a.s. jako na společnost nástupnickou přešlo vnitrostátní fúzí sloučením jmění zanikající společnosti Budějovická s.r.o., IČ: 289 57 172, se sídlem Praha 4, Antala Staška 1670/80, PSČ 140 46, zapsané v o bchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 155771. 27.12.2013
1. Základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje o částku 128.815.000, Kč (jedno sto dvacet osm milionů osm set patnáct tisíc korun českých), tedy z dosavadní výše základního kapitálu 2.000.000,- Kč (dva miliony korun český ch) na novou výši základního kapitálu 130.815.000,- Kč (jedno sto třicet milionů osm set patnáct tisíc korun českých). Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky akcií postupem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, a to úpisem 128.815 (jedno sto dvaceti osmi tisíci osmi sty patnáct) kusů nových kmenových listinných akcií ve formě na jméno o jmenovi té hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každá, jejichž emisní kurs bude splácen peněžitými vklady. Nové akcie společnosti nebudou obchodovány na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. Převod akcií je podmíně n předchozím souhlasem představenstva. 3. Emisní kurs nově upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) bude činit 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). 4. Upsání všech nových akcií bude provedeno upsáním bez využití přednostního práva akcionářů společnosti, neboť všichni akcionáři se tohoto práva dle ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdali. 5. Všechny nové akcie budou ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku nabídnuty k upsání určitému zájemci, a to obchodní společnosti Property Company a.s. se sídlem Praha 1 - Malá Strana, U Lužického semináře 97/18, PSČ 118 00, identifikač ní číslo (IČ): 28209184, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13205 (dále jen jako “předem určený zájemce“), která byla schválena představenstvem společnosti jako vhodná osoba z hlediska zdravého a obe zřetného vedení společnosti jako fondu kolektivního investování s tím, že předem určený zájemce je právnickou osobou, která ve smyslu ust. § 272 odst. 1 písm. i) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění, písemně prohlásila, že si je vědoma rizik spojených s investováním do fondu kvalifikovaných investorů. 6. Lhůta pro upsání nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci představenstvem společnosti. 7. Představenstvo společnosti je povinno zaslat předem určenému zájemci do 3 (tří) dnů ode dne účinnosti zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku návrh smlouvy o upsání akcií s uvedením počátku a konce běhu lhů ty pro úpis akcií a výší emisního kurzu. 8. Místem pro upisování nových akcií, tj. uzavření smlouvy o upsání akcií, je sídlo společnosti na adrese Praha 4, Antala Staška 1670/80, Krč, PSČ 140 00, v pracovní dny od 9,00 do 16,00 hodin. 9. Připouští se možnost započtení pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti v celkové výši 128.815.000,- Kč (jedno sto dvacet osm milionů osm set patnáct tisíc korun českých) vyplývající ze smlouvy o převodu obchodního podílu na společnosti Budě jovická s.r.o. uzavřené mezi předem určeným zájemcem jako převodcem a společností jako nabyvatelem dne 9.10.2013 (výše závazku společnosti vůči předem určenému zájemci byla ověřena auditorem na základě zprávy auditora) proti pohledávce společnosti vůči př edem určenému zájemci na splacení emisního kursu jím upsaných akcií v celkové výši výši 128.815.000,- Kč (jedno sto dvacet osm milionů osm set patnáct tisíc korun českých). 10. Emisní kurs upsaných akcií může být splacen započtením shora uvedené pohledávky; jinak splacením na bankovní účet společnosti vedený u České spořitelny, a.s. číslo účtu: 5156602/0800. 11. Představenstvo je oprávněno uzavřít písemnou smlouvu (dohodu) o započtení pohledávky na splacení emisního kursu ve výši 128.815.000,- Kč (jedno sto dvacet osm milionů osm set patnáct tisíc korun českých). Návrh smlouvy (dohody) o započtení pohledávek je představenstvo povinno zaslat předem určenému zájemci do 3 dnů ode dne úpisu akcií. Na náležitosti smlouvy (dohody) o započtení se použije obdobně ust. § 204 odst. 5 ObchZ. 12. Lhůta pro splacení emisního kursu upsaných akcií, tj. pro uzavření smlouvy (dohody) o započtení pohledávek, činí 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy (dohody) určitému zájemci, nejdéle však 1 (jeden) měsíc ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. 13. Účelem zvýšení základního kapitálu je realizace investiční strategie v souladu s předmětem činnosti společnosti, kterým je kolektivní investování, resp. posílení finanční stability společnosti. 14. Poukázky na akcie nebudou vydány. 15. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená (včetně omezení jejich převoditelnosti) zůstávají v souvislosti se zvýšením základního kapitálu beze změny. 18.10.2013 - 24.10.2013

