Firma BODOS a.s. IČO 49435230


BODOS a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

BODOS a.s. (49435230) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Mánesova 2266, 680 01 Boskovice Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 9. 1993 a je stále aktivní. BODOS a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o BODOS a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o BODOS a.s. na Justice.cz
Detailní informace o BODOS a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro BODOS a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje BODOS a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 1087
IČO (identifikační číslo osoby) 49435230
Jméno BODOS a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 1.9.1993
Valná hromada společnosti BODOS a.s. přijala dne 23.11.2015 toto rozhodnutí:Valná hromada Společnosti určuje, že hlavním akcionářem obchodní společnosti BODOS a.s., se sídlem Mánesova 1748/1, 680 01 Boskovice, IČ: 49435230, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1087 (dále také jen "Společnost"), ve smyslu § 375 ZOK, je obchodní společnost KRODOS SERVIS a.s., se sídlem Kroměříž, Skopalíkova 2385, PSČ 76717, IČ: 26950545, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudu v Brně, oddíl B, vložka 4261 (dále také jen "Hlavní akcionář"), která je výlučným vlastníkem 60 584 (šedesáti tisíc pěti set osmdesáti čtyř) kusů kmenových akcií společnosti BODOS a.s., v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s nimiž je s každou spojen jeden (1) hlas (dále společně také jen "Akcie"), přičemž souhrnná jmenovitá hodnota těchto Akcií ve výši 60.584.000 Kč (šedesát milionů pět set osmdesát čtyři tisíce korun českých) představuje celkový podíl ve výši 98,309155 % (slovy: devadesát osm celých tři sta devět tisícin jedno sto padesát pět), (dále jen "98,31 %") na základním kapitálu Společnosti ve výši 61.626.000 Kč (šedesát jeden milion šest set dvacet šest tisíc korun českých) a současně je s uvedenými Akciemi spojen podíl na hlasovacích právech ve Společnosti ve výši 98,309155 % (slovy: devadesát osm celých tři sta devět tisícin jedno sto padesát pět), (dále jen "98,31 %"), a tedy že společnost KRODOS SERVIS a.s. je ve smyslu ustanovení § 375 ZOK osobou oprávněnou požadovat, aby představenstvo společnosti BODOS a.s. svolalo valnou hromadu a předložilo jí k rozhodnutí návrh na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře.Valná hromada Společnosti rozhoduje a schvaluje ve smyslu § 375 a násl. ZOK přechod vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům - kmenovým akciím společnosti BODOS a.s., se sídlem Mánesova 1748/1, 680 01 Boskovice, IČ: 49435230, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1087, které jsou ve vlastnictví akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře (dále jen "Menšinoví akcionáři"), na osobu Hlavního akcionáře, a to obchodní společnost KRODOS SERVIS a.s., se sídlem Kroměříž, Skopalíkova 2385, PSČ 76717, IČ: 26950545, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudu v Brně, oddíl B, vložka 4261. Vlastnické právo ke kmenovým akciím Menšinových akcionářů přejde na Hlavního akcionáře uplynutím 1 (jednoho) měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady Společnosti do obchodního rejstříku v souladu s ust. § 385 odst. 1 ZOK.Na základě předloženého znaleckého posudku č. 5219/2015 ze dne 18. srpna 2015, vypracovaného znaleckým ústavem, společností MONTEKALA, spol. s r.o., se sídlem Praha 9, Hálova 34, PSČ 19000, IČ: 44846762, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8794, valná hromada určuje výši peněžního p 29.11.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 7.10.2014
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady ze dne 25.6.2014. 7.10.2014
Řádná valná hromada společnosti BODOS a.s. dne 29. 06. 2011 rozhodla osnížení základního kapitálu společnosti očástku 16.700.000,- Kč ze stávající výše základního kapitálu 78.326.000,- Kč na novou výši základního kapitálu 61.626.000,- Kč. Základní kapitál bude snížen použitím 16.700 ks vlastních kmenových akcií společnosti znějících na majitele vlistinné podobě ojmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč stím, že uvedené akcie budou po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku zničeny. Důvodem snížení základního kapitálu je optimalizace poměru základního kapitálu společnosti kvlastnímu kapitálu společnosti sohledem na ustanovení § 161b odst. 4, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vplatném znění. Rozdíl mezi celkovou jmenovitou hodnotou vlastních akcií, jejichž použitím je základní kapitál snižován, ve výši 16.700.000,- Kč aúčetní hodnotou těchto vlastních akcií ve výši 15.197.000,- Kč, tedy částka ve výši 1.503.000,- Kč, bude zaúčtován ve prospěch ostatních kapitálových fondů společnosti po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 19.9.2011 - 12.4.2012
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady ze dne 29.06.2010. 18.1.2011
Byly předloženy stanovy upravené valnou hromadou konanou dne 16.6.2004. 30.12.2004
Byly předloženy stanovy upravené rozhodnutím valné hromadykonané dne 26.6.2002. 15.4.2003
Byly předloženy stanovy upravené rozhodnutím valné hromadykonané dne 28.2.2001. 27.6.2001
Byly předloženy stanovy upravené rozhodnutím valné hromadykonané dne 26.4.2000. 11.7.2000
Byly předloženy stanovy upravené rozhodnutím mimořádné valnéhromady konané dne 16.10.1996. 27.2.1997
Byly předloženy stanovy upravené valnou hromadou konanou dne5.6.1996. 22.8.1996
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuČeskoslovenská automobilová doprava Boskovice s.p. 1.9.1993
Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelm společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32,na který přešel majetek státního podniku Československá automobi-lová doprava Boskovice s.p. ve smyslu par. 11 odst. 3 zák. č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby,ve znění předpisů pozdějších. 1.9.1993
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisuze dne 21.7.1993 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanova jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.9.1993

