Firma BRET CZ a.s. IČO 25128779


BRET CZ a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

BRET CZ a.s. (25128779) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 56, Žacléř 541 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 5. 1997 a je stále aktivní. BRET CZ a.s. má celkem čtyři provozovny a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o BRET CZ a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o BRET CZ a.s. na Justice.cz
Detailní informace o BRET CZ a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro BRET CZ a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje BRET CZ a.s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 3456
IČO (identifikační číslo osoby) 25128779
Jméno BRET CZ a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 15.5.1997
Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti peněžitým vkladem o částku 2.050.000,-Kč (tj. slovy: dva miliony padesát tisíc korun českých), z dosavadní výše základního kapitálu 4,100.000,-Kč (tj. čtyři miliony jedno sto tisíc korun če ských) na celkovou částku 6,150.000,-Kč (tj. slovy: šest milionů jedno sto padesát tisíc korun českých), a to úpisem všech nových akcií emitovaných ke zvýšení základního kapitálu předem určeným zájemcem. Upisování akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nové akcie budou emitovány jako kmenové akcie, znějící na jméno, v listinné podobě, v počtu 2050 ks (tj. slovy: dva tisíce padesát kusů) akcií, ve jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-Kč a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Stávající akcie, jeji ch druh, forma, podoba a počet, zůstávají nezměněny. Navrhovaná výše emisního kursu činí 10.731,70 Kč (tj. deset tisíc sedm set třicet jedna korun českých a sedmdesát haléřů) za akcii. Emisní kurs na každou upisovanou akcii činí tedy 10.731,70 Kč a bude s placen peněžitým vkladem. Důvodem zvýšení základního kapitálu je částečné oddlužení Společnosti, posílení stability a situace Společnosti a vstup strategického partnera do Společnosti. Valná hromada Společnosti dále bere na vědomí prohlášení stávajících akcionářů o vzdání se přednostního práva na upisování nových akcií v souladu s ustanovením §204a odst. (7) a §220b odst. (5) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdější ch právních předpisů. Nové akcie na zvýšení základního kapitálu Společnosti, jejichž celková jmenovitá hodnota odpovídá částce zvýšení základního kapitálu, bude upsána bez využití přednostního práva a budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je pan Vladislav Veselý, nar . 12.7.1951, s bydlištěm Zeleneč, Štefánikova 507, okres Praha ? východ. Tento předem určený zájemce upíše akcie ve Smlouvě o upsání akcií, která bude mít náležitosti alespoň dle ustanovení §205 odst. (3) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve zně ní pozdějších právních předpisů, a kterou uzavře se Společností. Předem určený zájemce, a to pan Vladislav Veselý, nar. 12.7.1951, s bydlištěm Zeleneč, Štefánikova 507, okres Praha ? východ, je oprávněn upsat akcie v sídle Společnosti ve lhůtě do 6ti (tj. slovy: šesti) měsíců od zápisu rozhodnutí řádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie lze však upsat i tehdy, pokud Smlouva o úpisu akcií bude sjednána s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku, a pokud bude podán návrh na zápis do obchodního rejstříku. Předem určený zájemce bude seznámen s počátkem běhu lhůty k úpisu akcií na základě informace představenstva o podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku a o dni zápisu záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku . Předem určený zájemce bude povinen oznámit Společnosti svůj úmysl upsat akcie nejméně dva pracovní dny předem. Emisní kurs upsaných akcií splatí upisovatel ? předem určený zájemce takto: a) Část emisního kursu nově emitovaných akcií v částce 5.000.000,-Kč bude zaplacena započtením peněžité pohledávky předem určeného zájemce, kterou má za Společností z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 19.12.2007 ve výši 5.000.000,-Kč, proti pohledávce Společ nosti na splacení části emisního kursu akcií nově emitovaných na zvýšení základního kapitálu Společnosti. Z tohoto důvodu valná hromada vyslovuje souhlas se započtením peněžité pohledávky věřitele jako předem určeného zájemce podle §203 odst. (2) písm. d) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení části emisního kursu nově emitovaných akcií do výše pohledávky předem určeného zájemce za Společností z titulu půjčky do částky 5.000.000,-Kč. Jedná se o tuto pohledávku: ? Pohledávka věřitele (předem určeného zájemce) z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 19.12.2007 ve výši 5.000.000,-Kč. Valná hromada stanoví tato pravidla postupu pro uzavření Smlouvy o započtení: Návrh Smlouvy o započtení připravený Společností bude za účelem seznámení se s jeho obsahem k dispozici věřiteli (shora uvedenému předem určenému zájemci) v sídle Společnosti po dobu lhůty stanovené pro upsání akcií. K uzavření Smlouvy o započtení se stanoví lhůta do 60. (tj. slovy: šedesáti) dnů ode dne upsání akcií upisovatelem ? předem určeným zájemcem v sídle Společnosti. Dnem uzavření Smlouvy o započtení mezi Společností a upisovatelem ? předem určeným zájemcem zaniknou vzájemné pohledávky, které jsou předmětem započtení, ve výši, v jaké se vzájemně kryjí, tj. do výše 5.000.000,-Kč. b) Zbývající část emisního kursu upsaných akcií nově emitovaných na zvýšení základního kapitálu splatí upisovatel - předem určený zájemce do 60 (tj. šedesáti) dnů ode dne úpisu akcií na zvláštní účet Společnosti číslo 35-1304578359/0800. 23.7.2008 - 3.9.2008
Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitým vkladem o částku 100.000,- Kč (tj. slovy: jedno sto tisíc korun českých), z dosavadní výše základního kapitálu 4,000.000,- Kč (tj. slovy: čtyři miliony korun českých) na celkovou částku 4,100.000,- Kč (tj. slovy: čtyři miliony jedno sto tisíc korun českých), a to úpisem všech nových akcií emitovaných ke zvýšení základního kapitálu předem určeným zájemcem. Upisování akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nové akcie budou emitovány jako kmenové akcie, znějící na jméno, v listinné podobě, v počtu 100 (tj. slovy: jedno sto) kusů akcií, ve jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč a nebudou s nimi spojena řádná zvláštní práva. Stávající akcie, je jich druh, forma, podoba a počet, zůstávají nezměněny. Emisní kurz všech nových akcií je 1.000,- Kč (tj. jeden tisíc korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu je částečné oddlužení společnosti a vstup strategického partnera do společnosti. Předem určený zájemce, a to obchodní společnost ASTER s.r.o., se sídlem Jičín, Denisova 504, PSČ 506 01, identifikační číslo 150 55 353, je oprávněn upsat akcie v sídle společnosti ve lhůtě 35 (tj. slovy: třiceti pěti) dní od zápisu rozhodnutí valné hroma dy o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie lze však upsat i tehdy, pokud Smlouva o úpisu akcií bude sjednána s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku, a p okud bude podán návrh na zápis do obchodního rejstříku. Předem určený zájemce bude seznámen s počátkem běhu lhůty k úpisu akcií na základě informace představenstva o podání návrhu na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku a o dni zápisu záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Valná hromada vyslovuje souhlas se započtením části peněžité pohledávky věřitele jako předem určeného zájemce podle § 203 odst. (2) písm. d) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, vůči společnosti proti pohledávce společ nosti na splacení emisního kursu nově emitovaných akcií, a to do výše, do které se vzájemně kryjí, tedy: Pohledávky z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 1. května 2004 ve výši 2,100.000,- Kč, a to do výše 100.000,- Kč. Valná hromada stanoví tato pravidla postupu pro uzavření Smlouvy o započtení: Návrh Smlouvy o započtení připravený společností bude za účelem seznámení se s jeho obsahem k dispozici věřiteli (shora uvedenému předem určenému zájemci) v sídle společnosti po dobu lhůty stanovené pro upsání akcií. K uzavření Smlouvy o započtení se stanoví délka do 15. (tj. slovy: patnáctého) dne ode dne upsání akcií upisovatelem v sídle společnosti. Vklad na zvýšení základního kapitálu bude upisovatelem splacen dnem uzavření Smlouvy o započtení mezi společností a upisovatelem a tímto dnem zaniknou i vzájemné pohledávky, které jsou předmětem započtení, ve výši, v jaké se vzájemně kryjí. 9.7.2007 - 31.8.2007
Akcie jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady. Valná hromada neudělí souhlas k převodu akcií mezi akcionáři po dobu dvou roků od zápisu společnosti do obchodního rejstříku. 15.5.1997
Akcie budou vydány v listinné podobě. 15.5.1997

