Firma BRANO a.s. IČO 45193363


BRANO a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

BRANO a.s. (45193363) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Opavská 1000, Hradec nad Moravicí 747 41. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 4. 1992 a je stále aktivní. BRANO a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o BRANO a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o BRANO a.s. na Justice.cz
Detailní informace o BRANO a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro BRANO a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje BRANO a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 387
IČO (identifikační číslo osoby) 45193363
Jméno BRANO a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 30.4.1992
Počet členů dozorčí rady: 3 19.6.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 19.6.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 19.6.2014 - 5.11.2014
Akciová společnost byla založena podle § 172 zák.č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32. 14.2.2014 - 2.9.2014
Jediný akcionář rozhodl dne 29.06.2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti BRANO a.s. takto: 1. Stávající základní kapitál společnosti, který byl zcela splacen, se zvyšuje z částky 204.271.000,00 Kč, slovy: dvěstěčtyřimilionydvěstěsedmdesátjedentisíc korun českých, na celkovou částku 400.000.000,00 Kč, slovy: čtyřistamilionů korun českých, což zn amená zvýšení základního kapitálu o 195.729.000,00, slovy: stodevadesátpětmilionůsedmsetdvacetdevěttisíc korun českých, a to upsáním nových akcií. Upisování akcií nad uvedenou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. V rámci zvýšení základního kapitálu bude upsáno: - jednostodevadesátpět (195) kusů kmenových akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, slovy: jedenmilion korun českých, které budou vydány v listinné podobě, - sedmsetdvacetdevět (729) kusů kmenových akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, slovy: jedentisíc korun českých, které budou vydány v listinné podobě, Tyto nové akcie budou upsány dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku jediným akcionářem společnosti, tj. akciovou společností BRANO GROUP, a.s., se sídlem Hradec nad Moravicí, Opavská 1000, PSČ 747 41, IČ 646 09 898, zapsanou v obchodním rejstříku vede ném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 1213. 3. Nové akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi společností BRANO a.s. a upisovatelem BRANO GROUP, a.s. K upsání akcií bude upisovateli poskytnuta lhůta čtrnácti (14) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. 4. Emisní kurs upisovaných akcií je roven jmenovité hodnotě těchto akcií a činí: - 1.000.000,-Kč, slovy: jedenmilion korun českých, za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, slovy: jedenmilion korun českých, - 1.000,-Kč, slovy: jedentisíc korun českých, za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, slovy: jedentisíc korun českých. Emisní kurs bude splacen výhradně peněžitým vkladem upisovatele. 5. Peněžitý vklad v celkové výši 195.729.000,00 Kč, slovy: stodevadesátpětmilionůsedmsetdvacetdevěttisíc korun českých, bude upisovatelem, tj. akciovou společností BRANO GROUP, a.s., splacen na zvláštní účet společnosti BRANO a.s., číslo účtu 17651053/030 0, vedený u Československé obchodní banky, a.s., takto: - třicet procent (30 %), tj. částka 58.718.700,00 Kč, slovy: padesátosmmilionůsedmsetosmnácttisícsedmset korun českých, ve lhůtě do sedmi (7) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, - sedmdesát procent (70%), tj. částka 137.010.300,00 Kč, slovy: stotřicetsedmmilionůdesettisíctřista korun českých, ve lhůtě do jednoho (1) roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 10.7.2006 - 19.7.2006
Mimořádná valná hromada BRANO a.s. se sídlem Hradec nad Moravicí, Opavská 1000, PSČ 747 41, IČ 45193363 (dále jen Společnost) přijala dne 23.08.2005 toto usnesení: 7.9.2005 - 4.9.2007
1. Hlavním akcionářem Společnosti je BRANO GROUP, a.s. se sídlem Hradec nad Moravicí, Opavská ul., IČ 64609898, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1213 (dále jen Hlavní akcionář). Ve vlastnictví Hlavního akcio náře jsou akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 96,22 % základního kapitálu Společnosti. Tato skutečnost byla osvědčena u prezence, kde Hlavní akcionář předložil 190 ks akcií emitovaných Společností jmenovité hodnoty 1.000.000,-Kč (v šechny akcie emitované Společností této jmenovité hodnoty) a 6.548 ks akcií emitovaných Společností jmenovité hodnoty 1.000,-Kč. 7.9.2005 - 4.9.2007
2. V souladu s § 183i a násl. obchodního zákoníku v platném znění mimořádná valná hromada rozhodla, že na Hlavního akcionáře přecházejí veškeré akcie Společnosti, které jsou ve vlastnictví ostatních akcionářů. 7.9.2005 - 4.9.2007
3. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům protiplnění v penězích ve výši 3.273,-Kč (slovy tři tisíce dvě sta sedmdesát tři koruny české) za jednu akcii Společnosti jmenovité hodnoty 1.000,-Kč. Přiměřenost protiplnění je v souladu se závěřem znalecké ho posudku č. 72/2005 zpracovaného znalcem Ing. Petrem Šímou, Fr. Křížka 18, Praha 7 ve spolupráci s Patria Finance CF, a.s.. Při stanovení výše protiplnění byla znalcem použita výnosová metoda na bázi diskontovaných peněžních toků ("DCF entity"), závěrem znaleckého posudku je určení hodnoty jedné akcie Společnosti jmenovité hodnoty 1.000,-Kč na 3.273,-Kč. 7.9.2005 - 4.9.2007
4. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je dvouměsíční, začíná běžet předáním akcií emitovaných Společností oprávněnou osobou Společnosti. Protiplnění poskytne Hlavní akcionář vždy vlastníkovi vykoupených akcií, ledaže je prokázáno jejich zastavení, pak posky tne Hlavní akcionář částku odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. 7.9.2005 - 4.9.2007
Společnost BRANO a.s. na základě rozhodnutí své valné hromady ze dne 25.6.2004 a na základě rozhodnutí valné hromady společnost BRANO-ATESO a.s., člen BRANO GROUP ze dne 25.6.2004 převzala jako hlavní akcionář obchodní jmění (včetně všech práv a povinnos tí z pracovněprávních vztahů) společnosti BRANO-ATESO a.s., člen BRANO GROUP se sídlem Jablonec nad Nisou, nám. B. Němcové 1, PSČ 466 90, IČ 445 69 602, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíle B, vložce 216. 15.10.2004
Akciová společnost byla založena podle § 172 zák.č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32. 30.4.1992 - 14.2.2014
Způsob založení: 30.4.1992 - 2.9.2014
Den vzniku: 01.05.1992 30.4.1992 - 2.9.2014

