Firma BUČOVICE TOOLS a.s. IČO 49966561


BUČOVICE TOOLS a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

BUČOVICE TOOLS a.s. (49966561) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Nová 985, Bučovice 685 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 12. 1993 a je stále aktivní. BUČOVICE TOOLS a.s. má celkem dvě provozovny a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o BUČOVICE TOOLS a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o BUČOVICE TOOLS a.s. na Justice.cz
Detailní informace o BUČOVICE TOOLS a.s na rzp.cz

Výpis dat pro BUČOVICE TOOLS a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje BUČOVICE TOOLS a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 1186
IČO (identifikační číslo osoby) 49966561
Jméno BUČOVICE TOOLS a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.12.1993
Valná hromada společnosti BUČOVICE TOOLS a.s. dne 31.8.2006 rozhodla o změně svého rozhodnutí ze dne 7.6.2006 a schválila nové rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 7.892.800,- Kč ze stávající v ýše 27.107.200,- Kč (slovy: dvacetsedm milionů stosedmtisíc dvěstě korun českých) na novou výši 35.000.000,-- Kč - upsáním 1 ks nové kmenové, nekotované akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě této akcie 4.735.700,- Kč, a uspáním 1 ks nové kmenové, nekótované akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě této akcie 3.157.100,-Kč, s tím, že se upisování akcií nad navrženou výši zvýšení nepřipouští. Emisní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě, činí tedy 4.735.700,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 4.735.700,- Kč a 3.157.100,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 3.157.100,-Kč. Místem úpisu akcií jsou prostory společnosti v Bučovicích, Nová 985. - vzhledem k tomu, že se výše uvedení akcionáři před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování akcií určuje se, že akcie budou nabídnuty určitým zájemcům - akcionářům a to: Ing. Vlastimilu Poláškovi, r.č. 42.06.28/412, trvale bytem Vracov, Písečná 1599, PSČ 696 42, bude nabídnuto k upsání 1 ks nové kmenové kmenové, nekotované, akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě této akcie 4.735.700,-Kč. Valná hromada zár oveň schvaluje, aby celý emisní kurs akcie, nabídnuté tomuto zájemci, byl splacen výhradně započtením části pohledávky Ing. Vlastimila Poláška (do upisované výše) za společností BUČOVICE TOOLS a.s., a to pohledávky vzniklé Ing. Vlastimilu Poláškovi na zák ladě smlouvy o postoupení pohledávky mezi postupitelem obchodní společností VS Kladno, s.r.o., se sídlem Kladno, Cyrila Boudy 1444, PSČ 272 02, IČ 47542454, zapsanou na výpise z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25806 , zast, jednatelem společnosti Ing. Jiřím Čermákem a postupníkem Ing. Vlastimilem Poláškem, r.č. 42.06.28/412, trvale bytem Vracov, Píšečná 1599, PSČ 696 42, ze dne 30.6.2004, ve výši 4.735.700,-Kč, z celkové výše postoupené pohledávky ve výši 13.500.000, --Kč, tato tvoří přílohu č. 6. Upisující věřitel je povinen uzavřít smlouvu o započtení pohledávky s obchodní společností BUČOVICE TOOLS a.s. ve shora uvedené lhůtě tj. do 150-ti dnů od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstří ku. Smlouva o započtení bude ze strany společnosti BUČOVICE TOOLS a.s., se sídlem Bučovice, Nová 985, PSČ 685 01, IČ 499 66 561, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B., vložce 1186, podepsána Ing. Radomírem Ko pkou, místopředsedou představenstva Ing. Radomíru Kopkovi, r.č. 62.01.29/0403, trvale bytem Kyjov, Kollárova 285/9, PSČ 697 01, bude nabídnuto k upsání 1 ks nové kmenové kmenové, nekotované, akcie na jméno,v listinné podobě ve jmen. hodnotě této akcie 3.157.100,-Kč. Valná hromada zároveň s chvaluje, aby celý emisní kurs akcie, nabídnuté tomuto zájemci, byl splacen výhradně započtením části pohledávky Ing. Radomíra Kopky (do upisované výše) za společností BUČOVICE TOOLS a.s., a to pohledávky vzniklé Ing. Radomíru Kopkovi na základě smlouvy o postoupení pohledávky mezi postupitelem obchodní společností VS Kladno, s.r.o., se sídlem Kladno, Cyrila Boudy 1444, PSČ 272 02, IČ 47542454, zapsanou na výpise z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25806, zast. jednat elem společnosti Ing. Jiřím Čermákem a postupníkem Ing. Radomírem Kopkou, r.č. 62.01.29/0403, trvale bytem Kyjov, Kollárova 285/9, PSČ 697 01, ze dne 30.6.2004, ve výši 3.157.100,-Kč, z celkové výše postoupené pohledávky ve výši 13.500.000,--Kč, tato tvoř í přílohu č. 7. Upisující věřitel je povinen uzavřít smlouvu o započtení pohledávky s obchodní společností BUČOVICE TOOLS a.s. ve shora uvedené lhůtě tj. do 150-ti dnů od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o z apočtení bude ze strany společnosti BUČOVICE TOOLS a.s., se sídlem Bučovice, Nová 985, PSČ 685 01, IČ 499 66 561, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B., vložce 1186, podepsána Ing. Vlastimilem Poláškem, předs edou představenstva - určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou představenstvo společnosti současně se smlouvou o započtení pohledávky vůči společnosti BUČOVICE TOOLS a.s., se sídlem Bučovice, Nová 985, PSČ 685 01, IČ 499 66 561, zapsané v obchodním rejstř íku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B., vložce 1186, proti pohledávce na splacení emisního kurzu, ve smyslu ust. § 204 odst. 5 a § 203 odst. 2 písm. j) uzavře s určitými zájemci nejpozději do 150-ti dnů od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního ka pitálu do obchodního rejstříku. Doručení návrhů smluv založí počátek běhu lhůt pro úpis akcií. Představenstvo doručí návrh smlouvy o upsání akcií a o započtení určitému zájemci na adresu jeho trvalého bydliště nebo sídla bez zbytečného odkladu po zápisu t ohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodní společnosti, nikoliv však dříve, než po nabytí právní moci rozhodnutí o zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku dle současně přijímaného usnesení o snížení základníh o kapitálu společnosti Lhůta pro splacení začne běžet společně se lhůtou pro uzavření smlouvy o upsaní akcií. - nepoužije se ustanovení § 204 odst. 2 a § 203 odst. 2f Obchodního zákoníku, - akcie nového druhu se nevydávají, - pohledávky, které budou započteny a podle prohlášení akcionářů vznikly takto: a) část započítávané pohledávky Ing. Vlastimila Poláška, vznikla na základě smlouvy o postoupení pohledávky mezi postupitelem obchodní společností VS Kladno, s.r.o., se sídlem Kladno, Cyrila Boudy 1444, PSČ 272 02, IČ 47542454, zapsanou na výpise z obchod ního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25806, zast, jednatelem společnosti Ing. Jiřím Čermákem a postupníkem Ing. Vlastimilem Poláškem, r.č. 42.06.28/412, trvale bytem Vracov, Píšečná 1599, PSČ 696 42, ze dne 30.6.2004, ve výši 5.735.700,-Kč z celkové výše postoupené pohledávky ve výši 13.500.000,--Kč, tato tvoří přílohu č. 6. Upisující věřitel je povinen uzavřít smlouvu o započtení pohledávky s obchodní společností BUČOVICE TOOLS a.s. ve shora uvedené lhůtě tj. do 150-ti dnů od zápisu rozhodnutí usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o započtení bude ze strany společnosti BUČOVICE TOOLS a.s., se sídlem Bučovice, Nová 985, PSČ 685 01, IČ 499 66 561, společnosti zapsané v obchodním rejstříku veden ém Krajským soudem v Brně v oddílu B., vložce 1186, podepsána Ing. Radomírem Kopkou, místopředsedou představenstva b) část započítávané pohledávky Ing. Radomíra Kopky, vznikla na základě smlouvy o postoupení pohledávky mezi postupitelem obchodní společností VS Kladno, s.r.o., se sídlem Kladno, Cyrila Boudy 1444, PSČ 272 02, IČ 47542454, zapsanou na výpise z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25806, zast. jednatelem společnosti Ing. Jiřím Čermákem a postupníkem Ing. Radomírem Kopkou, r.č. 62.01.29/0403, trvale bytem Kyjov, Kollárova 285/9, PSČ 697 01, ze dne 30.6.2004, ve výši 3.15 7.100,- Kč, z celkové výše postoupené pohledávky ve výši 13.500.000,--Kč, tato tvoří přílohu č. 7. Upisující věřitel je povinen uzavřít smlouvu o započtení pohledávky s obchodní společností BUČOVICE TOOLS a.s. ve shora uvedené lhůtě tj. do 150-ti dnů od z ápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o započtení bude ze strany společnosti BUČOVICE TOOLS a.s., se sídlem Bučovice, Nová 985, PSČ 685 01, IČ 499 66 561, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B., vložce 1186, podepsána Ing. Vlastimilem Poláškem, předsedou představenstva. Existence pohledávek je součástí zprávy o auditu mimořádné účetní závěrky obchodní společnosti BUČOVICE TOOLS a.s., za období 1.1.2006 - 30.4.2006, vyp racované auditorem Ing. Jiřím Ficbauerem, CSc., MBA, číslo osvědčení 0431, která tvoří přílohu č. 5. 15.9.2006 - 17.10.2006
