Firma BSAuto Brno, a.s. IČO 25323792


BSAuto Brno, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

BSAuto Brno, a.s. (25323792) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Veslařská 3098/2, Brno 637 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 1. 1997 a je stále aktivní. BSAuto Brno, a.s. má více provozoven a tři živnosti.

Jako zdroj dat o BSAuto Brno, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o BSAuto Brno, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o BSAuto Brno, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro BSAuto Brno, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje BSAuto Brno, a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 2206
IČO (identifikační číslo osoby) 25323792
Jméno BSAuto Brno, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 17.1.1997
Jediný akcionář rozhodl dne 17.01.2019 o snížení základního kapitálu společnosti takto: a) Důvody a účel snížení základního kapitálu: důvodem a účelem snížení základního kapitálu je dekapitalizace společnosti, tedy snížení kapitálové vybavenosti společnosti a požadavek akcionářů na výplatu peněžních prostředků. Snížením základního kapitálu n ebude zhoršena dobytnost pohledávek věřitelů. b) Rozsah snížení základního kapitálu: základní kapitál se snižuje z dosavadní výše 80.000.000,- Kč (osmdesát milionů korun českých), o částku 20.000.000,- Kč (dvacet milionů korun českých), na novou výši 60.000.000,- Kč (šedesát milionů korun českých). Z ákladní kapitál bude snížen o pevnou částku. c) Způsob provedení snížení základního kapitálu: snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech dosavadních akcií společnosti, a to z dosavadní výše 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), o částku 25.000,- Kč ( dvacet pět tisíc korun českých), na novou výši každé jedné akcie 75.000,- Kč (sedmdesát pět tisíc korun českých). d) Způsob naložení s částkou odpovídající snížení: Částka odpovídající rozsahu snížení základního kapitálu v celkové výši 20.000.000,- Kč (dvacet milionů korun českých) bude v celém rozsahu 20.000.000,- Kč (dvacet milionů korun českých) vyplacena akcionář ům tak, že na každou jednu akcii bude vyplacena částka ve výši 25.000,- Kč (dvacet pět tisíc korun českých). Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede tak, že představenstvo společnosti dá pokyn osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů podle zvláštního předpisu, k provedení snížení jmenovité hodnoty akcii. 18.1.2019 - 31.5.2019
Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu o částku 77.000.000,- Kč (slovy sedmdesát sedm milionů korun českých) upsáním 770 kusů nových kmenových neregistrovaných akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad navrženou výši zvýšení se nepřipouští. Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, činí tedy 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za jednu akcii. Celý emisní kurs bude splacen výhradně započtením pohledávky a všechny výše uvedené nově vydané akcie upíše věřitel pan Ing. Karel Sedláček, r.č. 610307/0985 bytem Brno, Svážná 4. Představenstvo uzavře s věřitelem smlouvu o započtení ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm. j) a § 204 odst. 5 obchodního zákoníku nejpozději do 30-ti dnů od zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, návrh smlouvy představenstvo doručí určenému zájemci nejpozději do dvou týdnů od zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Valná hromada schvaluje, aby celý emisní kurs byl splacen výhradně započtením pohledávky, a to pohledávky vzniklé na základě Smlouvy o avalovém úvěru reg. č. 60098514 ze dne 18.2.1998, uzavřených původně mezi Agrobanka Praha, a.s. (GE Capital Banka, a.s., IČ 25672720, se sídlem Praha 1, Hybernská 18) jako věřitelem a BS auto Brno, a.s., IČ 25323792, se sídlem Brno, Veslařská 2, jako dlužníkem, v platném znění, tedy všechny výše uvedené nově vydané akcie upíše věřitel pan Ing. Karel Sedláček, r.č. 610307/0985, bytem Brno, Svážná 4, na kterého byla pohledávka postoupena. Důvodem pro zápočet je částečné oddlužení společnosti za účelem posílení její finanční situace, neboť společnost nedisponuje prostředky k úhradě pohledávky. 18.12.2002 - 27.2.2003
