Firma Bonenkai, a.s. IČO 26709112


Bonenkai, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Bonenkai, a.s. (26709112) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Václavské náměstí 802/56, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 7. 2002 a je stále aktivní. Bonenkai, a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Bonenkai, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Bonenkai, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Bonenkai, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Bonenkai, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Bonenkai, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 7765
IČO (identifikační číslo osoby) 26709112
Jméno Bonenkai, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 3.7.2002
Jediný akcionář rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 30.5.2017 o zvýšení základního kapitálu takto: a)Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 12,000.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů korun českých), z původní výše 100,000.000,- Kč (slovy: sto milionů korun českých) na částku 112,000.000,- Kč (slovy: sto dvanáct milionů korun českých), př ičemž upisování akcií nad ani pod tuto částku se nepřipouští. b)Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 1.200 (tisíc dvě stě) kusů kmenových akcií znějících na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Akcie nebudou zaknihované. c)Všechny akcie budou upsány jediným akcionářem, kterým je společnost TG Holding, a.s., se sídlem Beroun, Politických vězňů 156/21, PSČ 26601, IČ 24130524. Všechny akcie budou upsány ve Smlouvě o upsání akcií, která bude uzavřena v notářské kanceláři Mgr . Olgy Spoustové, notářky v Praze na adrese Praha 2, Americká 35 ve lhůtě dvou týdnů, počínaje okamžikem přijetí tohoto rozhodnutí. Jediný akcionář upíše 1.200 (tisíc dvě stě) kusů kmenových akcií znějících na jméno, jmenovitá hodnota každé akcie činí 10. 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a akcie nebudou zaknihované. Emisní kurs nových akcií činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za jednu akcii a rovná se tak jejich jmenovité hodnotě. d)Emisní kurs akcií bude splacen na účet Společnosti č. 115-4623900257/0100 ve lhůtě jednoho měsíce ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií, kdy musí být splaceno minimálně 30 % jmenovité hodnoty a celé emisní ážio. Zbývající část musí být splacena nejpoz ději do jednoho roku ode dne rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu na účet Společnosti. 31.5.2017
Počet členů statutárního orgánu: 2 4.2.2014 - 24.11.2015
Na společnost TIPGAMES a.s. přešlo na základě sloučení jmění zanikajících společností, a to Tipgame-1 s.r.o., se sídlem: Beroun, Husovo nám. 64, PSČ 266 01, IČ: 271 33 192, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 9 8756, Tipgame-2 s.r.o., se sídlem: Beroun, Husovo nám. 64, PSČ 266 01, IČ: 271 33 206, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 98757 a Tipgame-6 s.r.o., se sídlem: Beroun - Centrum, Politických vězňů 156, PSČ 266 0 1, IČ: 274 21 937, zapsané v obchodním rejsjtříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 116116. 1.10.2012
Na společnost TIPGAMES a.s. přešlo na základě sloučení jmění zanikajících společností Tipgame-3 s.r.o. se sídlem Beroun, Politických vězňů 156, PSČ 266 01, IČ 271 99 142, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 10 3857, Tipgame-4 s.r.o. se sídlem Beroun, Politických vězňů 156, PSČ 266 01, IČ 272 58 904, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 108229, Tipgame-5 s.r.o. se sídlem Beroun, Centrum, Politických vězňů 156, PSČ 266 01, IČ 274 22 011, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 116118, Tipgame-7 s.r.o. se sídlem Beroun, Politických vězňů 156, PSČ 266 01, IČ 276 17 084, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praz e, v oddíle C, vložce 119209, Tipgame-8 s.r.o. se sídlem Beroun, Politických vězňů 156, PSČ 266 01, IČ 283 99 749, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 138783. 23.8.2010
I. Základní kapitál společnosti TIPGAMES a.s. (dále jen "ZK") se zvyšuje o částku 80,000.000,- Kč (slovy: osmdesát milionů Kč) upsáním nových akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení ZK se nepřipouští; po dosažení navrhovaného zvýšení základ ního kapitálu musí společnost další upisování odmítnout. Emisní kurs akcií je možno splatit pouze peněžitými vklady. 24.3.2004 - 5.4.2004
II. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 2.000 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 40.000,- Kč; akcie budou vydány v listinné podobě. 24.3.2004 - 5.4.2004
