Firma BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. IČO 25080954


BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. (25080954) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Plzeňská 3217/16, Praha 150 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 10. 1996 a je stále aktivní. BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 4327
IČO (identifikační číslo osoby) 25080954
Jméno BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 11.10.1996
Jediný akcionář společnosti BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., se sídlem Plzeňská 3217/16, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 250 80 954, rozhodl dne 1.12.2015 při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu takto: -o zvýšení základního kapitálu ze 620.000.000,- Kč (slovy: šestsetdvacetmilionů korun českých) o částku 620.000.000,- Kč (slovy: šestsetdvacetmilionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 1.240.000.000,- Kč (slovy: jednamiliardadvěstěčtyři cetmilionů korun českých) formou peněžitého vkladu jediného akcionáře, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu; -o tom, že upsáno bude 620.000 ks kmenových akcií v zaknihované podobě, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) s emisním kursem 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých); -veškeré akcie budou upsány jediným akcionářem na základě smlouvy o upsání akcií dle ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb., kdy se jediný akcionář současně vzdává přednostního práva k úpisu a kdy neexistuje jiná osoba, která by mohla využít přednostního práva; žádné akcie nebudou upisovány formou veřejné nabídky; -stanovuje, že místem úpisu je sídlo jediného akcionáře na adrese BNP PARIBAS CARDIF, 1 boulevard Haussmann, 750 09, Paris, kdy lhůta úpisu počíná dnem zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a trvá 30 (slovy: třice t) dnů; upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným oznámením spolu s předložením návrhu smlouvy o úpisu akcií; -upisovatel splatí 100 % emisního kursu jím upsaných akcií na zvláštní účet vedený u The Royal Bank of Scotland, se sídlem Praha 1, Jungmanova 745/24, č.ú. 206682/5400, IBAN CZ02 5400 0000 0000 0020 6682 ve lhůtě do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií peněžitým vkladem. 2.12.2015 - 18.12.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 3.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 4 3.7.2014 - 30.1.2016
Počet členů dozorčí rady: 3 3.7.2014 - 12.1.2017
Dne 24.6.2013 bylo učiněno následující rozhodnutí jediného akcionáře: 22.7.2013 - 30.8.2013
I. Základní kapitál obchodní společnosti BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. se zvyšuje upsáním nových akcií peněžitým vkladem jediného akcionáře z částky 500.000.000,-Kč (slovy: pětsetmilionů korun českých) o částku 120.000.000,-Kč (slovy: jednostodvacet milionů korun českých) na výslednou celkovou částku základního kapitálu ve výši 620.000.000,-Kč (slovy: šestsetdvacetmilionů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 22.7.2013 - 30.8.2013
II. Jediný akcionář tímto prohlašuje, že se ve smyslu § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na upisování akcií v souvislosti s tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu o částku 120.000.000,-Kč (slovy: jednostodvacetmili onů korun českých). 22.7.2013 - 30.8.2013
III. Jediný akcionář konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zákon íku. 22.7.2013 - 30.8.2013
IV. Na zvýšení základního kapiátlu bude vydáno 120.000 kmenových akcií v zaknihované podobě, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč s emisním kursem 1.000,- Kč na jednu akcii. 22.7.2013 - 30.8.2013
V. Veškeré akcie budou upsány jediným akcionářem jako předem určeným zájemcem na základě smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. 22.7.2013 - 30.8.2013
VI. Určuje se, že místem úpisu je sídlo jediného akcionáře na adrese BNP PARIBAS CARDIF, 1 boulevard Haussmann, 750 09, Paříž, Francouzská republika, kdy lhůta úpisu počíná dnem zápisu tohoto rozhodnutí (usnesení) jediného akcionáře o zvýšení základního k apitálu do obchodního rejstříku a trvá 30 (slovy: třicet) dnů; upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným oznámením spolu s předložením návrhu smlouvy o úpisu akcií; emisní kurs akcií činí 1.000,-Kč na jednu upisovanou akcii. 22.7.2013 - 30.8.2013
VII. Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu jím upsaných akcií na zvláštní účet vedený u The Royal Bank of Scotland, se sídlem Praha 1, Jungmanova 745/24, č.ú. 206682/5400, IBAN CZ02 5400 0000 0000 0020 6682 ve lhůtě do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií peněžitým vkladem. 22.7.2013 - 30.8.2013
Dne 4.2.2010 bylo učiněno následující rozhodnutí jediného akcionáře: I. Základní kapitál obchodní společnosti POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s. se zvyšuje upsáním nových akcií peněžitým vkladem jediného akcionáře z částky 339.000.000,-Kč (slovy: třistatřicetdevětmilionů korun českých) o částku 161.000.000,-Kč (slovy: jednos tošedestátjedenmilionů korun českých) na výslednou celkovou částku základního kapitálu ve výši 500.000.000,-Kč (slovy: pětsetmilionů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. II. Jediný akcionář tímto prohlašuje, že se ve smyslu § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na upisování akcií v souvislosti s tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu o částku 161.000.000,-Kč (slovy: jednostošedestátje denmilionů korun českých). III. Jediný akcionář konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm.c) obchodního zákoní ku. IV. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 161.000 kmenových akcií v zaknihované podobě, znějící na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč s emisním kursem 1.000,-Kč na jednu akcii. V. Veškeré akcie budou upsány jediným akcionářem jako předem určeným zájemcem na základě smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. VI. Určuje se, že místem úpisu akcií je sídlo jediného akcionáře na adrese BNP PARIBAS ASSURANCE, 1 boulevard Haussmann, 750 09, Paris, kdy lhůta úpisu počíná dnem zápisu tohoto rozhodnutí (usnesení) jediného akciionáře o zvýšení základního kapitálu do ob chodního rejstříku a trvá 30 (slovy: třicet) dnů; upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným oznámením spolu s předložením návrhu smlouvy o úpisu akcií; emisní kurs akcií činí 1.000,-Kč na jednu upisovanou akcii. VII. Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu jím upsaných akcií na zvláštní účet vedený u ABN AMRO Bank N.V. (nově bude název The Royal Bank of Scotland N.V.), se sídlem české organizační složky Praha 1, Jungmannova 745/24, č.ú. 206682/5400, BIC CODE ABNACZPP, IBAN CZ02 5400 0000 0000 0020 6682 ve lhůtě do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií peněžitým vkladem. 10.2.2010 - 22.3.2010
