Firma BPA sport marketing a.s. IČO 04597605


BPA sport marketing a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

BPA sport marketing a.s. (04597605) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Českomoravská 2420/15, Praha 190 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 11. 2015 a je stále aktivní. BPA sport marketing a.s. nemá žádnou provozovnu a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o BPA sport marketing a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o BPA sport marketing a.s. na Justice.cz
Detailní informace o BPA sport marketing a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro BPA sport marketing a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje BPA sport marketing a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 21139
IČO (identifikační číslo osoby) 04597605
Jméno BPA sport marketing a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 27.11.2015
Valná hromada společnosti přijala dne 22.05.2017 ve formě notářského zápisu sepsaného Mgr. Monikou Kubalíkovou, zástupkyní Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku N 250/2017, NZ 296/2017, následující rozhodnutí: 1.Zvyšuje základní kapitál z dosava dní výše ...................................................2 000 000,- Kč, (slovy: dva miliony korun českých), upsáním nových akcií o částku ................................................................233 164 595,- Kč, (slovy: dvě stě třicet tři mili onů jedno sto šedesát čtyři tisíc pět set devadesát pět korun českých), na částku .................................................................................................. 235 164 595,- Kč, (slovy: dvě stě třicet pět milionů jedno sto šedesát čty ři tisíc pět set devadesát pět korun českých). Není připuštěno upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu bude nově upsáno 233 164 595 (slovy: dvě stě třicet tři milionů jedno sto šedesát čt yři tisíc pět set devadesát pět) kmenových akcií v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) každé akcie. 2.Akcionáři Společnosti společnosti CHANCE a.s., IČ 281 78 815, a společnost Berounská servisní a.s., I Č 284 71 008, prohlašují, že se ve smyslu ust. § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vzdávají svého přednostního práva na upisování nových akcií peněžitým vkladem. 3.K upsání nových akcií jsou určeni tito zájemci: a)společnost CHANCE a.s. se sídle m Beroun, Politických vězňů 156, PSČ 266 01, IČ 281 78 815, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12550 (dále též jen CHANCE a.s.), která upíše 46 632 919 (slovy: čtyřicet šest milionů šest set třicet dva tisíc dev ět set devatenáct) akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) každé akcie; všechny akcie jsou kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno, emisní kurs nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, b) xxx, který upíše 30 8 33 687 (slovy: třicet milionů osm set třicet tři tisíc šest set osmdesát sedm) akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) každé akcie; všechny akcie jsou kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno, emisní kurs nově vydaných akcií b ude roven jejich jmenovité hodnotě, c) xxx, který upíše 26 729 990 (slovy: dvacet šest milionů sedm set dvacet devět tisíc devět set devadesát) akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) každé akcie; všechny akcie jsou kmenové akcie v li stinné podobě znějící na jméno, emisní kurs nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, d) xxx, který upíše 24 118 546 (slovy: dvacet čtyři milionů jedno sto osmnáct tisíc pět set čtyřicet šest) akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) každé akcie; všechny akcie jsou kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno, emisní kurs nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, e) xxx, který upíše 17 067 648 (slovy: sedmnáct milionů šedesát sedm tisíc šest set čtyřic et osm) akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) každé akcie; všechny akcie jsou kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno, emisní kurs nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, f) xxx, který upíše 15 165 025 (slo vy: patnáct milionů jedno sto šedesát pět tisíc dvacet pět) akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) každé akcie; všechny akcie jsou kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno, emisní kurs nově vydaných akcií bude roven jejich jm enovité hodnotě, g) xxx, která upíše 14 549 471 (slovy: čtrnáct milionů pět set čtyřicet devět tisíc čtyři sta sedmdesát jedna) akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) každé akcie; všechny akcie jsou kmenové akcie v listinné podobě zn ějící na jméno, emisní kurs nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, h) xxx, který upíše 12 553 582 (slovy: dvanáct milionů pět set padesát tři tisíc pět set osmdesát dva) akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) každé akcie; všechny akcie jsou kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno, emisní kurs nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, i) xxx, který upíše 11 938 027 (slovy: jedenáct milionů devět set třicet osm tisíc dvacet sedm) akcií o jmenov ité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) každé akcie; všechny