Zvýšení základního jmění: Jediný akcionář v postavení valné hromady společnosti rozhodl o zvýšení základního jmění. Základní jmění společnosti BS auto Brno, a.s. se zvyšuje o částku 200.000,- Kč (slovy: dvěstětisíc korun českých), a to upisováním nových akcií. Upisování akcií nad uvedenou částku se nepřipouští. Upisuje se celkem 2 kusy listinných kmenových akcií na majitele, ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, emisní kurs jedné akcie se rovná její nominální hodnotě. Akcie budou upsány a splaceny v plném rozsahu a výši nepeněžitým vkladem společnosti BS Leasing, s.r.o. se sídlem Brno, Veslařská 2, IČO 46962620, a to nepeněžitým vkladem spočívajícím 22.9.2000 - 22.11.2000
a) v pozemcích zapsaných na LV č. 277 pro obec Brno, k.ú. Přízřenice, t.j. pozemek p.č. 786 zastavěná plocha o výměře 14 m2, pozemek p.č. 789/2 zastavěná plocha o výměře 18 m2, pozemek p.č. 790 zastavěná plocha o výměře 65 m2 a dále pozemky p.č. 785 zahrada o výměře 752 m2, p.č. 787 zahrada o výměře 591 m2, p.č. 788 zastavěná plocha o výměře 34 m2 a p.č. 789/1 zahrada o výměře 1756 m2. 22.9.2000 - 22.11.2000
b) v nemovitostech zapsaných na LV č. 3975 pro obec Brno, k.ú. Žabovřesky, t.j. občanská vybavenost č.p. 3098 postavená na pozemku p.č. 5144/2 zastavěná plocha a pozemek p.č. 5144/2 zastavěná plocha o výměře 1656 m2 a dále pozemky p.č. 5139/2 ostatní plocha jiná plocha o výměře 150 m2, p.č. 5140/2 ostatní plocha jiná plocha o výměře 243 m2, p.č. 5140/4 orná půda o výměře 117 m2, p.č. 5141/2 ostatní plocha staveniště o výměře 116 m2, p.č. 5141/4 ostatní plocha staveniště o výměře 82 m2, p.č. 5142 ostatní plocha jiná plocha o výměře 257 m2, p.č.5144/1 ostatní plocha jiná plocha o výměře 549 m2, p.č. 5145/2 ostatní plocha jiná plocha o výměře 657 m2, p.č. 5146/1 ostatní plocha staveniště o výměře 108 m2, p.č. 5146/2 zahrada o výměře 1629 m2, p.č. 5147 zastavěná plocha bez domu o výměře 384 m2, p.č. 5148/2 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 439 m2, p.č. 5150 o celkové výměře 199 m2, z toho díl 1 zahrada o výměře 191 m2 a díl 2 ostatní plocha jiná plocha o výměře 8 m2, p.č. 5151/1 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 12 m2 a p.č. 5152/1 orná půda o výměře 748 m2 a v pozemcích zapsaných na LV č. 911 pro městskou část Brno-Komín, k.ú. Komín, t.j. pozemky p.č. 1528 orná půda o výměře 179 m2, p.č. 1532/1 orná půda o výměře 178 m2, p.č. 1533/1 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 86 m2, p.č. 1539/1 zahrada o výměře 56 m2, p.č. 1540/2 orná půda o výměře 21 m2, p.č. 1542/1 orná půda o výměře 590 m2, p.č. 1542/4 orná půda o výměře 251 m2, p.č. 1542/5 orná půda o výměře 444 m2, p.č. 1542/6 orná půda o výměře 494 m2, p.č. 1542/7 orná půda o výměře 545 m2 a p.č. 1542/9 orná půda o výměře 442 m2. 22.9.2000 - 22.11.2000
Hodnota výše popsaných nepeněžitých vkladů byla stanovena na základě dvou znaleckých posudků znalců: Ing. Františka Kocourka, č. 3537 - 367/2000 ze dne 28.8.2000, který určil tržní cenu výše uvedených nemovitostí na částku 1.211.000,-Kč Ing. Rostislava Drnovského č. 1888 - 108/2000 ze dne 28.8.2000,který určil tržní cenu výše uvedených nemovitostí na částku 200.000,-Kč. 22.9.2000 - 22.11.2000
Přednostní právo stávajících akcionářů se vzhledem k úpisu nových akcií výlučně nepeněžitým vkladem neuplatní (§ 204a odst. 1 obchod.zák.). Upisovatel je povinen upsat a splatit nepeněžitý vklad v sídle společnosti Brno, Veslařská 2, a to ve lhůtě 30 dnů od doručení rozhodnutí rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Nesplní-li upisovatel tuto povinnost, považuje se upsání za neúčinné. Usnesení zveřejní představenstvo v Obchodním věstníku bez zbytečného odkladu po jeho zápisu do obchodního rejstříku. Upisování akcií nemůže začít dřív, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku. K upsání akcie dochází zápisem do listiny upisovatelů. Nepeněžitý vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Je-li nepeněžitým vkladem nemovitost, musí vkladatel předat společnosti písemné prohlášení podle § 60 odst.1 obch.zák. před zápisem zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitostí je vklad splacen. 22.9.2000 - 22.11.2000
Jediný akcionář: BS spol. s r.o., Brno, Veslařská 2, IČO 46 96 26 20. 17.1.1997 - 22.9.2000
Základní jmění: 2 800 000,-Kč, splaceno. 17.1.1997 - 14.10.2002

Aktuální kontaktní údaje BSAuto Brno, a.s.