Dne 10.2.2009 bylo učiněno následující rozhodnutí jediného akionárře: I. Základní kapitál obchodní společnosti POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA a.s. se zvyšuje peněžitým vkladem jediného akcionáře z částky 239,000.000,-Kč (dvě stě třicet devět milionů korun českých) o částku 100,000.000,-Kč (jedno sto milionů korun českých) na vý slednou celkovou částku základního kapitálu ve výši 339,000.000,-Kč (tři sta třicet devět milionů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. II. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 100.000 (jedno sto tisíc) kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč ( jeden tisíc korun českých) s emisním kursem 1.000,-Kč (jeden tisíc korun českých). Při hlasování na valné hromadě je s každou akcií spojen jeden hlas. III. Nové akcie budou upsány jediným akcionářem na základě smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku, kdy se jediný akcionář současně vzdává přednostního práva k úpisu a kdy neexistuje jiná osoba, která by přednostního práva mohla využí t. IV. Určuje se, že místem úpisu je sídlo jediného akcionáře na adrese BNP PARIBAS ASURANCE, boulevard Haussman 1, 750 09, Paříž, Franciem, a lhůta k úpisu počíná dnem právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu zvýšení základního kapitálu ve smyslu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a trvá 30 (třice) dnů. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lh ůty písemným oznámením spolu s předložením návrhu smlouvy o úpisu akcií. V. Upisovatel je povinen splatit 100 % (jedno sto procent) emisního kursu jím upsaných akcií na zvláštní účet vedený u ABN AMRO Bank a.s., se slídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, č.ú. 206682/5400 ve lhůtě do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií p eněžitým vkladem. VI. Jediný akcionář současně tímto prohlašuje, že ve smyslu § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na upisování akcií při zvýšení základního kapitálu, o němž bylo rozhodnuto. 19.2.2009 - 26.3.2009
Rozhodnutím jediného akcionáře dne 4.7.2005 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti ze 154,000.000,- Kč (jednostopadesátčtyři miliony korun českých) o částku 85,000.000,- Kč (osmdesátpět milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 239,000.000,- Kč (dvěstětřicetdevět milionů korun českých) formou peněžitého vkladu jediného akcionáře s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upsáno bude celkem 85.000 ks kmenových akcií v zaknihované podobě znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč s emisním kursem 1.000,- Kč. Veškeré akcie budou upsány jediným akcionářem na základě smlouvy o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku, kdy se jediný akcionář současně vzdává přednostního práva k úpisu a kdy neexistuje jiná osoba, která by mohla využít přednostního práva. Místem úpisu je sídlo jediného akcionáře na adrese CARDIF S.A. 5 av. Kleber, 750 16, Paris, kdy l hůta úpisu počíná dnem právní moci usnesení Městského soudu o zápisu zvýšení základního kapitálu ve smyslu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a trvá 30 dnů; upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným oznámením spolu s předložením náv rhu smlouvy o úpisu akcií. Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu jím upsaných akcií na zvláštní účet vedený u ABN AMRO Bank a.s., sídlem Praha 1, Lazarská 3, č.ú. 206682/5400 ve lhůtě do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií peněžitým vkladem. 14.7.2006 - 14.7.2006
Rozhodnutím jediného akcionáře dne 4.7.2006 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti ze 154,000.000,- Kč (jednostopadesátčtyři miliony korun českých) o částku 85,000.000,- Kč (osmdesátpět milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 239,000.000,- Kč (dvěstětřicetdevět milionů korun českých) formou peněžitého vkladu jediného akcionáře s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upsáno bude celkem 85.000 ks kmenových akcií v zaknihované podobě znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč s emisním kursem 1.000,- Kč. Veškeré akcie budou upsány jediným akcionářem na základě smlouvy o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku, kdy se jediný akcionář současně vzdává přednostního práva k úpisu a kdy neexistuje jiná osoba, která by mohla využít přednostního práva. Místem úpisu je sídlo jediného akcionáře na adrese CARDIF S.A. 5 av. Kleber, 750 16, Paris, kdy l hůta úpisu počíná dnem právní moci usnesení Městského soudu o zápisu zvýšení základního kapitálu ve smyslu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a trvá 30 dnů; upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným oznámením spolu s předložením náv rhu smlouvy o úpisu akcií. Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu jím upsaných akcií na zvláštní účet vedený u ABN AMRO Bank a.s., sídlem Praha 1, Lazarská 3, č.ú. 206682/5400 ve lhůtě do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií peněžitým vkladem. 14.7.2006 - 31.8.2006
Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 10.6.2005 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti ze 106,000.000,- Kč o částku 48,000.000,- Kč na celkovou výši základního kapitálu 154,000.000,- Kč formou peněžitého vkladu jediného akcionáře s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upsáno bude celkem 48 000 ks kmenových akcií v zaknihované podobě znějící na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč s emisním kursem 1.000,- Kč. Veškeré akcie budou upsány jediným, akcionářem na základě smlouvy o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 O bchodního zákoníku, kdy se jediný akcionář současně vzdává přednostního práva k úpisu a kdy neexistuje jiná osoba, která by mohla využít přednostního práva. Místem úpisuje sídlo jediného akcionáře na adrese CARDIF S.A. 5 av. Kleber, 750 16, Paris, kdy lhůta úpisu počíná dnem právní moci usnesení Městského soudu o zápisu zvýšení základního kapitálu ve smyslu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a trvá 30 dnů; upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným oznámením spolu s předložením návrhu smlouvy o úpisu akcií. Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu jím upsaných akcií na zvláštní účet vedený u ABN AMRO Bank a.s., sídlem Praha 1, Lazarská 3, č.ú. 194888/5400 ve lhůtě do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií peněžitým vkladem. 29.6.2005 - 14.7.2006
Dne 10.11.1998 rozhodl jediný akcionář, společnost CARDIF SA se sídlem 5, avenue Kleber, 75016 Paris, Francie o zvýšení základního jmění. Základní jmění společnosti ve výši 70.000.000,- Kč se zvyšuje na částku 106.000.000,- Kč a to o částku 36.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovanou na zvýšení základního jmění se nepřipouští. Na navržené zvýšení základního jmění má být upsáno 36.000 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč, emisní kurs každé takové akcie je 1.000,- Kč. Veškeré akcie budou znít na jméno a budou vydány v listinné podobě a nebudou veřejně obchodovatelné. Přednostní právo k upsání nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění podle tohoto rozhodnutí se v souladu s § 204a, odst. 5 obchodního zákoníku vylučuje pro všechny majitele akcií společnosti z toho důvodu, že společnost má pouze jediného akcionáře a tudíž neexistuje žádná jiná osoba, která by mohla přednostního práva využít a v případě nevyloučení přednostního práva by se neúměrně a zbytečně zvýšily náklady společnosti související se zvýšením základního jmění. Akcie, které mají být upsány na zvýšení základního jmění podle tohoto rozhodnutí, budou nabídnuty k upsání jedinému zájemci, a to společnosti CARDIF S.A. se sídlem CARDIF S.A. se sídlem 5, avenue Kleber, 75016 Paris, Francie. Akcie budou upisovány v sídle společnosti, tj. v Praze 1, Lazarská 5, a to ve lhůtě 30 dní ode dne doručení nabídky k upsání akcií společnosti CARDIF S.A., nikoli však dříve než dne následujícího po právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze, kterým se povoluje zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč při upisování činí 1.000,- Kč. Upisovatel je povinen splatit 30% emisního kursu upsaných na účet společnosti vedený u ABN AMRO Bank, pobočka Praha, Lazarská 3, Praha 1, č.ú. 000.00.00.79.273/5400, a to nejpozději v den jejich upsání. 4.1.1999 - 3.7.2002
Základní jmění ve výši 70 000 000,- Kč splaceno. 24.7.1997 - 9.4.1999
Základní jmění ve výši 1 000 000,- Kč splacenoo. 11.10.1996 - 24.7.1997

