Firma Bohemia Properties a.s. IČO 62525204


Bohemia Properties a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Bohemia Properties a.s. (62525204) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Teplická 492/19, Praha 190 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 3. 1995 a je stále aktivní. Bohemia Properties a.s. má více provozoven a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o Bohemia Properties a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Bohemia Properties a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Bohemia Properties a. s. na rzp.cz

Výpis dat pro Bohemia Properties a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Bohemia Properties a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 10488
IČO (identifikační číslo osoby) 62525204
Jméno Bohemia Properties a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.3.1995
Usnesení valné hromady společnosti ze dne 17.5.2001 o zvýšení základního kapitálu: Stávající základní kapitál společnosti ve výši 220,000.000,-Kč se zvyšuje o částku 25,000.000,-Kč, tedy na novou částku 245,000.000,-Kč s tím, že nad uvedenou částku se upisování akcií dále nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 5ks nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě a v emisním kurzu 5,000.000,-Kč. Akcie nebudou upsány s využití přednostního práva dle § 204a ObchZ. Všechny akcie budou upsány předem určeným akcionářem: Jonkim Anstalt, a to na základě dohody o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu uzavřené mezi všemi akcionáři společnosti. Na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 17.5.2001 se připouští započtení peněžité pohledávky akcionáře Jonkim Anstalt, se sídlem 9490 Vaduz, Lichtenštejnsko vůči společnosti z titulu poskytnuté půjčky ve výši 1,414.285,-DEM na základě smlouvy o půjčce ze dne 22.2.2001 uzavřené mezi akcionářem Jonkim Anstalt a společností Růže Český Krumlov, a.s. proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu uvedeným akcionářem nově upsaných akcií v rozsahu navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Započtení peněžité pohledávky akcionáře (upisovatele)bude sjednáno na základě smlouvy o započtení pohledávky s tím, že obě pohledávky o téže nominální hodnotě se setkají v den podpisu této smlouvy, čímž budou vzájemné nároky plně vypořádány. 22.10.2001 - 14.11.2001
Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 4.11.1998 o zvýšení základního jmění společnosti: Základní jmění společnosti se zvyšuje z částky 65,770.000- Kč o částku 44,230.000,- Kč na celkovou částku 110,000.000,- Kč. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 299 kusů nových akcií na majitele a do: 277 kusů akcií o jmenovité hodnotě 6.725,- Kč, 21 kusů akcií o jmenovité hodnotě 2,017.484,- Kč a jedné akcie o jmenovité hodnotě 11,- Kč, peněžitými vklady s využitím přednostního práva. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. Emisní kurz každé akcie je rovný její jmenovité hodnotě. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva akcionářů, budou upsány za stejných podmínek akcionáři na základě dohody podle ustanovení § 205 ObchZ, a to do dvou týdnů od uplynutí lhůty k využití přednostního práva akcionářů, v sídle společnosti nebo u notáře, či jiného subjektu určeného dohodou akcionářů. Upisování akcií na základě veřejné výzvy neproběhne. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je osmý den po zveřejnění tohoto usnesení v Obchodním věstníku. Akcionáři jsou oprávněni využít přednostního práva k upisování ve lhůtě dva týdny od rozhodného dne v místě sídla společnosti za emisní kurz rovný jmenovité hodnotě každé akcie. Na každou jednu stávající akcii o nominální hodnotě 10.000,- Kč lze upsat jednu novou akcii o nominální hodnotě 6.725,- Kč. Na každou jednu stávající akcii o nominální hodnotě 3,000.000,- Kč lze upsat jednu novou akcii o nominální hodnotě 2,017.484,- Kč. Zbývající jednu akcii o nominální hodnotě 11,- Kč upíše majoritní akcionář. Upisovatelé jsou povinni splatit 30 % emisního kurzu upsaných akcií do 10 dnů do skončení lhůty k upsání akcií na základě smlouvy dle ustanovení § 205 ObchZ na účet obchodní společnosti Růže český Krumlov a. s. Zbývající část emisního kurzu upsaných akcií je upisovatel povinen zaplatit jednorázově nebo ve splátkách do jednoho roku od okamžiku, kdy bylo zvýšení základní jmění zapsáno v obchodním rejstříku. 29.6.1999 - 31.12.2000
Zakladatel splatil 78 % základního jmění společnosti, které je představováno hotovostí ve výši 400 000,- Kč a nepeněžitým vkla- dem ve výši 1 770 000,- Kč ceny hmotného majetku uvedeného v za- kládací listině, oceněného odborným odhadem. Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem je Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o. se sídlem Masná 131, Český Krumlov, IČO: 42 39 61 82. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze 9.2.1998 - 9.6.2004
Jediný akcionář - Českokrumlovský rozvojový fond s.r.o., Český Krumlov, Masná 131, IČO 42 39 61 82 - rozhodl v působnosti valné hromady o tomto zvýšení základního jmění společnosti: "Základní jmění obchodní společnosti Růže Český Krumlov a.s. z v y š u j e se o částku 63,OOO.OOO,- Kč, slovy šedesát tři milionů korun českých. Na základě tohoto zvýšení bude emitováno 21 kusů akcií v listinné podobě na majitele - každá v nominální hodnotě 3,OOO.OOO,-Kč. Všech 21 kusů nově vydaných akcií obchodní společnosti Růže Český Krumlov a.s. - každá v nominální hodnotě 3,OOO.OOO,-Kč - se zavazuje upsat stávající jediný akcionář Českokrumlovský rozvojový fond s.r.o. se sídlem Masná 131, Český Krumlov, IČO: 42 39 61 82. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. Akcie nové emise mají stejná práva jejich držitelů s nimi spojená jako stávající akcie. Emisní kurz akcie činí 3,O24.121,-Kč. Lhůta jejich splacení je stanovena okamžikem podání návrhu na zápis skutečností zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku." 1.2.1998 - 9.6.2004
Převod akcií je omezen předkupním právem ve prospěch akcionářů a managementu společnosti. Zakladatel splatil 78 % základního jmění společnosti, které je představováno hotovostí ve výši 400 000,- Kč a nepeněžitým vkla- dem ve výši 1 770 000,- Kč ceny hmotného majetku uvedeného v za- kládací listině, oceněného odborným odhadem. Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem je Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o. se sídlem Masná 131, Český Krumlov, IČO: 42 39 61 82. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze 1.3.1995 - 9.2.1998
dne l.3.1995 bylo rozhodnuto o schválení stanov společnosti a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.3.1995 - 9.6.2004