Kapitál BRANO a.s.

zakladni jmění 400 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.9.2007
zakladni jmění 400 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.7.2006 - 4.9.2007
zakladni jmění 204 271 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.4.1993 - 19.7.2006
zakladni jmění 200 004 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.4.1992 - 13.4.1993

Akcie BRANO a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 400 2.9.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 400 19.6.2014 - 2.9.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 400 4.2.2008 - 19.6.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 385 19.7.2006 - 4.2.2008
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 15 000 19.7.2006 - 4.2.2008
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 190 9.1.2001 - 19.7.2006
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 14 271 9.1.2001 - 19.7.2006
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 204 271 16.9.1997 - 9.1.2001
Akcie na majitele 1 000 Kč 204 271 22.11.1993 - 16.9.1997
Akcie na jméno 1 000 Kč 204 271 13.4.1993 - 22.11.1993
Akcie na jméno 1 000 Kč 200 004 30.4.1992 - 13.4.1993

Sídlo BRANO a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Opavská 1000 , Hradec nad Moravicí 747 41 14.2.2014
Adresa Opavská 1000 , Hradec nad Moravicí 747 41 18.8.2001 - 14.2.2014
Adresa Hradec nad Moravicí Česká republika
30.4.1992 - 18.8.2001

Předmět podnikání BRANO a.s.

Platnost údajů od - do
Truhlářství, podlahářství 19.6.2014
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největí povolené hm otnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny přepravě zvířat nebo věcí 19.6.2014
Hostinská činnost 19.6.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 19.6.2014
Zámečnictví, nástrojářství 19.6.2014
Obráběčství 19.6.2014
Galvanizérství, smaltérství 19.6.2014
Slévárenství, modelářství 19.6.2014
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 19.6.2014
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 19.6.2014
Výroba tepelné energie 19.6.2014
Rozvod tepelné energie 19.6.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 18.1.2010 - 19.6.2014
provozování kanalizací 1.9.2006 - 18.1.2010
výroba plastových výrobků a pryžových výrobků 25.10.2005 - 18.1.2010
ubytovací služby 25.10.2005 - 18.1.2010
výzkum, vývoj, výroba, montáž, opravy a prodej strojů a zařízení (živnost je provozována průmyslovým způsobem) 25.10.2005 - 19.6.2014
výroba tepelné energie 19.1.2005 - 19.6.2014
rozvod tepelné energie 19.1.2005 - 19.6.2014
správa a údržba nemovitostí 23.7.2003 - 18.1.2010
spisová služba - uchovávání a třídění písemností 9.1.2001 - 19.6.2014
zprostředkování obchodu a služeb 19.11.1998 - 18.1.2010
činnost organizačních a ekonomických poradců 19.11.1998 - 18.1.2010
reklamní a propagační činnosti v oblasti strojírenských výrobků 19.11.1998 - 18.1.2010
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 16.9.1997 - 9.1.2001
výzkum a vývoj strojírenských výrobků, odlitků, nástrojů a nářadí 16.9.1997 - 25.10.2005
slévárenství 16.9.1997 - 25.10.2005
kovoobráběčství 16.9.1997 - 25.10.2005
zámečnictví 16.9.1997 - 25.10.2005
galvanizérství 16.9.1997 - 25.10.2005
nástrojářství 16.9.1997 - 25.10.2005
kovářství 16.9.1997 - 25.10.2005
tepelné zpracování kovů 16.9.1997 - 25.10.2005
provádění povrchových úprav - mimo galvanizérství 16.9.1997 - 25.10.2005
výroba elektronických částí vozidel 16.9.1997 - 25.10.2005
lisování kovových dílů 16.9.1997 - 18.1.2010
pronájem strojů a zařízení 16.9.1997 - 18.1.2010
silniční motorová doprava nákladní 16.9.1997 - 19.6.2014
provozování železniční dráhy - vlečky 1.10.1996 - 25.10.2005
revize elektrických zařízení 22.11.1993 - 1.10.1996
silniční motorová doprava 22.11.1993 - 16.9.1997
služby v požární prevenci 22.11.1993 - 16.9.1997
automatizované zpracování dat 22.11.1993 - 9.1.2001
poskytování software 22.11.1993 - 9.1.2001
projektování a konstrukce strojů a zařízení 22.11.1993 - 25.10.2005
stavba strojů s mechanickým pohonem 22.11.1993 - 25.10.2005
opravy motorových vozidel 22.11.1993 - 25.10.2005
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 22.11.1993 - 18.1.2010
hostinská činnost 22.11.1993 - 19.6.2014
truhlářství 22.11.1993 - 19.6.2014
vývoz věcí z ČSFR z vlastní výroby organizace, jejichž nomenklatura podle celního sazebníku je uvedena v příloze projektu 30.4.1992 - 22.11.1993
dovoz věcí do ČSFR určených k využití ve výrobě organizace 30.4.1992 - 22.11.1993
vývoj, výroba a prodej: odlitků ze šedé a temperované litiny, řemeslnického nářadí, kování a zámků, zvedacích mechanizmů a jejich dílů, sestav a podsestav součástí osobních a nákladních automobilů a jejich užitkových a účelových modifikací 30.4.1992 - 16.9.1997

vedení firmy BRANO a.s.