III. Ke zvýšení ZK dochází s využitím přednostního práva akcionářů upsat část nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu podílu akcionáře na základním kapitálu společnosti (dále jen "přednostní právo"). Přednostní právo lze vykonat za těchto podmínek: a) místem pro vykonání přednostního práva akcionářů je pracoviště společnosti TIPGAMES a.s. na adrese: Beroun, Politických vězňů č.p. 203; b) lhůta pro vykonání přednostního práva, tj. pro samotné upsání akcií s využitím přednostního práva, počne běžet sedmý den po dni zápisu usnesení o zvýšení ZK do obchodního rejstříku a činí 14 dnů; počátek běhu lhůty pro upsání akcií s využitím přednostn ího práva dle předchozí věty bude akcionářům oznámen formou písemného oznámení představenstva společnosti, jež bude akcionářům doručeno osobním předáním nebo prostřednictvím pošty na adresu trvalého bydliště uvedenou v seznamu akcionářů; představenstvo je povinno odeslat akcionářům písemné oznámení o tom, že došlo k zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do dvou dnů ode dne jeho zápisu do obchodního rejstříku; c) na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč; upisovat lze pouze celé akcie; d) upsat s využitím přednostního práva lze kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč každé akcie; akcie budou vydány v listinné podobě; e) emisní kurs nových akcií činí 40.000,- Kč za každou akcii a je shodný pro upisovatele, jež upisují s využitím přednostního práva, jakož i pro upisovatele, kteří by upisovali bez využití přednostního práva. 24.3.2004 - 5.4.2004
IV. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku. Místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva, tj. místem uzavření dohody, která nahrazuje listinu up isovatelů a musí být pořízena ve formě notářského zápisu, je notářská kancelář Mgr. Ivany Schovánkové, na adrese Wágnerovo náměstí 1541, Beroun 2. Lhůta pro upsání akcií bez využití přednostního práva, tj. pro uzavření dohody akcionářů, počne běžet jedená ctý den po uplynutí lhůty stanovené v bodě III písm. b) tohoto usnesení pro upsání akcií s využitím přednostního práva a činí 14 dnů. Počátek běhu lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva dle předchozí věty bude upisovatelům (akcionářům) ozná men formou písemného oznámení představenstva společnosti, jež je představenstvo povinno doručit akcionářům osobním předáním n ebo prostřednictvím pošty na adresu trvalého bydliště uvedenou v seznamu akcionářů, a to do deseti dnů ode dne uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva(viz bod III. psím. b) tohoto usnesení). Pokud na základě úpisu akcií s využitím přednostního práva dojde k účinnému úpisu všech akcií do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu, je představenstvo povinno sdělit tuto skutečnost upisovatelům (akcionářům) stejným způsobem jako počátek běhu lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva, a to do pěti dnů ode dne, kdy tato skutečnost vyjde najevo, současně se skutečností, že k úpisu akcií na základě do hody podle § 205 obchodního zákoníku nedojde. 24.3.2004 - 5.4.2004
V. Každý upisovatel je povinen do 7 dnů ode dne upsání akcií splatit 100% jmenovité hodnoty všech jím upsaných akcií (emisní ážio se nevyžaduje) na zvláštní, k tomu zřízený účet u Komerční banky a.s., pobočka Beroun, číslo účtu: 51-5411390237/0100, jinak je upsání neúčinné. Představenstvo zřídilo účet dle předchozí věty před konáním valné hromady. 24.3.2004 - 5.4.2004
I. Základní kapitál se zvyšuje o částku 10,000.000,- Kč (slovy: deset milionů Kč) upsáním nových akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; po dosažení navrhovaného zvýšení základního kapitálu musí společno st další upisování odmítnout. Emisní kurs akcií je možno splatit pouze peněžitými vklady. 24.9.2003 - 3.12.2003
II. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 1.000 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč; akcie budou vydány v listinné podobě. 24.9.2003 - 3.12.2003
III. Ke zvýšení základního kapitálu dochází s využitím přednostního práva akcionářů upsat část nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu podílu akcionáře na základním kapitálu společnosti (dále jen "přednostní právo"). Přednostní p rávo lze vykonat za těchto podmínek: a) místem pro vykonání přednostního práva akcionářů je pracoviště společnosti TIPGAMES a.s. na adrese: Beroun, Politických vězňů č. 156; b) lhůta pro vykonání přednostního práva, tj. pro samotné upsání akcií s využitím přednostního práva, počne běžet sedmý den po dni zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a činí 14 dnů; počátek běhu lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva dle předchozí věty bude akcionářům oznámen formou písemného oznámení představenstva společnosti, jež bude akcionářům doručeno osobním předáním nebo prostřednictvím pošty na adresu trvalého bydliště uvedenou v seznamu akcionářů; představenstvo je povinno odeslat akcionářům písemné oznámení o tom, že došlo k zápisu usnesení o zvýšení ZK do obchodního rejstříku do dvou dnů ode dne jeho zápisu do obchodního rejstříku; c) na jednu dosavadní akcii lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč; upisovat lze pouze celé akcie d) upsat s využitím přednostního práva lze kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každé akcie; akcie budou vydány v listinné podbě; e) emisní kurs nových akcií činí 10.000,- Kč za každou akcii a je shodný pro upisovatele, jež upisují s využitím přednostního práva, jakož i pro upisovatele, kteří by upisovali bez využití přednostního práva. 24.9.2003 - 3.12.2003