Valná hromada společnosti BUČOVICE TOOLS a.s. rozhodla a schválila dne 7.6.2006 a následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti: r o z h o d n u t í : valná hromada společnosti BUČOVICE TOOLS a.s. rozhodla pod podmínkou zápisu snížení základního kapitálu společnosti, usnesením o zvýšení základního kapitálu společnosti BUČOVICE TOOLS a.s. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 12.892.800,--Kč (slovy: dvanácnáct milionů osmset devadesátdva tisíc osmset korun českých) ze stávající výše 27.107.200,-- Kč (slovy: dvacetsedm milionů stosedmtisíc dvěstě korun českých) na novou výši 40.000.000,-- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých). - upsáním 1 ks nové kmenové, nekotované akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě této akcie 7.735.700,--Kč, (slovy: sedmmilonů sedmsettřicet pět tisíc sedm set korun českých) a - upsáním 1 ks nové kmenové, nekované akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě této akcie 5.157.100,--Kč, (slovy: pětmilionů stopadesát sedm tisíc sto korun českých), s tím, že se upisování akcií nad navrženou výši zvýšení nepřipouští. Emis ní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě, činí tedy 7.735.700,--Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 7.735.700,--Kč a 5.157.100,--Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 5.157.100,--Kč. Místem úpisu akcií jsou prostory společnosti v Bučovicích, Nová 985. - vzhledem k tomu, že se výše uvedení akcionáři před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování akcií určuje se, že akcie budou nabídnuty určitým zájemcům - akcionářům a to: Ing. Vlastimilu Poláškovi, r.č. 42.06.28/412, trvale bytem Vracov, Písečná 1599, PSČ 696 42, bude nabídnuto k upsání 1 ks nové kmenové kmenové, nekotované, akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě této akcie 7.735.700,--Kč. Valná hromada zá roveň schvaluje, aby celý emisní kurs akcie, nabídnuté tomuto zájemci, byl splacen výhradně započtením části pohledávky Ing. Vlastimila Poláška (do upisované výše) za společností BUČOVICE TOOLS a.s., a to pohledávky vzniklé Ing. Vlastimilu Poláškovi na zá kladě smlouvy o postoupení pohledávky mezi postupitelem obchodní společností VS Kladno, s.r.o., se sídlem Kladno, Cyrila Boudy 1444, PSČ 272 02, IČ 47542454, zapsanou na výpise z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2580 6, zast, jednatelem společnosti Ing. Jiřím Čermákem a postupníkem Ing. Vlastimilem Poláškem, r.č. 42.06.28/412, trvale bytem Vracov, Píšečná 1599, PSČ 696 42, ze dne 30.6.2004, ve výši 7.735.700,--Kč, (slovy: sedm milionů sedmsettřicetpět tisíc sedmset ko run českých), z celkové výše postoupené pohledávky ve výši 13.500.000,--Kč, tato tvoří přílohu č. 6. Upisující věřitel je povinen uzavřít smlouvu o započtení pohledávky s obchodní společností BUČOVICE TOOLS a.s. ve shora uvedené lhůtě tj. do 150-ti dnů od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o započtení bude ze strany společnosti BUČOVICE TOOLS a.s., se sídlem Bučovice, Nová 985, PSČ 685 01, IČ 499 66 561, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajsk ým soudem v Brně v oddílu B., vložce 1186, podepsána Ing. Radomírem Kopkou, místopředsedou představenstva Ing. Radomíru Kopkovi, r.č. 62.01.29/0403, trvale bytem Kyjov, Kollárova 285/9, PSČ 697 01, bude nabídnuto k upsání 1 ks nové kmenové kmenové, nekotované, akcie na jméno,v listinné podobě ve jmen. hodnotě této akcie 5.157.100,--Kč. Valná hromada zároveň schvaluje, aby celý emisní kurs akcie, nabídnuté tomuto zájemci, byl splacen výhradně započtením části pohledávky Ing. Radomíra Kopky (do upisované výše) za společností BUČOVICE TOOLS a.s., a to pohledávky vzniklé Ing. Radomíru Kopkovi na základě smlouvy o postoupení pohledávky mezi postupitelem obchodní společností VS Kladno, s.r.o., se sídlem Kladno, Cyrila Boudy 1444, PSČ 272 02, IČ 47542454, zapsanou na výpise z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25806, zast. jedna telem společnosti Ing. Jiřím Čermákem a postupníkem Ing. Radomírem Kopkou, r.č. 62.01.29/0403, trvale bytem Kyjov, Kollárova 285/9, PSČ 697 01, ze dne 30.6.2004, ve výši 5.157.100,--Kč, (slovy: pětmilonů stopadesát sedm tisíc sto korun českých) z celkové výše postoupené pohledávky ve výši 13.500.000,--Kč, tato tvoří přílohu č. 7. Upisující věřitel je povinen uzavřít smlouvu o započtení pohledávky s obchodní společností BUČOVICE TOOLS a.s. ve shora uvedené lhůtě tj. do 150-ti dnů od zápisu rozhodnutí o zvý šení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o započtení bude ze strany společnosti BUČOVICE TOOLS a.s., se sídlem Bučovice, Nová 985, PSČ 685 01, IČ 499 66 561, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíl u B., vložce 1186, podepsána Ing. Vlastimilem Poláškem, předsedou představenstva - určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou představenstvo společnosti současně se smlouvou o započtení pohledávky vůči společnosti BUČOVICE TOOLS a.s., se sídlem Bučovice, Nová 985, PSČ 685 01, IČ 499 66 561, zapsané v obchodním rejstř íku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B., vložce 1186, proti pohledávce na splacení emisního kurzu, ve smyslu ust. § 204 odst. 5 a § 203 odst. 2 písm. j) uzavře s určitými zájemci nejpozději do 150-ti dnů od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního ka pitálu do obchodního rejstříku. Doručení návrhů smluv založí počátek běhu lhůt pro úpis akcií. Představenstvo doručí návrh smlouvy o upsání akcií a o započtení určitému zájemci na adresu jeho trvalého bydliště nebo sídla bez zbytečného odkladu po zápisu t ohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodní společnosti, nikoliv však dříve, než po nabytí právní moci rozhodnutí o zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku dle současně přijímaného usnesení o snížení základníh o kapitálu společnosti Lhůta pro splacení začne běžet společně se lhůtou pro uzavření smlouvy o upsaní akcií. - nepoužije se ustanovení § 204 odst. 2 a § 203 odst. 2f Obchodního zákoníku, - akcie nového druhu se nevydávají, - pohledávky, které budou započteny a podle prohlášení akcionářů vznikly takto: a) část započítávané pohledávky Ing. Vlastimila Poláška, vznikla na základě smlouvy o postoupení pohledávky mezi postupitelem obchodní společností VS Kladno, s.r.o., se sídlem Kladno, Cyrila Boudy 1444, PSČ 272 02, IČ 47542454, zapsanou na výpise z obchod ního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25806, zast, jednatelem společnosti Ing. Jiřím Čermákem a postupníkem Ing. Vlastimilem Poláškem, r.č. 42.06.28/412, trvale bytem Vracov, Píšečná 1599, PSČ 696 42, ze dne 30.6.2004, ve výši 7.735.700,--Kč, (slovy: sedm milionů sedmsettřicetpět tisíc sedmset korun českých), z celkové výše postoupené pohledávky ve výši 13.500.000,--Kč, tato tvoří přílohu č. 6. Upisující věřitel je povinen uzavřít smlouvu o započtení pohledávky s obchodní spole čností BUČOVICE TOOLS a.s. ve shora uvedené lhůtě tj. do 150-ti dnů od zápisu rozhodnutí usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o započtení bude ze strany společnosti BUČOVICE TOOLS a.s., se sídlem Bučovice, Nová 985, PSČ 685 01, IČ 499 66 561, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B., vložce 1186, podepsána Ing. Radomírem Kopkou, místopředsedou představenstva b) část započítávané pohledávky Ing. Radomíra Kopky, vznikla na základě smlouvy o postoupení pohledávky mezi postupitelem obchodní společností VS Kladno, s.r.o., se sídlem Kladno, Cyrila Boudy 1444, PSČ 272 02, IČ 47542454, zapsanou na výpise z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25806, zast. jednatelem společnosti Ing. Jiřím Čermákem a postupníkem Ing. Radomírem Kopkou, r.