Aktuální kontaktní údaje Bohemia Properties a.s.

Kapitál Bohemia Properties a.s.

zakladni jmění 245 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.11.2001
zakladni jmění 220 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.12.2000 - 14.11.2001
zakladni jmění 65 770 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.2.1998 - 31.12.2000
zakladni jmění 2 770 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.3.1995 - 9.2.1998

Akcie Bohemia Properties a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 2 450 000 Kč 100 8.4.2015
Kmenové akcie na jméno 50 000 000 Kč 4 23.11.2002 - 8.4.2015
Kmenové akcie na jméno 5 000 000 Kč 7 23.11.2002 - 8.4.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 9 23.11.2002 - 8.4.2015
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 8 23.11.2002 - 8.4.2015
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 18 23.11.2002 - 8.4.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 20 23.11.2002 - 8.4.2015
Kmenové akcie na majitele 50 000 000 Kč 4 14.11.2001 - 23.11.2002
Kmenové akcie na majitele 5 000 000 Kč 7 14.11.2001 - 23.11.2002
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 9 14.11.2001 - 23.11.2002
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 8 14.11.2001 - 23.11.2002
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 18 14.11.2001 - 23.11.2002
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 20 14.11.2001 - 23.11.2002
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 220 000 31.12.2000 - 14.11.2001
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 277 9.2.1998 - 31.12.2000
Kmenové akcie na majitele 3 000 000 Kč 21 9.2.1998 - 31.12.2000
Akcie na majitele 10 000 Kč 277 1.3.1995 - 9.2.1998

Sídlo Bohemia Properties a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Teplická 492/19 , Praha 190 00 25.11.2005
Adresa Horní 154 , Český Krumlov 381 01 1.3.1995 - 25.11.2005

Předmět podnikání Bohemia Properties a.s.