Statutární orgán BRANO a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná navenek samostatně jediný člen představenstva. 5.11.2014
Za společnost jedná navenek samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. 19.6.2014 - 5.11.2014
Jménem společnosti jedná v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva nebo dva jeho členové. 14.2.2014 - 19.6.2014
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva nebo dva jeho členové. 19.11.1998 - 14.2.2014
Jménem společnosti jedná v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva nebo alespoň tři jeho členové. 16.9.1997 - 19.11.1998
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu, představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 30.4.1992 - 16.9.1997
předseda představenstva Ing. Pavel Juříček Ph.D. 17.11.2016
Vznik členství 7.3.2014
Vznik funkce 7.3.2014
Adresa: Horní náměstí 377/63 , Opava 746 01
člen představenstva: Jiří Urbanec 30.4.1992 - 22.11.1993
Adresa: Liptovská 959/20 , Opava 747 06
člen představenstva: Ing. Miloň Olšák 30.4.1992 - 22.11.1993
Adresa: Vojanova 573/2 , Opava 746 01
člen představenstva: Ing. Jaromír Hendrych 22.11.1993 - 5.9.1994
Adresa: Staňkova 837/5 , Opava 747 06
člen představenstva: Ing. Ivo Kolář 30.4.1992 - 10.2.1995
Adresa: Písecká 229 , Hradec nad Moravicí 747 41
člen představenstva: Ing. Jiří Vaněk 22.11.1993 - 10.2.1995
Adresa: Sokolská 116 , Háj ve Slezsku 747 92
člen představenstva: Ing. Leo Nevřela 22.11.1993 - 10.2.1995
Adresa: 120 , Strahovice 747 24
člen představenstva: Ing. Jiří Tydlačka 22.11.1993 - 10.2.1995
Adresa: Myslbekova 428/7 , Olomouc 779 00
člen představenstva: Ing. Pavel Gillig 5.9.1994 - 10.2.1995
Adresa: Kollárova 1224/2 , Opava 747 05
člen představenstva: Ing. Karel Novák 10.2.1995 - 5.4.1995
Adresa: Na Hrobkách 670 , Hradec nad Moravicí 747 41
člen představenstva: Ing. Karel Blažek 10.2.1995 - 5.4.1995
Adresa: Uruguayská 129/7 , Praha 120 00
místopředseda představenstva: Ing. Richard Kuczinský 10.2.1995 - 27.6.1996
Adresa: Sládkova 3053/26 , Ostrava 702 00
člen představenstva: Ing. Josef Dejčík 5.4.1995 - 27.6.1996
Adresa: Karolíny Světlé 1310/1 , Havířov 736 01
člen představenstva: Ing. Ivo Vrzal 5.4.1995 - 27.6.1996
Adresa: Talichova 3733/16 , Kroměříž 767 01
člen představenstva: Josef Vícha 10.2.1995 - 17.2.1997
Adresa: Hradecká 29 , Hradec nad Moravicí 747 41
předseda představenstva: Ing. Pavel Juříček 10.2.1995 - 17.2.1997
Adresa: Slovenská 670/4 , Opava 747 06
člen představenstva: Ing. Karel Blažek 27.6.1996 - 17.2.1997
Adresa: Uruguayská 129/7 , Praha 120 00
místopředseda představenstava: Ing. Petr Bambas 27.6.1996 - 17.2.1997
Adresa: Pod Hanuší 607 , Hradec nad Moravicí 747 41
člen představenstva: František Wolf 27.6.1996 - 17.2.1997
Adresa: Podolská 157 , Hradec nad Moravicí 747 41
člen představenstva: Josef Vícha 17.2.1997 - 19.11.1998
Adresa: Hradecká 29 , Hradec nad Moravicí 747 41
místopředseda představenstava: Ing. Petr Bambas 17.2.1997 - 19.11.1998
Adresa: Pod Hanuší 607 , Hradec nad Moravicí 747 41
člen představenstva: František Wolf 17.2.1997 - 19.11.1998
Adresa: Podolská 157 , Hradec nad Moravicí 747 41
předseda představenstva: Ing. Pavel Juříček 17.2.1997 - 14.5.2003
Adresa: Slovenská 670/4 , Opava 747 06
člen představenstva: Ing. Karel Blažek 17.2.1997 - 19.1.2005
Zánik členství 15.10.2004
Adresa: Uruguayská 129/7 , Praha 120 00
člen představenstva Ing. Michal Zechovský 19.1.2005 - 24.9.2005
Vznik členství 15.10.2004
Zánik členství 19.4.2005
Adresa: Jiráskova 538 , Rakovník 269 01
místopředseda představenstva Ing. Libor Toman 19.11.1998 - 1.9.2006
Zánik členství 1.7.2006
Zánik funkce 1.7.2006
Adresa: Rodinná 1052/20 , Havířov 736 01
člen představenstva Ing. Miloslava Večerková 24.9.2005 - 9.2.2007
Vznik členství 19.4.2005
Adresa: Petra Bezruče 153 , Štítina 747 91
člen představenstva Jiří Benda 1.9.2006 - 21.2.2008
Vznik členství 1.7.2006
Zánik členství 14.12.2007
Adresa: Ratibořská 1211/18 , Opava 746 01
člen představenstva Ing. Miloslava Večerková 9.2.2007 - 4.2.2010
Vznik členství 19.4.2005
Zánik členství 8.1.2010
Adresa: Petra Bezruče 308 , Štítina 747 91
předseda představenstva: Ing. Pavel Juříček Ph.D. 14.5.2003 - 22.9.2011
Adresa: Podhorská 881/94 , Jablonec nad Nisou 466 01
člen představenstva Ing. Roman Erben 29.4.2008 - 23.7.2012
Vznik členství 13.3.2008
Zánik členství 18.6.2012
Adresa: Stavební 3409/32 , Jablonec nad Nisou 466 06
člen představenstva Ing. Pavel Chalupa 16.11.2010 - 14.2.2014
Vznik členství 13.5.2010
Zánik členství 7.3.2014
Adresa: 22 , 742 66 Štramberk Česká republika
předseda představenstva: Ing. Pavel Juříček Ph.D. 22.9.2011 - 14.2.2014
Zánik členství 7.3.2014
Zánik funkce 7.3.2014
Adresa: Rychnovské nábřeží 72 , Branka u Opavy 747 41
člen představenstva Ing. Pavel Táborský 23.7.2012 - 14.2.2014
Vznik členství 18.6.2012
Zánik členství 7.3.2014
Adresa: Věry Junkové 56 , Pardubice 530 03
předseda představenstva: Ing. Pavel Juříček Ph.D. 14.2.2014 - 19.6.2014
Zánik členství 7.3.2014
Zánik funkce 7.3.2014
Adresa: Rychnovské nábřeží 72 , Branka u Opavy 747 41
člen představenstva Ing. Pavel Chalupa 14.2.2014 - 19.6.2014
Vznik členství 13.5.2010
Zánik členství 7.3.2014
Adresa: Plaňava 22 , Štramberk 742 66
člen představenstva Ing. Pavel Táborský 14.2.2014 - 19.6.2014
Vznik členství 18.6.2012
Zánik členství 7.3.2014
Adresa: Věry Junkové 56 , Pardubice 530 03
člen představenstva Ing. Pavel Chalupa 19.6.2014 - 5.11.2014
Vznik členství 7.3.2014
Zánik členství 26.9.2014
Adresa: Plaňava 22 , Štramberk 742 66
člen představenstva Ing. Pavel Táborský 19.6.2014 - 5.11.2014
Vznik členství 7.3.2014
Zánik členství 26.9.2014
Adresa: Věry Junkové 56 , Pardubice 530 03
předseda představenstva Ing. Pavel Juříček Ph.D. 19.6.2014 - 17.11.2016
Vznik členství 7.3.2014
Vznik funkce 7.3.2014
Adresa: Rychnovské nábřeží 72 , Branka u Opavy 747 41