akcie jsou kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno, emisní kurs nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, j) xxx, která upíše 11 564 964 (slovy: jedenáct milionů p ět set šedesát čtyři tisíc devět set šedesát čtyři) akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) každé akcie; všechny akcie jsou kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno, emisní kurs nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, k) xxx, který upíše 1 492 253 (slovy: jeden milion čtyři sta devadesát dva tisíc dvě stě padesát tři) akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) každé akcie; všechny akcie jsou kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno, e misní kurs nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, l) xxx, která upíše 6 839 497 (slovy: šest milionů osm set třicet devět tisíc čtyři sta devadesát sedm) akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) každé akcie; všechny a kcie jsou kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno, emisní kurs nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, m) xxx, který upíše 6 839 493 (slovy: šest milionů osm set třicet devět tisíc čtyři sta devadesát tři) akcií o jmenovité hodno tě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) každé akcie; všechny akcie jsou kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno, emisní kurs nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, n) xxx, která upíše 6 839 493 (slovy: šest milionů osm set třicet devět tisíc čtyři sta devadesát tři) akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) každé akcie; všechny akcie jsou kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno, emisní kurs nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. 4.Přip ouští se možnost započtení pohledávek upisovatelů za Společností oproti pohledávkám Společnosti na splacení emisního kursu za jednotlivými upisovateli. 5.Stanoví pravidla postupu o uzavření smluv o započtení pohledávky za Společností proti pohledávce na s placení emisního kursu takto: a)smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, b)smlouva o započtení musí být podepsána nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, nejpozději však před po dáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, c)dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávky je splacen peněžitý vklad, jehož emisní kurs je splácen výhradně započtením pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. 6.Schvaluje se návrh smlouvy o úpisu akcií a započtení pohledávek, která bude uzavřena mezi společností BPA sport marketing a.s. a společností CHANCE a.s. 7.Schvaluje se návrh smlouvy o úpisu akcií a započtení pohledávek, která bude uzavře na mezi společností BPA sport marketing a.s. a xxx. 8.Schvaluje se návrh smlouvy o úpisu akcií a započtení pohledávek, která bude uzavřena mezi společností BPA sport marketing a.s. a xxx. 9.Schvaluje se návrh smlouvy o úpisu akcií a započtení pohledávek, která bude uzavřena mezi společností BPA sport marketing a.s. a xxx. 10.Schvaluje se návrh smlouvy o úpisu akcií a započtení pohledávek, která bude uzavřena mezi společností BPA sport marketing a.s. a xxx. 11.Schvaluje se návrh smlouvy o úpisu akcií a zap očtení pohledávek, která bude uzavřena mezi společností BPA sport marketing a.s. a xxx. 12.Schvaluje se návrh smlouvy o úpisu akcií a započtení pohledávek, která bude uzavřena mezi společností BPA sport marketing a.s. a xxx. 13.Schvaluje se návrh smlouvy o úpisu akcií a započtení pohledávek, která bude uzavřena mezi společností BPA sport marketing a.s. a xxx. 14.Schvaluje se návrh smlouvy o úpisu akcií a započtení pohledávek, která bude uzavřena mezi společností BPA sport marketing a.s. a xxx. 15.Schvaluj e se návrh smlouvy o úpisu akcií a započtení pohledávek, která bude uzavřena mezi společností BPA sport marketing a.s. a xxx. 16.Schvaluje se návrh smlouvy o úpisu akcií a započtení pohledávek, která bude uzavřena mezi společností BPA sport marketing a.s. a xxx. 17.Schvaluje se návrh smlouvy o úpisu akcií a započtení pohledávek, která bude uzavřena mezi společností BPA sport marketing a.s. a xxx. 18.Schvaluje se návrh smlouvy o úpisu akcií a započtení pohledávek, která bude uzavřena mezi společností BPA s port marketing a.s. a xxx. 19.Schvaluje se návrh smlouvy o úpisu akcií a započtení pohledávek, která bude uzavřena mezi společností BPA sport marketing a.s. a xxx. 1.6.2017
V důsledku realizace fúze sloučením došlo k zániku společnosti TRANSMIT s.r.o. se sídlem Beroun, Politických vězňů 156, PSČ 266 01, IČ 275 94 556, s přechodem veškerého jejího jmění na nástupnickou společnost BPA sport marketing a.s. se sídlem Praha 9, Li beň, Českomoravská 2420/15, PSČ 190 00, IČ 045 97 605 tak, jak je uvedeno v projektu fúze ze dne 19.10.2016. 1.1.2017
V důsledku realizace rozdělení odštěpením sloučením přešla na společnost TIPSPORT-hockey a.s., se sídlem Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21139, IČ 04597605, odštěpená č ást jmění společnosti BPA sport marketing a.s., se sídlem Praha 1, Těšnov 1/1059, PSČ 11000, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4173, IČ 250 69 764, definovaná v projektu rozdělení vypracovaném statutá rními orgány zúčastněných společností dne 22.1.2016. 26.2.2016

