Firma BM servis a.s. IČO 47672315


BM servis a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

BM servis a.s. (47672315) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Krátká 775, Bohumín 735 81. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1993 a je stále aktivní. BM servis a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o BM servis a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o BM servis a.s. na Justice.cz
Detailní informace o BM servis a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro BM servis a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje BM servis a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 544
IČO (identifikační číslo osoby) 47672315
Jméno BM servis a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.1.1993
Počet členů statutárního orgánu: 3 18.7.2014 - 23.4.2015
Počet členů dozorčí rady: 6 18.7.2014 - 23.4.2015
Dle ust. § 203 odst. 4 ObchZ se zapisuje záměr zvýšit základní jmění společnosti ve výši a způsobem, jak je uveden v notářském zápisu č.j. NZ 127/98 ze dne 23.7.1998 takto: 30.11.1998 - 28.5.1999
1. Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku 11,210.000,- Kč (slovy: jedenáctmilionůdvěstědesettisíckorun českých, to je z dosavadní výše 19,740.000,- Kč (slovy: devatenáctmilionůsedmsetčtyřicettisíckorun českých) na 30,950.000,- Kč (slovy: třicetmilionůdevětsetpadesáttisíckorun českých), a to upisováním akcií (ust. § 203 odst. 2 písm. a/ObchZ). 30.11.1998 - 28.5.1999
2. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení, jak je uvedeno v předchozím bodu tohoto rozhodnutí, se nepřipouští (ust. § 203 odst. 2 písm. a/ObchZ). 30.11.1998 - 28.5.1999
3. Základní jmění bude navýšeno: a/ nepeněžitým vkladem ve výši a předmětem, jak je uvedeno dále v tomto rozhodnutí (bod 9) b/ peněžitým vkladem upisovatele ve výši 5,200.000,- Kč (slovy: pětmilionůdvěstětisíckorun českých) - ust. § 203 odst. 2 písm. a/ObchZ. 30.11.1998 - 28.5.1999
4. Na zvýšené základní jmění bude upsáno celkem 112 kusů akcií o jmenovité hodnotě po 100.000,- Kč a 2 kusy akcií o jmenovité hodnotě po 5.000,- Kč. Bude se jednat o kmenové akcie (druh), na jméno (forma), v listinné podobě (ust. § 203 odst. 2 písm. b/ObchZ). 30.11.1998 - 28.5.1999
5. Všechny akcie, které budou upisovány na zvýšené základní jmění společnosti dle tohoto rozhodnutí, upíše stávající jediný akcionář společnosti. Upisování proběhne v sídle společnosti ve lhůtě dvou týdnů ode dne, kdy toto rozhodnutí jediného akcionáře o záměru zvýšit základní jmění bude zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě (ust. § 203 odst. 2 písm. c/ObchZ). 30.11.1998 - 28.5.1999
6. Určuje se, že jiné akcie, než které upíše stávající jediný akcionář společnosti, nebudou upisovány. Místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva s datem počátku jejího běhu se proto nestanoví (ust. § 203 odst. 2 písm. d/ a e/ ObchZ). 30.11.1998 - 28.5.1999
7. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií na účet společnosti č. 20803-791/0100, vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Karviná ve lhůtě do 5 (pěti) dnů po jejich úpisu. Nepeněžitý vklad je upisovatel povinen splatit způsobem uvedeným v ustanovení § 60 odst. 1 ObchZ v sídle společnosti v téže lhůtě (ust. § 203 odst. 2 písm. f/ObchZ). 30.11.1998 - 28.5.1999
Emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě akcie (ust. § 204 odst. 1 a ust. § 163a ObchZ). 30.11.1998 - 28.5.1999
V případě porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část je upisovatel povinen zaplatit úroky z prodlení ve výši 20 % ročně (ust. § 204 odst. 1 a ust. § 177 odst. 2 ObchZ). 30.11.1998 - 28.5.1999
8. Protože budou vydány akcie téhož druhu (kmenové), jako jsou stávající akcie společnosti, nestanovují se práva s nimi spojená (ust. § 203 odst. 2 písm. g/ObchZ) 30.11.1998 - 28.5.1999
9. Předmětem nepeněžitého vkladu ve smyslu ustanovení bodu 3 písmeno a/ tohoto rozhodnutí budou nemovitosti z výlučného vlastnictví upisovatele, jak jsou doposud zapsány v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1370 vedeném Katastrálním úřadem v Karviné pro obec Bohumín, katastrální území Nový Bohumín, a to: 30.11.1998 - 28.5.1999
* objekt čp. 775 - správní budova s garážemi na parcele č. 75/2, * prodejna a sklady na parcele č. 75/3, * přístřešek na parcele č. 75/4, * dílny a vrátnice na parcele č. 74, * a pozemky ** parcela číslo 74 - zastavěná plocha objektem občanské vybavenosti, ** parcela číslo 75/2 - zastavěná plocha objektem občanské vybavenosti ** parcela číslo 75/3 - zastavěná plocha objektem občanské vybavenosti ** parcela číslo 75/4 - zastavěná plocha objektem občanské vybavenosti ** parcela číslo 75/1 - zastavěná plocha, dvůr a ** parcela číslo 76/1 - ostatní plocha, manipulační plocha 30.11.1998 - 28.5.1999
a to se všemi právy a povinnostmi, s veškerým příslušenstvím a součástmi, to je s venkovními úpravami a trvalými porosty. 30.11.1998 - 28.5.1999
Nepeněžitý vklad byl oceněn tržním způsobem znalcem panem ing. Josefem Zavadilem částkou ve výši 6,010.000,- Kč (slovy: šestmilionůdesettisíckorun čekých), přičemž znalecký posudek ze dne 18.6.1998 je zapsán pod pořadovým číslem 730 znaleckého deníku, a znalcem panem ing. Richardem Hořínem částkou ve výši 6,078.000,- Kč (slovy: šestmilionůsedmdesátosmtisíckorun českých), přičemž znalecký posudek ze dne 19.6.1998 je zapsán pod pořadovým číslem 1304 znaleckého deníku (ust. § 203 odst. h/ObchZ). 30.11.1998 - 28.5.1999
Jediný akcionář oceňuje výše uvedený nepeněžitý vklad částkou 6,010.000,- Kč (slovy: šestmilionůdesettisíckorun českých). 30.11.1998 - 28.5.1999
10. Orgán, který rozhodne o konečné částce zvýšení, se neurčuje, když úpis nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští (ust. § 203 odst. 2 písm. i/ObchZ). 30.11.1998 - 28.5.1999
11. Dosavadní akcie společnosti, to je 2.968 kusů akcií o jmenovité hodnotě po 5.000,- Kč a 490 kusů akcií o jmenovité hodnotě po 10.000,- Kč, budou staženy z oběhu a budou nahrazeny novými akciemi tak, že společnost vydá: 30.11.1998 - 28.5.1999
a) celkem 309 kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě po 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíckorun českých) a 30.11.1998 - 28.5.1999
b) celkem 10 kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě po 5.000,- Kč (slovy: pěttisíckorun českých), 30.11.1998 - 28.5.1999
čímž bude vykázáno celé základní jmění společnosti vyplývající z jeho zvýšení. 30.11.1998 - 28.5.1999
Základní jmění: Základní jmění společnosti činí 25.680.000,- Kčs (slovy: dvacetpětmilionůšetsetosmdesáttisíckorun) a je rozděleno na 1.284 ks akcií v hodnotě 10.000,- Kčs (slovy:desettisíckorun) a 2.568 ks akcií v hodnotě 5.000,- Kčs (slovy: pěttisíckorun). Všechny akcie znějí na jméno. 1.1.1993 - 30.5.1994
Dozorčí rada: Břetislav Kačmařík, bytem Bohumín, Mírová 948 Ing. Petr Vícha, bytem Bohumín, Tovární 424 Miroslav Sternadel, bytem Bohumín, Čs. armády 31 1.1.1993 - 6.10.1994
Jednání: Za společnost jedná představenstvo ve všech věcech, v případě písemného právního úkonu připojí svůj podpis k obchodnímu jménu předseda a s ním jeden člen představenstva. 1.1.1993 - 3.2.1998