Kapitál BODOS a.s.

zakladni jmění 61 626 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.4.2012
zakladni jmění 78 326 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.9.1993 - 12.4.2012

Sídlo BODOS a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Mánesova 2266 , 680 01 Boskovice Česká republika
Mánesova 2266/1a, 680 01 Boskovice
1.11.2016
Adresa Mánesova 1748 , 680 01 Boskovice Česká republika
Mánesova 1748/1, 680 01 Boskovice
11.8.2015 - 1.11.2016
Adresa Mánesova 1 , Boskovice Česká republika
Boskovice, Mánesova 1, okres Blansko, PSČ 68012
22.8.1996 - 11.8.2015
Adresa Mánesova 1 , 680 01 Boskovice Česká republika
Boskovice, Mánesova 1, PSČ 68001
1.9.1993 - 22.8.1996

Předmět podnikání BODOS a.s.

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny , jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí- osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče,- osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče 7.10.2014
Klempířství a oprava karoserií 3.3.2010
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 3.3.2010
Ostraha majetku a osob 3.3.2010
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní, - vnitrostátní veřejná linková, - vnitrostátní zvláštní linková, - mezinárodní linková, - mezinárodní kyvadlová 3.3.2010 - 7.10.2014
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 30.12.2004
služby voblasti administrativní správy aslužby organizačně hospodářské povahy ufyzických aprávnických osob 30.12.2004 - 3.3.2010
zpracování dat, služby databank, správa sítí 30.12.2004 - 3.3.2010
skladování zboží amanipulace snákladem 30.12.2004 - 3.3.2010
opravy silničních vozidel 27.2.2002
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 27.2.2002
zasilatelství 27.2.2002 - 3.3.2010
provozování cestovní agentury 27.2.2002 - 3.3.2010
reklamní činnost a marketing 27.2.2002 - 3.3.2010
velkoobchod 27.2.2002 - 3.3.2010
specializovaný maloobchod 27.2.2002 - 3.3.2010
výroba čalounických výrobků 27.2.2002 - 3.3.2010
údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 27.2.2002 - 3.3.2010
pronájem a půjčování věcí movitých 27.2.2002 - 3.3.2010
realitní činnost 27.2.2002 - 3.3.2010
ubytovací služby 27.2.2002 - 3.3.2010
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu svyjímkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a mazivve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení -velkoobchod 27.2.2002 - 3.3.2010
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu svyjímkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a mazivve spotřebitelském balení 50 kg na jeden kus balení - maloobchod 27.2.2002 - 3.3.2010
zprostředkování obchodu 27.2.2002 - 3.3.2010
zprostředkování služeb 27.2.2002 - 3.3.2010
silniční motorová doprava osobní 22.8.1996 - 3.3.2010
silniční motorová doprava nákladní 22.8.1996 - 3.3.2010
výroba, opravy a montáž měřidel 25.5.1995 - 3.3.2010
zprostředkovatelská činnost mimo činností taxativněstanovených živnostenským zákonem 25.5.1995 - 27.2.2002
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 30.11.1994 - 3.3.2010
podniky zajišťující ostrahu majetku a osob 30.11.1994 - 3.3.2010
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejichdovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladovánípaliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jedenkus balení 30.11.1994 - 27.2.2002
mezinárodní zasilatelství 29.6.1994 - 27.2.2002
lakýrnictví 29.6.1994 - 27.2.2002
čalounictví 29.6.1994 - 27.2.2002
provoz mycí linky 29.6.1994 - 27.2.2002
pronájem motorových vozidel a jiných dopravních prostředků 29.6.1994 - 27.2.2002
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor včetněposkytování i jiných základních služeb spojených s pronájmem 29.6.1994 - 27.2.2002
pronájem movitých věcí 29.6.1994 - 27.2.2002
ubytovací služby v ubytovacích zařízeních mimo ubytovacíchslužeb taxativně stanovených živnostenským zákonem 29.6.1994 - 27.2.2002
inženýrská činnost ve stavebnictví 29.6.1994 - 27.2.2002
opravy karosérií 1.9.1993 - 3.3.2010
pneuservis 1.9.1993 - 15.4.2003
vnitrostátní zasilatelství 1.9.1993 - 27.2.2002
provozování cestovní kanceláře 1.9.1993 - 27.2.2002
reklamní a propagační činnost 1.9.1993 - 27.2.2002
obchodní činnost mimo činnosti taxativně stanovené živnostenskýmzákonem 1.9.1993 - 27.2.2002
opravy motorových vozidel 1.9.1993 - 27.2.2002
silniční motorová doprava 1.9.1993 - 22.8.1996
provoz garáží a odstavných ploch motorových vozidel 1.9.1993 - 22.8.1996
poskytování software 1.9.1993 - 25.5.1995

vedení firmy BODOS a.s.