Dozorčí rada BRANO a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Petr Lichnovský 28.10.2017
Vznik členství 28.6.2017
Adresa: Krnovská 43/48 , Opava 746 01
člen dozorčí rady Ing. David Dospíšil Ph.D. 22.11.2017
Vznik členství 1.11.2017
Adresa: Obeciny X 3626 , Zlín 760 01
předseda dozorčí rady Ing. David Zajonček 20.2.2018
Vznik členství 1.11.2017
Vznik funkce 1.12.2017
Adresa: U Hrůbků 1826/146 , Ostrava 700 30
člen Ing. Oldřiška Švejkarová 30.4.1992 - 22.11.1993
Adresa: Pasovská 868 , Praha 4 Česká republika
člen Vladimír Suchánek 30.4.1992 - 22.11.1993
Adresa: Masarykova třída 196/1 , Opava 746 01
člen Josef Fiedler 30.4.1992 - 22.11.1993
Adresa: U Jaktařské brány 155/6 , Opava 746 01
člen PHDr. Milan Ušiak 22.11.1993 - 10.2.1995
Adresa: Zuzky Zgurišky 2 , Myjava Česká republika
člen Doc. PhDr. Josef Jünger DrSc. 10.2.1995 - 18.7.1995
Adresa: Dalimilova 1217/107 , Ostrava 716 00
člen Ing. Miroslav Soudek 22.11.1993 - 27.6.1996
Adresa: Opavská 184 , Hradec nad Moravicí 747 41
člen Ing. Jiří Vaněk 18.7.1995 - 27.6.1996
Adresa: Sokolská 116 , Háj ve Slezsku 747 92
člen Jan Chovanec 22.11.1993 - 17.2.1997
Adresa: Nádražní 676 , Hradec nad Moravicí 747 41
člen Ing. Karel Novák 27.6.1996 - 17.2.1997
Adresa: Na Hrobkách 670 , Hradec nad Moravicí 747 41
člen Ing. Jiří Sehnálek 27.6.1996 - 17.2.1997
Adresa: Vojanova 659/4 , Opava 746 01
člen Jan Chovanec 17.2.1997 - 29.6.1998
Adresa: Nádražní 676 , Hradec nad Moravicí 747 41
člen Ing. Karel Novák 17.2.1997 - 19.11.1998
Adresa: Na Hrobkách 670 , Hradec nad Moravicí 747 41
člen Ing. Jiří Sehnálek 17.2.1997 - 19.11.1998
Adresa: Vojanova 659/4 , Opava 746 01
člen Břetislav Witwer 29.6.1998 - 18.2.2003
Zánik členství 24.9.2002
Adresa: Edvarda Beneše 1015/10 , Opava 747 05
člen Manfred Göltner 19.11.1998 - 24.9.2005
Adresa: Hradecká 2646/35 , Opava 746 01
člen František Kahovec 19.11.1998 - 24.9.2005
Adresa: Příborská 519 , Praha 199 00
člen Manfred Göltner 24.9.2005 - 1.9.2006
Zánik členství 1.7.2006
Adresa: Hradecká 2646/35 , Opava 746 01
člen František Kahovec 24.9.2005 - 9.2.2007
Zánik členství 14.12.2006
Adresa: Pod hloubětínskou zastávkou 356/20 , Praha 190 00
člen Břetislav Witwer 18.2.2003 - 21.2.2008
Vznik členství 24.9.2002
Zánik členství 24.9.2007
Adresa: Edvarda Beneše 1015/10 , Opava 747 05
člen dozorčí rady Ing. Jiří Elbl 1.9.2006 - 4.2.2010
Vznik členství 1.7.2006
Zánik členství 2.11.2009
Adresa: Vojanova 558/25 , Opava 746 01
člen dozorčí rady Ing. Pavel Chalupa 4.2.2010 - 16.11.2010
Vznik členství 2.11.2009
Zánik členství 13.5.2010
Adresa: 22 , 742 66 Štramberk Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Lenka Ďurkovičová 16.11.2010 - 22.9.2011
Vznik členství 13.5.2010
Adresa: Rychnovské nábřeží 72 , Branka u Opavy 747 41
člen dozorčí rady Alena Hahnová 9.2.2007 - 23.7.2012
Vznik členství 14.12.2006
Zánik členství 14.3.2012
Adresa: 15 , Skřipov 747 45
člen dozorčí rady Ing. Lenka Juříčková 22.9.2011 - 26.4.2013
Vznik členství 13.5.2010
Zánik členství 29.3.2013
Adresa: Rychnovské nábřeží 72 , Branka u Opavy 747 41
člen dozorčí rady Ing. Roman Erben 23.7.2012 - 14.2.2014
Vznik členství 18.6.2012
Zánik členství 7.3.2014
Adresa: Stavební 3409/32 , Jablonec nad Nisou 466 06
člen dozorčí rady Břetislav Witwer 29.4.2008 - 5.3.2014
Vznik členství 11.4.2008
Zánik členství 10.4.2013
Adresa: Edvarda Beneše 1015/10 , Opava 747 05
člen dozorčí rady Miloslava Večerková 26.4.2013 - 19.6.2014
Vznik členství 29.3.2013
Zánik členství 7.3.2014
Adresa: Petra Bezruče 308 , Štítina 747 91
člen dozorčí rady Ing. Roman Erben 14.2.2014 - 19.6.2014
Vznik členství 18.6.2012
Zánik členství 7.3.2014
Adresa: Stavební 3409/32 , Jablonec nad Nisou 466 06
člen dozorčí rady Břetislav Witwer 5.3.2014 - 29.2.2016
Vznik členství 27.6.2013
Zánik členství 17.2.2016
Adresa: Edvarda Beneše 1015/10 , Opava 747 05
člen dozorčí rady Ing. Miloslava Večerková 19.6.2014 - 28.10.2017
Vznik členství 7.3.2014
Zánik členství 27.6.2017
Adresa: Petra Bezruče 308 , Štítina 747 91
člen dozorčí rady Ing. Roman Erben 19.6.2014 - 22.11.2017
Vznik členství 7.3.2014
Zánik členství 31.10.2017
Adresa: Stavební 3409/32 , Jablonec nad Nisou 466 06
člen dozorčí rady Ing. David Zajonček 22.11.2017 - 20.2.2018
Vznik členství 1.11.2017
Adresa: U Hrůbků 1826/146 , Ostrava 700 30