Platnost údajů od - do
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 8.4.2015
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 21.4.2009
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 2.9.2003 - 21.4.2009
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 2.9.2003 - 21.4.2009
praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží 2.9.2003 - 21.4.2009
správa a údržba nemovitostí 2.9.2003 - 21.4.2009
zpracování dat, služby databank, správa sítí 2.9.2003 - 21.4.2009
reklamní činnost a marketing 2.9.2003 - 21.4.2009
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 2.9.2003 - 3.12.2012
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 2.9.2003 - 3.12.2012
praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží 2.9.2003 - 3.12.2012
správa a údržba nemovitostí 2.9.2003 - 3.12.2012
zpracování dat, služby databank, správa sítí 2.9.2003 - 3.12.2012
reklamní činnost a marketing 2.9.2003 - 3.12.2012
hostinská činnost 23.11.2002
technické činnosti v dopravě 23.11.2002 - 21.4.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 23.11.2002 - 21.4.2009
ubytovací služby 23.11.2002 - 21.4.2009
silniční motorová doprava osobní 23.11.2002 - 21.4.2009
provozování zařízení sloužících k regeneraci a rekondici 23.11.2002 - 21.4.2009
pořádání kulturních produkcí, závab a provozování zařízení sloužících k zábavě 23.11.2002 - 21.4.2009
masérské, rekondiční a regenerační služby 23.11.2002 - 21.4.2009
pedikúra, manikúra 23.11.2002 - 21.4.2009
poradenská činnost v oboru řízení hotelových a restauračních zařízení 23.11.2002 - 21.4.2009
zprostředkovatelská činnost 23.11.2002 - 21.4.2009
realitní činnost 23.11.2002 - 21.4.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 23.11.2002 - 21.4.2009
provozování cestovní agentury 23.11.2002 - 21.4.2009
poskytování telekomunikačních služeb 23.11.2002 - 21.4.2009
technické činnosti v dopravě 23.11.2002 - 3.12.2012
směnárenská činnost 23.11.2002 - 3.12.2012
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 23.11.2002 - 3.12.2012
hostinská činnost 23.11.2002 - 3.12.2012
ubytovací služby 23.11.2002 - 3.12.2012
silniční motorová doprava osobní 23.11.2002 - 3.12.2012
provozování zařízení sloužících k regeneraci a rekondici 23.11.2002 - 3.12.2012
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě 23.11.2002 - 3.12.2012
masérské, rekondiční a regenerační služby 23.11.2002 - 3.12.2012
pedikúra, manikúra 23.11.2002 - 3.12.2012
poradenská činnost v oboru řízení hotelových a restauračních zařízení 23.11.2002 - 3.12.2012
zprostředkovatelská činnost 23.11.2002 - 3.12.2012
realitní činnost 23.11.2002 - 3.12.2012
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 23.11.2002 - 3.12.2012
provozování cestovní agentury 23.11.2002 - 3.12.2012
poskytování telekomunikačních služeb 23.11.2002 - 3.12.2012
směnárenská činnost 23.11.2002 - 8.4.2015
silniční motorová doprava osobní 22.10.2001 - 23.11.2002
provozování zařízení sloužících k regeneraci a rekondici 22.10.2001 - 23.11.2002
provoz kulečníku a bowlingu 22.10.2001 - 23.11.2002
masérské, rekondiční a regenerační služby 22.10.2001 - 23.11.2002
pedikúra, manikúra 22.10.2001 - 23.11.2002
poradenská činnost v oboru řízení hotelových a restauračních zařízení 22.10.2001 - 23.11.2002
zprostředkovatelská činnost 22.10.2001 - 23.11.2002
realitní činnost 22.10.2001 - 23.11.2002
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 22.10.2001 - 23.11.2002
technické činnosti v dopravě 22.10.2001 - 23.11.2002
technické činnosti v dopravě 22.10.2001 - 23.11.2002
směnárenská činnost 22.10.2001 - 23.11.2002
hostinská činnost 22.10.2001 - 23.11.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 22.10.2001 - 23.11.2002
ubytovací služby 22.10.2001 - 23.11.2002
provozování zařízení sloužících k regeneraci a rekondici 22.10.2001 - 23.11.2002
hostinská činnost 22.10.2001 - 23.11.2002
provoz kulečníku a bowlingu 22.10.2001 - 23.11.2002
ubytovací služby 22.10.2001 - 23.11.2002
masérské, rekondiční a regenerační služby 22.10.2001 - 23.11.2002
poradenská činnost v oboru hotelových a restauračních zařízení 22.10.2001 - 23.11.2002
zprostředkovatelská činnost 22.10.2001 - 23.11.2002
realitní činnost 22.10.2001 - 23.11.2002
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 22.10.2001 - 23.11.2002
provozování odstavných ploch pro motorová vozidla - parkoviště 31.12.2000 - 22.10.2001
směnárenská činnost 31.12.2000 - 22.10.2001
činnost organizačních a ekonomických poradců 31.12.2000 - 22.10.2001
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 31.12.2000 - 22.10.2001
hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení) 31.12.2000 - 22.10.2001
poskytování ubytování (ubytovací služby hotel kategorie+, hotel kategorie +++ a výše včetně provozování hostinské činnosti v těchto zařízeních 31.12.2000 - 22.10.2001
silniční motorová doprava osobní 31.12.2000 - 22.10.2001
provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici 31.12.2000 - 22.10.2001
provoz kulečníku, bowlingu, ricochetu 31.12.2000 - 22.10.2001
masérské služby 31.12.2000 - 22.10.2001
holičství, kadeřnictví 31.12.2000 - 22.10.2001
pedikura, manikura 31.12.2000 - 22.10.2001
provoz nevýherních hracích automatů 31.12.2000 - 22.10.2001
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej kromě obchodních činností uvedených v příloze č. l až 3 zákona č. 455/1991 Sb. 1.3.1995 - 22.10.2001
poradenská činnost v oboru řízení hotelových a restauračních zařízení kromě činností vyžadujících zvláštní oprávnění 1.3.1995 - 22.10.2001
zprostředkovatelská činnost kromě činností vyžadujících zvláštní oprávnění 1.3.1995 - 22.10.2001
ubytovací služby včetně provozování hostinských činností 1.3.1995 - 22.10.2001

vedení firmy Bohemia Properties a.s.