Statutární orgán BODOS a.s.

Platnost údajů od - do
předseda představenstva Ing. Peter Baďura 7.10.2014
Vznik členství 25.6.2014
Vznik funkce 25.6.2014
Adresa: Ostrá horka I 509 , 760 01 Zlín Česká republika
Ostrá horka I 509, Mladcová, 760 01 Zlín
člen představenstva Ing. Petr Kvapil 7.10.2014
Vznik členství 25.6.2014
Adresa: Kallabova 1926 , 616 00 Brno Česká republika
Kallabova 1926/6, Žabovřesky, 616 00 Brno
člen představenstva Ing. Radislav Rožánek 7.10.2014
Vznik členství 25.6.2014
Adresa: Konopišťská 904 , 250 92 Šestajovice Česká republika
Konopišťská 904, 250 92 Šestajovice
člen představenstva Ing. Miroslav Valoušek 1.9.1993 - 25.5.1995
Adresa: Šumenská 3223 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Šumenská 3223
člen představenstva Zdeněk Bártl 1.9.1993 - 25.5.1995
Adresa: Boženy Němcové 46 , Boskovice Česká republika
Boskovice, Boženy Němcové 46
člen představenstva Josef Dvořáček 1.9.1993 - 25.5.1995
Adresa: Otakara Chlupa 5 , Boskovice Česká republika
Boskovice, Otakara Chlupa 5
předseda představenstva Ing. Miroslav Valoušek 25.5.1995 - 22.8.1996
Adresa: Šumenská 3223 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Šumenská 3223
místopředseda představenstva Ing. Petr Bezouška 25.5.1995 - 27.2.1997
Adresa: Sokolská 622 , Zlín Česká republika
Zlín, Sokolská 622
člen představenstva RNDr. Petr Šupka 25.5.1995 - 27.2.1997
Adresa: Štěpnická 1046 , Uherské Hradiště Česká republika
Uherské Hradiště, Štěpnická 1046
předseda představenstva Ing. Pavel Gall 22.8.1996 - 27.2.1997
Adresa: E. Valenty 27 , Prostějov Česká republika
Prostějov, E. Valenty 27
člen představenstva Ing. Aleš Viktorín 27.2.1997 - 14.10.1997
Adresa: 2. května 4100 , Zlín Česká republika
Zlín, 2. května 4100
předseda představenstva Ing. Petr Bezouška 27.2.1997 - 14.10.1997
Adresa: Sokolská 622 , Zlín Česká republika
Zlín, Sokolská 622
místopředseda představenstva Ing. Pavel Gall 27.2.1997 - 14.10.1997
Adresa: E.Valenty 27 , Prostějov Česká republika
Prostějov, E.Valenty 27
místopředseda představenstva Ing. Petr Kvapil 27.2.1997 - 14.10.1997
Adresa: Foltýnova 19 , Brno Česká republika
Brno, Foltýnova 19, okres Brno-město
místopředseda představenstva JUDr. Ivan Juřena 14.10.1997 - 14.7.1998
Adresa: Kúty 1958 , Zlín Česká republika
Zlín, Kúty 1958
předseda představenstva Ing. Peter Baďura 14.10.1997 - 14.1.1999
Adresa: Louky 377 , Zlín Česká republika
Zlín, Louky 377
člen představenstva Ing. Petr Kvapil 14.10.1997 - 7.1.2004
Vznik funkce 20.6.2001
Adresa: Foltýnova 19 , Brno Česká republika
Brno, Foltýnova 19, okres Brno-město
místopředseda představenstva Ing. Radislav Rožánek 14.7.1998 - 9.6.2004
Vznik funkce 20.6.2001
Adresa: Suchý vršek 2097 , 150 00 Praha Česká republika
Praha, Suchý vršek 2097, PSČ 15000