Aktuální kontaktní údaje BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.

Kapitál BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.

zakladni jmění 1 240 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.12.2015
zakladni jmění 620 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.8.2013 - 18.12.2015
zakladni jmění 500 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.3.2010 - 30.8.2013
zakladni jmění 339 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.3.2009 - 22.3.2010
zakladni jmění 239 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.8.2006 - 26.3.2009
zakladni jmění 154 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.9.2005 - 31.8.2006
zakladni jmění 106 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.12.1999 - 1.9.2005
zakladni jmění 106 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.4.1999 - 14.12.1999
zakladni jmění 70 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 24.7.1997 - 9.4.1999
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.10.1996 - 24.7.1997

Akcie BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 240 000 18.12.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 620 000 30.8.2013 - 18.12.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 500 000 22.3.2010 - 30.8.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 339 000 26.3.2009 - 22.3.2010
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 239 000 31.8.2006 - 26.3.2009
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 154 000 1.9.2005 - 31.8.2006
Akcie na jméno 1 000 Kč 106 000 20.2.2002 - 1.9.2005
Akcie na jméno 1 000 Kč 106 000 9.4.1999 - 20.2.2002
Akcie na jméno 1 000 Kč 70 000 24.7.1997 - 9.4.1999
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 000 11.10.1996 - 24.7.1997

Sídlo BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Plzeňská 3217/16 , Praha 150 00 1.3.2014
Adresa Na Rybníčku 1329/5 , Praha 120 00 20.6.2001 - 1.3.2014
Adresa Lazarská 1719/5 , Praha 110 00 24.7.1997 - 20.6.2001
Adresa Biskupská 1137/13 , Praha 110 00 11.10.1996 - 24.7.1997

Předmět podnikání BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.