Aktuální kontaktní údaje Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Kapitál Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 9.12.2014
zakladni jmění 130 815 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 24.10.2013 - 9.12.2014
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.8.2012 - 24.10.2013

Akcie Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie kusové na jméno 0 Kč 20 9.12.2014
Akcie na jméno 1 000 Kč 128 815 24.10.2013 - 9.12.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 20.8.2012 - 9.12.2014

Sídlo Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Antala Staška 1670/80 , Praha 140 00 11.6.2013
Adresa Opletalova 1015/55 , Praha 110 00 20.8.2012 - 11.6.2013

Předmět podnikání Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Platnost údajů od - do
činnost fondu kvalifikovaných investorů podle ust. § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech 5.8.2014
kolektivní investování 20.8.2012 - 5.8.2014

vedení firmy Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Statutární orgán Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná a podepisuje samostatně pověřený zmocněnec 9.12.2014
Jménem společnosti jedná a podepisuje samostatně pověřený zmocněnec 5.8.2014 - 9.12.2014
Jménem společnosti jedná a podepisuje vždy předseda představenstva spolu s jedním členem představenstva. 20.8.2012 - 5.8.2014
předseda představenstva Ing. Michal Bečvář 20.8.2012 - 20.8.2012
Vznik členství 20.8.2012
Zánik členství 22.2.2013
Vznik funkce 20.8.2012
Zánik funkce 22.2.2013
Adresa: Klostermannova 1794/16 , Praha 143 00
předseda představenstva Ing. Michal Bečvář 20.8.2012 - 11.6.2013
Vznik členství 20.8.2012
Zánik členství 22.2.2013
Vznik funkce 20.8.2012
Zánik funkce 22.2.2013
Adresa: Klostermannova 1794/16 , Praha 143 00
člen představenstva Ing. Ondřej Horák 20.8.2012 - 11.6.2013
Vznik členství 20.8.2012
Zánik členství 22.2.2013
Adresa: Uzbecká 558/10 , Brno 625 00
člen představenstva Ing. Pavel Scholz 20.8.2012 - 11.6.2013
Vznik členství 20.8.2012
Zánik členství 22.2.2013
Adresa: Brabcova 1159/2 , Praha 147 00
člen David Mikula 11.6.2013 - 20.6.2014
Vznik členství 22.2.2013
Zánik členství 29.4.2014
Adresa: Pod višňovkou 1704/6 , Praha 140 00
předseda Roman Hakl 11.6.2013 - 5.8.2014
Vznik členství 22.2.2013
Zánik členství 22.7.2014
Vznik funkce 20.5.2013
Zánik funkce 22.7.2014
Adresa: 160 , Prášily 342 01
člen Eduard Koranda 11.6.2013 - 5.8.2014
Vznik členství 22.2.2013
Zánik členství 22.7.2014
Zánik funkce 22.7.2014
Adresa: U lužického semináře 97/18 , Praha 118 00
člen představenstva Jiří Bláha 20.6.2014 - 5.8.2014
Vznik členství 29.4.2014
Zánik členství 22.7.2014
Zánik funkce 22.7.2014
Adresa: Kohoutových 697/6 , Praha 158 00