Kapitál BRET CZ a.s.

zakladni jmění 6 150 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 7.7.2015
zakladni jmění 6 150 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 3.9.2008 - 7.7.2015
zakladni jmění 4 100 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.8.2007 - 3.9.2008
zakladni jmění 4 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.6.1999 - 31.8.2007
zakladni jmění 4 000 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 15.5.1997 - 28.6.1999

Akcie BRET CZ a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 123 13.9.2010
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 6 150 3.9.2008 - 13.9.2010
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 4 100 31.8.2007 - 3.9.2008
Akcie na jméno 1 000 Kč 4 000 15.5.1997 - 31.8.2007

Sídlo BRET CZ a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 56 , Žacléř 541 01 7.12.2015
Adresa Radlická 663/28 , Praha 150 00 18.9.2004 - 7.12.2015
Adresa Radlická 663/28 , Praha 150 00 15.5.1997 - 18.9.2004

Předmět podnikání BRET CZ a.s.

Platnost údajů od - do
ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v rámci živnosti volné 14.9.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 14.9.2010
provozování Visuté osobní lanové dráhy v areálu firmy BRET CZ a.s. v Prkenném Dole 11.3.2009
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 23.7.2008 - 14.9.2010
správa a údržba nemovitostí 23.7.2008 - 14.9.2010
pronájem a půjčování věcí movitých 23.7.2008 - 14.9.2010
mimoškolní výchova a vzdělávání 23.7.2008 - 14.9.2010
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě 23.7.2008 - 14.9.2010
poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti tělěsné výchovy a sportu 23.7.2008 - 14.9.2010
reklamní a propagační činnost 19.11.1999 - 14.9.2010
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 19.11.1999 - 14.9.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /vyjma činností uvedených v příloze 1 -3 živnostenského zákona/ 15.5.1997
hostinská činnost 15.5.1997
ubytovací služby 15.5.1997 - 14.9.2010
provozování lyžařských vleků 15.5.1997 - 14.9.2010
zemědělská činnost 15.5.1997 - 14.9.2010

vedení firmy BRET CZ a.s.