IV. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány všechny upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku. Místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva, tj. místem uzavření dohody, která nahrazuje lis tinu upisovatelů a musí být pořízena ve formě notářského zápisu, je notářská kancelář Mgr. Ivany Schovánkové, na adrese Wágnerovo náměstí 1541, Beroun 2. Lhůta pro upsání akcií bez využití přednostního práva, tj. pro uzavření dohody akcionářům počne běžet sedmý den po uplynutí lhůty stanovené v bodě III písm. b) tohoto usnesení pro upsání akcií s využitím přednostního práva. Počátek běhu lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva dle předchozí věty bude upisovatelům (akcionářům) oznámen formou písemného oznámení představenstva společnosti, jež bude akcionářům doručeno osobním předáním nebo prostřednictvím pošty na adresu t rvalého bydliště uvedenou v seznamu akcionářů, přičemž představenstvo je povinno toto oznámení odeslat akcionářům do dvou d nů ode dne uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva; pokud na základě úpisu akcií s využitím přednostního práva dojde k úpisu všech akcií do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu, je představenstvo povinno stejným způsobem a ve stejné lhůtě tuto skutečnost upisovatelům (akcionářům) sdělit současně se skutečností, že k úpisu akcií na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku nedojde. 24.9.2003 - 3.12.2003
V. Upisovatel je povinen do 7 dnů ode dne upsání akcií splatit 100 % jmenovité hodnoty všech jím upsaných akcií (emisní ážio se nevyžaduje) na zvláštní, k tomu zřízení účet u Komerční banky a.s., pobočka Beroun, č. 51-5374050267/0100, jinak je upsání neúč inné. 24.9.2003 - 3.12.2003
Usnesení řádné valné hromady společnosti ze dne 14.1.2003 o zvýšení základního kapitálu: ZK se zvyšuje o částku 5,000.000,- Kč (slovy: pět milionů Kč) upsáním nových akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení ZK se nepřipouští; po dosažení navrhovaného zvýšení základního kapitálu musí společnost další upisování odmítnout. Emisní kurs akcií je možno splatit pouze peněžitými vklady. Na zvýšení základního kapitálu bude uspáno 500 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč; akcie budou vydány v listinné podobě. Ke zvýšení ZK dochází s využitím přednostního práva akcionářů upsat část nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu podílu akcionáře na základním kapitálu společnosti (dále jen "přednostní právo"). Přednostní právo lze vykonat za těchto podmínek: - místem pro vykonání přednostního práva akcionářů je pracoviště společnosti TIPGAMES a.s. na adrese: Beroun, Politických věžňů č. 156; - lhůta pro vykonání přednostního práva, tj. pro samotné upsání akcií počne běžet ode dne doručení oznámení akcionářům o tom, že došlo k zápisu zvýšení ZK do obchodního rejstříku a činí 14 dnů; počátek běhu lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva dle předchozí věty bude akcionářům oznámen formou písemného oznámení, jež bude akcionářům doručeno osobním předáním nebo prostřednictvím pošty na adresu trvalého bydliště uvedenou v seznamu akcionářů; - na jednu dosavadní akcii lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 10.000.,- Kč; upisovat lze pouze celé akcie; - upsat s využitím přednostního práva lze kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každé akcie; akcie budou vydány v listinné podobě; - emisní kurs nových akcií činí 10.000,- Kč za každou akcii a je shodný pro upisovatele, jež upisují s využitím přednostního práva, jakož i pro upisovatele, kteří by upisovali bez využití přednostního práva. 29.1.2003 - 15.5.2003
Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku. Místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva bude pracoviště společnosti TIPGAMES a.s. na adrese: Beroun, Politických vězňů č. 156, přičemž lhůta pro upsání akcií bez využití přednostního práva činí 7 dnů ode dne uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva (tj. 21 dnů ode dne zápisu zvýšení ZK do obchodního rejstříku). Počátek běhu lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva dle předchozí věty bude upisovatelům oznámen formou písemného oznámení, a to buď osobním předáním nebo doručením poštou na adresu jejich trvalého bydliště. Upisovatel je povinen do sedmi dnů ode dne upsání akcií splatit 100% jmenovité hodnoty všech jím upsaných akcií (emisní ážio se nevyžaduje) na zvláštní, k tomu zřízený účet u Komerční banky a.s., pobočka Beroun, č.ú.: 27-8066420207/0100, jinak je upsání neúčinné. 29.1.2003 - 15.5.2003