Aktuální kontaktní údaje BM servis a.s.

Kapitál BM servis a.s.

zakladni jmění 30 950 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.7.2005
zakladni jmění 30 950 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.5.1999 - 29.7.2005
zakladni jmění 19 740 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.8.1995 - 28.5.1999
zakladni jmění 14 840 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.5.1994 - 18.8.1995

Akcie BM servis a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 309 18.7.2014
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 10 18.7.2014
Akcie na jméno 100 000 Kč 309 28.5.1999 - 18.7.2014
Akcie na jméno 5 000 Kč 10 28.5.1999 - 18.7.2014
Akcie na jméno 10 000 Kč 490 18.8.1995 - 28.5.1999
Akcie na jméno 5 000 Kč 2 968 30.5.1994 - 28.5.1999

Sídlo BM servis a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Krátká 775 , Bohumín 735 81 29.10.2013
Adresa Krátká 775 , 735 81 Bohumín - Nový Bohumín Česká republika
7.2.2002 - 29.10.2013
Adresa Krátká 775 , Bohumín 735 81 28.5.1999 - 7.2.2002
Adresa Sad P. Bezruče 1174 , Bohumín Česká republika
1.1.1993 - 28.5.1999

Předmět podnikání BM servis a.s.

Platnost údajů od - do
zednictví 2.7.2015
zámečnictví, nástrojářství 2.7.2013
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 2.7.2013
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 2.7.2013
klempířství a oprava karoserií 2.7.2013
pokrývačství, tesařství 2.7.2013
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 2.7.2013
truhlářství, podlahářství 2.7.2013
výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW 2.7.2013
ostraha majetku a osob 2.7.2013
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 2.7.2013
malířství, lakýrnictví, natěračství 2.7.2013
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 3.7.2008
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 3.7.2008 - 2.7.2013
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 22.6.2006
realitní činnost 22.6.2006 - 2.7.2013
správa a údržba nemovitostí 22.6.2006 - 2.7.2013
zpracování dat, služby databank, správa sítí 22.6.2006 - 2.7.2013
pronájem a půjčování věcí movitých 22.6.2006 - 2.7.2013
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 22.6.2006 - 2.7.2013
podniky zajišťující ostrahu majetku a osob 22.6.2006 - 2.7.2013
provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 29.7.2005 - 2.7.2013
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny 29.7.2005 - 2.7.2013
výroba, opravy a montáž měřidel 29.7.2005 - 2.7.2013
reklamní činnost a marketing 29.7.2005 - 2.7.2013
- výkopové, betonářské a dlaždičské práce, údržba komunikací, včetně zimní údržby a čištění 11.4.2003 - 2.7.2013
vodoinstalatérství, topenářství 5.10.2002
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 5.10.2002
silniční motorová doprava nákladní 5.10.2002 - 2.7.2013
údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 5.10.2002 - 2.7.2013
výroba tepelné energie a rozvoj tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW 5.10.2002 - 2.7.2013
opravy silničních vozidel 7.2.2002
topenářství 7.2.2002 - 5.10.2002
vodoinstalatérství 7.2.2002 - 5.10.2002
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených el. zařízení 7.2.2002 - 2.7.2013
výroba rozvaděčů nízkého napětí 7.2.2002 - 2.7.2013
investorská a inženýrská činnost ve stavebnictví v rozsahu živností volných 28.5.1999 - 2.7.2013
podlahářství 28.5.1999 - 2.7.2013
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 3.2.1998
vodoinstalatérství 3.2.1998 - 7.2.2002
topenářství 3.2.1998 - 7.2.2002
montáž, oprava, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 3.2.1998 - 7.2.2002
provozování vodovodů a kanalizací 3.2.1998 - 29.7.2005
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob plyny 3.2.1998 - 29.7.2005
pokrývačství 3.2.1998 - 2.7.2013
klempířství 3.2.1998 - 2.7.2013
malířství a natěračství 3.2.1998 - 2.7.2013
sklenářství 3.2.1998 - 2.7.2013
hrubé zpracování dřeva, vč. výroby dřevěných palet a klínů v rozsahu živností volných 3.2.1998 - 2.7.2013
stavitel 5.12.1995 - 3.2.1998
elektroinstalatérství 5.12.1995 - 7.2.2002
správa domů a prodej realit 5.12.1995 - 22.6.2006
správa a zajišťování údržby tepelných zdrojů a rozvodů tepla, mimo činnosti uvedené v přílohách č. 1-3 živnostenského zákona 5.12.1995 - 2.7.2013
- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 1.1.1993 - 3.2.1998
- provádění inženýrských staveb 1.1.1993 - 3.2.1998
- opravy motorových vozidel 1.1.1993 - 7.2.2002
- silniční motorová doprava 1.1.1993 - 5.10.2002
- výkopové, betonářské a dalždičské práce, údržba komunikací, včetně zimní údržby a čištění 1.1.1993 - 11.4.2003
- automatizované zpracování dat 1.1.1993 - 22.6.2006
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.1.1993 - 2.7.2013
- údržba zeleně a veřejných prostranství 1.1.1993 - 2.7.2013
- zprostředkovatelská činnost 1.1.1993 - 2.7.2013
- zámečnictví 1.1.1993 - 2.7.2013
- činnost organizačních a ekonomických poradců 1.1.1993 - 2.7.2013
- podnikání v oblasti nakládání s odpady 1.1.1993 - 2.7.2013
- zednictví 1.1.1993 - 2.7.2015

vedení firmy BM servis a.s.

