Firma Bohemia Hop, a.s. IČO 14865602


Bohemia Hop, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

Bohemia Hop, a.s. (14865602) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Mostecká ulice 258, 438 19 Žatec Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 3. 1991 a je stále aktivní. Bohemia Hop, a.s. má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Bohemia Hop, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Bohemia Hop, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Bohemia Hop, a.s. na rzp.cz
Detailní informace o Bohemia Hop, a.s. na portal.gov.cz

Výpis dat pro Bohemia Hop, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Bohemia Hop, a.s.

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka B 94
IČO (identifikační číslo osoby) 14865602
Jméno Bohemia Hop, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 25.3.1991
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 14.11.2014
Valná hromada konaná dne 19.4.2011 přijala usnesení následujícího obsahu:Valná hromada společnosti Bohemia Hop a.s., IČ 148 65 602, se sídlem Mostecká 2580, 438 01 Žatec, konaná dne 19. dubna 2011 rozhodla ozvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií takto:1. Zvyšuje základní kapitál společnosti očástku 35.000.000,- Kč (slovy: třicet pět milionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 52.500.000,- Kč (slovy: padesát dva milionů pět set tisíc korun českých).2. Vsouladu sustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku se stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 1068 ks kmenových akcií znějících na jméno. Zuvedeného počtu 1068 ks nových akcií je 68 ks akcií vnominální hodnotě 500.000,- Kč za jednu novou akcii a 1000 ks vnominální hodnotě 1000,- Kč za jednu novou akcii. Všechny nově vydávané akcie budou akciemi listinnými, snimiž budou spojena stejná práva apovinnosti jako sakciemi již vydanými.3. Připouští se upisování nových akcií pouze peněžitým vkladem.4. Akcionáři mají přednostní právo upsat nově vydávané akcie společnosti vmístě sídla společnosti na adrese: Mostecká 2580, 438 01 Žatec, ato každý pracovní den od 8,00 hodin do 14,00 hodin, ato ve lhůtě 30 dnů. Počátek běhu 30 denní lhůty bude akcionářům oznámen způsobem stanoveným stanovami pro svolávání valné hromady na adresu sídla nebo bydliště uvedenou vseznamu akcionářů. Upsáním akcií se rozumí zapsání upisovatele do listiny - Seznamu upisovatelů. Uplynutím 30 denní lhůty pro úpis akcií končí tzv. prvé kolo.5. Svyužitím přednostního práva lze upsat všech 1068 kusů nových akcií stím, že při upisování připadají na každou jednu dosavadní akcii vnominální hodnotě 500.000,- Kč dvě nově vydávané akcie nominální hodnoty 500.000,- Kč, ana každou jednu dosavadní akcii vnominální hodnotě 1000,- Kč připadají dvě nově vydávané akcie nominální hodnoty 1000,- Kč. Emisní kurs jedné nově vydávané akcie vnominální hodnotě 500.000,- Kč činí 500.000,- Kč za jednu akcii aemisní kurs jedné nově vydávané akcie vnominální hodnotě 1000,- Kč činí 1000,- Kč za jednu akcii. Upisovat lze pouze celé nové akcie.6. Akcionáři mají právo vzdát se svého přednostního práva na úpis nových akcií. Akcionáři mohou rovněž své přednostní právo na úpis nových akcií převést na jiného akcionáře.7. Akcie, které nebudou upsány svyužitím přednostního práva, budou ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obch. zákoníku nabídnuty (v tzv. druhém kole) vybranému zájemci, popř. zájemcům podle těchto předem stanovených pravidel výběru:a) prvním kritériem pro výběr zájemce je časová priorita, tj. přednost má zájemce, který nejdříve upíše doposud neupsané akcie zprvého kola,b) druhým kritériem pro výběr zájemce je počet úpisu doposud neupsaných akcií svyužitím přednostního práva zprvého kola, tzn. před 1.6.2011 - 2.11.2011
Omezení převoditelnosti akcií na jméno :Akcie "na jméno" je převoditelná rubopisem a předáním a to pouze s předchozím písemným souhlasem dozorčí rady společnosti. (viz čl. VI. odst. 6 stanov) 6.11.2003 - 14.11.2014
Omezení převoditelnosti akcií na jméno :Akcie ma jméno jsou převoditelné pouze s písemným souhlasempředstavenstva společnosti. 22.7.1996 - 6.11.2003
Valná hromada akciové společnosti, konané dne 28.4.1992schválila změny a doplňky stanov v souladu s obchodním zákoníkem(zák. č. 513/1991 Sb.). Notářský zápis o této skutečnosti bylsepsán dne 28.4.1992 pod č.j. N 836/92, NZ 438/92.Dosavadní stanovy společnosti se nahrazují novým úplným zněnímze dne 28.4.1992. 22.7.1996 - 28.3.2002
Zakladateli a.s. jsou a jejich podíly činí:- Družstvo pro pěstování, zpracování a prodej chmele v Žatci, sesídlem Mostecká ul. 258O v Žatci - 945O akcií na jméno a 25OOakcií na majit.- KOOSPOL, akciová společnost pro zahraniční obchod se sídlemLeninova l78, Praha 6 2625 akcií na jméno a lOOO akcí namajitele- INTER SUG Im - und Export G.m.b.H und. Co. KG, se sídlemAnckelmanstrasse 2l, Hamburg, SRN - l925 akcí na jméno. 3.4.1996 - 22.7.1996
Členové dozorčí rady:Ing. Petr Žižka, bytem Praha 4, Ve svahu 1066/31Ing. Jaroslav Hájek, bytem Žatec, Přátelství 2571Ing. Zdeněk Bucek, bytem Vraný 190 26.3.1996 - 22.7.1996
Členové dozorčí rady:Ing. Miloš K ň á k a l , bytem Husova 2648, Žatec,Ing. Tomáš R e i c h l , bytem Španielova l285, Praha 6 - Řepy,Zdeňka H a r c u b o v á , bytem Janouškova 369/l, Praha 6. 1.7.1992 - 26.3.1996
Údaje o založení:BOHEMIA HOP akciová společnost byla založena jednorázovězakladatelskou smlouvou ze dne l8.3.l99l, v souladu se zákonem č.lO4/l99O Sb., o akciových společnostech a stanovami a.s.Povolení k založení podniku se zahraniční majetkovou účastí bylovydáno Federálním ministerstvem financí ČSFR dne 2O.2.l99l, podč.j. XI/2 - 3483 /9l a pořadovým číslem: O2l2l. 25.3.1991 - 22.7.1996
Základní kapitál činí l7,5 mil. Kčs. Bude na něj vydáno l4OOOakcií znějících na jméno a 35OO akcií znějících na majitele snominální hodnotou lOOO,-Kčs.Zakladateli a.s. jsou a jejich podíly činí:- Družstvo pro pěstování, zpracování a prodej chmele v Žatci, sesídlem Mostecká ul. 258O v Žatci - 945O akcií na jméno a 25OOakcií na majit.- KOOSPOL, akciová společnost pro zahraniční obchod se sídlemLeninova l78, Praha 6 2625 akcií na jméno a lOOO akcí namajitele- INTER SUG Im - und Export G.m.b.H und. Co. KG, se sídlemAnckelmanstrasse 2l, Hamburg, SRN - l925 akcí na jméno. 25.3.1991 - 3.4.1996

