Firma BONTONland, a.s. v likvidaci IČO 49018825


BONTONland, a.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

BONTONland, a.s. v likvidaci (49018825) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Václavské náměstí 846/1, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 7. 1993 a je stále aktivní. BONTONland, a.s. v likvidaci má více provozoven a tři živnosti.

Jako zdroj dat o BONTONland, a.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o BONTONland, a.s. v likvidaci na Justice.cz
Detailní informace o BONTONland, a.s. v likvidaci na rzp.cz

Výpis dat pro BONTONland, a.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje BONTONland, a.s. v likvidaci

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 3413
IČO (identifikační číslo osoby) 49018825
Jméno BONTONland, a.s. v likvidaci
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 27.7.1993
rozhodnutí valné hromady 1.9.2019
BONTONland, a.s. převedla účinnou smlouvou ze dne 20.5.2019 část obchodního závodu představovanou jměním organizační složky označené jako e-shop BONTONland provozovaného na platformě www.bontonland.cz (číselné označení střediska 107-INTERNET SHOP) a vším , co k této části obchodního závodu jako celku náleží společnosti SUPRAPHON Entertainment a. s., zapsané v OR MS v Praze oddíl B, vložka 24409, se sídlem Palackého 740/1, 110 00, Praha 1 29.5.2019
Počet členů statutárního orgánu: 1 2.4.2014
Počet členů správní rady: 1 2.4.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 2.4.2014
Dne 14.3.2014 přijala valná hromada společnosti BONTONland, a.s., usnesení o snížení základního kapitálu: a) důvodem a účelem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada ztráty společnosti BONTONland, a.s., z minulých let, b) základní kapitál společnosti se snižuje z dosavadní hodnoty 20.355.000,- Kč o částku 18.354.000,- Kč na novou hodnotu 2.001.000,- Kč, Ke snížení základního kapitálu dojde zničením zatímního listu, který je ve vlastnictví společnosti a snížením jmenovité hodnoty akcií poměrně u všech akcií výměnou za akcie s nižší jmenovitou hodnotou, a to tak, že jmenovitá hodnota každé z akcií se sníží z jmenovité hodnoty 11.500,- Kč na novou jmenovitou hodnotu ve výši 1.500,- Kč, c) částka, o kterou se snižuje základní kapitál společnosti, bude použita na úhradu ztráty společnosti, d) lhůta pro předložení listinných akcií za účelem jejich výměny je 60 dní ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 2.4.2014
Dne 11.6.2013 byla mezi společností BONTONland, a.s., IČ: 490 18 825 se sídlem Václavské náměstí 846/1, Praha 1, PSČ: 110 00 jako prodávajícím a společností Fekollini CZ s.r.o., IČ: 285 10 470, se sídlem: Pražská 16/810, Praha 10 jako kupujícím uzavřena s mlouva o prodeji části podniku prodávajícího. Dne 31.7.2013 byl uzavřen mezi společností BONTONland, a.s. a společností emelmedia s.r.o. (dříve Fekollini CZ s.r.o.), IČ: 285 10 470, se sídlem: Pražská 16/810, Praha 10 písemný Dodatek č. 1 k této smlouvě, který vymezuje převáděné části podniku na provozovny prodávajícího v Liberci, Mladé Boleslavi, Hradci Králové a Olomouci. 19.9.2013
V důsledku rozdělení odštěpením sloučením na společnost BONTONland, a.s. jakožto nástupnickou společnost přešla část jmění společnosti FAJN SVĚT a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí 846/1, PSČ 110 00, IČO: 282 03 003, zapsané v obchodní m rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 130003. 1.2.2013
Jediný akcionář společnosti BONTONland, a.s. přijal dne 24.4.2012 při výkonu působnosti valné hromady toto rozhodnutí: Základní kapitál společnosti BONTONland a.s. se zvyšuje o částku 10.005.000,-Kč, (slovy: deset milionů pět tisíc korun českých) z původn í výše základního kapitálu 10.350.000,-Kč (slovy: deset milionů tři sta padesát tisíc korun českých), na novou výši základního kapitálu 20.355.000,-Kč (slovy: dvacet milionů tři sta padesát pět tisíc korun českých). Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií. Upisování nad navrhovanou částku 10.005.000,-Kč (slovy: deset milionů pět tisíc korun českých) není přípustné. Na zvýšení základního kapitálu budou vydány nové akcie v počtu 870 ks (slovy: osm set sedmdesát kusů) o jmenovité hodnotě každé nové akcie 11.500,-Kč (slovy: jedenáct tisíc pět set korun českých) s tím, že emisní kus nových akcií bude splacen peněžitými v klady. Upisované akcie budou kmenové, na jméno, vydané v listinné podobě.Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem - panem Mgr. Leškem Wronkou, nar. 16.11.1960, bytem Komenského 390, 739 61 Třinec, Lyžbice. Místem pro upisování nových akcií je sídlo společnosti BONTOnland, a.s. - Praha 1, Václavské náměstí 846/1, PSČ 110 00. Lhůta pro upisování akcií počíná běžet od podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku a končí uplynutím jednoho měsíce oe dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základn ího kapitálu společnosti do obchodního rejstříku a doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovateli oznámen dopisem. představenstva doručeným osobně nebo doporučenou poštou, dopis bude rozeslán do 5 dnů po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Navrhovaný emisní kurs každé nové akcie činí 11.500,-Kč (slovy: jedenáct tisíc pět set korun českých). Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předem určený zájemce splatí emisní kurz jím upsaných akcií peněžitým vkladem, který bude splacen na účet č. 5040019593/5500, který za tím účelem společnost BONTONland, a.s. otevřela. Upisovatel je povinen ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne upsání akcií splatit 30% (slovy: třicet procent) jmenovité hodnoty upsaných akcií peněžitými vklady. Zbylých 70% je povinen splatit do jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obc hodního rejstříku. 17.5.2012 - 4.6.2012