Prokura BRANO a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Jozef Hodor 10.8.2018
Adresa: 75 , 741 01 Nový Jičín Česká republika
Jméno Ing. Pavel Táborský 5.11.2014 - 18.5.2016
Adresa: Věry Junkové 56 , Pardubice 530 03
Jméno Ing. Jozef Hodor 18.5.2016 - 10.8.2018
Adresa: Svárov 1080 , Vsetín 755 01

Sbírka Listin BRANO a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 387/SL 87 zpráva auditora r. 2014, vč. účetní závěrky s příl. Krajský soud v Ostravě 8.10.2015 9.10.2015 21
B 387/SL 86 notářský zápis NZ 628/2014, N 670/2014 Krajský soud v Ostravě 26.9.2014 2.10.2014 11.11.2014 12
B 387/SL 85 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 16.10.2014 22.10.2014 35
B 387/SL 84 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 10.9.2014 29.9.2014 5
B 387/SL 83 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 28.11.2013 2.12.2013 38
B 387/SL 82 zpráva auditora s úč.záv. Krajský soud v Ostravě 11.9.2013 16.9.2013 20
B 387/SL 81 výroční zpráva [2011] s úč.záv., zpr.aud., § 66a/9 Krajský soud v Ostravě 11.9.2013 16.9.2013 37
B 387/SL 80 rozhod. o statut. orgánu Rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 19.5.2008 15.7.2013 25.7.2013 1
B 387/SL 79 rozhod. o statut. orgánu Rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 15.5.2003 15.7.2013 25.7.2013 1
B 387/SL 77 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 29.1.2008 23.5.2013 27.5.2013 10
B 387/SL 76 výroční zpráva r. 2010 s úč.záv., zpr.aud., § 66a/9 Krajský soud v Ostravě 30.8.2012 25.10.2012 41
B 387/SL 73 podpisové vzory p.L.Ďurkovičová,P.Chalupa Krajský soud v Ostravě 16.11.2010 23.11.2010 2
B 387/SL 71 výroční zpráva r. 2008 vč. úč.záv., zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 23.9.2010 27.9.2010 37
B 387/SL 70 podpisové vzory Ing. Pavel Chalupa Krajský soud v Ostravě 1.12.2010 18.1.2010 4.2.2010 1
B 387/SL 69 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 - r. 2008 Krajský soud v Ostravě 31.3.2009 27.10.2009 27.10.2009 2
B 387/SL 68 účetní závěrka r. 2008 vč. příl., zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 26.10.2009 27.10.2009 21
B 387/SL 67 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2007vč. přílohy-komplexní Krajský soud v Ostravě 29.6.2009 21.7.2009 18
B 387/SL 66 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora za rok 2007 vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 29.6.2009 21.7.2009 44
B 387/SL 65 podpisové vzory - Ing. Roman Erben Krajský soud v Ostravě 17.3.2008 28.4.2008 2.5.2008 1
B 387/SL 64 rozhod. o statut. orgánu - Rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 13.3.2008 28.4.2008 2.5.2008 1
B 387/SL 63 notářský zápis Nz 29/2008 vč. rozh.jed.akc. Krajský soud v Ostravě 29.1.2008 4.2.2008 5.2.2008 2
B 387/SL 62 zpráva auditora r. 2006,vč. účetní závěrky Krajský soud v Ostravě 13.6.2007 16.7.2007 6.9.2007 20
B 387/SL 61 výroční zpráva r. 2006, vč.zpr.audit.,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 16.7.2007 6.9.2007 40
B 387/SL 60 rozhod. o statut. orgánu rozh.jed.akc. Krajský soud v Ostravě 14.12.2006 15.2.2007 19.2.2007 1
B 387/SL 59 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Ostravě 29.6.2006 15.11.2006 22.11.2006 6
B 387/SL 58 účetní závěrka r. 2005, zpr.aud.,vč. Přílohy Krajský soud v Ostravě 15.11.2006 22.11.2006 17
B 387/SL 57 výroční zpráva r. 2005,úč.z.,zpr.aud.,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 15.11.2006 22.11.2006 32
B 387/SL 55 účetní závěrka r. 2004 vč. auditu Krajský soud v Ostravě 23.8.2006 14.9.2006 18
B 387/SL 54 výroční zpráva r. 2004 vč.úč.z.,aud.,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 23.8.2006 14.9.2006 33
B 387/SL 53 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 9.6.2006 23.8.2006 14.9.2006 6
B 387/SL 51 notářský zápis Nz 242/2006 vč. rozh.jed.akc. Krajský soud v Ostravě 29.6.2006 31.8.2006 11.9.2006 3
B 387/SL 50 podpisové vzory -Toman, Juříček, Večerková Krajský soud v Ostravě 24.11.2005 24.11.2005 1
B 387/SL 49 notářský zápis NZ 37/2005 vč. rozh. VH Krajský soud v Ostravě 9.6.2005 9.11.2005 11
B 387/SL 48 rozhod. o statut. orgánu zápis předst. a DR Krajský soud v Ostravě 19.4.2005 9.11.2005 1
B 387/SL 47 podpisové vzory -3x Krajský soud v Ostravě 7.3.2005 21.3.2005 1