Statutární orgán Bohemia Properties a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně v právních úkonech s finančním plněním do 500.000,-- Kč ( slovy pětsettisíc korun českých) . K právním úkonům s finančním plněním přesahujícím 500.000,-Kč ( slovy : p ětsettisíc korun českých) je oprávněn předseda představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k firmě společnosti připojí své podpisy osoby oprávněné jednat za společnost. 19.11.2014
K jednání jménem společnosti je oprávněn (i) předseda představenstva samostatně nebo (ii) společně místopředsedové představenstva nebo (iii) společně dva členové představenstva. K právním úkonům s finančním plněním přesahujícím 500.000,-Kč ( slovy pětset tisíc korun českých) je oprávněn (i) předseda představenstva samostatně nebo (ii) společně místopředsedové představenstva nebo (iii) společně dva členové představenstva s předsedou nebo místopředsedou představenstva. K právním úkonům s finančním plněním p řesahujícím 2.000.000,-Kč ( slovy : dvamiliony korun českých) je oprávněn předseda představenstva samostatně. Podepisování jménem společnosti se děje tak,že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě připojí svůj podpis člen představenstva oprávněný jménem s polečnosti jednat. 23.3.2012 - 19.11.2014
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti buď předseda představenstva samostatně nebo zbývající dva členové představenstva společně. Za představenstvo podepisuje buď předseda představenstva samostatně nebo zbývající dva členové představenstva společně, a to tak, že připojí svůj podpis k napsané nebo vytištěné firmě společnosti. 23.11.2002 - 23.3.2012
Za představenstvo navenek jedná jménem společnosti předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo každý člen představenstva samostatně. Za představenstvo podepisuje každý člen představenstva samostatně. 14.11.2001 - 23.11.2002
Jménem společnosti jedná představenstvo společnosti. Za představenstvo navenek jedná jménem společnosti předseda představenstva samostatně. Za společnost se podepisuje předseda představenstva samostatně, nebo všichni členové představenstva společně. 29.6.1998 - 14.11.2001
Za společnost jednají buď společně všichni členové představenstva a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost se podepisují spo- lečně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl pí- semně pověřen tak, že k vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. Za společnost jedná a podepisuje také ředitel společnosti a to v pracovně-právních věcech, anebo v dalších případech v rozsahu stanoveném plnou mocí udělenou mu představenstvem společnosti. Za společnost se podepisují a jednají také prokuristé v rozsahu jejich zmocnění. 1.3.1995 - 29.6.1998
člen představenstva Anders Johansson 14.2.2013
Vznik členství 24.11.2012
Adresa: Hjalmarsvagen , 120 53 Stockholm Švédské království
člen představenstva Eytan Goldman 30.8.2013
Vznik členství 1.9.2012
Adresa: Hagefen st. 1, Beit Ithak , 429 20 Emek Hefer Izraelský stát
ČLEN PŘEDSTAVENSTVA Thomas Niclas Horal Schultz 8.4.2015
Vznik členství 23.2.2015
Adresa: STORA GARDA 4 , 412 70 Göteborg Švédské království
Předseda představenstva Dr. Claes Mikael Horal 9.2.2017
Vznik členství 9.11.2016
Vznik funkce 9.11.2016
Adresa: Runebergsgatan 11 , 114 29 Stockholm Švédské království
Předseda představenstva ing. Zdeněk Duspiva 1.3.1995 - 22.2.1996
Adresa: Latrán 54 , Český Krumlov 381 01
Místopředseda představenstva Dr. Jaroslav Berka 1.3.1995 - 22.2.1996
Adresa: Široká 77 , Český Krumlov 381 01
Člen představenstva JUDr. Jiří Pánek 1.3.1995 - 22.2.1996
Adresa: Průběžná 2521/48 , České Budějovice 370 04
Místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Duspiva 22.2.1996 - 15.10.1996
Adresa: Latrán 54 , Český Krumlov 381 01
Člen představenstva Mgr. Aleš Mik 22.2.1996 - 15.10.1996
Adresa: Urbinská 185 , Český Krumlov 381 01
Předseda představenstva ing. Miroslav Reitinger 22.2.1996 - 29.6.1998
Adresa: Široká 77 , Český Krumlov 381 01
Místopředseda představenstva Mgr. Aleš Mik 15.10.1996 - 29.6.1998
Adresa: Urbinská 185 , Český Krumlov 381 01
Člen představenstva Ing. arch. Robin Schinko 15.10.1996 - 29.6.1998
Adresa: Latrán 79 , Český Krumlov 381 01
člen představenstva ing. Miroslav Reitinger 29.6.1998 - 22.10.2001
Adresa: Široká 77 , Český Krumlov 381 01
místopředseda představenstva Karel Vald 29.6.1998 - 23.11.2002
Adresa: Hlaváčova 1163/4 , Praha 182 00
člen představenstva Ing. Petr Bříza 22.10.2001 - 23.11.2002
Vznik členství 17.5.2001
Adresa: Krhanická 716/31 , Praha 142 00
člen představenstva JUDr. Vladimír Vyhnis 22.10.2001 - 23.11.2002
Vznik členství 17.5.2001
Adresa: Barunčina 1858/50 , Praha 143 00
člen představenstva Mgr. Simona Ptáčková 22.10.2001 - 23.11.2002
Vznik členství 17.5.2001
Adresa: Jírovcova 1340/34 , České Budějovice 370 01
člen představenstva Mgr. Simona Ptáčková 23.11.2002 - 29.1.2003
Vznik členství 4.4.2002
Adresa: Jírovcova 1340/34 , České Budějovice 370 01
člen představenstva Zuzana Paterová 29.1.2003 - 9.6.2004
Vznik členství 17.10.2002
Zánik členství 5.4.2004
Adresa: Jezerská 1539 , Jirkov 431 11
Jméno Daniel Isaak Roger 9.6.2004 - 21.6.2006
Vznik členství 5.4.2004
Zánik členství 25.4.2006
Adresa:
54 Herzelk Str., Kiriat-Ono, Izrael
předseda představenstva Ing. Jan Horal 29.6.1998 - 21.4.2009
Vznik členství 4.4.2002
Zánik členství 22.6.2007
Vznik funkce 4.4.2002
Zánik funkce 22.6.2007
Adresa: Teplická 494/17 , Praha 190 00
člen představenstva Karel Vald 23.11.2002 - 21.4.2009
Vznik členství 4.4.2002
Zánik členství 22.6.2007
Adresa: Hlaváčova 1163/4 , Praha 182 00
předseda představenstva Ing. Jan Horal 21.4.2009 - 21.4.2009
Vznik členství 22.6.2007
Zánik členství 29.4.2008
Vznik funkce 22.6.2007
Zánik funkce 29.4.2008
Adresa: Teplická 494/17 , Praha 190 00
člen představenstva Karel Vald 21.4.2009 - 21.4.2009
Vznik členství 22.6.2007
Zánik členství 29.4.2008
Adresa: Hlaváčova 1163/4 , Praha 182 00
předseda představenstva Ing. Jan Horal 21.4.2009 - 23.3.2012
Vznik členství 29.4.2008
Zánik členství 3.11.2011
Vznik funkce 29.4.2008
Zánik funkce 3.11.2011
Adresa: Teplická 494/17 , Praha 190 00
člen představenstva Štěpánka Srncová 21.6.2006 - 3.12.2012
Zánik členství 25.7.2011
Vznik funkce 25.4.2006
Adresa: Písnická 755/50 , Praha 142 00
místopředseda představenstva Mgr. Kateřina Astlová 23.3.2012 - 3.12.2012
Vznik členství 9.11.2011
Zánik členství 1.9.2012
Vznik funkce 10.11.2011
Zánik funkce 1.9.2012
Adresa: Skořepka 355/2 , Praha 110 00
člen představenstva Karel Vald 21.4.2009 - 14.2.2013
Vznik členství 29.4.2008
Zánik členství 24.11.2012
Adresa: Hlaváčova 1163/4 , Praha 182 00
Jméno Štěpánka Srncová 3.12.2012 - 30.8.2013
Vznik členství 10.11.2011
Adresa: Písnická 755/50 , Praha 142 00
Jméno Eytan Goldman 3.12.2012 - 30.8.2013
Vznik členství 1.9.2012
Adresa: Hagefen st. 1, Beit Ithak , 429 20 Emek Hefer Izraelský stát
jednatel Eytan Goldman 30.8.2013 - 30.8.2013
Vznik členství 1.9.2012
Adresa: Hagefen st. 1, Beit Ithak , 429 20 Emek Hefer Izraelský stát
člen představenstva Štěpánka Srncová 30.8.2013 - 19.11.2014
Vznik členství 10.11.2011
Zánik členství 10.9.2014
Adresa: Písnická 755/50 , Praha 142 00
místopředseda představenstva Peter Erik Horal 23.3.2012 - 8.4.2015
Vznik členství 9.11.2011
Zánik členství 23.2.2015
Vznik funkce 10.11.2011
Zánik funkce 23.2.2015
Adresa: Burgürdsgatan 16 , 412 52 Göteborg Švédské království
předseda představenstva Dr. Claes Mikael Horal 23.3.2012 - 9.2.2017
Vznik členství 9.11.2011
Zánik členství 9.11.2016
Vznik funkce 10.11.2011
Zánik funkce 9.11.2016
Adresa: Runebergsgatan 11 , 114 29 Stockholm Švédské království
člen představenstva Ruth Birgitta Hes 8.8.2016 - 7.11.2018
Vznik členství 13.7.2016
Zánik členství 30.6.2018
Adresa: Na Ořechovce 278/42 , Praha 162 00

