Firma BOHEMIA SEKT, s.r.o. IČO 45358711


BOHEMIA SEKT, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

BOHEMIA SEKT, s.r.o. (45358711) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Smetanova 220, 332 02 Starý Plzenec Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 5. 1992 a je stále aktivní. BOHEMIA SEKT, s.r.o. má více provozoven a pět živností.

Jako zdroj dat o BOHEMIA SEKT, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o BOHEMIA SEKT, s.r.o. na Justice.cz
Detailní informace o BOHEMIA SEKT, s.r.o. na rzp.cz

Výpis dat pro BOHEMIA SEKT, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje BOHEMIA SEKT, s.r.o.

Soud Krajský soud v Plzni 4
Spisová značka C 26443
IČO (identifikační číslo osoby) 45358711
Jméno BOHEMIA SEKT, s.r.o.
Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným
Aktivní ANO
Zapsána dne 1.5.1992
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 21.5.2014
Společnost Vinařství Pavlov, spol. s r.o., IČ 282 93 959, se sídlem Pavlov, Česká 149, PSČ 692 01, se vymazává z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 59281, společnost DYNYBYL, spol. s r.o., IČ 269 69 742, se sídlem Mikulov, K Vápence 1675/603E, PSČ 692 01 se vymazává z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 48802 a společnost Českomoravská vína, spol. s r.o., IČ 255 81 287, se sídlem Mikulov, K Vápence 1675/603e, PSČ 692 01 se vymazává z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35932. Důvodem výmazu je skutečnost, že na základě projektu fúze ve formě notářského zápisu ze dne 16.5.2013 došlo ke sloučení společnosti Vinařství Pavlov, spol. s r.o., IČ 282 93 959, se sídlem Pavlov, Česká 149, PSČ 692 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 59281, společnosti DYNYBYL, spol. s r.o., IČ 269 69 742, se sídlem Mikulov, K Vápence 1675/603E, PSČ 692 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 48802, společnosti Českomoravská vína, spol. s r.o., IČ 255 81 287, se sídlem Mikulov, K Vápence 1675/603e, PSČ 692 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35932, jako zanikajících společností, se společností BOHEMIA SEKT, s.r.o., IČ 453 58 711, se sídlem Starý Plzenec, Smetanova 220, PSČ 332 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 26443, jako s nástupnickou společností. Na nástupnickou společnost BOHEMIA SEKT, s.r.o. přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností Vinařství Pavlov, spol. s r.o., DYNYBYL, spol. s r.o. a Českomoravská vína, spol. s r.o. 31.7.2013
Na základě projektu přeměny formou rozdělení odštěpením sloučením se rozdělovaná společnost CHATEAU BZENEC, spol. s r.o., se sídlem Bzenec, Podhájí 421, PSČ 696 81, IČ: 607 06 678 neruší ani nezaniká, ale vyčleněná část jejího jmění přechází na nástupnickou společnost BOHEMIA SEKT, a.s., se sídlem Starý Plzenec, Smetanova 220, PSČ 332 02, IČ: 453 58 711. 29.9.2011
Na základě projektu fúze ze dne 4.5.2009 schváleného dne 22.6.2009 došlo ke sloučení společnosti Českomoravské vinné sklepy spol. s r.o., se sídlem Sedlec u Mikulova, Sedlec u Mikulova 403, PSČ69121, identifikační číslo 63472961, se společností BOHEMIA SEKT, a.s., se sídlem Starý Plzenec, Smetanova 220, PSČ 332 02, IČ: 453 58 711, vdůsledku čehož společnost Českomoravské vinné sklepy spol. s r.o. zanikla aspolečnost BOHEMIA SEKT, a.s. trvá jako univerzální právní nástupce. Na nástupnickou společnost BOHEMIA SEKT, a.s. přešlo vdůsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti Českomoravské vinné sklepy spol. sr.o. včetně práv apovinností zpracovněprávních vztahů. 9.9.2009
Na obchodní společnost BOHEMIA SEKT, a.s. přešlo jmění obchodní společnosti HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. sr.o., se sídlem Velké Bílovice 1284, PSČ 691 02, IČ 489 09 831. 31.8.2007
"Mimořádná valná hromada společnosti rozhoduje vsouladu sustanovením § 183i anásl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, vplatném znění (dále jen "obchodní zákoník") opřechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti Bohemia Sekt, Českomoravská vinařská akciová společnost, na společnost Henkell & Söhnlein Finance Holding B.V., se sídlem vAmsterdamu, Nizozemské království, zapsanou vobchodním rejstříku vedeném Obchodní aprůmyslovou komorou pro Amsterdam pod registračním číslem 34116110, jako hlavního akcionáře společnosti. Skutečnost, že společnost Henkell & Söhnlein Finance Holding B.V. je hlavním akcionářem společnosti, je doložena aosvědčena výpisem zregistru emitenta cenných papírů vyhotovenému krozhodnému dni pro účast na této mimořádné valné hromadě avýpisem zúčtu majitele cenných papírů, tj. hlavního akcionáře, vyhotovenému ke dni 20.7.2005.Zuvedených dokumentů vyplývá, že společnost Henkell & Söhnlein Finance Holding B.V. je vlastníkem 171.245 kusů akcií společnosti na majitele ojmenovité hodnotě 1.000,- Kč vzaknihované podobě acelkem se podílí 95,70 % na základním kapitálu ana hlasovacích právech ve společnosti Bohemia Sekt, Českomoravská vinařská akciová společnost.Zuvedených dokumentů tedy vyplývá, že společnost Henkell & Söhnlein Finance Holding B.V. je majitelem akcií společnosti Bohemia Sekt, Českomoravská vinařská akciová společnost, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 90 % základního kapitálu akciové společnosti Bohemia Sekt, Českomoravská vinařská akciová společnost.Společnost Henkell & Söhnlein Finance Holding B.V. jako hlavní akcionář společnosti poskytne všem ostatním akcionářům společnosti Bohemia Sekt, Českomoravská vinařská akciová společnost, resp. zástavním věřitelům či jiným oprávněným osobám (dále jen "Oprávněné osoby"), protiplnění za akcie společnosti, ato ve výši 6.250,- Kč (šest tisíc dvě stě padesát korun českých) za jednu akcii společnosti na majitele ojmenovité hodnotě 1.000,- Kč.Výše protiplnění byla určena hlavním akcionářem na základě hodnoty akcií společnosti, kterou hlavní akcionář stanovil na základě interního posouzení hodnoty společnosti provedeného vedením hlavního akcionáře ajeho ekonomickými poradci, při kterém byl zohledněn také meziroční hospodářský vývoj společnosti ajejí podnikatelský plán. Přiměřenost protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 19/12424857/05 ze dne 19. července 2005, znaleckého ústavu E & YValuations s.r.o., se sídlem Karlovo nám. 10, Praha 2, 120 00. Znalecký ústav ve svém znaleckém posudku dospěl kzávěru, že výše protiplnění navržená hlavním akcionářem je přiměřená hodnotě akcií společnosti.Lhůta pro poskytnutí protiplnění je stanovena tak, že protiplnění bude poskytnuto Oprávněným osobám bez zbytečného odkladu po zápisu přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům společnosti na majetkovém účtu hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů, nejpozději však ve lhůtě dvou měsíců ode dne tohot 9.9.2005 - 10.1.2006
Společnost Bohemia Sekt, Českomoravská vinařská akciová společnost je právním nástupcem společnosti VÍNO Mikulov, se sídlem Mikulov, Průmyslová oblast 1220, okres Břeclav,PSČ 692 01, IČ 463 472 08, zapsané vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vBrně voddílu B, vložce 770, která zanikla převodem jmění na společnost Bohemia Sekt, Českomoravská vinařská akciová společnost. 31.8.2005
Základní jmění: 178 932 000,- Kčs (slovyjednostosedmdesátosmmilionůdevětsettřicetdvatisíckorunčeskoslovenských) 15.10.1992
Základní jmění: 176 890 000,- Kčs, slovystosedmdesátšestmilionůosmsetdevadesáttisíc korunčeskoslovenskýchSplaceno zakladatelem v plné výši, přičemž toto je představovánocenou majetku uvedenou v zakladatelské listině. Ocenění tohotomajetku je obsaženo v privatizačním projektu státního podnikuVinařské závody s. p. schváleném MSNMP pod č. j. 30/32/1499/92ze dne 23. 4. 1992. 1.5.1992 - 15.10.1992