Platnost údajů od - do
3. Zajišťovací činnost pro všechny typy zajišťovacích činností podle zákona o pojišťovnictví. 28.12.2017
1. Pojišťovací činnost podle zákona č. 277/2009 Sb., opojišťovnictví: - vrozsahu pojistných odvětví životních pojištění bod I. písm. a), c) uvedených včásti Apřílohy č. 1 kzákonu opojišťovnictví - vrozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění bod 1, 2, 3, 8, 9, 13, 16, 18 uvedených včásti Bpřílohy č. 1 kzákonu opojišťovnictví 18.9.2015
1. Pojišťovací činnost podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví: - v rozsahu pojistných odvětví životních pojištění bod I. písm. a), c) uvedených v části A přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví - v rozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění bod 1, 2, 3, 9, 16, 18 uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví 15.6.2012 - 18.9.2015
3. Zajišťovací činnost pro neživotní zajištění podle zákona o pojišťovnictví 17.12.2010 - 28.12.2017
Předmětem podnikání společnosti je v rozsahu povolení České národní banky jako orgánu dohledu v pojišťovnictví: 27.5.2010
2. Činnosti související s pojišťovací činností - zprostředkovatelská činnost podle zákona o pojišťovnictví, - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle zákona o pojišťovnictví, - šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou podle zákona o pojišťovnictví, - provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti stavebního spoření, - provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti penzijního připojištění, - provozování vzdělávací činnosti pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí. 27.5.2010
2. Činnosti související s pojišťovací činností - zprostředkovatelská činnost podle zákona o pojišťovnictví, - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle zákona o pojišťovnictví, - šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou podle zákona o pojišťovnictví, - provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti stavebního spoření, - provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti penzijního připojištění, - provozování vzdělávací činnosti pro pojišťovací činnosti pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí. 27.5.2010 - 27.5.2010
3. Zajišťovací činnost dle § 3 zákona o pojišťovnictví pouze v rozsahu fakultativní zajišťovací činnosti dle ustanovení § 9 odst. 5 zákona o pojišťovnictví - v rozsahu pojistných odvětví 2, 16 neživotných pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o p ojišťovnictví. 27.5.2010 - 17.12.2010
1. Pojišťovací činnost podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví: - v rozsahu pojistných odvětví životních pojištění bod I. písm. a), c) uvedených v části A přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví - v rozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění bod 1, 2, 16, 18 uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví 27.5.2010 - 15.6.2012
3. Zajišťovací činnost dle § 3 zákona o pojišťovnictví pouze v rozsahu fakultativní zajišťovací činnosti dle ustanovení § 9 odst. 5 zákona o pojišťovnictví - v rozsahu pojistných odvětví 2, 16 neživotných pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o p ojišťovnictví. 27.1.2010 - 27.5.2010
Předmětem podnikání společnosti je v rozsahu povolení České národní banky jako orgánu vykonávajícího státní dozor v pojišťovnictví: 28.5.2009 - 27.5.2010
1. Pojišťovací činnost dle § 7 odst. 3 zákona 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákona o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů - v rozsahu pojistných odvětví 1,6 životních pojištění uvedených v části A přílohy k zákonu o pojišťovnictví, - v rozsahu pojistných odvětví 1,2 16, 18 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví, 28.5.2009 - 27.5.2010
2. Činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví - zprostředkovatelská činnost podle zákona o pojišťovnictví, - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle zákona o pojišťovnictví, - šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou podle zákona o pojišťovnictví, - provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti stavebního spoření, - provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti penzijního připojištění, - provozování vzdělávací činnosti pro pojšťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí 28.5.2009 - 27.5.2010
Předmětem podnikání společnosti je v rozsahu povolení Ministerstva financí České republiky jako orgánu vykonávajícího státní dozor v pojišťovnictví: 3.7.2002 - 28.5.2009
1. Pojišťovací činnost dle § 7 odst. 3 zákona 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákona o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů - v rozsahu pojistných odvětví 1,6 životních pojištění uvedených v části A přílohy k zákonu o pojišťovnictví, - v rozsahu pojistných odvětví 1,2 16 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví, 3.7.2002 - 28.5.2009
2. Činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví - zprostředkovatelská činnost podle zkona o pojišťovnictví, - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle zákona o pojišťovnictví, - šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou podle zákona o pojišťovnictví, - provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti stavebního spoření, - provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti penzilního připojištění. 3.7.2002 - 28.5.2009
V rozsahu povolení Ministerstva financí České republiky č.j. 321/55022/1997 ze dne 18.7.1997: - pojišťovací činnost (§ 7 odst. 1 zákona o pojišťovnictví), - zajišťovací činnost ve smyslu odevzdání části převzatého rizika zajistiteli (§ 7 odst. 2 zákona o pojišťovnictví), - činnosti související s pojišťovací a zábrannou činností (§ 7 odst. 3 zákona o pojišťovnictví), - uzavírání zprostředkovatelských smluv s fyzickými nebo právnickými osobami s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky na sjednávávní pojištění ve svůj prospěch (§ 8 odst. 3 zákona o pojišťovnictví). V rámci uvedeného povolení byly schváleny: Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění. Všeobecné pojistné podmínky pro připojištění k životnímu pojištění. 24.7.1997 - 3.7.2002
Propagační činnost. 11.10.1996 - 24.7.1997
Průzkum trhu. 11.10.1996 - 24.7.1997

vedení firmy BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.