Dozorčí rada Bohemia Properties a.s.

Platnost údajů od - do
ČLEN DOZORČÍ RADY Peter Erik Horal 8.4.2015
Vznik členství 23.2.2015
Adresa: Burgürdsgatan 16 , 412 52 Göteborg Švédské království
Člen ing. Jan Draxler 1.3.1995 - 29.6.1998
Adresa: 124 , Zlatá Koruna 382 02
Člen JUDr. Eduard Řezníček 1.3.1995 - 29.6.1998
Adresa: Urbinská 182 , Český Krumlov 381 01
Člen Jaroslav Hyrák 1.3.1995 - 29.6.1998
Adresa: Sídliště Plešivec 375 , Český Krumlov 381 01
člen dozorčí rady Dagmar Vondrovicová 29.6.1998 - 31.12.2000
Adresa: Na Šutce 403/23 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Ing. Jan Vondrouš 29.6.1998 - 22.10.2001
Adresa: Horská 333 , Český Krumlov 381 01
člen dozorčí rady Antonín Princ 29.6.1998 - 22.10.2001
Adresa: 40 , Český Krumlov 381 01
člen dozorčí rady Mgr. Aleš Mik 29.6.1998 - 22.10.2001
Adresa: Urbinská 185 , Český Krumlov 381 01
člen dozorčí rady Ing. Petr Bříza 29.6.1998 - 22.10.2001
Adresa: Krhanická 716/31 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Ing. Josef Dobrý 31.12.2000 - 23.11.2002
Adresa: Vítkovická 377 , Praha 199 00
člen dozorčí rady Helena Benešová 22.10.2001 - 23.11.2002
Vznik členství 17.5.2001
Adresa: Grafická 1086/35 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Michal Pakandl 22.10.2001 - 2.9.2003
Vznik členství 17.5.2001
Adresa: V Zátiší 1014 , 278 01 Kralupy nad Vltavou Česká republika
předseda dozorčí rady Ing. Josef Dobrý 23.11.2002 - 2.9.2003
Vznik členství 4.4.2002
Vznik funkce 4.4.2002
Adresa: Vítkovická 377 , Praha 199 00
člen dozorčí rady Ing. Petr Bříza 23.11.2002 - 11.8.2004
Vznik členství 4.4.2002
Zánik členství 25.5.2004
Adresa: Krhanická 716/31 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Zuzana Paterová 11.8.2004 - 9.8.2005
Vznik členství 25.5.2004
Zánik členství 27.5.2005
Adresa: Jezerská 1539 , Jirkov 431 11
předseda dozorčí rady Ralph Lowenstein 2.9.2003 - 21.4.2009
Vznik členství 22.5.2003
Zánik členství 15.7.2006
Vznik funkce 22.5.2003
Zánik funkce 15.7.2006
Adresa: Spojené státy americké
Greenoaks Drive 237, Athertone, California
člen dozorčí rady Milan Buryška 2.9.2003 - 21.4.2009
Vznik členství 22.5.2003
Zánik členství 22.8.2006
Adresa: Doksanská 57/2 , Praha 184 00
člen dozorčí rady Dr.claes Mikael Horal 9.8.2005 - 21.4.2009
Vznik členství 27.5.2005
Zánik členství 29.4.2008
Adresa: Švédské království
Mossvagen 6, SE- 167 56 Bromma
předseda dozorčí rady Ralph Lowenstein 21.4.2009 - 21.4.2009
Vznik členství 15.7.2006
Adresa: Spojené státy americké
Greenoaks Drive 237, Athertone, California
Jméno Ralph Lowenstein 21.4.2009 - 21.4.2009
Vznik členství 15.7.2006
Zánik členství 29.4.2008
Adresa: Spojené státy americké
Greenoaks Drive 237, Athertone, California
předseda dozorčí rady Ralph Lowenstein 21.4.2009 - 21.4.2009
Vznik členství 29.4.2008
Zánik členství 28.11.2008
Vznik funkce 2.5.2008
Zánik funkce 28.11.2008
Adresa: Spojené státy americké
CA 94109, San Francisco, 1200 California Street 9-C, California
člen dozorčí rady Dr.claes Mikael Horal 21.4.2009 - 23.3.2012
Vznik členství 29.4.2008
Zánik členství 9.11.2011
Adresa: Švédské království
Mossvagen 6, SE- 167 56 Bromma
předseda dozorčí rady Ing. Petr Bříza 21.4.2009 - 3.12.2012
Vznik členství 28.11.2008
Zánik členství 28.2.2012
Vznik funkce 28.11.2008
Zánik funkce 28.2.2012
Adresa: Krhanická 716/31 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Michal Pelikán 21.4.2009 - 3.12.2012
Vznik členství 23.4.2008
Zánik členství 23.7.2011
Adresa: Hekrova 816/11 , Praha 149 00
Jméno Michal Pelikán 3.12.2012 - 30.8.2013
Vznik členství 15.8.2012
Adresa: Hekrova 816/11 , Praha 149 00
Jméno Thomas Niclas Horal 3.12.2012 - 30.8.2013
Vznik členství 25.3.2012
Adresa: Stora Garda 4 , 412 70 Goteborg Švédské království
člen dozorčí rady Eva Horal 23.3.2012 - 8.4.2015
Vznik členství 9.11.2011
Zánik členství 23.2.2015
Adresa: Olof Skotkonungsgatan 18 , 412 66 Göteborg Švédské království
člen dozorčí rady Michal Pelikán 30.8.2013 - 8.4.2015
Vznik členství 15.8.2012
Zánik členství 23.2.2015
Adresa: Hekrova 816/11 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Thomas Niclas Horal 30.8.2013 - 8.4.2015
Vznik členství 25.3.2012
Zánik členství 23.2.2015
Adresa: Stora Garda 4 , 412 70 Goteborg Švédské království