Aktuální kontaktní údaje Bonenkai, a.s.

Kapitál Bonenkai, a.s.

zakladni jmění 112 000 000 Kč
Splaceno 93%
Platnost od - do 1.6.2017
zakladni jmění 100 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.4.2004 - 1.6.2017
zakladni jmění 20 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 3.12.2003 - 5.4.2004
zakladni jmění 10 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.2.2003 - 3.12.2003
zakladni jmění 5 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 3.7.2002 - 26.2.2003

Akcie Bonenkai, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 200 1.6.2017
Akcie na jméno 40 000 Kč 2 000 5.4.2004
Akcie na jméno 10 000 Kč 2 000 3.12.2003
Akcie na jméno 10 000 Kč 1 000 26.2.2003 - 3.12.2003
Akcie na jméno 10 000 Kč 500 3.7.2002 - 26.2.2003

Sídlo Bonenkai, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Václavské náměstí 802/56 , Praha 110 00 24.11.2015
Adresa Václavské náměstí 802/56 , Praha 110 00 3.7.2002 - 24.11.2015

Předmět podnikání Bonenkai, a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 6.12.2016
provozování sázkové hry podle § 50 odst. 3 zák.č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách 16.11.2005
provozování sázkové hry podle § 50 odst. 3 zák.č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách na zařízení GOLD CLUB-AMERICAN ROULETE 24.5.2004 - 16.11.2005
provoz výherních hracích přístrojů 15.5.2003
provoz výherních hracích přístrojů - s účinností do 31.12.2003. 18.12.2002 - 15.5.2003
provoz výherních hracích přístrojů v období od 1.10.2002 do 31.12.2002 14.10.2002 - 18.12.2002
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě 14.10.2002 - 6.12.2016
specializovaný maloobchod 14.10.2002 - 6.12.2016
pronájem nemovitostí bez poskytování jiných než základních služeb 3.7.2002 - 6.12.2016

Předmět činnosti Bonenkai, a.s.

Platnost údajů od - do
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 6.12.2016

vedení firmy Bonenkai, a.s.