Statutární orgán BM servis a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně, přičemž jedním z nich musí být předseda nebo místopředseda představenstva. 18.7.2014
J e d n á n í : Listiny o právních úkonech za společnost podepisují společně dva členové představenstva, přičemž jedním z nich musí být předseda nebo místopředseda představenstva. 3.2.1998 - 18.7.2014
předseda představenstva Ing. Marek Pieklo 28.6.2018
Vznik členství 11.6.2018
Vznik funkce 11.6.2018
Adresa: Na Pískách 7 , Bohumín 735 52
místopředseda představenstva Ing. Kamil Zatloukal 28.6.2018
Vznik členství 11.6.2018
Vznik funkce 11.6.2018
Adresa: Šunychelská 398 , Bohumín 735 81
člen představenstva Martin Rajnošek 28.6.2018
Vznik členství 11.6.2018
Adresa: Štefánikova 1086 , Bohumín 735 81
člen představenstva Ing. Petr Dluhý 1.1.1993 - 15.11.1993
Adresa: Mírová 1012 , Bohumín 735 81
člen představenstva Štěpán Bogacz 1.1.1993 - 6.10.1994
Adresa: Školní 247 , Bohumín 735 51
člen představenstva Ing. Vladimír Bogumský 15.11.1993 - 6.10.1994
Adresa: Čs. armády 1054 , Bohumín 735 81
člen představenstva Ing. Lumír Ochman 6.10.1994 - 18.8.1995
Adresa: K zimovůdce 415 , Orlová-Lutyně Česká republika
člen představenstva Ing. Miroslav Nováček 6.10.1994 - 18.8.1995
Adresa: Nová 6 , Bohumín 735 51
člen představenstva Ing. Miroslav Kokojan 6.10.1994 - 18.8.1995
Adresa: Svat. Čecha 1092 , Bohumín 735 81
člen představenstva Ing. Miloslav Urbánek 6.10.1994 - 3.2.1998
Adresa: Fügnerova 311 , Bohumín 735 81
člen představenstva Ing. Jaroslav Merta 18.8.1995 - 3.2.1998
Adresa: Na Pískách 265 , Bohumín 735 52
člen představenstva Ing. Alfréd Michalík 18.8.1995 - 3.2.1998
Adresa: Mírová 1013 , Bohumín 735 81
člen představenstva JUDr. Jiří Sobčík 18.8.1995 - 3.2.1998
Adresa: Mariánskohorská 2746/21 , Ostrava 702 00
místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Merta 3.2.1998 - 30.11.1998
Adresa: Na Pískách 265 , Bohumín 735 52
člen představenstva Ing. Karel Stoszek 1.1.1993 - 11.11.1999
Adresa: P. Cingra 249 , Bohumín 735 81
předseda představenstva Ing. Karel Šatera 3.2.1998 - 11.11.1999
Adresa: Husova 385 , Bohumín 735 81
místopředseda představenstva Ing. Petr Vícha 3.2.1998 - 11.11.1999
Adresa: Tovární 424 , Bohumín 735 52
člen představenstva Ing. Eva Drdová 3.2.1998 - 11.11.1999
Adresa: Komenského 1152 , Bohumín 735 81
člen představenstva Miluše Gříbková 3.2.1998 - 11.11.1999
Adresa: Čs. armády 1053 , Bohumín 735 81
místopředseda představenstva Ing. Ludvík Martinek 30.11.1998 - 11.11.1999
Adresa: Palackého 428 , Třinec 739 61
místopředseda představenstva Ing. Ludvík Martinek 11.11.1999 - 11.11.1999
Adresa: Palackého 428 , Třinec 739 61
člen představenstva Ing. Jiří Strnad 11.11.1999 - 11.11.1999
Adresa: Šunychelská 1106 , Bohumín 735 81
člen představenstva Ing. Jiří Strnad 11.11.1999 - 30.10.2000
Adresa: Šunychelská 1106 , Bohumín 735 81
člen představenstva Ing. Jiří Bajnar 11.11.1999 - 7.2.2002
Zánik členství 7.6.2001
Adresa: Čs. armády 1036 , Bohumín 735 81
místopředseda představenstva Ing. Ludvík Martinek 11.11.1999 - 11.4.2003
Vznik členství 7.6.2001
Zánik členství 19.2.2003
Vznik funkce 13.6.2001
Zánik funkce 19.2.2003
Adresa: Palackého 428 , Třinec 739 61
předseda představenstva Ing. Kamil Drobek 11.11.1999 - 17.12.2003
Vznik členství 7.6.2001
Zánik členství 4.6.2003
Vznik funkce 13.6.2001
Zánik funkce 4.6.2003
Adresa: ČSA 301 , 735 81 Bohumín Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Petr Vícha 11.11.1999 - 17.12.2003
Vznik členství 7.6.2001
Zánik členství 4.6.2003
Vznik funkce 13.6.2001
Zánik funkce 4.6.2003
Adresa: Na Chalupách 330 , Bohumín 735 51
člen představenstva Ing. Josef Plášil 11.11.1999 - 17.12.2003
Vznik členství 7.6.2001
Zánik členství 4.6.2003
Adresa: Svat. Čecha 1129 , Bohumín 735 81
člen představenstva Ing. Karel Stoszek 7.2.2002 - 17.12.2003
Vznik členství 7.6.2001
Zánik členství 4.6.2003
Adresa: P. Cingra 249 , Bohumín 735 81
člen představenstva Marie Lenochová 7.2.2002 - 17.12.2003
Vznik členství 7.6.2001
Zánik členství 4.6.2003
Adresa: Dvořákova 1162 , Bohumín 735 81
předseda představenstva Ing. Kamil Drobek 17.12.2003 - 29.7.2005
Vznik členství 4.6.2003
Zánik členství 25.5.2005
Vznik funkce 26.6.2003
Zánik funkce 25.5.2005
Adresa: Čs. armády 301 , Bohumín 735 81
místopředseda představenstva Ing. Petr Vícha 17.12.2003 - 29.7.2005
Vznik členství 4.6.2003
Zánik členství 25.5.2005
Vznik funkce 26.6.2003
Zánik funkce 25.5.2005
Adresa: Na Chalupách 330 , Bohumín 735 51