Vedoucí organizační složky Bohemia Properties a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Jan Horal 31.12.2000 - 3.12.2012
Adresa: Teplická 494/17 , Praha 190 00

Sbírka Listin Bohemia Properties a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 10488/SL 99 výroční zpráva [2015] Městský soud v Praze 31.12.2015 10.3.2016 14.3.2016 5
B 10488/SL 98 zpráva o vztazích za rok 2015 Městský soud v Praze 31.12.2015 10.3.2016 14.3.2016 3
B 10488/SL 97 účetní závěrka [2015], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2015 10.3.2016 14.3.2016 19
B 10488/SL 96 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.2.2015 12.11.2015 18.11.2015 8
B 10488/SL 95 ostatní rozhod. jed. akci. Městský soud v Praze 2.9.2013 10.11.2015 12.11.2015 1
B 10488/SL 94 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 30.4.2015 10.11.2015 12.11.2015 2
B 10488/SL 92 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 24.9.2015 8.10.2015 19
B 10488/SL 91 ostatní zpráva o vztazích r. 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 24.9.2015 8.10.2015 4
B 10488/SL 90 ostatní zpráva předs. Městský soud v Praze 22.4.2015 24.9.2015 8.10.2015 2
B 10488/SL 89 notářský zápis [NZ 189/2015] Městský soud v Praze 23.2.2015 30.3.2015 16.4.2015 9
B 10488/SL 88 ostatní rozhodnutí jediného společníka Městský soud v Praze 23.2.2015 30.3.2015 16.4.2015 1
B 10488/SL 87 notářský zápis [NZ 100/215], stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.1.2015 30.3.2015 16.4.2015 21
B 10488/SL 86 notářský zápis [NZ 1605/2014], stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.10.2014 20.10.2014 19.12.2014 8
B 10488/SL 85 ostatní rozhodnutí jediného společníka Městský soud v Praze 10.9.2014 20.10.2014 19.12.2014 1
B 10488/SL 84 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 30.9.2014 7.10.2014 19
B 10488/SL 83 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 4.6.2014 30.9.2014 7.10.2014 1
B 10488/SL 82 výroční zpráva [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 30.9.2014 7.10.2014 7
B 10488/SL 81 zpráva o vztazích r. 2013 Městský soud v Praze 31.12.2013 30.9.2014 7.10.2014 3
B 10488/SL 80 zpráva o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2012 12.8.2013 3.9.2013 3
B 10488/SL 79 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 12.8.2013 3.9.2013 20
B 10488/SL 78 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 30.5.2013 12.8.2013 3.9.2013 1
B 10488/SL 77 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 13.8.2012 12.8.2013 3.9.2013 1
B 10488/SL 76 zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 12.8.2013 3.9.2013 1
B 10488/SL 75 výroční zpráva [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 12.8.2013 3.9.2013 3
B 10488/SL 74 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 24.11.2012 13.2.2013 25.2.2013 1
B 10488/SL 73 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 1.9.2012 10.12.2012 10.12.2012 1
B 10488/SL 72 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 13.4.2012 10.12.2012 10.12.2012 1
B 10488/SL 71 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 25.3.2012 10.12.2012 10.12.2012 1
B 10488/SL 70 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 10.11.2011 10.12.2012 10.12.2012 1
B 10488/SL 69 výroční zpráva, zpráva o vztazích 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 24.8.2012 10.9.2012 6
B 10488/SL 68 ostatní - rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 13.4.2012 24.8.2012 5.9.2012 2
B 10488/SL 67 účetní závěrka, zpráva auditora 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 24.8.2012 5.9.2012 16
B 10488/SL 66 ostatní zápis ze zas. předst. Městský soud v Praze 10.11.2011 3.7.2012 2
B 10488/SL 65 notářský zápis NZ 460/2011 Městský soud v Praze 9.11.2011 3.7.2012 4
B 10488/SL 64 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 15.4.2011 25.5.2011 1.6.2011 1
B 10488/SL 63 výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 25.5.2011 1.6.2011 11
B 10488/SL 62 účetní závěrka, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 25.5.2011 1.6.2011 19
B 10488/SL 61 výroční zpráva, zpráva auditora r. 2008 Městský soud v Praze 25.3.2009 7.3.2011 10.3.2011 11
B 10488/SL 60 účetní závěrka r. 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 7.3.2011 10.3.2011 16
B 10488/SL 59 výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 6.5.2010 7.5.2010 12
B 10488/SL 58 ostatní -rozh.jed.akcion.při VH Městský soud v Praze 16.4.2010 6.5.2010 7.5.2010 1
B 10488/SL 57 účetní závěrka r.2009+audit Městský soud v Praze 31.12.2009 6.5.2010 7.5.2010 16
B 10488/SL 46 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 22.6.2007 5.5.2009 5