Statutární orgán Bonenkai, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje statutární ředitel. 6.12.2016
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně v plném rozsahu. 9.2.2016 - 6.12.2016
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo společně vždy dva jeho členové. 24.11.2015 - 9.2.2016
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva nebo společně vždy dva jeho členové. 4.2.2014 - 24.11.2015
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda nebo místopředseda představenstva nebo společně vždy dva jeho členové. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva nebo dva členové představenstva. 30.7.2003 - 4.2.2014
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva nebo společně vždy dva jeho členové. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo dva členové představenstva. 3.7.2002 - 30.7.2003
statutární ředitel Zdeněk Švamberk 31.5.2017
Vznik členství 30.5.2017
Vznik funkce 30.5.2017
Adresa: V Čeňku 470 , Praha 190 12
předseda Ing. Petr Knybel 3.7.2002 - 24.3.2004
Vznik členství 3.7.2002
Vznik funkce 3.7.2002
Adresa: Havlíčkova 7 , Beroun 266 01
člen představenstva André Leonardus Kruf 29.1.2003 - 11.5.2005
Vznik členství 14.1.2003
Adresa: Pokračovací 454/18 , Říčany 251 01
člen představenstva Ing. Jaroslav Beran 29.1.2003 - 5.4.2011
Vznik členství 14.1.2003
Adresa: Týmlova 164/1 , Praha 140 00
člen Zbyněk Knoll 3.7.2002 - 2.1.2012
Vznik členství 3.7.2002
Zánik členství 15.6.2010
Adresa: K Dědu 1646 , Beroun 266 01
člen Petr Vondrus 3.7.2002 - 2.1.2012
Vznik členství 3.7.2002
Zánik členství 15.6.2010
Adresa: Branislavova 1419/9 , Beroun 266 01
předseda Ing. Petr Knybel 24.3.2004 - 2.1.2012
Vznik členství 3.7.2002
Zánik členství 15.6.2010
Vznik funkce 3.7.2002
Zánik funkce 17.8.2010
Adresa: Slunečná 1674 , Beroun 266 01
člen představenstva André Leonardus Kruf 11.5.2005 - 2.1.2012
Vznik členství 14.1.2003
Zánik členství 15.6.2010
Adresa: Všenorská 119 , Černolice 252 10
člen představenstva Ing. Jaroslav Beran 5.4.2011 - 2.1.2012
Vznik členství 14.1.2003
Zánik členství 15.6.2010
Adresa: Malešická 2855/2 , Praha 130 00
člen představenstva André Leonardus Kruf 2.1.2012 - 5.1.2012
Vznik členství 15.6.2010
Adresa: Všenorská 119 , Černolice 252 10
předseda představenstva Ing. Petr Knybel 2.1.2012 - 14.12.2013
Vznik členství 15.6.2010
Zánik členství 18.6.2012
Vznik funkce 17.8.2010
Zánik funkce 18.6.2012
Adresa: Slunečná 1674 , Beroun 266 01
člen představenstva Zbyněk Knoll 2.1.2012 - 28.1.2014
Vznik členství 15.6.2010
Zánik členství 18.6.2012
Adresa: K Dědu 1646 , Beroun 266 01
člen představenstva Petr Vondrus 2.1.2012 - 28.1.2014
Vznik členství 15.6.2010
Zánik členství 18.6.2012