Usnesení valné hromady ze dne 9.6.2008 o snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se snižuje z dosavadní hodnoty 45,000.000,- Kč o částku 34,650.000,- Kč na novou hodnotu 10,350.000,- Kč. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty každé z 900 ks akcií společnosti z dosavadní výše 50.000,- Kč na novou výši 11.500,- Kč Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je, že společnost nepotřebuje pro svoji činnost základní kapitál v dosavadní výši. Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude vyplacena akcionářům společnosti v poměru jejich účasti na základním kapitálu společnosti, a to ve lhůtě dvou let od zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Akcie s novou jmenovitou hodnotou budou vyměněny za stávající akcie. Akcionáři předloží společnosti své akcie k výměně do šesti měsíců od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Na tuto skutečnost budou společností upozorněni společnos tí doporučeným dopisem nebo písemným oznámením předaným osobně. 18.6.2008 - 15.12.2008
Rozhodnutí jediného akcionáře o snížení základního kapitálu ze dne 25.6.2004: Základní kapitál společnosti se snižuje z dosavadní hodnoty 225.000.000,-Kč o částku 180.000.000,-Kč na hodnotu 45.000.000,-Kč. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je naplnění podmínek ustanovení § 193 odst. 1 obchodního zákoníku. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita za účelem úhrady ztráty minulých let. Snížení základního kapitálu společnosti z dosavadní jmenovité hodnoty 10.000,-Kč na novou jmenovitou hodnotu 2.000,-Kč. Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno výměnou všech dosavadních akcií společnosti za akcie s novou jmenovitou hodnotou. 25.11.2004 - 12.1.2005
a) bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 30 dnů, ode dne, kdy nabyde právní moci rozhodnutí o zápisu tohoto rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, vyzvat akcionáře společnosti způsobem určeným zákonem a s tanovami společnosti pro svolání valné hromady, tedy zvěřejněním v Obchodním věstníku a zasláním výzvy majiteli či majitelům akcií na adresu jejich sídla nebo bydliště, aby předložili akcie za účelem jejich výměny 25.11.2004 - 12.1.2005
b) v souladu s ustanovením § 214 odst. 1 obchodního zákoníku vyzvat akcionáře, kteří budou v prodlení s předložením akcií, k předložení těchto akcií v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jim představenstvo určí, s upozorněním, že jinak budou nepředložené ak cie prohlášeny za neplatné a neplatné, prodány, a tuto výzvu zveřejnit Obchodním věstníku a zaslat majiteli či majitelům akcií na adresu jejich sídla nebo bydliště, 25.11.2004 - 12.1.2005
c) postupovat dále podle ustanovení § 214 obchodního zákoníku. 25.11.2004 - 12.1.2005
Základní kapitál obchodní společnosti BONTONland, a.s., se zvyšuje z dosavadní hodnoty 125.000.000kč ( jedno sto dvace pět milionů korun českých) o částku 100.000.000 Kč. (jedno sto milionů korun českých) na novou hodnotu 255.000.000 Kč (dvě stě dvacet pět milionů korun českých). Upisování nad určenou hranici se nepřipouští. 1.7.2002 - 29.8.2002
Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je přijetí opatření k pokrytí ztráty poté, co byly naplněny podmínky ustanovení § 193 odst. 1 obchodního zákoníku a nízká kapitalizace společnosti. 1.7.2002 - 29.8.2002
Zvýšení bude provedeno upsáním nových 10.000 ks (deset tisíc kusů) kmenových akcií listinné podoby znějících na jméno, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 10.000 Kč (deset tisíc korun českých). Všechny nově vydané akcie budou akciemi kmenovými, neboť s nimi budou spojena stejná práva a povinnosti jako s akciemi již vydanými. 1.7.2002 - 29.8.2002
Zvýšení základního kapitálu bude provedeno s využitím přednostního práva jediného akcionáře společnosti v souladu s ustanovením § 204a obchodního zákoníku. 1.7.2002 - 29.8.2002
Akcionář může vykonat své přednostní právo upsat nově vydávané akcie společnosti v sídle společnosti v Praze 1, Palackého 1, v kanceláři ředitelky. Lhůta pro uplatnění přednostního práva a upsání akcie bude 15 dní a začne plynout dnem uvedeným v oznámení o počátku běhu lhůty. Po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku zveřejní představenstvo v Ochodním věstníku a oznámí způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady informaci o přednostním právu, a to nejpozději do 40 dnů od doručení usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcionáři bude oznámen počátek běhu lhůty pro upisování akcií písemným oznámením doporučeným dopisem nebo osobně oproti potvrzení nejpozději dva dny před počátkem běhu lhůty pro upisování. Spolu s tímto oznámením bude akcionáři doručen návrh představenstva společnosti na uzavření smlouvy o upsání akcií ve smyslu § 204/5 obchodního zákoníku. 1.7.2002 - 29.8.2002
Jediný akcionář má právo upsat všechny nově vydávané akcie, tzn., že na jednu dosavadní akcii připadá podíl ve výši osmi desetin na jedné nové akcii, přičemž upisovat lze pouze celé akcie. 1.7.2002 - 29.8.2002
Všechny akcie, které nebudou upsány jediným akcionářem s využitím jeho přednostního práva, budou nabídnuty zájemci obchodní společnosti PANTHER, akciová společnost, se sídlem Praha 1, Konviktská 5, IČ: 60192691. Lhůta pro upisování bude patnáct dnů a začne plynout třetí den od konce lhůty pro uplatnění přednostního práva jediného akcionáře. Místo pro upisování bude v Praze 1, Palackého 1, v kanceláři ředitelky. Zájemci obchodní společnosti PANTHER, akciová společnost, bude oznámen počátek běhu lhůty pro upisování akcií písemným oznámením doručeným zájemci doporučeným dopisem nebo osobně proti potvrzení nejpozději dva dny před počátkem běhu lhůty pro upisování. Spolu s tímto oznámením bude zájemci doručen návrh představenstva společnosti na uzavření smlouvy o upsání akcií ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Jmenovitá hodnota každé z akcií upisovaných s využitím přednostního práva i nabídnutých zájemci obchodní společnosti PANTHER, akciová společnost, činí 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), jedná se o akcie kmenové, znějící na jméno, listinné podoby. Emisní kurs každé nově vydávané akcie činí 10.000 Kč (deset tisíc korun českých). 1.7.2002 - 29.8.2002