Aktuální kontaktní údaje BPA sport marketing a.s.

Kapitál BPA sport marketing a.s.

zakladni jmění 235 165 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.5.2017
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.11.2015 - 23.5.2017

Akcie BPA sport marketing a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 Kč 235 164 595 23.5.2017
Akcie na jméno 1 Kč 2 000 000 27.11.2015 - 23.5.2017

Sídlo BPA sport marketing a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Českomoravská 2420/15 , Praha 190 00 26.2.2016
Adresa Muchova 240/6 , Praha 160 00 27.11.2015 - 26.2.2016

Předmět podnikání BPA sport marketing a.s.

Platnost údajů od - do
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. 15.3.2016
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 26.2.2016

Předmět činnosti BPA sport marketing a.s.

Platnost údajů od - do
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 27.11.2015

vedení firmy BPA sport marketing a.s.

Statutární orgán BPA sport marketing a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. 27.11.2015
předseda představenstva Jana Obermajerová 15.3.2016
Vznik funkce 26.2.2016
Adresa: Na valech 45/32 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Jan Havel 5.1.2018
Vznik členství 26.2.2016
Vznik funkce 26.2.2016
Adresa: 372 , Velké Popovice 251 69
člen představenstva Ing. Vratislav Randa 27.11.2015 - 26.2.2016
Vznik členství 27.11.2015
Zánik členství 26.2.2016
Vznik funkce 27.11.2015
Zánik funkce 26.2.2016
Adresa: Na Vinici 877/28 , Beroun 266 01
člen představenstva Jana Obermajerová 26.2.2016 - 15.3.2016
Vznik členství 26.2.2016
Vznik funkce 26.2.2016
Zánik funkce 26.2.2016
Adresa: Na valech 45/32 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Jan Havel 26.2.2016 - 5.1.2018
Vznik členství 26.2.2016
Vznik funkce 26.2.2016
Adresa: 372 , Velké Popovice 251 69

Dozorčí rada BPA sport marketing a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Luboš Pázler 27.11.2015
Vznik členství 27.11.2015
Vznik funkce 27.11.2015
Adresa: Pospíchalova 1129/3 , Praha 198 00
člen dozorčí rady Petra Pavelková 27.9.2018
Vznik členství 3.5.2018
Adresa: K Rozcestí 209 , Jílové u Prahy 254 01
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Kulhánek 26.2.2016 - 15.3.2016
Vznik členství 26.2.2016
Vznik funkce 26.2.2016
Zánik funkce 26.2.2016
Adresa: Komenského 1050 , Vizovice 763 12
předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Kulhánek 15.3.2016 - 27.9.2018
Zánik členství 4.2.2018
Vznik funkce 26.2.2016
Zánik funkce 4.2.2018
Adresa: Komenského 1050 , Vizovice 763 12

Sbírka Listin BPA sport marketing a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 21139/SL 9 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 26.2.2016 10.3.2016 17.3.2016 2
B 21139/SL 8 zakladatelské dokumenty, notářský zápis [NZ 105/2016] Městský soud v Praze 26.2.2016 26.2.2016 16
B 21139/SL 7 posudek znalce Městský soud v Praze 22.2.2016 26.2.2016 51
B 21139/SL 6 ostatní Městský soud v Praze 22.1.2016 26.2.2016 21
B 21139/SL 5 ostatní Městský soud v Praze 22.1.2016 26.2.2016 10
B 21139/SL 4 notářský zápis [NZ 107/2016] Městský soud v Praze 26.2.2016 26.2.2016 44
B 21139/SL 3 projekt přeměny - rozdělení odštěpením, sloučením Městský soud v Praze 22.1.2016 25.1.2016 26.1.2016 13
B 21139/SL 2 projekt přeměny - rozdělení odštěpením, sloučením Městský soud v Praze 29.12.2015 29.12.2015 30.12.2015 17
B 21139/SL 1 notářský zápis [NZ 501/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.11.2015 27.11.2015 16

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje BPA sport marketing a.s.

IČO (identifikační číslo) 04597605
Jméno BPA sport marketing a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 9
Vznik první živnosti: 30.11.2015
Celkový počet živností: 2
Aktivních živností: 2

Sídlo BPA sport marketing a.s.

Živnosti a provozovny BPA sport marketing a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Pěstitelské pálení

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba hnojiv

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba a zpracování skla

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

 • Broušení technického a šperkového kamene

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Stavba a výroba plavidel

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Fotografické služby

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.11.2015

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.2.2016

Statutární orgán BPA sport marketing a.s.

Člen statutárního orgánu Jana Obermajerová
Člen statutárního orgánu Ing. Jan Havel

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje BPA sport marketing a.s.

IČO: 04597605
Firma: BPA sport marketing a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 9
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 27.11.2015

Sídlo BPA sport marketing a.s.

Sídlo: Českomoravská 2420/15, Praha 190 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
tracking image