č. 62.01.29/0403, trvale bytem Kyjov, Kollárova 285/9, PSČ 697 01, ze dne 30.6.2004, ve výši 5.157 .100,--Kč, (slovy: pětmilonů stopadesát sedm tisíc sto korun českých) z celkové výše postoupené pohledávky ve výši 13.500.000,--Kč, tato tvoří přílohu č. 7. Upisující věřitel je povinen uzavřít smlouvu o započtení pohledávky s obchodní společností BUČOVIC E TOOLS a.s. ve shora uvedené lhůtě tj. do 150-ti dnů od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o započtení bude ze strany společnosti BUČOVICE TOOLS a.s., se sídlem Bučovice, Nová 985, PSČ 685 01, IČ 499 66 561, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B., vložce 1186, podepsána Ing. Vlastimilem Poláškem, předsedou představenstva Existence pohledávek je součástí zprávy o auditu mimořádné účetní závěrky obchodní společnosti BUČOVICE TOOLS a.s., za období 1.1.2006 - 30.4.2006, vypracované auditorem Ing. Jiřím Ficbauerem, CSc., MBA, číslo osvědčení 0431, která tvoří přílohu č. 5. 17.7.2006 - 15.9.2006
A. Valná hromada společnosti BUČOVICE TOOLS a.s. rozhodla a schválila dne 7.6.2006 následující rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti: r o z h o d n u t í : valná hromada společnosti BUČOVICE TOOLS a.s. rozhodla usnesením o snížení základního kapitálu společnosti BUČOVICE TOOLS a.s. takto : Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 40.660.800,-- Kč (slovy: čtyřicet milionů, šestsetšedesát tisíc osmset korun českých) ze stávající výše 67.768.000,--Kč (slovy: šedesát sedm milionů sedmsetšedesát osm tisíc korun českých) na novou výši 27.107.200,-- Kč (slovy: dvacetsedm milionů stosedmtisíc dvěstě korun českých). - důvodem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada ztráty akciové společnosti v souladu s ust. § 216a, odst. 1, písm. a) obch. zákoníku - částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita k úhradě ztráty společnosti - ke snížení základního kapitálu společnosti dojde v souladu s ust. § 213a obchodního zákoníků snížením jmenovité hodnoty akcií takto: 45148 ks akcie na jméno ze stávající hodnoty jedné akcie 1.000,--Kč na hodnotu 400,--Kč 2262 ks akcie na jméno se stávající hodnoty jedné akcie 10.000,--Kč na hodnotu 4.000,--Kč - akcionáři jsou povinni předložit akcie společnosti k výměně v sídle společnosti do 30 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. B. Valná hromada společnosti BUČOVICE TOOLS a.s. rozhodla a schválila dne 7.6.2006 a následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti: r o z h o d n u t í : valná hromada společnosti BUČOVICE TOOLS a.s. rozhodla pod podmínkou zápisu snížení základního kapitálu společnosti, usnesením o zvýšení základního kapitálu společnosti BUČOVICE TOOLS a.s. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 12.892.800,--Kč (slovy: dvanácnáct milionů osmset devadesátdva tisíc osmset korun českých) ze stávající výše 27.107.200,-- Kč (slovy: dvacetsedm milionů stosedmtisíc dvěstě korun českých) na novou výši 40.000.000,-- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých). - upsáním 1 ks nové kmenové, nekotované akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě této akcie 7.735.700,--Kč, (slovy: sedmmilonů sedmsettřicet pět tisíc sedm set korun českých) a - upsáním 1 ks nové kmenové, nekované akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě této akcie 5.157.100,--Kč, (slovy: pětmilionů stopadesát sedm tisíc sto korun českých), s tím, že se upisování akcií nad navrženou výši zvýšení nepřipouští. Emis ní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě, činí tedy 7.735.700,--Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 7.735.700,--Kč a 5.157.100,--Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 5.157.100,--Kč. Místem úpisu akcií jsou prostory společnosti v Bučovicích, Nová 985. - vzhledem k tomu, že se výše uvedení akcionáři před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování akcií určuje se, že akcie budou nabídnuty určitým zájemcům - akcionářům a to: Ing. Vlastimilu Poláškovi, r.č. 42.06.28/412, trvale bytem Vracov, Písečná 1599, PSČ 696 42, bude nabídnuto k upsání 1 ks nové kmenové kmenové, nekotované, akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě této akcie 7.735.700,--Kč. Valná hromada zá roveň schvaluje, aby celý emisní kurs akcie, nabídnuté tomuto zájemci, byl splacen výhradně započtením části pohledávky Ing. Vlastimila Poláška (do upisované výše) za společností BUČOVICE TOOLS a.s., a to pohledávky vzniklé Ing. Vlastimilu Poláškovi na zá kladě smlouvy o postoupení pohledávky mezi postupitelem obchodní společností VS Kladno, s.r.o., se sídlem Kladno, Cyrila Boudy 1444, PSČ 272 02, IČ 47542454, zapsanou na výpise z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2580 6, zast, jednatelem společnosti Ing. Jiřím Čermákem a postupníkem Ing. Vlastimilem Poláškem, r.č. 42.06.28/412, trvale bytem Vracov, Píšečná 1599, PSČ 696 42, ze dne 30.6.2004, ve výši 7.735.700,--Kč, (slovy: sedm milionů sedmsettřicetpět tisíc sedmset ko run českých), z celkové výše postoupené pohledávky ve výši 13.500.000,--Kč, tato tvoří přílohu č. 6. Upisující věřitel je povinen uzavřít smlouvu o započtení pohledávky s obchodní společností BUČOVICE TOOLS a.s. ve shora uvedené lhůtě tj. do 150-ti dnů od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o započtení bude ze strany společnosti BUČOVICE TOOLS a.s., se sídlem Bučovice, Nová 985, PSČ 685 01, IČ 499 66 561, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajsk ým soudem v Brně v oddílu B., vložce 1186, podepsána Ing. Radomírem Kopkou, místopředsedou představenstva Ing. Radomíru Kopkovi, r.č. 62.01.29/0403, trvale bytem Kyjov, Kollárova 285/9, PSČ 697 01, bude nabídnuto k upsání 1 ks nové kmenové kmenové, nekotované, akcie na jméno,v listinné podobě ve jmen. hodnotě této akcie 5.157.100,--Kč. Valná hromada zároveň schvaluje, aby celý emisní kurs akcie, nabídnuté tomuto zájemci, byl splacen výhradně započtením části pohledávky Ing. Radomíra Kopky (do upisované výše) za společností BUČOVICE TOOLS a.s., a to pohledávky vzniklé Ing. Radomíru Kopkovi na základě smlouvy o postoupení pohledávky mezi postupitelem obchodní společností VS Kladno, s.r.o., se sídlem Kladno, Cyrila Boudy 1444, PSČ 272 02, IČ 47542454, zapsanou na výpise z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25806, zast. jedna telem společnosti Ing. Jiřím Čermákem a postupníkem Ing. Radomírem Kopkou, r.č. 62.01.29/0403, trvale bytem Kyjov, Kollárova 285/9, PSČ 697 01, ze dne 30.6.2004, ve výši 5.157.100,--Kč, (slovy: pětmilonů stopadesát sedm tisíc sto korun českých) z celkové výše postoupené pohledávky ve výši 13.500.000,--Kč, tato tvoří přílohu č. 7. Upisující věřitel je povinen uzavřít smlouvu o započtení pohledávky s obchodní společností BUČOVICE TOOLS a.s. ve shora uvedené lhůtě tj. do 150-ti dnů od zápisu rozhodnutí o zvý šení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o započtení bude ze strany společnosti BUČOVICE TOOLS a.s., se sídlem Bučovice, Nová 985, PSČ 685 01, IČ 499 66 561, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíl u B., vložce 1186, podepsána Ing. Vlastimilem Poláškem, předsedou představenstva - určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou představenstvo společnosti současně se smlouvou o započtení pohledávky vůči společnosti BUČOVICE TOOLS a.s., se sídlem Bučovice, Nová 985, PSČ 685 01, IČ 499 66 561, zapsané v obchodním rejstř íku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B., vložce 1186, proti pohledávce na splacení emisního kurzu, ve smyslu ust. § 204 odst. 5 a § 203 odst. 2 písm. j) uzavře s určitými zájemci nejpozději do 150-ti dnů od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního ka pitálu do