předseda představenstva Ing. Peter Baďura 14.1.1999 - 9.6.2004
Vznik funkce 20.6.2001
Adresa: Větrná 4664 , Zlín Česká republika
Zlín, Větrná 4664
místopředseda představenstva Ing. Radislav Rožánek 9.6.2004 - 19.7.2006
Vznik funkce 20.6.2001
Adresa: Jeseniova 1045 , Praha 3 - Žižkov Česká republika
Praha 3 - Žižkov, Jeseniova 1045/33
člen představenstva Ing. Petr Kvapil 7.1.2004 - 9.11.2006
Vznik funkce 20.6.2001
Zánik funkce 20.6.2006
Adresa: Kallabova 1926 , Brno - Žabovřesky Česká republika
Brno - Žabovřesky, Kallabova 1926/6, okres Brno-město
předseda představenstva Ing. Peter Baďura 9.6.2004 - 9.11.2006
Vznik funkce 20.6.2001
Zánik funkce 20.6.2006
Adresa: Ostrá horka 1 , Zlín - Mladcová Česká republika
Zlín - Mladcová, Ostrá horka 1/509
místopředseda představenstva Ing. Radislav Rožánek 19.7.2006 - 9.11.2006
Vznik funkce 20.6.2001
Zánik funkce 20.6.2006
Adresa: Konopišťská 904 , 250 92 Šestajovice Česká republika
Šestajovice, Konopišťská 904, PSČ 25092
předseda představenstva Ing. Peter Baďura 9.11.2006 - 17.10.2011
Vznik členství 21.6.2006
Zánik členství 29.6.2011
Vznik funkce 21.6.2006
Zánik funkce 29.6.2011
Adresa: Ostrá Horka I 0 , 760 01 Zlín - Mladcová Česká republika
Zlín - Mladcová, Ostrá Horka I/509, PSČ 76001
místopředseda představenstva Ing. Radislav Rožánek 9.11.2006 - 17.10.2011
Vznik členství 21.6.2006
Zánik členství 29.6.2011
Vznik funkce 21.6.2006
Zánik funkce 29.6.2011
Adresa: Konopišťská 904 , 250 92 Šestajovice Česká republika
Šestajovice, Konopišťská 904, PSČ 25092
člen představenstva Ing. Petr Kvapil 9.11.2006 - 17.10.2011
Vznik členství 21.6.2006
Zánik členství 29.6.2011
Adresa: Kallabova 1926 , 616 00 Brno - Žabovřesky Česká republika
Brno - Žabovřesky, Kallabova 1926/6, PSČ 61600
místopředseda představenstva Ing. Radislav Rožánek 17.10.2011 - 30.11.2013
Vznik členství 29.6.2011
Vznik funkce 29.6.2011
Adresa: Konopišťská 904 , 250 92 Šestajovice Česká republika
Šestajovice, Konopišťská 904, PSČ 25092
předseda představenstva Ing. Peter Baďura 17.10.2011 - 7.10.2014
Vznik členství 29.6.2011
Zánik členství 25.6.2014
Vznik funkce 29.6.2011
Zánik funkce 25.6.2014
Adresa: Ostrá horka I 509 , 760 01 Zlín - Mladcová Česká republika
Zlín - Mladcová, Ostrá horka I 509, PSČ 76001
člen představenstva Ing. Petr Kvapil 17.10.2011 - 7.10.2014
Vznik členství 29.6.2011
Zánik členství 25.6.2014
Adresa: Kallabova 1926 , 616 00 Brno - Žabovřesky Česká republika
Brno - Žabovřesky, Kallabova 1926/6, PSČ 61600
místopředseda představenstva Ing. Radislav Rožánek 30.11.2013 - 7.10.2014
Vznik členství 29.6.2011
Zánik členství 25.6.2014
Vznik funkce 29.6.2011
Zánik funkce 25.6.2014
Adresa: Konopišťská 904 , 250 92 Šestajovice Česká republika
Konopišťská 904, 250 92 Šestajovice