B 10488/SL 56 ostatní - rozh. jedin. akcionáře Městský soud v Praze 28.11.2008 21.4.2009 1
B 10488/SL 55 podpisové vzory Městský soud v Praze 10.12.2008 21.4.2009 2
B 10488/SL 54 notářský zápis NZ 171/2008 Městský soud v Praze 29.4.2008 21.4.2009 16
B 10488/SL 53 podpisové vzory Městský soud v Praze 22.12.2008 21.4.2009 3
B 10488/SL 52 podpisové vzory Městský soud v Praze 23.1.2009 21.4.2009 2
B 10488/SL 51 podpisové vzory Městský soud v Praze 17.12.2008 21.4.2009 2
B 10488/SL 50 podpisové vzory Městský soud v Praze 25.2.2009 21.4.2009 2
B 10488/SL 49 podpisové vzory Městský soud v Praze 23.2.2009 21.4.2009 2
B 10488/SL 48 podpisové vzory Městský soud v Praze 7.1.2009 21.4.2009 2
B 10488/SL 47 podpisové vzory Městský soud v Praze 12.10.2008 21.4.2009 3
B 10488/SL 45 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 27.5.2008 3.6.2008 18
B 10488/SL 44 výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2007 Městský soud v Praze 28.3.2008 27.5.2008 3.6.2008 11
B 10488/SL 43 notářský zápis NZ 168/2007 Městský soud v Praze 19.4.2007 9.8.2007 16.8.2007 14
B 10488/SL 42 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 10.5.2007 10.5.2007 0
B 10488/SL 41 notářský zápis -NZ150/06 Městský soud v Praze 25.4.2006 30.6.2006 0
B 10488/SL 40 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 29.5.2006 30.6.2006 0
B 10488/SL 39 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 12.6.2006 15.6.2006 0
B 10488/SL 38 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.11.2005 30.11.2005 18
B 10488/SL 37 notářský zápis 446/2005 Městský soud v Praze 1.11.2005 30.11.2005 17
B 10488/SL 36 ostatní - Plné moci Městský soud v Praze 1.8.2005 12
B 10488/SL 35 podpisové vzory Městský soud v Praze 17.5.2005 1.8.2005 18
B 10488/SL 34 ostatní - Mimořádná VH Městský soud v Praze 27.5.2005 1.8.2005 5
B 10488/SL 33 výroční zpráva -r.2004 Městský soud v Praze 29.7.2005 8
B 10488/SL 32 účetní závěrka -r.2004 Městský soud v Praze 29.7.2005 32
B 10488/SL 31 ostatní - mimořádná VH Městský soud v Praze 25.5.2004 23.7.2004 2
B 10488/SL 30 výroční zpráva -r.2003 Městský soud v Praze 14.7.2004 34
B 10488/SL 29 notářský zápis 153/2004 -Osvědčení VH Městský soud v Praze 5.4.2004 17.5.2004 19
B 10488/SL 28 notářský zápis 200/2003 Městský soud v Praze 23.5.2003 5.8.2003 29
B 10488/SL 27 stanovy společnosti - Úplné znění ke dni 22.5.2003 Městský soud v Praze 21.5.2003 5.8.2003 15
B 10488/SL 26 výroční zpráva -r.2002 Městský soud v Praze 25.6.2003 41
B 10488/SL 25 ostatní - Mimořádná VH+Přílohy Městský soud v Praze 17.10.2002 6.1.2003 18
B 10488/SL 24 notářský zápis 146/2002+ÚZ Stanov k 4.4.2002 Městský soud v Praze 4.4.2002 31.10.2002 52
B 10488/SL 23 účetní závěrka -r.2001 Městský soud v Praze 2.5.2002 27
B 10488/SL 22 výroční zpráva -r.2001 Městský soud v Praze 2.5.2002 7
B 10488/SL 21 notářský zápis 152/2001 Městský soud v Praze 17.5.2001 26.9.2001 42
B 10488/SL 20 stanovy společnosti - Úplné znění Městský soud v Praze 17.5.2001 26.9.2001 16
B 10488/SL 19 účetní závěrka k 31.12.2000 Městský soud v Praze 24.9.2001 24
B 10488/SL 18 stanovy společnosti - úpl.znění k 1.1.2001 /2x/ Městský soud v Praze 1.1.2001 16.5.2001 16
B 10488/SL 9 posudek znalce č.181-02-01-2000 Městský soud v Praze 15.1.2001 75
B 10488/SL 17 notářský zápis 397/2000 Městský soud v Praze 27.10.2000 15.1.2001 9
B 10488/SL 16 notářský zápis 097/2000 Městský soud v Praze 31.8.2000 15.1.2001 4
B 10488/SL 15 změna právní formy, fúze Městský soud v Praze 15.1.2001 7
B 10488/SL 14 ostatní -Osvědč.o zápisu ochr.známky Městský soud v Praze 15.1.2001 3
B 10488/SL 13 účetní závěrka - Zpráva auditora k 31.7.2000 Městský soud v Praze 15.1.2001 1
B 10488/SL 12 změna právní formy, fúze č.30-2000 Městský soud v Praze 15.1.2001 16
B 10488/SL 11 změna právní formy, fúze č.29-2000 Městský soud v Praze 15.1.2001 16
B 10488/SL 10 posudek znalce č.182-02-02-2000 Městský soud v Praze 15.1.2001 77
B 10488/SL 8 stanovy společnosti - Úplné znění k 4.11.1998 Městský soud v Praze 4.11.1998 30.6.1999 0
B 10488/SL 7 notářský zápis 121/98 - Osvědč. VH Městský soud v Praze 4.11.1998 30.6.1999 0
B 10488/SL 6 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.6.1998 2.12.1998 0
B 10488/SL 5 notářský zápis NZ 17/98 Městský soud v Praze 26.1.1998 2.12.1998 0
B 10488/SL 4 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.3.1995 2.12.1998 0
B 10488/SL 3 notářský zápis NZ 377/97 Městský soud v Praze 29.12.1997 2.12.1998 0
B 10488/SL 2 notářský zápis NZ 245/96 Městský soud v Praze 30.10.1996 2.12.1998 0
B 10488/SL 1 stanovy společnosti platné ke dni 30.10.1996 Městský soud v Praze 30.10.1996 2.12.1998 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Bohemia Properties a. s.

