Firma BMD a.s. IČO 00483460


BMD a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

BMD a.s. (00483460) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Modlanská 1862, 415 01 Teplice Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 9. 1990 a je stále aktivní. BMD a.s. má celkem tři provozovny a tři živnosti.

Jako zdroj dat o BMD a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o BMD a.s. na Justice.cz
Detailní informace o BMD a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro BMD a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje BMD a.s.

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka B 5
IČO (identifikační číslo osoby) 00483460
Jméno BMD a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 12.9.1990
Mimořádná valná hromada dne 26. května 2000 rozhodla o zvýšenízákladního jmění takto: 28.6.2000 - 7.9.2000
1. Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku 557.000,00 Kč,tedy z částky 5.010.000,00 Kč na částku 5.567.000,00 Kč;nepřipouští se upisování akcií nad částku tohoto zvýšenízákladního jmění. 28.6.2000 - 7.9.2000
2. Je upisovaná 1 kmenová akce na jméno, jmenovité hodnoty557.000,00 Kč, v listinné podobě. 28.6.2000 - 7.9.2000
3. V souladu s ustan. § 203 odst. 2, písm. d) obch. zák. budeakcie k úpisu nabídnuta jen určitému zájemci a to společnostiKelch Gmbh & Co, Werkzeugmaschinenfabrik, Wiesenstrasee 64,Schorndorf, SRN. 28.6.2000 - 7.9.2000
4. V souladu se záměrem společnosti realizovat v zájmu jejíhoposílení vstup právě tohoto zájemce, když žádný z dosavadníchakcionářů nemůže nahradit jeho předpokládaný přínos, vylučujese přednostní právo na úpis akcií podle § 204a obch. zák.z tohoto důvodu. 28.6.2000 - 7.9.2000
5. Lhůta pro upsání akcií činí 5 dnů ode právní moci usnesenírejstříkového soudu jímž bude povolen zápis tohoto rozhodnutío zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, místoúpisu je v sídle společnosti, výše emisního kursu akcie činí1.488.480,00 Kč. 28.6.2000 - 7.9.2000
6. Celý emisní kurs akcií bude splacen na účet společnostiu Hypovereinsbank Praha, číslo účtu 1028491002/3800, přičemžse stanoví, že lhůta, v níž je upisovatel povinen na tentoúčet splatit celý emisní kurs činí 15 dnů ode dne právní mociusnesení rejstříkového soudu jímž bude povolen zápis tohotorozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku. 28.6.2000 - 7.9.2000
7. Upisování akcií je možné jen peněžitým vkladem. 28.6.2000 - 7.9.2000
Mimořádná valná hromada společnosti BMD a.s., konaná dne10.7.1998, rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti o3.000.276,00 Kč na celkem 5.010.000,00 Kč. Upisování akcií nadrámec schváleného zvýšení základního jmění se nepřipouští.Zvýšení základního jmění bude provedeno peněžitými vklady. Jeupisováno a zvýšení se provede jednak vydáním 600 novýchlistinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 5.000,00 Kč každé,jednak výměnou stávajících akcií současných akcionářů posplacení pěněžitého vkladu v celkové výši 276,00 Kč v poměruakcií, které mají v držení. Emisní kurz každé nově emitovanéakcie činí 15.500,00 Kč za akcii. Peněžitý vklad dosavadníchakcionářů ve výši 138,00 Kč na akcionáře, který je nutný kvýměně stávajících akcií, se uskuteční v emisním kurzu 1 : 1,bez emisního ážia. Akcie nejsou volně obchodovatelné. Valnáhromada