Adresa: Branislavova 1419/9 , Beroun 266 01
člen představenstva Ing. Jaroslav Beran 2.1.2012 - 28.1.2014
Vznik členství 15.6.2010
Zánik členství 18.6.2012
Adresa: Malešická 2855/2 , Praha 130 00
člen představenstva Adrianus Leonardus Franciscus Kruf 5.1.2012 - 28.1.2014
Vznik členství 15.6.2010
Zánik členství 18.6.2012
Adresa: Všenorská 119 , Černolice 252 10
předseda představenstva Ing. Petr Knybel 14.12.2013 - 28.1.2014
Vznik členství 15.6.2010
Zánik členství 18.6.2012
Vznik funkce 17.8.2010
Zánik funkce 18.6.2012
Adresa: Slunečná 1674 , Beroun 266 01
předseda představenstva Ing. Petr Knybel 28.1.2014 - 4.2.2014
Vznik členství 18.6.2012
Zánik členství 31.12.2013
Vznik funkce 18.6.2012
Zánik funkce 31.12.2013
Adresa: Slunečná 1674 , Beroun 266 01
člen představenstva Zbyněk Knoll 28.1.2014 - 4.2.2014
Vznik členství 18.6.2012
Zánik členství 31.12.2013
Adresa: K Dědu 1646 , Beroun 266 01
člen představenstva Petr Vondrus 28.1.2014 - 4.2.2014
Vznik členství 18.6.2012
Zánik členství 31.12.2013
Adresa: Dvořákova 158/3 , Beroun 266 01
člen představenstva Ing. Jaroslav Beran 28.1.2014 - 4.2.2014
Vznik členství 18.6.2012
Zánik členství 31.12.2013
Adresa: Malešická 2855/2 , Praha 130 00
člen představenstva Adrianus Leonardus Franciscus Kruf 28.1.2014 - 4.2.2014
Vznik členství 18.6.2012
Zánik členství 31.12.2013
Adresa: Všenorská 119 , Černolice 252 10
předseda představenstva Adrianus Leonardus Franciscus Kruf 4.2.2014 - 23.9.2015
Vznik členství 31.12.2013
Vznik funkce 31.12.2013
Adresa: Všenorská 119 , Černolice 252 10
člen představenstva Petr Vondrus 4.2.2014 - 22.9.2016
Vznik členství 31.12.2013
Zánik členství 22.9.2016
Zánik funkce 22.9.2016
Adresa: Dvořákova 158/3 , Beroun 266 01
předseda představenstva Adrianus Leonardus Franciscus Kruf 23.9.2015 - 22.9.2016
Vznik členství 31.12.2013
Zánik členství 22.9.2016
Vznik funkce 31.12.2013
Zánik funkce 22.9.2016
Adresa: Všenorská 119 , Černolice 252 10
člen představenstva Mgr. Radek Vachtl 24.11.2015 - 22.9.2016
Vznik členství 27.10.2015
Adresa: Jeseniova 500/8 , Praha 130 00
předseda představenstva Mgr. Radek Vachtl 22.9.2016 - 6.12.2016
Vznik členství 27.10.2015
Zánik členství 1.12.2016
Vznik funkce 22.9.2016
Zánik funkce 1.12.2016
Adresa: Jeseniova 500/8 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Ladislav Novák 22.9.2016 - 6.12.2016
Vznik členství 22.9.2016
Zánik členství 1.12.2016
Vznik funkce 22.9.2016
Zánik funkce 1.12.2016
Adresa: Hornopočernická 213 27, 197 00 Praha Česká republika
statutární ředitel Mgr. Radek Vachtl 6.12.2016 - 31.5.2017
Vznik členství 1.12.2016
Zánik členství 30.5.2017
Vznik funkce 1.12.2016
Zánik funkce 30.5.2017
Adresa: Jeseniova 500/8 , Praha 130 00