místopředseda představenstva Ing. Josef Plášil 17.12.2003 - 29.7.2005
Vznik členství 4.6.2003
Zánik členství 25.5.2005
Vznik funkce 26.6.2003
Zánik funkce 25.5.2005
Adresa: Svat. Čecha 1129 , Bohumín 735 81
člen představenstva Ing. Karel Stoszek 17.12.2003 - 29.7.2005
Vznik členství 4.6.2003
Zánik členství 25.5.2005
Adresa: P. Cingra 249 , Bohumín 735 81
člen představenstva Ing. Petr Dluhý 17.12.2003 - 29.7.2005
Vznik členství 4.6.2003
Zánik členství 25.5.2005
Adresa: Mírová 1012 , Bohumín 735 81
člen představenstva Igor Bruzl 17.12.2003 - 29.7.2005
Vznik členství 4.6.2003
Zánik členství 25.5.2005
Adresa: Nerudova 975 , Bohumín 735 81
předseda představenstva Ing. Stanislav Vetchý 29.7.2005 - 25.7.2007
Vznik členství 25.5.2005
Zánik členství 13.6.2007
Vznik funkce 1.6.2005
Zánik funkce 13.6.2007
Adresa: náměstí Václava Vacka 1673/17 , Ostrava 708 00
místopředseda představenstva Bc. Miroslav Sternadel 29.7.2005 - 25.7.2007
Vznik členství 25.5.2005
Zánik členství 13.6.2007
Vznik funkce 1.6.2005
Zánik funkce 13.6.2007
Adresa: Čs. armády 31 , Bohumín 735 81
člen představenstva Ing. Radomíra Kuželová 29.7.2005 - 25.7.2007
Vznik členství 25.5.2005
Zánik členství 13.6.2007
Adresa: Čapkova 1518/25 , Karviná 735 06
předseda představenstva Ing. Stanislav Vetchý 25.7.2007 - 26.6.2009
Vznik členství 13.6.2007
Zánik členství 8.6.2009
Vznik funkce 14.6.2007
Zánik funkce 8.6.2009
Adresa: náměstí Václava Vacka 1673/17 , Ostrava 708 00
místopředseda představenstva Bc. Miroslav Sternadel 25.7.2007 - 26.6.2009
Vznik členství 13.6.2007
Zánik členství 8.6.2009
Vznik funkce 14.6.2007
Zánik funkce 8.6.2009
Adresa: Čs. armády 31 , Bohumín 735 81
člen představenstva Ing. Radomíra Kuželová 25.7.2007 - 26.6.2009
Vznik členství 13.6.2007
Zánik členství 8.6.2009
Adresa: Čapkova 1518/25 , Karviná 735 06
předseda představenstva Ing. Stanislav Vetchý 26.6.2009 - 20.6.2011
Vznik členství 8.6.2009
Zánik členství 9.5.2011
Vznik funkce 9.6.2009
Zánik funkce 9.5.2011
Adresa: náměstí Václava Vacka 1673/17 , Ostrava 708 00
místopředseda představenstva Bc. Miroslav Sternadel 26.6.2009 - 20.6.2011
Vznik členství 8.6.2009
Zánik členství 9.5.2011
Vznik funkce 9.6.2009
Zánik funkce 9.5.2011
Adresa: Čs. armády 31 , Bohumín 735 81
člen představenstva Ing. Radomíra Kuželová 26.6.2009 - 20.6.2011
Vznik členství 8.6.2009
Zánik členství 9.5.2011
Adresa: Čapkova 1518/25 , Karviná 735 06
místopředseda představenstva Bc. Miroslav Sternadel 20.6.2011 - 7.5.2013
Vznik členství 9.5.2011
Zánik členství 15.4.2013
Vznik funkce 10.5.2011
Zánik funkce 15.4.2013
Adresa: Čs. armády 31 , Bohumín 735 81
předseda představenstva Ing. Stanislav Vetchý 20.6.2011 - 2.7.2013
Vznik členství 9.5.2011
Zánik členství 9.5.2013
Vznik funkce 10.5.2011
Zánik funkce 9.5.2013
Adresa: náměstí Václava Vacka 1673/17 , Ostrava 708 00
člen představenstva Ing. Radomíra Kuželová 20.6.2011 - 2.7.2013
Vznik členství 9.5.2011
Zánik členství 9.5.2013
Adresa: 186 , Petrovice u Karviné 735 72
místopředseda představenstva Stanislav Vetchý 2.7.2013 - 29.10.2013
Vznik členství 10.6.2013
Zánik členství 31.8.2013
Vznik funkce 11.6.2013
Zánik funkce 31.8.2013
Adresa: náměstí Václava Vacka 1673/17 , Ostrava 708 00
člen představenstva Radomíra Kuželová 2.7.2013 - 29.10.2013
Vznik členství 10.6.2013
Zánik členství 14.10.2013
Adresa: 186 , Petrovice u Karviné 735 72
předseda představenstva Marek Pieklo 2.7.2013 - 18.7.2014
Vznik členství 1.6.2013
Zánik členství 9.6.2014
Vznik funkce 11.6.2013
Zánik funkce 9.6.2014
Adresa: Na Pískách 7 , Bohumín 735 52
místopředseda představenstva Kamil Zatloukal 29.10.2013 - 18.7.2014
Vznik členství 15.10.2013
Zánik členství 9.6.2014
Vznik funkce 15.10.2013
Zánik funkce 9.6.2014
Adresa: Šunychelská 398 , Bohumín 735 81
člen představenstva Martin Rajnošek 29.10.2013 - 18.7.2014
Vznik členství 15.10.2013
Zánik členství 9.6.2014
Adresa: Štefánikova 1086 , Bohumín 735 81
předseda představenstva Ing. Marek Pieklo 18.7.2014 - 28.6.2018
Vznik členství 10.6.2014
Zánik členství 10.6.2018
Vznik funkce 10.6.2014
Zánik funkce 10.6.2018
Adresa: Na Pískách 7 , Bohumín 735 52
místopředseda představenstva Ing. Kamil Zatloukal 18.7.2014 - 28.6.2018
Vznik členství 10.6.2014
Zánik členství 10.6.2018
Vznik funkce 10.6.2014
Zánik funkce 10.6.2018
Adresa: Šunychelská 398 , Bohumín 735 81
člen představenstva Martin Rajnošek 18.7.2014 - 28.6.2018
Vznik členství 10.6.2014
Zánik členství 10.6.2018
Adresa: Štefánikova 1086 , Bohumín 735 81