schválila vyloučení přednostního práva akcionářů aschválila, že nově vydané akcie budou upsány na základě dohodyakcionářů dle § 205 obchodního zákoníku ve lhůtě jednoho měsíce.Tato lhůta začíná běžet za 15 dní po nabytí právní mocirozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterým bude totousnesení této valné hromady o zvýšení základního jmění zapsánodo obchodního rejstříku. Pokud nedojde ve lhůtě jednoho měsíce apatnácti dnů k dohodě akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku,budou akcie upsány na základě veřejné výzvy k upsání akciítakto:Akcie: 600 akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě5.000,00 Kč každá.Místem pro upsání akcií je Praha 1, Platnéřská 4. Lhůta proupsání akcií činí jeden měsíc. Tato lhůta začíná běžet jedenměsíc a 15 dní po nabytí právní moci rozhodnutí Krajského souduv Ústí nad Labem, kterým bude toto usnesení této valné hromady ozvýšení základního jmění zapsáno do obchodního rejstříku. Emisníkurz činí pro každou nově upsanou akcii 15.500,00 Kč, přičemžemisní ážio je určeno ve výši 10.500,00 Kč každé akcie. Jak vpřípadě upsání akcií podle smlouvy akcionářů dle § 205obchodního zákoníku, tak v případě, že dohoda nebude uzavřena,jsou upisovatelé povinni zaplatit emisní kurz upsaných akciítak, že nejméně 30 % jmenovité hodnoty akcií a emisní ážiouhradí při upsaní akcií a zbývající částku do jednoho měsíce podoručení výzvy představenstva k zaplacení emisního kurzu,nejpozději však do jednoho roku po upsání akcií. Platby budouuhrazeny na účet společnosti BMD a.s., č. účtu 1028495011/3800vedený u Vereinsbank a.s. Dále valná hromada schválila výměnu100 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé jednéakcie 20.097,24 Kč, po upsání a splacení peněžitého vkladu vcelkové výši 276,00, za 2 ks listinných akcií na jméno ojmenovité hodnotě každé akcie 1.005.000,00 Kč. Dosavadnímakcionářům budou akcie vyměněny v souladu s návrhempředstavenstva. 31.7.1998 - 19.3.1999
Mimořádná valná hromada konaná dne 19.4.1993 rozhodla o změněstanov akciové společnosti tak, že celý dosavadní text senahrazuje novým. 31.5.1993 - 11.9.1996
Základní kapitál společnosti činí 1 000 000,- Kčs. 19.12.1991 - 11.9.1996
Valná hromada, konaná dne 16.9.1991 rozhodla o změně stanovakciové společnosti tak, že celý dosavadní text se nahrazujenovým textem. Valná hromada, konaná dne 26.11.1991 schválilazměnu čl. V odst.1 stanov společnosti. 19.12.1991 - 31.5.1993
Údaje o založení akciové společnosti:Akciová společnost byla založena zakladatelskou smlouvou vsouladu se zákonem o akciových společnostech a stanovami,založenými ve spise podnikového rejstříku. Společnost jezaložena jednorázově. 12.9.1990 - 11.9.1996
Počet a výše jmenovité hodnoty akcií činí 100 akcií po10 000,- Kčs. Všechny akcie budou shodného práva a druhu,znějící na jméno. 12.9.1990 - 11.9.1996
Základní kapitál společnosti činí 1 000 000,- Kčs,a 100 USD, vše v hotovosti. 12.9.1990 - 19.12.1991
Poměr akcií:firma BEROX MACHINE TOOL COMPANY LTD, Anglie- vklad 510 000,- Kčs a 51 USD, t.j. 51% základního kapitálu 12.9.1990 - 19.12.1991
Ing. Jiří Miletín- vklad 390 000,- Kčs a 39 USD, t.j. 39% základního kapitálu 12.9.1990 - 19.12.1991
Stanislav Wais- vklad 100 000,- Kčs a 10 USD, t.j. 10% základního kapitálu. 12.9.1990 - 19.12.1991