Statutární orgán BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě připojí společně svůj podpis dva členové představenstva. 15.4.2013
Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva samostatně, člen představenstva jedná a podepisuje za společnost vždy společně s předsedou představenstva. 11.10.1996 - 15.4.2013
člen představenstva Miroslav Šalša 12.1.2017
Vznik členství 1.1.2017
Adresa: V Štíhlách 1311/3 , Praha 142 00
předseda představenstva Zdeněk Jaroš 25.1.2017
Vznik členství 31.12.2015
Vznik funkce 9.1.2017
Adresa: Farská 748 , Praha 198 00
místopředseda představenstva Martin Steiner 23.6.2017
Vznik členství 1.6.2017
Vznik funkce 1.6.2017
Adresa: Polská 1261/34 , Praha 120 00
člen představenstva Jaroslav Řehák 2.7.2019
Vznik členství 1.1.2017
Adresa: V Čeňku 1018 , 190 12 Praha Česká republika
Člen představenstva JUDr. Tomáš Jindra 11.10.1996 - 24.7.1997
Adresa: Pod dálnicí 472/6 , Praha 140 00
Člen představenstva PhDr. Vladimíra Daňková 11.10.1996 - 9.4.1999
Adresa: Karafiátová 2311/46 , Praha 106 00
Člen představenstva Jean Luc Richard Steinhäuslin, Nar. 31.10.1955 24.7.1997 - 9.4.1999
Adresa: Letenská 526/2 , Praha 118 00
Člen představenstva JUDr. Viktor Petrus 9.4.1999 - 22.12.2001
Zánik funkce 29.11.2000
Adresa: Kaplická 854/53 , Praha 140 00
Předseda představenstva ing. Richard Sumann 11.10.1996 - 8.4.2002
Zánik členství 4.1.2002
Zánik funkce 4.1.2002
Adresa: Na Rymáni 260/1 , Praha 153 00
Místopředseda představenstva Ing. Tomáš Vlček 9.4.1999 - 3.7.2002
Zánik členství 20.3.2002
Zánik funkce 20.3.2002
Adresa: Mládeže 1479/3 , Praha 169 00
člen představenstva Ivana Bohatcová 22.12.2001 - 3.7.2002
Vznik funkce 4.9.2001
Adresa: Makovského 1140/13 , Praha 163 00
Místopředseda představenstva Ivana Bohatcová 3.7.2002 - 26.11.2003
Vznik členství 4.9.2001
Vznik funkce 22.4.2002
Adresa: Makovského 1140/13 , Praha 163 00
Předseda představenstva Ing. Petr Illetško 8.4.2002 - 29.6.2005
Vznik členství 4.1.2002
Vznik funkce 4.1.2002
Adresa: Kunínova 1719/1 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. David Wolski 3.7.2002 - 29.6.2005
Vznik členství 20.3.2002
Adresa: Na Maninách 1149/32 , Praha 170 00
Místopředseda představenstva Ivana Bohatcová 26.11.2003 - 16.1.2006
Vznik členství 4.9.2001
Zánik členství 30.12.2005
Vznik funkce 22.4.2002
Zánik funkce 30.12.2005
Adresa: V Boleslavce 476 , Klecany 250 67
Předseda představenstva Ing. Petr Illetško 29.6.2005 - 16.1.2006
Vznik členství 4.1.2002
Zánik členství 30.12.2005
Vznik funkce 4.1.2002
Zánik funkce 30.12.2005
Adresa: Kloboukova 2190/6 , Praha 148 00
předseda představenstva Ing. Richard Sumann 16.1.2006 - 10.3.2008
Vznik členství 30.12.2005
Zánik členství 31.10.2007
Vznik funkce 2.1.2006
Zánik funkce 31.10.2007
Adresa: Bořivojova 1073/42 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Zdeněk Jaroš 16.1.2006 - 10.3.2008
Vznik členství 30.12.2005
Adresa: Lesní 123 , Postřižín 250 70
člen představenstva Fabrice Louis Charels-Marie Pomiers 10.3.2008 - 10.3.2008
Vznik členství 1.11.2007
Adresa: Krkonošská 1511/5 , Praha 120 00
člen představenstva Ing. David Wolski 29.6.2005 - 6.10.2009
Vznik členství 20.3.2002
Zánik členství 20.3.2007
Adresa: Jaurisova 1502/17 , Praha 140 00
člen představenstva Fabrice Louis Charles-Marie Pomiers 10.3.2008 - 1.7.2010
Vznik členství 1.11.2007
Zánik členství 31.5.2010
Adresa: Krkonošská 1511/5 , Praha 120 00
člen představenstva Andrea Tedone 1.7.2010 - 1.7.2010
Vznik členství 1.6.2010
Adresa: Italská republika
Peschiera Borromero, Via Caduti di Nassieiya 4/E
předseda představenstva Ing. Zdeněk Jaroš 10.3.2008 - 18.1.2011
Vznik členství 30.12.2005
Zánik členství 30.12.2010
Vznik funkce 1.11.2007
Zánik funkce 30.12.2010
Adresa: Lesní 123 , Postřižín 250 70
člen představenstva Ing. David Wolski 6.10.2009 - 18.1.2011
Vznik členství 21.3.2007
Adresa: Jaurisova 1502/17 , Praha 140 00
člen představenstva Andrea Tedone 1.7.2010 - 15.6.2012
Vznik členství 1.6.2010
Zánik členství 31.5.2012
Adresa: Italská republika
Peschiera Borromeo, Via Caduti di Nassieiya 4/E
místopředseda představenstva Ing. David Wolski 18.1.2011 - 15.6.2012
Vznik členství 21.3.2007
Zánik členství 21.3.2012
Vznik funkce 10.1.2011
Zánik funkce 21.3.2012
Adresa: Jaurisova 1502/17 , Praha 140 00
místopředseda představenstva Ing. David Wolski 15.6.2012 - 15.6.2012
Vznik členství 21.3.2012
Vznik funkce 1.6.2012
Adresa: Na Maninách 1149/32 , Praha 170 00
předseda představenstva Ing. Zdeněk Jaroš 18.1.2011 - 15.4.2013
Vznik členství 31.12.2010
Vznik funkce 10.1.2011
Adresa: Lesní 123 , Postřižín 250 70
místopředseda představenstva Ing. David Wolski 15.6.2012 - 28.3.2015
Vznik členství 21.3.2012
Vznik funkce 1.6.2012
Adresa: Jaurisova 1502/17 , Praha 140 00
člen představenstva Ing. Zdeněk Jaroš 15.4.2013 - 11.4.2015
Vznik členství 31.12.2010
Adresa: Lesní 123 , Postřižín 250 70
člen představenstva Martin Steiner 15.6.2012 - 27.11.2015
Vznik členství 1.6.2012
Adresa: Polská 1261/34 , Praha 120 00
místopředseda představenstva Ing. David Wolski 28.3.2015 - 30.1.2016
Vznik členství 21.3.2012
Zánik členství 31.12.2015
Vznik funkce 1.6.2012
Zánik funkce 31.12.2015
Adresa: Na vršku 1543/10 , Praha 150 00
člen představenstva Ing. Zdeněk Jaroš 11.4.2015 - 30.1.2016
Vznik členství 31.12.2010
Zánik členství 31.12.2015
Adresa: Farská 748 , Praha 198 00
člen představenstva Martin Steiner 27.11.2015 - 30.1.2016
Vznik členství 1.6.2012
Adresa: Polská 1261/34 , Praha 120 00
předseda představenstva Tomáš Kadlec 15.4.2013 - 12.1.2017
Vznik členství 5.3.2013
Zánik členství 31.12.2016
Vznik funkce 25.3.2013
Zánik funkce 31.12.2016
Adresa: Randova 3167/5 , Praha 150 00
člen představenstva Zdeněk Jaroš 30.1.2016 - 25.1.2017
Vznik členství 31.12.2015
Adresa: Farská 748 , Praha 198 00
místopředseda představenstva Martin Steiner 30.1.2016 - 23.6.2017
Vznik členství 1.6.2012
Zánik členství 1.6.2017
Vznik funkce 6.1.2016
Zánik funkce 1.6.2017
Adresa: Polská 1261/34 , Praha 120 00
člen představenstva Jaroslav Řehák 12.1.2017 - 2.7.2019
Vznik členství 1.1.2017
Adresa: Východní 142 , Větrušice 250 67