Upisovatel splatí emisní kurs upisovaných akcií na nově zřízený účet společnosti č. 99408021/0100, který byl za tím účelem otevřen na jméno společnosti u Komerční banky, a.s. Lhůta pro splacení emisního kursu upsaných akcií je dvacet dnů ode dne upsání. Uděluje se souhlas se započtením části peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti proti celé pohledávce společnosti vůči jedinému akcionáři na splacení emisního kursu. Právním důvodem pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti jsou: a) Smlouva o půjčce ze dne 1.4.1999 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1.9.1999, na jejímž základě poskytl jediný akcionář společnosti půjčku ve výši 71,729.000,-Kč (sedmdesát jeden milion sedm set dvacet devět tisíc korun českých). Půjčka je splatná do 1.9.2003. Z celkové částky 71,729.000,- dosud nebyla zaplacena částka ve výši 30,722.000,- (třicet milionů sedm set dvacet dva tisíce korun), která bude započtena proti pohledávce na splacení emisního kursu. b) Smlouva o půjčce ze dne 1.2.2001, na jejímž základě poskytl akcionář společnosti půjčku ve výši 3,000.000,-Kč (tři miliony korun českých). Půjčka je splatná do 1.9.2003. c) Smlouva o půjčce ze dne 1.2.2001, na jejímž základě poskytl akcionář společnosti půjčku ve výši 43,000,000,-Kč (čtyřicet tři miliony korun českých). Půjčka je splatná do 1.9.2003. d) Smlouva o půjčce ze dne 24.7.2001, na jejímž základě poskytl akcionář půjčku ve výši 15,000.000,- Kč (patnáct milionů korun českých). Půjčka je splatná do 1.9.2003. e) Smlouva o půjčce za dne 9.8.2001, na jejímž základě poskytl akcionář společnosti půjčku ve výši 15,000.000,-Kč (patnáct milionů korun českých). Půjčka je splatná do 1.9.2003. Z částky 15,000.000,-Kč bude započteno proti pohledávce na splacení emisního kursu ve výši 8.278.000,-Kč (osm milionů dvě stě sedmdesát osm tisíc korun.) 1.7.2002 - 29.8.2002
Důvodem započtení je urychlení procesu úhrady závazku společnosti a zjednodušení procesu splacení emisního kursu. Spolu s oznámením o počátku běhu lhůty pro výkon přednostního práva zašle společnost akcionáři návrh smlouvy o započtení pohledávky s podpisy statutárních orgánů společnosti. Upisovatel předloží společnosti nejpozději do patnácti dnů ode dne upsání akcií podepsanou smlouvu o započtení pohledávky, započtení bude provedeno ke dni uzavření smlouvy. Tento den bude dnem splacení emisního kursu akcií. 1.7.2002 - 29.8.2002
Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti ze dne 20.12.1999. Základní jmění obchodní společnosti BONTONland, a.s., se zvyšuje z dosavadní hodnoty 100.000.000,- Kč (jednostomilionů korun českých) o částku 25.000.000,- Kč (dvacetpětmilionů korun českých) na novou výši 125.000.000,- Kč (jednostodvacetpět- milionů korun českých). Zvýšení je přípustné, neboť emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen. Důvodem zvýšení je potřeba získání finančních zdrojů k rozšíření obchodní činnosti společnosti za účelem dalšího rozvoje společnosti. Zvýšení bude provedeno upsáním nových 2.500 ks (dvatisícepětset kusů) akcií listinné podoby znějící na jméno, přičemž každá tato akcie bude mít jmenovitou hodnotu 10.000,- Kč (desettisíc korun českých). Všechny nově vydané akcie budou akciemi kmenovými, neboť s nimi budou spojena stejná práva a povinnosti jako s akciemi již vydanými. Upisování nad určenou částku se nepřipouští. Emisní kurs se stanoví ve výši 1,0, tzn. za každou akcii je nutno zaplatit cenu rovnající se její jmenovité hodnotě, tj.10.000,- Kč (desettisíc korun českých), a lze ho splácet pouze peněžitými vklady. Zvýšení je prováděno s využitím přednostního práva jediného akcionáře společnosti v souladu s ust.§ 204a obch.zák.. Dosavadní akcionář může vykonat své přednostní právo upsat nově vydané akcie společnosti v sídle společnosti v Praze 1, Palackého 1, v kanceláři sekretariátu ředitele. Lhůta pro výkon tohoto práva počne běžet den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení soudu o zápisu dnes učiněného rozhodnutí do obchodního rejstříku, a potrvá dva týdny. Dosavadní akcionář má právo upsat všechny nově vydané akcie. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, nebudou nabídnuty žádnému zájemci ani nebudou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upisování akcií. Splacení emisního kursu upsaných akcií bude provedeno na účet společnosti č.99408-021/0100, vedený na jméno BONTONland, a.s., u Komerční banky, a.s., přičemž 30 % emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě třiceti dnů ode dne úpisu a zbývajících 70 % emisního kursu nejpozději ve lhůtě jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. 24.3.2000 - 20.6.2001
Obchodní společnost MUSIC STOP, a.s. se sídlem Palackého l, Praha l IČO: 49018825 se vymazává z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B vložka číslo 591 včetně všech zapsaných ostatních skutečností. 27.10.1998
Na základním jmění společnosti je splaceno 25 500 000,-Kč 25.11.1996 - 23.2.1998
Obchodní společnost MUSIC STOP, a.s. se sídlem Palackého 1, Praha 1 se zapisuje do obchodního rejstříku vedeného zdejším soudem v Praze do oddílu B vložka 3413. 19.9.1995
Splacení 30 % základního jmění zakladatelem společnosti bylo prokázáno. 27.7.1993 - 25.11.1996
Akciová společnost byla založena notářským zápisem sepsanou zakladatelskou listinou ze dne 19.3.1993 jediného zakladatele, akciové společnosti BONTON se sídlem Mnichovice 508, zastoupené členy představenstva pány PhDr. Martinem Kratochvílem, bytem Mnichovice 508 a Judr. Zdeňkem Kozákem, bytem Praha 4, Hrdličkova 2189. Zakladatel současně připojil schválené stanovy a.s. a zvolil členy orgánů společnosti. Notářský zápis o založení akciové společnosti a stanovy a.s. byly připojeny. 27.7.1993 - 25.11.1996