Dozorčí rada BODOS a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Josef Štěpánek 7.10.2014
Vznik členství 25.6.2014
Vznik funkce 25.6.2014
Adresa: Na Chmelnici 2392 , 680 01 Boskovice Česká republika
Na Chmelnici 2392/60, 680 01 Boskovice
člen dozorčí rady MUDr. Pavel Konečný 7.10.2014
Vznik členství 25.6.2014
Adresa: Lesní čtvrť I 3424 , 760 01 Zlín Česká republika
Lesní čtvrť I 3424, 760 01 Zlín
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Ožvoldík 7.10.2014
Vznik členství 25.6.2014
Adresa: 43 , 679 35 Šebetov Česká republika
č.p. 43, 679 35 Šebetov
Jméno Ing. Josef Štěpánek 1.9.1993 - 25.5.1995
Adresa: Družstevní 20 , Letovice Česká republika
Letovice, Družstevní 20
Jméno Jiří Kubín 1.9.1993 - 27.2.1997
Adresa: Dukelská 43 , Boskovice Česká republika
Boskovice, Dukelská 43
Jméno Jiří Výbora 1.9.1993 - 27.2.1997
Adresa: Bezručova 1 , Blansko Česká republika
Blansko, Bezručova 1
člen JUDr. Ivan Juřena 25.5.1995 - 27.2.1997
Adresa: Kúty 1958 , Zlín Česká republika
Zlín, Kúty 1958
Jméno Jiří Kubín 27.2.1997 - 14.10.1997
Adresa: Dukelská 43 , Boskovice Česká republika
Boskovice, Dukelská 43, okres Blansko
Jméno Jiří Výbora 27.2.1997 - 14.10.1997
Adresa: Bezručova 1 , Blansko Česká republika
Blansko, Bezručova 1
člen JUDr. Ivan Juřena 27.2.1997 - 14.10.1997
Adresa: Kúty 1958 , Zlín Česká republika
Zlín, Kúty 1958
předseda Jiří Výbora 14.10.1997 - 20.8.1999
Adresa: Bezručova 1 , Blansko Česká republika
Blansko, Bezručova 1
člen Ing. Josef Štěpánek 14.10.1997 - 20.8.1999
Adresa: Družstevní 20 , Letovice Česká republika
Letovice, Družstevní 20, okres Blansko
místopředseda Jiří Kubín 14.10.1997 - 20.8.1999
Adresa: Dukelská 43 , Boskovice Česká republika
Boskovice, Dukelská 43, okres Blansko
předseda Ing. Josef Štěpánek 20.8.1999 - 27.2.2002
Adresa: Družstevní 20 , Letovice Česká republika
Letovice, Družstevní 20, okres Blansko
místopředseda Jiří Kubín 20.8.1999 - 27.2.2002
Adresa: Dukelská 43 , Boskovice Česká republika
Boskovice, Dukelská 43, okres Blansko
člen Zdeněk Bártl 20.8.1999 - 27.2.2002
Adresa: Boženy Němcové 46 , Boskovice Česká republika
Boskovice, Boženy Němcové 46, okres Blansko
místopředseda JUDr. Pavel Konečný 27.2.2002 - 10.4.2002
Vznik funkce 20.6.2001
Adresa: Lesní čtvrť I 3424 , Zlín Česká republika
Zlín, Lesní čtvrť I 3424
člen Jiří Kubín 27.2.2002 - 3.5.2002
Vznik funkce 20.6.2001
Adresa: Dukelská 43 , Boskovice Česká republika
Boskovice, Dukelská 43
člen Jiří Kubín 3.5.2002 - 30.12.2004
Vznik funkce 20.6.2001
Zánik funkce 10.6.2004
Adresa: Dukelská 43 , Boskovice Česká republika
Boskovice, Dukelská 43, okres Blansko
předseda Zdeněk Bártl 27.2.2002 - 9.11.2006
Vznik funkce 20.6.2001
Zánik funkce 20.6.2006
Adresa: Boženy Němcové 46 , Boskovice Česká republika
Boskovice, Boženy Němcové 46
místopředseda MUDr. Pavel Konečný 10.4.2002 - 9.11.2006
Vznik funkce 20.6.2001
Zánik funkce 20.6.2006
Adresa: Lesní čtvrť I 3424 , Zlín Česká republika
Zlín, Lesní čtvrť I 3424
člen dozorčí rady Alois Ščudla 30.12.2004 - 9.11.2006
Vznik funkce 10.6.2004
Adresa: Brodecká 225 , 679 38 Cetkovice Česká republika
Cetkovice, Brodecká 225, PSČ 67938
předseda dozorčí rady Zdeněk Bártl 9.11.2006 - 3.3.2010
Vznik členství 21.6.2006
Zánik členství 30.6.2009
Vznik funkce 21.6.2006
Zánik funkce 30.6.2009
Adresa: 679 53 Kořenec 169 Česká republika
Kořenec 169, PSČ 67953
člen dozorčí rady Alois Ščudla 9.11.2006 - 3.3.2010
Vznik členství 10.6.2004
Zánik členství 10.6.2009
Adresa: Brodecká 225 , 679 38 Cetkovice Česká republika
Cetkovice, Brodecká 225, PSČ 67938
místopředseda dozorčí rady MUDr. Pavel Konečný 9.11.2006 - 17.10.2011
Vznik členství 21.6.2006
Zánik členství 29.6.2011
Vznik funkce 21.6.2006
Zánik funkce 29.6.2011
Adresa: Lesní čtvrť I 3424 , 760 01 Zlín Česká republika
Zlín, Lesní čtvrť I 3424, PSČ 76001
předseda dozorčí rady Ing. Josef Štěpánek 3.3.2010 - 13.9.2013
Vznik členství 30.6.2009
Vznik funkce 24.11.2009
Adresa: Na Chmelnici 2392 , 680 01 Boskovice Česká republika
Boskovice, Na Chmelnici 2392/60, PSČ 68001
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Ožvoldík 3.3.2010 - 16.5.2014
Vznik členství 23.11.2009
Adresa: 679 35 Šebetov 43 Česká republika
Šebetov 43, PSČ 67935
místopředseda dozorčí rady MUDr. Pavel Konečný 17.10.2011 - 7.10.2014
Vznik členství 29.6.2011
Zánik členství 25.6.2014
Vznik funkce 29.6.2011
Zánik funkce 25.6.2014
Adresa: Lesní čtvrť I 3424 , 760 01 Zlín Česká republika
Zlín, Lesní čtvrť I 3424, PSČ 76001
předseda dozorčí rady Ing. Josef Štěpánek 13.9.2013 - 7.10.2014
Vznik členství 30.6.2009
Zánik členství 25.6.2014
Vznik funkce 24.11.2009
Zánik funkce 25.6.2014
Adresa: Na Chmelnici 2392 , 680 01 Boskovice Česká republika
Na Chmelnici 2392/60, 680 01 Boskovice
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Ožvoldík 16.5.2014 - 7.10.2014
Vznik členství 23.11.2009
Zánik členství 25.6.2014
Adresa: 43 , 679 35 Šebetov Česká republika
č.p. 43, 679 35 Šebetov