Statutární orgán BRET CZ a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná statutární ředitel samostatně. 8.4.2015
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy předseda představenstva a místopředseda představenstva společně. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě připojí svůj podpis oprávněné osoby. 1.9.2004 - 8.4.2015
Jménem společnosti jednají vždy společně předseda představenstva a jeden člen představenstva, nebo společně předseda představenstva a prokurista se samostatnou prokurou. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společn osti připojí svůj podpis předseda představenstva, společně s jedním členem představenstva nebo s prokuristou se samostatnou prokurou. 1.4.1998 - 1.9.2004
Jménem společnosti jednají vždy společně dva členové představenstva nebo prokurista se samostatnou prokurou. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva či prokur ista v rozsahu prokury, s dodatkem označujícím prokuru. 15.5.1997 - 1.4.1998
statutární ředitel Ing. Václav Dlouhý 5.4.2016
Vznik funkce 4.3.2016
Adresa: 32 , Brada-Rybníček 506 01
člen Jaroslav Košťál 15.5.1997 - 1.4.1998
Adresa: U Rozvodny 302 , Trutnov 541 03
člen Václav Ryba 15.5.1997 - 28.6.1999
Adresa: Karmelitská 380/16 , Praha 118 00
člen Ing. Zdeněk Hromádko 15.5.1997 - 28.6.1999
Adresa: Brozany 20 , 533 52 Staré Hradiště Česká republika
člen Richard Mach 15.5.1997 - 21.12.2000
Adresa: Písecká 2231/10 , Praha 130 00
předseda představenstva Jiří Doležal 15.5.1997 - 1.9.2004
Zánik členství 17.5.2004
Zánik funkce 17.5.2004
Adresa: K Horoměřicům 1112/27 , Praha 165 00
člen-místopředseda představenstva Jaroslav Košťál 1.4.1998 - 1.9.2004
Zánik členství 17.5.2004
Zánik funkce 17.5.2004
Adresa: U Rozvodny 302 , Trutnov 541 03
člen Ing. Zdeněk Hřebejk 21.12.2000 - 1.9.2004
Zánik členství 17.5.2004
Adresa: K Horoměřicům 1116/35 , Praha 165 00
předseda představenstva Mgr. Jiří Doležal 1.9.2004 - 18.9.2004
Vznik členství 17.5.2004
Vznik funkce 17.5.2004
Adresa: K Horoměřicům 1122 , 165 00 Praha 6 Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Václav Dlouhý 1.9.2004 - 13.9.2010
Vznik členství 17.5.2004
Vznik funkce 17.5.2004
Adresa: 32 , Brada-Rybníček 506 01
člen představenstva Ing. Zdeněk Hřebejk 1.9.2004 - 13.9.2010
Vznik členství 17.5.2004
Adresa: K Horoměřicům 1116/35 , Praha 165 00
předseda představenstva Mgr. Jiří Doležal 18.9.2004 - 13.9.2010
Vznik členství 17.5.2004
Vznik funkce 17.5.2004
Adresa: K Horoměřicům 1112/27 , Praha 165 00
člen představenstva Lukáš Doležal 1.12.2008 - 13.9.2010
Vznik členství 20.10.2008
Adresa: 24 , 262 03 Nový Knín Česká republika
člen představenstva Zdeněk Martínek 1.12.2008 - 13.9.2010
Vznik členství 20.10.2008
Adresa: Topolová 192 , 468 02 Rychnov u Lablonce nad Nisou Česká republika
člen představenstva Zdeněk Martínek 13.9.2010 - 13.9.2010
Vznik členství 8.6.2010
Adresa: Topolová 192 , 468 02 Rychnov u Lablonce nad Nisou Česká republika
člen představenstva Ing. Zdeněk Hřebejk 13.9.2010 - 19.11.2012
Vznik členství 8.6.2010
Zánik členství 16.8.2012
Adresa: K Horoměřicům 1116/35 , Praha 165 00
předseda představenstva Mgr. Jiří Doležal 13.9.2010 - 8.4.2015
Vznik členství 8.6.2010
Zánik členství 8.4.2015
Vznik funkce 8.6.2010
Zánik funkce 8.4.2015
Adresa: K Horoměřicům 1112/27 , Praha 165 00
místopředseda představenstva Ing. Václav Dlouhý 13.9.2010 - 8.4.2015
Vznik členství 8.6.2010
Zánik členství 8.4.2015
Vznik funkce 8.6.2010
Zánik funkce 8.4.2015
Adresa: 32 , Brada-Rybníček 506 01
člen představenstva Lukáš Doležal 13.9.2010 - 8.4.2015
Vznik členství 8.6.2010
Zánik členství 8.4.2015
Adresa: 24 , 262 03 Nový Knín Česká republika
člen představenstva Zdeněk Martínek 13.9.2010 - 8.4.2015
Vznik členství 8.6.2010
Zánik členství 8.4.2015
Adresa: Topolová 192 , Rychnov u Jablonce nad Nisou 468 02
člen Kristýna Dlouhá 19.11.2012 - 8.4.2015
Vznik členství 16.8.2012
Zánik členství 8.4.2015
Adresa: 32 , Brada-Rybníček 506 01
Statutární ředitel Miloš Macharovský 7.7.2015 - 7.12.2015
Vznik členství 25.5.2015
Zánik členství 31.10.2015
Vznik funkce 25.5.2015
Zánik funkce 31.10.2015
Adresa: 16 , Žacléř 542 01
statutární ředitel Vladislav Veselý 7.12.2015 - 5.4.2016
Vznik funkce 31.10.2015
Zánik funkce 4.3.2016
Adresa: Štefánikova 507 , Zeleneč 250 91