Aktuální kontaktní údaje BONTONland, a.s. v likvidaci

Kapitál BONTONland, a.s. v likvidaci

zakladni jmění 2 001 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 2.4.2014
zakladni jmění 20 355 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.11.2012 - 2.4.2014
zakladni jmění 20 355 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.6.2012 - 29.11.2012
zakladni jmění 10 350 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 15.12.2008 - 4.6.2012
zakladni jmění 45 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.1.2005 - 15.12.2008
zakladni jmění 225 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.8.2002 - 12.1.2005
zakladni jmění 125 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.6.2001 - 29.8.2002
zakladni jmění 100 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.2.1998 - 20.6.2001
zakladni jmění 50 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.11.1996 - 23.2.1998
zakladni jmění 15 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.9.1995 - 25.11.1996
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.7.1993 - 20.9.1995

Akcie BONTONland, a.s. v likvidaci

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 500 Kč 1 334 2.4.2014
Akcie na jméno 11 500 Kč 1 770 4.6.2012 - 2.4.2014
Akcie na jméno 11 500 Kč 900 15.12.2008 - 4.6.2012
Akcie na jméno 50 000 Kč 900 7.11.2005 - 15.12.2008
Akcie na jméno 2 000 Kč 22 500 12.1.2005 - 7.11.2005
Akcie na jméno 10 000 Kč 22 500 29.8.2002 - 12.1.2005
Akcie na jméno 10 000 Kč 12 500 20.6.2001 - 29.8.2002
Akcie na jméno 10 000 Kč 10 000 23.2.1998 - 20.6.2001
Akcie na jméno 10 000 Kč 5 000 25.11.1996 - 23.2.1998
Akcie na jméno 10 000 Kč 1 500 20.9.1995 - 25.11.1996
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 27.7.1993 - 20.9.1995

Sídlo BONTONland, a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Adresa Václavské náměstí 846/1 , Praha 110 00 3.8.2011
Adresa Palackého 740/1 , Praha 110 00 5.6.1995 - 3.8.2011
Adresa 381 01 Latráň 45, Český Krumlov, Česká republika
27.7.1993 - 5.6.1995

Předmět podnikání BONTONland, a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 3.8.2011
hostinská činnost 3.8.2011
zprostředkování obchodu 10.4.2003 - 3.8.2011
vydavatelská a nakladatelská činnost 10.4.2003 - 3.8.2011
Hostinská činnost. 11.7.1996 - 3.8.2011
1. Výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových záznamů a prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů 27.7.1993 - 25.8.1999
2. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej kromě obchodních činností uvedených v příloze č. 1 až 3 zákona č. 455/1991 Sb. 27.7.1993 - 3.8.2011