Sbírka Listin BODOS a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1087/SL 104 účetní závěrka [2014] výkaz Krajský soud v Brně 24.3.2015 20.7.2015 23.7.2015 2
B 1087/SL 103 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 23.4.2015 20.7.2015 23.7.2015 8
B 1087/SL 102 zpráva auditora za rok 2014 Krajský soud v Brně 29.5.2015 20.7.2015 23.7.2015 4
B 1087/SL 101 účetní závěrka [2014] rozvaha Krajský soud v Brně 24.3.2015 20.7.2015 23.7.2015 4
B 1087/SL 100 účetní závěrka [2014] příloha Krajský soud v Brně 23.4.2015 20.7.2015 23.7.2015 13
B 1087/SL 99 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 25.6.2014 23.9.2014 20.11.2014 11
B 1087/SL 98 ostatní zápis z VH Krajský soud v Brně 25.6.2014 23.9.2014 20.11.2014 9
B 1087/SL 97 notářský zápis rozhod. VH, stanovy, NZ 142/2014 Krajský soud v Brně 25.6.2014 23.9.2014 20.11.2014 23
B 1087/SL 96 účetní závěrka [2013] zpráva auditora Krajský soud v Brně 31.3.2014 28.7.2014 4.9.2014 4
B 1087/SL 95 výroční zpráva [2013] výroční zpráva Krajský soud v Brně 31.3.2014 28.7.2014 4.9.2014 8
B 1087/SL 94 účetní závěrka [2013] příloha Krajský soud v Brně 31.3.2014 28.7.2014 4.9.2014 12
B 1087/SL 93 účetní závěrka [2013] rozvaha Krajský soud v Brně 31.3.2014 28.7.2014 4.9.2014 4
B 1087/SL 92 účetní závěrka [2013] výkaz Krajský soud v Brně 31.3.2014 28.7.2014 4.9.2014 2
B 1087/SL 91 zpráva auditora Krajský soud v Brně 24.5.2013 25.7.2013 8.8.2013 4
B 1087/SL 90 účetní závěrka [2012]  příloha Krajský soud v Brně 24.5.2013 25.7.2013 8.8.2013 12
B 1087/SL 89 účetní závěrka [2012]  rozvaha Krajský soud v Brně 24.5.2013 25.7.2013 8.8.2013 4
B 1087/SL 88 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 24.5.2013 25.7.2013 8.8.2013 8
B 1087/SL 87 účetní závěrka [2012]  výkaz Krajský soud v Brně 24.5.2013 25.7.2013 8.8.2013 2
B 1087/SL 86 zpráva auditora 2011 Krajský soud v Brně 15.5.2012 10.8.2012 4
B 1087/SL 85 účetní závěrka -příloha 2011 Krajský soud v Brně 15.5.2012 10.8.2012 12
B 1087/SL 84 účetní závěrka -výkaz 2011 Krajský soud v Brně 15.5.2012 10.8.2012 2
B 1087/SL 83 účetní závěrka -rozvaha 2011 Krajský soud v Brně 15.2.2012 10.8.2012 4
B 1087/SL 82 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 15.5.2012 10.8.2012 9
B 1087/SL 81 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 7.5.2012 18
B 1087/SL 80 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 29.8.2011 20.10.2011 6
B 1087/SL 79 ostatní -zápis z jednání DR Krajský soud v Brně 29.6.2011 20.10.2011 1
B 1087/SL 78 ostatní -zápis z jednání předst. Krajský soud v Brně 29.6.2011 20.10.2011 1
B 1087/SL 77 ostatní -zápis z VH Krajský soud v Brně 29.6.2011 20.10.2011 6
B 1087/SL 76 notářský zápis - rozhodnutí VH, NZ 124/2011 Krajský soud v Brně 29.6.2011 22.9.2011 16
B 1087/SL 75 zpráva auditora 2010 Krajský soud v Brně 22.3.2011 27.7.2011 4
B 1087/SL 74 účetní závěrka - příloha + cash flow 2010 Krajský soud v Brně 22.3.2011 27.7.2011 11
B 1087/SL 73 účetní závěrka - výkaz 2010 Krajský soud v Brně 22.3.2011 27.7.2011 2
B 1087/SL 72 účetní závěrka - rozvaha 2010 Krajský soud v Brně 22.3.2011 27.7.2011 4
B 1087/SL 71 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 22.3.2011 27.7.2011 8
B 1087/SL 70 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 29.6.2010 25.1.2011 17
B 1087/SL 69 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 118/10 Krajský soud v Brně 29.6.2010 25.1.2011 18
B 1087/SL 68 zpráva auditora 2009 Krajský soud v Brně 15.6.2010 28.7.2010 4
B 1087/SL 67 účetní závěrka -příloha 2009 Krajský soud v Brně 22.4.2010 28.7.2010 11
B 1087/SL 66 účetní závěrka -výkaz 2009 Krajský soud v Brně 22.4.2010 28.7.2010 2
B 1087/SL 65 účetní závěrka -rozvaha 2009 Krajský soud v Brně 22.4.2010 28.7.2010 4
B 1087/SL 64 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 22.4.2010 28.7.2010 8
B 1087/SL 63 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 28.1.2010 4.3.2010 4
B 1087/SL 62 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 24.11.2009 4.3.2010 1
B 1087/SL 61 ostatní -zápis z volby dozorčí rady Krajský soud v Brně 23.11.2009 4.3.2010 2
B 1087/SL 60 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 30.6.2009 4.3.2010 10
B 1087/SL 59 zpráva auditora 2008 Krajský soud v Brně 8.4.2009 3.8.2009 5
B 1087/SL 58 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 5.3.2009 3.8.2009 9
B 1087/SL 57 účetní závěrka - příloha 2008 Krajský soud v Brně 5.3.2009 3.8.2009 12
B 1087/SL 56 účetní závěrka - výkaz 2008 Krajský soud v Brně 5.3.2009 3.8.2009 2
B 1087/SL 55 účetní závěrka - rozvaha 2008 Krajský soud v Brně 5.3.2009 3.8.2009 4
B 1087/SL 54 výroční zpráva 2007- konsolidovaná Krajský soud v Brně 25.6.2008 29.7.2008 5