Kapitál BMD a.s.

zakladni jmění 5 567 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 7.9.2000
zakladni jmění 5 010 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.3.1999 - 7.9.2000
zakladni jmění 2 009 720 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.6.1998 - 19.3.1999
zakladni jmění 2 009 720 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.9.1996 - 19.6.1998

Sídlo BMD a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Modlanská 1862 , 415 01 Teplice Česká republika
Teplice, ul. Modlanská č. 1862, PSČ 41501
2.6.2004
Adresa Modlanská 1 , 415 00 Teplice Česká republika
Teplice, Modlanská 1, PSČ 41500
7.12.1995 - 2.6.2004
Adresa Em. Dvořákové 878 , 415 00 Teplice ČSFR
Teplice Em. Dvořákové 878, PSČ 41500
31.10.1990 - 7.12.1995
Adresa Jugoslávská 2694 , Teplice ČSFR
Teplice Jugoslávská 2694
12.9.1990 - 31.10.1990

Předmět podnikání BMD a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 27.8.2013
Obráběčství 27.8.2013
Zámečnictví, nástrojářství 27.8.2013
vývoj, výroba, montáž, prodej aservis seřizovacích přístrojů akontrolních měřících strojů, kalibrace - průmyslový způsob 13.5.2005 - 27.8.2013
vývoj, výroba, montáž, prodej a servis seřizovacích přístrojůa kontrolních měřících strojů 11.9.1996 - 13.5.2005
vývoj, výroba, montáž, nákup, prodej a servis přístrojů, strojůa jejich příslušenství 12.9.1990 - 11.9.1996

vedení firmy BMD a.s.

Statutární orgán BMD a.s.