vedení firmy BONTONland, a.s. v likvidaci

Statutární orgán BONTONland, a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Statutární ředitel zastupuje společnost ve všech věcech. 2.4.2014
Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Písemné právní úkony podepisuje předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně tak, že k vytištěné nebo nadepsané obchodní f irmě společnosti připojí své podpisy. 29.11.2012 - 2.4.2014
Za společnost je oprávněn samostatně jednat každý člen představenstva. Písemné právní úkony podepisuje předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně tak, že k vytištěné nebo nadepsané obchodní firmě společnosti připojí své podpisy. 1.7.2002 - 29.11.2012
Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně nebo jiný zástupce společnosti zvláště k tomu pověřený písemnou plnou mocí podepsanou buď předsedou představenstva nebo dvěma členy představenstva společně. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu společnosti připojí oprávněná osoba / oprávněné osoby / svůj podpis. 23.2.1998 - 1.7.2002
Společnost zastupuje představenstvo, které je jejím statutárním orgánem. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popřípadě jeden člen představenstva či jiný zástupce společnosti, zvláště k tomu písemným rozhodnutím představenstva zmocněný. 27.7.1993 - 23.2.1998
Jméno Lešek Wronka 2.4.2014
Vznik funkce 14.3.2014
Adresa: Komenského 390 , Třinec 739 61
člen představenstva Ing. Jaroslav Laur 27.7.1993 - 5.6.1995
Adresa: Hřibská 2037/6 , Praha 100 00
člen představenstva Ing. Ladislav Hrabě 27.7.1993 - 5.6.1995
Adresa: Dobrkovice 69, Český Krumlov Česká republika
člen představenstva Oliver Burian 27.7.1993 - 5.6.1995
Adresa: Pod Kinclovkou 104 , 182 00 Praha 8 Česká republika
člen představenstva Ing. Vladislav Kukačka 5.6.1995 - 20.9.1995
Adresa: Primátorská 41 , 180 00 Praha 1 Česká republika
člen představenstva Ing. Jaroslav Kubera 5.6.1995 - 20.9.1995
Adresa: Zrzavého 1083/12 , Praha 163 00
člen představenstva JUDr. Pavel Papoušek 27.7.1993 - 6.9.1996
Adresa: Opletalova 1608/43 , Praha 110 00
člen představenstva ing. Jaroslav Laur 20.9.1995 - 6.9.1996
Adresa: Krymská 136/20 , Praha 101 00
člen představenstva ing. Petr Kuklík 6.9.1996 - 23.2.1998
Adresa: Uruguayská 271/1 , Praha 120 00
předseda představenstva JUDr. Zdeněk Kozák 27.7.1993 - 14.5.1999
Adresa: Hrdličkova 2189/12 , Praha 148 00
člen představenstva ing. Světlana Louženská 23.2.1998 - 14.5.1999
Adresa: U pramene 430/3 , Praha 149 00
člen představenstva Oliver Burian 23.2.1998 - 14.5.1999
Adresa: Pod Kynclovkou 1048/13 , Praha 182 00
člen představenstva Michael John Hawk 20.9.1995 - 25.8.1999
Adresa: Staropramenná 724/22 , Praha 150 00
člen představenstva Vladimír Motyčka 6.9.1996 - 25.8.1999
Adresa: Chotovická 1753/4 , Praha 182 00
člen představenstva PhDr. Martin Kratochvíl 5.6.1995 - 25.11.2004
Vznik funkce 6.1.1994
Zánik funkce 1.6.2004
Adresa: 508 , Mnichovice Česká republika
člen představenstva JUDr. Zdeněk Kozák 14.5.1999 - 25.11.2004
Vznik funkce 27.7.1993
Zánik funkce 30.6.1996
Adresa: Javorová 101 , Dolní Břežany 252 41
předseda představenstva ing. Světlana Louženská 14.5.1999 - 25.11.2004
Vznik funkce 14.11.1997
Zánik funkce 12.6.2000
Adresa: U pramene 430/3 , Praha 149 00
člen představenstva Oliver Burian 14.5.1999 - 25.11.2004
Vznik funkce 14.8.1997
Zánik funkce 1.6.2004
Adresa: Konviktská 263/5 , Praha 110 00
člen představenstva Michael John Hawk 25.8.1999 - 25.11.2004
Vznik funkce 18.7.1995
Zánik funkce 1.6.2004
Adresa: Panská 890/7 , Praha 110 00
člen představenstva JUDr. Zdeněk Kozák 25.11.2004 - 16.2.2011
Vznik funkce 30.6.1996
Zánik funkce 27.2.2006
Adresa: Javorová 101 , Dolní Břežany 252 41
místopředseda představenstva ing. Světlana Louženská 25.11.2004 - 16.2.2011
Vznik funkce 12.6.2000
Zánik funkce 27.2.2006
Adresa: U pramene 430/3 , Praha 149 00
předseda představenstva PhDr. Miloš Petana 25.11.2004 - 16.2.2011
Vznik funkce 1.6.2004
Zánik funkce 27.2.2006
Adresa: Nad údolím 447/23 , Praha 147 00
předseda představenstva PhDr. Miloš Petana 16.2.2011 - 16.2.2011
Vznik členství 27.2.2006
Zánik členství 19.2.2009
Vznik funkce 27.2.2006
Zánik funkce 19.2.2009
Adresa: Nad údolím 447/23 , Praha 147 00
člen představenstva JUDr. Zdeněk Kozák 16.2.2011 - 16.2.2011
Vznik členství 27.2.2006
Zánik členství 19.2.2009
Adresa: Javorová 101 , Dolní Břežany 252 41
místopředseda představenstva Ing. Světlana Louženská 16.2.2011 - 16.2.2011
Vznik členství 27.2.2006
Zánik členství 19.2.2009
Vznik funkce 27.2.2006
Zánik funkce 19.2.2009
Adresa: U pramene 430/3 , Praha 149 00
místopředseda představenstva Ing. Světlana Louženská 16.2.2011 - 16.2.2011
Vznik členství 19.2.2009
Vznik funkce 19.2.2009
Adresa: U pramene 430/3 , Praha 149 00
předseda představenstva PhDr. Miloš Petana 16.2.2011 - 11.5.2011
Vznik členství 19.2.2009
Zánik členství 10.5.2011
Vznik funkce 19.2.2009
Zánik funkce 10.5.2011
Adresa: Nad údolím 447/23 , Praha 147 00
člen představenstva JUDr. Zdeněk Kozák 16.2.2011 - 11.5.2011
Vznik členství 19.2.2009
Zánik členství 10.5.2011
Adresa: Javorová 101 , Dolní Břežany 252 41
místopředseda představenstva Ing. Světlana Louženská 16.2.2011 - 26.10.2011
Vznik členství 19.2.2009
Zánik členství 11.10.2011
Vznik funkce 19.2.2009
Zánik funkce 11.10.2011
Adresa: U Císařské cesty 215 , Praha 103 00
předseda představenstva Mgr. Lešek Wronka 11.5.2011 - 2.4.2014
Vznik členství 10.5.2011
Zánik členství 14.3.2014
Vznik funkce 10.5.2011
Zánik funkce 14.3.2014
Adresa: Komenského 390 , Třinec 739 61
člen představenstva Ing. Renata Mendrok 11.5.2011 - 2.4.2014
Vznik členství 10.5.2011
Zánik členství 14.3.2014
Adresa: Kostelní 760/7 , Těrlicko 735 42
člen představenstva Mgr. Michaela Kocourová 29.11.2012 - 2.4.2014
Vznik členství 7.11.2012
Zánik členství 14.3.2014
Adresa: Krokova 778/9 , Praha 128 00