Aktuální kontaktní údaje BOHEMIA SEKT, s.r.o.

Kapitál BOHEMIA SEKT, s.r.o.

zakladni jmění 178 932 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.10.1992
zakladni jmění 176 890 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.5.1992 - 15.10.1992

Sídlo BOHEMIA SEKT, s.r.o.

Platnost údajů od - do
Adresa Smetanova 220 , 332 02 Starý Plzenec Česká republika
Smetanova 220, 332 02 Starý Plzenec
9.11.2015
Adresa Smetanova 220 , 332 02 Starý Plzenec Česká republika
Starý Plzenec, Smetanova 220, PSČ 33202
19.12.2007 - 9.11.2015
Adresa Smetanova 220 , Starý Plzenec Česká republika
Starý Plzenec, Smetanova 220, okres Plzeň-jih, PSČ 33202
7.1.2004 - 19.12.2007
Adresa Smetanova 220 , Starý Plzenec Česká republika
Starý Plzenec, Smetanova 220, okres Plzeň-jih
1.5.1992 - 7.1.2004

Předmět podnikání BOHEMIA SEKT, s.r.o.

Platnost údajů od - do
výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 24.9.2014
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 24.9.2014
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 21.5.2014
rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví apěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých aaromatických rostlin, rostlin pro technické aenergetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků 5.6.2012
hostinská činnost 6.1.2010
ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů apůdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin 6.1.2010
výroba, obchod aslužby neuvedené vpřílohách 1 až 3 živnostenského zákona 6.1.2010
výroba konzumního lihu, lihovin aostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín amedoviny aovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) 6.1.2010 - 24.9.2014
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly onejvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly onejvětší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly onejvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly onejvětší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 6.1.2010 - 24.9.2014
rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví apěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých aaromatických rostlin, rostlin pro technické aenergetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků 15.8.2007 - 6.1.2010
ošetřování rostlin,rostlinných produktů, objektů apůdy proti škodlivým organismům, přípravky na ochranu rostlin 15.8.2007 - 6.1.2010
silniční motorová doprava nákladní 23.5.2006 - 6.1.2010
hostinská činnost 23.5.2006 - 6.1.2010
výroba konzumního lihu, lihovin aostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín amedoviny aovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) 20.10.2005 - 6.1.2010
činost podnikatelských, finančních, organizačních aekonomických poradců 12.8.2005 - 6.1.2010
pořádání odborných kurzů, školení ajiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 12.8.2005 - 6.1.2010
testování, měření, analýzy akontroly 12.8.2005 - 6.1.2010
výroba moštů, vína, destilátů a dalších nápojů včetně zpracovánívedlejších produktů z této činnosti 3.11.1993 - 6.1.2010
obchodní činnost s potravinářským a nepotravinářským zbožím 3.11.1993 - 6.1.2010
opravy a údržba technologického zařízení pro výrobu moštů, vína,destilátů a dalších nápojů 3.11.1993 - 6.1.2010
silniční motorová doprava 3.11.1993 - 23.5.2006
výroba destilátů 1.5.1992 - 3.11.1993
zpracování vedlejších produktů vznikajících při výrobní činnosti 1.5.1992 - 3.11.1993
provádění údržby, opravy strojů a zařízení 1.5.1992 - 3.11.1993
obchodní činnost 1.5.1992 - 3.11.1993
integrace s producenty základních surovin pro výrobu 1.5.1992 - 3.11.1993
neveřejná silniční doprava nákladů a osob 1.5.1992 - 3.11.1993
poskytování prací a služeb 1.5.1992 - 3.11.1993
nákup hroznů, vinné révy a ovoce 1.5.1992 - 3.11.1993
nákup révového vína a ovocných produktů 1.5.1992 - 3.11.1993
výroba moštů, vína a dalších nápojů 1.5.1992 - 3.11.1993

vedení firmy BOHEMIA SEKT, s.r.o.

Statutární orgán BOHEMIA SEKT, s.r.o.