obchodního rejstříku. Doručení návrhů smluv založí počátek běhu lhůt pro úpis akcií. Představenstvo doručí návrh smlouvy o upsání akcií a o započtení určitému zájemci na adresu jeho trvalého bydliště nebo sídla bez zbytečného odkladu po zápisu t ohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodní společnosti, nikoliv však dříve, než po nabytí právní moci rozhodnutí o zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku dle současně přijímaného usnesení o snížení základníh o kapitálu společnosti Lhůta pro splacení začne běžet společně se lhůtou pro uzavření smlouvy o upsaní akcií. - nepoužije se ustanovení § 204 odst. 2 a § 203 odst. 2f Obchodního zákoníku, - akcie nového druhu se nevydávají, - pohledávky, které budou započteny a podle prohlášení akcionářů vznikly takto: a) část započítávané pohledávky Ing. Vlastimila Poláška, vznikla na základě smlouvy o postoupení pohledávky mezi postupitelem obchodní společností VS Kladno, s.r.o., se sídlem Kladno, Cyrila Boudy 1444, PSČ 272 02, IČ 47542454, zapsanou na výpise z obchod ního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25806, zast, jednatelem společnosti Ing. Jiřím Čermákem a postupníkem Ing. Vlastimilem Poláškem, r.č. 42.06.28/412, trvale bytem Vracov, Píšečná 1599, PSČ 696 42, ze dne 30.6.2004, ve výši 7.735.700,--Kč, (slovy: sedm milionů sedmsettřicetpět tisíc sedmset korun českých), z celkové výše postoupené pohledávky ve výši 13.500.000,--Kč, tato tvoří přílohu č. 6. Upisující věřitel je povinen uzavřít smlouvu o započtení pohledávky s obchodní spole čností BUČOVICE TOOLS a.s. ve shora uvedené lhůtě tj. do 150-ti dnů od zápisu rozhodnutí usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o započtení bude ze strany společnosti BUČOVICE TOOLS a.s., se sídlem Bučovice, Nová 985, PSČ 685 01, IČ 499 66 561, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B., vložce 1186, podepsána Ing. Radomírem Kopkou, místopředsedou představenstva b) část započítávané pohledávky Ing. Radomíra Kopky, vznikla na základě smlouvy o postoupení pohledávky mezi postupitelem obchodní společností VS Kladno, s.r.o., se sídlem Kladno, Cyrila Boudy 1444, PSČ 272 02, IČ 47542454, zapsanou na výpise z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25806, zast. jednatelem společnosti Ing. Jiřím Čermákem a postupníkem Ing. Radomírem Kopkou, r.č. 62.01.29/0403, trvale bytem Kyjov, Kollárova 285/9, PSČ 697 01, ze dne 30.6.2004, ve výši 5.157 .100,--Kč, (slovy: pětmilonů stopadesát sedm tisíc sto korun českých) z celkové výše postoupené pohledávky ve výši 13.500.000,--Kč, tato tvoří přílohu č. 7. Upisující věřitel je povinen uzavřít smlouvu o započtení pohledávky s obchodní společností BUČOVIC E TOOLS a.s. ve shora uvedené lhůtě tj. do 150-ti dnů od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o započtení bude ze strany společnosti BUČOVICE TOOLS a.s., se sídlem Bučovice, Nová 985, PSČ 685 01, IČ 499 66 561, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B., vložce 1186, podepsána Ing. Vlastimilem Poláškem, předsedou představenstva Existence pohledávek je součástí zprávy o auditu mimořádné účetní závěrky obchodní společnosti BUČOVICE TOOLS a.s., za období 1.1.2006 - 30.4.2006, vypracované auditorem Ing. Jiřím Ficbauerem, CSc., MBA, číslo osvědčení 0431, která tvoří přílohu č. 5. 26.6.2006 - 17.7.2006
Zapisuje se usnesení jediného akcionáře ze dne 17.11.1999 o zvýšení základního jmění: 2.12.1999 - 8.2.2000
Zvýšení základního jmění společnosti a to ze stávajícího 45.148.000,- Kč (čtyřicetpětmilionůjednostočtyřicetosmtisíc korunčeských) o částku 22.620.000,- Kč (dvacetdvamilionyšestsetdvacettisíckorunčeských), tedy na celkovou částku 67.768.000,- Kč (šedesátsedmmilionůsedmsetšedesátosmtisíckorunčeských), upsáním nových akcií následujícím způsobem, kdy důvodem zvýšení základního jmění je finanční ozdravění společnosti a možnost věřitelů podílet se na společnosti: 2.12.1999 - 8.2.2000
1. Částka, o kterou má být základní jmění zvýšeno, je 22.620.000,- Kč (dvacetdvamilionyšestsetdvacettisíc korunčeských). Nepřipouští se upsání akcií nad částku 22.620.000,- Kč (dvacetdvamilionyšestsetdvacettisíckoručeských). 2.12.1999 - 8.2.2000
2. Počet, jmenovitá hodnota, druh a forma upisovaných akcií: počet akcií 2262 (dvatisícedvěstěšedesátdva) kusy akcií, jmenovitá hodnota 10.000,- Kč (desettisíckorunčeských), druh a forma upisovaných akcií: kmenové akcie na jméno v listinné podobě veřejně neobchodovatelné. 2.12.1999 - 8.2.2000
3. Práva akcionáře: Akcie budou na základě rozhodnutí jediného akcionáře upsány následovně.: Nové akcie budou k úpisu nabídnuty stávajícímu akcionáři MIKRONA Praha, a.s. se sídlem Bučovice, Nová 985, IČO: 63999439 v nominální výši 12.200.000,- Kč, dále panu Ing. Vlastimilu Poláškovi, RČ: 420628/412, bytem Vracov, Písečná 1599 v nominální výši 4.480.000,- Kč, panu Ing. Radomíru Kopkovi, RČ: 620129/0403, bytem Kyjov, Kollárova 285/9 v nominální výši 4.540.000,- Kč a panu Ing. Vojtěchu Heringovi, RČ: 490803/133, bytem Kyjov, Vrchlického 802/29 v nominální výši 1.400.000,- Kč. Akcie budou splaceny vklady pohledávek upisovatelů za společností ve smyslu ust. § 59 odst.7 obchodního zákoníku, a to v jejich nominální hodnotě. 2.12.1999 - 8.2.2000
4. Akcie budou upisovány v sídle společnosti ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního jmění. 2.12.1999 - 8.2.2000
5. Lhůta pro splacení jmenovité hodnoty akcií: Emisní hodnota nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. 10.000,- Kč za akcii. Upisovatel je povinen splatit svůj vklad nejpozději do 60-ti dnů ode dne upsání akcií. 2.12.1999 - 8.2.2000
Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 29.4.1999. Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního jmění společnosti a to ze stávajícího 45.148.000,- Kč (slovy čtyřicetpětmilionůjednostočtyřicetosmtisíc korun českých) o částku 47.000.000,- Kč (slovy čtyřicetsedmmilionů korun českých) na částku 92.148.000,- Kč (slovy devadesátdvamilionůjednostočtyřicetosmtisíc korun českých), upsáním nových akcií následujícím způsobem: 25.5.1999 - 7.6.1999
1. Částka o kterou má být základní jmění zvýšeno je 47.000.000,- Kč (slovy čtyřicetsedmmilionů korun českých). Nepřipouští se upsání akcií nad částku 47.000.000,- Kč (slovy čtyřicetsedmmilionů korun českých). 25.5.1999 - 7.6.1999
2. Počet, jmenovitá hodnota, druh a forma upisovaných akcií: počet akcií 47.000 (čtyřicetsedmtisíc) kusů akcií, jmenovitá hodnota 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých) druh a forma upisovaných akcií - kmenové akcie na majitele v listinné podobě. 25.5.1999 - 7.6.1999
3. Práva akcionáře: Akcie nebudou upsány dosavadním akcionářem, ale na základě rozhodnutí valné hromady, respektive rozhodnutí jediného akcionáře, budou nabídnuty k úpisu společnosti EXPERATA, a.s., se sídlem 547 01 Náchod, Zámecká 1845, IČO 25918940. Akcie budou splaceny peněžitým vkladem upisovatele na účet vedený u IPB, a.s., pobočka Vyškov, číslo účtu 108736175/5100. Úpis akcií peněžitými vklady lze provést v hodnotě vkladu 47.000.000,- Kč (slovy čtyřicetsedmmilionů korun českých). Práva spojená s akciemi této emise jsou stejná, jako práva spojená s akciemi, které společnost doposud vydala. 25.5.1999 - 7.6.1999
4. Akcie budou upisovány v sídle společnosti ve lhůtě 6 (slovy šest) měsíců ode dne, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního jmění. 25.5.1999 - 7.6.1999
5. Lhůta pro splacení jmenovité hodnoty akcií: Emisní hodnota nově upsaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých) za jednu akcii. Upisovatel je povinen splatit svůj vklad nejpozději do 30 (slovy třiceti) dnů ode dne upsání akcií. 25.5.1999 - 7.6.1999
Společnost předložila stanovy v novém znění ze dne 21.12.1998 dle rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady. 15.1.1999 - 3.10.2014
Společnost se řídí stanovami ze dne 10.11.1997. 26.2.1998 - 3.10.2014
Společnost vznikla rozdělením NAREX Ždánice, a.s. se sídlem ve Ždánicích, Městečko 250, IČO 00 65 82 60, zapsané pod Rg B 257 okresního soudu Brno - venkov v Brně. 1.12.1993 - 3.10.2014