Dozorčí rada BM servis a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Josef Plášil 28.4.2017
Vznik členství 14.2.2017
Vznik funkce 27.2.2017
Adresa: Svat. Čecha 1129 , Bohumín 735 81
člen dozorčí rady Vilém Bannert 28.4.2017
Vznik členství 14.2.2017
Adresa: Mírová 1000 , Bohumín 735 81
člen dozorčí rady Ing. Alfréd Michalík 28.4.2017
Vznik členství 14.2.2017
Adresa: Mírová 1013 , Bohumín 735 81
člen dozorčí rady Ing. Iveta Jamnitzká 28.6.2018
Vznik členství 11.6.2018
Adresa: 62 , Strahovice 747 24
člen dozorčí rady Petr Bijok 28.6.2018
Vznik členství 11.6.2018
Adresa: Čáslavská 984 , Bohumín 735 81
člen dozorčí rady Vilma Valentová 17.10.2018
Vznik členství 14.2.2017
Adresa: Svat. Čecha 1093 , Bohumín 735 81
člen Ing. Petr Vícha 6.10.1994 - 3.2.1998
Adresa: Tovární 424 , Bohumín 735 52
člen Ing. Renáta Dudová 6.10.1994 - 3.2.1998
Adresa: Komenského 1150 , Bohumín 735 81
člen Miroslav Sternadel 6.10.1994 - 11.11.1999
Adresa: Čs. armády 31 , Bohumín 735 81
člen Ing. Renáta Hótová 3.2.1998 - 11.11.1999
Adresa: Komenského 1150 , Bohumín 735 81
člen Ing. Petr Bjalek 11.11.1999 - 7.2.2002
Zánik členství 18.1.2001
Adresa: Pavlouskova 4436/16 , Ostrava 708 00
předseda Ing. Alfred Michalík 3.2.1998 - 17.12.2003
Vznik členství 7.6.2001
Zánik členství 4.6.2003
Vznik funkce 13.6.2001
Adresa: Mírová 1013 , Bohumín 735 81
člen Mgr. Věra Palková 11.11.1999 - 17.12.2003
Vznik členství 7.6.2001
Zánik členství 4.6.2003
Adresa: ČSA 301 , 735 81 Bohumín Česká republika
člen Miroslav Sternadel 7.2.2002 - 17.12.2003
Vznik členství 1.2.2001
Zánik členství 31.1.2003
Adresa: Čs. armády 31 , Bohumín 735 81
předseda Ing. Alfréd Michalík 17.12.2003 - 29.7.2005
Vznik členství 4.6.2003
Zánik členství 25.5.2005
Vznik funkce 26.6.2003
Zánik funkce 25.5.2005
Adresa: Mírová 1013 , Bohumín 735 81
člen Mgr. Věra Palková 17.12.2003 - 29.7.2005
Vznik členství 4.6.2003
Zánik členství 25.5.2005
Adresa: Čs. armády 31 , Bohumín 735 81
člen Miroslav Hradil 17.12.2003 - 11.10.2005
Vznik členství 31.1.2003
Zánik členství 27.1.2005
Adresa: U Jiřinky 831 , Dolní Lutyně 735 53
předseda Ing. Kamil Drobek 29.7.2005 - 25.7.2007
Vznik členství 25.5.2005
Zánik členství 13.6.2007
Vznik funkce 15.6.2005
Zánik funkce 13.6.2007
Adresa: Čs. armády 301 , Bohumín 735 81
místopředseda Ing. Josef Plášil 29.7.2005 - 25.7.2007
Vznik členství 25.5.2005
Zánik členství 13.6.2007
Vznik funkce 15.6.2005
Zánik funkce 13.6.2007
Adresa: Svat. Čecha 1129 , Bohumín 735 81
člen Vilém Bannert 29.7.2005 - 25.7.2007
Vznik členství 25.5.2005
Zánik členství 13.6.2007
Adresa: Mírová 1000 , Bohumín 735 81
člen Roman Honysz 29.7.2005 - 25.7.2007
Vznik členství 25.5.2005
Zánik členství 13.6.2007
Adresa: Jateční 241 , Bohumín 735 81
člen Tomáš Oršulík 29.7.2005 - 25.7.2007
Vznik členství 27.1.2005
Zánik členství 25.1.2007
Adresa: 1. máje 251 , Bohumín 735 31
člen Petr Bijok 29.7.2005 - 25.7.2007
Vznik členství 7.6.2005
Zánik členství 6.6.2007
Adresa: Čáslavská 984 , Bohumín 735 81
předseda dozorčí rady Ing. Kamil Drobek 25.7.2007 - 26.6.2009
Vznik členství 13.6.2007
Zánik členství 8.6.2009
Vznik funkce 14.6.2007
Zánik funkce 8.6.2009
Adresa: Čs. armády 301 , Bohumín 735 81
místopředseda dozorčí rady Ing. Josef Plášil 25.7.2007 - 26.6.2009
Vznik členství 13.6.2007
Zánik členství 8.6.2009
Vznik funkce 14.6.2007
Zánik funkce 8.6.2009
Adresa: Svat. Čecha 1129 , Bohumín 735 81
člen dozorčí rady Vilém Bannert 25.7.2007 - 26.6.2009
Vznik členství 13.6.2007
Zánik členství 8.6.2009
Adresa: Mírová 1000 , Bohumín 735 81
člen dozorčí rady Roman Honysz 25.7.2007 - 26.6.2009
Vznik členství 13.6.2007
Zánik členství 8.6.2009
Adresa: Jateční 241 , Bohumín 735 81
člen dozorčí rady Tomáš Oršulík 25.7.2007 - 26.6.2009
Vznik členství 25.1.2007
Zánik členství 23.1.2009
Adresa: 1. máje 251 , Bohumín 735 31
člen dozorčí rady Miroslav Hradil 25.7.2007 - 26.6.2009
Vznik členství 6.6.2007
Zánik členství 4.6.2009
Adresa: U Jiřinky 831 , Dolní Lutyně 735 53