Aktuální kontaktní údaje Bohemia Hop, a.s.

Kapitál Bohemia Hop, a.s.

zakladni jmění 52 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 2.11.2011
zakladni jmění 17 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.8.1997 - 2.11.2011
zakladni jmění 17 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 3.4.1996 - 11.8.1997

Sídlo Bohemia Hop, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Mostecká ulice 258 , 438 19 Žatec Česká republika
Žatec, Mostecká ulice 258O, PSČ 43819
25.3.1991

Předmět podnikání Bohemia Hop, a.s.

Platnost údajů od - do
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 3.5.1993
poradenská činnost 3.5.1993
l/ nákup a prodej chmele a výrobků z chmele, včetně dovozu avývozu2/ nákup a prodej zemědělské techniky a mechanizačních zařízenípro pěstování chmele, včetně vývozu a dovozu3/ nákup a prodej technologií a zařízení pro zpracování,skladování a balení chmele, včetně vývozu a dovozu4/ nákup a prodej hnojiv a látek pro ošetřování a ochranu včetněvývozu a dovozu5/ nákup a prodej ostatní zemědělské produkce a výrobkůpřidružených vč. techniky, technologií, hnojiv, výrob ochrannýchlátek, obalů a komponentů 25.3.1991 - 3.5.1993
6/ zastupování obchodních zájmů "Družstva" vůči československým izahraničním orgánům a organizacím vč. účasti v těchtoorganizacích /zejména účasti v Mezinárodní organizaci obchodníkůs chmelem/7/ účast na výrobním i obchodním podnikání spojeném se zájmyčeskoslovenských pěstitelů chmele v tuzemsku i v zahraničí8/ zprostředkovatelská činnost vykonávaná pro čs. osoby ve stykuse zahr. osobami na základě smluv o obstarávání záležitostíjménem organizace a na účet čs. osob9/ poskytování služeb zahraničním osobám na území ČSFR na základěsmluv o obchodním zastoupení nebo smluv o zprostředkováníspočívajících ve 25.3.1991 - 3.5.1993
zprostředkování, uzavírání a sledování plnění smluv o dodávkáchzboží nebo poskytování služeb mezi zastupovanou zahraniční osoboua československou osobou oprávněnou k prováděnízahraničně-obchodní činnosti nebo k poskytovánízahraničně-hospodářských služeb lO/ poskytování poradenskýchslužeb souvisejících s činnostmi uvedenými v bodech l/-lO/ll/ zahraničně obchodní činnost dle povolení FMZO ze dne27.2.l99l, č.j. l3/l9O9/VA/9l, registrační číslo: lO8OO7l93. 25.3.1991 - 3.5.1993

vedení firmy Bohemia Hop, a.s.

Statutární orgán Bohemia Hop, a.s.