Aktuální kontaktní údaje BUČOVICE TOOLS a.s.

Kapitál BUČOVICE TOOLS a.s.

zakladni jmění 35 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 17.10.2006
zakladni jmění 27 107 200 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 17.7.2006 - 17.10.2006
zakladni jmění 67 768 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.2.2000 - 17.7.2006
zakladni jmění 45 148 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.11.1994 - 8.2.2000
zakladni jmění 37 878 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.12.1993 - 16.11.1994

Akcie BUČOVICE TOOLS a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 4 735 700 Kč 1 17.10.2006
Akcie na jméno 3 157 100 Kč 1 17.10.2006
Akcie na jméno 400 Kč 45 148 17.7.2006
Akcie na jméno 4 000 Kč 2 262 17.7.2006
Akcie na jméno 1 000 Kč 45 148 8.2.2000 - 17.7.2006
Akcie na jméno 10 000 Kč 2 262 8.2.2000 - 17.7.2006
Akcie na majitele 1 000 Kč 45 148 15.1.1999 - 8.2.2000
Akcie na jméno 1 000 Kč 45 148 16.11.1994 - 15.1.1999
Akcie na jméno 37 878 000 Kč 1 1.12.1993 - 16.11.1994

Sídlo BUČOVICE TOOLS a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Nová 985 , Bučovice 685 01 3.10.2014
Adresa Nová 985 , Bučovice 685 01 1.12.1993 - 3.10.2014

Předmět podnikání BUČOVICE TOOLS a.s.