Platnost údajů od - do
jednatel Mgr. Petr Černý 23.8.2013
Vznik funkce 23.7.2011
Adresa: Pod Stráží 2155 , 323 00 Plzeň Česká republika
Pod Stráží 2155/54, Bolevec, 323 00 Plzeň
jednatel Ing. Ondřej Beránek 2.5.2014
Vznik funkce 23.7.2011
Adresa: Tomáškova 1285 , 332 02 Starý Plzenec Česká republika
Tomáškova 1285, 332 02 Starý Plzenec
jednatel Ing. Slavomír Hermann 7.8.2016
Vznik funkce 2.1.2012
Adresa: Neznašov 228 , 373 02 Všemyslice Česká republika
Neznašov 228, 373 02 Všemyslice
člen představenstva Ing. Slavomír Herman 1.5.1992 - 3.11.1993
Adresa: Toužimská 16 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Toužimská 16, okres Plzeň-město
člen představenstva Václav Soukup 1.5.1992 - 3.11.1993
Adresa: Jiráskova 811 , Starý Plzenec Česká republika
Starý Plzenec, Jiráskova 811, okres Plzeň-jih
člen představenstva Ing. Jan Veselý 1.5.1992 - 3.11.1993
Adresa: Raisova 8 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Raisova 8
člen představenstva Ing. Petr Polák 3.11.1993 - 24.7.1995
Adresa: Václavská 14 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Václavská 14
člen představenstva Ing. Jiří Polanský 3.11.1993 - 24.7.1995
Adresa: Zelenohorská 503 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Zelenohorská 503
člen představenstva JUDr. Petr Pešek 15.10.1992 - 16.12.1997
Adresa: Plickova 566 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Plickova 566
člen představenstva Ing. Josef Vozdecký 15.10.1992 - 16.12.1997
Adresa: 28. října 884 , Starý Plzenec Česká republika
Starý Plzenec, ul. 28. října 884, okres Plzeň-jih
člen představenstva JUDr. Martin Kryl 3.11.1993 - 16.12.1997
Adresa: V Zápolí 29 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, V Zápolí 29
člen představenstva Ing. Karel Perlík 3.11.1993 - 16.12.1997
Adresa: Trnková 1772 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Trnková 1772
předseda představenstva Ing. Petr Polák 24.7.1995 - 16.12.1997
Adresa: Václavská 14 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Václavská 14
místopředseda představenstva Ing. Jiří Polanský 24.7.1995 - 16.12.1997
Adresa: Zelenohorská 503 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Zelenohorská 503
místopředseda představenstva Ing. Ladislav Chvátal 16.12.1997 - 30.10.2000
Adresa: Krausova 605 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Krausova 605
člen představenstva Mgr. Václav Kratochvíl 16.12.1997 - 30.10.2000
Adresa: Klimentská 1218 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Klimentská 1218/32
člen představenstva Ing. Jiří Laurin 16.12.1997 - 30.10.2000
Adresa: Goethova 2 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Goethova 2, okres Plzeň-město
předseda představenstva Ing. Josef Vozdecký 16.12.1997 - 7.1.2004
Adresa: 28. října 884 , Starý Plzenec Česká republika
Starý Plzenec, ul. 28. října 884, okres Plzeň-jih
člen představenstva Ing. Dalibor Šebela 16.12.1997 - 7.1.2004
Adresa: Na Zámyšli 26 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Na Zámyšli 26/4
místopředseda představenstva Ing. Jiří Laurin 30.10.2000 - 7.1.2004
Adresa: Goethova 2 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Goethova 2, okres Plzeň-město
člen představenstva Dr. Hans Henning Wiegmann 30.10.2000 - 7.1.2004
Adresa: Am Hohen Wald 20 , 653 88 Schlangenbad Česká republika
65388 Schlangenbad, Am Hohen Wald 20
člen představenstva Dr. Hans Henning Wiegmann 7.1.2004 - 11.6.2004
Vznik členství 25.6.1999
Zánik členství 16.4.2003
Adresa: Am Hohen Wald 20 , Schlangenbad Spolková republika Německo
65388 Schlangenbad, Am Hohen Wald 20
místopředseda představenstva Ing. Jiří Laurin 7.1.2004 - 6.11.2004
Vznik členství 28.2.1997
Zánik členství 23.9.2003
Zánik funkce 23.9.2003
Adresa: Goethova 2 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Goethova 2, okres Plzeň-město
člen představenstva Ing. Dalibor Šebela 7.1.2004 - 6.11.2004
Vznik členství 28.2.1997
Adresa: Na Zámyšli 26 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Na Zámyšli 26/4
místopředseda představenstva Ing. Dalibor Šebela 6.11.2004 - 21.9.2006
Vznik členství 28.2.1997
Zánik členství 8.12.2005
Vznik funkce 10.12.2003
Zánik funkce 8.12.2005
Adresa: Na Zámyšli 26 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Na Zámyšli 26/4
člen představenstva Ing. Ondřej Beránek 6.11.2004 - 21.9.2006
Vznik členství 25.11.2003
Adresa: Zahradní 22 , 326 00 Plzeň Česká republika
Plzeň, Zahradní 22, PSČ 32600
místopředseda představenstva Ing. Ondřej Beránek 21.9.2006 - 6.12.2006
Vznik členství 25.11.2003
Vznik funkce 18.9.2006
Adresa: Zahradní 22 , 326 00 Plzeň Česká republika
Plzeň, Zahradní 22, PSČ 32600
místopředseda představenstva Ing. Ondřej Beránek 6.12.2006 - 16.12.2008
Vznik členství 25.11.2003
Zánik členství 5.11.2008
Vznik funkce 18.9.2006
Zánik funkce 5.11.2008
Adresa: Tomáškova 1285 , 332 02 Starý Plzenec Česká republika
Starý Plzenec, Tomáškova 1285, PSČ 33202
předseda představenstva Ing. Josef Vozdecký 7.1.2004 - 6.1.2010
Vznik členství 15.10.1992
Zánik členství 20.11.2009
Zánik funkce 20.11.2009
Adresa: 28. října 884 , Starý Plzenec Česká republika
Starý Plzenec, ul. 28. října 884, okres Plzeň-jih
člen představenstva Mgr. Petr Černý 21.9.2006 - 1.1.2012
Vznik členství 1.9.2006
Adresa: Hradní 299 , 357 33 Loket Česká republika
Loket, Hradní 299/11, PSČ 35733
místopředseda představenstva Ing. Ondřej Beránek 16.12.2008 - 1.1.2012
Vznik členství 5.11.2008
Vznik funkce 5.11.2008
Adresa: Tomáškova 1285 , 332 02 Starý Plzenec Česká republika
Starý Plzenec, Tomáškova 1285, PSČ 33202
předseda představenstva Ing. Josef Vozdecký 6.1.2010 - 1.1.2012
Vznik členství 20.11.2009
Vznik funkce 20.11.2009
Adresa: 28.října 884 , 332 02 Starý Plzenec Česká republika
Starý Plzenec, ul. 28 října 884, PSČ 33202
jednatel Mgr. Petr Černý 1.1.2012 - 23.8.2013
Vznik funkce 23.7.2011
Adresa: Hradní 299 , 357 33 Loket Česká republika
Loket, Hradní 299/11, PSČ 35733
jednatel Ing. Ondřej Beránek 1.1.2012 - 2.5.2014
Vznik funkce 23.7.2011
Adresa: Tomáškova 1285 , 332 02 Starý Plzenec Česká republika
Starý Plzenec, Tomáškova 1285, PSČ 33202
jednatel Ing. Slavomír Hermann 26.1.2012 - 9.11.2015
Vznik funkce 2.1.2012
Adresa: Toužimská 0 , 323 00 Plzeň Česká republika
Plzeň, Toužimská /16, PSČ 32300
jednatel Ing. Slavomír Hermann 9.11.2015 - 7.8.2016
Vznik funkce 2.1.2012
Adresa: Toužimská 1688 , 323 00 Plzeň Česká republika
Toužimská 1688/16, Bolevec, 323 00 Plzeň