Platnost údajů od - do
Předseda předstvenstva Mgr. Zdeněk Rosa 14.11.2014
Vznik členství 11.6.2014
Vznik funkce 11.6.2014
Adresa: Elišky Krásnohorské 3092 , 438 01 Žatec Česká republika
Elišky Krásnohorské 3092, 438 01 Žatec
Místopředseda představenstva Ing. Jiří Mašek 14.11.2014
Vznik členství 11.6.2014
Vznik funkce 11.6.2014
Adresa: Pod Pomníkem 102 , 410 02 Žabovřesky nad Ohří Česká republika
Pod Pomníkem 102, 410 02 Žabovřesky nad Ohří
Člen představenstva Ing. František Kretek 14.11.2014
Vznik členství 11.6.2014
Adresa: 20 , 751 11 Sušice Česká republika
č.p. 20, 751 11 Sušice
Člen představenstva Ing. Pavel Řepík 14.11.2014
Vznik členství 11.6.2014
Adresa: 133 , 270 04 Milostín Česká republika
č.p. 133, 270 04 Milostín
Člen představenstva Ing. Radek Gregor 14.11.2014
Vznik členství 11.6.2014
Adresa: Na Pachťálně 402 , 270 01 Kněževes Česká republika
Na Pachťálně 402, 270 01 Kněževes
Člen představenstva Ing. Lubomír Vent 14.11.2014
Vznik členství 11.6.2014
Adresa: Dukelská 3038 , 438 01 Žatec Česká republika
Dukelská 3038, 438 01 Žatec
Člen představenstva Josef Fric 14.11.2014
Vznik členství 11.6.2014
Adresa: 222 , 439 67 Ročov Česká republika
č.p. 222, 439 67 Ročov
Člen představenstva Čestmír Theimer 25.3.1991 - 26.3.1996
Adresa: Janov 72 , 270 06 Kounov Česká republika
Kounov, Janov č. 72, PSČ 27006
Člen představenstva Václav Stuchlý 25.3.1991 - 26.3.1996
Adresa: Lounky 77 , 411 71 Chodouny Česká republika
Chodouny, Lounky č. 77, PSČ 41171
Člen představenstva Ing. Alexandr Kusý 25.3.1991 - 26.3.1996
Adresa: Ořešany 7 , 956 06 Šalgovce Česká republika
Šalgovce, Ořešany č. 7l, PSČ 95606
Člen představenstva Ing. Zdeněk Ulrich 25.3.1991 - 26.3.1996
Adresa: E.Beneše 674 , 160 67 Praha 6 Česká republika
Praha 6, E.Beneše 674, PSČ 16067
Člen představenstva František Chvalovský 25.3.1991 - 22.7.1996
Adresa: Blšany 5 , 439 88 Blšany Česká republika
Blšany, Blšany č. 5, PSČ 43988
Člen představenstva Josef Valášek 25.3.1991 - 22.7.1996
Adresa: Buk 6 , 761 31 Prosenice Česká republika
Prosenice, Buk č. 6, PSČ 76131
Člen představenstva Ing. František Hrubý 25.3.1991 - 22.7.1996
Adresa: Ruzyňská 583 , 162 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Ruzyňská 583, PSČ 16200
Člen představenstva Ing. Miloslav Pěnička 25.3.1991 - 22.7.1996
Adresa: Liběšovice 49 , 439 31 Měcholupy Česká republika
Měcholupy, Liběšovice č. 49, PSČ 43931
Člen představenstva Ing. Jaroslav Kareš 25.3.1991 - 22.7.1996
Adresa: Vilímovská 6 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Vilímovská 6, PSČ 16000
Ředitel společnosti Ing. Jaroslav Kareš 25.3.1991 - 22.7.1996
Adresa: Vilímovská 6 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Vilímovská 6, PSČ 16000
Předseda představenstva Čestmír Theimer 26.3.1996 - 22.7.1996
Adresa: Janov 72 , 270 06 Kounov Česká republika
Kounov, Janov 72, PSČ 27006
Člen představenstva Ing. Josef Nehyba 26.3.1996 - 22.7.1996
Adresa: Na Výsluní 2400 , Roudnice nad Labem Česká republika
Roudnice nad Labem, Na Výsluní 2400, okres Litoměřice
Člen představenstva Ing. Petr Palán 26.3.1996 - 22.7.1996
Adresa: Husova 2647 , 439 01 Žatec Česká republika
Žatec, Husova 2647, PSČ 43901
Člen představenstva Ing. Zdeněk Ulrich 26.3.1996 - 22.7.1996
Adresa: Evropská 674 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Evropská 674, PSČ 16000
Prokura Ing. Jaroslav Kareš 26.3.1996 - 22.7.1996
Adresa: Vilémovská 6 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Vilémovská 6
Členové představenstva Ing. Josef Nehyba 22.7.1996 - 22.7.1996
Adresa: Na výslunní 2400 , Roudnice nad Labem Česká republika
Roudnice nad Labem, Na výslunní 2400, okres Litoměřice, PSČ 41301
Předseda představenstva Čestmír Theimer 22.7.1996 - 26.11.1998
Adresa: 72 , Janov Česká republika
Janov č. 72 PSČ 270 06
Místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Kareš 22.7.1996 - 26.11.1998
Adresa: Vilímovská 6 , 160 00 Praha 6 Dejvice Česká republika
Praha 6 Dejvice, Vilímovská 6, PSČ 16000
Člen představenstva Ing. Josef Nehyba 22.7.1996 - 7.11.2000
Adresa: Na výslunní 2400 , Roudnice nad Labem Česká republika
Roudnice nad Labem, Na výslunní 2400, okres Litoměřice, PSČ 41301
Člen představenstva Ing. Miroslav Kavan 22.7.1996 - 7.11.2000
Adresa: Velká Dlážka 318 , 750 00 Přerov Česká republika
Přerov, Velká Dlážka č.318/23, PSČ 75000
Člen představenstva František Chvalovský 22.7.1996 - 7.11.2000
Adresa: 5 , Blšany Česká republika
Blšany č. 5 PSČ 439 88
Člen představenstva Ing. Miloslav Pěnička 22.7.1996 - 7.11.2000
Adresa: 49 , Liběšovice Česká republika
Liběšovice č. 49 PSČ 439 31
Člen představenstva Ing. Jaroslav Hájek 22.7.1996 - 7.11.2000
Adresa: Přátelství 1257 , 438 01 Žatec Česká republika
Žatec, ul.Přátelství č.1257, PSČ 43801
Předseda představenstva Ing. Jaroslav Kareš 26.11.1998 - 7.11.2000
Adresa: Vilímovská 6 , 160 00 Praha 6 - Dejvice Česká republika
Praha 6 - Dejvice, Vilímovská 6, PSČ 16000
Místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Bucek 26.11.1998 - 7.11.2000
Adresa: 273 73 Vraný 190 Česká republika
Vraný 190, PSČ 273 73
Předseda představenstva Ing. Jaroslav Kareš 7.11.2000 - 6.11.2003
Vznik členství 27.6.2000
Zánik členství 10.4.2003
Vznik funkce 27.6.2000
Zánik funkce 10.4.2003
Adresa: Vilímovská 6 , 160 00 Praha 6 - Dejvice Česká republika
Praha 6 - Dejvice, Vilímovská 6, PSČ 16000
Místopředseda představenstva Ing. Pavel Patrovský 7.11.2000 - 6.11.2003
Vznik členství 27.6.2000
Zánik členství 24.6.2003
Vznik funkce 27.6.2000
Zánik funkce 24.6.2003
Adresa: 439 65 Hřivice 138 Česká republika
Hřivice 138, PSČ 439 65
Člen představenstva Ing. Ladislav Papež 7.11.2000 - 6.11.2003
Vznik členství 27.6.2000
Zánik členství 24.6.2003
Adresa: Lhota 13 , 411 45 Úštěk Česká republika
Úštěk, Lhota 13, PSČ 41145
Člen představenstva Ing. Miroslav Kavan 7.11.2000 - 6.11.2003
Vznik členství 27.6.2000