Dozorčí rada Bonenkai, a.s.

Platnost údajů od - do
člen Mgr. Ivana Eliášková 3.7.2002 - 29.1.2003
Vznik členství 3.7.2002
Zánik členství 14.1.2003
Adresa: Klatovská 1699 , 320 01 Plzeň Česká republika
člen Ing. Pavlína Chaloupková 3.7.2002 - 15.5.2003
Vznik členství 3.7.2002
Adresa: 417 , 687 12 Bílkovice Česká republika
předseda Ing. Martin Sýkora 3.7.2002 - 24.3.2004
Vznik členství 3.7.2002
Zánik členství 24.6.2003
Vznik funkce 3.7.2002
Zánik funkce 24.6.2003
Adresa: Jungmannova 677 , Beroun 266 01
člen Ivo Novák 24.3.2004 - 2.4.2004
Vznik členství 24.6.2003
Zánik členství 12.2.2004
Adresa: 0 270 23 Roztoky Česká republika
členka dozorčí rady Kateřina Kellnerová 29.1.2003 - 2.1.2012
Vznik členství 14.1.2003
Zánik členství 22.5.2008
Adresa: Hájkova 523 , 500 09 Hradec Králové Česká republika
člen Ing. Pavlína Chaloupková 15.5.2003 - 2.1.2012
Vznik členství 3.7.2002
Zánik členství 22.5.2008
Adresa: 417 , 687 12 Bílkovice Česká republika
člen Miloslav Jakub 2.4.2004 - 2.1.2012
Vznik členství 12.2.2004
Zánik členství 22.5.2008
Adresa: Havlíčkova 6 , Beroun 266 01
člen dozorčí rady Ing. Pavlína Chaloupková 2.1.2012 - 14.12.2013
Vznik členství 22.5.2008
Zánik členství 27.5.2013
Adresa: 152 , Otročiněves 267 03
člen dozorčí rady Kateřina Kellnerová 2.1.2012 - 28.1.2014
Vznik členství 22.5.2008
Zánik členství 27.5.2013
Adresa: Miroslava Hájka 523/34 , Hradec Králové 500 09
člen Miloslav Jakub 2.1.2012 - 28.1.2014
Vznik členství 22.5.2008
Zánik členství 27.5.2013
Adresa: Havlíčkova 6 , Beroun 266 01
člen dozorčí rady Ing. Pavlína Chaloupková 14.12.2013 - 28.1.2014
Vznik členství 22.5.2008
Zánik členství 27.5.2013
Adresa: 152 , Otročiněves 267 03
člen dozorčí rady Petr Machovský 28.1.2014 - 6.12.2016
Vznik členství 27.5.2013
Zánik členství 1.12.2016
Zánik funkce 1.12.2016
Adresa: Lhotákova 2314/14 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Miloslav Jakub 28.1.2014 - 6.12.2016
Vznik členství 27.5.2013
Zánik členství 1.12.2016
Zánik funkce 1.12.2016
Adresa: Havlíčkova 6 , Beroun 266 01
člen dozorčí rady Kateřina Kellnerová 28.1.2014 - 6.12.2016
Vznik členství 27.5.2013
Zánik členství 1.12.2016
Zánik funkce 1.12.2016
Adresa: Orlické nábřeží 1218/9 , Hradec Králové 500 03

Prokura Bonenkai, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Vratislav Randa 14.10.2002 - 24.3.2004
Adresa: V Pražské bráně 74/2 , Beroun 266 01
Jméno Ing. Vratislav Randa 24.3.2004 - 1.12.2013
Adresa: Na Vinici 877/28 , Beroun 266 01
Jméno Ing. Vratislav Randa 1.12.2013 - 4.2.2014
Adresa: Na Vinici 877/28 , Beroun 266 01