Dozorčí rada BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.

Platnost údajů od - do
místopředseda dozorčí rady Dominique Barthalon 22.12.2014
Vznik členství 22.12.2014
Vznik funkce 22.12.2014
Adresa: Rue Voltaire 73 , 923 00 Levallois-Perret Francouzská republika
člen dozorčí rady Florian Korallus 12.1.2017
Vznik členství 1.1.2017
Adresa: Laubova 1709/5 , Praha 130 00
předseda dozorčí rady Pierpaolo Dipaola 3.12.2017
Vznik členství 3.12.2017
Vznik funkce 3.12.2017
Adresa: Rue Charles Rhôné 12 , 781 00 Saint Germain en Laye Francouzská republika
Jméno Thierry Lachaux nar. 7.5.1961 11.10.1996 - 20.6.2001
Zánik funkce 8.3.2001
Adresa: 62 bis, boulevard de la Mission , Marchand 9200 Courbevoie Francouzská republika
Jméno Gérard Binet nar. 30.4.1953 11.10.1996 - 26.11.2003
Vznik členství 11.10.1996
Zánik členství 15.9.2003
Adresa: 111, rue des Landes , Chatou Francouzská republika
Jméno Francois-Xavier Hussenot 20.6.2001 - 26.11.2003
Vznik funkce 8.3.2001
Zánik funkce 15.9.2003
Adresa: Francouzská republika
Paris 15, Lecourbe 3
člen Dominique Barthalon-Guergadic 26.11.2003 - 22.9.2006
Vznik členství 15.9.2003
Zánik členství 17.7.2006
Adresa: Francouzská republika
rue Voltaire 73, 923 00 Levallois Perret
Jméno Pierre De Villeneuve 11.10.1996 - 28.5.2009
Vznik členství 11.10.1996
Zánik členství 14.5.2009
Adresa: 5A, rue Quinault , St. Germain en Laye Francouzská republika
člen Xavier Guilmineau 22.9.2006 - 28.5.2009
Vznik členství 17.7.2006
Zánik členství 14.5.2009
Adresa: rue St. Germain 15 , 782 30 Le Pecq Francouzská republika
člen Jean-Bertrand Marie Laroche 26.11.2003 - 8.1.2010
Vznik členství 15.9.2003
Zánik členství 15.12.2009
Adresa: Francouzská republika
Av. Suffren 137, 750 08 Paříž
člen dozorčí rady Claude Sarcia 28.5.2009 - 8.1.2010
Vznik členství 14.5.2009
Zánik členství 21.12.2009
Adresa: Francouzská republika
Paříž, rue du docteur Blanche 34, 750 16
člen dozorčí rady Isabella Fumagalli 28.5.2009 - 27.2.2013
Vznik členství 14.5.2009
Zánik členství 3.12.2012
Adresa: Italská republika
Milán, Piazza Durante 24, 20133
člen dozorčí rady Dominique Barthalon 8.1.2010 - 27.2.2013
Vznik členství 22.12.2009
Adresa: Francouzská republika
Levallois-Perret, rue Voltaire 73, 92300
člen dozorčí rady Jean-Bertrand Marie Laroche 8.1.2010 - 27.2.2013
Vznik členství 22.12.2009
Zánik členství 3.12.2012
Adresa: Francouzská republika
Paříž, Av. Suffren 137, 75008
předseda dozorčí rady Pierpaolo Dipaola 27.2.2013 - 27.2.2013
Vznik členství 3.12.2012
Vznik funkce 7.1.2013
Adresa: Rue Charles Rhoné 12 , 781 00 Saint Germain en Laye Francouzská republika
místopředseda dozorčí rady Dominique Barthalon 27.2.2013 - 18.12.2014
Vznik členství 22.12.2009
Zánik členství 22.12.2014
Vznik funkce 7.1.2013
Zánik funkce 22.12.2014
Adresa: Francouzská republika
Levallois-Perret, rue Voltaire 73, 92300
člen dozorčí rady Georgi Dimitrov Georgiev 28.3.2015 - 12.1.2017
Vznik členství 30.1.2015
Zánik členství 31.12.2016
Adresa: Senovážné náměstí 1465/7 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Radek Palivec 27.2.2013 - 20.6.2017
Vznik členství 3.12.2012
Zánik členství 6.4.2017
Adresa: Purkyňova 1562/13 , Říčany 251 01
předseda dozorčí rady Pierpaolo Dipaola 27.2.2013 - 3.12.2017
Vznik členství 3.12.2012
Zánik členství 3.12.2017
Vznik funkce 7.1.2013
Zánik funkce 3.12.2017
Adresa: Rue Charles Rhoné 12 , 781 00 Saint Germain en Laye Francouzská republika