IČO (identifikační číslo) 62525204
Jméno Bohemia Properties a. s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 9
Vznik první živnosti: 1.3.1995
Celkový počet živností: 30
Aktivních živností: 4

Sídlo Bohemia Properties a. s.

Živnosti a provozovny Bohemia Properties a. s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.3.1995
Provozovna č. 1
Provozovna náměstí Svornosti 12 14 381 01 Český Krumlov
Identifikační číslo provozovny 1006003398
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Zahájení provozování 18.5.2001
Provozovna č. 2
Provozovna U Trojice 193, Český Krumlov 381 01
Identifikační číslo provozovny 1006003380
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 6.12.2002
Provozovna č. 3
Provozovna Horní 599, Český Krumlov 381 01
Identifikační číslo provozovny 1006003410
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.7.2008
Provozovna č. 4
Provozovna Horní 154, Český Krumlov 381 01
Identifikační číslo provozovny 1006003363
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Zahájení provozování 1.3.1995
Provozovna č. 5
Provozovna Teplická 492/19, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1006003401
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Zahájení provozování 1.7.2008

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.3.1995
Provozovna č. 1
Provozovna náměstí Svornosti 12 14 381 01 Český Krumlov
Identifikační číslo provozovny 1006003398
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.2.2014
Provozovna č. 2
Provozovna Horní 154, Český Krumlov 381 01
Identifikační číslo provozovny 1006003363
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2006
Provozovna č. 3
Provozovna Teplická 492/19, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1006003401
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.8.2005

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.12.2001
Provozovna č. 1
Provozovna Horní 154, Český Krumlov 381 01
Identifikační číslo provozovny 1006003363
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.12.2001
Provozovna č. 2
Provozovna náměstí Svornosti 12 14 381 01 Český Krumlov
Identifikační číslo provozovny 1006003398
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.12.2001
Provozovna č. 3
Provozovna Teplická 492/19, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1006003401
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.12.2001

Živnost č. 4 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.2.2014
Provozovna č. 1
Provozovna Teplická 492/19, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1006003401
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.2.2014
Provozovna č. 2
Provozovna náměstí Svornosti 12 14 381 01 Český Krumlov
Identifikační číslo provozovny 1006003398
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.2.2014
Provozovna č. 3
Provozovna Horní 599, Český Krumlov 381 01
Identifikační číslo provozovny 1006003410
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.2.2014

Živnost č. 5 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.3.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Zprostředkovatelská činnost kromě činností vyžadujících zvláštní oprávnění

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.3.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Poradenská činnost v oboru řízení hotelových a restauračních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.3.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej kromě obchodních činností uvedených v příloze č. 1 až 3 zákona č.455/1991 Sb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.3.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Ubytovací služby včetně provozování hostinských činností

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.1995
Zánik oprávnění 7.5.1996

Živnost č. 10 Hostinská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.3.1995
Zánik oprávnění 7.5.1996

Živnost č. 11 Směnárenská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.4.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.6.1998
Zánik oprávnění 1.7.2001

Živnost č. 13 Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.4.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Provozování zařízení sloužících k regeneraci a rekondici

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.8.1999
Zánik oprávnění 8.2.2001

Živnost č. 15 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.8.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.2.2001
Zánik oprávnění 7.1.2008

Živnost č. 17 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.2.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Pedikura, manikura

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.2.2001
Zánik oprávnění 7.1.2008

Živnost č. 19 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.2.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.4.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Provozování cestovní agentury

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.7.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.3.2002
Zánik oprávnění 1.5.2006

Živnost č. 23 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.4.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.4.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.4.2003
Zánik oprávnění 25.2.2009

Živnost č. 26 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.4.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.4.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.4.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.5.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.4.2014
Zánik oprávnění 3.12.2018
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Bohemia Properties a. s.

Člen statutárního orgánu Dr. Claes Mikael Horal
Člen statutárního orgánu Eytan Goldman
Člen statutárního orgánu Anders Johansson
Člen statutárního orgánu Thomas Niclas Horal Schultz

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Bohemia Properties a.s.

IČO: 62525204
Firma: Bohemia Properties a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 9
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.3.1995

Sídlo Bohemia Properties a.s.

Sídlo: Teplická 492/19, Praha 190 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod s nápoji
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Nepravidelná pozemní osobní doprava
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Hotely
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Telekomunikační činnosti
Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Činnosti cestovních agentur
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.
Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu
tracking image