předseda dozorčí rady Ing. Kamil Drobek 26.6.2009 - 20.6.2011
Vznik členství 8.6.2009
Zánik členství 9.5.2011
Vznik funkce 10.6.2009
Zánik funkce 9.5.2011
Adresa: Čs. armády 301 , Bohumín 735 81
místopředseda dozorčí rady Ing. Josef Plášil 26.6.2009 - 20.6.2011
Vznik členství 8.6.2009
Zánik členství 9.5.2011
Vznik funkce 10.6.2009
Zánik funkce 9.5.2011
Adresa: Svat. Čecha 1129 , Bohumín 735 81
člen dozorčí rady Vilém Bannert 26.6.2009 - 20.6.2011
Vznik členství 8.6.2009
Zánik členství 9.5.2011
Adresa: Mírová 1000 , Bohumín 735 81
člen dozorčí rady Roman Honysz 26.6.2009 - 20.6.2011
Vznik členství 8.6.2009
Zánik členství 9.5.2011
Adresa: Jateční 241 , Bohumín 735 81
člen dozorčí rady Petr Bijok 26.6.2009 - 20.6.2011
Vznik členství 24.1.2009
Zánik členství 19.1.2011
Adresa: Čáslavská 984 , Bohumín 735 81
člen dozorčí rady Miroslav Hradil 26.6.2009 - 20.6.2011
Vznik členství 5.6.2009
Zánik členství 5.6.2011
Adresa: U Jiřinky 831 , Dolní Lutyně 735 53
člen dozorčí rady Petr Bijok 20.6.2011 - 7.5.2013
Vznik členství 20.1.2011
Zánik členství 20.1.2013
Adresa: Čáslavská 984 , Bohumín 735 81
předseda dozorčí rady Ing. Kamil Drobek 20.6.2011 - 2.7.2013
Vznik členství 9.5.2011
Zánik členství 9.5.2013
Vznik funkce 10.5.2011
Zánik funkce 9.5.2013
Adresa: Čs. armády 301 , Bohumín 735 81
místopředseda dozorčí rady Ing. Josef Plášil 20.6.2011 - 2.7.2013
Vznik členství 9.5.2011
Zánik členství 9.5.2013
Vznik funkce 10.5.2011
Zánik funkce 9.5.2013
Adresa: Svat. Čecha 1129 , Bohumín 735 81
člen dozorčí rady Vilém Bannert 20.6.2011 - 2.7.2013
Vznik členství 9.5.2011
Zánik členství 9.5.2013
Adresa: Mírová 1000 , Bohumín 735 81
člen dozorčí rady JUDr. Stanislav Musil 20.6.2011 - 2.7.2013
Vznik členství 9.5.2011
Zánik členství 9.5.2013
Adresa: Úvozní 18 , Bohumín 735 31
člen dozorčí rady Miroslav Hradil 20.6.2011 - 2.7.2013
Vznik členství 8.6.2011
Zánik členství 8.6.2013
Adresa: U Jiřinky 831 , Dolní Lutyně 735 53
člen dozorčí rady Petr Bijok 7.5.2013 - 18.7.2014
Vznik členství 24.1.2013
Zánik členství 9.6.2014
Adresa: Čáslavská 984 , Bohumín 735 81
předseda dozorčí rady Josef Plášil 2.7.2013 - 18.7.2014
Vznik členství 10.6.2013
Zánik členství 9.6.2014
Vznik funkce 17.6.2013
Zánik funkce 9.6.2014
Adresa: Svat. Čecha 1129 , Bohumín 735 81
místopředseda dozorčí rady Kamil Drobek 2.7.2013 - 18.7.2014
Vznik členství 10.6.2013
Zánik členství 9.6.2014
Vznik funkce 17.6.2013
Zánik funkce 9.6.2014
Adresa: Čs. armády 301 , Bohumín 735 81
člen dozorčí rady Iveta Jamnitzká 2.7.2013 - 18.7.2014
Vznik členství 5.6.2013
Zánik členství 9.6.2014
Adresa: Nerudova 1157 , Bohumín 735 81
člen dozorčí rady Alfréd Michalík 2.7.2013 - 18.7.2014
Vznik členství 10.6.2013
Zánik členství 9.6.2014
Adresa: Mírová 1013 , Bohumín 735 81
člen dozorčí rady Vilém Bannert 2.7.2013 - 18.7.2014
Vznik členství 10.6.2013
Zánik členství 9.6.2014
Adresa: Mírová 1000 , Bohumín 735 81
předseda dozorčí rady Ing. Josef Plášil MBA 18.7.2014 - 28.4.2017
Vznik členství 10.6.2014
Zánik členství 13.2.2017
Vznik funkce 10.6.2014
Zánik funkce 13.2.2017
Adresa: Svat. Čecha 1129 , Bohumín 735 81
člen dozorčí rady Vilém Bannert 18.7.2014 - 28.4.2017
Vznik členství 10.6.2014
Zánik členství 13.2.2017
Adresa: Mírová 1000 , Bohumín 735 81
člen dozorčí rady Ing. Alfréd Michalík 18.7.2014 - 28.4.2017
Vznik členství 10.6.2014
Zánik členství 13.2.2017
Adresa: Mírová 1013 , Bohumín 735 81
člen dozorčí rady Ing. Kamil Drobek 18.7.2014 - 28.4.2017
Vznik členství 10.6.2014
Zánik členství 13.2.2017
Adresa: Čs. armády 301 , Bohumín 735 81
člen dozorčí rady Petr Bijok 18.7.2014 - 28.6.2018
Vznik členství 10.6.2014
Zánik členství 10.6.2018
Adresa: Čáslavská 984 , Bohumín 735 81
člen dozorčí rady Ing. Iveta Jamnitzká 18.7.2014 - 28.6.2018
Vznik členství 10.6.2014
Zánik členství 10.6.2018
Adresa: tř. Dr. E. Beneše 852 , Bohumín 735 81
člen dozorčí rady Vilma Valentová Urbančíková 28.4.2017 - 17.10.2018
Vznik členství 14.2.2017
Adresa: Svat. Čecha 1093 , Bohumín 735 81