Dozorčí rada BRET CZ a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Miroslav Vašíček 15.5.1997 - 1.4.1998
Adresa: Kapitána Jaroše 526 , 541 01 Trutnov Česká republika
Jméno Ivo Rittig 15.5.1997 - 28.6.1999
Adresa: Ledčická 649/15 , Praha 184 00
Jméno Luboš Panny 15.5.1997 - 28.6.1999
Adresa: B. Němcové 389 , Žacléř 542 01
předseda dozorčí rady Ing. Martin Vais 28.6.1999 - 1.9.2004
Zánik členství 17.5.2004
Zánik funkce 17.5.2004
Adresa: Náchodská 301 , Trutnov 541 03
člen dozorčí rady Lenka Doležalová 28.6.1999 - 1.9.2004
Zánik členství 17.5.2004
Adresa: K Horoměřicům 1112/27 , Praha 165 00
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Velen 28.6.1999 - 1.9.2004
Zánik členství 17.5.2004
Adresa: Zámečnická 474 , Trutnov 541 01
předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Zatloukal 1.9.2004 - 9.7.2007
Vznik členství 17.5.2004
Vznik funkce 17.5.2004
Adresa: Pod lipami 893 , Jičín 506 01
člen dozorčí rady Eva Zatloukalová 1.9.2004 - 23.7.2008
Vznik členství 17.5.2004
Zánik členství 14.3.2008
Adresa: 36 , Lomnice nad Popelkou 512 51
předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Zatloukal 9.7.2007 - 23.7.2008
Vznik členství 17.5.2004
Zánik členství 14.3.2008
Vznik funkce 17.5.2004
Zánik funkce 14.3.2008
Adresa: Barákova 228 , Jičín 506 01
člen dozorčí rady Petr Krejčí 1.9.2004 - 13.9.2010
Vznik členství 17.5.2004
Adresa: Boženy Hofmeisterové 962 , Praha 156 00
předseda dozorčí rady Vladislav Veselý 23.7.2008 - 13.9.2010
Vznik členství 14.3.2008
Vznik funkce 17.3.2008
Adresa: Štefánikova 507 , Zeleneč 250 91
člen dozorčí rady Dagmar Veselá 23.7.2008 - 13.9.2010
Vznik členství 14.3.2008
Adresa: Štefánikova 507 , Zeleneč 250 91
člen dozorčí rady Petr Krejčí 13.9.2010 - 19.11.2012
Vznik členství 8.6.2010
Zánik členství 16.8.2012
Adresa: Boženy Hofmeisterové 962 , Praha 156 00
předseda dozorčí rady Vladislav Veselý 13.9.2010 - 16.4.2014
Vznik členství 8.6.2010
Vznik funkce 8.6.2010
Adresa: Štefánikova 507 , Zeleneč 250 91
člen dozorčí rady Dagmar Veselá 13.9.2010 - 8.4.2015
Vznik členství 8.6.2010
Zánik členství 8.4.2015
Adresa: Štefánikova 507 , Zeleneč 250 91
člen Monika Havránková 19.11.2012 - 8.4.2015
Vznik členství 16.8.2012
Zánik členství 8.4.2015
Adresa: Dany Medřické 1007 , Velké Přílepy 252 64
předseda dozorčí rady Vladislav Veselý 16.4.2014 - 8.4.2015
Vznik členství 8.6.2010
Zánik členství 8.4.2015
Vznik funkce 8.6.2010
Zánik funkce 8.4.2015
Adresa: Štefánikova 507 , Zeleneč 250 91