B 1087/SL 53 účetní závěrka - příloha 2007- konsolidovaná Krajský soud v Brně 29.7.2008 14
B 1087/SL 52 účetní závěrka výkaz 2007- konsolidovaný Krajský soud v Brně 29.7.2008 2
B 1087/SL 51 účetní závěrka - rozvaha 2007- konsolidovaná Krajský soud v Brně 29.7.2008 4
B 1087/SL 50 účetní závěrka - příloha 2007 Krajský soud v Brně 8.4.2008 29.7.2008 13
B 1087/SL 49 účetní závěrka - výkaz 2007 Krajský soud v Brně 8.4.2008 29.7.2008 2
B 1087/SL 48 účetní závěrka - rozvaha 2007 Krajský soud v Brně 8.4.2008 29.7.2008 4
B 1087/SL 47 účetní závěrka -příloha 2006 - konsolidovaná Krajský soud v Brně 18.6.2007 25.7.2007 14
B 1087/SL 46 účetní závěrka -výkaz 2006 - konsolidovaný Krajský soud v Brně 28.3.2007 25.7.2007 2
B 1087/SL 45 účetní závěrka -rozvaha 2006 - konsolidovaná Krajský soud v Brně 28.3.2007 25.7.2007 4
B 1087/SL 44 výroční zpráva 2006 - konsolidovaná Krajský soud v Brně 17.7.2007 25.7.2007 7
B 1087/SL 43 účetní závěrka -příloha 2006 Krajský soud v Brně 28.3.2007 25.7.2007 10
B 1087/SL 42 účetní závěrka -výkaz 2006 Krajský soud v Brně 28.3.2007 25.7.2007 2
B 1087/SL 41 účetní závěrka -rozvaha 2006 Krajský soud v Brně 28.3.2007 25.7.2007 4
B 1087/SL 40 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 23.4.2007 25.7.2007 9
B 1087/SL 39 podpisové vzory +čp Krajský soud v Brně 3.8.2006 15.11.2006 5
B 1087/SL 38 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 21.6.2006 15.11.2006 6
B 1087/SL 37 výroční zpráva -2005 Krajský soud v Brně 6.4.2006 2.8.2006 53
B 1087/SL 36 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Brně 29.3.2005 20.7.2005 26
B 1087/SL 35 ostatní -zápis z volby čl.doz.rady Krajský soud v Brně 10.6.2004 19.1.2005 1
B 1087/SL 34 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 11.10.2004 19.1.2005 1
B 1087/SL 33 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 16.6.2004 19.1.2005 17
B 1087/SL 32 notářský zápis -NZ 130/2004 Krajský soud v Brně 16.6.2004 19.1.2005 23
B 1087/SL 31 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 5.4.2004 21.7.2004 28
B 1087/SL 30 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 12.3.2003 18.7.2003 28
B 1087/SL 29 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Brně 13.3.2002 30.4.2003 27
B 1087/SL 28 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 26.6.2002 30.4.2003 17
B 1087/SL 27 notářský zápis - rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 26.6.2002 30.4.2003 17
B 1087/SL 26 ostatní - zápis dozor.rady a předst. Krajský soud v Brně 20.6.2001 13.5.2002 2
B 1087/SL 25 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 15.3.2001 13.5.2002 26
B 1087/SL 24 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 11.7.2001 13.5.2002 5
B 1087/SL 23 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 20.6.2001 13.5.2002 18
B 1087/SL 22 notářský zápis - rozhodn.VH Krajský soud v Brně 20.6.2001 13.5.2002 52
B 1087/SL 21 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 28.2.2001 4.7.2001 36
B 1087/SL 20 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 28.2.2001 4.7.2001 17
B 1087/SL 19 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 26.4.2000 13.7.2000 20
B 1087/SL 18 stanovy společnosti - 2x Krajský soud v Brně 26.4.2000 13.7.2000 15
B 1087/SL 17 účetní závěrka - 1999 Krajský soud v Brně 16.3.2000 13.7.2000 25
B 1087/SL 16 účetní závěrka - 1998 Krajský soud v Brně 30.3.1999 20.10.1999 25
B 1087/SL 15 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 30.6.1999 20.10.1999 12
B 1087/SL 14 ostatní - zápis z doz. rady Krajský soud v Brně 30.6.1999 20.10.1999 1
B 1087/SL 13 účetní závěrka - 1997 Krajský soud v Brně 17.3.1998 22.7.1998 27
B 1087/SL 12 notářský zápis - dozorčí rady Krajský soud v Brně 24.6.1998 22.7.1998 2
B 1087/SL 11 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 24.6.1998 22.7.1998 18
B 1087/SL 9 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 11.6.1997 3.3.1998 15
B 1087/SL 8 ostatní - ČP Krajský soud v Brně 11.6.1997 3.3.1998 5
B 1087/SL 7 ostatní - zápis z jedn. DR Krajský soud v Brně 12.6.1997 3.3.1998 1
B 1087/SL 6 ostatní - zápis ze zas. předst. Krajský soud v Brně 11.6.1997 3.3.1998 2
B 1087/SL 5 ostatní - zápis z jed. doz. rady Krajský soud v Brně 10.6.1997 3.3.1998 2
B 1087/SL 4 notářský zápis Krajský soud v Brně 11.6.1997 3.3.1998 14
B 1087/SL 3 ostatní - ČP Krajský soud v Brně 18.10.1996 3.3.1998 13
B 1087/SL 2 ostatní - zápis zs zas. představenstva Krajský soud v Brně 16.10.1996 3.3.1998 3
B 1087/SL 10 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Brně 31.12.1996 3.3.1998 26
B 1087/SL 1 notářský zápis Krajský soud v Brně 10.6.1996 3.3.1998 19