Kapitál BSAuto Brno, a.s.

zakladni jmění 60 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.5.2019
zakladni jmění 80 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.2.2003 - 31.5.2019
zakladni jmění 3 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.11.2000 - 27.2.2003
zakladni jmění 2 800 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.1.1997 - 22.11.2000

Akcie BSAuto Brno, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 75 000 Kč 800 31.5.2019
Akcie na jméno 100 000 Kč 800 12.10.2016 - 31.5.2019
Akcie na jméno 100 000 Kč 800 24.3.2015 - 12.10.2016
Akcie na majitele 100 000 Kč 800 27.2.2003 - 24.3.2015
Akcie na majitele 100 000 Kč 30 22.11.2000 - 27.2.2003
Akcie na majitele 100 000 Kč 28 22.9.2000 - 22.11.2000
Akcie na jméno 100 000 Kč 28 17.1.1997 - 22.9.2000

Sídlo BSAuto Brno, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Veslařská 3098/2 , Brno 637 00 12.10.2016
Adresa Veslařská 3098/2 , Brno 637 00 17.1.1997 - 12.10.2016

Předmět podnikání BSAuto Brno, a.s.

Platnost údajů od - do
opravy silničních vozidel 9.7.2013
klempířství a oprava karoserií 9.7.2013
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 9.7.2013
poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru 9.7.2013
opravy motorových vozidel 22.9.2000 - 9.7.2013
opravy karoserií 22.9.2000 - 9.7.2013
obchodní živnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 17.1.1997 - 9.7.2013
poskytování leasingu 17.1.1997 - 9.7.2013
zprostředkovatelská činnost 17.1.1997 - 9.7.2013

vedení firmy BSAuto Brno, a.s.

Statutární orgán BSAuto Brno, a.s.

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám předseda představenstva. Za společnost podepisuje předseda představenstva, a to tak, že k názvu společnosti připojí svůj podpis. 17.1.1997
předseda představenstva Ing. Karel Sedláček 18.1.2019
Vznik členství 17.1.2019
Vznik funkce 17.1.2019
Adresa: Výholec 1131/21 , Brno 624 00
člen představenstva Ing. Stanislav Dvořák 18.1.2019
Vznik členství 17.1.2019
Adresa: Vodova 1255/5 , Brno 612 00
člen představenstva Tomáš Dufek 18.1.2019
Vznik členství 17.1.2019
Adresa: Čelakovského 509 , Slavkov u Brna 684 01
člen představenstva Ilona Pospíšilová 17.1.1997 - 1.6.2001
Zánik funkce 19.1.1999
Adresa: Horácké náměstí 1466/4 , Brno 621 00
člen představenstva Ing. Zdeněk Šťastný 17.1.1997 - 15.9.2005
Vznik funkce 17.1.1997
Zánik funkce 15.7.2005
Adresa: Valouškova 582/10 , Brno 635 00
předseda představenstva Ing. Karel Sedláček 17.1.1997 - 9.7.2013
Zánik členství 12.6.2013
Vznik funkce 17.1.1997
Zánik funkce 12.6.2013
Adresa: Svážná 381/4 , Brno 634 00
člen představenstva Ing. Stanislav Dvořák 1.6.2001 - 9.7.2013
Zánik členství 12.6.2013
Vznik funkce 16.2.2001
Zánik funkce 12.6.2013
Adresa: Sosnová 667/6 , Brno 637 00
člen představenstva Vladimír Opluštil 15.9.2005 - 9.7.2013
Zánik členství 12.6.2013
Vznik funkce 15.7.2005
Zánik funkce 12.6.2013
Adresa: Cihlářská 628/7 , Brno 602 00
předseda představenstva Karel Sedláček 9.7.2013 - 12.10.2016
Vznik členství 12.6.2013
Vznik funkce 12.6.2013
Adresa: Výholec 1131/21 , Brno 624 00
člen představenstva Stanislav Dvořák 9.7.2013 - 12.10.2016
Vznik členství 12.6.2013
Adresa: Tyršova 854 , Nové Město na Moravě 592 31
člen představenstva Vladimír Opluštil 9.7.2013 - 12.10.2016
Vznik členství 12.6.2013
Adresa: Klobásova 37/34 , Brno 625 00
člen představenstva Stanislav Dvořák 12.10.2016 - 11.11.2016
Vznik členství 12.6.2013
Adresa: Tyršova 854 , Nové Město na Moravě 592 31
člen představenstva Vladimír Opluštil 12.10.2016 - 17.11.2017
Vznik členství 12.6.2013
Adresa: Klobásova 37/34 , Brno 625 00
předseda představenstva Karel Sedláček 12.10.2016 - 18.1.2019
Vznik členství 12.6.2013
Zánik členství 17.1.2019
Vznik funkce 12.6.2013
Zánik funkce 17.1.2019
Adresa: Výholec 1131/21 , Brno 624 00
člen představenstva Stanislav Dvořák 11.11.2016 - 18.1.2019
Vznik členství 12.6.2013
Zánik členství 17.1.2019
Adresa: Vodova 1255/5 , Brno 612 00
člen představenstva Vladimír Opluštil 17.11.2017 - 18.1.2019
Vznik členství 12.6.2013
Zánik členství 17.1.2019
Adresa: Vinohrady 241 , Kobeřice u Brna 684 01