Platnost údajů od - do
Předseda představenstva Ing. Jiří Miletín 27.8.2013
Vznik členství 21.5.2013
Vznik funkce 21.5.2013
Adresa: Severní 1976 , 415 01 Teplice Česká republika
Severní 1976, Trnovany, 415 01 Teplice
Člen představenstva Ing. Jiří Miletín 27.8.2013
Vznik členství 21.5.2013
Adresa: Gagarinova 1435 , 415 01 Teplice Česká republika
Gagarinova 1435, Trnovany, 415 01 Teplice
Člen představenstva Jan Miletín 27.8.2013
Vznik členství 21.5.2013
Adresa: Gagarinova 1435 , 415 01 Teplice Česká republika
Gagarinova 1435, Trnovany, 415 01 Teplice
Předseda Jaroslav Beran 12.9.1990 - 19.12.1991
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
4 BRISTOL GARDENS, LONDON SW 15 3 TG, England
Ředitel Stanislav Wais 12.9.1990 - 19.12.1991
Adresa: Jugoslávská 2694 , Teplice 1 Česká republika
Teplice 1, Jugoslávská 2694
Předseda představenstva Jaroslav Beran 19.12.1991 - 31.5.1993
Adresa: London SW 153 , Bristol Gardens Spojené království Velké Británie a Severního Irska
4 Bristol Gardens, London SW 15 3TG
Člen představenstva Ing. Jiří Miletín 19.12.1991 - 31.5.1993
Adresa: Gagarinova 1435 , Teplice Česká republika
Teplice, Gagarinova 1435
Člen představenstva Miroslav Dvořák 19.12.1991 - 31.5.1993
Adresa: Gagarinova 1435 , Teplice Česká republika
Teplice, Gagarinova 1435
Ředitel Jaroslav Beran 19.12.1991 - 31.5.1993
Adresa: London SW 153 , Bristol Gardens Spojené království Velké Británie a Severního Irska
4 Bristol Gardens, London SW 15 3TG
Ředitel Ing. Jiří Miletín 19.12.1991 - 31.5.1993
Adresa: Gagarinova 1435 , Teplice Česká republika
Teplice, Gagarinova 1435
Ředitel Ing. Jiří Miletín 31.5.1993 - 7.12.1995
Adresa: Gagarinova 1435 , Teplice Česká republika
Teplice, Gagarinova 1435
Předseda představenstva Ing. Jiří Miletín 31.5.1993 - 19.6.1998
Adresa: Gagarinova 1435 , Teplice Česká republika
Teplice, Gagarinova 1435
Člen představenstva Ing. Josef Toman 31.5.1993 - 19.6.1998
Adresa: Libušín 17 , Krupka Česká republika
Krupka, Libušín 17/335, okres Teplice
Člen představenstva Ing. Marcel Toman 31.5.1993 - 19.6.1998
Adresa: Stupkova 5 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Stupkova 5
Člen představenstva Jiří Miletín 31.5.1993 - 19.6.1998
Adresa: Gagarinova 1435 , Teplice Česká republika
Teplice, Gagarinova 1435
Člen představenstva Ing. Karel Ševčík 19.6.1998 - 25.1.1999
Adresa: V Závětří 1670 , 415 01 Teplice Česká republika
Teplice, ul. V Závětří 1670/9, PSČ 41501
Člen představenstva Ing. Petr Zahálka 19.6.1998 - 25.1.1999
Adresa: Bořivojova 3130 , 415 01 Teplice Česká republika
Teplice, ul. Bořivojova 3130, PSČ 41501
Předseda představenstva Ing. Jiří Miletín 19.6.1998 - 26.2.1999
Adresa: Gagarinova 1435 , 415 01 Teplice Česká republika
Teplice, ul. Gagarinova 1435, PSČ 41501
Člen představenstva Dipl.Ing. Wolfgang Welk 25.1.1999 - 26.2.1999
Adresa: Česká republika
Streitwaldstr. 24, D - 63801, Kleinostheim, SRN dlouhodobý pobyt v ČR: Bžany, Hradiště 8
Člen představenstva Ulrich Grützner 25.1.1999 - 26.2.1999
Adresa: Česká republika
Mühlberg 9, D - 01844 Hohwald, SRN dlouhodobý pobyt v ČR: Hradiště 8, Bžany
Člen představenstva Dipl.Ing. Ulrich Grützner 26.2.1999 - 6.4.1999
Adresa: Česká republika
Mühlberg 9, D - 01844 Hohwald, SRN dlouhodobý pobyt v ČR: Hradiště 8, Bžany
Předseda představenstva Dipl.Ing. Wolfgang Welk 26.2.1999 - 25.10.2000
Adresa: Česká republika
Streitwaldstr. 24, D - 63801, Kleinostheim, SRN dlouhodobý pobyt v ČR: Bžany, Hradiště 8
Člen představenstva Dipl.Ing. Ullrich Grützner 6.4.1999 - 25.10.2000
Adresa: Česká republika
Mühlberg 9, D - 01844 Hohwald, SRN dlouhodobý pobyt v ČR: Hradiště 8, Bžany
Člen představenstva Ing. Jiří Miletín 26.2.1999 - 13.5.2005
Vznik členství 30.4.1998
Zánik členství 20.11.2003
Adresa: Gagarinova 1435 , 415 01 Teplice Česká republika
Teplice, ul. Gagarinova 1435, PSČ 41501
Předseda představenstva Dipl.Ing. Wolfgang Welk 25.10.2000 - 13.5.2005
Vznik členství 9.7.1998
Zánik členství 20.11.2003
Vznik funkce 25.1.1999
Zánik funkce 19.12.2003
Adresa: Česká republika
Streitwaldstr. 24, D - 63801, Kleinostheim, SRN dlouhodobý pobyt v ČR: ul. Fojtovická 1879, 415 01 Teplice
Člen představenstva Dipl.Ing. Ullrich Grützner 25.10.2000 - 13.5.2005
Vznik členství 9.7.1998
Zánik členství 20.11.2003
Adresa: Česká republika
Mühlberg 9, D - 01844 Hohwald, SRN dlouhodobý pobyt v ČR: ul. Fojtovická 1879, 415 01 Teplice
Předseda představenstva Ing. Jiří Miletín 13.5.2005 - 27.8.2013
Vznik členství 20.11.2003
Zánik členství 21.5.2013
Vznik funkce 19.12.2003
Zánik funkce 21.5.2013
Adresa: Gagarinova 1435 , 415 01 Teplice Česká republika
Teplice, ul. Gagarinova 1435, PSČ 41501
Člen představenstva Dipl.Ing. Wolfgang Welk 13.5.2005 - 27.8.2013
Vznik členství 20.11.2003
Zánik členství 21.5.2013
Adresa: Česká republika
Streitwaldstr. 24, D - 63801, Kleinostheim, SRN dlouhodobý pobyt v ČR: ul. Fojtovická 1879, 415 01 Teplice
Člen představenstva Ing. Jiří Miletín 13.5.2005 - 27.8.2013
Vznik členství 20.11.2003
Zánik členství 21.5.2013
Adresa: Gagarinova 1435 , 415 01 Teplice Česká republika
Teplice, ul. Gagarinova 1435, PSČ 41501

Dozorčí rada BMD a.s.