Zánik členství 24.6.2003
Adresa: Velká Dlážka 318 , 750 00 Přerov Česká republika
Přerov, Velká Dlážka 318/23, PSČ 75000
Člen představenstva Ing. Josef Nehyba 7.11.2000 - 6.11.2003
Vznik členství 27.6.2000
Zánik členství 24.6.2003
Adresa: Na výsluní 2400 , 413 01 Roudnice n. L. Česká republika
Roudnice n. L., Na výsluní 2400, PSČ 41301
Člen představenstva Ing. Petr Palán 7.11.2000 - 6.11.2003
Vznik členství 27.6.2000
Zánik členství 24.6.2003
Adresa: Husova 2647 , 438 01 Žatec Česká republika
Žatec, Husova 2647, PSČ 43801
Člen představenstva Ing. Jaroslav Hájek 7.11.2000 - 6.11.2003
Vznik členství 27.6.2000
Zánik členství 10.4.2003
Adresa: Přátelství 2571 , 438 01 Žatec Česká republika
Žatec, Přátelství 2571, PSČ 43801
Člen představenstva Ing. Irena Nováková 6.11.2003 - 16.4.2007
Vznik členství 24.6.2003
Zánik členství 23.5.2006
Adresa: Svatopluka Čecha 1239 , 438 01 Žatec Česká republika
Žatec, Svatopluka Čecha 1239, PSČ 43801
Předseda představenstva Ing. Jiří Vent 6.11.2003 - 11.2.2008
Vznik členství 24.6.2003
Zánik členství 20.11.2007
Vznik funkce 30.6.2003
Zánik funkce 20.11.2007
Adresa: J. K. Tyla 2341 , 438 01 Žatec Česká republika
Žatec, J. K. Tyla 2341, PSČ 43801
Místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Hájek 6.11.2003 - 11.2.2008
Vznik členství 24.6.2003
Zánik členství 20.11.2007
Vznik funkce 30.6.2003
Zánik funkce 20.11.2007
Adresa: Přátelství 2571 , 438 01 Žatec Česká republika
Žatec, Přátelství 2571, PSČ 43801
Člen představenstva Ing. Petr Palán 16.4.2007 - 11.2.2008
Vznik členství 24.5.2006
Zánik členství 20.11.2007
Adresa: Husova 2647 , 438 01 Žatec Česká republika
Žatec, Husova 2647, PSČ 43801
Předseda představenstva Ing. Pavel Patrovský 11.2.2008 - 4.9.2009
Vznik členství 20.11.2007
Zánik členství 24.6.2009
Vznik funkce 20.11.2007
Zánik funkce 24.6.2009
Adresa: 439 65 Hřivice 138 Česká republika
Hřivice 138, PSČ 43965
Místopředseda představenstva Ing. Ladislav Papež 11.2.2008 - 4.9.2009
Vznik členství 20.11.2007
Zánik členství 24.6.2009
Vznik funkce 20.11.2007
Zánik funkce 24.6.2009
Adresa: 411 45 Lhota 13 Česká republika
Lhota 13, PSČ 41145
Člen představenstva Ing. František Ritter 11.2.2008 - 4.9.2009
Vznik členství 20.11.2007
Zánik členství 24.6.2009
Adresa: Moskevská 2209 , 438 01 Žatec Česká republika
Žatec, Moskevská 2209, PSČ 43801
Člen představenstva Ing. Lubomír Vent 11.2.2008 - 4.9.2009
Vznik členství 20.11.2007
Zánik členství 24.6.2009
Adresa: Dukelská 3038 , 438 01 Žatec Česká republika
Žatec, Dukelská 3038, PSČ 43801
Člen představenstva Ing. Pavel Řepík 11.2.2008 - 4.9.2009
Vznik členství 20.11.2007
Zánik členství 24.6.2009
Adresa: 270 04 Milostín 133 Česká republika
Milostín 133, PSČ 27004
Člen představenstva Ing. Pavel Frolík 11.2.2008 - 4.9.2009
Vznik členství 20.11.2007
Zánik členství 24.6.2009
Adresa: 271 01 Třtice 81 Česká republika
Třtice 81, PSČ 27101
Člen představenstva Ing. Lubomír Vodička 11.2.2008 - 4.9.2009
Vznik členství 20.11.2007
Zánik členství 24.6.2009
Adresa: 783 57 Tršice 320 Česká republika
Tršice 320, PSČ 78357
Člen představenstva Ing. František Ritter 4.9.2009 - 5.6.2013
Vznik členství 24.6.2009
Adresa: Moskevská 2209 , 438 01 Žatec Česká republika
Žatec, Moskevská 2209, PSČ 43801
Člen představenstva Ing. František Kretek 4.9.2009 - 2.8.2013
Vznik členství 24.6.2009
Adresa: 751 11 Sušice 20 Česká republika
Sušice 20, PSČ 75111
Člen představenstva Ing. Pavel Řepík 4.9.2009 - 16.8.2013
Vznik členství 24.6.2009
Adresa: 270 04 Milostín 133 Česká republika
Milostín 133, PSČ 27004
Předseda představenstva Mgr. Zdeněk Rosa 4.9.2009 - 22.7.2014
Vznik členství 24.6.2009
Vznik funkce 24.6.2009
Adresa: Elišky Krásnohorské 3092 , 438 01 Žatec Česká republika
Žatec, Elišky Krásnohorské 3092, PSČ 43801
Místopředseda představenstva Ing. Jiří Mašek 4.9.2009 - 22.7.2014
Vznik členství 24.6.2009
Vznik funkce 24.6.2009
Adresa: Pod Pomníkem 102 , 411 17 Žabovřesky nad Ohří Česká republika
Žabovřesky nad Ohří, Pod Pomníkem 102, PSČ 41117
Člen představenstva Ing. Radek Gregor 4.9.2009 - 22.7.2014
Vznik členství 24.6.2009
Adresa: Karlovarská 147 , 270 01 Kněževes Česká republika
Kněževes, Karlovarská 147, PSČ 27001
Člen představenstva Ing. Lubomír Vent 4.9.2009 - 22.7.2014
Vznik členství 24.6.2009
Adresa: Dukelská 3038 , 438 01 Žatec Česká republika
Žatec, Dukelská 3038, PSČ 43801
Člen představenstva Ing. František Ritter 5.6.2013 - 14.11.2014
Vznik členství 24.6.2009
Zánik členství 11.6.2014
Adresa: Moskevská 2209 , 438 01 Žatec Česká republika
Moskevská 2209, 438 01 Žatec
Člen představenstva Ing. František Kretek 2.8.2013 - 14.11.2014
Vznik členství 24.6.2009
Zánik členství 11.6.2014
Adresa: 20 , 751 11 Sušice Česká republika
č.p. 20, 751 11 Sušice
Člen představenstva Ing. Pavel Řepík 16.8.2013 - 14.11.2014
Vznik členství 24.6.2009
Zánik členství 11.6.2014
Adresa: 133 , 270 04 Milostín Česká republika
č.p. 133, 270 04 Milostín
Předseda představenstva Mgr. Zdeněk Rosa 22.7.2014 - 14.11.2014
Vznik členství 24.6.2009
Zánik členství 11.6.2014
Vznik funkce 24.6.2009
Zánik funkce 11.6.2014
Adresa: Elišky Krásnohorské 3092 , 438 01 Žatec Česká republika
Elišky Krásnohorské 3092, 438 01 Žatec
Místopředseda představenstva Ing. Jiří Mašek 22.7.2014 - 14.11.2014
Vznik členství 24.6.2009
Zánik členství 11.6.2014
Vznik funkce 24.6.2009
Zánik funkce 11.6.2014
Adresa: Pod Pomníkem 102 , 410 02 Žabovřesky nad Ohří Česká republika
Pod Pomníkem 102, 410 02 Žabovřesky nad Ohří
Člen představenstva Ing. Radek Gregor 22.7.2014 - 14.11.2014
Vznik členství 24.6.2009
Zánik členství 11.6.2014
Adresa: Na Pachťálně 402 , 270 01 Kněževes Česká republika
Na Pachťálně 402, 270 01 Kněževes
Člen představenstva Ing. Lubomír Vent 22.7.2014 - 14.11.2014
Vznik členství 24.6.2009
Zánik členství 11.6.2014
Adresa: Dukelská 3038 , 438 01 Žatec Česká republika
Dukelská 3038, 438 01 Žatec