Dozorčí rada BOHEMIA SEKT, s.r.o.

Platnost údajů od - do
člen Jindřich Pangerl 1.5.1992 - 3.11.1993
Adresa: Mikupov 1574 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Mikupov 1574
člen Ing. Josef Knoflíček 1.5.1992 - 3.11.1993
Adresa: 35 , Nadryby Česká republika
Nadryby 35, okres Plzeň-sever
člen Josef Malý 3.11.1993 - 15.4.1996
Adresa: Chelčického 5 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Chelčického 5, okres Plzeň-město
člen Milan Nepodal 1.5.1992 - 16.12.1997
Adresa: 434 , Šťáhlavy Česká republika
Šťáhlavy 434, okres Plzeň-jih
člen Ing. Jan Veselý 3.11.1993 - 16.12.1997
Adresa: Raisova 8 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Raisova 8
člen JUDr. Bohumil Navrátil 3.11.1993 - 16.12.1997
Adresa: Nučická 15 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Nučická 15
člen Jiří Straka 3.11.1993 - 30.10.2000
Adresa: Českých bratří 2 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Českých bratří 2, okres Plzeň-město
člen JUDr. Petr Pešek 16.12.1997 - 30.10.2000
Adresa: Plickova 566 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Plickova 566
člen Ing. Jana Adamčíková 16.12.1997 - 30.10.2000
Adresa: Vsetínská 680 , Valašské Meziříčí Česká republika
Valašské Meziříčí, Vsetínská 680, okres Vsetín
předseda dozorčí rady Richard Oetker 30.10.2000 - 7.1.2004
Adresa: Am Wellenkotten 5 , Bielefeld Spolková republika Německo
33617 Bielefeld, Am Wellenkotten 5
místopředseda dozorčí rady Dr. Erlfried Baatz 30.10.2000 - 7.1.2004
Adresa: Talstrasse 67 , Ingelheim am Rhein Spolková republika Německo
55218 Ingelheim am Rhein, Talstrasse 67
člen dozorčí rady Dr. Albert Christmann 30.10.2000 - 7.1.2004
Adresa: Schlossstr. 16 , Wother Spolková republika Německo
33824 Wother, Schlossstr. 16
člen dozorčí rady Ing. Ladislav Chvátal 30.10.2000 - 7.1.2004
Adresa: Krausova 605 , 199 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Krausova 605, PSČ 19900
člen dozorčí rady Jiří Klenc 30.10.2000 - 7.1.2004
Adresa: Klášterní 19 , 301 56 Plzeň Česká republika
Plzeň, Klášterní 19, PSČ 30156
člen dozorčí rady Eva Niebauerová 30.10.2000 - 7.1.2004
Adresa: Sedlec 24 , 332 02 Starý Plzenec Česká republika
Starý Plzenec, Sedlec 24, PSČ 33202
člen dozorčí rady Dr. Albert Christmann 7.1.2004 - 7.1.2004
Vznik členství 27.10.1999
Zánik členství 25.6.2002
Adresa: Schlossstr. 16 , Wother Spolková republika Německo
33824 Wother, Schlossstr. 16
předseda dozorčí rady Richard Oetker 7.1.2004 - 11.6.2004
Vznik členství 27.10.1999
Zánik členství 16.4.2003
Zánik funkce 16.4.2003
Adresa: Am Wellenkotten 5 , Bielefeld Spolková republika Německo
33617 Bielefeld, Am Wellenkotten 5
místopředseda dozorčí rady Dr. Erlfried Baatz 7.1.2004 - 15.6.2005
Vznik členství 27.10.1999
Zánik členství 30.6.2004
Adresa: Talstrasse 67 , Ingelheim am Rhein Spolková republika Německo
55218 Ingelheim am Rhein, Talstrasse 67
člen dozorčí rady Ing. Ladislav Chvátal 7.1.2004 - 15.6.2005
Vznik členství 27.10.1999
Zánik členství 30.6.2004
Adresa: Krausova 605 , 199 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Krausova 605, PSČ 19900
člen dozorčí rady Dr. Andreas Brokemper 7.1.2004 - 15.6.2005
Vznik členství 25.6.2002
Zánik členství 30.6.2004
Adresa: Neupförtner Wall 37 , Rheda-Wiedenbrück Spolková republika Německo
33378 Rheda-Wiedenbrück, Neupförtner Wall 37
předseda dozorčí rady Dr. Hanshenning Wiegmann 11.6.2004 - 15.6.2005
Vznik členství 16.4.2003
Zánik členství 30.6.2004
Vznik funkce 16.4.2003
Zánik funkce 30.6.2004
Adresa: Am Hohen Wald 20 , Schlangenbad Spolková republika Německo
65388 Schlangenbad, Am Hohen Wald 20
člen dozorčí rady Jiří Klenc 7.1.2004 - 10.1.2006
Vznik členství 26.10.1999
Zánik členství 26.1.2005
Adresa: Klášterní 19 , 301 56 Plzeň Česká republika
Plzeň, Klášterní 19, PSČ 30156
člen dozorčí rady Eva Niebauerová 7.1.2004 - 10.1.2006
Vznik členství 26.11.1999
Zánik členství 26.2.2005
Adresa: Sedlec 24 , 332 02 Starý Plzenec Česká republika
Starý Plzenec, Sedlec 24, PSČ 33202
člen dozorčí rady Dr. Pröpsting Wolf Hermann 15.6.2005 - 6.12.2006
Vznik členství 1.7.2004
Zánik členství 30.11.2006
Adresa: Höhenstr. 16 , Wiesbaden Spolková republika Německo
65193 Wiesbaden, Höhenstr. 16
předseda dozorčí rady Dr. Hanshenning Wiegmann 15.6.2005 - 12.8.2009
Vznik členství 1.7.2004
Zánik členství 1.7.2009
Zánik funkce 1.7.2009
Adresa: Am Hohen Wald 20 , Schlangenbad Spolková republika Německo
65388 Schlangenbad, Am Hohen Wald 20
místopředseda dozorčí rady Dr. Erlfried Baatz 15.6.2005 - 12.8.2009
Vznik členství 1.7.2004
Zánik členství 1.7.2009
Zánik funkce 1.7.2009
Adresa: Talstrasse 67 , Ingelheim am Rhein Spolková republika Německo
55218 Ingelheim am Rhein, Talstrasse 67
člen dozorčí rady Dr. Andreas Brokemper 15.6.2005 - 12.8.2009
Vznik členství 1.7.2004
Zánik členství 1.7.2009
Adresa: Neupförtner Wall 37 , Rheda-Wiedenbrück Spolková republika Německo
33378 Rheda-Wiedenbrück, Neupförtner Wall 37
člen dozorčí rady Jiří Straka 10.1.2006 - 1.3.2011
Vznik členství 6.12.2005
Zánik členství 13.1.2011
Adresa: nám. Českých bratří 2 , 301 00 Plzeň Česká republika
Plzeň, nám. Českých bratří 2, PSČ 30100
člen dozorčí rady Ing. Rastislav Vašica 10.1.2006 - 1.3.2011
Vznik členství 6.12.2005
Zánik členství 13.1.2011
Adresa: Plzenecká 66 , 326 00 Plzeň Česká republika
Plzeň, Plzenecká 66, PSČ 32600
člen dozorčí rady Ing. Pavel Gregorič 6.12.2006 - 1.1.2012
Vznik členství 1.12.2006
Adresa: Elišky Krásnohorské 1063 , 332 02 Starý Plzenec Česká republika
Starý Plzenec, Elišky Krásnohorské 1063, PSČ 33202
předseda dozorčí rady Dr. Hanshenning Wiegmann 12.8.2009 - 1.1.2012
Vznik členství 1.7.2009
Vznik funkce 1.7.2009
Adresa: Am Hohen Wald 20 , Schlangenbad Spolková republika Německo
65388 Schlangenbad, Am Hohen Wald 20
místopředseda dozorčí rady Dr. Erlfried Baatz 12.8.2009 - 1.1.2012
Vznik členství 1.7.2009
Vznik funkce 1.7.2009
Adresa: Talstrasse 67 , Ingelheim am Rhein Spolková republika Německo
55218 Ingelheim am Rhein, Talstrasse 67
člen dozorčí rady Dr. Andreas Brokemper 12.8.2009 - 1.1.2012
Vznik členství 1.7.2009
Adresa: Kaiser-Wilhelm-Strasse 28 , Wiesbaden Spolková republika Německo
65193 Wiesbaden, Kaiser-Wilhelm-Strasse 28
člen dozorčí rady Jiří Straka 1.3.2011 - 1.1.2012
Vznik členství 13.1.2011
Adresa: Sady Pětatřicátníků 20 , 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí Česká republika
Plzeň - Jižní Předměstí, Sady Pětatřicátníků 20/7, PSČ 30100
člen dozorčí rady Ing. Rastislav Vašica 1.3.2011 - 1.1.2012
Vznik členství 13.1.2011
Adresa: Plzenecká 1220 , 326 00 Plzeň - Východní Předměstí Česká republika
Plzeň - Východní Předměstí, Plzenecká 1220/66, PSČ 32600