B 387/SL 46 rozhod. o statut. orgánu protokol voleb DR Krajský soud v Ostravě 13.5.1998 12.1.2005 17.1.2005 1
B 387/SL 45 rozhod. o statut. orgánu zápis předst. Krajský soud v Ostravě 6.5.1996 12.1.2005 17.1.2005 3
B 387/SL 44 rozhod. o statut. orgánu zápis č. 5/95 předst. Krajský soud v Ostravě 15.2.1995 12.1.2005 17.1.2005 4
B 387/SL 43 rozhod. o statut. orgánu zápis DR Krajský soud v Ostravě 24.9.2002 12.1.2005 17.1.2005 2
B 387/SL 42 posudek znalce č. 38/2004 Krajský soud v Ostravě 12.1.2005 17.1.2005 125
B 387/SL 41 účetní závěrka audit zah.rozv. k 1.1.2004 Krajský soud v Ostravě 12.1.2005 17.1.2005 32
B 387/SL 40 rozhod. o statut. orgánu zápis z předst. Krajský soud v Ostravě 26.1.1995 12.1.2005 17.1.2005 3
B 387/SL 39 rozhod. o statut. orgánu protokol o volbě Krajský soud v Ostravě 27.5.1993 12.1.2005 17.1.2005 2
B 387/SL 38 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ostravě 14.9.1998 12.1.2005 17.1.2005 3
B 387/SL 37 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ostravě 31.8.1998 12.1.2005 17.1.2005 4
B 387/SL 36 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ostravě 2.6.1995 12.1.2005 17.1.2005 4
B 387/SL 35 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ostravě 26.1.1995 12.1.2005 17.1.2005 3
B 387/SL 34 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ostravě 23.6.1994 12.1.2005 17.1.2005 5
B 387/SL 33 notářský zápis NZ 245/2004 vč. osv. Krajský soud v Ostravě 25.6.2004 12.1.2005 17.1.2005 13
B 387/SL 32 notářský zápis NZ 80/2000 vč. osv. Krajský soud v Ostravě 27.10.2000 12.1.2005 17.1.2005 4
B 387/SL 31 notářský zápis NZ 54/96 vč. osv., stanov Krajský soud v Ostravě 24.6.1996 12.1.2005 17.1.2005 24
B 387/SL 30 notářský zápis NZ 34/96 vč. osv. Krajský soud v Ostravě 3.5.1996 12.1.2005 17.1.2005 7
B 387/SL 29 notářský zápis NZ 9/95 vč. osv. Krajský soud v Ostravě 26.1.1995 12.1.2005 17.1.2005 3
B 387/SL 28 notářský zápis NZ 57/93 vč. stanov Krajský soud v Ostravě 29.6.1993 12.1.2005 17.1.2005 21
B 387/SL 27 notářský zápis NZ 231/92 Krajský soud v Ostravě 16.9.1992 12.1.2005 17.1.2005 4
B 387/SL 26 výroční zpráva r. 1999 Krajský soud v Ostravě 12.1.2005 17.1.2005 58
B 387/SL 25 výroční zpráva r. 1998 Krajský soud v Ostravě 12.1.2005 17.1.2005 26
B 387/SL 24 výroční zpráva r. 1997 Krajský soud v Ostravě 12.1.2005 17.1.2005 18
B 387/SL 22 výroční zpráva r. 2003 vč.úč.záv.+ angl.verze Krajský soud v Ostravě 12.1.2005 17.1.2005 36
B 387/SL 3 účetní závěrka r. 2003 +zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 30.11.2004 6.12.2004 16
B 387/SL 2 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 25.6.2004 30.11.2004 6.12.2004 6
B 387/SL 1 notářský zápis Nz 246/2004 osv. VH Krajský soud v Ostravě 30.11.2004 6.12.2004 21
B 387/SL 21 ostatní návrh sml.o převz.jm.akc. Krajský soud v Ostravě 6.4.2004 3.5.2004 11.5.2004 4
B 387/SL 9 účetní závěrka r. 2002 Krajský soud v Ostravě 1.12.2003 2.12.2003 1
B 387/SL 4 výroční zpráva r. 2002 vč.úč.z.,+angl.verze Krajský soud v Ostravě 1.12.2003 2.12.2003 73
B 387/SL 13 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 19.5.2003 1.12.2003 2.12.2003 7
B 387/SL 11 notářský zápis NZ 52/2003-VH Krajský soud v Ostravě 23.5.2003 1.12.2003 2.12.2003 5
B 387/SL 8 účetní závěrka r.2001 Krajský soud v Ostravě 4.12.2002 5.12.2002 19
B 387/SL 7 výroční zpráva r.2001vč.úč.záv.,JČ+JA Krajský soud v Ostravě 4.12.2002 5.12.2002 47
B 387/SL 20 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 27.12.2001 18.1.2002 1
B 387/SL 19 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 14.5.2001 27.12.2001 18.1.2002 7
B 387/SL 17 notářský zápis 7NZ 148/92 Krajský soud v Ostravě 29.4.1992 27.12.2001 18.1.2002 3
B 387/SL 16 výroční zpráva r. 2000 Krajský soud v Ostravě 27.12.2001 18.1.2002 88
B 387/SL 15 účetní závěrka r. 2000 Krajský soud v Ostravě 27.12.2001 18.1.2002 20
B 387/SL 12 notářský zápis NZ 80/98 vč. stanov Krajský soud v Ostravě 14.9.1998 29.10.1998 19.11.1998 15
B 387/SL 10 účetní závěrka r. 1997 Krajský soud v Ostravě 25.3.1998 27.3.1998 22
B 387/SL 6 účetní závěrka r. 1996 vč. Přílohy Krajský soud v Ostravě 17.6.1997 17.6.1997 28
B 387/SL 5 notářský zápis NZ 53/97+stanovy Krajský soud v Ostravě 6.6.1997 17.6.1997 17.6.1997 18