Dozorčí rada Bohemia Hop, a.s.

Platnost údajů od - do
Předseda dozorčí rady Jaroslav Linhart 14.11.2014
Vznik členství 11.6.2014
Vznik funkce 11.6.2014
Adresa: Horní Kamenice 9 , 273 72 Vraný Česká republika
Horní Kamenice 9, 273 72 Vraný
Člen dozorčí rady Petr Záveský 14.11.2014
Vznik členství 11.6.2014
Adresa: Dykova 1800 , 412 01 Litoměřice Česká republika
Dykova 1800/4, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Člen dozorčí rady Ing. Ivo Macháček 14.11.2014
Vznik členství 11.6.2014
Adresa: tř. 17. listopadu 278 , 750 02 Přerov Česká republika
tř. 17. listopadu 278/18, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
Člen dozorčí rady Zděnek Poborský 14.11.2014
Vznik členství 11.6.2014
Adresa: Družstevní 137 , 439 88 Blšany Česká republika
Družstevní 137, 439 88 Blšany
Člen dozorčí rady Ing. Magda Vaňková 14.11.2014
Vznik členství 11.6.2014
Adresa: Lounská 1535 , 438 01 Žatec Česká republika
Lounská 1535, 438 01 Žatec
Místopředseda dozorčí rady Ing. Dagmar Stulíková 25.3.2016
Vznik členství 11.6.2014
Vznik funkce 11.6.2014
Adresa: Švermova 1082 , 441 01 Podbořany Česká republika
Švermova 1082, 441 01 Podbořany
Jméno Ing. Zdeněk Bucek 22.7.1996 - 26.11.1998
Adresa: 190 , Vraný Česká republika
Vraný č. 190 PSČ 273 73
Jméno Ing. Anna Cenkerová 22.7.1996 - 7.11.2000
Adresa: Vltavská 1087 , 150 00 Praha 5 - Smíchov Česká republika
Praha 5 - Smíchov, ul.Vltavská č.1087, PSČ 15000
Jméno Ing. Petr Palán 22.7.1996 - 7.11.2000
Adresa: Husova 2647 , Žatec Česká republika
Žatec, ul. Husova č.2647
Jméno Vladislav Cyprián 26.11.1998 - 7.11.2000
Adresa: 439 65 Hřivice 92 Česká republika
Hřivice 92, PSČ 439 65
Předseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Bucek 7.11.2000 - 6.11.2003
Vznik členství 27.6.2000
Zánik členství 24.6.2003
Vznik funkce 27.6.2000
Zánik funkce 24.6.2003
Adresa: 273 73 Vraný 190 Česká republika
Vraný 190, PSČ 273 73
Člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Urban 7.11.2000 - 6.11.2003
Vznik členství 27.6.2000
Zánik členství 24.6.2003
Adresa: V. Brožíka 1557 , 438 01 Žatec Česká republika
Žatec, V. Brožíka 1557, PSČ 43801
Člen dozorčí rady Ing. Anna Cenkerová 7.11.2000 - 6.11.2003
Vznik členství 27.6.2000
Zánik členství 24.6.2003
Adresa: Vltavská 1087 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Vltavská 1087, PSČ 15000
Člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Kolman 6.11.2003 - 15.12.2005
Vznik členství 24.6.2003
Zánik členství 14.10.2005
Adresa: Česká republika
Velká Bystřice, Nádražní II, čp. 583, PSČ 78353
Místopředseda dozorčí rady Ing. Petr Palán 6.11.2003 - 16.4.2007
Vznik členství 24.6.2003
Zánik členství 23.5.2006
Vznik funkce 24.6.2003
Zánik funkce 23.5.2006
Adresa: Husova 2647 , 438 01 Žatec Česká republika
Žatec, Husova 2647, PSČ 43801
Člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Bucek 6.11.2003 - 16.4.2007
Vznik členství 24.6.2003
Adresa: 273 73 Vraný č. 190 Česká republika
Vraný č. 190, PSČ 27373
Předseda dozorčí rady Ing. Pavel Patrovský 6.11.2003 - 11.2.2008
Vznik členství 24.6.2003
Zánik členství 20.11.2007
Vznik funkce 24.6.2003
Zánik funkce 20.11.2007
Adresa: 439 65 Hřivice 138 Česká republika
Hřivice 138, PSČ 43965
Člen dozorčí rady Ing. Jiří Vlček 6.11.2003 - 11.2.2008
Vznik členství 24.6.2003
Zánik členství 20.11.2007
Adresa: Pražská 1011 , 438 01 Žatec Česká republika
Žatec, Pražská 1011, PSČ 43801
Člen dozorčí rady Ing. Ladislav Papež 6.11.2003 - 11.2.2008
Vznik členství 24.6.2003
Zánik členství 20.11.2007
Adresa: Lhota 13 , 411 45 Úštěk Česká republika
Úštěk, Lhota 13, PSČ 41145
Člen dozorčí rady Ing. Miroslav Wrana 15.12.2005 - 11.2.2008
Vznik členství 14.10.2005
Zánik členství 20.11.2007
Adresa: 785 01 Lužice 90 Česká republika
Lužice 90, PSČ 78501
Místopředseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Bucek 16.4.2007 - 11.2.2008
Vznik členství 24.6.2003
Zánik členství 20.11.2007
Vznik funkce 24.5.2006
Zánik funkce 20.11.2007