Platnost údajů od - do
obráběčství 3.10.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 3.10.2014
Kovoobrábění 1.12.1993 - 3.10.2014
Reklamní agentura 1.12.1993 - 3.10.2014
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.12.1993 - 3.10.2014

vedení firmy BUČOVICE TOOLS a.s.

Statutární orgán BUČOVICE TOOLS a.s.

Platnost údajů od - do
Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda představenstva. 3.10.2014
Způsob jednání: Navenek zastupuje představenstvo předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, každý samostatně. Podepisování se dějě tak, že k vytištěné, otištěné nebo nadepsané obchodní firmě připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, každý samostatně. 23.1.2007 - 3.10.2014
Způsob jednání: Navenek zastupuje představenstvo předseda představenstva nebo kterýkoliv z místopředsedů představenstva, každý samostatně. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo nadepsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo kterýkoliv z místopředsedů představenstva, každý samostatně. 2.12.1999 - 23.1.2007
Způsob jednání: Navenek zastupuje představenstvo předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis pouze předseda představenstva. 25.5.1999 - 2.12.1999
Způsob jednání: Navenek zastupuje představenstvo předseda nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva. 15.1.1999 - 25.5.1999
Způsob zastupování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují společně předseda a místopředseda a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem pověřen. Všichni takto činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 1.12.1993 - 15.1.1999
předseda představenstva Ing Vlastimil Polášek 2.1.2017
Vznik členství 30.11.2016
Vznik funkce 30.11.2016
Adresa: Písečná 1599 , Vracov 696 42
místopředseda představenstva Ing Radomír Kopka MBA 2.1.2017
Vznik členství 30.11.2016
Vznik funkce 30.11.2016
Adresa: Vinohrady 2537/44 , Kyjov 697 01
člen představenstva Jindřich Posolda 2.1.2017
Vznik členství 30.11.2016
Vznik funkce 30.11.2016
Adresa: Slavkovská 858 , Bučovice 685 01
člen představenstva Ing. Jan Vrbka 1.12.1993 - 23.7.1996
Adresa: Dostálových 1021 , 198 00 Praha 9 Česká republika
člen představenstva Ing. Michael Zajíček 1.12.1993 - 23.7.1996
Adresa: Pod Rozhlednou 1838 , Zlín 760 01
člen představenstva Ing. Miloslav Novotný 1.12.1993 - 23.7.1996
Adresa: Slunečná 4566 , Zlín 760 05
člen představenstva Ing. Jindřich Žižlavský 1.12.1993 - 23.7.1996
Adresa: Legionářská 176 , Bučovice 685 01
člen představenstva Jiří Kříž 1.12.1993 - 23.7.1996
Adresa: Vinohradská 640 , Bučovice 685 01
člen představenstva Ing. Milan Rybecký 23.7.1996 - 18.4.1997
Adresa: U pošty 1097/8 , Praha 180 00
předseda představenstva Ing. Vlastimil Polášek 23.7.1996 - 18.4.1997
Adresa: Sídliště Zahradní 1186/7 , Kyjov 697 01
místopředsedkyně představenstva JUDr. Jana Zemanová 23.7.1996 - 18.4.1997
Adresa: Kostelní 802 , Ždánice 696 32
člen představenstva Ing. Milan Kamera 23.7.1996 - 18.4.1997
Adresa: Kollárova 287/1 , Kyjov 697 01
člen představenstva Ing. Vladimír Kilián 23.7.1996 - 18.4.1997
Adresa: Kollárova 222/2 , Kyjov 697 01
člen představenstva Ing. Vladimír Kilián 18.4.1997 - 26.2.1998
Adresa: Kollárova 222/2 , Kyjov 697 01
člen představenstva Ing. Svatoslav Slezák 18.4.1997 - 26.2.1998
Adresa: 699 , Boršice u Buchlovic Česká republika
předseda představenstva Ing. Vlastimil Polášek 18.4.1997 - 26.2.1998
Adresa: Sídliště Zahradní 1186/7 , Kyjov 697 01
místopředsedkyně představenstva JUDr. Jana Zemanová 18.4.1997 - 15.1.1999
Adresa: Kostelní 802 , Ždánice 696 32
člen představenstva Ing. Milan Kamera 18.4.1997 - 15.1.1999
Adresa: Kollárova 287/1 , Kyjov 697 01
předseda představenstva Ing. Vlastimil Polášek 26.2.1998 - 15.1.1999
Adresa: Písečná 1599 , Vracov 696 42
člen představenstva Ing. Jan Houštěk 15.1.1999 - 13.9.1999
Adresa: Na drahách 315 , Hronov 549 31
místopředseda představenstva Karel Hůta 15.1.1999 - 13.9.1999
Adresa: Příkrá 175 , Uherské Hradiště 686 09
členka představenstva Dagmar Balšínková 13.9.1999 - 2.12.1999
Adresa: Slavkovská 791 , Bučovice 685 01
místopředseda představenstva JUDr. Josef Lipenský 2.12.1999 - 8.2.2000
Adresa: Pohraniční stráže 116 , Poběžovice 345 22
předseda představenstva Ing. Petr Štillip 15.1.1999 - 1.2.2001
Adresa: Lukavická 2019/16 , Plzeň 301 00
místopředseda představenstva Ing. Štěpán Oplt 13.9.1999 - 1.2.2001
Adresa: Heinrichova 215/30 , Brno 602 00
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Kusý 2.12.1999 - 1.2.2001
Adresa: S. K. Neumanna 1007 , Ostrov 363 01
předseda představenstva Ing. Vlastimil Polášek 1.2.2001 - 13.8.2002
Zánik funkce 1.11.2001
Adresa: Písečná 1599 , Vracov 696 42
místopředseda představenstva Ing. Radomír Kopka 1.2.2001 - 13.8.2002
Zánik funkce 1.11.2001
Adresa: Kollárova 285/9 , Kyjov 697 01
místopředseda představenstva Ing. Dagmar Balšínková 1.2.2001 - 13.8.2002
Zánik funkce 1.11.2001
Adresa: Slavkovská 791 , Bučovice 685 01
předseda představenstva Ing. Vlastimil Polášek 13.8.2002 - 23.1.2007
Vznik funkce 1.11.2001
Zánik funkce 21.11.2006
Adresa: Písečná 1599 , Vracov 696 42
místopředseda představenstva Ing. Radomír Kopka 13.8.2002 - 23.1.2007
Vznik funkce 1.11.2001
Zánik funkce 21.11.2006
Adresa: Kollárova 285/9 , Kyjov 697 01
místopředseda představenstva Ing. Vojtěch Hering 13.8.2002 - 23.1.2007
Vznik funkce 1.11.2001
Zánik funkce 21.11.2006
Adresa: Vrchlického 802/29 , Kyjov 697 01
předseda představenstva Ing. Vlastimil Polášek 23.1.2007 - 21.12.2011
Vznik členství 21.11.2006
Zánik členství 28.11.2011
Vznik funkce 21.11.2006
Zánik funkce 28.11.2011
Adresa: Písečná 1599 , Vracov 696 42
místopředseda představenstva Ing. Radomír Kopka 23.1.2007 - 21.12.2011
Vznik členství 21.11.2006
Zánik členství 28.11.2011
Vznik funkce 21.11.2006
Zánik funkce 28.11.2011
Adresa: Kollárova 285/9 , Kyjov 697 01
člen představenstva Ing. Dagmar Balšínková 23.1.2007 - 21.12.2011
Vznik členství 21.11.2006
Zánik členství 28.11.2011
Adresa: Slavkovská 791 , Bučovice 685 01
předseda představenstva Ing. Vlastimil Polášek 21.12.2011 - 2.1.2017
Vznik členství 28.11.2011
Vznik funkce 28.11.2011
Zánik funkce 28.11.2016
Adresa: Písečná 1599 , Vracov 696 42
místopředseda představenstva Ing. Radomír Kopka MBA 21.12.2011 - 2.1.2017
Vznik členství 28.11.2011
Vznik funkce 28.11.2011
Zánik funkce 28.11.2016
Adresa: Vinohrady 2537/44 , Kyjov 697 01
člen představenstva Jindřich Posolda 21.12.2011 - 2.1.2017
Vznik členství 28.11.2011
Zánik funkce 28.11.2016
Adresa: Slavkovská 858 , Bučovice 685 01