Prokura BOHEMIA SEKT, s.r.o.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Rastislav Vašica 9.11.2015
Adresa: Plzenecká 1220 , 326 00 Plzeň Česká republika
Plzenecká 1220/66, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
Jméno Ing. Martin Fousek Ph.D. 9.11.2015
Adresa: Šikmá 408 , 330 08 Zruč-Senec Česká republika
Šikmá 408, Zruč, 330 08 Zruč-Senec
Jméno Ing. Roman Popper 6.9.2016
Adresa: Na výsluní 498 , 330 08 Zruč-Senec Česká republika
Na výsluní 498, Zruč, 330 08 Zruč-Senec
Jméno Ing. Rastislav Vašica 26.1.2012 - 9.11.2015
Adresa: Plzenecká 1220 , 326 00 Plzeň - Východní Předměstí Česká republika
Plzeň - Východní Předměstí, Plzenecká 1220/66, PSČ 32600
Jméno Ing. Martin Fousek Ph.D. 26.1.2012 - 9.11.2015
Adresa: Šikmá 408 , 330 08 Zruč-Senec Česká republika
Zruč-Senec, Šikmá 408, PSČ 33008
Jméno Ing. Bedřich Tauš 26.1.2012 - 9.11.2015
Adresa: Hornická 180 , 360 01 Karlovy vary - Olšová Vrata Česká republika
Karlovy vary - Olšová Vrata, Hornická 180, PSČ 36001
Jméno Ing. Bedřich Tauš 9.11.2015 - 6.9.2016
Adresa: Hornická 180 , 360 01 Karlovy Vary Česká republika
Hornická 180, Olšová Vrata, 360 01 Karlovy Vary