Dozorčí rada Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Jana Krejčová 20.8.2012 - 20.8.2012
Vznik členství 20.8.2012
Zánik členství 22.2.2013
Adresa: Hrudičkova 2102/9 , Praha 148 00
člen dozorčí rady Jana Krejčová 20.8.2012 - 11.6.2013
Vznik členství 20.8.2012
Zánik členství 22.2.2013
Adresa: Hrudičkova 2102/9 , Praha 148 00
člen dozorčí rady Zuzana Jarolímová 20.8.2012 - 11.6.2013
Vznik členství 20.8.2012
Zánik členství 22.2.2013
Adresa: Topolová 153 , Zdiby 250 66
předseda dozorčí rady Ing. Vít Vařeka 20.8.2012 - 11.6.2013
Vznik členství 20.8.2012
Zánik členství 22.2.2013
Vznik funkce 20.8.2012
Zánik funkce 22.2.2013
Adresa: Nad Ryšánkou 2039/13 , Praha 147 00
předseda Robert Schneider 11.6.2013 - 9.12.2014
Vznik členství 22.2.2013
Zánik členství 9.12.2014
Vznik funkce 20.5.2013
Zánik funkce 9.12.2014
Adresa: U lužického semináře 97/18 , Praha 118 00
Jméno Jana Schneiderová 11.6.2013 - 9.12.2014
Vznik členství 22.2.2013
Zánik členství 9.12.2014
Zánik funkce 9.12.2014
Adresa: U lužického semináře 97/18 , Praha 118 00
člen Hana Koubová 11.6.2013 - 9.12.2014
Vznik členství 22.2.2013
Zánik členství 9.12.2014
Zánik funkce 9.12.2014
Adresa: Edvarda Beneše 1809/30 , Plzeň 301 00

Sbírka Listin Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 18471/SL 18 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 22.1.2016 27.1.2016 39
B 18471/SL 17 notářský zápis [NZ 535/2015] Městský soud v Praze 13.7.2015 16.7.2015 22.7.2015 4
B 18471/SL 16 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 2.7.2015 8.7.2015 39
B 18471/SL 15 notářský zápis [NZ 411/2014], stanovy společnosti Městský soud v Praze 2.12.2014 8.12.2014 10.12.2014 25
B 18471/SL 14 notářský zápis [NZ 1265/2014] NZ 1265/2014 Městský soud v Praze 20.11.2014 26.11.2014 2.12.2014 3
B 18471/SL 13 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 238/2014 Městský soud v Praze 10.7.2014 16.7.2014 25.8.2014 21
B 18471/SL 12 notářský zápis NZ 779/2014 Městský soud v Praze 25.7.2014 31.7.2014 14.8.2014 4
B 18471/SL 10 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 5.6.2014 26.6.2014 41
B 18471/SL 11 notářský zápis NZ 59/2014 Městský soud v Praze 29.4.2014 28.5.2014 24.6.2014 10
B 18471/SL 9 ostatní zahajovací rozvaha Městský soud v Praze 1.1.2013 16.12.2013 19.12.2013 11
B 18471/SL 8 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 16.12.2013 19.12.2013 24
B 18471/SL 7 notářský zápis NZ 264/2013- projekt fúze Městský soud v Praze 1.11.2013 16.12.2013 19.12.2013 15
B 18471/SL 6 notářský zápis NZ 264/2013 - projekt fúze Městský soud v Praze 1.11.2013 5.11.2013 5.11.2013 14
B 18471/SL 5 notářský zápis NZ 248/2013 Městský soud v Praze 16.10.2013 17.10.2013 21.10.2013 20
B 18471/SL 4 ostatní zápis z mimořádného zasedání předs. Městský soud v Praze 22.2.2013 4.6.2013 12.6.2013 4
B 18471/SL 3 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 30.5.2013 5.6.2013 40
B 18471/SL 2 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 8.8.2012 14.8.2012 22.8.2012 1
B 18471/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 2/2012 Městský soud v Praze 3.1.2012 14.8.2012 22.8.2012 31

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

IČO: 24261386
Firma: Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Fondy kolektivního investování (kromě FPT) soukromé národní
Datum vzniku: 20.8.2012

Sídlo Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Sídlo: Antala Staška 1670/80, Praha 140 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů
tracking image