Platnost údajů od - do
Člen dozorčí rady Gabriele Welk 13.5.2005
Vznik členství 20.11.2003
Adresa: Spolková republika Německo
Streitwaldstr. 24, D - 63801, Kleinostheim
Předseda dozorčí rady Michael Adam 13.5.2005
Vznik členství 20.11.2003
Vznik funkce 20.11.2003
Adresa: Bergstrasse 18 , D -Kleinostheim Spolková republika Německo
Bergstrasse 18, D - 63801 Kleinostheim
Člen dozorčí rady Olga Miletínová 27.8.2013
Vznik členství 21.5.2013
Adresa: Gagarinova 1435 , 415 01 Teplice Česká republika
Gagarinova 1435, Trnovany, 415 01 Teplice
Předsedkyně Olga Miletínová 31.5.1993 - 19.6.1998
Adresa: Gagarinova 1435 , Teplice Česká republika
Teplice, Gagarinova 1435
Člen Jan Miletín 31.5.1993 - 19.6.1998
Adresa: Gagarinova 1435 , Teplice Česká republika
Teplice, Gagarinova 1435
Člen Miloš Toman 31.5.1993 - 19.6.1998
Adresa: Varšavská 38 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Varšavská 38
Předseda dozorčí rady Ing. Josef Toman 19.6.1998 - 25.1.1999
Adresa: Dlouhá 1 , 417 42 Krupka Česká republika
Krupka, ul. Dlouhá 1/379, PSČ 41742
Člen dozorčí rady Ing. Jiří Miletín 19.6.1998 - 25.1.1999
Adresa: Gagarinova 1435 , 415 01 Teplice Česká republika
Teplice, ul. Gagarinova 1435, PSČ 41501
Člen dozorčí rady Jan Miletín 19.6.1998 - 25.1.1999
Adresa: Gagarinova 1435 , 415 01 Teplice Česká republika
Teplice, ul. Gagarinova 1435, PSČ 41501
Člen dozorčí rady Gudrun Haufe 25.1.1999 - 26.2.1999
Adresa: Hohwaldstr. 2 , D - 01844 Hohwald Spolková republika Německo
Hohwaldstr. 2, D - 01844 Hohwald
Člen dozorčí rady Gabrielle Welk 25.1.1999 - 6.4.1999
Adresa: Spolková republika Německo
Streitwaldstr. 24, D - 63801, Kleinostheim
Předseda dozorčí rady Walter Kolbenschlag 25.1.1999 - 2.6.2004
Vznik členství 9.7.1998
Zánik členství 8.8.2000
Vznik funkce 10.7.1998
Zánik funkce 8.8.2000
Adresa: Spolková republika Německo
Egererstr. 27, D - 91207, Lauf
Člen dozorčí rady Dipl.Ing. Gudrun Haufe 26.2.1999 - 13.5.2005
Vznik členství 9.7.1998
Zánik členství 20.11.2003
Adresa: Hohwaldstr. 2 , D - 01844 Hohwald Spolková republika Německo
Hohwaldstr. 2, D - 01844 Hohwald
Člen dozorčí rady Gabriele Welk 6.4.1999 - 13.5.2005
Vznik členství 9.7.1998
Zánik členství 20.11.2003
Adresa: Spolková republika Německo
Streitwaldstr. 24, D - 63801, Kleinostheim
Předseda dozorčí rady Michael Adam 2.6.2004 - 13.5.2005
Vznik členství 8.8.2000
Zánik členství 20.11.2003
Vznik funkce 5.9.2002
Zánik funkce 20.11.2003
Adresa: Bergstrasse 18 , D -Kleinostheim Spolková republika Německo
Bergstrasse 18, D - 63801 Kleinostheim
Člen dozorčí rady Dipl.Ing. Gudrun Haufe 13.5.2005 - 18.8.2010
Vznik členství 20.11.2003
Zánik členství 27.5.2008
Adresa: Hohwaldstr. 2 , D - 01844 Hohwald Spolková republika Německo
Hohwaldstr. 2, D - 01844 Hohwald