Sbírka Listin BOHEMIA SEKT, s.r.o.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
C 26443/SL 117 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 23.3.2015 1.7.2015 7.7.2015 110
C 26443/SL 116 ostatní schválení hospodaření Krajský soud v Plzni 8.6.2015 1.7.2015 7.7.2015 2
C 26443/SL 115 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 30.4.2014 4.7.2014 4.7.2014 126
C 26443/SL 114 ostatní schválení hospodaření Krajský soud v Plzni 19.5.2014 4.7.2014 4.7.2014 2
C 26443/SL 113 notářský zápis Nz 97/2014-rozhodnutí Krajský soud v Plzni 2.4.2014 15.5.2014 21.5.2014 6
C 26443/SL 112 zpráva o vztazích 2012 Krajský soud v Plzni 15.3.2013 3.7.2013 29.7.2013 39
C 26443/SL 111 zpráva auditora k 1.1.2013 Krajský soud v Plzni 3.4.2013 3.7.2013 29.7.2013 17
C 26443/SL 110 zpráva auditora 2012 Krajský soud v Plzni 3.4.2013 3.7.2013 29.7.2013 17
C 26443/SL 109 notářský zápis Nz 1882/2013-projekt fúze Krajský soud v Plzni 16.5.2013 3.7.2013 29.7.2013 28
C 26443/SL 108 zpráva auditora 2012 Krajský soud v Plzni 15.3.2013 3.7.2013 29.7.2013 30
C 26443/SL 107 zpráva auditora 2012 Krajský soud v Plzni 3.4.2013 3.7.2013 29.7.2013 15
C 26443/SL 106 zpráva auditora 2012 Krajský soud v Plzni 3.4.2013 3.7.2013 29.7.2013 16
C 26443/SL 105 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Plzni 28.5.2013 2.7.2013 2.7.2013 3
C 26443/SL 104 ostatní - návrh na rozdělení zisku Krajský soud v Plzni 20.5.2013 2.7.2013 2.7.2013 1
C 26443/SL 103 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Krajský soud v Plzni 3.4.2013 2.7.2013 2.7.2013 118
C 26443/SL 102 notářský zápis, změna právní formy, fúze Nz 1882/2013 Krajský soud v Plzni 16.5.2013 22.5.2013 22.5.2013 28
C 26443/SL 101 ostatní - zápis z jednání VH Krajský soud v Plzni 23.5.2012 3.9.2012 5.9.2012 2
C 26443/SL 100 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2011 - konsolidované Krajský soud v Plzni 17.5.2012 19.6.2012 19.6.2012 126
C 26443/SL 99 zakladatelské dokumenty - ú.z. Krajský soud v Plzni 23.5.2012 12.6.2012 12.6.2012 4
C 26443/SL 98 notářský zápis Nz 221/2012-rozhodnutí Krajský soud v Plzni 23.5.2012 1.6.2012 5.6.2012 5
C 26443/SL 97 zakladatelské dokumenty - ú.z. Krajský soud v Plzni 6.1.2012 11.1.2012 26.1.2012 3
C 26443/SL 96 notářský zápis Nz 5/2012 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 2.1.2012 11.1.2012 26.1.2012 6
C 26443/SL 95 posudek znalce č.831/62/2011 Krajský soud v Plzni 12.4.2011 30.8.2011 29.9.2011 30
C 26443/SL 94 notářský zápis Nz 1786/2011 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 23.8.2011 30.8.2011 29.9.2011 15
C 26443/SL 93 účetní závěrka k 1.1.2011 zahajovací Krajský soud v Plzni 14.3.2011 30.8.2011 29.9.2011 27
C 26443/SL 92 účetní závěrka, zpráva auditora 2010 Krajský soud v Plzni 30.8.2011 29.9.2011 34
C 26443/SL 91 zpráva auditora 2010 Krajský soud v Plzni 3.8.2011 15.9.2011 34
C 26443/SL 90 posudek znalce č.843/74/2011 Krajský soud v Plzni 24.5.2011 3.8.2011 15.9.2011 54
C 26443/SL 87 notářský zápis Nz 1507/2011 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 23.7.2011 3.8.2011 15.9.2011 12
C 26443/SL 85 ostatní - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Plzni 14.6.2011 30.6.2011 1.7.2011 3
C 26443/SL 84 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2010 Krajský soud v Plzni 20.4.2011 30.6.2011 1.7.2011 122
C 26443/SL 83 změna právní formy, fúze - projekt přeměny Krajský soud v Plzni 15.6.2011 21.6.2011 21.6.2011 6
C 26443/SL 82 změna právní formy, fúze - projekt změny právní formy Krajský soud v Plzni 17.6.2011 21.6.2011 21.6.2011 5
C 26443/SL 81 rozhod. o statut. orgánu - zápis členů DR Krajský soud v Plzni 13.1.2011 25.2.2011 1.3.2011 1
C 26443/SL 80 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 7.2.2011 1.3.2011 2
C 26443/SL 79 ostatní - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Plzni 11.6.2010 29.6.2010 7.7.2010 2
C 26443/SL 78 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2009 Krajský soud v Plzni 12.3.2010 29.6.2010 7.7.2010 128
C 26443/SL 77 podpisové vzory - Ing. Josef Vozdecký Krajský soud v Plzni 21.12.2009 5.1.2010 6.1.2010 1
C 26443/SL 76 rozhod. o statut. orgánu - zápis č.12/2009 z představ. Krajský soud v Plzni 20.11.2009 5.1.2010 6.1.2010 3
C 26443/SL 75 rozhod. o statut. orgánu - rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Plzni 20.11.2009 5.1.2010 6.1.2010 2
C 26443/SL 74 účetní závěrka, zpráva auditora k 1/1 2009 Krajský soud v Plzni 26.2.2009 7.8.2009 25.8.2009 22
C 26443/SL 73 účetní závěrka, zpráva auditora 2008 Krajský soud v Plzni 26.2.2009 7.8.2009 25.8.2009 34
C 26443/SL 72 notářský zápis Nz 553/2009 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 22.6.2009 7.8.2009 25.8.2009 23
C 26443/SL 71 rozhod. o statut. orgánu - zápis z DR Krajský soud v Plzni 4.6.2009 10.8.2009 12.8.2009 5
C 26443/SL 70 rozhod. o statut. orgánu - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Plzni 4.6.2009 10.8.2009 12.8.2009 3
C 26443/SL 69 ostatní - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Plzni 4.6.2009 22.6.2009 22.6.2009 2
C 26443/SL 68 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2008 Krajský soud v Plzni 26.2.2009 22.6.2009 22.6.2009 135
C 26443/SL 67 změna právní formy, fúze - projekt fúze sloučením Krajský soud v Plzni 4.5.2009 13.5.2009 13.5.2009 6
C 26443/SL 66 rozhod. o statut. orgánu - zápis č. 11/2008 z předst. Krajský soud v Plzni 5.11.2008 1.12.2008 16.12.2008 2
C 26443/SL 65 rozhod. o statut. orgánu - rozh. akcionáře Krajský soud v Plzni 5.11.2008 1.12.2008 16.12.2008 2
C 26443/SL 64 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 1.7.2008 28.11.2008 28.11.2008 21
C 26443/SL 63 ostatní - rozh. akcionáře Krajský soud v Plzni 16.5.2008 18.6.2008 18.6.2008 2
C 26443/SL 62 výroční zpráva 2007 + konsolidovaná Krajský soud v Plzni 5.3.2008 18.6.2008 18.6.2008 111
C 26443/SL 61 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 27.6.2007 14.8.2007 15.8.2007 22
C 26443/SL 60 notářský zápis Nz 290/2007 - rozh. Krajský soud v Plzni 30.6.2007 14.8.2007 15.8.2007 7
C 26443/SL 59 ostatní -rozh.jediného společníka Krajský soud v Plzni 27.6.2007 20.7.2007 8.8.2007 2