Prokura BRET CZ a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Zdeněk Velen 15.5.1997 - 28.6.1999
Adresa: Zámečnická 474 , Trutnov 541 01

Sbírka Listin BRET CZ a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 4711/SL 45 notářský zápis [NZ 646/2015] Krajský soud v Hradci Králové 12.10.2015 2.12.2015 11.12.2015 12
B 4711/SL 44 ostatní zápis ze zasedání SR. Krajský soud v Hradci Králové 21.10.2015 2.12.2015 11.12.2015 5
B 4711/SL 43 účetní závěrka [2008] Krajský soud v Hradci Králové 31.12.2008 20.11.2015 26.11.2015 11
B 4711/SL 42 ostatní zápis ze zasedání SR. Krajský soud v Hradci Králové 25.5.2015 26.6.2015 10.7.2015 4
B 4711/SL 41 ostatní zápis z mimořádné VH Krajský soud v Hradci Králové 21.5.2015 26.6.2015 10.7.2015 6
B 4711/SL 40 notářský zápis [NZ 935/2014], stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 13.11.2014 25.3.2015 13.4.2015 23
B 4711/SL 39 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 31.12.2013 19.3.2015 26.3.2015 19
B 4711/SL 38 zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2013 Krajský soud v Hradci Králové 31.12.2013 19.3.2015 26.3.2015 3
B 4711/SL 37 účetní závěrka [2012] Krajský soud v Hradci Králové 31.12.2012 25.4.2014 13.5.2014 18
B 4711/SL 36 účetní závěrka r.2011 Krajský soud v Hradci Králové 31.12.2011 15.1.2013 18.1.2013 21
B 4711/SL 35 účetní závěrka r.2009 Krajský soud v Hradci Králové 31.12.2009 15.1.2013 18.1.2013 14
B 4711/SL 34 účetní závěrka r.2010 Krajský soud v Hradci Králové 31.12.2010 15.1.2013 18.1.2013 14
B 4711/SL 33 ostatní -zápis z valné hromady Krajský soud v Hradci Králové 16.8.2012 14.11.2012 19.12.2012 2
B 4711/SL 32 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 17.6.2010 27.9.2010 2
B 4711/SL 31 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 13.6.2010 27.9.2010 1
B 4711/SL 30 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 9.7.2010 27.9.2010 1
B 4711/SL 29 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 21.3.2010 27.9.2010 1
B 4711/SL 28 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 16.6.2010 27.9.2010 2
B 4711/SL 27 notářský zápis NZ 190/2010 Krajský soud v Hradci Králové 8.6.2010 27.9.2010 11
B 4711/SL 26 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 14.3.2009 11.3.2009 16.4.2009 18
B 4711/SL 25 notářský zápis NZ 23/2009 Krajský soud v Hradci Králové 26.1.2009 11.3.2009 16.4.2009 6
B 4711/SL 22 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 14.3.2008 7.9.2008 18
B 4711/SL 24 ostatní zápis z DR Krajský soud v Hradci Králové 17.3.2008 12.8.2008 2
B 4711/SL 23 notářský zápis NZ 84/2008 Krajský soud v Hradci Králové 14.3.2008 12.8.2008 12
B 4711/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva - r.2006 Krajský soud v Hradci Králové 31.12.2006 23.5.2008 27.5.2008 18
B 4711/SL 19 notářský zápis NZ 254/2007 Krajský soud v Hradci Králové 26.6.2007 28.6.2007 27.7.2007 9
B 4711/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004 Krajský soud v Hradci Králové 31.12.2004 25.5.2006 26.5.2006 12
B 4711/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005 Krajský soud v Hradci Králové 31.12.2005 25.5.2006 26.5.2006 15
B 4711/SL 15 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 17.5.2004 1.10.2004 23
B 4711/SL 14 ostatní zápis z mimoř.zased.představ. Krajský soud v Hradci Králové 17.5.2004 1.10.2004 2
B 4711/SL 12 notářský zápis Nz 122/2004 Krajský soud v Hradci Králové 17.5.2004 25.8.2004 1.10.2004 8
B 4711/SL 11 výroční zpráva [2003] Krajský soud v Hradci Králové 31.12.2003 12.7.2004 16.7.2004 9
B 4711/SL 10 účetní závěrka [2003], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 31.12.2003 12.7.2004 16.7.2004 13
B 4711/SL 9 účetní závěrka [2002], výroční zpráva [2002], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 31.12.2002 22.7.2003 23.7.2003 19
B 4711/SL 8 účetní závěrka [2001], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 31.12.2001 21.8.2002 26.8.2002 13
B 4711/SL 7 výroční zpráva [2001] Krajský soud v Hradci Králové 31.12.2001 21.8.2002 26.8.2002 9
B 4711/SL 6 notářský zápis [NZ 92/2001], stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 13.7.2001 20.9.2001 34
B 4711/SL 3 účetní závěrka [1999], výroční zpráva [1999], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 31.12.1999 19.9.2001 22
B 4711/SL 2 notářský zápis [NZ 567/1999], stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 24.9.1999 22.11.1999 16
B 4711/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis [NZ 37/1997] Krajský soud v Hradci Králové 17.1.1997 2.9.1999 16