Prokura BMD a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Jiří Miletín 11.9.1996 - 19.6.1998
Adresa: Gagarinova 1435 , Teplice Česká republika
Teplice, Gagarinova 1435

Sbírka Listin BMD a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 5/SL 53 účetní závěrka [2014] Krajský soud v Ústí nad Labem 22.3.2015 8.9.2015 9.9.2015 13
B 5/SL 52 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Ústí nad Labem 21.3.2014 20.6.2014 24.6.2014 13
B 5/SL 30 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 20.11.2003 20.5.2005 13
B 5/SL 21 podpisové vzory - Dipl. Ing. Ullrich Grützner Krajský soud v Ústí nad Labem 28.11.2003 18.6.2004 1
B 5/SL 20 podpisové vzory - Ing. Jiří Miletín Krajský soud v Ústí nad Labem 20.11.2003 18.6.2004 1
B 5/SL 19 podpisové vzory - Michal Adam Krajský soud v Ústí nad Labem 19.11.2001 18.6.2004 1
B 5/SL 18 účetní závěrka k 31.12.2000, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 2.7.2001 18.6.2004 17
B 5/SL 17 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 1.1.2001 18.6.2004 13
B 5/SL 16 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 5.9.2000 18.6.2004 1
B 5/SL 15 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 8.8.2000 18.6.2004 7
B 5/SL 14 účetní závěrka k 31.12.1999, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 3.7.2000 18.6.2004 17
B 5/SL 13 ostatní - zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 15.11.1999 18.6.2004 1
B 5/SL 12 účetní závěrka k 31.12.1998, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 8.7.1999 18.6.2004 18
B 5/SL 11 účetní závěrka k 31.12.1997, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.1998 18.6.2004 16
B 5/SL 10 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 26.5.2000 23.8.2000 13
B 5/SL 8 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 23.2.1999 31.3.1999 13
B 5/SL 2 notářský zápis NZ 71/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.1998 9.12.1998 31
B 5/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.1998 9.12.1998 14

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje BMD a.s.

IČO (identifikační číslo) 00483460
Jméno BMD a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Teplice
Vznik první živnosti: 22.4.1996
Celkový počet živností: 4
Aktivních živností: 3

Sídlo BMD a.s.

Živnosti a provozovny BMD a.s.

Živnost č. 1 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.4.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Modlanská 1862, Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny 1002041333
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.4.1996

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.4.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Modlanská 1862, Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny 1002041333
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 22.4.1996

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.4.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Modlanská 1862, Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny 1002041333
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.4.1996

Živnost č. 4 Vývoj, výroba, montáž, prodej a servis seřizovacích přístrojů a kontrolních měřících strojů, kalibrace - průmyslový způsob -

Druh živnosti Provozovaná průmyslovým způsobem
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.4.1996
Zánik oprávnění 22.12.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán BMD a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Miletín
Člen statutárního orgánu Jan Miletín
Člen statutárního orgánu Vuka Ana Matoničkin

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje BMD a.s.

IČO: 00483460
Firma: BMD a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Teplice
Základní územní jednotka: Teplice
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 3.6.1991

Sídlo BMD a.s.

Sídlo: Modlanská 1862 NEOAD, Teplice 415 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
Obrábění
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba elektronických součástek a desek
Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů; výroba časoměrných přístrojů
Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů
Výroba strojů a zařízení j. n.
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní informační činnosti j. n.
Inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní technické zkoušky a analýzy
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
tracking image