Sbírka Listin BM servis a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 544/SL 66 zpráva auditora příloha Krajský soud v Ostravě 9.4.2015 9.6.2015 15.6.2015 21
B 544/SL 65 výroční zpráva [2014] úč. záv., zpráva auditora, zpráva o vztazích Krajský soud v Ostravě 9.6.2015 15.6.2015 23
B 544/SL 64 rozhod. o statut. orgánu Výpis ze zasedání rady města Bohumína-VH Krajský soud v Ostravě 9.6.2014 27.6.2014 24.7.2014 2
B 544/SL 63 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 285/2014, N 318/2014 Krajský soud v Ostravě 9.6.2014 27.6.2014 24.7.2014 10
B 544/SL 62 zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 10.6.2014 18.6.2014 25
B 544/SL 61 výroční zpráva [2013] , zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 10.6.2014 18.6.2014 23
B 544/SL 60 rozhod. o statut. orgánu Výpis z usn. rady města Krajský soud v Ostravě 2.7.2013 4.7.2013 3
B 544/SL 59 rozhod. o statut. orgánu Zápis z voleb Krajský soud v Ostravě 2.7.2013 4.7.2013 1
B 544/SL 58 notářský zápis Nz 729/2013 Krajský soud v Ostravě 2.7.2013 4.7.2013 8
B 544/SL 57 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Ostravě 11.6.2013 13.6.2013 24
B 544/SL 56 zpráva auditora s úč.záv. s příl. Krajský soud v Ostravě 11.6.2013 13.6.2013 28
B 544/SL 55 výroční zpráva r. 2011. zpr.aud., § 66a/9 Krajský soud v Ostravě 29.6.2012 4.9.2012 23
B 544/SL 53 účetní závěrka r. 2011 s příl., zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 12.6.2012 25.7.2012 27
B 544/SL 52 rozhod. o statut. orgánu zápis z voleb Krajský soud v Ostravě 19.1.2011 17.6.2011 20.6.2011 2
B 544/SL 51 rozhod. o statut. orgánu zápis z voleb Krajský soud v Ostravě 7.6.2011 17.6.2011 20.6.2011 2
B 544/SL 50 rozhod. o statut. orgánu zápis č. 1/11 z jed. představ. Krajský soud v Ostravě 10.5.2011 17.6.2011 20.6.2011 2
B 544/SL 49 rozhod. o statut. orgánu zápis č. 1/11 z jed. DR Krajský soud v Ostravě 10.5.2011 17.6.2011 20.6.2011 2
B 544/SL 48 rozhod. o statut. orgánu výpis z usn. rady města Krajský soud v Ostravě 9.5.2011 17.6.2011 20.6.2011 2
B 544/SL 47 podpisové vzory 9x Krajský soud v Ostravě 17.6.2011 20.6.2011 27
B 544/SL 46 zpráva auditora r.10 k úz,vč. úz.,příl.,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 14.6.2011 16.6.2011 27
B 544/SL 45 výroční zpráva r. 2010 Krajský soud v Ostravě 14.6.2011 16.6.2011 22
B 544/SL 44 výroční zpráva r.2009 s úč.z.,§66a/9,zp.aud. Krajský soud v Ostravě 8.6.2010 14.6.2010 48
B 544/SL 43 zpráva auditora r.08 k úz.,vč.úč.záv.,příl.§66 Krajský soud v Ostravě 20.2.2009 22.6.2009 3.7.2009 26
B 544/SL 42 výroční zpráva r. 2008 vč.úz,§66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 20.2.2009 22.6.2009 3.7.2009 21
B 544/SL 41 podpisové vzory -9x Krajský soud v Ostravě 24.6.2009 26.6.2009 27
B 544/SL 40 rozhod. o statut. orgánu -zápis z valné hromady Krajský soud v Ostravě 8.6.2009 24.6.2009 26.6.2009 4
B 544/SL 39 notářský zápis Nz 330/2008 vč. zm. stanov Krajský soud v Ostravě 9.6.2008 2.7.2008 4.7.2008 9
B 544/SL 38 výroční zpráva r. 2007 vč. §66a/9, výr.aud. Krajský soud v Ostravě 11.6.2008 17.6.2008 21
B 544/SL 37 účetní závěrka r. 2007 vč. příl. zpr. audit. Krajský soud v Ostravě 28.2.2008 11.6.2008 17.6.2008 32
B 544/SL 36 podpisové vzory 9x Krajský soud v Ostravě 13.6.2007 23.7.2007 27.7.2007 18
B 544/SL 35 notářský zápis NZ 159/2007,vč.Rozh.jed.akc. Krajský soud v Ostravě 13.6.2007 23.7.2007 27.7.2007 4
B 544/SL 34 výroční zpráva r.2006,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 28.6.2007 23.7.2007 21
B 544/SL 33 účetní závěrka r.2006 vč.příl. + výrok audit. Krajský soud v Ostravě 28.6.2007 23.7.2007 32
B 544/SL 32 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 7.6.2006 21.6.2006 27.6.2006 7
B 544/SL 31 notářský zápis - NZ 179/2006 Krajský soud v Ostravě 7.6.2006 24.6.2006 27.6.2006 9
B 544/SL 30 účetní závěrka r. 2005 vč.zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 15.6.2006 21.6.2006 30
B 544/SL 29 výroční zpráva r. 2005 vč.§ 66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 15.6.2006 21.6.2006 22
B 544/SL 28 notářský zápis Nz 75/2005 vč.rozh.jed. spol. Krajský soud v Ostravě 25.5.2005 8.9.2005 11
B 544/SL 27 účetní závěrka r. 2004+zpráva audit. Krajský soud v Ostravě 24.6.2005 28.6.2005 35
B 544/SL 26 výroční zpráva r. 2004 -výklad Krajský soud v Ostravě 24.6.2005 28.6.2005 26
B 544/SL 25 výroční zpráva r. 2003 vč.úč.z.,b.pří.,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 30.6.2004 7.7.2004 24
B 544/SL 24 účetní závěrka r. 2003, zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 30.6.2004 7.7.2004 35
B 544/SL 23 notářský zápis Nz 97/2003 Krajský soud v Ostravě 5.11.2003 22.12.2003 7
B 544/SL 22 podpisové vzory - 9x Krajský soud v Ostravě 22.12.2003 9
B 544/SL 21 účetní závěrka r. 2002 vč.aud. Krajský soud v Ostravě 18.6.2003 20.6.2003 41
B 544/SL 20 výroční zpráva r. 2002 výklad Krajský soud v Ostravě 18.6.2003 20.6.2003 21
B 544/SL 19 výroční zpráva r. 2001výklad,§ 66a/9 o.z. Krajský soud v Ostravě 11.10.2002 20
B 544/SL 18 účetní závěrka r. 2001 zpr.auditora Krajský soud v Ostravě 11.10.2002 41
B 544/SL 15 podpisové vzory 9* Krajský soud v Ostravě 20.2.2002 9
B 544/SL 14 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 7.6.2001 2.7.2001 12.7.2001 7
B 544/SL 13 notářský zápis NZ 71/2001 Krajský soud v Ostravě 7.6.2001 2.7.2001 12.7.2001 11
B 544/SL 11 účetní závěrka r. 2000+zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 2.7.2001 12.7.2001 60
B 544/SL 10 výroční zpráva r. 2000 výklad Krajský soud v Ostravě 2.7.2001 12.7.2001 16
B 544/SL 9 účetní závěrka r. 1999, zpr. auditora Krajský soud v Ostravě 27.6.2000 3.7.2000 58
B 544/SL 12 výroční zpráva r. 1999 Krajský soud v Ostravě 27.6.2000 3.7.2000 16
B 544/SL 8 účetní závěrka r. 1998+zpr. audit. Krajský soud v Ostravě 2.7.1999 2.7.1999 40
B 544/SL 17 výroční zpráva r. 1998 Krajský soud v Ostravě 2.7.1999 2.7.1999 15
B 544/SL 6 notářský zápis NZ 15/99 Krajský soud v Ostravě 8.2.1999 13.4.1999 28.5.1999 5
B 544/SL 5 posudek znalce č.1304 - 82/98 Krajský soud v Ostravě 19.6.1998 13.4.1999 28.5.1999 20
B 544/SL 4 posudek znalce č.730 98 Krajský soud v Ostravě 18.6.1998 13.4.1999 28.5.1999 17
B 544/SL 3 notářský zápis NZ 127/98 Krajský soud v Ostravě 23.7.1998 13.4.1999 28.5.1999 8
B 544/SL 2 účetní závěrka r. 1997+zpr.auditora Krajský soud v Ostravě 9.11.1998 9.11.1998 37
B 544/SL 16 účetní závěrka r. 1996 Krajský soud v Ostravě 13.5.1998 13.5.1998 20
B 544/SL 1 výroční zpráva r. 1996 Krajský soud v Ostravě 13.5.1998 13.5.1998 34