Adresa: 273 73 Vraný č. 190 Česká republika
Vraný č. 190, PSČ 27373
Člen dozorčí rady Ing. Dagmar Stulíková 16.4.2007 - 11.2.2008
Vznik členství 31.10.2006
Zánik členství 20.11.2007
Adresa: Husova 2252 , 438 01 Žatec Česká republika
Žatec, Husova 2252, PSČ 43801
Předseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Bucek 11.2.2008 - 4.9.2009
Vznik členství 20.11.2007
Zánik členství 24.6.2009
Vznik funkce 20.11.2007
Zánik funkce 24.6.2009
Adresa: 273 73 Vraný 190 Česká republika
Vraný 190, PSČ 27373
Místopředseda dozorčí rady Ing. Jiří Mašek 11.2.2008 - 4.9.2009
Vznik členství 20.11.2007
Zánik členství 24.6.2009
Vznik funkce 20.11.2007
Zánik funkce 24.6.2009
Adresa: 411 17 Žabovřesky nad Ohří 102 Česká republika
Žabovřesky nad Ohří 102, PSČ 41117
Člen dozorčí rady Vlastimila Seifertová 11.2.2008 - 4.9.2009
Vznik členství 20.11.2007
Zánik členství 24.6.2009
Adresa: Karlova 735 , 440 01 Louny Česká republika
Louny, Karlova 735, PSČ 44001
Člen dozorčí rady Ing. Vladimír Lichnovský 11.2.2008 - 4.9.2009
Vznik členství 20.11.2007
Zánik členství 24.6.2009
Adresa: 751 05 Kokory 28 Česká republika
Kokory 28, PSČ 75105
Člen dozorčí rady Ing. Václav Záruba 11.2.2008 - 4.9.2009
Vznik členství 20.11.2007
Zánik členství 24.6.2009
Adresa: 270 01 Kněževes 345 Česká republika
Kněževes 345, PSČ 27001
Člen dozorčí rady Ing. Dagmar Stulíková 11.2.2008 - 4.9.2009
Vznik členství 20.11.2007
Zánik členství 24.6.2009
Adresa: Husova 2252 , 438 01 Žatec Česká republika
Žatec, Husova 2252, PSČ 43801
Předseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Bucek 4.9.2009 - 22.7.2014
Vznik členství 24.6.2009
Vznik funkce 24.6.2009
Adresa: 273 73 Vraný 190 Česká republika
Vraný 190, PSČ 27373
Místopředseda dozorčí rady Ing. Bohumil Pázler 4.9.2009 - 22.7.2014
Vznik členství 24.6.2009
Zánik členství 7.3.2014
Vznik funkce 24.6.2009
Zánik funkce 7.3.2014
Adresa: 439 67 Ročov 36 Česká republika
Ročov 36, PSČ 43967
Člen dozorčí rady Petr Záveský 4.9.2009 - 22.7.2014
Vznik členství 24.6.2009
Adresa: Dykova 1800 , 412 01 Litoměřice - Předměstí Česká republika
Litoměřice - Předměstí, Dykova 1800/4, PSČ 41201
Člen dozorčí rady Ing. Ivo Macháček 4.9.2009 - 22.7.2014
Vznik členství 24.6.2009
Adresa: Tř. 17. listopadu 278 , 750 02 Přerov Česká republika
Přerov, Tř. 17. listopadu 278/18, PSČ 75002
Člen dozorčí rady Ing. Dagmar Stulíková 4.9.2009 - 22.7.2014
Vznik členství 24.6.2009
Adresa: Husova 2252 , 438 01 Žatec Česká republika
Žatec, Husova 2252, PSČ 43801
Člen dozorčí rady Milan Pěnička 4.9.2009 - 22.7.2014
Vznik členství 24.6.2009
Adresa: 11 , Blšany - Liběšovice Česká republika
Blšany - Liběšovice 11
Předseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Bucek 22.7.2014 - 14.11.2014
Vznik členství 24.6.2009
Zánik členství 11.6.2014
Vznik funkce 24.6.2009
Zánik funkce 11.6.2014
Adresa: 190 , 273 73 Vraný Česká republika
č.p. 190, 273 73 Vraný
Člen dozorčí rady Petr Záveský 22.7.2014 - 14.11.2014
Vznik členství 24.6.2009
Zánik členství 11.6.2014
Adresa: Dykova 1800 , 412 01 Litoměřice Česká republika
Dykova 1800/4, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Člen dozorčí rady Ing. Ivo Macháček 22.7.2014 - 14.11.2014
Vznik členství 24.6.2009
Zánik členství 11.6.2014
Adresa: tř. 17. listopadu 278 , 750 02 Přerov Česká republika
tř. 17. listopadu 278/18, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
Člen dozorčí rady Ing. Dagmar Stulíková 22.7.2014 - 14.11.2014
Vznik členství 24.6.2009
Zánik členství 11.6.2014
Adresa: Husova 2252 , 438 01 Žatec Česká republika
Husova 2252, 438 01 Žatec
Člen dozorčí rady Milan Pěnička 22.7.2014 - 14.11.2014
Vznik členství 24.6.2009
Zánik členství 11.6.2014
Adresa: Stebno 111 , 441 01 Kryry Česká republika
Stebno 111, 441 01 Kryry
Místopředseda dozorčí rady Ing. Dagmar Stulíková 14.11.2014 - 25.3.2016
Vznik členství 11.6.2014
Vznik funkce 11.6.2014
Adresa: Husova 2252 , 438 01 Žatec Česká republika
Husova 2252, 438 01 Žatec