Sbírka Listin BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 4327/SL 74 notářský zápis [NZ 992/2015] Městský soud v Praze 22.12.2015 7.1.2016 4.2.2016 10
B 4327/SL 73 stanovy společnosti (bez data) Městský soud v Praze 7.1.2016 4.2.2016 14
B 4327/SL 72 ostatní zápis představenstva Městský soud v Praze 6.1.2016 7.1.2016 4.2.2016 2
B 4327/SL 71 ostatní zápis DR (funkce představen.) Městský soud v Praze 18.12.2015 7.1.2016 4.2.2016 2
B 4327/SL 70 ostatní zápis DR (funkce představen.) Městský soud v Praze 8.12.2015 7.1.2016 4.2.2016 2
B 4327/SL 69 notářský zápis [882/2015] Městský soud v Praze 1.12.2015 18.12.2015 13
B 4327/SL 68 notářský zápis [NZ 882/2015] Městský soud v Praze 1.12.2015 2.12.2015 13
B 4327/SL 67 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora zpráva o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2014 13.11.2015 25.11.2015 64
B 4327/SL 66 stanovy společnosti bez data Městský soud v Praze 11.8.2015 21.9.2015 14
B 4327/SL 65 notářský zápis [NZ 670/2015] Městský soud v Praze 16.9.2015 11.8.2015 21.9.2015 11
B 4327/SL 64 notářský zápis [NZ 134/2015] Městský soud v Praze 18.2.2015 9.3.2015 1.4.2015 11
B 4327/SL 63 stanovy společnosti (bez data) Městský soud v Praze 9.3.2015 1.4.2015 14
B 4327/SL 62 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 21.11.2014 2.12.2014 49
B 4327/SL 61 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 326/2014 Městský soud v Praze 30.6.2014 1.7.2014 18.7.2014 38
B 4327/SL 60 stanovy společnosti Městský soud v Praze 4.12.2013 20.12.2013 21.1.2014 14
B 4327/SL 59 notářský zápis NZ 392/2013 Městský soud v Praze 4.12.2013 20.12.2013 21.1.2014 11
B 4327/SL 58 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 11.11.2013 13.11.2013 52
B 4327/SL 57 notářský zápis NZ 590/2013 Městský soud v Praze 24.6.2013 2.7.2013 13.8.2013 13
B 4327/SL 56 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 25.3.2013 11.4.2013 6.5.2013 2
B 4327/SL 55 ostatní zápis z DR - volba čl. představenstva Městský soud v Praze 5.3.2013 11.4.2013 6.5.2013 1
B 4327/SL 54 notářský zápis NZ 174/2013 Městský soud v Praze 4.3.2013 11.4.2013 6.5.2013 13
B 4327/SL 53 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 20.12.2012 21.12.2012 55
B 4327/SL 52 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.6.2012 13.6.2012 19.6.2012 14
B 4327/SL 51 ostatní zápis ze zas. DR - volba/odvolání člena předs. Městský soud v Praze 30.4.2012 13.6.2012 19.6.2012 4
B 4327/SL 50 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 24.8.2011 29.8.2011 69
B 4327/SL 49 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.6.2011 7.7.2011 14
B 4327/SL 48 stanovy společnosti Městský soud v Praze 8.6.2011 7.7.2011 14
B 4327/SL 47 notářský zápis NZ 697/2011 Městský soud v Praze 27.6.2011 7.7.2011 13
B 4327/SL 46 notářský zápis NZ 608/2011 Městský soud v Praze 8.6.2011 7.7.2011 12
B 4327/SL 45 podpisové vzory Městský soud v Praze 7.1.2011 19.1.2011 21.1.2011 2
B 4327/SL 44 rozhod. o statut. orgánu DR Městský soud v Praze 17.2.2010 21.1.2011 2
B 4327/SL 43 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 10.1.2011 21.1.2011 2
B 4327/SL 42 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.12.2010 29.12.2010 13
B 4327/SL 39 výroční zpráva r. 2009 Městský soud v Praze 30.3.2010 28.7.2010 28.7.2010 108
B 4327/SL 41 podpisové vzory Městský soud v Praze 3.5.2010 27.7.2010 3
B 4327/SL 40 ostatní zased.DR/odvolaní předs. Městský soud v Praze 31.5.2010 27.7.2010 2
B 4327/SL 38 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.3.2010 1.4.2010 2.4.2010 13
B 4327/SL 37 notářský zápis NZ 91/2010 Městský soud v Praze 4.2.2010 25.2.2010 13
B 4327/SL 36 notářský zápis NZ 41/2010 Městský soud v Praze 13.1.2010 27.1.2010 22
B 4327/SL 35 výroční zpráva, zpráva auditora r. 2008 Městský soud v Praze 4.5.2009 8.1.2010 11.1.2010 28
B 4327/SL 34 ostatní -rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 26.1.2007 15.10.2009 1
B 4327/SL 33 ostatní -zvolení člena do fce Městský soud v Praze 22.1.2009 15.10.2009 1
B 4327/SL 32 podpisové vzory +čest.prohl. Městský soud v Praze 15.2.2007 15.10.2009 3
B 4327/SL 28 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.9.2006 9.7.2009 20.7.2009 0