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje BM servis a.s.

IČO (identifikační číslo) 47672315
Jméno BM servis a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Bohumín
Vznik první živnosti: 1.1.1993
Celkový počet živností: 47
Aktivních živností: 18

Sídlo BM servis a.s.

Živnosti a provozovny BM servis a.s.

Živnost č. 1 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Krátká 775, Bohumín 735 81
Identifikační číslo provozovny 1005512001
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.5.2005

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Koperníkova 1185, Bohumín 735 81
Identifikační číslo provozovny 1005512019
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Zahájení provozování 16.4.2002
Provozovna č. 2
Provozovna Krátká 775, Bohumín 735 81
Identifikační číslo provozovny 1005512001
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 1.1.1996

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Krátká 775, Bohumín 735 81
Identifikační číslo provozovny 1005512001
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.5.2005

Živnost č. 4 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Krátká 775, Bohumín 735 81
Identifikační číslo provozovny 1005512001
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.5.2005

Živnost č. 5 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Krátká 775, Bohumín 735 81
Identifikační číslo provozovny 1005512001
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.5.2005

Živnost č. 6 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.11.1995

Živnost č. 7 Pokrývačství, tesařství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.4.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Krátká 775, Bohumín 735 81
Identifikační číslo provozovny 1005512001
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.4.1997

Živnost č. 8 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.4.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Krátká 775, Bohumín 735 81
Identifikační číslo provozovny 1005512001
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.4.1997

Živnost č. 9 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.4.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Krátká 775, Bohumín 735 81
Identifikační číslo provozovny 1005512001
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.4.1997

Živnost č. 10 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.4.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Koperníkova 1185, Bohumín 735 81
Identifikační číslo provozovny 1005512019
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.4.1997

Živnost č. 11 Malířství, lakýrnictví, natěračství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.1998

Živnost č. 12 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.1998

Živnost č. 13 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.3.1999

Živnost č. 14 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.5.2002
Provozovna č. 1
Provozovna Krátká 775, Bohumín 735 81
Identifikační číslo provozovny 1005512001
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2002

Živnost č. 15 Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.7.2002
Provozovna č. 1
Provozovna U Školky 65, Bohumín 735 51
Identifikační číslo provozovny 1008987069
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 31.5.2005
Provozovna č. 2
Provozovna Slezská 26, Bohumín 735 81
Identifikační číslo provozovny 1008987077
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 31.5.2005
Provozovna č. 3
Provozovna Partyzánská 289, Bohumín 735 51
Identifikační číslo provozovny 1008987085
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 31.5.2005
Provozovna č. 4
Provozovna Sokolská 208, Bohumín 735 52
Identifikační číslo provozovny 1008987042
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 31.5.2005
Provozovna č. 5
Provozovna Starobohumínská 153, Bohumín 735 81
Identifikační číslo provozovny 1008987051
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 31.5.2005
Provozovna č. 6
Provozovna Slezská 348, Bohumín 735 81
Identifikační číslo provozovny 1005512264
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.7.2002
Provozovna č. 7
Provozovna Ostravská 84, Bohumín 735 51
Identifikační číslo provozovny 1005512281
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.7.2002
Provozovna č. 8
Provozovna Bezručova 24, Bohumín 735 52
Identifikační číslo provozovny 1005512299
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.7.2002
Provozovna č. 9
Provozovna nám. Svobody 7, Bohumín 735 81
Identifikační číslo provozovny 1005512329
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.7.2002
Provozovna č. 10
Provozovna Na Chalupách 121, Bohumín 735 51
Identifikační číslo provozovny 1005512337
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.7.2002
Provozovna č. 11
Provozovna 735 51 Bohumín
Identifikační číslo provozovny 1005512361
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.7.2002

Živnost č. 16 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.5.2008
Provozovna č. 1
Provozovna Krátká 775, Bohumín 735 81
Identifikační číslo provozovny 1005512001
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.5.2008

Živnost č. 17 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 29.3.2006
Přerušení oprávnění 29.7.2008
Provozovna č. 1
Provozovna Krátká 775, Bohumín 735 81
Identifikační číslo provozovny 1005512001
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.3.2006

Živnost č. 18 Ostraha majetku a osob

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 19.5.2006
Přerušení oprávnění 19.6.2012

Živnost č. 19 podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 22.5.1997

Živnost č. 21 provádění inženýrských staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 26.4.1997

Živnost č. 22 činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 údržba zeleně a veřejných prostranství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 výkopové, betonářské a dlaždičské práce, údržba komunikací, včetně zimní údržby a čištění

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.11.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 stavitel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.11.1995
Zánik oprávnění 9.4.1997

Živnost č. 30 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 31 správa a zajišťování údržby tepelných zdrojů a rozvodů tepla, mimo činnosti uvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 32 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 33 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.7.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 34 provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.7.1996
Zánik oprávnění 10.10.2002

Živnost č. 35 vodoinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.4.1997
Zánik oprávnění 13.11.2000

Živnost č. 36 topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.4.1997
Zánik oprávnění 13.11.2000

Živnost č. 37 podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.4.1997
Zánik oprávnění 29.10.2004

Živnost č. 38 sklenářství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 39 hrubé zpracování dřeva, vč. výroby dřevěných palet a klínů v rozsahu živností volných

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 40 malířství a natěračství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 41 investorská a inženýrská činnost ve stavebnictví v rozsahu živností volných

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 42 údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.4.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 43 výroba, opravy a montáž měřidel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 44 reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.4.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 45 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.3.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 46 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.3.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 47 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.5.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán BM servis a.s.

Člen statutárního orgánu Marek Pieklo
Člen statutárního orgánu Martin Rajnošek
Člen statutárního orgánu Ing. Kamil Zatloukal

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje BM servis a.s.

IČO: 47672315
Firma: BM servis a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Karviná
Základní územní jednotka: Bohumín
Počet zaměstnanců: 200 - 249 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 1.1.1993

Sídlo BM servis a.s.

Sídlo: Krátká 775, Bohumín 735 81

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba zámků a kování
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin
Pokrývačské práce
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Informační činnosti
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
tracking image