Sbírka Listin Bohemia Hop, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 94/SL 82 účetní závěrka [2015], výroční zpráva [2015], zpráva o vztazích, zpráva auditora ke dni 30.6.2015 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.9.2015 3.2.2016 4.2.2016 21
B 94/SL 81 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora K 30.6.2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 4.9.2014 28.11.2014 1.12.2014 21
B 94/SL 80 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 732/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2014 23.10.2014 19.11.2014 20
B 94/SL 78 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 9.5.2014 23.10.2014 19.11.2014 7
B 94/SL 77 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012] ke dni 30.6.2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.8.2013 20.1.2014 21.1.2014 23
B 94/SL 76 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora k 30.6.2012 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.8.2012 10.1.2013 21.1.2013 24
B 94/SL 75 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - k 30.6.2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.1.2012 10.1.2012 24
B 94/SL 74 notářský zápis - NZ 261/2011- VH Krajský soud v Ústí nad Labem 10.5.2011 24.5.2011 1.6.2011 5
B 94/SL 73 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - k 30.6.2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.8.2010 26.11.2010 26.11.2010 22
B 94/SL 72 účetní závěrka, výroční zpráva - k 30.6.2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.8.2009 17.3.2010 17.3.2010 23
B 94/SL 71 rozhod. o statut. orgánu zápis č. 1/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2009 4.9.2009 9.9.2009 1
B 94/SL 70 rozhod. o statut. orgánu odstoupení z funkce čl.DR Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.2009 4.9.2009 9.9.2009 6
B 94/SL 69 podpisové vzory Ing. František Ritter Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2009 4.9.2009 9.9.2009 1
B 94/SL 68 podpisové vzory Ing. Lubomír Vent Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2009 4.9.2009 9.9.2009 1
B 94/SL 67 podpisové vzory Ing. Radek Gregor Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2009 4.9.2009 9.9.2009 1
B 94/SL 66 podpisové vzory Pavel Řepík Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2009 4.9.2009 9.9.2009 1
B 94/SL 65 podpisové vzory František Kretek Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2009 4.9.2009 9.9.2009 1
B 94/SL 64 podpisové vzory Ing. Jiří Mašek Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2009 4.9.2009 9.9.2009 1
B 94/SL 63 podpisové vzory Zdeněk Rosa Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2009 9.9.2009 1
B 94/SL 62 rozhod. o statut. orgánu zápis č.1/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2009 4.9.2009 9.9.2009 2
B 94/SL 61 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2009 4.9.2009 9.9.2009 13
B 94/SL 60 výroční zpráva 2007 - 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 9.9.2008 14.11.2008 22
B 94/SL 59 ostatní zápis č.1 z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 20.11.2007 14.2.2008 3
B 94/SL 58 ostatní zápis č.1 z jednání představ Krajský soud v Ústí nad Labem 20.11.2007 14.2.2008 2
B 94/SL 57 ostatní pozvánka na řádnou VH Krajský soud v Ústí nad Labem 20.11.2007 14.2.2008 5
B 94/SL 56 notářský zápis NZ 447/2007 - VH Krajský soud v Ústí nad Labem 27.11.2007 12.2.2008 5
B 94/SL 55 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 20.11.2007 12.2.2008 18
B 94/SL 54 podpisové vzory 7 x Krajský soud v Ústí nad Labem 19.11.2007 12.2.2008 7
B 94/SL 53 výroční zpráva - k 30.6.2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.11.2007 17.12.2007 21
B 94/SL 52 podpisové vzory - Ing.Petr Palán Krajský soud v Ústí nad Labem 1.3.2007 30.5.2007 1
B 94/SL 51 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 23.5.2006 30.5.2007 3
B 94/SL 50 účetní závěrka, výroční zpráva k 30.6.2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.8.2006 15.12.2006 21
B 94/SL 49 notářský zápis NZ 389/2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.10.2005 9.1.2006 8
B 94/SL 48 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 14.10.2005 9.1.2006 19
B 94/SL 47 podpisové vzory - Ing. Miroslav Wrana Krajský soud v Ústí nad Labem 14.10.2005 9.1.2006 1
B 94/SL 46 ostatní - zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 14.10.2005 9.1.2006 3
B 94/SL 45 účetní závěrka k 30.6.2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.8.2005 4.1.2006 14
B 94/SL 44 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 10.9.2004 30.11.2004 19
B 94/SL 43 notářský zápis NZ 171/2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.6.2004 21.9.2004 13
B 94/SL 42 účetní závěrka k 31.12.2003, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 25.4.2004 21.9.2004 26
B 94/SL 41 podpisové vzory - Ing. Jaroslav Hájek Krajský soud v Ústí nad Labem 26.8.2003 6.1.2004 1
B 94/SL 40 podpisové vzory - Ing. Jiří Vent Krajský soud v Ústí nad Labem 21.7.2003 6.1.2004 1
B 94/SL 39 podpisové vzory - Ing. Irena Nováková Krajský soud v Ústí nad Labem 18.7.2003 6.1.2004 1
B 94/SL 38 podpisové vzory - Ing. Zdeněk Kolman Krajský soud v Ústí nad Labem 14.7.2003 6.1.2004 1
B 94/SL 37 podpisové vzory - Ing. Zdeněk Bucek Krajský soud v Ústí nad Labem 14.7.2003 6.1.2004 1
B 94/SL 36 podpisové vzory - Ing. Ladislav Papež Krajský soud v Ústí nad Labem 14.7.2003 6.1.2004 1
B 94/SL 35 podpisové vzory - Ing. Jiří Vlček Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2003 6.1.2004 1
B 94/SL 34 rozhod. o statut. orgánu - zápis č.1 z jednání předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2003 6.1.2004 2
B 94/SL 33 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2003 6.1.2004 5
B 94/SL 32 rozhod. o statut. orgánu - zápis č.1 z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2003 6.1.2004 3
B 94/SL 31 notářský zápis NZ 214/2003 - stanovy Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2003 6.1.2004 34
B 94/SL 30 výroční zpráva rok 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2003 6.1.2004 9
B 94/SL 29 účetní závěrka + zpráva auditora k 31.12.2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.5.2003 6.1.2004 15
B 94/SL 28 rozhod. o statut. orgánu -zápis č.2/03 z jednání předs. Krajský soud v Ústí nad Labem 10.4.2003 6.1.2004 2
B 94/SL 27 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.2002 7.5.2003 2
B 94/SL 26 výroční zpráva rok 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 11.4.2002 7.5.2003 28
B 94/SL 25 podpisové vzory - Ing. J. Nehyba Krajský soud v Ústí nad Labem 17.12.2001 28.5.2002 1
B 94/SL 24 podpisové vzory - Ing. J. Kareš Krajský soud v Ústí nad Labem 17.12.2001 28.5.2002 1
B 94/SL 23 podpisové vzory - Ing. J. Hájek Krajský soud v Ústí nad Labem 17.12.2001 28.5.2002 1
B 94/SL 22 podpisové vzory - Ing. J. Urban Krajský soud v Ústí nad Labem 17.12.2001 28.5.2002 1
B 94/SL 21 podpisové vzory - Ing. A. Cenkerová Krajský soud v Ústí nad Labem 17.12.2001 28.5.2002 1
B 94/SL 20 podpisové vzory - Ing. M. Kavan Krajský soud v Ústí nad Labem 17.12.2001 28.5.2002 1
B 94/SL 19 podpisové vzory - Ing. P. Palán Krajský soud v Ústí nad Labem 17.12.2001 28.5.2002 1
B 94/SL 18 podpisové vzory - Ing. P. Patrovský Krajský soud v Ústí nad Labem 17.12.2001 28.5.2002 1
B 94/SL 17 podpisové vzory - Ing. Z. Bucek Krajský soud v Ústí nad Labem 17.12.2001 28.5.2002 1
B 94/SL 16 podpisové vzory - Ing. L. Papež Krajský soud v Ústí nad Labem 17.12.2001 28.5.2002 1
B 94/SL 15 notářský zápis NZ 212/2001 - stanovy Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.2001 28.5.2002 61
B 94/SL 14 výroční zpráva -zpráva představenstva r. 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.5.2002 13
B 94/SL 13 účetní závěrka - zpráva audit. k 31.12.2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.4.2001 28.5.2002 14
B 94/SL 12 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2000 28.5.2002 3
B 94/SL 11 ostatní - zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2000 28.5.2002 1
B 94/SL 10 ostatní - zápis č. 3/00 z jedn. předst Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2000 28.5.2002 1
B 94/SL 9 ostatní - zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2000 4.1.2001 3
B 94/SL 8 účetní závěrka - zpráva auditora rok 1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.5.2000 4.1.2001 14
B 94/SL 7 účetní závěrka - zpráva auditora rok 1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 11.5.1999 4.1.2001 18
B 94/SL 6 účetní závěrka - zpráva auditora rok 1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.4.1998 4.1.2001 17
B 94/SL 5 ostatní - zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 3.7.1998 2.3.1999 3
B 94/SL 4 účetní závěrka - zpráva a výrok audit.r.96 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.4.1997 2.3.1999 4
B 94/SL 3 účetní závěrka -příloha za rok 1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.4.1997 2.3.1999 6
B 94/SL 2 účetní závěrka -rozvaha r.1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.4.1997 2.3.1999 6
B 94/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 14.6.1996 2.3.1999 19