C 26443/SL 58 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Plzni 26.1.2007 17.7.2007 31.7.2007 95
C 26443/SL 57 změna právní formy, fúze - návrh sml. o převzetí jmění Krajský soud v Plzni 17.5.2007 28.5.2007 29.5.2007 3
C 26443/SL 56 účetní závěrka, zpráva auditora 2006 Krajský soud v Plzni 26.1.2007 10.5.2007 11.5.2007 51
C 26443/SL 55 stanovy společnosti - ÚZ Krajský soud v Plzni 18.12.2006 21.12.2006 22.12.2006 21
C 26443/SL 54 notářský zápis Nz 489/2006-změna stanov Krajský soud v Plzni 18.12.2006 19.12.2006 20.12.2006 10
C 26443/SL 53 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 22.11.2006 4.12.2006 6.12.2006 1
C 26443/SL 52 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Plzni 14.11.2006 4.12.2006 6.12.2006 2
C 26443/SL 51 notářský zápis - zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 19.9.2006 20.9.2006 21.9.2006 3
C 26443/SL 50 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 18.9.2006 20.9.2006 21.9.2006 1
C 26443/SL 49 převod,náj.podn.,ovládání Krajský soud v Plzni 21.8.2006 20.9.2006 21.9.2006 1
C 26443/SL 48 účetní závěrka, výroční zpráva 2005-konsol. Krajský soud v Plzni 28.1.2006 30.5.2006 30.5.2006 0
C 26443/SL 47 notářský zápis Nz 175/2006 + Stanovy Krajský soud v Plzni 26.4.2006 11.5.2006 25.5.2006 26
C 26443/SL 46 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 19.5.2006 19.5.2006 21
C 26443/SL 45 ostatní - rozhodnutí akcionáře Krajský soud v Plzni 26.4.2006 19.5.2006 19.5.2006 2
C 26443/SL 44 notářský zápis Nz 273/2005 + posudek znalce Krajský soud v Plzni 24.8.2005 8.9.2005 12.9.2005 77
C 26443/SL 43 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 22.6.2005 12.8.2005 2.9.2005 19
C 26443/SL 42 ostatní -ověření zahajovací rozvahy Krajský soud v Plzni 18.5.2005 5.8.2005 12.8.2005 9
C 26443/SL 41 účetní závěrka 2004 Krajský soud v Plzni 28.1.2005 5.8.2005 12.8.2005 30
C 26443/SL 40 notářský zápis NZ 216/2005 Krajský soud v Plzni 23.6.2005 5.8.2005 12.8.2005 9
C 26443/SL 39 notářský zápis NZ 215/2005 Krajský soud v Plzni 23.6.2005 5.8.2005 12.8.2005 15
C 26443/SL 38 notářský zápis NZ 213/2005 Krajský soud v Plzni 22.6.2005 5.8.2005 12.8.2005 15
C 26443/SL 37 účetní závěrka, výroční zpráva 2004-konsolidovaná Krajský soud v Plzni 28.1.2005 28.6.2005 4.7.2005 37
C 26443/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva 2004 Krajský soud v Plzni 28.1.2005 28.6.2005 4.7.2005 55
C 26443/SL 35 smlouva o prodeji/převodu - návrh sml. o převzetí jmění Krajský soud v Plzni 20.5.2005 20.5.2005 12
C 26443/SL 34 podpisové vzory - 3x Krajský soud v Plzni 30.6.2004 4.8.2004 29.4.2005 3
C 26443/SL 33 notářský zápis Nz 281/2004 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 30.6.2004 4.8.2004 29.4.2005 18
C 26443/SL 32 notářský zápis Nz 369/92 + zakl. listina Krajský soud v Plzni 4.5.1992 21.12.2004 5.1.2005 4
C 26443/SL 31 podpisové vzory člena představenstva Krajský soud v Plzni 25.11.2003 15.1.2004 1.10.2004 1
C 26443/SL 30 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Plzni 10.12.2003 15.1.2004 1.10.2004 3
C 26443/SL 29 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zasedání DR Krajský soud v Plzni 25.11.2003 15.1.2004 1.10.2004 4
C 26443/SL 28 účetní závěrka, výroční zpráva 2003, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Plzni 30.1.2004 14.7.2004 2.8.2004 97
C 26443/SL 27 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 26.6.2003 12.3.2004 7.4.2004 19
C 26443/SL 26 notářský zápis Nz 175/2003 - osv. VH Krajský soud v Plzni 26.6.2003 12.3.2004 7.4.2004 17
C 26443/SL 25 notářský zápis Nz 174/2003 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 26.6.2003 12.3.2004 7.4.2004 4
C 26443/SL 24 ostatní -zápis ze zasedání DR Krajský soud v Plzni 16.4.2003 12.3.2004 7.4.2004 6
C 26443/SL 22 podpisové vzory členů DR Krajský soud v Plzni 21.11.2001 5.9.2001 22.7.2003 6
C 26443/SL 21 notářský zápis Nz 197/2001 - rozh.VH+ stanovy Krajský soud v Plzni 26.6.2001 5.9.2001 22.7.2003 25
C 26443/SL 20 podpisové vzory členů představenstva Krajský soud v Plzni 5.9.2001 22.7.2003 4
C 26443/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva 2001, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Plzni 11.6.2002 8.7.2002 57
C 26443/SL 18 výroční zpráva 2000 Krajský soud v Plzni 5.9.2001 9.10.2001 44
C 26443/SL 17 účetní závěrka, zpráva auditora 2000 Krajský soud v Plzni 23.5.2001 25.5.2001 30.5.2001 28
C 26443/SL 16 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 28.6.2000 31.1.2001 7.2.2001 13
C 26443/SL 15 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 28.6.2000 28.8.2000 24.11.2000 16
C 26443/SL 14 notářský zápis - N 155/2000, NZ 149/2000 Krajský soud v Plzni 29.6.2000 25.8.2000 24.11.2000 29
C 26443/SL 13 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 27.10.1999 23.12.1999 24.11.2000 18
C 26443/SL 12 ostatní -návrh změny stanov Krajský soud v Plzni 23.12.2000 23.12.1999 2
C 26443/SL 11 notářský zápis - N 263/99, NZ 251/99 Krajský soud v Plzni 27.10.1999 17.12.1999 23.12.1999 19
C 26443/SL 9 účetní závěrka 1998 Krajský soud v Plzni 31.12.1998 14.7.1999 27.7.1999 22
C 26443/SL 8 účetní závěrka 1998 Krajský soud v Plzni 31.3.1999 14.7.1999 27.7.1999 6
C 26443/SL 7 ostatní -průvodní dopis Krajský soud v Plzni 14.7.1999 14.7.1999 27.7.1999 1
C 26443/SL 6 účetní závěrka 1997 - zpráva auditora Krajský soud v Plzni 14.4.1998 14.7.1999 27.7.1999 1
C 26443/SL 5 účetní závěrka 1997 - příloha Krajský soud v Plzni 31.12.1997 14.7.1999 27.7.1999 21
C 26443/SL 4 účetní závěrka 1997 Krajský soud v Plzni 31.12.1998 14.7.1999 27.7.1999 6
C 26443/SL 3 ostatní - průvodní dopis Krajský soud v Plzni 13.7.1999 14.7.1999 27.7.1999 0
C 26443/SL 10 účetní závěrka, zpráva auditora 1997 Krajský soud v Plzni 2.4.1999 14.7.1999 27.7.1999 1
C 26443/SL 2 účetní závěrka, zpráva auditora 1996 Krajský soud v Plzni 5.3.1997 27.6.1997 27.6.1997 35
C 26443/SL 86 změna právní formy, fúze - převod z B 247 Krajský soud v Plzni 0
C 26443/SL 1 zakladatelské dokumenty -NED.-zal.č.l.32 Krajský soud v Plzni 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje BOHEMIA SEKT, s.r.o.