Dozorčí rada BUČOVICE TOOLS a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Mgr Eva Polášková Ph.D 2.1.2017
Vznik členství 30.11.2016
Vznik funkce 30.11.2016
Adresa: Tučkova 773/14 , Brno 602 00
člen dozorčí rady Marie Polášková 2.1.2017
Vznik členství 30.11.2016
Vznik funkce 30.11.2016
Adresa: Písečná 1599 , Vracov 696 42
místopředseda dozorčí rady Martina Kopková 23.1.2018
Vznik členství 1.1.2018
Vznik funkce 1.1.2018
Adresa: Vinohrady 2537/44 , Kyjov 697 01
člen Ing. Ivo Sedláček 1.12.1993 - 23.7.1996
Adresa: 244 , Pustiměř 683 21
člen František Borovička 1.12.1993 - 23.7.1996
Adresa: Želivecká 2810/8 , Praha 106 00
člen Ing. Antonín Hála 1.12.1993 - 18.4.1997
Adresa: 277 , Dražovice 683 01
člen Ing. Aleš Novák 23.7.1996 - 18.4.1997
Adresa: Joštova 694/5 , Brno 602 00
člen Ing. Radomír Kopka 23.7.1996 - 18.4.1997
Adresa: Kollárova 285/9 , Kyjov 697 01
člen Ing. Antonín Hála 18.4.1997 - 15.1.1999
Adresa: 277 , Dražovice 683 01
člen Ing. Radomír Kopka 18.4.1997 - 15.1.1999
Adresa: Kollárova 285/9 , Kyjov 697 01
člen Ing. Milan Rybecký 18.4.1997 - 15.1.1999
Adresa: U pošty 1097/8 , Praha 180 00
předseda Mgr. Martin Tér 15.1.1999 - 13.9.1999
Adresa: 17 , Teplice nad Metují 549 57
členka Mgr. Štěpánka Hrubá 15.1.1999 - 13.9.1999
Adresa: 29 , Police nad Metují 549 54
člen Ing. Václav Ducháč 15.1.1999 - 13.9.1999
Adresa: Na Kopci 394 , Velké Poříčí 549 32
předsedkyně Ing. Lenka Klauberová 13.9.1999 - 1.2.2001
Adresa: Lukavická 2019/16 , Plzeň 301 00
členka Barbara Kusá 13.9.1999 - 1.2.2001
Adresa: S. K. Neumanna 1007 , Ostrov 363 01
členka Stanislava Lipenská 13.9.1999 - 1.2.2001
Adresa: Pohraniční stráže 116 , Poběžovice 345 22
předseda Eva Polášková 1.2.2001 - 13.8.2002
Zánik funkce 1.11.2001
Adresa: Velkopavlovická 5 , 628 00 Brno Česká republika
člen Ivana Kopková 1.2.2001 - 13.8.2002
Zánik funkce 1.11.2001
Adresa: Kollárova 285/9 , Kyjov 697 01
člen Ing. Vojtěch Hering 1.2.2001 - 13.8.2002
Zánik funkce 1.11.2001
Adresa: Vrchlického 802/29 , Kyjov 697 01
předseda JUDr. Jana Vorlíčková 13.8.2002 - 23.7.2003
Vznik funkce 1.11.2001
Zánik funkce 17.3.2003
Adresa: Tábor 2701/59 , Brno 612 00
člen Petra Mlčochová 13.8.2002 - 23.7.2003
Vznik funkce 1.11.2001
Zánik funkce 17.3.2003
Adresa: 179 , Dobromilice 798 25
člen Ing. Leoš Holas 13.8.2002 - 23.7.2003
Vznik funkce 1.11.2001
Zánik funkce 17.3.2003
Adresa: U Cihelny 457/22 , Hradec Králové 503 11
předseda dozorčí rady Mgr. Eva Polášková 23.7.2003 - 23.1.2007
Vznik funkce 17.3.2003
Zánik funkce 21.11.2006
Adresa: Velkopavlovická 5 , 628 00 Brno Česká republika
člen dozorčí rady Ivana Kopková 23.7.2003 - 23.1.2007
Vznik funkce 17.3.2003
Zánik funkce 21.11.2006
Adresa: Kollárova 285/9 , Kyjov 697 01
člen dozorčí rady Oldřiška Heringová 23.7.2003 - 23.1.2007
Vznik funkce 17.3.2003
Zánik funkce 21.11.2006
Adresa: Vrchlického 802/29 , Kyjov 697 01
předseda dozorčí rady Mgr. Eva Polášková 23.1.2007 - 21.12.2011
Vznik členství 21.11.2006
Zánik členství 28.11.2011
Vznik funkce 4.12.2006
Zánik funkce 28.11.2011
Adresa: Velkopavlovická 5 , 628 00 Brno Česká republika
místopředseda dozorčí rady Ivana Kopková 23.1.2007 - 21.12.2011
Vznik členství 21.11.2006
Zánik členství 28.11.2011
Vznik funkce 4.12.2006
Zánik funkce 28.11.2011
Adresa: Kollárova 285/9 , Kyjov 697 01
člen dozorčí rady Lubomír Kopka 23.1.2007 - 21.12.2011
Vznik členství 21.11.2006
Zánik členství 28.11.2011
Vznik funkce 4.12.2006
Zánik funkce 28.11.2011
Adresa: Sídliště M. Švabinského 1143/5 , Kyjov 697 01
místopředseda dozorčí rady Mgr. Ivana Kopková 21.12.2011 - 3.10.2014
Vznik členství 28.11.2011
Zánik členství 31.3.2014
Vznik funkce 28.11.2011
Zánik funkce 31.3.2014
Adresa: Vinohrady 2537/44 , Kyjov 697 01
předseda dozorčí rady Mgr. Eva Polášková Ph.D. 21.12.2011 - 2.1.2017
Vznik členství 28.11.2011
Vznik funkce 28.11.2011
Zánik funkce 28.11.2016
Adresa: Tučkova 773/14 , Brno 602 00
člen dozorčí rady Yvona Gottwaldová 21.12.2011 - 2.1.2017
Vznik členství 28.11.2011
Zánik funkce 28.11.2016
Adresa: Legionářská 175 , Bučovice 685 01
místopředseda dozorčí rady Alena Kopková 3.10.2014 - 2.1.2017
Vznik členství 31.3.2014
Vznik funkce 31.3.2014
Zánik funkce 28.11.2016
Adresa: Vinohrady 2537/44 , Kyjov 697 01
místopředseda dozorčí rady Bc Alena Kopková 2.1.2017 - 23.1.2018
Vznik členství 30.11.2016
Zánik členství 10.12.2017
Vznik funkce 30.11.2016
Zánik funkce 10.12.2017
Adresa: Vinohrady 2537/44 , Kyjov 697 01