Sbírka Listin Bonenkai, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 7765/SL 53 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.1.2016 8.2.2016 11.2.2016 12
B 7765/SL 52 notářský zápis [NZ 14/2016] NZ 14/2016 Městský soud v Praze 11.1.2016 8.2.2016 11.2.2016 12
B 7765/SL 51 notářský zápis [NZ 452/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.10.2015 16.11.2015 26.11.2015 23
B 7765/SL 50 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 20.4.2015 28.4.2015 28
B 7765/SL 49 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 26.9.2014 12.11.2014 29
B 7765/SL 48 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.12.2013 4.2.2014 5.2.2014 15
B 7765/SL 47 notářský zápis NZ 479/2013 Městský soud v Praze 19.12.2013 4.2.2014 5.2.2014 12
B 7765/SL 46 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 18.6.2012 23.1.2014 30.1.2014 1
B 7765/SL 45 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 18.6.2012 23.1.2014 30.1.2014 1
B 7765/SL 44 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 27.5.2013 23.1.2014 30.1.2014 1
B 7765/SL 43 notářský zápis NZ 955/2012-projekt fúze Městský soud v Praze 28.6.2012 19.9.2012 3.10.2012 17
B 7765/SL 42 účetní závěrka, zpráva auditora zahaj.rozvaha k 1.1.2012 Městský soud v Praze 1.1.2012 19.9.2012 3.10.2012 16
B 7765/SL 41 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 19.9.2012 3.10.2012 30
B 7765/SL 40 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 31.7.2012 17.8.2012 30
B 7765/SL 39 ostatní -projekt fúze-NZ 955/2012 Městský soud v Praze 28.6.2012 2.7.2012 9.7.2012 17
B 7765/SL 38 ostatní -zápis ze zas.představenstva Městský soud v Praze 17.8.2010 11.1.2012 1
B 7765/SL 37 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 15.6.2010 11.1.2012 2
B 7765/SL 36 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.8.2011 22.9.2011 15
B 7765/SL 35 notářský zápis NZ 251/2011 Městský soud v Praze 16.8.2011 22.9.2011 13
B 7765/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 19.8.2011 22.9.2011 31
B 7765/SL 33 zpráva auditora +zahaj. rozvaha k 1.1.2010 Městský soud v Praze 1.1.2010 23.8.2010 12
B 7765/SL 32 notářský zápis NZ 942/2010 - projekt fúze Městský soud v Praze 28.7.2010 23.8.2010 49
B 7765/SL 30 ostatní - plná moc Městský soud v Praze 3.6.2010 18.6.2010 18.6.2010 1
B 7765/SL 29 ostatní - projekt fúze-změna Městský soud v Praze 15.6.2010 18.6.2010 18.6.2010 16
B 7765/SL 28 ostatní plná moc Městský soud v Praze 3.6.2010 10.6.2010 10.6.2010 1
B 7765/SL 27 ostatní projekt fúze Městský soud v Praze 3.6.2010 10.6.2010 10.6.2010 16
B 7765/SL 26 účetní závěrka, výroční zpráva r.2008+audit Městský soud v Praze 31.12.2008 8.9.2009 8.9.2009 26
B 7765/SL 24 ostatní - rozdělení zisku r.2007 Městský soud v Praze 22.5.2008 23.6.2008 1.7.2008 1
B 7765/SL 23 účetní závěrka, zpráva auditora - r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 26.7.2007 31.7.2007 15
B 7765/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 24.7.2006 26.7.2006 26
B 7765/SL 18 účetní závěrka [2004], výroční zpráva [2004], zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 24.6.2005 13.7.2005 0
B 7765/SL 17 účetní závěrka [2003], výroční zpráva [2003], zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 15.7.2004 9.8.2004 0
B 7765/SL 16 notářský zápis NZ 182/2004 Městský soud v Praze 18.5.2004 24.5.2004 0
B 7765/SL 14 notářský zápis NZ 57/2004 Městský soud v Praze 12.2.2004 29.4.2004 0
B 7765/SL 11 notářský zápis NZ 501/2003 Městský soud v Praze 29.10.2003 12.1.2004 0
B 7765/SL 9 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 297/2003 Městský soud v Praze 26.6.2003 19.11.2003 0
B 7765/SL 10 notářský zápis NZ 352/2003 Městský soud v Praze 19.8.2003 19.11.2003 0
B 7765/SL 8 notářský zápis NZ 65/2003 Městský soud v Praze 7.2.2003 18.4.2003 0
B 7765/SL 7 notářský zápis NZ 15/2003 Městský soud v Praze 15.1.2003 12.2.2003 0
B 7765/SL 6 ostatní zápis ze zasedání VH Městský soud v Praze 14.1.2003 12.2.2003 0
B 7765/SL 4 podpisové vzory Městský soud v Praze 14.1.2003 12.2.2003 0
B 7765/SL 3 podpisové vzory Městský soud v Praze 14.1.2003 12.2.2003 0
B 7765/SL 2 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 11.7.2002 11.11.2002 0
B 7765/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti, podpisové vzory NZ 268/2002 Městský soud v Praze 29.5.2002 28.6.2002 29.8.2002 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Bonenkai, a.s.

IČO (identifikační číslo) 26709112
Jméno Bonenkai, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 3.7.2002
Celkový počet živností: 3
Aktivních živností: 1

Sídlo Bonenkai, a.s.

Živnosti a provozovny Bonenkai, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Specializovaný maloobchod

  • Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.7.2002

Živnost č. 2 Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Bonenkai, a.s.

Člen statutárního orgánu Zdeněk Švamberk

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje TIPGAMES a.s.

IČO: 26709112
Firma: TIPGAMES a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 20 - 24 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 3.7.2002

Sídlo TIPGAMES a.s.

Sídlo: Václavské náměstí 802/56, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Maloobchod, kromě motorových vozidel
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří

Podobné firmy

tracking image