IČO (identifikační číslo) 45358711
Jméno BOHEMIA SEKT, s.r.o.
Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným
Přidělený úřad Magistrát města Plzně
Vznik první živnosti: 22.7.1993
Celkový počet živností: 12
Aktivních živností: 5

Sídlo BOHEMIA SEKT, s.r.o.

Živnosti a provozovny BOHEMIA SEKT, s.r.o.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.7.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Koněvova 765, Mikulov 692 01
Identifikační číslo provozovny 1008960471
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

Zahájení provozování 10.6.2013
Provozovna č. 2
Provozovna Piaristů 766, Mikulov 692 01
Identifikační číslo provozovny 1008960489
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

Zahájení provozování 10.6.2013
Provozovna č. 3
Provozovna Smetanova 220, Starý Plzenec 332 02
Identifikační číslo provozovny 1002916348
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 22.7.1993
Provozovna č. 4
Provozovna Zahradní 192, Dolní Dunajovice 691 85
Identifikační číslo provozovny 1002916402
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

Zahájení provozování 1.9.2005
Provozovna č. 5
Provozovna Čejkovská 1324, Velké Bílovice 691 02
Identifikační číslo provozovny 1002916445
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Zahájení provozování 23.11.2007
Provozovna č. 6
Provozovna K Vápence 1675/603, Mikulov 692 01
Identifikační číslo provozovny 1002916356
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 1.9.2005
Provozovna č. 7
Provozovna Česká 149, Pavlov 692 01
Identifikační číslo provozovny 1002916437
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

Zahájení provozování 1.9.2005

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.8.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Smetanova 220, Starý Plzenec 332 02
Identifikační číslo provozovny 1002916348
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.8.1993

Živnost č. 3 Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.9.2005
Provozovna č. 1
Provozovna Čejkovská 1324, Velké Bílovice 691 02
Identifikační číslo provozovny 1002916445
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 6.11.2013
Provozovna č. 2
Provozovna Smetanova 220, Starý Plzenec 332 02
Identifikační číslo provozovny 1002916348
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.11.2013
Provozovna č. 3
Provozovna K Vápence 1675/603, Mikulov 692 01
Identifikační číslo provozovny 1002916356
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.9.2005

Živnost č. 4 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.3.2006
Provozovna č. 1
Provozovna Piaristů 766, Mikulov 692 01
Identifikační číslo provozovny 1008960489
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.6.2013
Provozovna č. 2
Provozovna Smetanova 220, Starý Plzenec 332 02
Identifikační číslo provozovny 1002916348
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.3.2006
Provozovna č. 3
Provozovna Čejkovská 1324, Velké Bílovice 691 02
Identifikační číslo provozovny 1002916445
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 23.11.2007

Živnost č. 5 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.4.2014

Živnost č. 6 Výroba moštů, vína, destilátů, a dalších nápojů včetně zpracování vedlejších produktů z této činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.7.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Opravy a údržba technologického zařízení pro výrobu moštů, vína, destilátů a dalších nápojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.7.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Obchodní činnost s potravinářským a nepotravinářským zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.7.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Testování, měření, analýzy a kontroly

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.7.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.7.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.7.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.7.2007
Zánik oprávnění 30.6.2012
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán BOHEMIA SEKT, s.r.o.

Člen statutárního orgánu Ing. Slavomír Hermann
Člen statutárního orgánu Ing. Ondřej Beránek
Člen statutárního orgánu Mgr. Petr Černý

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje BOHEMIA SEKT, s.r.o.

IČO: 45358711
Firma: BOHEMIA SEKT, s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Okres: Plzeň-město
Základní územní jednotka: Starý Plzenec
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.5.1992

Sídlo BOHEMIA SEKT, s.r.o.

Sídlo: Smetanova 220, Starý Plzenec 332 02

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Výroba potravinářských výrobků
Destilace, rektifikace a míchání lihovin
Výroba vína z vinných hroznů
Velkoobchod s nápoji
Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Ostatní technické zkoušky a analýzy
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Ostatní vzdělávání
tracking image