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Bohemia Hop, a.s.

IČO (identifikační číslo) 14865602
Jméno Bohemia Hop, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Žatec
Vznik první živnosti: 19.8.1992
Celkový počet živností: 3
Aktivních živností: 1

Sídlo Bohemia Hop, a.s.

Živnosti a provozovny Bohemia Hop, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

  • poradenská činnost v oblasti zemědělství, stavebnictví, dopravy a obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.8.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Mostecká 2580, Žatec 438 01
Identifikační číslo provozovny 1005187894
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • poradenská činnost v oblasti zemědělství, stavebnictví, dopravy a obchodu

Zahájení provozování 19.8.1992

Živnost č. 2 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.8.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 poradenská činnost v oblasti zemědělství, stavebnictví, dopravy a obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.8.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Bohemia Hop, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Pavel Řepík
Člen statutárního orgánu Ing. Lubomír Vent
Člen statutárního orgánu Mgr. Zdeněk Rosa
Člen statutárního orgánu Ing. Radek Gregor
Člen statutárního orgánu Ing. František Kretek
Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Mašek
Člen statutárního orgánu Josef Fric

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Bohemia Hop, a.s.

IČO: 14865602
Firma: Bohemia Hop, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Louny
Základní územní jednotka: Žatec
Počet zaměstnanců: 20 - 24 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 15.5.1991

Sídlo Bohemia Hop, a.s.

Sídlo: Mostecká ulice 2580 NEOAD, Žatec 438 19

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje Bohemia Hop, a.s.

IČO (identifikační číslo) 14865602
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ14865602
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno Bohemia Hop, a.s.
Sídlo Mostecká ulice 2580 438 19 ŽATEC
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro Ústecký kraj
Územní pracoviště v Žatci, Smetanovo náměstí 1017, ŽATEC, tel.: 415 735 311
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
117132373/0300 1.4.2013
2513590105/2600 1.4.2013
8504481/0100 1.4.2013
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.1.1993

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 14865602
Jméno firmy Bohemia Hop, a.s.
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka hnic678
tracking image