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje BODOS a.s.

IČO (identifikační číslo) 49435230
Jméno BODOS a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Boskovice
Vznik první živnosti: 1.9.1993
Celkový počet živností: 44
Aktivních živností: 7

Sídlo BODOS a.s.

Živnosti a provozovny BODOS a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.9.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Mánesova 2266/1, Boskovice 680 01
Identifikační číslo provozovny 1002316766
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 8.6.1994
Provozovna č. 2
Provozovna Nádražní 286/8, Boskovice 680 01
Identifikační číslo provozovny 1003779751
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

Zahájení provozování 1.12.2000

Živnost č. 2 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.5.1994

Živnost č. 3 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.5.1994

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně ři

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.7.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Mánesova 2266/1, Boskovice 680 01
Identifikační číslo provozovny 1002316766
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2004

Živnost č. 5 Ostraha majetku a osob

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.11.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Mánesova 2266/1, Boskovice 680 01
Identifikační číslo provozovny 1002316766
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.11.1994

Živnost č. 6 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.9.1999
Provozovna č. 1
Provozovna Mánesova 2266/1, Boskovice 680 01
Identifikační číslo provozovny 1002316766
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.9.1999

Živnost č. 7 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.10.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Mánesova 2266/1, Boskovice 680 01
Identifikační číslo provozovny 1002316766
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.10.2004

Živnost č. 8 Mezinárodní zasilatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.1993
Zánik oprávnění 27.7.2001

Živnost č. 9 Zasilatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Pronájem movitých věcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.1993
Zánik oprávnění 27.7.2001

Živnost č. 11 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Provoz mycí linky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.1993
Zánik oprávnění 27.7.2001

Živnost č. 13 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Obchodní činnost mimo činností taxativně stanovených živnostenským zákonem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.1993
Zánik oprávnění 27.7.2001

Živnost č. 15 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Výroba čalounických výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Lakýrnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.1993
Zánik oprávnění 27.7.2001

Živnost č. 20 Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Pronájem motorových vozidel a jiných dopravních pozemních prostředků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.1993
Zánik oprávnění 27.7.2001

Živnost č. 23 Pneuservis

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.1993
Zánik oprávnění 27.7.2001

Živnost č. 24 Provoz garáží a odstavných ploch motorových vozidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.1993
Zánik oprávnění 27.6.1996

Živnost č. 25 Inženýrská činnost ve stavebnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.1993
Zánik oprávnění 1.8.2001

Živnost č. 26 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.7.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Provozování cestovní agentury

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.7.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.7.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.7.1994
Zánik oprávnění 8.7.1996

Živnost č. 30 Vnitrostátní zasilatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.7.1994
Zánik oprávnění 27.7.2001

Živnost č. 31 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.7.1994
Zánik oprávnění 1.12.2000

Živnost č. 32 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus baleni - maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.11.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 33 Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.11.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 34 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.11.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 35 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.11.1994
Zánik oprávnění 1.12.2000

Živnost č. 36 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.11.1994
Zánik oprávnění 13.10.2000

Živnost č. 37 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.11.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 38 Výroba, opravy a montáž měřidel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.4.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 39 Zprostředkovatelská činnost mimo činností taxativně stanovených živnostenským zákonem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.5.1995
Zánik oprávnění 27.7.2001

Živnost č. 40 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.5.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 41 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.5.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 42 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.10.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 43 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.10.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 44 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.10.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán BODOS a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Petr Kvapil
Člen statutárního orgánu Ing. Radislav Rožánek
Člen statutárního orgánu Ing. Peter Baďura

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje BODOS a.s.

IČO: 49435230
Firma: BODOS a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Blansko
Základní územní jednotka: Boskovice
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.9.1993

Sídlo BODOS a.s.

Sídlo: Mánesova 2266, Boskovice 680 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů
Výroba nábytku
Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Nepravidelná pozemní osobní doprava
Silniční nákladní doprava
Skladování
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Informační činnosti
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Reklamní činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří
Bezpečnostní a pátrací činnosti
tracking image