Dozorčí rada BONTONland, a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Gabriela Mizerová 27.7.1993 - 5.6.1995
Adresa: Rakousy 50, Turnov Česká republika
člen dozorčí rady Mgr. Oldřiška Jurnečková 27.7.1993 - 20.9.1995
Adresa: Imrychova 881/21 , Praha 143 00
člen Ing. Jana Tomášková 5.6.1995 - 20.9.1995
Adresa: Uhříněveská 2276/41 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Ivanka Ritschelová 20.9.1995 - 6.9.1996
Adresa: Chlebovická 490 , Praha 199 00
člen dozorčí rady Markéta Jonášová 27.7.1993 - 21.2.2001
Adresa: Houdova 34 , 158 00 Praha 5 Česká republika
člen dozorčí rady Mgr. Oldřiška Rychtaříková 20.9.1995 - 16.5.2001
Adresa: Imrychova 881/21 , Praha 143 00
člen dozorčí rady ing. Zdeněk Štička 6.9.1996 - 1.7.2002
Adresa: Vondroušova 1210/46 , Praha 163 00
člen dozorčí rady Petr Zákostelský 21.2.2001 - 25.11.2004
Vznik funkce 1.9.2000
Zánik funkce 24.3.2003
Adresa: Mezi domky 2262/12 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Mgr. Oldřiška Rychtaříková 16.5.2001 - 25.11.2004
Vznik funkce 6.1.1994
Zánik funkce 1.6.2004
Adresa: Pelušková 1346 , Praha 198 00
člen dozorčí rady ing. Zdeněk Štička 1.7.2002 - 25.11.2004
Vznik funkce 26.8.1996
Zánik funkce 1.6.2004
Adresa: Karlštejnská 252 , Praha - západ Česká republika
člen dozorčí rady Petr Zákostelský 25.11.2004 - 16.2.2011
Vznik funkce 24.3.2003
Zánik funkce 27.2.2006
Adresa: Mezi domky 2262/12 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Mgr. Petra Petanová 25.11.2004 - 16.2.2011
Vznik funkce 1.6.2004
Zánik funkce 27.2.2006
Adresa: Nad údolím 447/23 , Praha 147 00
člen dozorčí rady Mgr. Gabriela Lašáková 25.11.2004 - 16.2.2011
Vznik funkce 1.6.2004
Zánik funkce 27.2.2006
Adresa: Krajníkova 142 , Dobřichovice 252 29
člen dozorčí rady Petr Zákostelský 16.2.2011 - 16.2.2011
Vznik členství 27.2.2006
Zánik členství 19.2.2009
Adresa: Mezi domky 2262/12 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Mgr. Petra Petanová 16.2.2011 - 16.2.2011
Vznik členství 27.2.2006
Zánik členství 19.2.2009
Adresa: Nad údolím 447/23 , Praha 147 00
člen dozorčí rady Mgr. Gabriela Lašáková 16.2.2011 - 16.2.2011
Vznik členství 27.2.2006
Zánik členství 19.2.2009
Adresa: Krajníkova 142 , Dobřichovice 252 29
člen dozorčí rady MUDr. Petra Petanová 16.2.2011 - 11.5.2011
Vznik členství 19.2.2009
Zánik členství 10.5.2011
Adresa: Nad údolím 447/23 , Praha 147 00
člen dozorčí rady Mgr. Gabriela Lašáková 16.2.2011 - 11.5.2011
Vznik členství 19.2.2009
Zánik členství 10.5.2011
Adresa: Krajníkova 142 , Dobřichovice 252 29
člen dozorčí rady Petr Zákostelský 16.2.2011 - 15.8.2012
Vznik členství 19.2.2009
Adresa: Mezi domky 2262/12 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Michal Wronka 11.5.2011 - 15.8.2012
Vznik členství 10.5.2011
Adresa: Nad lesem 111/45 , Praha 147 00
předseda dozorčí rady Ing. František Humel 11.5.2011 - 15.8.2012
Vznik členství 10.5.2011
Vznik funkce 10.5.2011
Adresa: 186 , Ropice 739 61
předseda dozorčí rady Ing. František Humel 15.8.2012 - 27.11.2013
Vznik členství 24.4.2012
Zánik členství 14.3.2014
Vznik funkce 30.7.2012
Zánik funkce 14.3.2014
Adresa: 186 , Ropice 739 61
člen dozorčí rady Petr Zákostelský 15.8.2012 - 2.4.2014
Vznik členství 16.7.2012
Zánik členství 14.3.2014
Adresa: Mezi domky 2262/12 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Michal Wronka 15.8.2012 - 2.4.2014
Vznik členství 24.4.2012
Zánik členství 14.3.2014
Adresa: Nad lesem 111/45 , Praha 147 00
předseda dozorčí rady Ing. František Humel 27.11.2013 - 2.4.2014
Vznik členství 24.4.2012
Zánik členství 14.3.2014
Vznik funkce 30.7.2012
Zánik funkce 14.3.2014
Adresa: 186 , Ropice 739 61

Likvidace BONTONland, a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Jméno Mgr. Marek Odrobina 1.9.2019
Adresa: Pražská 383 , Dolní Břežany 252 41