Sbírka Listin BUČOVICE TOOLS a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1186/SL 54 účetní závěrka [2014] příloha Krajský soud v Brně 16.2.2015 19.5.2015 20.5.2015 10
B 1186/SL 53 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 16.3.2015 19.5.2015 20.5.2015 14
B 1186/SL 52 ostatní návrh na rozdělení zisku za rok 2014 Krajský soud v Brně 16.3.2015 19.5.2015 20.5.2015 1
B 1186/SL 51 účetní závěrka [2014] rozvaha + výkaz + přehled o peněžních tocích + přehled o změnách VK Krajský soud v Brně 16.3.2015 19.5.2015 20.5.2015 10
B 1186/SL 50 notářský zápis rozhod. VH, stanovy, NZ 146/2014 Krajský soud v Brně 19.8.2014 1.10.2014 14.11.2014 11
B 1186/SL 49 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 13.2.2014 15.4.2014 16.4.2014 30
B 1186/SL 48 účetní závěrka příloha 2012 Krajský soud v Brně 4.4.2013 30.4.2013 3.5.2013 10
B 1186/SL 47 účetní závěrka výkaz 2012 Krajský soud v Brně 4.4.2013 30.4.2013 3.5.2013 2
B 1186/SL 46 účetní závěrka rozvaha 2012 Krajský soud v Brně 4.4.2013 30.4.2013 3.5.2013 4
B 1186/SL 45 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 17.4.2012 12.6.2012 14.6.2012 16
B 1186/SL 44 účetní závěrka rozvaha 2011 Krajský soud v Brně 17.4.2012 12.6.2012 14.6.2012 4
B 1186/SL 43 účetní závěrka výkaz 2011 Krajský soud v Brně 17.4.2012 12.6.2012 14.6.2012 2
B 1186/SL 42 účetní závěrka příloha 2011 Krajský soud v Brně 17.4.2012 12.6.2012 14.6.2012 12
B 1186/SL 41 ostatní - zápis z jednání představ. Krajský soud v Brně 28.11.2011 12.1.2012 1
B 1186/SL 40 ostatní - zápis z jednání VH Krajský soud v Brně 28.11.2011 12.1.2012 6
B 1186/SL 39 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 10.5.2011 24.5.2011 34
B 1186/SL 38 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 8.4.2010 10.5.2010 38
B 1186/SL 37 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 11.2.2009 14.4.2009 41
B 1186/SL 36 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 7.2.2008 11.3.2008 39
B 1186/SL 35 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 10.4.2007 4.7.2007 30
B 1186/SL 34 ostatní -zápis z jed. DR Krajský soud v Brně 18.1.2007 24.1.2007 2
B 1186/SL 33 ostatní -souhl. se zápisem do OR Krajský soud v Brně 21.11.2006 24.1.2007 9
B 1186/SL 32 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 7.12.2006 24.1.2007 12
B 1186/SL 31 ostatní -zápis z jed. DR Krajský soud v Brně 4.12.2006 24.1.2007 1
B 1186/SL 30 ostatní -zápis z jed. pžedst. Krajský soud v Brně 21.11.2006 24.1.2007 1
B 1186/SL 29 stanovy společnosti -úplné znění Krajský soud v Brně 21.11.2006 24.1.2007 18
B 1186/SL 28 notářský zápis -NZ 194/2006 Krajský soud v Brně 21.11.2006 24.1.2007 12
B 1186/SL 27 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 148/06 Krajský soud v Brně 31.8.2006 26.9.2006 45
B 1186/SL 26 notářský zápis NZ 100/2006 rozh. mim. VH Krajský soud v Brně 7.6.2006 2.8.2006 43
B 1186/SL 25 výroční zpráva -2005 Krajský soud v Brně 24.2.2006 31.3.2006 55
B 1186/SL 24 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Brně 7.4.2005 13.7.2005 54
B 1186/SL 23 ostatní -zápis z jed. řádné VH Krajský soud v Brně 22.6.2004 14.9.2004 7
B 1186/SL 22 výroční zpráva -2003 Krajský soud v Brně 25.5.2004 14.9.2004 49
B 1186/SL 21 výroční zpráva -2002 Krajský soud v Brně 17.6.2003 14.9.2004 68
B 1186/SL 20 výroční zpráva -2001 Krajský soud v Brně 19.9.2002 14.9.2004 126
B 1186/SL 19 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 24.2.2003 7.8.2003 4
B 1186/SL 18 ostatní - zápis dozor.rady Krajský soud v Brně 25.3.2003 7.8.2003 1
B 1186/SL 17 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 17.3.2003 7.8.2003 4
B 1186/SL 16 notářský zápis - VH,změna stanov Krajský soud v Brně 17.3.2003 7.8.2003 28
B 1186/SL 15 notářský zápis - rozhodn.VH Krajský soud v Brně 1.11.2001 26.8.2002 7
B 1186/SL 14 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 21.12.2000 6.3.2001 2
B 1186/SL 13 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 10.12.1999 11.2.2000 18
B 1186/SL 12 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 19.10.1999 17.12.1999 20
B 1186/SL 11 ostatní - zápis z představen. Krajský soud v Brně 19.10.1999 17.12.1999 2
B 1186/SL 10 notářský zápis Krajský soud v Brně 7.6.1999 7.10.1999 2
B 1186/SL 9 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 31.5.1999 14.6.1999 7
B 1186/SL 8 notářský zápis - dod.č.1 Krajský soud v Brně 24.5.1999 26.5.1999 2
B 1186/SL 7 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 24.5.1999 26.5.1999 7
B 1186/SL 6 notářský zápis Krajský soud v Brně 20.5.1999 26.5.1999 2
B 1186/SL 5 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 29.4.1999 26.5.1999 8
B 1186/SL 4 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 21.12.1998 10.2.1999 8
B 1186/SL 3 ostatní - zápis z 1. jedn.představ. Krajský soud v Brně 21.12.1998 10.2.1999 2
B 1186/SL 2 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 10.11.1997 4.2.1998 35
B 1186/SL 1 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Brně 31.12.1996 4.2.1998 18

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje BUČOVICE TOOLS a.s

IČO (identifikační číslo) 49966561
Jméno BUČOVICE TOOLS a.s
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Bučovice
Vznik první živnosti: 1.12.1993
Celkový počet živností: 4
Aktivních živností: 2

Sídlo BUČOVICE TOOLS a.s

Živnosti a provozovny BUČOVICE TOOLS a.s

Živnost č. 1 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.12.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Nová 985, Bučovice 685 01
Identifikační číslo provozovny 1003752152
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.12.1993

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.12.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Nová 985, Bučovice 685 01
Identifikační číslo provozovny 1003752152
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 25.6.2010

Živnost č. 3 Reklamní a propagační činnost.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.12.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej a to v rozsahu nevyžadujícím zvláštní oprávnění.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.12.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán BUČOVICE TOOLS a.s

Člen statutárního orgánu Ing. Vlastimil Polášek
Člen statutárního orgánu Ing. Radomír Kopka MBA
Člen statutárního orgánu Jindřich Posolda

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje BUČOVICE TOOLS a.s.

IČO: 49966561
Firma: BUČOVICE TOOLS a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Vyškov
Základní územní jednotka: Bučovice
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.12.1993

Sídlo BUČOVICE TOOLS a.s.

Sídlo: Nová 985, Bučovice 685 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Obrábění
Výroba nástrojů a nářadí
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Reklamní činnosti
tracking image