Dozorčí rada BSAuto Brno, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Barbora Sedláčková 18.1.2019
Vznik členství 17.1.2019
Adresa: Výholec 1131/21 , Brno 624 00
člen dozorčí rady Lubomír Hanslík 18.1.2019
Vznik členství 17.1.2019
Adresa: Kouty 253/42 , Brno 621 00
člen dozorčí rady Jindřich Michalica 18.1.2019
Vznik členství 17.1.2019
Adresa: Píškova 586/6 , Brno 635 00
člen Ing. František Dolíhal 17.1.1997 - 15.9.2005
Vznik funkce 17.1.1997
Zánik funkce 15.7.2005
Adresa: Dubová 639/9 , Brno 637 00
člen Ing. Karel Bek 17.1.1997 - 9.7.2013
Zánik členství 12.6.2013
Vznik funkce 17.1.1997
Zánik funkce 12.6.2013
Adresa: Masarykova 51 , 667 01 Židlochovice Česká republika
člen Ing. Lubomír Hanslík 17.1.1997 - 9.7.2013
Zánik členství 12.6.2013
Vznik funkce 17.1.1997
Zánik funkce 12.6.2013
Adresa: Kouty 253/42 , Brno 621 00
člen dozorčí rady Jindřich Michalica 15.9.2005 - 9.7.2013
Zánik členství 12.6.2013
Vznik funkce 15.7.2005
Zánik funkce 12.6.2013
Adresa: Píškova 586/6 , Brno 635 00
člen dozorčí rady Lubomír Hanslík 9.7.2013 - 12.10.2016
Vznik členství 12.6.2013
Adresa: Kouty 253/42 , Brno 621 00
člen dozorčí rady Jindřich Michalica 9.7.2013 - 12.10.2016
Vznik členství 12.6.2013
Adresa: Píškova 586/6 , Brno 635 00
člen dozorčí rady Barbora Sedláčková 9.7.2013 - 18.1.2019
Vznik členství 12.6.2013
Zánik členství 17.1.2019
Adresa: Výholec 1131/21 , Brno 624 00
člen dozorčí rady Lubomír Hanslík 12.10.2016 - 18.1.2019
Vznik členství 12.6.2013
Zánik členství 17.1.2019
Adresa: Kouty 253/42 , Brno 621 00
člen dozorčí rady Jindřich Michalica 12.10.2016 - 18.1.2019
Vznik členství 12.6.2013
Zánik členství 17.1.2019
Adresa: Píškova 586/6 , Brno 635 00