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje BRET CZ a.s.

IČO (identifikační číslo) 25128779
Jméno BRET CZ a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Trutnov
Vznik první živnosti: 15.5.1997
Celkový počet živností: 15
Aktivních živností: 4

Sídlo BRET CZ a.s.

Živnosti a provozovny BRET CZ a.s.

Živnost č. 1 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.5.1997
Provozovna č. 1
Provozovna 56, Žacléř 541 01
Identifikační číslo provozovny 1009664387
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.2.2000

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.5.1997
Provozovna č. 1
Provozovna 56, Žacléř 541 01
Identifikační číslo provozovny 1009664387
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

Zahájení provozování 6.3.2000

Živnost č. 3 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.5.2014
Provozovna č. 1
Provozovna 56, Žacléř 541 01
Identifikační číslo provozovny 1009664387
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.5.2014

Živnost č. 4 Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti tělesné výchovy a sportu

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.4.2017
Provozovna č. 1
Provozovna 56, Žacléř 541 01
Identifikační číslo provozovny 1009664387
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.1.2018

Živnost č. 5 ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v rámci živnosti volné

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.5.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Provozování lyžařských vleků

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.5.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /vyjma činností uvedených v příloze 1 - 3 živnostenského zákona/

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.5.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Reklamní a propagační činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.6.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Mimoškolní výchova a vzdělávání

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.6.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.6.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.6.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.6.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti tělěsné výchovy a sportu

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.6.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán BRET CZ a.s.

Člen statutárního orgánu Lukáš Doležal

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje BRET CZ a.s.

IČO: 25128779
Firma: BRET CZ a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Trutnov
Základní územní jednotka: Žacléř
Počet zaměstnanců: 20 - 24 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 15.5.1997

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Živočišná výroba
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Meziměstská pravidelná pozemní osobní doprava
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Reklamní činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní vzdělávání
Sportovní činnosti
Provozování sportovních zařízení
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.
tracking image