Sbírka Listin BONTONland, a.s. v likvidaci

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 3413/SL 97 notářský zápis NZ 122/2014 Městský soud v Praze 14.3.2014 19.3.2014 3.4.2014 26
B 3413/SL 96 notářský zápis NZ 491/2013 Městský soud v Praze 11.6.2013 18.9.2013 4.10.2013 12
B 3413/SL 95 notářský zápis NZ 77/2013 Městský soud v Praze 31.7.2013 18.9.2013 4.10.2013 9
B 3413/SL 94 notářský zápis NZ 76/2013 Městský soud v Praze 31.7.2013 18.9.2013 4.10.2013 5
B 3413/SL 93 notářský zápis NZ 492/2013 Městský soud v Praze 11.6.2013 18.9.2013 4.10.2013 9
B 3413/SL 92 ostatní návrh představenstva Městský soud v Praze 27.3.2013 27.6.2013 10.7.2013 1
B 3413/SL 91 účetní závěrka [2012]  příloha Městský soud v Praze 31.12.2012 27.6.2013 10.7.2013 21
B 3413/SL 89 účetní závěrka [2012]  rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2012 27.6.2013 10.7.2013 4
B 3413/SL 87 zpráva o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2012 27.6.2013 10.7.2013 5
B 3413/SL 86 účetní závěrka [2012]  VZZ Městský soud v Praze 31.12.2012 27.6.2013 10.7.2013 2
B 3413/SL 85 zpráva auditora 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 4.2.2013 8.2.2013 4
B 3413/SL 84 výroční zpráva 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 4.2.2013 8.2.2013 9
B 3413/SL 83 zpráva o vztazích 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 4.2.2013 8.2.2013 4
B 3413/SL 82 výroční zpráva 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 4.2.2013 8.2.2013 9
B 3413/SL 81 zpráva auditora 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 4.2.2013 8.2.2013 4
B 3413/SL 80 zpráva o vztazích 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 4.2.2013 8.2.2013 4
B 3413/SL 79 účetní závěrka r. 2011 - příloha Městský soud v Praze 31.12.2011 4.2.2013 7.2.2013 19
B 3413/SL 78 účetní závěrka r. 2011 - VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2011 4.2.2013 7.2.2013 2
B 3413/SL 77 účetní závěrka r. 2011 - rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2011 4.2.2013 7.2.2013 4
B 3413/SL 76 ostatní návrh.na vypoř. výsledku hospod. Městský soud v Praze 11.7.2012 4.2.2013 7.2.2013 1
B 3413/SL 75 notářský zápis NZ 893/2012- projekt rozdělení Městský soud v Praze 31.12.2012 31.12.2012 5.2.2013 34
B 3413/SL 74 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 7.11.2012 23.11.2012 3.1.2013 7
B 3413/SL 73 ostatní -plná moc Městský soud v Praze 22.11.2012 30.11.2012 3.12.2012 3
B 3413/SL 72 ostatní -projekt rozdělení Městský soud v Praze 30.11.2012 30.11.2012 3.12.2012 10
B 3413/SL 71 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.4.2012 25.6.2012 26.6.2012 19
B 3413/SL 70 notářský zápis NZ 179/2012 Městský soud v Praze 24.4.2012 24.5.2012 10
B 3413/SL 69 ostatní zápis ze zas. předst. Městský soud v Praze 11.10.2011 21.10.2011 26.10.2011 3
B 3413/SL 68 notářský zápis NZ 253/2011 Městský soud v Praze 21.6.2011 1.8.2011 3.8.2011 4
B 3413/SL 67 výroční zpráva r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 8.6.2011 8.6.2011 12
B 3413/SL 66 zpráva o vztazích r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 8.6.2011 8.6.2011 4
B 3413/SL 65 zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 8.6.2011 8.6.2011 4
B 3413/SL 64 ostatní -příloha k ÚZ r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 8.6.2011 8.6.2011 14
B 3413/SL 63 účetní závěrka -VZaZ r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 8.6.2011 8.6.2011 2
B 3413/SL 62 účetní závěrka -rozvaha r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 8.6.2011 8.6.2011 4
B 3413/SL 61 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 9.5.2011 11.5.2011 12.5.2011 4
B 3413/SL 60 ostatní rozhodnutí Městský soud v Praze 10.5.2011 11.5.2011 12.5.2011 3
B 3413/SL 59 výroční zpráva r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 11.6.2010 15.6.2010 12
B 3413/SL 58 zpráva o vztazích -r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 11.6.2010 15.6.2010 3
B 3413/SL 57 zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 11.6.2010 15.6.2010 4
B 3413/SL 56 ostatní -příloha k ÚZ r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 11.6.2010 15.6.2010 16
B 3413/SL 55 účetní závěrka -VZaZ r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 11.6.2010 15.6.2010 2
B 3413/SL 54 účetní závěrka -rozvaha r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 11.6.2010 15.6.2010 4
B 3413/SL 53 účetní závěrka r.2008-příloha Městský soud v Praze 31.12.2008 29.9.2009 29.9.2009 15
B 3413/SL 52 účetní závěrka r.2008-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2008 29.9.2009 29.9.2009 4
B 3413/SL 51 výroční zpráva za rok 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 29.9.2009 29.9.2009 11
B 3413/SL 50 zpráva o vztazích za rok 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 29.9.2009 29.9.2009 4
B 3413/SL 49 zpráva auditora za rok 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 29.9.2009 29.9.2009 4
B 3413/SL 48 účetní závěrka r.2008-VZZ Městský soud v Praze 31.12.2008 29.9.2009 29.9.2009 2
B 3413/SL 47 zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 21.7.2008 7.8.2008 4
B 3413/SL 46 výroční zpráva r.2007+návrh na rozděl.HV Městský soud v Praze 31.12.2007 21.7.2008 7.8.2008 11
B 3413/SL 45 účetní závěrka r.2007-VZZ Městský soud v Praze 31.12.2007 21.7.2008 7.8.2008 2
B 3413/SL 44 účetní závěrka r.2007-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2007 21.7.2008 7.8.2008 4
B 3413/SL 43 účetní závěrka r.2007-příloha Městský soud v Praze 31.12.2007 21.7.2008 7.8.2008 18
B 3413/SL 42 zpráva o vztazích r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 21.7.2008 7.8.2008 4
B 3413/SL 41 notářský zápis NZ 279/2008 Městský soud v Praze 9.6.2008 23.6.2008 9
B 3413/SL 40 stanovy společnosti - bez data Městský soud v Praze 9.6.2008 10.6.2008 19
B 3413/SL 39 zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 27.6.2007 13.7.2007 17.7.2007 4
B 3413/SL 38 výroční zpráva r.2006 /bez ÚZ/ Městský soud v Praze 31.12.2006 13.7.2007 17.7.2007 10
B 3413/SL 37 účetní závěrka -r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 13.7.2007 17.7.2007 6
B 3413/SL 36 účetní závěrka -příloha za r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 13.7.2007 17.7.2007 20
B 3413/SL 35 zpráva o vztazích r.2006 Městský soud v Praze 31.3.2007 13.7.2007 17.7.2007 4
B 3413/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 3.8.2006 3.8.2006 0
B 3413/SL 32 stanovy společnosti /bez data/ Městský soud v Praze 21.11.2005 23.11.2005 0
B 3413/SL 33 notářský zápis -NZ501/05 Městský soud v Praze 12.10.2005 16.11.2005 0
B 3413/SL 31 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 25.6.2004 13.10.2005 0
B 3413/SL 30 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 24.3.2003 13.10.2005 0
B 3413/SL 29 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 12.6.2000 13.10.2005 0
B 3413/SL 28 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 14.11.1997 13.10.2005 0
B 3413/SL 27 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 30.6.1996 13.10.2005 0
B 3413/SL 26 notářský zápis -NZ253/96 Městský soud v Praze 26.8.1996 13.10.2005 0
B 3413/SL 25 stanovy společnosti /bez data/ Městský soud v Praze 13.10.2005 0
B 3413/SL 24 notářský zápis -NZ339/04 Městský soud v Praze 25.6.2004 13.10.2005 0
B 3413/SL 23 ostatní rozh. jed. akc. Městský soud v Praze 28.6.2005 6.10.2005 10.10.2005 0
B 3413/SL 22 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.10.2005 6.10.2005 10.10.2005 0
B 3413/SL 21 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ994/02+projekt rozdělení Městský soud v Praze 29.8.2002 16.8.2004 21.9.2005 0
B 3413/SL 20 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 25.6.2004 16.8.2004 21.9.2005 0
B 3413/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 19.7.2005 20.7.2005 0
B 3413/SL 18 zakladatelské dokumenty -stanovy Městský soud v Praze 24.1.2005 7.2.2005 7.2.2005 0
B 3413/SL 17 účetní závěrka +audit r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 25.6.2004 16.7.2004 0
B 3413/SL 16 výroční zpráva r.2003+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 25.6.2004 16.7.2004 0
B 3413/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva r.2001,r.2002+o vzt. Městský soud v Praze 23.10.2003 27.10.2003 0
B 3413/SL 14 stanovy společnosti - úplné znění Městský soud v Praze 28.3.2003 24.4.2003 28.4.2003 0
B 3413/SL 13 notářský zápis NZ318/2002 Městský soud v Praze 16.7.2002 18.7.2002 8.11.2002 0
B 3413/SL 9 notářský zápis NZ 2/94 Městský soud v Praze 6.1.1994 25.9.2002 0
B 3413/SL 8 notářský zápis NZ 64/93 Městský soud v Praze 19.3.1993 25.9.2002 0
B 3413/SL 12 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ138/02 Městský soud v Praze 19.3.2002 9.5.2002 25.9.2002 0
B 3413/SL 11 notářský zápis NZ 357/97 Městský soud v Praze 14.8.1997 25.9.2002 0
B 3413/SL 10 notářský zápis NZ 164/95 Městský soud v Praze 18.7.1995 25.9.2002 0
B 3413/SL 7 posudek znalce +náv.sml.o prod.části podniku Městský soud v Praze 24.5.2002 11.6.2002 0
B 3413/SL 6 notářský zápis + stanovy-NZ209/99 Městský soud v Praze 30.7.1999 13.10.1999 0
B 3413/SL 5 účetní závěrka, zpráva auditora r.1996 Městský soud v Praze 31.12.1996 18.8.1999 0
B 3413/SL 4 notářský zápis -NZ491/97 Městský soud v Praze 14.11.1997 18.8.1999 0
B 3413/SL 3 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ357/97 Městský soud v Praze 14.8.1997 18.8.1999 0
B 3413/SL 2 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ375/96 Městský soud v Praze 31.10.1996 18.8.1999 0
B 3413/SL 1 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.8.1996 2.7.1997 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje BONTONland, a.s. v likvidaci