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje BRANO a.s.

IČO (identifikační číslo) 45193363
Jméno BRANO a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Opavy
Vznik první živnosti: 30.9.1992
Celkový počet živností: 41
Aktivních živností: 10

Sídlo BRANO a.s.

Živnosti a provozovny BRANO a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.10.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Tovární okruh 513, Hradec nad Moravicí 747 41
Identifikační číslo provozovny 1009607537
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování 15.4.2014
Provozovna č. 2
Provozovna U Bečvy 1381, Zubří 756 54
Identifikační číslo provozovny 1007802049
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba plastových a pryžových výrobků

Zahájení provozování 30.3.2005
Provozovna č. 3
Provozovna Opavská 1000, Hradec nad Moravicí 747 41
Identifikační číslo provozovny 1007802022
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 1.10.1992
Provozovna č. 4
Provozovna náměstí Boženy Němcové 1005/1, Jablonec nad Nisou 466 01
Identifikační číslo provozovny 1008015440
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Zahájení provozování 22.7.2005
Provozovna č. 5
Provozovna Na Račanech 100, Jilemnice 514 01
Identifikační číslo provozovny 1007255846
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Zahájení provozování 22.7.2005
Provozovna č. 6
Provozovna Markvartovická 748 01 Hlučín
Identifikační číslo provozovny 1007802031
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

Zahájení provozování 1.10.1992
Provozovna č. 7
Provozovna Sklářská 408, Nový Bor 473 01
Identifikační číslo provozovny 1008015458
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Zahájení provozování 1.11.2005
Provozovna č. 8
Provozovna Železniční 570/6, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1008015474
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Zahájení provozování 22.7.2005
Provozovna č. 9
Provozovna Kuštova 757, Rakovník 269 01
Identifikační číslo provozovny 1007252243
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Zahájení provozování 22.7.2005

Živnost č. 2 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.8.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Opavská 1000, Hradec nad Moravicí 747 41
Identifikační číslo provozovny 1007802022
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.8.1993

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.9.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Tovární okruh 513, Hradec nad Moravicí 747 41
Identifikační číslo provozovny 1009607537
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.4.2014
Provozovna č. 2
Provozovna Opavská 1000, Hradec nad Moravicí 747 41
Identifikační číslo provozovny 1007802022
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.9.1993

Živnost č. 4 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.7.2005
Provozovna č. 1
Provozovna Sklářská 408, Nový Bor 473 01
Identifikační číslo provozovny 1008015458
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2005
Provozovna č. 2
Provozovna náměstí Boženy Němcové 1005/1, Jablonec nad Nisou 466 01
Identifikační číslo provozovny 1008015440
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.7.2005
Provozovna č. 3
Provozovna Kuštova 757, Rakovník 269 01
Identifikační číslo provozovny 1007252243
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.7.2005
Provozovna č. 4
Provozovna Železniční 570/6, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1008015474
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.7.2005
Provozovna č. 5
Provozovna Na Račanech 100, Jilemnice 514 01
Identifikační číslo provozovny 1007255846
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.7.2005