B 4327/SL 31 ostatní - zápis z představenstva Městský soud v Praze 4.6.2008 29.5.2009 1
B 4327/SL 30 ostatní - rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 7.9.2007 29.5.2009 1
B 4327/SL 29 ostatní - rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 14.5.2009 29.5.2009 2
B 4327/SL 27 účetní závěrka, zpráva auditora - r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 22.5.2009 29.5.2009 33
B 4327/SL 26 notářský zápis NZ 53/2009 Městský soud v Praze 10.2.2009 27.2.2009 5
B 4327/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 9.12.2008 12.12.2008 21
B 4327/SL 24 podpisové vzory + prohlášení Městský soud v Praze 19.12.2007 10.3.2008 2
B 4327/SL 23 ostatní - zápis ze zas.představenstva Městský soud v Praze 1.11.2007 10.3.2008 2
B 4327/SL 22 ostatní - zápis ze zas.dozorčí rady Městský soud v Praze 22.10.2007 10.3.2008 3
B 4327/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 16.10.2007 16.10.2007 24
B 4327/SL 20 účetní závěrka, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 25.4.2007 30.4.2007 0
B 4327/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 30.11.2006 30.11.2006 0
B 4327/SL 18 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.9.2006 2.10.2006 3.10.2006 0
B 4327/SL 17 notářský zápis NZ 306/2006 Městský soud v Praze 4.7.2006 28.7.2006 0
B 4327/SL 16 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 28.3.2006 28.3.2006 31
B 4327/SL 15 účetní závěrka r.2003+audit+rozhod.jed.akcion Městský soud v Praze 31.12.2003 27.7.2004 19.8.2004 0
B 4327/SL 14 účetní závěrka ,výr. zpráva+audit r. 2002 Městský soud v Praze 31.7.2003 26.8.2003 0
B 4327/SL 13 účetní závěrka za rok 2001 + audit Městský soud v Praze 19.3.2002 11.11.2002 27.11.2002 0
B 4327/SL 12 výroční zpráva za rok 2001 Městský soud v Praze 11.11.2002 27.11.2002 0
B 4327/SL 11 notářský zápis NZ 419/2002 N 482/2002 Městský soud v Praze 23.9.2002 11.11.2002 27.11.2002 0
B 4327/SL 10 ostatní - plná moc Městský soud v Praze 6.11.2002 11.11.2002 27.11.2002 0
B 4327/SL 6 notářský zápis, stanovy společnosti, podpisové vzory plná moc, výpis z OR Městský soud v Praze 27.12.2001 6.3.2002 12.7.2002 0
B 4327/SL 9 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře-příl Městský soud v Praze 18.4.2002 10.7.2002 0
B 4327/SL 8 notářský zápis Městský soud v Praze 9.5.2002 10.7.2002 0
B 4327/SL 7 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 20.3.2002 10.7.2002 0
B 4327/SL 5 podpisové vzory Městský soud v Praze 21.9.2001 22.1.2002 0
B 4327/SL 4 výroční zpráva +audit za rok 1999 /2000 Městský soud v Praze 20.9.2001 0
B 4327/SL 3 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.4.2001 30.5.2001 0
B 4327/SL 2 notářský zápis Městský soud v Praze 8.3.2001 30.5.2001 0
B 4327/SL 1 účetní závěrka r.1996,1997 Městský soud v Praze 16.6.1997 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25080954
Jméno BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 2
Vznik první živnosti: 11.10.1996
Celkový počet živností: 2

Sídlo BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.

Živnosti a provozovny BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.

Živnost č. 1 Průzkum trhu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.10.1996
Zánik oprávnění 27.1.1999

Živnost č. 2 Propagační činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.10.1996
Zánik oprávnění 27.1.1999

Statutární orgán BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Zdeněk Jaroš
Člen statutárního orgánu Martin STEINER
Člen statutárního orgánu Tomáš Kadlec
Člen statutárního orgánu Fabrice Louis Charles- Marie Pomiers
Člen statutárního orgánu Ing. David Wolski

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.

IČO: 25080954
Firma: BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 5
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Pojišťovací společnosti (IC) pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 11.10.1996

Sídlo BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.

Sídlo: Plzeňská 3217/16, Praha 150 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Životní pojištění
Neživotní pojištění
tracking image