IČO (identifikační číslo) 49018825
Jméno BONTONland, a.s. v likvidaci
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 27.7.1993
Celkový počet živností: 7
Aktivních živností: 3

Sídlo BONTONland, a.s. v likvidaci

Živnosti a provozovny BONTONland, a.s. v likvidaci

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.7.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Gočárova třída 1754 48 500 02 Hradec Králové
Identifikační číslo provozovny 1011230356
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 10.11.2016
Provozovna č. 2
Provozovna Mečová 695/2, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1011813505
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 15.9.2017
Provozovna č. 3
Provozovna Jantarová 3344/4, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1005231036
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 21.3.2012
Provozovna č. 4
Provozovna Moskevská 24/15, Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny 1008379077
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 13.8.2012
Provozovna č. 5
Provozovna Václavské náměstí 846/1, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1001482247
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 11.9.2013
Provozovna č. 6
Provozovna Pernštýnské náměstí 61, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1009125648
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 11.9.2013
Provozovna č. 7
Provozovna Polská 1201/1, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1010320645
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 1.6.2015
Provozovna č. 8
Provozovna Roztylská 2321/19, Praha 148 00
Identifikační číslo provozovny 1001482361
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 9.11.2005
Provozovna č. 9
Provozovna Václavské náměstí 846/1, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1001482239
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 27.7.1993
Provozovna č. 10
Provozovna Bílinská 1147/1, Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny 1001482387
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 1.1.2000
Provozovna č. 11
Provozovna U dálnice 777, Modřice 664 42
Identifikační číslo provozovny 1001482271
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 27.7.1993
Provozovna č. 12
Provozovna Masarykovo náměstí 26/14, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1001482301
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 27.7.1993
Provozovna č. 13
Provozovna nám. Svobody 528, Třinec 739 61
Identifikační číslo provozovny 1012270149
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

Zahájení provozování 1.6.2018

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.5.1996

Živnost č. 3 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.4.2014

Živnost č. 4 Výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových záznamů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.7.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.7.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Vydavatelské a nakladatelské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.11.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.11.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán BONTONland, a.s. v likvidaci

Člen statutárního orgánu Mgr. Lešek Wronka

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje BONTONland, a.s.

IČO: 49018825
Firma: BONTONland, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 23.7.1993

Sídlo BONTONland, a.s.

Sídlo: Václavské náměstí 846/1, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
tracking image