Živnost č. 5 Slévárenství, modelářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.7.2005
Provozovna č. 1
Provozovna Na Račanech 100, Jilemnice 514 01
Identifikační číslo provozovny 1007255846
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.7.2005
Provozovna č. 2
Provozovna Sklářská 408, Nový Bor 473 01
Identifikační číslo provozovny 1008015458
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2005
Provozovna č. 3
Provozovna náměstí Boženy Němcové 1005/1, Jablonec nad Nisou 466 01
Identifikační číslo provozovny 1008015440
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.7.2005
Provozovna č. 4
Provozovna Kuštova 757, Rakovník 269 01
Identifikační číslo provozovny 1007252243
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.7.2005
Provozovna č. 5
Provozovna Železniční 570/6, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1008015474
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.7.2005

Živnost č. 6 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.7.2005
Provozovna č. 1
Provozovna Sklářská 408, Nový Bor 473 01
Identifikační číslo provozovny 1008015458
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2005
Provozovna č. 2
Provozovna náměstí Boženy Němcové 1005/1, Jablonec nad Nisou 466 01
Identifikační číslo provozovny 1008015440
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.7.2005
Provozovna č. 3
Provozovna Kuštova 757, Rakovník 269 01
Identifikační číslo provozovny 1007252243
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.7.2005
Provozovna č. 4
Provozovna Železniční 570/6, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1008015474
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.7.2005
Provozovna č. 5
Provozovna Na Račanech 100, Jilemnice 514 01
Identifikační číslo provozovny 1007255846
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.7.2005

Živnost č. 7 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.7.2005
Provozovna č. 1
Provozovna Na Račanech 100, Jilemnice 514 01
Identifikační číslo provozovny 1007255846
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.7.2005
Provozovna č. 2
Provozovna Sklářská 408, Nový Bor 473 01
Identifikační číslo provozovny 1008015458
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2005
Provozovna č. 3
Provozovna náměstí Boženy Němcové 1005/1, Jablonec nad Nisou 466 01
Identifikační číslo provozovny 1008015440
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.7.2005
Provozovna č. 4
Provozovna Kuštova 757, Rakovník 269 01
Identifikační číslo provozovny 1007252243
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.7.2005
Provozovna č. 5
Provozovna Železniční 570/6, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1008015474
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.7.2005

Živnost č. 8 Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.7.2005
Provozovna č. 1
Provozovna Na Račanech 100, Jilemnice 514 01
Identifikační číslo provozovny 1007255846
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.7.2005
Provozovna č. 2
Provozovna Sklářská 408, Nový Bor 473 01
Identifikační číslo provozovny 1008015458
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2005
Provozovna č. 3
Provozovna náměstí Boženy Němcové 1005/1, Jablonec nad Nisou 466 01
Identifikační číslo provozovny 1008015440
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.7.2005
Provozovna č. 4
Provozovna Kuštova 757, Rakovník 269 01
Identifikační číslo provozovny 1007252243
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.7.2005
Provozovna č. 5
Provozovna Železniční 570/6, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1008015474
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.7.2005

Živnost č. 9 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.4.2014
Provozovna č. 1
Provozovna Tovární okruh 513, Hradec nad Moravicí 747 41
Identifikační číslo provozovny 1009607537
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.4.2014

Živnost č. 10 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 2.9.1993
Přerušení oprávnění 12.6.2018

Živnost č. 11 Galvanizérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 4.3.2006

Živnost č. 12 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 4.3.2006

Živnost č. 13 Nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 4.3.2006

Živnost č. 14 Slévárenství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 4.3.2006

Živnost č. 15 Kovoobráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 4.3.2006

Živnost č. 16 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Výzkum a vývoj strojírenských výrobků, odlitků, nástrojů a nářadí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.1992
Zánik oprávnění 4.3.2006

Živnost č. 18 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.8.1993
Zánik oprávnění 4.3.2006

Živnost č. 19 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.8.1993
Zánik oprávnění 4.3.2006

Živnost č. 20 Revize elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.8.1993
Zánik oprávnění 21.8.1996

Živnost č. 21 automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.8.1993
Zánik oprávnění 24.1.2001

Živnost č. 22 služby v požární prevenci

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.8.1993
Zánik oprávnění 25.10.1996

Živnost č. 23 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.8.1993
Zánik oprávnění 19.1.2001

Živnost č. 24 Projektování a konstrukce strojů a zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.8.1993
Zánik oprávnění 4.3.2006

Živnost č. 25 poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.8.1993
Zánik oprávnění 23.1.2001

Živnost č. 26 Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje nealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1993
Zánik oprávnění 17.7.1996

Živnost č. 27 Kovářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.6.1997
Zánik oprávnění 4.3.2006

Živnost č. 28 pronájem strojů a zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.6.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Výroba elektronických částí vozidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.6.1997
Zánik oprávnění 4.3.2006

Živnost č. 30 Tepelné zpracování kovů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.6.1997
Zánik oprávnění 4.3.2006

Živnost č. 31 Provádění povrchových úprav (mimo galvanizérství)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.6.1997
Zánik oprávnění 4.3.2006

Živnost č. 32 lisování kovových dílů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.6.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 33 reklamní a propagační činnost v oblasti strojírenských výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.10.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 34 zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.10.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 35 činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.10.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 36 spisová služba-uchovávání a třídění písemností

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.2000
Zánik oprávnění 31.12.2005

Živnost č. 37 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.6.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 38 Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.3.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 39 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.6.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 40 Výzkum, vývoj, výroba, montáž, opravy a prodej strojů a zařízení

Druh živnosti Provozovaná průmyslovým způsobem
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.7.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 41 Provozování kanalizací

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.7.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán BRANO a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Pavel Juříček Ph.D.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje BRANO a.s.

IČO: 45193363
Firma: BRANO a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Opava
Základní územní jednotka: Hradec nad Moravicí
Počet zaměstnanců: 2000 - 2499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1992

Sídlo BRANO a.s.

Sídlo: Opavská 1000, Hradec nad Moravicí 747 41

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Slévárenství
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Obrábění
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba nábytku
Silniční nákladní doprava
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image