Sbírka Listin BSAuto Brno, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2206/SL 35 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Brně 20.6.2014 12.6.2015 17.6.2015 13
B 2206/SL 34 notářský zápis [NZ 350/2015] rozhodnutí jediného akcionáře, stanovy Krajský soud v Brně 19.3.2015 23.3.2015 26.3.2015 16
B 2206/SL 33 výroční zpráva [2009] Krajský soud v Brně 19.7.2010 22.8.2013 28.8.2013 50
B 2206/SL 29 výroční zpráva [2011] Krajský soud v Brně 2.7.2012 17.7.2013 26.7.2013 22
B 2206/SL 28 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 12.6.2013 18.6.2013 18.7.2013 11
B 2206/SL 27 notářský zápis rozhod. jed. akcionáře, NZ 625/2013 Krajský soud v Brně 12.6.2013 18.6.2013 18.7.2013 4
B 2206/SL 26 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Brně 30.6.2008 30.10.2008 5
B 2206/SL 25 účetní závěrka 2007 Krajský soud v Brně 27.6.2008 30.10.2008 15
B 2206/SL 24 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 18.7.2008 30.10.2008 8
B 2206/SL 23 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 31.8.2007 12.11.2007 28
B 2206/SL 22 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 3.10.2006 24.10.2006 30
B 2206/SL 21 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 25.10.2003 9.10.2006 24
B 2206/SL 20 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Brně 25.5.2002 9.10.2006 26
B 2206/SL 19 výroční zpráva 2000 Krajský soud v Brně 30.6.2001 9.10.2006 26
B 2206/SL 18 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Brně 30.6.2000 9.10.2006 15
B 2206/SL 17 účetní závěrka 1998 Krajský soud v Brně 25.9.1999 9.10.2006 12
B 2206/SL 16 účetní závěrka 1997 Krajský soud v Brně 30.6.1998 9.10.2006 11
B 2206/SL 15 účetní závěrka 2005 Krajský soud v Brně 29.9.2006 6.10.2006 22
B 2206/SL 14 výroční zpráva -2004 Krajský soud v Brně 23.6.2005 3.11.2005 26
B 2206/SL 13 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 15.7.2005 20.9.2005 10
B 2206/SL 9 ostatní - smlouvsa o úpisu akcií Krajský soud v Brně 27.1.2003 14.5.2003 4
B 2206/SL 8 ostatní - dohoda o započtení Krajský soud v Brně 27.1.2003 14.5.2003 3
B 2206/SL 7 notářský zápis - VH,stanovy Krajský soud v Brně 25.9.2002 21.10.2002 16
B 2206/SL 6 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 5.9.2000 1.12.2000 10
B 2206/SL 5 posudek znalce č.3537-367/2000 Krajský soud v Brně 28.8.2000 9.10.2000 39
B 2206/SL 4 posudek znalce č.1888-108/2000 Krajský soud v Brně 28.8.2000 9.10.2000 35
B 2206/SL 3 notářský zápis - - rozhodnutí Krajský soud v Brně 5.9.2000 9.10.2000 4
B 2206/SL 2 notářský zápis - rozhodnutí Krajský soud v Brně 19.1.1999 9.10.2000 4

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje BSAuto Brno, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25323792
Jméno BSAuto Brno, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 17.1.1997
Celkový počet živností: 7
Aktivních živností: 3

Sídlo BSAuto Brno, a.s.

Živnosti a provozovny BSAuto Brno, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.1.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Uhříněveská 734, Průhonice 252 43
Identifikační číslo provozovny 1010188330
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.12.2014
Provozovna č. 2
Provozovna Veslařská 3098/2, Brno 637 00
Identifikační číslo provozovny 1001342071
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 17.1.1997
Provozovna č. 3
Provozovna Za opravnou 186/1, Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny 1001342097
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.1.2008

Živnost č. 2 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.4.1999
Provozovna č. 1
Provozovna Uhříněveská 734, Průhonice 252 43
Identifikační číslo provozovny 1010188330
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2014
Provozovna č. 2
Provozovna Za opravnou 186/1, Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny 1001342097
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2008
Provozovna č. 3
Provozovna Veslařská 3098/2, Brno 637 00
Identifikační číslo provozovny 1001342071
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.4.1999

Živnost č. 3 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.4.1999
Provozovna č. 1
Provozovna Za opravnou 186/1, Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny 1001342097
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2008
Provozovna č. 2
Provozovna Veslařská 3098/2, Brno 637 00
Identifikační číslo provozovny 1001342071
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.4.1999

Živnost č. 4 Poskytování leasingu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.1.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.1.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.1.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Zprostředkování spotřebitelského úvěru

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.6.2013
Zánik oprávnění 5.3.2017
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán BSAuto Brno, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Karel Sedláček
Člen statutárního orgánu Ing. Stanislav Dvořák
Člen statutárního orgánu Tomáš Dufek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje BSAuto Brno, a.s.

IČO: 25323792
Firma: BSAuto Brno, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-Žabovřesky
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 17.1.1997

Sídlo BSAuto Brno, a.s.

Sídlo: Veslařská 3098/2, Brno 637 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Obchod s automobily a jinými lehkými motorovými vozidly
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní poskytování úvěrů j. n.
Univerzální administrativní činnosti
tracking image